Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36"

Transcriptie

1 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 21 Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 37 Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 38 Verslag van de directie 40 Halfjaarcijfers 43 Overige gegevens 53 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 54 Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 55 Verslag van de directie 57 Halfjaarcijfers 60 Overige gegevens 70 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 71 Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72 Verslag van de directie 74 Halfjaarcijfers 77 Overige gegevens 88 Bijlage A: Samenstelling van de portefeuille 89

2 Algemene informatie Kantooradres Amstelplein BC Amsterdam Postadres Postbus BA Amsterdam Telefoon (020) Telefax (020) Website adres Raad van Commissarissen drs. E.A.A. Roozen RA (voorzitter) drs. Th.J.M. van Heese ir. L.M. van Riet (tot 23 april 2014) C.S.M. Molenaar RBA drs. I.M.A. de Graaf-de Swart (vanaf 23 april 2014) Directie Delta Lloyd Asset Management NV Vertegenwoordigd door: P.A. Knoeff RA R. van Mazijk Bewaarder Kas Trust & Depositary Services B.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Bewaarbank Kas Bank NV Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam ENL (Euroclear Nederland) Agent en Fund Agent Kas Bank NV Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Halfjaarverslag

3 Algemene informatie Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Halfjaarverslag

4 Algemene gegevens Informatie over de beleggingsinstellingen In dit halfjaarverslag hebben wij de volgende fondsen opgenomen, het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV, het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV, het Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV en het Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV. De fondsen zijn in hetzelfde jaarverslag opgenomen omdat de fondsen de zelfde strategie hebben en binnen de Deelnemingen beleggingstijl vallen. Informatie per beleggingsinstelling vindt u in het prospectus, in inlegvellen behorend bij het prospectus, in de jaar- en halfjaarverslagen en in de Financiële Bijsluiter. Deze documenten liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn te downloaden van de website Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Asset Management NV is de vermogensbeheerder binnen de Delta Lloyd Groep en houdt zich bezig met het management, het beheer en de administratie van beleggingsfondsen van Delta Lloyd, vermogensbeheer ten behoeve van institutionele organisaties en de beleggingen van de werkmaatschappijen van Delta Lloyd NV. Essentiële Beleggersinformatie Voor de beleggingsinstellingen zijn Essentiële Beleggingsinformatie opgesteld aangaande de Delta Lloyd beleggingsfondsen. De verstrekte informatie is bedoeld om inzicht te geven over het product, de kosten en de risico s. Jaarverslag Naast het halfjaarverslag vindt tevens berichtgeving plaats door middel van een jaarverslag. Halfjaarverslag Deze cijfers opgenomen in het halfjaarverslag zijn niet gecontroleerd door een accountant. Code Corporate Governance Beursgenoteerde beleggingsinstellingen vallen niet onder de Code Corporate Governance. Zij worden door de Code echter wel aangemerkt als institutionele beleggers. Uit dien hoofde dienen beleggingsinstellingen primair te handelen in het belang van hun achterliggende beleggers en hebben zij een verantwoordelijkheid jegens hun achterliggende beleggers en de vennootschappen waarin zij beleggen om op zorgvuldige en transparante wijze te beoordelen of zij gebruik willen maken van hun rechten als aandeelhouder van beursgenoteerde vennootschappen. Uitgangspunt van het stembeleid van de beleggingsinstellingen is dat zij hun stemrecht op basis van aandelenbelangen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zoveel mogelijk zullen uitoefenen indien Delta Lloyd Groep (inclusief beleggingsinstellingen) een belang van vijf procent of meer (in termen van zeggenschap) in een onderneming vertegenwoordigt, dan wel het belang (in kapitaal gemeten) significant is en de agenda hier aanleiding toe geeft. Het stembeleid met betrekking tot de 5%-belangen is gericht op waardecreatie door verantwoord, consistent en transparant stemgedrag. Hierbij geldt als leidend beginsel dat de beleggingsinstellingen het ondernemingsbestuur steunen, zolang dit bestuur niet de aandeelhoudersbelangen negeert of strijdig handelt met de Nederlandse Corporate Governance Code. Halfjaarverslag

5 Algemene gegevens De beleggingsinstellingen geven hun steun nooit in de vorm van een onvoorwaardelijke stemvolmacht aan de Raad van Bestuur. Eventuele volmachten voorzien zij altijd van steminstructies. Principles of Fund Governance Delta Lloyd Asset Management heeft als beheerder van beleggingsfondsen zogeheten Principles of Fund Governance op zijn website geplaatst. Deze principles zijn een vorm van zelfregulering waarbij de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) richtlijnen en best practices heeft aangegeven. Het doel van de principles is het geven van nadere richtlijnen voor de organisatorische opzet en werkwijze van fondsbeheerders. Delta Lloyd Asset Management heeft deze richtlijnen gevolgd en beleid geformuleerd dat te vinden is op de website Halfjaarverslag

6 Algemeen verslag van de directie Macro-economie Wereldwijd viel de economische groei in de eerste helft van 2014 tegen. Aan het eind van 2013 stonden de voorspellingen voor de toename van de economische activiteit in 2014 op 3,2%. Bij het begin van de tweede helft van 2014 zijn deze voorspellingen teruggeschroefd tot 2,9%. Deze daling komt geheel voor rekening van een tegenvallend eerste kwartaal; in de andere drie kwartalen van 2014 zal de wereldeconomie naar verwachting onverminderd met gemiddeld 3,2% groeien. Verenigde Staten Vooral in de Verenigde Staten viel de economische groei tegen. Volgens de laatste cijfers bedroeg de krimp in het eerste kwartaal 2,9% op jaarbasis. Streng winterweer vormde de grootste oorzaak voor deze terugval. Daarnaast speelde de verminderde uitgave voor de gezondheidszorg en de afbouw van te hoog opgelopen voorraden een rol. Ondanks de afzwakkende groei verbeterde de arbeidsmarkt, in het tweede kwartaal zelfs in versterkte mate. Het Congres en het Huis van Afgevaardigden besloten de overheidsbegrotingen tot september 2015 goed te keuren wat veel onzekerheid wegnam. Goede maandcijfers over het tweede kwartaal suggereren een versnelling van de groei tot een historische gemiddeld niveau. Eurozone In de eurozone kwam de groei zoals verwacht uit op 0,8%. Nederland en Italië lieten nog een krimp zien. Waar de groei in de Verenigde Staten gedrukt werd door een strenge winter, leek de eurozone juist te zijn geholpen te zijn door een zachte winter. De probleemlanden in de eurozone publiceerden over het algemeen redelijk goede economische cijfers. In de loop van het eerste halfjaar leek de conjunctuur in de eurozone iets te zijn afgekoeld getuige de lichte daling van de indices voor het sentiment onder inkoopmanagers in de nijverheidsindustrie. De verkiezingen voor het Europese Parlement leverden in een aantal grote lidstaten van de Europese Unie duidelijke overwinningen op voor partijen die de macht van Brussel willen verminderen en/of uit de muntunie willen stappen. In het Europese Parlement vormen blokken van zulke partijen echter ook nu nog geen grote macht. Japan De Japanse economie kreeg een verhoging van de omzetbelasting te verwerken. Naar het zich nu laat aanzien heeft dit een minder negatief effect voor de Japanse economie veroorzaakt dan was verondersteld. Premier Abe ging verder met zijn herstelprogramma en heeft nu ook zijn hervormingsbeleid bekendgemaakt. Dit vormt de derde pijler in zijn economische programma, naast fiscale en monetaire stimulering. De voorstellen voor verlichting van de lasten voor het bedrijfsleven en liberalisering van de arbeidsmarkt werden positief ontvangen. China In het nieuwe jaar waren de eerste cijfers voor China teleurstellend. Sindsdien probeerde de overheid de activiteit met kleine stapjes aan te zwengelen, wat gelet op de cijfers over de laatste maanden van het jaar al effect sorteerde. Een aantal incidenten bevestigde de vrees dat het financiële systeem van het land kwetsbaar is. Ondermeer werden leningen geherstructureerd en eisten klanten hun spaargeld massaal terug bij een tweetal kleinere banken. Geopolitiek Op geopolitiek vlak vormde de onrust in de Oekraïne en het conflict daarover met Rusland belangrijk Halfjaarverslag

7 Algemeen verslag van de directie nieuws. Het conflict in de Oekraïne heeft al gevolgen voor de direct betrokken landen. De rest van de wereldeconomie zal indirect via sancties ook geraakt kunnen worden. In juni boekten soennitische strijders in Irak belangrijke terreinwinst, wat een verhoging van de olieprijs tot gevolg had. Inflatie In de Verenigde Staten nam de inflatie toe gedurende de eerste zes maanden van Grondstoffenprijzen zorgden ervoor dat het maandelijkse prijsniveau (jaar-op-jaar) steeg met 2,1% in juni 2014, terwijl dat in december 2013 nog op 1,5% stond. In de eurozone daalde de gemiddelde inflatie daarentegen met corresponderende cijfers van 0,8% en 0,5%. De kerninflatie stabiliseerde rond 0,8%. In Japan lijkt het beleid om de inflatie aan te jagen effect te sorteren. De grootste bijdrage aan de inflatie van 3,7% (eind 2012 nog -0,1%) kwam van de verhoging van de omzetbelasting (ongeveer 2 procentpunt). Ook de daling van de yen, waardoor geïmporteerde producten in Japan duurder werden en de stijging van de grondstoffenprijzen droegen bij aan de stijging van de inflatie in Japan. Economische kerncijfers 2013 t/m 2015 Groei nationaal product (jaar op jaar) Inflatie (jaargemiddelde) * 2015* * 2015* Verenigde Staten 1,9% 1,7% 3,1% 1,5% 1,8% 2,1% Eurozone -0,4% 1,0% 1,5% 1,4% 0,6% 1,2% Japan 1,4% 1,5% 1,2% 0,4% 2,8% 1,8% Opkomende landen ** 4,7% 4,9% 5,3% 5,8% 5,5% 5,2% Bron: Research, Delta Lloyd Asset Management * verwachte cijfers ** Merendeel BRICS-landen Aandelenmarkten Na een aarzelende start in de eerste vier maanden van het jaar was sprake van een positieve stemming op de aandelenmarkten. Signalen van Centrale Banken dat de renteniveaus voor langere tijd laag zouden kunnen blijven leidden tot stijgende aandelenindices. De stijging concentreerde zich aanvankelijk op defensieve aandelen. Dit kwam vooral door onzekerheden op geopolitiek gebied (Oekraïne) en door neerwaartse bijstelling van economische groeiverwachtingen. Uitspraken van de Fed over het terugbrengen van niet-conventionele beleidsmaatregelen zorgde voor een terugtrekking van kapitaal uit een aantal kwetsbare opkomende markten met dalende valutakoersen als gevolg. Dit zorgde voor een tijdelijke correctie op de aandelenbeurzen. Later verbeterden de economische cijfers en groeide ook het optimisme ten aanzien van winstgroei van meer cyclische ondernemingen. Uiteindelijk liet de MSCI World index een stijging van 6,9% zien (in euro gemeten). Regio s Het rendement van de meeste regio s bleef met een stijging (in euro s) van 5,6% tot 8,1%, dicht bij elkaar. Japan viel als enige uit de toon met een stijging van 1,3% (in euro s). Tussen de verschillende sectoren waren aanmerkelijke rendementsverschillen zichtbaar. Zo voerden Nutsbedrijven (+16,9%) de boventoon, door de lage rente en het herstel van elektriciteitsprijzen. Gevolgd door de sector Energie (+14,7%), die geholpen werd door de oplopende olieprijs. De sector Gezondheidszorg (+11,6%) Halfjaarverslag

8 Algemeen verslag van de directie profiteerde van een aantal grote overnames. Ook de sector Informatietechnologie (+8,1%) liet een sterke stijging zien, onder meer door forse koersstijgingen van Apple (+16%), Intel (+21%) en Facebook (+23%). Geen van de sectoren toonde een negatief rendementscijfer. De sector consumenten overige bleef met een stijging van 1,9% wel achter, met name als gevolg van tegenvallende vraag naar luxe producten vanuit China. In het eerste kwartaal presteerden ondernemingen met een kleine marktkapitalisatie beter dan ondernemingen met een grote marktkapitalisatie. In het tweede kwartaal draaide deze trend om, waardoor er per saldo nagenoeg geen verschil was tussen beide segmenten. De winstcijfers vielen in de eurozone iets tegen, terwijl deze in de Verenigde Staten iets aan de bovenkant van de verwachting uitkwamen. Opvallend was de toenemende overname activiteit, met voorop de sectoren Gezondheidszorg en Telefonie, en het grote aantal IPO s (nieuwe beursnoteringen). Deze overnames en het gemak waarmee IPO s werden geplaatst zijn een bevestiging van de grote hoeveelheid beschikbaar kapitaal dat op zoek is naar rendement in de huidige lage rente omgeving. Daarnaast is het een teken van vertrouwen bij beleggers, wat ook terug te zien is in de historisch lage volatiliteit die is ingeprijsd in optiecontracten. De lage rente omgeving was ook voor Indirect Onroerend Goed aandelen positief, terwijl veel verzekeraars hier juist weer onder te lijden hadden. Halfjaarverslag

9 Algemeen verslag van de directie Eurorendementen aandelen per regio Japan 1,3% Eurozone 5,6% Europa 6,2% Opkomende markten 6,8% Wereld 6,9% Noord-Amerika 7,9% Pacific uitgezonderd Japan 8,1% Bron: MSCI, Bloomberg Eurorendementen aandelen per sector Consumenten, overige 1,9% Telefonie 3,3% Industrieel 3,8% Financieel 4,3% Consumenten, basisbehoeften 6,5% Basismaterialen 7,3% Informatietechnologie 8,1% Gezondheidszorg 11,6% Energie 14,7% Nutsbedrijven 16,9% Bron: MSCI, Bloomberg Vastrentende markten Na een wat volatiel eerste kwartaal, kende de obligatiemarkten een relatief rustig tweede kwartaal. Nieuws over hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten en de strubbelingen in de Oekraïne leken door beleggers voor lief te worden genomen. Ook de gevreesde afkoeling van de Chinese economie leek naar de achtergrond te zijn verdwenen. Betere cijfers van inkoop managers (PMI) wezen uit dat de Chinese groei op schema ligt om de beoogde 7% voor dit jaar te halen. Staatsobligaties De rente op de kapitaalmarkt werd in de eerste helft van dit jaar met name bepaald door de gevoerde monetaire politiek, mede als gevolg van inflatie-ontwikkelingen (en de angst voor deflatie). Daarnaast speelden geopolitieke spanningen, zorgen over de toekomstige groei in China en een tijdelijke stagnatie van de economische groei in de Verenigde Staten. Contrair aan alle verwachtingen aan het begin van het jaar daalde de rente substantieel van 1,96 % naar 1,25% (10 jaar Duitse staat). Conform marktverwachtingen kondigde de Europese Centrale bank (ECB) in juni een aantal acties aan om een verdere daling van de inflatie een halt toe te roepen en om het monetaire mechanisme in Europa verder te ondersteunen. Halfjaarverslag

10 Algemeen verslag van de directie Eurozone De eerste maanden van het jaar groeide de verwachting in de markt over toekomstige acties van de ECB. De speculatie op een eventueel opkoopprogramma van staatsleningen, quantitative easing (QE), droeg bij aan de verdere convergentie van risicovergoedingen tussen de diverse landen. Deze ontwikkeling werd ook ondersteund door verschillende positieve acties van rating instellingen en de zoektocht naar rendement. Uiteindelijk voegde de ECB daden aan haar woorden toe. In juni verlaagde zij haar officiële tarief van 0,25% naar 0,15% en werd er een negatief deposito tarief geïntroduceerd van -0,10% als gevolg van de (te) laagblijvende inflatie. Ook is er een nieuwe TLTRO aangekondigd (targeted longer term refinancing operation) welke zal worden aangeboden aan de banken in september en december. Dit om het uitlenen van geld van banken aan het midden- en kleinbedrijf verder te stimuleren. Over het daadwerkelijk opendraaien van de geldkraan (QE) wordt nog niet gesproken. Wel zijn er structureel plannen om ABS leningen op te kopen maar dat gaat slechts om een beperkt bedrag. Verenigde Staten In de Verenigde Staten nam mw. Yellen begin van het jaar het stokje van dhr. Bernanke over als voorzitter van de Fed. Aan haar de taak om monetaire politiek de komende jaren te sturen. De Fed voegde daden toe aan haar woorden van december vorig jaar en kondigde gedurende het eerste halfjaar stappen aan inhoudende vermindering van haar opkoopprogramma van staatsleningen en leningen gerelateerd aan hypotheken. In totaal werden 5 stappen aangekondigd en werd het bedrag van opkoop verminderd van 85 miljard naar 35 miljard Amerikaanse Dollar per maand. Bij gelijkblijvende omstandigheden zullen in de tweede helft van het jaar gelijke stappen worden genomen richting nul (medio oktober). De opvallende bijstelling van het economische groeicijfer over het eerste kwartaal van bijna nul naar -2,9% zorgde ervoor dat de Fed in juni haar prognose van groei voor 2014 verlaagde van 2,9% naar 2,1 tot 2,3%. Men blijft echter optimistisch over de komende jaren. De Fed liet haar tarief, dat min of meer gekoppeld is aan de verwachting over de werkloosheid en inflatie, ongemoeid (0,25%). Op basis van een prognose van toekomstige economische ontwikkelingen en de stand van zaken op de arbeidsmarkt lijkt het erop dat de Fed eerder dan verwacht haar officiële tarief zal gaan verhogen. Rentestanden en rendementen vastrentende indices 2013 HY HY FY 2014 HY1 Rente 3-maands Euribor, eind 0,22% 0,29% 0,21% Rente 10-jaars Verenigde Staten, eind 2,49% 3,03% 2,53% Rente 10-jaars Duitsland, eind 1,73% 1,93% 1,25% Rendement iboxx sovereign (EUR) 0,10% 2,10% 2,21% 6,97% Rendement iboxx non-sovereign (EUR) 0,19% 1,87% 2,06% 4,72% Bron: Bloomberg Bedrijfsobligaties Tegen een achtergrond van lage rentestanden zagen bedrijven kans om oudere leningen goedkoop te herfinancieren of riskanter papier uit te geven (achtergesteld en high yield). Obligatie uitgiftes van ondernemingen werden gretig opgepakt door beleggers op zoek naar extra rendement. Zo namen emissies in financials weer een grote vlucht. Rabobank, Aegon, Nationale Nederlanden en Halfjaarverslag

11 Algemeen verslag van de directie Delta Lloyd brachten allen achtergestelde leningen naar de markt. Portugese banken Banco Commecial Portugese en Banco Esperito Santo (BES) moesten aandelenkapitaal ophalen voor de AQR ( asset quality review ) en stress test van de ECB later dit jaar. De laatste kwam in een slecht daglicht toen er accounting onregelmatigheden op Esperito Santo Financials Group (ESF) werden geconstateerd tijdens de right issue accounting van BES. ESF bleek na onderzoek een belang te hebben in niet-financiële dochter Rio Forte alwaar de boeken niet op orde waren. Vraagstukken duwden spreads op BES gerelateerde obligaties fors wijder. Na de Libor-affaire van vorig jaar kregen nu BNP en Credit Suisse met een forse boete te maken. Ditmaal betrof het handelen met landen die in de zwarte lijst staan in de VS respectievelijk belastingontduiking. De strenge aanhoudende regelgeving en hoge kapitaaleisen bleef ook winsten van bij banken met investment banking afdelingen onder druk zetten. Zo kondigden Barclays en Deutsche Bank grote reorganisaties op hun investment banking afdelingen aan. Over het halfjaar bedroeg het rendement op niet-staatsobligaties bedroeg volgens de index 4,7% Valutamarkten Op de valutamarkten waren de bewegingen in het eerste halfjaar bijzonder beperkt. Dit blijkt ondermeer uit het recordlage niveau van de volatiliteit die door de optiemarkt voor de EUR/USD werd ingeprijsd. De euro verzwakte met minder dan een half procent tegenover de Amerikaanse dollar. De Chinese renminbi zette vanaf februari een trend van appreciatie in. Per saldo daalde de Chinese wisselkoers sindsdien zo n 2,5% na een dalingstempo van gemiddeld 3,5% per jaar vanaf medio Per saldo bleven de wisselkoersen van de valuta van de opkomende landen onveranderd, na een verzwakking van gemiddeld 4% in januari op grond van toenemende onzekerheid. Valutastanden 2012 FY 2013 HY 2013 FY 2014 HY1 USD per EUR, eind 1,32 1,30 1,37 1,37 GBP per EUR, eind 0,81 0,86 0,83 0, JPY per EUR, eind 114,47 128,98 144,82 138,74 Bron: Bloomberg Halfjaarverslag

12 Algemeen verslag van de directie Vooruitzichten Macro economische verwachtingen In het eerste halfjaar viel de economische groei wereldwijd tegen. Vooral in de Verenigde Staten zorgde streng winterweer voor teleurstellingen. De voor het tweede kwartaal al gepubliceerde maandcijfers suggereren een herstel, echter zonder compensatie te bieden voor de dip in de eerste drie maanden. Tegelijkertijd blijft de onderliggende economische dynamiek in de Verenigde Staten goed. De arbeidsmarkt verbetert, vermogenswaardes stijgen, de kredietgroei trekt aan en de winsten van beursgenoteerde ondernemingen voldoen aan de verwachtingen. Onze eerdere argumenten voor herstel in met name de eurozone blijven van kracht. De belangrijkste zijn de afnemende druk om de overheidsbegrotingen te saneren en de eerste vruchten van hervormingen. Anderzijds is niet uit te sluiten dat de opleving van de belangrijke auto- en huizenmarkten in een aantal kernlanden slechts van tijdelijke aard is geweest. Per saldo handhaven wij onze verwachting dat de groei van de wereldeconomie in het tweede halfjaar zal versnellen tot op het historisch gemiddelde of iets daarboven. Risico s komen voort uit de noodzakelijke verder afbouw van schulden door gezinnen, bedrijven, banken en overheden. Zulke risico s bedreigen zeker ook de Chinese groei. Tegelijkertijd is de capaciteitsbenutting laag, waardoor de inflatie laag kan blijven. Vastrentende waarden Uit hoofde van inflatieontwikkelingen, economische groeiverwachtingen, monetair beleid van de ECB en het nog steeds voortgaande proces van schuldafbouw verwachten wij dat de rente in Europa zich nog geruime tijd op een laag niveau zal handhaven. Daar waar de ECB waarschijnlijk nog verder zal moeten stimuleren zien wij in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk juist een tegengestelde ontwikkeling plaatsvinden. In de Verenigde Staten zal de geldkraan volledig zijn dichtgedraaid medio oktober (einde tapering) en in het Verenigd Koninkrijk heeft de politiek al gezinspeeld op hogere rente als gevolg van positieve economische groei en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ter voorkoming van een zeepbel op de huizenmarkt. De focus in de tweede helft van 2014 ligt voor een groot gedeelte op Asset Quality Review van de Banken en de daarbij behorende stress test. Komt er daadwerkelijk een resolutiemechanisme dat er voor zorgt dat de koppeling tussen de banken en het land van vestiging gaat verdwijnen? Aandelenmarkten Gunstige macro economische ontwikkelingen zullen zich naar verwachting vertalen in een gezonde ontwikkeling van het bedrijfsleven. Hoewel aandelenkoersen hier voor een deel al op vooruitgelopen zijn kan dit voor verder optimisme zorgen, zeker in een omgeving met een lage rente. Serieuze tegenvallers op macro economisch front kunnen naast de invloed op de bedrijfswinsten ook voor een kentering in het positieve sentiment zorgen. De in de eurozone ingezette economische hervormingen zullen dus serieus doorgezet moeten worden. Daarnaast is het van belang dat de Fed de juiste balans weet te bewaren in haar beweging naar een minder ruim monetair beleid. Halfjaarverslag

13 Algemeen verslag van de directie Verantwoord beleggen Delta Lloyd Asset Management Delta Lloyd Asset Management erkent als belegger haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen ons hierover verantwoorden naar onze klanten, maar ook naar de bedrijven waarin wij beleggen. Verantwoord beleggen sluit aan op de kernwaarden van de Delta Lloyd Groep en past bij de manier waarop Delta Lloyd Asset Management wil opereren: toekomstgericht beleggen, met oog voor mens, milieu en maatschappij. In 2014 heeft Delta Lloyd de lijst met uitsluitingen verder uitgebreid. Dit gebeurt op basis van informatie over milieu-aspecten, sociale omstandigheden en het goed ondernemingsbestuur (zogenaamde ESG criteria). Delta Lloyd sluit bedrijven uit die handelen in strijd met UN Global Compact principes en/of die betrokken zijn bij controversiële wapens. Gedurende het jaar zijn gemiddeld 60 á 70 bedrijven uitgesloten, gebaseerd op de criteria die in het Beleid verantwoord beleggen zijn vastgelegd. Een onafhankelijk, gespecialiseerd onderzoeksbureau voorziet de beleggers van Delta Lloyd van deze ESG informatie. Alleen en samen met andere beleggers heeft Delta Lloyd gesproken met bedrijven over hun duurzaamheidsbeleid en over corporate governance. We merken een toename in het aantal vragen dat de klant stelt over verantwoord beleggen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we in de zogenaamde Requests for Information meer aandacht besteden aan dit thema. Amsterdam, 25 augustus 2014 De directie Delta Lloyd Asset Management NV Halfjaarverslag

14 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Algemeen In het kader van de Wet op het financieel toezicht is door de beheerder een vergunning verkregen en is de beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Per 22 juli 2014 is de Wft-vergunning van de beheerder, voor het beheer van de beleggingsfondsen, omgezet in een AIFM-vergunning. AIFM staat voor Alternative Investment Fund Managers. Dit is een Europese richtlijn die regels introduceert voor beheerders van beleggingsinstellingen. De richtlijn heeft als doel: Meer transparantie Een betere beheersing van systeemrisico s Een versterking van de beleggersbescherming te bewerkstelligen Dit halfjaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van titel 9 boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving alsmede de bepalingen in de Wet op het financieel toezicht. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Activering en passivering Activering op de balans vindt plaats zodra het fonds contractpartij is ( recognition ). Bij het niet langer opnemen in de balans ( derecognition ) is primair bepalend of de economische voordelen en risico s zijn overgedragen. Beleggingen De beleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De waarde van de effectenportefeuille en (valuta)opties is berekend aan de hand van de beurs- en de valutakoersen aan het einde van de verslagperiode. Indien de effecten bestaan uit rechten van deelneming in beleggingsinstellingen wordt gewaardeerd op basis van de meest recente intrinsieke waarde dan wel een taxatie. Effecten waar geen beursnotering van beschikbaar is, worden gewaardeerd tegen een benaderde marktwaarde met inachtneming van de maatstaven die de vermogensbeheerder voor de waardering van zodanige beleggingen raadzaam acht. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen Als liquide middelen worden aangemerkt de rekening-courant tegoeden en kredieten bij banken en gelieerde partijen alsmede uitstaande en ontvangen (termijn-)deposito s voor zover deze niet tot de beleggingen worden gerekend. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden aan gelieerde partijen Kortlopende schulden aan gelieerde partijen hebben betrekking op de verplichtingen per verslaggevingsdatum van het fonds aan dochtermaatschappijen van Delta Lloyd NV. Halfjaarverslag

15 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Uitgifte en inkoop van aandelen; open-end structuur De vennootschap opereert krachtens haar structuur van beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal als een open-end fund. De berekening van de intrinsieke waarde per aandeel van de beleggingsinstelling geschiedt door de intrinsieke waarde te delen door het aantal uitstaande aandelen. De intrinsieke waarde wordt iedere beursdag vastgesteld en uitgedrukt in euro. Daarbij worden de beursgenoteerde effecten gewaardeerd tegen de slotkoersen na de cut-off time van de beleggingsinstelling ( forward pricing ). Het blijft immers te allen tijde zaak de intrinsieke waarde nauwkeurig vast te stellen volgens maatschappelijk aanvaardbare waarderingsgrondslagen, ook in een situatie met sterk fluctuerende koersen, teneinde (in- en uittredende, maar ook zittende) beleggers in de beleggingsinstelling niet te benadelen als gevolg van vaststelling van de intrinsieke waarde op basis van achterhaalde gegevens. De cut-off time is bepaald op (CET), omdat dan alle beurzen nog open zijn c.q. nog open gaan. De beheerder heeft uit oogpunt van transparantie en eenvoud een vast percentage van 0,20% te berekenen over de intrinsieke waarde voor de op- of afslag vastgesteld. Deze op- of afslag dient ter dekking van de door de beleggingsinstelling te maken gemiddelde transactiekosten op lange termijn bij inkoop of plaatsing van eigen aandelen. De hoogte is bepaald op basis van de reële aan- en verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin het fonds belegt. Verwerking uitgekeerd dividend Het uitgekeerde bruto dividend wordt door het fonds ten laste van de overige reserves gebracht. Transactiekosten Aankoopkosten worden direct ten laste van de verkrijgingsprijs van de beleggingen gebracht. Verkoopkosten worden ten laste van de vervreemdingsprijs van de beleggingen gebracht. Dientengevolge vormen de aankoop- en verkoopkosten onderdeel van de (on-)gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen. Transacties die verlopen zijn middels gelieerde partijen zijn tegen marktconforme voorwaarden en tarieven uitgevoerd. Beheerkosten De beleggingsinstelling wordt beheerd door Delta Lloyd Asset Management NV. Deze ontvangt daarvoor per kwartaal een beheervergoeding. Uit deze vergoeding betaalt de beheerder de distributeur voor de door hem verleende diensten. De hoogte van de beheervergoeding staat vermeld in de toelichting op de winst- en verliesrekening in hoofdstuk 6 van het specifieke fonds. Prestatievergoeding Indien de beleggingsinstelling in een boekjaar een positief absoluut rendement behaalt en tevens een outperformance realiseert ten opzichte van de benchmark dan wordt aan de directie een prestatievergoeding uitgekeerd. Deze bedraagt 20% van het boven de benchmark gerealiseerde rendement. Wanneer de benchmark een negatief rendement heeft behaald, dan wordt de prestatievergoeding tot 20% van het positief absoluut behaalde rendement. Een eventueel negatief rendement (inclusief dividend) over de voorgaande boekjaren hoeft niet eerste te worden goedgemaakt. Halfjaarverslag

16 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Bijzondere winstuitkering Indien de beleggingsinstelling in een boekjaar een positief absoluut rendement behaalt en tevens een outperformance realiseert ten opzichte van de benchmark dan wordt aan de directie een bijzondere winstuitkering uitgekeerd. Deze bedraagt 20% van het boven de benchmark gerealiseerde rendement. Wanneer de benchmark een negatief rendement heeft behaald, dan wordt de bijzondere winstuitkering tot 20% van het positief absoluut behaalde rendement. Een eventueel negatief rendement (inclusief dividend) over de voorgaande boekjaren hoeft niet eerste te worden goedgemaakt. Vreemde valuta Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend naar euro s tegen de valutakoers op balansdatum. Uit de omrekening voortvloeiende valutaverschillen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder het hoofd (on-)gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. De posten in deze jaarrekening worden berekend in de valuta van de economische omgeving, waarin de entiteit haar voornaamste bedrijfsactiviteiten uitoefent (hierna: de functionele valuta). Opbrengsten uit beleggingen Onder opbrengsten uit beleggingen worden verantwoord de verdiende interest en gedeclareerde dividenden. De niet in contanten uitgekeerde dividenden worden op het moment van verkrijging gewaardeerd tegen reële waarde en tegen deze waarde in de winst- en verliesrekening verantwoord. Onder opbrengsten uit beleggingen worden niet-verrekenbare buitenlandse bronheffingen op dividenden in mindering gebracht. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst (inclusief verkoopkosten) de balanswaarde aan het begin van het boekjaar dan wel de gemiddelde kostprijs gedurende het boekjaar in mindering te brengen. De ongerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de balanswaarde ultimo boekjaar de gemiddelde kostprijs (inclusief aankoopkosten) gedurende het boekjaar dan wel de balanswaarde aan het begin van het boekjaar in mindering te brengen. De aan- en verkoopkosten van beleggingen vormen derhalve onderdeel van de (on-) gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Omloopfactor De omloopfactor, ofwel Portfolio Turnover Rate, geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100 Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) van de beleggingsinstelling gedurende het eerste halfjaar. Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling gedurende het eerste halfjaar. X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. De gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling is de som van de intrinsieke waarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Hierbij wordt de som van de intrinsieke waarden gebaseerd op de cijfers van de dagelijkse intrinsieke waarde berekening van de onderhavige verslagperiode. Het aantal waarnemingen is conform het aantal werkdagen. Halfjaarverslag

17 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Lopende kosten ratio (ongoing charges) De lopende kosten ratio wordt afgerond op twee decimalen en wordt berekend door de totale kosten te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. - De gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling is de som van de intrinsieke waarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Hierbij wordt de som van de intrinsieke waarden gebaseerd op de cijfers van de dagelijkse intrinsieke waarde berekening van de onderhavige verslagperiode. Het aantal waarnemingen is conform het aantal werkdagen. - Onder totale kosten worden begrepen alle kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat worden gebracht. De kosten van beleggingstransacties en rentelasten worden buiten beschouwing gelaten, evenals de kosten verband houdend met het toe- en uittreden van deelnemers, voor zover deze gedekt worden uit de ontvangen op- en afslagen. Dividendbelasting Uitgekeerde dividend aan aandeelhouders is onderworpen aan dividendbelasting. De dividendbelasting bedraagt 15%. Op de afdracht van deze dividendbelasting mag een vermindering worden toegepast ter grootte van de Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting die ten laste van het fonds zijn ingehouden (de zogenaamde afdrachtvermindering). Grondslagen voor kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kasstroom uit beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Onder liquide middelen zijn posten begrepen welke vrij ter beschikking staan aan de beleggingsinstelling, onder voorbehoud van eventueel opgenomen margeverplichtingen. De gerealiseerde opbrengsten uit hoofde van beleggingen en derivaten zijn in het resultaat opgenomen. Het ongerealiseerde resultaat wordt als correctie op het resultaat gepresenteerd aangezien dit nog niet tot een kasstroom heeft geleid, dit in tegenstelling tot de gerealiseerde resultaten. Beheerder Delta Lloyd Asset Management NV is aangesteld als beheerder van het fonds. De beheerder neemt in die hoedanigheid het vermogensbeheer, de administratie en de marketing van het fonds voor haar rekening. Gelieerde partijen Het fonds en de beheerder kunnen gebruik maken de diensten van en transacties verrichten met aan het fonds gelieerde partijen. Zo bestaat er de mogelijkheid om onder andere rekening-courant tegoeden aan te houden bij en financiële contracten af te sluiten ter hedging van uitstaande posities met Delta Lloyd Treasury BV en/of Delta Lloyd Bank NV (beide gelieerde partijen). Deze contracten worden tegen marktconforme tarieven afgesloten en zijn derhalve niet separaat in de jaarrekening toegelicht als gelieerde partijen-transacties. Overig De bedragen in dit halfjaarverslag luiden in duizenden euro, tenzij anders aangegeven. In tabellen opgenomen berekeningen zijn gebaseerd op niet afgeronde bedragen; er kunnen zich derhalve Halfjaarverslag

18 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen afrondingsverschillen voordoen. Risicomanagement Het fonds kent een specifiek beleggingsprofiel. Binnen dit gekozen profiel streeft het fonds naar vermogensgroei op de langere termijn bij een aanvaardbaar risico. Het fonds belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde aandelen en kent een eigen focus, hetgeen het risico- en rendementsprofiel bepaalt. Naast de risico s die samenhangen met het gekozen beleggingsprofiel worden de volgende risico s onderkend: Marktrisico De beleggingsinstelling belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde aandelen. De waarde van de aandelen in de beleggingsinstelling is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markt. Er bestaat daarom een risico van waardedaling indien de hele financiële markt, of meer specifiek de aandelenmarkt, daalt. Naast het risico van een algehele daling van de aandelenkoersen kan/kunnen één of meer ondernemingen waarin de beleggingsinstelling belegt een negatieve koersontwikkeling doormaken als gevolg van ontwikkelingen binnen die onderneming, ondanks zorgvuldige selectie door de beheerder. Concentratierisico De beleggingsinstelling belegt in een bescheiden aantal ondernemingen, waardoor een risico bestaat dat een negatieve koersontwikkeling van één of meer ondernemingen waarin de beleggingsinstelling belegt een meer dan gemiddelde impact zal hebben op de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling zelf. Beperkte (geografische) spreiding De beleggingsinstelling belegt in een beperkt aantal landen, waardoor het risico van waardedaling sterk afhankelijk is van een daling van de aandelenmarkten in dat beperkte aantal landen. Rendementsrisico Het rendement op de aandelen van de beleggingsinstelling is afhankelijk van de door de beheerder geselecteerde beleggingen van de beleggingsinstelling en de opbrengsten daaruit. Dit rendement kan zowel positief als negatief zijn. Er worden aan de beleggingsinstelling geen waarborgen verschaft door derden. Het vermogen van de beleggingsinstelling kan fluctueren, met inbegrip van het potentiële risico van erosie als gevolg van intrekken van aandelen in de beleggingsinstelling en uitkeringen van winst die hoger zijn dan het beleggingsrendement. Koersrisico Er bestaat een risico op koersschommelingen van de aandelen in de beleggingsinstelling en van de financiële instrumenten waarin de beleggingsinstelling belegt. Tevens bestaat het risico van liquiditeitstekorten, veroorzaakt door het plotseling incourant worden van beleggingen, waardoor grote(re) waardedalingen van de aandelen in de beleggingsinstelling kunnen optreden. Halfjaarverslag

19 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Valutarisico Aangezien de beleggingsinstelling in ondernemingen kan beleggen die hun resultaten deels buiten de eurozone realiseren, is er sprake van een indirect valutarisico. Ook kan sprake zijn van beleggingen die niet luiden in euro s, waardoor de waarde door valutaschommelingen wordt beïnvloed. Het valutarisico kan geheel of gedeeltelijk worden afgedekt, hetgeen kan leiden tot een positieve of negatieve invloed op het beleggingsresultaat. Verhandelbaarheidsrisico In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij de opschorting van de inkoop van aandelen in de beleggingsinstelling kan er sprake zijn van een risico dat de belegger zijn belegging niet op het gewenste tijdstip of niet tegen een redelijke prijs kan verkopen. Liquiditeitsrisico De mate van verhandelbaarheid van effecten waarin belegd wordt door de beleggingsinstelling is van invloed op de hoogte van de feitelijke aan- en verkoopkoersen. Dit kan betekenen dat effecten niet of slechts tegen een substantieel lagere prijs dan de toegekende waardering verkocht kunnen worden. Ter beperking van dit risico wordt overwegend belegd in beursgenoteerde effecten. Inflatierisico De koopkracht van de belegde euro en daarmee de waarde van de belegging kan afnemen door geldontwaarding. Afgeleide financiële instrumenten risico Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten is toegestaan. Dit zijn complexe producten die geregeld een hefboomwerking kennen, waardoor de gevoeligheid van de Beleggingsinstelling voor marktbewegingen wordt vergroot. Door gebruik te maken van risicomanagementsystemen wordt gepoogd dit risico op een aanvaardbaar niveau te houden. Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten heeft als gevolg dat zowel koerswinsten als koersverliezen versterkt kunnen worden. Risico uitlenen van financiële instrumenten De beleggingsinstelling kan overgaan tot het uitlenen van financiële instrumenten tot maximaal 100% van de beleggingsportefeuille. De beleggingsinstelling loopt hierbij het risico dat de inlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen tot teruggave van de ingeleende financiële instrumenten op de afgesproken datum of tot verstrekking van de gevraagde zekerheden. Deze transacties kunnen worden aangegaan met vooraanstaande financiële instellingen op basis van marktconforme overeenkomsten. De beheerder zorgt ervoor dat ter afdekking van de hieruit voortvloeiende risico s op marktconforme basis voldoende en gebruikelijke zekerheden (in de vorm van kasmiddelen of staatsobligaties) worden verkregen. Risico verandering financiële en fiscale wetgeving Een huidig gunstige financiële en/of fiscale wetgeving kan in de toekomst ten nadele gewijzigd worden. Halfjaarverslag

20 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Tegenpartijrisico Er is een mogelijkheid dat een uitgevende instelling of tegenpartij zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen zoals levering van geld of effecten, waardoor de beleggingsinstelling verlies kan lijden. Betalingsrisico Het kan voorkomen dat een afwikkeling via het betalingsverkeer niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door de tegenpartij niet, of niet op tijd, of zoals verwacht plaatsvindt. Dit risico kan met name spelen bij over-the-counter producten. Bewaarnemingsrisico De beleggingsinstelling loopt een risico dat de in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de (onder)bewaarnemer verloren gaan. Risico open-end karakter Het is gezien het open-end karakter van de Beleggingsmaatschappij mogelijk dat zij geconfronteerd wordt met een groot aantal uittredingen waardoor beleggingen vroegtijdig moeten worden geliquideerd tegen mogelijk ongunstige voorwaarden en waardoor de waarde van het aandeel (verder) nadelig wordt beïnvloed. Zoals in het Prospectus omschreven kan de inkoop van aandelen onder bepaalde omstandigheden (tijdelijk) worden gestaakt. Operationeel risico De beleggingsinstelling loopt het risico op verliezen door gebrekkige of foutieve interne processen, interne controle, systemen, fouten van personen of door externe gebeurtenissen. Operationeel risico omvat bedrijfsrisico, juridisch, fiscaal en compliance risico, het risico van fraude, toezichtrisico, administratief risico, systeemrisico en personeelsrisico. Echter, wij hebben niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve wordt dit risico als minimaal gekwalificeerd. Politiek risico Veranderingen in het politieke landschap door bijvoorbeeld politieke aardverschuivingen, sociale onrust, rellen, (burger-)oorlogen en terrorisme kunnen een risico vormen voor de Beleggingsinstelling. Risico van beleggen met geleend geld Het risico bestaat dat beleggingen die met geleend geld worden aangekocht een lager rendement opleveren dan de rentevergoeding die over het geleende geld moet worden betaald. De Beleggingsinstelling kan als debiteur leningen aangaan tot een percentage van 40% van het eigen vermogen. Afhankelijk van de hoogte van dit percentage is het risico groter. Er bestaat geen verplichting voor aandeelhouders tot aanzuivering bij een negatief fondsvermogen. Toelichting In de toelichting op de balans zoals opgenomen in het halfjaarverslag zijn de risico s verder toegelicht middels de onderverdeling van de beleggingen naar valuta, sector en land. Halfjaarverslag

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014

Halfjaarverslag 2014 Halfjaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV. Delta Lloyd Multi Assets Conservatief

Halfjaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV. Delta Lloyd Multi Assets Conservatief Halfjaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Multi Assets Conservatief Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de directie 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie 2. Algemene gegevens 3. Algemeen verslag van de directie 5. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13

Inhoudsopgave. Algemene informatie 2. Algemene gegevens 3. Algemeen verslag van de directie 5. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de directie 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13 Delta Lloyd Investment Fund NV Algemene informatie en beleggingsprofiel

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014

Halfjaarverslag 2014 Halfjaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Rente Fonds NV Delta Lloyd Dollar Fonds NV Delta Lloyd Euro Credit Fund NV Delta Lloyd Mix Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie 2

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 111 Preadvies van de Raad van Commissarissen 113

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 111 Preadvies van de Raad van Commissarissen 113 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Algemene gegevens 5 Algemeen verslag van de directie 7 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 15 Risicomanagement 19 Beloningsbeleid 23 Delta Lloyd Deelnemingen

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD AZIE DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD SELECT DIVIDEND FONDS N.V. 30.11.2015 De directie

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 122. Verslag van de directie 125. Jaarcijfers 33 Overige gegevens 46

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 122. Verslag van de directie 125. Jaarcijfers 33 Overige gegevens 46 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Risicomanagement 19 Beloningsbeleid 22 Delta Lloyd Rente Fonds

Nadere informatie