PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BERNARD VANDEN BERGHE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BERNARD VANDEN BERGHE"

Transcriptie

1 KADOC Vlamingenstraat LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BERNARD VANDEN BERGHE

2 B. Vanden Berghe, Agenda's (bevatten ook brieven en notities) ; dozen Vicariaat Generaal voor Brussel 3. Vicariale Raad. (Omzend)brieven, notities, vergaderstukken, nota's, documentatie betreffende de Sessie Diegem (23-25 november 1970) Bevat ook oproepen en los nummer tijdschrift Bevat ook documenten i.v.m. sessie Abdij van Grimbergen (11-13 juni) (enquête-resultaten Pastorale Teams in de Nederlandstalige Territoriale Pastoraal te Brussel 1978). 2 omslagen juni Evaluatie van de Nederlandstalige Pastoraal - Vicariale Sessie Mechelen (30 september-2 oktober 1974) - Vicariale Raad. Brieven, evaluatievragen, notities, nota's, verslagen Vicariale Raad sessie Sint-Genesius-Rode (31 mei-2 juini Sessies (5-7 juni 1978 en oktober 1979). 17. Sessie Grimbergen (9-10 juni 1980). 18. Sessie (1-3 juni 1981). 19. Werkgroep Autonomie - dossier "autonomie van de regionale vicariaten". Brieven, voordrachttekst, advies, notities, nota's, vergaderstukken, losse nummers tijdschriften ; z.d Vicariat Général de Bruxelles: Conseil du Vicariat 20. (Omzend)brieven, nota's, vergaderstukken omslagen omslagen. 22. September Vanaf september "Conseil Vicarial francophone"

3 B. Vanden Berghe, Viciariat Général de Bruxelles/Vicariaat Generaal Brussel: Collège des Doyens/Dekencollege, Pastorale Raad/ Conseil Pastoral, Service de Pastorale Sacramentelle et Liturgique, Conseil Presbyteral 32. Omzendbrieven, vergaderstukken "Groupe Bilingue" - "Tweetalige werkgroep"/"petit Groupe" - "Beperkte Groep". Vergaderstukken Vicariat Général de Bruxelles: Bureau Vicarial Vergaderstukken Vicariat Général de Bruxelles/Vicariaat Generaal Brussel: Bureau Vicarial/Vicariaal Bureau 35. Vergaderstukken

4 B. Vanden Berghe, Vicariaal Team Brussel-Nederlands - Vicariale Raad Brussel-Nederlands. Omzendbrieven, vergaderstukken Vicariaal Team/Ploeg. (Omzend)brieven, vergaderstukken (ook betreffende Vicariaal Beraad en Dienst Vorming en Begeleiding) Vicariale Ploeg Brussel - Nederlands 55. Brieven, vademecum, vragenlijsten, nota's, vergaderstukken (ook van Commissie tot erkenning van de Pastorale Ploegen, Werkgroep ontmoetingsdag 1990, vicariaal Beraad) Aartsbisdom Mechelen-Brussel: Bisschopsraad 59. Vergaderstukken omslagen omslagen omslagen omslagen Bisschopsraad: Priesterbeeld 66. Sessie van Fichermont (10-12 oktober 1968). Enquête, voordrachttekst, congresresoluties, artikel, notities, (werk)nota's, verslagen, vergaderstukken, los nummer krant Fichermont (12-14 november 1969 en maart 1970). Notities, nota's, enquêteresultaten, vergaderstukken. 68. Sessie Mariakerke (1-3 april 1971). Vergaderstukken Sessie Westmalle (1-3 december 1972). Vergaderstukken. 70. Clems - statistieken. Naam- en adressenlijsten, tabellen, nota's, rapport Bisschopsraad 71. Vergaderstukken omslagen.

5 B. Vanden Berghe, omslagen omslagen omslagen omslagen (januari-februari) Bisschopsraad: financies-rekeningen-begroting 81. Vergaderstukken Conseil Episcopal (Diocesane Strukturen - beleidswisseling): ontslag kardinaal Suenens - werkgroep (Omzend)brieven, dossiers ("Avenir 1979" en "Nos frères venus d'ailleurs"), (werk)nota's Bisschopsraad 91. Voorbereiding faze 1. Omzendbrieven, adressenlijst, (werk)nota's Beleidswisseling-algemeen. Omzendbrieven, notities, nota's Herstructurering van het pastoraal beleid-hulpbisschoppen. Omzendbrieven, notities, nota's, verslag ; z.d. 94. Bisdom en Onderwijs. Statuten, brochure, nota's ; z.d. 95. Studiegroep voor Pastoraal: Brussel-Hoofdstad, einde Rapport. 1 stuk.

6 B. Vanden Berghe, Bisschopsraad: Consultatie over de diocesane structuren-fase II (algemeen - dekenij). Omzendbrief, advies, notities, nota's, besluiten. 1979; z.d. 97. Id.: consultatie over de diocesane structuren (antwoorden diocesane en regionale instanties). Verslagen Conseil Episcopale Brabant-Wallon: pastorale toestand-werkgroep (Werk)nota's Bisschopsraad: pastorale toestand Vlaams-Brabant en Mechelen. Brochures, (werk)nota's Vicariaat-Generaal voor het Onderwijs: godsdienstleraars. Omzendbrief, adressenlijsten, nota's, artikels. 1980; z.d Vicariaat Religieuzen: toestand van de congregaties in het bisdom. Programma, artikel, (werk)nota's Diocesane Structuren: consultatie betreffende aanduiding van hulpbisschoppen. Antwoordformulieren, nota's Wijding hulpbisschoppen mgr. L. De Hovre - P. Lanneau. (Omzend)brieven, naamlijsten, notities, mis- en gebedsteksten, tekst bisschopswijding, nota's Priesterraad zone Brussel - Priesterraad Brussel Nederlands. Omzendbrieven (werk)nota's, vergaderstukken Europese vergadering van de afgevaardigden van de Priesterraden - Commissie voor de clerus - Bisschoppensynode: documenten betreffende het priesterschap. (Werk)nota's, rapport ; z.d Priesterraad Brussel - Nederlands: verkiezingen (Omzend)brieven, naamlijsten, stembiljetten, notities, nota's Idem: vergaderstukken Idem: verkiezingen Stembiljetten Idem: vergaderstukken Conseil Presbytéral francophone Bruxelles 110. Vergaderstukken en verkiezingen (Omzend)brieven, vragenen naamlijsten, nota's Europese vergadering voor de afgevaardigden van de Priesterraden (Genève, april 1971). Nota's, verslag Vergaderstukken Vergaderstukken Omzendbrieven, vergaderstukken (Omzend)brieven, vergaderstukken Omzendbrieven, vergaderstukken Vergaderstukken

7 B. Vanden Berghe, Réunion des Doyens-Dekenvergadering 118. Vergaderstukken De functie van de Deken-Dekenale afgevaardigden: uit diverse vergaderingen. Omzendbrieven, dagorde, notities, (werk)nota's, notities, verslagen, persknipsel Taal- en Kultuurgemeenschappen - Pastorale problemen Brussel: Commissie voor Taal- en Kultuurgemeenschappen te Brussel (Nederlandstalige en Franstalige werkgroep). Brief, nota's, vergaderstukken Idem: Raad van het Vicariaat. Brieven, nota's, vergaderstukken Vergadering van dekens en verantwoordelijken: voorbereiding vergadering 9 mei Naamlijsten, dagorde, toespraak, nota's, rapport Idem: vergadering 20 en 28 mei Vragenlijst, programma, dagorde, artikel, nota's Vergaderstukken

8 B. Vanden Berghe, Taakomschrijving van de deken. Vragenlijst, notities, nota's, steekkaarten ; z.d Dekenaten: parochies, instellingen, personen. Nota's. [1974] Idem: dekenale bezoeken. Omzendbrieven, adressenlijst, notities, nota's, verslagen Romereis - dekens van Brussel (15-21 februari 1981). (Omzend)brieven, brochures, folders, programma's, notities, nota's Parijs - dekens van Brussel (1982). Brieven, brochures, folders, programma's, gebeds-, lied- en misteksten, nota, notities, losse nummers tijdschriften, persknipsel ; z.d Lyon - dekens van Brussel (26-31 mei 1991). Brochures, folders, programma, notities, werkfichen, nota's, studierapport, losse nummers tijdschriften omslagen Werksessies van het college van de dekens van Brussel 153. Blankenberge (31 januari-4 februari 1972). Vergaderstukken (o.m. voorbereidende enquête) omslagen Natoye (4-9 februari 1979). Omzendbrief, notities Porcheresse (3-8 februari 1980). Vergaderstukken Ranst (29 januari-3 februari 1984). Vergaderstukken Brussel (10-15 februari 1985). Vergaderstukken Dekensessie Brussel (24-29 januari 1986) - Sessie van de Brusselse dekens en de gezinspastoraal (30 januari-1 februari 1987). Vergaderstukken Sessie van januari Notities, artikels, vademecum, vergaderstukken Niet geïdentificeerde sessies. Notities, artikels. 1985; z.d KTRC-Vuurtorens: Ontmoeting met Mgr. Bernard Vanden Berghe - interview. Draaiboek, notities, los nummer tijdschrift Viering 25 jaar deken van Brussel Centrum (15 december 1991). Brieven, uitnodiging, naam- en adressenlijsten, folders, programma, mis- en voorbedenteksten, notities, los nummer tijdschrift, persknipsels Aartsbisdom Mechelen-Brussel 163. Pastorale Raad. Vergaderstukken omslagen Idem

9 B. Vanden Berghe, Studiegroep voor Pastoraal: oprichting van de diocesane Pastorale Raad. Tekstontwerp persmededeling, nota's, verslagen Nederlandse Pastorale Raad voor Brussel: oprichting - voorbereidende besprekingen. (Omzend)brieven, notities, (ontwerp)nota's, stembiljet, verslagen Idem: werkgroep Studerenden Pastorale Raad. Strooibiljetten, naam- en adressenlijsten, verslag Pastorale Raad sectie Vlaams-Brabant-Mechelen: samenstelling, verkiezingen. Brief, voorbeden, los nummer tijdschrift, persknipsels Nederlandse Pastorale Raad voor Brussel - verkiezingen april 1969: werkgroepen, samenstelling, kandidatenlijsten, telbureaus. (Omzend)brieven, naam- en adressenlijsten, identificatieformulieren, kiesbiljet, nota's Idem: informatie (o.m. voor parochiegeestelijken), briefwisseling i.v.m.de verkiezingen. (Omzend)brieven, adressenlijst, nota's Idem: uitslagen verkiezingen (april 1969). Processen-verbaal van de tellingen, naam- en adressenlijsten, nota's Conseil Pastoral Diocésain Francophone pour Bruxelles: voorbereiding verkiezingen 1969, kandidaten. (Omzend)brieven, naam- en adressenlijsten, nota's Vicariat Général de Bruxelles: voorbereiding verkiezingen van april 1969 (Pastorale diocesane raad voor Brussel). Omzendbrieven, folder, adressenlijst, nota's, vergaderstukken, persknipsel Conseil Pastoral pour le Brabant-Wallon: verkiezingen. Nota's stukken Nederlandse Pastorale Raad voor Brussel. (Omzend)brieven, programma, reglement, notities, nota's, vergaderstukken (eveneens van de Agenda-commissie en de Werkgroep Kerk in de Stad), losse nummers tijdschrift Idem. (Omzend)brieven, nota's, vergaderstukken (ook van Bureauvergadering) Idem. Vergaderstukken "Mens en Kerk in de stad" - gesprekken. Omzendbrieven, adressenlijst, brochure, notities, nota's, verslagen Nederlandstalige pastoraal/priesters: districtbijeenkomsten. Omzendbrieven, adressenlijst, nota's, verslagen, persknipsel Nederlandstalige pastoraal: sessie Diegem (23-25 november 1970). (Omzend)brieven, aanbevelingen, persmededeling, nota's, vergaderstukken, persknipsel Idem: sessie Opbouwwerk Kessel-Lo (27 september-1 oktober 1971). Vergaderstukken.

10 B. Vanden Berghe, Werkgroep Pastorale Sessie. Omzendbrieven, adressenlijst, nota's, verslagen Werkgroep Pastoraal Centrum Brussel. (Omzend)brieven, nota's, vergaderstukken Godsdienstige Vorming Volwassenen en Catechumenaat. Omzendbrieven, adressenlijst, verslagen Nederlandstalige Pastorale Raad voor Brussel: hernieuwing. Omzendbrieven, lidmaatschapsformulier, vragenlijst, nota's, verslag Pastorale Raad Brussel-Nederlands 186. Vergaderstukken Werkgroep Pastoraal Centrum 191. Vergaderstukken (ook van o.m. Dagelijks Bestuur Pastoraal Centrum) Vergaderstukken (ook van o.m. Dagelijks Bestuur Pastoraal Centrum) Vergaderstukken Groupe d'etudes Pastorales - Conseil Pastoral Diocésain: oprichting. Enquête, ontwerp-persmededeling, nota's, verslagen Conseil Pastoral Francophone pour Bruxelles 195. Vergaderstukken omslagen Conseil Consultatif de la Pastorale Francophone Bruxelles (CCPF) 200. Vergaderstukken

11 B. Vanden Berghe, Conseil Pastoral Francophone Bruxelles. Omzendbrieven, nota, verslagen Pastoraal Centrum Brussel - Dienst Vorming en Begeleiding (DIVOBE) 204. Werkgroep CCV. Omzendbrief, programma, (werk)nota's, verslagen Nederlandstalige Pastoraal Zuid-Oost Brussel. Vergaderstukken Omzendbrief, vergaderstukken (eveneens van Werkgroep Pastoraal Centrum) Vergaderstukken Werkgroep vorming Brussel-Nederlands. Omzendbrief, vragenlijst, dossier vormingsaanbod, verslagen Vicariaat Generaal voor Brussel/Vicariat Général de Bruxelles 209. Dag van de Verantwoordelijken voor de Nederlandstalige Pastoraal te Brussel (25 september 1971). (Omzend)brieven, notities, nota's, verslagen Dag van de Verantwoordelijken (21 oktober 1972). (Omzend)brieven, dagorde, vragenlijst, notities, nota's, persknipsel Réunion des Responsables de la pastorale francophone (18 september 1971). Omzendbrieven, vragenlijst, notities, nota's, verslag Journée des Responsables (28 oktober 1972). Omzendbrieven, dagorde, nota's Dag van de Verantwoordelijken voor de Nederlandstalige Pastoraal te Brussel (12 oktober 1974). Omzendbrieven, dagorde, naamlijst, inschrijvingsformulier, notities, nota's Dag van de Verantwoordelijken voor de Nederlandstalige Pastoraal te Brussel (16 oktober 1976). Omzendbrieven, dagordes, folder, mistekst, toespraak, notities, nota's, verslag Dag van de Verantwoordelijken voor de Nederlandstalige Pastoraal te Brussel (8 oktober 1977). (Omzend)brieven, dagordes, mistekst, notities, nota's Dag van de Verantwoordelijken voor de Nederlandstalige Pastoraal te Brussel (7 oktober 1978). Omzendbrieven, dagorde, notities, nota's. 1971; 1978.

12 B. Vanden Berghe, Dag van de pastoraal-geëngageerden Brussel (6 oktober 1979). (Omzend)- brief, agenda, deelnemingsformulieren, naam- en vragenlijst, notities, nota's, verslagen. 1974; Ontmoetingsdag van de Brusselse Kerkgemeenschap (27 september 1980). (Omzend)brieven, folders, brochures, dagorde, vragenlijst, gebedstekst, toespraak, notities, verslagen, losse nummers tijdschriften Ontmoetingsdag van de Brusselse Kerkgemeenschap (17 oktober 1981). Omzendbrieven, dagorde, vragenlijst, notities, nota's, verslagen Ontmoetingsdag 1983 (19 maart). Omzendbrief, programma, notities, toespraak Pastorale Teams: beleidsvoorbereidende werkgroep. Omzendbrief, artikels, nota, verslagen. 1979; z.d Idem: voorbereiding ontmoetingsdag voor pastorale teams, sessie Ranst (5-7 oktober 1981) (priesters uit pastorale teams). Omzendbrieven, deelnemerslijst, adressenlijst, notities, nota's, vergaderstukken Sessions de Pastorale - Pastorale Studiedagen e sessie Berlaymont (december 1965). Omzendbrieven, programma, deelnemerslijst, notities, nota's, verslag e sessie Berlaymont (december 1966). Omzendbrieven, programma, adressenlijsten, inschrijvingsformulier, tekst liturgische vieringen, besluiten e sessie Berlaymont (december 1967). Omzendbrieven, programma's, adressenlijst, tekst liturgische vieringen, besluiten (eveneens van de 2e sessie), nota, verslag e sessie Berlaymont (Omzend)brieven, adressenlijsten, dagorde, besluiten (ook van de 3e sessie) Session de Pastorale Bruxelles 69. Omzendbrief, map (verslagen en toespraken), nota's Session de Pastorale Bruxelles 70 - Commission Centrale. Omzendbrieven, programma, inschrijvingsformulier, manifest, ontwerp motie, nota's, synthesenota (Bruxelles 69), verslagen omslagen Session de Pastorale Bruxelles 71 - Bruxelles 72. Omzendbrieven, dagorde, ontwerp programma, nota's, verslag Formation continue - Navorming van priesters te Brussel 230. Studievergadering over de dekanale vergadering (Diegem, mei 1969). Verslagen. 2 stukken.

13 B. Vanden Berghe, Ontmoetingsdagen voor priesters werkzaam te Brussel (Mozet, maart 1969 en september 1970). Omzendbrieven, adressenlijsten, programma's, inschrijvingsformulieren, vergaderstukken, affiches Sessies voor jonge onderpastoors ( ), theologische recyclage voor priesters gewijd in 1950 (1970), sessie Argenteuil voor de verantwoordelijken (1968). Omzendbrieven, adressenlijst, nota's, vergaderstukken Diverse vergaderingen (o.m. Equipe "MOC's sacerdotol", dekensessies, "Woestijnvergadering") betreffende navorming. Omzendbrieven, programma's, vragenlijsten, nota's, verslagen Sessie priesters van de wijdingen (oktober 1971). Vergaderstukken Centrum voor theologische en pastorale vorming/centre de formation théologique et pastorale: voortgezette vorming. Concept jaarplan, nota's, verslag Formation continué Bruxelles/Voortgezette vorming Brussel: diverse programma's 1972 (o.m. Levensecht Liturgisch Vieren, Session des Jeunes Prêtres ordinations ). Omzendbrieven, programma's, nota's, verslagen Voortgezette Vorming - Nederlandstalige Pastores: sessie Opbouwwerk (Kortenberg, 9-13 oktober 1972), Nederlandstalige Pastoraal Zuid-Oost- Brussel. (Omzend)brieven, vragen- en adressenlijsten, programma's, nota's, verslagen, los nummer tijdschrift Oprichting van de Equipe pastorale Bruxelles en Werkgroep voor de Zielzorg te Brussel. Notities, nota's, verslagen, losse nummers Kerk in de stad 2 en En direct - Op de man af ; 2001; z.d Equipe Pastorale Bruxelles. Vergaderstukken Werkgroep voor de Zielzorg te Brussel. Vergaderstukken Gezinspastoraal 241. Voorbereiding tot het huwelijk. (Omzend)brieven, vragenlijsten, programma's, voordrachtteksten, notities, nota's, verslagen. 1956; ; z.d Huwelijksschool - documentatie. Bundel "Cana Conference of Chicago" (1956), cursusteksten, artikel. 1956; omslagen Humanae Vitae. (Omzend)brieven, persmededeling, artikel, verklaring van de bisschoppen, nota's, persknipsels Diocesane Commissie voor Gezinspastoraal en diversen. (Omzend)brieven, brochures, notities, nota's, verslagen Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KCA Bewaard op de Afdeling Tijdschriften onder het nummer KYB1011. Bewaard op de Afdeling Tijdschriften onder het nummer KYB1010.

14 B. Vanden Berghe, Mariage - Encouter. Voordrachtteksten, nota's, persknipsel. 1972; 1974; z.d Ecole du Mariage. Programma, bundel stukken Centre d'education à la Famille et à l'amour (CEFA) 247. Programma en deelnemers (statistieken). Brochures, informatiefarde, tabellen, nota's, persknipsel Het episcopaat en CEFA, studiedagen. (Omzend)brieven, programma's, (pers)mededelingen, nota's, losse nummers tijdschriften. 1964; Het episcopaat en CEFA, o.m. onderwijs en Préparation au Mariage (SPM). Omzendbrieven, nota's, verslagen, losse nummers tijdschrift Service de Préparation au Mariage (SPM). Omzendbrief, dossier (Internationale Dagen Vevey, 8-11 mei 1975), losse nummers tijdschrift Priesterproblematiek: Nederlands- en Franstalige documenten (o.m. ambtsverlaters, roepingen, celibaat, seminaries, priester-arbeiders, parochiepriesters. (Omzend)brieven, folder, naamlijst, artikel, statuten, nota's, verslagen, rapport, losse nummers tijdschrift Idem: sessie/session "Ter Nood" (februari 1967). Omzendbrieven, naamlijst, dagorde, notities, nota's, verslagen (gespreksgroepen Berlaymont 1966) Missiologische Dagen (Drongen, 1978; Drongen en Oostmalle 1979). Omzendbrief, adressenlijsten, programma's, schema's van referaten, nota's Caritas-dienst/Service-Caritas 254. Programmatie ( ). Organogram, nota's Diocesaan Plenum. Vergaderstukken Documenten betreffende diverse diensten o.m. Welzijnszorg. (Omzend)brieven, notities, plan (inplanting Wit-Gele Kruis), voordrachttekst, nota's. 1965; Groupe de travail socio-caritas (Vicariat)/Socio-caritatieve werkgroep (Vicariaat). Nota's, vergaderstukken Werkgroep Animatie van de Ziekendiensten/Groupe de Travail pour l'animation des services aux malades. Omzendbrieven, jaarprogramma, inschrijvingsformulieren, vergaderstukken

15 B. Vanden Berghe, Ziekencommunie-, zieken- en gehandicaptenpastoraal. (Omzend)brieven, notities. 1971; z.d Ziekenhuispastores. Omzendbrieven, dagorde, adressenlijsten, toespraak, radio- en lestekst, nota's, verslagen Coördinatiecomité van de Psychiatrische Instellingen (Antwerpen-Mechelen- Brussel). Adressenlijst, nota's, verslagen. 1967; 1972; z.d Coördinatiecomité van de Rusthuizen/Comité de Coordination des Maisons de Repos de Bruxelles et du Brabant Wallon. Omzendbrieven, deelnemingsformulier, enquête, nota's, verslagen. 1995; 1968; ; z.d Diocesane Commissie voor de PMS (-MST) Centra/Commission diocésaine des Centres MPS: beperkte Werkgroep. Verslagen Instellingen Bijzondere Jeugdzorg. Omzendbrieven, vergaderstukken ; z.d Interdiocesane Werkgroep Ziekenpastoraat - Ziekenzondagen. Omzendbrieven, folders, persmededeling, voordrachttekst, nota's ; z.d Ziekenhuispastoraat. Omzendbrieven, nota's, verslagen, los nummer tijdschrift. 1975; Centre d'animation/animatiecentrum. Reglement, statuten, nota's ; z.d Service du Catéchumenat des Adultes: vergaderingen, studiedagen en - sessies. (Omzend)brieven, programma's, adressenlijst, notities, nota's, verslagen Centrum voor theologische en pastorale vorming: studiesessies. Verslagen Jaar van het Geloof: opening. Programma, toespraak, teksten herderlijke brieven, los nummer tijdschrift Commissie geloofsopvoeding voor volwassenen/commission pour la formation doctrinale des adultes. Omzendbrieven, adressenlijsten, dagorde, programma's, nota's, verslagen Diocesane dienst voor catechese: catechese te Brussel (oprichting en werking), oprichting Centrum voor Catechese te Leuven. (Omzend)brieven, vragenlijsten, bibliografie, voordrachttekst, nota's, verslagen ; z.d Studiegroep voor pastoraal/groupe d'études pastorales: algemene raadpleging Nota's, verslagen Jeugdpastoraal: Conseil Provincial du Brabant, Service régional de la Jeunesse Bruxelles. (Omzend)brieven, vragenlijst, programma, strooibiljet, adressenlijst, schema (uiteenzetting), nota's, verslagen Idem: Katholiek Jeugdverbond provincie Brabant. (Omzend)brieven, adressenlijst, verklaring, nota's, verslagen

16 B. Vanden Berghe, C.A. Scherpereel, Schets van de sociale positie en onderzoek naar de sociale integratie van de bejaarde diocesane priester van het aartsbisdom Mechelen- Brussel. Proefschrift stuk J. Van der Biest, La camaradene prophétique - recherche pour une theologie pastorale de la ville Lyon-Bruxelles Studierapport. 1 stuk Pastorale documenten o.m. betreffende "De Christenen en de crisis" (Verklaring Bisschoppen van België), positie van de priester, pastoraaltheologie, studiedagen. Brieven, brochures, schema en voordrachtteksten, evaluatieformulier, nota, verslag ; Nederlandstalige Pastoraal 279. Pastorale Raad Brussel-Nederlands. Omzendbrieven, programma, vergaderstukken Vicariaat-Generaal voor Brussel-sessie Grimbergen (7 juni 1982). Enquête, notities, nota's DiVoBe: sessie Dworp (18-20 oktober 1982). Omzendbrieven, brochure, nota, notities, verslag, syntheserapport DiVoBe. (Omzend)brieven, adressenlijst, notities, vergaderstukken Vicariaat-Generaal voor Brussel: studiedag pluralisme (20 november 1982). Omzendbrieven, dagorde, notities, (samenvattingen van) referaten, nota's, verslagen, los nummer tijdschrift, persknipsel Vicariale Raad: evaluatie en reorganisatie van de structuren. Omzendbrieven, vragenroosters, notities, nota's, vergaderstukken. 1973; Samenkomst priesters Schaarbeek-Evere. Adressenlijst, tabellen, notities, nota's (o.m. overzicht diocesane clerus Mechelen-Brussel) Beleidsvoorbereidende werkgroep. Vergaderstukken Vicariale Raad: studentenpastoraal. Nota M. Huyghe stuk "Niet van brood alleen". Lied- en gebedsteksten, gebedsdiensten en inleidende nota's, verslag "Tot opbouw van de Kerk". (Omzend)brieven, programmafolder, gebeds- en bezinningsteksten, evaluatieformulier, nota's, verslagen "Kerk in de Stad" - redactievergadering en voorbereidende werkgroep. (Omzend)brieven, vergaderstukken Pastoraal project van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Programma(artikels), notities, toespraak. 1984; z.d Herschikking van de eucharistievieringen tijdens het weekend. Omzendbrief, pastorale brief, brochures (uurroosters), tabellen, notities, (beleids)nota's

17 B. Vanden Berghe, Ontmoetingsdag Brusselse Katholieken (8 december 1984). Omzendbrieven, folder, programma, inschrijvingsformulieren, affiche Gezinspastoraal. (Omzend)brieven, brochures, folders, programma, mistekst, tabellen, enquête, nota's Radio Spes: oprichting. Brieven, naam- en adressenlijsten, statuten, erkenningsdossier, verklaringen, persknipsel. (Bovendien bevat het dossier twee visitatieverslagen (Paroisse St. Nicolas, Centre Copernic)) Vicariale Werkgroep Algemeen Pastoraal Project. Plattegronden, notities, nota's, rapport Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen: professorenvergadering. Omzendbrieven, dagordes, studieprogramma's, programma Colloquium 25 jaar HIGW (20 februari 1988) DIVOBE. Omzendbrieven, (programma)brochures, typoscript, nota's, (jaar)verslagen Nederlandstalige pastoraal: diversen (o.m. pastorale en parochiale ploeg, huwelijk en gezin, autonome Nederlandstalige pastoraal in Sint-Aleidis, Sint- Pieters-Woluwe). Brochures, artikels, notities, nota's. 1981; Vicariat Général de Bruxelles: Antenne 88. Enquête Idem: Conseil Presbyteral-Bruxelles. Omzendbrieven, naamlijst, statuten, enquête, notities, nota's Sint-Janskliniek: Raad van Bestuur van 10 mei 1989 (bijlagen). Brieven Aartsbisdom Mechelen-Brussel 303. Werkgroep Permanent Diaconaat. Notities, vergaderstukken, los nummer tijdschrift Diakengemeenschap Mechelen-Brussel (vormingsdagen) - Vlaamse Diakengemeenschap Brussel. Omzendbrieven (dagordes), brochure, vragenlijst, lesmis- en gebedsteksten, nota's, verslagen, losse nummers tijdschriften Stuurgroep Pastorale Werk(st)ers - opleiding. Brieven, brochures, folder, artikel, vergaderstukken Diocesane Commissie Pastorale Werk(st)ers - opleiding - financies (dekenij Brussel-Centrum) - aanstelling. (Benoemings)brieven, adressenlijst, folder, brochures, toespraak, statuten, misteksten, notities, nota's, vergaderstukken Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KCA13715.

18 B. Vanden Berghe, Diocesane Commissie Pastorale Werk(st)ers - Overleggroep Pastorale Opleidingen. (Omzend)brieven, naamlijsten, vragenlijsten, brochures, persoonsdossier, mistekst, overeenkomsten, artikel, notities, nota's, vergaderstukken Vicariaat van de Religieuzen 308. Vernieuwde structuur, inplanting van de religieuzen. (Omzend)brieven, adressenlijst, nota's, verslag ; 1981; z.d Vergaderstukken Vergaderstukken Belgian Human Development Center (BHDC)/Groupe de recherche et de développement de la relation interpersonnelle) o.m. "Soli Deo". Brieven, folders, notities, statuten, dossier. 1984; Nieuwe Christelijke Gemeenschappen/Nouvelles Communautés Chrétiennes. Omzendbrief, folders, notities, nota Kleine Zusters van Nazareth, fraterniteit te Brussel. Notities, rapport. 1989; z.d Campagnie de Marie Notre-Dame, Jezuïeten, Assumptionisten, Soeurs des Pauvres de Saint-François. Brochures, tentoonstellingscataloog ; z.d Documentatiedossier betreffende geloof-kerk-priester, parochie, de schepping, euthanasie, zelfmoord. Brochures, voordrachtteksten, artikels, persknipsels ; z.d Oeucumene 316. Diocesane Commissie voor oecumenische pastoraal. Brieven, brochures, verklaringen, persconferentie, nota's, vergaderstukken, persknipsels Oecumenische bijeenkomsten en activiteiten. (Omzend)brieven, folder, gebedsteksten, encycliek, notities, vergaderstukken, affiche Diocesane Commissie voor Oecumene, 4e vergadering Oecumenische Raad van Kerken (Upsala, Juli 1968), diverse bijeenkomsten. (Omzend)brieven, brochure, programma, gebedsteksten, notities, nota's, toespraak, congres- en vergaderstukken, affiche Commissie voor Oecumene. Brieven, nota, vergaderstukken, persknipsels Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KCA Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KCA13717.

19 B. Vanden Berghe, Briefwisseling en diverse bijeenkomsten. Programma's, folders, voordracht- en gebedsteksten, bidprentjes, memorandum, notities, nota's, jaarverslag, losse nummers tijdschriften, persknipsel ; z.d Comité Interecclésial de Bruxelles/Interkerkelijk Comité voor Brussel 321. Oprichting (Comité préparatoire) en vergaderingen. (Omzend)brieven, programma's, persmededelingen, gebedswake, reglement, charter, notities, nota's, vergaderstukken Gebedsweek voor de eenheid. (Omzend)brieven, programma, brochures, uitnodiging, gebedswaken, notities, nota's, verslag, losse nummers tijdschriften Onthaal en Solidariteit - Onthaalcomité voor Gastarbeiders in Brabant - Welzijnszorg (petitie 1979). (Omzend)brieven, vragen- en adressenlijsten, nota's, vergaderstukken ; Commission Pastorale des Etrangers/Pastorale Commissie voor de Vreemdelingen. (Omzend)brieven, adressenlijsten, statuten, nota's, vergaderstukken, los nummer tijdschrift Pastoraal voor de Vreemdelingen: diverse initiatieven en problemen. Omzendbrieven, adressenlijst, folder, programma, petitie, notities, nota's, tabellen, vergaderstukken, handleiding ("Le guide de l'étranger" - Bruxelles- Accueil) Islam. Documentatiedossier (o.m. dialoog christenen-moslims 20 maart 1987, hongerstaking Iraanse vluchtelingen maart 1987, uitbreiding Europese Unie). Omzendbrief, brochures, artikel, dossier, notities, nota, losse nummers tijdschriften. 1968; Relaties Joden-Christenen: documentatiedossier. Brieven, uitnodigingen, brochures, tentoonstellingskataloog, gebedswake, persmededeling, losse nummers tijdschriften, persknipsels ; z.d Pastoraal en Toerisme 328. Werkgroep voor Toerisme (Vicariaat Brussel, Vicariaat Vlaams Brabant). Omzendbrieven, adressenlijsten, programma, notities, nota's, vergaderstukken. 1973; ; z.d Communautés d'accueil dans les sites artistiques (CASA). (Omzend)brieven, adressenlijst, programma's, nota's, verslagen Verhandeling (Campingpastoraat), scriptie, los nummer tijdschrift. 1977; stukken Media- en vakantiepastoraal (Colloquium Antwerpen, 20 februari 1987), Congres (Brugge, september 1981), Animation Chrétienne en Tourisme (ACT), vorming. (Omzend)brieven, programma, folder, brochures, cursustekst, notities, nota's, Kerkepadgids (NCRV 1985), verslagen

20 B. Vanden Berghe, Christelijk Dienstbetoon Toerisme (KDBT)/Animation Chrétienne en Tourisme (ACT). (Omzend)brieven, adressenlijst, artikel, besluiten, nota's, vergaderstukken, persknipsel ACT/KDBT. (Omzend)brieven, adressenlijst, programma, folders, voordrachttekst, nota's, vergaderstukken ACT/KDBT. (Omzend)brieven, folder, statuten, tabellen, homilie, overeenkomst, nota's, verslagen Brussel socio-politiek 335. Informatie door de Studiegroep voor Pastoraal ("Allerleitjes"). Toespraak, nota's Documentatiemap ter voorbereiding van Colloquium Culturele Infrastructuur Brussel (24 november 1979) Brussel-Hoofdstad, einde Studierapport (Studiegroep voor Pastoraal), persknipsel Brussel doorgelicht/radioscopie de Bruxelles. Brieven, nota's, statistische studie Brussel - Van buiten af. Van binnen uit. Territoriale Pastoraal in Brussel- Nederlands. Artikel, referaten, nota's. 1983; 1985; z.d Diverse (o.m. Habitat Humain, Les Amis des Marolles). Brieven, nota's, verslag, losse nummers tijdschriften, persknipsels Nederland 341. Pastorale Vorming - opleidingen. Programma's, folder, brochures, mistekst, artikels, notities, nota's, verslagen, los nummer tijdschrift. 1963; ; z.d Pastoraal Rotterdam, Amsterdam, 's Hertogenbosch. Brochures, programma's, toespraken, notities, nota's, artikel, notulen, rapport, los nummer tijdschrift ; z.d Bijlagen bij tijdschrift Pastoralia. (Omzendbrieven, adressenlijst, brochures, nota's, verslagen, losse nummers tijdschriften Nationaal Congres van het Lekenapostolaat (Leuven, december 1956). (Omzend)brieven, programma(brochures), adressen- en vragenlijsten, notities, schema's en lestekst, nota's. 1953; Idem: sectie "De parochie". Brieven, referaten, notities, nota's, los nummer tijdschrift Priesterretraite (grootseminarie, 5-10 augustus 1962). Brieven, naamlijst, notities en teksten voor de bezinningen, boetevoering Th. Cogels, La place et le rôle des prêtres dans les grandes paroisses. Nota. Z.d. 1 stuk.

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME Vlaamse Vereniging voor Autisme, 2 AFKORTINGEN OVAK : Oudervereniging voor Autistische Kinderen vzw.

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS BRABANT/VLAAMS-BRABANT

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS BRABANT/VLAAMS-BRABANT KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS BRABANT/VLAAMS-BRABANT WGK-Vlaams-Brabant, 2 --. Jaarverslagen van het Wit-Gele Kruis Brabant/Vlaams-Brabant 1. 1980-2003.

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KSA-VKSJ-BRABANT

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KSA-VKSJ-BRABANT KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KSA-VKSJ-BRABANT KSA-VKSJ-Brabant, 2 1. KSA-VKSJ-Brabant. Briefwisseling. 1978-2. Contacten met KSA-VKSJ-nationaal: vergaderingen van

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WEDERZIJDS HULPBETOON ANTWERPEN - CHRISTUS KONING

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WEDERZIJDS HULPBETOON ANTWERPEN - CHRISTUS KONING KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WEDERZIJDS HULPBETOON ANTWERPEN - CHRISTUS KONING Wederzijds Hulpbetoon Antwerpen - Christus Koning, 2 1. Algemene informatie. Organigram,

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WERKGROEP KATHOLIEKE ECHTSCHEIDINGSPROBLEMATIEK (WKE)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WERKGROEP KATHOLIEKE ECHTSCHEIDINGSPROBLEMATIEK (WKE) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WERKGROEP KATHOLIEKE ECHTSCHEIDINGSPROBLEMATIEK (WKE) WKE, 2 1. Werking 1.1. Briefwisseling M. Ongena (verantwoordelijke WKE) met H.

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN Wit-Gele Kruis, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1. Statuten, statutenwijzigingen (o.a. 1984), protocollen, reglementen

Nadere informatie

OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN PASTORAAL WERK(ST)ER

OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN PASTORAAL WERK(ST)ER AARTSBISDOM MECHELEN - BRUSSEL OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN EN PASTORAAL WERK(ST)ER INFORMATIEBROCHURE 2011 INHOUD Permanent diakens Pastoraal werk(st)ers Parochieassistent(e) Pastoraal werk(st)er in

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN - JONGERENDIENST (JONG-KVG)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN - JONGERENDIENST (JONG-KVG) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN - JONGERENDIENST (JONG-KVG) Jong-KVG, 2 1. Kampadministratie. Briefwisseling, omzendbrieven,

Nadere informatie

OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER PERMANENT DIAKEN

OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER PERMANENT DIAKEN AARTSBISDOM MECHELEN - BRUSSEL OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER EN PERMANENT DIAKEN INFORMATIEBROCHURE INHOUD Pastoraal werk(st)ers Parochieassistent(e) Pastoraal werk(st)er in het ziekenhuispastoraat

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Kristien Suenens (KADOC-KU Leuven) 29/11/2013 1 1. Inleiding DiBIKAV-project:

Nadere informatie

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Plaatsingslijst Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Archiefnummer: 1069 Archiefnaam: DISB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BB-PUBLIC RELATIONS

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BB-PUBLIC RELATIONS KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BB-PUBLIC RELATIONS BB-Public Relations, 2 1. Protestvergadering glastuinders St.-Katelijne-Waver, 2 mei 1980. 2. Verhouding pers: type

Nadere informatie

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF YWCA-ANTWERPEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF YWCA-ANTWERPEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF YWCA-ANTWERPEN YWCA-Antwerpen, 2 1. Nederlandstalige Jeugdraad. Notulen van vergaderingen, omzendbrieven en werkdocumenten van de Commissie

Nadere informatie

Dekenaat Apeldoorn. Plaatsingslijst

Dekenaat Apeldoorn. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Dekenaat Apeldoorn Archiefnummer: 1036 Archiefnaam: DEKA Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1985 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ZUSTERS VAN O.-L.-VROUW VAN SION

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ZUSTERS VAN O.-L.-VROUW VAN SION KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ZUSTERS VAN O.-L.-VROUW VAN SION Zrs. van O.-L.-V. van Sion, 2 1. Algemeen: geschiedenis, spiritualiteit, vestiging in Brussel

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Plaatsingslijst Archief F.M. Kok Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Aantekeningenover

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INVENTARIS

INHOUDSOPGAVE INVENTARIS INHOUDSOPGAVE INVENTARIS DEEL I. STUKKEN BETREFFENDE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN NATIONALE ORGANISATIES FEMINISTISCHE ORGANISATIES I. Conseil National des Femmes belges Nationale Vrouwenraad van België

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LUC VAN BEVEREN M.B.T. BEROEPSVERENIGING VAN KATHOLIEKE MAATSCHAPPELIJKE ASSISTENTEN ANTWERPEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LUC VAN BEVEREN M.B.T. BEROEPSVERENIGING VAN KATHOLIEKE MAATSCHAPPELIJKE ASSISTENTEN ANTWERPEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LUC VAN BEVEREN M.B.T. BEROEPSVERENIGING VAN KATHOLIEKE MAATSCHAPPELIJKE ASSISTENTEN ANTWERPEN BKMA-Antwerpen, 2 Inleiding De Beroepsgroepering

Nadere informatie

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Archiefnummer: 267 Archiefnaam: AAR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1780-1978 Katholiek

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief P.J.B. Coenen

Archief P.J.B. Coenen Plaatsingslijst Archiefnummer: 610 Archiefnaam: COEN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia Datering: 1961-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1-2 Stukken betreffende de

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN. PASTORAAL BIJ HET VORMSEL beleidsoriëntatie

AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN. PASTORAAL BIJ HET VORMSEL beleidsoriëntatie AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN PASTORAAL BIJ HET VORMSEL beleidsoriëntatie MECHELEN PINKSTEREN 2012 2 1. INLEIDING 1.1. wat voorafging Deze beleidsoriëntatie kwam tot

Nadere informatie

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Archiefnummer: 907 Archiefnaam: KSCO Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1988

Nadere informatie

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL PASTORAAL WERK(ST)ER IN DE TERRITORIALE PASTORAAL

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL PASTORAAL WERK(ST)ER IN DE TERRITORIALE PASTORAAL PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL PASTORAAL WERK(ST)ER IN DE TERRITORIALE PASTORAAL 1. Vooraf: enkele begripsbepalingen... 2 1.1. Vicariale verantwoordelijke voor de pastoraal

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EFFETA HOMO EN GELOOF BRUGGE

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EFFETA HOMO EN GELOOF BRUGGE KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EFFETA HOMO EN GELOOF BRUGGE Effeta, 2 Beschrijving van het overgedragen materiaal I. De archiefvormer In het kerkelijker Vlaanderen

Nadere informatie

Selectie en raadpleging van parochiearchieven

Selectie en raadpleging van parochiearchieven Selectie en raadpleging van parochiearchieven Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven Leuven, 30 mei 2015 Marc Carnier Rijksarchief Leuven Joris Colla KADOC-KU

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

NAVORMING RELIGIEUZEN

NAVORMING RELIGIEUZEN 16 NAVORMING RELIGIEUZEN P Aartsbisdom R Mechelen-Brussel O G R A M M A 2 0 1 2-2 0 1 3 Fr. de Merodestraat 18-2800 Mechelen 015/29 84 49-015/29 84 48 Vicariaat.religieuzen.aartsbisdom@kerknet.be 2 15

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE

INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE Boudewijn Janssens de Bisthoven Christian de Backer Reeks B: Inventarissen van archieven niet bewaard op het KADOC nr. 6. Kadoc, Leuven, 1984. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Nomination de trois évêques auxiliaires pour l Archevêché de Malines-Bruxelles.

Nomination de trois évêques auxiliaires pour l Archevêché de Malines-Bruxelles. Nomination de trois évêques auxiliaires pour l Archevêché de Malines-Bruxelles. Benoeming van drie hulpbisschoppen voor het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Bruxelles Vlaams Brabant Brabant wallon Le Pape

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ANDRÉ DEVOGEL (VOORZITTER DIRECTIECOMITÉ LVCC-ARCO)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ANDRÉ DEVOGEL (VOORZITTER DIRECTIECOMITÉ LVCC-ARCO) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ANDRÉ DEVOGEL (VOORZITTER DIRECTIECOMITÉ LVCC-ARCO) A. Devogel, 2 BESCHRIJVING PER DOOS LVCC 1. Briefwisseling. 1935-1950. (01.01.00).

Nadere informatie

Stichting Katholieke Jeugdclubs

Stichting Katholieke Jeugdclubs Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Jeugdclubs Archiefnummer: 847 Archiefnaam: KJC Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1972 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Stichtingsacte,

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Plaatsingslijst Archivalia Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Archiefnummer: 353 Archiefnaam: CHGB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1907-1978

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

GAP. GEZINSLEER: AANVAARDING EN POSITIONERING

GAP. GEZINSLEER: AANVAARDING EN POSITIONERING Websurvey service KU Leuven - GAP. GEZINSLEER: AANVAARDING EN POSIT... Page 1 of 26 GAP. GEZINSLEER: AANVAARDING EN POSITIONERING Deze anonieme enquête handelt over ervaringen en knelpunten in de kerkelijke

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

EUROPESE KATHOLIEKE FOYER. Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen

EUROPESE KATHOLIEKE FOYER. Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen EUROPESE KATHOLIEKE FOYER Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen ten dienste van het internationale publiek in Brussel Hoornstraat 51 1040 Brussel : 02/230.39.38 Fax : 02/230.05.56

Nadere informatie

Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren

Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren Plaatsingslijst Archief Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren Archiefnummer: 928 Archiefnaam: CTAO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012 1 BISDOM BRUGGE TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012 Inleiding Het bisdom Brugge wenst een langetermijnvisie uit te werken voor de toekomst van alle parochiekerken

Nadere informatie

Archivalia W.A.M. Alting von Geusau

Archivalia W.A.M. Alting von Geusau Plaatsingslijst Archivalia W.A.M. Alting von Geusau Archiefnummer: 204 Archiefnaam: ALTW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1965-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Kerk

Rooms-Katholieke Kerk Rooms-Katholieke Kerk Christelijke wereldkerk, bestaande uit de door bisschoppen geleide plaatselijke kerken die de bisschop van Rome, de paus, erkennen als het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament

Nadere informatie

Collectie bisdommen. Plaatsingslijst

Collectie bisdommen. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Collectie bisdommen Archiefnummer: 1192 Archiefnaam: COBI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:1859-1986 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010

Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 397 Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 INLEIDING Nadya De Beule ( Lokeren, 1955) studeerde

Nadere informatie

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten Mijlpalen Mijlpalen & sacramenten Als christenen worden we telkens opnieuw uitgenodigd om te groeien in geloof, om de rijkdom van ons geloof te ontdekken en te verdiepen. De kerk kent zeven sacramenten:

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Algemene Centrale-gewest Mechelen (1913-1993)

Plaatsingslijst van het archief van de Algemene Centrale-gewest Mechelen (1913-1993) Plaatsingslijst van het archief van de Algemene Centrale-gewest Mechelen (1913-1993) 535 (S/1992/535, S/1994/509) Martine Vermandere & Josée De Clerck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1995 1 INLEIDING

Nadere informatie

Archief Stichting Pax Christi Voettochten

Archief Stichting Pax Christi Voettochten Plaatsingslijst Archiefnummer: 505 Archiefnaam: PXV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1984 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Stukken betreffende idee, uitwerking en oprichting

Nadere informatie

BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN

BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN Bisdom Gent tarieven en vergoedingen kerkelijke diensten 1 BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN 1. Misstipendium 1.1 Overeenkomstig het decreet

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Adhemar Hennaut (1899-1977)

Stortingslijst van het archief van Adhemar Hennaut (1899-1977) 446 Stortingslijst van het archief van Adhemar Hennaut (1899-1977) (D/2007/004) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 INLEIDING Adhemar Hennaut (1899-1977), een huisschilder en

Nadere informatie

De functie van de deken. in ons vicariaat. Beleidsoriëntaties 3

De functie van de deken. in ons vicariaat. Beleidsoriëntaties 3 De functie van de deken in ons vicariaat Beleidsoriëntaties 3 1 januari 2007 1 2 WOORD VOORAF De ons omgevende maatschappij en cultuur evolueren voortdurend. Het gaat zelfs heel snel. Dan kan het ook niet

Nadere informatie

Pastoraal jaarverslag van het Aartsbisdom Utrecht 2009

Pastoraal jaarverslag van het Aartsbisdom Utrecht 2009 1 Pastoraal jaarverslag van het Aartsbisdom Utrecht 2009 Hoopvol de toekomst tegemoet Wat gold voor 2008 geldt ook voor 2009; in vele opzichten bleef het Aartsbisdom Utrecht in al zijn geledingen sterk

Nadere informatie

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011 Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011 Rapport nr. 625, oktober 2012 drs. Joris Kregting Jolanda Massaar-Remmerswaal Inhoudsopgave Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011 4 1 Toelichting 7 2 Aantal katholieken

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

GEMENGD HUWELIJK TUSSEN GEDOOPTEN

GEMENGD HUWELIJK TUSSEN GEDOOPTEN DOC. X. GEMENGD HUWELIJK TUSSEN GEDOOPTEN Datum van het huwelijk, In de parochiekerk: Te (postnummer, deelgemeente en fusiegemeente) Bisdom: I. IDENTITEIT Katholieke partner Niet-katholieke partner 1.

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WILLY DIERICK

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WILLY DIERICK KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WILLY DIERICK W. Dierick, 2 Het archief van architect Willy Dierick dat op het KADOC wordt bewaard bevat slechts een beperkt deel van

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Plaatsingslijst Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Archiefnummer: 388 Archiefnaam: MWO Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1967-1987 Katholiek

Nadere informatie

Trouwen voor de Kerk. een praktische wegwijzer. Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal

Trouwen voor de Kerk. een praktische wegwijzer. Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal Trouwen voor de Kerk Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal een praktische wegwijzer Sint-Michielsstraat 6 bus 3101 3000 Leuven Tel. 016 32 84 30 E-mail:

Nadere informatie

Gelovig afscheid vieren

Gelovig afscheid vieren Gelovig afscheid vieren Beleidstekst over de Uitvaartliturgie Bisdom Antwerpen Voorwoord Een geliefde mens verliezen is een pijnlijk en ingrijpend gebeuren. Het afscheid raakt het hart van een gezin of

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van. de Rooms Katholieke parochie Bunnik,

Plaatsingslijst van het archief van. de Rooms Katholieke parochie Bunnik, T00374 Plaatsingslijst van het archief van de Rooms Katholieke parochie Bunnik, 19 e - 20 e eeuw L.P.W. de Graaff en P.T.M. van Hezik 1994 1.Grond kerk, pastorie en begraafplaats. Grond St. Barbaraschool

Nadere informatie

de Preekstoel de Bakker Helsen Didier Vanderslycke Katlijn Malfliet Bruno Aerts Bob Timmermans 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 Ilse Dupont

de Preekstoel de Bakker Helsen Didier Vanderslycke Katlijn Malfliet Bruno Aerts Bob Timmermans 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 Ilse Dupont de Preekstoel Marleen Gebruers 05/7 Hanne Jacobs 12/7 Marcel en Hild. 19/7 de Bakker Helsen Didier Vanderslycke Katlijn Malfliet Bruno Aerts Bob Timmermans Jacques Maes Ilse Dupont 26/7 02/8 09/8 16/8

Nadere informatie

0. Verwerving van het archief, gegevens over Gerardus Hubertus Joseph Tellers. 2001. 2 stukken.

0. Verwerving van het archief, gegevens over Gerardus Hubertus Joseph Tellers. 2001. 2 stukken. KITLV-inventaris 152 H 1470 Stukken afkomstig van G.H.J.Tellers (1951-), lid van de Movemento Antia Nobo (M.A.N.), Curaçao, en directeur van het Departement Binnenlandse Zaken van de Nederlandse Antillen,

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)(1920-1928, 1935-1940, 1947-1953, 1955-1971, 1973-1976)

Stortingslijst van het archief van Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)(1920-1928, 1935-1940, 1947-1953, 1955-1971, 1973-1976) 119 Stortingslijst van het archief van Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)(1920-1928, 1935-1940, 1947-1953, 1955-1971, 1973-1976) (D/1987/003, S/1989/013, S/1996/020, D/2005/020)

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

GODS VOLK ONDERWEG. Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP

GODS VOLK ONDERWEG. Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP GODS VOLK ONDERWEG Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP beleids- en werkplan 2013 Inhoudsopgave Aanvullend beleid en werkplan voor het jaar 2013 p.3 0. Voorwoord p.3 1. Eenheid in verscheidenheid

Nadere informatie

in het Bisdom Antwerpen

in het Bisdom Antwerpen 1De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen 1 De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen Antwerpen, 2 februari 2014 + Johan Bonny Bisschop van Antwerpen De leden van de Bisschopsraad van het Bisdom

Nadere informatie

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties Plaatsingslijst Archief Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties Archiefnummer: 702 Archiefnaam: KBSR Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

VORMINGSPROGRAMMA ARIËNSINSTITUUT

VORMINGSPROGRAMMA ARIËNSINSTITUUT VORMINGSPROGRAMMA ARIËNSINSTITUUT 1. Inleiding Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, is een zogenaamde voltijds gecombineerde priesteropleiding: wonen en theologiestudie

Nadere informatie

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN 1. Onbezoldigd of bezoldigd... 2 1.1. De parochieassistent(e)... 2 1.2 De pastoraal werk(st)er... 2 2. Verzekering...

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Bijgewerkt tot 30-12-13

Bijgewerkt tot 30-12-13 Br 1 Christus en zijn kerk / A. Simonis. - Zeist : Gregorius, 2002. - (Brieven van de kardinaal ; nr. 5) Br 2 Gods vrijwilligers / A. Simonis. - Zeist : Gregorius, 2001. - (Brieven van de kardinaal ; nr.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala.

Jaarverslag 2012. Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. Jaarverslag 2012 Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. Woord vooraf In 2012 ontvingen de parochie Tucurú en

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Archief Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 976 Archiefnaam: BAHR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

The Holy See DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI PRESULI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DEI PAESI BASSI IN VISITA «AD LIMINA APOSTOLORUM»

The Holy See DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI PRESULI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DEI PAESI BASSI IN VISITA «AD LIMINA APOSTOLORUM» The Holy See DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI PRESULI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DEI PAESI BASSI IN VISITA «AD LIMINA APOSTOLORUM» Lunedì, 11 gennaio 1993 Dierbare Broeders in Christus! 1. Het is voor

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

BIJLAGE I. Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars

BIJLAGE I. Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars BIJLAGE I Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars Periode: van 01/09/1990 tot en met 31/08/2006 Islamitische godsdienst Vereiste Code dd. 4 GVSO-groep

Nadere informatie

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Plaatsingslijst Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Archiefnummer: 909 Archiefnaam: KMBB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1971 Katholiek

Nadere informatie

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Oorsprong van het Parochiekerkenplan Conceptnota Minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk Dateert van 24 juni

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Jan Vanheukelom van ondermeer het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (FOS) (1977-1997) (S/1997/102)

Stortingslijst van het archief van Jan Vanheukelom van ondermeer het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (FOS) (1977-1997) (S/1997/102) 451 Stortingslijst van het archief van Jan Vanheukelom van ondermeer het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (FOS) (1977-1997) (S/1997/102) Jessica Langouche Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie