Raads informatiebrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads informatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Rz go6. oox Inboeknummer o8bstoozy6 Dossiernummer Srz.Soa t8 maart zoo8 Raads informatiebrief Betreft Motie Bereikbaarheid en Doorstroming. 1 Inleiding In de Motie Bereikbaarheid en Doorstroming van 7 november 2007 vraagt u om informatie over de bereikbaarheidsprojecten in de stad en het duurzaam in standhouden van het verkeerslichten areaal. Er wordt momenteel aan het volgende gewerkt: 1 Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant, een regionaal doorstromingsproject met veel werkzaamheden aan verkeerslichten; 2 versneld vernieuwen van verkeerslichten, vanuit de NRE zijn extra middelen beschikbaar gesteld om verouderde verkeerslichten te vernieuwen; 3 Nota verkeerslichten, een nota die het verkeersbeleid vertaald op verkeerslichten niveau, besluitvorming in Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk werk met werk te maken. Hiervoor worden tevens meegenomen: 4 doorstroming van fiets en openbaar vervoer; 5 verbeteren van de luchtkwaliteit; 6 aanpak Blackspots met als ongevallenoorzaak verouderde verkeerslichten; 7 een studie naar Dynamisch Verkeersmanagement. In het kaartje is te zien welke verkeerslichten voor de doorstroming van het autoverkeer gekoppeld kunnen worden. 2 Actuele ontwikkelingen Hier wordt op kruispuntniveau aangegeven wat de actuele ontwikkelingen zijn. Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant (BBZOB). Het doel van BBZOB is het bereikbaar houden van de regio voor het autoverkeer binnen het huidige wegennet. U heeft op 22 augustus 2006 de dekking t/m 2010 vastgesteld. Het resultaat is een wegennet dat beter wordt benut en dat geschikt is voor Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) door het aanpassen van verkeerslichten en bestaande infrastructuur. Binnen het project BBZOB wordt komend jaar gewerkt aan een monitoringssysteem voor de gehele regio. Daarin wordt het Nationale data warehouse, NDW monitoring geintegreerd. Het

2 Raadsnummer O8.RZgo6.OOZ monitoringssysteem maakt het vanaf medio 2009 mogelijk om op het hoofdwegennet van Eindhoven realtime informatie te krijgen ten aanzien van snelheden en intensiteiten. Deze informatie wordt via een te vormen verkeerscentrale ingezet bij huidige en toekomstige projecten, evenementen, wegwerkzaamheden. Het maakt een optimale benutting van de wegencapaciteit in Eindhoven (verkeersmanagement) mogelijk. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven subsidieert voor 75a/o de uitvoeringskosten. De overige 25a/o moet worden gedekt door de regiogemeenten. Voor Eindhoven betekent dit (inclusief NDW monitoring) een nog te dekken eigen bijdrage van ruim ,- (exclusief btw). In 2006 en 2007 zijn diverse BBZOB maatregelen gerealiseerd: aanpassen verkeerslichten op de kruisingen Eisenhowerlaan - Wolvendijk, Kennedylaan-Onze Lieve Vrouwestraat en op de Karel de Grotelaan-west en Meerveldhovenseweg; aanpassen verkeerslichten en verlengen opstelstroken op de kruising Botenlaan- Beemdstraat; extra opstelstroken op de kruising Anthony Fokkerweg ÃćâĆňâĂİ De Schakel en aanpassen verkeerslichten op deze kruising en op de kruising Anthony Fokkerweg-Oirschotsedijk. Voor zijn de maatregelen per maatregelcluster weergegeven. Hierbij is aange geven wanneer een bovengemiddelde bijdrage wordt geleverd aan leefbaarheid en/of luchtkwaliteit. Cluster Aalsterweg ÃćâĆňâĂİ Leenderweg. Reaiisatiein 2008: vervangen verkeersregelinstallatie kruising Piuslaan-Heezerweg; groene golf op Ring van Aalsterweg tot en met St. Bonifatiuslaan (bijdrage aan luchtkwaliteit); doseren verkeer Floraplein / Leenderweg (bijdrage aan leefbaarheid en luchtkwaliteit); verkenning i n en rea!i sa ti e : wisselstrook Aalsterweg in relatie tot ongelijkvloerse kruising Ring-Aalsterweg; Cluster Eisenhowerlaan. Reaiisatiein 2009: optimaliseren en aanpassen verkeersregelinstallaties Eisenhowerlaan- Insulindeplein en O.L.Vrouwestraat; groene golf op traject Eisenhowerlaan ÃćâĆňâĂİ Insulindelaan - O.L.Vrouwestraat: dynamische snelheidsadviseringen.

3 Raadsnummer O8.RZgo6.OOZ Cluster Noord-Brabantlaan. Reaiisa ti ei n 2008: optimaliseren verkeersregelinstallaties Noord-Brabantlaan ter hoogte van aansluiting A2; extra opstelstrook Hurksestraat. Verkenningin2009en reaiisatie2010: aanpassen inritten Hurksestraat-noord; Cluster Geldropseweg. Verkenning 2009 en realisatie 2010: aanpassen verkeersregelinstallatie kruising met Canisiusstraat; verplaatsen inrit DAF; extra opstelstrook voor kruising met Ring. Cluster Botenlaan; Reaiisa ti ei n 2008: opstelstroken op kruising met Hastelweg; realisatie groene golf van Strijpsestraat tot en met Beemdstraat. Cluster Karel de Grotelaan. Reaiisa ti ei n 2008: verlengen opstelstroken Karel de Grotelaan-west en Meerveldhovenseweg. Cluster Sterrenlaan. Reaiisatie 2009: opstelstroken en optimaliseren verkeersregelinstallatie op diverse kruisingen (bijdrage aan leefbaarheid); 5 tudi e en rea lisa ti e 2010: reconstructie kruising J.F. Kennedylaan ÃćâĆňâĂİ Sterrenlaan (bijdrage aan leefbaarheid). Cluster A. van Leeuwenhoeklaan. Reaiisatie 2008: vervangen verkeersregelinstallatie en uitvoegstroken realiseren op kruispunt met Marconilaan; Rotonde Tilburgseweg: reconstructie, uitvoering in 2008; Mecklenburgstraat: reconstructie, uitvoering in Aalsterweg - Antoon Coolenlaan: toevoegen uitvoegstroken, uitvoering in Boschdijk ÃćâĆňâĂİ Marathonloop: reconstructie, uitvoering in 2008 (bijdrage aan veiligheid). In 2008 worden 21 van de 42 BBZOB maatregelen uitgevoerd. In het voorjaar van 2008 zal de wethouder u uitgebreid informeren over BBZOB en over de bijbehorende middelen wordt u geinformeerd middels een raadsinformatiebrief.

4 Raadsnummer O8.RZgo6.OOZ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ Berla elaan -1e Lieven de Ke laan 1988 verouderd )15 r ,ÃćâĆňâĂİ Berla elaan - Barrierwe 1988 verouderd )15 r ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ Marconilaan ÃćâĆňâĂİ Galileistraat 1993 slechte afwikkelin cat. 1 + BBZOB ,ÃćâĆňâĂİ Willemstraat ÃćâĆňâĂİ Antoniusstraat 1992 slechte afwikkelin cat ,ÃćâĆňâĂİ Vonderwe ÃćâĆňâĂİ Willemstraat ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ Pastoriestraat - Kloosterdreef 1993 slechte afwikkelin cat. 1 + Blacks ot ,ÃćâĆňâĂİ O.L. Vrouwestraat - Th. Fliednerstraat 1993 slechte afwikkelin cat. 1 + Blacks ot+ BBZOB ,ÃćâĆňâĂİ Insulindelaan ÃćâĆňâĂİ Prof. Dor elolaan ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ Eisenhowerlaan - Oldenbarneveltlaan 1988 verouderd )15 r ,ÃćâĆňâĂİ Het programma verkeerslichteninstallaties tot en met 2010 Het programma verkeersregelinstallaties heeft het doel om de verkeersregelautomaten (de computer+ software) duurzaam te beheren en onderhouden. Doorgaans worden ook de detectie en masten vervangen. Het jaarlijkse budget voor duurzaam beheer en onderhoud verkeerslichten is ,ÃćâĆňâĂİ. Vanuit de NRE is 64,3 miljoen extra beschikbaar gekomen voor 2007 t/m Voor het programma 2006 en 2007 is er ,ÃćâĆňâĂİ per jaar beschikbaar. Samen kunnen daar anderhalve verkeersregelinstallaties van worden aangepakt. Het programma is gebundeld met verkeersveiligheid en beheer en onderhoud. Hierdoor kunnen financieel meer verkeerslichten worden aangepakt. De volgende verkeerslichten worden aangepakt vanuit dit programma: Montgomerylaan ÃćâĆňâĂİ Michelangelolaan: Blackspot, onderhoud en koppeling aan Churchilllaan; Marconiplein ÃćâĆňâĂİ Edisonstraat: Blackspot; Mecklenburgstraat ÃćâĆňâĂİ Mauritsstraat tot aan de Palingstraat, onderhoud en doorstroming OV. Voor het programma 2007 t/m 2010 is er C4,3 miljoen extra beschikbaar vanuit de NRE naast het onderhoudsbudget van ,ÃćâĆňâĂİ. De keuze voor verkeersregelinstallaties is bepaald op basis van ouderdom, verkeersafwikkeling en Blackspots, onderhoud aan wegen en het vervangen van verouderde regelinstallaties die geschikt moeten zijn voor BBZOB en dynamisch verkeersmanagement. Bij deze informatiebrief zit een kaartje. In dit kaartje is zichtbaar welke verkeerslichten geschikt zijn voor dynamisch verkeersmanagement en of zij aan elkaar te koppelen zijn op de belangrijkste doorstroomassen. Daarnaast wordt voor de doorstroming van fietsers een aantal lussen aangelegd. Locatie automaat Reden vervan in ramin Karel de Grotelaan - Limbur laan 1990 verouderd )15 r+ onderhoud we en + Blacks ot Geldro sewe - Gabriel Metsulaan 1991 verouderd )15 r Sterrenlaan - Mercuriuslaan 1989 verouderd )15 r + BBZOB Marathonloo - Mont ellierlaan 1990 verouderd )15 r + Blacks ot Heezerwe - Piuslaan slechte afwikkelin cat. 1 slechte afwikkelin cat. 1 Insulindelaan - Javalaan 1993 slechte afwikkelin cat. 1 + BBZOB 1993 slechte afwikkelin cat. 1 + Blacks ot+ BBZOB Mont ome In - Gen. Pattonlaan 1994 slechte afwikkelin cat. 1 + onderhoud we en

5 Leenderweg ÃćâĆňâĂİ Leostraat Sterrenlaan ÃćâĆňâĂİ Argonautenlaan Floralaan ÃćâĆňâĂİ Roostenlaan Aalsterweg ÃćâĆňâĂİ Poelhekkelaan Kasteellaan ÃćâĆňâĂİ Beemdstraat Oirschotsedijk ÃćâĆňâĂİ Bezuidenhoudseweg Jeroen Boschlaan ÃćâĆňâĂİ Hobbemastraat Boschdijk ÃćâĆňâĂİ Zernikestraat Bayeuxlaan ÃćâĆňâĂİ Claralaan Raadsnummer O8.RZgO6.OOZ Eisenhowerlaan - Wolvendi k Boschdi k - Marathonloo 1988 verouderd >15 r 1993 slechte afwikkelin cat. 3+ onderhoud we en meeliften meeliften Het overige budget wordt gereserveerd om de verkeerslichten aan te sluiten op glasvezel en doorstroomassen voor het openbaar vervoer ,ÃćâĆňâĂİ. Welke verkeerslichten NIET worden aangepakt in het programma tot en met 2010: een groot deel van de verkeerslichten valt buiten het programma tot en met 2010 en is toch sterk verouderd (ouder dan 15 jaar). Bij een defect aan de automaat is deze niet meer te repareren omdat onderdelen niet meer leverbaar zijn. Deze automaat moet dan acuut vervangen worden. De middelen en mankracht hiervoor ontbreken. De volgende lijst geeft het aantal verouderde verkeerslichten weer. Door verjaring krijgt deze lijst ieder jaar een natuurlijke aanwas van verouderde automaten. Een automaat met detectie en masten kost circa ,ÃćâĆňâĂİ per kruising. Het reguliere budget voor duurzaam beheer en onderhoud aan verkeerslichten is ,ÃćâĆňâĂİ. Bij de nota verkeersregelinstallaties zal een uitvoeringsprogramma aan u worden voorgelegd, waarbij u een financiele afweging kunt maken. Locatie automaat Reden vervanging Stratumsedijk- Geldropseweg - Bilderdijklaan 1994 slechte afwikkeling cat slechte afwikkeling cat. 1 Bisschop Bekkerslaan - Genovevalaan 1996 slechte afwikkeling cat Q Verouderd >15jr Boschdijk - Spaaihoefweg 1987 Verouderd >15jr Oirschotsedijk - Anthony Fokkerweg 1987 Verouderd >15jr + Blackspot Anthony Fokkerweg - De Schakel 1995 slechte afwikkeling cat. 2 + Blackspot Boschdijk - Steenoven 199Q Verouderd >15jr Boschdijk - Fellenoord 1987 Verouderd >15jr Montgomerylaan - Fellenoord (BVVS) 199Q Verouderd >15jr Vonderweg - Mathildelaan (BWS) 199Q Verouderd >15jr Huizingalaan - Hondsruglaan 1992 slechte afwikkeling cat. 2 Marathonloop - Estafettelaan 1993 slechte afwikkeling cat. 2 Heerbaan - Het Schaapsdijk 1993 slechte afwikkeling cat. 2 Hoogstraat - Franz Leharplein 1994 slechte afwikkeling cat. 2 + Blackspot Frederiklaan - Essenstraat 1995 slechte afwikkeling cat slechte afwikkeling cat. 2 Montgomerylaan - Vinc. v.d. Heuvellaan 1996 slechte afwikkeling cat. 2 Hondsruglaan - Rode Kruislaan 1993 slechte afwikkeling cat. 3 Rooseveltlaan - Bisschop Bekkerslaan 1994 slechte afwikkeling cat. 3 Karel de Grotelaan - Brucknerplein 1994 slechte afwikkeling cat. 3 Huizingelaan - Roelantlaan - Fakkellaan 1995 slechte afwikkeling cat. 3 Huizingalaan - Marathonloop 1995 slechte afwikkeling cat. 3

6 Raadsnummer O8.RZgO6.OOZ Inschakelen geel knipperlicht In het verleden stonden de meeste verkeerslichten s avonds op geel knipperlicht. Wanneer dit leidde tot ongevallen, werden de lichten s nachts aangezet. oor het uitschakelen van de verkeerslichten / aanzetten van geel knipperlicht is beleid ontwikkeld. Dit zal worden opgenomen in de nota Verkeersregelinstallaties die in 2008 aan de Raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Argumenten om bijvoorbeeld de verkeerslichten aan te laten zijn: snelheid hoger dan 50 km/uur; oversteek voetganger groter dan 4 rijstroken; conflicten met busbaan tijdens bustijden; onvoldoende zicht op het kruispunt in het donker; voorrang moet goed geregeld zijn; ongeva llenbeeld. Op een klein aantal kruispunten kunnen de verkeerslichten s-nachts veilig knipperen vanaf uur. 3 Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten: 1 u te informeren over de werkzaamheden aan de verkeerslichten en de doorstroom projecten; 2 in het voorjaar van 2008 een uitgebreide raadsinformatiebrief over BBZOB aan u aan te bieden; 3 in 2008 de nota verkeersregelinstallaties ter vaststelling aan u aan te bieden. 4 Ter inzage gelegde stukken Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris

7 BE Raadsnummer O8.RZgO6.OOZ

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

Adviesnota aan de Raad

Adviesnota aan de Raad VOORBLAD Adviesnota aan de Raad Registratienummer: Datum: 27 mei 2014 Z-9782-ws / Raad-01839-ws Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: Kernboodschap: Bijlagen: Stukken ter inzage: Beslispunten:

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

Bundel Roden/leek - Groningen

Bundel Roden/leek - Groningen Bundel Roden/leek - Groningen Uitvoeringsprogramma Periode 2006 2010 Provincie Drenthe Provincie Groningen Gemeente Noordenveld Gemeente Leek Gemeente Groningen OV Bureau Groningen Drenthe Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Wat kunnen Zweden en Nederland verkeerskundig van elkaar leren? (Gluren bij onze Zweedse buren)

Wat kunnen Zweden en Nederland verkeerskundig van elkaar leren? (Gluren bij onze Zweedse buren) Wat kunnen Zweden en Nederland verkeerskundig van elkaar leren? (Gluren bij onze Zweedse buren) Martijn van Rij Grontmij Nederland Martijn.vanrij@grontmij.nl Per Englund Grontmij Zweden per.englund@grontmij.com

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer?

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer? Technische vragen 2 e bestuursrapportage 2013 VVD Blz. 6: Grondexploitaties. Er wordt nu een waarschuwing gegeven dat er een verhoging van de verliesvoorziening dient plaats te vinden. 1. Is daar het scenario

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING

GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING 1. Inleidende samenvatting In zijn vergadering van 13 mei 2009 heeft de gemeenteraad van s-hertogenbosch het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen PROJECTENLIJST Investeringsagenda Drachten Heerenveen 1 Inhoudsopgave 1. Projecten Drachten... 3 2. Projecten Heerenveen... 10 3. Buiten Drachten of Heerenveen... 15 4. Groslijst... 16 BIJLAGEN... 27 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6. Voorstel aan de raad Nummer: B11-13378 Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.3 Financiën Steller: D. Steert

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Oost/Noordoost Overzichtskaart verbeterideeën 22 Verbeteren verkeerssituatie 23 F27: fietsroute

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie