Parochiejournaal 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochiejournaal 2012"

Transcriptie

1 Parochiejournaal 2012 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Van het Kerkbestuur 3 Oecumene in IJsselmuiden breid zich uit 4 Plantjesmarkt Koninginnedag 4 Autohulpdienst 4 Opgenomen in de kerk 5 Open monumentendag 5 Schoenmaatjes project 5 Willibrord onderscheiding 6 Oogstdankdag 7 Eerste Heilige Communie 8 Bloemengroep 9 Nieuw lid Pastoraatsgroep 9 Vormen 9 Koffie drinken 10 Koper poetsen 10 De wintermaanden 10 Huwelijken 11 Sacrament van het Doopsel 11 Allerzielen 12 2

3 Van het kerkbestuur Alweer drie jaar geleden is onze parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis samengevoegd met de parochies uit Hasselt, Hattem, Kampen, Wijthmen en Zwolle en opgegaan in de Thomas a Kempisparochie (TaK). Op vele TaK-terreinen is de nieuwe balans gevonden, op het financiële vlak echter nog niet. - De locatieraad kijkt - bestuurlijk gezien - met tevredenheid achterom. De leden van de locatieraad Willy Bergevoet (vice-voorzitter), Willy Keijzer (secretaris), Frits Kalter (penningmeester) en Jan Bottenberg (lid, bouwkundig adviseur) hebben in nauwe samenwerking met alle andere vrijwilligers ervoor gezorgd dat de locatie IJsselmuiden in de afgelopen drie jaar vitaal is gebleven. - Sinds het vertrek per 1 oktober 2009 van de familie Schoorlemmer naar Zwolle staat de pastorie leeg. Anderzijds worden, naast het gebruik door het parochiesecretariaat, steeds meer vergaderingen en bijeenkomsten belegd in de beide vergaderruimtes in die pastorie. Dit jaar is de achterkamer (de voormalige woonkamer) opgefrist en naar de eisen des tijds ingericht. Ook de voormalige keuken is als een ruimte voor overleg te benutten. - De sacristie is heringedeeld, samengaand met een verdere (enige jaren geleden is de sacristie al mooi opgeknapt) verfraaiing van deze ruimte. - Een nieuw Reglement begraafplaats is geformuleerd en in 2012 door het Aartsbisdom Utrecht goedgekeurd. - De onderhoudstoestand van alle graven op ons kerkhof is doorgelicht. Enige tientallen graven vragen om onderhoud om te voorkomen dat - bijvoorbeeld als gevolg van een stormnaburige graftekens worden beschadigd. Voor dat gewenste onderhoud worden de zogenaamde rechthebbenden gezocht, een langdurige administratieve klus. - Storm heeft begin 2012 schade veroorzaakt aan kerk en pastorie. De schade is hersteld, dankzij een goede verzekering zijn de kosten beperkt gebleven. - Delen van de kerk en het parochiehuis zijn opnieuw in de verf gezet. Dit onderhoud vergt een behoorlijk deel van de beschikbare financiën. - Onze overleden medeparochiaan mevrouw T.H. (Dora) Hollander heeft een deel van haar nalatenschap aan de parochie IJsselmuiden geschonken. Begin 2012 is deze erfeniszaak formeel afgehandeld. De erfenis komt geheel ten goede aan de locatie IJsselmuiden. - De horecagelegenheid in ons parochiehuis de Vinkehorst wordt alweer enige jaren met succes gerund door mevrouw Odette Gorter-De Groot. Dit jaar heeft de Vinkehorst een prachtige facelift ondergaan. Ook bestaat nu de gelegenheid om in de Vinkehorst met regelmaat een maaltijd te nuttigen. - Twee zwakke kastanjebomen bij het parochiehuis zijn begin dit jaar verwijderd. Inmiddels dient ook een derde kastanjeboom verwijderd te worden om te voorkomen dat deze op het naburige schoolgebouw belandt. - Om tot duurzaam onderhoud te komen, is de gracht rondom de kerk twee jaar geleden gedeeltelijk met zand gevuld en is struikbeplanting in de taluds aangebracht. De struikbeplanting komt moeizaam tot wasdom, blijvende aandacht hiervoor bleek nodig. - Op ons kerkhof is een urnenveld gerealiseerd, waardoor ruimte is gecreëerd voor 15 urnenkelders. Inmiddels zijn zes urnenkelders geplaatst. - In het bestemmingsplan Het Meer, een woonbebouwing aan de overkant van ons kerkgebouw, zijn te weinig parkeerplaatsen voor auto s van kerkbezoekers ingeruimd. De locatieraad tracht alsnog voldoende parkeerplaatsen te bewerkstelligen. - Enkele vrijwilligers zijn ons helaas ontvallen. Anderen zijn om heel plausibele redenen na veelal vele jaren van trouwe inzet gestopt met hun goede werk voor de locatie IJsselmuiden. De locatieraad is hen en allen die doorgaan met dit goede werk erg dankbaar. 3

4 Oecumene in IJsselmuiden breidt zich uit Op 19 januari vond traditiegetrouw weer een oecumenische viering plaats, deze keer in De Hoeksteen. Naast De Hoeksteen, De Bron en onze locatie deed dit jaar voor het eerst ook de Goede Herderkerk mee. Uit elke gemeenschap had een voorganger en een gemeentelid/parochiaan zijn bijdrage geleverd in een voorbereidingsbijeenkomst. Het thema was: Winnen met gevouwen handen. Het raamwerk voor de viering werd dit jaar aangedragen door Poolse christenen. In de viering hadden voorgangers en leken van alle deelnemende kerken een taak. De zang werd verzorgd door ons Gemengd koor. Na afloop kon men elkaar treffen onder het genot van een kopje koffie of thee. Menigeen ziet elk jaar weer uit naar deze pakkende viering, die een sterk gevoel van verbondenheid opwekt. Menigeen wenst dat steeds meer IJsselmuidenaren de weg naar deze vieringen zal weten te vinden. Dank Wat is er een fantastisch bedrag van 860,00 opgehaald op Koninginnedag met de verkoop van plantjes en stekjes in de kraam. Het bedrag komt ten goede aan de kinderen om hen meer plezier te geven tijdens het speelkwartier. Eén van de wensen is om een picknick bank aan te schaffen voor het schoolplein. In de afgelopen maanden is er heel hard gewerkt om alles te organiseren, te regelen te overleggen. En natuurlijk hebben velen van u planten gepoot en verspeend om ruim voor 30 april voldoende materialen te hebben voor de verkoop. Dit is allemaal gedaan om de kinderen een fraaier speelplein te geven. Heel veel dank voor uw geweldige inzet. Het is hartverwarmend dat er zo n grote betrokkenheid is bij de school. Team de Trekschuit. Autohulpdienst Voor de parochianen uit IJsselmuiden, die op eigen gelegenheid niet meer naar de kerk kunnen komen, beschikken we over de autohulpdienst. De autohulpdienst brengt en haalt parochianen op voor de kerkdienst op zondagmorgen. De mensen van deze dienst doen het graag en gaven nog eens aan indien nodig contact op te nemen met Rosalinde Burm, tel

5 Opgenomen in de r.-k. kerk Op 24 april werden enkele mensen opgenomen in onze kerk, Fatima Scholten, Jan Holtland, Margriet van den Bosch, Tannie Bottenberg, Elina Schmidt, en Elisabeth Schmidt. We wensen ze toe dat hun keus hun leven zal verrijken. Als parochie vinden we het bijzonder dat er mensen zijn die deze bewuste keus maken, ook in deze roerige tijden. Open Monumentendag Op zaterdag 8 september, Open Monumentendag, was ook onze kerk weer opengesteld. Evenals vorige jaren was alles i.v.m. oogstdankdag prachtig versierd. s Morgens bespeelde Henry Rekveldt een uurtje het orgel. Daarna was er ook nog een muzikale bijdrage van organist Dick Sleurink en zanger Klaas Bastiaannet. Hoewel de dag alles mee had, zelfs het weer, was de belangstelling matig. Toch willen we op zo n dag onze kerk graag laten zien. Er is zoveel te bekijken en te horen over de historie van onze kerk. Schoenmaatjesproject Op 14 november hebben we voor de 1 e keer meegedaan met het schoenmaatjesproject. Een schoenendoos vullen met speelgoed voor een kind in een arm land. Blij verrast waren we met zoveel aanmeldingen. In totaal hebben we 30 dozen voor in de kerk gestaan! We waren ook erg blij met de bijdrage die de diaconie hieraan geleverd heeft; zij nam de helft van de verplichte bijdrage voor haar rekening. Halverwege december brengen we de dozen naar het inzamelpunt en vandaar worden de dozen op transport gezet. Deze actie of een soortgelijke, is zeker voor herhaling vatbaar. De fototentoonstelling: De ongeziene gezien, stond mooi opgesteld achterin de kerk. Al met al; de foto s, de producten voor de voedselbank en de ingepakte schoenendozen, een prachtige blijk van aandacht voor de medemens. Het voelt goed om iets voor een ander te kunnen betekenen en ik denk ook zeker een opdracht voor ons als christenen. Bedankt voor uw bijdrage hieraan. 5

6 Wil Jorna, Theo Wezenberg en Arnold Kok onderscheiden Het was een feestelijke viering op zondag 11 maart 2012! In deze viering werden Wil Jorna, Arnold Kok en Theo Wezenberg wegens hun langdurige inzet als vrijwilliger voor onze locatie gewaardeerd met een kerkelijke onderscheiding. Op grond van hun imponerende staat van verdiensten voor onze kerkgemeenschap heeft kardinaal Eijk hen vereerd met de bisdommelijke Willibrordonderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht, weergegeven in plaquette met oorkonde en draagspeld. Een greep uit hun imponerende staat van verdiensten luidt als volgt. Arnold Kok 1. Lid van de liturgiegroep (26 jaar) 2. Lector (26 jaar) 3. Lekenvoorganger (24 jaar) 4. Lid van het Parochieel Liturgisch Beraad sedert Lid van de Pastoraatsgroep (4 jaar) Wil Jorna 1. Vele jaren redacteur van het parochieblad 2. Koorzanger van het R.K. Kerkkoor (tot heden 45 jaar), daarvoor is Wil Gregorius onderscheiden. 3. Bibliothecaris van het R.K. Kerkkoor (20 jaar) 4. Initiatiefnemer/medeoprichter van de elektronische nieuwsbrief Actueel 5. Beheerder van de website van onze locatie Theo Wezenberg 1. Lector (31 jaar) 2. Lid van het Parochieel Liturgisch Beraad (10 jaar) 3. Lekenvoorganger (8 jaar) 4. Medewerking verlenen aan de Actie Kerkbalans (8 jaar) 5. Afgevaardigde van de parochie/locatie in het comité Dodenherdenking 4 mei (8 jaar) 6. Lid van de tuingroep, onderhoud parochieel kerkhof, samengaand met klussen in en rondom de kerk (17 jaar). De locatieraad is Wil Jorna, Arnold Kok en Theo Wezenberg zeer erkentelijk voor de vele jaren van onbaatzuchtige, vrijwillige inzet voor onze locatie. Van harte gefeliciteerd met deze eervolle kerkelijke onderscheiding! 6

7 Oogstdankdag 2012 Zondag 9 september 2012 was weer de opening van het pastorale seizoen. Er werden prachtige producten door parochianen en vrienden of bekenden van onze parochiegemeenschap vrijdags naast de kerk neergezet zoals: bloemen, groente, fruit, kalebassen, broden enz. om s avonds de kerk binnen en buiten mee te versieren. De sfeervolle viering begon zondagmorgen om 9.30 uur met als voorganger pastor Hans de Vries. Het koor zong tijdens de binnenkomst : De dag gaat open voor het woord des Heren. De kinderen die weer als Hollandse boertjes en boerinnetjes verkleed waren zorgden er in ieder geval wel voor dat die dag feestelijk werd geopend. Onze speciale gast deze morgen was Jac Ruiten. Hij ontroerde vele mensen met het lied You raise me up, en Als alle lichten zijn gedoofd van Marco Borsato. We hebben genoten van de kinderen die tijdens de kindernevendienst een geweldige grote druivenstok met druiven van -opgeblazen paarse ballonnenhadden gemaakt en in optocht weer terug kwamen in de kerk en daar hun verhaal vertelden en een gebedje voorlazen. Een viering waarin we God dankten voor al het goede dat de aarde door mensenhanden bewerkt voort kan brengen. In de gebeden zijn onze medemensen herdacht die het minder dan ons hebben of door ziekte niet bij deze viering aanwezig konden zijn. De warme, meelevende saamhorigheid vanuit de parochiegemeenschap werd uitgesproken en ons nieuwe lid van de pastoraatgroep Ilse Kalter werd door de pastor ingezegend samen met Wilma. In het slotlied hebben we gezongen: Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen Versterk uw broeders, versterk uw zusters. Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. Na de viering was er een gezellig samenzijn in de Vinkehorst, waar we weer heerlijk van de havermoutkoek konden genieten bij de koffie, thee of frisdrank; binnen of buiten op het terras in een warm zonnetje. Het was een mooie opening van het pastorale seizoen 2012/2013. Met dank aan alle mensen die deze viering mogelijk hebben gemaakt en dank aan hen die producten voor versiering naar de kerk hebben gebracht. 7

8 Eerste Heilige Communie Op zondag 13 mei deden 16 kinderen van onze parochie de eerste heilige communie. Het thema deze keer was Het Grote Feest. Voor de kinderen waren er al weken van voorbereiding aan vooraf gegaan. Ze kwamen 7 weken achtereen bij elkaar in de nieuwe ruimte van het locatiesecretariaat om te luisteren naar verhalen uit de bijbel en erover te praten. Zondag 13 mei was het dan eindelijk zover. In een door ouders mooi versierde kerk kon het grote feest beginnen. Het was een mooie dienst met mooie liedjes, verhalen en de kinderen vonden het allemaal mooi. De kinderen die communie deden waren: Twan van Alfen Britt van Apeldoorn Jasmijn Romy Duyn Mart Schrijer Roxanne Dirks Joyce Schreurs Sanne van de Brink Dion Bredewold Esmee van de Kolk Vincent Hollander Jochem Bruinsma Tara Schuitmaker Caitlin Otten Nico Rienties Anna Holtland 8

9 Bloemengroep De dames van de bloemengroep hebben te kennen gegeven dat zij na heel veel jaren stoppen met de bloemengroep. In goed overleg is dit nu overgedragen aan de kosters. We willen deze dames heel erg bedanken voor hun trouwe inzet. Hun creativiteit met bloem en groen, vooral in speciale tijden zoals advent en de 40-dagentijd, kwam altijd duidelijk naar voren. Het thema in de liturgie was altijd weer terug te vinden. Nogmaals dank! Ilse Kalter Blankvoort Sinds september 2012 ben ik lid van de pastoraatgroep in onze locatie IJsselmuiden. Ik vind het prettig om betrokken te zijn bij de kerk. Samen bidden, zingen en luisteren naar de verhalen. En ik mag ook graag letterlijk een steentje bijdragen om de geloofsgemeenschap bloeiend te houden. Al jong deed ik vrijwilligerswerk bij de kerk in mijn geboorteplaats Hasselt. Nu woon ik samen met mijn man Jorus, zoon Thije en dochter Mirthe in de Kluisstraat en vind ik het fijn om mijn steentje in IJsselmuiden te kunnen bijdragen. Het is mooi om als pastoraatgroeplid de ogen en oren van onze locatie te mogen zijn. Het geeft mij voldoening om zo samen met andere mensen te geloven. Wij zijn er om een helpende hand te bieden, een luisterend oor te zijn of om u in contact te brengen met de juiste persoon. Vormen Op zaterdag 2 juni was de Vormselviering in de Buitenkerk te Kampen. Het thema was: Dit ben ik! In deze feestelijke viering zijn de volgende jongeren uit IJsselmuiden gevormd door Mgr.Hoogenboom: Tristan Otten Jilke van der Kolk Emmely Fix Stef Schrijer Amy Wezenberg Gerjan Wezenberg Niels Diender Dit ben jij Doe de dingen Die jij belangrijk vind Vind je eigen weg met de hulp en kracht van Gods Geest 9

10 Koffiedrinken na de kerk Ook in 2012 was er weer koffiedrinken na de kerk. Twee keer achterin de kerk. De dames Duijn, van Apeldoorn en Schrijer zorgden er dan voor dat koffie, thee, fris en wat lekkers klaar stonden na de viering. En volgens traditioneel gebruik één keer in de Vinkehorst. Veel parochianen maakten gebruik van deze gelegenheden om gezellig met elkaar bij te praten. Koperpoetsen Koperpoetsen doen we meestal drie keer in het jaar, voor Pasen, monumentendag en kerst. meestal doen wij dan een oproep om vrijwilligers te krijgen om ons te helpen, want het is een hele klus. De opkomst is meestal groot want vele handen maken licht werk. 17 dec was er ook een mooie opkomst 9 dames en 2 heren hebben ons geholpen. We beginnen meestal om negen uur en als we klaar zijn gaan we koffie drinken met wat lekkers er bij van Dinie; zelf gebakken kruidkoek en boterkoek en dan gezellig even bij kletsen. Het was reuze gezellig. Mensen bedankt voor jullie hulp, want zonder jullie hulp had het ons niet gelukt. De wintermaanden Vanaf november is de eucharistieviering van dinsdagavond in de pastoraatskamer van de pastorie, in plaats van de kerk. Het is intiemer en veel eerder warm. 10

11 Huwelijken 3 1 Bertus en Dinie Wezenberg van den Berg 55 jarig huwelijk 25 5 Elbert Kragt en Alice Otten Ook waren er missen uit dankbaarheid van bruidsparen die hun jubileum herdachten maar niet met naam genoemd zijn. Sacrament van het Doopsel 22 1 Lammie (Layla) dochter van Attie en Elma Bottenberg Weever 22-1 Cornelis (cees) zoon van Attie en Elma Bottenberg Weever Norah Johanna Maria dochter van Gerben en Janet van Gaalen-Schouten Sjoerd zoon van Gertjan en Ester van Wijngaarden-Bakker Emilie Sophie Maria dochter van John en Beatrijs Schreurs-Verhoeven Weet dat de Vader je kent. Weet dat je van waarde bent. Weet dat je een parel bent, een parel in Gods hand 11

12 Allerzielen nov 2011 Hendrika Maria Jozefina Verveda-van den Berg 74 jaar 4 jan 2012 Albertus Hermanus Otten (Kampen) 75 jaar 25 jan 2012 Wilhelmina Johanna Koek Wezenberg 67 jaar 7 febr 2012 Hendrikus Arnoldus Meuleman 42 jaar 12 april 2012 Gerhardus Wilhelmus van den Berg 74 jaar 12 mei 2012 Hemanna Alberta Theodora van den Berg Kalter 88 jaar 12 juni 2012 Elisabeth Borgonje Rieff 71 jaar 23 juli 2012 Johanna Starke Wieten 60 jaar 5 sept 2012 Wilhelmus Johannes van den Berg 73 jaar 17 sept 2012 Bernardinus Maria Schlepers 60 jaar 28 sept 2012 Geertje Hendrika Wieten Dorgelo 89 jaar Verrijzen is ons geloof Weerzien onze hoop Gedenken onze liefde (Augustinus) 12

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Urbanes Klanken. januari 2013. nummer 429. Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Urbanes Klanken. januari 2013. nummer 429. Sint Urbanus, Nes aan de Amstel Urbanes Klanken nummer 429 januari 2013 Sint Urbanus, Nes aan de Amstel Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel Pastorie / Amsteldijk-Z 145 Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel tel.: 0297-582232

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 Februari 2010 Nr. 2 Een Jubilerend kerkgebouw Het is een vreemde ervaring als het kerkgebouw

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Zondag 29 november CLUSTER NIEUWE MAAS

Zondag 29 november CLUSTER NIEUWE MAAS MET BRANDEND HART Het loopt al weer aardig naar het eind van het jaar, zeker het kerkelijk jaar. De advent begint dit jaar eind november. In de liturgie lezen we teksten over de eindtijd. De verschillende

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie