Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 0 Bestuur en Ondersteuning"

Transcriptie

1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Lasten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 0.1 Bestuur Loonkosten taakveld bestuur Raad en raadscommissies College van Burgemeester en Wethouders Raadsgriffie Accountantscontrole Gemeentelijke Samenwerking Adviesorganen Burgerzaken Loonkosten taakveld burgerzaken Basisadministratie Berichtenverkeer Rijbewijzen Reisdocumenten Naturalisatie Burgerlijke stand Verkiezingen en referenda Straatnaamgeving Huisnummering Treasury Loonkosten taakveld treasury Deelnemingen nutsbedrijven Geldleningen korter dan 1 jaar Geldleningen langer dan 1 jaar Beleggingen OZB woningen Loonkosten taakveld OZB woningen Wet WOZ woningen Controle en oplevering wet WOZ woningen Algemene werkzaamheden wet WOZ woningen Gegevensbeheer wet WOZ woningen Jaarlijkse herwaardering wet WOZ woningen Mutatie taxaties wet WOZ woningen Waardevaststelling wet WOZ woningen Bezwaar en beroep wet WOZ woningen OZB eigenaar woningen Uitvoering wet WOZ Zwartewaterland OZB niet- woningen Loonkosten taakveld OZB niet- woningen Wet WOZ niet- woningen Controle en oplevering wet WOZ niet- woningen Algemene werkzaamheden wet WOZ niet- woningen Gegevensbeheer wet WOZ niet- woningen Jaarlijkse herwaardering wet WOZ niet- woningen Mutatie taxaties wet WOZ niet- woningen Waardevaststelling wet WOZ niet- woningen Bezwaar en beroep wet WOZ niet- woningen OZB gebruker niet- woningen OZB eigenaar niet- woningen Belastingen overig Loonkosten taakveld belastingen overig Hondenbelasting

2 0.7 Alg. uitkering en overige uitkeringen Gem.fonds Uitkering gemeentefonds Uitkering deelfonds sociaal domein Overige baten en lasten Onvoorziene uitgaven en stelposten Saldi van kostenplaatsen Werken voor derden Werken voor derden BTW Vennootschapsbelasting Mutatie reserves Reserveringen Resultaat rek. baten en lasten Saldo rekening na bestemming Totaal lasten

3 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Baten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 01. Bestuur Loonkosten taakveld bestuur Raad en raadscommissies College van Burgemeester en Wethouders Raadsgriffie Accountantscontrole Gemeentelijke Samenwerking Adviesorganen Burgerzaken Loonkosten taakveld burgerzaken Basisadministratie Berichtenverkeer Rijbewijzen Reisdocumenten Naturalisatie Burgerlijke stand Verkiezingen en referenda Straatnaamgeving Huisnummering Treasury Loonkosten taakveld treasury Deelnemingen nutsbedrijven Geldleningen korter dan 1 jaar Geldleningen langer dan 1 jaar Beleggingen Rente kort geld OZB woningen Loonkosten taakveld OZB woningen Wet WOZ woningen Controle en oplevering wet WOZ woningen Algemene werkzaamheden wet WOZ woningen Gegevensbeheer wet WOZ woningen Jaarlijkse herwaardering wet WOZ woningen Mutatie taxaties wet WOZ woningen Waardevaststelling wet WOZ woningen Bezwaar en beroep wet WOZ woningen OZB eigenaar woningen Uitvoering wet WOZ Zwartewaterland OZB niet- woningen Loonkosten taakveld OZB niet- woningen Wet WOZ niet- woningen Controle en oplevering wet WOZ niet- woningen Algemene werkzaamheden wet WOZ niet- woningen Gegevensbeheer wet WOZ niet- woningen Jaarlijkse herwaardering wet WOZ niet- woningen Mutatie taxaties wet WOZ niet- woningen Waardevaststelling wet WOZ niet- woningen Bezwaar en beroep wet WOZ niet- woningen OZB gebruker niet- woningen OZB eigenaar niet- woningen Belastingen overig Loonkosten taakveld belastingen overig Hondenbelasting

4 0.7 Alg. uitkering en overige uitkeringen Gem.fonds Uitkering gemeentefonds Uitkering deelfonds sociaal domein , , , Overige baten en lasten Onvoorziene uitgaven en stelposten Saldi van kostenplaatsen Werken voor derden Werken voor derden (BTW) Vennootschapsbelasting Mutatie reserves Reserveringen Resultaat rek. baten en lasten Saldo rekening na bestemming Totaal baten Saldo programma

5 Programma 1 Veiligheid Lasten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 1.1 Crisisbeheer en brandweer Loonkosten taakveld crisisbeheer en brandweer Preparatie brandweer Veiligheidsregio IJsselland Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Loonkosten taakveld openbare orde en veiligheid Alg. Plaatselijke Verordening Overige Bijzondere wetten Lijkschouwingen Opvang zwerfdieren HALT-buro Integrale veiligheid Totaal lasten

6 Programma 1 Veiligheid Baten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 1.1 Crisisbeheer en brandweer Loonkosten taakveld crisisbeheer en brandweer Preparatie brandweer Veiligheidsregio IJsselland Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Loonkosten taakveld openbare orde en veiligheid Alg. Plaatselijke Verordening Overige Bijzondere wetten Lijkschouwingen Opvang zwerfdieren HALT-buro Integrale veiligheid Totaal baten Saldo programma

7 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 2.1 Verkeer en vervoer Loonkosten taakveld verkeer en vervoer Wegenbeheersplan Asfaltverhardingen Elementenverharding Betonverhardingen Semi-verharde wegen Zandwegen Kunstwerken Bermen, greppels en sloten Coördinatie kabels/leidingen Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Straatmeubilair Straatreiniging Verkeersveiligheid Verkeersborden en -installatie Parkeren Loonkosten taakveld parkeren Parkeren Openbaar vervoer Loonkosten taakveld openbaar vervoer Openbaar vervoer Totaal lasten

8 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Baten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 2.1 Verkeer en vervoer Loonkosten taakveld verkeer en vervoer Wegenbeheersplan Asfaltverhardingen Elementenverharding Betonverhardingen Semi-verharde wegen Zandwegen Kunstwerken Bermen, greppels en sloten Coördinatie kabels/leidingen Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Straatmeubilair Straatreiniging Verkeersveiligheid Verkeersborden en -installatie Parkeren Loonkosten taakveld parkeren Parkeren Openbaar vervoer Loonkosten taakveld openbaar vervoer Openbaar vervoer Totaal baten Saldo programma

9 Programma 3 Economie Lasten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 3.1 Economische ontwikkeling Loonkosten economische ontwikkeling Bedrijvenpromotie/relatiebeh Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Loonkosten taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur Plattelandsontwikkeling Bedrijvenloket en regelingen Loonkosten taakveld bedrijvenloket Jaarmarkt Staphorst Maandmarkt IJhorst Weekmarkt Staphorst Overige handel en ambacht Economische promotie Loonkosten taakveld economische promotie Forensenbelasting Toeristenbelasting Totaal lasten

10 Programma 3 Economie Baten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 3.1 Economische ontwikkeling Loonkosten economische ontwikkeling Bedrijvenpromotie/relatiebeh Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Loonkosten taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur Plattelandsontwikkeling Bedrijvenloket en regelingen Loonkosten taakveld bedrijvenloket Jaarmarkt Staphorst Maandmarkt IJhorst Weekmarkt Staphorst Overige handel en ambacht Economische promotie Loonkosten taakveld economische promotie Forensenbelasting Toeristenbelasting Totaal baten Saldo programma

11 Programma 4 Onderwijs Lasten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 4.1 Openbaar basisonderwijs Basisonderwijs overige voorz Onderwijshuisvesting Loonkosten taakveld onderwijshuisvesting Basisonderwijs huisvesting Voortgezet onderwijs huisv Onderwijsbeleid en leerlingzaken Loonkosten taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken Basisonderwijs overige voorz Leerlingenverv. spec.onderwijs Voortgezet onderwijs excl. Huisv Onderw. Achterst. Beleid (OAB) Leerplichtwet Peuterspeelzaalwerk Totaal lasten

12 Programma 4 Onderwijs Baten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 4.1 Openbaar basisonderwijs Basisonderwijs overige voorz Onderwijshuisvesting Loonkosten taakveld onderwijshuisvesting Basisonderwijs huisvesting Voortgezet onderwijs huisv Onderwijsbeleid en leerlingzaken Loonkosten taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken Basisonderwijs overige voorz Leerlingenverv. spec.onderwijs Voortgezet onderwijs excl. Huisv Onderw. Achterst. Beleid (OAB) Leerplichtwet Peuterspeelzaalwerk Totaal baten Saldo programma

13 Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme Lasten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 5.1 Sportbeleid en activering Loonkosten taakveld sportbeleid en activering Sportstimulering Sportaccommodaties Loonkosten taakveld sportaccomodaties Kleedaccommodatie Voetbalver Sportvelden voetbalver Overige sportterreinen Gymnastieklokalen Sporthal Staphorst Zwembad "De Broene Eugte" Cultuurpresentatie Loonkosten taakveld cultuurpresentatie Cultuureducatie Beeldende kunst Musea Museum Staphorst Cultureel erfgoed Loonkosten taakveld cultureel erfgoed Oorlogsmonumenten Kerktorens,klokken,uurwerken Cultuurhistorie monumenten Omgevingsverg. monumenten Verbetering monumenten Advisering monumenten Media Loonkosten taakveld media Openbare Bibliotheek Lokale Omroep Openbaar groen en recreatie Loonkosten taakveld openbaar groen Waterhuishouding Boomfeestdag Omg.vergunning voor kappen Natuur en landschap Wijkgroen Groenvoorziening langs wegen Beheer bomen binnen bebouwde kom Beheer bomen buiten bebouwde kom Recreatie, toerisme en evenementen Kinderboerderij Speelplaatsen/trapveldjes Volkstuinen Totaal lasten

14 Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme Baten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 5.1 Sportbeleid en activering Loonkosten taakveld sportbeleid en activering Sportstimulering Sportaccommodaties Loonkosten taakveld sportaccomodaties Kleedaccommodatie Voetbalver Sportvelden voetbalver Overige sportterreinen Gymnastieklokalen Sporthal Staphorst Zwembad "De Broene Eugte" Specifieke uitk. sport (SPUK) Cultuurpresentatie Loonkosten taakveld cultuurpresentatie Cultuureducatie Beeldende kunst Musea Museum Staphorst Cultureel erfgoed Loonkosten taakveld cultureel erfgoed Oorlogsmonumenten Kerktorens,klokken,uurwerken Cultuurhistorie monumenten Omgevingsverg. monumenten Verbetering monumenten Advisering monumenten Media Loonkosten taakveld media Openbare Bibliotheek Lokale Omroep Openbaar groen en recreatie Loonkosten taakveld openbaar groen Waterhuishouding Boomfeestdag Omg.vergunning voor kappen Natuur en landschap Wijkgroen Groenvoorziening langs wegen Beheer bomen binnen bebouwde kom Recreatie, toerisme en evenementen Kinderboerderij Speelplaatsen/trapveldjes Volkstuinen Totaal baten Saldo programma

15 Programma 6 Sociaal domein Lasten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Loonkosten taakveld samenkracht en burgerparticipatie Nieuwkomers Kinderopvang Collectieve vervoersvoorz Ondersteuning mantelzorg Onderst. vrijwilligersbeleid Subsidies Soc. Cultureel Werk Accom. Soc. Cultureel Werk Maatschapp. Dienstverlening Ouderenzorg WMO - Clientondersteuning Wijkteams Loonkosten taakveld wijkteams Toegang Eerstelijns loket WMO Toegang Overige AWBZ Toegang C.W.O Toegang tbv Jeugdzorg Inkomensregelingen Loonkosten taakveld inkomensregelingen Inkomensvoorziening Bijzondere controle Bijstandsverl. Zelfst. (BBZ) Minimafonds Schuldregeling en sanering Bijzondere bijstand Kwijtschelding gem.belasting Begeleide participatie Loonkosten taakveld begeleide participatie Sociale werkvoorziening (oud) Arbeidsparticipatie Loonkosten taakveld arbeidsparticipatie Participatiebudget Maatwerkvoorzieningen (WMO) Loonkosten taakveld maatwerkvoorzieningen WMO Individ. Rolstoelvoorziening Individ. woningaanpassing Parkeerkaarten Scootmobielen/Indiv.vervoer Maatwerkdienstverlening Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening Indiv. hulp bij het huishouden Groepsbegeleiding WMO Individuele begeleiding WMO Vervoer ivm begeleiding WMO Eigen bijdrage CAK PGB WMO HH PGB WMO losse hulpmiddelen

16 6.72 Maatwerkdienstverlening Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening Centrum Jeugd en Gezin Maatw PGB Jeugd Zorg in natura / Jeugd Landelijke transitie speciale zorg Geëscaleerde zorg Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Centrum Jeugd en Gezin Maatw Totaal lasten

17 Programma 6 Sociaal domein Baten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Loonkosten taakveld samenkracht en burgerparticipatie Nieuwkomers Kinderopvang Collectieve vervoersvoorz Ondersteuning mantelzorg Onderst. vrijwilligersbeleid Subsidies Soc. Cultureel Werk Accom. Soc. Cultureel Werk Maatschapp. Dienstverlening Ouderenzorg WMO - Clientondersteuning Wijkteams Loonkosten taakveld wijkteams Toegang Eerstelijns loket WMO Toegang Overige AWBZ Toegang C.W.O Toegang tbv Jeugdzorg Inkomensregelingen Loonkosten taakveld inkomensregelingen Inkomensvoorziening Bijzondere controle Bijstandsverl. Zelfst. (BBZ) Minimafonds Schuldregeling en sanering Bijzondere bijstand Kwijtschelding gem.belasting Begeleide participatie Loonkosten taakveld begeleide participatie Sociale werkvoorziening (oud) Arbeidsparticipatie Loonkosten taakveld arbeidsparticipatie Participatiebudget Maatwerkvoorzieningen (WMO) Loonkosten taakveld maatwerkvoorzieningen WMO Individ. Rolstoelvoorziening Individ. woningaanpassing Parkeerkaarten Scootmobielen/Indiv.vervoer Maatwerkdienstverlening Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening Indiv. hulp bij het huishouden Groepsbegeleiding WMO Individuele begeleiding WMO Vervoer ivm begeleiding WMO Eigen bijdrage CAK PGB WMO HH PGB WMO losse hulpmiddelen

18 6.72 Maatwerkdienstverlening Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening Centrum Jeugd en Gezin Maatw PGB Jeugd Zorg in natura / Jeugd Landelijke transitie speciale zorg Totaal baten Saldo programma

19 Programma 7 Volksgezondheid en milieu Lasten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 7.1 Volksgezondheid Loonkosten taakveld volksgezondheid GGD IJsselland Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondh. CJG Uniform deel Riolering Loonkosten taakveld riolering Gemeentelijk rioleringsplan Vrijvervalriolering Drukriolering Waterbeheer Rioolheffing Afval Loonkosten taakveld afval Huisvuilinzameling/-afvoer Separate inzameling Afvalstoffenheffing Milieubeheer Loonkosten taakveld milieubeheer Algemeen WABO Omgev.verg.+meldingen milieu Toezicht en Handhaven milieu Externe veiligheid Duurzaamheid Milieutoets fysieke leefomg Spec.Vergunningverl. en Handh Begraafplaatsen Loonkosten taakveld begraafplaatsen Begraven Groenbeheer begraafplaatsen Totaal lasten

20 Programma 7 Volksgezondheid en milieu Baten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 7.1 Volksgezondheid Loonkosten taakveld volksgezondheid GGD IJsselland Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondh. CJG Uniform deel Riolering Loonkosten taakveld riolering Gemeentelijk rioleringsplan Vrijvervalriolering Drukriolering Waterbeheer Rioolheffing Afval Loonkosten taakveld afval Huisvuilinzameling/-afvoer Separate inzameling Afvalstoffenheffing Milieubeheer Loonkosten taakveld milieubeheer Algemeen WABO Omgev.verg.+meldingen milieu Toezicht en Handhaven milieu Externe veiligheid Duurzaamheid Milieutoets fysieke leefomg Spec.Vergunningverl. en Handh Begraafplaatsen Loonkosten taakveld begraafplaatsen Begraven Groenbeheer begraafplaatsen Totaal baten Saldo programma

21 Programma 8 Volkshuisvesting en milieu Lasten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 8.1 Ruimtelijke ordening Loonkosten taakveld ruimtelijke ordening Structuurplannen Bestemmingsplannen Grondexploitatie Loonkosten taakveld grondexploitatie Beheer gronden op termijn in exploitatie In bouwexploitatie genomen gronden Best. Plan IJhorst West uitbr Best. Plan de Esch Best. plan Rouveen-Zuid Best. plan IJhorst West Strategische gronden Best. plan Rouveen-West Best. plan Rouveen-West Best. plan De Baarge Best. plan De Esch Best. plan De Esch Best. plan Staphorst De Slagen Best. plan Bullingerslag Gronden in exploitatie Wonen en bouwen Loonkosten taakveld wonen en bouwen Omg.vergunning afwijk. bouwpl Handhaving betemmingsplannen Overige volkshuisvesting Gemeentelijk woningbezit Omgevingsvergunning Bouwen Welstand Bouwcontrole Vastgoedregistratie Basisreg. Adressen en Geb. BAG Basiskaart Grootsch.Topo (BGT) Totaal lasten

22 Programma 8 Volkshuisvesting en milieu Baten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening 8.1 Ruimtelijke ordening Loonkosten taakveld ruimtelijke ordening Structuurplannen Bestemmingsplannen Grondexploitatie Loonkosten taakveld grondexploitatie Beheer gronden op termijn in exploitatie In bouwexploitatie genomen gronden Best. Plan IJhorst West uitbr Best. Plan de Esch Best. plan Rouveen-Zuid Best. plan IJhorst West Strategische gronden Best. plan Rouveen-West Best. plan Rouveen-West Best. plan De Baarge Best. plan De Esch Best. plan De Esch Best. plan Staphorst De Slagen Best. plan Bullingerslag Gronden in exploitatie Wonen en bouwen Loonkosten taakveld wonen en bouwen Omg.vergunning afwijk. bouwpl Handhaving betemmingsplannen Overige volkshuisvesting Gemeentelijk woningbezit Omgevingsvergunning Bouwen Welstand Bouwcontrole Vastgoedregistratie Basisreg. Adressen en Geb. BAG Basiskaart Grootsch.Topo (BGT) Totaal baten Saldo programma

23 Programma 9 Overhead Lasten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening Personeel Loonkosten taakveld overhead Gemeentesecretaris Personeel- en organis. ontwik Rechtspositie A.R.B.O Informatievoorziening Info- en automatiseringsontw Syteembeheer/netwerkbeheer Ondersteuning gebruikers Automatiseringsprojecten Verbetering dienstverlening Systeembeheer tbv DOSZ-gem Organisatie Bestuursonderst. secretaris Best.onderst. Bestuur & Manag Best.onderst. Ontw. en Beheer Best.Onderst. Samenleving Managementteam Financiën Programmabegroting Beheersproductenbegroting Meerjarenproductenbegroting Managementrapportages Onderzoeken AO/IC Jaarrekening/Jaarverslag Grootboekadministratie Crediteurenadministratie Debiteurenadministratie Loon-,traktie en urenverdeling Verzekeringen BTW-Compensatiefonds Algemene/ interne zaken Catering Reproduktie Kantine Gemeentehuis Receptie Documentatie/vakliteratuur Bodediensten Kantoorartikelen Archivering Postverwerking Telefoon Communicatie Bezwaarschriften Klachtrecht Juridische ondersteuning Representatie Voorlichting / communicatie Huisvesting Huisvesting gemeentehuis

24 Materieel openbare werken Werkplaats Openbare Werken Vervoermiddelen Gereedschappen Traktie Vrachtauto Traktie, Tractor Totaal lasten

25 Programma 9 Overhead Baten Rek.nr. Omschrijving Begroting Begroting na wijziging Rekening Personeel Loonkosten taakveld overhead Gemeentesecretaris Personeel- en organis. ontwik Rechtspositie A.R.B.O Informatievoorziening Info- en automatiseringsontw Syteembeheer/netwerkbeheer Ondersteuning gebruikers Automatiseringsprojecten Verbetering dienstverlening Systeembeheer tbv DOSZ-gem Organisatie Bestuursonderst. secretaris Best.onderst. Bestuur & Manag Best.onderst. Ontw. en Beheer Best.Onderst. Samenleving Managementteam Financiën Programmabegroting Beheersproductenbegroting Meerjarenproductenbegroting Managementrapportages Onderzoeken AO/IC Jaarrekening/Jaarverslag Grootboekadministratie Crediteurenadministratie Debiteurenadministratie Loon-,traktie en urenverdeling Verzekeringen BTW-Compensatiefonds Algemene/ interne zaken Catering Reproduktie Kantine Gemeentehuis Receptie Documentatie/vakliteratuur Bodediensten Kantoorartikelen Archivering Postverwerking Telefoon Communicatie Bezwaarschriften Klachtrecht Juridische ondersteuning Representatie Voorlichting / communicatie Huisvesting Huisvesting gemeentehuis

26 Materieel openbare werken Werkplaats Openbare Werken Vervoermiddelen Gereedschappen Traktie Vrachtauto Traktie, Tractor Totaal baten Saldo programma