De keten uitgedaagd. Technische inrichting SBR. College 7 van 11 door Bart Hendriksen & Victor den Bak. Webservices, koppelvlakken en meer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De keten uitgedaagd. Technische inrichting SBR. College 7 van 11 door Bart Hendriksen & Victor den Bak. Webservices, koppelvlakken en meer"

Transcriptie

1 De keten uitgedaagd Technische inrichting SBR Webservices, koppelvlakken en meer College 7 van 11 door Bart Hendriksen & Victor den Bak

2 ir. Bart Hendriksen Werkzaam bij Thauris Sinds 2011 actief met SBR Bijdrage geleverd aan het boek De keten uitgedaagd ir. Victor den Bak Werkzaam bij EBPI Sinds 2012 actief met SBR Bijdrage geleverd aan het boek De keten uitgedaagd

3 Hier kwamen we vandaan

4 Schets van de oplossing NT 7.0 NT 8.0

5 Agenda 1. Technische inrichting Digipoort 2. Koppelvlakken 3. Procesinfrastructuur 4. Praktijkvoorbeelden

6 Technische inrichting SBR

7 Keuze technische inrichting SBR A Traditioneel/heterogene procesinfrastructuren B Eigen procesinfrastructuur Eigen koppelvlakken Eigen procesinfrastructuur (voor uitvragende partijen) Gestandaardiseerde koppelvlakken Eigen procesinfrastructuur C Concern-procesinfrastructuur Gestandaardiseerde koppelvlakken Gestandaardiseerde procesinfrastructuur D Gedeelde dienstverlener Gestandaardiseerde koppelvlakken Generieke procesinfrastructuur

8 Eisen aan de techniek vanuit de opgave Gebruik van open standaarden: oplossingen moeten herbruikbaar zijn Platform onafhankelijkheid: informatie-uitwisseling ongeacht de specifieke eigenschappen van de technische omgeving. Ontkoppeling ( loose coupling ): bestendig tegen dynamiek (belangen, wet- en regelgeving, dienstenaanbod in de markt, etc.), doordat delen onafhankelijk van elkaar zijn. Flexibel procesverloop: verschillende berichten moeten grotendeels op dezelfde, maar deels op een andere manier worden afgehandeld.

9 Technische inrichting SBR Scenario D Gedeelde dienstverlener: gestandaardiseerde koppelvlakken (K) generieke procesinfrastructuur Bedrijf Bericht Gedeelde procesinfrastructuur K Procesinfrastructuur Uitvragende partijen Bedrijfsprocessen Bedrijfsprocessen Bedrijfsprocessen

10 Oplossing: Digipoort

11 Koppelvlakken verbinden de schakels NT 7.0 NT 8.0

12 Procesinfrastructuur verzorgt verwerking NT 7.0 NT 8.0

13 Koppelvlakken

14

15 Koppelvlakken, wat is het? Een system-to-system verbinding Eenduidige afspraken en standaarden Digipoort: gestandaardiseerde toegang tot een webservice Aanvullende afspraken over het gebruik van de webservice in relatie tot het i-proces waar het toegang tot geeft.

16 Eisen aan de techniek vanuit de opgave Gebruik van open standaarden: oplossingen moeten herbruikbaar zijn Platform onafhankelijkheid: informatie-uitwisseling ongeacht de specifieke eigenschappen van de technische omgeving. Ontkoppeling ( loose coupling ): bestendig tegen dynamiek (belangen, wet- en regelgeving, dienstenaanbod in de markt, etc.), doordat delen onafhankelijk van elkaar zijn. Flexibel procesverloop: verschillende berichten moeten grotendeels op dezelfde, maar deels op een andere manier worden afgehandeld.

17 Koppelvlakken, waar bestaan ze uit? De uitwisseling van gegevens tussen systemen kan in drie lagen worden opgedeeld: 1. Inhoud: deze laag omvat de afspraken die organisaties maken over de inhoud van het uit te wisselen bericht, dus de structuur, semantiek, bereik van waarden etc. 2. Sessie (logistiek): deze tussenlaag is op te delen in twee sublagen: 1. Communicatie: refererend naar de transportprotocollen (HTTP, SMTP etc.); 2. Toepassing: refererend naar standaarden omtrent messaging (zoals de op SOAP gebaseerde ebms en WUS), beveiliging (authenticatie en encryptie) en betrouwbaarheid. 3. Transport: deze laag verzorgt het uiteindelijke overdracht van berichten (TCP/IP).

18 Koppelvlakken, de componenten Inhoud ebxml familie XBRL familie EDIFACT familie Toepassing specifiek Toepassing ebms SOAP WUS- familie SOAP+ EDIINT- familie ASX Toepassing specifiek Logistiek Communicatie HTTP FTP SMTP x.400 Transport TCP/IP x.25

19 Koppelvlakken, voor wie? De koppelvlakken kennen twee generieke doelgroepen: 1. Gebruikers (bedrijven) 2. Afnemers (overheid) Dit resulteert in de volgende drie geïmplementeerde koppelvlakken: SOAP2008 WUS 2.0 (Digikoppeling standaard) voor bedrijven ebms 2.0 (Digikoppeling standaard)

20 Koppelvlakbeschrijving Digikoppeling WUS2.0 Algemene standaard voor koppelen met de overheid WUS2.0 voor bedrijven v1.2 Nadere specificatie van WUS2.0 voor bedrijven Servicebeschrijvingen Functionele beschrijving van specifieke service

21 Koppelvlakken en webservices

22 Webservices WSDL Web Service Definition Language Beschrijft het gedrag d.m.v.: <porttype> Ondersteunde operaties <binding> Type berichten per operatie <message> Definities van de berichten <types> Specificaties van de berichten <policy> WS-Security eisen

23 WSDL <definitions> <wsdl:porttype name="aanleverservice_v1_2"> <wsdl:operation name="aanleveren"> <wsdl:input name="aanleverenrequest" message="tns:aanlevermessagerequest"/> </wsdl:operation> </wsdl:porttype> <wsdl:binding name="aanleverservicesoapbinding_v1_2" type="tns:aanleverservice_v1_2"> <soap11:binding style="document" transport="..."/> <wsdl:operation name="aanleveren"> <soap11:operation soapaction="..."/> <wsdl:input name="aanleverenrequest"> <soap11:body use="literal"/> </wsdl:input> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:message name="aanlevermessagerequest"> <wsdl:part name="aanleverrequest" element="kv:aanleverrequest"/> </wsdl:message> <wsdl:types> <xsd:schema> <xsd:import schemalocation="1.2.xsd"/> </xsd:schema> </wsdl:types> <wsp:policy></wsp:policy> </definitions>

24 SOAP Simple Object Acces Protocol Communicatie in xml tussen componenten over HTTP(S)

25 SOAP bericht Een SOAPbericht bestaat uit: De transportprotocol header; De SOAP envelope met daarbinnen: de SOAP header; de SOAP body. Transportprotocol Header SOAP envelope SOAP Header WS-Security WS-Addressing SOAP Body kenmerk berichtsoort aanleverkenmerk eerderaanleverkenmerk identiteitbelanghebbende identiteitontvanger rolontvanger berichtinhoud berichtbijlagen autorisatieadres

26 Voorbeeld WUS 2.0 voor bedrijven v1.2 Opzetten verbinding Inhoud Gebruiker Digipoort SOAP Request Aanleveren SOAP Response XBRLi SOAP SSL/TLS + HTTP SOAP Interpretatie

27 XBRLi Opzetten verbinding Inhoud SOAP Request Aanleveren SOAP Response Interpretatie

28 SOAP Opzetten verbinding Inhoud SOAP Request Aanleveren SOAP Response Interpretatie

29 Opzetten verbinding Inhoud SOAP Request Aanleveren SOAP Response Interpretatie

30 SOAP Opzetten verbinding Inhoud SOAP Request Aanleveren SOAP Response Interpretatie

31 Opzetten verbinding Inhoud SOAP Request Aanleveren SOAP Response Interpretatie

32 3. Procesinfrastructuur

33 Koppelvlakken verbinden de schakels NT 7.0 NT 8.0

34 Procesinfrastructuur verzorgt verwerking NT 7.0 NT 8.0

35 Eisen aan de techniek vanuit de opgave Gebruik van open standaarden: oplossingen moeten herbruikbaar zijn Platform onafhankelijkheid: informatie-uitwisseling ongeacht de specifieke eigenschappen van de technische omgeving. Ontkoppeling ( loose coupling ): bestendig tegen dynamiek (belangen, wet- en regelgeving, dienstenaanbod in de markt, etc.), doordat delen onafhankelijk van elkaar zijn. Flexibel procesverloop: verschillende berichten moeten grotendeels op dezelfde, maar deels op een andere manier worden afgehandeld.

36 Services

37 Lessen uit de jaren 90 Stand-alone systemen raken verbonden Veel IT-systemen zijn nooit ontworpen om gegevens uit te wisselen Er ontstaan nieuwe ketens, afhankelijkheden en governance problemen Monolitische IT-systemen zijn niet bestand tegen dynamiek Wijzigingsfrequentie varieert sterk per onderdeel Organisaties waar bedrijfsprocessen leidend zijn presteren beter Het Internet biedt enorm veel potentieel Alle systemen verbonden op eenduidige wijze Veel nieuwe technieken beschikbaar (SOAP, XML, etc)

38 Bouwblokken Flexibel, robuust, multi-inzetbaar

39 Opbouw van een service Leveren standaard input, conform specificatie. Inputcontrole o.b.v. contract, QoS, autorisatie. Toepassen van applicatie, per verzoek. Gespecificeerde interface Onafhankelijk van implementatie en platform Ontsluiten van legacy Terugkoppelen resultaat, conform specificatie

40 Webservices A Webservice is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. It has an interface described in a machine processable format (specifically WSDL). Zoekt Service register (UDDI) Registreert Other systems interact with the Webservice in a manner prescribed by its description using SOAP-messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Webrelated standards Bron: W3C Service gebruiker SOAP/XML Wisselt uit Service aanbieder Webservice = koppelvlak + service

41 Webservices: 1 e en 2 e generatie Overal ter wereld worden webservice technieken gebruikt maar vrijwel nergens conform oorspronkelijke opzet. Flexibel is mooi, controle is beter: de cloud als voorbeeld. Eisen vanuit SBR: PvE GEIN: Flexibiliteit, hergebruik van functionaliteiten, loose coupling Overheidsproces: consistent, herleidbaar, vertrouwelijk

42 Orkestratie

43 Service Oriented Architecture Kernconcepten: Architectuurstijl, geen techniek Bedrijfsprocessen zijn leidend Alignment van business en IT Nadruk op compositie van services Nadruk op hergebruik services Nadenken over granulariteit Platformonafhankelijk Combinatie legacy en nieuwbouw

44 Digipoort opgebouwd Het BPMN-process is uitgedacht Benodigde services zijn los beschikbaar Berichtverwerking is nog niet mogelijk

45 Digipoort opgebouwd De servicebus maakt eenduigige communicatie mogelijk De servicebus heeft geen idee hoe de blokken onderling te combineren

46 Digipoort opgebouwd De procesengine weet hoe alle processen stap voor stap verlopen Berichten aanleveren nog niet mogelijk.

47 Digipoort opgebouwd De koppelvlakken faciliteren het aan- en afleveren van berichten We kunnen berichten en processen nog niet koppelen.

48 Digipoort opgebouwd Aan- en afleverservices verbinden berichtuitwisseling met berichtverwerking Figuur voldoet nog niet aan alle juridische eisen

49 Digipoort opgebouwd Statusinformatie wordt vastgelegd en is opvraagbaar Statussen worden geüpdatet door uitvragende partijen

50 Van BPMN-plaat tot i-proces

51 Van BPMN-plaat tot i-proces BPMN-plaat Detailuitwerking BPEL-proces Configuratie Operationeel

52 Van BPMN-plaat tot i-proces BPMN-plaat Detailuitwerking BPEL-proces Configuratie Operationeel

53 Van BPMN-plaat tot i-proces BPMN-plaat Detailuitwerking BPEL-proces Configuratie Operationeel Business Process Execution Language Vertaalt BPMN naar instructies voor process engine Volgordelijk aanroepen van services o.b.v. keuzemomenten Aanvullende input meegeven

54 Van BPMN-plaat tot i-proces BPMN-plaat Detailuitwerking BPEL-proces Configuratie Operationeel Configuratie per berichtsoort: Configuratie-items Entrypointconfiguratie Aanvullende controles

55 Van BPMN-plaat tot i-proces BPMN-plaat Detailuitwerking BPEL-proces Configuratie Operationeel

56 College 7 van Praktijkvoorbeelden

57 Voorbeeld 1: Toeslagen Stelt intermediairs in staat toeslagen aan te vragen via SBR. Proces grotendeels gelijk aan bestaand standaardproces. Entrypoints zijn al in NT 8.0 opgenomen. Voordelen van bouwblokken Snelle realisatie, alle bouwblokken lagen al op de plank. Generieke opzet ondersteunt licht afwijkende configuratie. Marginale kosten en tijdsinspanning t.o.v. nieuwe procesinfrastructuur.

58 Voorbeeld 1: Toeslagen Technisch eenvoudig eenvoudig voor de keten Randvoorwaarden moeten ingevuld zijn: Afstemming ketenpartijen Juridische toets Capaciteitsplanning platform Ketentest Releasekalender Aansluitondersteuning Toepassingsondersteuning

59 Voorbeeld 2: SBR Assurance Context Bijlagen Validatie Handtekening Operationeel > jaarverslagen voor kleine rechtspersoon Digipoort +/ jaarverslagen met accountantsverklaring PDF/papier Kenmerken SBR Assurance Juridisch strikt gescheiden verantwoordelijkheden Set van documenten onlosmakelijk verbonden Ondertekenen verplicht, waarmerken wenselijk Uniek in de wereld Rekening houden met aanverwante stromen Zeer complexe keten voordat bij Digipoort wordt aangeleverd

60 Voorbeeld 2: SBR Assurance Context Bijlagen Validatie Handtekening Operationeel SBR werkt zaaksgewijs, zaak bestaat nu uit 3 documenten. Consequenties koppelvlakken: WUS aan voorzijde, ebms aan achterzijde Controle op aantal bijlagen Nieuwe service voor controle consistentie bijlagen: Bijlagen herkennen Controle op verplichte aanwezigheid bijlagen Controle op onderlinge consistentie

61 Voorbeeld 2: SBR Assurance Context Bijlagen Validatie Handtekening Operationeel XBRL-validatie voor Jaarverslag en Accountantsverklaring XML-validatie voor Handtekening Document Gegevensstandaard Jaarverslag Nederlandse Taxonomie Accountantsverklaring NBA taxonomie Handtekening XAdES standaard Kleine aanpassing validators nodig: Valideren meerdere bijlagen Passende terugkoppeling geven

62 Voorbeeld 2: SBR Assurance Context Bijlagen Validatie Handtekening Operationeel Aanleveren bij Digipoort met organisatiegebonden PKIo certificaat. Ondertekenen/waarmerken met beroepscertificaat: Moet voldoen aan Wet op de Elektronische handtekening XAdES als Europese standaard detached signature i.v.m. leesbaarheid XBRL-instances Nieuwe services nodig: Handtekeningcontroleservice Certificaatcontroleservice

63 Voorbeeld 2: SBR Assurance Context Bijlagen Validatie Handtekening Operationeel Experimentfase: Planmatig testen met ketenpartners of oplossing past Ruimte voor quick fixes en voortschrijdend inzicht Aansluitondersteuning beschikbaar

64 College 7 van 11 Terug- en vooruitblik

65 De techniek van Digipoort samengevat Gedeelde dienstverlener: gestandaardiseerde koppelvlakken (K), generieke procesinfrastructuur Koppelvlakken geven op gestandaardiseerde wijze toegang tot de verschillende i- processen. Sterke interactie techniek met gegevens, processen en afsprakenstelsel. Services en orkestratie dragen gezamenlijk bij aan flexibiliteit én robuustheid.

66 De keten uitgedaagd Informatiebeveiliging in ketens Juridische kaders, authenticatie, machtigingen en meer 26 augustus 2014

Digikoppeling Architectuur

Digikoppeling Architectuur Digikoppeling Architectuur Versie 1.2 Datum 2 april 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

SION Dienst Uitvoering Onderwijs. Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.0

SION Dienst Uitvoering Onderwijs. Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.0 SION Dienst Uitvoering Onderwijs Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.0 Datum: 11-12-2013 Managementsamenvatting Gegevens die we in de administratieve keten uitwisselen zijn in de regel vertrouwelijk

Nadere informatie

+,'$!&%!&,#(#-%*,"&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,"&/&!&(*," &(!"#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&(

+,'$!&%!&,#(#-%*,&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,&/&!&(*, &(!#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&( +,'$!&%!&,#(#-%*,"&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,"&/&!&(*," &(!"#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&( +,'$!&%!&,#(#-%*,"&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,"&/&!&(*," &(!"#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&( * / * #01&$/*0 % 2 2 3 4 5 0 36/ 60/ 6 6 0 60

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA 2.0 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s Handreiking toepassen VeRA Deel 1: Aanbesteden 1 VeRA en aanbesteden 3 2

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Edukoppeling. Architectuur. Versie 0.93 (concept) Edustandaard. Datum: juni 2015. Versie: 0.93

Edukoppeling. Architectuur. Versie 0.93 (concept) Edustandaard. Datum: juni 2015. Versie: 0.93 Edukoppeling Architectuur Versie 0.93 (concept) Edustandaard Datum: juni 2015 Versie: 0.93 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel en doelgroep... 3 Leeswijzer... 4 Begrippen... 4 Historie...

Nadere informatie

SION Dienst Uitvoering Onderwijs. Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.1

SION Dienst Uitvoering Onderwijs. Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.1 SION Dienst Uitvoering Onderwijs Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.1 Datum: 27 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Inhoud... 3 1.3 Afspraken...

Nadere informatie

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus Applicatie-ontwikkeling waarbij integratie met andere systemen niet van toepassing is komt zelden meer voor. Daarom komt steeds prominenter naar voren de vraag naar een Enterprise Service Bus (ESB). Maar

Nadere informatie

CPA Creatiehandleiding

CPA Creatiehandleiding CPA Creatiehandleiding Versie 1.3 Datum 8 januari 2001 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Edukoppeling. Architectuur 1.2.94. Edustandaard. Datum: juni 2015. Versie: 1.2.94. Status: concept voor standaardisatieraad

Edukoppeling. Architectuur 1.2.94. Edustandaard. Datum: juni 2015. Versie: 1.2.94. Status: concept voor standaardisatieraad Edukoppeling Architectuur 1.2.94 Edustandaard Datum: juni 2015 Versie: 1.2.94 Status: concept voor standaardisatieraad Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel en doelgroep... 3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

Edukoppeling. transactiestandaard. Versie 1.2. Edustandaard

Edukoppeling. transactiestandaard. Versie 1.2. Edustandaard Edukoppeling transactiestandaard Versie 1.2 Edustandaard Datum: januari 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel, toepassingsgebied en doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 4 1.4

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen

Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Relatie met koppelvlakbeschrijving overheid (Logius)...

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

datakwaliteit door standaardisatie Verbeterde Toepassing van XBRL in het Nederlandse bankwezen Scriptie EDP Auditing Maart, 2009

datakwaliteit door standaardisatie Verbeterde Toepassing van XBRL in het Nederlandse bankwezen Scriptie EDP Auditing Maart, 2009 Scriptie EDP Auditing Verbeterde datakwaliteit door standaardisatie Toepassing van XBRL in het Nederlandse bankwezen Maart, 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Scriptant : Maarten Dekker Team : 932 Studentnummer

Nadere informatie

SOA in functioneel-beheerperspectief

SOA in functioneel-beheerperspectief evaluatie SOA t SOA in functioneel-beheerperspectief Een herbezinning op beheer Er wordt veel gepubliceerd over servicegeoriënteerde architecturen, vaker SOA genoemd (naar de Engelse term service-oriented

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

DE KETEN UITGEDAAGD. Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT. Onder redactie van: Remco van Wijk Nitesh Bharosa Marijn Janssen Niels de Winne

DE KETEN UITGEDAAGD. Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT. Onder redactie van: Remco van Wijk Nitesh Bharosa Marijn Janssen Niels de Winne DE KETEN UITGEDAAGD Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT Onder redactie van: Remco van Wijk Nitesh Bharosa Marijn Janssen Niels de Winne Colofon Onder redactie van: drs. R. van Wijk dr.ir. N.

Nadere informatie

Diginetwerk Architectuur

Diginetwerk Architectuur Diginetwerk Architectuur Versie 0.99 Datum 15 juli 2014 Status Finaal concept 0.99c Colofon Productnaam Versienummer anisatie Diginetwerk Logius Bijlage(n) 0 Auteurs Logius Pagina 2 van 51 Inhoud Colofon...

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Inzicht in de bereidingswijze voor een perfecte maaltijd

Inzicht in de bereidingswijze voor een perfecte maaltijd Applicatie Integratie Inzicht in de bereidingswijze voor een perfecte maaltijd De afgelopen jaren is de belangstelling voor applicatie integratie, terecht, sterk toegenomen. De behoefte om nieuwe, meer

Nadere informatie

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Visie Op Enterprise Service Bus Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig)

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) De elementen tot implementatie van XBRL SBR Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Instance creëren... 5 2.1 Specificatie lagen... 5 2.1.1 XML-laag... 5 2.1.2

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie