De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving"

Transcriptie

1 De internationalisering van de Jaarbeurs en omgeving Door: Richard Fikse Fidan Bulut Docent: Herman Vande Putte Leerplan i

2 Voorwoord In het kader van het eindproject van semester 6 bij de richting Real Estate & Housing schrijven wij dit leerplan. Wij zijn Fidan Bulut en Richard Fikse, woonachtig in respectievelijk Den Haag en Delft, beide studerende aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Met dit leerplan willen we duidelijk stellen wat we willen onderzoeken, wat de huidige situatie van het project is en wat ons plan van aanpak en werkwijze voor de aankomende weken zullen zijn. Dit omdat we op deze manier gestructureerder kunnen werken en zo een beter resultaat hopen te behalen. Het is de bedoeling dat we voor deze opdracht een zelf te bepalen project kiezen en hiervoor een ontwerp maken vanuit een programmatische, functionele, vormelijk technische, besliskundige en economische hoek, waarbij extra gelet wordt op het integreren van de zojuist genoemde oogpunten en op de consistentie hiervan. Het geheel moet een initiatiefnemer een idee geven van de haalbaarheid van het project. De uitgangspunten moeten duidelijk zijn en de uiteindelijk gekozen en verder uit te werken ontwerpvariant moet goed onderbouwd zijn. Ook wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het plan. Dit door de kosten en opbrengsten aan te geven en met elkaar te vergelijken. Uiteindelijk zal het geheel van de opdracht worden afgesloten met een aanbeveling en oriëntatie voor een eventuele volgende fase voor van het ontwerpproces. ii

3 Inhoudsopgave Voorwoord blz i Inhoudsopgave blz ii Beschrijving opdracht blz 01 De locatie blz 02 Het masterplan blz 02 De Jaarbeurs blz 04 Precedenten blz 05 Onze ambities blz 10 Programma van Eisen blz 11 Het Jaarbeursterrein blz 11 De Jaarbeurs blz 11 Randvoorwaarden blz 13 Uitgangspunten/ concept blz 15 Het Jaarbeursterrein blz 15 De Jaarbeurs blz 15 Werkwijze/ Plan van Aanpak blz 16 Literatuuropgave blz 17 iii

4 De Opdracht De locatie De gekozen locatie is de Jaarbeursterrein met het Jaarbeurs. De Jaarbeursterrein bevindt zich in het Stationsgebied van Utrecht. Voor dit gebied is er een Masterplan gemaakt. Er zijn een aantal problemen waar dit gebied aan lijdt: o Het centrum van Utrecht kan de druk niet meer aan. Het aantal voorzieningen in het centrum is niet voldoende en doordat het niet verder uitkan breiden ontstaan er spanningen. o Het station bleek vanaf jaren tachtig niet berekend op de groei van Utrecht en voldoet niet meer aan de eisen die er tegenwoordig aan het openbaar vervoer gesteld worden. o Het station vormt een barrière tussen het centrum en het Jaarbeursterrein. Het zijn twee verschillende delen. Naast problemen die dit gebied heeft, heeft het ook een groot aantal goede aspecten en potenties; o Utrecht is een van de HSL- locaties is en heeft daardoor een belangrijke rol voor Nederland (naast het feit dat het centraal ligt). De komst van de HSL biedt veel kansen aan de daaraan grenzende station en de omgeving, in dit geval het Jaarbeursterrein. o Utrecht is aangemerkt als een van de Nieuwe Sleutelprojecten en maakt onderdeel uit van de Deltametropool. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan heeft de regering als doel de Randstad te ontwikkelen tot een gebied dat zich kan meten met andere grootstedelijke gebieden in Europa en in de rest van de wereld. Dit heeft onder andere het gevolg dat het openbaar vervoer geoptimaliseerd moet worden en de bereikbaarheid met de auto ook. o Utrecht heeft een groot winkelcentrum met regionale en landelijke aantrekkingskracht. iv

5 o Het grootste openbaarvervoersknooppunt ( Railport ) van Nederland met nationale en Europese betekenis. o een groot beursterrein met landelijke uitstraling dat mogelijkheden biedt leisure -functies te ontwikkelen Kortom, Utrecht is een stad met potenties. Door de grote problemen rond het gebied heeft de gemeente besloten het gebied te herontwerpen met als ambitie het Stationsgebied internationaal op de kaart te zetten. Het Masterplan In 2001 besloot het nieuw aangetreden Utrechtse gemeentebestuur twee visies voor te leggen aan de stad in een raadplegend referendum. Na jaren van plannenmakerij wilde het stadsbestuur met het referendum de betrokkenheid van de Utrechters vergroten, draagvlak voor een ontwikkelingsvisie bereiken en de garantie geven dat er ook werkelijk iets zou gebeuren. De Utrechter kon kiezen tussen Visie A - Stadshart Verruimd en Visie 1 - Stadshart Compact. De doelstellingen die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van de twee referendabele visies waren: o De barrièrewerking van het spoor tussen de oostelijke en de westelijk stad wordt aangepakt; o De westkant van het station krijgt een volwaardige entree; o Het Stationsgebied krijgt een aansprekende architectuur; o Het Stationsgebied wordt sociaal veilig; o Het Stationsgebied is straks goed bereikbaar en biedt voldoende parkeerplaatsen en openbaar vervoer. Hieronder zijn de plannen heel kort uitgelegd. Visie A Visie 1 Visie A lost de problemen op in een ruimere opzet. De nieuwe binnenstad sluit aan bij de oude monumentale binnenstad, én op de omliggende wijken. Er komen twee nieuwe hoofdroutes. De eerste is de centrumboulevard van Merwedekanaal naar plein Vredenburg. Hier komen voornamelijk winkels, kantoren, horeca en entertainment. De tweede hoofdroute is de stadscorridor. Deze strook loopt langs Graadt van Roggenweg en Leidseweg, via Westplein en Smakkelaarsveld, naar plein Vredenburg. Langs deze route komen publieke gebouwen te staan, zoals een bibliotheek. Het doorgaande autoverkeer gaat onder het Westplein door, fietsers en v

6 voetgangers gaan via een onderdoorgang onder het spoor door van Lombok naar Vredenburg. Visie A is ruim omdat gebouwen geplaatst worden aan twee doorgaande routes. Visie 1 benut de kansen en lost de problemen op in het Stationsgebied zelf. De nieuwe binnenstad sluit aan op de oude monumentale binnenstad. Er komt één centrale hoofdroute van Merwedekanaal naar plein Vredenburg: de centrumboulevard. Langs deze hoofdroute vestigen zich winkels, kantoren, horeca, entertainment, cultuur en publieke gebouwen. Het is er 24 uur per dag levendig. Door de concentratie aan deze ene route ontstaat een compacte nieuwe binnenstad, met hoogbouw en een bedrijvig karakter. De bewoners van Utrecht hebben in een referendum voor Visie A gekozen. 65,3% van de bevolking heeft zijn stem uitgebracht. De gemeenteraad koos eveneens voor Visie A en gaf opdracht voor het maken van een Masterplan. In de volgende stap werd visie A verder uitgewerkt, hieronder is een overzichtskaart hiervan te zien. Het is geen definitief plan, maar een houvast voor verdere ontwikkelingen per gebied. In het voor ons belangrijke gebied (Jaarbeursterrein) komen voorzieningen als een casino, een bioscoop, een foodcourt en een schouwburg. Voor de concepten is een onderzoek naar de behoefte van de gebruikers van het stationsgebied gevraagd, dit zijn dus mensen uit heel Nederland. De volgende vraag was de hoofdvraag van het onderzoek: Welke type horecagelegenheden, amusementsvoorzieningen en kunst- & cultuurvoorzieningen wensen de huidige gebruikers van het Utrechtse Stationsgebied voor de nieuw te realiseren ruimte voor deze voorzieningen in dit deel van het stadscentrum? Hieruit kwam de volgende top drie voorzieningen uit: 1. Café-restaurant. Met name reizigers hebben voor deze voorziening gekozen. Het café-restaurant wordt door hen gezien als een ontmoetingsplaats. vi

7 Hiervoor wordt aangegeven dat de stationshal hier als beste locatie aangegeven. 2. Bibliotheek. De ondergevraagden die woonachtig zijn hebben aangegeven dat de aanwezige bibliotheek te ver afgelegen is van het stationsgebied. De reizigers hebben voor de bibliotheek gekozen omdat zij graag lezend in een bibliotheek hun wachttijd willen overbruggen. Een aangewezen locatie voor deze bibliotheek is het Jaarbeursterrein. 3. Internetcafé en een jeugdherberg. Een internetcafé ontbreekt momenteel nog in het Stationsgebied. De meeste gebruikers merken dit op als gemis. Meer dan de helft van de gebruikers (53 procent) kiest de stationshal als gewenste locatie, onder andere omdat de wachttijd hier gevuld kan worden. Een keuze voor de jeugdherberg wordt vooral gemaakt door respondenten in de leeftijd 15 tot 24 jaar. De beperkte financiële mogelijkheden van deze groep mensen, spelen bij deze keuze een grote rol. Er zijn nu nog onvoldoende mogelijkheden om goedkoop te kunnen overnachten wanneer bijvoorbeeld de laatste trein is gemist. De gewenste locatie voor een jeugdherberg is het Jaarbeursterrein. In visie A wordt de gemiste bibliotheek buiten het stationsgebied gebouwd, dit is volgens ons niet juist doordat er een grote vraag is naar een bibliotheek in het gebied. Naast de andere functies die in visie A staan hebben we besloten om er ook een eis van te maken een bibliotheek in het gebied te situeren. De Jaarbeurs De plannen voor de toekomst voor de jaarbeurs zijn o.a. het slopen van de hallen 2,3,4 en 5, deze zullen worden vervangen door een compleet nieuwe, kolomvrije hal met een oppervlak van zo'n vierkante meter. Ook is er voorzien in een foodcourt met diverse restaurants en bars. Als we verder kijken op het Jaarbeursterrein en voornamelijk naar de Jaarbeurs zelf merken we op dat de Jaarbeurs qua de aangeboden voorzieningen ver achterloopt met beurshallen van dezelfde schaal, zoals: De Rai en de Messerhallen. Het biedt bijna alleen hallen aan en niet zoals de andere hallen bijvoorbeeld een auditorium of een lounge/ bar. Vergelijkbare beurshallen hebben dus een gedifferentieerder aanbod in zowel zaalgrootte als aan functies. De Jaarbeurs in combinatie met een druk station wordt ervaren als een gebied met een matige verblijfskwaliteit en een weinig aantrekkelijk aanzien. Op dit moment is het ook het geval dat de bezoekers van de jaarbeurs gelijk na het bezoeken van de beurs richting centrum gaan, er zijn geen voorzieningen om de bezoekers op het Jaarbeursterrein te houden. vii

8 Bereikbaarheid De Jaarbeurs is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Het station ligt op een korte loopafstand. Op dit station komt ook een HSL halte waardoor de bereikbaarheid van de Jaarbeurs alleen maar verbeterd wordt. Een combinatie van auto en openbaar vervoer is ook heel god mogelijk. In de omgeving van Utrecht zijn er 8 stations met en Park & Ride voorziening te vinden. Het is de bedoeling de auto bij een van deze stations te parkeren en rest van de reis met de trein af te leggen. Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van Tranferium Westraven dat gelegen is naast de A12. Daar kan de auto geparkeerd worden tegen een kleine vergoeding en de reis met de sneltram te vervolgen. De Jaarbeurs is ook prima met de auto te bereiken, vanaf de Ring Utrecht kunnen de blauwe borden met de aanduiding "Jaarbeurs" gevolgd worden. Voor bezoekers die met het vliegtuig komen kunnen daarvandaan de trein richting Utrecht nemen. Maar voor de mensen die liever een auto huren is de afstand tussen Schiphol en Utrecht goed te doen. Precedenten Met de Jaarbeurs vergelijkbare hallen zijn de Brabanthallen, de Rai, Mecc Maastricht, Messe-Kassel hallen en de Westfalenhallen. Brabanthallen: De Brabanthallen beschikt over zo'n m 2 verdeeld over 14 verhuurbare zalen en hallen, geschikt voor een bezoekersaantal van mensen. De grootte van de zalen verschilt van 588 m 2 tot 9300 m 2. Het beursgebouw is goed te bereiken via auto en trein. Vanaf de A2 en A59 bereik je de Brabanthallen. Verder ligt het NS station 's-hertogenbosch op loopafstand Bij deze beurshallen ligt een parkeerplaats die plek biedt aan 4000 auto's. viii

9 Dit beursgebouw heeft wel een grote variëteit aan hallen en zalen, in verschillende groottes, maar beschikt niet over een verscheidenheid aan functies op zich. Amsterdam RAI De Amsterdam Rai beschikt over drie typen ruimten, auditoriumzalen, forumzalen en beurshallen. het totaal aan oppervlakten van deze ruimtes zijn respectievelijk m 2, m 2 en m 2. De beurszalen zijn verdeeld in groottes van 4000 tot m 2 verder zijn er 8 restaurants en eetgelegenheden. Er zijn 24 types auditoriumzalen, 21 verschillende mogelijkheden van forum ruimtes en 11 beurshallen. Enkele van de auditoria kunnen ook getransformeerd worden in theaters. Bij de Rai liggen verschillende parkeeraccommodaties, die in totaal plaats bieden aan auto's. De Rai is goed bereikbaar met de auto, tram en trein. Het station Amsterdam Sloterdijk ligt op een paar minuten afstand lopen. Ook per vliegtuig is het goed te bereiken, aangezien Schiphol vlak in de buurt ligt. De Amsterdam Rai is een groot beursgebouw, met een grote variëteit in aanbod, voor zowel zaalgrootte, ambiance als functieaanbod. ook is de parkeergelegenheid goed geregeld, door verscheidene parkeergarages binnen het gebouw. Messe-kassel hallen De messe kassel hallen in Kassel (Duitsland) is een middelgrote beurs, van een hal oppervlak van zo n m 2, welke verschillen in aanbod van 1200 m 2 tot 3150 m 2. Het totaal bestaat uit 13 verschillende verhuurbare hallen. Qua bereikbaarheid zit het goed met deze beurs. Het is namelijk via verschillende ix

10 snelwegen te bereiken en beschikt over 3200 parkeerplaatsen. Ook met het openbaar vervoer via trein is het goed te doen. Door de IC-generatie is de beurs namelijk binnen drie uur te bereiken vanuit iedere grote stad in Duitsland. Het vliegveld Kassel-Calden ligt ook niet ver van de hallen vandaan. De Messe-Kassel hallen heeft een mindergroot aanbod van zalen, het beschikt buiten deze, over een restaurant en een entreehal. Wel is het mogelijk om deze beurs ordelijk op te delen in verschillende tentoonstellingen of concertzalen, waar ze namelijk ook voor worden gebruikt. Westfalenhallen Dit beursgebouw beschikt over meer dan m 2 aan beurshal, opgebouwd uit acht verschillende hallen, die variëren tussen en m 2. Verder beschikken de westfalen hallen ook nog over congresruimten, hotels, restaurants en twee sportcentra, bestaande uit een ijsbaan en een atletiekstadion, verder uit drie evenementenzalen, die zich zeer goed schikken voor concerten. De bereikbaarheid van de hallen is goed, Dortmund airport ligt op 12 km, ook met de trein is het goed te doen, er zijn buslijnen en met de auto kun je goed bij het door A40 en A44 geflankeerde beursgebouw komen. x

11 De westfalen hallen bieden dus een zeer gevarieerd aanbod aan van activiteiten. De beursruimte op zich is ook niet meer het enige interessante aan de hallen. Mecc Maastricht Deze beurs beschikt over drie echte zalen en een expositie hal van m 2 In totaal komt dit uit op zo n m 2 verder beschikt Mecc nog over een congrescentrum van met twee auditoria voor 600 en 1000 mensen, 26 vergaderzalen voor 10 tot 350 mensen. Verder is er een hotel aanwezig met 274 hotelkamers. Verder zijn er twee cafés en verschillende restaurants ook is er een winkelgalerij aanwezig. Er is parkeergelegenheid voor zo n 2250 auto s. Het Mecc is bereikbaar met auto vanaf de snelweg, maar het ligt niet vlak naast één. Het station Maastricht-Randwyck ligt op loop afstand. Vanaf Maastricht CS gaat een pendelbus naar het CS. Per vliegtuig is het ook bereikbaar, want op tien km afstand ligt het vliegveld Maastricht-Aachen. Waarvandaan je met de taxi binnen 15 minuten bij Mecc bent aangeland. xi

12 Kortom is Mecc een van de kleinere beurzen, maar manifesteert zich wel de verscheidenheid in aanbod en zijn compactheid. Om je van de ene naar de andere ruimte te begeven, behoef je geen grote afstanden te lopen. Jaarbeurs Utrecht De Jaarbeurs Utrecht heeft een beurshalcomplex van in twaalf hallen en een expozaal. Deze zijn in totaal goed voor een zaaloppervlak van m 2 de hallen verschillen in grootte van tot ongeveer m 2. Bijna ieder van deze zalen heeft een catering. Het congrescentrum beschikt over een tiental zalen, waarvan 5 banquetzalen. de congreszalen zijn ieder goed voor een paar honderd mensen. Verder kunnen er in het theater zo'n 1450 mensen worden geplaatst. verder zijn er een aantal vergaderzalen, voorkomend in vier verschillende typen. Met de trein is de Jaarbeurs goed te bereiken, de ligging is centraal in Nederland, dus de afstanden binnen het land zijn minimaal. Per auto lukt het ook, er is een ring van vier snelwegen om de stad gelegen, dus vanuit iedere richting van het land is het bereikbaar. Vanaf de snelweg moet je echter nog wel een stukje de stad in rijden om de beurs te bereiken. De Jaarbeurs van Utrecht is een van de grotere beurzen, met een redelijke flexibiliteit aan zalen. het plan is echter uitgestrekt en de congres en vergaderruimten liggen van elkaar. Het geheel valt dus op door zijn grootte, maar organisatorisch zit het minder in elkaar. xii

13 Onze ambities Het doel van het Masterplan is om het centrum van Utrecht te verlichten de druk op de oude stad te verleggen naar het westelijke deel en het aantal stedelijke voorzieningen uit te breiden. Ook is het de bedoeling het Stationsgebied internationaal op de kaart te zetten. Het Masterplan richt zich voornamelijk op het station en de Jaarbeurs en de Jaarbeursterrein worden niet in volle mate meegenomen, terwijl juist door het verder ontwikkelen van de Jaarbeurs en de omgeving hiervan sterk aan de internationalisering van het station kan bijdragen. Ons doel is onderzoeken hoe we de Jaarbeurs en de Jaarbeursterrein kunnen indelen zodat de Jaarbeurs aan de eisen van een internationale hal kan voldoen. De bedoeling is om de Jaarbeurs in Utrecht een plek op de markt van internationale beurshallen te plaatsen. xiii

14 Programma van Eisen De eisen worden opgedeeld op twee schaalniveaus, de schaal van het gebouw en de schaal van de omgeving. Het Jaarbeursterrein o Op het terrein komen de voorzieningen die ook in visie A zitten, namelijk: bioscoop, hotel, casino, theater en foodcourt. en bibliotheek dit laatste vanwege de vraag van de gebruikers van het Stationsgebied. o Op het plangebied is het gewenst een plein te zetten. o Er moet een uitbreiding van parkeerplaatsen komen, welke ook al is vastgesteld in visie A. Het totaal zal dan op parkeerplaatsen komen. o De scheiding die tussen het Jaarbeursterrein en het stationsgebied, die veroorzaakt wordt door de Croeselaan moet gemakkelijk oversteekbaar zijn voor voetganger fiets en bus. o De functies die op het Jaarbeursterrein zijn gepland moeten er voor zorgen dat er meer mensen naar het gebied worden getrokken, waardoor het terrein gaat leven. o In verband met de veiligheid moeten tunnels doorzichtbaar zijn, de langzaam verkeer routes overzichtelijk en mogen er geen dode, openbare hoeken ontstaan in het plangebied. Orde o De Jaarbeurs besteedt de schoonmaakwerkzaamheden uit aan GCA. Het gebied dat wordt bijgehouden omvat het eigen terrein, maar tegenwoordig ook het stationsgebied, als er evenementen hebben plaatsgevonden die vervuiling van de openbare ruimte tot gevolg hadden. o Er is sprake van overleg en evaluatie van aanpak met de gemeente over samenwerking bij en preventie van overlast. o De Politie heeft een cameratoezichtsplan dat gedeeld wordt met de Jaarbeurs. o Er wordt zelf beveiliging ingehuurd door de Jaarbeurs dat surveilleert in en om het complex. Deze punten van beveiliging en ordehandhaving moeten gehandhaafd worden. De Jaarbeurs o Functies herbergen die op verschillende tijden te gebruiken zijn zodat het gebouw een 24uurs gebouw wordt. o Flexibiliteit bieden. De zalen van zes tot tienduizend m 2 moeten ook in kleinere zalen van duizend tot drieduizend m 2 te verdelen zijn. o Extra diensten verlenen. Op dit moment zijn er geen vergaderzalen en auditorium aanwezig op het Jaarbeursterrein zelf. De aanwezige vergaderzalen bevinden zich in het Beatrix gebouw, welke zich aan de stationskant bevindt, o De routing van de Jaarbeurs moet er toe dienen dat verschillende tentoonstellingen en activiteiten binnen het gebouw tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. xiv

15 o Bij de Jaarbeurs moeten de blinde gevels tot een minimum gehouden worden, zodat de sociale veiligheid beter wordt gewaarborgd. o Als er nieuwe zalen bijgebouwd worden, dan zullen deze kolomvrij vervaardigd moeten worden, om flexibiliteit te kunnen bieden. o De timing van de bouw moet zodanig plaatsvinden dat de hinder voor de nog steeds in bedrijf zijnde Jaarbeurs minimaal is. o Er moet een functioneel, gestructureerd plan komen, zodat onderhoud en arbeidsplaatsen beperkt kunnen worden. o Bij de entree van de Jaarbeurs zelf moet voldoende doorstroming plaatsvinden, zodat er op het plein geen lange wachtrijen ontstaan. xv

16 Randvoorwaarden Er zijn een aantal randvoorwaarden waar de gebouwen op het plangebied aan moeten voldoen; o De maximale hoogte is bepaald. Op de onderstaande kaart is te zien wat de waarden zijn. o De maximale vloeroppervlaktes van functies volgens bestemmingsplan: - hoteldoeleinden: max m 2 b.v.o. - een megabioscoop, max m 2. - een casino; max m 2 - jaarbeursdoeleinden: maximaal m², waaronder begrepen expositieruimten, ruimten ten behoeve van de trade-mart, conferentieruimten en manifestatieruimten. o De horeca voorzieningen die er moeten komen zijn al in het bestemmingsplan vastgesteld wat voor horeca gelegenheden ze moeten zijn: Grootstedelijke horeca, maximaal m² waaronder 5 vestigingen categorie B, 2 vestigingen horeca categorie A; Categorie A is een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het bedrijfsmatig ten gehore brengen van muziek en het geven van gelegenheid tot dansen, al dan niet met levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en kleine etenswaren, alsmede de verstrekking van (alcoholhoudende) dranken ter plaatse, al dan niet met levende muziek en al dan niet met kleine etenswaren. Het accent ligt op het ten gehore brengen van muziek en de gelegenheid geven tot dansen. Onder categorie A vallen de volgende soorten onder; discotheek, bar-dancing, zaalverhuur/party-centra (regulier gebruik t.b.v. feesten en muziek- /dansevenementen. ( Bron: Bestemmingsplan, Voorschriften). Categorie b is een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (alco-holhoudende) dranken voor consumptie ter plaatse, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren. Het accent ligt op de xvi

17 verstrekking van drank. Onder categorie B vallen de volgende soorten horeca onder; café, bar en brasserie.( Bron: Bestemmingsplan, Voorschriften). o De bestaande bouwmassa's op het stationsgebied zorgen voor windhinder, op het Jaarbeursterrein mag dit niet voorkomen. De windsnelheid mag in de gemiddelde situatie niet hoger liggen dan 5 m/s, zoals is voorgesteld in het MER rapport. o Volgens het bouwbesluit artikel tot geldt voor een bijeenkomstgebouw voor de ontsnappingsroutes het volgende: Artikel Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende vluchtroutes waarlangs bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Voorschriften: Artikel veilige plaats 1. Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend. 2. Een rookvrije vluchtroute van een nevenfunctie van een celfunctie, leidt, in afwijking van het eerste lid, naar een ander brandcompartiment. Artikel uit rookcompartiment 1. Ter plaatse van een toegang van een rookcompartiment beginnen ten minste twee rookvrije vluchtroutes die behalve bij de toegang nergens samenvallen. Dit geldt niet voor een rookcompartiment met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 250 m² waarin geen verblijfsruimte ligt. 2. In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met één vluchtroute, indien het rookcompartiment meer dan een toegang heeft en ten minste twee van de ter plaatse van die toegangen beginnende vluchtroutes nergens samenvallen. 3. Delen van de twee vluchtroutes als bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen voorzover deze in een veiligheidstrappenhuis liggen, samenvallen Artikel vluchttrappenhuis Een vluchttrappenhuis waarbinnen een hoogteverschil van meer dan 8 m kan worden overbrugd, voldoet aan de voorschriften die van toepassing zijn op een ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert. Economie o De depositorente van de Nederlandse banken zit op dit moment op 2.58% De investering moet dit rendementspercentage dus in ieder geval halen om rendabel te zijn. o In 2004 groeide de economie met 1.3% Voor dit jaar is voorspeld dat de economie zal stijgen met zo'n 2.25% dit is dus een redelijke stijging. Wat dus weer wil zeggen dat de recessie op z'n eind loopt. xvii

18 Uitgangspunten/ concept Het Jaarbeursterrein o De voorzieningen die bij de eisen al vermeld staan (bioscoop, hotel, casino, theater en foodcourt, biblliotheek) moeten gaan zorgen voor een verlichting van de stroom bezoekers richting de binnenstad van Utrecht. o De bezoekers van de Jaarbeurs moeten na het bezoek aan de beurs op het terrein kunnen blijven en er vermaakt worden o De drempel van het station naar het jaarbeursplein moet verminderd worden, het gebied van de jaarbeurs naar het station moet één geheel vormen, de Croeselaan die de twee locaties nu nog scheidt, moet zoveel minder aanwezig worden, dat oversteken voor voetganger en fietser geen probleem meer is.. Een mogelijkheid hiertoe is om deze weg te verlagen, net zoals in variant a is voorgesteld. o Op het plangebied moet een uitnodigende sfeer komen die de mensen naar het terrein lokt en de mogelijkheid biedt ze er te houden. Het moet dus een toegankelijk geheel worden. Een middel om dit te bereiken is het gebruik van een plein, waaraan de functies zijn gelegen. o Op het jaarbeursterrein moeten auto s de gelegenheid hebben om te kunnen parkeren. Dit kan in verschillende manieren, maar de meest ideale is een weggewerkte parkeergarage. Dit kost wel meer, maar er wordt zo wel vrije ruimte gecreëerd op de huidige parkeerterreinen. Waarop andere functies kunnen worden gehuisvest. Ook mogen de auto s geen aanwezige indruk maken op het terrein. Ze moeten op een juiste manier worden weggewerkt. o De functies die op het Jaarbeursterrein worden geplaatst moeten zodanig worden gepositioneerd, dat iedere locatie met bijbehorende functie een zo maximaal mogelijke potentie heeft. De Jaarbeurs o Het beursgebouw op zich zorgt voor een kale indruk, door de grote blinde gevels. Dit is voor een deel al op te lossen door de geplande publieke functies ervoor te plaatsen, zodat het plein een meer levendige indruk krijgt. o Er moet meer variëteit komen in het aanbod van zalen in het Beursgebouw. Bij beursgerelateerde functies denken we aan vergaderzalen en een auditorium, welke op dit moment nog in het Beatrixgebouw zijn gesitueerd. Deze zijn echter hierdoor te weinig bij de beurs zelf betrokken. o Om een beter, gedifferentieerder aanbod van beurszalen te kunnen bieden, zal de structuur van de Jaarbeurs moeten veranderen, hierbij willen we de Prins van Oranjehal en de Bernardhal3 behouden, omdat deze in verhouding met de rest van de zalen veel nieuwer zijn en in een betere staat verkeren o Aangezien er extra functies op het gebied moeten komen en de jaarbeurs zelf zich ook internationaal wil richten, komt er hoogstwaarschijnlijk een ruimtetekort. Dit kunnen we gaan oplossen door het toepassen van hallen met meerdere verdiepingen. o Het combineren van grote bouwmassa's in combinatie met smalle doorgangen zorgt in de regel voor windhinder, dit mag niet gebeuren bij het Jaarbeursterrein. o functiemenging xviii

19 Werkwijze / Plan van Aanpak In de aankomende weken willen we als eerste de eisen van de gebruiker en voor het plein met een grotere precisie vaststellen zodat we doelgerichter kunnen gaan ontwerpen. Ook moet er een duidelijke analyse komen van de voorgestelde varianten voor het stationsgebied a en 1, waarom deze zijn gekozen, was de een echt beter dan de ander? Met behulp van deze analyse krijg je meer inzicht in de vraag van de gebruikers en is het te maken plan meer op maat te maken voor de bezoekers. Vervolgens moet de analyse van vergelijkbare projecten zoals de Rai, de Brabanthallen en de Messerhallen, met name de Westfalenhallen, naar een hoger niveau worden gelift. Hierdoor verkrijg je meer inzicht in de positie van de Jaarbeurs in vergelijking met andere beurshallen, waardoor je dus ziet of er duidelijke voor of nadelen zitten aan de beurshallen van de Jaarbeurs. Na deze handelingen is het tijd om ontwerpvarianten te gaan maken, welke we zelf telkens blijven toetsen aan de gestelde criteria namelijk programma, functionaliteit, vorm, techniek, besliskundigheid en economie. Van deze varianten moet de beste worden uitgekozen of eventueel een samengestelde vorm gemaakt worden, zodat de meest goede oplossing wordt toegepast. De varianten worden natuurlijk aan elkaar afgewogen met behulp van de gestelde en zojuist vermelde criteria. Natuurlijk zal eerst het geheel van jaarbeursterrein worden meegenomen, ook in relatie met het stationsgebied. Dit geheel zal uitmonden in een nieuw stedenbouwkundig ontwerp, later als we de juiste versie van het stedenbouwkundige plan hebben gekozen zal er meer op detail van het jaarbeursgebouw zelf gekeken worden, waarbij routing en zaalindeling een belangrijke factor zullen worden. Wat bij de varianten speciaal moet worden meegenomen zijn de kosten en opbrengsten, is het project überhaupt haalbaar, of kost het alleen maar geld. En wanneer dat het geval is, wil de overheid dan bijvoorbeeld inspringen, omdat het ontwerp de kwaliteit van het gebied zoveel verbetert? Als laatste zal er een aanbeveling gemaakt moeten worden voor de volgende fase van het ontwerpproject. Tevens zal hierbij een oriëntatie bij inbegrepen zitten, zodat er een goed vervolg gemaakt kan worden van het project. xix

20 Literatuuropgave - Handout thematiek en inhoud, van maandag 11 april 2005, 15:45 17:45 zaal C - laatst bezocht op laatst bezocht op de Architect, april 1998, blz Bouwwereld nr 3 ( ) blz De Bouwadviseur, jan/feb 1993, blz Bouwen met staal 124, mei/jun, 1995 blz laatst bezocht op Stationsgebied Utrecht - plan van aanpak masterplanfase voor B&W en Raad. -Onderzoek naar behoefte gebruikers Stationsgebied, maart Stationsgebied Utrecht - Plan van aanpak masterplanfase. Verkorte versie voor B&W en Raad. 17 september Eindrapportage Planontwikkeling Stationsgebied, Projectorganisatie Stationsgebied, 22 januari Bestemmingsplan Stationsgebied. Voorontwerp. Augustus Voorschriften Bestemmingsplan Stationsgebied. Concept. 26 augustus bereikbaarheidsvisieinkrtn pdf xx

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Ontwerpopgave 2. Verkenning 3. Stedenbouwkundig ontwerp 1.1 Locatie 1 1.2 Masterplan 1.3 Huidige plannen 2 3 1.4 Te ontwerpen product 3 2.1 Locatieanalyse 5 2.2

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

CU update. februari 2016. over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant M K L E O F A B C D G I

CU update. februari 2016. over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant M K L E O F A B C D G I N M K O F L E A B C D J G I H februari 2016 CU update over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant Er gebeurt van alles in het Stationsgebied, maar waar wordt nou precies aan gewerkt?

Nadere informatie

Aanleidingen. Om welk gebied gaat het? Vastgoedprojecten. Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009

Aanleidingen. Om welk gebied gaat het? Vastgoedprojecten. Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009 Aanleidingen Nota Ruimtelijke Ordening Groei van de stad Nationaal Sleutelproject HSL Randstadspoor Verloedering omgeving Openbare ruimte Stationsgebied west consultatieavond 29 september 2009 Niets doen

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan 20.09.2017 Inleiding Met de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (juni 2017) wordt voorgesteld om een deel van de bestaande woningen

Nadere informatie

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam TE HUUR Kantoorpand van circa 775 m² Gerestaureerd rijksmonument Gesitueerd recht tegenover het Centraal Station In Den Vergulden Harinckton

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen PROJECT KOOPINFORMATIE bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen BLAD 1 Project : Coenecoop III is aantrekkelijk voor middelgrote en kleinere bedrijven die actief zijn in de lichte industrie en zakelijk

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Actualisatie parkeereffecten Jaarbeurs Utrecht en Megabioscoop

Actualisatie parkeereffecten Jaarbeurs Utrecht en Megabioscoop Notitie Contactpersoon ing. Arjo van den Berg Datum 24 maart 2014 Kenmerk N005-1218988ARB-los-V03-NL Actualisatie parkeereffecten Jaarbeurs Utrecht en Megabioscoop 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor deze

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

Eindrapportage Planontwikkeling Stationsgebied

Eindrapportage Planontwikkeling Stationsgebied Eindrapportage Planontwikkeling Stationsgebied 1 en A Projectorganisatie Stationsgebied 22 januari 2002 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding en achtergronden 10 3. Beschrijving plan 1 13 4. Beschrijving

Nadere informatie

CROSS TOWERS ANTONIO VIVALDISTRAAT 150 AMSTERDAM ZUIDAS

CROSS TOWERS ANTONIO VIVALDISTRAAT 150 AMSTERDAM ZUIDAS CROSS TOWERS ANTONIO VIVALDISTRAAT 150 AMSTERDAM ZUIDAS TE HUUR ca. 6.030 m 2 1 LOCATIE & BEREIKBAARHEID ZUID-AS NS STATION ZUID NS STATION RAI Het gebouw is gelegen op de Zuidas, waar nationale en international

Nadere informatie

Welkom Terug # LVR2017

Welkom Terug # LVR2017 Welkom Terug # LVR2017 Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2017 Herontwikkeling Stationsgebied Utrecht Pim Venema, 24 oktober 2017 Aanleidingen voor herontwikkeling Groei van de stad Verloedering omgeving

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad PAGINA 2 Inhoud PAGINA 3 INHOUD 4. Alles van waarde is weerloos 6. Op en top Rotterdams 8. Eyecatcher van de Blaak 10. Plattegrond 18. Inspirerende en dynamische Maasstad 20. Faciliteiten om de hoek 22.

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Folkstoneweg 2 te Schiphol 165 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorruimte op Folkstoneweg 2 te Schiphol 165 p/m 2 p/jaar Huur kantoorruimte op Folkstoneweg 2 te Schiphol 165 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte huren in onder architectuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Eindhoven, stationsgebied: Lichthoven (vh. Stationsgebied Zuidoost) Ca. 30.000

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

Het geheim van Den Haag m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver

Het geheim van Den Haag m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver Het geheim van Den Haag 5.410 m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver v i j v e r b e r g i i i Inhoudsopgave 2 Het geheim van Den Haag: Vijverberg III 4 Modern

Nadere informatie

ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT

ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT www.arthurvanschendelstraat500.nl Omschrijving Algemeen Het kantoorgebouw aan de Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht is een van de meest bekende kantoorgebouwen

Nadere informatie

inleiding Utrecht 13 mei 2009 Jaarbeursterrein

inleiding Utrecht 13 mei 2009 Jaarbeursterrein inleiding Utrecht gaat voor een duurzaam Stationsgebied. Omdat de planontwikkeling voor het Jaarbeursterrein (met uitzondering van de kop ) inclusief overzijde Merwedekanaal nog moet starten, is dit gebied

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Memo. Aan Kopie aan. Contactpersoon mr.ir. Berend Hoekstra

Memo. Aan Kopie aan. Contactpersoon mr.ir. Berend Hoekstra Memo Aan Kopie aan Contactpersoon mr.ir. Berend Hoekstra Datum 28 maart 2014 Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit Megabioscoop Utrecht Inleiding Wolff Cinema Groep (verder Wolff genoemd) is voornemens een

Nadere informatie

Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar

Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving LAATSTE KANTOORRUIMTE TE HUUR OP UNIEKE LOCATIE IN HARTJE CENTRUM ALKMAAR! Het voormalige politiebureau is

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Wallaardt Sacrestraat 411 te Schiphol 180 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorpand op Wallaardt Sacrestraat 411 te Schiphol 180 p/m 2 p/jaar Huur kantoorpand op Wallaardt Sacrestraat 411 te Schiphol 180 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte huren onder

Nadere informatie

NIEUW AMSTERDAM TE HUUR m 2 HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST

NIEUW AMSTERDAM TE HUUR m 2 HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST NIEUW AMSTERDAM HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST TE HUUR 1.600 m 2 1 LOCATIE HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST NieuwAmsterdam is gelegen in het centrumgebied van Amsterdam Zuidoost waar een grote diversiteit

Nadere informatie

Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord. Definitief v2.0

Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord. Definitief v2.0 Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord Definitief v2.0 Achtergrond De komende jaren werken de gemeente Utrecht en NS Stations aan de ontwikkeling van een leefbaar, veilig en prettig stationsgebied.

Nadere informatie

Internationalisering Jaarbeurs

Internationalisering Jaarbeurs Internationalisering Jaarbeurs BK6100R Eindwerkstuk Real Estate & Housing Initieel Ontwerp Bouwkunde TUDelft Student: Fidan Bulut, B1093800 Docenten: Ir.arch. H.J.M. Vande Putte Ir. L. Lousberg Inleverdatum:

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

175,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

175,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Mercurius Herikerbergweg 145 1101 CN Amsterdam Zuidoost 175,- per m² / jaar Contactpersoon Mans Vroom m.vroom@savills.nl 0652506774 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 175,- per m² /Jaar Hoofdbestemming

Nadere informatie

DE STADSCORRIDOR IN ONTWIKKELING IN BEELD GEBRACHT VERSIE STEDENBOUW GEMEENTE UTRECHT

DE STADSCORRIDOR IN ONTWIKKELING IN BEELD GEBRACHT VERSIE STEDENBOUW GEMEENTE UTRECHT DE STADSCORRIDOR IN ONTWIKKELING IN BEELD GEBRACHT VERSIE 26.09.2016 - STEDENBOUW GEMEENTE UTRECHT Stadscorridor in Masterplan CITAAT Masterplan 2003: De aanpak van het Stationsgebied is gebundeld in twee

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Delftse Poort Weena 505 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam Object Op de beste locatie direct naast het Centraal Station in het Rotterdam Central District, vind u Delftse Poort,

Nadere informatie

Adres: Wilhelminaplein 23, 6041 CE Roermond Huurprijs 18.000,00 per jaar

Adres: Wilhelminaplein 23, 6041 CE Roermond Huurprijs 18.000,00 per jaar Adres: Wilhelminaplein 23, 6041 CE Roermond Huurprijs 18.000,00 per jaar Omschrijving TE HUUR: Op de hoek gelegen statig kantoorpand in het centrum van Roermond. Algemene omschrijving: Het object betreft

Nadere informatie

Empowering your business in West.

Empowering your business in West. Empowering your business in West. HEMELS ZICHT UNIEKE VRIJE RUIMTE HOOGWAARDIGE VESTIGINGSPLAATS HORECA, WONEN EN RECREATIE CENTRAAL GELEGEN EN GOED BEREIKBAAR ARCHITECTUUR MEERDERE BESTEMMINGEN GROTE

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Evert van de Beekstraat 310 te Schiphol 250 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorruimte op Evert van de Beekstraat 310 te Schiphol 250 p/m 2 p/jaar Huur kantoorruimte op Evert van de Beekstraat 310 te Schiphol 250 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Gunstig Kantoorruimte

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Q-PORT AMSTERDAM KINGSFORDWEG AMSTERDAM SLOTERDIJK

Q-PORT AMSTERDAM KINGSFORDWEG AMSTERDAM SLOTERDIJK Q-PORT AMSTERDAM KINGSFORDWEG 43-117 AMSTERDAM SLOTERDIJK TE HUUR 2.990 m 2 1 LOCATIE & BEREIKBAARHEID kingsfordweg 43-117 AMSTERDAM SLOTERDIJK Het gebouw heeft een centrum locatie in het kantorenpark

Nadere informatie

Bed and Breakfast 2010

Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het

Nadere informatie

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Marktconsultatie vastgoedontwikkeling voor een combinatie van commerciële functies In het stationsgebied van Utrecht wordt hard gewerkt aan de toekomst van onze stad.

Nadere informatie

Wacht maar straks wanneer het klaar is

Wacht maar straks wanneer het klaar is 1. Rabobank 2. Vernieuwing Utrecht Centraal 3. Bouw TivoliVredenburg 4. Herstel singel 5. Bouw stadskantoor 6. Voorbereiding Stationsplein Oost CU 1 2030 4 6 5 2 Wie Utrecht na lange tijd weer bezoekt,

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

Groenhof 113 Amstelveen PROJECTINFORMATIE

Groenhof 113 Amstelveen PROJECTINFORMATIE Groenhof 113 Amstelveen PROJECTINFORMATIE Groenhof 113 Centraal gelegen kantoor-/praktijkruimte van totaal ca. 295 m² BVO (incl. ca. 47 m² BVO gemeenschappelijke ruimte) met MAATSCHAPPELIJKE bestemming

Nadere informatie

Quickscan Locaties Transferium West

Quickscan Locaties Transferium West Quickscan s Transferium West Datum 6 april 2015 Doel Inventarisatie locaties en mogelijkheden per locatie in s-hertogenbosch West t.b.v. een transferium. Doelgroep Bezoekers aan de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Het nieuwe centrum 2 e fase stationsgebied. Marlies de Nijs Gemeente Utrecht. 13 juli 2016 Intern concept

Het nieuwe centrum 2 e fase stationsgebied. Marlies de Nijs Gemeente Utrecht. 13 juli 2016 Intern concept Het nieuwe centrum 2 e fase stationsgebied Marlies de Nijs Gemeente Utrecht 13 juli 2016 Intern concept compacte stad inbreiden vraagt om hoge kwaliteit openbare ruimte buitengebied voor iedereen goed

Nadere informatie

Zuidgebouw Stationsgebied Utrecht

Zuidgebouw Stationsgebied Utrecht Zuidgebouw Stationsgebied Utrecht Marktconsultatie Vastgoedontwikkeling In het stationsgebied van Utrecht wordt hard gewerkt aan de toekomst van onze stad. Verschillende partners werken samen in een megaproject

Nadere informatie

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren Welkom Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren 1. Opening (5 min.) 2. Presentatie benchmark en tellingen (20 min.) 3. Presentatie studenten industrieel ontwerpen (10 min.) 4. Stadsgesprektafels

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Delftse Poort Weena 505 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam Object Op de beste locatie direct naast het Centraal Station in het Rotterdam Central District, vind u Delftse Poort,

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

ENTREE AMSTERDAM

ENTREE AMSTERDAM ENTREE 230-260 AMSTERDAM www.entree230-260.nl Omschrijving Object: De Entree II is een zeer modern multi-tenant kantoorgebouw uit het jaar 2002 met energielabel A, een totaal metrage van circa 13.500 m²,

Nadere informatie

WINTHONTLAAN 4 UTRECHT

WINTHONTLAAN 4 UTRECHT WINTHONTLAAN 4 UTRECHT www.winthontlaan4-6.nl Omschrijving Algemeen op een unieke zichtlocatie aan de A12 met dagelijks ruim 320.000 passanten, wordt het project De Winthont' Loft Offices Utrecht gerealiseerd.

Nadere informatie

JUPITERSTRAAT MEER INFORMATIE:

JUPITERSTRAAT MEER INFORMATIE: JUPITERSTRAAT 51-69 MEER INFORMATIE: WWW.JUPITERSTRAAT51-69.NL Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid kan

Nadere informatie

DUIVENDRECHTSEKADE 82 MEER INFORMATIE:

DUIVENDRECHTSEKADE 82 MEER INFORMATIE: DUIVENDRECHTSEKADE 82 MEER INFORMATIE: WWW.DUIVENDRECHTSEKADE82.NL Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid

Nadere informatie

Markant kantoorgebouw met grote vloeroppervlaktes. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Markant kantoorgebouw met grote vloeroppervlaktes. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Millennium Tower Radarweg 29 1043 NX Amsterdam Contactpersoon Liane Compagne LCompagne@dtz.nl Markant kantoorgebouw met grote vloeroppervlaktes Kenmerken Algemeen Bestemming Status Gereed Hoofdbestemming

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M

W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M B e z a a n j a c h t p l e i n - A m s t e r d a m N o o r d Het Nieuwe Banne Centrum Centraal gelegen in Amsterdam Noord, aan het Bezaanjachtplein

Nadere informatie

ANNA VAN BUERENPLEIN ONG DEN HAAG

ANNA VAN BUERENPLEIN ONG DEN HAAG KANTOORRUIMTE 31.943 M2 (UNITS V.A. 50 M2) COG MAKELAARS BV - POSTBUS 82033-2508 EA - TELEFOON 070 306 60 50 - INFO@COGMAKELAARS.NL - WWW.COGMAKELAARS.NL KAART COG MAKELAARS BV - POSTBUS 82033-2508 EA

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing parkeren Noordgebouw Utrecht

Kwalitatieve onderbouwing parkeren Noordgebouw Utrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle De spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto s, fietsen, hoge loopbruggen en bouwputten, maar straks de place-to-be in Zwolle. Dit gebied is een

Nadere informatie

TE HUUR TE HUUR. Jupiter. 135,- / m² / jaar. Prins Alexanderplein 5-15 Rotterdam

TE HUUR TE HUUR. Jupiter. 135,- / m² / jaar. Prins Alexanderplein 5-15 Rotterdam TE HUUR TE HUUR Jupiter Prins Alexanderplein 5-15 Rotterdam 135,- / m² / jaar Volledig gerenoveerd kantoorgebouw prominent gelegen op kantorenpark Alexander direct naast NS intercity-, metro- en busstation

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Masterplan Kijkduin. Natuurlijk... Kijkduin. Presentatie: SBK bijeenkomst. Masterplan Kijkduin

Masterplan Kijkduin. Natuurlijk... Kijkduin. Presentatie: SBK bijeenkomst. Masterplan Kijkduin Natuurlijk... Kijkduin Presentatie: SBK bijeenkomst 1. Planning en proces 2. Masterplan en samenspraak 3. Wijzigingen 4. Kijkduin Badplaats 5. Virtuele maquette Proces 1. 19 mei: concept MP en planmer

Nadere informatie

1931 Congrescentrum Brabanthallen

1931 Congrescentrum Brabanthallen 1931 Congrescentrum Brabanthallen Oude Engelenseweg 1, 5222 AA s-hertogenbosch Telefoon 088-9000 333 Email Web info@1931.nl www.1931.nl 1931 Congrescentrum Brabanthallen Authentiek en modern! Amsterdam

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Branding en Strandhotel Cadzand-Bad Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code CTZ P01 N001 def Datum 23 april 2013 Achtergrond In Cadzand-Bad

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER Boerhaavebuilding is een hoogwaardig kantoorgebouw dat in 2006 ingrijpend is gerenoveerd. De afgelopen periode tot en met 2016 heeft het gebouw

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Vrijblijvende projectinformatie Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Type : kantoorruimten Kamers : van circa 27 m² tot 163 m² Prijs : vanaf circa 300,=, excl. servicekosten, exclusief btw per

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Delftse Poort Weena 505 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam Object Op de beste locatie direct naast het Centraal Station in het Rotterdam Central District, vind u Delftse Poort,

Nadere informatie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie Memo Aan: Bob Konings Van: Bas Kippers Datum: 12 september 2012 Kenmerk: 12ini02306 Onderwerp: Parkeerbalans Fabrieksterrein in het Industriepark Gemeentelijke parkeernorm Het Fabrieksterrein (bijlage

Nadere informatie

PAPENDORPSEWEG 93 UTRECHT

PAPENDORPSEWEG 93 UTRECHT PAPENDORPSEWEG 93 UTRECHT www.papendorpseweg93.nl Omschrijving Algemeen Secoya The Living Building is een harmonieus ensemble van vijf gebouwen, die in aard en omvang van elkaar verschillen. Een groen

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Te huur. Koninginnegracht 7 te Den Haag

Te huur. Koninginnegracht 7 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Te huur Koninginnegracht 7 te Den Haag Kantoorruimte van circa 179 m² Alsmede 3 parkeerplaatsen Pagina 1 van 8 Algemene informatie Te huur Koninginnegracht 7 te Den Haag

Nadere informatie

Huur op Stadserf te Schiedam 95

Huur op Stadserf te Schiedam 95 <![CDATA[Huurprijs per m2]]> Huur op Stadserf 76-108 te Schiedam 95 Aanbiedende partij: Van Herk Groep Email: retail@vanherkgroep.nl Telefoon: 010-2411555 Website: http://www.vanherkgroep.nl Omschrijving

Nadere informatie

B U S I N E S S I N. E n t r a d a 5 0 0 - A m s t e r d a m

B U S I N E S S I N. E n t r a d a 5 0 0 - A m s t e r d a m B U S I N E S S I N R e p r e s e n t a t i e f k a n t o o r g e b o u w i n k a n t o r e n p a r k E n t r a d a - A m s t e r d a m E n t r a d a 5 0 0 - A m s t e r d a m E N t r a d a Kantoorgebied

Nadere informatie

Kantoor. 150,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Kantoor. 150,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Lange Houtstraat 2 2511 CW 'sgravenhage 150,- per m² / jaar Contactpersoon Aafke Demmer aafke.demmer@cbre.com Kenmerken Bestemming Huurprijs 150,- per m² /Jaar Hoofdbestemming Status Gereed Beschikbaar

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Kantoorunits in gebouw Euro Offices Beechavenue RP te Schiphol Rijk

PROJECTINFORMATIE Kantoorunits in gebouw Euro Offices Beechavenue RP te Schiphol Rijk PROJECTINFORMATIE Kantoorunits in gebouw Euro Offices Beechavenue 121-139 1119 RP te Schiphol Rijk Te huur Kantoorunits in gebouw "Euro Offices" op Park Rijk. Beechavenue 121-139, 1119 RP Schiphol-Rijk.

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie