DrPLom. 9kt? door: divisie: te: aantal punten: Uitgevoerde werken: 9 december Etten-Leur. o.l.v.: P-hilip S-parke.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DrPLom. 9kt? door: divisie: te: aantal punten: Uitgevoerde werken: 9 december Etten-Leur. o.l.v.: P-hilip S-parke."

Transcriptie

1 DrPLom -V-oyage- a u -C-enl.re-.d e- la -Te.r-re- H a-rie-.-j.-an.s-s-e.-nop: te: door: divisie: aantal punten: o.l.v.: 9 december 2012 Etten-Leur Fanfare Sint Cecilia, Millingen aan de Rijn 1e 9kt? Uitgevoerde werken: -S-in.fonietta No 4 P-hilip S-parke Het bestuur Namens de Brabantse Bond van Muziekverenigingen De jury Danny Oosterman Pierre Kuijpers

2 renrgrngen Verenigde Nederlandse Muziekbonden PUNTENVERZAMELSTAAT Federatieve concertwedstrijden Etten-Leur, 9 december 2012 Vereniging: Divisie: Fanfare Sint Cecilia íe Millingen aan de Rijn Onderdeel 1 (werk uit Klein Repertorium) Sinfonietta No 4 Philip Sparke Onderdeel 2aYrij werk lwerk uit Nieuw Groot Repertorium): Voyage au Centre de la Terre Harrie Janssen Onderdeel 2b Vrij werk lgeheelvrij repertoire) Onderdeel 2b Vrij werk 6eheelvrij repertoire) PUNTENVERZAMELSTAAT JURY Onderdeel í Onderdeel2a + Onderdeel2b TOTAAL Jurvlid I À8 q(, { Dvt Jurvlid ll A8 PL \v Jurvlid lll ol R5 mv> TOTAAL AANTAL PUNTEN ilq* \* Herleiding naar 100 * ïotaal van alle juryleden delen door 3 *" Onderdeel 1 + onderdeel 2 delen door ?', Rantrtprnten, BJ ï *** = aangeven aanoevnn indidn van toepassing 85 punten of meer: promotie 70 punten of minder: degradatie I pfi(ffiffiff*** ffiftf,ffiffi*** KvK bondsbu uziekbond. n I Bonk

3 erenrgrngen Verenigde Nederlandse Muziekbonden PUNTENSTAAT EN BEOORDELING Federatieve concertwedstrijden Eften-Leur, I december 2012 Vereniging: Dirigent: Divisie: Fanfare Sint Gecilia Dick Bolt íe Millingen aan de Rijn Arnhem Onderdeel 1 Verplicht werk lwerk uit Klein Repertorium): Sinfonietta No 4 Philip Sparke Onderdeel 2aYrij werk (werk uit Nieuw Groot Repertorium) Voyage au Centre delatey.--flíirie Janssen ( O nderdeel 2b Y r t1 werk (geheel vrij repertoire) Onderdeel 2b Vrij werk (geheelvrij repertoire) Jurylid: Rob Goorhuis Rubrieken Onderdeell* Cnderdeel 2a ft2b], 1. lntonatie Sr EJ-- 2. Klankvorminq Pr Pí 3. Klankbalans [l^ Pr 4. Techniek q q 5. Articulatie lr '8r 6. Ritmiek q,f q 7. Samensoel q I q 8. Dynamiek () 9. Nuancerino tfr t',8,_ 8,Í* 10^ Muzikale uitvoering Bij 2a (+2b): en Programmakeuze? Fr Totaal E8 Eóí * Puntentoekenning in hele of halve punten met een maximum van í0 punten. KvK 4O2l 8OB3 bondsbureo n I Bonk

4 KvK r'o2l 8083 n I Bonk Verenigde Nederlandse Muziekbonden PUNTENSTAAT EN BEOORDELING Federatieve concertwedstrijden Etten-Leur, 9 december 2012 Vereniging: Dirigent: Divisie: Onderdeel 1 Verplicht werk (werk uit Klein Repertorium): Onderdeel 2a Vrij werk (werk uit Nieuw Groot Repertorium): Fanfare Sint Cecilia Millingen aan de Riin Dick Bolt Arnhem íe Sinfonietta No 4 PhiliP SParke Voyage au Centre de la Terre Harrie Janssen Onderdeel 2b V rt1 werk (geheel vrij repertoire) Onderdeel 2b Vrij werk (geheetvrij repertoire) Jurylid: Danny Oosterman Handtekening: 10. Muzikale uitvoering 2a (+2b): en programmakeuze * Puntentoekenning in hele of halve punten met een maximum van 10 punten'

5 erenrgrngen Verenigde Nederlandse Muziekbonden PUNTENSTAAT EN BEOORDELING Federatieve concertwedstrijden Etten-Leur, 9 december 2012 Vereniging: Dirigent: Divisie: Fanfare Sint Cecilia Dick Bolt 1e Millingen aan de Rijn Arnhem Onderdeel 1 Verplicht werk lwert< uit Klein Repertorium): Sinfonietta No 4 Philip Sparke Onderdeel 2aVrij werk lwerk uit Nieuw Groot Repertorium): Voyage au Gentre de Ia Terre Harrie Janssen Onderdeel 2b Vrij werk (geheelvrij repertoire) Onderdeel 2b Y rt1 werk (geheel vrij repertoire) Jurylid: Pierre Kuijperc Handtekening: Rubrieken Onderdeel 1* Onderdeel 2a (+2b\* 1. lntonatie 2 B 2. Klankvorminq ry^t & 3. Klankbalans o'- < a 4. Techniek or op.l: ) ep. í 5. Articulatie 6. Ritmiek a q Í.,l.S 7. Samensoel 8. Dvnamiek oi.9 A(, 9. Nuancerinq a-, 0\ 10. Muzikale uitvoering Bii2a (+2b): en proqrammakeuze ) ) Totaal n8 8b "9- f.i * Puntentoekenning in hele of halve punten met een maximum van í0 punten. KvK 4O2l 8083 bondsbureo ntse-muziekbond. nl Bonk

6 Verslag Onderdeel, T Íbr-uru.4i;ffi y\ ;,-iz*.-f, ltf c4/2r.'. 3vt\ Vo-s 'o Aon.{ 6L, u)ar",,+a/)-

7

8 Verslag Onderdeel 2a (en 2b) l/o*u * G-.,y'to /-- fu *,rs*"**", t2 4"L( *-/ A /.r,(,. 1/"-.*,"-^/-e: 9^^/,&, Z A -.te^ -.t.r-a*u-rr>-'. J t J Ca n"";^-1"-,..1/>-^- *,A--/*- G) ;tz-r; t n«e#,* àn--o-l /-*Jilor'^ U**-à.il^- -&-o,-z,&n- -*-:4. 4,a5*,. -;- u -.4*.- t z,rr.a ) -í»a n /*no. l,,t/n o '-P" y' fr/-l z,k-d j.- / -zzzt-à-t-\- D-r u-fl*l,--i- - h Z/,fut-,--* *-nb;: *,r,*-l,b-w Z-/ b<e^- fu \ zl - U -,12) >2 a u/-tl{ -.?r/1,*th2}2.,z(/<)?zilo^ 7-_g.Z_.

9 W -7.,+ee/r /rj, rb-h

10 Verslag Onderdeel 1 ï"l }.,, "Lu-,)'í\mp - bo >.o-l \\it o,oe,^-,)-ro.,.l-e--,n-,-o,-*)^uvi' 1.,-{*,n{,* lj, 'í; &..*[ \.,\^a- l*"*,. la <a_^-\ o ^ 9* n- --,-, (n L:1-e e.--- {\- o.o,-l r t fi;l Oor,.-o=* L,a, dc,r.-(?rf *-.-r..-'-q-gïeu-l '-\^,o^-c1 "í;\ - dïtr\,l,.!a ;rydr**-,--*].-^-'.j^. on," t-t LtJíf r-,(y GÀ,-,-.. ( ila-i".,,o.* ct eo*>.ljt* (;h\^^.,r-à\,*rï -t. \^ (rè^ w**e& À^t, rr* g-e.àq- \_/ - \ -u \o[,*j- J- -:.],J ),,.,. Ecn-,*l t Xt +\/ -lo{-/.*àl,.i lí Oo,',"o.--a f)-'-l vtt c Li-,-i l-.-o-la l---uf Cs i,l,...l Az 4a?do íl*-^,à,.o--lj I (\la O I \-P \-./ _) I.-_J _J,, r{.-.-[^ Li.. Ao,[}l^ l^ ^l-ic.lr---l\ \-/ ZuoJ-^--,lr;J-- *-e.l )cr--- or>z-cjl- Y*r)Ho d3 Y-o,\.<-\? C&\ lo-* -- lf \*-Lr 1..--\-q. \- - \A s.t^ - Lo^*- l".i l-^ \7 tr ta^ \^ ^^ -*Jöeov I "-- \,-L ( -o[z _/ l,tl2a-z ll o,>)o^ \-ro,.à *'i*, (.r, u^ o.-'l-j-.o -e-,- - QJl* Z{,p-<- ot>o-<f,4j5.e--.oí.c- -"-.>c,o * àtíí*^iolei,g-{ocz<.. }'r1.,.

11 Verslag Onderdeel 2a (en 2b) \r" 7a 3.u. A- t"^ S?0 t^n,l \^ r.( rl[ <-.* 1". e,l r4r*-.-o-ll:^ rc-d.;;""^ l*l : lj,-,-.-ll:.- - \ cro\ Lo -,, n.o-\- ) ^

12 .'5,r.. urrl :!r5 WÍ/tf* rl -à " )V \,t^ocr' < ul l,ru,,t.--,t\ ^y{,' \,1.f1»ti 1g^/vat\^, V^ {",,.Jl ï f í - u.,',l,,^x.^.' -J 'l*^ Lu*[ tc ( t t,14,w yjrj'ul l ) k l;"17-*i*/ u;ftvw / t!r" t, c.l*(

13 Verslag Onderdeel 2a (en 2b) t-., a/ ^r"l,l,.llil,i. 't ta".i).,v\ pr --o<- fl/[oca-, Oo h* n O<"{ d/t/r4\ ó-119ura.*. h,^ )^il^.,5e? {ll q/c^.(^_ Urut W*,._/^? L,-l 3q. //,/ &1,hl,,.u M ï3í,!t 7??i6:#l "P{'.ffiJ{i{f"ifrír I