Infosessie Nieuwigheden Basisonderwijs Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infosessie Nieuwigheden Basisonderwijs Schooljaar"

Transcriptie

1 Infosessie Nieuwigheden Basisonderwijs Schooljaar

2 DEEL 2: Personeel

3 Programma deel 2 1. Aanvangsbegeleiding en TADD 2. Vacantverklaring en vaste benoeming 3. Lerarenplatform 4. Niet-ingevulde vervangingen 5. Verloven 6. Bekwaamheidsbewijzen 7. Varia

4 1. Aanvangsbegeleiding en TADD Aanvangsbegeleiding als belangrijk criterium bij de beoordeling van een tijdelijk personeelslid Beoordeling is nodig om TADD te verwerven Aanvangsbegeleiding: Omzendbrief van 29/06/2005 (BaO/2005/09) punt Omzendbrief van 29/06/2005 (BaO/2005/10) punt (BuO) Omzendbrief van 21/11/2018 (PERS/2018/03) TADD: Omzendbrief van 06/06/2003 (PERS/2003/05) Omzendbrief van 21/11/2018 (PERS/2018/03)

5 1.1 Aanvangsbegeleiding Aanvangsbegeleiding wordt een recht én een plicht Voor tijdelijk personeelslid én school(bestuur) Bij aanstelling in elk wervingsambt van alle personeelscategorieën Structureel verankerde ondersteuning van een personeelslid dat aangesteld is voor bepaalde duur (TABD) Zowel bij aanstelling in vacante als niet-vacante betrekking Geen verplichting bij aanstelling via verlof TAO of via REAF/WTW

6 1.1 Aanvangsbegeleiding Wat is aanvangsbegeleiding? Coaching en ondersteuning van het tijdelijk personeelslid dat voor bepaalde duur is aangesteld Geen verdere inhoudelijke invulling door de overheid Lokaal afspraken maken over organisatie en invulling Principes opnemen in schriftelijke overeenkomst tussen eerste evaluator en personeelslid Criterium bij beoordeling tijdelijk personeelslid Beoordeling nodig voor recht op TADD te kunnen verwerven

7 1.1 Aanvangsbegeleiding Aanvangsbegeleiding als onderdeel professionaliseringsplan Professionaliseringsplan = vroegere nascholingsplan Vanaf 1 september 2019: extra middelen Toegekend in de vorm van aanvullende lestijden Wervingsambten onderwijzend personeel MAAR: omzetting naar aanwending in andere wervingsambten mogelijk (punten en uren zie omrekeningstabellen in omzendbrief) Vaste benoeming mogelijk Aanwending middelen: Voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering in het basisonderwijs (keuze schoolbestuur) Alle ambten in het basisonderwijs

8 1.1 Aanvangsbegeleiding Elektronische zending: Vakcode 1746 bij het personeelslid dat aangesteld wordt in de aanvullende lestijden aanvangsbegeleiding Indien aanvangsbegeleiding door vast benoemd personeelslid binnen dezelfde school Niet via verlof TAO! Valt binnen de draagwijdte van de vaste benoeming Overdracht van middelen naar een andere school: Ontvangende school meldt de lestijden met vakcode 1746 én met OOM-code (code oorsprong omkadering) 05 Indien door vast benoemd personeelslid: enkel via verlof TAO Vakcode melden bij personeelslid dat aanvangsbegeleiding geeft (of krijgt)

9 1.1 Aanvangsbegeleiding Voorbeelden Een kleuteronderwijzer die het recht op TADD heeft opgebouwd, geeft vanaf 01/09/2019 aanvangsbegeleiding en wordt aangesteld in twee aanvullende lestijden. RL1 2/24 kleuteronderwijzer ATO 2 met vakcode 1746 van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020 Een voltijds vast benoemd logopedist wordt vanaf 01/09/2019 belast met 6 uur aanvangsbegeleiding Eén bericht geldig op 01/09/2019: RL1: 24/30 logopedist ATO 4 tot oneindig RL1: 6/30 logopedist ATO 4 met vakcode 1746 tot oneindig (= binnen draagwijdte vaste benoeming)

10 1.1 Aanvangsbegeleiding Voorbeelden (vervolg) Een voltijds vast benoemd onderwijzer wordt vanaf 01/09/2019 voltijds belast met aanvangsbegeleiding. Hij wordt aangesteld in 6 aanvullende lestijden uit de eigen school en 18 samengelegde lestijden uit andere scholen. Eén bericht geldig op 01/09/2019: RL1: 6/24 onderwijzer ATO 4 met vakcode 1746 tot oneindig (= binnen draagwijdte vaste benoeming) RL1: 18/24 onderwijzer ATO 4 tot oneindig met DO019 (verlof TAO) voor 18/24 tot 31/08/2020 RL1: 18/24 onderwijzer ATO 2 met vakcode 1746 en met OOM05 met aanduiding TAO tot en met 31/08/2020

11 1.2 TADD Vroegere voorwaarden Nieuwe voorwaarden Dagen dienstanciënniteit 720 dagen 580 dagen Dagen effectieve prestaties 600 dagen 400 dagen Niet gepresteerde dagen die effectief meetellen (bevallingsverlof, verwijdering bedreiging beroepsziekte, moederschapsbescherming) Maximum 210 dagen Maximum 140 dagen Aantal schooljaren 3 schooljaren 2 schooljaren Extra voorwaarden? Neen Ja, beoordeling vóór 30/06 tweede schooljaar Beoordeling met werkpunten = verlenging met 200 effectieve dagen

12 1.2 TADD Nieuwe regels gelden vanaf 01/09/2019 Voor de kandidaatstelling TADD naar 01/09/2019 wijzigde er dus nog niets Alleen de tijdelijke personeelsleden die aan de voorwaarden van vorig schooljaar voldeden, konden zich uiterlijk op 15/06/2019 kandidaat stellen voor het recht op TADD Ook de overgangsmaatregelen gelden pas vanaf 01/09/2019

13 1.2 TADD Nieuwe regels vanaf 01/09/2019 Twee voorwaarden Aantal prestaties te leveren in een ambt binnen een bepaalde termijn Beoordeling door eerste evaluator uiterlijk op 30/06 van het schooljaar waarin de vereiste prestaties worden bereikt Voor wie? Tijdelijk personeelslid dat voor het eerst in dienst komt Tijdelijk personeelslid dat op 30/06/2019 minder dan 580 dagen dienstanciënniteit heeft

14 1.2 TADD Aantal vereiste prestaties op 30/06: In een ambt minstens 580 dagen dienstanciënniteit gespreid over minstens twee schooljaren Waarvan minstens 400 dagen effectieve prestaties Bevallingsverlof, verwijdering bedreiging beroepsziekte, moederschapsbescherming tellen mee voor maximum 140 effectieve dagen Berekeningswijze dienstanciënniteit is onveranderd Bij bereiken vereiste prestaties beoordeling Door eerste evaluator Uiterlijk op 30/06 na behalen vereiste prestaties o Mag geen beoordeling met werkpunten zijn die aanleiding geeft om recht op TADD uit te stellen o Geen beoordeling = positieve beoordeling

15 1.2 TADD Beoordeling met werkpunten Leidt normaal tot uitstel TADD Eerste evaluator oordeelt dat personeelslid nog niet voldoet voor TADD en nog de nodige werkpunten heeft Verslag met vastgestelde werkpunten Extra 200 dagen effectieve prestaties vereist Bevallingsverlof, verwijdering bedreiging beroepsziekte, moederschapsbescherming tellen mee voor maximum 70 effectieve dagen Aangepast traject aanvangsbegeleiding Na die bijkomende prestaties recht op TADD Via kandidatuur vóór 15/06 van dat schooljaar GEEN nieuwe beoordeling!

16 1.2 TADD Personeelslid niet akkoord met beoordeling met werkpunten? Verhaal bij schoolbestuur Zowel personeelslid als eerste evaluator kunnen vragen om gehoord te worden Schoolbestuur moet dan beide partijen horen Schoolbestuur bevestigt of vernietigt beoordeling met werkpunten

17 1.2 TADD Overgangsmaatregelen waarom? Regelgeving vanaf 01/09/2019 Overgang van oude naar nieuwe voorwaarden kan sommige personeelsleden benadelen Overgangsmaatregelen voor wie? Oude voorwaarden op 30/06/2019 Minstens 720 dagen en 3 schooljaren Oude voorwaarden op 30/06/2020 Minstens 720 dagen en 3 schooljaren Nieuwe voorwaarden op 30/06/2019 Minstens 580 en maximum 719 dagen en 2 schooljaren Slechts 1 overgangsmaatregel voor een personeelslid

18 1.2 TADD GROEP 1: Personeelslid bereikte de oude voorwaarden voor TADD op 30/06/2019 Voorwaarden In het ambt minstens 720 dagen dienstanciënniteit (600 dagen effectief) gespreid over minstens 3 schooljaren Kandidatuur uiterlijk op 15/06/2019 Recht op TADD vanaf 01/09/2019 Geen kandidatuur op 15/06/2019 of geen aanstelling TADD Volgende schooljaren behoud van recht op TADD op basis van deze overgangsmaatregel bij indienen van een kandidatuur uiterlijk 15/06

19 1.2 TADD GROEP 2: Personeelslid bereikt de oude voorwaarden voor TADD op 30/06/2020 Voorwaarden Op 30/06/2019 nog geen 720 dagen dienstanciënniteit in het ambt Tijdelijke aanstelling in het ambt tijdens schooljaar Op 30/06/2020 in het ambt minstens 720 dagen dienstanciënniteit (600 dagen effectief) gespreid over minstens 3 schooljaren Kandidatuur op 15/06/2020 Recht op TADD vanaf 01/09/2020 Geen kandidatuur op 15/06/2020 of geen aanstelling TADD Volgende schooljaren behoud recht op TADD op basis van deze overgangsmaatregel bij indienen van een kandidatuur uiterlijk 15/06

20 1.2 TADD GROEP 3: Personeelslid bereikte deels de nieuwe voorwaarden voor TADD op 30/06/2019 Voorwaarden Op 30/06/2019 al 2 schooljaren prestaties en in het ambt minstens 580 dagen en maximum 719 dagen dienstanciënniteit Na 31/08/2019 tijdelijke aanstelling in het ambt Recht op TADD vanaf 01/09 daaropvolgend schooljaar indien Kandidatuur op 15/06 Geen beoordeling met werkpunten op 30/06 o Beoordeling met werkpunten die recht op TADD uitstellen, betekent extra te verrichten 200 dagen prestaties Geen kandidatuur op 15/06 of geen aanstelling TADD daaropvolgend schooljaar Volgende schooljaren behoud van recht op TADD op basis van deze overgangsmaatregel bij kandidatuur uiterlijk 15/06

21 1.2 TADD Toepassing overgangsmaatregelen wordt duidelijk op het ogenblik van kandidaatstelling Geen voorafgaande keuze voor of door het personeelslid Het personeelslid beantwoordt uiterlijk 30/06/2020 aan de voorwaarden van groep 2 Bij kandidaatstelling 15/06/2020 geldt overgangsmaatregel groep 2 Het personeelslid beantwoordt uiterlijk 30/06/2020 niet aan de voorwaarden van groep 2, maar wel van groep 3 Bij kandidaatstelling 15/06/2020 geldt overgangsmaatregel groep 3 Lokaal op te volgen

22 2. Vacantverklaring en vaste benoeming Omzendbrief van 29/11/1999 (13CC/VB/ML) Kort overzicht: 1. Geen nieuwe maatregelen in schooljaar Vaste data: 15 oktober, 15 november en 1 januari 3. Vacantverklaring bij GLBO50/55+ en VVP55+ blijft van toepassing 4. Vacantverklaring 33-50% sommige verlofstelsels was eenmalig voor het schooljaar

23 2. Vacantverklaring en vaste benoeming Algemene regels voor alle wervingsambten: 1. Verplichte vacantverklaring vóór 15 november van alle vacante betrekkingen. 2. Vaststelling vacante betrekkingen op basis van personeelsformatie op 15 oktober 3. Betrekkingen die vacant worden na 15 oktober en ten laatste op 1 januari wegens pensioen of TBSVP kunnen ook vacant verklaard worden 4. Benoeming op 1 januari indien de betrekking nog vacant is

24 2. Vacantverklaring en vaste benoeming Vacante betrekkingen op 15/10 Vaste benoeming op 01/01 Vacantverklaring vóór 15/11

25 2. Vacantverklaring en vaste benoeming Vacant verklaren GLBO50/55+ en VVP55+: 1. In praktijk enkel nog VVP Deel waarvoor personeelslid verlof neemt, wordt vacant vanaf 15 oktober 3. Geldt enkel voor de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel 4. Opgelet: indien TBSOB-uren in de school eerst TBSOB verminderen 5. De vrijgekomen lestijden situeren zich buiten de reguliere omkadering

26 2. Vacantverklaring en vaste benoeming Vacant verklaren GLBO50/55+ en VVP55+ praktisch 1.VVP55+ start vanaf 01/09/2019: op 01/09/2019: Titularis: dienstonderbreking (DO) elektronisch melden Vervanger: vervangingsopdracht (ATO 01) elektronisch melden op 15/10/2019: Titularis: deel van opdracht waarop DO genomen wordt, melden met OOM 27 (VDT) samen met de DO Vervanger: geen vervanging meer mogelijk tijdelijk personeelslid melden als ATO 02 (of bij TBSOB: uren TBSOB en uren reaffectatie verminderen)

27 2. Vacantverklaring en vaste benoeming 2. GLBO50/55+ en VVP55+ is gestart tijdens de vorige schooljaren en loopt verder door: op 01/09/2019: Titularis: melding met OOM 27 loopt over de schooljaren heen in principe geen nieuwe zending nodig Vervanger: geen vervanging meer mogelijk personeelslid melden als ATO 04 (of ATO 02 indien nog niet benoemd werd op 01/01/2019 in die uren)

28 2. Vacantverklaring en vaste benoeming 3. Praktisch: Voorbeeld: een voltijds vastbenoemd onderwijzer A (24/24) neemt VVP55+ voor 4/24 vanaf 01/09/2019 en wordt vervangen door personeelslid B voor 4/24. Op 15/10/2019 worden de 4/24 vacant. Elektronische melding Berichten geldig op 01/09/2019 Voor personeelslid A: RL-1: 24/24 onderwijzer ATO 04 tot 31/12/2999 met DO 218 voor 4u Voor personeelslid B: RL-1: 4/24 onderwijzer ATO 01 tot 31/08/2020

29 2. Vacantverklaring en vaste benoeming Berichten geldig op 15/10/2019 Voor personeelslid A: RL-1: 20/24 onderwijzer ATO 04 tot 31/12/2999 RL-1: 4/24 onderwijzer ATO 04 tot 31/12/2999 met OOM 27 en met DO 218 voor 4u Voor personeelslid B: RL-1: 4/24 onderwijzer ATO 02 tot 31/08/2020 (Aanrader: bekijk andere voorbeelden in punt 8.4 van de omzendbrief vaste benoeming)

30 2. Vacantverklaring en vaste benoeming Maatregel vacantverklaring 33-50% sommige verlofstelsels 1. Maatregel is niet langer van kracht geen bijkomende vacantverklaringen meer mogelijk vanaf schooljaar Opgelet: bij behoud van zelfde verlofstelsel zonder onderbreking voor maximum zelfde volume administratieve en geldelijke toestand van het personeelslid blijft zoals op 15/10/2018 en de vrijgekomen lestijden situeren zich buiten de reguliere omkadering

31 2. Vacantverklaring en vaste benoeming 3. Praktisch: Voorbeeld: een voltijds vastbenoemd onderwijzer A (24/24) was van 01/09/2018 t.e.m. 31/08/2019 met AVP voor 6/24. Die 6/24 werden i.k.v. de 33-50% maatregel vacant verklaard op 15/10/2018 en hierin werd een personeelslid vast benoemd op 01/01/2019. Vanaf 01/09/2019 neemt onderwijzer A opnieuw AVP maar nu voor 8/24. Opgelet, hij kan slechts voor 2/24 vervangen worden door personeelslid B.

32 2. Vacantverklaring en vaste benoeming Elektronische melding Berichten geldig op 01/09/2019 Voor personeelslid A: RL-1: 18/24 onderwijzer ATO 04 tot 31/12/2999 met DO 220 voor 2u RL-1: 6/24 onderwijzer ATO 04 tot 31/12/2999 met OOM 27 en met DO 220 voor 6u Voor personeelslid B: RL-1: 2/24 onderwijzer ATO 01 tot 31/08/2020 (Aanrader: bekijk andere voorbeelden in punt 8.4 van de omzendbrief vaste benoeming)

33 2. Vacantverklaring en vaste benoeming Wat bij terugkeer titularis? 1. Zie punt en van omzendbrief vaste benoeming 2. Terugkeer bij start schooljaar: Geen melding van OOM 27 meer Titularis neemt volgens zijn dienstanciënniteit zijn plaats in bij de verdeling van de betrekkingen De volledige betrekking situeert zich weer binnen de reguliere omkadering 3. Terugkeer in de loop van het schooljaar: Geen melding van OOM 27 meer De volledige betrekking situeert zich weer binnen de reguliere omkadering geen vrije vacante uren? TBSOB voor rest van schooljaar