Parochiejournaal 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochiejournaal 2012"

Transcriptie

1 Parochiejournaal 2012 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Van het Kerkbestuur 3 Oecumene in IJsselmuiden breid zich uit 4 Plantjesmarkt Koninginnedag 4 Autohulpdienst 4 Opgenomen in de kerk 5 Open monumentendag 5 Schoenmaatjes project 5 Willibrord onderscheiding 6 Oogstdankdag 7 Eerste Heilige Communie 8 Bloemengroep 9 Nieuw lid Pastoraatsgroep 9 Vormen 9 Koffie drinken 10 Koper poetsen 10 De wintermaanden 10 Huwelijken 11 Sacrament van het Doopsel 11 Allerzielen 12 2

3 Van het kerkbestuur Alweer drie jaar geleden is onze parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis samengevoegd met de parochies uit Hasselt, Hattem, Kampen, Wijthmen en Zwolle en opgegaan in de Thomas a Kempisparochie (TaK). Op vele TaK-terreinen is de nieuwe balans gevonden, op het financiële vlak echter nog niet. - De locatieraad kijkt - bestuurlijk gezien - met tevredenheid achterom. De leden van de locatieraad Willy Bergevoet (vice-voorzitter), Willy Keijzer (secretaris), Frits Kalter (penningmeester) en Jan Bottenberg (lid, bouwkundig adviseur) hebben in nauwe samenwerking met alle andere vrijwilligers ervoor gezorgd dat de locatie IJsselmuiden in de afgelopen drie jaar vitaal is gebleven. - Sinds het vertrek per 1 oktober 2009 van de familie Schoorlemmer naar Zwolle staat de pastorie leeg. Anderzijds worden, naast het gebruik door het parochiesecretariaat, steeds meer vergaderingen en bijeenkomsten belegd in de beide vergaderruimtes in die pastorie. Dit jaar is de achterkamer (de voormalige woonkamer) opgefrist en naar de eisen des tijds ingericht. Ook de voormalige keuken is als een ruimte voor overleg te benutten. - De sacristie is heringedeeld, samengaand met een verdere (enige jaren geleden is de sacristie al mooi opgeknapt) verfraaiing van deze ruimte. - Een nieuw Reglement begraafplaats is geformuleerd en in 2012 door het Aartsbisdom Utrecht goedgekeurd. - De onderhoudstoestand van alle graven op ons kerkhof is doorgelicht. Enige tientallen graven vragen om onderhoud om te voorkomen dat - bijvoorbeeld als gevolg van een stormnaburige graftekens worden beschadigd. Voor dat gewenste onderhoud worden de zogenaamde rechthebbenden gezocht, een langdurige administratieve klus. - Storm heeft begin 2012 schade veroorzaakt aan kerk en pastorie. De schade is hersteld, dankzij een goede verzekering zijn de kosten beperkt gebleven. - Delen van de kerk en het parochiehuis zijn opnieuw in de verf gezet. Dit onderhoud vergt een behoorlijk deel van de beschikbare financiën. - Onze overleden medeparochiaan mevrouw T.H. (Dora) Hollander heeft een deel van haar nalatenschap aan de parochie IJsselmuiden geschonken. Begin 2012 is deze erfeniszaak formeel afgehandeld. De erfenis komt geheel ten goede aan de locatie IJsselmuiden. - De horecagelegenheid in ons parochiehuis de Vinkehorst wordt alweer enige jaren met succes gerund door mevrouw Odette Gorter-De Groot. Dit jaar heeft de Vinkehorst een prachtige facelift ondergaan. Ook bestaat nu de gelegenheid om in de Vinkehorst met regelmaat een maaltijd te nuttigen. - Twee zwakke kastanjebomen bij het parochiehuis zijn begin dit jaar verwijderd. Inmiddels dient ook een derde kastanjeboom verwijderd te worden om te voorkomen dat deze op het naburige schoolgebouw belandt. - Om tot duurzaam onderhoud te komen, is de gracht rondom de kerk twee jaar geleden gedeeltelijk met zand gevuld en is struikbeplanting in de taluds aangebracht. De struikbeplanting komt moeizaam tot wasdom, blijvende aandacht hiervoor bleek nodig. - Op ons kerkhof is een urnenveld gerealiseerd, waardoor ruimte is gecreëerd voor 15 urnenkelders. Inmiddels zijn zes urnenkelders geplaatst. - In het bestemmingsplan Het Meer, een woonbebouwing aan de overkant van ons kerkgebouw, zijn te weinig parkeerplaatsen voor auto s van kerkbezoekers ingeruimd. De locatieraad tracht alsnog voldoende parkeerplaatsen te bewerkstelligen. - Enkele vrijwilligers zijn ons helaas ontvallen. Anderen zijn om heel plausibele redenen na veelal vele jaren van trouwe inzet gestopt met hun goede werk voor de locatie IJsselmuiden. De locatieraad is hen en allen die doorgaan met dit goede werk erg dankbaar. 3

4 Oecumene in IJsselmuiden breidt zich uit Op 19 januari vond traditiegetrouw weer een oecumenische viering plaats, deze keer in De Hoeksteen. Naast De Hoeksteen, De Bron en onze locatie deed dit jaar voor het eerst ook de Goede Herderkerk mee. Uit elke gemeenschap had een voorganger en een gemeentelid/parochiaan zijn bijdrage geleverd in een voorbereidingsbijeenkomst. Het thema was: Winnen met gevouwen handen. Het raamwerk voor de viering werd dit jaar aangedragen door Poolse christenen. In de viering hadden voorgangers en leken van alle deelnemende kerken een taak. De zang werd verzorgd door ons Gemengd koor. Na afloop kon men elkaar treffen onder het genot van een kopje koffie of thee. Menigeen ziet elk jaar weer uit naar deze pakkende viering, die een sterk gevoel van verbondenheid opwekt. Menigeen wenst dat steeds meer IJsselmuidenaren de weg naar deze vieringen zal weten te vinden. Dank Wat is er een fantastisch bedrag van 860,00 opgehaald op Koninginnedag met de verkoop van plantjes en stekjes in de kraam. Het bedrag komt ten goede aan de kinderen om hen meer plezier te geven tijdens het speelkwartier. Eén van de wensen is om een picknick bank aan te schaffen voor het schoolplein. In de afgelopen maanden is er heel hard gewerkt om alles te organiseren, te regelen te overleggen. En natuurlijk hebben velen van u planten gepoot en verspeend om ruim voor 30 april voldoende materialen te hebben voor de verkoop. Dit is allemaal gedaan om de kinderen een fraaier speelplein te geven. Heel veel dank voor uw geweldige inzet. Het is hartverwarmend dat er zo n grote betrokkenheid is bij de school. Team de Trekschuit. Autohulpdienst Voor de parochianen uit IJsselmuiden, die op eigen gelegenheid niet meer naar de kerk kunnen komen, beschikken we over de autohulpdienst. De autohulpdienst brengt en haalt parochianen op voor de kerkdienst op zondagmorgen. De mensen van deze dienst doen het graag en gaven nog eens aan indien nodig contact op te nemen met Rosalinde Burm, tel

5 Opgenomen in de r.-k. kerk Op 24 april werden enkele mensen opgenomen in onze kerk, Fatima Scholten, Jan Holtland, Margriet van den Bosch, Tannie Bottenberg, Elina Schmidt, en Elisabeth Schmidt. We wensen ze toe dat hun keus hun leven zal verrijken. Als parochie vinden we het bijzonder dat er mensen zijn die deze bewuste keus maken, ook in deze roerige tijden. Open Monumentendag Op zaterdag 8 september, Open Monumentendag, was ook onze kerk weer opengesteld. Evenals vorige jaren was alles i.v.m. oogstdankdag prachtig versierd. s Morgens bespeelde Henry Rekveldt een uurtje het orgel. Daarna was er ook nog een muzikale bijdrage van organist Dick Sleurink en zanger Klaas Bastiaannet. Hoewel de dag alles mee had, zelfs het weer, was de belangstelling matig. Toch willen we op zo n dag onze kerk graag laten zien. Er is zoveel te bekijken en te horen over de historie van onze kerk. Schoenmaatjesproject Op 14 november hebben we voor de 1 e keer meegedaan met het schoenmaatjesproject. Een schoenendoos vullen met speelgoed voor een kind in een arm land. Blij verrast waren we met zoveel aanmeldingen. In totaal hebben we 30 dozen voor in de kerk gestaan! We waren ook erg blij met de bijdrage die de diaconie hieraan geleverd heeft; zij nam de helft van de verplichte bijdrage voor haar rekening. Halverwege december brengen we de dozen naar het inzamelpunt en vandaar worden de dozen op transport gezet. Deze actie of een soortgelijke, is zeker voor herhaling vatbaar. De fototentoonstelling: De ongeziene gezien, stond mooi opgesteld achterin de kerk. Al met al; de foto s, de producten voor de voedselbank en de ingepakte schoenendozen, een prachtige blijk van aandacht voor de medemens. Het voelt goed om iets voor een ander te kunnen betekenen en ik denk ook zeker een opdracht voor ons als christenen. Bedankt voor uw bijdrage hieraan. 5

6 Wil Jorna, Theo Wezenberg en Arnold Kok onderscheiden Het was een feestelijke viering op zondag 11 maart 2012! In deze viering werden Wil Jorna, Arnold Kok en Theo Wezenberg wegens hun langdurige inzet als vrijwilliger voor onze locatie gewaardeerd met een kerkelijke onderscheiding. Op grond van hun imponerende staat van verdiensten voor onze kerkgemeenschap heeft kardinaal Eijk hen vereerd met de bisdommelijke Willibrordonderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht, weergegeven in plaquette met oorkonde en draagspeld. Een greep uit hun imponerende staat van verdiensten luidt als volgt. Arnold Kok 1. Lid van de liturgiegroep (26 jaar) 2. Lector (26 jaar) 3. Lekenvoorganger (24 jaar) 4. Lid van het Parochieel Liturgisch Beraad sedert Lid van de Pastoraatsgroep (4 jaar) Wil Jorna 1. Vele jaren redacteur van het parochieblad 2. Koorzanger van het R.K. Kerkkoor (tot heden 45 jaar), daarvoor is Wil Gregorius onderscheiden. 3. Bibliothecaris van het R.K. Kerkkoor (20 jaar) 4. Initiatiefnemer/medeoprichter van de elektronische nieuwsbrief Actueel 5. Beheerder van de website van onze locatie Theo Wezenberg 1. Lector (31 jaar) 2. Lid van het Parochieel Liturgisch Beraad (10 jaar) 3. Lekenvoorganger (8 jaar) 4. Medewerking verlenen aan de Actie Kerkbalans (8 jaar) 5. Afgevaardigde van de parochie/locatie in het comité Dodenherdenking 4 mei (8 jaar) 6. Lid van de tuingroep, onderhoud parochieel kerkhof, samengaand met klussen in en rondom de kerk (17 jaar). De locatieraad is Wil Jorna, Arnold Kok en Theo Wezenberg zeer erkentelijk voor de vele jaren van onbaatzuchtige, vrijwillige inzet voor onze locatie. Van harte gefeliciteerd met deze eervolle kerkelijke onderscheiding! 6

7 Oogstdankdag 2012 Zondag 9 september 2012 was weer de opening van het pastorale seizoen. Er werden prachtige producten door parochianen en vrienden of bekenden van onze parochiegemeenschap vrijdags naast de kerk neergezet zoals: bloemen, groente, fruit, kalebassen, broden enz. om s avonds de kerk binnen en buiten mee te versieren. De sfeervolle viering begon zondagmorgen om 9.30 uur met als voorganger pastor Hans de Vries. Het koor zong tijdens de binnenkomst : De dag gaat open voor het woord des Heren. De kinderen die weer als Hollandse boertjes en boerinnetjes verkleed waren zorgden er in ieder geval wel voor dat die dag feestelijk werd geopend. Onze speciale gast deze morgen was Jac Ruiten. Hij ontroerde vele mensen met het lied You raise me up, en Als alle lichten zijn gedoofd van Marco Borsato. We hebben genoten van de kinderen die tijdens de kindernevendienst een geweldige grote druivenstok met druiven van -opgeblazen paarse ballonnenhadden gemaakt en in optocht weer terug kwamen in de kerk en daar hun verhaal vertelden en een gebedje voorlazen. Een viering waarin we God dankten voor al het goede dat de aarde door mensenhanden bewerkt voort kan brengen. In de gebeden zijn onze medemensen herdacht die het minder dan ons hebben of door ziekte niet bij deze viering aanwezig konden zijn. De warme, meelevende saamhorigheid vanuit de parochiegemeenschap werd uitgesproken en ons nieuwe lid van de pastoraatgroep Ilse Kalter werd door de pastor ingezegend samen met Wilma. In het slotlied hebben we gezongen: Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen Versterk uw broeders, versterk uw zusters. Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. Na de viering was er een gezellig samenzijn in de Vinkehorst, waar we weer heerlijk van de havermoutkoek konden genieten bij de koffie, thee of frisdrank; binnen of buiten op het terras in een warm zonnetje. Het was een mooie opening van het pastorale seizoen 2012/2013. Met dank aan alle mensen die deze viering mogelijk hebben gemaakt en dank aan hen die producten voor versiering naar de kerk hebben gebracht. 7

8 Eerste Heilige Communie Op zondag 13 mei deden 16 kinderen van onze parochie de eerste heilige communie. Het thema deze keer was Het Grote Feest. Voor de kinderen waren er al weken van voorbereiding aan vooraf gegaan. Ze kwamen 7 weken achtereen bij elkaar in de nieuwe ruimte van het locatiesecretariaat om te luisteren naar verhalen uit de bijbel en erover te praten. Zondag 13 mei was het dan eindelijk zover. In een door ouders mooi versierde kerk kon het grote feest beginnen. Het was een mooie dienst met mooie liedjes, verhalen en de kinderen vonden het allemaal mooi. De kinderen die communie deden waren: Twan van Alfen Britt van Apeldoorn Jasmijn Romy Duyn Mart Schrijer Roxanne Dirks Joyce Schreurs Sanne van de Brink Dion Bredewold Esmee van de Kolk Vincent Hollander Jochem Bruinsma Tara Schuitmaker Caitlin Otten Nico Rienties Anna Holtland 8

9 Bloemengroep De dames van de bloemengroep hebben te kennen gegeven dat zij na heel veel jaren stoppen met de bloemengroep. In goed overleg is dit nu overgedragen aan de kosters. We willen deze dames heel erg bedanken voor hun trouwe inzet. Hun creativiteit met bloem en groen, vooral in speciale tijden zoals advent en de 40-dagentijd, kwam altijd duidelijk naar voren. Het thema in de liturgie was altijd weer terug te vinden. Nogmaals dank! Ilse Kalter Blankvoort Sinds september 2012 ben ik lid van de pastoraatgroep in onze locatie IJsselmuiden. Ik vind het prettig om betrokken te zijn bij de kerk. Samen bidden, zingen en luisteren naar de verhalen. En ik mag ook graag letterlijk een steentje bijdragen om de geloofsgemeenschap bloeiend te houden. Al jong deed ik vrijwilligerswerk bij de kerk in mijn geboorteplaats Hasselt. Nu woon ik samen met mijn man Jorus, zoon Thije en dochter Mirthe in de Kluisstraat en vind ik het fijn om mijn steentje in IJsselmuiden te kunnen bijdragen. Het is mooi om als pastoraatgroeplid de ogen en oren van onze locatie te mogen zijn. Het geeft mij voldoening om zo samen met andere mensen te geloven. Wij zijn er om een helpende hand te bieden, een luisterend oor te zijn of om u in contact te brengen met de juiste persoon. Vormen Op zaterdag 2 juni was de Vormselviering in de Buitenkerk te Kampen. Het thema was: Dit ben ik! In deze feestelijke viering zijn de volgende jongeren uit IJsselmuiden gevormd door Mgr.Hoogenboom: Tristan Otten Jilke van der Kolk Emmely Fix Stef Schrijer Amy Wezenberg Gerjan Wezenberg Niels Diender Dit ben jij Doe de dingen Die jij belangrijk vind Vind je eigen weg met de hulp en kracht van Gods Geest 9

10 Koffiedrinken na de kerk Ook in 2012 was er weer koffiedrinken na de kerk. Twee keer achterin de kerk. De dames Duijn, van Apeldoorn en Schrijer zorgden er dan voor dat koffie, thee, fris en wat lekkers klaar stonden na de viering. En volgens traditioneel gebruik één keer in de Vinkehorst. Veel parochianen maakten gebruik van deze gelegenheden om gezellig met elkaar bij te praten. Koperpoetsen Koperpoetsen doen we meestal drie keer in het jaar, voor Pasen, monumentendag en kerst. meestal doen wij dan een oproep om vrijwilligers te krijgen om ons te helpen, want het is een hele klus. De opkomst is meestal groot want vele handen maken licht werk. 17 dec was er ook een mooie opkomst 9 dames en 2 heren hebben ons geholpen. We beginnen meestal om negen uur en als we klaar zijn gaan we koffie drinken met wat lekkers er bij van Dinie; zelf gebakken kruidkoek en boterkoek en dan gezellig even bij kletsen. Het was reuze gezellig. Mensen bedankt voor jullie hulp, want zonder jullie hulp had het ons niet gelukt. De wintermaanden Vanaf november is de eucharistieviering van dinsdagavond in de pastoraatskamer van de pastorie, in plaats van de kerk. Het is intiemer en veel eerder warm. 10

11 Huwelijken 3 1 Bertus en Dinie Wezenberg van den Berg 55 jarig huwelijk 25 5 Elbert Kragt en Alice Otten Ook waren er missen uit dankbaarheid van bruidsparen die hun jubileum herdachten maar niet met naam genoemd zijn. Sacrament van het Doopsel 22 1 Lammie (Layla) dochter van Attie en Elma Bottenberg Weever 22-1 Cornelis (cees) zoon van Attie en Elma Bottenberg Weever Norah Johanna Maria dochter van Gerben en Janet van Gaalen-Schouten Sjoerd zoon van Gertjan en Ester van Wijngaarden-Bakker Emilie Sophie Maria dochter van John en Beatrijs Schreurs-Verhoeven Weet dat de Vader je kent. Weet dat je van waarde bent. Weet dat je een parel bent, een parel in Gods hand 11

12 Allerzielen nov 2011 Hendrika Maria Jozefina Verveda-van den Berg 74 jaar 4 jan 2012 Albertus Hermanus Otten (Kampen) 75 jaar 25 jan 2012 Wilhelmina Johanna Koek Wezenberg 67 jaar 7 febr 2012 Hendrikus Arnoldus Meuleman 42 jaar 12 april 2012 Gerhardus Wilhelmus van den Berg 74 jaar 12 mei 2012 Hemanna Alberta Theodora van den Berg Kalter 88 jaar 12 juni 2012 Elisabeth Borgonje Rieff 71 jaar 23 juli 2012 Johanna Starke Wieten 60 jaar 5 sept 2012 Wilhelmus Johannes van den Berg 73 jaar 17 sept 2012 Bernardinus Maria Schlepers 60 jaar 28 sept 2012 Geertje Hendrika Wieten Dorgelo 89 jaar Verrijzen is ons geloof Weerzien onze hoop Gedenken onze liefde (Augustinus) 12

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Parochiejournaal 2009 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Boekenkast voor zangbundels 3 Oecumenische viering 3 Verbouwing pastorie 3 Kleurplatenactie Kerkbalans 3 Organist

Nadere informatie

Parochiejournaal. Rooms Katholieke kerk. Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Parochiejournaal. Rooms Katholieke kerk. Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Parochiejournaal 2001 Rooms Katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis 1 Inhoudsopgave: Verlichting pag. 2 Vormselviering 14 januari 2001 pag. 2 Pastoor H. Hunink pag. 2 Lief- en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Parochiejournaal 2011

Parochiejournaal 2011 Parochiejournaal 2011 Parochie Thomas a Kempis Locatie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis IJsselmuiden Inhoudsopgave Inhoud 1 Vertrokken pastores 2 Nieuwe pastores 3 Bezoek commissaris der koningin

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland ONTMOETINGSAANDELEN-ACTIE MARTINUSBERICHT 31 oktober + 1 november 2015 nr. 45 Dit weekend van 31 Oktober en 1 november vraagt het inloophuis De Ontmoeting aandacht

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Pastoraat

Parochiesecretariaat Pastoraat INHOUDSOPGAVE Blz. I. Ontstaansgeschiedenis 2 II Internetvermelding III Vieringen IV Bereikbaarheid 3 * Parochiesecretariaat * Pastoraat * Plattegrond 4 V Activiteiten 5 * Kinderen * Jongeren * Koor *

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Jaarverslag 2008 R.K. Kerk IJsselmuiden 1

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Jaarverslag 2008 R.K. Kerk IJsselmuiden 1 Parochiejournaal 2008 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Jaarverslag 2008 R.K. Kerk IJsselmuiden 1 Oecumenische viering... 2 Vanuit het parochiebestuur... 2 Gezamenlijke

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 R.K. Kerk IJsselmuiden 1

Jaarverslag 2007 R.K. Kerk IJsselmuiden 1 Lopers Actie Kerkbalans...2 Vormselviering zondag 21 januari 2007...2 Blasiuszegen...2 Nieuwe gezichten parochiebestuur...2 25-Jarig jubileumfeest pastor H. Schoorlemmer...2 Eerste Heilige Communie...3

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Parochiejournaal 2003 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis INHOUDSOPGAVE Oecumenische jongerenviering...2 Hekwerk achterzijde kerkhof...2 Nieuw doopvont...2 Gedenkplaats

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Parochiejournaal 2005 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis INHOUDSOPGAVE Jaarlijkse oecumenische viering in onze kerk...2 Afscheid Alie Goosen als lector...2 Nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd. Notulen 6 e jaarvergadering Bonifatius Parochie Spanbroek dinsdag 9 december 2014: Aanwezig Notulist : Parochiebestuur, Sjaak de Koning, Jolanda de Koning, Margriet Kraakman, pastor Ariejan Kuin, Linda

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Afscheidsfeest meester Zeilstra,

Afscheidsfeest meester Zeilstra, Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 18 februari 2015 nr. 70 Agenda Afscheidsfeest meester Zeilstra, We hebben met elkaar een fijn feest gevierd om formeel afscheid te nemen van meester Zeilstra. Formeel, want

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2014 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

50 e jaargang, nr. 4 Juli 2015

50 e jaargang, nr. 4 Juli 2015 Inhoud De zomer... 1 Toekomst van onze Puttense... 2 H. Maria- Zuivering geloofsgemeenschap... 2 Vasten/veertigdagentijdproject 2015.... 2 Herhaalde oproep... 2 KERKDIENSTEN... 3 DIENBEURTEN MISDIENAARS...

Nadere informatie

Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Odulfus helemaal top! Agenda:

Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Odulfus helemaal top! Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 17 Een nieuw jaar, een frisse start! Na de kerstvakantie gaan we gevoelsmatig het tweede half jaar van schooljaar het schooljaar 2010-2011 in. Voor de leerlingen betekent dit dat

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Overleg Jeugdpastoraat

Overleg Jeugdpastoraat NIEUWSBRIEF VOOR JONGEREN EN JONGE GEZINNEN Oktober NIEUWSBRIEF Voor jongeren en jonge gezinnen Oktober 2015 VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN-DE MEERN EN LEIDSCHE RIJN Overleg Jeugdpastoraat

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

NIEUWS uit de Sint-Geertruiparochie Leuven. Uit de pen van de pastoor. Jaargang 17 nummer 55 31 augustus 2014

NIEUWS uit de Sint-Geertruiparochie Leuven. Uit de pen van de pastoor. Jaargang 17 nummer 55 31 augustus 2014 NIEUWS uit de Sint-Geertruiparochie Leuven Jaargang 17 nummer 55 31 augustus 2014 Uit de pen van de pastoor Wanneer op een zomeravond de lucht dreigend donker wordt en de wind begint op te steken dan weten

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg

10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg 10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg Orde van dienst waarin Lars & Emma Elisabeth van den Brink Nora Catharina Ruitenberg gedoopt zullen worden en Ernst Jan de Kruijf belijdenis van zijn geloof zal

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 22 mei 2016 om 10.45 uur Voorganger Welkom Vleugel : Mirjam M.C. Koole : Dominique de Boer : Kees van Dijke VOORBEREIDING Staat uw telefoon uit? Welkom

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 23 dec t/m wo. 27 jan.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 23 dec t/m wo. 27 jan. Het Manteltje No 12, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 23 dec t/m

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt. 17 januari 2016, 10.45 uur. Thema van de zondag: De bruiloft van God en zijn volk

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt. 17 januari 2016, 10.45 uur. Thema van de zondag: De bruiloft van God en zijn volk Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt 17 januari 2016, 10.45 uur Thema van de zondag: De bruiloft van God en zijn volk Voorganger: Josephine van Pampus Welkom: Wiena Bakker Piano: Dick van der

Nadere informatie

In onze parochie zijn ook doordeweekse vaste vieringen in kerken en woon/zorgcentra. Ook hier de vraag naar waar, wanneer en door wie?

In onze parochie zijn ook doordeweekse vaste vieringen in kerken en woon/zorgcentra. Ook hier de vraag naar waar, wanneer en door wie? 1. Liturgie Pastoor Skiba en Marjan Nicolai Bij de sluiting van de 5 kerken en opheffen van de locaties proberen we zoveel mogelijk liturgische vrijwilligers een plek te geven in de vijf geloofcentra.

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Bijbelgespreksgroep Alpha Cursus Webpagina NEEM EENS EEN KIJKJE Cynthia Schouten

Bijbelgespreksgroep Alpha Cursus Webpagina NEEM EENS EEN KIJKJE Cynthia Schouten Bijbelgespreksgroep Na mijn oproep in de vorige korpsbrief zijn er een aantal aanmeldingen binnen gekomen. Fijn, ik denk dat het namelijk heel verrijkend kan zijn wanneer je met elkaar je verdiept in het

Nadere informatie

Verslag van de informatieavond op woensdag 13 november 2013 om 19.30 uur in Epe

Verslag van de informatieavond op woensdag 13 november 2013 om 19.30 uur in Epe Verslag van de informatieavond op woensdag 13 november 2013 om 19.30 uur in Epe Aanwezig: pastoor Paul Daggenvoorde, Pieter de Wolf, vicevoorzitter, Emile Maerman, penningmeester, Alfred Nijkamp,, Bert

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

De organisatie structuur van de locatie St. Clemens te Steenwijk

De organisatie structuur van de locatie St. Clemens te Steenwijk H. Christoffelparochie De organisatie structuur van de locatie St. Clemens te Steenwijk Januari 2016 De locatie St. Clemens van de parochie H. Christoffel als onderdeel van de Rooms-katholieke Kerk. De

Nadere informatie

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Parochiejournaal. Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Parochiejournaal 2006 Rooms katholieke kerk Parochie: Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Verbouwing...2 Oecumenische jongerenviering...2 Parochieavond d.d. 16 februari...2 Nieuwe gezichten parochiebestuur...3

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Liefde is. Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Kinderen en team van de Beatrixschool Dominee Irene Builtjes-Faber En gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Beste inwoner van Mariënheem, Wij nodigen u uit om mee te doen aan dit plaatselijke onderzoek naar Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem. Dit onderzoek

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Coen Wessel voorgaat. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd.

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Coen Wessel voorgaat. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Zondag 4 oktober 2015 Ouderling van dienst is Hans van der Helm Diaken is Bea ten Kate Het orgel wordt bespeeld door Marianne Voskamp De kostersdienst staat

Nadere informatie

Eind 2014 Gedurende de adventstijd hadden we vier weken lang een bloemen project. Elke zondag was er uitleg bij de bloemen en werd er een nieuwe

Eind 2014 Gedurende de adventstijd hadden we vier weken lang een bloemen project. Elke zondag was er uitleg bij de bloemen en werd er een nieuwe Eind 2014 Gedurende de adventstijd hadden we vier weken lang een bloemen project. Elke zondag was er uitleg bij de bloemen en werd er een nieuwe kaars gebrand. De bloemen uit de dienst worden elke zondag

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie