Parochiejournaal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochiejournaal 2012"

Transcriptie

1 Parochiejournaal 2012 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Van het Kerkbestuur 3 Oecumene in IJsselmuiden breid zich uit 4 Plantjesmarkt Koninginnedag 4 Autohulpdienst 4 Opgenomen in de kerk 5 Open monumentendag 5 Schoenmaatjes project 5 Willibrord onderscheiding 6 Oogstdankdag 7 Eerste Heilige Communie 8 Bloemengroep 9 Nieuw lid Pastoraatsgroep 9 Vormen 9 Koffie drinken 10 Koper poetsen 10 De wintermaanden 10 Huwelijken 11 Sacrament van het Doopsel 11 Allerzielen 12 2

3 Van het kerkbestuur Alweer drie jaar geleden is onze parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis samengevoegd met de parochies uit Hasselt, Hattem, Kampen, Wijthmen en Zwolle en opgegaan in de Thomas a Kempisparochie (TaK). Op vele TaK-terreinen is de nieuwe balans gevonden, op het financiële vlak echter nog niet. - De locatieraad kijkt - bestuurlijk gezien - met tevredenheid achterom. De leden van de locatieraad Willy Bergevoet (vice-voorzitter), Willy Keijzer (secretaris), Frits Kalter (penningmeester) en Jan Bottenberg (lid, bouwkundig adviseur) hebben in nauwe samenwerking met alle andere vrijwilligers ervoor gezorgd dat de locatie IJsselmuiden in de afgelopen drie jaar vitaal is gebleven. - Sinds het vertrek per 1 oktober 2009 van de familie Schoorlemmer naar Zwolle staat de pastorie leeg. Anderzijds worden, naast het gebruik door het parochiesecretariaat, steeds meer vergaderingen en bijeenkomsten belegd in de beide vergaderruimtes in die pastorie. Dit jaar is de achterkamer (de voormalige woonkamer) opgefrist en naar de eisen des tijds ingericht. Ook de voormalige keuken is als een ruimte voor overleg te benutten. - De sacristie is heringedeeld, samengaand met een verdere (enige jaren geleden is de sacristie al mooi opgeknapt) verfraaiing van deze ruimte. - Een nieuw Reglement begraafplaats is geformuleerd en in 2012 door het Aartsbisdom Utrecht goedgekeurd. - De onderhoudstoestand van alle graven op ons kerkhof is doorgelicht. Enige tientallen graven vragen om onderhoud om te voorkomen dat - bijvoorbeeld als gevolg van een stormnaburige graftekens worden beschadigd. Voor dat gewenste onderhoud worden de zogenaamde rechthebbenden gezocht, een langdurige administratieve klus. - Storm heeft begin 2012 schade veroorzaakt aan kerk en pastorie. De schade is hersteld, dankzij een goede verzekering zijn de kosten beperkt gebleven. - Delen van de kerk en het parochiehuis zijn opnieuw in de verf gezet. Dit onderhoud vergt een behoorlijk deel van de beschikbare financiën. - Onze overleden medeparochiaan mevrouw T.H. (Dora) Hollander heeft een deel van haar nalatenschap aan de parochie IJsselmuiden geschonken. Begin 2012 is deze erfeniszaak formeel afgehandeld. De erfenis komt geheel ten goede aan de locatie IJsselmuiden. - De horecagelegenheid in ons parochiehuis de Vinkehorst wordt alweer enige jaren met succes gerund door mevrouw Odette Gorter-De Groot. Dit jaar heeft de Vinkehorst een prachtige facelift ondergaan. Ook bestaat nu de gelegenheid om in de Vinkehorst met regelmaat een maaltijd te nuttigen. - Twee zwakke kastanjebomen bij het parochiehuis zijn begin dit jaar verwijderd. Inmiddels dient ook een derde kastanjeboom verwijderd te worden om te voorkomen dat deze op het naburige schoolgebouw belandt. - Om tot duurzaam onderhoud te komen, is de gracht rondom de kerk twee jaar geleden gedeeltelijk met zand gevuld en is struikbeplanting in de taluds aangebracht. De struikbeplanting komt moeizaam tot wasdom, blijvende aandacht hiervoor bleek nodig. - Op ons kerkhof is een urnenveld gerealiseerd, waardoor ruimte is gecreëerd voor 15 urnenkelders. Inmiddels zijn zes urnenkelders geplaatst. - In het bestemmingsplan Het Meer, een woonbebouwing aan de overkant van ons kerkgebouw, zijn te weinig parkeerplaatsen voor auto s van kerkbezoekers ingeruimd. De locatieraad tracht alsnog voldoende parkeerplaatsen te bewerkstelligen. - Enkele vrijwilligers zijn ons helaas ontvallen. Anderen zijn om heel plausibele redenen na veelal vele jaren van trouwe inzet gestopt met hun goede werk voor de locatie IJsselmuiden. De locatieraad is hen en allen die doorgaan met dit goede werk erg dankbaar. 3

4 Oecumene in IJsselmuiden breidt zich uit Op 19 januari vond traditiegetrouw weer een oecumenische viering plaats, deze keer in De Hoeksteen. Naast De Hoeksteen, De Bron en onze locatie deed dit jaar voor het eerst ook de Goede Herderkerk mee. Uit elke gemeenschap had een voorganger en een gemeentelid/parochiaan zijn bijdrage geleverd in een voorbereidingsbijeenkomst. Het thema was: Winnen met gevouwen handen. Het raamwerk voor de viering werd dit jaar aangedragen door Poolse christenen. In de viering hadden voorgangers en leken van alle deelnemende kerken een taak. De zang werd verzorgd door ons Gemengd koor. Na afloop kon men elkaar treffen onder het genot van een kopje koffie of thee. Menigeen ziet elk jaar weer uit naar deze pakkende viering, die een sterk gevoel van verbondenheid opwekt. Menigeen wenst dat steeds meer IJsselmuidenaren de weg naar deze vieringen zal weten te vinden. Dank Wat is er een fantastisch bedrag van 860,00 opgehaald op Koninginnedag met de verkoop van plantjes en stekjes in de kraam. Het bedrag komt ten goede aan de kinderen om hen meer plezier te geven tijdens het speelkwartier. Eén van de wensen is om een picknick bank aan te schaffen voor het schoolplein. In de afgelopen maanden is er heel hard gewerkt om alles te organiseren, te regelen te overleggen. En natuurlijk hebben velen van u planten gepoot en verspeend om ruim voor 30 april voldoende materialen te hebben voor de verkoop. Dit is allemaal gedaan om de kinderen een fraaier speelplein te geven. Heel veel dank voor uw geweldige inzet. Het is hartverwarmend dat er zo n grote betrokkenheid is bij de school. Team de Trekschuit. Autohulpdienst Voor de parochianen uit IJsselmuiden, die op eigen gelegenheid niet meer naar de kerk kunnen komen, beschikken we over de autohulpdienst. De autohulpdienst brengt en haalt parochianen op voor de kerkdienst op zondagmorgen. De mensen van deze dienst doen het graag en gaven nog eens aan indien nodig contact op te nemen met Rosalinde Burm, tel

5 Opgenomen in de r.-k. kerk Op 24 april werden enkele mensen opgenomen in onze kerk, Fatima Scholten, Jan Holtland, Margriet van den Bosch, Tannie Bottenberg, Elina Schmidt, en Elisabeth Schmidt. We wensen ze toe dat hun keus hun leven zal verrijken. Als parochie vinden we het bijzonder dat er mensen zijn die deze bewuste keus maken, ook in deze roerige tijden. Open Monumentendag Op zaterdag 8 september, Open Monumentendag, was ook onze kerk weer opengesteld. Evenals vorige jaren was alles i.v.m. oogstdankdag prachtig versierd. s Morgens bespeelde Henry Rekveldt een uurtje het orgel. Daarna was er ook nog een muzikale bijdrage van organist Dick Sleurink en zanger Klaas Bastiaannet. Hoewel de dag alles mee had, zelfs het weer, was de belangstelling matig. Toch willen we op zo n dag onze kerk graag laten zien. Er is zoveel te bekijken en te horen over de historie van onze kerk. Schoenmaatjesproject Op 14 november hebben we voor de 1 e keer meegedaan met het schoenmaatjesproject. Een schoenendoos vullen met speelgoed voor een kind in een arm land. Blij verrast waren we met zoveel aanmeldingen. In totaal hebben we 30 dozen voor in de kerk gestaan! We waren ook erg blij met de bijdrage die de diaconie hieraan geleverd heeft; zij nam de helft van de verplichte bijdrage voor haar rekening. Halverwege december brengen we de dozen naar het inzamelpunt en vandaar worden de dozen op transport gezet. Deze actie of een soortgelijke, is zeker voor herhaling vatbaar. De fototentoonstelling: De ongeziene gezien, stond mooi opgesteld achterin de kerk. Al met al; de foto s, de producten voor de voedselbank en de ingepakte schoenendozen, een prachtige blijk van aandacht voor de medemens. Het voelt goed om iets voor een ander te kunnen betekenen en ik denk ook zeker een opdracht voor ons als christenen. Bedankt voor uw bijdrage hieraan. 5

6 Wil Jorna, Theo Wezenberg en Arnold Kok onderscheiden Het was een feestelijke viering op zondag 11 maart 2012! In deze viering werden Wil Jorna, Arnold Kok en Theo Wezenberg wegens hun langdurige inzet als vrijwilliger voor onze locatie gewaardeerd met een kerkelijke onderscheiding. Op grond van hun imponerende staat van verdiensten voor onze kerkgemeenschap heeft kardinaal Eijk hen vereerd met de bisdommelijke Willibrordonderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht, weergegeven in plaquette met oorkonde en draagspeld. Een greep uit hun imponerende staat van verdiensten luidt als volgt. Arnold Kok 1. Lid van de liturgiegroep (26 jaar) 2. Lector (26 jaar) 3. Lekenvoorganger (24 jaar) 4. Lid van het Parochieel Liturgisch Beraad sedert Lid van de Pastoraatsgroep (4 jaar) Wil Jorna 1. Vele jaren redacteur van het parochieblad 2. Koorzanger van het R.K. Kerkkoor (tot heden 45 jaar), daarvoor is Wil Gregorius onderscheiden. 3. Bibliothecaris van het R.K. Kerkkoor (20 jaar) 4. Initiatiefnemer/medeoprichter van de elektronische nieuwsbrief Actueel 5. Beheerder van de website van onze locatie Theo Wezenberg 1. Lector (31 jaar) 2. Lid van het Parochieel Liturgisch Beraad (10 jaar) 3. Lekenvoorganger (8 jaar) 4. Medewerking verlenen aan de Actie Kerkbalans (8 jaar) 5. Afgevaardigde van de parochie/locatie in het comité Dodenherdenking 4 mei (8 jaar) 6. Lid van de tuingroep, onderhoud parochieel kerkhof, samengaand met klussen in en rondom de kerk (17 jaar). De locatieraad is Wil Jorna, Arnold Kok en Theo Wezenberg zeer erkentelijk voor de vele jaren van onbaatzuchtige, vrijwillige inzet voor onze locatie. Van harte gefeliciteerd met deze eervolle kerkelijke onderscheiding! 6

7 Oogstdankdag 2012 Zondag 9 september 2012 was weer de opening van het pastorale seizoen. Er werden prachtige producten door parochianen en vrienden of bekenden van onze parochiegemeenschap vrijdags naast de kerk neergezet zoals: bloemen, groente, fruit, kalebassen, broden enz. om s avonds de kerk binnen en buiten mee te versieren. De sfeervolle viering begon zondagmorgen om 9.30 uur met als voorganger pastor Hans de Vries. Het koor zong tijdens de binnenkomst : De dag gaat open voor het woord des Heren. De kinderen die weer als Hollandse boertjes en boerinnetjes verkleed waren zorgden er in ieder geval wel voor dat die dag feestelijk werd geopend. Onze speciale gast deze morgen was Jac Ruiten. Hij ontroerde vele mensen met het lied You raise me up, en Als alle lichten zijn gedoofd van Marco Borsato. We hebben genoten van de kinderen die tijdens de kindernevendienst een geweldige grote druivenstok met druiven van -opgeblazen paarse ballonnenhadden gemaakt en in optocht weer terug kwamen in de kerk en daar hun verhaal vertelden en een gebedje voorlazen. Een viering waarin we God dankten voor al het goede dat de aarde door mensenhanden bewerkt voort kan brengen. In de gebeden zijn onze medemensen herdacht die het minder dan ons hebben of door ziekte niet bij deze viering aanwezig konden zijn. De warme, meelevende saamhorigheid vanuit de parochiegemeenschap werd uitgesproken en ons nieuwe lid van de pastoraatgroep Ilse Kalter werd door de pastor ingezegend samen met Wilma. In het slotlied hebben we gezongen: Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen Versterk uw broeders, versterk uw zusters. Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. Na de viering was er een gezellig samenzijn in de Vinkehorst, waar we weer heerlijk van de havermoutkoek konden genieten bij de koffie, thee of frisdrank; binnen of buiten op het terras in een warm zonnetje. Het was een mooie opening van het pastorale seizoen 2012/2013. Met dank aan alle mensen die deze viering mogelijk hebben gemaakt en dank aan hen die producten voor versiering naar de kerk hebben gebracht. 7

8 Eerste Heilige Communie Op zondag 13 mei deden 16 kinderen van onze parochie de eerste heilige communie. Het thema deze keer was Het Grote Feest. Voor de kinderen waren er al weken van voorbereiding aan vooraf gegaan. Ze kwamen 7 weken achtereen bij elkaar in de nieuwe ruimte van het locatiesecretariaat om te luisteren naar verhalen uit de bijbel en erover te praten. Zondag 13 mei was het dan eindelijk zover. In een door ouders mooi versierde kerk kon het grote feest beginnen. Het was een mooie dienst met mooie liedjes, verhalen en de kinderen vonden het allemaal mooi. De kinderen die communie deden waren: Twan van Alfen Britt van Apeldoorn Jasmijn Romy Duyn Mart Schrijer Roxanne Dirks Joyce Schreurs Sanne van de Brink Dion Bredewold Esmee van de Kolk Vincent Hollander Jochem Bruinsma Tara Schuitmaker Caitlin Otten Nico Rienties Anna Holtland 8

9 Bloemengroep De dames van de bloemengroep hebben te kennen gegeven dat zij na heel veel jaren stoppen met de bloemengroep. In goed overleg is dit nu overgedragen aan de kosters. We willen deze dames heel erg bedanken voor hun trouwe inzet. Hun creativiteit met bloem en groen, vooral in speciale tijden zoals advent en de 40-dagentijd, kwam altijd duidelijk naar voren. Het thema in de liturgie was altijd weer terug te vinden. Nogmaals dank! Ilse Kalter Blankvoort Sinds september 2012 ben ik lid van de pastoraatgroep in onze locatie IJsselmuiden. Ik vind het prettig om betrokken te zijn bij de kerk. Samen bidden, zingen en luisteren naar de verhalen. En ik mag ook graag letterlijk een steentje bijdragen om de geloofsgemeenschap bloeiend te houden. Al jong deed ik vrijwilligerswerk bij de kerk in mijn geboorteplaats Hasselt. Nu woon ik samen met mijn man Jorus, zoon Thije en dochter Mirthe in de Kluisstraat en vind ik het fijn om mijn steentje in IJsselmuiden te kunnen bijdragen. Het is mooi om als pastoraatgroeplid de ogen en oren van onze locatie te mogen zijn. Het geeft mij voldoening om zo samen met andere mensen te geloven. Wij zijn er om een helpende hand te bieden, een luisterend oor te zijn of om u in contact te brengen met de juiste persoon. Vormen Op zaterdag 2 juni was de Vormselviering in de Buitenkerk te Kampen. Het thema was: Dit ben ik! In deze feestelijke viering zijn de volgende jongeren uit IJsselmuiden gevormd door Mgr.Hoogenboom: Tristan Otten Jilke van der Kolk Emmely Fix Stef Schrijer Amy Wezenberg Gerjan Wezenberg Niels Diender Dit ben jij Doe de dingen Die jij belangrijk vind Vind je eigen weg met de hulp en kracht van Gods Geest 9

10 Koffiedrinken na de kerk Ook in 2012 was er weer koffiedrinken na de kerk. Twee keer achterin de kerk. De dames Duijn, van Apeldoorn en Schrijer zorgden er dan voor dat koffie, thee, fris en wat lekkers klaar stonden na de viering. En volgens traditioneel gebruik één keer in de Vinkehorst. Veel parochianen maakten gebruik van deze gelegenheden om gezellig met elkaar bij te praten. Koperpoetsen Koperpoetsen doen we meestal drie keer in het jaar, voor Pasen, monumentendag en kerst. meestal doen wij dan een oproep om vrijwilligers te krijgen om ons te helpen, want het is een hele klus. De opkomst is meestal groot want vele handen maken licht werk. 17 dec was er ook een mooie opkomst 9 dames en 2 heren hebben ons geholpen. We beginnen meestal om negen uur en als we klaar zijn gaan we koffie drinken met wat lekkers er bij van Dinie; zelf gebakken kruidkoek en boterkoek en dan gezellig even bij kletsen. Het was reuze gezellig. Mensen bedankt voor jullie hulp, want zonder jullie hulp had het ons niet gelukt. De wintermaanden Vanaf november is de eucharistieviering van dinsdagavond in de pastoraatskamer van de pastorie, in plaats van de kerk. Het is intiemer en veel eerder warm. 10

11 Huwelijken 3 1 Bertus en Dinie Wezenberg van den Berg 55 jarig huwelijk 25 5 Elbert Kragt en Alice Otten Ook waren er missen uit dankbaarheid van bruidsparen die hun jubileum herdachten maar niet met naam genoemd zijn. Sacrament van het Doopsel 22 1 Lammie (Layla) dochter van Attie en Elma Bottenberg Weever 22-1 Cornelis (cees) zoon van Attie en Elma Bottenberg Weever Norah Johanna Maria dochter van Gerben en Janet van Gaalen-Schouten Sjoerd zoon van Gertjan en Ester van Wijngaarden-Bakker Emilie Sophie Maria dochter van John en Beatrijs Schreurs-Verhoeven Weet dat de Vader je kent. Weet dat je van waarde bent. Weet dat je een parel bent, een parel in Gods hand 11

12 Allerzielen nov 2011 Hendrika Maria Jozefina Verveda-van den Berg 74 jaar 4 jan 2012 Albertus Hermanus Otten (Kampen) 75 jaar 25 jan 2012 Wilhelmina Johanna Koek Wezenberg 67 jaar 7 febr 2012 Hendrikus Arnoldus Meuleman 42 jaar 12 april 2012 Gerhardus Wilhelmus van den Berg 74 jaar 12 mei 2012 Hemanna Alberta Theodora van den Berg Kalter 88 jaar 12 juni 2012 Elisabeth Borgonje Rieff 71 jaar 23 juli 2012 Johanna Starke Wieten 60 jaar 5 sept 2012 Wilhelmus Johannes van den Berg 73 jaar 17 sept 2012 Bernardinus Maria Schlepers 60 jaar 28 sept 2012 Geertje Hendrika Wieten Dorgelo 89 jaar Verrijzen is ons geloof Weerzien onze hoop Gedenken onze liefde (Augustinus) 12

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Parochiejournaal 2009 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Boekenkast voor zangbundels 3 Oecumenische viering 3 Verbouwing pastorie 3 Kleurplatenactie Kerkbalans 3 Organist

Nadere informatie

Parochiejournaal 2011

Parochiejournaal 2011 Parochiejournaal 2011 Parochie Thomas a Kempis Locatie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis IJsselmuiden Inhoudsopgave Inhoud 1 Vertrokken pastores 2 Nieuwe pastores 3 Bezoek commissaris der koningin

Nadere informatie

Parochiejournaal. Rooms Katholieke kerk. Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Parochiejournaal. Rooms Katholieke kerk. Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Parochiejournaal 2001 Rooms Katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis 1 Inhoudsopgave: Verlichting pag. 2 Vormselviering 14 januari 2001 pag. 2 Pastoor H. Hunink pag. 2 Lief- en

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland ONTMOETINGSAANDELEN-ACTIE MARTINUSBERICHT 31 oktober + 1 november 2015 nr. 45 Dit weekend van 31 Oktober en 1 november vraagt het inloophuis De Ontmoeting aandacht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Pastoraat

Parochiesecretariaat Pastoraat INHOUDSOPGAVE Blz. I. Ontstaansgeschiedenis 2 II Internetvermelding III Vieringen IV Bereikbaarheid 3 * Parochiesecretariaat * Pastoraat * Plattegrond 4 V Activiteiten 5 * Kinderen * Jongeren * Koor *

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 R.K. Kerk IJsselmuiden 1

Jaarverslag 2007 R.K. Kerk IJsselmuiden 1 Lopers Actie Kerkbalans...2 Vormselviering zondag 21 januari 2007...2 Blasiuszegen...2 Nieuwe gezichten parochiebestuur...2 25-Jarig jubileumfeest pastor H. Schoorlemmer...2 Eerste Heilige Communie...3

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Jaarverslag 2008 R.K. Kerk IJsselmuiden 1

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Jaarverslag 2008 R.K. Kerk IJsselmuiden 1 Parochiejournaal 2008 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Jaarverslag 2008 R.K. Kerk IJsselmuiden 1 Oecumenische viering... 2 Vanuit het parochiebestuur... 2 Gezamenlijke

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Nieuwsbrief Emmanuelparochie Nieuwsbrief Emmanuelparochie Jaargang 3 nummer 6, juni 2016. Sint Brigitta te Ommen Vrijwilligersmiddag Op zondag 29 mei is een gezellige vrijwilligersmiddag georganiseerd voor alle parochianen die zich

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 21 en 22 mei 2016 nr. 20 MEIMAAND - MARIAMAAND Mei is in de Katholieke traditie de Mariamaand. Naast belangrijke dagen als Hemelvaart en Pinksteren

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Parochiejournaal 2005 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis INHOUDSOPGAVE Jaarlijkse oecumenische viering in onze kerk...2 Afscheid Alie Goosen als lector...2 Nieuwe voorzitter

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Parochiejournaal 2003 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis INHOUDSOPGAVE Oecumenische jongerenviering...2 Hekwerk achterzijde kerkhof...2 Nieuw doopvont...2 Gedenkplaats

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Sint Martinusklokje. Jaargang 1 nummer 1 november/december 2016

Sint Martinusklokje. Jaargang 1 nummer 1 november/december 2016 Sint Martinusklokje Jaargang 1 nummer 1 november/december 2016 Parochie Sint Martinus (Grote Kerkstraat 24, Venlo) en Kapel van Genooij (Genooyerweg 58, Venlo) NL90 SNSB 086.27.04.898 stmartinus@home.nl

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Liturgie oecumenische viering 15 januari Week van Gebed voor de Eenheid. Raad van Kerken Goor

Liturgie oecumenische viering 15 januari Week van Gebed voor de Eenheid. Raad van Kerken Goor Liturgie oecumenische viering 15 januari 2017 Week van Gebed voor de Eenheid Raad van Kerken Goor Welkom Intochtslied: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Odulfus helemaal top! Agenda:

Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Odulfus helemaal top! Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 17 Een nieuw jaar, een frisse start! Na de kerstvakantie gaan we gevoelsmatig het tweede half jaar van schooljaar het schooljaar 2010-2011 in. Voor de leerlingen betekent dit dat

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Afscheidsfeest meester Zeilstra,

Afscheidsfeest meester Zeilstra, Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 18 februari 2015 nr. 70 Agenda Afscheidsfeest meester Zeilstra, We hebben met elkaar een fijn feest gevierd om formeel afscheid te nemen van meester Zeilstra. Formeel, want

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, Oecumenische viering 10 mei 2015 Zondag Rogate Medewerkenden: Pastor Hans Schoorlemmer, verkondiging en ds. Ad van Noord, liturg Buitenkerkkoor o.l.v. Bram Gordijn André Poortman, orgel Voorbereiding Welkom

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Beste inwoner van Mariënheem, Wij nodigen u uit om mee te doen aan dit plaatselijke onderzoek naar Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem. Dit onderzoek

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Eucharistieviering. Eerste zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid. 22 mei 2016

Eucharistieviering. Eerste zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid. 22 mei 2016 Eucharistieviering Eerste zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid 22 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort OPENINGSLIED Gezang 829 INLEIDING Genade

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd. Notulen 6 e jaarvergadering Bonifatius Parochie Spanbroek dinsdag 9 december 2014: Aanwezig Notulist : Parochiebestuur, Sjaak de Koning, Jolanda de Koning, Margriet Kraakman, pastor Ariejan Kuin, Linda

Nadere informatie

50 e jaargang, nr. 4 Juli 2015

50 e jaargang, nr. 4 Juli 2015 Inhoud De zomer... 1 Toekomst van onze Puttense... 2 H. Maria- Zuivering geloofsgemeenschap... 2 Vasten/veertigdagentijdproject 2015.... 2 Herhaalde oproep... 2 KERKDIENSTEN... 3 DIENBEURTEN MISDIENAARS...

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema:

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema: Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp Thema: Welkom Aansteken van de Paaskaars & Lezen van het gedicht door Merel en Ezra Kaars, jij mag branden in ons midden; branden bij

Nadere informatie

Eucharistieviering Vierde zondag van de Advent Jaar C 20 december 2015 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Vierde zondag van de Advent Jaar C 20 december 2015 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Vierde zondag van de Advent Jaar C 20 december 2015 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort OPENINGSLIED Gezang 568 INLEIDING SCHULDBELIJDENIS Genade zij u en vrede

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek WILHELMINAKERK SOEST Dienst van Schrift en Tafel Datum: 15 januari 2017 Voorganger: Ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Elly Roorda Lector: Loes Paul Organist: Terry Hamberg OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Liturgische kleur: rood

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Liturgische kleur: rood Orde van dienst voor zondag 29 maart 2015, Palmpasen / Passieviering oecumenische gezinsviering Kerk: Brugkerk te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Muzikale medewerking: Wim Pardoen (orgel/ piano) en Mieke

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie