Architectuur in 9 vlakken bij Defensie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architectuur in 9 vlakken bij Defensie"

Transcriptie

1 Architectuur in 9 vlakken bij Defensie MEAS Management & Enterprise Architecture Services Walter Wittkamp GIA

2 Onderwerpen Introductie Defensie Strategic Alignment Model en DIVA Uitwerkingen Bedrijfsvoeringarchitectuur Services- en Informatie-architectuur Architectuur als veranderinstrument ICT architectuur Samenvatting

3 Organisatiestructuur 2007 Minister Staatssecr. Inspecteur Generaal der Strijdkrachten Dir. Voorlichting Dir. Juridische Zaken Secr. Generaal Bestuursstaf Mil. Inlichtingen en Veiligheids Dienst Audit Dienst Defensie Dir Informatie & Organisatie Corporate architect C KMar C ZSK Directeur Personeel C LAS C LSK Commandant der Strijdkrachten Zee MB Dir. Def. Materieel Organisatie SPEER (Business Process Redesign, SAP implementatie) Land KL bedr Lucht LC KLu Beleid Projecten Verwerving Dir. Financiën en Control Commando Dienstencentra DC DC DC DC DC DC Operationele Commando s Defensie Materieel Organisatie Dienstencentra

4 Transitie Defensie Tot 1990: koude oorlog, voorkomen van inzet militair apparaat Vanaf 17 e eeuw ontwikkeling van krijgsmachtdelen: Marine, Landmacht, Luchtmacht, MP Optimalisatie per krijgsmachtdeel Nu: gericht op uitvoeren vredesmissies: Andere geografie, intense samenwerking, nationaal en internationaal Politiek: meer voor minder; grootschalig reorganiseren Meer kop, minder staart Van medewerkers in 2004 naar Van 8,4% vrouwen (2001) naar 12% in 2010 Investeringsquotum naar 20%

5 Misverstanden Defensie is hiërarchisch te besturen en autoritair van aard Blauwdruk benaderingen voldoen Beveiligingseisen zijn normaal Eisen Nederlandse Staat, NAVO/EU en VN zijn eenduidig IT is een normale enabler

6 Richting, de stip op de horizon Wat willen we bereiken? Interoperabiliteit Flexibiliteit Adaptiviteit Bestuurbaarheid Doelmatigheid Waar houden we rekening mee? Defensieontwikkelingen (NATO) Programma andere overheid Marktontwikkelingen Hoe gaat IT ons helpen? Net-readiness Beveiligingsoplossingen Web-technologie Integratietechnologie ERP-software Managementinfo.systemen Wat hebben we dan nodig? Denken in processen en diensten Modulariteit en herbruikbaarheid Standaardisatie Best practise adoptie Integratiemiddelen Open standaarden

7 Architectuur als hulpmiddel verandermanagement Architectuur beschrijft de samenhang der dingen Architectuur geeft richting aan Architectuur geeft kaders (beperkt ontwerpvrijheden) Synergiepunten voor (project)management: Toekomstvastheid, Minder verrassingen (integraal, holistisch), Goede resultaten, Meer vertrouwen van de organisatie

8 Strategic alignment bij Defensie Afstemmen van strategie en uitvoering en van bedrijfsvoering en ICT

9 Organisatie als systeem Systeem: samenhangend geheel van elementen met een zekere relatie tot elkaar en de omgeving, gericht op doelen Samenhangende en geïntegreerde operatie, geordende complexiteit, veel mensenwerk Fragmentatie en incoherentie lijken de natuurlijke staat: integratie en samenhang moeten worden ontworpen Ontwerpvraag: normatieve (sturende) aspect moet expliciet worden (wat mag wel / niet) Essentie architectuur: normatieve beperking van ontwerpvrijheid: vrijheid binnen kaders

10 Enterprise Architectuur Enterprise: Doelgerichte en gecoördineerde activiteiten van menselijke onderneming Intentioneel: samenhangend met een strategisch initiatief Strategy Maps, 2004, Kaplan, Norton: 70-90% van veranderingen is niet succesvol, vooral door gebrek aan samenhang en integratie Architectuur: Conceptueel: normatieve beperking aan ontwerpvrijheid Operationeel: consistente en coherente set van ontwerp principes (voorschrijvend, niet beschrijvend) Zie verder Jan Hoogervorst & Jan Dietz in TIEM/2005-okt,

