Overzicht van internationale EPD oplossingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van internationale EPD oplossingen"

Transcriptie

1 Overzicht van internationale EPD oplossingen

2 Inhoud Wat volgt is een overzicht van verschillende internationale EPD oplossingen van de landen rondom Nederland. Van elk land is een overzicht gemaakt van de huidige situatie en de opzet van het nationale EPD; vervolgens is hiervan een grafische samenvatting gemaakt. Ook is er gekeken naar een succesvolle pilot in de regio Shanghai (China). Vanwege de vergelijkbare populatie grootte met Nederland is dit een interessant succes 2

3 De ontwikkeling van gegevensoverdracht in Nederland is vergelijkbaar met Duitsland, enkele andere Europese landen zijn al verder % volledig digitale uitwisseling van medische gegevens op landelijk niveau 1. Lokaal Lokaal overdracht, via post of fax, getypte brief of kopie 2. Ad Hoc Regionaal overdracht, lokaal inzage dossier, platte tekst of scans 3.Eerste opzet landelijk Landelijk overdracht van niet medische gegevens 4. Breed gegevens transport Landelijke digitale overdracht medische gegevens, digitaal 5. Gedeeld dossier Landelijk ovedracht, digitaal, landelijk inzage dossier, hele dossier, gestructureerd 6. Integrated health care Landelijk samenwerken in digitaal dossier, gepersonaliseerd patiënt-dossier Tijd 3

4 Aanbevelingen Bij het vergelijken van de verschillende internationale EPD-oplossingen komen verschillende aspecten naar voren welke van belang lijken te zijn voor een succesvolle ontwikkeling van een nationaal EPD. De belangrijkste aspecten zijn hieronder weergegeven en worden kort toegelicht Regionale opzet Kenmerkend voor een succesvolle EPD-oplossing is de regionale opzet. Een landelijke opzet leidt tot veel discussie en vertraging (Frankrijk, Engeland, Nederland). Een regionale opzet leidt tot minder discussie en vertraging maar resulteert wel in een landelijke uitwisseling van medische gegevens (Denenmarken, Spanje) Landelijke richtlijnen Door landelijke richtlijnen te stellen aan regionale initiatieven ontstaan er verschillende netwerken die in staat zijn om medische informatie uit te wisselen op regionaal- en op nationaal niveau Patiënt betrekken bij ontwikkeling Door patiënten te betrekken bij de ontwikkeling van een nationaal EPD, bijvoorbeeld door het creëren van patiëntportaal, krijgt het nationaal EPD meer draagvlak onder de bevolking Ondersteuning vanuit de overheid Een breed draagvlak vanuit de overheid in combinatie met (financiële)steun voor het nationaal EPD zal leiden tot minder discussies en een soepelere invoering van het nationaal EPD 4

5 Nederland Landelijk Schakelpunt 5 Nederland is in 1997 begonnen met de eerste aanzet tot het landelijk schakelpunt. Het landelijk schakelpunt zou landelijke uitwisseling van medische gegevens mogelijk moeten maken tussen verschillende zorginstellingen. Voor de uitwerking en de implementatie hiervan is Nictiz opgericht in Echter, tot op heden vindt er geen structurele uitwisseling van medische gegevens plaats in 2005 is de regie verschoven van Nictiz naar het Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, dit gebeurde op initiatief van de tweede kamer In 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg goedgekeurd. Hierdoor kan het BSN gebruikt worden binnen de zorgsector voor identificatie o Op basis van het BSN van een patiënt kan via het landelijk schakelpunt informatie worden opgevraagd bij verschillende zorgverleners In 2011 is het wetsvoorstel om alle zorgverleners verplicht deel te laten nemen aan het landelijk schakelpunt afgewezen door de eerste kamer o Hierdoor is het verplichte karakter van het landelijk schakelpunt niet meer van toepassing en ligt de ontwikkeling van het landelijk schakelpunt stil In 2011 is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) opgericht met als doel het beheren van de landelijke infrastructuur voor het uitwisselen van medische gegevens o Beschikbaar stellen van medische gegevens via het landelijk schakelpunt gebeurt alleen wanneer de patiënt expliciet toestemming heeft gegeven Sinds 2012 zijn door verschillende koepelorganisaties in overleg met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) uiteenlopende regionale initiatieven ontstaan die zonder overheidssteun worden gerealiseerd

6 Algemene samenvatting Landelijk Schakelpunt Opzet EPD Data opslag Initiatiefnemers Financiering 6 Patiënt portaal

7 Groot Brittannië SPINE Engeland heeft gekozen voor een landelijke invoering van het EPD, welke is gebaseerd op een landelijke infrastructuur (SPINE). SPINE zorgt voor het beschikbaar stellen en uitwisselen van medische informatie SPINE is een verzameling van nationale diensten: o o o Personal Demographics service: Geeft demografische informatie over de patiënt en zijn National Health Service (NHS)- nummer; Summary Care Record: Samenvatting van klinische patiëntgegevens; Secondary Uses Service: Maakt het mogelijk om medische gegevens anoniem te gebruiken voor wetenschappelijke en/of zakelijke doeleinden. Ministerie van volksgezondheid is verantwoordelijk voor het nationale EPD Authenticatie via smartcards en pincodes SPINE wordt grotendeels gefinancierd uit algemene belastingen. Na mei 2010 is de structuur en zijn de processen van het NHS opnieuw ingericht op initiatief van de nieuwe regering. De herinrichting van de NHS beoogd het halen van de volgende doelen: o o o Minder bureaucratie; Meer regie bij de patiënt; Van regionaal -> landelijk i.p.v. landelijk -> regionaal. 7

8 Algemene samenvatting SPINE Opzet EPD Data opslag Initiatiefnemers Financiering 8 Patiënt portaal

9 Denemarken Sundhed.dk Denemarken heeft gekozen voor een regionale invoering van het EPD, gebaseerd op een landelijke standaard, om vervolgens door te groeien naar een landelijk EPD. Tegenwoordig heeft Denemarken een landelijke portaal (Sundhek.dk) Sundhek.dk is de landelijke portaal waarop medische informatie beschikbaar is voor zowel burgers als zorgverleners o Ook andere zorg gerelateerde diensten zijn beschikbaar (zoals het contact leggen met de huisarts) Medische gegevens worden decentraal opgeslagen en landelijk verspreid Elke inwoner van Denemarken heeft toegang tot Sundhed.dk o Authenticatie vind plaats door zogenoemde NemID (vergelijkbaar met DigiD) Sundhed.dk is een initiatief van County Councils, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Volksgezondheid bedoeld om de communicatie tussen partners in de zorg te verbeteren Sundhed.dk wordt voor 85% betaald door belastinginkomsten Voornamelijk de geïntegreerde ondersteuning aan zorginstellingen leidt tot een succesvolle portaal o Verder is de steun van de Deense overheid cruciaal voor het succes van Sundhed.dk. Bijvoorbeeld door wetgeving zoveel mogelijk aan te passen om het gebruik van Sundhed.dk te bevorderen Parallel aan Sundhed.dk loopt de integratie van the National Patiënt Index (NPI), dat zorgt voor het integreren van alle zorginformatie van één patiënt uit meerdere subsystemen 9

10 Algemene samenvatting Sundhed.dk Opzet EPD Data opslag Initiatiefnemers Financiering 10 Patiënt portaal

11 Frankrijk Dossier Médical Personnel Frankrijk heeft gekozen voor een landelijke invoering van het Dossier Médical Personnel (DMP). In 2009 is de aanpak van het DMP herzien. Vervolgens is er gekozen voor een meer regionale aanpak, om uiteindelijk een landelijk EPD te creëren. Voornaamste reden voor herziening waren: o Onderschatting van de kosten o Instantie die zich bezig hield met de invoering van het DMP had te weinig resources o Te sterke betrokkenheid van de overheid in de aansturing van het traject o Publieke discussies over de veiligheid en privacy o Weerstand bij de medisch specialisten, verder was de rol van de huisarts onvoldoende helder Frankrijk heeft een centrale architectuur, hierdoor zijn alle patiëntendossiers centraal opgeslagen Het DMP was een initiatief van de publieke sector om meer inzicht te krijgen in de zorgkosten en deze hiermee beter te beheren o Naast de publieke sector is de private sector ook sterk vertegenwoordigd in de ontwikkeling van het DMP, vooral in de vorm van consortia Het DMP wordt volledig door de overheid gefinancierd Franse burgers moeten expliciet toestemming geven voor het aanmaken en gebruiken van een DMP Naast het DMP lopen er nog twee initiatieven in Frankrijk parallel aan het DMP: o Web médecin: informatievoorziening die huisartsen inzicht geeft in voorgeschreven medicatie en labtesten o Dossier Pharmaceutique (DP): informatievoorziening die apothekers inzicht geeft over de verstrekte medicatie 11

12 Algemene samenvatting Dossier Médical Personnel Opzet EPD Data opslag Initiatiefnemers Financiering 12 Patiënt portaal

13 Spanje Diraya 13 Spanje heeft gekozen voor een regionale invoering van het EPD binnen landelijke kaders. Het aantal initiatieven per regio en inhoud van deze initiatieven verschillen sterk. Bijvoorbeeld voor de regio Andalusië bestaat er Diraya. Ondanks dat Diraya regionaal is ingevoerd, biedt het ondersteuning aan ongeveer 8.3 miljoen inwoners van Spanje. Dit is bijna 18% van de totale bevolking. Verder is Andalusië een van de dichtstbevolkte gebieden van Spanje. Diraya zorgt voor integratie van alle medische informatie van burgers de regio in één EPD. Dit wordt mogelijk gemaakt door, onder andere, de volgende drie modules: o User data base (UDB), hierin staan alle administratieve patiëntgegevens en een uniek zorgnummer o Centralized Operator Acces Module (COAM), verbindt de zorgverleners met Diraya o Structure Module, hierin staat informatie over alle afdelingen en fysieke locaties van zorgverleners in de regio Het initiatief voor de invoering van Diraya is gekomen vanuit de publieke sector (Andalusion Public Health System/SAS) De continue steun vanuit de overheid in combinatie met intensieve betrokkenheid van zorgverleners bij de ontwikkeling en implementatie zijn belangrijke succesfactoren in de uitrol van Diraya In Spanje is er nog geen reden geweest om de ontwikkeling van Diraya te herzien of stop te zetten. Wel waren er een aantal aandachtspunten: o Er was een tekort aan personeel wat in staat is om zorgverleners te trainen in het gebruik van Diraya o Tijdens grote incidenten bleek communicatie via Diraya tekort te schieten Naast Diraya bestaat er ook een patiëntportaal (Salud Responde) Ondanks de vele regionale initiatieven bestaat er ook een landelijke communicatienetwerk die beveiligede uitwisseling van zorginformatie mogelijk maakt

14 Algemene samenvatting Diraya Opzet EPD Data opslag Initiatiefnemers Financiering 14 Patiënt portaal

15 België ehealth-platform 15 België heeft gekozen voor een landelijke invoering van het EPD. Momenteel zijn er diverse regionale initiatieven. Via openbare instelling ehealth-platform wordt er beoogd om tot een nationaal EPD te komen via het instellen van landelijke standaarden. Het voornaamste doel van het ehealth-platform is: het vereenvoudigen van de administratieve processen voor zorgverleners en het uitdragen van een nationaal beleid inzake de gezondheidszorg De voornaamste taken van het ehealth-platform zijn: o Uitstippelen van een strategie voor het veilig uitwisselen van medische gegevens binnen de privacy grenzen o Het definiëren en opstellen van IT-standaarden en een basisarchitectuur o Ontwikkelen van basis IT-diensten en deze beheren en promoten Het ehealth-platform is een initiatief van de overheid en wordt gefinancierd uit publieke middelen Tot op heden nog geen landelijke uitwisseling van medische gegevens o Wel is elk HIS verplicht om een Summarised Electronic Healthcare Record (SUMEHR) te kunnen exporteren o Uiteindelijke doel is om SUMEHR patiëntgegevens beschikbaar te laten stellen op nationaal niveau via een virtueel centraal medisch dossier Tot op heden is het alleen mogelijk om via het ehealth-platform het Rijksregister en Kruispuntbankregisters te raadplegen. Dit zijn databanken met verschillende persoonlijke (niet medische) informatie over iedere Belgische burger In België wordt gewerkt met zogenoemde hubs. Dit zijn regionale schakelpunten van de landelijke infrastructuur met een verwijsindex. Hierover wordt geen medische informatie verstuurd. Alleen de plaats waar de informatie kan worden gevonden wordt aangegeven. Authenticatie voor het ehealth-platform vindt plaats d.m.v. een smartcard

16 Algemene samenvatting ehealth-platform Opzet EPD Data opslag Initiatiefnemers Financiering 16 Patiënt portaal

17 Duitsland egk 17 Duitsland heeft gekozen voor een landelijke invoering van het EPD. Allereerst is Duitsland begonnen met het invoeren van de Gesundheidskarte (egk). Beoogd wordt om de egk op lange termijn te gebruiken voor het opslaan van medische gegevens. Momenteel wordt de egk alleen gebruikt voor het opslaan van verzekerings- en NAW gegevens. Nog geen landelijke uitwisseling van medische gegevens Oorspronkelijk was de egk een initiatief van het Ministerie van Gezondheid, momenteel is het ondergebracht bij verschillende uitvoerende instanties Ondersteunend aan de egk worden de volgende vier toepassingen ontwikkeld: o Offline data set van persoonlijke medische informatie voor noodgevallen (zoals allergie informatie, medicatie gebruik etc.); o Online dataset van verzekeringsinformatie; o Veilige communicatieverbinding tussen zorginstellingen zodat privacy gewaarborgd kan worden; o Samenvoegen van verschillende elektronische dossiers tot een algemeen patiëntendossier. De landelijke uitrol van de egk heeft vertraging opgelopen doordat de implementatie van de egk is gedelegeerd naar regionale stakeholders. De belangen van deze regionale stakeholders waren niet altijd in lijn met de landelijke invoering De volledige patiëntdossiers blijven opgeslagen bij de lokale zorgverleners. Echter, elke zorgverlener is wel verplicht om een elektronisch uittreksel beschikbaar te stellen voor de centrale database Authenticatie van de egk vindt plaats door middel van twee sleutels (het twee-kaarten principe ): o Die van de patiënt (op de kaart) o Die van de arts (op de speciale dokterskaart) o Beide kaarten zijn tegelijktijdig nodig om toegang te krijgen tot de medische gegevens

18 Algemene samenvatting egk Opzet EPD Data opslag Initiatiefnemers Financiering 18 Patiënt portaal

19 Zweden Minavardkontakter & NPÖ Zweden heeft een sterk gedecentraliseerd zorgstelsel. De verantwoordelijkheid voor de (medische) zorg is verdeeld over de centrale overheid, regionale- en lokale overheden. Ondanks het sterk gedecentraliseerde zorgstelsel, is de centrale overheid verantwoordelijk voor richtlijnen en uitgangspunten van het zorgstelsel. In 2006 heeft het parlement gekozen voor een nationale e-healthstrategie met als doel een landelijke ICTinfrastructuur en een zorgportaal voor burgers en zorgverleners In 2010 is de strategie herzien en is de focus gelegd op de kwaliteit en het proces van de zorgverlening o De patiënt een dominantere rol gekregen door meer nadruk te leggen op de patiëntportaal Binnen de patiëntportaal bestaat de dienst Minavardkantakter (mijn zorgcontacten), deze dienst heeft de volgende functionaliteiten: o Herhaalrecept opvragen; o Overzicht van voorgeschreven medicijnen; o Vragen stellen aan verpleegkundigen/ggz-deskundigen; o Afspraak maken voor verschillende zorginstanties; o Bestellen van medische hulpmiddelen. Sinds 2010 hebben patiënten toegang tot hun medische gegevens via NPÖ (Nationell Patientöversikt), NPÖ heeft de volgende functionaliteiten: o Inzien van eigen medische gegevens; o Eventueel wijzigen of toevoegen van medische gegevens. Authenticatie gebeurt in beide gevallen via een smartcard of bankpas 19

20 Algemene samenvatting Minavardkontakter & NPÖ Opzet EPD Data opslag Initiatiefnemers Financiering 20 Patiënt portaal

21 Shanghai XDS-I Shanghai heeft een succesvolle pilot uitgevoerd met een XDS-I systeem. Dit systeem is bedoeld voor het snel en efficiënt uitwisselen van beeldmateriaal. Omdat Shanghai een vergelijkbare populatie grootte heeft als Nederland is dit een interessant voorbeeld Doel van de pilot: De groeiende populatie in Shanghai zorgt voor een toenemende druk op de gezondheidszorg. De lokale overheid tracht deze druk te verlagen door de gezondheidszorg de verspreiden over de stad. Een manier om dit voor elkaar te krijgen is er voor te zorgen dat zorgverleners medische gegevens van patiënten accuraat en efficiënt met elkaar kunnen uitwisselen Methode: Er werd een grid-based IHE XDS-I netwerk opgezet tussen 4 verschillende ziekenhuizen in de regio. De elektronische patiënten dossiers met beelden (b-epd) werden aangeboden met service-oriented architecture (SOA) software. Via het interactieve JPEG2000-protocol werden de beelden verstuurd van een Grid Agent naar een PACSsysteem in het ziekenhuis. Hier konden de beelden vervolgens direct worden gebruikt voor het stellen van een diagnose Resultaat: Het IHE XDS-I netwerk was in staat om dagelijks meer dan 50 diagnoses te stellen uit beelden welke in een ander ziekenhuis waren gemaakt. De gekregen feedback van de zorgverleners over de pilot was over het algemeen zeer positief Conclusie: Het IHE XDS-I netwerk is succesvol toegepast tussen de 4 verschillende ziekenhuizen in de regio. Hierdoor werd het mogelijk om efficiënt en accuraat beelden uit te wisselen. Het IHE XDS-I netwerk wordt in staat geacht om opgeschaald te kunnen worden naar de hele regio in Shanghai 21

22 a t e Soulve Innovations Goeman Borgesiuslaan ET Utrecht Mark van Hoeke

23 Bronvermelding 1/3 Groot-Brittannië: - NICTIZ. Nictiz.nl - Engeland. Toegankelijk via: Bezocht in April, KPMG. Internationaal onderzoek EPD's - Rapportage aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport National Health Service. Frequently Asked Questions (FAQ's) - NHS Connecting for Health. 2013; Beschikbaar via: Bezocht in April, Denenmarken: - NICTIZ. Nictiz.nl - Denemarken. Toegankelijk via: Bezocht in April, KPMG. Internationaal onderzoek EPD's - Rapportage aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Frankrijk: - NICTIZ. Nictiz.nl - Frankrijk. Toegankelijk via: Bezocht in April, KPMG. Internationaal onderzoek EPD's - Rapportage aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ASIP Santé. ASIP Santé: publication of DMP compatibily specifications (updated) esante.gouv.fr, le portail de l'asip Santé. Toegankelijk via: Bezocht in April, Web-médecin. FAQ Web-Medecin.fr - Création de site Internet pour médecins / cabinets médicaux. 2013; Toegankelijk via: Bezocht in April,

24 Bronvermelding 2/3 Spanje: - KPMG. Internationaal onderzoek EPD's - Rapportage aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport NICTIZ. Nictiz.nl - Spanje. Toegankelijk via: Bezocht in April, België: - KPMG. Internationaal onderzoek EPD's - Rapportage aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stroetmann KA, Artmann J, Stroetman VN. European countries on their journey towards national ehealth infrastructures Duitsland: - KPMG. Internationaal onderzoek EPD's - Rapportage aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport NICTIZ. Nictiz.nl - Duitsland. Toegankelijk via: Bezocht in April, gematik. gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen im Gesundheitswesen). 2010; Toegankelijk via: Bezocht in April,

25 Bronvermelding 3/3 Zweden: - NICTIZ. Nictiz.nl - Zweden. Beschikbaar via: Bezocht in April, Bergh C. The Swedisch National Patient Overview (NPO) Equal access - key to keeping Sweden healthy. Swedisch Institute Nederland: - NIVEL. Masman W, Brabers A, Reitsma-van Rooijen M, de Jong J. Het landelijk elektronisch patiëntendossier VZVZ. Zo werkt de zorginfrastructuur - VZVZ. Beschikbaar via: Bezocht in April, VZVZ. Over VZVZ. Beschikbaar via: Bezocht in April, Shanghai (China): - Zhang, J. et al. Grid-based implementation of XDS-I as part of image-enabled EHR for regional healthcare in Shanghai. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 6, (2011). 25

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Internationaal. Rapportage aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Utrecht, 6 februari 2012 A1100000457 RA

Internationaal. Rapportage aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Utrecht, 6 februari 2012 A1100000457 RA Internationaal onderzoek EPD s Rapportage aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Utrecht, 6 februari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding en achtergrond 2 2 Managementsamenvatting - Algemeen

Nadere informatie

Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens

Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens Disclaimer Dit document bevat een verkenning voor het project Landelijk Doorverwijzen en wordt gefinancierd vanuit Alpe d HuZes (Zie www.landelijkdoorverwijzen.nl)

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Overzicht Persoonlijk Gezondheidsdossiers

Overzicht Persoonlijk Gezondheidsdossiers PGD Overzicht Persoonlijk Gezondheidsdossiers Verwijsoplossingen gebaseerd op een PGD Dit onderzoek naar Persoonlijk Gezondheidsdossiers wordt gedaan in het kader van het project Landelijk Doorverwijzen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Patiëntportalen en PGD s

Patiëntportalen en PGD s Patiëntportalen en PGD s Vincent van Pelt Congres Architectuur in de Zorg 18-06-2015 PGD architectuurmodellen (work in progress!) Aanleiding Afstemmen partijen - NPCF, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), Nictiz

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Onderwerpen Een stukje geschiedenis Wat is het LSP en hoe werkt het? Patiënttoestemming Hoe

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Ideaalproces en verbeterruimte

Ideaalproces en verbeterruimte Ideaalproces en verbeterruimte 1. Arts schrijft een volledige verwijzing Ideaalproces De verwijzer selecteert de patiënt in het eigen informatiesysteem en start de verwijzing. De verwijzer vult (volgens

Nadere informatie

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Inleiding De maatschappij confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT

Nadere informatie

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Transvaal Apotheek Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Status: geldig HB75.8-001-FOR Pagina 1 van 2 Opsteldatum: 01-11-2013 Revisie 6 Laatste mutatie: 23-10-2016 AR Voor

Nadere informatie

eid in de zorg van concept tot gebruik

eid in de zorg van concept tot gebruik eid in de zorg van concept tot gebruik Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent 7 april 2011 1 Agenda De elektronische identiteitskaart concepten De zorgketen eid in de zorg Q&A 2 2 Inhoud De elektronische identiteitskaart

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Inzet ehealth in het UMC Utrecht Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Voorstellen Jolanda van Blaaderen 11 jaar werkzaam bij het UMC Utrecht Projectleider en Consultant zorgportalen

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Paul van der Boog, pjmvdboog@lumc.nl

Nadere informatie

Informatie overdracht in de CVA keten

Informatie overdracht in de CVA keten Informatie overdracht in de CVA keten dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 31 maart 2016 Waarom een goede overdracht nodig? Algemeen: minimaal 300.000 overdrachten tussen ziekenhuis

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Patiëntportaal Mijn Rijnstate

Patiëntportaal Mijn Rijnstate Patiëntportaal Mijn Rijnstate Katja de Rooy, manager Bureau Zorginnovatie/projectleider patiëntportaal 2 Aanleiding Ambitie Rijnstate: ontzorgen van de patiënt door zorg zo optimaal mogelijk te organiseren

Nadere informatie

De kennis en voorkeuren van burgers in Nederland met betrekking tot het landelijk EPD

De kennis en voorkeuren van burgers in Nederland met betrekking tot het landelijk EPD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Het landelijk elektronisch patiëntendossier De kennis en voorkeuren van burgers in Nederland met betrekking

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Wie ben ik? Maarten Wittop Koning Product Developer bij Meddex Positionering van het PGD +316 1009 4870 mwittopkoning@meddex.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN

SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN Congres Digitaal Zakendoen en eid SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN 11 juni, Bunnik Antoon van Luxemburg AGENDA Resultaten onderzoek patiëntportalen Authenticatie patiëntportalen en online

Nadere informatie

Uw patiëntendossier en privacy

Uw patiëntendossier en privacy Uw patiëntendossier en privacy UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Inleidingen op de thema s Expertmeeting Elektronisch Patiëntendossier

Inleidingen op de thema s Expertmeeting Elektronisch Patiëntendossier Inleidingen op de thema s Expertmeeting Elektronisch Patiëntendossier 9 december 2009 dr. F. W. A. Brom dr.ir. G. Munnichs Thema 1 Kwaliteit gegevens Inleiding door dr. F.W.A. Brom Dames & Heren, Het EPD

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 14 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen

Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen Verwijsoplossingen op juridische hoofdlijnen Om tot een selectie relevante implicaties van wet- en regelgeving op de ICT architecturen te komen, is eerst een inventarisatie en overzicht gemaakt 1. Inventarisatie

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid gent 06/06/2015 bvas academy twee en een half jaar geleden actieplan e gezondheid 2013-2018 de opportuniteit van elektronisch informatiebeheer

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken

Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken IHE Nederland jaarcongres 2016 11 november, Bussum Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken Ger Wierenga security officer Martini Ziekenhuis Groningen IHE helpt! 1 Agenda Voorstellen XDS

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s. Symposium UZGent 23/09/2016

Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s. Symposium UZGent 23/09/2016 Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s Symposium UZGent 23/09/2016 Multidisciplinaire samenwerking ehealthbox binnen het e-health eco-systeem Ziekenhuizen

Nadere informatie

ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016

ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016 ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016 Multidisciplinaire samenwerking ehealthbox binnen het e-health eco-systeem Ziekenhuizen naar Artsen

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Is Jouw Omgeving een PGD?

Is Jouw Omgeving een PGD? dinsdag 13 oktober 2015 Is Jouw Omgeving een PGD? Bij Jouw Omgeving staan we op dagelijkse basis in contact met professionals in allerlei verschillende takken van de zorg. Tijdens die gesprekken en daarbuiten

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

Agenda. ehealth Seminar

Agenda. ehealth Seminar Agenda ehealth Seminar Locatie: CineMec, Ede Datum: Donderdag 24 september 2015 09.30-10.00 uur Ontvangst 10.00-10.05 uur Welkom 10.05-10.35 uur Toekomst van ehealth Remko Nienhuis, Sr. Software Architect

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe patiënten 1 formulier per persoon!

Inschrijfformulier nieuwe patiënten 1 formulier per persoon! Inschrijfformulier nieuwe patiënten 1 formulier per persoon! Geslacht m /v Geboortedatum ------------------- Voorletters -------------------- Roepnaam ------------------- Achternaam ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dat kunnen we samen toch beter?!

Dat kunnen we samen toch beter?! Dat kunnen we samen toch beter?! Ron van den Bosch voorzitter Hoofd bureau Strategie en Beleid Dr. Richard Kamman lid Manager IMT, Amphia Ziekenhuis Het wiel Samenwerking op Internet Succesvolle samenwerking

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie Kwaliteitsindicatoren & Transparantie - Een OECD blik - Resultaten van een studie over kwaliteitsregistraties voor NFU en ZiN - Niek Klazinga 15/11/16 Public report of the Quality Assessment Result of

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Elektronisch Farmaceutisch Voorschrift Project Recip-e (R/-e) Apr. L. Baert MWS (23/04/2009) Scope van het Recip-e e systeem Elektronisch versturen van elektronische voorschriften van arts naar apotheker

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens Juridische factsheet De treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik

Nadere informatie

Toekomstscenario s Landelijk Doorverwijzen

Toekomstscenario s Landelijk Doorverwijzen Toekomstscenario s Landelijk Doorverwijzen 1. Analyse verwijssituatie 2. Belangrijkste knelpunten 3. Beïnvloedende factoren 4. Scenario s verwijzing uit eerste lijn en aanbevelingen 5. Scenario s verwijzing

Nadere informatie

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011 ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim 1 ehealth is mensenwerk Bedrijfskundige informatica 10 jaar in Telecom & Media bij KPN (Call Centers, doelgroepmarketing,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via en internet.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via  en internet. Patiënteninformatie Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via e-mail en internet. rkz.nl Door de inzet van digitale middelen (internet en e-mail)

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? WHITEPAPER Datum ID Nummer 23 april 2012 120006 Auteur Arina Burghouts - Nictiz Samenvatting Telemonitoring is een instrument dat zorgverleners ondersteunt

Nadere informatie

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen;

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; de stand van zaken. PATIENT GEZONDHEID 2.0 BEVEILIGING Datum ID Nummer 11 november 2010 KA10044 Auteur Nictiz - Gé Klein Wolterink Zorgportalen

Nadere informatie

M E E R R E G I E O V E R G E Z O N D H E I D. V I N C E N T V A N P E L T architect Nictiz

M E E R R E G I E O V E R G E Z O N D H E I D. V I N C E N T V A N P E L T architect Nictiz M E E R R E G I E O V E R G E Z O N D H E I D V I N C E N T V A N P E L T architect Nictiz P E R S O O N L I J K E G E Z O N D H E I D S O M G E V I N G een PGO is een levenslang hulpmiddel om gezondheidsinformatie

Nadere informatie

Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD?

Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD? Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD? Dr H.J. (Eric) Vermeer, specialist klinische chemie / klinisch chemicus Tergooiziekenhuizen, locaties Hilversum en

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen

Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen De business case is voor drie doelgroepen en met vier verwijsoplossingen opgesteld Doelgroepen A. Algemeen geïnteresseerden Inzicht geven in

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Hoofdpijn of medicijn?

Hoofdpijn of medicijn? Hoofdpijn of medicijn? Overzicht van en voor het uitwisselen en delen van informatie in de zorg Datum: December 2015 Auteur: Fabien van t Woudt (fabienvw@fenestrae.com) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Probleembeschrijving verwijsproces 1 e - & 2 e lijn

Probleembeschrijving verwijsproces 1 e - & 2 e lijn Probleembeschrijving verwijsproces 1 e - & 2 e lijn Oplossing Kennis Patiëntgegevens dienen binnen 24 uur beschikbaar te zijn voor de ontvangende zorgverlener. Ook kwalitatief is er veel verbeterruimte

Nadere informatie

SPILTERRAPPORTAGE. Meet up baas over eigen gezondheid

SPILTERRAPPORTAGE. Meet up baas over eigen gezondheid SPILTERRAPPORTAGE Meet up baas over eigen gezondheid 11 DECEMBER 2017 Inhoudsopgave 1 Resultaten brainstorm over concrete verbeteringen... 2 2 Analyse ideeën op basis van impact... 4 3 Ranken op basis

Nadere informatie

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Naam :... M/V Voorletter(s) :... Roepnaam:... Adres :... Postcode / Woonplaats:... Telefoonnummer(s):.../06-... Geboortedatum :... BSN nummer (voorheen: sofi-nummer):...

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie