Colofon. Hogeschool Gent Studentenraad - Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Hogeschool Gent Studentenraad - Jaarverslag 2012-2013"

Transcriptie

1 1

2 Colofon Hogeschool Gent Studentenraad - Jaarverslag Redactie: Bram Roelant, Mathieu van der Sluis, Tamara Vandecatseye, Andreas Hooft, Sarah Tuytschaever, Jens Antjon, Kimberly Devriendt, David van der Rol, Gert Vandyck Eindredactie: David van der Rol, Gert Vandyck Hogeschool Gent Studentenraad Gebouw D 007 Valentin Vaerwyckweg Gent 25 juni

3 Voorwoord Beste student Beste studentenvertegenwoordiger Beste studentenmedewerker Beste medewerker van de HoGent Beste directielid Het jaar van de kansen! Het jaar van de kansen? Het was de vragende titel waarmee ik studentenvertegenwoordiging een duwtje in de rug probeerde te geven op de opening van het academiejaar. Het doet me dan ook plezier dat hierboven geen vraagteken meer staat, maar een uitroepteken. Het was een jaar met veel kansen, een jaar met veel beweging, een jaar met heel wat uitdagingen. Met dit jaarverslag proberen we u een objectief overzicht te geven van wat het academiejaar heeft betekend voor studentenvertegenwoordiging op de Hogeschool Gent, op niveau van de facultaire werkgroepen, de participatiecommissies en de HGSR. Bij de start van dit jaar hebben we een beleidsplan proberen op te maken. Dit is nooit volledig afgeraakt maar heeft er wel voor gezorgd dat er, voor het merendeel van de participatiecommissies, de algemene vergadering en de werkgroepen, wel interne doelstellingen werden vooropgesteld. Wat willen wij als studenten met onze raad of werkgroep bereiken tegen het einde van dit academiejaar? Het was noodzakelijk om deze vraag bij de start te stellen. Op die manier kunnen we op het einde van het academiejaar bepalen of we als studentenvertegenwoordigers vooruit zijn geraakt. Doorheen dit jaarverslag vindt u de doelstellingen en wat er van in huis is gekomen. U zal opmerken dat het merendeel van de tijd het afgelopen academiejaar niet is gegaan naar de voorop gestelde doelstellingen, maar naar vragen van de studenten op dat specifieke moment, naar dossiers die plotseling en onmiddellijk alle aandacht opeisten, naar het opkomen voor de kwaliteit van ons onderwijs op Vlaams niveau naar de kansen die zich aanboden gedurende het academiejaar en het waren er veel. Zeer veel! Met dit jaarverslag sluiten we het academiejaar af. Er lopen nog enkele dossiers, er moeten nog enkele zaken afgewerkt worden, maar in grote lijnen stopt het hier. Het stopt hier voor vier van onze faculteiten en hun enthousiaste studentenvertegenwoordigers. Zij krijgen een warme thuis binnen de Universiteit Gent en hun raden voor studentenvertegenwoordiging. Alle afspraken zijn intussen gemaakt. We zullen jullie missen en mocht er iets zijn, jullie blijven steeds meer dan welkom! Het stopt hier ook voor heel wat enthousiaste studentenvertegenwoordigers. Drie vierde van de algemene vergadering studeert dit academiejaar af. Zij zoeken binnenkort kansen op de arbeidsmarkt of als masterstudent. Gelukkig staat er een enthousiaste ploeg klaar van anciens, vertegenwoordigers met ervaring, die samen met de pas verkozenen, het volgende academiejaar voor hun rekening nemen. Professioneel ondersteund door de twee studentenmedewerkers, twee personen waar je op kan terugvallen, die je een duwtje in de rug geven indien nodig, die kunnen brainstormen als de beste en steeds klaarstaan voor advies. We deden wat we konden, we deden het enthousiast, we deden het samen! Studentenvertegenwoordigers aan de HoGent, jullie mogen trots zijn op wat jullie deden! Bram Roelant Voorzitter

4 Inhoudstafel Voorwoord 3 Inhoudstafel 4 Inleiding 7 HGSR 1. Interne bestuursstructuur 1.1 Algemene vergadering Raad van bestuur Stuurgroep Leden algemene vergadering Leden algemene vergadering Sovoreg vzw 10 Leden stuvoraad Bouwcommissie Kiesbureau Kwaliteitsraad Onderwijsraad Centrum voor Ondernemen PR-werkgroep dienst Communicatie HoGent Overleg internationalisering centraal Studentenvertegenwoordigers, wie zijn ze? Logistieke ondersteuning Participatie, alleen voor bemiddelde studenten? Contactgegevens studentenvertegenwoordigers Werkgroepen Inleiding Werkgroep communicatie Werkgroep ecologie Werkgroep extern Werkgroep internationalisering Werkgroep ICT Werkgroep onderwijs en kwaliteit Studentenmedewerkers Inhoudelijke thema s m.b.t. structuur De plaats van de HGSR binnen het organigram centrale administratie College van bestuur Statuten HGSR Begroting Dossiers (een greep uit ) Werving & Promotie Website en Facebook Afficheringsbeleid 44 4

5 7.2 Directie studentenvoorzieningen Van Sovoreg vzw naar directie studentenvoorzieningen Het grote restodossier Studentenhuisvesting Eten tijdens de blok- en examenperiode Kiesreglementering HGSR Stuvoraad directie studentenvoorzieningen Genderquota Studentenvertegenwoordiging in de raad van bestuur en de stuvoraad Integratie in Universiteit Gent Bibliotheken Adviezen Bloklocaties stad Gent Parkeerbeleid Onderwijsfinanciering Manifestatie 28 maart GAST debat 2 mei DE FACULTAIRE STUDENTENRADEN 1. Faculteiten De participatiecommissies Structuur Ondersteuning Werving & opstart academiejaar Getuigschriften voor deelname aan studentenparticipatie Overzicht werking participatiecommissies FMW, FBO, FNT & de School of Arts SIVIL Participatiecommissie FBO Participatiecommissie FNT SOFA De Geassocieerde faculteiten FACTOR Participatiecommissie GTB Participatiecommissie GTI STUTT Naar UGent. En nu? Nabeschouwing 84 ACTIVITEITEN & SAMENWERKINGEN 1. Inleiding Activiteiten Samenwerkingen 93 5

6 6

7 Inleiding De HoGent is een trendsetter voor wat betreft studentenparticipatie. Op vrijwel alle niveaus hebben studenten inspraak. Er is geen commissie of er zit een student in. Op de HoGent wordt er geluisterd naar de studenten, maar is dit zo? En is dit genoeg? Is de HoGent een instelling voor en door studenten? Hebben studenten medebestuur? En vooral: moet dat, studenten inspraak geven? Of zoals in de wandelgangen wordt gefluisterd: studenten macht geven! Participatie heeft niets te maken met studenten aan de macht. Reële studentenparticipatie is een evenwichtige mix van inspraak en overleg, medebeheer en medebestuur. Er is geen ultiem recept voor deze evenwichtige mix. Het is een voortdurende zoektocht met aandacht voor de eigenheid van de instelling en waarbij constant wordt geëvalueerd en bijgestuurd in een geest van wederzijds vertrouwen. In het organigram van de HoGent staat de voorzitter HGSR op dezelfde hoogte als de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur. Dit is een correcte plaats voor de voorzitter van de HGSR. HoGent schat participatie hoog in, dat verdient ook de hoogste plaats in het organigram. Dit verzekert ook de onafhankelijkheid van de Hogeschool Gent Studentenraad nu en later. Voor officiële beslissingen valt de HGSR onder de bevoegdheid van de algemeen directeur. Deze opdeling verloopt al jaren vlot en leidt tot een constructieve samenwerking. In de eerste algemene vergadering van dit academiejaar, 11 oktober, werd er afgesproken om jaarlijks doelstellingen op papier te zetten: realistische doelstellingen, maar tegelijkertijd ook uitdagende, vernieuwende, en gericht op resultaat op korte én op lange termijn. Zowel de HGSR als alle werkgroepen hebben deze denkoefening voor het eerst gemaakt. Op die manier werd een grotere dynamiek gecreëerd, een dynamiek die werd doorgetrokken binnen alle geledingen van de HoGent en ook daarbuiten. De hoofddoelstelling van de studentenraad is de stem van de HoGent-studenten vertegenwoordigen binnen het beleid. Dit wordt op de eerste plaats bereikt door steeds rechtstreeks aanspreekbaar te zijn als leden van de HGSR, laagdrempelig te werken, de deur van het lokaal van de HGSR open te houden, de contactgegevens van de stuurgroep beschikbaar te stellen op de website. Dit gebeurt ook door middel van een goede opvolging vanuit de werkgroepen, de participatiecommissies tot aan de HGSR en zijn werkgroepen tot het hogeschoolbestuur, op stadsniveau, op Vlaams niveau en zelfs op Europees niveau en dit ook in de omgekeerde richting. De continuïteit wordt verzekerd door de studentenmedewerkers. Het hoger onderwijs staat echter nooit stil, de hervormingen volgen elkaar in snel tempo op. Alert blijven, zorg blijven dragen voor de studenten, de bereidheid om te luisteren naar de studenten blijven aanhouden en dit denken integreren op heel de HoGent is de boodschap. 7

8 HGSR 1. Interne bestuursstructuur 1.1 Algemene vergadering Raad van Bestuur* Redactie Box-magazine Stuvoraad HoGent** Kwaliteitsraad HoGent Bouwcommissie HoGent Onderwijsraad HoGent PR werkgroep HoGent Werkgroep internationalisering HoGent *In de raad van bestuur zetelen drie rechtstreeks verkozen studenten. Vanwege dit mandaat hebben zij stemrecht in de algemene vergadering van de HGSR. **In de stuvoraad zetelen acht rechtstreeks verkozen studenten. Vanwege dit mandaat hebben zij stemrecht in de algemene vergadering van de HGSR. 8

9 De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de HGSR en is als volgt samengesteld: voorzitter van de HGSR ondervoorzitter van de HGSR de leden van de stuurgroep 8 rechtstreeks verkozen facultaire studentenvertegenwoordigers per faculteit 3 rechtstreeks verkozen studenten in de raad van bestuur van de HoGent 8 rechtstreeks verkozen studenten in de stuvoraad Voorzitter/ondervoorzitter: duo/tandem taakverdeling De verkiezingen voor ondervoorzitter vonden plaats op de AV van 11 oktober, voorzittersverkiezingen vonden plaats op de AV van 8 mei Om de werklast van de voorzitter te verlichten, werd beslist een specifiek takenpakket voor voorzitter en ondervoorzitter op te maken (goedkeuring AV 5 november). Voorzitter en ondervoorzitter blijven op de hoogte van het reilen en zeilen in de HGSR in de meest brede zin en behouden op die manier het helikopterzicht op de volledige werking van de HGSR. Dit academiejaar werd gestart met een overleg tussen de voorzitter en ondervoorzitter en de studentenmedewerkers, het team. In het team wordt bv de agenda van de stuurgroep voorbereid, problemen gesignaleerd en gedelegeerd, alsook praktische zaken behandeld, zoals het HGSR-lokaal, logistieke ondersteuning vergaderingen, wie heeft toegang tot het HGSR-lokaal, enz. Stuurgroep De stuurgroep is de locomotief van de HGSR. De stemgerechtigde leden van de AV kiezen uit de bredere studentenpopulatie jaarlijks een voorzitter en ondervoorzitter en duiden de voorzitters van de verschillende werkgroepen aan. Samen met de hoofdredacteur van Boxmagazine vormen zij de stuurgroep. De stuurgroep heeft als taak de interne werking te garanderen, de actuele dossiers te behartigen en inhoudelijk de HGSR een visie op lange termijn te bezorgen. Werkgroepen Werkgroepen zijn cruciaal om de studentenraad optimaal te laten renderen: voorbereiden en opvolgen van dossiers, standpunten innemen, wervend werken naar nieuwe leden, contact met de achterban, De werkgroepen behartigen elk een specifiek thema: communicatie, ecologie, extern (GAST, StuGent, VVS), internationalisering, ICT, onderwijs en kwaliteit. De voorzitters zijn lid van de stuurgroep en de algemene vergadering. Uit de leden van de algemene vergadering worden de studenten gezocht en aangesteld voor onderstaande mandaten: Onderwijsraad (2) Kwaliteitsraad (2) Bouwcommissie (1) Centrum voor ondernemen stuurgroep (2) PR werkgroep HoGent (3) Werkgroep internationalisering HoGent (1) 9

10 1.1 Algemene vergadering 1.2 Raad van bestuur De raad van bestuur staat in voor het strategische beleid. In de raad van bestuur zetelen drie studenten, rechtstreeks verkozen voor twee jaar. Joren Guillaume (GTI) Tamara Vandecatseye (SOA) Koen Schurgers vanaf 13 november 2012 (FBO) 1.3 Stuurgroep Voorzitter: Bram Roelant (FMW) Ondervoorzitter: Mathieu van der Sluis (FMW) Werkgroepvoorzitters: Communicatie: Tamara Vandecatseye (SOA) Ecologie: Andreas Hooft (FMW) Extern: Sarah Tuytschaever (FMW) ICT: Jens Antjon (FMW FBO) Internationalisering: Mathieu van der Sluis (FMW) Kwaliteit en onderwijs: Bram Roelant (FMW) Hoofdredacteur Box: Tamara Vandecatseye (SOA) vanaf 21 februari Kimberly Devriendt (FBO) 1.4 Leden algemene vergadering HGSR Vertegenwoordiger Opvolger Koen Schurgers (FBO) Kimberly Devriendt (FB0) Ontslag 6/12/2012 Vertegenwoordiger vanaf 13/12/2012 Andreas Hooft (FMW) - Lynn De Weirdt (FNT) Lode Kerckhofs (FNT) Lécluse Thibaud (SOA) Tamara Vandecatseye (SOA) Dries Maes (GHB) Pieter-Jan Dumolein (GHB) Xavier Ganton (GTB) Jonas Claeys (GTB) Cédérik Goossens (GTT) Kaat Ceusters (GTT) Ontslag 13/12/2012 Vertegenwoordiger vanaf 13/12/2012 Johan Samyn (GTI) Hannes Vandevelde (GTI) 1.5 Leden algemene vergadering Sovoreg vzw tot 31/12/2012 Vertegenwoordiger Opvolger Veerle Maryssael (FMW) Mathieu van der Sluis (FMW) Lode Kerckhof (FNT) Ruben Bex (FNT) Jonathan Stevens (FBO) Kimberly Devriendt (FBO) Kurt Vanzeebroeck (GTI) Michel Peeters (GTI) Stijn Vandelanotte (GTB) Berdien Desaever (GTB) Joan de Vries (GTT) Matthijs Naessens (GTT) Saja Vande Walle (GHB) Pieterjan Platteeuw (GHB) Anthea Deblaere (SOA) 10

11 Leden stuvoraad vanaf 1 januari 2013 Vertegenwoordiger Bram Vandenberghe (GTB) Kimberly Devriendt (FBO) Anthea Deblaere (SOA) Veerle Maryssael (FMW) Kurt Van Zeebroeck (GTI) Jens Antjon (FMW-FBO) Sanderijn De Smet (FMW) Pieterjan Platteeuw (GHB) Plaatsvervanger Berit Verhelst (FMW) Jonathan Stevens (FBO) Gertjan Veeckman (FMW) Mathieu van der Sluis (FMW) Sarah Tuytschaever (FMW) Emmy Baert (FMW) Gaëtan van den Bulcke (FBO) Micheline Van Hoeve (GHB) 1.6 Bouwcommissie (1) Een belangrijk mandaat, de beslissingen die hier worden genomen hebben een zeer grote impact voor de studenten: gebouwen, infrastructuur, parkeerplaatsen voor studenten enz. Het probleem van de oefenlokalen voor SOA bv, meer bepaald voor de studenten van het conservatorium, is verschillende keren op de agenda geplaatst, maar er is nog steeds geen goede oplossing. Het tekort aan oefenlokalen dateert niet van dit academiejaar, maar gaat al enkele jaren mee. Om te kunnen wegen op de besluitvorming i.v.m. nieuwe gebouwen maar ook verbouwingen, wijzigingen reglementeringen voor bv parkeren, fietsenstallingen, is het zeer belangrijk dat studenten hier vertegenwoordigd zijn. Het blijft moeilijk om voor deze commissie een vaste afgevaardigde te vinden. De HGSR heeft dit academiejaar bovendien de vraag gesteld om twee studenten te mogen afvaardigen. Deze vraag werd meegenomen in de herziening van de samenstelling van de bouwcommissie, o.m. met de bedoeling de onderwijskundige inbreng te verhogen. Dit academiejaar namen achtereenvolgens het mandaat op: Gaëtan van den Bulcke, Jonas Claeys, Joren Guillaume. 1.7 Kiesbureau (van 1 naar 2 mandaten) Het kiesbureau staat in voor de organisatie van de verkiezingen van studentenvertegenwoordigers en van personeelsvertegenwoordigers in de bestuurs- en medezeggenschapsorganen van de Hogeschool Gent. Bij de start van het academiejaar zetelde er 1 student in het kiesbureau. Vertegenwoordiger: Koen Schurgers (FBO) Opvolger: Bram Roelant (FMW) De samenstelling van het kiesbureau (B/BC/2012/ALG/0025) werd aangepast ingevolge de integratie van Sovoreg vzw in de Hogeschool Gent en van de geassocieerde faculteiten in de Universiteit Gent. Naar aanleiding van deze update in de samenstelling van het kiesbureau werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om eventueel ook de vertegenwoordiging van de verschillende stakeholders aan te passen. Voor de studentenvertegenwoordiging worden er in het kiesbureau twee mandaten van effectieve leden en twee mandaten van plaatsvervangende leden voorzien. Vertegenwoordiger: Koen Schurgers (FBO) Plaatsvervanger: Berit Verhelst (FMW) Vertegenwoordiger: Bram Roelant (FMW) Plaatsvervanger: Jens Antjon (FMW FBO) 11

12 1.8 Kwaliteitsraad (2) De kwaliteitsraad is een denktank voor beleidsvoorbereidend werk, onderwijsinhoudelijke items zoals bv visie op onderwijs, systeem van integrale kwaliteitszorg, evaluatiebeleid, enz. Belangrijk is ook het domein van de elearning, waaronder de digitale leeromgeving Chamilo. Joren Guillaume en Kimberly Devriendt nemen deze mandaten op. 1.9 Onderwijsraad (2) Behandelt alle dossiers inzake OER, procedures, aspecten die te maken hebben met internationalisering, studentenaangelegenheden en ook de bibliotheken. Vroegere bibliotheekraad werd nu ook opgenomen in de onderwijsraad. De mandaten in de onderwijsraad lopen over twee academiejaren. Bram Roelant (FMW) en Mathieu van der Sluis (FMW) verlengen hun mandaat. Naast deze officiële structuren bestaan er informelere ad-hoc werkgroepen en overlegorganen waar studenten in zetelen Centrum voor Ondernemen (2) De stuurgroep CVO werd pas dit academiejaar opgericht. Alle opleidingen zijn er vertegenwoordigd. Het is een absolute meerwaarde dat de studenten er vertegenwoordigd zijn. CVO spitst zich volledig toe op studenten: startende ondernemer, hulp bij opmaken businessplan, out of the box-denken, Het CVO werkt ondersteunend en organiseert ook boot Camps, brainstormsessies, Ondernemen is sinds dit academiejaar tevens een keuzevak binnen HoGent. Deze stuurgroep wordt opgevolgd door de studentenmedewerker Gert Vandyck. Koen Schurgers neemt het tweede mandaat op PR werkgroep dienst Communicatie HoGent De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor interne communicatie, externe communicatie en alumniwerking van de HoGent. De dienst fungeert als coördinerend orgaan voor de communicatie van de verschillende diensten, directies, faculteiten en de Hogeschool Gent als geheel. De Hogeschool Gent Studentenraad vindt het heel belangrijk om in deze werkgroep aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat de HoGent regelmatig en op een positieve manier in de pers komt. Een tweede groot aandachtspunt is de communicatie binnen de HoGent, vooral naar de studenten. Studenten zijn het best geplaatst om te evalueren of de communicatie die voor hen bedoeld is, ook wel tot bij hen geraakt. Het is niet omdat iets wordt geplaatst op bv Chamilo, dat alle studenten op de hoogte zijn. De studentenraad wil constructief meewerken aan een betere interne en externe communicatie. In deze werkgroep komen diverse onderwerpen aan bod: huisstijl, beursstand, digitale media, campagnes voor HoGent, Jens Antjon, Bram Roelant en Gert Vandyck volgden deze vergaderingen. 12

13 1.12 Overleg internationalisering centraal (1) Overleg met zowel de centrale verantwoordelijken internationalisering als de facultaire diensthoofden internationalisering, de studentenvoorzieningen en de studentenraad. In deze stuurgroep wordt heel wat besproken zowel voor de uitgaande als de inkomende studenten. Een greep uit de agendapunten: Erasmusbeurzen, buddysysteem, voorwaarden, selectiecriteria en rangschikking studenten buitenland, tijdslijn en afsprakenkader mobiliteiten, aanvraag Europees University Charter 2014, internationaal curriculum, Moveon, verhogen studentenmobiliteit, versterken internationale uitstraling HoGent, welcome days Door aanwezig te zijn op dit overleg, is er een vlotte doorstroming van communicatie van de werkgroep communicatie HGSR naar het centrale niveau en omgekeerd, en kunnen aandachtspunten meteen besproken worden met zowel het centrale niveau als het facultaire niveau. Mathieu van der Sluis, ook voorzitter van de werkgroep internationalisering HGSR, volgde de vergaderingen op, bij afwezigheid woonde Jens Antjon het overleg bij. 2. Studentenvertegenwoordigers, wie zijn ze? Studentenvertegenwoordigers zijn studenten van de HoGent, die zich vrijwillig inzetten om de stem van de studenten te vertegenwoordigen op de officiële raden en heel wat overlegorganen. Ze besteden heel wat uren, dagen, weken aan het vertegenwoordigerswerk en dit onbezoldigd. Alleen de studenten die zetelen in de raad van bestuur ontvangen, net zoals de andere leden van de raad van bestuur, een maandelijkse vergoeding. De HoGent ondersteunt de studentenvertegenwoordigers op heel wat niveaus. 2.1 Logistieke ondersteuning Op campus Schoonmeersen, D-gebouw beschikt de HGSR over een groot lokaal. Dit academiejaar werden er twee extra Pc s geïnstalleerd, alsook werden printfaciliteiten voorzien en specifiek voor de studenten werd een extra telefoontoestel geplaatst. Alle mogelijke bureaumateriaal is aanwezig en mag vrij gebruikt worden. Studenten van de stuurgroep hebben allen toegang met hun studentenkaart. Voor alle vergaderingen, zowel de algemene vergadering, de stuurgroep en de werkgroepen van de HGSR worden er broodjes voorzien. Vanaf dit academiejaar is er ook een ijskast ter beschikking in het lokaal met frisdrank die regelmatig wordt aangevuld, alsook is er steeds een voorraad versnaperingen aanwezig. Dit academiejaar werden twee plooifietsen aangekocht bij studentenmobiliteit opdat de studentenvertegenwoordigers zich vlot zouden kunnen verplaatsen tussen de verschillende campussen en de centrale administratie op de Kortrijksesteenweg. 13

14 Alle vervoeronkosten voor de studenten die de HGSR vertegenwoordigen binnen de VVS worden vergoed, Go Passen worden ter beschikking gesteld, de deelname aan de eindactiviteit van de VVS wordt betaald. 2.2 Participatie, alleen voor bemiddelde studenten? Studentenvertegenwoordigers blijven ook zelf financieel investeren in hun participatiewerk. Dit werd uitgebreid besproken in de algemene vergadering van 27 maart, waar een standpunt hieromtrent werd ingenomen om voor te leggen aan de VVS. Door de toenemende professionalisering van de studentenvertegenwoordiging vraagt studentenparticipatie heel veel tijd en voorbereiding, de dossiers worden steeds complexer. Vooral de studentenvertegenwoordiging op Vlaams niveau vraagt nog meer tijd en investering. Studenten die op dit niveau participeren en hun studie tot een goed einde willen brengen, kunnen er geen studentenjob meer bijdoen. Het is dan ook een reëel risico dat studentenparticipatie uitgroeit tot een engagement dat alleen door bemiddelde studenten kan worden opgenomen. Studenten die voldoende financiële ondersteuning worden door hun ouders en die het zich eventueel ook kunnen veroorloven om een extra jaar te studeren. Dit is echter niet voor alle studentenvertegenwoordigers weggelegd. Het zou bijzonder betreurenswaardig zijn als deze evolutie, die hier en daar al begonnen is, zich verder zou zetten. Een denkpiste zou kunnen zijn om een financiële vergoeding, onder de vorm van een vrijwilligersvergoeding, hier tegenover te plaatsen Deze vergoeding weegt niet op tegen het aantal werkuren, maar het compenseert. In Finland, Zweden, Nederland en Denemarken werken gesubsidieerde studentenraden en die draaien zeer goed. Van vrijwilligers kan je niet veel verwachten, maar als er een vrijwilligersvergoeding wordt uitbetaald, mag hier zeker iets tegenover staan. De algemene vergadering keurde unaniem deze denkwijze goed. Het voorstel tot het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding aan studentenvertegenwoordigers werd verworpen door de VVS. Er is nog geen andere oplossing. 2.3 Contactgegevens studentenvertegenwoordigers Uit het beleidsplan HGSR: Er zijn veel vertegenwoordigers binnen de raden en binnen de participatiecommissies van de faculteiten. Het is de taak van de HGSR om deze studentenvertegenwoordigers zo bereikbaar mogelijk te maken, zowel voor elkaar, maar ook voor elke student op de HoGent en buiten HoGent. Dit academiejaar werd de eerste stap hierin gezet. Op hgsr.be, wie is wie werd een overzicht van de leden van de stuurgroep gepubliceerd met het adres. Van diegenen die hiervoor toestemming gaven, werd ook het mobiel nummer opgenomen. Een aandachtspunt is de uitbreiding van dit overzicht met alle studentenvertegenwoordigers van de HoGent binnen al de commissies en raden waar studenten een mandaat hebben. 14

15 De structuur van de HGSR is zonet volledig toegelicht. De studentenvertegenwoordigers van de HGSR hebben zich vooral ingezet op inhoudelijke aanpassingen, op het uitvoeren van ons beleidsplan, op het meenemen van signalen van de studenten, op het medebestuur met de HoGent. In de volgende hoofdstukken wordt getracht een beeld te schetsen van de werking van de HGSR. De voorzitters van de verschillende werkgroepen lichtten hun werking toe met de vooropgestelde doelen en strategieën én een kritische evaluatie. Het is onmogelijk om alles gedetailleerd in dit jaarverslag op te nemen. U vindt de verstrekte adviezen en de zeer gedetailleerde verslagen van de algemene vergaderingen op hgsr.be. 3.Werkgroepen 3.1 Inleiding De werkgroepen zijn cruciaal om de studentenraad optimaal te laten renderen: voorbereiden en opvolgen van dossiers, standpunten innemen, wervend werken naar nieuwe leden, contact met de achterban. De HGSR telde bij de start van het academiejaar vier statutaire werkgroepen: - communicatie; - extern; - ICT; - Internationalisering. De stuurgroep kan op eigen initiatief of door voordracht van de algemene vergadering werkgroepen oprichten voor een vastgestelde proefperiode: de ad-hoc werkgroepen. Na de proefperiode kunnen ze statutair bekrachtigd worden. De ad-hoc werkgroepen functioneren met dezelfde draagkracht als de statutaire werkgroepen. Er werden twee nieuwe werkgroepen opgericht nl. ecologie (AV 11 oktober 2012) en onderwijs en kwaliteit (AV 5 november 2012). In de laatste algemene vergadering van dit academiejaar, dd. 16 mei, werd na evaluatie beslist om beide werkgroepen statutair te maken. De werkgroepsvoorzitters worden aangeduid door de algemene vergadering. Werkgroepen staan in voor de eigen dagelijkse en inhoudelijke werking. Alles wordt voorgelegd aan de stuurgroep en/of de algemene vergadering. De stuurgroep bespreekt het dossier en kan het vervolledigen. Ze maakt verdere afspraken en keurt goed. Wanneer er een standpunt moet worden ingenomen vóór een algemene vergadering plaats vindt, heeft de stuurgroep de bevoegdheid om hierover te stemmen. In alle andere gevallen legt de stuurgroep het dossier voor op de eerstvolgende algemene vergadering. Het is de taak van de werkgroep om de inhoudelijke standpunten te bewaken op lange termijn. Dit vraagt alertheid en updating over de ingenomen standpunten en bijsturing waar nodig. De werkgroep gaat actief op zoek naar knelpunten/aandachtspunten om op die manier 15

16 preventief/proactief te kunnen inspelen op de actualiteit, de snelle informatieverwerking en kennisoverdracht. Het spreekt vanzelf dat de werkgroepen elkaar ondersteunen in de werking. Alle HoGent studenten zijn welkom in de werkgroepen. Mits toestemming van de voorzitter van de HGSR kunnen ook externen lid worden, nl deze externen die omwille van hun expertise en dossierkennis een meerwaarde kunnen zijn. Er werd een adres aangemaakt voor iedere werkgroep. Om alle verwarring te vermijden met de centrale diensten, werd gebruik gemaakt van student.hogent.be. Deze adressen worden gebruikt in alle communicatie. Beheerders zijn de werkgroepsvoorzitters en, voor de continuïteit, een studentenmedewerker. Iedere werkgroep kreeg een eigen webpagina binnen beheerd door een studentenmedewerker. Alle content/input werd aangereikt door de werkgroepvoorzitters. Iedere werkgroepvergadering werd logistiek ondersteund: vergaderlokalen, broodjes en frisdrank. 3.2 Werkgroep communicatie Doelstellingen Het hoofddoel van de werkgroep communicatie is de bekendheid van de HGSR vergroten en studenten een beter beeld geven van wat de HGSR precies is en waarvoor de HGSR staat. Belangrijk in dit streven is het verzorgen van een betere communicatie over de activiteiten en de verwezenlijkingen van de HGSR. Verder wil de werkgroep communicatie het communicatiebeleid van HoGent evalueren en mee aansturen. Hiermee hoopt de werkgroep zowel de interne als externe communicatie van HoGent te verbeteren. Onder de werkgroep communicatie valt ook Boxmagazine. De werking van Boxmagazine.be wordt gefinancierd door de directie studentenvoorzieningen. De eerste doelstelling is om de kwaliteit van het online magazine hoog te houden en als rechtstreekse schakel te gebruiken tussen de HGSR en de studenten van HoGent. De tweede doelstelling is het aantrekken van nieuwe journalisten, fotografen en redacteurs om het bestaan van Boxmagazine te verzekeren. Strategieën Om deze doelstellingen te bereiken werden door de werkgroep een aantal strategieën uitgewerkt. - Eerst en vooral wil de werkgroep een enquête organiseren om te polsen naar de bekendheid van de HGSR. Kennen studenten de HGSR? Zo ja, langs welk kanaal hebben ze gehoord van de HGSR? Zo neen, hoe denken ze dat studenten vertegenwoordigd worden? Op basis van de uitslag van deze enquête beslist de werkgroep om verdere stappen te ondernemen om de bekendheid van de HGSR te vergroten bij de studenten. De enquête werd opgesteld in samenwerking met de dienst kwaliteitszorg. - Een maandelijkse nieuwsbrief die naar alle studenten van HoGent verzonden wordt en enkel de HGSR bespreekt. Via deze nieuwsbrief wordt gecommuniceerd naar de studenten wat de HGSR verwezenlijkt heeft via haar adviezen, welke activiteiten er gepland zijn, een korte opsomming van artikels die verschenen zijn in Box. 16

17 Hierbij wordt telkens verwezen naar de Facebookpagina en de website van de HGSR en die van Box. Via deze nieuwsbrief zal de HGSR bekendheid vergroot worden en krijgen de studenten een concreet beeld van wat de HGSR is en doet. - Via de Facebookpagina van de HGSR en Box enkele wedstrijden organiseren doorheen het academiejaar om meer likes te krijgen. Hoe meer likes, hoe meer mensen er bereikt worden. Hierdoor stijgt de bekendheid. - Vanaf dit academiejaar is Box digitaal geworden en is er geen papieren versie meer. De website werd gelanceerd met promotiemateriaal en reclame om zo de bekendheid van Boxmagazine.be te vergroten. - Via diverse kanalen van de HGSR en Box blijven oproepen voor journalisten, fotografen en redacteurs om het team van Box te versterken. Evaluatie doelstellingen De hoofddoelstelling nl de bekendheid van de HGSR vergroten en studenten een beter beeld geven wat de HGSR is, is bereikt (zie verder strategieën). De andere doelstellingen zijn bereikt, al dient hier een duidelijke kanttekening geplaatst. Voor het mee aansturen van het communicatiebeleid van de HoGent is er de afhankelijkheid van externe factoren, waardoor het moeilijker is een eenduidig beleid uit te schrijven en te volgen. De HGSR zetelt in de PR-werkgroep van de HoGent, maar het aandeel is te klein om de communicatiestrategie van HoGent te wijzigen en/of te verbeteren. Doorheen het academiejaar is gebleken dat er wel degelijk gehoor wordt gegeven aan de HGSR- zorgen en -bedenkingen m.b.t. de adviezen die de HGSR uitschrijft. Wat betreft Boxmagazine is het doel bereikt, maar is de werkende redactie nog steeds van fluctuerende aard. Tijdens het academiejaar heeft de werkgroep communicatie het ontslag van de hoofdredacteur goed en zonder problemen opgevangen. Evaluatie strategieën - De enquête werd online afgenomen van 8 januari 2013 t.e.m. 31 januari 2013 en leverde 2943 respondenten op, wat een groot succes is. Uit de resultaten bleek o.a. dat de grote meerderheid van de studenten op de hoogte wil gehouden worden van het reilen en zeilen van de HGSR. - Dit gebeurt vb. via de Facebookpagina. Het aantal volgers en/of leden is aanzienlijk gestegen het voorbije academiejaar. De stijging van 228 naar 544 likes (stijging van meer dan 200%) kan dus een succes genoemd worden. Facebook werd consequent gebruikt doorheen het academiejaar bij het aankondigen van acties, het opzetten van evenementen en het publiceren van beeldmateriaal. - De tweemaandelijkse nieuwsbrief is niet doorgevoerd. In plaats daarvan is er een overeenkomst gesloten met de webmaster van HoGent. De HGSR kreeg een vaste plaats/rubriek in de maandelijkse nieuwsbrief naar studenten en personeel. Dit werd als positief ervaren aangezien op deze manier een overload aan nieuwsbrieven en mails vermeden wordt. - De werkgroep communicatie diende ook een advies in betreffende de voorziening van locaties om te afficheren op alle campussen. Dit advies werd unaniem goedgekeurd op de algemene vergadering van 21 februari

18 De HGSR wil op continue basis in de kijker staan om de studenten op de hoogte te houden van wat de HGSR doet zodat zij actief kunnen participeren in het beleid van de HoGent. De HGSR gebruikt activiteiten en promotiecampagnes om dit te bewerkstelligen, vaak met een nadruk op de facultaire studentenparticipatie. Deze vormt immers de opstap naar andere en bredere vormen van studentenparticipatie (HGSR, faculteitsraden, Raad van Bestuur, opleidingscommissies ).Hiervoor worden op geregelde tijdsstippen tijdens het academiejaar geafficheerd op iedere campus. Het grootste probleem is echter dat het de HGSR ontbreekt aan permanente voorzieningen om de affichecampagnes uit te voeren. De HGSR adviseerde dan ook de aankoop van een aantal aanhangborden. - Wat betreft Boxmagazine: het aantal likes op de Facebookpagina steeg van 150 naar Het digitaliseren van Box heeft een meer dan degelijke website opgeleverd die goed werkt en een makkelijke publicatie toelaat. De nieuwe website werd volledig ontworpen door Jens Antjon, ook voorzitter van de werkgroep ICT, hij staat ook in voor het onderhoud. - Promotiecampagnes werden opgezet op verschillende campussen: met affiches werd een leuke stand ingericht, de nieuwe website werd gedemonstreerd en gadgets werden uitgedeeld. - Ter ondersteuning werd ook gezorgd voor volgende zaken: een Flickr account voor stockeren van foto s, een app voor Androïd en een app voor iphone. Er werd een dictafoon aangekocht en de nodige software voor spraakherkenning (opnemen en uittypen van interviews). - Er is geconcludeerd dat het volledig achterwege laten van een papieren publicatie geen goed idee was. Uit de resultaten van de enquête bleek dat de meeste studenten Box kennen via de papieren versie. Er werd voorgesteld om volgend academiejaar terug vier publicaties per academiejaar te maken. Dit academiejaar is er een verschenen, een informatieve wegwijzer voor de studenten tijdens de examens met examentips, gezonde recepten, sportadvies, puzzeltjes, zelfs tips over hoe overleeft je relatie de examens. Er wordt ook een gemaakt, een magazine dat verdeeld wordt in de welkomstpakketten voor de nieuwe HoGent-studenten. Ook in dit magazine staan heel wat tips voor de toekomstige studenten over HoGent en over de Stad Gent, alsook een leuke wedstrijd met een nog leukere hoofdprijs, nl. een etentje met de hoofdredactrice! - Het eerste deel van het academiejaar heeft Box actief gebruik gemaakt van de aanwezige communicatiekanalen zoals bv. de plasmaschermen in de resto s, om acties aan te kondigen en oproepen te doen naar nieuwe leden. Deze oproep is niet onbeantwoord gebleven. Enkele nieuwe redactieleden hebben zich gemeld. - Een groot probleem bij Boxmagazine is het ontbreken van een harde kern binnen de redactie, waardoor het vaak moeilijk is de constante te houden die een magazine heeft, een digitaal magazine nog meer dan een geprint. De meesten zijn eerder actief als gastredacteur, waardoor het moeilijk is consistentie te houden wat betreft gepubliceerde stukken. Dit is alleszins een aandachtspunt naar volgend academiejaar. - Onafhankelijkheid van Box t.o.v. de HGSR (AV 27 maart) Aangezien de hoofdredacteur van Box ook lid is van de stuurgroep én van de algemene vergadering van de HGSR is het moeilijk om kritische artikels te schrijven aangaande de 18

19 HoGent, studentenparticipatie Box adviseert dat de hoofdredacteur beter geen studentenvertegenwoordiger is, alsook beter geen deel uit maakt van de AV en de stuurgroep van de HGSR. Bijkomend probleem is dat Box ook de communicatie verzorgt voor de HGSR. Kan een onafhankelijke redactie die niet meer aanwezig is op de vergaderingen zorgen voor een vlotte communicatie? Een onafhankelijke redactie is ook volledig onafhankelijk. Financieel staat de redactie nu al onder de studentenvoorzieningen, maar de vraag stelt zich dan wel of de logistieke ondersteuning van de HGSR-studentenmedewerkers dan nog mogelijk is. De AV ondersteunde de vraag van de Boxredactie om onafhankelijk te kunnen optreden. Verdere opvolging is hieromtrent noodzakelijk voor de volgende Boxredactie. Statistieken Boxmagazine.be Sinds de lancering van de nieuwe site hebben 30,1% van de bezoekers van Boxmagazine de website op zijn minst twee keer bekeken. Veel van de bezoeken aan de website zijn te danken aan de inspanningen van de werkgroep communicatie, maar ook aan de verwijzingen op websites van derden (verschillend van de HGSR en van Boxmagazine.be). Dit is alleszins een aandachtspunt. In de loop van het academiejaar hebben 10 % van de bezoekers gebruik gemaakt van een mobiel apparaat (smartphone of tablet). Door apps te lanceren wordt het aantal bezoekers verhoogd. Uit onderzoek blijkt dat een iphone app en een Androïd app de voorkeur genieten. Samenstelling werkgroep communicatie Voorzitter: Tamara Vandecatseye Ondervoorzitter: Kimberly Devriendt Leden: de werkgroep wordt opgedeeld in leden voor de werkgroep communicatie en leden Boxmagazine. Communicatie: Kimberly Devriendt, Koen Schurgers, Jens Antjon, Johan Samyn Boxmagazine: Hoofdredacteur: Tamara Vandecatseye, vanaf 21 februari Kimberly Devriendt Vaste redactie: Jens Antjon, Gerbrand van Uytvanck, Els Staes, Mattias D Haene, Pieter-Jan Leupe, Daisy Demeyere, Johan Samyn, Naomi De Schepper, Kostas Leme Kostas, Kimberly Devriendt, Sammy Van den Broeke, Mieke Wittebrood, Alexander Devillé, Jeroen Brejou, Laura Vandewalle, Joren Guillaume, Jeroen Baeken, Iris Jiang. Gastredactie: Andreas Hooft, Laura Vandewalle, Evy Maes. 19

20 3.3 Werkgroep Ecologie De nieuwe werkgroep ecologie wordt voorgesteld op de algemene vergadering van 11 oktober. De werkgroep werd pas opgericht maar staat al van in het begin stevig in de schoenen. Er werd een leuk logo ontworpen. De focus ligt vooral op eerste- en tweedejaarsstudenten, alsook om de verspilling op de HoGent tegen te gaan. De werkgroep ecologie viseert het ecologisch studeren aan de HoGent. Hiermee wordt bedoeld dat ze erop toezien dat de HoGent een ecologisch verantwoord beleid voert en dat tegelijkertijd ook een voorbeeldfunctie meegeeft. Strategie doelstellingen Slogan: Begin bij jezelf! De HoGent kan een voorbeeld zijn voor de studenten en zij daaropvolgend een voorbeeld voor anderen. - Sensibilisatieacties: lectoren, studenten en medewerkers sensibiliseren. - Milieu-ontlastende ondernemingen en adviezen energie-efficiëntie verbeteren: o duurzaam omspringen met waterverbruik (waaronder drinkwater); o duurzame voeding; o milieuvriendelijk transport; o inspraak in de bouwcommissie; o continuïteit. Werkwijze: Bespreken en formuleren van problemen, research, overleg en adviezen formuleren, interne en externe samenwerking, evaluatie en communicatie Evaluatie Visie en doelstelling Doorheen het academiejaar is de visie constant gebleven: de werkgroep viseert het ecologisch studeren. Er kan wel een verschuiving gebeuren in de benoeming naar aanleiding van het VVS congres te Leuven. Daar werd in een werkgroep duurzaamheid het duurzaam studeren besproken. In zijn conclusie stelde de VVS-werkgroep dat de benoeming van duurzaamheid een breder werkveld biedt dan ecologie. Het zou hier wel enkel en alleen gaan om een verandering in de visietekst en dus geen naamsverandering van de werkgroep. (Deze beslissing dient genomen te worden door de toekomstige voorzitter en leden). Strategie Men kan vaststellen dat de werkgroep op de goede weg is om al zijn doelstellingen te behalen. Het is echter vanzelfsprekend dat de werkgroep zich nog in zijn kinderschoenen bevindt en nog naar een soepelere werking streeft. 20

21 Een overzicht per doelstelling - De slogan Begin bij jezelf is nagestreefd. Een artikel op Boxmagazine.be leverde nieuwe leden op. Er is een duidelijk bewustzijn binnen de studentenraden dat deze werkgroep bestaat. Daarbij wordt er dus al in geringe mate rekening gehouden met een ecologische visie. De werkgroep heeft deze visie ook proberen door te drukken in zijn adviezen, aanwezigheid in andere vergaderingen (bouwcommissie, HGSR, facultaire studentenraden), acties zoals de snoepjesactie op FMW - De sensibiliseringsacties komen op gang. Naar volgend jaar wordt er een nauwe samenwerking verwacht tussen lectoren bekend met het vakgebied duurzaamheid/ecologie/natuur. Het advies over drinkwatervoorziening sluit ook aan bij deze doelstelling. Daarbij wordt het doelpubliek naar de volgende jaren uitgebreid door een mogelijke samenwerking met de Noord-Zuid vereniging en Universiteit Gent Milieu-ontlastende ondernemingen en adviezen. Men kan het volgende opmerken bij de onderverdeling van deze doelstelling: energie-efficiëntie verbeteren: niet behaald, werkpunt voor volgend jaar; duurzaam omspringen met waterverbruik (waaronder drinkwater): behaald in advies (zie onderaan deze rubriek); duurzame voeding: +/- behaald door zetel in werkgroep duurzame catering; milieuvriendelijk transport: Door een misverstand kon de werkgroep niet meewerken aan de fietsacties die werden georganiseerd; inspraak in de bouwcommissie: behaald, maar moet door complicaties herbekeken worden; continuïteit: behaald, wordt ook aan verder gewerkt (nieuw artikel op komst, agendapunt volgende vergadering). Agendapunten mee te nemen naar volgend jaar: 1. Samenwerking met Noord-Zuid vereniging. 2. Samenwerking met UGent Samenwerking met lectoren die duurzaamheid in hun curriculum bepleiten. 4. Verkiezen nieuwe voorzitter en ondervoorzitter begin academiejaar Advies sanitair waterverbruik De werkgroep ecologie schreef een eerste advies i.v.m. het sanitair waterverbruik (goedkeuring AV 21 februari). De werkgroep wil wegen op de toekomstige bouwplannen maar ook op de huidige situatie: studenten die dagelijks het toilet gebruiken en doorspoelen met leidingwater/drinkwater. Er zijn geen regenwaterputten. Elke keer als je het toilet doorspoelt spoel je twaalf liter drinkwater door. De werkgroep adviseert de bouwcommissie om het verbruik van drinkbaar leidingwater te verminderen, meer bepaald voor de sanitaire installaties, zoals de toiletten aan te sluiten op regenwaterputten. Antwoord HoGent op dit advies (algemene vergadering 16 mei) - Het verzamelen van regenwater en het gebruik ervan voor spoeling van toiletten wordt al geruime tijd door de hogeschool toegepast bij al haar nieuwbouw- en grote renovatieprojecten. In meerdere gevallen wordt het bufferen en gebruik van regenwater trouwens door de overheid opgelegd via de bouw- en milieuvergunning. - De HoGent en DGFB in het bijzonder zullen aan dit item blijvend aandacht schenken. 21

22 Een tweede advies i.v.m. drinkwatervoorziening op de HoGent was een herhaling van een advies dat twee jaar geleden werd voorgelegd (herhaling goedkeuring AV 21 februari). Het advies werd opgenomen in het grote restodossier van de dienst studentenvoorzieningen. De werkgroep ecologie adviseert de beheerders van de resto s op de HoGent om kraantjeswater merkbaar toegankelijker te maken voor studenten. Dit kan door het duidelijk kenbaar maken van een kraan of kannen waar flesjes of (voorziene) glazen en bekers kunnen bijgevuld worden. De werkgroep ecologie zou willen instaan voor het opstellen van een affiche die duidelijk zichtbaar kan worden opgehangen in de resto s. Antwoord directie studentenvoorzieningen (d.d. algemene vergadering 27 maart) Advies drinkwatervoorziening op HoGent Enkel in drie cafetaria s is er op heden nog geen waterfontein beschikbaar. Schoonmeersen A probleem nutsvoorzieningen aangekaart bij DGFB Schoonmeersen C nutsvoorzieningen OK installatie eind huidig academiejaar Cafetaria Ledeganck nutsvoorzieningen OK installatie eind huidig academiejaar Bij de waterfonteintjes worden 100% biologisch afbreekbare bekers uit PLA aangeboden. Deze bekers zijn vervaardigd uit bladresten van suikerriet of maïs. Veel studenten komen hier ook hun flesjes bijvullen om mee te nemen naar de leslokalen. DSV bekijkt de mogelijkheid om eventueel ecologische verantwoorde flesjes van 0.5 liter aan te bieden ( bijvoorbeeld in het welkomstpakket ). Samenstelling werkgroep ecologie Voorzitter: Andreas Hooft Leden: Mara Rosiers, Marijke Adriaenssens (ondervoorzitter), Jonas Claeys, Annaïs Jans, Evelien Van waes, Xavier Ganton Externe betrokkene: Muriel De Kestelier, docent duurzame ontwikkeling, lerarenopleiding, lager onderwijs 3.4 Werkgroep extern (VVS, GAST, StuGent) In de voorbije academiejaren werden de VVS (Vlaamse Vereniging voor studenten), de GAST(Gentse Associatie Studentenraad) en StuGent (studentenoverleg Stad Gent) apart behandeld. Op de algemene vergadering van 11 oktober werd voorgesteld om VVS, GAST en StuGent onder te brengen in de werkgroep extern. Het is efficiënter als één team alle externe dossiers en vergaderingen van de HGSR opvolgt. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd. 22

23 In volgende vergaderingen wordt de HGSR vertegenwoordigd door de werkgroep extern: StuGent Studentenoverleg Gent (StuGent) werd opgericht in 2001 en is een overlegplatform tussen het stadsbestuur, de studentenvertegenwoordigers en de studentenvoorzieningen van de Universiteit Gent en de hogescholen. Het doel van StuGent is de integratie van de studenten in de stad Gent bevorderen en hen een stem geven in de uitwerking van het beleid. Dit overleg vindt ongeveer vijf maal per jaar plaats. Dit creatieve en dynamisch orgaan realiseerde al allerlei initiatieven zoals student en mobiliteit en het doopreglement. Tot dit academiejaar volgde de studentenmedewerker deze vergaderingen op, vanaf vaardigde de werkgroep extern steeds een student/studenten af. GAST De Gentse Associatie Studentenraad (GAST) is het studentenvertegenwoordigingsorgaan bij de Associatie Universiteit Gent. Deze denktank over de verschillende instellingen heen dient als reflectiekamer om aan visieverbreding te doen. Binnen de associatie vind je naast HoGent ook Arteveldehogeschool, Universiteit Gent en HoWest terug. In deze studentenraad worden ook vaak dossiers voorbereid voor de VVS. VVS De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) is de overkoepelende organisatie van de studentenraden verbonden aan de instellingen van hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. VVS vertegenwoordigt de mening van de studenten aan deze instellingen over onderwijs, onderwijs gerelateerde en actuele zaken. VVS streeft naar de democratisering van het onderwijs en plaatst het verdedigen van de rechten van studenten en potentiële studenten hierin centraal. 23

24 Algemene doelstelling De werkgroep extern bouwt bruggen tussen de HGSR en de externe vergaderingen. Door hierin aanwezigheid te garanderen krijgt de HGSR een stem op associatie-, stads- en op Vlaams niveau. Om de professionaliteit van de werking te waarborgen is het belangrijk om in de werkgroep een eenduidige mening te vormen die de HGSR wil uitdragen naar haar externe partners. Deze informatieoverdracht werkt tweezijdig. Belangrijk is dat er een vlotte terugkoppeling is vanuit die externe vergaderingen naar de werkgroep en/of stuurgroep en indien van belang naar de algemene vergadering van de HGSR. Er worden ook contacten gelegd, relaties onderhouden met andere personen en instellingen die een meerwaarde kunnen betekenen voor de Hogeschool Gent Studentenraad. Evaluatie algemene doelstelling De algemene doelstelling die de werkgroep extern vooropstelde, is bereikt. De bruggen werden gebouwd tussen de HGSR en de externe vergaderingen. Concreet heeft dit zich geuit in enkele instellingsoverschrijdende evenementen waarbij de HGSR partner was, zoals het groot AUGent dictee, de nationale onderwijsmanifestatie, het GAST-debat, maar ook - andere dossiers, zoals de genderquota, het financieringsbeleid, de vrijwilligersvergoeding voor studentenvertegenwoordigers. Op die manier heeft de werkgroep extern de stem van de HGSR laten horen op associatie-, stads- en Vlaams niveau. Om steeds met een eenduidige mening naar buiten te komen naar de externe partners, is de werkgroep verschillende keren samengekomen op diverse vergaderingen waarin er plaats was voor overleg. Grote beslissingen of beslissingen met een grote impact werden steeds teruggekoppeld naar en voorgelegd aan de algemene vergadering, zodat de stem van de algemene vergadering ook extern werd uitgedragen. Transparantie en informatieoverdracht heeft deze werkgroep steeds hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast was het dit academiejaar belangrijk om de externe relaties te versterken en de HGSR meer op de kaart te zetten. Dit werd bekomen door steeds op alle vergaderingen actief aanwezig te zijn, actief deel te nemen aan externe activiteiten en door externe mandaten op onze schouders te nemen. Vanuit de HGSR werd het voorzitterschap van de GAST opgenomen, Sarah Tuytschaever stelde zich kandidaat en kreeg het mandaat. De Gentse Associatie Studentenraad werd vorig jaar nieuw leven ingeblazen door de toenmalige voorzitter. Dit was een evolutie die Sarah zeker wou verderzetten. De GAST heeft dit onder meer verwezenlijkt door gezamenlijk thema s aan te pakken: het UGent dictee werd een AUGent dictee, ondersteuning van de manifestatie van 28 maart en de organisatie van een onderwijsdebat voor alle studentenvertegenwoordigers van de AUGent op 2 mei. De HGSR was ook aanwezig op het lobbyweekend van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en was vertegenwoordigd op het VVS congres te Leuven. Het extern beleid van de HGSR is dit academiejaar alleszins toegenomen geprofessionaliseerd. Contacten zijn gelegd, relaties zijn aangegaan en de HGSR heeft een sterke positie gekregen op Vlaams niveau. Internationaal Op 23 mei werd Sarah Tuytschaever unaniem verkozen door de algemene vergadering van de VVS als bestuurslid internationaal

25 Ze vertegenwoordigde het VVS op Europees niveau bij de European Student Union in maart 2013 in Dublin. Aangezien de verschillende Europese studentenraden én de VVS positief waren over haar deelname werd ze opnieuw uitgestuurd naar Boedapest. In april 2013 nam ze deel aan de Board Meeting van ESU, de algemene vergadering van ESU. Ook op dit niveau heeft Vlaanderen stemrecht en worden beslissingen genomen op Europees niveau. Jaardoelstellingen De werkgroep extern stelde verschillende doelstellingen voorop. Hieronder worden ze kort beschreven alsook wordt een korte evaluatie weergegeven. 1) Het stemsysteem van VVS is aan hervorming toe. De werkgroep extern gaat op zoek naar een nieuw en democratisch systeem voor de stemverdeling. Dit is gelukt. Na veel brainstormen is er een nieuw stemsysteem gekomen dat werd aanvaard door de algemene vergadering van VVS. Het stemsysteem werd al in gebruik genomen en werkt prima, zonder studentenraden te bevoordelen noch te benadelen. 2) HGSR participeert in elke vergadering. De HGSR was in bijna alle vergaderingen aanwezig: op de algemene vergadering van de GAST, de algemene vergadering van VVS en op StuGent. Daarnaast was de werkgroep ook vertegenwoordigd op de werkgroep onderwijs, de werkgroep sociaal en de werkgroep internationaal van VVS. In de werkgroepen is er veel meer inspraak en kan er meer invloed op uitgeoefend worden dan op Vlaams niveau. Bij afwezigheid werd steeds de organisator van de vergadering op de hoogte gesteld met het verzoek het verslag door te sturen. 3) Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke vertegenwoordiging op de hierboven vernoemde vergaderingen: één vertegenwoordiger per stem. Op het VVS congres is dit doel niet bereikt. Dit kan beter volgend jaar. De HGSR was aanwezig met 3 personen, maar op een congres verdubbelt je stemmenaantal. Op andere vergaderingen heeft de HGSR zijn stem volwaardig kunnen laten gelden. 4) Dossiers moeten te gronde worden voorbereid wanneer de HGSR wordt vertegenwoordigd in een vergadering. De vergaderingen van de GAST waren steeds grondig voorbereid gezien het voorzitterschap van de HGSR. StuGent werd voorbereid door één persoon die de HGSR onderbouwd vertegenwoordigde. Bij VVS waren de werkgroepen de ideale voorbereiding op de algemene vergaderingen. Iedereen had toegang tot een online netwerk met alle voorbereidende documenten. Tot slot werden alle vergaderingen steeds besproken op de vergadering van de werkgroep extern. Zo was er een goede doorstroming van informatie. Op de werkgroep werd beslist welke agendapunten zelf werden aangepakt en welke op de stuurgroep werden voorgelegd. Via de stuurgroep werd het dossier geagendeerd op de algemene vergadering. 5) Werkgroep brengt ook zelf dossiers aan in externe vergaderingen. Er werden heel wat dossiers aangebracht: het stemsysteem (VVS), genderdossier, een aanvraag voor het plaatsen van een vaste barbecue (samenwerking HoGent-Stad Gent via StuGent), het AUGent dictee 25

26 6) Werkgroep extern ondersteunt de verschillende externe partners bij de organisatie van evenementen voor studentenvertegenwoordigers en/of studenten en neemt deel aan evenementen die georganiseerd worden door de externe partners. Op Vlaams niveau: opnieuw de onderwijsmanifestatie, de bekendheidsactie van VVS, het VVS congres, Europese evenementen GAST niveau: het AUGent dictee, het GAST debat, de algemene vergaderingen van de Associatie UGent StuGent: gratis fietsregistratie, Valentijnsactie, bloklocaties De toekomst Het is voor een studentenraad ontzettend belangrijk om een goed uitgebouwd extern beleid te hebben. Het is het gezicht van de studentenraad naar externe partners toe, het bepaalt je reputatie en zeker je invloed. Dit academiejaar heeft de Hogeschool Gent Studentenraad een enorme vooruitgang geboekt en kreeg een goede naam bij zowel de andere Vlaamse studentenraden als binnen de VVS. De HGSR is gegroeid van een studentenraad die zich liet vertegenwoordigen door een studentenmedewerker tot een actieve studentenraad, met studenten die actief participeren en wiens mening wordt geapprecieerd. Dit vraagt echter veel actieve aanwezigheid. Aandachtspunt naar volgend jaar: leg de data voor de vergaderingen van de werkgroep extern vast bij de start van het academiejaar. De studentenvertegenwoordigers in deze werkgroep hebben vaak nog veel andere mandaten waardoor het moeilijk is om achteraf een datum te vinden waarop iedereen aanwezig kan zijn. Belangrijk is ook een goede taakverdeling. Wie is aanwezig op welke vergadering? Ook de aanwezigheid van de voorzitter van de HGSR wordt verwacht op verschillende vergaderingen. Het is belangrijk dat de voorzitter van de HGSR en de voorzitter van de werkgroep extern sterk samenwerken. De voorzitter HGSR dient aanwezig te zijn op de algemene vergadering van de GAST en op de algemene vergadering van VVS alsook op het VVS congres. Connecties zijn enorm belangrijk binnen het Vlaams niveau. Daarom is het aan te raden om aanwezig te zijn op evenementen van externe partners. Het vormingsweekend van VVS is hier opnieuw ontzettend belangrijk. De HGSR heeft slechts drie stemmen, maar door de juiste mensen aan te spreken met de juiste argumenten kan je de invloed enorm vergroten. Ook de GAST is het ideale overlegplatform om sterker te staan op Vlaams niveau. Tot slot De werkgroep extern heeft dit jaar soms iets te veel hooi op zijn vork genomen. Zorg voor een goede inschatting van de werklast van wat de werkgroep aankan. Dit is sterk afhankelijk van het aantal leden van de werkgroep. Samenstelling werkgroep extern Voorzitter: Sarah Tuytschaever Werkgroep leden: Jens Antjon, Jeroen De Man, Sanderijn De Smet, Brecht Hubau, Bram oelant, Evelien van Waes, Mathieu van der Sluis 26

27 3.5 Werkgroep ICT Doelstellingen Algemene hoofddoelstelling is de samenwerking met de dienst Integrale Kwaliteitszorg, Onderwijsontwikkeling en e-learning en de dienst ICT: opvolgen van problemen, motiveren, aanmoedigen en bijsturen van oplossingen. De werkgroep ICT van de HGSR waakt erover dat er op volgende terreinen gelijktijdig wordt gewerkt: - Infrastructuur Het realiseren van een degelijk netwerk, oplossen van problemen en de uitbreiding van het computerpark en de voorzieningen in de nieuwe gebouwen van de HoGent. - Kennis en vaardigheden van lectoren en studenten Erop toezien dat er voldoende mogelijkheden voorzien zijn d.m.v. handleidingen, infosessies, bijscholingen zodat zowel studenten als lectoren met de huidige en de nieuwe systemen kunnen werken. - ICT-beleid o Zorg besteden aan het proces van implementatie van ICT; o zorg besteden aan de materiële context; o uitbouw en onderhoud van hardware; o uitbouw en onderhoud van didactische randapparatuur; o visie op vernieuwingen en ook ICT; o implementeren op instellingsniveau (oa. Databases voor bibliotheken, computerpark); o implementeren op klasniveau (oa. Chamilo ontwikkeling) Zo ziet de lector en student dadelijk het nut in van ICT; o implementeren op studentenniveau (oa. Hotspotgebruik, computers in de les). - Websites o Erop toezien dat de HoGent.be website degelijke en nuttige informatie bevat. o Samen met de werkgroep communicatie en de studentenmedewerkers de websites, die in beheer zijn van de HGSR, onderhouden, opvolgen, updaten met nuttige informatie. Websites in beheer van de HGSR: Boxmagazine.be, Hgsr.be, Hogeschoolgentstudentenraad.be, Hgsr.hogent.be. - Voorstellen doen t.a.v. de invoering van ICT binnen de dagelijkse onderwijspraktijk. - Voorstellen doen t.a.v. aanschaf van (didactische) software. De werkgroep ICT van de HoGent verplicht er zichzelf toe om minstens twee keer per jaar samen te zitten met de interne diensten van de HoGent. Evaluatie De werkgroep ICT heeft een druk werkjaar achter de rug. ICT is immers overal aanwezig, maar niet iedereen weet wat er allemaal aangeboden wordt en/of hoe gebruiken. Ook beheerde WG ICT verschillende websites. Voor Boxmagazine.be was dit niet alleen het beheer, Jens Antjon bouwde de volledige nieuwe website helemaal uit. 27

28 Op diverse terreinen was de werkgroep actief. ICT-problemen werden gemeld en de werkgroep ging in overleg met de bevoegde diensten. De werkgroep schreef vijf adviezen die werden voorgelegd aan de algemene directie van HoGent. Advies betreffende de nieuwsfeed in Chamilo (goedgekeurd AV 27 maart) De dienst Communicatie van de HoGent voorziet een uitgebreid scala aan nieuws en aankondigingen die van algemeen belang zijn. Studenten krijgen een overaanbod aan communicatiebronnen binnen de HoGent. Hierdoor gaat belangrijke informatie verloren. Op dit moment zijn er geen duidelijke richtlijnen over welke nieuwsberichten via welke bron mogen verlopen. Hierdoor mislopen studenten en begeleidend personeel veel nuttige informatie die door de dienst Communicatie gegeven wordt. Chamilo is een medium dat door elke student wekelijks wordt bezocht en bij gevolg geschikt is als communicatiebron. De Hogeschool Gent Studentenraad stelt voor om gebruik te maken van veel gebruikte bronnen om communicatie te voeren met studenten om te voorkomen dat informatie verloren gaat. De HGSR adviseert hierbij een nieuwsfeed op te maken, een verplicht veld op de home screen van Chamilo, waarbij eerder aangeboden nieuws en aankondigingen gepubliceerd door de Dienst Communicatie van de HoGent gemonitord worden weergegeven. Deze aanvulling op het huidige communicatie platform van de HoGent zal op 1 september in beperkte mate in dienst treden in de nieuwe versie van Chamilo. Hiervoor dankt de werkgroep ICT uitgebreid de professionele ondersteuning van de interne bevoegde dienst voor Chamilo ontwikkeling. Advies betreffende internationale studenten op Chamilo (AV 27 maart) De HoGent biedt op de webpagina van Chamilo internationale studenten de kans om hun taal in het Engels in te stellen. Deze studenten slagen hier echter niet in door hun gebrekkige kennis van het Nederlands. De HGSR stelt voor om aan de hand van gegevens van internationale studenten die aanwezig zijn in Bamaflex, via de automatische nachtelijke accountsynchronisatie, de standaardtaal voor internationale studenten te laten instellen als Engels. Deze optie zal in de loop van het academiejaar worden opgestart. Advies betreffende single sign-on (AV 27 maart) De HoGent beschikt over veel (ongekende) digitale portalen waarlangs studenten a.d.h.v. hun persoonlijke login gegevens kunnen inloggen en gebruik maken van allerhande systemen, reservatiesystemen, ibamaflex, cursussen, webstorage Studenten maken echter geen gebruik van alle portalen en vinden de weg niet naar de verschillende portaalsites en maken, door het wederkerend inloggen, niet optimaal gebruik van de mogelijkheden die aangeboden worden door de HoGent. De HGSR stelt voor om gebruik te maken van een single sign-on systeem, waarbij de meest gebruikte portaalsite Chamilo wordt gebruikt als mainpage. De student kan vanuit Chamilo overschakelen naar de andere portaalsites en dient zich niet opnieuw in te loggen om gebruik te maken van de extra sites. De werkgroep ICT was verheugd te mogen vernemen dat binnen het bestuur van de HoGent een initiatief is ondernomen om dit project op te starten. De werkgroep zal dit in academiejaar verder opvolgen. 28

29 Advies betreffende de programma s die worden aangeboden op bibsource (AV 16 mei) Het programma CAD wordt gebruikt door diverse opleidingen in FNT, maar ook in de School of arts. Voor FNT staat het programma ook geïnstalleerd op de Pc s in het PC-lokaal. Het lokaal is echter te weinig open. De studenten vragen om het lokaal meer en langer open te stellen. Een andere mogelijke oplossing is om CAD te installeren op alle Pc s in de bibliotheken. Op deze manier is het probleem van de openingsuren van het lokaal ook opgelost. Dit geldt ook voor andere programma s die studenten nodig hebben voor hun opleiding. De Hogeschool Gent Studentenraad stelt voor om - op bibsource alle programma s aan te bieden die studenten nodig hebben voor alle opleidingen op HoGent; - specifieke programma s ook beschikbaar te maken in andere bibliotheken zoals bibliotheek Schoonmeersen, om de toegankelijkheid te vergroten; - voldoende licenties aan te kopen per programma om veelvuldig gebruik tijdens examenperiodes aan te kunnen; - de programma s die studenten nodig hebben te vermelden per opleiding/vak in de studiefiches, vb. CAD, met de vermelding van de prijs. De werkgroep ICT zal nader onderzoek doen in verband met de studiefiche en mogelijkheden om samen met de bevoegde instanties binnen de HoGent tot een constructief voorstel te komen die voor beide partijen volstaat. Advies betreffende checklist specificaties en geïnstalleerde programma s (AV 16 mei) Een beginnende student koopt een laptop aan, maar er wordt nergens gedefinieerd aan welke vereisten deze laptop moet voldoen. Zo blijkt achteraf dat er problemen zijn met het installeren van bepaalde software omdat het programma niet op alle besturingssystemen kan geïnstalleerd worden en/of dat bepaalde programma s niet voorhanden zijn. De Hogeschool Gent Studentenraad stelt ook voor om bij de inschrijving een checklist te overhandigen met de minimum specificaties waaraan een laptop/pc moet voldoen, alsook een checklist met de specificaties en welke geïnstalleerde programma s er nodig zijn in functie van de opleiding. De werkgroep ICT zal nader onderzoek doen in verband met de studiefiche en mogelijkheden om samen met de bevoegde instanties binnen de HoGent tot een constructief voorstel te komen die voor beide partijen volstaat. Tot slot De werkgroep ICT beschouwt het afgelopen academiejaar als een geslaagde start. De basis is hierbij gelegd en de werkgroep verbindt er zich toe om in samenwerking met de Hogeschool Gent Studentenraad in de toekomst hierop verder te bouwen. Enkel aandachtspunten zijn: - verdere uitbouw van contactpersonen binnen de verschillende ICT diensten; - meer transparantie in dossiers; - verdere uitbouw van ledenbestand. Samenstelling werkgroep ICT Voorzitter: Jens Antjon Ondervoorzitter: Johan Samyn Leden: Gaëtan van den Bulcke, Laurens Dewit, Bram Vandenberghe 29

30 3.6 Werkgroep internationalisering Algemene doelstelling/visie De werkgroep ziet het als haar taak om de internationale student te vertegenwoordigen en zijn belangen te verdedigen. Het comfort van de student primeert waarbij hij/zij enkel dient te genieten van de internationale ervaring (vanzelfsprekend gepaard met bepaalde verantwoordelijkheden), in comfortabele omstandigheden en een stabiele omgeving, door een uitgebouwde begeleiding van binnenlandse HoGent-ervaringsdeskundige. De werkgroep volgt de actuele dossiers op en zorgt ervoor dat in alle dossiers de internationale student met respect wordt behandeld. Specifieke jaardoelstelling - Aftoetsen in welke mate een buddy-systeem kan opgestart worden. Hierbij heeft elke internationale student een binnenlandse buddy die hem/haar wegwijs kan maken binnen HoGent en directe omgeving. - Realisatie van de uitbouw van een nauwer en sneller contact met de internationale studenten. - Uitbouw van de werkgroep Internationalisering zodat deze standvastig blijft naar de komende jaren toe. - Binnen de actualiteit komt naar voren dat een Europees tekort dreigt voor Erasmusgelden, aangezien we als HoGent verplicht dienen te streven naar 20% internationale ervaring van studenten tegen Dit zowel vanuit Vlaams niveau als vanuit HoGent. Strategie De internationale studenten zijn een belangrijke doelgroep. Zij dragen immers ook het HoGentimago mee naar het buitenland. Om de belangen van onze studenten te verdedigen zijn contacten belangrijk, dit zowel met de dienst internationalisering als met de internationale studenten. Het huidig contact met de dienst internationalisering verloopt vlot, dit wil de HGSR zeker behouden. Contacten met de studenten kunnen nauwer en sneller. Dit wordt gerealiseerd door een nauwer contact met ESNGent, rechtstreeks contact met de verantwoordelijke internationale studenten binnen Vesalius (Bram Vandenberghe; lid werkgroep) en de opvolging van de noden via Facebook Exchange students at University College Ghent (Belgium) Evaluatie Gedurende het academiejaar heeft de werkgroep Internationalisering van de HGSR verschillende zaken gerealiseerd: tal van adviezen die het comfort moeten verhogen van zowel de inkomende internationale studenten als het comfort van onze HoGent-studenten op hun buitenlandse ervaring. Adviezen Verzekeren beurzen voor Erasmusstudenten in het lopende academiejaar (AV 11 oktober) Al voor de start van het academiejaar vergaderde de werkgroep i.v.m. het tekort in de Erasmuspot, dit naar aanleiding van verschillende alarmerende persberichten. Onderzoek wees uit dat er geen probleem was voor het eerste semester, maar dat er voor de vertrekkende studenten in het tweede semester onvoldoende financiële middelen zouden zijn om de Erasmusbeurzen toe te kennen. In overleg met die dienst Internationalisering werd een advies 30

31 voorbereid. De dienst Internationalisering nam dit advies mee naar de onderhandelingen met EPOS. De financiële tekorten werden aangevuld voor dit academiejaar. De Hogeschool Gent Studentenraad heeft met dit advies ook een krachtig signaal willen geven aan alle partners. De vraag naar Erasmus studentenmobiliteit zal blijven stijgen. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat er extra financiële middelen worden voorzien ter ondersteuning van de internationale mobiliteit, zodat een buitenlandse ervaring voor alle studenten mogelijk blijft. Advies betreffende de wijziging in het contract betreffende buitenlandse stage bij FMW Aangezien dit specifiek de faculteit Mens en Welzijn betrof, werd dit rechtstreeks aangekaart bij de faculteit. Bij het vertrekken op Erasmusstage dienen de studenten een akkoordverklaring te tekenen. In deze Akkoordverklaring met de voorwaarden voor het volgen van een buitenlandse stage buiten Europa staat dat wanneer de studenten dienen gerepatrieerd te worden men onmogelijk kan slagen, ook niet als er een onbekwaamheid is om kortstondig geen stage te kunnen lopen. Dit kan geïnterpreteerd worden dat je niet kan slagen voor je stage als je korte tijd ziek en afwezig bent op stage. De studentenraad vindt dit onredelijk en niet congruent met het lopen van binnenlands, reguliere stage en stelt voor om betreffende zin te verwijderen. De zin werd verwijderd uit de akkoordverklaring. Chamilo Engelstalig aanbieden, samenwerking met de werkgroep ICT (AV 27 maart) De uitwerking van dit advies wordt verder gerealiseerd door inkomende studenten automatisch een Engelstalige format aan te bieden (zie werkgroep ICT, adviezen). Advies betreffende de uitbouw van een buddysysteem voor internationale inkomende studenten (AV 21 februari) Internationale studenten komen aan in Gent en op de Hogeschool Gent zonder dat iemand hen gastvrij verwelkomt en wegwijs maakt. Het probleem wordt nog versterkt omdat de meesten onder hen aankomen in het weekend. Een buddysysteem zou een warm welkom zijn voor deze studenten. Een buddysysteem kadert bovendien binnen de visie van HoGent inzake het aanbieden van een internationale ervaring aan zo veel mogelijk studenten. Het fungeren als buddy kan een basis vormen voor een internationale ervaring. De Hogeschool Gent Studentenraad stelt voor om een buddysysteem uit te bouwen op elke faculteit binnen de HoGent, naar voorbeeld van de Faculteit Bedrijf & Organisatie die al met dergelijk buddysysteem werkt. Het advies werd meteen ondersteund door de centrale dienst Internationalisering, maar de organisatie en de verantwoordelijkheid ligt volkomen bij de faculteiten. Het advies werd nogmaals toegelicht op het overleg internationalisering van 8 maart en opnieuw op 22 maart. Er werd beslist dat de facultaire diensten internationalisering het buddysysteem opnemen in hun werking. Advies betreffende de structurele communicatie tussen de centrale dienst internationalisering, de faculteiten en de Stuvoraad (AV 27 maart) Naar aanleiding van de vraag om alle inkomende studenten bij aankomst binnen de studentenhomes te voorzien van hun persoonlijke inloggegevens voor het internet, is gebleken dat dit niet consequent wordt toegepast. Er heerst onduidelijkheid over essentiële informatie zoals verzekeringen en wat te doen bij dringende situaties zoals nood aan medische bijstand. 31

32 Uit de bespreking op de vergadering Internationalisering van vrijdag 22 februari 2013, blijkt dat dit gedeeltelijk te wijten is aan miscommunicatie tussen de centrale dienst Internationalisering, de faculteiten en stuvoraad. De Hogeschool Gent Studentenraad stelt voor dat de dienst Internationalisering, de faculteiten en de stuvoraad een duidelijk onderling communicatieplan opstellen, waarbij duidelijk wordt geformuleerd wie welke communicatie en informatie doorgeeft naar de studenten. Dit advies wordt verder opgevolgd. Een werkgroep binnen de centrale dienst internationalisering pakt dit aan. De communicatie tussen de verschillende diensten mag bij de start van het nieuwe academiejaar geen probleem meer vormen. Engelstalig aanbieden van cc.hogent.be en helpdesk.hogent.be (AV 13 december) De websites en zijn websites die veelvuldig worden gebruikt, ook door de internationale studenten. Er is echter geen mogelijkheid tot taalverandering of er bestaat geen alternatieve Engelstalige versie. De Hogeschool Gent Studentenraad adviseert om deze websites aan te bieden in het Engels zodat deze ook toegankelijk zijn voor anderstalige studenten. cc.hogent.be is beschikbaar in het Engels maar de website helpdesk.hogent.be nog steeds niet. Dit wordt verder opgevolgd door de werkgroep, alsook door de centrale dienst Internationalisering. Evaluatie doelstellingen Aan de start van dit academiejaar heeft de werkgroep internationalisering enkele doelstellingen geformuleerd. - Uitbouw van een buddysysteem Afhankelijk van de daadwerkelijke uitbouw in september 2013 kan deze doelstelling als bereikt beschouwd worden. - Realisatie betere contacten De contacten met de inkomende studenten werden verstevigd door een (beter) contact met ESN. Deze samenwerking kan echter beter; verdere input van hen is steeds aangeraden. Dankzij een contactpersoon uit de werkgroep was er een goed contact met de inkomende studenten die in home Vesalius van de HoGent verblijven. Ook de opvolging van de Facebookgroep Exchange students at University College Ghent zorgt voor een nauwer contact met de internationale studenten. Contact met de centrale dienst Internationalisering is verder gehandhaafd en geschiedt uitstekend. Behoud van deze relatie is essentieel om op vlotte en correcte wijze de stem van de internationale student te bewaken. - Uitbouw van de werkgroep Hoewel dit academiejaar de werkgroep is uitgegroeid tot een klein team van 7 personen blijkt het geen eenvoudige opgave om dit te behouden naar komend academiejaar. Door afstuderen en de integratie in de UGent wordt de werkgroep herleid tot twee studenten. Dit is te weinig om standvastig verder te werken komend academiejaar. Het uitbouwen van de werkgroep is gelukt, maar de continuïteit is niet verzekerd. 32

33 - Verzekering beurzen Hoewel de studenten dit academiejaar van beurzen verzekerd waren dient dit punt opgevolgd te worden naar komend academiejaar toe. Hierbij dient gekeken te worden naar Europese akkoorden, maar zeker ook naar mogelijkheden op niveau van HoGent. Om de doelstelling van 20% internationale ervaring te bereiken is ondersteuning vanuit HoGent essentieel. Tot slot Behalve het uitschrijven van adviezen heeft de werkgroep ook verder inhoudelijk werk verricht. Zo was een delegatie van de werkgroep aanwezig op de verwelkoming van de inkomende studenten. Hierbij werd hen uitgelegd wat de HGSR en de werkgroep internationalisering voor hen konden betekenen. Ook het actief meedenken met de centrale dienst internationalisering behoorde tot de taken. Een concreet voorbeeld hierbij is het meewerken/brainstormen rond rangschikkingscriteria bij het toekennen van een beurs. Samenstelling werkgroep internationalisering Voorzitter: Mathieu van der Sluis Leden: Sarah Tuytschaever, Bram Vandenberghe, Evy Dannau, Jolien Van Haute, Evelien van Waes 3.7 Werkgroep onderwijs en kwaliteit Inleiding De werkgroep onderwijs en kwaliteit is opgericht op de algemene vergadering van 5 november en kwam er mede op suggestie van dhr. Marc D havé, Diensthoofd Integrale Kwaliteitszorg, Onderwijsontwikkeling en elearning. In eerste instantie brengt de werkgroep onderwijs en kwaliteit de vertegenwoordigers van de Onderwijsraad en de Kwaliteitsraad samen. Het doel is om deze werkgroep uit te breiden met externe leden die geïnteresseerd zijn in onderwijs en kwaliteit, leden van opleidingscommissies, leden van faculteitsraden, leden uit de algemene vergadering Met de oprichting van de werkgroep onderwijs en kwaliteit willen we eerst en vooral in staat zijn om interne dossiers grondig in groep voor te bereiden en een aanspreekpunt creëren waar de verantwoordelijken voor onderwijs of kwaliteitszorg terecht kunnen. Een groep van studenten die samen ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren tijdens het behandelen van dossiers. Doelstellingen De werkgroep onderwijs en kwaliteit wil een aanspreekpunt creëren voor de directie onderwijs en de dienst kwaliteitszorg. Op de algemene vergadering is het namelijk moeilijk om onderwerpen te gronde te bespreken. In de werkgroep onderwijs en kwaliteit kan dit mogelijks wel. De band tussen de directies onderwijs en kwaliteit en de HGSR moet dus versterkt worden. De werkgroep onderwijs en kwaliteit wil een meerwaarde zijn voor de werking van de Hogeschool Gent Studentenraad. Tot nu toe was onderwijs en kwaliteit namelijk een verantwoordelijkheid van individuen, die moeilijk feedback konden vragen of terugkoppelen 33

34 tenzij bij de stuurgroep zijn, maar deze is al overbevraagd. Bedoeling is dat de werkgroep inhoudelijke vragen en/of agendapunten van de onderwijsraad en de kwaliteitsraad voorbereidt om dan met een gedragen stem aanwezig te zijn op deze raden. Strategieën Om de doelstellingen te bereiken worden de agenda s of discussiepunten van de onderwijsraad en de kwaliteitsraad voorgelegd aan de leden van de werkgroep. Op die manier kunnen vertegenwoordigers met een beter gedragen en afgetoetst beeld naar de raden. Belangrijk is ook dat de werkgroep wordt voorgesteld aan belanghebbende diensten en personeel, zodat zij beroep kunnen doen op de werkgroep. Omdat de meeste studenten zich al hebben geëngageerd en al andere mandaten hebben opgenomen, wordt er geen toestroom verwacht van nieuwe leden. De groep is dit jaar beperkt maar er moet gestreefd worden naar een vertegenwoordiging van uit de drie faculteiten en de School of Arts. Evaluatie strategieën De leden van de werkgroep onderwijs en kwaliteit hebben zich dit academiejaar geëngageerd in verschillende andere werkgroepen, vandaar dat het moeilijk was om samen te komen, slechts drie keer. Er is nog een laatste vergadernamiddag gepland eind juni om enkele dossiers af te ronden en vragen te behandelen voor het einde van het academiejaar. Belangrijk aandachtspunt naar volgend jaar toe is te streven naar leden die meer tijd kunnen investeren en minder andere mandaten hebben. Een werkgroep onderwijs en kwaliteit zou telkens moeten kunnen samenkomen voor elke algemene vergadering van de HGSR of voor elke onderwijs- en kwaliteitsraad, aangezien er altijd dossiers en/of agendapunten zijn die moeten worden voorbereid. De werkgroep geniet al een zekere bekendheid bij de medewerkers van de Hogeschool Gent. In april vond er een overleg plaats met de coördinatoren van de verschillende facultaire diensten en de centrale dienst kwaliteitszorg omtrent de vraag wat is kwalitatief onderwijs. Een nieuwe brainstorm rond dit onderwerp is gepland eind juni. De werkgroep zat ook rond tafel met Bart Kimpe, interne audit, over de kwaliteit van de cursussen. Er werden ook heel wat vragen gesteld via mail, waarvan een aantal nog moeten verwerkt worden. Adviezen van de werkgroep onderwijs en kwaliteit. Advies academische kalender Dit advies werd bij delegatie goedgekeurd op 3 december 2012, bekrachtigd op de AV van 13 december. De Hogeschool Gent Studentenraad keurde de academische kalenders goed, met één opmerking in naam van de academische opleidingen van de School of Arts. De studentenraad van de School of Arts heeft vorig academiejaar de academische kalender, inclusief de wijzigingen, nl het wegvallen van de intersemesteriële vakantie goedgekeurd. De studentenraad van School of Arts vraagt de mogelijkheid om, na een evaluatie in het tweede semester van dit academiejaar, terug een korte vakantie in te voeren indien de periode tussen twee vakanties te lang zou blijken. Advies omtrent de vaststelling van het studiegeld voor het academiejaar (AV 21 februari) Vanuit de Directie Onderwijs werd aan de Hogeschool Gent studentenraad gevraagd om een 34

35 advies te formuleren over het studiegeld voor komend academiejaar. De HGSR neemt akte van het voorstel van het Bestuurscollege van Hogeschool Gent en erkent de wettelijke basis waaruit dit voorstel geformuleerd is. De HGSR heeft geen verdere opmerkingen en geeft een positief advies. Advies betreffende het ontwerp van het Onderwijs- en Examenreglement (AV 16 mei) De Hogeschool Gent Studentenraad verleent een positief advies, dit echter gekoppeld aan de vraag tot herinvoering van de autonome deliberatiebevoegdheid voor het bepalen van een graad van verdienste voor een diploma. De HGSR is van oordeel dat het wel nog mogelijk moet zijn om een student een hogere rating/graad toe te kennen. Studenten met een enorme inzet/motivatie of die door persoonlijke en/of familiale problemen net niet genoeg punten haalden, maar wel een hogere graad verdienen, moeten deze kunnen krijgen. Op die manier behoudt de examencommissie de vrijheid om, in uitzonderlijke omstandigheden en correct gemotiveerd, de graad van verdienste te delibereren. De HGSR betreurt dat dit advies niet werd weerhouden op de Raad van Bestuur. Samenstelling werkgroep onderwijs en kwaliteit Voorzitter: Bram Roelant Leden: Kimberly Devriendt, Mathieu Vandersluis, Joren Guillaume en Jens Antjon 4.Studentenmedewerkers De HGSR wordt ondersteund door twee voltijdse personeelsleden op B-niveau, nl. David van der Rol en Gert Vandyck. Eén medewerker staat in voor de ondersteuning van de studentenraad en de opvolging van de centrale administratie (HGSR naar boven). De andere medewerker staat in voor de ondersteuning van de studentenraad en de participatiecommissies (HGSR naar beneden). De taken zijn uiteraard niet zo eenduidig gescheiden en overlappen. De studentenmedewerkers zijn een onmisbare schakel in de werking van de HGSR. Marie- Laure Dekeyzer nam ontslag als studentenmedewerker en werd dit academiejaar opgevolgd door Gert Vandyck, 3 september De aanstellingsprocedure van Gert Vandyck verliep niet via een selectiecommissie en na een openbare vacature. Gert werkte 7 jaar als studentenambtenaar voor de Stad Gent en is nu terug op HoGent. Op 3 september was er een overleg met de algemeen directeur, de HGSR-voorzitter, de studentenmedewerker en Gert Vandyck. Er werd afgesproken dat beide partijen, zowel de HGSR als Gert zouden nagaan of zij deze uitdaging wilden aangaan en Gert als studentenmedewerker zou worden aangesteld. Op 10 september vond er een officieel selectiegesprek plaats voor de stuurgroep van de HGSR. De stuurgroep besliste om Gert aan te nemen. Ondertussen is er een zeer positieve samenwerking gegroeid. Toch heeft de studentenraad een aantal stappen ondernomen, zodat de HGSR haar onafhankelijke positie betreffende de aanwerving van studentenmedewerkers zou behouden. 35

36 Allereerst sprak de studentenraad haar bezorgdheid uit in een persoonlijk onderhoud met de algemeen directeur. De studentenraad vond het ook van belang om dit duidelijk te maken in een advies, goedgekeurd in de algemene vergadering van 11 oktober, om het aanwerven van studentenmedewerkers veilig te stellen naar de toekomst. De vacant verklaring voor studentenmedewerkers gebeurt op de wijze dat is vastgelegd voor administratieve personeelsleden van de HoGent. Op dit moment betekent dit via een externe vacature, met mogelijkheid voor interne personeelsleden om zich kandidaat te stellen. Indien de werkwijze van de HoGent hieromtrent wijzigt, wordt er een dialoog opgestart om te toetsen of de HGSR volgt in deze nieuwe werkwijze. De HGSR heeft medebeslissingsrecht over de opstelling van de vacature en de samenstelling van de selectiecommissie. De eindbeslissing voor de uiteindelijke aanwerving ligt bij de stuurgroep van de HGSR. Per uitzondering kan er gewerkt worden met een procedure die hier van afwijkt, maar dan uitsluitend mits overleg en akkoord verklaring van de voorzitter van de HGSR. Uit het beleidsplan HGSR: De HGSR heeft de traditie om verschillende activiteiten te organiseren met het oog op werving van studentenvertegenwoordiging of om naambekendheid op een laagdrempelige manier te bekomen. Bij de start van het academiejaar leefde echter de indruk dat niet alle activiteiten even geschikt zijn om één, of beide doelen te bereiken. Extra activiteiten en hervorming van oude activiteiten was dan ook noodzakelijk. Een grondige evaluatie met een goede neerslag van alle positieve en werkpunten is eveneens cruciaal. Zo kan er ook volgend jaar op een objectieve manier bepaald worden welke evenementen worden verder gezet en over de welke grondig moet worden nagedacht. Hier verwijzen we u naar het hoofdstuk acties/evenementen. U zult zien dat er een frisse wind waaide doorheen het volledige academiejaar. Iedere actie werd extra ondersteund, de studenten werden op alle mogelijke manieren geïnformeerd: Facebookpagina, website, mails, plasmaschermen, affiches, flyers. Voor de verkoop van tickets voor onze fuif United Colors of Ghent speelde onze studentenmedewerker zelfs voor kermisattractie met het bekende pak de floche! Met nieuw elan werd ook het dessertbuffet georganiseerd, de meest bekende HGSR-actie bij de studenten. Het dessertbuffet stond dit jaar volledig in het kader van werving en het aantrekken van nieuwe studentenvertegenwoordigers. Dit gebeurde via affiches, flyers en een Facebookevenement. Aansluitend op het dessertbuffet organiseerden we een participatieevent op 25 oktober in De Afkikker, een gezellig cafétje in het hart van Gent. Belangrijk in dit gegeven is het ontwikkelen van draaiboeken door de studentenmedewerkers. Elke activiteit en/of event en de volledige uitvoering werd onder de loep genomen. Een draaiboek zorgt ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien, ze moeten overzichtelijk zijn en iedereen moet kunnen begrijpen wat er staat. De studentenmedewerkers ontwikkelden een sjabloon en vulden dit sjabloon in voor diverse activiteiten, een titanenwerk. Iedere stap in het proces werd beschreven, aangevuld met mogelijke nuttige informatie zoals websites, contactpersonen, budget, waar materiaal 36

37 aanvragen, stockeren, aanvraagformulieren, vergunningen enz. Het sjabloon van de draaiboeken bevat vier grote kolommen nl. WAT, WIE, HOE, WANNEER. De WAT-kolom werd ingedeeld in 6 grote rubrieken: planning, communicatie, dagverloop, opvolging en tips & tricks. De draaiboeken moeten ervoor zorgen dat het organiseren van evenementen efficiënter kan verlopen. Het doel blijft om een studentenvertegenwoordiger het evenement te laten coördineren en de studentenmedewerkers ze te laten ondersteunen. Dit is in de dagelijkse werking nu vaak omgekeerd. Een draaiboek kan de coördinerende studentenvertegenwoordiger zekerheid en houvast bieden om zijn rol tot een goed einde te brengen. De draaiboeken werden gepubliceerd op de gemeenschappelijke Dropbox van de HGSR. Volgende draaiboeken werden ontwikkeld: dessertbuffet, kerstmarkt, onthaaldagen, HGSR stand op promoactiviteiten, spelletjesavond. Sjabloon. Draaiboek: naam van de activiteit Korte inleiding: doelstellingen, korte samenvatting van de activiteit. WAT WIE HOE WANNEER I PLANNING I.1 Verantwoordelijken I.2 Datum prikken I.3 Aanspreken professionele begeleiders I.4 Budget I.5 Aanvraag locatie en materiaal HoGent I.6 Andere te voorzien II COMMUNICATIE II.1 Affiches/flyers Ontwerp II.2 Affiches/flyers Druk II.3 Affiches/flyers Verspreiding 6. Andere Communicatie III III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 IV. IV.1 DAGVERLOOP Voorbereiding/checklist Opbouw Ontvangst begeleiders Verloop Einde activiteit Opruimen & Afbraak Afronden OPVOLGING Evaluatie V. TIPS & TRICKS 37

38 5. Inhoudelijke thema s m.b.t. structuur 5.1 De plaats van de HGSR binnen het organigram centrale administratie Op 23 november werd Bram Roelant, voorzitter van de HGSR, uitgenodigd bij de algemeen directeur. Tijdens dit onderhoud werd meegedeeld dat de HGSR vanaf 1/01/2013 verplaatst zou worden binnen het HoGent-organogram nl. van de Algemene Directie naar de nieuwe Directie Studentenvoorzieningen. Er werd meteen een uitgebreide stuurgroep samengeroepen. Na feedback en discussie besliste de HGSR-stuurgroep om bij hoogdringendheid een algemene vergadering samen te roepen op 26/11/2012. De algemene vergadering van de Hogeschool Gent Studentenraad verklaarde zich formeel niet akkoord en vatte alles samen in een open brief aan de algemene directie van de HoGent, die werd overhandigd op vrijdag 30 november aan de algemeen directeur. In de open brief werd duidelijk gemaakt dat er maar één plaats is in het organigram waar de Hogeschool Gent studentenraad thuishoort, nl. de huidige plaats, op dezelfde hoogte als de algemeen directeur en de voorzitter van de HoGent. De HGSR heeft op een goed functionerende werking en een constructieve werking binnen de HGSR en met haar partners. Door de huidige positionering, nl onder de algemeen directeur kan de HGSR daadkrachtig haar beslissingen nemen. De HGSR wordt ernstig genomen door de andere diensten en sectoren, net omwille van deze positie binnen het organigram en de rechtstreekse lijn en associatie met de algemeen directeur. Het hoofdargument om niet ondergebracht te worden onder de Directie Studentenvoorzieningen is het feit dat de HGSR geen studentenvoorziening is. Studentenvoorzieningen zijn begaan met de organisatie van mobiliteit, huisvesting, sociale/juridische hulpverlening, etc. voor studenten. De HGSR is in se een adviesorgaan en behandelt/adviseert álle studentenmateries, ook de studentenvoorzieningen. Hierdoor is de stap klein voor mogelijke belangenconflicten en wordt het moeilijk om de autonome werking van de HGSR als adviesorgaan te garanderen. Bij een verplaatsing in het organigram wordt de HGSR gegarandeerd dat ze haar onafhankelijke werking kan behouden. Dit is echter zeer twijfelachtig. Op dit ogenblik heeft de HGSR een sterk team. Dit was in het verleden echter niet steeds zo en dit zal in de toekomst ook niet steeds zo blijven. Net zoals in iedere organisatie zijn er periodes van ups en downs. Naarmate de tijd vordert kunnen garanties dan ook worden afgezwakt, alleszins wanneer er minder studentenvertegenwoordigers actief participeren. De HGSR dient hiervoor zeer waakzaam te zijn. Op de algemene vergadering van 13 december werd de beslissing van de algemeen directeur officieel meegedeeld. Na overleg met de algemeen directeur, 30 november 2012, waar de standpunten werden uiteengezet van de HGSR zoals overeengekomen in de bijzondere algemene vergadering van 26 november, heeft de Algemeen Directeur beslist dat de Hogeschool Gent Studentenraad op dezelfde plaats blijft staan in het organigram van HoGent, nl. onder de Algemene Directie. Gezien de belofte van de Algemeen Directeur heeft de HGSR er alle vertrouwen in dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. Het wordt alleszins ook opgenomen in het beleidsplan van de HGSR, zodat ook de volgende studentenraden op de hoogte zijn van deze beslissing. 38

39 5.2 College van bestuur Het organiek reglement is het nieuwe reglement dat de HoGent heeft opgesteld in het kader van de hervorming van het hoger onderwijs door de integratie van de masteropleidingen in Universiteit Gent. Volgend academiejaar verandert er heel wat aan de HoGent. Dat vraagt natuurlijk een immense voorbereiding, het consulteren van alle betrokken partijen, bespreken en goedkeuren reglementen. De stuurgroep van 18 april stond volledig in het teken van nalezen en uitpluizen van het organiek reglement ter voorbereiding van de raad van bestuur van 19 april. Het nieuwe organiek reglement lag ter stemming op de raad van bestuur van 25 april. Voorafgaandelijk werden eventuele knelpunten met een delegatie studenten en personeel afgetoetst. De studenten in de raad van bestuur brachten de HGSR-punten naar voor. Een belangrijke vraag was o.a.: waarom zetelt er geen student in het college van bestuur? Het antwoord hierop was dat de leden in het college van bestuur externen zijn en dat de studenten bovendien al in elk ander niveau vertegenwoordigd zijn, inclusief in het inrichtingsorgaan die het college van bestuur overziet. Op de raad van bestuur van 25 april eiste het personeel twee afgevaardigden in het college van bestuur. De drie aanwezige studentenvertegenwoordigers in deze raad contacteerden meteen de HGSR-voorzitter en de studentenmedewerkers om een gezamenlijk standpunt te kunnen innemen. Er werd besloten dat als het personeel een mandaat opneemt in het college van bestuur, de studenten ook recht hebben op een mandaat. De studentenvertegenwoordigers zijn er zich van bewust dat een dergelijk mandaat opnemen een heel grote werkbelasting is voor de student in kwestie. De Raad van Bestuur beslist op 25 april het college van bestuur als volgt samen te stellen: 3 externen, 2 ambtshalve, 1 student, 1 personeelslid. De student in het college van bestuur wordt verkozen via getrapte verkiezingen. Uit de drie studenten van het inrichtingsorgaan wordt één afgevaardigde gekozen voor het college van bestuur. De algemeen directeur draagt een student voor, het inrichtingsorgaan beslist. Het inrichtingsorgaan wordt samengesteld op de eerste vergadering bij de start van het academiejaar. Belangrijk aandachtspunt voor de HGSR: het inrichtingsorgaan beslist welke student in college van bestuur zal zetelen. De HGSR wil zwaarder kunnen wegen op deze verkiezingen. 5.3 Statuten HGSR Uit het beleidsplan HGSR: Een vernieuwing van de statuten van de HGSR is noodzakelijk. De voorgaande statuten zijn verouderd. Er is sprake van verouderde structuren en de structuur van de HGSR moet worden aangepast gezien de integratie van vier van de faculteiten binnen de Universiteit Gent. Bovendien evolueert de studentenraad. Jaar na jaar versterkt de werking en is de HGSR in staat om op meer situaties te reageren. Op die manier kan de HGSR de stem van de student zwaarder laten doorwegen binnen de HoGent en ook daarbuiten. Dit zijn heel wat mandaten, overlegplatformen, stuurgroepen, vergaderingen. Al deze mandaten brengen heel wat informatie met zich mee, informatie die aan de juiste studentenvertegenwoordigers moet worden overgemaakt. Cruciaal in de hervorming van de statuten is dan ook het streven van de HGSR naar een flexibilisering van haar werking door de uitbouw van een zelfstandige werking voor de HGSR-werkgroepen. Dit is een absolute noodzaak om ervoor te zorgen dat de HGSR met de snelheid en grondigheid waarmee ze wil reageren ook effectief kan reageren. 39

40 Bovenstaande opnemen in de nieuwe statuten was een hele uitdaging. De statuten werden rondgestuurd, opmerkingen werden verzameld en een eerste keer besproken in de algemene vergadering van 5 november. Statuten makkelijk vertalen naar een brede doelgroep is niet gemakkelijk. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden slaagde de voorzitter een consensus te bereiken over de herstructurering van de HGSR en dit op te nemen in de statuten. De structuur van de HGSR blijft nl.: algemene vergadering, voorzitter/ondervoorzitter stuurgroep werkgroepen mandaten in diverse commissies. De algemene vergadering is en blijft het hoogste beslissingsorgaan. De stuurgroep heeft verschillende werkgroepen die inhoudelijke voorbereiden: opzoekingswerk, informatie verzamelen, standpunten voorbereiden. De werkgroepvoorzitter is verantwoordelijk voor alle dossiers van zijn/haar werkgroep, koppelt terug naar de voorzitter en ondervoorzitter van de HGSR en naar de stuurgroep. Op die manier is er een vlotte en accurate behandeling van die punten waar de HGSR op moet inzetten en een werkpakket dat draagbaar blijft voor de voorzitter. De voorzitter kan zich dan ten volle concentreren en inzetten op het helikopterperspectief. Na aftoetsen en bespreken in de stuurgroep wordt alles teruggekoppeld naar de algemene vergadering. Hier wordt afgetoetst of de leden akkoord gaan of niet en worden de uiteindelijke beslissingen genomen. Er is en blijft een constante wisselwerking tussen de verschillende overlegorganen. De mandataris van de bouwcommissie kan bv worden uitgenodigd voor een agendapunt van de bouwcommissie op de stuurgroep, met een terugkoppeling naar de algemene vergadering. Bij een onderwijsprobleem bereidt de werkgroep kwaliteit en onderwijs voor, ze toetst de onderlinge meningen af, onderzoekt ook eventuele andere pistes, om uiteindelijk een concreet voorstel te verdedigen op de stuurgroep. Daarna gaat de werkgroep met de voorgestelde wijzigingen naar de algemene vergadering met terugkoppeling en met motivatie waarom bepaalde oplossingen worden voorgesteld. Deze werkwijze wordt ook verwacht vanuit de facultaire participatiecommissies: terugkoppeling naar de stuurgroep, alsook terugkoppeling naar de algemene vergadering. De algemene vergadering neemt de uiteindelijke beslissing en hakt knopen door. Op die manier worden dossiers inhoudelijk voorbereid en volgen ze een logische hiërarchische weg. Beslissingen bij hoogdringendheid: voor het dagelijks bestuur is het soms nodig dat beslissingen worden genomen of standpunten ingenomen bij hoogdringendheid. Om een vlotte werking mogelijk te maken moet een scenario ingebouwd worden dat de voorzitter bij delegatie, na consultatie van de stuurgroep, moet kunnen beslissen, maar steeds met een terugkoppeling naar de algemene vergadering. Ook dit werd opgenomen in de statuten. De statuten werden uiteindelijk goedgekeurd in de algemene vergadering van 21 februari, en werden neergelegd bij het bestuur van de HoGent. Aandachtspunt: artikel 12, 2 van de statuten stelt dat de algemene vergadering jaarlijks een huishoudelijk reglement opmaakt waarin onder meer de taakverdeling staat beschreven van voorzitter, ondervoorzitter, stuurgroep en werkgroepen. De HGSR-ploeg is er dit academiejaar niet in geslaagd een huishoudelijk reglement op te stellen wegens een overload aan andere taken. De algemene vergadering besliste op de algemene vergadering van 27 maart dat een huishoudelijk reglement het best bij de start van het academiejaar wordt opgemaakt. 40

41 6. Begroting Uit het beleidsplan HGSR: De HGSR wordt gefinancierd door de HoGent. Het beheer en de opvolging van de begroting en het budget zit bij de studentenmedewerkers, die als goede huisvaders het budget beheren, steeds in overleg met de voorzitter van de HGSR en de directie financiën van de HoGent. Een gemotiveerde begroting is nodig om de nodige middelen te verkrijgen. Voor het opmaken van een sluitende begroting is het noodzakelijk vooruit te kijken naar de doelstellingen van het komende academiejaar en terug te kijken naar de inschattingen van het vorig academiejaar. Op het einde van academiejaar werd de begroting opgesteld voor het jaar Dit werd gedaan door de studentenmedewerker in samenspraak met de nieuwe voorzitter van de HGSR. De begroting van 2012 en de uitgaven van de voorbije jaren werden gebruikt als basis. Omdat de voorzitter een specifieke richting voor ogen had voor de HGSR (het vergroten van de ondersteuning voor het netwerken, het aanbieden van faciliteiten voor de studentenvertegenwoordigers en het uitdragen van de HGSR-naam), werd hier speciale aandacht aan geschonken in de budgettering. Op 6 september werd een afspraak gemaakt met de directeur van de Dienst Financiën en ICT om de begroting te toetsen en te finaliseren. 7. Dossiers (een greep uit ) 7.1 Werving & Promotie Er zijn dit academiejaar ontzettend veel inspanningen gedaan om de HGSR en haar acties naambekendheid te geven. Alle middelen werden ingezet om de student te bereiken: website Facebook HGSR en Box, en een HGSR- Chamilomap is in oprichting Website & Facebook De website van de HGSR was aan een update toe. Duidelijke en vlotte communicatie is zeer belangrijk voor de toegankelijkheid van de HGSR en de website is hier een belangrijk deel van. De website valt onder de werkgroep communicatie maar overstijgt dit ook: van werkgroep naar een grote, belangrijk actie en doelstelling voor de HGSR. Een eerste overleg ging door op 18 september met de centrale webbeheerder van HoGent. De belangrijkste vraag voor de HGSR was: gaan we voor een volledige nieuwe website los van HoGent of gaan we voor een integratie bij HoGent.be? 41

42 Op dat moment bestond de website van de HGS slechts uit een drietal pagina s dus er was absoluut onvoldoende informatie om een volledig nieuwe website te vullen. Als de website in de toekomst veel groter wordt en evolueert naar een honderdtal pagina s, wordt dit te ingewikkeld en moet een externe website worden opgestart. De HGSR wordt ook officieel de nieuwe domeinnaamhouder van en betaalt jaarlijks voor de registratie. Een rechtstreekse link naar de studentenraad op de homepage van HoGent.be bleek bij de start van het academiejaar niet mogelijk. De studentenraad was te vinden onder de rubriek Over HoGent, wat het moeilijk maakte voor externen om de link te vinden. De rechtstreekse link is nu te vinden op de homepage van de HoGent, onder de rubriek Ik studeer. Bij integratie van de HGSR-website in HoGent.be is er geen mogelijkheid om te werken met een inlogsysteem en aan file sharing te doen. De HGSR zoekt naar een gemeenschappelijk platform waar studentenvertegenwoordigers en leden van de algemene vergadering basisdocumenten kunnen delen. De HGSR koos er dan ook voor om van bij de start van het academiejaar te werken met Dropbox. Beheerders van zijn de studentenmedewerkers. Er zijn heel wat mogelijkheden: nieuwsrubriek, agenda, activiteitenkalender De website wordt stelselmatig aangepakt. Doorheen het academiejaar groeide de website naar een informatieplatform voor alle studenten. Besluit website Het is en blijft een moeilijke oefening omdat het beheer vooral gebeurt door de studentenmedewerkers die ook heel wat andere opdrachten hebben. De website is uitgegroeid tot een informatief platform met de meest noodzakelijkste informatie, maar het is geen dynamisch platform. Dit vraagt meer tijd/inzet en dagelijkse update. Zolang we onder hogent.be blijven is er geen plaats voor een interactief platform. Facebook vangt dit al grotendeels op. Toch kan ook deze website pieken zoals blijkt uit onderstaande grafiek voor de maand januari. De link voor het invullen van de enquête over de naambekendheid van de HGSR stond op Boxwebsite zie werkgroep communicatie Van een geprint magazine over naar een volledig digitale interactieve website. Facebook HGSR werd dit academiejaar opgestart Met een Facebookpagina wilde de HGSR de drempel verlagen naar participatie en ook de HGSR meer bekend maken. Er werd op de Facebookpagina actief teruggekoppeld over vragen, antwoorden gegeven, oplossingen voorgesteld, stand van zaken van dossiers 42

43 weergegeven. Bedoeling was om meer mensen te bereiken, meer likes te krijgen door allerhande acties, met als einddoelstelling: hoe meer likes, hoe meer mensen we bereiken, hoe groter de bekendheid van de HGSR. Voor alle activiteiten en evenementen werd telkens een Fourquare en een Facebookpagina aangemaakt met achteraf de publicatie van al het beeldmateriaal. De HGSR nam ook actief deel op de Facebookpagina typisch HoGent die werd gelanceerd in de examens van januari 2013: een aanvankelijk grappige pagina die al snel ontaarde in de klaag- en roddelmuur van de HoGent. Na overleg met de centrale dienst communicatie besliste de HGSR om hier een positieve invulling aan te geven door de meldingen op te volgen en problemen zo goed mogelijk op te lossen, te duiden of te bezorgen aan desbetreffende dienst, met de belofte op Facebook om ook de antwoorden van de diensten te publiceren. Facebook is een goed medium om verzuchtingen van de studenten aan de weet te komen en er iets mee te doen. Toch zoekt de HGSR verder naar een manier van communiceren en een plaats om verslagen te plaatsen, waar alle studenten ze kunnen lezen. Dit werd besproken op de coördinatorenvergadering IKZ OO van 22 maart 2013 waar de HGSR was uitgenodigd om de resultaten van de enquête toe te lichten. De HGSR krijgt een algemeen Chamilovak met onderverdelingen per faculteiten, maar alles gecentraliseerd onder één vak. Voordelen: - Alle informatie is gecentraliseerd: je kunt mailinglijsten gebruiken voor specifieke doelgroepen, iedereen kan aan alle informatie, documentensysteem per participatiecommissie, enz. Het is een soort Dropbox maar dan veel toegankelijker. - Alles vertrekt vanuit één vak. Dit is qua naambekendheid ook interessanter. - Er zullen kleine opleidingen worden georganiseerd voor de medewerkers/studentenvertegenwoordigers/voorzitters participatiecommissies. Opvolging: de bijscholing zou georganiseerd worden in de maand september Concrete afspraken moeten nog gemaakt worden met de Chamilodienst Enquête naambekendheid HGSR (zie ook werkgroep communicatie) In het beleidsplan van de werkgroep communicatie werd het plan opgevat om een enquête te organiseren om te polsen naar de bekendheid van de Hogeschool Gent Studentenraad, de facultaire participatiecommissies en Boxmagazine. De enquête werd online afgenomen van 8 januari 2013 tot en met 31 januari Als extra stimulans werden er 10 duo filmtickets uitgeloot. Om de enquête bekend te maken bij de, blokkende, student werd er gewerkt met een mail die verzonden is naar alle studenten van de HoGent, een Facebookevenement, affiches en in een oproep in het 43

44 magazine In totaal vulden 2943 HoGent-studenten de enquête in, dit is 16,17% van de totale HoGent-studenten. Hiermee haalde de enquête de grens van 10% en worden de resultaten als representatief beschouwd. De enquête bleek tevens een goede marketingcampagne gezien de vele reacties via mail en Facebook. De likes op onze Facebookpagina stegen met 127,2. De Hogeschool Gent Studentenraad is bij de meeste studenten bekend, vooral door mond-totmond reclame, door de activiteiten zoals het dessertbuffet, maar ook de aanwezigheid op de onthaaldagen werd verschillende keren aangehaald. De facultaire participatiecommissies zijn heel wat minder bekend. Heel wat studenten hebben geen idee waarover het gaat en bijna 50% heeft geen idee hoe hun facultaire studentenraad heet. Dit is zeker een aandachtspunt. Facultaire studentenraden liggen aan de basis van de volledige studentenparticipatie. De meerderheid van de studenten vindt participatie belangrijk, 80 % wil op de hoogte gehouden worden van al de activiteiten via Facebook, Chamilo, een nieuwsbrief of . De mogelijkheden van het gebruik van deze kanalen wordt verder onderzocht, zodat de bekendheid van de studentenraad kan verhoogd worden, meer studenten op HoGent worden bereikt en meer studenten worden aangezet om actief te participeren. In overleg met de dienst Communicatie werd er in april al gestart met een HGSR-corner in de maandelijkse nieuwsbrieven naar de studenten en het personeel. Slechts 25 % kent Boxmagazine.be, maar van die 25 % kent 70 % Boxmagazine via het gedrukte magazine. De redactie zal hierover moeten nadenken, brainstormen en conclusies trekken. In het strategisch plan van de HoGent staat bij de strategische en operationele doelstellingen: Studenten nemen de verantwoordelijkheid voor hun opleiding mede op. De operationele doelstelling verklaart dat de HoGent de inspanningen die ze levert om de studentenparticipatie in de beleidsvorming en in de opleidingscommissies in het bijzonder te intensifiëren. De resultaten van de enquête werden breed verspreid. De HGSR werd uitgenodigd om de resultaten persoonlijk toe te lichten op het gecoördineerd overleg met de facultaire diensthoofden integrale kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek (IKZ-OO), aangezien de werking van de facultaire participatiecommissies onder de aandacht werd gebracht. Dit wordt immers opgevolgd vanuit de kwaliteitszorgwerking. Op vrijdag 22 maart 2013 was de HGSR te gast op het overleg met de facultaire diensthoofden IKZ-OO om de resultaten van de bevraging in de diepte toe te lichten. Nuttige verbeteracties werden geformuleerd vanuit de kwaliteitszorgwerking Afficheringsbeleid Niet alleen digitale aanwezigheid, sociale media, website, e.d. is belangrijk maar ook zichtbaarheid op de verschillende campussen. De HGSR wil op continue basis in de kijker staan bij de studenten. Studenten moeten op de 44

45 hoogte zijn dat zij actief kunnen participeren in het beleid van hun onderwijsinstelling. Hiervoor organiseert de HGSR activiteiten en promotiecampagnes op geregelde tijdsstippen tijdens het academiejaar. Dit wordt geafficheerd op iedere campus. Het ontbreekt de HGSR echter aan permanente voorzieningen om de affichecampagnes te kunnen uitvoeren. De bestaande prikborden/muren worden gebruikt door andere organisaties. Plaatsgebrek en overplakken vormen hierbij een probleem. Bovendien is er in de meeste resto s van HoGent een plakverbod. De resto s zijn nochtans een ideale locatie om de student te bereiken. De HGSR streeft naar een permanente voorziening op een zichtbare plaats op iedere campus en in de resto s van HoGent om te allen tijde haar werking voor te kunnen stellen via affiches, folders en/of brochures. HGSR lokaal Om de zichtbaarheid van de HGSR en het HGSR-lokaal te verhogen werd op 31 januari bij dienst infrastructuur de plaatsing aangevraagd van drie panelen, voor het lokaal van de HGSR, de ideale plaats om te afficheren, recht tegenover de in- en uitgang resto D- gebouw, campus Schoonmeersen en gelegen in de gang/doorstroom tussen de verschillende gebouwen op deze campus. De dienst infrastructuur plaatste drie panelen, ter grootte van een deur, op vernuftige wijze voor de ramen. Ze kunnen gemakkelijk omgedraaid en teruggeplaatst worden. Door het gebruik van affiches op formaat A0 trekt de HGSR sinds de plaatsing de aandacht van de studenten. Facultair Activiteiten en promotiecampagnes om studentenparticipatie te promoten leggen vaak de nadruk op de facultaire studentenparticipatie. Deze vormt immers de opstap naar andere en bredere vormen van studentenparticipatie (HGSR, faculteitsraden, raad van bestuur, opleidingscommissies, ). Hierom wordt op geregelde tijdsstippen tijdens het academiejaar geafficheerd op iedere campus. Maar ook hier ontbreken de permanente voorzieningen. In overleg met DGFB werd beslist, in afwachting van een permanente oplossing, om gewone staande panelen te plaatsen. Bij de start van het academiejaar zullen er op alle campussen panelen staan, op locaties waar een optimale zichtbaarheid wordt gegarandeerd en gekozen door de HGSR. Op langere termijn wordt er een andere oplossing gezocht door de aankoop van kwaliteitsvolle panelen. 7.2 Dienst studentenvoorzieningen Van Sovoreg vzw naar Directie Studentenvoorzieningen Het academiejaar was het academiejaar dat de vzw s studentenvoorzieningen van de hogescholen integreerden in hun respectievelijke hogescholen (decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen van 29 juni 2012). Ook Sovoreg vzw hield op te bestaan en werd vanaf januari 2013 de 6 de directie binnen de HoGent nl. directie Studentenvoorzieningen (DSV). De topics van de studentenvoorzieningen nl. zorg, catering, huisvesting, mobiliteit, sport, cultuur zijn topics die zeer belangrijk zijn voor de studenten en dus ook voor de HGSR. 45

46 Er is dan ook een constructieve en vlotte samenwerking in een klimaat van wederzijds respect tussen DSV en de HGSR Het grote restodossier In de algemene vergadering van 11 oktober werd duidelijk dat er heel wat opmerkingen en klachten waren over de resto s: verschil in prijsaanduidingen en de prijs afgerekend aan de kassa s, groot verschil in kwaliteit van eten tussen de verschillende campussen, lange wachttijden De HGSR onderschrijft het cateringbeleid van de dienst DSV. Het streven naar betaalbare maaltijden, het openstaan voor opmerkingen van de studenten uit en het vragen naar terugkoppeling hierover bewijst dat DSV en de HGSR hetzelfde doel nastreven. De algemene vergadering besliste om alle klachten ivm de resto s te verzamelen in één groot dossier, nl. het grote restodossier: Weet wat je eet! De opmerkingen werden verzameld in de periode oktober december 2012 op de verschillende campussen, werkgroepen, participatiecommissies en finaal ook op de algemene vergadering van de HGSR. Het dossier werd doorgestuurd op dinsdag 19 februari naar de directie studentenvoorzieningen, de algemeen secretaris en de cateringverantwoordelijke. De concrete opmerkingen werden opgelijst per campus en per gebouw. Diverse onderwerpen kwamen aan bod: de kwaliteit van het eten, de prijs, de portiegrootte t.o.v. de prijs, wachtrijen, het aanbod, capaciteitsproblemen, gratis kraantjeswater, Er werd aangedrongen om deze concrete praktische zaken meteen aan te pakken en snel op te lossen, alsook op een structurele terugkoppeling over de stappen die gezet werden richting kwalitatievere, gezonde en betaalbare maaltijden. 46

47 In de toekomst zullen klachten niet langer gebundeld worden maar onmiddellijk doorgegeven worden aan de directie studentenvoorzieningen. Op deze manier kunnen de klachten onmiddellijk opgevolgd worden. Naast de concrete zaken werden er bij het dossier nog twee belangrijke, algemene, opmerkingen toegevoegd, nl. de gezondheid van de maaltijden en het advies van de werkgroep ecologie betreffende het ter beschikking stellen van drinkwater (zie werkgroep ecologie). Het gezondheidsbeleid De HGSR vraagt de invoer van een gezondheidsbeleid, voornamelijk het opdienen van kwaliteitsvolle en gevarieerde maaltijden, én dat studenten actief worden aangemoedigd om te kiezen voor een gezonde maaltijd. Studenten zullen immers meestal kiezen voor lekkere, dikwijls ongezondere maaltijden. Kiezen voor gezonde maaltijden kan op verschillende manieren gestimuleerd worden, door bv als dagschotel een gezonde, gevarieerde schotel aantrekkelijk voor te stellen. Dit vraagt niet alleen een wijziging van het huidige beleid maar ook een bewustmakingscampagne naar de studenten. Het dossier werd geagendeerd op de algemene vergadering van 21 februari waar de algemeen secretaris en de cateringverantwoordelijke aanwezig waren. Belangrijkste punten van feedback (volledige verslag AV 21 februari Het dossier van de HGSR is voor DSV zeer interessant, een vinger aan de pols bij de basis. Het aanbod van de externe cateraar in resto D werd twee jaar geleden positief geëvalueerd door de studenten, vandaar dat het contract met de externe cateraar werd verlengd en uitgebreid naar heel de campus Schoonmeersen. Op dit moment is er echter een negatieve evolutie en er ontwikkelen zich fundamentele problemen. Het dossier werd overgemaakt aan de externe cateraar en er werden tegemoetkomingen gevraagd aan de verzuchtingen van de studenten. Heel wat van de concrete opmerkingen werden ondertussen al opgelost. Het vermelden waard is ook dat alle resto s en cafetaria s samen op HoGent jaarlijks maaltijden serveren. De prijs zal ook geleidelijk stijgen van 3,50 euro naar 3,70 euro voor een warme maaltijd. Voor wat het gezondheidsbeleid betreft, blijft DSV het belangrijk vinden om de student keuzevrijheid te laten. De maaltijden op HoGent worden ook uitgebalanceerd en opgesteld door diëtisten met een minimum aantal kilocalorieën, nl De HGSR blijft erop hameren dat er een verschil is in keuzevrijheid of sensibiliseren tot gezond eten. Er zijn voorbeelden van studentenvoorzieningen die bij elke maaltijd het aantal calorieën vermelden, of een schaal tussen zeer gezond en ongezond. De studenten weten dan wat ze aan het eten zijn, en welke combinaties dat het best zijn om gezond te eten. De HGSR verwijst hier naar het beleid van de Universiteit Gent waar gezonde maaltijden goedkoper zijn dan dezelfde maaltijd met frieten of kroketten. 47

48 7.2.3 Studentenhuisvesting Inleiding In de Voskenslaan werd de gemeenschap van de redemptoristen na 82 jaar opgeheven. De kerk blijft staan en krijgt een nieuwe bestemming. Het klooster wordt gesloopt. Op het terrein verrijzen appartementen, 540 studentenkamers, een opvang voor thuislozen en een religieus project. Aangezien dit bouwproject grenst aan de campus Schoonmeersen, werd de mogelijkheid onderzocht om een samenwerkingsakkoord aan te gaan tussen de Hogeschool Gent en de Redemptoristen Vlaanderen betreffende de mogelijkheid om studentenhuisvesting aan te bieden aan HoGent-studenten op deze site. Dit dossier kwam uitgebreid aan bod in de stuvoraad en op vraag van de bouwcommissie gaf de HGSR advies. Dit advies werd unaniem goedgekeurd bij delegatie door de stuurgroep op 11 juni De Hogeschool Gent Studentenraad stelt dat: - De site van de Redemptoristen Vlaanderen ideaal gelegen is om een studentenhuisvesting voor Hogeschool Gent studenten te bouwen gezien de ligging van deze site vlakbij het station Gent Sint-Pieters. Dit geeft de studenten de mogelijkheid zich vlot te verplaatsen tussen de verschillende campussen van de Hogeschool Gent, zowel met de fiets als met het openbaar vervoer. Bovendien ligt deze site aan Campus Schoonmeersen, nu al de grootste campus van HoGent en in de toekomst de centrale campus. Dit betekent dat studenten zullen gehuisvest worden vlakbij hun campus. Bovendien kunnen ze vlot gebruik maken van onder andere de sportfaciliteiten die hier aangeboden worden. - Een vernieuwing van het patrimonium op het gebied van studentenhuisvesting is noodzakelijk. Vooral de studentenhuisvesting op Campus Vesalius voldoet niet langer aan het huidig wetgevend kader en is een verouderde, energievretende faciliteit. Hierin volgt de Hogeschool Gent Studentenraad de visie van de Stuvoraad. De Hogeschool Gent Studentenraad stelt voor om: - In te stappen in het project van de Redemptoristen Vlaanderen voor de gegarandeerde verhuur van de 100 studentenkamers die voorzien worden binnen de samenwerkingsovereenkomst voor grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten van de stad Gent, exclusief EGW en exploitatiekosten. - Een bijkomende huurgarantie te vragen voor de verhuur van de 200 studentenkamers van 15 m2 aan 320 euro per maand (exclusief EGW en exploitatiekosten), binnen een 12 maanden contract. - Geen huurgarantie te geven onder de huidige omstandigheden voor de 200 luxe studentenkamers van 18 m2, huurprijs 350 euro per maand (exclusief EGW en exploitatiekosten), binnen een 12 maanden contract. - Verder in gesprek te treden: de studentenvoorzieningen met de Redemptoristen Vlaanderen over het beheer en de EGW van de studentenkamers. Dit, zeker indien de volledige studentenvoorziening onder het beheer van de Hogeschool Gent zou komen. In dit advies verklaren wij ons expliciet akkoord met de naakte huurprijzen, zonder de exploitatie en EGW kosten. Deze zijn in het huidige plan gelijk voor elk type van 48

49 studentenkamer. Dit zorgt volgens ons voor een oneerlijke verdeling van de EGW en exploitatie kosten. - De toegankelijkheid van de gebouwen te garanderen. De Hogeschool Gent Studentenraad schreef op 10 mei 2012 (unaniem goedgekeurd in de algemene vergadering van 8 mei 2012) een advies over de toegankelijkheid van de gebouwen van de Hogeschool Gent. Ook binnen studentenhuisvesting is toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt. Het lijkt ons dan ook aangeraden dat een minimum van vijf kamers binnen deze nieuwe voorziening toegankelijk en ingericht is voor minder mobiele studenten, inclusief de gemeenschappelijke ruimtes op de respectievelijke gang Eten tijdens de blok- en examenperiode Al verschillende jaren gaat door op campus schoonmeersen en dit tot 22u. Dit is een schitterend initiatief. 400 blokkende studenten, die weinig tijd willen verliezen, hebben ook nood aan eten s avonds, als de resto s al dicht zijn. Op vraag van de HGSR startte op campus Schoonmeersen, resto D, tijdens de 2 de examenperiode van juni een proefproject. esto D serveerde ook s avonds warme maaltijden tussen 17 uur en 18 uur voor de blokkende studenten. Van dit aanbod werd ruim gebruik gemaakt. Er volgt een evaluatie en als die positief uitvalt, wordt het aanbieden van warme maaltijden s avonds tijdens de blok- en examenperiode verdergezet en uitgebreid naar andere campussen. 7.3 Kiesreglementering Het decreet bepaalt dat de studentenraad de nieuwe kiesprocedure vastlegt en goedkeurt, zowel voor de Hogeschool Gent Studentenraad als voor de Stuvoraad HGSR De HGSR heeft zich dit academiejaar gebogen over een nieuw kiesreglement, een aantal belangrijke vragen werden voorgelegd. - Opvolger wordt plaatsvervanger: de HGSR kiest ervoor om te werken met een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger (i.p.v. opvolger). Een opvolger moet bij afwezigheid van de effectieve vertegenwoordiger, diens volmacht hebben om te mogen stemmen, een plaatsvervanger krijgt automatisch stemrecht. - Hoe de genderquota bereiken? In de algemene vergadering van 13 december besliste de HGSR, hoewel decretaal niet verplicht, dat maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn. De HGSR is van mening dat het meest democratisch is door te werken met gemengde koppels. Op die manier wordt de rangschikking/uitslag van de verkiezingen het meest gerespecteerd, nl. het koppel met de meeste stemmen wint ook de verkiezingen, maar al naargelang de gender van de koppels boven hen, kan de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger van plaats wisselen. - Kiesreglement werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 21 februari. 49

50 7.3.2 Stuvoraad directie studentenvoorzieningen Het nieuwe kiesreglement werd voorgelegd in de AV van 5 november. De stuvoraad is paritair samengesteld: 8 personeelsleden en 8 studenten. De stuvoraad bestaat uit 16 leden waarvan de helft van de leden wordt verkozen door en onder de studenten die toegang hebben tot de studentenvoorzieningen van de instelling. Voor de stuvoraad is het respecteren van de genderquota decretaal verplicht (artikel 17, eerste lid). Met de vernieuwing van het kiesreglement werd ook het aantal studenten in het kiesbureau verhoogd naar vier, een verdubbeling. Artikel 5, 3 bepaalt dat de studentenraad vier studenten (2 effectieve en 2 plaatsvervangende leden) kan voordragen om deel uit te maken van het kiesbureau. De voordracht dient schriftelijk overgemaakt te worden aan het bestuurscollege. Kiesreglement stuvoraad, goedgekeurd op Genderquota De genderquota heeft alleszins de gemoederen verhit en heel wat discussie uitgelokt, op zowat alle niveaus. Op de algemene vergadering van 13 december 2013 kwam de AV, na stemming, tot een algemeen standpunt betreffende genderquota. Dit was nodig gezien er ook vanuit de VVS naar onze visie werd gevraagd. Er is heel wat discussie over dit onderwerp op Vlaams niveau. Volgens sommigen kan het invoeren van de genderquota leiden tot niet democratische kiesresultaten. Genderquota binnen de studentenparticipatie betreft het feit dat maximaal 2/3 van de leden van een bestuursorgaan van hetzelfde geslacht mag zijn, met als doel een evenwichtige manvrouwverdeling te bekomen. De algemene vergadering stemde unaniem tegen het voorstel om de genderquota door te voeren in alle niveaus van de studentenraden. Deze regel houdt immers geen rekening met de samenstelling van de studentenpopulaties binnen de verschillende opleidingen. Daarnaast kan het een verhogende drempel zijn voor studenten die zich vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor het algemene belang van de HoGent. Dit zou de participatie van studenten op de basisniveaus kunnen ondermijnen. De algemene vergadering is wel voorstander van genderquota binnen de centrale organen van de studentenparticipatie, meer bepaald de faculteit overstijgende raden zoals de algemene vergadering van de HGSR, de raad van bestuur en de stuvoraad. Binnen de stuvoraad is het al een decretale verplichting om genderquota te hanteren. Hiermee benadrukt de vergadering het belang van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen de hoogste bestuursorganen. Om dit op de meest democratische manier te organiseren, verkiest de algemene vergadering om gemengde koppels op de kieslijsten te zetten. Er wordt gewerkt met koppels van het verschillend geslacht, waaronder een effectieve en een plaatsvervanger wordt aangewezen 50

51 7.3.4 Studentenvertegenwoordiging in de raad van bestuur en in de stuvoraad Uit het beleidsplan HGSR: De studentenvertegenwoordigers voor de Stuvoraad en de Raad van Bestuur van de HoGent worden rechtstreeks verkozen zonder enige link naar of voorkennis van de algemene vergadering van de HGSR. Bepaalde vertegenwoordigers van deze raden zijn dan ook niet aanwezig op de algemene vergadering van de HGSR. Deze studenten vertegenwoordigen echter de studenten van de HoGent. De student die verkozen wordt is automatisch stemgerechtigd lid van de algemene vergadering van de HGSR. Hoe kan een goede, kwalitatieve studentenvertegenwoordiging plaatsvinden zonder deze terugkoppeling naar de HGSR en omgekeerd, van de HGSR naar stuvoraad en de Raad van Bestuur? Hoe kan je de mening van de studenten verkondigen zonder één keer naar de algemene vergadering te komen? Dit is een groot probleem bij rechtstreekse verkiezingen. De HGSR vond het dan ook cruciaal om tijdens dit academiejaar zowel de kandidaten als de kiesgerechtigde studenten hierop attent te maken door het opzetten van een bewustmakingscampage en er zo voor te zorgen dat ook deze studentenvertegenwoordigers de HGSR versterken Bij de start van het academiejaar kwam er één plaats vrij in de Raad van Bestuur waarvoor tussentijdse verkiezingen werden georganiseerd. De HGSR voerde heel wat extra acties. Via mail werden de kandidaten gecontacteerd met een aantal vragen over hun engagement, over de HGSR, enz. Er werd ook campagne gevoerd om studenten warm te maken om te gaan kiezen op 12 en 13 november. De oproep werd op plasmaschermen in de resto s geplaatst, enz. Het verkozen koppel bestond uit twee studentenvertegenwoordigers van de HGSR met een grote dossierkennis van de studentenparticipatie op HoGent. Dit was goed voor de werking van de HGSR en studentenvertegenwoordiging in het algemeen, maar dergelijke belangrijke verkiezingen mogen niet afhankelijk zijn van geluk. Het probleem uitte zich opnieuw op het einde van het academiejaar, bij de nieuwe verkiezingen voor het inrichtingsorgaan (nieuwe benaming raad van bestuur). Nieuw bij deze verkiezingen was het invoeren van de genderquota, decretaal bepaald. Enkel kandidaten van hetzelfde geslacht konden als koppel opkomen, minstens één op drie koppels moest van het andere geslacht zijn. Er stelden drie koppels zich kandidaat die aan alle voorwaarden voldeden en dus automatisch waren verkozen zonder verkiezingen. Eén koppel is bekend met de werking van de HGSR. De andere koppels hadden geen idee waarvoor de HGSR staat, geen idee van de werklast van het inrichtingsorgaan en al helemaal geen idee van wat er leeft bij de studenten uit de andere faculteiten. Deze studenten werden gecontacteerd, uitgenodigd voor een gesprek en geïnformeerd over het vertegenwoordigerswerk in het inrichtingsorgaan, met daaraan verbonden hun aanwezigheid in de HGSR. Uit de gesprekken met deze studenten bleek duidelijk dat ze absoluut niet op de hoogte hiervan waren. Dit geldt ook voor de Stuvoraad. Een jaarplanning met een overzicht van wanneer welke verkiezingen zullen doorgaan, voor welke mandaten, lijkt een oplossing om binnen de HGSR beter te kunnen inspelen op verkiezingen. Er moet meer tijd voorzien worden tussen de kandidaatstelling en de effectieve verkiezing. Binnen deze tijd moeten studenten zich inhoudelijk kunnen ontplooien en voorstellen, campagne voeren 51

52 7.4 Integratie in de Universiteit Gent Uit het beleidsplan HGSR: Een groot deel van de studentenpopulatie van de HoGent integreert binnen de UGent vanaf het academiejaar Hun vertegenwoordiging zo vlot mogelijk samenbrengen met de studentenvertegenwoordiging binnen de UGent is cruciaal. Effectief stemrecht binnen de facultaire studentenraden en de GSR is een must om er zeker van te zijn dat de integrerende studenten vertegenwoordigd blijven binnen de UGent. In de algemene vergadering van 16 mei vragen de studentenvertegenwoordigers van de geassocieerde faculteiten dringend de oprichting van een platform voor de studenten alle geïntegreerde geassocieerde faculteiten die fysiek blijven zitten op de campussen van HoGent. Deze studentenvertegenwoordigers vallen vanaf volgend academiejaar onder de GSR, maar het merendeel van deze studenten is gehuisvest op campus Schoonmeersen en worden in sommige gevallen geconfronteerd met problemen waar ook HoGent-studenten last van hebben en omgekeerd. De studenten zoeken een meldpunt onder de vorm van een werkgroep integratie binnen de HGSR. De HGSR heeft alle begrip voor de vraag doch is van mening dat dit via het juiste orgaan moet gaan, nl. de GSR, de Gentse Studentenraad: het oprichten van een werkgroep binnen de GSR is de correcte werkwijze. Vanuit de GSR kan dan de communicatie vertrekken naar de HGSR. De HGSR is er zich van bewust dat dit voor praktische problemen zeer omslachtig is en tijdverlies. Bijvoorbeeld: een probleem over de resto is een probleem dat moet gemeld worden aan de studentenvoorzieningen van HoGent. Dit moet dan eerst naar de GSR, dan naar de HGSR en dan naar de studentenvoorzieningen. Toch blijft de HGSR bij haar standpunt: de meest correcte werkwijze is het oprichten van een werkgroep binnen de GSR. De GSR kan iemand afvaardigen naar de HGSR, bij voorkeur een student van Campus Schoonmeersen die de problemen op de campus kent en als vertegenwoordiger kan optreden voor alle studenten van de geïntegreerde faculteiten. Deze vertegenwoordiger kan worden uitgenodigd op de HGSR om de agendapunten toe te lichten. Het oprichten van de werkgroep binnen de GSR kan al worden opgestart. 7.5 Bibliotheken Adviezen Als studentenraad zijn we overtuigd van het belang van de bibliotheken en open leercentra op de HoGent: plaatsen waar de student kan studeren, online informatie opzoeken en waar boeken en tijdschriften ter beschikking zijn. Dit academiejaar werden drie adviezen overgemaakt aan de algemene directie. Een eerste advies betreft de uitbreiding van de bibliotheek op campus Schoonmeersen (BYB), goedgekeurd in de algemene vergadering van 13 december. De bibliotheek van campus Schoonmeersen heeft op dit moment bijna zijn maximale capaciteit bereikt. Met de wetenschap dat er op de korte en lange termijn verschillende opleidingen en dus ook hun boeken, zullen verhuizen naar campus Schoonmeersen, zal er plaats moeten worden gemaakt voor een nieuwe bibliotheek. Het aantal studenten dat de bibliotheek bezoekt is, jaar na jaar, in stijgende lijn. Op drukke 52

53 momenten overschrijdt de bibliotheek bijna zijn maximum capaciteit. Dit wordt aangetoond door de bezoekersaantallen. Deze lagen in 2011 al 22% hoger dan in 2010 en klokte in 2012 af op , een stijging van 13% in vergelijking met In de wetenschap dat de bibliotheek van campus Schoonmeersen 444 zitplaatsen heeft (zetels inbegrepen) wijst dit nu al op een plaats tekort tijdens lesvrije momenten. De Hogeschool Gent Studentenraad stelt voor om bij verdere groei van de campus, de bibliotheek van campus Schoonmeersen uit te breiden met het gelijkvloers van gebouw D (Resto D). Een tweede advies betrof de oprichting van een infotheek met cursussen voor potentiële studenten (goedgekeurd AV 13 december). Communicatiemedewerkers, studietrajectbegeleiders en studentensecretariaten krijgen geregeld vraag naar de mogelijkheid om cursussen in te kijken buiten de opendeurdag. De bibliotheek op campus Schoonmeersen is hiervoor een perfecte locatie. De HGSR vindt het alleszins een goed idee om een infotheek in te richten voor potentiële studenten, maar de bibliotheek kampt nu al met plaatsgebrek. De HGSR stelt voor om alle boeken en cursussen van eerstejaarsopleidingen aan te bieden via ipad. Het derde advies sluit volledig aan bij het voorgaande, nl het advies betreffende de aanwezigheid van alle cursussen in de bibliotheken, bij delegatie goedgekeurd op 18 januari 2013, bekrachtigd door de algemene vergadering van 21 februari. De Hogeschool Gent Studentenraad stelt dat alle boeken en cursussen van de verschillende opleidingen beschikbaar moeten zijn in hun desbetreffende bibliotheek Als studentenraad heeft de HGSR oog voor de blokkende medestudent. De HGSR zorgt niet alleen voor voldoende blokplaatsen met uitgebreide openingsuren. Neen, de HGSR gaat veel verder in de zorg voor de blokkende student een gezonde geest in een gezond lichaam. In januari verscheen er een speciale Boxeditie: de met overlevings- en examentips. Niet alleen met tips voor de examens, maar ook overlevingstips voor relaties, sportactiviteiten, recepten, moppen voor t blokken, puzzeltjes en top of the bill: een echte kleurplaat waarmee je prachtige prijzen kon winnen. Bloklocaties Ook dit academiejaar werd ingericht in de BYTES & D Campus Schoonmeersen, een samenwerking met de bibliotheken, de HoGent Studentenraad en de directie Studentenvoorzieningen. Het openleercentrum heeft 444 blokplaatsen, toegankelijk voor alle Gentse studenten. Tijdens het academiejaar is ook een proefproject gestart waarbij de studielokaaltjes, tijdens de blokperiode, open blijven tot 21u30 in plaats van 18u. Dit proefproject is gestart, na advies van de HGSR. 53

54 7.5.3 Bloklocaties in Gent De Stad Gent doet samen met de hoger onderwijsinstellingen in Gent al enkele jaren inspanningen om het aantal bloklocaties en plaatsen waar studenten samen kunnen studeren te verhogen. Tijdens de blokperiodes worden er op heel wat locaties extra studieplaatsen gecreëerd. StuGent, het studentenoverlegplatform van de Stad Gent, vraagt elk jaar aan alle onderwijsinstellingen de extra plaatsen op en communiceert dit in een gezamenlijk persbericht, zodat alle studenten op de hoogte zijn. De HoGent participeert in dit initiatief. Op HoGent zijn alle Gentse studenten welkom op volgende bloklocaties: BYB VETO, BYB VESA, BYB LERA. Dit academiejaar werd op StuGent beslist ook een betalende bloklocatie op te nemen op deze lijst. De HGSR distantieerde zich van het feit dat de nieuwe betalende bloklocatie op dezelfde lijst werd geplaatst als de gratis bloklocaties van de hoger onderwijsinstellingen en van de stad Gent. Dankzij de inspanningen van de hoger onderwijsinstellingen én van de stad Gent zijn er de laatste jaren immers heel wat gratis rustige studieplaatsen bijgekomen. Commerciële blokplaatsen horen volgens de HGSR niet thuis op dezelfde lijst en horen alleszins niet gecommuniceerd te worden in één en dezelfde beweging. Aandachtspunt: naar goede gewoonte zit de steeds overvol. Tijdens de piekweken, de inhaalweek, de blokweek en de eerste twee weken van de examenperiode, zou er gekeken worden of er eventuele uitbreiding van de bloklocaties mogelijk is. Eten tijdens de blok- en examenperiode Al verschillende jaren ging door op campus schoonmeersen en dit tot 22u. Tijdens de 2 de examenperiode (juni 2013) gaat er een proefproject door waarbij resto D ook s avonds warme maaltijden serveert tussen 17 uur en 18 uur voor de blokkende studenten. Als dit succes kent, kan het worden verdergezet en uitgebreid naar andere campussen. Beweging tijdens het blokken Free your mind Op maandag 27 mei lanceerde de Hogeschool Gent Studentenraad het proefproject Free Your Mind. Beweging is gezond en zou dus ook wat vaker tijdens de blokperiode moeten gebeuren. Daarom kregen HoGent-studenten op 27, 28 en 29 mei de mogelijkheid om twee keer per dag een half uurtje de benen te strekken en hun gedachten eventjes te verzetten. (hoofdstuk activiteiten ). 7.6 Parkeerbeleid De parkeerproblematiek op HoGent, meer bepaald op campus Schoonmeersen heeft de HGSR dit jaar heel wat energie gekost. Er werd een volledig dossier opgemaakt en drie adviezen werden hieromtrent verstuurd. Als studentenraad is het belangrijk om betrokken te zijn en te blijven bij alle mobiliteitsproblemen op HoGent, meer in het bijzonder op campus Schoonmeersen, de grootste campus van HoGent, waar de parkeerproblematiek al zeer groot is. Gezien de nakende verhuis van een aantal opleidingen van HoGent naar campus Schoonmeersen zal de mobiliteit hier nog belangrijker thema worden. 54

55 Studenten hebben theoretisch geen recht op een parking. Er wordt verondersteld en ook het beleid zowel van HoGent als dat van de Stad Gent erop gericht is om studentenmobiliteit te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te promoten. De eerste bezorgdheid over dit dossier werd geuit in de algemene vergadering van 5 november naar aanleiding van twee wijzigingen in de reglementering op HoGent. Als eerste: het sluiten van de poort Schoonmeersstraat voor auto s, vanaf 19 november is de ingang aan de Schoonmeersstraat enkel nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Dit is een overeenkomst tussen HoGent en de Stad Gent. Een belangrijke tweede wijziging betrof de P-parking en de bovengrondse parking van de sporthal: deze werden beiden enkel nog toegankelijk voor personeel. Er was vooral bezorgdheid bij de studenten dat de P-parking leeg zou blijven en dat het bovengronds vol zou staan, omdat het personeel meestal de bovengrondse parking gebruikt. De studenten drukten hun bezorgdheid uit in een aantal adviezen, waarin volgende zaken aangehaald werden i.v.m. het parkeerbeleid en het takelbeleid op campus Schoonmeersen, alsook de dringende vraag om een afsluiting te voorzien van parking Schoonmeersen voor derden, dit met bijvoorbeeld een slagboom die werkt met toegangskaart of andere legitimatie. HGSR vroeg ook een grondige evaluatie van het beleid en het aanpassen van de regeling aan deze evaluatie. De bezorgdheid van de studenten was terecht. Eind januari ontving de HGSR het aangepaste parkeerbeleid van de HoGent. De HoGent stelt vast dat de bezetting van de voor de docenten vrijgehouden parkings (Ondergrondse P, ondergrondse en bovengrondse parking aan de sporthal) aan de lage kant ligt. Deze voorbehouden parkeerplaatsen worden m.a.w. niet optimaal gebruikt. Volgende acties werden dan ook ondernomen: 1. De bovengrondse parking is niet langer voorbehouden voor docenten aangezien er nog voldoende plaats is onder het P gebouw. Studenten kunnen vanaf heden dan ook vrij parkeren op de volledige bovengrondse parking. De parking kan echter wel nog afgesloten worden indien er evenementen plaatsvinden op campus Schoonmeersen die voldoende parkeerplaats vragen. 2. Verder vroeg de HoGent ook het volgende aan de docenten en medewerkers van de HoGent: We willen er sterk op aandringen dat onze personeelsleden hun wagen zeker zouden parkeren op de voor hen aangegeven voorbehouden parkings: de ondergrondse parking van het gebouw P en de bovengrondse parking aan de sporthal. Op die manier blijft er op de overige algemeen toegankelijke parkings meer ruimte voor studenten en bezoekers van de hogeschool. Deze maatregelen zijn in werking sinds 11 februari De HGSR was bijzonder verheugd over het feit dat het parkeerbeleid na evaluatie werd bijgestuurd. Dit toont aan dat de meeste van haar zorgen erkent zijn en de nodige aanpassingen hebben teweeggebracht. De HGSR blijft echter stellen dat deze bijsturing geen structurele oplossing brengt voor de parkeerproblematiek van campus Schoonmeersen. De bovengrondse parking is nog steeds vrij toegankelijk en zal dus gebruikt blijven worden door automobilisten die gewoon op zoek zijn naar gratis parking vlakbij het centrum van Gent. De HGSR blijft er dan ook de nadruk op leggen dat de ingang van campus Schoonmeersen 55

56 wordt afgesloten voor onbevoegden en enkel toegankelijk zou zijn voor studenten en personeelsleden van de HoGent, de Avondschool of het GO!-onderwijs. Enkel zo kan de externe druk op de parking verdwijnen en een echte, correcte evaluatie gemaakt worden van het aantal studenten dat gebruik maakt van de parkeergelegenheid. En ook hierover hebben we goed nieuws. Op ons advies kregen we onderstaand antwoord, gecommuniceerd in de algemene vergadering van 16 mei: - De meerjarenbegroting voorziet in het aanbrengen van een slagboomcomplex ter hoogte van de inkom van de bovengrondse parking (toegang V. Vaerwyckweg 1). De aanlooptijd voor aanbesteding en realisatie wordt voornamelijk bepaald door het verkrijgen van de bouwvergunning. Van dan zal de toegang tot de hele campus Schoonmeersen elektronisch via studenten- en personeelskaart kunnen gebeuren. - In afwachting van een slagboomcomplex wordt onderzocht of de oude poort oosakker niet tijdelijk hergebruikt kan worden voor nachtelijke en weekendafsluiting. Takelbeleid Ook het takelbeleid zette heel wat kwaad bloed bij de studenten die hun auto fout parkeerden. Op de parking van Campus Schoonmeersen worden foutief geparkeerde wagens weggetakeld op initiatief van HoGent. De eigenaars van de weggetakelde voertuigen worden verplicht om bij afhaling van het voertuig takelkosten te betalen aan de takelfirma. De HGSR verklaarde zich akkoord dat er moet opgetreden worden tegen foutparkeerders en dat zij dienen gesanctioneerd te worden. Toch stelde zij zich vragen over de manier waarop dit gebeurt en de wettelijkheid ervan. Ook dit werd in een advies gegoten en overgemaakt aan de HoGent. Op ons advies kregen we onderstaand antwoord, gecommuniceerd in de algemene vergadering van 16 mei: Advies takelbeleid campus Schoonmeersen: De HoGent heeft de wettelijke basis van het wegsleepbeleid juridisch nagetrokken. - Het bestaan van een gepast parkeerreglement werd voor de juridische correctheid van het wegsleepbeleid als noodzakelijk bevonden. Dit parkeerreglement geldig voor alle campussen van de HoGent is ondertussen vastgelegd door het bestuurscollege van 28 maart 2013 (BC/2013/B/INF/5012) - Het reglement zal ruim gecommuniceerd worden naar studenten en personeelsleden en is terug te vinden op de website van de HoGent. 56

57 7.7 Onderwijsfinanciering Manifestatie 28 maart 2013 Studenten die op straat komen in de 21 ste eeuw? Onvoorstelbaar. Toch gebeurde het op 28 maart Persbericht: Ons onderwijs, daar zijn kosten aan. Studenten op straat op 28 maart. (gezamenlijk persbericht hoger onderwijsinstellingen Gent) Op 28 maart 2013 komen studenten in heel België op straat voor een herfinanciering van het onderwijs. De kwaliteit van ons onderwijs ligt onder vuur en dit pikken de studenten niet. In tegenstelling tot wat het mainstream discours ons voorspiegelt wordt er te weinig geld geïnvesteerd in onderwijs. De Europese norm voor hoger onderwijs is 2% van het BBP. In Vlaanderen wordt hieraan 1,2% besteed. Bovendien is deze onderfinanciering niet iets van vandaag. Reeds jarenlang dalen de middelen voor onderwijs. Dit zorgt voor problemen die niet meer kunnen opgevangen worden door hier creatief mee om te gaan. De kwaliteit van ons onderwijs lijdt hieronder, aldus Bram Roelant, voorzitter van Hogeschool Gentse Studentenraad. De financiering volgt de groei van de studentenaantallen absoluut niet. Hierdoor wordt het steeds moeilijker studenten goed te omkaderen en wordt er op sommige plaatsen geschrapt in het onderwijsaanbod. Er zijn ook problemen met infrastructuur. Jaarlijks voorziet de Vlaamse overheid minder geld dan het kost om gewoon in het onderhoud te voorzien. Middelen om te investeren in nieuwe gebouwen voor het groeiend aantal studenten ontbreken dan ook vaak totaal. Ook sociale voorzieningen zijn de dupe. Hierbij komt dat er steeds meer nadruk gelegd wordt op de arbeidsmarkt. Onderwijs staat hier niet compleet los van, maar studeren wat je interesseert, mag geen luxe zijn. Zo zegt Nele Van Parys, bestuurslid van de Gentse Studentenraad. Het tekort aan geld is niet het enige probleem. Het financieringsmodel installeert een concurrentie tussen de instellingen die de kwaliteit van ons onderwijs niet ten goede komt. Ze zorgt voor een grote druk op het personeel, bijvoorbeeld om te publiceren. Onlangs bleek nog dat in Vlaanderen één op twaalf medische wetenschappers onderzoeksresultaten vervalst. Dit is het gevolg van een pervers systeem, waarbij een tekort aan geld wordt gecombineerd met een gesloten systeem. Wat op één plaats wordt geïnvesteerd, bespaart men ergens anders Het gebrek aan geld en de manier waarop dit verdeeld wordt zal het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs steeds moeilijker maken en zet de democratisering van de afgelopen decennia op de helling. We hebben begrip voor het huidig klimaat van crisis, maar het probleem van onderfinanciering is reeds lang daarvoor gecreëerd en zal zonder gewijzigd beleid ook na het economisch herstel blijven. Vaak wordt er nu een goed-nieuws-show verspreid over hoeveel in onderwijs wordt geïnvesteerd. Wat echter op één plaats geïnvesteerd wordt, wordt ergens anders bespaard. aldus Nele Daarom is er meer publiek geld nodig voor onderwijs. Hierrond formuleerden de Gentse studenten 7 eisen waarvoor we nu op straat komen. Deze problemen stellen zich niet enkel in Gent. Ook in Antwerpen, Leuven, Brussel, Luik, Namen, Bergen en Louvain-la-Neuve zal actie gevoerd worden rond de concrete problemen van de onderfinanciering. In Gent wordt deze actie getrokken door de studentenraden van UGent, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool, Sint Lucas Beeldende Kunsten en de Gentse Associatie samen met meer dan 40 verenigingen. 57

58 De manifestatie voor meer kwaliteitsvol onderwijs steunde op zeven pijlers: 7 eisen voor 7 % financiering. 1. Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen: kwaliteit boven kwantiteit. 2. Hogeschoolstudenten zijn geen tweederangsstudenten: tegen de onderfinanciering van hogescholen. 3. Onderwijs voor kennis, niet voor de winst: diversiteit in het opleidingsaanbod is essentieel. 4. Geef ons heden ons dagelijks brood aan democratische prijzen: studentenvoorzieningen voor iedereen aan betaalbare prijzen. 5. Repareren zodat wij kunnen studeren: betere infrastructuur voor alle studenten 6. Stop de rat-race tussen de instellingen: geen ongebreidelde concurrentie tussen onderwijsinstellingen. 7. Studenten zijn geen bandwerk: voor een betere pedagogische omkadering voor studenten. Manifestatie in Gent op donderdag 28 maart 2013 In Gent was het een gezamenlijke actie van de studentenraden van de verschillende Gentse hoger onderwijsinstellingen. Op Hogeschool Gent werd de actie getrokken door de HGSR. Het voorbereiden van dergelijke manifestatie vraagt ontzettend veel werk. Niet alleen de studenten warm maken om deel te nemen, maar ook veiligheid, overleg met de politie Gent, innemen van de openbare weg, stewards voorzien die alles in goede banen leiden: het was meer dan een fulltime job. Op 13 maart werd een extra algemene vergadering ingericht met een oproep naar alle geëngageerde studenten. Op de vergadering werd duidelijk uiteengezet waarover het ging, het financieringsdecreet werd in begrijpelijke taal uitgelegd alsook de reden waarom het zo belangrijk was om nu te manifesteren. Diverse andere acties werden op touw gezet: tijdens de middagpauzes werd er geflyerd, uitleg gegeven aan studenten, reclame gemaakt voor de manifestatie en waarom het zo belangrijk was is om te manifesteren. De HGSR zorgde voor alle materiaal, flyers, affiches, stelde voorbeeld speeches en mails op, samenvattingen van de belangrijkste punten uit het financieringsdecreet, enz. De HGSR kreeg ook de ondersteuning van de algemene directie en personeelsleden van HoGent. De algemeen directeur ondersteunde de actie met een persoonlijke mail naar alle HoGent-studenten op 27 maart. Er werd een gezamenlijk persbericht verspreid door de algemeen directeur, rector Van Cauwenberge van de Universiteit Gent en de algemeen directeur van de Arteveldehogeschool om de actie te ondersteunen. Op de dag zelf werd campus Schoonmeersen op zijn kop gezet, de manifestatie vertrok immers om deze campus. Heel de dag was er muziek, 1000 zwarte ballonnen werden opgeblazen, studentenvertegenwoordigers liepen alle klassen en auditoria af om de studenten op te trommelen. Alles werd aangestuurd en begeleid vanuit het crisiscentrum nl. het lokaal van de HGSR. Stipt om 14 uur vertrokken de studenten, begeleid door de studentenfanfare en geluidswagen en een 150tal studenten. Andere campussen werden onderweg opgepikt studenten liepen door naar de eindbestemming, de Kouter. Op de eindlocatie werden bezielde toespraken gehouden door de voorzitters van de studentenraden, twee bands zorgden voor entertainment, frieten en drank werden verkocht tegen democratische prijzen. 58

59 Speech Bram Roelant voorzitter HGSR Bedankt! Bedankt om massaal naar hier af te zakken. Bedankt om te laten zien dat wij als studenten nog opkomen voor onszelf én de toekomstige studenten. Bedankt om te laten zien dat ook jullie streven naar kwalitatief en betaalbaar onderwijs voor iedereen! Want waarom staan we hier vandaag? - omdat kapotte stoelen soms meer aandacht opeisen dan de docent zelf, en dit niet de bedoeling kan zijn! - omdat het fijn is als je docent je naam kent, en niet alleen je studentennummer! Wij zijn géén bandwerk! Ieder van ons heeft het recht om de beste begeleiding te krijgen om zijn of haar diploma te behalen! - omdat een hogeschoolstudent geen tweederangsstudent is en wij evenveel waard zijn als een universiteitsstudent! Alle opleidingen, dus ook de onze, zijn noodzakelijk in de maatschappij en verdienen daarom een evenwaardige financiële ondersteuning. Ieder van jullie staat hier vandaag omdat de boodschap herkenbaar is. Omdat jullie weten dat we dit niet zomaar uit onze duim zuigen en eens zin hebben om te manifesteren. We doen dit omdat we weten dat het nodig is! En je staat hier niet alleen, kijk rondom je. De HoGent naast UGent naast Artevelde naast St. Lucas Beeldende Kunsten! En niet alleen in Gent, maar ook in zeven andere Belgische steden, komen studenten samen om hun stem te laten horen. Als je het mij vraagt, is dit een signaal dat de Vlaamse Regering niet kan en mag negeren. Waarom sta ik hier nu? Ik, als voorzitter van HGSR, vind het belangrijk om niet alleen aan jullie, niet alleen hier, maar aan heel België te tonen dat studenten wel nog engagement tonen. Dat zij wel belang hechten aan de toekomst. Dat wij hier vandaag allemaal staan zodat kwalitatief onderwijs voor iedereen mogelijk is. Kwaliteit en democratie zijn mooie woorden, laten we, hier en nu, een signaal geven dat er aan deze woorden gewerkt moet worden. Dat deze er niet zomaar zullen komen. Zijn er resultaten geboekt? is een vraag die regelmatig terugkomt. Op de algemene vergadering van 23 april werd de manifestatie kort geëvalueerd. Volgens de politie waren er in Gent 1500 deelnemers. De manifestanten waren vooral studenten uit de sociale richtingen, ook bij de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Het financieringsdecreet wordt pas volgend jaar geëvalueerd, maar het is belangrijk dat dit voortdurend onder de aandacht blijft en opgevolgd wordt. Iedereen is akkoord dat de inschrijvingsgelden niet mogen stijgen en dat iedereen de kans moet krijgen om te studeren. Hogescholen worden fundamenteel minder gefinancierd. Er is een heel belangrijk signaal gegeven, het debat over de financiering hoger onderwijs is opgestart. Belangrijk is het debat levend te houden, de belangstelling niet te laten verzwakken, en nauwgezet de evaluatie van het financieringsdecreet op te volgen. 59

60 7.7.2 GAST debat GAST-debat, 2 mei 2013, Onderfinanciering hoger onderwijs : een vervolg op de nationale manifestatiedag van 28 maart Ons onderwijs, daar zijn kosten aan! De Gentse Associatie Studentenraad organiseerde dit debat voor een wel heel apart publiek: exclusief voor de studentenvertegenwoordigers van de AUGent. De GAST verzorgde voor hen een VIP-ontvangst met diverse hapjes en drankjes voor de aanvang van het debat om hen te bedanken voor al het werk van het voorbije academiejaar. Gastsprekers waren niet de minste. Minister Smet liet zich last minute vervangen door Guy Aelterman, zijn kabinetschef, Bruno Van Koeckhoven vertegenwoordigde de VLHORA, Koen Hostyn de VLIR en de hoger onderwijsinstellingen stuurden hun financiële experts. Anne Van Renterghem was moderator, en Sarah Tuytschaever, voorzitter GAST, gastvrouw. Samen zorgden ze ervoor dat alles vlekkeloos verliep. Er werd gesproken en gedebatteerd over de sociale voorzieningen, het financieringsdecreet, de kwaliteit van het onderwijs. Van het ministerie wilden we graag horen wat de toekomst voor ons in petto heeft. De studenten konden het wel smaken en waren talrijk aanwezig. Alles ging door in t Pand, zetel van de AUGent. Daar was speciaal voor dit evenement de schitterende refter afgehuurd, waar er plaats was voor zo'n 100 studenten. Bij aankomst kreeg elke studentenvertegenwoordiger een gepersonaliseerde lanyard overhandigd, waarna deze verder begeleid werd naar een prachtige zaal voor de receptie. Daar kregen ze de kans om met een hapje en drankje elkaar wat beter te leren kennen. De HoGent studentenvertegenwoordigers kwamen met 25 m/v sterk en waren ruim in de meerderheid. Doorheen het GAST-debat heerste er een ontspannen sfeer waarbij de inhoudelijke dynamieken aandachtig gevolgd werden. Na de voorstelling van de gastsprekers, die ieder hun visie brachten over het financieringsdecreet, was het tijd om te debatteren. De gastsprekers kregen elk een onderwerp toegewezen en gingen hierover in dialoog met de studenten. Dit resulteerde in open en leerrijke gesprekken. De studentenvertegenwoordigers hadden zich spontaan zodanig verdeeld, dat de grenzen van de verschillende onderwijsinstellingen amper nog op te merken waren. Tot slot vond het eigenlijke debat plaats. Per groep werden de vragen naar voor gebracht waarop de gastsprekers ieder voor zijn eigen specialiteit antwoordden. In een open sfeer en met respect voor elkaar werd er gedebatteerd. Het leverde heel wat nieuwe op en dit werd zowel door de sprekers als door de studenten als constructief ervaren. Als afsluiter van de avond, kreeg elke gastspreker en de fantastische moderator, nog een goede fles wijn mee naar huis, ter bedanking. Dit debat was niet mogelijk geweest zonder de schitterende ondersteuning van de studentenmedewerkers van de HoGent, die hier vele uren in hebben geïnvesteerd. Daarnaast kon de GAST ook steeds rekenen op de logistieke ondersteuning van het personeel van AUGent. Beiden hebben zich enorm ingezet om dit om de studentenvertegenwoordigers van de associatie AUGent, een prachtige avond te bezorgen! 60

61 Facultaire studentenraden 1. Faculteiten HoGent bestaat uit 3 faculteiten (Natuur en Techniek, Mens en Welzijn, Bedrijf en Organisatie), de School of Arts en 4 geassocieerde faculteiten (Toegepaste Ingenieurswetenschappen, Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen, Toegepaste Taalkunde en Handels- en Bestuurswetenschappen). Volgend academiejaar integreren de geassocieerde faculteiten naar Universiteit Gent. Sommige ervan worden een eigen vakgroep terwijl andere onder een bestaande vakgroep zullen vallen. Naast de HGSR, wordt studentenparticipatie binnen HoGent, ook facultair georganiseerd. In elk van de 8 faculteiten is er de mogelijkheid om een participatiecommissie op te richten. 2. De participatiecommissies MISSIE EN VISIE De participatiecommissie biedt een forum voor de student en geeft hen een stem. Ze bestaat uit studentenvertegenwoordigers uit de verschillende opleidingen binnen de faculteit en behartigt de studentenbelangen door advies uit te brengen aan het beleid over de facultaire kwesties. Idealiter kent de participatiecommissie vertegenwoordiging vanuit elke opleiding van de faculteit en wordt ze vertegenwoordigd in andere raden binnen HoGent (opleidingscommissie, faculteitsraden, HGSR, Dienst Studentenvoorzieningen, enz.), waarbinnen ze de kans heeft haar standpunt lokaal en bovenlokaal te verdedigen. Ze streeft naar een constructieve samenwerking met haar partners en zorgt voor open communicatie naar de studenten. Door de organisatie van zowel formele als informele activiteiten, promoot ze studentenvertegenwoordiging en werkt ze actief aan ledenwerving. Op de vergadering van de commissie is iedere student welkom. Om de oprichting van de commissies te versoepelen en hen uit te laten groeien tot een sterk adviesorgaan kan er gerekend worden op steun van de faculteit en, als koepel van de verschillende participatiecommies, de HGSR. 2.1 Structuur Het verdwijnen van de departementale structuur had gevolgen voor de departementaal georganiseerde studentenparticipatie. Het aantal participatiecommissies binnen de HoGent werd kleiner en sommigen vertegenwoordigen een groter aantal studenten. Om de drempel laag te houden, werd beslist om de participatiecommissies van de faculteiten Mens en Welzijn, Bedrijf en Organisatie, Natuur en Techniek en de School of Arts vanaf academiejaar onder te verdelen in werkgroepen. De onderverdeling gebeurde op basis van locaties waar de faculteit werkt. Opleidingsoverschrijdende (facultaire) thema s worden besproken op de participatiecommissies, waarop iedere werkgroep één of meer vertegenwoordigers heeft. Deze commissie stuurt vertegenwoordiging naar de HGS die, op haar beurt, de thema s op centraal niveau behandelt. In de praktijk bleek de onderverdeling enkel aangewezen binnen FMW en FBO. 61

62 FMW: het aantal geïnteresseerde en/of actieve studentenvertegenwoordigers is te groot om een vergadering werkbaar te houden. Splitsing volgens campus wordt nodig geacht. Na elke vergaderronde wordt er een extra vergadering ingelast (de echte participatiecommissie). FBO: ook hier was het aantal geïnteresseerde en/of actieve studentenvertegenwoordigers te groot om een vergadering werkbaar te houden. Aanvankelijk werd de splitsing ook gedaan op basis van de campus waar men hoofdzakelijk les had. Dit is gedurende dit academiejaar herzien. De studenten die voornamelijk les hadden op Campus Mercator, verhuisden dit academiejaar naar Campus Schoonmeersen. Hier was reeds een werkgroep actief. De keuze werd gemaakt om de twee groepen gescheiden te houden en her in te delen volgens opleiding, nl. werkgroep Bedrijfsmanagement en Office-Management en de werkgroep Toegepaste informatica. Dit, aangezien de groep op Campus Schoonmeersen te groot zou worden en omdat de aan bod gerichte thema s, vooral binnen de werkgroep TI, vrij specifiek waren. FNT & School of Arts: deze participatiecommissies telden bij aanvang van het academiejaar te weinig leden om een opsplitsing nodig te maken. GTB, GTI, GTT & GHB: de geassocieerde faculteiten kenden intern minder ingrijpende veranderingen. Het leek aangewezen om de participatiecommissies te behouden zonder verdere onderverdeling. 62

63 2.2 Ondersteuning FACULTAIRE ONDERSTEUNING De participatiecommissies genieten van ondersteuning binnen de faculteit. Deze ondersteuning kan zich vertalen in financiële, logistieke en/of materiële middelen. Op diverse faculteiten worden ook informele contactmomenten georganiseerd tussen de faculteit en haar studenten. ONDERSTEUNING VANUIT HGSR Om studentenparticipatie te stimuleren en op de hoogte te blijven van de facultaire kwesties en initiatieven wil de HGSR de band met de participatiecommissies nauw houden. Het zorgt tevens voor een lagere drempel die de doorstroom van studentenvertegenwoordigers naar de HGSR versoepelt. De HGSR staat bijgevolg klaar om ondersteuning te bieden aan de werking van de commissies en de lokale activiteiten. De HGSR wordt ondersteund door 2 medewerkers, waarbij de hoofdopdracht van 1 medewerker eruit bestaat de participatiecommissies te ondersteunen waar nodig. Dit vertaalt zich in een aangepaste vorm en werkwijze die verschilt per faculteit. De medewerker werkt over de verschillende commissies heen. Dit geeft een globaal beeld op de algemene werking van studentenparticipatie binnen HoGent en helpt de noden en zwaktes per faculteit te identificeren en hierop in te spelen. De ervaring en kennis binnen een goed werkende participatiecommissie kan worden aangewend om, met respect voor de diversiteit in en tussen de faculteiten, nieuwe participatiecommissies op te richten en/of moeizamere werkingen nieuw leven in te blazen. Concreet vertaalt de ondersteuning zich in: Aanwezigheid van de medewerker op de vergaderingen van de participatiecommissies en adviseren, begeleiden en informeren tijdens deze vergaderingen. Begeleiding bij het oprichten van nieuwe studentenraden. Ondersteuning bij het formuleren van adviezen. Contacten onderhouden met de leden van de participatiecommissies en hen motiveren. Actief en drempelverlagend werken aan het werven van nieuwe leden. Zorgen voor een aanspreekpunt waar studenten steeds terecht kunnen voor informatie en advies. Uitleg verschaffen over en interesse wekken voor andere niveaus van studentenparticipatie. Aanwezigheid op lokale initiatieven en activiteiten. Doorstroom versoepelen naar bredere vormen van studentenparticipatie HGSR, STUGENT, GAST, VVS). Structuur en continuïteit bewaken van de werking. Rapportage tussen de studenten en de HGSR, de faculteiten en de centrale diensten. Enz. 63

64 2.3 Werving en opstart academiejaar Opstartvergadering: aan het begin van het academiejaar worden de leden van de participatiecommissies van het vorige werkjaar en nieuwe geïnteresseerde leden samengeroepen voor een opstartvergadering, geleid door de studentenmedewerker of de voorzitter van de participatiecommissie. Netwerken via decanen, diensthoofden, opleidingscommissies en faculteitsraden: via deze spilfiguren worden zoveel mogelijk studenten die reeds een vertegenwoordigingsfunctie uitoefenen binnen de faculteit en nog geen deel uitmaken van de studentenraden aangeschreven. Op deze manier probeert elke studentenraad iedere opleiding te vertegenwoordigen en op elk niveau vertegenwoordiging te krijgen. Onthaaldagen (zie HGSR) Dessertbuffet (zie HGSR) Welkomstdrink (zie HGSR) Tijdens het academiejaar organiseren zowel de HGSR als de participatiecommissies verschillende activiteiten. Het gaat om informele/ontspannende activiteiten en informerende activiteiten Beiden zijn gericht op het werven van nieuwe leden en de participatiecommissies en de HGSR bekend te maken. 2.4 Getuigschriften voor deelname aan studentenparticipatie Voor regelmatige en actieve deelname aan de vergaderingen komen de studentenvertegenwoordigers in aanmerking voor een getuigschrift. Dit enerzijds als erkenning en beloning voor de inzet gedurende het academiejaar, maar anderzijds ook om een beeld te krijgen van het aantal effectieve studentenvertegenwoordigers. Op volgende manieren kunnen studentenvertegenwoordigers een attest verkrijgen: Minstens 2/3 aanwezigheid op de vergaderingen van de participatiecommissies. Een uitzonderlijke verdienste voor het goede verloop van de studentenparticipatie leveren. Op gemotiveerde voordracht van de voorzitter van de participatiecommissie. Naar volgend academiejaar worden deze voorwaarden uitgebreid. De participatiecommissies moeten regelmatig de contacten onderhouden met de HGSR en hun werking rapporteren. Hier wordt in een later hoofdstuk verder op ingegaan (2.4: Nabeschouwing). Het aantal uitgereikte attesten kan ook een maatstaf zijn om de werking van de participatiecommissies te beoordelen. Zeker wanneer men de cijfers kan vergelijken met de voorbije academiejaren. 64

65 : Attesten Attesten PC HGSR PC HGSR FMW 23 5 FNT 4 1 WG Ledeg. 4 1 Arts 6 3 WG Schm GHB 12 2 WG Vesa 7 1 GTB 9 2 FBO 16 4 GTI 0 2 *WG Aalst 4 0 GTT 1 0 *WG Schm. 8 2 *WG Merc : Attesten Attesten PC HGSR PC HGSR FMW 22 5 FNT 4 1 WG Ledeg. 6 1 Arts 3 2 WG Schm. 8 3 GHB 22 1 WG Vesa 8 1 GTB 18 3 FBO 22 2 GTI 6 2 *WG Aalst 6 0 GTT 12 1 *WG OM/BM 7 1 *WG TI 9 1 In waren opnieuw alle 8 participatiecommissies werkzaam. Dit werkjaar kwamen voor de getuigschriften in totaal 109 studenten in aanmerking voor de participatiecommissies (in 2012: 71) en 17 voor de HGSR (in 2012: 19). Terwijl het aantal studenten die hun participatiecommissie binnen de HGSR vertegenwoordigen nagenoeg stabiel is gebleven, kan men binnen de participatiecommissies een sterke stijging merken, in het bijzonder binnen de werkingen van FBO, GTB, GHB en GTT. De andere werkingen bleven gelijkaardig met het voorbije academiejaar, met uitzondering van SOFA, de studentenraad van de School of Arts, die een aanzienlijke daling kende. Op deze evoluties binnen de participatiecommissies wordt in volgende delen verder op ingegaan. Ook wordt er aandacht gegeven aan de specifieke werking en de aandachtspunten van elk van de participatiecommissies. 65

66 3. Overzicht werking participatiecommissies 3.1. FMW, FBO, FNT & de School of Arts SIVIL (Participatiecommissie FMW) Studentenvertegenwoordigers Het aantal actieve leden binnen SIVIL veranderde weinig. Werkgroep Ledeganck en werkgroep Vesalius kenden een lichte stijging, tegenover werkgroep Schoonmeersen, die licht achteruit ging. Dit reflecteerde ook in de werking. De vertegenwoordiging binnen de HGSR bleef gelijk. De SIVIL/HGSR-leden namen wel meer verantwoordelijkheid en taken op zich binnen de HGSR. Verschillende werkgroepen (ICT, Ecologie, Extern) werden geleid door een SIVILstudent. Ook het voorzitterschap en het onder-voorzitterschap werden gedragen door SIVILstudenten. 66

67 WG Ledeganck: in het begin van het academiejaar was er een sterke stijging van het aantal aanwezigen op de vergaderingen. Dit ging gedurende het academiejaar achteruit, maar de overblijvende leden waren zeer gemotiveerd en nieuwe leden namen gaandeweg meer verantwoordelijkheid op zich. Er resteerde een goed werkende ploeg die groter was dan het voorbije academiejaar. Alle opleidingen waren vertegenwoordigd binnen de groep actieve leden. WG Vesalius: het aantal aanwezigen op de vergadering ging licht achteruit, maar het aantal actieve vertegenwoordigers ging vooruit. Alle opleidingen waren vertegenwoordigd binnen de groep actieve leden. WG Schoonmeersen: het aantal aanwezige studenten was van bij aanvang van het academiejaar kleiner dan voorheen. Deze groep bleef gedurende het gehele jaar vrij stabiel, maar nam minder initiatief in vergelijking met Dit vormt een werkpunt naar volgend academiejaar toe. Alle opleidingen waren vertegenwoordigd binnen de groep actieve leden. Vergaderingen SIVIL (PC) Campus Ledeganck Campus Schoonmeersen Campus Vesalius 09/10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /02/ /12/ /12/ /12/ /05/ /02/ /03/ /02/ /03/ /03/ /03/ /04/ /05/ /04/2013 Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op iedere vergadering werden broodjes en drank ter beschikking gesteld. Voor de activiteiten werd, vanuit de faculteit, budget toegekend op basis van een begroting, opgesteld door de participatiecommissie. Adviezen & thema s De officiële adviezen werden op de agenda van de faculteitsraad geplaatst. Dit werd gecombineerd met occasioneel formeel overleg met de decaan en het diensthoofd Studentenaangelegenheden. Andere onderwerpen werden via de opleidingscommissies aangekaart. De informele weg werd dit academiejaar meer benut. Vragen die bovenlokaal dienden behandeld te worden, gingen via de HGSR. Voorbeelden thema s Volgtijdelijkheidsregeling & stageplaatsen Inspraak examenroosters Communicatiedoorstroom binnen de faculteit Activiteiten Snoepenactie Sinterklaasactie Eindejaaractiviteit (BBQ) 67

68 Opvolging aandachtpunten vorig academiejaar In Werkgroep Ledeganck studeerden de meeste studentenvertegenwoordigers vorig jaar af. Nieuwe leden werden aangetrokken door middel van het infomoment tijdens de onthaaldag, het dessertbuffet en in samenwerking met de opleidingscommissies. De opleiding Orthopedagogie was ondervertegenwoordigd in werkgroep Schoonmeersen. Dit jaar zijn er nieuwe studenten aangetrokken vanuit die opleiding. Deze studenten behoren tot de nieuwe actieve leden. Nota s, opmerkingen en aandachtspunten naar volgend jaar toe De samenwerking tussen de 3 campussen verliep zeer goed. De werkgroepen staken een hand toe bij elkaars activiteiten en motiveerden elkaar bij het behandelen van de aan bod gebrachte onderwerpen. In alle werkgroepen is de opstart en opvolging qua leiderschap verzekerd naar volgend academiejaar toe. Algemeen kan men stellen dat de raden binnen FMW vrij zelfstandig en consequent draaien. De studenten ontwierpen een logo voor SIVIL en lieten T-shirts drukken voor hun leden. Als communicatiemiddel werd een nieuwe website ontworpen. Deze dient echter meer gepromoot te worden. Iedere werkgroep, alsook de participatiecommissie stelden in het eerste semester doelstellingen op die ze met hun werking wensten te bereiken. Deze doelstellingen zijn naar het eind van het academiejaar echter wat op de achtergrond geraakt. Een evaluatie ervan is aan de orde. Dit kan een vertrekpunt zijn voor de werking in volgend academiejaar. Het aantal actieve leden binnen Schoonmeersen ging licht achteruit. Een reden kan gezocht worden bij het feit dat de meest actieve leden van vorig academiejaar zich een actievere rol hebben toebedeeld binnen de HGSR. Deze activiteiten vergden meer tijd, waardoor hun engagement in de facultaire studentenraad meer naar de achtergrond verschoof. Dit dient opgevolgd te worden en er moeten, in samenwerking met de studentenmedewerker, inspanningen geleverd worden om de werking wat nieuw leven in te blazen Participatiecommissie FBO Studentenvertegenwoordigers 68

69 De PC FBO kende niet zozeer een stijging van het aantal leden, dan wel van het aantal actieve leden. De werking werd tevens kwalitatiever, in het bijzonder in de Werkgroep Toegepaste Informatica en Werkgroep Bedrijfsmanagement/Office Management. De Werkgroep Aalst had minder leden, maar deze leden zetten zich meer in dan de voorbije jaren. De leden organiseerden zelfs een activiteit, wat een primeur was voor de campus. Aangezien twee studenten vorig academiejaar afstudeerden, halveerde de vertegenwoordiging van FBO binnen de HGSR. De twee overblijvende leden waren hierbinnen echter bijzonder actief. Werkgroep Communicatie werd geleid door een ervan, terwijl het andere lid was van de Raad van Bestuur van HoGent en hier regelmatig uit rapporteerde. Beide studenten engageerden zich voor de HGSR-activiteiten. WG Aalst: het aantal actieve leden steeg licht. In het verleden werd deze raad sterk begeleid door de studentenmedewerker en de voorzitter van PC FBO. Enkele leden binnen de werkgroep waren echter zeer gemotiveerd en nieuwe leden namen gaandeweg meer verantwoordelijkheid op zich, waardoor de begeleiding minder intensief diende te gebeuren. 69

70 WG BM/OM: het aantal aanwezigen op de vergadering, het engagement en de werking bleef dit jaar nagenoeg ongewijzigd en werkte zoals het hoorde. WG TI: deze werkgroep telde meer actieve leden dan voorheen. De werkgroep en de vergaderingen werden duidelijker gestructureerd qua leiderschap en opvolging van de opmerkingen. Vergaderingen Participatiecommissie Campus Aalst Campus Schoonmeersen (OM-BM) Campus Schoonmeersen (TI) 22/10/ /10/ /12/ /12/ /12/ /02/ /02/ /02/ /04/ /04/2013 Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op iedere vergadering werden broodjes en drank ter beschikking gesteld en er is een budget voor promogadgets. Er zijn dit academiejaar echter geen gadgets besteld. De faculteit sponsorde ook de slotactiviteit als beloning voor de actieve studentenvertegenwoordigers. Adviezen & thema s De adviezen en vragen van studenten werden rechtstreeks met de decaan behandeld. Er werd 4 keer een overlegmoment georganiseerd tussen decaan en participatiecommissie. Andere onderwerpen, werden via de opleidingscommissies aangekaart. Vragen die bovenlokaal dienden behandeld te worden, gingen via de HGSR. Voorbeelden thema s Praktische regeling feedback Tijdstip bekendmaking examenroosters Specificaties computer nodig voor een opleiding Activiteiten Filmavond in Aalst Slotactiviteit (BBQ) Opvolging aandachtpunten vorig academiejaar Meer samenwerking tussen Campus Aalst en de andere twee werkgroepen was een aandachtpunt van vorig academiejaar. De studentenvertegenwoordigers werden dit jaar actiever betrokken bij en geïnformeerd over de werking van de Gentse werkgroepen. Gaandeweg bleek meer initiatief te ontstaan in de werkgroep. Op het eind van het academiejaar stelde zich een student uit Aalst kandidaat voor een mandaat binnen de HGSR. Door de inspanningen van huidig academiejaar lijkt dit werkpunt bijgevolg positief te evolueren. Het systeem van klasverantwoordelijken is vorig jaar hervormd binnen de opleidingen BM/OM. Het bereiken van potentiele studentenvertegenwoordigers en de opstart van de werkgroep werd hierdoor problematisch. Het bereiken van de student verliep moeizaam. Dit academiejaar waren er opnieuw klasvertegenwoordigers beschikbaar. 70

71 Nota s, opmerkingen en aandachtspunten naar volgend jaar toe Aanvankelijk werd gekozen voor een gelijkaardig systeem van vergaderen als de participatiecommissie van FMW (werkgroepen vergaderen afzonderlijk waarna er een extra vergadering ingelast wordt van vertegenwoordigers uit de werkgroepen om de onopgeloste punten te behandelen en op te volgen). Op de eerste participatiecommissievergadering, waarop alle studentenvertegenwoordigers van de faculteit aanwezig konden zijn, werd hier echter van afgestapt. De studenten bleken de voorkeur te hebben om geen extra vergadering in te lassen. De voorzitter van de studentenraad fungeerde vanaf dan bijgevolg als spilfiguur voor de participatiecommissies. Zij was aanwezig op alle werkgroepvergaderingen, onderhield nauwe contacten met de werkgroepvoorzitters en zorgde ervoor dat de doorgegeven punten behandeld werden. Zij maakte tevens op regelmatige basis een afspraak met de decaan om de punten te overlopen. Deze manier van vergaderen heeft voor de voorzitter een grote taakbelasting en verantwoordelijkheid tot gevolg. Dit academiejaar is dit goed verlopen. Naar volgend jaar toe zal, o.m. door de studentenmedewerker, aandachtig moeten gevolgd worden of dit door de opvolger op een even adequate manier verloopt. Bijsturing of het opnieuw inlassen van de extra vergadering na de werkgroepvergaderingen zal misschien nodig blijken. Het voorbije academiejaar werd de werkgroep TI opgericht. Deze bestond volledig uit nieuwe studentenvertegenwoordigers. Er was echter een teneur van scepticisme en pessimisme tegenover het beleid van HoGent merkbaar onder de leden van de werkgroep. Dit is in huidig academiejaar volledig omgezwaaid. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de leden het gevoel en het vertrouwen hebben gekregen dat er geluisterd wordt naar de problemen en dat er indien mogelijk aan hun opmerkingen tegemoet wordt gekomen. In alle werkgroepen is de opstart en opvolging qua leiderschap verzekerd naar volgend academiejaar toe Participatiecommissie FNT Studentenvertegenwoordigers FNT 4 4 # vertw. in PC # vertw. in PC # vertw. in HGSR # vertw. in HGSR

72 De ploeg van vorig academiejaar studeerde af. Enkel de student die de faculteit vertegenwoordigde in de HGSR maakte opnieuw deel uit van de participatiecommissie. Tijdens de onthaaldagen en het dessertbuffet werd door de HGSR extra aandacht besteed aan promotie naar de studenten van FNT toe. Nieuwe studenten werden ook gezocht via de opleidingscommissies, de faculteitsraad en de Raad voor Studentenvoorzieningen. De FNTstudenten die hier deel van uitmaakten werden uitgenodigd op de opstartvergadering van de participatiecommissie. Met uitzondering van de opleidingen Chemie en Vastgoed, ging er vanuit iedere FNT-opleiding een student in op de uitnodiging. Gedurende het academiejaar maakten vooral de opleidingen Agro-en Biotechnologie, Mode en Elektromechanica deel uit van de actieve ploeg. Na een onwennige opstart, verhoogde naar het eind van het academiejaar toe het engagement van de studenten. Er werd genetwerkt binnen de faculteit en in mei stelden drie studenten zich kandidaat voor een mandaat binnen de HGSR. Ze werden verkozen voor de HGSR Ook ambiëren ze het onder-voorzitterschap ervan. Vergaderingen Participatiecommissie 11/12/ /02/ /05/ /05/2013 Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op iedere vergadering werden broodjes en drank ter beschikking gesteld. Naarmate de participatiecommissie zich actiever ging profileren, werden afspraken met de decaan gemaakt om de ondersteuning uit te breiden. Dit zal volgend academiejaar concreter worden. Adviezen & thema s Vorig academiejaar werden vragen van studenten rechtstreeks met de Dienst Studentenaangelegenheden en de Dienst Kwaliteitszorg behandeld. Op het eind van de tweede semester werd een overlegmoment georganiseerd tussen de studenten en het diensthoofd Studentenaangelegenheden. Deze samenwerking werd dit jaar geformaliseerd. De vergaderingen van de participatiecommissies werden geregeld bijgewoond door een medewerker Studentenaangelegenheden. Deze persoon rapporteerde iedere vergadering over de opvolging van hun aan bod gebrachte opmerkingen. Vragen die bovenlokaal dienden behandeld te worden, gingen via de HGSR. Voorbeelden thema s Drukke bezetting inhaalweek Overzichtelijkheid cursussen Installatie benodigde programma s op bibliotheekcomputers Activiteiten Geen. Gezien de studentenraad uit een nieuwe ploeg bestaat, leek dit nog niet aan de orde. Er zijn plannen gemaakt om bij het begin van volgend academiejaar aanwezig te zijn op de onthaaldagen en gedurende het academiejaar actief aan werving en promotie te werken. 72

73 Opvolging werkpunten vorig academiejaar De leden van de studentenraad die vorig academiejaar afstudeerden of op stage / Erasmus gingen, werden verzocht om zelf ook op actief op zoek te gaan naar studenten die hun mandaat willen opvolgen. Dit was nodig aangezien dit om zowat alle studenten uit de raad ging. Dit is slechts gelukt voor 1 student. Aangezien er opnieuw een nieuwe ploeg studenten moest worden gezocht is het werk, dat vorig academiejaar gestoken is in het oprichten van een participatiecommissie FNT, gedeeltelijk teniet gedaan. Er dienden meer studenten aangetrokken te worden vanuit alle opleidingen. Met behulp van de opleidingscommissievoorzitters werden de student-leden uitgenodigd voor de opstartvergadering van de participatiecommissie. Dit werkte slechts gedeeltelijk aangezien niet alle studenten ingingen op de uitnodiging. Nota s, opmerkingen en aandachtspunten naar volgend jaar toe De samenstelling van de opleidingscommissies ging vrij laat van start. In het begin van het academiejaar is het niet eenvoudig om de potentiële studentenvertegenwoordigers te herkennen. Hierdoor hebben de opleidingscommissievoorzitters het soms moeilijk om studenten te vinden voor de eigen commissie (en bijgevolg voor de participatiecommissie). De gegevens van de studentenvertegenwoordigers bereikten de studentenmedewerker pas begin november. Bijgevolg kon de participatiecommissie ook pas laattijdig opstarten. De participatiecommissie werd dit jaar intensief begeleid door de studentenmedewerker: werven studenten, voorbereiden vergaderingen, opmaken verslagen, diverse informele overlegmomenten, netwerken binnen de faculteit, De opvolging van de opmerkingen werd behandeld in samenwerking met de Dienst Studentenaangelegenheden. Op het eind van het academiejaar lijkt de, weliswaar kleine, groep actieve studenten meer engagement en initiatief te vertonen en werkt ze zelfstandiger. Dit vooral door het feit dat ze merken dat ze daadwerkelijk iets kunnen verwezenlijken en dat er naar hun opmerkingen geluisterd wordt. Volgend academiejaar nemen de leden meer structurele taken voor eigen rekening. Doordat de studenten actiever werden, groeide ook de interesse vanuit de faculteit naarmate het academiejaar vorderde. Deze nam het initiatief om voor meer ondersteuning te zorgen voor de studentenraad en opende een dialoog met de studentenvertegenwoordigers. Volgend academiejaar kan de participatiecommissie rekenen op een eigen lokaal. Er zal, met behulp van het beleid binnen de faculteit, actief op promotie van en werving voor de studentenraad ingezet worden. De participatiecommissie is dit jaar met een sterke ploeg geëindigd en de studenten ronselden reeds nieuwe leden. Naar volgend academiejaar toe kan de PC FNT starten met een kern studentenvertegenwoordigers met banden binnen de opleidingscommissies, de faculteitsraad en de HGSR. Afspraken met betrekking tot de onthaaldagen zijn gemaakt. Het gaat om eerstejaarsstudenten. Hierdoor is er minder risico dat de studenten volgend academiejaar niet meer aanwezig zullen zijn. Naar alle verwachtingen zal de opstart minder problematisch blijken dan huidig academiejaar. Een aandachtspunt blijft de vertegenwoordiging van alle opleidingen binnen de commissie. Volgend jaar is enkel de vertegenwoordiging van Elektromechanica en Agro-en Biotechnologie verzekerd. 73

74 3.1.4 SOFA (Participatiecommissie School of Arts) Studentenvertegenwoordigers 6 SOFA (PC School of Arts) # vertw. in PC # vertw. in PC # vertw. in HGSR # vertw. in HGSR Het aantal studentenvertegenwoordigers ging dit academiejaar sterk achteruit. De twee studenten die de studentenraad trokken, studeerden vorig academiejaar af. Dit had gevolgen voor de werking. De raad ging aanvankelijk van start met een gelijkaardige groep qua aantal. De leden die zich opgaven voor bestuurlijke functies (ook binnen de HGSR), haakten echter kort erna om onduidelijke redenen af. Bijgevolg bleef er slechts een kleine kerngroep over uit de muziekopleidingen. Het zoeken naar nieuwe leden was problematisch. Het netwerken binnen de faculteit bracht geen oplossing. Het zoeken naar een structuur en leiderschap maakte dat er de participatiecommissie geen duidelijke richting voor ogen had. De vergaderingen gingen bijgevolg meer over dit onderwerp dan over daadwerkelijke problemen. Naar het eind van het academiejaar werden wel enkele nieuwe studenten gevonden die zich meer willen engageren in studentenvertegenwoordiging. Deze eerstejaarsstudenten kunnen een nieuwe en frisse start betekenen in de werking. Eén student ging zich in de loop van het academiejaar meer engageren in de HGSR. Ook zijn er twee studenten verkozen in het inrichtingsorgaan van HoGent. Deze studenten moeten volgend academiejaar in ieder geval betrokken worden in SOFA. Vergaderingen Participatiecommissie 11/10/ /11/ /02/ /02/ /03/ /04/ /06/2013 Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op iedere vergadering werden broodjes en drank ter beschikking gesteld. Het aanvragen van budget voor activiteiten en/of promotiemateriaal kan in overleg met de decaan. 74

75 Adviezen & thema s De vragen van studenten werden in samenwerking met een medewerker van de Dienst Kwaliteitszorg behandeld. Hiernaast werden ook formele adviezen gebracht voor de faculteitsraad. Vragen die bovenlokaal dienden behandeld te worden, gingen via de HGSR. Voorbeelden thema s Besteding studiogeld Wijziging academische kalender Tekort oefenlokalen voor de muziekopleidingen Activiteiten Geen. De discussies omtrent de structuur en leiderschap, maakte dat er geen engagement was voor het organiseren van activiteiten (met uitzondering van de promotie gedurende de onthaaldagen en het dessertbuffet). Naar het volgende academiejaar is het belangrijk om enkele wervings- en promotieactiviteiten te organiseren. Deze werden op de laatste vergadering van het academiejaar besproken. Opvolging werkpunten vorig academiejaar Er moesten inspanningen geleverd worden om nieuwe leden aan te trekken. Hiervoor werd vorig jaar een advies ingediend waarin aan de opleidingscommissievoorzitters steun werd gevraagd. Dit is niet gelukt. De studentenvertegenwoordigers binnen de opleidingscommissies gingen niet in op de uitnodiging van de opstartvergadering van SOFA. De studenten zochten bijgevolg in hun naaste omgeving naar potentiële nieuwe leden. Deze studenten woonden de vergadering bij, maar bleven niet naar de vergaderingen komen. Een reden werd hiervoor niet opgegeven. Om de nood aan structuur het hoofd te bieden en opmerking van een snelle opvolging te verzekeren (en deze zichtbaar te maken), werden op regelmatige basis personeelsleden van de diensten Kwaliteitszorg, Studentenaangelegenheden en Financiën uitgenodigd wanneer een probleem behandeld werd met betrekking tot hun dienst. Dit blijkt een goede werkwijze en moet naar volgend jaar toe herhaald worden. Nota s, opmerkingen en aandachtspunten naar volgend jaar toe Het aantrekken van nieuwe leden blijkt moeilijk binnen de School of Arts. Volgend academiejaar moeten er extra inspanningen worden gedaan om nieuwe leden aan te trekken. Niet alleen de opleidingcommissievoorzitters moeten worden ingezet. Vooral de docenten kunnen hierin een rol spelen. Aangezien er veelal projectmatig gewerkt wordt, staan ze vaak vrij dicht bij de student. Het zijn zij die in de beste positie zitten om studenten te motiveren en hen te wijzen op het belang van studentenvertegenwoordiging. Het is in dat geval belangrijk dat de docenten zelf het belang hiervan inzien. Het is op deze manier dat de kandidaat-vertegenwoordigers van de School of Arts in de HGSR zijn aangesproken. Dit blijken gemotiveerde studenten te zijn. Er is meermaals de opmerking gevallen dat de studenten binnen de School of Arts geneigd zijn om vooral aan individuele zelfontplooiing te werken. Het gebeuren dat zich daarnaast op 75

76 school afspeelt is van minder belang. Het lijkt aangewezen om meer te richten op informele promotieactiviteiten. Volgend jaar zal er kort na de onthaaldagen en het dessertbuffet een openingsdrink georganiseerd worden. Niet het expliciet werven zal van belang zijn. Wel de studentenraad en de studentenvertegenwoordigers zichtbaar maken en hen kennis te laten maken met hun achterban. Op elke campus krijgt SOFA een zichtbare plaats om informatie te verspreiden (affiches, aankondigingen, mededelingen, ). De concrete plaatsen dienen nog besproken te worden. Niet enkel deze maatregelen zullen voldoende zijn om een representatieve en actieve studentenraad uit te bouwen. Volgend academiejaar zullen meerdere initiatieven moeten uitgedacht worden. 3.2 De Geassocieerde Faculteiten Bij de integratie verhuizen deze faculteiten naar de Universiteit Gent. Sommige ervan worden een eigen vakgroep terwijl andere onder een bestaande vakgroep zullen vallen. De participatiecommissies van de 4 geassocieerde faculteiten zullen hun plaats moeten vinden binnen UGent. Om afspraken hieromtrent te maken en de overgang te versoepelen, zijn contacten gelegd met de Gentse Studentenraad (de studentenraad van Universiteit Gent). De voorbije twee jaar werd hieraan gewerkt in samenspraak met de participatiecommissies FACTOR (Participatiecommissie GHB) Studentenvertegenwoordigers GHB # vertw. in PC # vertw. in PC # vertw. in HGSR # vertw. in HGSR Het aantal actieve studentenvertegenwoordigers lijkt sterk gestegen. Aangezien de studentenmedewerker de vergaderingen van FACTOR niet kon opvolgen, gaat het hier echter enkel om het aantal attesten die zijn aangevraagd door het bestuur van FACTOR. Controle was niet mogelijk. De FACTOR-vertegenwoordigers binnen de HGSR waren niet meer aanwezig op de HGSRvergaderingen. In de plaats kreeg het bestuur van FACTOR toestemming om op de 76

77 vergaderingen aanwezig te zijn, doch zonder stemrecht. Van deze mogelijkheid werd geen gebruik gemaakt. Enkel de student die door zijn mandaat binnen de Raad voor Studentenvoorzieningen ook deel uitmaakte van de HGSR was regelmatig aanwezig. Vergaderingen Participatie-commissie 08/10/2012 (bestuur) 29/10/ /11/ /02/ /03/ /05/ /05/2013 Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op iedere vergadering werden broodjes en drank ter beschikking gesteld. Kosten kunnen, mits motivatie, gerecupereerd worden via het studentensecretariaat. Het studentenblad Habe-info biedt FACTOR een spreekbuis naar de andere studenten toe. Dit wordt gefinancierd door de faculteit. Ook de fuif HaBe goes University werd gesponsord door de faculteit. Adviezen & thema s Naargelang de aard van het probleem, nemen de studenten rechtstreeks contact op met de betrokkenen. In samenspraak zoeken zij naar een oplossing en rapporteren ze terug aan de vergadering. Voorbeelden thema s Integratie met universiteit Verhuis naar Campus Mercator Doorstroom middelen vanuit HGSR Activiteiten Om de studenten warm te maken voor de overgang naar de universiteit en de naambekendheid en imago van FACTO te bevorderen werd de HaBe goes University -fuif georganiseerd. Mentosavond Nota s, opmerkingen en aandachtspunten FACTOR heeft met oog op de integratie contacten gelegd met Universiteit Gent en de studentenraad waartoe ze zullen behoren. FACTOR kent reeds een langere traditie van studentenparticipatie. Ze zijn een schoolvoorbeeld van hoe een systeem van jaarverantwoordelijken goed kan werken. Ze hebben een eigen bestuur en zorgen zelf voor de opvolging van hun punten. Ze vergaderen en behandelen problemen op een gestructureerde en efficiënte manier. De relatie tussen de HGSR en FACTOR liep echter stroef. In het verleden werd de HGSR / de studentenmedewerker op elke vergadering uitgenodigd. Dit verliep dit academiejaar minder 77

78 consequent (uitnodigingen werden verstuurd de dag voor de vergadering, de vergaderingen vielen tijdens het verlof van de studentenmedewerker of op dezelfde dag van een HGSRactiviteit en/of vergadering). Hierdoor was het moeilijk om de vergaderingen bij te wonen. Ook nadat dit onderwerp werd aangesneden met het bestuur van FACTOR, volgde niet onmiddellijk beterschap. De samenwerking verliep nog stroever toen de HGSR niet inging op de vraag naar sponsorschap voor de HaBe goes University -fuif. Het opende binnen de stuurgroep van de HGSR wel de discussie in hoeverre en in welke vorm de HGSR de lokale studentenraden dient te ondersteunen. Er is binnen de HGSR geen budget begroot om de participatiecommissies financieel te ondersteunen. Dit is in principe de taak van de faculteiten. Wel kan de HGSR initiatieven die verschillende participatiecommissies samenwerkend op touw zetten, ondersteunen. Het dient het lokale niveau te overstijgen. Het idee achter de fuif werd echter wel ondersteund. Hierdoor zal de integratie van de geassocieerde faculteiten en het afscheid van deze studenten een thema zijn bij de volgende openingsfuif van de HGSR en de Dienst Studentenvoorzieningen. Voor de FACTOR-fuif was wel logistieke steun mogelijk door de HGSR-leden en de studentenmedewerker. Hier werd niet op ingegaan. Naar aanleiding van de weigering tot sponsorschap en de moeilijke samenwerking stelde FACTOR een advies op voor de HGSR waarin ze de werking van de HGSR en de ondersteuning van de participatiecommissies bekritiseerde. De HGSR nam hierbij het initiatief om een overleg in te plannen. Op de vraag naar een concrete datum werd echter geen gevolg genomen. Om een problematische samenwerking met een participatiecommissie te voorkomen en de HGSR te betrekken in iedere werking van de participatiecommissies werd gekozen om een extra voorwaarde voor het behalen van de getuigschriften toe te voegen, (zie verder: Nabeschouwing). Naar de toekomst toe lijkt een dergelijk probleem zich niet onmiddellijk meer aan te dienen. Zowel de participatiecommissies waarin de werking goed gaat als deze waarin het wat minder vlot verloopt, doen beroep op samenwerking met de HGSR en deze loopt in alle gevallen op een vriendschappelijke manier, waarbij men het gevoel heeft voor eenzelfde doel te strijden. Toch was dit een leerpunt. De HGSR en de studentenmedewerker moeten aandachtig blijven dat de relaties niet vertroebelen en blijvend de dialoog aangaan. 78

79 3.2.2 Participatiecommissie GTB Studentenvertegenwoordigers GTB 18 9 # vertw. in PC # vertw. in PC # vertw. in HGSR # vertw. in HGSR De PC GTB kende een sterke stijging van actieve studenten. De raad bloeide dit academiejaar volledig open tot een volwaardige werking met sterk leiderschap en banden binnen de HGSR, faculteitsraad en opleidingscommissies. Vergaderingen Participatiecommissie 04/10/ /11/ /02/ /04/ /05/2013 Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op iedere vergadering werden broodjes en drank ter beschikking gesteld. Adviezen & thema s Naargelang de aard van het probleem, nemen de studenten rechtstreeks contact op met de betrokkenen. In samenspraak zoeken zij naar een oplossing en rapporteren ze terug aan de vergadering. Op de meeste vergaderingen werden ook de voormalige medewerkers van het studentenplatform (zie verder) uitgenodigd. Zij zorgden voor de opvolging van de punten waarvoor hun dienst bevoegd was. Voorbeelden thema s Keuze onderwerp bachelorproef Cursusverkoop na integratie Informatie rond stages in het buitenland 79

80 Activiteiten Geen Opvolging werkpunten vorig academiejaar Naast de participatiecommissie was vorig academiejaar ook een studentenoverlegplatform werkzaam. Dit was een initiatief vanuit de Dienst Kwaliteitszorg. Het platform bestaat uit een docent uit de faculteit, een medewerker van de Dienst Kwaliteitszorg en een representatieve groep studenten. Bij het laatste platform van vorig academiejaar was ook de HGSRmedewerker aanwezig. Aangezien de behandelde thema s gelijkaardig zijn en om te vermijden dat de twee groepen naast elkaar werkten, zijn gesprekken opgestart om deze twee groepen te laten integreren met elkaar. Dit jaar werd het overlegplatform niet meer georganiseerd. De initiatiefnemers van het platform werden uitgenodigd op de vergaderingen van de studentenraad. De samengesmolten werking functioneert efficiënt en komt het opvolgen van de punten ten goede Nota s, opmerkingen en aandachtspunten PC GHB heeft met oog op de integratie contacten gelegd met Universiteit Gent en de studentenraad waartoe ze zullen behoren. Op de laatste vergaderingen waren leden van de UGentstudentenraad aanwezig. De samenwerking en de dialoog lijkt goed te verlopen en een stem van de GTB-student binnen de studentenvertegenwoordiging van UGent lijkt verzekerd Participatiecommissie GTI Studentenvertegenwoordigers GTI # vertw. in PC # vertw. in PC # vertw. in HGSR # vertw. in HGSR De werking van de studentenraad verliep dit academiejaar consequent en constructief. De raad werd uitgebreid door een aantal studenten die iedere keer aanwezig waren. Dit maakte dat er continuïteit in de werking zat. Eén van de studenten die vorig jaar in de PC FNT zat, studeerde dit academiejaar aan GTI. Ook hij engageerde zich voor de studentenraad. 80

81 In de HGSR werd GTI vertegenwoordigd door 2 studenten. Een van deze studenten maakte ook deel uit van de Raad van Bestuur van HoGent. Vergaderingen Participatiecommissie 07/11/ /12/ /03/ /05/2013 Budget en ondersteuning vanuit de faculteit Op vergaderingen werden broodjes en drank ter beschikking gesteld. Adviezen & thema s Naargelang de aard van het probleem, nemen de studenten rechtstreeks contact op met de betrokkenen. In samenspraak zoeken zij naar een oplossing en rapporteren ze terug aan de vergadering. Voorbeelden thema s Engelstalige HoGent-diploma s Aanstellen jaarverantwoordelijken onder de studenten Beschikbaarheid en waarde beoordeling voorbeelden masterproef Activiteiten Geen Opvolging werkpunten vorig academiejaar Er dienden meer studenten aangetrokken te worden vanuit alle opleidingen. Er waren afspraken met de faculteit gemaakt om de opleidingscommissievoorzitters te betrekken bij de opstart. Dit is voor enkele opleidingen gelukt. De studenten die op deze manier werden aangetrokken, brachten zelf ook andere studenten aan die geïnteresseerd waren in studentenvertegenwoordiging. Nota s, opmerkingen en aandachtspunten De PC GTI heeft met oog op de integratie contacten gelegd met Universiteit Gent en de studentenraad waartoe ze zullen behoren. De samenwerking en de dialoog lijken goed te verlopen en een stem van de GTI-student binnen de studentenvertegenwoordiging van UGent lijkt verzekerd. 81

82 3.2.4 StuTT (Participatiecommissie GTT) Studentenvertegenwoordigers GTT 12 1 # vertw. in PC # vertw. in PC # vertw. in HGSR # vertw. in HGSR Na academiejaar bleven geen studentenvertegenwoordigers meer over van een reeds kleine groep. Aanvankelijk werden dan ook geen leden gevonden voor de PC GTT. Er werden verscheidene opstartvergaderingen opgestart waarop echter geen studenten kwamen opdagen. Het leek aangewezen om beroep te doen op de studentenclub van GTT (VETO), die veel binding had met de studenten van de faculteit. De voorzitter van de studentenclub engageerde zich om leden te werven voor de studentenraad. Dit was een succes. Iedere volgende vergadering werd uitgebreid met nieuwe studenten die ook een steeds actievere rol opnamen. De werking werd gemotiveerd en zeer dynamisch. Ook binnen de HGSR engageerde de studentenvertegenwoordiger uit GTT zich gedurende het academiejaar meer en meer. Vergaderingen Participatiecommissie 08/11/ /11/ /12/ /02/ /03/ /04/ /05/2013 Budget en ondersteuning vanuit de faculteit De participatiecommissie krijgt een budget ter beschikking voor promotiemateriaal en de organisatie van de multitalendag. 82

83 Adviezen & thema s De vragen van studenten werden in samenwerking met een medewerker van de Dienst Communicatie behandeld. Deze medewerker woonde de vergaderingen ook bij. Voorbeelden thema s Praktische regelingen feedback Tijdstip indienen stageverslagen Aantal studenten / verdeling in de verschillende klasgroepen Activiteiten De multitalendag werd dit jaar uitbesteed aan de studentenclub. Deze beschikte over meer medewerkers om zulk een evenement te bolwerken. In ruil gingen de opbrengsten van de multitalendag naar de studentenclub. Voor de studentenraad was dit een goede evolutie. In het verleden had de studentenraad moeite om genoeg mankracht te voorzien om de dag te organiseren. Ook nam de organisatie te veel tijd in beslag, waardoor de studentenraad niet meer kon vergaderen. Dit jaar kon de studentenraad in de aanloop naar de multitalendag de werking verder zetten. Nota s, opmerkingen en aandachtspunten De PC GTT heeft met oog op de integratie contacten gelegd met Universiteit Gent en de studentenraad waartoe ze zullen behoren. De samenwerking en de dialoog lijken goed te verlopen en een stem van de GTT-student binnen de studentenvertegenwoordiging van UGent lijkt verzekerd. Naar volgend academiejaar toe is een nieuwe naam en een logo ontwikkeld Naar UGent, en nu? Alle studentenraden hebben contacten gelegd met de studentenraden waartoe ze volgend academiejaar zullen behoren. Het feit dat de studenten en de studentenraden die volgend academiejaar zullen integreren in UGent geen deel meer uitmaken van HoGent, betekent niet dat deze studenten afgeschreven worden. Deze studenten zullen ook komende academiejaren op de campussen van HoGent vertoeven. Niet alle problemen hebben te maken met Onderwijs. Veelal gaat het ook om pijnpunten met betrekking tot bijvoorbeeld infrastructuur. Eens de opleidingen integreren hebben deze studenten echter geen stem meer in de participatieorganen van HoGent. Er moet worden gezocht naar een manier om ook hun stem nog op een vlotte manier te horen. 83

84 De komende periode wordt een dialoog geopend met de GSR (Gentse Studentenraad de studentenraad van UGent) om een studentenvertegenwoordiger te sturen naar de vergaderingen van de HGSR. Deze student is bij voorkeur afkomstig vanuit een van de exopleidingen van HoGent en heeft ervaring met studentenparticipatie (binnen de HGSR). Zonder stemrecht te hebben kan deze student dienen als spreekbuis en blijft de HGSR op de hoogte van eventuele (gemeenschappelijke) problemen en van het verloop van de integratie in hun nieuwe studentenraden. 4. Nabeschouwing Men kan stellen dat het goed gaat met de facultaire studentenvertegenwoordiging en bij uitbreiding de studentenvertegenwoordiging binnen HoGent. Met uitzondering van de School of Arts gaat de werking er overal vooruit en wordt ze dynamischer. Ook al was de relatie tussen FACTOR en de HGSR niet optimaal, toch werkte ook deze raad als een volwaardige studentenraad. Strategisch Plan HoGent Studentenvertegenwoordiging is tevens een hot topic binnen HoGent. De opname van volgende doelstelling in het Strategisch plan van HoGent maakt dat er veel interesse is vanuit de verschillende diensten en faculteiten van HoGent: (SD2) Studenten nemen de verantwoordelijkheid voor hun opleiding mede op. - Vanaf intensifieert de HoGent de studentenparticipatie in de beleidsvorming, in de opleidingscommissies in het bijzonder. Er worden initiatieven tot overleg met de studentenmedewerkers van de HGSR genomen. Er wordt beroep gedaan op hun expertise om zich te vertrouwen met studentenparticipatie. Sommige faculteiten (zoals FNT) stellen concrete actieplannen op ter promotie van de participatiecommissies. Samenwerkingen Er is in sommige faculteiten een samenwerking tussen de studentenmedewerker van de HGSR en enkele medewerkers van de plaatselijke diensten studentenaangelegenheden, kwaliteit en communicatie. Deze samenwerkingen blijven behouden aangezien dit de opvolging van de opmerkingen sterk bevorderd. De Dienst Kwaliteitszorg van HoGent heeft binnen iedere faculteit ook een medewerker als contactpersoon ter beschikking gesteld van de studentenmedewerker. Volgend academiejaar kan deze samenwerking geformaliseerd worden. Representatieve vertegenwoordiging Er dient continu gewerkt te worden aan een representatieve vertegenwoordiging van de opleidingen van de faculteit binnen de participatiecommissies. In dit opzicht kan er voor geopteerd worden om het systeem van aanduiden van klasverantwoordelijken te stimuleren binnen alle faculteiten. Het zijn deze gemotiveerde studenten die een ideale bron vormen om een participatiecommissie op te richten. Minstens de student-vertegenwoordigers binnen de opleidingscommissies en de faculteitsraden moeten worden gestimuleerd om deel te nemen aan de studentenraden. Op deze manier heeft de faculteit steeds een aanspreekpunt met de studenten uit alle opleidingen en kunnen de studenten op een georganiseerde manier hun visie hogerop doorgeven. 84

85 Een duidelijke richting De werkwijze binnen de faculteiten verschilt sterk. De ene faculteit vraagt bijvoorbeeld formeel naar adviezen, terwijl dit bij andere eerder informeel of op het initiatief van de participatiecommissie gebeurt. Ook stelt niet iedere participatiecommissie een begroting op bij het begin van het academiejaar. Een minder formele werking wil niet zeggen dat ze daarom minder doeltreffend kan zijn. Er moet binnen iedere participatiecommissie gezocht worden naar een evenwicht op maat van de studenten en de faculteit. Om de structuur niet uit het oog te verliezen, lijkt het hierbij echter niet overbodig om een overzicht op te stellen welke doelstellingen (minimaal) verwezenlijkt dienen te worden bij alle participatiecommissies. Dit is in enkele participatiecommissies dit jaar gebeurd. Vooral binnen FBO en FMW is hier aan gewerkt. Het ontwikkelen van een draaiboek voor facultaire studentenraden kan hier een stap in de goede richting betekenen. Aantrekken potentiële actieve studentenvertegenwoordigers Het blijft moeilijk om nieuwe studentenvertegenwoordigers aan te trekken. Naast de inspanningen die de HGSR ieder jaar doet, werd op verschillende partijen binnen de faculteiten beroep gedaan om de studenten te betrekken (opleidingscommissies, faculteitsraden, decanen, diensten, docenten ). Vooral de samenwerking met de docenten dient onderzocht en uitgebreid te worden omdat zij veelal het dichtst bij de studenten staan en zich bijgevolg in de positie bij uitstek bevinden om de studenten te informeren en warm te maken. Het gebeurt dat studenten zich opgeven voor een bepaald mandaat binnen de faculteit of HoGent maar niet noodzakelijk deelnemen aan de participatiecommissies of de HGSR. Wanneer nieuwe studentenvertegenwoordigers worden gevonden, dienen ze er attent op gemaakt worden dat ze een verantwoordelijkheid dragen. De werking van studentenvertegenwoordiging staat of valt met de graad waarin de participatiecommissie en de HGSR doorgedrongen is in alle overlegstructuren. Indien een student niet rapporteert aan de andere studentenvertegenwoordigers, werkt men snel naast elkaar en vinden sommige thema s geen vlotte opvolging. Hiervoor is het belangrijk om de overlegstructuren waarbinnen studenten actief zijn in kaart te brengen. Alle verantwoordelijken van een overlegstructuur moeten de studentenvertegenwoordigers aanmanen en motiveren deel uit te maken van de participatiecommissies. Ook de studentenclubs zijn een onontgonnen bron. In de GTT heeft samenwerking met de studentenclub vruchten afgeworpen. Indien men deze werkwijze uitbreidt, moet men echter aandachtig zijn dat de werking van de clubs en de werking van de studentenraad niet te veel met elkaar verweven wordt. Communicatie Om studenten te blijven motiveren om deel te nemen aan participatiecommissies en nieuwe potentiële studentenvertegenwoordigers aan te trekken, dient niet alleen de opvolging door de faculteit / HGSR / HoGent van de opmerkingen die studenten aanbrengen een prioriteit te zijn, maar ook het zichtbaar maken van deze opvolging. Binnen verschillende participatiecommissies was vooral het gevoel dat er geluisterd werd naar de problemen en het besef dat alle partijen in principe aan een gemeenschappelijk doel werkten, de grootste motivatie. De Chamilo pagina van de participatiecommissie als communicatiemiddel naar de achterban van de studentenvertegenwoordigers toe is dit academiejaar op de achtergrond geraakt. Volgend academiejaar moet deze consequenter gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het verspreiden van de verslagen en het publiceren van adviezen en de opvolging ervan. 85

86 HGSR Om een problematische samenwerking met een participatiecommissie te voorkomen en de HGSR te betrekken in iedere werking van de participatiecommissies, werd gekozen om een extra voorwaarde voor het behalen van de getuigschriften toe te voegen, dit naar aanleiding van de moeizame samenwerking met de studentenraad van GHB. In de toekomst zal er enkel aanspraak op het attest kunnen gemaakt worden indien de participatiecommissies op regelmatige basis contacten onderhoudt met de HGSR, eventueel via de studentenmedewerker, en rapporteert over hun werking. Niet zozeer het volgen van elkaars beslissingen staat centraal. Meningen kunnen en mogen immers verschillen. Wel is belangrijk naar eenzelfde doel gewerkt kan worden en dat er op zijn minst dialoog is tussen de raden. De HGSR nam dit academiejaar ook diverse stappen om zich bekend te maken bij de lokale studentenraden (de promotie op de onthaaldagen, het dessertbuffet en het organiseren van activiteiten). Gedurende het academiejaar namen verschillende HGSR-leden ook het initiatief om zichzelf uit te nodigen op een vergadering van de participatiecommissies en de HGSR voor te stellen. Dit bevorderde de band met het groter geheel. Deze werkwijze moet in de komende academiejaren vervolgd worden. Dit academiejaar waren er verkiezingen voor de samenstelling van de HGSR De nauwe samenwerking tussen de participatiecommissies en de HGSR heeft vruchten afgeworpen. Volgend academiejaar werd voor elke faculteit een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger gevonden voor de HGSR. De HGSR zal bijgevolg uit een representatief aantal studenten van Hogeschool Gent bestaan. 86

87 Activiteiten en samenwerking 1. Inleiding Tijdens het academiejaar organiseert de HGSR tal van evenementen en activiteiten. Centraal staat het aantrekken van potentiële studentenvertegenwoordigers en/of het uitdragen van de HGSR-naam. Hiernaast worden ook activiteiten georganiseerd om de groepsband tussen de studentenvertegenwoordigers onderling te versterken. 2. Activiteiten ONTHAALWEEK september In de onthaalweek stonden diverse bezoeken aan de faculteiten gepland om de werking van de HGSR voor te stellen en studenten warm te maken om zich te engageren in studentenvertegenwoordiging. De verschillende activiteiten van de HGSR werden bondig weergegeven. De coördinatie werd gedaan door de studentenmedewerkers. Zij onderhielden de contacten met de faculteiten en stelden een planning op. Ze verzekerden dat de studentenvertegenwoordigers een time-slot hadden en iedereen wist waar en wanneer ze moesten zijn. Dit academiejaar namen de studentenvertegenwoordigers de presentatie voor zich. Dit, tegenover de voorbije jaren, waarbij hoofdzakelijk de studentenmedewerkers het voor hun rekening namen. Dit werkt beter. Een student zal immers meer aansluiting vinden bij een medestudent en het houdt de drempel laag. De student die de presentatie voor zich neemt, is bij voorkeur afkomstig uit de faculteit voor wie de onthaaldag plaats vindt. Voor de presentatie hadden de studentenvertegenwoordigers carte blanche. Wel moesten ze enkele punten verwoorden naar de studenten toe. Deze werden gestroomlijnd op een voorbereidende vergadering. De studenten konden gebruik maken van ondersteunend materiaal. Er was de keuze tussen een filmpje, een prezi-voorstelling of een powerpoint. De onthaalweek is niet het meest ideale moment om de werking voor te stellen. De eerstejaarsstudenten worden op dat moment overstelpt met informatie. De HGSR gaat vaak verloren hierin. Toch is het belangrijk aanwezig te zijn. Ook al worden er zelden leden geworven op deze dagen, de naam HGSR klinkt hierna niet onbekend meer. OPNAMES DE SLIMSTE MENS 18 september Als beloning voor hun inzet werden de overblijvende leden van de stuurgroep van het academiejaar getrakteerd op een leuke avond, waarbij ze de opnames van het programma De Slimste Mens konden bijwonen. Het leek ook het moment bij uitstek om kennis te maken met de nieuwe studentenmedewerker. 87

88 DESSERTBUFFET 15 oktober 24 oktober Het is belangrijk om de HGSR kenbaar te maken op de verschillende campussen. In oktober organiseerde de HGSR opnieuw een gratis dessertbuffet voor de studenten van HoGent. Dit is het eerste echte wervingsmoment van het jaar. De studentenraad hoopt studenten te informeren over de studentenraad en hen warm te maken om te participeren. Er worden folders uitgedeeld en de studenten worden aangesproken. De studentenmedewerkers bestelden de voorraad desserts en maakten dat ze op de verschillende campussen terecht kwamen. Op de activiteit zelf stonden ze in voor het verdelen van de desserts. De studentenvertegenwoordigers van de campus waren aanwezig om het woord te voeren met de studenten. Bij interesse, werd het adres genoteerd. Er werd, naast de HGSR, de nadruk gelegd op de werking van de participatiecommissies. Het is de eerste stap die de meeste studenten zetten in studentenvertegenwoordiging. De thema s staan op deze vergaderingen dichter bij hun leefwereld. Waarschijnlijk worden ze hierdoor dan ook meer aangesproken. Het is uit deze bron dat de studenten veelal doorstromen naar het bredere participatiewerk. In het verleden hield het dessertbuffet hiermee op. De informatie was eerder vrijblijvend. Het leek interessant om hier een opvolgingsactiviteit aan te verbinden. Daarom werd dit jaar er een uitnodiging voor de eerstvolgende vergaderingen van de participatiecommissies en ook voor een kennismakingsdrink aan gekoppeld. Deze uitnodiging werd ook nog eens extra verstuurd naar de studenten die hun adres hadden opgegeven. 88

89 KENNISMAKINGSDRINK HGSR / PARTICIPATIECOMMISSIES 25 oktober Kort na de laatste dag van het dessertbuffet, hield de HGSR een kennismakingdrink in café De Afkikker in Gent. Dit informele moment was bedoeld om de drempel naar nieuwe en potentiële studentenvertegenwoordigers laag te houden. Ook krijgt de studentenraad op deze manier een minder duffe uitstraling en wordt erop gewezen dat er ook andere en ontspannende activiteiten worden georganiseerd Vanuit iedere participatiecommissie diende een vertegenwoordiger aanwezig te zijn om de studenten te woord te kunnen staan. Van de 8 faculteiten was er vanuit 6 vertegenwoordiging. De opkomst van de studenten stelde wat teleur. Slechts een handvol studenten kwam opdagen. Op zich bleek de avond voor de studentenvertegenwoordigers zelf een goed teambuildingsmoment. Naar volgend jaar toe, moet echter worden overwogen om deze activiteit niet meer te laten doorgaan. De activiteit kan enkel slagen indien er, naast het dessertbuffet, intensiever op de promotie ervan wordt ingezet. Ook de locatie dient herzien te worden. SPELLETJESAVOND 29 november Eind november organiseerde de HGSR haar jaarlijkse spelletjesavond. Alle studenten van HoGent waren hier welkom op. Deze informele activiteit probeert studenten aan te trekken en de naambekendheid van de HGSR te bevorderen. Er werd beroep gedaan op vzw De Slimme zet. Twee begeleiders lieten de deelnemers kennis maken met bekende en minder bekende spellen. De studentenmedewerkers zorgden voor enkele snacks en drank, de studentenvertegenwoordigers voor de ambiance. Het aantal deelnemers lag in dezelfde lijn van het voorbije academiejaar, nl. een 30-tal. Deze studenten waren vooral bestaande studentenvertegenwoordigers. Enkelen brachten ook medestudenten mee. De activiteit is voor herhaling vatbaar, maar er moet, opnieuw, meer ingezet worden op de promotie ervan, met de nadruk op de promotie naar de nietstudentenvertegenwoordigers. Ook lijkt het aangewezen om studenten uit andere Gentse studentenraden uit te nodigen. Op deze manier kan de spelletjesavond ook dienen als netwerkmoment. 89

90 KERSTMARKT 12 december De verantwoordelijkheid van deze actie werd opgenomen door een studentenvertegenwoordiger van de algemene vergadering, met ondersteuning van de studentenmedewerkers. Heel wat personeelsleden van de centrale administratie werkten ook mee. Ze bezorgden zelfgemaakte juwelen, breiwerk, kerstmateriaal, gebak allerhande om te verkopen. De Tuinbouwschool van Melle leverde prachtige kerstrozen aan inkoopprijs, Scolarest schonk 100 koffies, Bacchus, studentenvereniging, verkocht heel de dag verse pannenkoeken en warme chocolademelk. Op de kerstmarkt werden deze producten en lekkernijen verkocht. De foyer op campus Schoonmeersen werd omgetoverd tot een winters tafereel met kerstverlichting, kraampjes in kerstsfeer en kerstmuziek op de achtergrond, alsook een echte kerstman waarmee je op de foto kon. De opbrengst van de kerstmarkt, 420 euro, werd geschonken aan Poverello Gent. De studentenraad koos heel bewust voor de ondersteuning van een Gents initiatief. De studentenmedewerkers zorgden voor de volledige logistieke ondersteuning, maar ook heel wat andere taken kwamen bij hen terecht zoals het aanspreken en/of aanschrijven van personeel van de HoGent met de vraag om mee te werken, inrichten van de kerstmarkt met kerstmateriaal en kerstverlichting, versturen van digitale uitnodigingen, affiches, communicatie edm. De kerstmarkt was een groot succes maar heeft heel veel inspanningen gevraagd van enkele studenten. Ook kwam er te veel werk terecht op de schouders van de studentenmedewerkers, niet alleen de logistieke ondersteuning, maar ook op de dag zelf waren té weinig studenten aanwezig om alle kraampjes te bemannen. Dit had te maken met verplaatsing van lesactiviteiten door docenten, zodat verschillende studenten die aanvankelijk heel de dag zouden meehelpen, enkel in de middagpauze aanwezig waren. De kerstmarkt is alleszins een mooi initiatief en voor herhaling vatbaar. Door het plaatsen van de groepsfoto s met de Kerstman op de Facebookpagina van de HGSR was het aantal Facebookbezoekers in die periode het grootst. Het is echter wel noodzakelijk dat er meer studenten hun schouders onder de organisatie zetten. Er moeten voldoende kraampjes kunnen zijn die verschillende zaken aanbieden. Dit betekent ook dat er voldoende vrijwilligers moeten zijn die zelf iets willen maken (bakken, juweeltjes, andere creatieve handvaardigheden) en op de dag zelf voldoende vrijwilligers, minimum 10, om de kraampjes te bevoorraden en te bemannen. De datum wordt best vastgelegd bij de start van het academiejaar en minstens drie studenten moeten er hun schouders onderzetten. 90

HGSR-Enquê tê. Cijfergegevens en bespreking

HGSR-Enquê tê. Cijfergegevens en bespreking HGSR-Enquê tê Cijfergegevens en bespreking In januari 2013 heeft de HGSR een enquête afgenomen onder de (oud-)studenten van HoGent. In dit document kan u de resultaten vinden en de analyse er van. Inhoudstafêl

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan 2010 1

ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan 2010 1 ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Middelheimlaan 1 2020 Antwerpen ASRA Associatie Studentenraad Antwerpen Beleidsplan 2010 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Doelstelling van het Beleidsplan 2010...

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

2 Facultaire studentenparticipatie

2 Facultaire studentenparticipatie Facultaire studentenparticipatie.1 Faculteiten HoGent bestaat uit 3 faculteiten (Natuur en Techniek, Mens en Welzijn, Bedrijf en Organisatie) en de School of Arts. Naast de HGSR, wordt studentenparticipatie

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Afdeling Merkator Studentenvertegenwoordiging van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). Merkator Studentenvertegenwoordiging vormt een

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST)

Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST) Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST) 2 December 2014 Opvolging vorige vergaderingen 1. Toegang campus Aalst Vorig jaar werd er melding gemaakt dat de achterliggende school vaak op de campus

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (De oogmerken van Merkator). Sinds de oprichting in het jaar 1963 als feitelijke vereniging, zijn de Oogmerken van Merkator steeds behartigd geworden.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg

Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg Profielomschrijvingen VGSO 1. Organisatorische profielen Voorzitter Omschrijving: De voorzitter staat aan het hoofd van de organisatie. Hij/zij zorgt er voor dat het

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Bijlage 5 OER

Bijlage 5 OER Bijlage 5 OER 2013-2014 Studentenparticipatiereglement Bijlage 5 Onderwijs- en examenregeling AP 2013-2014 1 Algemene Studentenraad AP Hogeschool (ASAP) 1.1 Samenstelling en verkiezingsprocedure Art. 1

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad die alle erkende interprofessionele en beroepsorganisaties samenbrengt. Als overlegforum

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Huishoudelijk reglement ALGEMEEN Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: paul.romanus@bec-ceb.be

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Afdeling EGEA Leuven van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van de European GEography Association for students and young

Nadere informatie

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2003 Gewijzigd door de Faculteitsraad

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie