technische omschrijving 32 WONINGEN TYPE D, E, H JAREN 30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "technische omschrijving 32 WONINGEN TYPE D, E, H JAREN 30"

Transcriptie

1 technische omschrijving 32 WONINGEN TYPE D, E, H JAREN 30

2 2 pag. 2 technische omschrijving Beste klant, Gefeliciteerd met uw voornemen een nieuwe woning te kopen. Voor u ligt de technische omschrijving van uw toekomstige woning. Hierin wordt in het kort omschreven hoe uw woning wordt samengesteld, afgewerkt en wat u in de diverse ruimten mag verwachten. Deze technische omschrijving is onderdeel van de contractstukken bij de koop van uw woning en is onlosmakelijk verbonden met de bijbehorende verkooptekeningen. Wij hebben uw woning met zeer veel zorg ontwikkeld en wij zullen uw woning met veel zorg bouwen. Compleetheid, kwaliteit, karakter, duurzaamheid en energiezuinigheid zijn belangrijke thema s als u een nieuwe woning koopt. Wij hebben al deze zaken samengebracht in uw toekomstige woning. Zo worden de gevels, het dak en de vloer zeer goed geïsoleerd en worden de gevelkozijnen van de woning standaard voorzien van 3-laags glas. De goten en de overstekken worden uitgevoerd in aluminium, wat naast een mooi en strak beeld tevens een onderhoudsarme oplossing is. De compleetheid van uw woning is ook terug te vinden in een complete luxe badkamer met kwaliteitsproducten. Tevens is de woning standaard voorzien van een buitenkraan aan de achtergevel, dubbele wandcontactdoos in de badkamer en in de meterkast en een standaard condensdrogeraansluiting aangesloten op een aparte groep. De woningtypes uit de verkoopbrochure corresponderen met de volgende type aanduiding in de technische omschrijving Dotterbloem Type D rijwoning Duinviool Type D 2^1 kapper Egelantier Type E Hoornbloem Type H Mocht u na het doornemen van de technische omschrijving nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de makelaar of de woonadviseur.

3 pag. 3 technische omschrijving inhoudsopgave Pagina 1. ALGEMEEN 4 2. FUNDERING 6 3. VLOEREN EN BOUWMUREN 6 4. BUITENGEVELS 6 5. GEVELKOZIJNEN 6 6. HET DAK 7 7. BINNENWANDEN 7 8. BINNENDEUREN EN -KOZIJNEN HOUTEN TRAP PLAFOND-, WAND- EN VLOERAFWERKING SCHILDERWERK KEUKEN SANITAIR GAS- EN WATERLEIDINGEN RIOLERING ELEKTRA VENTILATIE VERWARMINGSINSTALLATIES PV-PANELEN (ZONNEPANELEN) TUININRICHTING 12 Bijlage 1 Kleuren- en materialenstaat van het exterieur / interieur Bijlage 2 Algemene verkoopinformatie

4 pag. 04 technische omschrijving 1. ALGEMEEN Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De verkopende partij is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van meerdere of mindere kosten. De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen e.d.) is opgesteld aan de hand van de laatste gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van de verkopende partij. Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) Uw woning wordt gerealiseerd met SWK waarborgcertificaat. Het SWK waarborgcertificaat is het bewijs dat op de woning of het privégedeelte of gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, de waarborgen rusten zoals bepaald in de SWK Garantie- en waarborg regeling. Het SWK waarborgcertificaat geeft u zekerheden ten aanzien van de bouwkundige kwaliteitsgarantie en het volledig afbouwen van uw woning bij een faillissement. Meer informatie hierover kunt u vinden op Forest Stewardship Council (FSC ) BAM Wonen heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Zo is BAM Wonen FSC gecertificeerd en wordt het toepassen van hout in uw woning met het FSC-keurmerk, dus afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, zo veel mogelijk gestimuleerd. Volgorde van stukken Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door SWK gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, tenzij daarvan uitdruk kelijk en in overleg wordt afgeweken. Als een omschrijving in deze technische omschrijving onverenigbaar of nadeliger is voor de kopende partij, dan gelden nog steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK. Bij tegenstrijdigheden gaat de technische omschrijving voor de verkooptekening. Bouwbesluit en andere regelgeving In het Bouwbesluit (=wetgeving) wordt niet geredeneerd in functionele eisen maar wel in prestatie-eisen. De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, onbenoemde ruimten. Hierna geven wij u een aantal voorbeelden van de begrippen die van toepassing zijn op uw woning. Benaming Bouwbesluit Benaming verkoopcontracttekening /technische omschrijving verblijfsruimte woonkamer, keuken verblijfsruimte/bedruimte slaapkamer onbenoemde ruimte entree, trapkast, overloop, zolder technische ruimte meterkast, installatieruimte/-hoek toiletruimte toilet badruimte badkamer buitenruimte tuin bergruimte berging of garage conform situatie Naast het Bouwbesluit zijn ook onderstaande voorschriften en bepalingen van toepassing: de gemeentelijke bouwverordeningen van de gemeente Tilburg; voorschriften en bepalingen van gemeentelijke bouwtoezicht; nutsbedrijven; brandweer. Energielabel Uw woning voldoet aan de in het Bouwbesluit gestelde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De EPC-norm voor dit project is kleiner of gelijk aan 0,4 waardoor uw woning het groene energielabel A krijgt. Subsidie Wij hebben ons best gedaan om de kosten van het energiepakket in uw woning zo laag mogelijk voor u te houden. Hierbij hebben wij al gebruik gemaakt van de huidige subsidieregeling, waardoor u geen aanspraak meer kunt maken op dezelfde subsidieregeling. Eventueel kunt u nog wel gebruik maken van de btw-teruggave over de koop van de zonnepalen. Zie de mogelijkheden hiervoor op Koperswijzigingen In deze technische omschrijving is omschreven op welke wijze uw woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Afhankelijk van de door u gekozen koperswijzigingen kan hiervan afgeweken worden conform de omschrijving van deze koperswijzigingen (zie verder betreffende bijlage(n) van de koop- aannemingsovereenkomst). Krijtstreepmethode Daar waar op de verkooptekening een krijtstreep is aangegeven, is rekentechnisch een reductie op het aantal vierkante meters ver-

5 pag. 05 technische omschrijving blijfsruimte toegepast. Deze methodiek wordt toegepast voor de daglichtberekeningen en is conform de regelgeving van het Bouwbesluit. Maatvoering De op tekening en in deze technische omschrijving vermelde maatvoering is nooit exact maar een goede benadering. Tenzij anders aangegeven zijn de maten op tekening uitgedrukt in millimeters. De maatvoering van de ruimtes is tussen wanden en vloeren gemeten. Hierbij is geen rekening gehouden met wand- en/of vloerafwerking. De afmetingen van leidingkoker(s) is (zijn) indicatief en word(t)(en) conform berekening en tekening van de installateurs uitgevoerd. Aan de op tekening vermelde maatvoering of vanaf tekening opgemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. Aansluitingen algemeen Uw woning wordt aangesloten op het openbare waterleiding-, elektriciteits- en rioleringsnet. De kosten voor deze huisaansluitingen zitten in de VON-prijs van uw woning begrepen. De individuele water- en elektriciteitsmeters worden voor oplevering van uw woning door de betreffende nutsbedrijven in uw meterkast geplaatst. Door de vrije energiemarkt bent vrij om voor uw eigen elektra leverancier te kiezen. Hiervoor dient u wel tijdig een energiecontract met uw leverancier af te sluiten, zodat u vanaf de oplevering van uw woning verzekerd bent van levering van elektra. De levering van drinkwater wordt voor oplevering van uw woning geregeld. Hiervoor geldt geen vrije markt. Door de geliberaliseerde telecommarkt is het mogelijk dat uw woning niet wordt voorzien van een telefoon- en/of cai-aansluiting voor telefonie, internet en/of televisie. De leveranciers zijn niet meer verplicht om standaard iedere woning aan te sluiten. U heeft de mogelijkheid om zelf een leverancier te kiezen. Wij adviseren u om uw aansluiting ruim op tijd aan te vragen zodat de door u gekozen leverancier de aansluiting voor oplevering van uw woning kan realiseren. De kosten voor een huisaansluiting en abonnement voor telefonie, internet en/of televisie zitten niet in de VON-prijs van uw woning inbegrepen. Schoonmaken en oplevering Minimaal drie weken voor de oplevering, wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. Uw woning wordt bezemschoon opgeleverd. De toilet, badkamer en de beglazing worden schoongemaakt. Veiligheid tijdens de uitvoering Binnen de huidige wetgeving (Arbowet) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaats bevindt. Daarom is het, ook in uw belang als toekomstige bewoner zelf, niet toegestaan het bouwterrein te betreden. Om u toch de mogelijkheid te geven uw toekomstige woning te bezichtigen zullen er kijkmiddagen worden georganiseerd. Alleen op deze kijkmiddagen is het bouwterrein voor u op eigen risico toegankelijk. Middels infobulletins wordt u van deze kijkdagen op de hoogte worden gesteld. Opleverdossier Bij de oplevering van uw woning ontvangt u van ons een opleverdossier. Het opleverdossier bevat informatie die nodig is om uw woning te gebruiken en te onderhouden. In onderstaande opsomming staan de documenten vermeld die toebehoren aan het opleverdossier. Met het overhandigen van de hieronder vermelde documenten, is voldaan aan de wettelijke vereisten van het opleverdossier dat (naar alle waarschijnlijkheid) volgens de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met ingang van 1 januari 2021 verstrekt zal moeten worden. Documenten opleverdossier: 1. Kopersinformatieboekje (algemene informatie over gebruik en onderhoud) 2. Handleidingen en onderhoudsadviezen (toegepaste materialen en onderdelen) 3. Revisietekeningen (per woningtype, excl. koperswijzigingen): buitenriolering elektra loodgieter verwarming ventilatiesysteem PV-panelen 4. Inregelrapport ventilatie (per bouwnummer) 5. Energielabel (per bouwnummer) 6. Verfadvies buitenkozijnen, ramen en deuren (algemeen) 7. Contactgegevens partijen die werkzaamheden aan de woning hebben verricht 8. Verkooptekeningen (als genoemd in koop-/aannemingsovereenkomst): situatietekening woning berging 9. Technische omschrijving (per woningtype) 10. Kleur- en materiaalstaat (per woningtype)

6 pag. 06 technische omschrijving 2. FUNDERING Aan de hand van de sonderingen is het draagvermogen van de grond bepaald en wordt de fundering van uw woning gerealiseerd met betonpalen en betonnen funderingsbalken. De fundering wordt uitgevoerd conform opgave van de constructeur en gemeentelijke voorschriften. 3. VLOEREN EN BOUWMUREN De begane grond van de woning bestaat uit een geïsoleerde betonnen systeemvloer. De totale Rc-waarde van deze vloer bedraagt 5,0 m 2.K/W. De verdiepingsvloeren zijn massieve betonnen vloeren die in het werk zijn gestort. De betonnen vloeren zijn afgewerkt met een ongeschuurde anhydrietvloer. In de badkamer is dit een zandcementvloer. Wij adviseren u om uw leverancier van de vloerafwerking op de hoogte te brengen van deze afwerkvloer, zodat uw leverancier aan u het juiste advies kan geven. Achter de knieschotten op de zolderverdieping en in de meterkast wordt geen afwerkvloer aangebracht. De woningscheidende bouwmuren zijn massieve betonnen wanden. Dit geldt ook voor de kopgevelwand bij de eindwoningen van een blok. type E Op de begane grond wordt een doorgang gemaakt tussen de zijuitbouw en de woonkamer/keuken. In het plafond is hier een constructieve zone zichtbaar welke door de stukadoor wordt afgewerkt. De Rc-waarde van deze constructie bij metselwerk bedraagt 5,0 m 2.K/W. De aansluitingen van de houten spouwbladen op de betonwanden en -vloeren worden tochtdicht afgewerkt. De kopgevelwand van de eindwoning van een woningblok is van binnen naar buiten als volgt opgebouwd: massieve betonnen wand. isolatie. luchtspouw. metselwerk. De Rc-waarde van deze constructie bij metselwerk bedraagt 4,9 m 2.K/W. Het metselwerk wordt uitgevoerd als halfsteens schoon metselwerk. Boven de kozijnen worden de stenen gedragen door stalen lateien. Het metselwerk onder de kozijnen wordt afgedekt met raamdorpelstenen. Type D (bepaalde typen conform situatie) De garage is ongeïsoleerd en wordt gemetseld in halfsteens metselwerk. In de gevel worden ventilatieopeningen aangebracht. Type H De garage wordt geïsoleerd en voorzien van halfsteens metselwerk. De bouwmuur is vervaardigd van in het werk gestort beton. De voor en achter gevel zijn voorzien van een geïsoleerd binnenspouwblad. De kopgevel van de garage heeft dezelfde opbouw als die van de woning. In de wanden, vloeren en plafonds kunnen leidingen zijn opgenomen. De garantie op deze leidingen vervalt indien de leidingen zijn beschadigd door hak, boor en/of breekwerkzaamheden. 4. BUITENGEVELS De gevels van de woningen worden uitgevoerd als een spouwmuur. De voor- en achtergevel wordt van binnen naar buiten als volgt opgebouwd: vezelversterkt gipskartonplaat dampremmende folie houten stijl- en regelwerk (met FSC keurmerk) met daartussen isolatie van minerale wol damp-open, waterkerende folie luchtspouw metselwerk en onderhoudsarme rabatdelen 5. GEVELKOZIJNEN De houten kozijnen en ramen in de gevels worden gemaakt van hardhout (met FSC-keurmerk) en voorzien van drie-laagse isolerende beglazing. De draairichting van de ramen en deuren in de gevelkozijnen worden uitgevoerd zoals op tekening aangegeven. De gevelkozijnen met een borstwering worden aan de binnenzijde voorzien van een marmer composiet vensterbank. Het gevelkozijn in de badkamer wordt aan de binnenzijde afgewerkt zoals in hoofdstuk 10 Plafond-, wand- en vloerafwerking is omschreven (alleen van toepassing bij type H). De voordeur is voorzien van een driepuntsluiting en een brievenbus met een tochtwering.

7 pag. 07 technische omschrijving De schuifpui in de achtergevel is van aluminium. Deze wordt fabrieksmatig in kleur gemoffeld conform de kleur- en materialenstaat en wordt voorzien van drie-laagse isolerende beglazing. De schuifdeur is zowel aan de binnen- als buitenzijde afsluitbaar. worden met een PUR-voeg tochtdicht afgewerkt. De aansluitingen van de kap en het knieschot op de betonwanden worden aan de binnenzijde afgetimmerd met witte aftimmerlatten. De plaatnaden worden afgewerkt met een witte kunststof strip. Daar waar op tekening aangegeven wordt letselbeperkend isolatieglas toegepast. type Dkz De beglazing van het zijlicht van de erker in de voorgevel wordt aan de zijde van de woningscheidende bouwmuur, voorzien van brandwerend helder glas. type D (bepaalde typen conform situatie) De garage is aan de voorzijde voorzien van een ongeïsoleerde stalen kanteldeur met afmeting 2375x2375 mm en is voorzien van een cilinderslot. Aan de achterzijde van de garage wordt een houten kozijn inclusief deur met brute draadglas geplaatst. Deze deur is ook voorzien van een cilinderslot. type H De garage is aan de voorzijde voorzien van een geïsoleerde sectional roldeur met afmeting 2500x2500 mm en is voorzien van een cilinderslot. Aan de achterzijde van de garage wordt een houten kozijn inclusief deur met isolerend glas geplaatst. Deze deur is ook voorzien van een cilinderslot. De voordeur, schuifpui, bergingsdeur en garagedeuren (bepaalde typen conform situatie) worden voorzien van een cilinderslot. Deze zijn gelijksluitend en kunnen met dezelfde sleutel geopend worden. De voordeur, schuifpui, garagedeur en deur achterzijde garage (bepaalde typen conform situatie) worden beveiligd tegen kerntrekken. 6. HET DAK type D, E, H Het schuine dak van de woning bestaat uit een geïsoleerde sporenkap (met FSC-keurmerk) en aan de binnenzijde afgewerkt met een witte spaanplaat. De buitenzijde wordt gedekt met keramische dakpannen. Onder het dak wordt een zelfdragende aluminium goot aangebracht. In de kap wordt op de zolderverdieping een houten tuimeldakvenster [48x78cm] geplaatst. Deze is aan de binnenzijde ook afgetimmerd met witte spaanplaat. type D, H en E Op het dak van uw woning wordt een dakkapel aangebracht (behoudens type Dt en Dtk). De dakkapel is uitgevoerd in onderhoudsarme materialen. De buitenzijde is uitgevoerd in kunststof en aluminium. Het kozijn is uitgevoerd in kunststof met draaikiep functie en voorzien van een ventilatierooster. Aan de binnenzijde wordt de dakkapel afgewerkt met witte spaanplaat. Het dak is voorzien van zeer duurzame dakbedekking. type D (bepaalde typen conform situatie en geveltekening) Het platte dak van de garage is ongeïsoleerd en is gemaakt van een houten balklaag voorzien van bitumineuze dakbedekking. De dakrand van de garage is voorzien van een aluminium boeiboord en daktrim. type H Het platte dak van de garage wordt geïsoleerd en is gemaakt van in het werk gestort beton. Op dit dakvlak wordt een isolatie aangebracht en voorzien van bitumineuze dakbedekking. Op het dak wordt een dakdoorvoer geplaatst t.b.v. de benodigde ventilatie in de garage. De dakrand van de garage is voorzien van een aluminium daktrim. 7. BINNENWANDEN De binnenwanden van de woning worden samengesteld uit gipsblokken met een dikte van 7cm. Tussen de slaapkamers onderling worden, in verband met extra geluidswering, zwaardere blokken toegepast dan tussen de overige ruimten. 8. BINNENDEUREN EN -KOZIJNEN. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren (met FSC-keurmerk). Op zolder wordt een constructief knieschot aange bracht tussen de vloer en de houten kap. Dit knieschot wordt opgebouwd uit vuren regel werk (met FSC keurmerk) met een witte spaanplaat bekleding. Het knieschot heeft een constructieve functie, en mag dus niet worden verwijderd. De totale Rc-waarde van de dakconstructie bedraagt 6,0 m 2.K/W. De aansluitingen van de kap op de betonwanden en -vloeren De badkamer- en toiletdeur worden voorzien van een vrij- en bezetslot. De trapkastdeur wordt voorzien van een kastdeurslot. (type D, E). De meterkastdeur wordt voorzien van een kastdeurslot (type E). De overige deuren worden voorzien van een loopslot.

8 pag. 08 technische omschrijving De binnendeuren worden voorzien van aluminium deurbeslag met kortschilden (BX EXTRA) (type D, E). De binnendeuren worden voorzien van rvs deurbeslag met ronde rozetten (BS.01) (type H). De binnendeuren zijn verdiepingshoog en worden geplaatst in gemoffelde plaatstalen binnendeurkozijnen, Boven de trapkastdeur wordt een in kleur van het kozijn gelakt paneel geplaatst (alleen type D, E). 10. PLAFOND-, WAND- EN VLOERAFWERKING Plafondafwerking Alle betonplafonds worden voorzien van structuurspuitwerk, behoudens het plafond van de meterkast/trapkast. type D (bepaalde typen conform situatie) In de garage wordt een houten dakconstructie aangebracht d.m.v. een houten balklaag op afschot. De onderzijde van de houten dakplaten is voorzien van witte grondverf en wordt niet nader afgewerkt. Het meterkastkozijn is voorzien van een bovenlicht van wit spaanplaat met ventilatiesleuf. De meterkastdeur wordt voorzien van een kastdeurslot. (alleen type E). type H Het betonnen dak van de garage wordt aan de onderzijde niet nader afgewerkt. De meterkastdeur is een paneeldeur van gemelamineerd spaanplaat op een bijpassend houten frame. De meterkastdeur wordt voorzien van een kastdeurslot (alleen type D, H). type Dkz De dubbele deuren vanuit de entree naar de keuken en de woonkamer zijn voorzien van glasvlakken (Berkvens type 431). type E De binnendeurkozijnen tussen entree en woonkamer en tussen overloop en slaapkamer 3 worden zonder bovenlicht uitgevoerd. De binnendeurkozijnen en deuren tussen de overloop en de slaapkamers op de eerste verdieping worden geluidwerend uitgevoerd. Wandafwerking De betonwanden op de begane grond en eerste verdieping worden afgefilmd met een dunne laag stucwerk. In deze filmlaag kunnen plaatselijke oneffenheden tot maximaal 1 mm voorkomen. De ondergrond kan nog door deze filmlaag heen zichtbaar zijn. Deze dunne stuclaag kan worden voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang, sierpleister en dergelijke met een korreldikte vanaf 1 mm. De wanden in de meterkast en van de installatieruimte worden niet afgewerkt. De overige wanden binnen de woning worden behangklaar afgewerkt. Dit houdt in dat de wanden geschikt zijn voor een bouwbehang. type H De dubbele deuren vanuit de entree naar de keuken en de woonkamer zijn voorzien van glasvlakken (Berkvens type 431). De deur van het toilet op de begane grond wordt in dichte uitvoering met soortgelijke vlakverdeling uitgevoerd (Berkvens type 430). Tussen de garage en de entree wordt een houten kozijn geplaatst met een vlakke plaatdeur. De deur wordt voorzien van een cilinderslot. Tegenwoordig is een grote verscheidenheid aan behang verkrijgbaar. Voor de fijnere behangsoorten en voor het schilderen van de wanden moeten deze door u zelf nog verder worden afgewerkt/ voorbehandeld. type D (bepaalde typen conform situatie) De wanden in de garage zijn gemetselde wanden welke niet nader worden afgewerkt. In de gevel van de garage worden ventilatieopeningen aangebracht. 9. HOUTEN TRAP De verdiepingstrappen worden gemaakt van vurenhout (met FSC-keurmerk). De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt in een gesloten uitvoering uitgevoerd (type D, E) of open uitvoering uitgevoerd (woningtype Dkz, H) en de trap van de eerste naar de tweede verdieping in een open uitvoering. Houten traphekjes (met FSC-keurmerk) worden geplaatst zoals op tekening aangegeven. Langs de muurzijden wordt een blank gelakte houten ronde leuning geplaatst. type H De bouwmuren in de garage zijn betonnen wanden. De betonwand aan de zijde van de woning wordt voorzien van een geïsoleerde voorzetwand, en wordt niet nader afgewerkt. De betonwand zonder voorzetwand in de garage wordt ook niet nader afgewerkt. Wandtegels van Rako serie System, kleur wit mat, afmeting 20x25 cm - WAAG worden horizontaal aangebracht in: de toiletruimte: rondom tot 1,50 m1 + vloer, boven het tegelwerk wordt de wand tot plafond afgewerkt met structuurspuitwerk. de badkamer: rondom tot plafondhoogte.

9 TECHNISCHE OMSCHRIJVING pag. 09 technische omschrijving aan de binnenzijde worden de dagkanten van het gevelkozijn in de badkamer omtegeld met wandtegels. (type H) de keuken: geen tegelwerk. Op de doorsnede van de verkooptekening is gearceerd daar waar wandtegels worden aangebracht. Deze arcering is een indicatie voor wandtegels maar geeft niet de uiteindelijke verdeling en/of afmeting van de wandtegels aan. Vloerafwerking In de badkamer en in het toilet wordt de vloer afgewerkt met vloertegels Rako serie Form, kleur donker grijs, afmeting 33,3x33,3 cm, DAA3B697. Ter plaatse van de douchehoek worden de tegels circa een tegeldikte verdiept aangebracht ten opzichte van de rest van de vloer. Op verkooptekening is gearceerd daar waar vloertegels worden aangebracht. Deze arcering is een indicatie voor vloertegels maar geeft niet de uiteindelijke verdeling van de vloertegels aan. Voegen tegelwerk Het tegelwerk wordt afgewerkt met een waterdichte voeg in de kleur wit bij de wandtegels en in de kleur grijs bij de vloertegels. Wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht. De hoekaansluitingen tussen tegels onderling en tussen tegels met kozijnen worden voorzien van een schimmelwerende siliconenkit. De uitwendige hoeken van het wandtegelwerk worden voorzien van een wit kunststof hoekprofiel. 11. SCHILDERWERK De houten gevelkozijnen, -ramen en -deuren worden aan de binnenen buitenzijde afgewerkt met een dekkende grondlaag. Daarna worden de houten gevelkozijnen, -ramen en -deuren aan de binnen- en buitenzijde afgelakt in de kleur zoals in de kleurenstaat is aangegeven. De houten trap wordt afgewerkt met een dekkende grondlaag. De trapspil, de trapboom en de traphekjes worden dekkend afgelakt. De bovenzijde van de treden en de stootborden van de trap van de begane grond naar de eerste verdieping worden niet afgelakt in verband met de mogelijkheid om de trap te stofferen. De onderzijde van de trap in de trapkast wordt niet afgelakt. (alleen type D, E). De open trap van de verdieping naar de zolder wordt afgelakt. De open trap van de begane grond naar de eerste verdieping en de trap van de verdieping naar zolder worden afgelakt. (alleen type Dkz, H). Alle leidingen in de meterkast en in de installatiehoek/-ruimte alsmede de leidingen van het verwarmingssysteem worden niet afgelakt. De volgende onderdelen worden in de fabriek al voorzien van een kleurafwerking: aluminium schuifpui, binnendeuren, binnendeurkozijnen, radiatoren, rabatdelen tussen de kozijnen op de verdieping. Het is niet nodig om deze onderdelen tijdens de bouw van de woning te voorzien van een nadere afwerking. 12. KEUKEN In uw woning wordt standaard geen keuken geplaatst. Wel worden installatievoorzieningen aangebracht conform verkoopcontracttekening. Op deze wijze bent u vrij om de keuken naar eigen wens samen te stellen. 13. SANITAIR Uw toilet en badkamer worden voorzien van de volgende sanitair combinaties. Toilet begane grond (types D, E) Wandclosetcombinatie: inbouwspoelreservoir, 3/6 liter spoeling, Ideal Standard. wandcloset diepspoel, keramiek, kleur wit, de toiletpot wordt op circa 40 cm boven de tegelvloer gemonteerd, Ideal Standard - E closetzitting met deksel, kunststof, kleur wit, Ideal Standard - E drukplaat, kunststof, kleur wit, Ideal Standard - R0126AC. Fonteincombinatie: fontein, keramiek, kleur wit, Ideal Standard - E fonteinkraan, kleur chroom, Venlo - F3046AA. plugbekersifon met vloerbuis, kleur chroom. Toilet begane grond (types H) Wandclosetcombinatie: inbouwspoelreservoir, 3/6 liter spoeling, Ideal Standard. wandcloset diepspoel, keramiek, kleur wit, de toiletpot wordt op circa 40 cm boven de tegelvloer gemonteerd, Ideal Standard - E closetzitting met deksel, kunststof, kleur wit, Ideal Standard - E

10 pag. 10 technische omschrijving drukplaat, kunststof, kleur wit, Ideal Standard - R0126AC. Fonteincombinatie: fontein, keramiek, kleur wit, Ideal Standard - E fonteinkraan, kleur chroom, Venlo - F3048AA. plugbekersifon met vloerbuis, kleur chroom. Toilet eerste verdieping (type D, E, H) Wandclosetcombinatie: inbouwspoelreservoir, 3/6 liter spoeling, Ideal Standard. wandcloset diepspoel, keramiek, kleur wit, de toiletpot wordt op circa 40 cm boven de tegelvloer gemonteerd, Ideal Standard - E closetzitting met deksel, kunststof, kleur wit, Ideal Standard - E drukplaat, kunststof, kleur wit, Ideal Standard - R0126AC. Badkamer (types D, E) Wastafelcombinatie: wastafel, keramiek, kleur wit, Ideal Standard - E wastafelmengkraan eenhendel, kleur chroom, Venlo - B8178AA. plugbekersifon met vloerbuis, kleur chroom. planchet, keramisch, kleur wit, Ideal Standard - V spiegel, afmeting 60x70 cm, Ideal Standard T3366BH. Douchecombinatie: douchethermostaat, kleur chroom, Venlo - A4503AA. glijstangcombinatie 60 cm met handdouche en doucheslag, kleur chroom, Ideal Standard - B9318AA. afvoerput met rvs deksel, afmeting 15x15cm. Badkamer (types H) Badcombinatie: duobad, afmeting 180x80 cm, kunststof, kleur wit, Ideal Standard - K badthermostaat, kleur chroom, Ideal Standard - A4623AA. badset bestaande uit een handdouche en draaibare handdouchehouder, kleur chroom, Ideal Standard - B9452AA. Wastafelcombinatie: wastafel, keramiek, kleur wit, Ideal Standard - E wastafelmengkraan eenhendel, kleur chroom, Ideal Standard - A9040AA. plugbekersifon met vloerbuis, kleur chroom. planchet, keramisch, kleur wit, Ideal Standard - V spiegel, afmeting 60x70 cm, Ideal Standard T3366BH. Douchecombinatie: douchethermostaat, kleur chroom, Ideal Standard - A4618AA. glijstangcombinatie 60 cm met handdouche en doucheslag, kleur chroom, Ideal Standard - B9415AA. afvoerput met rvs deksel, afmeting 15x15cm. 14. GAS- EN WATERLEIDINGEN In de meterkast wordt geen gasaansluiting gemaakt. De woning is gasloos en wordt door derden voorzien van een water-water warmtepomp. In de meterkast wordt een wateraansluiting met een watermeter gerealiseerd door de nuts partijen. Vanaf de watermeter en vanaf de warmtepomp in de installatiehoek worden koud- en warmwaterleidingen naar onderstaande tappunten gebracht. Alleen koud water naar: de wasmachinekraan op de zolder. de spoelvoorziening van de toiletcombinaties. de fonteinkraan in het toilet op de begane grond. de buitenkraan in de achtergevel met afsluitmogelijkheid en aftapkraan in de meterkast. Koud en warm water naar: een afgedopte aansluiting ten behoeve van een door derden te plaatsen keuken. de mengkraan van de wastafel in de badkamer. de douchemengkraan in de badkamer. De aansluitkosten op het waternet zijn opgenomen in de VON-prijs van uw woning 15. RIOLERING De rioleringsleidingen van de vuilwaterriolering wordt aangesloten op de openbare riolering. De riolering loopt door uw voortuin naar de bestrating. De hemelwaterafvoer van de woning en de garage (indien van toepassing) wordt afgevoerd in de bodem. Vanaf de dakgoot van de woning worden kunststof regenpijpen aangebracht. De regenpijpen van de achtergevel worden met een riolering door de kruipruimte naar de voorgevel gebracht en aangesloten op een infiltratiekolk voorzien van een grindlaag en kolkkop. Het hemelwater infiltreert via de infiltratiekolk rechtstreeks in de bodemlaag. De infiltratiekolk wordt aangelegd onder het maaiveld van het perceel van de woning. In de woning worden vanaf diverse aansluitpunten afvoerleidingen gelegd en met een stankafsluiter op de buitenriolering aangesloten. Voor de ontluchting wordt de riolering aangesloten op een dakdoorvoer. De aansluitkosten op het rioleringsstelsel en zijn opgenomen in de VON-prijs van uw woning.

11 pag. 11 technische omschrijving 16. ELEKTRA In de meterkast wordt een elektra-aansluiting met een elektrameter gerealiseerd door de nuts partijen. Vanaf de elektrameter wordt een laagspanningsinstallatie aangelegd volgens het centraal dozensysteem. 1 groep t.b.v. de warmtepomp 1 groep voor de pv-panelen. De woning beschikt niet over een vrije groep. De aardlekschakelaars hebben géén ruimte vrij waarop extra groepen aangesloten kunnen worden. De leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren. De wandcontactdozen en schakelaars worden uitgevoerd als inbouw. De uitzonderingen hierop zijn de meterkast, de installatiehoek en de vrijstaande berging of vrijstaande garage (sommige types conform situatie). Op elke verdieping van uw woning wordt een rookmelder aangebracht, zoals op verkoopcontracttekening is aangegeven. De aansluitkosten op het energienet zijn opgenomen in de VONprijs van uw woning. Het elektramateriaal op de knieschotten op zolder wordt als inbouw uitgevoerd tenzij op tekening anders is aangegeven. (type D, E, H) De elektrapunten in de betonwanden, t.b.v. de keukeninstallatie, welke lager dan 30 cm worden gerealiseerd worden als opbouw uitgevoerd. (type D, E, H) De dubbele wandcontactdozen worden verticaal geplaatst. In het algemeen wordt het elektramateriaal op de volgende hoogte gerealiseerd. De schakelaars op circa 105cm De wandcontactdozen en loze leidingen in de woonkamer en slaapkamers op circa 35cm De wandcontactdozen boven het aanrechtblad op circa 117cm De wandcontactdozen en loze leidingen in de entree, overloop en in de badkamer op circa 105cm De wandcontactdozen op de zolder op circa 35cm Wandlichtpunt boven de wastafel in de badkamer op circa 230cm Overige wandlichtpunten op circa 210cm Ten behoeve van een telefoon-, televisie- of data-aansluitpunt worden, conform tekening, vanuit de meterkast loze buisleidingen naar de woonkamer en naar de hoofdslaapkamer aangebracht. Deze onbedrade buisleidingen eindigen in de woonkamer en hoofdslaapkamer met een inbouwdoos. De inbouwdozen in de woonkamer en slaapkamer zitten op een hoogte van circa 35cm boven de afgewerkte vloer. Uw woning wordt met een aansluitwaarde van 3x25 Ampère in de meterkast aangesloten op het energienet. De meterkast wordt standaard voorzien van 1 hoofdschakelaar, 2 aardlekschakelaars waarop de volgende groepen voor de woninginstallatie: 3 groepen voor algemeen gebruik, 1 groep voor de wasmachine, 1 groep voor de condensdroger, 1 groep voor elektrisch koken tot 7,4 kw 17. VENTILATIE In uw woning wordt een ventilatiesysteem aangebracht op basis van natuurlijke toevoer van buitenlucht en mechanische afvoer van de binnenlucht. De gemotoriseerde mechanische ventilatie-box zuigt continu de gebruikte binnenlucht via de afzuigventielen af. De buitenlucht wordt via de ventilatieroosters in de gevel, zoals op verkooptekening is aangegeven, aangezogen in de verblijfsruimten zoals woon- en slaapkamers. In de keuken, toilet, badkamer en opstelplaats wasmachine worden afzuigventielen aangebracht. De afzuigventielen zitten op vaste posities en worden per vertrek ingeregeld. In de ventilatie-box is een vochtsensor opgenomen die permanent de luchtvochtigheid van de aangezogen lucht uit de woning meet en ervoor zorgt dat het systeem tijdens douchen en/of koken automatisch naar een hogere afzuigcapaciteit overschakelt. Indien u ook een handmatige bediening wenst dan kunt u de ventilatie-box verbinden met uw WiFi netwerk en door middel van een app de ventilatie-box handmatig bedienen. Deze app is beschikbaar voor Android en voor ios. Bekijk de mogelijkheden voor uw smartphone of tablet in respectievelijk de Google Play store en de Apple app store. 18. VERWARMINGSINSTALLATIES Uw woning wordt door derden voorzien van een verwarmingssysteem middels een warmtepompsysteem. Dit systeem bestaat uit een water-water warmtepomp, bodemenergiebron, boilervat en vloerafgiftesysteem. Dit verwarmingssysteem wordt u in basis als huur aangeboden door de leverancier. In plaats van huur biedt de leverancier de mogelijkheid dat u het systeem koopt. De warmtepomp en het boilervat bevinden zich op de tweede verdieping in de installatieruimte. Het warmtepompsysteem gebruikt de bodem als energiebron. Bij warmtevraag pompt de warmtepomp, met behulp van een vloei-

12 pag. 12 technische omschrijving stof in een gesloten bodemlus in de grond, relatief laagwaardige warmte op en waardeert deze op tot een temperatuurniveau die geschikt is om uw woning te verwarmen. In warme periodes is deze werking omgekeerd: dan wordt koude uit de grond gehaald om de woning beperkt te koelen. In uw woning is een laag temperatuur afgiftesysteem aanwezig op de begane grond en eerste verdieping. Het laag temperatuur afgiftesysteem bestaat uit slangen in de afwerkvloer waar warm water doorheen stroomt om de woning te verwarmen of op warme zomerdagen koel water om de woning beperkt af te koelen. De opwarming van de woning duurt langer dan u mogelijk gewend bent en zult u de vloer niet expliciet als warm ervaren. In de badkamer wordt naast de slangen in de afwerkvloer ook een elektrische handdoek radiator (kleur wit) aangebracht. Onder het keukenblok, in de douchehoek, onder het bad en in de installatieruimte worden geen slangen in de afwerkvloer aangelegd. Tevens kunnen sommige gebieden, ter voorkoming van legionella in de waterleidingen, ook niet worden voorzien van slangen in de afwerkvloer e.e.a. ter beoordeling van de installateur. De verdelers van het laagtemperatuurafgiftesysteem komen op de plaats zoals op tekening is aangegeven. Voor de volgende ruimten, voor zover een warmteafgiftesysteem is aangebracht, kan bij gelijktijdig functioneren van alle in de woning aanwezige warmteafgiftesystemen en bij gesloten ramen en deuren, ten minste de volgende temperaturen gehaald worden: woonkamer 20 ºC keuken 20 ºC slaapkamer 20 ºC badkamer 22 ºC entree 15 ºC De streeftemperatuur wordt geregeld met de thermostaat in de woonkamer. De slangen in de afwerkvloer worden alleen verwarmd of gekoeld als de thermostaat in de woonkamer hier om vraagt. Het gelijktijdig verwarmen en koelen binnen het verwarmingssysteem is niet mogelijk. 19. PV-PANELEN (ZONNEPANELEN) Op het dak van uw woning worden, conform de bouwbesluitberekeningen, een aantal PV-panelen geplaatst om te voldoen aan de EPC-eis van de omgevingsvergunning. Daarnaast is er optioneel de mogelijkheid om extra PV-panelen aan te schaffen. Het aantal extra PV-panelen is afhankelijk van de beschikbare ruimte op het dak van de woning. Op het dak van de garage kunnen geen PV-panelen worden geplaatst Het aanschaffen van extra PV-panelen is alleen mogelijk in geval van koop van het duurzame energiesysteem. Daarnaast geldt een aantal esthetische uitgangspunten voor de plaatsing van (extra) pv-panelen, zoals opgenomen in een separate memo van AM. De PV-panelen worden op een aluminium draagconstructie op uw dak boven de dakpannen gemonteerd. De PV-panelen zijn uitgevoerd in een zwarte kleur. De geproduceerde gelijkstroom van de pv-panelen wordt door de omvormer omgezet naar wisselstroom. Deze omvormer wordt in de installatiehoek gemonteerd. 20. TUININRICHTING De grond die bij het ontgraven van de bouwputten vrij komt, wordt gebruikt om de tuinen weer mee aan te vullen. In de tuin wordt de volgende bestrating aangelegd. De beplanting wordt geplant in het plantseizoen (halverwege oktober en eind maart). type D (bepaalde typen conform situatie) Voortuin: een plateau t.p.v. de voordeur, afmeting 0,9 x 1,5 m1, met betontegels van 30x30cm. een pad van het plateau naar de openbare bestrating van 60cm breed met betontegels van 30x30cm. Een oprijpad van de openbare bestrating naar de garage met betontegels 60x40cm (2 stroken van 1 tegel breed). Twee opstelplaatsen op eigen terrein bij bouwnummer 356 t/m 360 met betontegels 60x40cm (2 stroken van 1 tegel breed). Achtertuin: staptegels vanaf de aluminium schuifpui naar de berging met betontegels van 60x40cm. type E Voortuin: een plateau t.p.v. de voordeur, afmeting 0,8 x 1,2 m1, met betontegels van 60x40cm. Een oprijpad van de openbare bestrating met betontegels 60x40cm (2 stroken van 1 tegel breed). Achtertuin: staptegels vanaf de aluminium schuifpui naar de berging met betontegels van 60x40cm. type H Voortuin: een plateau t.p.v. de voordeur, afmeting 0,4 x 1,2 m1, met betontegels van 60x40cm. Een oprijpad van de openbare bestrating naar de garage met betontegels 60x40cm.

13 pag. 13 technische omschrijving ( 2 stroken van 1 tegel breed ) type D, E (bepaalde typen conform situatie) Als er geen garage bij de woning zit, wordt in uw tuin een berging geplaatst. De berging bestaat uit: een betonnen vloerplaat gefundeerd op staal. De bovenkant van de vloer is vlak maar wordt niet nader afgewerkt. wanden van houten stijl en regelwerk met een horizontale bekleding van verduurzaamde vuren rabatdelen. een hardhouten kozijn en deur met glasopening van brute draadglas. plat dak uitgevoerd als houten balklaag met bitumineuze bedekking een houten tussenwand bij een met uw buren gedeelde berging. de hemelwaterafvoer wordt in de grond aangesloten op een grindput, deze is niet aangesloten op het openbare rioleringsstelsel. een elektrische installatie welke als opbouw wordt uitgevoerd en aangesloten op de installatie van de woning, hiervoor loopt een kabel door uw tuin. de berging wordt geleverd onder FSC keurmerk. de berging is niet geïsoleerd. De erfgrenzen tussen de woning worden waar nodig gemarkeerd door middel van paaltjes op de hoeken van uw perceel. De overige erfgrenzen worden conform situatie aangebracht.

14 pag. 14 bijlage 1 kleur-en matriaalstaat KLEUR-EN MATERIAALSTAAT EXTERIEUR ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR WONING: Bestrating Betontegels Naturel grijs Metselwerk boven plint Baksteen waalformaat Wit geschilderd Metselwerk plint Baksteen waalformaat Antracietbruin Metselwerk accenten Baksteen waalformaat Om en om: antracietbruin/wit geschilderd (bepaalde types) Metselwerk speklaag Baksteen waalformaat Om en om: antracietbruin/wit geschilderd (bepaalde types) Voegwerk Prefab mortel Antraciet Beplating tussen kozijnen Vezelcement Antraciet Gevelkozijnen Hardhout Umbragrau Ramen Hardhout Umbragrau Voordeurkozijn Hardhout Umbragrau Onderdorpel maaiveld niveau Kunststof Zwart Voordeur Plaatdeur Umbragrau Buitenlantaarn voorgevel Staal Zwart Schuifpui + ventilatierooster Aluminium gecoat Umbragrau Raamdorpelsteen Keramisch Zwart verglaasd Lateien Metaal gecoat Umbragrau Ventilatieroosters in glasvlak Aluminium gecoat Lichtgrijs Glasprofielen Aluminium gecoat Lichtgrijs Isolerende beglazing Glas Blank Goot/dakranden Aluminium Wit Hemelwaterafvoer: Voorgevel Aluminium Blank aluminiumkleurig Achtergevel PVC Grijs Dakpannen Keramisch Leikleur (mat) Schoorsteen Aluminium donkergrijs (Optionele) Dakkapel Aluminium/Kunststof Zijwangen/paneel/kozijn incl. ramen Umbragrau Dakrand Wit Garagedeur type H Aluminium Umbragrau Daktrim optionele uitbouw Aluminium Achatgrau VRIJSTAANDE OPTIONELE GARAGE Metselwerk Baksteen waalformaat Antracietbruin Metselwerk plint Baksteen waalformaat Antracietbruin Voegwerk Prefab mortel Antraciet Garagekanteldeur Aluminium/staal Umbragrau Garagedeurkozijn Hardhout Umbragrau Garageloopdeur Hardhout Umbragrau Lateien Metaal gecoat Umbragrau Garagekanteldeur Staal Umbragrau Dakbedekking APP Zwart Hemelwaterafvoer PVC Grijs Daktrim Aluminium Umbragrau

15 bijlage 1 KLEUR- EN MATERIAAL- STAAT

16 pag. 16 bijlage 1 kleur-en matriaalstaat KLEUR-EN MATERIAALSTAAT EXTERIEUR ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR BUITENBERGING IN DE TUIN: Bekleding Vuren rabatdelen (verduurzaamd) Umbragrau Bergingsdeurkozijn Hardhout Umbragrau Bergingsdeur Hardhout Umbragrau Dakbedekking APP Zwart Daktrim Aluminium Umbragrau Hemelwaterafvoer PVC Grijs TUINAFSCHEIDING: Op diverse plaatsen worden Hekwerk metaal (incl. tuinpoort) Zwart hekwerken, hedera en beukenhagen aangebracht conform de situatietekening. Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen. De definitieve materialen en kleuren worden aan de hand van monsters in het werk door de bouwdirectie vastgesteld. KLEUR-EN MATERIAALSTAAT INTERIEUR ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR Betonplafonds en wanden boven tegelwerk Structuur spuitwerk Wit Binnendeurkozijn Metaal gecoat Wit Binnendeur Lakboard Wit Hang- en sluitwerk Metaal F1 Binnendeurkozijn meterkast Hout Wit Vensterbank Marmer composiet Wit Dorpel toilet/badkamer Hardsteen Grijs Radiator badkamer Plaatstaal Wit Wandtegels Keramisch Mat wit Voegwerk wandtegels Mortel/kit Wit Vloertegels Keramisch Antraciet Voegwerk vloertegels Mortel/kit Grijs Sanitair Kristalporselein Wit Afzuigventielen Kunststof Wit Trapbomen, spillen Vurenhout Wit Traptreden Vurenhout Wit, alleen gegrond Stootborden Mdf Wit, alleen gegrond Traphek Vurenhout Wit Trapgataftimmering Mdf Wit Trapleuning Hout Blank gelakt Elektronisch schakelmateriaal Kunststof Wit Binnenzijde dakkap Spaanplaat Wit De kleur van het schilderwerk van gevelkozijnen, -ramen en -deuren is aan de buiten- en binnenzijde gelijk. Onder wit wordt verstaan: een wit tint, de kleur wit van de diverse materialen verschillen namelijk per fabrikant. Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen.

17 pag. 17 bijlage 1 kleur-en matriaalstaat Adresgegevens AM BV BAM Wonen bv Ptolemaeuslaan 80 Runnenburg 13 Postbus 4052, 3502 HB Utrecht 3981 AZ Bunnik Telefoon Telefoon (030)

18 bijlage 2 ALGEMENE VERKOOP INFORMATIE

19 pag. 19 bijlage 2 algemene verkoopinformatie OVER AM BV EN BAM WONEN AM BV en BAM Wonen werken nauw samen bij de ontwikkeling en realisatie van de woningen in het nieuwbouwplan Park Centraal fase 4 te Tilburg. AM treedt op als ontwikkelaar en BAM Wonen treedt op als aannemer. Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt zeker voor de invulling van de woon- en leefomgeving. Als vooraanstaande ontwikkelaar en bouwer van nieuwbouwwoningen zijn AM en BAM Wonen uitstekend in staat uw wensen te vertalen in onze projecten. Zo geven wij klantgericht en met een focus op kwaliteit, invulling aan consumentgericht bouwen. Op en www. bamwonen.nl kunt u nader kennis met ons maken. Aan de hand van onze gerealiseerde projecten krijgt u een beeld van onze visie op wonen. toezeggingen kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Slechts schriftelijke (contract-)stukken en/of schriftelijke toezeggingen van AM of BAM Wonen zijn bindend. Opschortingsdatum In de koop-/aannemingsovereenkomst worden doorgaans een aantal opschortende voorwaarden opgenomen die zijn gekoppeld aan een opschortingsdatum. Dit is de datum waarop wij verwachten dat aan de voorwaarden zal zijn voldaan om met de bouw te kunnen beginnen. Rond de opschortingsdatum ontvangt u van AM bericht of de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zijn de opschortende voorwaarden vervuld dan is de koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Zijn deze voorwaarden niet vervuld dan stellen wij u een nieuwe opschortingsdatum voor. Uw woonadviseur Gedurende het gehele verkooptraject en bouwproces is de woonadviseur van BAM Wonen uw persoonlijke aanspreekpunt. Hij/zij zal u regelmatig informeren over onder andere de voortgang van de bouw. Dit gebeurt door middel van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, een kopers- informatieavond en kijkmiddagen op de bouwplaats. Daarnaast zal de woonadviseur met u het gehele meer- en minderwerk behandelen om u in staat te stellen uw nieuwe woning zo goed mogelijk aan uw individuele woonwensen en smaak aan te passen. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt u door de woonadviseur uitgenodigd voor een bezoek aan de Homestudios. DE KOOP Een woning kopen doet u niet dagelijks. Omdat het bovendien om grote bedragen gaat en een belangrijke stap in uw leven is, vinden wij het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de koop van een nieuwbouwwoning. Wij adviseren u dit gedeelte van de technische omschrijving met aandacht te lezen, om zo eventuele verrassingen uit te sluiten. Hieronder geven wij met name aan wat u precies wel en niet koopt als u een overeenkomst met ons sluit. Daarnaast leggen wij uit hoe de betaling verloopt. De koop- en aannemingsovereenkomst Op het moment dat u kiest voor de koop van een woning, sluit u een koopaannemingsovereenkomst met AM BV. U verplicht zich daarmee tot het betalen van de koopprijs, terwijl AM zich als verkoper verplicht tot levering van de grond en bouw van de woning. Nadat u de overeenkomst heeft getekend, stuurt de makelaar de overeenkomst naar AM door waarna zij de overeenkomst medeondertekenen. U ontvangt de overeenkomst vervolgens retour. De makelaar vervult een bemiddelende rol bij de verkoop van de woningen. Aan door en/of zijdens de makelaar verstrekte informatie en/of gedane DE KOOPPRIJS De koopprijs van een nieuwbouwwoning is in euro s en altijd vrij op naam (v.o.n.). Dit wil zeggen dat de volgende kosten in de prijs zijn opgenomen: grondkosten, inclusief de aan de grond gerelateerde voorbereidingskosten bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging kosten van de architect en overige adviseurs toezichtkosten tijdens de bouw aanlegkosten van stadsverwarming, water, elektra en riolering gemeentelijke leges notariskosten voor de aankoop van uw woning makelaarscourtage omzetbelasting (momenteel 21%; eventuele wettelijke wijzigingen van dit BTWtarief voor en tijdens de bouw worden aan u doorberekend) kosten van het waarborgcertificaat SWK. Niet in de vrij op naam -prijs is opgenomen: kosten voor eventueel meerwerk abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, kabel of glasvezel de afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie renteverlies tijdens de bouw (waarover u meer leest onder De betaling )

20 pag. 20 bijlage 2 algemene verkoopinformatie DE BETALING In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de koopprijs aangeduid als koop- en aanneemsom. De betaling van de koop- en aanneemsom geschiedt in termijnen. U ontvangt na de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst vier typen facturen. We sommen ze voor alle duidelijkheid op: 1. De grondfactuur Dit is een factuur voor oa. de grondkosten (deze ontvangt u van AM), zoals genoemd in de koop-/aannemingsovereenkomst. Deze factuur dient u vóór de eigendomsoverdracht bij de notaris (notarieel transport) te betalen. - Boeterente Indien u de vervallen grondkosten of bouwtermijnen niet tijdig betaalt, hebben wij het recht u daarover boeterente in rekening te brengen. Het percentage van deze boeterente is in de koopovereenkomst en in de aannemingsovereenkomst vastgelegd. 4. De meer- en/of minderwerkfactuur Het meer- en/of minderwerk wordt gefactureerd conform de SWK bepalingen zijnde 25% bij opdracht en 75% bij gereedkomen van het meer-/minderwerk. Op de factuur kan dus ook een negatief bedrag staan. In dat geval wordt de factuur verrekend met de laatste bouwtermijn. 2. De termijnfactuur In de koop-/aannemingsovereenkomst is een termijnschema opgenomen voor de zogenaamde bouwtermijnen. De in het termijnschema vermeldde bouwtermijnen vervallen overeenkomstig de stand van de bouw. Zodra een bouwtermijn is vervallen ontvangt u een termijnfactuur. Deze factuur dient u binnen twee weken na dagtekening aan AM te betalen. 3. De rentefactuur Hier dient u onderscheid te maken tussen de zogenaamde grondkostenrente, uitstelrente en boeterente. - Grondkostenrente Op grond van de koop-/aannemingsovereenkomst is het mogelijk dat wij u rente over de grondkosten in rekening brengen. Het percentage van deze grondkostenrente is in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgelegd. - Uitstelrente Zolang de grond nog niet door het transport bij de notaris aan u in eigendom is overgedragen, heeft u recht op uitstel van betaling van de grondkosten. Daarnaast s het mogelijk dat op het moment dat u de koop- /aannemingsovereenkomst ondertekent, reeds met de bouw van uw woning is gestart en dat reeds één of meer bouwtermijnen zijn vervallen. Ook ten aanzien van deze termijnen heeft u recht op uitstel van betaling zolang de grond en de daarop gebouwde opstallen niet aan u in eigendom zijn overgedragen. U dient de grondkosten en eventueel vervallen bouwtermijnen echter uiterlijk vóór de eigendomsoverdracht (het notarieel transport) te betalen. Indien u van dit recht gebruik maakt, hebben wij het recht u over de grondkosten en eventueel vervallen bouwtermijnen zogenaamde uitstelrente in rekening te brengen. Het percentage van deze uitstelrente is in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgelegd. DE EIGENDOMSOVERDRACHT De eigendomsoverdracht vindt plaats via de notaris met een zogenaamde akte van levering (notarieel transport) en door inschrijving van deze akte in de openbare registers. In de akte van levering worden alle van toepassing zijnde rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van uw woning vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat de akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers waardoor de eigendom van de grond met eventueel daarop reeds gebouwde opstallen, op uw naam komt te staan. Ook het eventuele transport van de hypotheekakte, waarin de financiering is geregeld, wordt verzorgd door de notaris. Deze akte zal tegelijkertijd met de leveringsakte worden getransporteerd. In de koop-/aannemingsovereenkomst is de uiterste datum van het notarieel transport van uw woning vermeld. Dat is dus de datum waarop u uiterlijk eigenaar van de woning wordt. Vóór die datum stuurt de notaris u een afrekening, waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag (grondkosten en eventueel vervallen bouwtermijnen), is aangegeven. Dit is inclusief de bijkomende kosten zoals: de rente over de vervallen maar tot de leveringsdatum nog niet betaalde bouw)termijnen grondrente vanaf valutadatum en eventueel de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte de afsluitkosten van de hypotheek Het hypotheekbedrag dat uw geldverstrekker voor u heeft gereserveerd en in depot blijft, zal doorgaans gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen en eventuele geschatte meerkosten. Indien dit niet het geval is, zult u het eventueel ontbrekende bedrag uit eigen middelen moeten voldoen.