11 Wat zijn de uitdagingen? Toenemende complexiteit Regulering, rapportering Dynamische samenwerkingsverbanden Veranderende processen Met wapensystemen en apparatuur meegeleverde ICT Kantelingen in de organisatie Nieuwe ICT systemen Defensie wordt steeds meer een informatie- verwerker Vraagt om Flexibiliteit, adaptiviteit Performance based governance Collaboratie en interoperabiliteit Business process management Denken in diensten, service oriented architectuur

12 J. Henderson & N. Venkatraman, Strategic Alignment: A model for organisational transformation through information technology 1993, IBM Journal Strategic Alignment Model Henderson BEDRIJFSVOERING Wat wil de onderneming bereiken? Strategische doelen Welke organisatorische en procesinrichting hoort daarbij? Inrichtingsdoelen Welke ICT ondersteuning past daar het beste bij? Inrichtingsdoelen

13 Wat krijg je dan? Verzuiling, silo s PERSONEEL FINANCIEEL LOGISTIEK SPECIALISME a SPECIALISME b Spaghetti interfacing Starheid, hoge kosten t ICT = blokker ipv enabler

14 Strategic Alignment Model: IT op de agenda BEDRIJFSVOERING Wat wil de onderneming bereiken? Strategische doelen Welke ICT strategie is het meest geschikt? Strategische doelen Welke organisatorische en procesinrichting hoort daarbij? Inrichtingsdoelen Welke ICT ondersteuning past daar het beste bij? Inrichtingsdoelen

15 Aanpassingen naar Defensie IV Architectuur (DIVA) Raamwerk voor de relatie tussen: STRATEGIC ALIGNMENT MODEL De strategische intenties en de operationele werkzaamheden De bedrijfsvoering (processen) en het ICT-domein (soft-, hard-, netware, etc) Doel Enterprise Architectuur Niet per proces de ICT optimaliseren Bedrijfsstrategie De inrichtingsprincipes van de ICT logisch afleiden uit het bedrijfsbeleid Taakstelling, competenties (capaciteiten) CSF, KPI ICT strategie Sleutel technologieën Kritische systeemeigenschappen Make/Buy/Reuse Service delivery Bedrijfsinrichting Bedrijfbesturingsmodel Organisatiestructuur Procesinrichting Kennis & expertise ICT-inrichting ICT-besturingsmodel ICT-organisatiestructuur Informatiearchitectuur ICT-architectuur Beveiligingarchitectuur Beeld van de GEWENSTE situatie Daarom Tussen Strategisch en Operationeel: Informatie en communicatie laag Tussen Bedrijfsvoering en de ICT: Logische laag vormgeving

16 Aanpassingen naar Defensie IV Architectuur (DIVA) Raamwerk voor de relatie tussen: De strategische intenties en de operationele werkzaamheden De bedrijfsvoering (processen) en het ICT-domein (soft-, hard-, netware, etc) Doel Enterprise Architectuur Niet per proces de ICT optimaliseren De inrichtingsprincipes van de ICT logisch afleiden uit het bedrijfsbeleid Beeld van de GEWENSTE situatie Daarom Tussen Strategisch en Operationeel: Informatie en communicatie laag Tussen Bedrijfsvoering en de ICT: Logische laag vormgeving STRATEGIC ALIGNMENT MODEL Bedrijfsstrategie Taakstelling, competenties (capaciteiten) CSF, KPI ICT strategie Sleutel technologieën Kritische systeemeigenschappen Make/Buy/Reuse Service delivery Bedrijfsinrichting Bedrijfbesturingsmodel Organisatiestructuur Procesinrichting Kennis & expertise ICT-inrichting ICT-besturingsmodel ICT-organisatiestructuur Informatiearchitectuur ICT-architectuur Beveiligingarchitectuur

17 Uitgebreid model Strategisch richting Logisch vormgeving Operationeel inrichting Bedrijfsvoering Informatie voorziening Informatie & Communicatie ICT Richten Inrichten Verrichten

18 DIVA 9 vlak BV-Architectuur conceptueel, wat/waarom RICHTING Bedrijfsdoelstellingen Veranderdoelstellingen BV beleidsuitgangspunten logisch, hoe VORMGEVING Generiek Procesmodel Informatiestromen VRAAG fysiek, waarmee INRICHTING Organisatieinrichting BV-inrichtingsprincipes BV/IV besturing IV-Architectuur IV beleidsuitgangspunten Normeringen IV visie IV-servicesmodel Bedrijfsgegevensmodel Services Informatiesysteem landschap Systeembeheer Migratieplan ICT-Architectuur ICT beleidsuitgangspunten Technische architectuur AANBOD ICT Componenten ICT standaarden Bouwstenen ICT Beheer

19 Redenatie achter DIVA invulling 3*3 geaccepteerd: sterke communicatieve waarde Waarom de huidige benaming? Strategisch, Tactisch en Operationeel zijn voor Defensie beladen termen, hebben een andere connotatie. Daarom: resp. Richten, Vormgeven en Inrichten Waarom niet Processen, Informatie en Technologie? Processen is te beperkt: Je wilt ook de organisatie en de mensen meenemen. Vandaar dat deze laag Bedrijfsvoering is genoemd Technologie is te ruim, het gaat ons om de informatie en communicatie technologie: ICT Informatie is verscherpt naar Informatievoorziening Waarom kanteling t.o.v. Strategic Alignment Model? Is voor gekozen in navolging van de NATO en KL Toelichting NATO IV: Integrale Verander

20 9V model algemeen Richting Vormgeving Inrichting Bedrijf Informatievoorziening ICT Richting Geeft bedrijfs, IV en ICT - en relevante veranderdoelstellingen (SMART) Vormgeving Geeft vertaling naar inrichtingsonafhankelijk bedrijfsproces, IV en ICT model (gewenste situatie); Inrichting Beschrijft de principes voor de inrichting Geeft de huidige (en geplande) inrichting DIO (CIO) is beheerder van het hele 9V model en zorgt voor de inhoudelijke afstemming (juistheid) de implementatie van werken onder architectuur (geschiktheid) het zorgen voor een adequate migratiestrategie

21 9V model van boven naar beneden Bedrijf Info.voorziening?? Verdere specialisatie: wat betekent de bovenliggende laag voor de invulling van deze laag Welke kaders worden meegegeven voor het onderliggende vlak? Bijv. obv het bedrijfsbeleid is vastgesteld dat het IV beleid moet voldoen aan of obv de procesarchitectuur moet de IV architectuur voldoen aan.. Principes Een verandering in een onderliggende laag mag geen effect hebben op de bovenliggende laag Een verandering in een rechter vlak mag geen effect hebben op het linker liggende vlak ICT

22 9V model van links naar rechts Wat willen we op welke manier bereiken? Uitgangspunten / principes Doelen Richting Op welke manier geven we dit vorm (met welke gemeenschappelijke taal)? Methodiek + referentiearchitectuur Gewenste inrichting (doel architectuur) Vormgeving Hoe ziet de huidige situatie eruit en hoe komen we naar de gewenste situatie? Huidige (en geplande) inrichting Inrichtingsprincipes Inrichting

23 Doel IV beleid: IV integratie om interoperabiliteit te vergroten en kosten te verlagen Interoperabiliteit # Applicaties SPECIFIEKE IV kosten GEMEENSCHAPPELIJKE IV Tijd

24 Versie 0.2, Bestuursstaf P&O P&O DV Sectie Beleid & Bedrijfsvoering Sectie Zee Zee DDMO DDMO Geneeskunde Funct. Funct. Opl. Opl. Financieel CDC Sectie Land Horeca HDP HDP BV/IV CIS CIS Sectie Lucht Lucht ICT-Uitvoering DJZ Archieven DGFC Sectie Project- management Sectie Verwerving Infrastructuur beheer Verkeer & Vervoer ADD HDAB SG C-OPCO + Staf Staf Opleidingen Operationele eenheden Commando s Gevechtssteun Bevoorrading C-KMAR + Staf MIVD CZMNED + Staf Staf Opleidingen Mariniers Operationele Diensten OC-KMAR Sectie Beleid Beleid & Plannen CTL + Staf Staf Opleidingen Vliegbases Verkeers- & Gev. Gev. Leiding CDS CDS Sectie Inzet & Gereedst. (DOC) Contco/SNR Operationele NL-eenheden Nat. Support Elementen NIC Districten DC/ DMO naar een Generiek Procesmodel Defensie USED AT: AUTHOR: DGFC/DIO DATE: PROJECT: Defensie Processenlandkaart REV: NOTES: Voor Defensie Hoofdtaken Standaardisatie geldende krijgsmacht afspraken wettelijke kaders Financiële middelen voor uitoefening taken krijgsmacht Aanbod middelen Gegevens leveranciers Besturing inzetten BESTUREN Budget inzetten KRIJGSMACHT Besturing ontwikkelen 1 Budget ontwikkelen Extern onderhouden materieel ONTWIKKELEN Ext aangeboden Gebruiksverbruikartikelen MILITAIRE CAPACITEIT P/M-gegevens inzet Adequaatheid ontwikkelen Gerealiseerde doelen en middelenbeslag ontwikkelen Ingezette middelen Retour gebruik/verbruik artikelen Niet lokaal te onderhouden middelen Adequaatheid inzetten Gerealiseerde doelen en middelenbeslag inzetten IDPP WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION NODE: TITLE: LEVEREN VAN MILITAIRE BIJDRAGE (KRIJGSMACHT) NUMBER: 0 vanuit IV services 2 Opdracht tot leveren militaire capaciteit Behoefte log ondersteuning inzet Extern te onderhouden materieel Aanwijzingen gebruik materieel Voor operatie toegeruste eenheden Overzicht militaire capaciteit Gebruiks- en verbruiksartikelen Technische documentatie Transport capaciteit READER DATE CONTEXT: Verzoek tot militaire capaciteit INZETTEN MILITAIRE CAPACITEIT Operationeel plan proces 3-0 Externe besturing militaire inzet Staat en functioneren krijgsmacht Middelen die Defensie verlaten Contracten Geleverde militaire bijdrage DIVA IN BEELD Vanuit de waardeketen MISSIE - HOOFDTAKEN - VERANDERDOELSTELLINGEN VERVULLEN PERSONEELS BEHOEFTE VERVULLEN MATERIEEL BEHOEFTE STELLEN Corporate architectuur Deelarchitecturen SAMEN BESTUREN OEFENEN LEVEREN INSTANDHOUDEN (Onderhouden/Bevoorraden) (Onderhouden/Bevoorraden) INZETTEN Militaire operatie Civiele overheidstaak INSTANDHOUDEN INZETTEN Door middel van Defensie IV Architectuurmodel globaal Aspectarchitecturen naar een nieuw Besturingsmodel Operationele Commando s Bestuurstaf Informatie voorziening met een herbelegging van TVB Organisatie/taken-schema Defensie Politieke Leiding Dienstencentra Departementen BS OC Projectarchitecturen op basis van gegevensstandaardisatie specifiek Leveranciers Defensie Materieel Organisatie (DMO) Dienstencentra Operationele Commando s KMAR Defen- siestaf Ingezette Eenheden VN NATO Coalitie-eenheden Op basis van ICT standaardisatie BuZa Politie Vastgelegd in beheertool

25 Bedrijfsvoerings- architectuur Bovenste laag

26 Bedrijfsarchitectuur Beleidsuitgangspunten Bedrijfs- en veranderdoelstellingen Basis voor business rules Basis voor ontwerpprincipes Procesmodel Generiek referentiemodel IDEF schema s (basis voor procesuitwerking) Waardeketen Defensie Organisatievisie Organisatiestructuur Inrichtingsprincipes BV/IV sturing

27 Defensieproces in waardeketen MISSIE - HOOFDTAKEN - VERANDERDOELSTELLINGEN BESTUREN VERVULLEN PERSONEELS BEHOEFTE VERVULLEN MATERIEEL BEHOEFTE STELLEN SAMEN OEFENEN LEVEREN INSTANDHOUDEN (Onderhouden/Bevoorraden) (Onderhouden/Bevoorraden) INZETTEN Militaire operatie Civiele overheidstaak INSTANDHOUDEN INZETTEN

28 Besturend en primair proces Procestypering MISSIE - HOOFDTAKEN - VERANDERDOELSTELLINGEN BESTUREN Gereedstellingsproces INZETTEN Militaire operatie Civiele overheidstaak STELLEN VERVULLEN PERSONEELS BEHOEFTE SAMEN OEFENEN LEVEREN INSTANDHOUDEN INZETTEN VERVULLEN MATERIEEL BEHOEFTE Instandhouden INSTANDHOUDEN (Onderhouden/Bevoorraden) (Onderhouden/Bevoorraden) Dienstverleningprocessen

29 Proces vertaald naar Organisatie Bestuursstaf MISSIE - HOOFDTAKEN - VERANDERDOELSTELLINGEN BESTUREN INZETTEN Operationeel Commando s VERVULLEN PERSONEELS BEHOEFTE STELLEN SAMEN OEFENEN INSTANDHOUDEN LEVEREN Militaire operatie Civiele overheidstaak INSTANDHOUDEN INZETTEN VERVULLEN MATERIEEL BEHOEFTE INSTANDHOUDEN (Onderhouden/Bevoorraden) Dienstencentra

30 Besturingsmodel Bestuurstaf Informatie voorziening Operationele Commando s Dienstencentra

31 Van Besturiingsmodel naar Organisatiestructuur Minister Staatssecr. Inspecteur Generaal der Strijdkrachten Dir. Voorlichting Dir. Juridische Zaken Secr. Generaal Mil. Inlichtingen en Veiligheids Dienst Audit Dienst Defensie Bestuursstaf Dir Informatie & Organisatie Directeur Personeel Commandant der Strijdkrachten Dir. Def. Materieel Organisatie Dir. Financiën en Control Commando Dienstencentra C KMar C ZSK C LAS C LSK Zee MB Land KL bedr Lucht LC KLu Beleid Projecten Verwerving DC DC DC DC DC DC Operationele Commando s Defensie Materieel Organisatie Dienstencentra

32 Generiek IV-proces Defensie Het besturingsmodel Klantorganisatie IV beleid en verandermanagemen DIO Beleidsverantwoordelijke en behoeftestellen Bestuurstaf IV-organisatie OC BS DC Besturen Informatie en beheersen manager OPCO (of klant) Gebruiken Gebruiker DMO/DC Uitvoeren IVB DMO & CDC Leverancier (b.v. Realiseren DC ICT, CAMS, C2SC)

33 Veranderproces Defensie: procesdenken en denken in diensten/producten MISSIE - HOOFDTAKEN - VERANDERDOELSTELLINGEN BESTUREN VERVULLEN PERSONEELS BEHOEFTE VERVULLEN MATERIEEL BEHOEFTE STELLEN SAMEN OEFENEN INSTANDHOUDEN INZETTEN INSTANDHOUDEN (Onderhouden/Bevoorraden) (Onderhouden/Bevoorraden) BS LEVEREN INZETTEN Militaire operatie Civiele overheidstaak De prestatie- en dienstgerichte organisatie OC IV DC

34 Informatie- voorzienings- architectuur IV landschap: servicesmodel, bedrijfsgegevensmodel

35 Rol van het procesmodel Herontwerpen van processen Bouw van organisaties o.b.v. processen Samenhang binnen / tussen defensieprocessen Basis voor bepaling informatiebehoefte / services

36 Oude IV-ondersteuning Proces Proces Proces Proces Proces Proces Genereert behoefte aan: Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Wordt gerealiseerd in: Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie

37 Architectuurbenadering Proces Proces Proces Proces Proces Proces Genereert: Informatiestromen Informatiestromen Definiëren: Informatiestromen Informatiestromen Informatiestromen Informatiestromen Wordt ondersteund door: Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service Wordt gerealiseerd in: Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie

38 Services/diensten - Procesverloop - Gebruiksomstandigheden - Informatie-elementen Genereert: Proces Proces Informatiestromen Informatiestromen Command & Control proces Berichten - Vanuit gebruikersperspectief - Technologie onafhankelijk Definiëren: Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Uitwisselen van berichten Wordt ondersteund door: - Architectuurperspectief - Inrichtingsonafhankelijk IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service - - Archiefvorming - Autorisatie - Kan bestaan uit: IV-subservice IV-subservice IV-subservice IV-subservice - Bevoegdheid - Toegang - Wordt gerealiseerd in: - Inrichtingsafhankelijk Applicatie Applicatie TMS

39 Architectuur - Toekomstbeeld Proces Proces Proces Proces Proces Proces Genereert: Informatiestromen Informatiestromen Definiëren: Informatiestromen Informatiestromen Informatiestromen Informatiestromen Wordt ondersteund door: Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie Gebruikersfunctie IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service IV-service Gerealiseerd in: bouwsteen bouwsteen bouwsteen bouwsteen bouwsteen bouwsteen bouwsteen bouwsteen bouwsteen bouwsteen Wordt samengesteld tot: Web-applicatie Web-applicatie Web-applicatie Web-applicatie

40 Concept servicesmodel Servicesmodel totaaloverzicht IV Defensie, opgedeeld in disjuncte stukken Bestuurlijke IV-Services Adaptie IV-Services Besturingsservices Productie IV-services Bedrijfvoeringsservices Commandovoering IV-Services Bevoorrading Magazijnbeheer IV-(hoofd)cluster IV gegroepeerd naar hoofdkenmerken IV-gebied groepering van gelijkende IV-services t.b.v. efficiënte ontwikkeling en beheer IV-service Geheel van sterk gerelateerde IV-functies en gegevensentiteiten Gegevensbeheerservices Basisgegevensbeheer IV-Services Generieke IV-Services Infrastructurele services

41

42 Van service organisatie tot service georiënteerde ICT Bij veranderingen beschrijven projecten de services Logische beschrijving volgens Services Architectuur Methode, publicatie in catalogus Afgeleid uit procesmodel, in termen van functionaliteit en gegevens, gebaseerd op Bedrijfsgegevensmodel Beheerorganisaties bepalen de implementatiewijze (technologie) Strategie SoA Proces- en gegevensstandaardisatie (ERP) en applicatie-integratie (EAI -> ESB) Functioneel inrichten op besturing en orkestratie (events en business rules die services triggeren)

43 Sjabloon Projectarchitecuur

44 ICT Architectuur

45 Hoe komt de ICT architectuur tot stand 1. ICT beleid wordt afgeleid van IV en bedrijfsdoelstellingen 2. ICT vormgeving gaat o.b.v. de ICT doelstellingen en op basis van de informatie-architectuur 3. ICT inrichting is de verbinding tussen de IV inrichting (bijv. applicaties) en de ICT architectuur (technische implementatie van functionaliteit) 1 2 3

46 Invloed Informatiearchitectuur op ICT vormgeving De IA impliceert: Gemeenschappelijk gebruik services Dynamische relatie mobiel en statisch Relatie tussen bestuurlijke en operationele IV Vergaande flexibiliteit, interconnectie met partners Etc. Dit leidt tot technische voorzieningen die uitgaan van: Gelaagdheid: ontkoppeling functionaliteit (applicatief), connectiviteit (Middleware) en platformen (statisch / mobiel servers, netwerken) Inpasbaarheid: per laag steeds nieuwe producten in te passen Standaardisatie: aansluiten bij defensiestandaards (Nato) Distribueerbaarheid: producten op verschillende platformen

47 Afsluiting

48 Architectuur en tijd Project Roadmap Architectuur NU Architectuur Korte termijn Architectuur Toekomst Gescheiden netwerken (MULAN; TITAAN; NLSWAN) Gekoppelde netwerken (TACOMS P2000; IEG) Geïntegreerde netwerken (MLS; Ad-Hoc Netw) Afgezonderde applicaties (ISIS; CMS; LINK16) Gekoppelde applicaties (MIP; MAJIIC) Geïntegreerde applicaties (SOA; Webservices)

49 Samenhang in informatiebeschikbaarheid Korte termijn Middenlange termijn: 2012 Lange termijn: 2017 Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Presentatie Web-toegang Applicatie Presentatie Presentatie Bewerking (logica) Data Applicatie Applicatie Applicatie GKD DIE Applicatie Applicatie Portal Presentatie Presentatie Presentatie Presentatie Presentatie Generatie Service Service Service Service Data communicatie Data Data Data Data Saneren, koppelen en uitfaseren huidige applicaties Presentatie Applicatielogica Gegevens Directory Service Object Meta gegevens Presentatie Presentatie Presentatie Presentatie Functie/rol/taak portal Defensie portal Presentatie Generatie Service Service Service Service Data communicatie Data Data Data Data Cross Business Broker Web Broker Proces Broker Data Broker Business (proces) Monitor Beheer en Control Web Services Proces Services Data Services Vervangen huidige applicaties door SOA (services) Opleidingen Personele Mgt Gegs Materiële Mgt Gegs COP Gereedstelling Operatiën Patiënten (Medisch Dossier) Gereedstelling Operatiën Inlichtingen Personen ICT Personeelszaken Personen ICT Organisatie Financiële Structuur Materieel Faciliteiten Basisadministraties Gegevensstandaardisatie, basis- en gegevensadministraties Organisatie Faciliteiten Leveranciers Arbeidsplaatsen Financiële & Functies Materieel Structuur Logistieke Transacties Salarissen Financiële Onderhoud Materieel- Transacties Voorraden Autorisaties Gegevensadministraties

50 Gelaagdheid van architecturen DIVA corporate architectuur DIO globaal Beleidsverantwoordelijken Beleidsverantwoordelijken Deelarchitecturen Operationele IV Personeel & Organisatie Materieel & Financieel Bestuurlijke IV Aspectarchitecturen Beveiliging DIV Integratie Netwerken & Transmissie Beheer DCIVB/DMO/DTO Projectarchitecturen MULAN,TITAAN, SPEER,ISIS, MISDEF,BBC specifiek

51 Checklist

52 Doelstellingen IV (Wat willen we bereiken?) Ontwikkelingsrichtingen Defensie: 1.De uitvoering van complexe operaties op grote afstand van Nederland 2. Van eiland naar archipel (op weg naar een geïntegreerde aanpak) 3. Van krijgsmachtdeel naar defensiebreed 4, Inlichtingen 5. Van technologie Doelstelling naar IV: informatie en innovatie 6. Van functies naar mensen die het doen Geautoriseerde gebruikers dienen vanaf hun werkplek te allen tijde toegang te hebben tot juiste, volledige, actuele en relevante informatie, verkregen op veilige wijze en gepresenteerd in een vorm Eisen toegesneden aan (generieke) op het opereren IV: in een maritieme, land, lucht, joint, combined, militaire en/of civiele omgeving, teneinde doeltreffend te kunnen optreden 1. op Ondersteuning doelmatige wijze bedrijfsvoering; 2. Samenhangend; 3. (Infrastructuur) op elke vereiste plek; 4. Betrouwbaar; 5. Doelmatig ingericht.

53 Erfenis uit verleden BV IV C2 P M F Samenhang in IV ICT BV C2 P M F Korte termijn IV ICT Infrastructuur Samenhang door integrale benadering BV C2 P M F BV Processen Nabije toekomst IV ICT Presentatie Gegevens Infrastructuur IV ICT Applicaties Servers en eindapparatuur Netwerken en transmissie Generieke IV Beveiliging Beheer

54 Versie 0.2, Bestuursstaf P&O P&O DV Sectie Beleid & Bedrijfsvoering Sectie Zee Zee DDMO DDMO Geneeskunde Funct. Funct. Opl. Opl. Financieel CDC Sectie Land Horeca HDP HDP BV/IV CIS CIS Sectie Lucht Lucht ICT-Uitvoering DJZ Archieven DGFC Sectie Project- management Sectie Verwerving Infrastructuur beheer Verkeer & Vervoer ADD HDAB SG C-OPCO + Staf Staf Opleidingen Operationele eenheden Commando s Gevechtssteun Bevoorrading C-KMAR + Staf MIVD CZMNED + Staf Staf Opleidingen Mariniers Operationele Diensten OC-KMAR Sectie Beleid Beleid & Plannen CTL + Staf Staf Opleidingen Vliegbases Verkeers- & Gev. Gev. Leiding CDS CDS Sectie Inzet & Gereedst. (DOC) Contco/SNR Operationele NL-eenheden Nat. Support Elementen NIC Districten DC/ DMO naar een Generiek Procesmodel Defensie USED AT: AUTHOR: DGFC/DIO DATE: PROJECT: Defensie Processenlandkaart REV: NOTES: Voor Defensie Hoofdtaken Standaardisatie geldende krijgsmacht afspraken wettelijke kaders Financiële middelen voor uitoefening taken krijgsmacht Aanbod middelen Gegevens leveranciers Besturing inzetten BESTUREN Budget inzetten KRIJGSMACHT Besturing ontwikkelen 1 Budget ontwikkelen Extern onderhouden materieel ONTWIKKELEN Ext aangeboden Gebruiksverbruikartikelen MILITAIRE CAPACITEIT P/M-gegevens inzet Adequaatheid ontwikkelen Gerealiseerde doelen en middelenbeslag ontwikkelen Ingezette middelen Retour gebruik/verbruik artikelen Niet lokaal te onderhouden middelen Adequaatheid inzetten Gerealiseerde doelen en middelenbeslag inzetten IDPP WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION NODE: TITLE: LEVEREN VAN MILITAIRE BIJDRAGE (KRIJGSMACHT) NUMBER: 0 vanuit IV services 2 Opdracht tot leveren militaire capaciteit Behoefte log ondersteuning inzet Extern te onderhouden materieel Aanwijzingen gebruik materieel Voor operatie toegeruste eenheden Overzicht militaire capaciteit Gebruiks- en verbruiksartikelen Technische documentatie Transport capaciteit READER DATE CONTEXT: Verzoek tot militaire capaciteit INZETTEN MILITAIRE CAPACITEIT Operationeel plan proces 3-0 Externe besturing militaire inzet Staat en functioneren krijgsmacht Middelen die Defensie verlaten Contracten Geleverde militaire bijdrage DIVA IN BEELD Vanuit de waardeketen MISSIE - HOOFDTAKEN - VERANDERDOELSTELLINGEN VERVULLEN PERSONEELS BEHOEFTE VERVULLEN MATERIEEL BEHOEFTE STELLEN Corporate architectuur Deelarchitecturen SAMEN BESTUREN OEFENEN LEVEREN INSTANDHOUDEN (Onderhouden/Bevoorraden) (Onderhouden/Bevoorraden) INZETTEN Militaire operatie Civiele overheidstaak INSTANDHOUDEN INZETTEN Door middel van Defensie IV Architectuurmodel globaal Aspectarchitecturen naar een nieuw Besturingsmodel Operationele Commando s Bestuurstaf Informatie voorziening met een herbelegging van TVB Organisatie/taken-schema Defensie Politieke Leiding Dienstencentra Departementen BS OC Projectarchitecturen op basis van gegevensstandaardisatie specifiek Leveranciers Defensie Materieel Organisatie (DMO) Dienstencentra Operationele Commando s KMAR Defen- siestaf Ingezette Eenheden VN NATO Coalitie-eenheden Op basis van ICT standaardisatie BuZa Politie Vastgelegd in beheertool

55

C3I Architecture. C3IA totaaloverzicht. Materiel Logistics Command

C3I Architecture. C3IA totaaloverzicht. Materiel Logistics Command Materiel Logistics Command C3I Architecture C3IA totaaloverzicht Doc. Ref. : C3IA totaaloverzicht compact m Auteur(s) : ir. Theo Derksen, Capgemini Ir. Lkol. DirkJan Blaas, Koninklijke Landmacht Datum

Nadere informatie

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA 2.0 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s Handreiking toepassen VeRA Deel 1: Aanbesteden 1 VeRA en aanbesteden 3 2

Nadere informatie

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 CAMS Force Vision IND kiest voor DTO 2 Editorial Delen van kennis Drs. Adriaan Blankenstein

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Versie 3.0

CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Versie 3.0 CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties Versie 3.0 CORA is tot stand gekomen met medewerking van de volgende woningcorporaties: De Alliantie, Eigen Haard, Havensteder, Lefier,

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie'

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie' Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0 'de architectuurfamilie' Opdrachtgever: Jan Mens (Ministerie van Financiën) Budgethouder: Wilbert Disseldorp (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Nadere informatie

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 1

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 1 Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 1 Den Haag, april 2013 Vastgesteld in ICCIO dd. 20-02-2013 Versie 1.0. 23/08/2013 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Deel I : Toelichting op het kwaliteitsraamwerk

Nadere informatie

Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL

Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL : Auteur : Drs. V.G. Hoek Status : Definitief Versienummer : V1.0 Datum : 03-12-2012 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Referentiearchitectuur GEMMA helpt!

Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GEMEENTELIJKE ICT OP ORDE BRENGEN Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GGemeenten staan voor een grote veranderopgave. Voor ondersteuning hierbij is de referentiearchitectuur GEMMA ontwikkeld. Deze is echter

Nadere informatie

Project IP Verkeersplein) DTO Projectnummer P.22013919 Status Definitief BLOOV Versienummer 1.0 Datum 18 januari 2008

Project IP Verkeersplein) DTO Projectnummer P.22013919 Status Definitief BLOOV Versienummer 1.0 Datum 18 januari 2008 Projectinitiatiedocument Opdrachtgever Defensie Telematica Organisatie Auteur W.M. Steenis Status Definitief Pagina 1/30 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Gegevens opdrachtgever 3 1.2 Gegevens opdrachtnemer 3

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2 RDZ v2.1

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2 RDZ v2.1 Generiek model bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2 RDZ v2.1 INFORMATIEVOORZIENING ZIEKENHUIZEN Generiek model bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten

Nadere informatie

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening Voor u ligt een procesmodel voor het beheer van de interne informatievoorziening 2. In dit model is aangegeven hoe de van de organisatieprocessen kan

Nadere informatie

1.1 Convergerende IT-beheermodellen

1.1 Convergerende IT-beheermodellen Overzicht van theoretische en praktische kaders. Convergerende IT-beheermodellen Het overzicht van drie IT Beheer Jaarboeken 5 In de IT Beheer Jaarboeken zijn de afgelopen 3 jaren door leveranciers en

Nadere informatie

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel toegepast op de ziekenhuiszorg 3 4 Copyright Furore Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Functioneel Beheer bij Defensie, Een jaar verder, zeven mijlen wijzer

Functioneel Beheer bij Defensie, Een jaar verder, zeven mijlen wijzer ., Een jaar verder, zeven mijlen wijzer Functioneel Beheer is enerzijds het verzorgen van de aansluiting bedrijfsvoering informatievoorziening en anderzijds het richting geven aan de aansluiting met

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam).

Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam). Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam). In de volgorde van onderstaande projectenlijst worden de antwoorden op de

Nadere informatie

Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam).

Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam). Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam). In de volgorde van onderstaande projectenlijst worden de antwoorden op de

Nadere informatie

ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland

ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland Kenniskring architectuur Lectoraat ICT governance, Fontys Hogeschool

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie