Aan de waterkant. An der Waterkant SÜDHOLLAND & SEELAND ZUID-HOLLAND & ZEELAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de waterkant. An der Waterkant SÜDHOLLAND & SEELAND ZUID-HOLLAND & ZEELAND"

Transcriptie

1 Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr SÜDHOLLAND & SEELAND An der Waterkant Aan de waterkant ZUID-HOLLAND & ZEELAND

2 Thuis in Nederland. Thuis in de wereld. Ruim 700 buitenlandse kantoren in ruim 40 landen. Ook in Duitsland. Internationaal Zakendoen? De Rabobank is met ruim 700 buitenlandse kantoren en 20 International Desks thuis in de wereld - waaronder Duitsland. We kennen er de markt, de wet- en de regelgeving en we hebben het netwerk. We begrijpen dan ook waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat. Kijk op rabobank.nl/internationaal Samen sterker

3 editorial Gute Zeichen für die zweite Jahreshälfte Positieve signalen voor de tweede helft Precies aan het begin van de zomer zorgt niet alleen koning voetbal in Duitsland en Nederland voor goede stemming. Ook de economie herstelt in toenemende mate van de jarenlange crisis. Voor Duitsland voorspelt de Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK) inmiddels een groei van 2 procent. Het Hamburgse Weltwirtschaftsinstitut ver - wacht zelfs 2,2 procent. Volgend jaar zou de situatie nog verder verbeteren. En hoe - wel de prognoses in Nederland nog iets terughoudender zijn, verbetert de stem - ming in de industrie ook hier zienderogen. De inkomens stijgen, de schulden nemen af en het tekort op de overheidsbegroting valt lager uit dan verwacht. Positieve signalen dus voor de tweede helft van het jaar. Dat merkt ook de Nederlands- Duitse Handelskamer die in de afgelopen weken duidelijk meer aanvragen kreeg dan gebruikelijk in de zomermaanden. Eind juni stond het aantal nieuwe leden in het lopende jaar al op meer dan 100 een recordaantal. Ook het zoals altijd goed bezochte Zomerfeest heeft voor mij onder - streept hoe levendig ons netwerk is en hoe actief onze leden aan de goede verstand - houding tussen beide landen bijdragen. Pünktlich zum Sommerbeginn sorgte nicht nur König Fußball für gute Stimmung in den Niederlanden und Deutschland. Auch die Wirtschaft erholt sich zunehmend von der jahrelangen Krise. Für Deutschland prognostiziert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) inzwischen 2 Prozent Wachstum, das Ham - burgische Weltwirtschaftsinstitut gar 2,2 Prozent. Im kommenden Jahr soll die Lage sogar noch besser sein. In den Niederlanden mögen die Prognosen noch verhalten ausfallen, doch die Stimmung in der Industrie hellt sich zusehends auf, die Einkommen steigen, die Schulden gehen zurück und das Staatsdefizit fiel geringer aus als erwartet. Gute Vorzeichen also für die zweite Jahres - hälfte. Das spürt auch die Deutsch-Nieder - ländische Handelskammer, die in den vergangenen Wochen deutlich mehr An - fragen als in den Sommermonaten üblich erhalten hat. Bis Ende Juni lag die Zahl der Neumitglieder für das laufende Jahr bereits bei über 100 ein Spitzenwert. Auch das gut besuchte Sommerfest hat für mich unter - strichen, wie lebendig unser Netzwerk ist und wie aktiv die Mitglieder am guten Verhältnis unserer Länder mit arbeiten. Foto: Siemens Ab van der Touw Präsident / Voorzitter DNHK De DNHK is een dynamische organisatie die naast haar dienstverlening voor marktbetreding en uitbreiding ook in toenemende mate als belangenbehartiger van het bedrijfsleven wordt waargeno men. Als nieuwe voorzitter wil ik mijn voor - ganger Thomas Hoyer bedanken voor zijn successen op dit gebied. Ik zal me ervoor inzetten om verder te gaan op deze succesvolle weg. In het bijzonder verheug ik mij erop om de goede persoon - lijke omgang van de DNHK met mede - werkers, leden en klanten te onderhouden. Ik wens u allen een succesvolle tweede helft van 2014 toe! Die DNHK ist eine dynamische Organi sa - tion, die neben ihren Dienstleistungen für den Markteinstieg und ausbau auch zunehmend als Interessenvertretung der Wirtschaft wahrgenommen wird. Als neuer Präsident möchte ich meinem Vorgänger Thomas Hoyer für seine Erfolge auf diesem Gebiet danken. Ich werde mich dafür ein - setzen, diesen erfolgreichen Weg weiter - zugehen. Insbesondere freue ich mich darauf, den guten, menschlichen Umgang der DNHK mit Mitarbeitern, Mitgliedern und Kunden zu pflegen. Ihnen allen wünsche ich weiterhin ein erfolg - reiches Jahr 2014! 3

4 DNHK- 04/ CHEMIEFORUM LEVERKUSEN THEMA ZUID-HOLLAND & ZEELAND DNHK-STANDPUNKTE >> KOMMENTAR / COMMENTAAR Berliner Koalition: in Zerrissenheit vereint Berlijnse coalitie: één in verdeelheid SERVICE Markteinstieg richtig vorbereiten Marktbetreding goed voorbereiden BRANCHE Solarbranche strebt zurück ins Licht Zonne-energiesector ziet weer licht KARRIERE / CARRIÈRE Flexibles Arbeiten: Wie sieht der Job der Zukunft aus? Flexibel werken: hoe ziet de baan van de toekomst eruit? 6 Agenda 8 Gastkommentar / Gastcommentaar 10 Forum 12 DNHK-Service 18 Neue Mitglieder / Nieuwe leden 26 Titelthema 48 DNHK-News 70 Personalia 48 DNHK-Sommerfest auf Kasteel Nyenrode DNHK-Zomerfeest op Kasteel Nyenrode Voor de tweede keer vierde de DNHK op 27 juni 2014 met leden en vrienden het Zomerfeest op Kasteel Nyenrode in Breukelen. Samba, muziek en een vogelshow vormden de omlijsting voor uitgebreid netwerken en nieuwe contacten tussen de meer dan 500 gasten. Zum zweiten Mal feierte die DNHK am 27. Juni 2014 mit Mitglie dern und Freunden ihr Sommerfest auf Schloss Nyenrode in Breukelen. Samba, Musik und eine Greif - vogel show formten den Rahmen für Netz werk und neue Kontakte zwischen den mehr als 500 Gästen. 72 Unternehmen / Ondernemingen 80 Recht 82 Konjunktur / Conjunctuur 86 Kultur / Cultuur 88 Geschäftskontakte / Handelscontacten 89 Impressum 90 Mein Büro / Mijn kantoor 4

5

6 EUROBIKE Voor fietsliefhebbers is de Eurobike-beurs in het Duitse Friedrichshafen een ideaal platform om alle nieuwtjes uit de fietswereld op te doen. Ongeveer 140 bedrijven testen daar van wo 27 t/m za 30 augustus 2014 hun producten in de praktijk. Naast tweewielers, kleding en fiets - reizen wacht de bezoekers dit jaar ook een E-bike-parcours. Für Fahrradliebhaber ist die Eurobike-Messe in Friedrichshafen eine ideale Plattform, um sich über Neuheiten aus der Fahrradwelt zu informieren. Rund 140 Unternehmen testen dort von Mi bis Sa, August 2014, ihre Produkte unter Echtbedingungen. Neben Zweirädern, Kleidung und Fahrradreisen wartet in diesem Jahr auch ein E-Bike- Parcours auf die Besucher. HAUS.BAU.ENERGIE Duurzame energiewinning is dit jaar het hoofd - thema van de Haus.Bau.Energie-beurs in Erfurt. Van vr 29 t/m zo 31 augustus 2014 laten bedrijven uit de energie- en verwarmings techniek inno va - tieve oplossingen voor zowel nieuwbouw- als renovatieobjecten zien. Die kosteneffiziente Energiegewinnung ist Hauptthema der diesjährigen Haus.Bau.Energie- Messe in Erfurt. Von Fr bis So, August 2014, zeigen dort fachkundige Unternehmen aus der Branchen Energie- und Heiztechnik innovative Lösungen für Neubauten und Renovierungsobjekte. CARAVAN SALON De Caravan Salon Düsseldorf is de grootste tentoonstelling voor campers en caravans. Meer dan tweeduizend recreatievoertuigen, van com pacte tweepersoons campers tot familiecaravans en luxevoertuigen zullen daar van vr 29 t/m zo 7 september 2014 worden gepresenteerd. Die Caravan Salon Düsseldorf ist die welt - größte Ausstellung für Reisemobile und Caravans. Mehr als zweitausend Freizeit - fahrzeuge, von kom pakten Reisemobilen für zwei Per sonen über Familiencaravans bis hin zu Luxus mobilen, werden dort von Fr bis So, 29. August bis 7. September 2014, präsentiert. BRILLE & CO Op vierkante meter toont de internatio - nale vakbeurs voor opticiens, Brille & Co van za 30 t/m zo 31 augustus 2014 de nieuwste brillen mode, contactlenzen en instrumenten. Circa 130 expo santen wachten in de beurshallen van Dort mund. Auf Quadratmetern zeigt die inter natio - nale Fachmesse für Augenoptik, Brille & Co, von Sa bis So, August 2014, neue Brillenmodelle, Kontaktlinsen und Werkstatt - bedarf. Rund 130 Aussteller werden in den Dortmunder Messehallen erwartet. Foto: Brille & Co TENDENCE De internationale beurs voor consumenten - goederen, Tendence, in Frankfurt am Main is een ontmoetingsplaats voor fabrikanten en afnemers van woonaccessoires, meubelen, lederwaren, cadeau- en decoratieartikelen en ambachtelijke kunst. Meer dan expo - santen presenteren daar van za 30 augustus tot di 2 september 2014 hun producten. Die internationale Konsumgütermesse Tendence in Frankfurt am Main ist ein Treffpunkt für Hersteller und Abnehmer von Wohnaccessoires, Möbeln, Lederwaren, Geschenk- und Dekorationsartikeln und Kunsthandwerk. Mehr als Aussteller stellen dort von Sa bis Di, 30. August bis 2. September 2014, ihre Produkte vor. TRANSPORT COMPLEET Op de beurs Transport Compleet in Gorinchem komen van di 2 t/m do 4 september 2014 onder - nemingen uit de transport- en export sector evenals vertegenwoordigers van taxi- en touringcarbedrijven bij elkaar. Auf der Transport Compleet Messe im niederländischen Gorinchem treffen von Di bis Do, September 2014, zahlreiche Unternehmen der Transport- und Export - branche sowie Taxi und Touringcar - unternehmen aufeinander. VILO Voor de 14e keer op rij vindt van di 2 t/m do 4 september 2014 de logistiekbeurs VILO plaats. In de evenementenhal Hardenberg presenteren ondernemers uit de transport- en logistieksector hun producten en diensten. Zum 14. Mal in Folge findet von Di bis Do, September 2014 die Logistikmesse VILO statt. In der Eventhalle Hardenberg präsen - tieren Vertreter der Transport- und Logistik - branche sowie Unternehmen der Verpackungs - industrie ihre Produkte und Dienstleistungen. WERELDHAVENDAGEN De Rotterdamse haven, motor van de Neder - landse economie en de grootste haven van Europa, biedt van vr 5 t/m zo 7 september 2014 een kijkje in de wereld van marine- en vracht - scheepvaart, de goederenomslag en het Euro - pese logistieke netwerk. Muziek, theater en een groot vuurwerk zorgen voor entertainment bij de Wereldhavendagen. Der Rotterdamer Hafen, Motor der nieder län - dischen Wirtschaft und größter Hafen in Europa, gewährt von Fr bis So, September 2014, Einblick in die Marine- und Fracht schiff - fahrt, den Güterumschlag und das europäische Logistiknetz. Musik, Theater und ein großes Feuerwerk sorgen für Unterhaltung auf den Welthafentagen. Foto: Port of Rotterdam/Freek van Arkel STEUEROPTIMIERUNG Vragen rondom het Nederlandse belasting - systeem worden beantwoord tijdens het DNHKseminar Nederlands-Duitse belastingoptimalisatie voor grensoverschrijdende onder nemingen, dat plaatsvindt op di 30 september 2014 bij de IHK Mönchengladbach. Fragen rund um das niederländische Steuer - system beantwortet das DNHK-Seminar Deutsch-niederländische Steueroptimierung für grenzüberschreitenden Unternehmen, das am Di, 30. September 2014, bei der IHK Mönchengladbach stattfindet. 6

7 ist, wenn du immer volle Leistung bekommst. Deutschlands Beliebteste Bank Über 8 Millionen zufriedene Kunden sind bereits überzeugt! Jetzt eröffnen! 069 / Zum achten Mal in Folge wurde die ING-DiBa zu Deutschlands Beliebtester Bank gewählt. Profitieren auch Sie von der Leistungsstärke und Zuverlässigkeit des Testsiegers.

8 gastcommentaar GROSSE KOALITION / GROTE COALITIE Lieben lernen Leren liefhebben Es war keine Liebes-, sondern eine Zwangsheirat: Entsprechend holprig haben CDU/CSU und SPD das erste Jahr der Großen Koalition verlebt. Nach der Sommerpause wird sich zeigen, welche Sprengkraft TTIP und die Anschaffung von Gefechtsdrohnen bergen. Het was geen liefdes-, maar een verstandshuwelijk: net zo hobbelig verliep het eerste jaar van de Grote Coalitie voor CDU/CSU en SPD. Na het zomerreces zal blijken hoe explosief TTIP en de aanschaf van gevechtsdrones zullen uitpakken. Een stabiele regering. Dat was de belangrijkste reden voor de Duitse coalitiepartijen CDU/CSU en SPD om na de verkie - zingen vorig jaar september ondanks alle onderlinge tegen - stellingen weer met elkaar onder één deken te kruipen. Dat ge - beurde onder het motto dat een dergelijke regering van natio nale eenheid juist nu noodzakelijk was vanwege de nogal altijd crisis in Europa. Na het eerste politieke seizoen van de Grote Coalitie in de Duitse Bondsdag moet nu de vraag gesteld worden: werkt het? Immers, toen het derde kabinet-merkel in december vorig jaar eindelijk aantrad, leek het erop dat deze GroKo in plaats van een baken van rust en een motor van economische voorspoed wel eens een vechtcoalitie kon worden. De deelnemende partijen bleven lang na het sluiten van het regeerakkoord elkaars beleids voor nemens afbranden. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) moest haar kabinet in januari nog een keer in een kasteeltje buiten Berlijn opsluiten om rust in de tent te krijgen. Ofschoon men na een nachtje slapen in glimlachende harmonie voor de microfoons stond, kraakte de coalitie enige weken later alweer in alle voegen. SPD-Fractievoorzitter Thomas Oppermann bracht Hans-Peter Friedrich, de CSU-minister van landbouw ten val in verband met de onfrisse affaire rond het voormalig Bondsdaglid Sebastian Edathy (SPD). Het lukte Merkel en vice-bondskanselier Sigmar Gabriel (SPD) de verhitte gemoederen te temmen, maar stabiliteit ziet er anders uit. De Oekraïne-crisis was voor de GroKo een blessing in disguise. De hoogoplopende spanning in de voormalige Sovjetrepubliek, de annexatie van de Krim door Rusland en het gepook van Moskou in de Donbas onttrokken de onderlinge kift in het Duitse kabinet gedurende enige maanden aan het zicht. Maar de laatste weken voor het reces begon het gezaag weer. De SPD presenteerde de eerste beleidsmaatregelen, die opzichtig gevierd werden als succes van de sociaaldemocraten: het mini - mum loon, de aangepaste Wet op de Duurzame Energie (EEG), het vroegpensioen, of het toestaan van de dubbele nationaliteit voor Turken van de tweede generatie. Volker Kauder, de voorzitter van de CDU-fractie in de Bondsdag, zag dat met lede ogen aan. Typische CDU-projecten zoals de verscherping van de prostitutie - wet en aanscherping van wetgeving tegen kinderporno staan bij minister Manuela Schwesig (Familiezaken, SPD) op een laag vuurtje. Binnen de coalitie wordt de spanning voelbaar, en dan niet alleen omdat de CSU nog een keer wraak zal nemen voor de val van minister Friedrich. De vraag is welke portefeuille de komende tijd het meeste dyna - miet blijkt te bevatten. Is het Defensie? Omdat minister Ursula von der Leyen (CDU) staat te trappelen om gevechtsdrones aan te bouwen? Of wordt het de portefeuille van Gabriel? Vanwege het trans-atlantische Vrijhandelsakkoord (TTIP), waar de sociaal - democraten slecht van slapen? Feiten zijn: Merkel is onlangs 60 jaar geworden, dit is haar derde kabinet. Als het aan Gabriel en de SPD ligt, is het ook haar laatste. En de sociaaldemocraten hoeven niet speciaal te wachten tot de verkiezingen van 2017 voor het zover is. Werkt de GroKo? Ja, als het gaat om de productie van beleid. Maar niet als het gaat om stabiliteit. Frank Vermeulen 8

9 gastkommentar Die Ukraine-Krise war für die GroKo ein Blessing in Disguise. Die Spannungen in der ehemaligen Sowjetrepublik, die Annexion der Krim durch die Russen und das Anheizen der Stimmung in der ostukrainischen Donbas durch Moskau entzogen die gegenseitige Missgunst im deutschen Kabinett für einige Monate der öffent - lichen Wahrnehmung. Aber in den letzten Wochen vor der Sommerpause begann das Sägen an den Stuhlbeinen schon wieder. Die SPD präsentierte die ersten Regierungsbeschlüsse, die demonstrativ als Erfolge der Sozialdemokraten gefeiert wurden: Mindestlohn, das angepasste Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), die Frührente sowie das Zu - geständnis einer doppelten Staatsbürgerschaft für Türken der zweiten Generation. Volker Kauder, Vorsitzender der CDU-Bundes - tagsfraktion, verfolgte das mit leidendem Blick. Typische CDU- Projekte wie ein schärferes Prostitutionsgesetz oder die Verschär - fung der Gesetzgebung gegen Kinderpornografie köcheln bei der zuständigen Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) auf kleiner Flamme. In der Koalition wird die Anspannung immer spürbarer, nicht nur, weil die CSU irgendwann Rache für den Fall ihres Ministers Friedrich nehmen möchte. Foto: imago Eine stabile Regierung. Das war der wichtigste Anlass für die deutschen Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD, um nach den Wahlen im vergangenen September trotz aller Verschiedenheiten wieder miteinander unter dieselbe Decke zu schlüpfen. Als Motto galt, dass eine solche Regierung der nationalen Einheit jetzt notwendig sei, schon allein wegen der noch immer andauernden Krise in Europa. Am Ende des ersten Regierungsjahres der Großen Koalition darf nun die Frage gestellt werden: Funktioniert das auch? Schließ - lich deutete im vergangenen Dezember, als das dritte Merkel- Kabinett endlich antrat, vieles darauf hin, dass diese GroKo nicht so sehr ein Garant für Ruhe und Motor wirtschaftlichen Strebens werden könne, sondern vielmehr eine wahre Gefechts - koalition. Noch lange nach der Vereinbarung des Koalitions - vertrages feuerten die beteiligten Parteien auf die Vorhaben der jeweils anderen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) musste ihr Kabinett im Januar noch einmal in einem Schloss vor den Toren Berlins einschließen, um Ruhe in den Karton zu bekommen. Obwohl man nach einer Nacht des Schlafes in lächelnder Harmonie vor den Mikrofonen stand, ächzte die Koalition schon wenige Wochen später erneut in allen Fugen. Der SPD- Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann brachte Hans-Peter Friedrich, den CSU-Landwirtschaftsminister, mit einer un - schönen Affäre rund um das ehemalige Bundestagsmitglied Sebastian Edathy (SPD) zu Fall. Zwar gelang es Merkel und ihrem Vizekanzler, Sigmar Gabriel (SPD), die erhitzten Gemüter zu beruhigen, aber Stabilität sieht anders aus. Die Frage ist, welche Portefeuille in der nächsten Zeit das meiste Dynamit bereithält. Vielleicht die Verteidigungspolitik? Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) trappelt doch schon mit den Füßen, weil sie Kampfdrohnen anschaffen möchte. Oder wird es das Portefeuille von Gabriel? Schon wegen des transatlantischen Frei - handelsabkommens TTIP, das den Sozialdemokraten schlaflose Nächte bereitet? Tatsache ist: Merkel ist gerade 60 Jahre alt gewor - den, dies ist ihre dritte Legislaturperiode als Regierungs chefin. Wenn es nach Gabriel geht, wird es auch ihre letzte sein. Und die Sozialdemokraten müssen nicht unbedingt bis zur nächsten regulären Bundestagswahl 2017 warten. Funktioniert die GroKo? Ja, wenn es um politische Entscheidungen geht. Aber wenn wir von Stabilität sprechen: nein. Frank Vermeulen Frank Vermeulen (Brisbane, 1958) Foto: Frank Vermeulen ist Korrespondent des NRC Handels - blad in Berlin. Zuvor leitete er unter anderem die Politikredaktion in Den Haag. Außerdem arbeitete er als politischer Kommentator und Korrespondent in Jakarta. Frank Vermeulen (Brisbane, 1958) is correspondent voor NRC Handelsblad in Berlijn. Hij was hier voor onder meer chef van de redactie politiek en bestuur in Den Haag. Ook was hij politiek commentator en corres pon dent in Jakarta. 9

10 forum THESE/STELLING Schluss mit dem Wildwuchs von Flex-Arbeit Stop de wildgroei van flexwerkers in Nederland De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Mede veroorzaakt door de jarenlange economische crisis is het aantal flexwerkers in rap tempo toegenomen. Voor werkgevers verminderen flexcontracten immers de risico s in geval van ontslag. Werknemers met een flexibel arbeidscontract lopen echter tegen problemen aan. Zo is het verkrijgen van een hypotheek bijzonder moeilijk evenals het opbouwen van een pensioen. Moeten we daarom de groei van flexwerk een halt toeroepen? Een Pro & Contra in de DNHK markt. Der niederländische Arbeitsmarkt wird immer flexibler. Auch wegen der jahrelangen Wirtschaftskrise hat die Zahl der so genannten Flexwerker rasant zugenommen. Für Arbeitgeber verringern atypische Vertragsverhältnisse meist die Risiken im Fall einer Entlassung. Arbeitnehmer mit einem Flex-Vertrag stehen dagegen häufig vor Problemen. So ist es etwa schwierig, ohne festen Arbeitsvertrag eine Hypothek zu erhalten oder eine geregelte Rente aufzubauen. Ein Pro & Contra im DNHK markt. FORUM Foto s: imago, UvA, Randstad Wilt u op de standpunten in Pro & Contra reageren? Heeft u zelf een voorstel voor een onderwerp of wilt u commentaar geven op een van de artikelen in dit blad? Schrijft u ons dan. Graag publiceren wij uw ingezonden brief. U kunt de redactie via bereiken op Wollen Sie auf die Standpunkte in Pro & Contra reagieren? Haben Sie eigene Themenvorschläge, oder möchten Sie einen Kommentar zu einem der Texte im Heft abgeben? Dann schreiben Sie uns. Gern veröffentlichen wir Ihren Leserbrief. Sie erreichen die Redaktion per unter 10

11 forum pro contra Ronald Beltzer ist Professor für Arbeit & Unternehmen an der Juristischen Fakultät der Universität Amsterdam. Ronald Beltzer is Hoogleraar Arbeid & Onderneming aan de Facul - teit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam Jacques van den Broek ist CEO des Zeitarbeitsunternehmens Randstad und Vorstandsmitglied der DNHK. Jacques van den Broek is CEO van Randstad en bestuurslid van de DNHK. Een toename van het aantal flexwerkers is inderdaad ongewenst als we uitgaan van het huidige systeem waarin vaste arbeids - contracten te vast zijn geworden. Werkgevers kiezen als gevolg daarvan voor meer flex con - tracten. Ik vind dat een keuze uit armoede: men wil het veel te zwaar opgetuigde vaste contract ontlopen. De keuze is echter niet vreemd als je weet dat je in dit land tot wel twee jaar loon moet doorbetalen bij ziekte en soms zomaar een vergoeding moet betalen, terwijl daar vaak geen reden voor is en we toch een goede WW kennen. Probleem is dat de huidige flexcontracten wel weer erg flexibel zijn: je kunt ze zonder reden en vaak sluiten. Ik noem verder payrolling als voorbeeld: een nietgeregeld juridisch wild westen. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid verkleint straks het gat: geen abnormaal hoge vergoedingen meer helpt zeker om de bezwaren van werkgevers tegen het vaste contract te verminderen. Nu die exorbitante loondoorbetaling bij ziekte nog, en we hoeven deze discussie niet meer te voeren. Het gaat immers niet om meer flex per se. Het gaat erom vast minder vast te maken. Een flexibele arbeidsmarkt draagt bij aan het concurrerend vermogen van de Neder landse economie. De discussie moet niet gaan over de vraag óf er flexibiliteit is, maar hoe we flexibiliteit op de juiste wijze kunnen organi - seren. Nog vaak wordt de contract vorm als uitgangspunt genomen om aan te tonen dat er door het ontbreken van zeker heid een twee deling op de arbeidsmarkt dreigt te ontstaan. Het gaat echter om maatschappelijke zekerheid en daarin spelen naast werkgevers ook bijvoorbeeld banken en ver zekeraars een rol. Kijk bij het verstrekken van een hypotheek niet alleen naar de arbeidsovereenkomst, maar naar het perspectief dat iemand op de arbeidsmarkt heeft. In plaats van alle zekerheid rond het contract voor onbepaalde tijd te organiseren moeten we onze energie richten op het vormgeven van een (sociale) zekerheid die past bij de arbeids - marktontwikke ling. Als tegelijkertijd het verlagen van de arbeids - kosten en de risico's voor de werkgever die zijn verbonden aan een arbeidsovereenkomst onder de loep worden genomen, dan is deze schijndiscussie snel ten einde. Het verminde ren van het aantal flex werkers is als het kind met het badwater weggooien. Eine Zunahme der Flexarbeiter ist in der Tat nicht wünschens - wert, sofern wir vom heutigen System ausgehen, in dem feste Arbeits verhältnisse zu fest geworden sind. Arbeitgeber entschei - den sich infolgedessen häufiger für atypische Arbeitsverträge. Aus meiner Sicht ist das eine Entscheidung mangels Alternativen: Man möchte damit dem viel zu straffen Reglement des festen Vertrags entgehen. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass Arbeitgeber in diesem Land im Krankheitsfall bis zu zwei Jahre Lohn zahlen oder eine besondere Abfindung entrichten müssen, obwohl dafür häufig kein Grund besteht und wir eine gute Arbeitslosenversicherung haben. Umgekehrt besteht das Problem, dass die Flex-Verträge wiederum sehr flexibel sind. Man kann sie eigentlich ohne Grund und beliebig häufig schließen. Ich nenne Payrolling als Beispiel: ein juristischer Wilder Westen. Das neue Gesetz Werk & Zekerheid verringert dieses Loch in Zukunft. Es gibt keine abnormal hohen Abfin - dungen mehr, was die Beschwerden der Unternehmer gegen Festverträge sicherlich verringern wird. Jetzt noch die exorbi - tante Lohnfort zahlung im Krankheitsfall anpacken, und die Diskussion ist vom Tisch. Es geht nicht um mehr Flex per se. Es geht darum, Festverträge etwas lockerer zu gestalten. Ein flexibler Arbeitsmarkt trägt zur Konkurrenzfähigkeit der niederländischen Wirtschaft bei. Die Diskussion darf sich nicht darum drehen, ob wir einen flexiblen Arbeitsmarkt brauchen, sondern darum, wie wir flexible Arbeit besser organisieren können. Noch immer wird die Vertragsform als Anhaltspunkt herangezogen, dass mangelnde Sicher - heit zu einer Zweiteilung des Arbeitsmarkts führen könne. Tatsächlich geht es aber um gesellschaftliche Sicherheit, und dabei spielen neben den Arbeitgebern auch Banken und Versicherungen eine Rolle. Sie sollten bei der Vergabe von Hypotheken nicht nur auf den Arbeitsvertrag schauen, sondern auch die Perspektiven berücksichtigen, die der Antrag steller auf dem Arbeitsmarkt hat. Statt alle Sicherheit auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag abzustellen, sollten wir unsere Energie darauf richten, eine soziale Sicherheit zu schaffen, die zur Entwicklung des Arbeits markts passt. Wenn gleichzeitig die Verringerung von Arbeits kosten und das Risiko für Arbeitgeber beim Vertrags schluss unter die Lupe genommen werden, hat diese Schein diskussion bald ein Ende. Die Zahl der Flexarbeiter zu verringern, würde bedeuten, das Kind mit dem Bade auszuschütten. 11

12 service MARKTEINTRITT / MARKTBETREDING Das Nachbarland im Visier Het buurland in het vizier Foto: imago 12

13 service Markteinstieg in den Niederlanden: wie funktioniert das? Die DNHK kann bei geschäftlichen, rechtlichen und kulturellen Fragen wertvolle Hilfestellung leisten. Marktbetreding in Duitsland: hoe gaat dat in zijn werk? De DNHK kan bij zakelijke, juridische en culturele vraagstukken waardevolle hulp bieden. Duitsland ligt letterlijk om de hoek, maar om beginners - fouten te voorkomen kunnen starters op de markt niet zonder de juiste kennis en liefst ook een ervaren partner. Maar hoe pak je dat goed aan? Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, behalve een goede voorbereiding, zegt Johan Spijksma, hoofd Exportadvies bij de DNHK. De juiste informatie over de doelmarkt en de lokale markt- en concurrentie-omstandig heden vormt de sleutel tot succes. Ook kennis van de zakencultuur levert veel voordeel op. 1 Productpositionering Het is niet altijd mogelijk om een product zonder aanpassingen op de buurmarkt te brengen. Een precieze doel markt analyse helpt om de succeskansen in te schatten. Veelbelovend zijn vooral producten of diensten die in het buurland nog niet verkrijgbaar zijn. Deze zijn immers zonder grote concurrentiedruk op de markt te brengen. Toch is informatie over het marktsegment in kwestie ook in zulke gevallen van groot belang. Daarbij gaat het om zaken als grootte en structuur van de branche, distributiekanalen en prijzen en lokale concurrenten. De vele Duitse vakbeurzen lenen zich uitstekend om een eerste indruk op te doen. Ze bieden de mogelijkheid om de concurrentie te bekijken, prijslijsten aan te vragen en een inschatting te maken van de marktomvang. Ook brancheverenigingen zijn een waardevolle bron voor markt - informatie. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, behalve een goede voorbereiding Johan Spijksma, DNHK 2 Marketing Van groot belang is bovendien een check van de productnaam. Sommige begrippen hebben in het Duits een hele andere beteke nis of roepen verkeerde associaties op. Een goed voor beeld is het ijs merk Ola, dat in Duitsland onder de naam Langnese wordt verkocht, aldus DNHK-exportconsulente Anna Gewering. Ook websites, advertenties, reclameposters, folders en flyers moeten vertaald worden. Hierbij moet ook op de humor van het betref fende land gelet worden. Maar niet alleen de juiste vertaling speelt een belangrijke rol, ook de keuze van het juiste marketing kanaal. Duitsers hebben minder affiniteit met het internet dan Nederlanders en maken minder gebruik van social media. Online advertenties bereiken in Duitsland dan ook niet zo n groot publiek. Duitsers doen graag zaken op basis van persoonlijk contact en hebben de fysieke producten graag een keer gezien. Daarvoor zijn de Duitse nichebeurzen uitermate geschikt. Die Niederlande liegen buchstäblich vor der Tür, doch gerade Markteinsteiger benötigen gute Kenntnisse und nach Möglichkeit einen erfahrenen Partner, um Anfängerfehler zu vermeiden. Wie aber geht man richtig vor? Pauschallösungen gibt es nicht, bis auf eine: gute Vorbereitung, sagt Johan Spijksma, Leiter der Absatzberatung der DNHK: Die richtigen Informationen über den Zielmarkt und die dortigen Markt- und Wettbewerbsbedingungen sind der Schlüssel zum Erfolg. Kenntnisse über die Kultur des Landes sind ebenfalls von großem Vorteil. 1 Das Produkt positionieren Nicht immer gelingt es, ein Produkt unverändert auf den Nach barmarkt zu bringen. Eine genaue Zielmarktanalyse hilft, die Erfolgschancen der eigenen Waren einzuschätzen. Erfolg - ver sprechend sind vor allem Produkte, die es im Nachbarland noch nicht gibt, sie lassen sich ohne großen Konkurrenzdruck auf den Vervolg op pagina 14 >>> Fortsetzung auf Seite 14 >>> 13

14 service Fortsetzung von Seite 13 >>> Markt bringen. Wichtig sind aber auch hier Informationen zum betroffenen Marktsegment, von der Größe und Struktur der eigenen Branche über die Vertriebswege und Preise im Nachbarland bis hin zur dortigen Konkurrenz. Einen ersten Eindruck gewinnt man auf Fachmessen. Hier lassen sich Preislisten anfragen, der Umfang des Marktes abschätzen und Konkurrenzunternehmen beobachten. Auch die Branchenverbände liefern wertvolle Informationen über den Markt. Sommige begrippen hebben in het Duits een hele andere betekenis Anna Gewering, DNHK Vervolg van pagina 13 >>> 3 Certificeringen In Duitsland gelden veel extra wetten en normeringen. Hetzelfde geldt voor productcertificeringen. Wie een EU-certificering heeft, ondervindt normaalgesproken geen problemen met de verkoop in het buurland. In alle andere gevallen moeten natio nale certificeringen worden verkregen en moeten producten eventueel opnieuw getest worden, aldus Gewering. 4 De marktbetredingsstrategie De makkelijkste manier om de Duitse markt te betreden is export. Maar hoe zet je die in gang? Voor mkbbedrijven die nog geen ervaring op de andere markt hebben opgedaan en er nog maar weinig contacten hebben, is een vertegenwoordiger een goede optie om de markt te betreden. Een geschikte partner is bijvoorbeeld te vinden in de Duitse online-distributeurs databases of bij brancheverenigingen. Eventueel kan ook een Sales Manager voor een specifiek Duits verkoopgebied in dienst worden genomen, bijvoorbeeld Noordrijn-Westfalen, aldus Gewering. Voor grote bedrijven die al langere tijd op de Duitse markt actief zijn en daar over een groot netwerk beschikken, is het oprichten van een Duitse dochteronderneming vaak lucratief. evb KONTAKT/CONTACT Johan Spijksma T 0031 (0) E 2 Marketing Besonders wichtig ist außerdem die Überprüfung des Produkt namens. Manche Begriffe haben im Niederländischen eine ganz andere Bedeutung oder rufen falsche Assoziationen hervor. Dann muss der Produktname angepasst werden. Ein bekanntes Beispiel ist die Eismarke Langnese, die in den Niederlanden unter dem Namen Ola verkauft wird, sagt Absatzberaterin Anna Gewering von der DNHK. Auch Webseiten, Anzeigen, Werbeplakate, Broschüren und Flyer müssen in die Landesprache über setzt werden. Hier gilt es auch, den Humor des jeweiligen Landes zu beachten. Doch nicht nur die richtige Übersetzung spielt eine wichtige Rolle, auch der richtige Kanal. So sind die Niederländer wesentlich internetaffiner als die Deutschen. Online-Anzeigen er reichen daher ein großes Publikum. Das gilt auch für Social Media. Anzeigen in Tageszeitungen werden hingegen gerne übersehen. 3 Zertifizierungen In den Niederlanden gelten ganz andere Normen und Gesetze. Das gilt auch für Produktzertifizierungen. Wer eine EU-Zertifizie rung besitzt hat normalerweise keine Probleme mit dem Verkauf im Nachbarland. Ist das aber nicht der Fall, müssen nationale Zertifizierungen erworben und Produkte gegebenenfalls neu getestet werden, so Gewering. 4 Die Markteintrittsstrategie Die einfachste Form, den niederländischen Markt zu betreten, ist der Export. Doch wie bekommt man den in Gang? Für kleine und mittelständische Unternehmen, die noch keine Erfahrung auf dem anderen Markt gesammelt haben und dort nur über wenige Kontakte verfügen, ist ein Handelsvertreter eine gute Möglichkeit für den Markteinstieg. Einen geeigneten Partner findet man in den Online-Vertreterdatenbanken der Niederlande und bei den Branchenverbänden. Man sollte in jedem Fall darauf achten, dass der Handelsver - treter Erfahrung in der gefragten Branche gesammelt hat und eine Testphase vereinbaren. Alternativ kann auch ein Sales Manager für das Verkaufsgebiet Niederlande eingestellt werden, so Gewering. Die Gründung einer nieder ländischen Tochtergesellschaft lohnt sich hingegen für große Unternehmen, die schon lange Zeit auf dem niederländischen Markt aktiv sind und dort über viele Kontakte verfügen. evb 14

15 Advertorial Lufthansa comfortabel en onbezorgd reizen Wie regelmatig vliegt weet dat een goede vlucht, zakelijk of privé, een belangrijk deel van de reis is. Daarom kiest een passagier bij voorkeur voor een maatschappij die er alles aan doet om klanten een goede vlucht te bezorgen. En dat is Lufthansa bij uitstek. Passagiers kunnen in alle comfort reizen en komen ontspannen op hun bestemming aan. Dat wordt alleen nog maar beter nu Lufthansa eind dit jaar Premium Economy introduceert, een geheel nieuwe reisklasse met meer zitruimte en uitzonderlijk comfort. Vluchten via Duitsland, maar ook náár Duitsland. Op vrijdag 3 april 1964 vond de eerste Lufthansa lijndienst naar Nederland plaats. Vandaag de dag voert Lufthansa meer dan 20 dagelijkse vluchten uit tussen Duitsland en Nederland. Nu, 50 jaar na de eerste vlucht, kan Lufthansa trots terugkijken op een stabiele groei van de vluchten tussen Duitsland en Nederland. Hoewel Lufthansa meer dan 200 bestemmingen wereldwijd verbind via Frankfurt en München en daar - mee een beroemde luchtvaart maatschappij is om intercontinentaal te reizen, zijn de Lufthansa vluchten bij uitstek de Duitse bestemmingen te bereiken. In oktober 2012 werd een lijndienst geopend tussen München en Rotterdam, de tweede Nederlandse bestemming. Vernieuwend Lufthansa werkt continu aan vernieuwing. Het aantal bestemmingen groeit jaarlijks en de maatschappij investeert volop in nieuwe toestellen. Lufthansa ontving in mei 2012 als eerste luchtvaartmaatschappij de passagiersversie van de nieuwste B747- variant. In totaal heeft Lufthansa negentien B747-8I's besteld, ter vervanging van ver - ouderde B 's. Onlangs werd de 13de B747-8I s in ontvangst genomen, met in dezelfde maand ook nog een Airbus A380, een A en twee A320 s. In totaal zal Lufthansa in 2014 in totaal 23 nieuwe toestellen ontvangen. Bijzondere concepten Naast deze nieuwe toestellen ontwikkelt Lufthansa innovatieve concepten die vliegen nog comfortabeler maken. Bijvoorbeeld het zeer luxe First Class compartiment met een ruime badkamer waar passagiers kunnen genieten van niet alleen ruimte, maar ook rust en comfort. Ook de vernieuwde Business Class die intussen al in verschillende toestellen is ingebouwd, is zeer aantrekkelijk. Reizigers kunnen plaatsnemen in de full flat stoelen en hebben beschikking over een beeld - scherm met een diameter van vijftien inch. Als de stoel veranderd wordt in een bed, ontstaat een platte slaapruimte van 1,98 meter lang. Ook de Economy Class heeft een bijzondere stoel. Samen met inter natio - naal erkende ontwerpers en ergonomie-experts creëerde Lufthansa maximale ruimte. Het gevarieerde in-flight enter - tainment - programma aan boord biedt voor ieder wat wils. Via een privé - scherm kiezen passagiers uit een breed aanbod recente films, talloze internationale muziek- en radiokanalen of een tv-programma naar keuze. Premium Economy Class Speciaal voor reizigers die luxe willen tegen aantrekkelijke tarieven introduceert Lufthansa dit najaar de Premium Economy Class. Dit is een geheel nieuwe reisklasse met stoelen die 50 procent meer zitruimte bieden ten opzichte van Economy Class. Passagiers profiteren van extra beenruimte, een verstel bare hoofdsteun, in hoogte verstel bare voet steunen en praktische functies, zoals een fleshouder, stopcontact en opbergruimte. Premium Economy Class is een uitkomst voor veel zakelijke en parti - culiere passagiers. Naast het extra comfort biedt Premium Economy nog meer privileges; passagiers mogen twee keer meer bagage meenemen dan in de Economy Class, eenmaal aan boord wordt een welkomst - drankje aangeboden, een eigen fles water en worden maaltijden geserveerd op porse - leinen servies. Daarnaast kan de passagier kiezen uit een groot aantal tijdschriften en kranten. Een andere bijzonderheid is dat passagiers tegen betaling van 25 euro toegang krijgen tot de lounges. De nieuwe Premium Economy Class is ontworpen op basis van uitge breide passagiers - enquêtes. De stoelen bevinden zich in een apart compartiment tussen de Business Class en Economy Class in. Vanaf november 2014 zien we de Premium Economy Class allereerst in de Boeing B747-8I en geleidelijk aan ook in de rest van de langeafstandstoestellen.

16 service FLYER- UND WEBSITE-PRÜFUNG / FLYER- EN WEBSITECHECK Der erste Eindruck zählt De eerste indruk telt Die letterlijk besparen op het verkeerde eind, speels zijn bonus als een Duitse aanbieder van perfecte producten Zonder een oog in het zeil kan een tekst verwateren Ohne ein Auge auf Text verwässern könnten Wer buchstäblich am falschen Ende spart, verspielt seinen Bonus als deutscher Anbieter perfekter Produkte Nederlandse ondernemers weten zich met hun steenkolen- Duits in zakelijke besprekingen vaak verrassend goed te redden. Wanneer het om schriftelijke communicatie gaat, worden typisch Nederlandse fouten echter niet meer charmant gevonden, maar gezien als teken van onprofessionaliteit, zegt Lars Gutheil, hoofd Public Relations bij de DNHK. Vaak zien we dat bedrijven zelf, blijkbaar zonder enige hulp van een professioneel vertaalbureau, slecht geformuleerde of zelfs foutieve teksten op - stellen die zij actief gebruiken voor websites, beurzen en evene - menten. Met fatale gevolgen, want zeker in Duitsland is de eerste indruk van levensbelang. Wie op een foutloze schriftelijke presen - tatie bespaart, wordt als onserieus beschouwd en maakt in Duits - land weinig kans op goede zaken. De DNHK biedt daarom op basis van een uurtarief een correctie - service voor publicaties in de taal van het buurland aan. Naast website-teksten gaat het daarbij om allerlei soorten drukwerk, productbeschrijvingen en presentaties voor evenementen. Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht maakt de Handelskamer gebruik van professionele externe vertalers, die al lange tijd met de DNHK samenwerken. Zeker bij websites is een samenwerking op langere termijn, bijvoorbeeld op basis van een maandelijks pakkettarief aan te bevelen, zegt Gutheil. Zo kan gewaarborgd worden dat een website op lange termijn van cor - recte en aansprekende teksten is voorzien en niet na een tijdje verwatert. Desgewenst verzorgt de DNHK ook de vertalingen voor de opdrachtgever. Gutheil: Vaak gaat het hierbij om geringe bedragen. Het effect kan echter zeer groot zijn. lbg Gerade deutschen Unternehmen geht in den Niederlanden der Ruf voraus, auf besondere Präzision zu setzen. Umso haarsträubender ist es zuweilen, sich niederländische Über - setzungen von Websites, Präsentationen oder Broschüren durchzu - lesen, sagt Lars Gutheil, Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei der DNHK. Oftmals werden, offenbar ohne die geringste Zuhilfenahme eines geeigneten Übersetzungsbüros, schlecht formulierte oder gar fehler - hafte Texte und Überschriften verwendet und auch aktiv bei Mes - sen und Events eingesetzt. Mit fatalem Ergebnis, denn auch in den Niederlanden gilt: Der erste Eindruck zählt. Wer buchstäblich am falschen Ende spart, verspielt seinen Bonus als deutscher Anbieter perfekter Produkte. Die DNHK bietet daher auf Basis eines Stundensatzes einen Korrek - turservice für sämtliche Publikationen in der Nachbarsprache an. Dies umfasst neben Internetauftritten auch sämtliches Druck - material, Produktbeschreibungen und Veranstaltungs-Präsenta tio - nen. Je nach Umfang des Auftrags, zieht die Handelskammer pro - fessionelle externe Übersetzer zur Unterstützung hinzu, die bereits lange mit der DNHK kooperieren. Gerade bei Websites empfiehlt sich eine langfristige Zusammenarbeit, die auf der Basis eines monat lichen Pakettarifs erfolgen kann, sagt Gutheil. So könne gewährleistet werden, dass eine Internetseite langfristig mit jeweils korrekten, ansprechenden Texten versehen werde und nicht nach und nach verwässere. Auf Wunsch fertigt die DNHK die Über setzungen für den Auftraggeber an. Gutheil: Es geht häufig um geringe Beträge, die sich an anderer Stelle mehrfach rechnen können. lbg KONTAKT/CONTACT Lars Björn Gutheil T 0031 (0) E 16

17 Anzeige/advertentie Advertorial Noch ist Sommerpause maar Prinsjesdag komt er snel aan! Am dritten Dienstag im September eröffnet König Willem-Alexander traditionell das neue politische Jahr. Im Auftrag der Regierung verliest der König die Thronrede und präsentiert der Finanzminister die neuen Haushaltspläne. Immer wieder werden Unternehmen in diesem Moment aus dem Sommerschlaf gerissen, da sie unvorbe reitet mit Haushaltskürzungen, Steuererhöhungen oder andere Maßnahmen konfrontiert werden die zuweilen existenzbedrohlich sind. 5 vor 12 Für diese Unternehmen ist es 5 vor 12. Um nun noch einen ausge - wogenen Interessenausgleich erzielen zu können gilt es schnell und entschlossen zu handeln. Mit Hilfe einer Situationsanalyse ist eine an die politische Realität angepasste, schlagkräftige Argumentation zu entwickeln. Meines Holla & Partners verfügt über eine 20-jährige Expertise bei der Unterstützung von Unternehmen in akuten 5 vor 12 Situationen. So ist es uns beispielsweise gelungen eine erhebliche Steuererhöhung für ausländische Lehrkräfte an internationalen Schulen erfolgreich abzuwenden. Public Affairs - die richtige Prävention Ein funktionierendes Netzwerk in Politik und Verwaltung ist in diesen Situationen unabdingbar um noch die notwendige Aufmerksamkeit auf das eigene Anliegen zu lenken. Um ein Frühwarnsystem auf - bauen zu können ist eine permanente Interaktion mit relevanten Stakeholdern essentiell. Nur dann kann man rechtzeitig mit einer klaren Botschaft und einer maßgeschneiderten Strategie aktiv werden. Wir unterstützen Sie in der Erarbeitung und Ausführung einer Public Affairs Strategie, sodass Sie am dritten Dienstag im September beruhigt die Rede des Königs verfolgen können. Op elke derde dinsdag in september opent Koning Willem-Alexander het nieuwe politieke jaar. In opdracht van de regering leest de Koning zijn Troonrede voor en presenteert de minister van Financiën de nieuwe begroting. Elk jaar opnieuw worden bedrijven ruw uit hun zomerslaap wakker geschud omdat ze opeens met bezuinigingen, belastingverhogingen of andere maatregelen worden geconfronteerd, die een grote economische bedreiging voor hen vormen. 5 voor 12 Voor deze bedrijven is het dan volkomen onverwacht 5 voor 12. Zij moeten direct handelen zodat het eigen belang toch in de debatten wordt meegewogen. Op basis van een snelle analyse dient een bood - schap te worden ontwikkeld die aan de nieuwe politieke realiteit is aangepast. Meines Holla & Partners beschikt over 20 jaar ervaring bij de ondersteuning van ondernemingen uit allerlei sectoren in deze lastige situaties. Zo is het ons bijvoorbeeld gelukt om een dreigende belastingverhoging voor buitenlandse leerkrachten bij internationale scholen te verhinderen. Public Affairs de juiste preventie Een effectief netwerk in politiek-bestuurlijke kringen is onmisbaar om in zulke situaties aandacht voor de eigen belangen af te dwingen. Permanente en actieve interactie met de juiste stakeholders is cruciaal om vroegtijdig kansen en bedreigingen te signaleren. Alleen dan kunnen bedrijven op tijd met een duidelijke boodschap en een op maat gemaakte strategie opereren. Wij adviseren en ondersteunen u in het opstellen en uitvoeren van een Public Affairs strategie, zodat u bij de Troonrede op de derde dinsdag in september niet voor verrassingen komt te staan. Experten für Lobbying und Public Affairs Experts in Lobbying en Public Affairs Meines Holla & Partners ist seit 1994 in den Bereichen Lobbying und Public Affairs aktiv. Unsere Mitarbeiter haben ihre Wurzeln in den Niederlanden und Deutschland. Wir beraten und vertreten die Interessen von Unternehmen bei Staat und Politik und positio nieren ihr Unternehmen auf den politischen Bühnen in Den Haag, Berlin und auf der Ebene der deutschen Bundesländer. Meines Holla & Partners is sinds 1994 actief in Lobbying en Public Affairs. Onze medewerkers hebben achtergronden in Nederland en Duitsland. Wij adviseren en behartigen de belangen van bedrijven bij overheid en politiek en positioneren uw bedrijf in politiek Den Haag, Berlijn en de Duitse deelstaten.

18 nieuwe leden neue mitglieder DB SCHENKER RAIL NEDERLAND N.V Utrecht 0031 (0) MTU MAINTENANCE LEASE SERVICES BV Amsterdam 0031 (0) TO 1 TRANSLATIONS BV Hilversum 0031 (0) JAARBEURS UTRECHT Utrecht 0031 (0) SARFATY ADVOCATEN Amsterdam 0031 (0) SMILDE FOODS BV Heerenveen 0031 (0) STELLAR DATA RECOVERY BV Utrecht 0031 (0) QUEL BUSINESS INFORMATION BV Utrecht 0031 (0) REGUS DEN HAAG Den Haag 0031 (0) ZÜBLIN NEDERLAND BV Vlaardingen 0031 (0) STERK WERK COMMUNICATIE BV Rotterdam 0031 (0) NV ZEELAND SEAPORTS Terneuzen 0031 (0) CLEVER AIRWAYS HOLDING BV Roosendaal 0031 (0) TUCANA BV Breda 0031 (0) ALFLORA BV Katwijk (NB) 0031 (0) PRODIALOX Düsseldorf 0049 (0) SCHLEIFENBAUER PRODUCTS BV Rosmalen 0031 (0) EUROPE METALS BV Heeze 0031 (0) CH TRANSLATION SERVICES Kaarst 0049 (0) DIETAX - STEUERBERATUNG Grevenbroich 0049 (0)

19 ELA CONTAINER GMBH Haren (Ems) 0049 (0) INFRATEQ BV Ugchelen 0031 (0) FALCO BV Vriezenveen 0031 (0) TÜV NORD MOBILITÄT GMBH & CO. KG Hannover 0049 (0) NICLEN GMBH Dortmund 0049 (0) SKP ENTWICKLUNG + PRODUKTION Vellmar 0049 (0) CON-SEPT GMBH Köln 0049 (0) SMILEY COFFEE DEUTSCHLAND GMBH Herborn 0049 (0) TRUPHONE GMBH Oberursel 0049 (0) DIENSTVERLENING / DIENSTLEISTUNGEN HANDEL / HANDEL INDUSTRIE / INDUSTRIE RECHT & FINANCIËN / RECHT & FINANZEN INGENIEURBÜRO WEINAND Kadenbach 0049 (0) MATRIX VISION GMBH Oppenweiler 0049 (0) CA INDUSTRIETECHNIK KFT Neusiedl am See 0043 (0)

20 nieuwe leden ARBEITSPLATZLÖSUNGEN / KANTOORVERHUUR Regus KONTAKT/CONTACT Standort/Locatie: Den Haag Mitarbeiter/Medewerkers: 3 Tom Hattink T 0031 (0) E Foto: Regus Regus Nederland is onderdeel van een wereldwijd netwerk van flexwerk - plekken in 750 steden wereldwijd. Startende ondernemers, zzp ers, maar ook Duitse bedrijven die nog niet zo lang op de Nederlandse markt actief zijn krijgen bij Regus de mogelijkheid flexibel te huren. In de 60 Nederlandse business lounges biedt Regus professionele werkplekken, volledig ingerichte kantoorruimtes en vergaderzalen. Voor wie in het buitenland flexibel wil werken zijn ook de inter natio - nale locaties beschikbaar, waaronder 157 locaties in Duitsland. Alle business lounges beschikken over een professionele receptie - dienst, gratis koffie- en thee facili teiten en een wifi-verbinding. jdb Regus Nederland ist Teil eines Netzwerks von flexiblen Arbeitsstationen in 600 Städten weltweit. Start-ups, Free lancer, aber auch deutsche Unternehmen, die erst seit kurzem auf dem nieder län di schen Markt aktiv sind, haben bei Regus die Mög - lichkeit, flexible Arbeitsplätze zu mieten. In 157 Deutschen Business Lounges bietet Regus professionelle Arbeitsplätze, voll stän - dig eingerichtete Büros und Konferenz - räume an. Wer flexi bel im Ausland arbeiten möchte, dem stehen zahlreiche inter na - tionale Büros zur Verfügung, darunter 60 Stand orte in den Niederlanden. Alle Business Lounges verfügen über einen professionellen Rezeptionsdienst, eine Kaffee- und Teeküche sowie Wifi. jdb ONLINE-PLATTFORM Quel Business Information KONTAKT/CONTACT Standort/Locatie: Utrecht Mitarbeiter/Medewerkers: 10 Ramon Dooijewaard T 0031 (0) E Foto: imago Quel Business Information BV is de grootste online ontmoetingsplaats voor inkopers en leveranciers binnen de Neder - landse metaal- en kunststof industrie. Ook voor andere sectoren is het interes - sant, onze website te bezoeken, zegt Quel-directeur Ramon Dooijewaard. Door middel van het online matching pro gramma worden vraag en aanbod op efficiënte wijze bij elkaar gebracht. Het bedrijf wil nu ook in Duitsland onder nemers in contact te brengen met de meer dan bij Quel ingeschreven bedrijven uit Nederland. Dooijewaard: Dankzij de eenvoudige bediening en veertien jaar service-ervaring, is Quel Business Infor - mation BV hét bedrijf voor alle onder - nemers die hun producten willen aan - bieden en voor inkopers die graag een opdracht willen plaatsen. jb Quel Business Information BV ist der größte Online-Treffpunkt für Unter nehmens ein - käufer und Zulieferbetriebe innerhalb der niederländischen Metall- und Kunststoff - industrie. Auch für andere Branchen lohnt es sich, unsere Website zu besuchen, sagt Ramon Dooijewaard, Geschäftsführer bei Quel. Mithilfe des Online-Matching pro - gramms werden Angebot und Nachfrage effizient zusammengeführt. Das Unter - nehmen hat jetzt vor, auch in Deutschland Firmenkunden mit seinen über ein - getragenen niederländischen Betrieben in Verbindung zu bringen. Dooijewaard: Dank der einfachen Bedienung und 14 Jahren Service-Erfahrung, ist Quel Business Infor - mation für alle Unternehmen geeignet, die ihre Waren verkaufen wollen und für Ein käufer, die einen opdracht plaatsen möchten. jb 20

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 DNHK semina SCHLOSS ZEIST AM FREITAG, 17. JUNI 2011 SLOT ZEIST OP VRIJDAG 17 JUNI 2011 Gemeenschapszin Gemeinschaft SErfolg erfordert Gemeinschaft. Dieses Motto liegt seit

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

Ruzie maken Streiten

Ruzie maken Streiten Ruzie maken Streiten Als kinderen ruzie maken Wenn kinder sich streiten Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse reactie

Nadere informatie

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk Hoe vonden jullie de dag vandaag? Positief feedback: gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter dan les. Toppie man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk leerzaam,

Nadere informatie

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles DKV Euro Service werkt met de Satellic Box voor afrekenen van de nieuwe Belgische tol Op 1 april 2016 gaat in België een nieuw satellietgestuurd tolsysteem

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Inhalt Lost Cities Spielregeln...1 Einleitung und Spielidee...2 Der Spielverlauf...4 Eine Karte in eine Reihe

Nadere informatie

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Rode tekst = tip Grammatica Imperfekt (verleden tijd) wollen (willen) sollen (moeten) müssen (moeten) wissen (weten) ich wollte sollte musste wusste du wolltest

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44 38 (1956) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 44 A. TITEL Vierde Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland bij het

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

Je werkt in een ijszaak op de boulevard van Scheveningen en een Duitse toerist spreekt je aan

Je werkt in een ijszaak op de boulevard van Scheveningen en een Duitse toerist spreekt je aan Opdrachten Taaldorp Duits Om sommige onderstaande opdrachten te kunnen doen moet je beschikken over geld. Dit kun je bij de pinautomaat verkrijgen. Volg de instructies op de pinautomaat. Situatie 1: Leerling

Nadere informatie

UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT

UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT Dupo Plastics Dupo Plastics is een full service spuitgietbedrijf. Wij begeleiden de klant vanaf het allereerste idee tot aan het eindproduct.

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss U krijgt de tegemoetkoming KOB als 90% of meer van uw wereldinkome onder de belasting valt. Het wereld is uw totale uit Nederland en daarbuiten. Dit

Nadere informatie

Top 100 Duitse woorden

Top 100 Duitse woorden Top 100 Duitse woorden hinter achter hinten achteraan letzten Monat afgelopen maand schon al nur (of: nur noch) alleen maar nur noch alleen nog wenn als bitte alstublieft (als je iets geeft) immer altijd

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Dit document is samengesteld als aanvulling op de test Succesvol zakendoen in het Duits. Wilt u ontdekken hoe goed u geëquipeerd bent voor zakendoen met Duitstalige

Nadere informatie

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass Eine neue Perspektive für mehr Transparenz. The global leader in door opening solutions*

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Kinderbijslag/Kindergeld Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

Kapitel 8 Nervenkitzel

Kapitel 8 Nervenkitzel 1: Am See Kapitel 8 Nervenkitzel 4. 1. gedacht 4. kans 2. blokken 5. verknalt 3. kamerarrest 6. redt 6. 1. Groβeltern Köningswinter 2. Bruder Brandenburg 3. Ste. Maxime Campingplatz 4. Sylt Insel 5. zu

Nadere informatie

Venrayseweg 108 5928 RH Venlo

Venrayseweg 108 5928 RH Venlo Venrayseweg 108 5928 RH Venlo Sumarbox is gespecialiseerd in het produceren en distribueren van opzettrays van zowel golf- als massief karton. Sumarbox richtet Steigen für Obst, Gemüse, Backwaren aus Well-

Nadere informatie

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof,

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, In dit boekje treft u het programma van de aankomende vakantieperiode aan. Ook dit jaar zullen er weer de bekende

Nadere informatie

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten.

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten. ab les 2: WIE? WAT? WAAR? Vorbereitung Kopieren Sie die Arbeitsblätter auf festes Papier und schneiden Sie die Informationskärtchen aus. Pro Gruppe von 4 Personen brauchen Sie jeweils die Arbeitsblätter

Nadere informatie

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 23 campers Deze keer in het Nederlands. Dit leek ons nu wel eens tijd worden Joke en ik hopen dat jullie het kunnen vertalen. Woensdag 21 mei waren er al veel

Nadere informatie

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door Beste lezer, U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2 augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door de vereniging voor Evangelisatie & Recreatie.

Nadere informatie

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen...

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... ouder dan 20? Älter als 20 Jahre? goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... Gut versichert und (daher) viele Ferien-Euros sparen... Driekleur Verzekeringen, de specialist in recreatieverzekeringen,

Nadere informatie

Shipping Technics Logistics 2015 29. und 30. September 2015

Shipping Technics Logistics 2015 29. und 30. September 2015 Shipping Technics Logistics 2015 Deutschlands einzige Binnenschifffahrts- Fachmesse Dienstag, 29. und Mittwoch 30. September 2015 in der Caterpillar CAT CG132-12 LNG Motor Leistung pro Zylinder 50 kw Erhältlich

Nadere informatie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie Hartelijk welkom! Herzlich willkommen! Hartelijk welkom bij manege Hippo d Or Nieuwvliet! Het strand roept

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80 60 (1963) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1965 Nr. 80 A. TITEL Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73,

Nadere informatie

Woordenlijst Communicatie/Argumentatie

Woordenlijst Communicatie/Argumentatie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Workshop: Mediagebruik in de taalklas Frauke König M.A. Woordenlijst Communicatie/Argumentatie mijns inziens, naar mijn oordeel naar mijn (bescheiden) mening volgens

Nadere informatie

Juridische aspecten van het zakendoen in Duitsland

Juridische aspecten van het zakendoen in Duitsland Welkom Road2Germany Juridische aspecten van het zakendoen in Duitsland Uw juridisch-fiscale wegwijzer in Duitsland 24-06-2014 Zakendoen in Duitsland Geschäftsklima Wirtschaft so euphorisch wie seit 1991

Nadere informatie

Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande)

Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande) Niederrhein-Magazin Nr.3, Seite 13 Ervaringen zomercursus ESPRO Fit for Europe Von Davy Houwen (Niederlande) Er zijn van die momenten in je leven die je je hele leven bijblijven. De zomercursus ESPRO 2006

Nadere informatie

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad.

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad. Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen 15. Januar 2014 Die Schüler sollten aufschreiben, was ihnen gefallen hat. De leerlingen moesten opschrijven wat hun goed bevallen is. Das schrieb die deutsche Klasse Gruppenarbeit

Nadere informatie

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen. Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.nl Sehr geehrte Geschäftspartner, Gerne möchten wir Ihnen die

Nadere informatie

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Nieuwe aanzetten ter optimalisatie van de biogaswinning Mittwoch, 10.04.2013 10-15 Uhr im Bagno, Steinfurt Einladung Hiermit laden wir Sie herzlich ein

Nadere informatie

Voorbeeld Instellingsexamen. Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1

Voorbeeld Instellingsexamen. Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1 Voorbeeld Instellingsexamen Toets Duits Spreken/Gesprekken voeren B1 1 Voorblad toets Duits spreken/gesprekken voeren B1... 2 2 Informatie voor de kandidaat... 3 3 Informatie voor de toetsleider... 7 4

Nadere informatie

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager Naam en voornaam van de aanvrager Name und der antragstellenden Person Kinderbijslagnr. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Bijlage Buitenland bij de aanvraag voor Duitse kinderbijslag van.. voor personen die een

Nadere informatie

13 Ik zit net te denken...

13 Ik zit net te denken... 13 Ik zit net te denken... i2 i1 Wij geven een feestje! Bringen Sie die Aktivitäten in die richtige (= typische) Reihenfolge. boodschappen doen eten koken feesten! de woning opruimen, schoonmaken naar

Nadere informatie

Die Brücke von zwei Projekten die Brücke zwischen zwei Ländern De brug tussen twee projecten de brug tussen twee landen

Die Brücke von zwei Projekten die Brücke zwischen zwei Ländern De brug tussen twee projecten de brug tussen twee landen Vom Projekt Eine Wohn-Sorge-Zone in Niederländisch- Deutscher Perspektive zum Projekt Grenzüberbrückend Leben im Alter Vanuit het project Een Woon-Zorg-Zone in Duits- Nederlands perspectief naar het project

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media im Marketing Social Media Marketing Soziale Netzwerke und deren Einsatzmöglichkeiten im Marketing Facebook, Twitter & Co. - Nutzen Sie es?! Das Wie? des Images 1. Social Media im Marketing

Nadere informatie

Op weg naar Duitsland: der Weg ist steinig und hart, aber machbar!

Op weg naar Duitsland: der Weg ist steinig und hart, aber machbar! Op weg naar Duitsland: der Weg ist steinig und hart, aber machbar! Een ervaringsverhaal van ir. Heico Timmers KvK-bijeenkomst Duitsland, Vianen, 24.06.2014 Bild EDR Op weg naar Duitsland - Heico Timmers

Nadere informatie

Kapitel 6 Frust oder Lust?

Kapitel 6 Frust oder Lust? Kapitel 6 Frust oder Lust? 1: Abgehauen 2. 1. ausreißen 2. völlig 3. endgültig 4a. Logo 4b. Alter 5a. Lager 5b. Zündkerzen 3. 1. Heb je ze niet allemaal op een rijtje? 2. Ben je je tong verloren? 6. 1.

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 19: Verkehr(smeldungen) von Emmerich nach Nijmegen A) Werken over de grens Het wordt steeds drukker tussen Duitsland en Nederland. Hier een artikel van 22 juli 2004

Nadere informatie

NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH

NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH NIEDERLANDISCH-DEUTSCHE KULTURGEMEINSCHAFT - DEN HAAG Ik hoop en verwacht, dat de taalcursussen der Nederlandsch-Duitsche

Nadere informatie

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot Auszug aus der Bußgelddatei für den Wassersport in den Niederlanden (siehe auch www.vaarbewijzen.nl) Anm.: In blauer Farbe sinngemäße deutsche Übersetzung Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen

Nadere informatie

Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite

Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3 8071 RR Nunspeet www.ultimo.com www.ultimo.com Voorwoord Dit document is bedoeld om de verschillen weer te

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen GRAMMATICA OEFENINGEN DUITS Vertaal mbv woordenboek!!!! 1. Ik hoor het vrij vaak = Ich höre es oft 2. Op de eerste plaats = 3. Ik weet niet, of hij kan komen = 4. Hij wil zelfmoord plegen = 5. Kunt u mij

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

Alltag: Lesen KGT 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52601

Alltag: Lesen KGT 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52601 Alltag: Lesen KGT 2 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52601 Dit lesmateriaal is gemaakt met

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 27-28: Arbeit in einer Arnheimer Großbuchhandlung A) Die Firma Iedereen in Arnhem kent wel de naam Gelderse Boekhandel. En de meeste Arnhemmers weten ook waar je

Nadere informatie

Gefeliciteerd! Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja. In de gloria. Lang zal hij leven. Hij leve lang hoera hoera

Gefeliciteerd! Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja. In de gloria. Lang zal hij leven. Hij leve lang hoera hoera Gefeliciteerd! 1 Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja In de gloria Lang zal hij leven Hij leve lang hoera hoera Hij leve lang hoera hoera Lang zal hij leven In de

Nadere informatie

Hoi, ik heet Les 1. Hallo Peter!

Hoi, ik heet Les 1. Hallo Peter! Hoi, ik heet Les Vul in. Ergänzen Sie die niederländischen Wörter und deren deutsche Übersetzung. avond dag goed middag morgen Germanische Sprachen Romanische Sprachen, z. B. Niederländisch Deutsch Englisch

Nadere informatie

Taal vitaal. Einstufungstest. Durchführung und Auswertung

Taal vitaal. Einstufungstest. Durchführung und Auswertung Taal vitaal Einstufungstest Durchführung und Auswertung Mit diesem schriftlichen Test zu den Lehrbüchern Taal vitaal und Taal totaal können Sie Ihre Niederländischkenntnisse feststellen, um sich in unser

Nadere informatie

Wanderungsprofile Migratieprofielen EUREGIO

Wanderungsprofile Migratieprofielen EUREGIO Wanderungsprofile Migratieprofielen Ergebnisse im Überblick Feitenoverzicht Gebiet Deutscher Teil der : Sehr leichte Gewinne bei den Wanderungen und sehr leichte Verluste bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung

Nadere informatie

KNIPSELKRANT APRIL 2003 TER INFORMATIE

KNIPSELKRANT APRIL 2003 TER INFORMATIE KNIPSELKRANT APRIL 2003 TER INFORMATIE BRON: ÄRZTE ZEITUNG NOVEMBER 2002 Medica aktuell, 21.11.2002 Wird UMTS Patienten das Leben erleichtern? Vitalfunktionen könnten in Zukunft zu Hause überwacht werden

Nadere informatie

Doppelstunde zum Thema Een afspraak maken

Doppelstunde zum Thema Een afspraak maken Doppelstunde zum Thema Een afspraak maken von Hendrik Banneke, BBS 1 Leer Inhaltsverzeichnis 1. Lernziele...1 1.1 Übergeordnetes Stundenlernziel...1 1.2 Konkrete Lernziele der Unterrichtsstunde...1 Anhang...2

Nadere informatie

Wijzigingen SEPA. Inhoud. Algemeen. Wijzigingen in < Parameters - Boeking >

Wijzigingen SEPA. Inhoud. Algemeen. Wijzigingen in < Parameters - Boeking > Wijzigingen SEPA Inhoud Deze handleiding is helaas nog niet volledig vertaald naar het Nederlands. Wij doen ons uiterste best om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Mocht u een tekst niet begrijpen

Nadere informatie

a Luister en noteer. Hören Sie und notieren Sie die Nummer des passenden Dialogs zu den Bildern.

a Luister en noteer. Hören Sie und notieren Sie die Nummer des passenden Dialogs zu den Bildern. Hoi, ik heet LES Hallo, ik ben a Lister en noteer. Hören Sie nd notieren Sie die Nmmer des passenden Dialogs z den Bildern. b Lister nog eens en vl in. Hören Sie ernet nd ergänzen Sie. ben goedemorgen

Nadere informatie

Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m e n t

Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m e n t Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.2 2015 F o R s c h u n g & e n t w i c k l u n g Kluge Köpfe Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m

Nadere informatie

KINDEREN OPTIMAAL ONTWIKKELEN.

KINDEREN OPTIMAAL ONTWIKKELEN. YAMAHA Music Central Europe branch Nederland Dit is de eerste infobrief van de Sehr geehrte YAMAHA muziekscholen in Nederland «ANREDE» «ANSPRECHPARTNER», Het betreft een aangepaste vertaling van het Duitse

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO

Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO Resultaten van het onderzoek Migratiebewegingen in de EUREGIO Ergebnisse der Untersuchung Wanderungsbewegungen in der EUREGIO Bronckhorst, 16 maart 2012 Bronckhorst, 16. März 2012 Frank Osterhage ILS Institut

Nadere informatie

EINFACH. ZUSAMMEN. OHNE GRENZEN OHNE GRENZEN. LOGISTIK PROJEKT MARIGREEN PROJECT MARIGREEN ENERGIE & LOGISTIK ENERGIE & LOGISTIEK

EINFACH. ZUSAMMEN. OHNE GRENZEN OHNE GRENZEN. LOGISTIK PROJEKT MARIGREEN PROJECT MARIGREEN ENERGIE & LOGISTIK ENERGIE & LOGISTIEK Einfach zusammen ohne grenzen EINFACH. ZUSAMMEN. EINFACH. ZUSAMMEN. OHNE GRENZEN OHNE GRENZEN. EENVOUDIG. STRATEGISCHE SAMEN. INITIATIVE ZONDER LOGISTIK GRENZEN PROJEKT MARIGREEN PROJECT MARIGREEN ENERGIE

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS Beschikbare tijd: 90 MINUTEN 50803 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 0 GENUMMERDE PAGINA'S. 4 OPDRACHTEN GRAMMATICA OPDRACHT IDIOOM BRIEFOPDRACHT BENODIGDE

Nadere informatie

De mens-machine. Die Mensch-Maschine. Special Seite / Pagina 42 INDUSTRIE 4.0

De mens-machine. Die Mensch-Maschine. Special Seite / Pagina 42 INDUSTRIE 4.0 Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.2 2014 INDUSTRIE 4.0 Die Mensch-Maschine De mens-machine Special Seite / Pagina 42 Our G erman pr esence boosts

Nadere informatie

WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken

WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken WELKOM! WILLKOMMEN! Opening en openheid van zaken #NDIX #NDIXrelatiedag NDIX Relatiedag, 12 juni 2013, Grolsch Veste Enschede Doel van NDIX NDIX Ziele Semi-publieke organisatie sinds 2001, met als doelen:

Nadere informatie

De mens-machine. Die Mensch-Maschine. Special Seite / Pagina 42 INDUSTRIE 4.0

De mens-machine. Die Mensch-Maschine. Special Seite / Pagina 42 INDUSTRIE 4.0 Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.2 2014 INDUSTRIE 4.0 Die Mensch-Maschine De mens-machine Special Seite / Pagina 42 Our G erman pr esence boosts

Nadere informatie

Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport

Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport 6, 7 en 8 november 2015 - Ermelo (NL) Internationale beurs voor liefhebbers van de mensport International fair for combined driving fans Internationale Messe für Fahrsportbegeisterte www.paardenkoets.nl

Nadere informatie

ZAKENDOEN IN DUITSLAND; VOM WUNSCH ZUM ERFOLG. Aldo Lodder Nederlands-Duitse Handelskamer Vianen, 24 juni 2014

ZAKENDOEN IN DUITSLAND; VOM WUNSCH ZUM ERFOLG. Aldo Lodder Nederlands-Duitse Handelskamer Vianen, 24 juni 2014 ZAKENDOEN IN DUITSLAND; VOM WUNSCH ZUM ERFOLG Aldo Lodder Nederlands-Duitse Handelskamer Vianen, 24 juni 2014 Nederlands-Duitse Handelskamer (1/3) 35 Medewerkers, allen drietalig (NL/DE/GB) One-stop-shop

Nadere informatie

avenida residenz anderburg kaprun avenida mountain resort avenida style appartements kaprun avenida ski & golfresort kaprun 7 avenida mountain resort 1. UNTERGESCHOSS Wellnessanlage Sehr großzügig angelegt

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

ZAKENDOEN IN DUITSLAND VOM WUNSCH ZUM ERFOLG. Aldo Lodder Duits-Nederlandse Handelskamer

ZAKENDOEN IN DUITSLAND VOM WUNSCH ZUM ERFOLG. Aldo Lodder Duits-Nederlandse Handelskamer ZAKENDOEN IN DUITSLAND VOM WUNSCH ZUM ERFOLG Aldo Lodder Duits-Nederlandse Handelskamer MKB Haarlem & Rabobank, Haarlem, 09-09-2015 Duits-Nederlandse Handelskamer (1/3) Ca. 40 medewerkers, drietalig (NL/DE/GB)

Nadere informatie

Das erste niederländische Lesebuch für Anfänger

Das erste niederländische Lesebuch für Anfänger Aart Rembrandt Das erste niederländische Lesebuch für Anfänger Stufen A1 und A2 zweisprachig mit niederländisch-deutscher Übersetzung 1 Wir geben unser Bestes, um Tippfehler und Irrtümer zu vermeiden.

Nadere informatie

Pers Niemandsland / Press No man s land. Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf

Pers Niemandsland / Press No man s land. Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf Pers Niemandsland / Press No man s land De Telegraaf 15/05/2008 Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf THEATER - Gehaast lopen we over straat. Daarbij passeren

Nadere informatie

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia TE KOOP - Village Scaldia Vraagprijs 149.000,-- k.k. Omschrijving - Rustig gelegen, geschakelde recreatiewoning (type Grasse) met berging en tuin met uitzicht op beschermd natuurgebeid op 133m2 eigen grond.

Nadere informatie

DNL Konferenz Sprache - Beratung - Arbeit NLD Conferentie Taal Advies Werk 13.03.2015

DNL Konferenz Sprache - Beratung - Arbeit NLD Conferentie Taal Advies Werk 13.03.2015 DNL Konferenz Sprache - Beratung - Arbeit NLD Conferentie Taal Advies Werk 13.03.2015 Willkommen/ Welkom Hans Alberse Bürgermeister der Gemeinde Oude IJsselstreek Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Van 6 augustus 2015 tot en met 18 augustus 2015 zijn wij wederom, op eigen gelegenheid, afgereisd naar Bacău, Brașov en Moreni om daar onze (toekomstige) projecten te bekijken

Nadere informatie

Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P L A N N I N G E N - I N R I C H T I N G. Ganz viel Raum L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U

Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P L A N N I N G E N - I N R I C H T I N G. Ganz viel Raum L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.5 2014 L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U Ganz viel Raum Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P

Nadere informatie

gemeinsam planen und umsetzen

gemeinsam planen und umsetzen INTERREG Deutschland - Nederland veiligheid & Overheid samen plannen en aanpakken Sicherheit & BehÖrden gemeinsam planen und umsetzen In de Euregio Rijn-Waal 1 In der Euregio Rhein-Waal Veiligheid & Overheid

Nadere informatie

Bustourismus Marketing / Bustoerisme. Bustourismus Marketing / Bustoerisme. Beschreibung Arbeitsgruppe / Omschrijving werkpakket

Bustourismus Marketing / Bustoerisme. Bustourismus Marketing / Bustoerisme. Beschreibung Arbeitsgruppe / Omschrijving werkpakket Bustourismus Marketing / Bustoerisme Bustourismus Marketing / Bustoerisme Beschreibung Arbeitsgruppe / Omschrijving werkpakket Das Teilprojekt Bustourismus verfolgt einen innovativen, grenzübergreifenden

Nadere informatie

Volop groei. Voll auf Wachstum A G R O B U S I N E S S

Volop groei. Voll auf Wachstum A G R O B U S I N E S S Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.1 2015 A G R O B U S I N E S S Voll auf Wachstum Volop groei editorial Jahr der Weichenstellungen Bepalend jaar

Nadere informatie

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel 1 Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel Wie war dein Urlaub? Einfach toll! Wo wart ihr? Wir waren zuerst in Frankreich und dann in Spanien. Mit wem warst du in Urlaub? Mit meinen Eltern und mit einer

Nadere informatie

Maandschors. November-december 2015. Weest paraat!

Maandschors. November-december 2015. Weest paraat! Maandschors November-december 2015 Weest paraat Hé, daar is nummer twee November is hier dus we stappen over op een tweede maandschors Dat gaat snel zeg Er staat weer van alles op til dus lees dit Groepsleidingswoordje

Nadere informatie

De volksuniversiteit biedt een aantal cursussen Duits voor buitenlanders aan. Die Volkshochschule bietet einige Deutschkurse für Ausländer an.

De volksuniversiteit biedt een aantal cursussen Duits voor buitenlanders aan. Die Volkshochschule bietet einige Deutschkurse für Ausländer an. Hoofdstuk 21 Hoeveelheden, getallen, maten (zinnen) Er kwamen veel mensen naar de wedstrijden. Eine Menge Leute kamen zu den Wettkämpfen. Met dit baantje kun je een hoop geld verdienen. Bei diesem Job

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN VAN CAMLOG

TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN VAN CAMLOG IMPLANTAAT PASPOORT TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN VAN CAMLOG VOOR UW welzijn EN EEN natuurlijke UITSTRALING. PersoOnLIJKE GEGEVENS Naam Voornaam Adres Postcode Geboortedatum Zorgverzekeraar Beste patient,

Nadere informatie

Ergebnisse der Expertengruppen (31. Januar 2006 in Dinxperlo) D NL

Ergebnisse der Expertengruppen (31. Januar 2006 in Dinxperlo) D NL Ergebnisse der Expertengruppen (31. Januar 2006 in Dinxperlo) D NL Die Auswertung ist wie folgt aufgebaut: 1. Aus der Klientenperspektive (anhand der Fallbeispiele) 2. Aus der Perspektive des Dienstleisters

Nadere informatie

Kapitel 6 Urlaub zum Verlieben. Antwoorden. 1-2 vmbo-kgt Kapitel 6 Antwoorden

Kapitel 6 Urlaub zum Verlieben. Antwoorden. 1-2 vmbo-kgt Kapitel 6 Antwoorden Kapitel 6 Urlaub zum Verlieben Antwoorden 1 Sehen a 1 Deutschland, die Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien 2 bijvoorbeeld: Ja, in Tirol. b 3 glad 4 de rots 5 het touw 6 de hut 7 gelukt 8 uitglijden

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Weldon HooGHeFFend Weldon HIGHlIFT Weldon HocHHebend

Weldon HooGHeFFend Weldon HIGHlIFT Weldon HocHHebend Weldon HOOGHEFFEnd WELDON HIGHLIFT WELDON Hochhebend Welkom bij Weldon De juiste oplossing voor intern transport sinds 1995 Weldon HEFTAFELS De Weldon Safety heftafel is het ultieme voorbeeld van een goed

Nadere informatie

Volop groei. Voll auf Wachstum A G R O B U S I N E S S

Volop groei. Voll auf Wachstum A G R O B U S I N E S S Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.1 2015 A G R O B U S I N E S S Voll auf Wachstum Volop groei Thuis in Nederland. Thuis in de wereld. Ruim 700

Nadere informatie

Zakendoen in Zuid-Duitsland: Limburg, Laptop & Lederhose 07-05-2015

Zakendoen in Zuid-Duitsland: Limburg, Laptop & Lederhose 07-05-2015 Zakendoen in Zuid-Duitsland: Limburg, Laptop & Lederhose 07-05-2015 Postennet Duitsland 2 Kerntaken postennet Duitsland stimulering van internationaal ondernemen en samenwerken positieve beeldvorming van

Nadere informatie

Green Ideas - Groene ideeën

Green Ideas - Groene ideeën Green Ideas - Groene ideeën Γενικές Πληροφορίες Περίληψη Groene Ideeën (http://greenideasproject.org) zijn interactieve en boeiende workshops die manieren verkennen waarop groene innovatie kan worden gepromoot

Nadere informatie

SCHADELOOSSTELLING VOOR SLACHTOFFERS VAN MISDRIJVEN OOSTENRIJK

SCHADELOOSSTELLING VOOR SLACHTOFFERS VAN MISDRIJVEN OOSTENRIJK Handleiding 80/2004 OOSTENRIJK (nl) 1 SCHADELOOSSTELLING VOOR SLACHTOFFERS VAN MISDRIJVEN OOSTENRIJK 1. Nationale wetgeving... 2 1.1. Omzetting [art. 18]... 2 1.2. Nationale regelingen voor schadeloosstelling

Nadere informatie

Wat we gaan doen vandaag... Geef complimenten

Wat we gaan doen vandaag... Geef complimenten Wat we gaan doen vandaag... Interview: sprankelend moment Paradigma verandering: van problemen oplossen naar bouwen aan oplossingen Attitude verandering: cheerleading Wat neem je mee? Vier pijlers positieve

Nadere informatie

een wereld aan kansen in het buitenland

een wereld aan kansen in het buitenland een wereld aan kansen in het buitenland 8 en 9 februari Expo Houten Europa s grootste evenement voor emigranten 150 exposanten en 11.000 bezoekers treffen elkaar op 12.000 m² in 3 hallen voor informatie,

Nadere informatie

Kapitel 3 Mies oder Topfit?

Kapitel 3 Mies oder Topfit? 1: Hertha BSC 1. 1. blauw en wit 2. de oude dame Kapitel 3 Mies oder Topfit? 7. 1. weiter 6. Runde 2. Bude 7. Skinheads 3. ziemlich 8. Nasenring 4. Freundschaftsspiel 9. Unterarm 5. gegen 10. Geld 2: Die

Nadere informatie

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Recreatie en bungalowpark de Watersnip is ruim, sportief en actief. In een gezonde, frisse omgeving vindt u hier de ontspanning en rust die u nodig heeft.

Nadere informatie

Mullerthal special s 2 013 Pauschalen. Arrangementen

Mullerthal special s 2 013 Pauschalen. Arrangementen visitluxembourg.com Mullerthal special s 2 013 Pauschalen. Arrangementen Reg i o n M ullerthal PETITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE LUXEMBURGSKLEIN ZWITSERLAND Région Mullerthal Petite Suisse Luxembourgeoise

Nadere informatie

II. De wereld van Stefan Zweig, Frans Kafka, Joseph Roth. De wereld van Joseph Roth

II. De wereld van Stefan Zweig, Frans Kafka, Joseph Roth. De wereld van Joseph Roth II. De wereld van Stefan Zweig, Frans Kafka, Joseph Roth De wereld van Joseph Roth Drie periodes: jeugd & WOI, 1894 1919 journalist & schrijver, 1919 1933 in ballingschap, 1933 1939 Joseph Roth in ballingschap

Nadere informatie