Jaarrekening Jaarrekening Stichting Levenswijs. Berlicum. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening Jaarrekening Stichting Levenswijs. Berlicum. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2018"

Transcriptie

1 Jaarrekening 218 Berlicum Rapport inzake jaarrekening per 31 december april 219 1

2 Inhoud Berlicum Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Cashflow 5 Pag Toelichting Toelichting op de Balans per 31 december Toelichting op de Winst- en verliesrekening over

3 Balans per 31 december 218 Activa 218 Vaste Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Tussenrekeningen Passiva 218 Eigen vermogen Eigen vermogen Langlopende schulden Langlopende schulden Voorzieningen Kortlopende schulden Belastingen & sociale lasten Overige kortlopende schulden

4 Winst- en verliesrekening over 218 Resultaat 218 Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Kostprijs van de omzet Overige bedrijfsopbrengst Bedrijfskosten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingskosten Autokosten Verkoopkosten 9.98 Distributiekosten Algemene kosten Resultaat uit bedrijfsuitoefening Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

5 Cashflow over 218 Cashflow 218 Cash flow uit operationele activiteiten Winst Afschrijvingen Cash flow uit investeringen Boekwaarde vaste activa per 1/1 + Investeringen Desinvesteringen Cash flow uit financieringen Langlopende schulden Privé stortingen en opnamen Cash flow uit mutatie werkkapitaal Vlottende activa Kortlopende schulden Cash flow Mutatie liquide middelen Controle 5

6 Toelichting op de Balans per 31 december 218 Activa 218 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa 6

7 Toelichting op de Balans per 31 december 218 Activa 218 Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen RABO Tussenrekeningen Vlottende activa Totaal activa

8 Toelichting op de Balans per 31 december 218 Passiva 218 Eigen vermogen Kapitaal Resultaat boekjaar Eigen vermogen Langlopende schulden Voorzieningen Langlopende schulden Leverancierskredieten Crediteuren Belastingen & sociale lasten Overige kortlopende schulden Diverse schulden kort Kortlopende schulden Totaal passiva

9 Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 218 Resultaten 218 Netto omzet Kostprijs van de omzet Overige bedrijfsopbrengsten Giften en donaties Totaal bedrijfsopbrengsten

10 Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 218 Resultaten 218 Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten Reiskostenvergoeding Kostenvergoeding Pensioenlasten Totaal personeelslasten Afschrijving materiële vaste activa Afschrijving immateriële vaste activa Totaal afschrijvingen Huisvestingskosten Autokosten Verkoopkosten Voorstellingen Distributiekosten Algemene kosten PR &Communicatie 871 Drukwerk & papier 38 1

11 Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 218 Resultaten 218 Bankkosten 23 Overige algemene kosten Foutenrekening Totaal overige bedrijfslasten Financiële baten en lasten Totaal financiële baten en lasten 11