Aan de waterkant. An der Waterkant SÜDHOLLAND & SEELAND ZUID-HOLLAND & ZEELAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de waterkant. An der Waterkant SÜDHOLLAND & SEELAND ZUID-HOLLAND & ZEELAND"

Transcriptie

1 Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr SÜDHOLLAND & SEELAND An der Waterkant Aan de waterkant ZUID-HOLLAND & ZEELAND

2 Thuis in Nederland. Thuis in de wereld. Ruim 700 buitenlandse kantoren in ruim 40 landen. Ook in Duitsland. Internationaal Zakendoen? De Rabobank is met ruim 700 buitenlandse kantoren en 20 International Desks thuis in de wereld - waaronder Duitsland. We kennen er de markt, de wet- en de regelgeving en we hebben het netwerk. We begrijpen dan ook waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat. Kijk op rabobank.nl/internationaal Samen sterker

3 editorial Gute Zeichen für die zweite Jahreshälfte Positieve signalen voor de tweede helft Precies aan het begin van de zomer zorgt niet alleen koning voetbal in Duitsland en Nederland voor goede stemming. Ook de economie herstelt in toenemende mate van de jarenlange crisis. Voor Duitsland voorspelt de Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK) inmiddels een groei van 2 procent. Het Hamburgse Weltwirtschaftsinstitut ver - wacht zelfs 2,2 procent. Volgend jaar zou de situatie nog verder verbeteren. En hoe - wel de prognoses in Nederland nog iets terughoudender zijn, verbetert de stem - ming in de industrie ook hier zienderogen. De inkomens stijgen, de schulden nemen af en het tekort op de overheidsbegroting valt lager uit dan verwacht. Positieve signalen dus voor de tweede helft van het jaar. Dat merkt ook de Nederlands- Duitse Handelskamer die in de afgelopen weken duidelijk meer aanvragen kreeg dan gebruikelijk in de zomermaanden. Eind juni stond het aantal nieuwe leden in het lopende jaar al op meer dan 100 een recordaantal. Ook het zoals altijd goed bezochte Zomerfeest heeft voor mij onder - streept hoe levendig ons netwerk is en hoe actief onze leden aan de goede verstand - houding tussen beide landen bijdragen. Pünktlich zum Sommerbeginn sorgte nicht nur König Fußball für gute Stimmung in den Niederlanden und Deutschland. Auch die Wirtschaft erholt sich zunehmend von der jahrelangen Krise. Für Deutschland prognostiziert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) inzwischen 2 Prozent Wachstum, das Ham - burgische Weltwirtschaftsinstitut gar 2,2 Prozent. Im kommenden Jahr soll die Lage sogar noch besser sein. In den Niederlanden mögen die Prognosen noch verhalten ausfallen, doch die Stimmung in der Industrie hellt sich zusehends auf, die Einkommen steigen, die Schulden gehen zurück und das Staatsdefizit fiel geringer aus als erwartet. Gute Vorzeichen also für die zweite Jahres - hälfte. Das spürt auch die Deutsch-Nieder - ländische Handelskammer, die in den vergangenen Wochen deutlich mehr An - fragen als in den Sommermonaten üblich erhalten hat. Bis Ende Juni lag die Zahl der Neumitglieder für das laufende Jahr bereits bei über 100 ein Spitzenwert. Auch das gut besuchte Sommerfest hat für mich unter - strichen, wie lebendig unser Netzwerk ist und wie aktiv die Mitglieder am guten Verhältnis unserer Länder mit arbeiten. Foto: Siemens Ab van der Touw Präsident / Voorzitter DNHK De DNHK is een dynamische organisatie die naast haar dienstverlening voor marktbetreding en uitbreiding ook in toenemende mate als belangenbehartiger van het bedrijfsleven wordt waargeno men. Als nieuwe voorzitter wil ik mijn voor - ganger Thomas Hoyer bedanken voor zijn successen op dit gebied. Ik zal me ervoor inzetten om verder te gaan op deze succesvolle weg. In het bijzonder verheug ik mij erop om de goede persoon - lijke omgang van de DNHK met mede - werkers, leden en klanten te onderhouden. Ik wens u allen een succesvolle tweede helft van 2014 toe! Die DNHK ist eine dynamische Organi sa - tion, die neben ihren Dienstleistungen für den Markteinstieg und ausbau auch zunehmend als Interessenvertretung der Wirtschaft wahrgenommen wird. Als neuer Präsident möchte ich meinem Vorgänger Thomas Hoyer für seine Erfolge auf diesem Gebiet danken. Ich werde mich dafür ein - setzen, diesen erfolgreichen Weg weiter - zugehen. Insbesondere freue ich mich darauf, den guten, menschlichen Umgang der DNHK mit Mitarbeitern, Mitgliedern und Kunden zu pflegen. Ihnen allen wünsche ich weiterhin ein erfolg - reiches Jahr 2014! 3

4 DNHK- 04/ CHEMIEFORUM LEVERKUSEN THEMA ZUID-HOLLAND & ZEELAND DNHK-STANDPUNKTE >> KOMMENTAR / COMMENTAAR Berliner Koalition: in Zerrissenheit vereint Berlijnse coalitie: één in verdeelheid SERVICE Markteinstieg richtig vorbereiten Marktbetreding goed voorbereiden BRANCHE Solarbranche strebt zurück ins Licht Zonne-energiesector ziet weer licht KARRIERE / CARRIÈRE Flexibles Arbeiten: Wie sieht der Job der Zukunft aus? Flexibel werken: hoe ziet de baan van de toekomst eruit? 6 Agenda 8 Gastkommentar / Gastcommentaar 10 Forum 12 DNHK-Service 18 Neue Mitglieder / Nieuwe leden 26 Titelthema 48 DNHK-News 70 Personalia 48 DNHK-Sommerfest auf Kasteel Nyenrode DNHK-Zomerfeest op Kasteel Nyenrode Voor de tweede keer vierde de DNHK op 27 juni 2014 met leden en vrienden het Zomerfeest op Kasteel Nyenrode in Breukelen. Samba, muziek en een vogelshow vormden de omlijsting voor uitgebreid netwerken en nieuwe contacten tussen de meer dan 500 gasten. Zum zweiten Mal feierte die DNHK am 27. Juni 2014 mit Mitglie dern und Freunden ihr Sommerfest auf Schloss Nyenrode in Breukelen. Samba, Musik und eine Greif - vogel show formten den Rahmen für Netz werk und neue Kontakte zwischen den mehr als 500 Gästen. 72 Unternehmen / Ondernemingen 80 Recht 82 Konjunktur / Conjunctuur 86 Kultur / Cultuur 88 Geschäftskontakte / Handelscontacten 89 Impressum 90 Mein Büro / Mijn kantoor 4

5

6 EUROBIKE Voor fietsliefhebbers is de Eurobike-beurs in het Duitse Friedrichshafen een ideaal platform om alle nieuwtjes uit de fietswereld op te doen. Ongeveer 140 bedrijven testen daar van wo 27 t/m za 30 augustus 2014 hun producten in de praktijk. Naast tweewielers, kleding en fiets - reizen wacht de bezoekers dit jaar ook een E-bike-parcours. Für Fahrradliebhaber ist die Eurobike-Messe in Friedrichshafen eine ideale Plattform, um sich über Neuheiten aus der Fahrradwelt zu informieren. Rund 140 Unternehmen testen dort von Mi bis Sa, August 2014, ihre Produkte unter Echtbedingungen. Neben Zweirädern, Kleidung und Fahrradreisen wartet in diesem Jahr auch ein E-Bike- Parcours auf die Besucher. HAUS.BAU.ENERGIE Duurzame energiewinning is dit jaar het hoofd - thema van de Haus.Bau.Energie-beurs in Erfurt. Van vr 29 t/m zo 31 augustus 2014 laten bedrijven uit de energie- en verwarmings techniek inno va - tieve oplossingen voor zowel nieuwbouw- als renovatieobjecten zien. Die kosteneffiziente Energiegewinnung ist Hauptthema der diesjährigen Haus.Bau.Energie- Messe in Erfurt. Von Fr bis So, August 2014, zeigen dort fachkundige Unternehmen aus der Branchen Energie- und Heiztechnik innovative Lösungen für Neubauten und Renovierungsobjekte. CARAVAN SALON De Caravan Salon Düsseldorf is de grootste tentoonstelling voor campers en caravans. Meer dan tweeduizend recreatievoertuigen, van com pacte tweepersoons campers tot familiecaravans en luxevoertuigen zullen daar van vr 29 t/m zo 7 september 2014 worden gepresenteerd. Die Caravan Salon Düsseldorf ist die welt - größte Ausstellung für Reisemobile und Caravans. Mehr als zweitausend Freizeit - fahrzeuge, von kom pakten Reisemobilen für zwei Per sonen über Familiencaravans bis hin zu Luxus mobilen, werden dort von Fr bis So, 29. August bis 7. September 2014, präsentiert. BRILLE & CO Op vierkante meter toont de internatio - nale vakbeurs voor opticiens, Brille & Co van za 30 t/m zo 31 augustus 2014 de nieuwste brillen mode, contactlenzen en instrumenten. Circa 130 expo santen wachten in de beurshallen van Dort mund. Auf Quadratmetern zeigt die inter natio - nale Fachmesse für Augenoptik, Brille & Co, von Sa bis So, August 2014, neue Brillenmodelle, Kontaktlinsen und Werkstatt - bedarf. Rund 130 Aussteller werden in den Dortmunder Messehallen erwartet. Foto: Brille & Co TENDENCE De internationale beurs voor consumenten - goederen, Tendence, in Frankfurt am Main is een ontmoetingsplaats voor fabrikanten en afnemers van woonaccessoires, meubelen, lederwaren, cadeau- en decoratieartikelen en ambachtelijke kunst. Meer dan expo - santen presenteren daar van za 30 augustus tot di 2 september 2014 hun producten. Die internationale Konsumgütermesse Tendence in Frankfurt am Main ist ein Treffpunkt für Hersteller und Abnehmer von Wohnaccessoires, Möbeln, Lederwaren, Geschenk- und Dekorationsartikeln und Kunsthandwerk. Mehr als Aussteller stellen dort von Sa bis Di, 30. August bis 2. September 2014, ihre Produkte vor. TRANSPORT COMPLEET Op de beurs Transport Compleet in Gorinchem komen van di 2 t/m do 4 september 2014 onder - nemingen uit de transport- en export sector evenals vertegenwoordigers van taxi- en touringcarbedrijven bij elkaar. Auf der Transport Compleet Messe im niederländischen Gorinchem treffen von Di bis Do, September 2014, zahlreiche Unternehmen der Transport- und Export - branche sowie Taxi und Touringcar - unternehmen aufeinander. VILO Voor de 14e keer op rij vindt van di 2 t/m do 4 september 2014 de logistiekbeurs VILO plaats. In de evenementenhal Hardenberg presenteren ondernemers uit de transport- en logistieksector hun producten en diensten. Zum 14. Mal in Folge findet von Di bis Do, September 2014 die Logistikmesse VILO statt. In der Eventhalle Hardenberg präsen - tieren Vertreter der Transport- und Logistik - branche sowie Unternehmen der Verpackungs - industrie ihre Produkte und Dienstleistungen. WERELDHAVENDAGEN De Rotterdamse haven, motor van de Neder - landse economie en de grootste haven van Europa, biedt van vr 5 t/m zo 7 september 2014 een kijkje in de wereld van marine- en vracht - scheepvaart, de goederenomslag en het Euro - pese logistieke netwerk. Muziek, theater en een groot vuurwerk zorgen voor entertainment bij de Wereldhavendagen. Der Rotterdamer Hafen, Motor der nieder län - dischen Wirtschaft und größter Hafen in Europa, gewährt von Fr bis So, September 2014, Einblick in die Marine- und Fracht schiff - fahrt, den Güterumschlag und das europäische Logistiknetz. Musik, Theater und ein großes Feuerwerk sorgen für Unterhaltung auf den Welthafentagen. Foto: Port of Rotterdam/Freek van Arkel STEUEROPTIMIERUNG Vragen rondom het Nederlandse belasting - systeem worden beantwoord tijdens het DNHKseminar Nederlands-Duitse belastingoptimalisatie voor grensoverschrijdende onder nemingen, dat plaatsvindt op di 30 september 2014 bij de IHK Mönchengladbach. Fragen rund um das niederländische Steuer - system beantwortet das DNHK-Seminar Deutsch-niederländische Steueroptimierung für grenzüberschreitenden Unternehmen, das am Di, 30. September 2014, bei der IHK Mönchengladbach stattfindet. 6

7 ist, wenn du immer volle Leistung bekommst. Deutschlands Beliebteste Bank Über 8 Millionen zufriedene Kunden sind bereits überzeugt! Jetzt eröffnen! 069 / Zum achten Mal in Folge wurde die ING-DiBa zu Deutschlands Beliebtester Bank gewählt. Profitieren auch Sie von der Leistungsstärke und Zuverlässigkeit des Testsiegers.

8 gastcommentaar GROSSE KOALITION / GROTE COALITIE Lieben lernen Leren liefhebben Es war keine Liebes-, sondern eine Zwangsheirat: Entsprechend holprig haben CDU/CSU und SPD das erste Jahr der Großen Koalition verlebt. Nach der Sommerpause wird sich zeigen, welche Sprengkraft TTIP und die Anschaffung von Gefechtsdrohnen bergen. Het was geen liefdes-, maar een verstandshuwelijk: net zo hobbelig verliep het eerste jaar van de Grote Coalitie voor CDU/CSU en SPD. Na het zomerreces zal blijken hoe explosief TTIP en de aanschaf van gevechtsdrones zullen uitpakken. Een stabiele regering. Dat was de belangrijkste reden voor de Duitse coalitiepartijen CDU/CSU en SPD om na de verkie - zingen vorig jaar september ondanks alle onderlinge tegen - stellingen weer met elkaar onder één deken te kruipen. Dat ge - beurde onder het motto dat een dergelijke regering van natio nale eenheid juist nu noodzakelijk was vanwege de nogal altijd crisis in Europa. Na het eerste politieke seizoen van de Grote Coalitie in de Duitse Bondsdag moet nu de vraag gesteld worden: werkt het? Immers, toen het derde kabinet-merkel in december vorig jaar eindelijk aantrad, leek het erop dat deze GroKo in plaats van een baken van rust en een motor van economische voorspoed wel eens een vechtcoalitie kon worden. De deelnemende partijen bleven lang na het sluiten van het regeerakkoord elkaars beleids voor nemens afbranden. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) moest haar kabinet in januari nog een keer in een kasteeltje buiten Berlijn opsluiten om rust in de tent te krijgen. Ofschoon men na een nachtje slapen in glimlachende harmonie voor de microfoons stond, kraakte de coalitie enige weken later alweer in alle voegen. SPD-Fractievoorzitter Thomas Oppermann bracht Hans-Peter Friedrich, de CSU-minister van landbouw ten val in verband met de onfrisse affaire rond het voormalig Bondsdaglid Sebastian Edathy (SPD). Het lukte Merkel en vice-bondskanselier Sigmar Gabriel (SPD) de verhitte gemoederen te temmen, maar stabiliteit ziet er anders uit. De Oekraïne-crisis was voor de GroKo een blessing in disguise. De hoogoplopende spanning in de voormalige Sovjetrepubliek, de annexatie van de Krim door Rusland en het gepook van Moskou in de Donbas onttrokken de onderlinge kift in het Duitse kabinet gedurende enige maanden aan het zicht. Maar de laatste weken voor het reces begon het gezaag weer. De SPD presenteerde de eerste beleidsmaatregelen, die opzichtig gevierd werden als succes van de sociaaldemocraten: het mini - mum loon, de aangepaste Wet op de Duurzame Energie (EEG), het vroegpensioen, of het toestaan van de dubbele nationaliteit voor Turken van de tweede generatie. Volker Kauder, de voorzitter van de CDU-fractie in de Bondsdag, zag dat met lede ogen aan. Typische CDU-projecten zoals de verscherping van de prostitutie - wet en aanscherping van wetgeving tegen kinderporno staan bij minister Manuela Schwesig (Familiezaken, SPD) op een laag vuurtje. Binnen de coalitie wordt de spanning voelbaar, en dan niet alleen omdat de CSU nog een keer wraak zal nemen voor de val van minister Friedrich. De vraag is welke portefeuille de komende tijd het meeste dyna - miet blijkt te bevatten. Is het Defensie? Omdat minister Ursula von der Leyen (CDU) staat te trappelen om gevechtsdrones aan te bouwen? Of wordt het de portefeuille van Gabriel? Vanwege het trans-atlantische Vrijhandelsakkoord (TTIP), waar de sociaal - democraten slecht van slapen? Feiten zijn: Merkel is onlangs 60 jaar geworden, dit is haar derde kabinet. Als het aan Gabriel en de SPD ligt, is het ook haar laatste. En de sociaaldemocraten hoeven niet speciaal te wachten tot de verkiezingen van 2017 voor het zover is. Werkt de GroKo? Ja, als het gaat om de productie van beleid. Maar niet als het gaat om stabiliteit. Frank Vermeulen 8

9 gastkommentar Die Ukraine-Krise war für die GroKo ein Blessing in Disguise. Die Spannungen in der ehemaligen Sowjetrepublik, die Annexion der Krim durch die Russen und das Anheizen der Stimmung in der ostukrainischen Donbas durch Moskau entzogen die gegenseitige Missgunst im deutschen Kabinett für einige Monate der öffent - lichen Wahrnehmung. Aber in den letzten Wochen vor der Sommerpause begann das Sägen an den Stuhlbeinen schon wieder. Die SPD präsentierte die ersten Regierungsbeschlüsse, die demonstrativ als Erfolge der Sozialdemokraten gefeiert wurden: Mindestlohn, das angepasste Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), die Frührente sowie das Zu - geständnis einer doppelten Staatsbürgerschaft für Türken der zweiten Generation. Volker Kauder, Vorsitzender der CDU-Bundes - tagsfraktion, verfolgte das mit leidendem Blick. Typische CDU- Projekte wie ein schärferes Prostitutionsgesetz oder die Verschär - fung der Gesetzgebung gegen Kinderpornografie köcheln bei der zuständigen Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) auf kleiner Flamme. In der Koalition wird die Anspannung immer spürbarer, nicht nur, weil die CSU irgendwann Rache für den Fall ihres Ministers Friedrich nehmen möchte. Foto: imago Eine stabile Regierung. Das war der wichtigste Anlass für die deutschen Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD, um nach den Wahlen im vergangenen September trotz aller Verschiedenheiten wieder miteinander unter dieselbe Decke zu schlüpfen. Als Motto galt, dass eine solche Regierung der nationalen Einheit jetzt notwendig sei, schon allein wegen der noch immer andauernden Krise in Europa. Am Ende des ersten Regierungsjahres der Großen Koalition darf nun die Frage gestellt werden: Funktioniert das auch? Schließ - lich deutete im vergangenen Dezember, als das dritte Merkel- Kabinett endlich antrat, vieles darauf hin, dass diese GroKo nicht so sehr ein Garant für Ruhe und Motor wirtschaftlichen Strebens werden könne, sondern vielmehr eine wahre Gefechts - koalition. Noch lange nach der Vereinbarung des Koalitions - vertrages feuerten die beteiligten Parteien auf die Vorhaben der jeweils anderen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) musste ihr Kabinett im Januar noch einmal in einem Schloss vor den Toren Berlins einschließen, um Ruhe in den Karton zu bekommen. Obwohl man nach einer Nacht des Schlafes in lächelnder Harmonie vor den Mikrofonen stand, ächzte die Koalition schon wenige Wochen später erneut in allen Fugen. Der SPD- Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann brachte Hans-Peter Friedrich, den CSU-Landwirtschaftsminister, mit einer un - schönen Affäre rund um das ehemalige Bundestagsmitglied Sebastian Edathy (SPD) zu Fall. Zwar gelang es Merkel und ihrem Vizekanzler, Sigmar Gabriel (SPD), die erhitzten Gemüter zu beruhigen, aber Stabilität sieht anders aus. Die Frage ist, welche Portefeuille in der nächsten Zeit das meiste Dynamit bereithält. Vielleicht die Verteidigungspolitik? Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) trappelt doch schon mit den Füßen, weil sie Kampfdrohnen anschaffen möchte. Oder wird es das Portefeuille von Gabriel? Schon wegen des transatlantischen Frei - handelsabkommens TTIP, das den Sozialdemokraten schlaflose Nächte bereitet? Tatsache ist: Merkel ist gerade 60 Jahre alt gewor - den, dies ist ihre dritte Legislaturperiode als Regierungs chefin. Wenn es nach Gabriel geht, wird es auch ihre letzte sein. Und die Sozialdemokraten müssen nicht unbedingt bis zur nächsten regulären Bundestagswahl 2017 warten. Funktioniert die GroKo? Ja, wenn es um politische Entscheidungen geht. Aber wenn wir von Stabilität sprechen: nein. Frank Vermeulen Frank Vermeulen (Brisbane, 1958) Foto: Frank Vermeulen ist Korrespondent des NRC Handels - blad in Berlin. Zuvor leitete er unter anderem die Politikredaktion in Den Haag. Außerdem arbeitete er als politischer Kommentator und Korrespondent in Jakarta. Frank Vermeulen (Brisbane, 1958) is correspondent voor NRC Handelsblad in Berlijn. Hij was hier voor onder meer chef van de redactie politiek en bestuur in Den Haag. Ook was hij politiek commentator en corres pon dent in Jakarta. 9

10 forum THESE/STELLING Schluss mit dem Wildwuchs von Flex-Arbeit Stop de wildgroei van flexwerkers in Nederland De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Mede veroorzaakt door de jarenlange economische crisis is het aantal flexwerkers in rap tempo toegenomen. Voor werkgevers verminderen flexcontracten immers de risico s in geval van ontslag. Werknemers met een flexibel arbeidscontract lopen echter tegen problemen aan. Zo is het verkrijgen van een hypotheek bijzonder moeilijk evenals het opbouwen van een pensioen. Moeten we daarom de groei van flexwerk een halt toeroepen? Een Pro & Contra in de DNHK markt. Der niederländische Arbeitsmarkt wird immer flexibler. Auch wegen der jahrelangen Wirtschaftskrise hat die Zahl der so genannten Flexwerker rasant zugenommen. Für Arbeitgeber verringern atypische Vertragsverhältnisse meist die Risiken im Fall einer Entlassung. Arbeitnehmer mit einem Flex-Vertrag stehen dagegen häufig vor Problemen. So ist es etwa schwierig, ohne festen Arbeitsvertrag eine Hypothek zu erhalten oder eine geregelte Rente aufzubauen. Ein Pro & Contra im DNHK markt. FORUM Foto s: imago, UvA, Randstad Wilt u op de standpunten in Pro & Contra reageren? Heeft u zelf een voorstel voor een onderwerp of wilt u commentaar geven op een van de artikelen in dit blad? Schrijft u ons dan. Graag publiceren wij uw ingezonden brief. U kunt de redactie via bereiken op Wollen Sie auf die Standpunkte in Pro & Contra reagieren? Haben Sie eigene Themenvorschläge, oder möchten Sie einen Kommentar zu einem der Texte im Heft abgeben? Dann schreiben Sie uns. Gern veröffentlichen wir Ihren Leserbrief. Sie erreichen die Redaktion per unter 10

11 forum pro contra Ronald Beltzer ist Professor für Arbeit & Unternehmen an der Juristischen Fakultät der Universität Amsterdam. Ronald Beltzer is Hoogleraar Arbeid & Onderneming aan de Facul - teit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam Jacques van den Broek ist CEO des Zeitarbeitsunternehmens Randstad und Vorstandsmitglied der DNHK. Jacques van den Broek is CEO van Randstad en bestuurslid van de DNHK. Een toename van het aantal flexwerkers is inderdaad ongewenst als we uitgaan van het huidige systeem waarin vaste arbeids - contracten te vast zijn geworden. Werkgevers kiezen als gevolg daarvan voor meer flex con - tracten. Ik vind dat een keuze uit armoede: men wil het veel te zwaar opgetuigde vaste contract ontlopen. De keuze is echter niet vreemd als je weet dat je in dit land tot wel twee jaar loon moet doorbetalen bij ziekte en soms zomaar een vergoeding moet betalen, terwijl daar vaak geen reden voor is en we toch een goede WW kennen. Probleem is dat de huidige flexcontracten wel weer erg flexibel zijn: je kunt ze zonder reden en vaak sluiten. Ik noem verder payrolling als voorbeeld: een nietgeregeld juridisch wild westen. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid verkleint straks het gat: geen abnormaal hoge vergoedingen meer helpt zeker om de bezwaren van werkgevers tegen het vaste contract te verminderen. Nu die exorbitante loondoorbetaling bij ziekte nog, en we hoeven deze discussie niet meer te voeren. Het gaat immers niet om meer flex per se. Het gaat erom vast minder vast te maken. Een flexibele arbeidsmarkt draagt bij aan het concurrerend vermogen van de Neder landse economie. De discussie moet niet gaan over de vraag óf er flexibiliteit is, maar hoe we flexibiliteit op de juiste wijze kunnen organi - seren. Nog vaak wordt de contract vorm als uitgangspunt genomen om aan te tonen dat er door het ontbreken van zeker heid een twee deling op de arbeidsmarkt dreigt te ontstaan. Het gaat echter om maatschappelijke zekerheid en daarin spelen naast werkgevers ook bijvoorbeeld banken en ver zekeraars een rol. Kijk bij het verstrekken van een hypotheek niet alleen naar de arbeidsovereenkomst, maar naar het perspectief dat iemand op de arbeidsmarkt heeft. In plaats van alle zekerheid rond het contract voor onbepaalde tijd te organiseren moeten we onze energie richten op het vormgeven van een (sociale) zekerheid die past bij de arbeids - marktontwikke ling. Als tegelijkertijd het verlagen van de arbeids - kosten en de risico's voor de werkgever die zijn verbonden aan een arbeidsovereenkomst onder de loep worden genomen, dan is deze schijndiscussie snel ten einde. Het verminde ren van het aantal flex werkers is als het kind met het badwater weggooien. Eine Zunahme der Flexarbeiter ist in der Tat nicht wünschens - wert, sofern wir vom heutigen System ausgehen, in dem feste Arbeits verhältnisse zu fest geworden sind. Arbeitgeber entschei - den sich infolgedessen häufiger für atypische Arbeitsverträge. Aus meiner Sicht ist das eine Entscheidung mangels Alternativen: Man möchte damit dem viel zu straffen Reglement des festen Vertrags entgehen. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass Arbeitgeber in diesem Land im Krankheitsfall bis zu zwei Jahre Lohn zahlen oder eine besondere Abfindung entrichten müssen, obwohl dafür häufig kein Grund besteht und wir eine gute Arbeitslosenversicherung haben. Umgekehrt besteht das Problem, dass die Flex-Verträge wiederum sehr flexibel sind. Man kann sie eigentlich ohne Grund und beliebig häufig schließen. Ich nenne Payrolling als Beispiel: ein juristischer Wilder Westen. Das neue Gesetz Werk & Zekerheid verringert dieses Loch in Zukunft. Es gibt keine abnormal hohen Abfin - dungen mehr, was die Beschwerden der Unternehmer gegen Festverträge sicherlich verringern wird. Jetzt noch die exorbi - tante Lohnfort zahlung im Krankheitsfall anpacken, und die Diskussion ist vom Tisch. Es geht nicht um mehr Flex per se. Es geht darum, Festverträge etwas lockerer zu gestalten. Ein flexibler Arbeitsmarkt trägt zur Konkurrenzfähigkeit der niederländischen Wirtschaft bei. Die Diskussion darf sich nicht darum drehen, ob wir einen flexiblen Arbeitsmarkt brauchen, sondern darum, wie wir flexible Arbeit besser organisieren können. Noch immer wird die Vertragsform als Anhaltspunkt herangezogen, dass mangelnde Sicher - heit zu einer Zweiteilung des Arbeitsmarkts führen könne. Tatsächlich geht es aber um gesellschaftliche Sicherheit, und dabei spielen neben den Arbeitgebern auch Banken und Versicherungen eine Rolle. Sie sollten bei der Vergabe von Hypotheken nicht nur auf den Arbeitsvertrag schauen, sondern auch die Perspektiven berücksichtigen, die der Antrag steller auf dem Arbeitsmarkt hat. Statt alle Sicherheit auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag abzustellen, sollten wir unsere Energie darauf richten, eine soziale Sicherheit zu schaffen, die zur Entwicklung des Arbeits markts passt. Wenn gleichzeitig die Verringerung von Arbeits kosten und das Risiko für Arbeitgeber beim Vertrags schluss unter die Lupe genommen werden, hat diese Schein diskussion bald ein Ende. Die Zahl der Flexarbeiter zu verringern, würde bedeuten, das Kind mit dem Bade auszuschütten. 11

12 service MARKTEINTRITT / MARKTBETREDING Das Nachbarland im Visier Het buurland in het vizier Foto: imago 12

13 service Markteinstieg in den Niederlanden: wie funktioniert das? Die DNHK kann bei geschäftlichen, rechtlichen und kulturellen Fragen wertvolle Hilfestellung leisten. Marktbetreding in Duitsland: hoe gaat dat in zijn werk? De DNHK kan bij zakelijke, juridische en culturele vraagstukken waardevolle hulp bieden. Duitsland ligt letterlijk om de hoek, maar om beginners - fouten te voorkomen kunnen starters op de markt niet zonder de juiste kennis en liefst ook een ervaren partner. Maar hoe pak je dat goed aan? Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, behalve een goede voorbereiding, zegt Johan Spijksma, hoofd Exportadvies bij de DNHK. De juiste informatie over de doelmarkt en de lokale markt- en concurrentie-omstandig heden vormt de sleutel tot succes. Ook kennis van de zakencultuur levert veel voordeel op. 1 Productpositionering Het is niet altijd mogelijk om een product zonder aanpassingen op de buurmarkt te brengen. Een precieze doel markt analyse helpt om de succeskansen in te schatten. Veelbelovend zijn vooral producten of diensten die in het buurland nog niet verkrijgbaar zijn. Deze zijn immers zonder grote concurrentiedruk op de markt te brengen. Toch is informatie over het marktsegment in kwestie ook in zulke gevallen van groot belang. Daarbij gaat het om zaken als grootte en structuur van de branche, distributiekanalen en prijzen en lokale concurrenten. De vele Duitse vakbeurzen lenen zich uitstekend om een eerste indruk op te doen. Ze bieden de mogelijkheid om de concurrentie te bekijken, prijslijsten aan te vragen en een inschatting te maken van de marktomvang. Ook brancheverenigingen zijn een waardevolle bron voor markt - informatie. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, behalve een goede voorbereiding Johan Spijksma, DNHK 2 Marketing Van groot belang is bovendien een check van de productnaam. Sommige begrippen hebben in het Duits een hele andere beteke nis of roepen verkeerde associaties op. Een goed voor beeld is het ijs merk Ola, dat in Duitsland onder de naam Langnese wordt verkocht, aldus DNHK-exportconsulente Anna Gewering. Ook websites, advertenties, reclameposters, folders en flyers moeten vertaald worden. Hierbij moet ook op de humor van het betref fende land gelet worden. Maar niet alleen de juiste vertaling speelt een belangrijke rol, ook de keuze van het juiste marketing kanaal. Duitsers hebben minder affiniteit met het internet dan Nederlanders en maken minder gebruik van social media. Online advertenties bereiken in Duitsland dan ook niet zo n groot publiek. Duitsers doen graag zaken op basis van persoonlijk contact en hebben de fysieke producten graag een keer gezien. Daarvoor zijn de Duitse nichebeurzen uitermate geschikt. Die Niederlande liegen buchstäblich vor der Tür, doch gerade Markteinsteiger benötigen gute Kenntnisse und nach Möglichkeit einen erfahrenen Partner, um Anfängerfehler zu vermeiden. Wie aber geht man richtig vor? Pauschallösungen gibt es nicht, bis auf eine: gute Vorbereitung, sagt Johan Spijksma, Leiter der Absatzberatung der DNHK: Die richtigen Informationen über den Zielmarkt und die dortigen Markt- und Wettbewerbsbedingungen sind der Schlüssel zum Erfolg. Kenntnisse über die Kultur des Landes sind ebenfalls von großem Vorteil. 1 Das Produkt positionieren Nicht immer gelingt es, ein Produkt unverändert auf den Nach barmarkt zu bringen. Eine genaue Zielmarktanalyse hilft, die Erfolgschancen der eigenen Waren einzuschätzen. Erfolg - ver sprechend sind vor allem Produkte, die es im Nachbarland noch nicht gibt, sie lassen sich ohne großen Konkurrenzdruck auf den Vervolg op pagina 14 >>> Fortsetzung auf Seite 14 >>> 13

14 service Fortsetzung von Seite 13 >>> Markt bringen. Wichtig sind aber auch hier Informationen zum betroffenen Marktsegment, von der Größe und Struktur der eigenen Branche über die Vertriebswege und Preise im Nachbarland bis hin zur dortigen Konkurrenz. Einen ersten Eindruck gewinnt man auf Fachmessen. Hier lassen sich Preislisten anfragen, der Umfang des Marktes abschätzen und Konkurrenzunternehmen beobachten. Auch die Branchenverbände liefern wertvolle Informationen über den Markt. Sommige begrippen hebben in het Duits een hele andere betekenis Anna Gewering, DNHK Vervolg van pagina 13 >>> 3 Certificeringen In Duitsland gelden veel extra wetten en normeringen. Hetzelfde geldt voor productcertificeringen. Wie een EU-certificering heeft, ondervindt normaalgesproken geen problemen met de verkoop in het buurland. In alle andere gevallen moeten natio nale certificeringen worden verkregen en moeten producten eventueel opnieuw getest worden, aldus Gewering. 4 De marktbetredingsstrategie De makkelijkste manier om de Duitse markt te betreden is export. Maar hoe zet je die in gang? Voor mkbbedrijven die nog geen ervaring op de andere markt hebben opgedaan en er nog maar weinig contacten hebben, is een vertegenwoordiger een goede optie om de markt te betreden. Een geschikte partner is bijvoorbeeld te vinden in de Duitse online-distributeurs databases of bij brancheverenigingen. Eventueel kan ook een Sales Manager voor een specifiek Duits verkoopgebied in dienst worden genomen, bijvoorbeeld Noordrijn-Westfalen, aldus Gewering. Voor grote bedrijven die al langere tijd op de Duitse markt actief zijn en daar over een groot netwerk beschikken, is het oprichten van een Duitse dochteronderneming vaak lucratief. evb KONTAKT/CONTACT Johan Spijksma T 0031 (0) E 2 Marketing Besonders wichtig ist außerdem die Überprüfung des Produkt namens. Manche Begriffe haben im Niederländischen eine ganz andere Bedeutung oder rufen falsche Assoziationen hervor. Dann muss der Produktname angepasst werden. Ein bekanntes Beispiel ist die Eismarke Langnese, die in den Niederlanden unter dem Namen Ola verkauft wird, sagt Absatzberaterin Anna Gewering von der DNHK. Auch Webseiten, Anzeigen, Werbeplakate, Broschüren und Flyer müssen in die Landesprache über setzt werden. Hier gilt es auch, den Humor des jeweiligen Landes zu beachten. Doch nicht nur die richtige Übersetzung spielt eine wichtige Rolle, auch der richtige Kanal. So sind die Niederländer wesentlich internetaffiner als die Deutschen. Online-Anzeigen er reichen daher ein großes Publikum. Das gilt auch für Social Media. Anzeigen in Tageszeitungen werden hingegen gerne übersehen. 3 Zertifizierungen In den Niederlanden gelten ganz andere Normen und Gesetze. Das gilt auch für Produktzertifizierungen. Wer eine EU-Zertifizie rung besitzt hat normalerweise keine Probleme mit dem Verkauf im Nachbarland. Ist das aber nicht der Fall, müssen nationale Zertifizierungen erworben und Produkte gegebenenfalls neu getestet werden, so Gewering. 4 Die Markteintrittsstrategie Die einfachste Form, den niederländischen Markt zu betreten, ist der Export. Doch wie bekommt man den in Gang? Für kleine und mittelständische Unternehmen, die noch keine Erfahrung auf dem anderen Markt gesammelt haben und dort nur über wenige Kontakte verfügen, ist ein Handelsvertreter eine gute Möglichkeit für den Markteinstieg. Einen geeigneten Partner findet man in den Online-Vertreterdatenbanken der Niederlande und bei den Branchenverbänden. Man sollte in jedem Fall darauf achten, dass der Handelsver - treter Erfahrung in der gefragten Branche gesammelt hat und eine Testphase vereinbaren. Alternativ kann auch ein Sales Manager für das Verkaufsgebiet Niederlande eingestellt werden, so Gewering. Die Gründung einer nieder ländischen Tochtergesellschaft lohnt sich hingegen für große Unternehmen, die schon lange Zeit auf dem niederländischen Markt aktiv sind und dort über viele Kontakte verfügen. evb 14

Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P L A N N I N G E N - I N R I C H T I N G. Ganz viel Raum L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U

Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P L A N N I N G E N - I N R I C H T I N G. Ganz viel Raum L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.5 2014 L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U Ganz viel Raum Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P

Nadere informatie

Noch immer arm und sexy? Nog steeds arm en sexy?

Noch immer arm und sexy? Nog steeds arm en sexy? Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.3 2014 B E R L I N & B R A N D E N B U R G Noch immer arm und sexy? Nog steeds arm en sexy? Thuis in Nederland.

Nadere informatie

De toekomst voor ogen. Die Zukunft vor Augen E N E R G I E M A R K T

De toekomst voor ogen. Die Zukunft vor Augen E N E R G I E M A R K T Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.5 2013 E N E R G I E M A R K T Die Zukunft vor Augen De toekomst voor ogen Our G er man pr esence boosts your

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Duits nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Duits deel

Nadere informatie

Actieplan. Handlungskonzept

Actieplan. Handlungskonzept Actieplan Handlungskonzept Colofon / Impressum Uitgever / Herausgeber Druk / Druck Ontwerp / Entwurf Tekst / Tekst Euregio Rijn-Waal, Euregio Rhein-Waal Trioprint Nijmegen Krijn Ontwerp, Nijmegen Birch

Nadere informatie

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding Genießen pur in Oeding Puur genieten in Oeding Nederlands en Duits De meeste gasten bij Sicking s Wirtshaus komen uit de Euregio en kunnen zich prima redden met zowel het Duits als het Nederlands. Zij

Nadere informatie

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kennst du eine gute Autowerkstatt? Warum? Hast du einen Unfall gehabt? Ich hatte eine Panne mit meinem Scooter. Brauchst du Hilfe bei der Reparatur? Ich helfe gerne. Der

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg

Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg Colofon Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek. Verkeer en Vervoer: bureau Openbare Werken. Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Contactpersoon: ing. H.G. Beumer.

Nadere informatie

Kooperieren statt konkurrieren Erfolgsfaktoren und Praxisbeispiele nordrhein-westfälisch-niederländischer Unternehmenskooperationen

Kooperieren statt konkurrieren Erfolgsfaktoren und Praxisbeispiele nordrhein-westfälisch-niederländischer Unternehmenskooperationen Kooperieren statt konkurrieren Erfolgsfaktoren und Praxisbeispiele nordrhein-westfälisch-niederländischer Unternehmenskooperationen 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 Nordrhein-Westfalen

Nadere informatie

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Gerard Marlet, Roderik Ponds Clemens van Woerkens Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Nadere informatie

Gezondheid, Welzijn & Technologie

Gezondheid, Welzijn & Technologie Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie Expertisecentrum Economie, Werk & Gezondheid Nieuwe combinaties van diensten in de wijk Met betrekking tot huishoudelijke hulp Enschede, mei 2013 Dr. I.

Nadere informatie

Contrastief woordenboek. Oefeningen

Contrastief woordenboek. Oefeningen Contrastief woordenboek Nederlands Duits Siegfried Theissen Caroline Klein C.I.P.L., Liège, 2008, 212 blz. Oefeningen I. Valse vrienden... 1 II. Uitdrukkingen... 9 III. Spreekwoorden... 13 IV. Vormverschillen

Nadere informatie

Unterschiede verbinden Verschillen verbinden. Zwei Länder. Einzigartige Möglichkeiten. Twee landen. Unieke mogelijkheden.

Unterschiede verbinden Verschillen verbinden. Zwei Länder. Einzigartige Möglichkeiten. Twee landen. Unieke mogelijkheden. Unterschiede verbinden Verschillen verbinden Zwei Länder. Einzigartige Möglichkeiten. Twee landen. Unieke mogelijkheden. EUREGIO. Unterschiede verbinden EUREGIO. Verschillen verbinden Grenzerfahrungen

Nadere informatie

Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied

Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied Rob Meijer Inhoud 1 Vooraf 4 2 Fatale vertalingen 7 3 Vertalingen vertaald 10 4 Zaken doen

Nadere informatie

Beruf im Tourismus. Docentenhandleiding

Beruf im Tourismus. Docentenhandleiding eruf im Tourismus 1 Docentenhandleiding eruf im Tourismus 1 Samenstelling en eindredactie Peter Schols Lay-out Ontwerp omslag, DVD-opdruk, grafische vormgeving studie-werkboek Rick Schols, Martha Schols-Lardinois,

Nadere informatie

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio Profiel RIVIERENLAND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 31 NUMMER 2 MEI 2015 Coverstory AccountantZ Vernieuwende ondernemers voor het MKB Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende

Nadere informatie

Duitsland als Nieuwe Markt. Eindrapportage: Marktanalyse ten behoeve van de Duitse zakelijke markt

Duitsland als Nieuwe Markt. Eindrapportage: Marktanalyse ten behoeve van de Duitse zakelijke markt Duitsland als Nieuwe Markt Eindrapportage: Marktanalyse ten behoeve van de Duitse zakelijke markt Datum: 20 december 2011 Inhoudsopgave 1. Introductie en aanleiding van het onderzoek 3 2. Opbouw van het

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

ontsluiting van de duitse markt

ontsluiting van de duitse markt ontsluiting van de duitse markt 2007 Richtlijnen voor de maakindustrie DNL Colofon Titel Ontsluiting van de Duitse markt Richtlijnen voor de maakindustrie Auteurs Dr. Johannes Reef, DNL-contact Steinfurt

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS

AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS 16. LITERARISCHER SOMMER 16e LITERAIRE ZOMER AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS VOM 28.6.2015 BIS 9.9.2015 VAN 28-6-2015 TOT 9-9-2015 WWW.LITERARISCHER-SOMMER.EU

Nadere informatie

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 3 juli 2014 Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B business

Nadere informatie

The Future Group Innovation event

The Future Group Innovation event FUTUREMAGAZINE05 1 Humberto Tan Energiek, betrokken en nieuwsgierig Politiek Den Haag TFG peilt Haagse meningen over ZZP-schap Ondernemen is topsport In dit nummer alles over de Cruyff Foundation, Sport-

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van

N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van N 3 magazine december 2012 jaargang 9 een uitgave van staalbankiers Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van COLOFON op de omslag 2 december 2012 staalmagazine 3 Inhoud

Nadere informatie

FNV KIEM MAGAZINE ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING

FNV KIEM MAGAZINE ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Een nieuwe Werk en Zwangerschap app van de FNV P03 Inkomens dalen fors: klaar met loonmatiging P04 FNV KIEM MAGAZINE Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie

Plato s voetafdruk. Liberal arts en bildung in het hoger onderwijs

Plato s voetafdruk. Liberal arts en bildung in het hoger onderwijs Windesheim zet kennis in werking Plato s voetafdruk Liberal arts en bildung in het hoger onderwijs LECTORAAT DIDACTIEK EN INHOUD VAN DE KUNSTVAKKEN zwolle 2014 Plato s voetafdruk Liberal arts en bildung

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie