Safe sex files. Vak/onderwerp biologie, algemene natuurwetenschappen, Nederlands, levensbeschouwing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Safe sex files. Vak/onderwerp biologie, algemene natuurwetenschappen, Nederlands, levensbeschouwing"

Transcriptie

1 Safe sex files Vak/onderwerp biologie, algemene natuurwetenschappen, Nederlands, levensbeschouwing Hardware-eisen Minimale systeemvereisten: Pentium 1 processor 133 Mhz, 16 Mb intern geheugen, double speed cdromspeler, schermresolutie 800 x 600 pixels, 256 kleuren, geluidskaart en boxen of koptelefoon, Windows 95 en Explorer 5.0 Algemeen Interactieve leermethode op cd-rom, waarmee leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo kennis en vaardigheden op het gebied van veilig vrijen kunnen verwerven. De structuur van de opdrachten maakt deze cd-rom geschikt voor een praktische opdracht of handelingsdeel. Uitgangspunten en doelstellingen De cd-rom heeft als doel vergroting van de inhoudelijke kennis en verbreding van het gedragsrepertoire (vaardigheden) van leerlingen op het gebied van veilig vrijen en seksualiteit Leerstof Inhoud De volgende informatie over seksualiteit en voortplanting komt aan de orde: - statistische onderzoeksgegevens over seksueel gedrag van Nederlandse jongeren - de bouw, ligging en werking van de voortplantingsorganen - voorlichting over voorbehoedmiddelen en SOA, toegespitst op het gebruik van condooms en de pil - mogelijke antwoorden op en oplossingen voor vragen en problemen waarmee jongeren kunnen zitten Daarnaast bevat de cd-rom opdrachten, waarbij leerlingen moeten nadenken over hun eigen houding ten aanzien van allerlei aspecten van seksualiteit waaronder rolpatronen en homoseksualiteit. Beide kanten, de feitelijk informatieve en de meningsvormende, komen aanbod bij een slotopdracht. Ordening Het menu heeft de vorm van een chipkaart. Bovenin zitten vaste knoppen voor navigatie en om te stoppen. Onderin zitten speciale knoppen afhankelijk van de programmafunctie van dat moment. Het programma nodigt de leerlingen uit om (zogenaamd) naar een baan als webredacteur te solliciteren bij het mediabedrijf Safe Sex Files. Bij de Intake moeten ze 5 tests doorlopen over de hierboven beschreven kennisgebieden. Er zijn in totaal 61 vragen van het type selectie, pull down, aanwijs, sleep of meerkeuze. De benodigde informatie kunnen ze opzoeken in de Sekswijzer, een soort encyclopedie, bestaande uit een alfabetisch geordend register met 141 trefwoorden en hun beschrijvingen die door hypertext met elkaar verbonden zijn. Na het voltooien van de tests krijgen de leerlingen een Opleiding. Hierbij gaat het meer over bestaande vooroordelen en uiteenlopende meningen. Zo moeten ze bij Je eigen houding een keuze maken bij 9 stellingen, zoals Door maagd te blijven bewaar je het mooiste voor je echte grote liefde, waarna ze positieve feedback krijgen die wel een andere invalshoek belicht. Ook bij Actie-Reactie kiezen leerlingen eerst of ze het eens of oneens zijn met een stelling, bijvoorbeeld Meisjes die condooms op zak hebben zijn uit op seks. Bij de daaropvolgende feedback verschijnt een reeks argumenten waaruit ze er één moeten kiezen dat hen het meest aanspreekt. Bij Sociale norm en Dilemma's kunnen leerlingen zes videofragmenten bekijken. Hierin spelen jongeren situaties, waarin zich een probleem voordoet. Het videofragment stopt op dat moment. De leerlingen moeten dan kiezen hoe volgens hen de voortzetting moet zijn. Zo discussiëren in Geheime afspraak vriendinnen met een verschillende culturele achtergrond over het voornemen van één van hen om buiten haar ouders (die tegen seks voor het huwelijk zijn) om naar een dokter zal gaan voor de pil. Nadat de leerlingen voor één van de mogelijke voortzettingen gekozen hebben vertelt de hoofdpersoon hoe het werkelijk afgelopen is. Elk onderdeel eindigt met een eindconclusie, waarbij benadrukt wordt dat er ook andere oplossingen zijn. De andere onderwerpen die met videofragmenten aan de orde worden gesteld zijn: - een jongen die wil vrijen zonder condoom, - een meisje dat ontdekt dat haar vriendje een condoom op zak heeft, - een meisje dat de pil gebruikt en haar vriend overhaalt om het zonder condoom te doen, - twee jongens die het bij onderling knuffelen houden omdat ze geen condoom bij zich hebben en - een paar met een langdurige vaste relatie dat discussieert over het wel of niet meenemen van condooms op vakantie. Het SLO/NICL 2002 pagina: 1 van 7

2 laatste onderdeel van Opleiding, Technische vaardigheden, bestaat uit een animatie van het omdoen van een condoom met begeleidende tekst. Bij Praktijk moeten de leerlingen een onderwerp kiezen uit zes mogelijkheden: De eerste keer, Op vakantie, Verkering, Onveilig gevreeën en dan?, Seksualiteit, vroeger en nu - of in een andere cultuur of Safe Sex Society, een actieplan. Over het gekozen onderwerp maken ze een webpagina. Een menustructuur leidt hen langs de verschillende stappen om structuur op te zetten, het raamwerk. Leerlingen die hiermee moeite hebben kunnen adviezen krijgen, tips voor onderzoek of een voorbeeld. Her raamwerk kunnen ze afdrukken om met de leraar bespreken. Daarna volgt de uitwerking. Ook hierbij biedt het programma ondersteuning. Leerlingen hoeven geen HTML-code in te voeren. Er zijn knoppen voor opmaak van letters en voor achtergrondkleuren. Andere knoppen maken het mogelijk om hyperlinks op te nemen, afbeeldingen in te voeren en opsommin glijsten of genummerde lijsten te tonen. Er is een previewknop om het resultaat tussentijds te bekijken. Als het product klaar is kunnen klasgenoten het beoordelen en tips voor vervolmaking geven. Verwerking De cd-rom is zelfstartend. Leerlingen kunnen als tweetallen werken. In de sekswijzer staan afspraken over de omgangsvormen tijdens de lessenserie (respect, vertrouwelijkheid etc.). Ze moeten hun namen invoeren en aangeven of de tussentijdse resultaten op en floppy (aan te raden) of op een harddisk moeten. De drie fasen, Intake, Opleiding en Praktijk kunnen alleen in die volgorde doorlopen worden. Binnen een fase is de volgorde van de opdrachten naar keuze. Alle opdrachten samen nemen 5 tot 7 uur in beslag. In de handleiding is als alternatief voor de webpagina een verkorte praktijkopdracht opgenomen, waarbij de leerlingen bronnen over een bepaald onderwerp moeten zoeken, beoordelen en selecteren. De leerlingen vinden vanzelf hun weg door het programma. De introductie van de verschillende opdrachten gebeurt als tekst en door middel van een vrouwenstem, die de tekst voorleest. Gebruik leerkracht De leraar speelt een rol bij de introductie door te letten op een veilige werksfeer, basiskennis te activeren, een studieplanner aan te bieden, de leerlingen te motiveren voor het maken van de webpagina en te begeleiden bij het samenstellen van groepjes. Verder moet hij het raamwerk voor de webpagina beoordelen en het beoordelingsproces door klasgenoten begeleiden. De beste door de klas gekozen webpagina kan worden ingezonden naar de stichting soa-bestrijding. Differentiatie Bij de praktijkopdracht kunnen de groepjes verschillende onderwerpen kiezen en verschillen in diepgang bereiken. Evaluatie Bij de tests van Intake is er feedback als alle vragen van een test af zijn. De leerling krijgt met rode kruisjes en groene vinkjes te zien hoe hij iedere vraag gemaakt heeft. Bij elke vraag is uitleg bij het goede antwoord. De meningsvormende vragen bij Opleiding worden met opmerkingen geëvalueerd die de blik van de leerling verbreden. De praktijkopdracht wordt door klasgenoten en door de docent geëvalueerd, eventueel met behulp van scoreformulieren uit de handleiding. Documentatie De handleiding van 80 pagina's op A4 formaat in spiraal is zeer volledig. Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht in vogelvlucht van opzet, inhoud, doelen, uitgangspunten en technische bijzonderheden. Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreidere toelichting op de inhoud. Hoofdstuk 3 biedt de docent hulp bij het maken van keuzes en bij zijn planning. Dan volgen nog 7 bijlagen: - beoordelingsformulieren - een brief voor het informeren van ouders/verzorgers - de volledig uitgeschreven vragen van de tests met de antwoorden en een uitgebreide inhoudelijke beschrijving van de andere onderdelen - aanvullende informatie over de techniek (tekst van leesmij-bestand) - uitgebreide achtergrondinformatie over jongeren en seksualiteit, gebaseerd op recente onderzoeksgegevens - weergave van relevante delen van de eindexamenprogramma's van ANW, Biologie en Nederlands SLO/NICL 2002 pagina: 2 van 7

3 - een overzicht van adressen en materialen Opmerking De vragen in de tests zijn behoorlijk pittig. Zo moeten de leerlingen kiezen hoeveel procent van de jongens van 16 jaar masturbeert. Keuze mogelijkheden zijn o.a % en %. Het eerste antwoord is goed, want het werkelijke percentage zou 80% zijn (dus net op de grens). Bij de vraag hoeveel procent van de meisjes van tussen 15 en 19 jaar de pil gebruikt is het antwoord: 65%. Hier blijkt pas bij de evaluatie dat de groep meisjes uit die leeftijdsgroep bedoeld wordt die geslachtsgemeenschap heeft gehad. Bij een eerdere vraag over het percentage jongeren rond 17/18 jaar die ervaring met geslachtsgemeenschap hebben gehad was 50% het goede antwoord. Eigenlijk ligt het percentage pil gebruikende meisjes dus rond de 0,65 x 50% is 32,5%. Veel vragen zijn samengesteld uit een flink aantal deelvragen. Een deelvraag fout maakt de hele vraag fout. Veel leerlingen zullen de tests onvoldoende maken. Aan de ene kant worden ze zich er zo van bewust dat ze nog lang niet alles weten. Aan de andere kant raken sommigen misschien gedemotiveerd. Gelukkig mogen ze wel allemaal verder met het volgende onderdeel. SLO/NICL 2002 pagina: 3 van 7

4 Schermvoorbeelden SLO/NICL 2002 pagina: 4 van 7

5 SLO/NICL 2002 pagina: 5 van 7

6 SLO/NICL 2002 pagina: 6 van 7

7 Colofon: SLO, Stichting leerplanontwikkeling Nationaal informatiecentrum leermiddelen Postbus 2041, 7500 CA Enschede Telefoon: (053) Fax: (053) Website: Copyright: Op deze tekst berust copyright. Niets uit deze beschrijving mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Bron: Deze beschrijving is afkomstig uit de leermiddelendatabase van het Nationaal informatiecentrum leermiddelen. Voor actuele gegevens over de samenstelling en leverbaarheid van het hierboven beschreven softwarepakket verwijzen wij u naar deze leermiddelendatabase (http://www.slo.nl/nicl). De beschrijving is samengesteld conform het 'Beschrijvingsmodel Educatieve Software'. Dit model is opvraagbaar via de hier bovengenoemde website. SLO/NICL 2002 pagina: 7 van 7

Hardware-eisen Pentium 133 Mhz., 32 Mb RAM, Windows 95 of hoger, 8 speed-cd-rom-speler, geluidskaart, (hoofdtelefoon), boxen

Hardware-eisen Pentium 133 Mhz., 32 Mb RAM, Windows 95 of hoger, 8 speed-cd-rom-speler, geluidskaart, (hoofdtelefoon), boxen Praktisch leidinggeven Vak/onderwerp managementvaardigheden Hardware-eisen Pentium 133 Mhz., 32 Mb RAM, Windows 95 of hoger, 8 speed-cd-rom-speler, geluidskaart, (hoofdtelefoon), boxen Algemeen Praktisch

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Cyberpesten... 5 1.1 Mediamovies: Mr Right cyberpesten... 5 2. Gamen... 10 2.1 GameMaker Kids... 10 2.2 Gamestudio... 15 2.3 MonsterMedia...

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit 82

Pedagogische kwaliteit 82 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 82 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Lang leve de liefde MBO Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad Voor meer informatie www.nji.nl/jeugdinterventies centrumgezondleven@rivm.nl www.ncj.nl/onderwerpen/233/erkenningscommissie-interventies

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Werken met vormingsthema s Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

BEROEPSPRODUCT WORKSHOP PROGRAMMA

BEROEPSPRODUCT WORKSHOP PROGRAMMA SEKSUELE MORAAL onder jongeren van 16-18 jaar HOGESCHOOL ROTTERDAM IN SAMENWERKING MET FLEXUSJEUGDPLEIN BEROEPSPRODUCT WORKSHOP PROGRAMMA Door: Ireen Gijssel (0771662) & Rianne Tempelaars (0756630) Klas:

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Presenteren met Powerpoint in de les

Presenteren met Powerpoint in de les PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT ICT Presenteren met Powerpoint in de les Samengesteld door: Christ Bosmans ict-coördinator christ.bosmans@pandora.be http://www.christbosmans.be Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking SELECTEREN OP SAFE Leidraad voor het sollicitatiegesprek veiligheid door samenwerking 1 introductie en achtergrondinformatie wat is selecteren op safe? Selecteren op Safe is een hulpmiddel bij de selectie

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Lang Leve de Liefde Onderbouw. Werkblad beschrijving interventie

Lang Leve de Liefde Onderbouw. Werkblad beschrijving interventie Lang Leve de Liefde Onderbouw Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Voor meer informatie en contact www.nji.nl/jeugdinterventies centrumgezondleven@rivm.nl www.ncj.nl/onderwerpen/233/erkenningscommissie-interventies

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

Inhoud klas 4. Lessen klas 4 219

Inhoud klas 4. Lessen klas 4 219 Inhoud klas 4 Lessen klas 4 219 I. Lichamelijke en emotionele ontwikkeling 222 1. The beauty and the beast 222 2. Wegwijs in de seks 223 3. De eerste keer 224 4. Zwanger sneller dan je denkt! 227 II. Sociale

Nadere informatie

Beter leren door informatievaardigheden

Beter leren door informatievaardigheden Beter leren door informatievaardigheden Informatievaardigheden als basisvaardigheid in het vmbo Colofon Auteurs Sardes, Denise Bontje Sardes, Frank Studulski Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Realisatie & projectcoördinatie Letter & Geest Tjaskerlaan 85, 3052 HN Rotterdam, www.letterengeest.nl, info@letterengeest.nl

Realisatie & projectcoördinatie Letter & Geest Tjaskerlaan 85, 3052 HN Rotterdam, www.letterengeest.nl, info@letterengeest.nl COLOFON Colofon is een initiatief van de Stichting Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf en het Nederlands Uitgeversverbond. De is ontwikkeld om je kennis te laten maken met

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie