Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36"

Transcriptie

1 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 21 Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 37 Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 38 Verslag van de directie 40 Halfjaarcijfers 43 Overige gegevens 53 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 54 Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 55 Verslag van de directie 57 Halfjaarcijfers 60 Overige gegevens 70 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 71 Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72 Verslag van de directie 74 Halfjaarcijfers 77 Overige gegevens 88 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 89

2 Algemene informatie Kantooradres Amstelplein BC Amsterdam Postadres Postbus BA Amsterdam Telefoon (020) Telefax (020) Website adres Raad van Commissarissen drs. E.A.A. Roozen RA (voorzitter) drs. Th.J.M. van Heese ir. L.M. van Riet (tot 23 april 2014) C.S.M. Molenaar RBA drs. I.M.A. de Graaf-de Swart (vanaf 23 april 2014) Directie Delta Lloyd Asset Management NV Vertegenwoordigd door: P.A. Knoeff RA R. van Mazijk Bewaarder Kas Trust & Depositary Services B.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Bewaarbank Kas Bank NV Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam ENL (Euroclear Nederland) Agent en Fund Agent Kas Bank NV Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Halfjaarverslag

3 Algemene informatie Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Halfjaarverslag

4 Algemene gegevens Informatie over de beleggingsinstellingen In dit halfjaarverslag hebben wij de volgende fondsen opgenomen, het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV, het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV, het Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV en het Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV. De fondsen zijn in hetzelfde jaarverslag opgenomen omdat de fondsen de zelfde strategie hebben en binnen de Deelnemingen beleggingstijl vallen. Informatie per beleggingsinstelling vindt u in het prospectus, in inlegvellen behorend bij het prospectus, in de jaar- en halfjaarverslagen en in de Financiële Bijsluiter. Deze documenten liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn te downloaden van de website Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Asset Management NV is de vermogensbeheerder binnen de Delta Lloyd Groep en houdt zich bezig met het management, het beheer en de administratie van beleggingsfondsen van Delta Lloyd, vermogensbeheer ten behoeve van institutionele organisaties en de beleggingen van de werkmaatschappijen van Delta Lloyd NV. Essentiële Beleggersinformatie Voor de beleggingsinstellingen zijn Essentiële Beleggingsinformatie opgesteld aangaande de Delta Lloyd beleggingsfondsen. De verstrekte informatie is bedoeld om inzicht te geven over het product, de kosten en de risico s. Jaarverslag Naast het halfjaarverslag vindt tevens berichtgeving plaats door middel van een jaarverslag. Halfjaarverslag Deze cijfers opgenomen in het halfjaarverslag zijn niet gecontroleerd door een accountant. Code Corporate Governance Beursgenoteerde beleggingsinstellingen vallen niet onder de Code Corporate Governance. Zij worden door de Code echter wel aangemerkt als institutionele beleggers. Uit dien hoofde dienen beleggingsinstellingen primair te handelen in het belang van hun achterliggende beleggers en hebben zij een verantwoordelijkheid jegens hun achterliggende beleggers en de vennootschappen waarin zij beleggen om op zorgvuldige en transparante wijze te beoordelen of zij gebruik willen maken van hun rechten als aandeelhouder van beursgenoteerde vennootschappen. Uitgangspunt van het stembeleid van de beleggingsinstellingen is dat zij hun stemrecht op basis van aandelenbelangen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zoveel mogelijk zullen uitoefenen indien Delta Lloyd Groep (inclusief beleggingsinstellingen) een belang van vijf procent of meer (in termen van zeggenschap) in een onderneming vertegenwoordigt, dan wel het belang (in kapitaal gemeten) significant is en de agenda hier aanleiding toe geeft. Het stembeleid met betrekking tot de 5%-belangen is gericht op waardecreatie door verantwoord, consistent en transparant stemgedrag. Hierbij geldt als leidend beginsel dat de beleggingsinstellingen het ondernemingsbestuur steunen, zolang dit bestuur niet de aandeelhoudersbelangen negeert of strijdig handelt met de Nederlandse Corporate Governance Code. Halfjaarverslag

5 Algemene gegevens De beleggingsinstellingen geven hun steun nooit in de vorm van een onvoorwaardelijke stemvolmacht aan de Raad van Bestuur. Eventuele volmachten voorzien zij altijd van steminstructies. Principles of Fund Governance Delta Lloyd Asset Management heeft als beheerder van beleggingsfondsen zogeheten Principles of Fund Governance op zijn website geplaatst. Deze principles zijn een vorm van zelfregulering waarbij de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) richtlijnen en best practices heeft aangegeven. Het doel van de principles is het geven van nadere richtlijnen voor de organisatorische opzet en werkwijze van fondsbeheerders. Delta Lloyd Asset Management heeft deze richtlijnen gevolgd en beleid geformuleerd dat te vinden is op de website Halfjaarverslag

6 Algemeen verslag van de directie Macro-economie Wereldwijd viel de economische groei in de eerste helft van 2014 tegen. Aan het eind van 2013 stonden de voorspellingen voor de toename van de economische activiteit in 2014 op 3,2%. Bij het begin van de tweede helft van 2014 zijn deze voorspellingen teruggeschroefd tot 2,9%. Deze daling komt geheel voor rekening van een tegenvallend eerste kwartaal; in de andere drie kwartalen van 2014 zal de wereldeconomie naar verwachting onverminderd met gemiddeld 3,2% groeien. Verenigde Staten Vooral in de Verenigde Staten viel de economische groei tegen. Volgens de laatste cijfers bedroeg de krimp in het eerste kwartaal 2,9% op jaarbasis. Streng winterweer vormde de grootste oorzaak voor deze terugval. Daarnaast speelde de verminderde uitgave voor de gezondheidszorg en de afbouw van te hoog opgelopen voorraden een rol. Ondanks de afzwakkende groei verbeterde de arbeidsmarkt, in het tweede kwartaal zelfs in versterkte mate. Het Congres en het Huis van Afgevaardigden besloten de overheidsbegrotingen tot september 2015 goed te keuren wat veel onzekerheid wegnam. Goede maandcijfers over het tweede kwartaal suggereren een versnelling van de groei tot een historische gemiddeld niveau. Eurozone In de eurozone kwam de groei zoals verwacht uit op 0,8%. Nederland en Italië lieten nog een krimp zien. Waar de groei in de Verenigde Staten gedrukt werd door een strenge winter, leek de eurozone juist te zijn geholpen te zijn door een zachte winter. De probleemlanden in de eurozone publiceerden over het algemeen redelijk goede economische cijfers. In de loop van het eerste halfjaar leek de conjunctuur in de eurozone iets te zijn afgekoeld getuige de lichte daling van de indices voor het sentiment onder inkoopmanagers in de nijverheidsindustrie. De verkiezingen voor het Europese Parlement leverden in een aantal grote lidstaten van de Europese Unie duidelijke overwinningen op voor partijen die de macht van Brussel willen verminderen en/of uit de muntunie willen stappen. In het Europese Parlement vormen blokken van zulke partijen echter ook nu nog geen grote macht. Japan De Japanse economie kreeg een verhoging van de omzetbelasting te verwerken. Naar het zich nu laat aanzien heeft dit een minder negatief effect voor de Japanse economie veroorzaakt dan was verondersteld. Premier Abe ging verder met zijn herstelprogramma en heeft nu ook zijn hervormingsbeleid bekendgemaakt. Dit vormt de derde pijler in zijn economische programma, naast fiscale en monetaire stimulering. De voorstellen voor verlichting van de lasten voor het bedrijfsleven en liberalisering van de arbeidsmarkt werden positief ontvangen. China In het nieuwe jaar waren de eerste cijfers voor China teleurstellend. Sindsdien probeerde de overheid de activiteit met kleine stapjes aan te zwengelen, wat gelet op de cijfers over de laatste maanden van het jaar al effect sorteerde. Een aantal incidenten bevestigde de vrees dat het financiële systeem van het land kwetsbaar is. Ondermeer werden leningen geherstructureerd en eisten klanten hun spaargeld massaal terug bij een tweetal kleinere banken. Geopolitiek Op geopolitiek vlak vormde de onrust in de Oekraïne en het conflict daarover met Rusland belangrijk Halfjaarverslag

7 Algemeen verslag van de directie nieuws. Het conflict in de Oekraïne heeft al gevolgen voor de direct betrokken landen. De rest van de wereldeconomie zal indirect via sancties ook geraakt kunnen worden. In juni boekten soennitische strijders in Irak belangrijke terreinwinst, wat een verhoging van de olieprijs tot gevolg had. Inflatie In de Verenigde Staten nam de inflatie toe gedurende de eerste zes maanden van Grondstoffenprijzen zorgden ervoor dat het maandelijkse prijsniveau (jaar-op-jaar) steeg met 2,1% in juni 2014, terwijl dat in december 2013 nog op 1,5% stond. In de eurozone daalde de gemiddelde inflatie daarentegen met corresponderende cijfers van 0,8% en 0,5%. De kerninflatie stabiliseerde rond 0,8%. In Japan lijkt het beleid om de inflatie aan te jagen effect te sorteren. De grootste bijdrage aan de inflatie van 3,7% (eind 2012 nog -0,1%) kwam van de verhoging van de omzetbelasting (ongeveer 2 procentpunt). Ook de daling van de yen, waardoor geïmporteerde producten in Japan duurder werden en de stijging van de grondstoffenprijzen droegen bij aan de stijging van de inflatie in Japan. Economische kerncijfers 2013 t/m 2015 Groei nationaal product (jaar op jaar) Inflatie (jaargemiddelde) * 2015* * 2015* Verenigde Staten 1,9% 1,7% 3,1% 1,5% 1,8% 2,1% Eurozone -0,4% 1,0% 1,5% 1,4% 0,6% 1,2% Japan 1,4% 1,5% 1,2% 0,4% 2,8% 1,8% Opkomende landen ** 4,7% 4,9% 5,3% 5,8% 5,5% 5,2% Bron: Research, Delta Lloyd Asset Management * verwachte cijfers ** Merendeel BRICS-landen Aandelenmarkten Na een aarzelende start in de eerste vier maanden van het jaar was sprake van een positieve stemming op de aandelenmarkten. Signalen van Centrale Banken dat de renteniveaus voor langere tijd laag zouden kunnen blijven leidden tot stijgende aandelenindices. De stijging concentreerde zich aanvankelijk op defensieve aandelen. Dit kwam vooral door onzekerheden op geopolitiek gebied (Oekraïne) en door neerwaartse bijstelling van economische groeiverwachtingen. Uitspraken van de Fed over het terugbrengen van niet-conventionele beleidsmaatregelen zorgde voor een terugtrekking van kapitaal uit een aantal kwetsbare opkomende markten met dalende valutakoersen als gevolg. Dit zorgde voor een tijdelijke correctie op de aandelenbeurzen. Later verbeterden de economische cijfers en groeide ook het optimisme ten aanzien van winstgroei van meer cyclische ondernemingen. Uiteindelijk liet de MSCI World index een stijging van 6,9% zien (in euro gemeten). Regio s Het rendement van de meeste regio s bleef met een stijging (in euro s) van 5,6% tot 8,1%, dicht bij elkaar. Japan viel als enige uit de toon met een stijging van 1,3% (in euro s). Tussen de verschillende sectoren waren aanmerkelijke rendementsverschillen zichtbaar. Zo voerden Nutsbedrijven (+16,9%) de boventoon, door de lage rente en het herstel van elektriciteitsprijzen. Gevolgd door de sector Energie (+14,7%), die geholpen werd door de oplopende olieprijs. De sector Gezondheidszorg (+11,6%) Halfjaarverslag

8 Algemeen verslag van de directie profiteerde van een aantal grote overnames. Ook de sector Informatietechnologie (+8,1%) liet een sterke stijging zien, onder meer door forse koersstijgingen van Apple (+16%), Intel (+21%) en Facebook (+23%). Geen van de sectoren toonde een negatief rendementscijfer. De sector consumenten overige bleef met een stijging van 1,9% wel achter, met name als gevolg van tegenvallende vraag naar luxe producten vanuit China. In het eerste kwartaal presteerden ondernemingen met een kleine marktkapitalisatie beter dan ondernemingen met een grote marktkapitalisatie. In het tweede kwartaal draaide deze trend om, waardoor er per saldo nagenoeg geen verschil was tussen beide segmenten. De winstcijfers vielen in de eurozone iets tegen, terwijl deze in de Verenigde Staten iets aan de bovenkant van de verwachting uitkwamen. Opvallend was de toenemende overname activiteit, met voorop de sectoren Gezondheidszorg en Telefonie, en het grote aantal IPO s (nieuwe beursnoteringen). Deze overnames en het gemak waarmee IPO s werden geplaatst zijn een bevestiging van de grote hoeveelheid beschikbaar kapitaal dat op zoek is naar rendement in de huidige lage rente omgeving. Daarnaast is het een teken van vertrouwen bij beleggers, wat ook terug te zien is in de historisch lage volatiliteit die is ingeprijsd in optiecontracten. De lage rente omgeving was ook voor Indirect Onroerend Goed aandelen positief, terwijl veel verzekeraars hier juist weer onder te lijden hadden. Halfjaarverslag

9 Algemeen verslag van de directie Eurorendementen aandelen per regio Japan 1,3% Eurozone 5,6% Europa 6,2% Opkomende markten 6,8% Wereld 6,9% Noord-Amerika 7,9% Pacific uitgezonderd Japan 8,1% Bron: MSCI, Bloomberg Eurorendementen aandelen per sector Consumenten, overige 1,9% Telefonie 3,3% Industrieel 3,8% Financieel 4,3% Consumenten, basisbehoeften 6,5% Basismaterialen 7,3% Informatietechnologie 8,1% Gezondheidszorg 11,6% Energie 14,7% Nutsbedrijven 16,9% Bron: MSCI, Bloomberg Vastrentende markten Na een wat volatiel eerste kwartaal, kende de obligatiemarkten een relatief rustig tweede kwartaal. Nieuws over hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten en de strubbelingen in de Oekraïne leken door beleggers voor lief te worden genomen. Ook de gevreesde afkoeling van de Chinese economie leek naar de achtergrond te zijn verdwenen. Betere cijfers van inkoop managers (PMI) wezen uit dat de Chinese groei op schema ligt om de beoogde 7% voor dit jaar te halen. Staatsobligaties De rente op de kapitaalmarkt werd in de eerste helft van dit jaar met name bepaald door de gevoerde monetaire politiek, mede als gevolg van inflatie-ontwikkelingen (en de angst voor deflatie). Daarnaast speelden geopolitieke spanningen, zorgen over de toekomstige groei in China en een tijdelijke stagnatie van de economische groei in de Verenigde Staten. Contrair aan alle verwachtingen aan het begin van het jaar daalde de rente substantieel van 1,96 % naar 1,25% (10 jaar Duitse staat). Conform marktverwachtingen kondigde de Europese Centrale bank (ECB) in juni een aantal acties aan om een verdere daling van de inflatie een halt toe te roepen en om het monetaire mechanisme in Europa verder te ondersteunen. Halfjaarverslag

10 Algemeen verslag van de directie Eurozone De eerste maanden van het jaar groeide de verwachting in de markt over toekomstige acties van de ECB. De speculatie op een eventueel opkoopprogramma van staatsleningen, quantitative easing (QE), droeg bij aan de verdere convergentie van risicovergoedingen tussen de diverse landen. Deze ontwikkeling werd ook ondersteund door verschillende positieve acties van rating instellingen en de zoektocht naar rendement. Uiteindelijk voegde de ECB daden aan haar woorden toe. In juni verlaagde zij haar officiële tarief van 0,25% naar 0,15% en werd er een negatief deposito tarief geïntroduceerd van -0,10% als gevolg van de (te) laagblijvende inflatie. Ook is er een nieuwe TLTRO aangekondigd (targeted longer term refinancing operation) welke zal worden aangeboden aan de banken in september en december. Dit om het uitlenen van geld van banken aan het midden- en kleinbedrijf verder te stimuleren. Over het daadwerkelijk opendraaien van de geldkraan (QE) wordt nog niet gesproken. Wel zijn er structureel plannen om ABS leningen op te kopen maar dat gaat slechts om een beperkt bedrag. Verenigde Staten In de Verenigde Staten nam mw. Yellen begin van het jaar het stokje van dhr. Bernanke over als voorzitter van de Fed. Aan haar de taak om monetaire politiek de komende jaren te sturen. De Fed voegde daden toe aan haar woorden van december vorig jaar en kondigde gedurende het eerste halfjaar stappen aan inhoudende vermindering van haar opkoopprogramma van staatsleningen en leningen gerelateerd aan hypotheken. In totaal werden 5 stappen aangekondigd en werd het bedrag van opkoop verminderd van 85 miljard naar 35 miljard Amerikaanse Dollar per maand. Bij gelijkblijvende omstandigheden zullen in de tweede helft van het jaar gelijke stappen worden genomen richting nul (medio oktober). De opvallende bijstelling van het economische groeicijfer over het eerste kwartaal van bijna nul naar -2,9% zorgde ervoor dat de Fed in juni haar prognose van groei voor 2014 verlaagde van 2,9% naar 2,1 tot 2,3%. Men blijft echter optimistisch over de komende jaren. De Fed liet haar tarief, dat min of meer gekoppeld is aan de verwachting over de werkloosheid en inflatie, ongemoeid (0,25%). Op basis van een prognose van toekomstige economische ontwikkelingen en de stand van zaken op de arbeidsmarkt lijkt het erop dat de Fed eerder dan verwacht haar officiële tarief zal gaan verhogen. Rentestanden en rendementen vastrentende indices 2013 HY HY FY 2014 HY1 Rente 3-maands Euribor, eind 0,22% 0,29% 0,21% Rente 10-jaars Verenigde Staten, eind 2,49% 3,03% 2,53% Rente 10-jaars Duitsland, eind 1,73% 1,93% 1,25% Rendement iboxx sovereign (EUR) 0,10% 2,10% 2,21% 6,97% Rendement iboxx non-sovereign (EUR) 0,19% 1,87% 2,06% 4,72% Bron: Bloomberg Bedrijfsobligaties Tegen een achtergrond van lage rentestanden zagen bedrijven kans om oudere leningen goedkoop te herfinancieren of riskanter papier uit te geven (achtergesteld en high yield). Obligatie uitgiftes van ondernemingen werden gretig opgepakt door beleggers op zoek naar extra rendement. Zo namen emissies in financials weer een grote vlucht. Rabobank, Aegon, Nationale Nederlanden en Halfjaarverslag

11 Algemeen verslag van de directie Delta Lloyd brachten allen achtergestelde leningen naar de markt. Portugese banken Banco Commecial Portugese en Banco Esperito Santo (BES) moesten aandelenkapitaal ophalen voor de AQR ( asset quality review ) en stress test van de ECB later dit jaar. De laatste kwam in een slecht daglicht toen er accounting onregelmatigheden op Esperito Santo Financials Group (ESF) werden geconstateerd tijdens de right issue accounting van BES. ESF bleek na onderzoek een belang te hebben in niet-financiële dochter Rio Forte alwaar de boeken niet op orde waren. Vraagstukken duwden spreads op BES gerelateerde obligaties fors wijder. Na de Libor-affaire van vorig jaar kregen nu BNP en Credit Suisse met een forse boete te maken. Ditmaal betrof het handelen met landen die in de zwarte lijst staan in de VS respectievelijk belastingontduiking. De strenge aanhoudende regelgeving en hoge kapitaaleisen bleef ook winsten van bij banken met investment banking afdelingen onder druk zetten. Zo kondigden Barclays en Deutsche Bank grote reorganisaties op hun investment banking afdelingen aan. Over het halfjaar bedroeg het rendement op niet-staatsobligaties bedroeg volgens de index 4,7% Valutamarkten Op de valutamarkten waren de bewegingen in het eerste halfjaar bijzonder beperkt. Dit blijkt ondermeer uit het recordlage niveau van de volatiliteit die door de optiemarkt voor de EUR/USD werd ingeprijsd. De euro verzwakte met minder dan een half procent tegenover de Amerikaanse dollar. De Chinese renminbi zette vanaf februari een trend van appreciatie in. Per saldo daalde de Chinese wisselkoers sindsdien zo n 2,5% na een dalingstempo van gemiddeld 3,5% per jaar vanaf medio Per saldo bleven de wisselkoersen van de valuta van de opkomende landen onveranderd, na een verzwakking van gemiddeld 4% in januari op grond van toenemende onzekerheid. Valutastanden 2012 FY 2013 HY 2013 FY 2014 HY1 USD per EUR, eind 1,32 1,30 1,37 1,37 GBP per EUR, eind 0,81 0,86 0,83 0, JPY per EUR, eind 114,47 128,98 144,82 138,74 Bron: Bloomberg Halfjaarverslag

12 Algemeen verslag van de directie Vooruitzichten Macro economische verwachtingen In het eerste halfjaar viel de economische groei wereldwijd tegen. Vooral in de Verenigde Staten zorgde streng winterweer voor teleurstellingen. De voor het tweede kwartaal al gepubliceerde maandcijfers suggereren een herstel, echter zonder compensatie te bieden voor de dip in de eerste drie maanden. Tegelijkertijd blijft de onderliggende economische dynamiek in de Verenigde Staten goed. De arbeidsmarkt verbetert, vermogenswaardes stijgen, de kredietgroei trekt aan en de winsten van beursgenoteerde ondernemingen voldoen aan de verwachtingen. Onze eerdere argumenten voor herstel in met name de eurozone blijven van kracht. De belangrijkste zijn de afnemende druk om de overheidsbegrotingen te saneren en de eerste vruchten van hervormingen. Anderzijds is niet uit te sluiten dat de opleving van de belangrijke auto- en huizenmarkten in een aantal kernlanden slechts van tijdelijke aard is geweest. Per saldo handhaven wij onze verwachting dat de groei van de wereldeconomie in het tweede halfjaar zal versnellen tot op het historisch gemiddelde of iets daarboven. Risico s komen voort uit de noodzakelijke verder afbouw van schulden door gezinnen, bedrijven, banken en overheden. Zulke risico s bedreigen zeker ook de Chinese groei. Tegelijkertijd is de capaciteitsbenutting laag, waardoor de inflatie laag kan blijven. Vastrentende waarden Uit hoofde van inflatieontwikkelingen, economische groeiverwachtingen, monetair beleid van de ECB en het nog steeds voortgaande proces van schuldafbouw verwachten wij dat de rente in Europa zich nog geruime tijd op een laag niveau zal handhaven. Daar waar de ECB waarschijnlijk nog verder zal moeten stimuleren zien wij in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk juist een tegengestelde ontwikkeling plaatsvinden. In de Verenigde Staten zal de geldkraan volledig zijn dichtgedraaid medio oktober (einde tapering) en in het Verenigd Koninkrijk heeft de politiek al gezinspeeld op hogere rente als gevolg van positieve economische groei en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ter voorkoming van een zeepbel op de huizenmarkt. De focus in de tweede helft van 2014 ligt voor een groot gedeelte op Asset Quality Review van de Banken en de daarbij behorende stress test. Komt er daadwerkelijk een resolutiemechanisme dat er voor zorgt dat de koppeling tussen de banken en het land van vestiging gaat verdwijnen? Aandelenmarkten Gunstige macro economische ontwikkelingen zullen zich naar verwachting vertalen in een gezonde ontwikkeling van het bedrijfsleven. Hoewel aandelenkoersen hier voor een deel al op vooruitgelopen zijn kan dit voor verder optimisme zorgen, zeker in een omgeving met een lage rente. Serieuze tegenvallers op macro economisch front kunnen naast de invloed op de bedrijfswinsten ook voor een kentering in het positieve sentiment zorgen. De in de eurozone ingezette economische hervormingen zullen dus serieus doorgezet moeten worden. Daarnaast is het van belang dat de Fed de juiste balans weet te bewaren in haar beweging naar een minder ruim monetair beleid. Halfjaarverslag

13 Algemeen verslag van de directie Verantwoord beleggen Delta Lloyd Asset Management Delta Lloyd Asset Management erkent als belegger haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen ons hierover verantwoorden naar onze klanten, maar ook naar de bedrijven waarin wij beleggen. Verantwoord beleggen sluit aan op de kernwaarden van de Delta Lloyd Groep en past bij de manier waarop Delta Lloyd Asset Management wil opereren: toekomstgericht beleggen, met oog voor mens, milieu en maatschappij. In 2014 heeft Delta Lloyd de lijst met uitsluitingen verder uitgebreid. Dit gebeurt op basis van informatie over milieu-aspecten, sociale omstandigheden en het goed ondernemingsbestuur (zogenaamde ESG criteria). Delta Lloyd sluit bedrijven uit die handelen in strijd met UN Global Compact principes en/of die betrokken zijn bij controversiële wapens. Gedurende het jaar zijn gemiddeld 60 á 70 bedrijven uitgesloten, gebaseerd op de criteria die in het Beleid verantwoord beleggen zijn vastgelegd. Een onafhankelijk, gespecialiseerd onderzoeksbureau voorziet de beleggers van Delta Lloyd van deze ESG informatie. Alleen en samen met andere beleggers heeft Delta Lloyd gesproken met bedrijven over hun duurzaamheidsbeleid en over corporate governance. We merken een toename in het aantal vragen dat de klant stelt over verantwoord beleggen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we in de zogenaamde Requests for Information meer aandacht besteden aan dit thema. Amsterdam, 25 augustus 2014 De directie Delta Lloyd Asset Management NV Halfjaarverslag

14 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Algemeen In het kader van de Wet op het financieel toezicht is door de beheerder een vergunning verkregen en is de beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Per 22 juli 2014 is de Wft-vergunning van de beheerder, voor het beheer van de beleggingsfondsen, omgezet in een AIFM-vergunning. AIFM staat voor Alternative Investment Fund Managers. Dit is een Europese richtlijn die regels introduceert voor beheerders van beleggingsinstellingen. De richtlijn heeft als doel: Meer transparantie Een betere beheersing van systeemrisico s Een versterking van de beleggersbescherming te bewerkstelligen Dit halfjaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van titel 9 boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving alsmede de bepalingen in de Wet op het financieel toezicht. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Activering en passivering Activering op de balans vindt plaats zodra het fonds contractpartij is ( recognition ). Bij het niet langer opnemen in de balans ( derecognition ) is primair bepalend of de economische voordelen en risico s zijn overgedragen. Beleggingen De beleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De waarde van de effectenportefeuille en (valuta)opties is berekend aan de hand van de beurs- en de valutakoersen aan het einde van de verslagperiode. Indien de effecten bestaan uit rechten van deelneming in beleggingsinstellingen wordt gewaardeerd op basis van de meest recente intrinsieke waarde dan wel een taxatie. Effecten waar geen beursnotering van beschikbaar is, worden gewaardeerd tegen een benaderde marktwaarde met inachtneming van de maatstaven die de vermogensbeheerder voor de waardering van zodanige beleggingen raadzaam acht. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen Als liquide middelen worden aangemerkt de rekening-courant tegoeden en kredieten bij banken en gelieerde partijen alsmede uitstaande en ontvangen (termijn-)deposito s voor zover deze niet tot de beleggingen worden gerekend. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden aan gelieerde partijen Kortlopende schulden aan gelieerde partijen hebben betrekking op de verplichtingen per verslaggevingsdatum van het fonds aan dochtermaatschappijen van Delta Lloyd NV. Halfjaarverslag

15 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Uitgifte en inkoop van aandelen; open-end structuur De vennootschap opereert krachtens haar structuur van beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal als een open-end fund. De berekening van de intrinsieke waarde per aandeel van de beleggingsinstelling geschiedt door de intrinsieke waarde te delen door het aantal uitstaande aandelen. De intrinsieke waarde wordt iedere beursdag vastgesteld en uitgedrukt in euro. Daarbij worden de beursgenoteerde effecten gewaardeerd tegen de slotkoersen na de cut-off time van de beleggingsinstelling ( forward pricing ). Het blijft immers te allen tijde zaak de intrinsieke waarde nauwkeurig vast te stellen volgens maatschappelijk aanvaardbare waarderingsgrondslagen, ook in een situatie met sterk fluctuerende koersen, teneinde (in- en uittredende, maar ook zittende) beleggers in de beleggingsinstelling niet te benadelen als gevolg van vaststelling van de intrinsieke waarde op basis van achterhaalde gegevens. De cut-off time is bepaald op (CET), omdat dan alle beurzen nog open zijn c.q. nog open gaan. De beheerder heeft uit oogpunt van transparantie en eenvoud een vast percentage van 0,20% te berekenen over de intrinsieke waarde voor de op- of afslag vastgesteld. Deze op- of afslag dient ter dekking van de door de beleggingsinstelling te maken gemiddelde transactiekosten op lange termijn bij inkoop of plaatsing van eigen aandelen. De hoogte is bepaald op basis van de reële aan- en verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin het fonds belegt. Verwerking uitgekeerd dividend Het uitgekeerde bruto dividend wordt door het fonds ten laste van de overige reserves gebracht. Transactiekosten Aankoopkosten worden direct ten laste van de verkrijgingsprijs van de beleggingen gebracht. Verkoopkosten worden ten laste van de vervreemdingsprijs van de beleggingen gebracht. Dientengevolge vormen de aankoop- en verkoopkosten onderdeel van de (on-)gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen. Transacties die verlopen zijn middels gelieerde partijen zijn tegen marktconforme voorwaarden en tarieven uitgevoerd. Beheerkosten De beleggingsinstelling wordt beheerd door Delta Lloyd Asset Management NV. Deze ontvangt daarvoor per kwartaal een beheervergoeding. Uit deze vergoeding betaalt de beheerder de distributeur voor de door hem verleende diensten. De hoogte van de beheervergoeding staat vermeld in de toelichting op de winst- en verliesrekening in hoofdstuk 6 van het specifieke fonds. Prestatievergoeding Indien de beleggingsinstelling in een boekjaar een positief absoluut rendement behaalt en tevens een outperformance realiseert ten opzichte van de benchmark dan wordt aan de directie een prestatievergoeding uitgekeerd. Deze bedraagt 20% van het boven de benchmark gerealiseerde rendement. Wanneer de benchmark een negatief rendement heeft behaald, dan wordt de prestatievergoeding tot 20% van het positief absoluut behaalde rendement. Een eventueel negatief rendement (inclusief dividend) over de voorgaande boekjaren hoeft niet eerste te worden goedgemaakt. Halfjaarverslag

16 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Bijzondere winstuitkering Indien de beleggingsinstelling in een boekjaar een positief absoluut rendement behaalt en tevens een outperformance realiseert ten opzichte van de benchmark dan wordt aan de directie een bijzondere winstuitkering uitgekeerd. Deze bedraagt 20% van het boven de benchmark gerealiseerde rendement. Wanneer de benchmark een negatief rendement heeft behaald, dan wordt de bijzondere winstuitkering tot 20% van het positief absoluut behaalde rendement. Een eventueel negatief rendement (inclusief dividend) over de voorgaande boekjaren hoeft niet eerste te worden goedgemaakt. Vreemde valuta Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend naar euro s tegen de valutakoers op balansdatum. Uit de omrekening voortvloeiende valutaverschillen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder het hoofd (on-)gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. De posten in deze jaarrekening worden berekend in de valuta van de economische omgeving, waarin de entiteit haar voornaamste bedrijfsactiviteiten uitoefent (hierna: de functionele valuta). Opbrengsten uit beleggingen Onder opbrengsten uit beleggingen worden verantwoord de verdiende interest en gedeclareerde dividenden. De niet in contanten uitgekeerde dividenden worden op het moment van verkrijging gewaardeerd tegen reële waarde en tegen deze waarde in de winst- en verliesrekening verantwoord. Onder opbrengsten uit beleggingen worden niet-verrekenbare buitenlandse bronheffingen op dividenden in mindering gebracht. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst (inclusief verkoopkosten) de balanswaarde aan het begin van het boekjaar dan wel de gemiddelde kostprijs gedurende het boekjaar in mindering te brengen. De ongerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de balanswaarde ultimo boekjaar de gemiddelde kostprijs (inclusief aankoopkosten) gedurende het boekjaar dan wel de balanswaarde aan het begin van het boekjaar in mindering te brengen. De aan- en verkoopkosten van beleggingen vormen derhalve onderdeel van de (on-) gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Omloopfactor De omloopfactor, ofwel Portfolio Turnover Rate, geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100 Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) van de beleggingsinstelling gedurende het eerste halfjaar. Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling gedurende het eerste halfjaar. X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. De gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling is de som van de intrinsieke waarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Hierbij wordt de som van de intrinsieke waarden gebaseerd op de cijfers van de dagelijkse intrinsieke waarde berekening van de onderhavige verslagperiode. Het aantal waarnemingen is conform het aantal werkdagen. Halfjaarverslag

17 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Lopende kosten ratio (ongoing charges) De lopende kosten ratio wordt afgerond op twee decimalen en wordt berekend door de totale kosten te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. - De gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling is de som van de intrinsieke waarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Hierbij wordt de som van de intrinsieke waarden gebaseerd op de cijfers van de dagelijkse intrinsieke waarde berekening van de onderhavige verslagperiode. Het aantal waarnemingen is conform het aantal werkdagen. - Onder totale kosten worden begrepen alle kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat worden gebracht. De kosten van beleggingstransacties en rentelasten worden buiten beschouwing gelaten, evenals de kosten verband houdend met het toe- en uittreden van deelnemers, voor zover deze gedekt worden uit de ontvangen op- en afslagen. Dividendbelasting Uitgekeerde dividend aan aandeelhouders is onderworpen aan dividendbelasting. De dividendbelasting bedraagt 15%. Op de afdracht van deze dividendbelasting mag een vermindering worden toegepast ter grootte van de Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting die ten laste van het fonds zijn ingehouden (de zogenaamde afdrachtvermindering). Grondslagen voor kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kasstroom uit beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Onder liquide middelen zijn posten begrepen welke vrij ter beschikking staan aan de beleggingsinstelling, onder voorbehoud van eventueel opgenomen margeverplichtingen. De gerealiseerde opbrengsten uit hoofde van beleggingen en derivaten zijn in het resultaat opgenomen. Het ongerealiseerde resultaat wordt als correctie op het resultaat gepresenteerd aangezien dit nog niet tot een kasstroom heeft geleid, dit in tegenstelling tot de gerealiseerde resultaten. Beheerder Delta Lloyd Asset Management NV is aangesteld als beheerder van het fonds. De beheerder neemt in die hoedanigheid het vermogensbeheer, de administratie en de marketing van het fonds voor haar rekening. Gelieerde partijen Het fonds en de beheerder kunnen gebruik maken de diensten van en transacties verrichten met aan het fonds gelieerde partijen. Zo bestaat er de mogelijkheid om onder andere rekening-courant tegoeden aan te houden bij en financiële contracten af te sluiten ter hedging van uitstaande posities met Delta Lloyd Treasury BV en/of Delta Lloyd Bank NV (beide gelieerde partijen). Deze contracten worden tegen marktconforme tarieven afgesloten en zijn derhalve niet separaat in de jaarrekening toegelicht als gelieerde partijen-transacties. Overig De bedragen in dit halfjaarverslag luiden in duizenden euro, tenzij anders aangegeven. In tabellen opgenomen berekeningen zijn gebaseerd op niet afgeronde bedragen; er kunnen zich derhalve Halfjaarverslag

18 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen afrondingsverschillen voordoen. Risicomanagement Het fonds kent een specifiek beleggingsprofiel. Binnen dit gekozen profiel streeft het fonds naar vermogensgroei op de langere termijn bij een aanvaardbaar risico. Het fonds belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde aandelen en kent een eigen focus, hetgeen het risico- en rendementsprofiel bepaalt. Naast de risico s die samenhangen met het gekozen beleggingsprofiel worden de volgende risico s onderkend: Marktrisico De beleggingsinstelling belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde aandelen. De waarde van de aandelen in de beleggingsinstelling is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markt. Er bestaat daarom een risico van waardedaling indien de hele financiële markt, of meer specifiek de aandelenmarkt, daalt. Naast het risico van een algehele daling van de aandelenkoersen kan/kunnen één of meer ondernemingen waarin de beleggingsinstelling belegt een negatieve koersontwikkeling doormaken als gevolg van ontwikkelingen binnen die onderneming, ondanks zorgvuldige selectie door de beheerder. Concentratierisico De beleggingsinstelling belegt in een bescheiden aantal ondernemingen, waardoor een risico bestaat dat een negatieve koersontwikkeling van één of meer ondernemingen waarin de beleggingsinstelling belegt een meer dan gemiddelde impact zal hebben op de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling zelf. Beperkte (geografische) spreiding De beleggingsinstelling belegt in een beperkt aantal landen, waardoor het risico van waardedaling sterk afhankelijk is van een daling van de aandelenmarkten in dat beperkte aantal landen. Rendementsrisico Het rendement op de aandelen van de beleggingsinstelling is afhankelijk van de door de beheerder geselecteerde beleggingen van de beleggingsinstelling en de opbrengsten daaruit. Dit rendement kan zowel positief als negatief zijn. Er worden aan de beleggingsinstelling geen waarborgen verschaft door derden. Het vermogen van de beleggingsinstelling kan fluctueren, met inbegrip van het potentiële risico van erosie als gevolg van intrekken van aandelen in de beleggingsinstelling en uitkeringen van winst die hoger zijn dan het beleggingsrendement. Koersrisico Er bestaat een risico op koersschommelingen van de aandelen in de beleggingsinstelling en van de financiële instrumenten waarin de beleggingsinstelling belegt. Tevens bestaat het risico van liquiditeitstekorten, veroorzaakt door het plotseling incourant worden van beleggingen, waardoor grote(re) waardedalingen van de aandelen in de beleggingsinstelling kunnen optreden. Halfjaarverslag

19 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Valutarisico Aangezien de beleggingsinstelling in ondernemingen kan beleggen die hun resultaten deels buiten de eurozone realiseren, is er sprake van een indirect valutarisico. Ook kan sprake zijn van beleggingen die niet luiden in euro s, waardoor de waarde door valutaschommelingen wordt beïnvloed. Het valutarisico kan geheel of gedeeltelijk worden afgedekt, hetgeen kan leiden tot een positieve of negatieve invloed op het beleggingsresultaat. Verhandelbaarheidsrisico In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij de opschorting van de inkoop van aandelen in de beleggingsinstelling kan er sprake zijn van een risico dat de belegger zijn belegging niet op het gewenste tijdstip of niet tegen een redelijke prijs kan verkopen. Liquiditeitsrisico De mate van verhandelbaarheid van effecten waarin belegd wordt door de beleggingsinstelling is van invloed op de hoogte van de feitelijke aan- en verkoopkoersen. Dit kan betekenen dat effecten niet of slechts tegen een substantieel lagere prijs dan de toegekende waardering verkocht kunnen worden. Ter beperking van dit risico wordt overwegend belegd in beursgenoteerde effecten. Inflatierisico De koopkracht van de belegde euro en daarmee de waarde van de belegging kan afnemen door geldontwaarding. Afgeleide financiële instrumenten risico Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten is toegestaan. Dit zijn complexe producten die geregeld een hefboomwerking kennen, waardoor de gevoeligheid van de Beleggingsinstelling voor marktbewegingen wordt vergroot. Door gebruik te maken van risicomanagementsystemen wordt gepoogd dit risico op een aanvaardbaar niveau te houden. Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten heeft als gevolg dat zowel koerswinsten als koersverliezen versterkt kunnen worden. Risico uitlenen van financiële instrumenten De beleggingsinstelling kan overgaan tot het uitlenen van financiële instrumenten tot maximaal 100% van de beleggingsportefeuille. De beleggingsinstelling loopt hierbij het risico dat de inlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen tot teruggave van de ingeleende financiële instrumenten op de afgesproken datum of tot verstrekking van de gevraagde zekerheden. Deze transacties kunnen worden aangegaan met vooraanstaande financiële instellingen op basis van marktconforme overeenkomsten. De beheerder zorgt ervoor dat ter afdekking van de hieruit voortvloeiende risico s op marktconforme basis voldoende en gebruikelijke zekerheden (in de vorm van kasmiddelen of staatsobligaties) worden verkregen. Risico verandering financiële en fiscale wetgeving Een huidig gunstige financiële en/of fiscale wetgeving kan in de toekomst ten nadele gewijzigd worden. Halfjaarverslag

20 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Tegenpartijrisico Er is een mogelijkheid dat een uitgevende instelling of tegenpartij zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen zoals levering van geld of effecten, waardoor de beleggingsinstelling verlies kan lijden. Betalingsrisico Het kan voorkomen dat een afwikkeling via het betalingsverkeer niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door de tegenpartij niet, of niet op tijd, of zoals verwacht plaatsvindt. Dit risico kan met name spelen bij over-the-counter producten. Bewaarnemingsrisico De beleggingsinstelling loopt een risico dat de in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de (onder)bewaarnemer verloren gaan. Risico open-end karakter Het is gezien het open-end karakter van de Beleggingsmaatschappij mogelijk dat zij geconfronteerd wordt met een groot aantal uittredingen waardoor beleggingen vroegtijdig moeten worden geliquideerd tegen mogelijk ongunstige voorwaarden en waardoor de waarde van het aandeel (verder) nadelig wordt beïnvloed. Zoals in het Prospectus omschreven kan de inkoop van aandelen onder bepaalde omstandigheden (tijdelijk) worden gestaakt. Operationeel risico De beleggingsinstelling loopt het risico op verliezen door gebrekkige of foutieve interne processen, interne controle, systemen, fouten van personen of door externe gebeurtenissen. Operationeel risico omvat bedrijfsrisico, juridisch, fiscaal en compliance risico, het risico van fraude, toezichtrisico, administratief risico, systeemrisico en personeelsrisico. Echter, wij hebben niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve wordt dit risico als minimaal gekwalificeerd. Politiek risico Veranderingen in het politieke landschap door bijvoorbeeld politieke aardverschuivingen, sociale onrust, rellen, (burger-)oorlogen en terrorisme kunnen een risico vormen voor de Beleggingsinstelling. Risico van beleggen met geleend geld Het risico bestaat dat beleggingen die met geleend geld worden aangekocht een lager rendement opleveren dan de rentevergoeding die over het geleende geld moet worden betaald. De Beleggingsinstelling kan als debiteur leningen aangaan tot een percentage van 40% van het eigen vermogen. Afhankelijk van de hoogte van dit percentage is het risico groter. Er bestaat geen verplichting voor aandeelhouders tot aanzuivering bij een negatief fondsvermogen. Toelichting In de toelichting op de balans zoals opgenomen in het halfjaarverslag zijn de risico s verder toegelicht middels de onderverdeling van de beleggingen naar valuta, sector en land. Halfjaarverslag

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie