PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BERNARD VANDEN BERGHE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BERNARD VANDEN BERGHE"

Transcriptie

1 KADOC Vlamingenstraat LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BERNARD VANDEN BERGHE

2 B. Vanden Berghe, Agenda's (bevatten ook brieven en notities) ; dozen Vicariaat Generaal voor Brussel 3. Vicariale Raad. (Omzend)brieven, notities, vergaderstukken, nota's, documentatie betreffende de Sessie Diegem (23-25 november 1970) Bevat ook oproepen en los nummer tijdschrift Bevat ook documenten i.v.m. sessie Abdij van Grimbergen (11-13 juni) (enquête-resultaten Pastorale Teams in de Nederlandstalige Territoriale Pastoraal te Brussel 1978). 2 omslagen juni Evaluatie van de Nederlandstalige Pastoraal - Vicariale Sessie Mechelen (30 september-2 oktober 1974) - Vicariale Raad. Brieven, evaluatievragen, notities, nota's, verslagen Vicariale Raad sessie Sint-Genesius-Rode (31 mei-2 juini Sessies (5-7 juni 1978 en oktober 1979). 17. Sessie Grimbergen (9-10 juni 1980). 18. Sessie (1-3 juni 1981). 19. Werkgroep Autonomie - dossier "autonomie van de regionale vicariaten". Brieven, voordrachttekst, advies, notities, nota's, vergaderstukken, losse nummers tijdschriften ; z.d Vicariat Général de Bruxelles: Conseil du Vicariat 20. (Omzend)brieven, nota's, vergaderstukken omslagen omslagen. 22. September Vanaf september "Conseil Vicarial francophone"

3 B. Vanden Berghe, Viciariat Général de Bruxelles/Vicariaat Generaal Brussel: Collège des Doyens/Dekencollege, Pastorale Raad/ Conseil Pastoral, Service de Pastorale Sacramentelle et Liturgique, Conseil Presbyteral 32. Omzendbrieven, vergaderstukken "Groupe Bilingue" - "Tweetalige werkgroep"/"petit Groupe" - "Beperkte Groep". Vergaderstukken Vicariat Général de Bruxelles: Bureau Vicarial Vergaderstukken Vicariat Général de Bruxelles/Vicariaat Generaal Brussel: Bureau Vicarial/Vicariaal Bureau 35. Vergaderstukken

4 B. Vanden Berghe, Vicariaal Team Brussel-Nederlands - Vicariale Raad Brussel-Nederlands. Omzendbrieven, vergaderstukken Vicariaal Team/Ploeg. (Omzend)brieven, vergaderstukken (ook betreffende Vicariaal Beraad en Dienst Vorming en Begeleiding) Vicariale Ploeg Brussel - Nederlands 55. Brieven, vademecum, vragenlijsten, nota's, vergaderstukken (ook van Commissie tot erkenning van de Pastorale Ploegen, Werkgroep ontmoetingsdag 1990, vicariaal Beraad) Aartsbisdom Mechelen-Brussel: Bisschopsraad 59. Vergaderstukken omslagen omslagen omslagen omslagen Bisschopsraad: Priesterbeeld 66. Sessie van Fichermont (10-12 oktober 1968). Enquête, voordrachttekst, congresresoluties, artikel, notities, (werk)nota's, verslagen, vergaderstukken, los nummer krant Fichermont (12-14 november 1969 en maart 1970). Notities, nota's, enquêteresultaten, vergaderstukken. 68. Sessie Mariakerke (1-3 april 1971). Vergaderstukken Sessie Westmalle (1-3 december 1972). Vergaderstukken. 70. Clems - statistieken. Naam- en adressenlijsten, tabellen, nota's, rapport Bisschopsraad 71. Vergaderstukken omslagen.

5 B. Vanden Berghe, omslagen omslagen omslagen omslagen (januari-februari) Bisschopsraad: financies-rekeningen-begroting 81. Vergaderstukken Conseil Episcopal (Diocesane Strukturen - beleidswisseling): ontslag kardinaal Suenens - werkgroep (Omzend)brieven, dossiers ("Avenir 1979" en "Nos frères venus d'ailleurs"), (werk)nota's Bisschopsraad 91. Voorbereiding faze 1. Omzendbrieven, adressenlijst, (werk)nota's Beleidswisseling-algemeen. Omzendbrieven, notities, nota's Herstructurering van het pastoraal beleid-hulpbisschoppen. Omzendbrieven, notities, nota's, verslag ; z.d. 94. Bisdom en Onderwijs. Statuten, brochure, nota's ; z.d. 95. Studiegroep voor Pastoraal: Brussel-Hoofdstad, einde Rapport. 1 stuk.

6 B. Vanden Berghe, Bisschopsraad: Consultatie over de diocesane structuren-fase II (algemeen - dekenij). Omzendbrief, advies, notities, nota's, besluiten. 1979; z.d. 97. Id.: consultatie over de diocesane structuren (antwoorden diocesane en regionale instanties). Verslagen Conseil Episcopale Brabant-Wallon: pastorale toestand-werkgroep (Werk)nota's Bisschopsraad: pastorale toestand Vlaams-Brabant en Mechelen. Brochures, (werk)nota's Vicariaat-Generaal voor het Onderwijs: godsdienstleraars. Omzendbrief, adressenlijsten, nota's, artikels. 1980; z.d Vicariaat Religieuzen: toestand van de congregaties in het bisdom. Programma, artikel, (werk)nota's Diocesane Structuren: consultatie betreffende aanduiding van hulpbisschoppen. Antwoordformulieren, nota's Wijding hulpbisschoppen mgr. L. De Hovre - P. Lanneau. (Omzend)brieven, naamlijsten, notities, mis- en gebedsteksten, tekst bisschopswijding, nota's Priesterraad zone Brussel - Priesterraad Brussel Nederlands. Omzendbrieven (werk)nota's, vergaderstukken Europese vergadering van de afgevaardigden van de Priesterraden - Commissie voor de clerus - Bisschoppensynode: documenten betreffende het priesterschap. (Werk)nota's, rapport ; z.d Priesterraad Brussel - Nederlands: verkiezingen (Omzend)brieven, naamlijsten, stembiljetten, notities, nota's Idem: vergaderstukken Idem: verkiezingen Stembiljetten Idem: vergaderstukken Conseil Presbytéral francophone Bruxelles 110. Vergaderstukken en verkiezingen (Omzend)brieven, vragenen naamlijsten, nota's Europese vergadering voor de afgevaardigden van de Priesterraden (Genève, april 1971). Nota's, verslag Vergaderstukken Vergaderstukken Omzendbrieven, vergaderstukken (Omzend)brieven, vergaderstukken Omzendbrieven, vergaderstukken Vergaderstukken

7 B. Vanden Berghe, Réunion des Doyens-Dekenvergadering 118. Vergaderstukken De functie van de Deken-Dekenale afgevaardigden: uit diverse vergaderingen. Omzendbrieven, dagorde, notities, (werk)nota's, notities, verslagen, persknipsel Taal- en Kultuurgemeenschappen - Pastorale problemen Brussel: Commissie voor Taal- en Kultuurgemeenschappen te Brussel (Nederlandstalige en Franstalige werkgroep). Brief, nota's, vergaderstukken Idem: Raad van het Vicariaat. Brieven, nota's, vergaderstukken Vergadering van dekens en verantwoordelijken: voorbereiding vergadering 9 mei Naamlijsten, dagorde, toespraak, nota's, rapport Idem: vergadering 20 en 28 mei Vragenlijst, programma, dagorde, artikel, nota's Vergaderstukken

8 B. Vanden Berghe, Taakomschrijving van de deken. Vragenlijst, notities, nota's, steekkaarten ; z.d Dekenaten: parochies, instellingen, personen. Nota's. [1974] Idem: dekenale bezoeken. Omzendbrieven, adressenlijst, notities, nota's, verslagen Romereis - dekens van Brussel (15-21 februari 1981). (Omzend)brieven, brochures, folders, programma's, notities, nota's Parijs - dekens van Brussel (1982). Brieven, brochures, folders, programma's, gebeds-, lied- en misteksten, nota, notities, losse nummers tijdschriften, persknipsel ; z.d Lyon - dekens van Brussel (26-31 mei 1991). Brochures, folders, programma, notities, werkfichen, nota's, studierapport, losse nummers tijdschriften omslagen Werksessies van het college van de dekens van Brussel 153. Blankenberge (31 januari-4 februari 1972). Vergaderstukken (o.m. voorbereidende enquête) omslagen Natoye (4-9 februari 1979). Omzendbrief, notities Porcheresse (3-8 februari 1980). Vergaderstukken Ranst (29 januari-3 februari 1984). Vergaderstukken Brussel (10-15 februari 1985). Vergaderstukken Dekensessie Brussel (24-29 januari 1986) - Sessie van de Brusselse dekens en de gezinspastoraal (30 januari-1 februari 1987). Vergaderstukken Sessie van januari Notities, artikels, vademecum, vergaderstukken Niet geïdentificeerde sessies. Notities, artikels. 1985; z.d KTRC-Vuurtorens: Ontmoeting met Mgr. Bernard Vanden Berghe - interview. Draaiboek, notities, los nummer tijdschrift Viering 25 jaar deken van Brussel Centrum (15 december 1991). Brieven, uitnodiging, naam- en adressenlijsten, folders, programma, mis- en voorbedenteksten, notities, los nummer tijdschrift, persknipsels Aartsbisdom Mechelen-Brussel 163. Pastorale Raad. Vergaderstukken omslagen Idem

9 B. Vanden Berghe, Studiegroep voor Pastoraal: oprichting van de diocesane Pastorale Raad. Tekstontwerp persmededeling, nota's, verslagen Nederlandse Pastorale Raad voor Brussel: oprichting - voorbereidende besprekingen. (Omzend)brieven, notities, (ontwerp)nota's, stembiljet, verslagen Idem: werkgroep Studerenden Pastorale Raad. Strooibiljetten, naam- en adressenlijsten, verslag Pastorale Raad sectie Vlaams-Brabant-Mechelen: samenstelling, verkiezingen. Brief, voorbeden, los nummer tijdschrift, persknipsels Nederlandse Pastorale Raad voor Brussel - verkiezingen april 1969: werkgroepen, samenstelling, kandidatenlijsten, telbureaus. (Omzend)brieven, naam- en adressenlijsten, identificatieformulieren, kiesbiljet, nota's Idem: informatie (o.m. voor parochiegeestelijken), briefwisseling i.v.m.de verkiezingen. (Omzend)brieven, adressenlijst, nota's Idem: uitslagen verkiezingen (april 1969). Processen-verbaal van de tellingen, naam- en adressenlijsten, nota's Conseil Pastoral Diocésain Francophone pour Bruxelles: voorbereiding verkiezingen 1969, kandidaten. (Omzend)brieven, naam- en adressenlijsten, nota's Vicariat Général de Bruxelles: voorbereiding verkiezingen van april 1969 (Pastorale diocesane raad voor Brussel). Omzendbrieven, folder, adressenlijst, nota's, vergaderstukken, persknipsel Conseil Pastoral pour le Brabant-Wallon: verkiezingen. Nota's stukken Nederlandse Pastorale Raad voor Brussel. (Omzend)brieven, programma, reglement, notities, nota's, vergaderstukken (eveneens van de Agenda-commissie en de Werkgroep Kerk in de Stad), losse nummers tijdschrift Idem. (Omzend)brieven, nota's, vergaderstukken (ook van Bureauvergadering) Idem. Vergaderstukken "Mens en Kerk in de stad" - gesprekken. Omzendbrieven, adressenlijst, brochure, notities, nota's, verslagen Nederlandstalige pastoraal/priesters: districtbijeenkomsten. Omzendbrieven, adressenlijst, nota's, verslagen, persknipsel Nederlandstalige pastoraal: sessie Diegem (23-25 november 1970). (Omzend)brieven, aanbevelingen, persmededeling, nota's, vergaderstukken, persknipsel Idem: sessie Opbouwwerk Kessel-Lo (27 september-1 oktober 1971). Vergaderstukken.

10 B. Vanden Berghe, Werkgroep Pastorale Sessie. Omzendbrieven, adressenlijst, nota's, verslagen Werkgroep Pastoraal Centrum Brussel. (Omzend)brieven, nota's, vergaderstukken Godsdienstige Vorming Volwassenen en Catechumenaat. Omzendbrieven, adressenlijst, verslagen Nederlandstalige Pastorale Raad voor Brussel: hernieuwing. Omzendbrieven, lidmaatschapsformulier, vragenlijst, nota's, verslag Pastorale Raad Brussel-Nederlands 186. Vergaderstukken Werkgroep Pastoraal Centrum 191. Vergaderstukken (ook van o.m. Dagelijks Bestuur Pastoraal Centrum) Vergaderstukken (ook van o.m. Dagelijks Bestuur Pastoraal Centrum) Vergaderstukken Groupe d'etudes Pastorales - Conseil Pastoral Diocésain: oprichting. Enquête, ontwerp-persmededeling, nota's, verslagen Conseil Pastoral Francophone pour Bruxelles 195. Vergaderstukken omslagen Conseil Consultatif de la Pastorale Francophone Bruxelles (CCPF) 200. Vergaderstukken

11 B. Vanden Berghe, Conseil Pastoral Francophone Bruxelles. Omzendbrieven, nota, verslagen Pastoraal Centrum Brussel - Dienst Vorming en Begeleiding (DIVOBE) 204. Werkgroep CCV. Omzendbrief, programma, (werk)nota's, verslagen Nederlandstalige Pastoraal Zuid-Oost Brussel. Vergaderstukken Omzendbrief, vergaderstukken (eveneens van Werkgroep Pastoraal Centrum) Vergaderstukken Werkgroep vorming Brussel-Nederlands. Omzendbrief, vragenlijst, dossier vormingsaanbod, verslagen Vicariaat Generaal voor Brussel/Vicariat Général de Bruxelles 209. Dag van de Verantwoordelijken voor de Nederlandstalige Pastoraal te Brussel (25 september 1971). (Omzend)brieven, notities, nota's, verslagen Dag van de Verantwoordelijken (21 oktober 1972). (Omzend)brieven, dagorde, vragenlijst, notities, nota's, persknipsel Réunion des Responsables de la pastorale francophone (18 september 1971). Omzendbrieven, vragenlijst, notities, nota's, verslag Journée des Responsables (28 oktober 1972). Omzendbrieven, dagorde, nota's Dag van de Verantwoordelijken voor de Nederlandstalige Pastoraal te Brussel (12 oktober 1974). Omzendbrieven, dagorde, naamlijst, inschrijvingsformulier, notities, nota's Dag van de Verantwoordelijken voor de Nederlandstalige Pastoraal te Brussel (16 oktober 1976). Omzendbrieven, dagordes, folder, mistekst, toespraak, notities, nota's, verslag Dag van de Verantwoordelijken voor de Nederlandstalige Pastoraal te Brussel (8 oktober 1977). (Omzend)brieven, dagordes, mistekst, notities, nota's Dag van de Verantwoordelijken voor de Nederlandstalige Pastoraal te Brussel (7 oktober 1978). Omzendbrieven, dagorde, notities, nota's. 1971; 1978.

12 B. Vanden Berghe, Dag van de pastoraal-geëngageerden Brussel (6 oktober 1979). (Omzend)- brief, agenda, deelnemingsformulieren, naam- en vragenlijst, notities, nota's, verslagen. 1974; Ontmoetingsdag van de Brusselse Kerkgemeenschap (27 september 1980). (Omzend)brieven, folders, brochures, dagorde, vragenlijst, gebedstekst, toespraak, notities, verslagen, losse nummers tijdschriften Ontmoetingsdag van de Brusselse Kerkgemeenschap (17 oktober 1981). Omzendbrieven, dagorde, vragenlijst, notities, nota's, verslagen Ontmoetingsdag 1983 (19 maart). Omzendbrief, programma, notities, toespraak Pastorale Teams: beleidsvoorbereidende werkgroep. Omzendbrief, artikels, nota, verslagen. 1979; z.d Idem: voorbereiding ontmoetingsdag voor pastorale teams, sessie Ranst (5-7 oktober 1981) (priesters uit pastorale teams). Omzendbrieven, deelnemerslijst, adressenlijst, notities, nota's, vergaderstukken Sessions de Pastorale - Pastorale Studiedagen e sessie Berlaymont (december 1965). Omzendbrieven, programma, deelnemerslijst, notities, nota's, verslag e sessie Berlaymont (december 1966). Omzendbrieven, programma, adressenlijsten, inschrijvingsformulier, tekst liturgische vieringen, besluiten e sessie Berlaymont (december 1967). Omzendbrieven, programma's, adressenlijst, tekst liturgische vieringen, besluiten (eveneens van de 2e sessie), nota, verslag e sessie Berlaymont (Omzend)brieven, adressenlijsten, dagorde, besluiten (ook van de 3e sessie) Session de Pastorale Bruxelles 69. Omzendbrief, map (verslagen en toespraken), nota's Session de Pastorale Bruxelles 70 - Commission Centrale. Omzendbrieven, programma, inschrijvingsformulier, manifest, ontwerp motie, nota's, synthesenota (Bruxelles 69), verslagen omslagen Session de Pastorale Bruxelles 71 - Bruxelles 72. Omzendbrieven, dagorde, ontwerp programma, nota's, verslag Formation continue - Navorming van priesters te Brussel 230. Studievergadering over de dekanale vergadering (Diegem, mei 1969). Verslagen. 2 stukken.

13 B. Vanden Berghe, Ontmoetingsdagen voor priesters werkzaam te Brussel (Mozet, maart 1969 en september 1970). Omzendbrieven, adressenlijsten, programma's, inschrijvingsformulieren, vergaderstukken, affiches Sessies voor jonge onderpastoors ( ), theologische recyclage voor priesters gewijd in 1950 (1970), sessie Argenteuil voor de verantwoordelijken (1968). Omzendbrieven, adressenlijst, nota's, vergaderstukken Diverse vergaderingen (o.m. Equipe "MOC's sacerdotol", dekensessies, "Woestijnvergadering") betreffende navorming. Omzendbrieven, programma's, vragenlijsten, nota's, verslagen Sessie priesters van de wijdingen (oktober 1971). Vergaderstukken Centrum voor theologische en pastorale vorming/centre de formation théologique et pastorale: voortgezette vorming. Concept jaarplan, nota's, verslag Formation continué Bruxelles/Voortgezette vorming Brussel: diverse programma's 1972 (o.m. Levensecht Liturgisch Vieren, Session des Jeunes Prêtres ordinations ). Omzendbrieven, programma's, nota's, verslagen Voortgezette Vorming - Nederlandstalige Pastores: sessie Opbouwwerk (Kortenberg, 9-13 oktober 1972), Nederlandstalige Pastoraal Zuid-Oost- Brussel. (Omzend)brieven, vragen- en adressenlijsten, programma's, nota's, verslagen, los nummer tijdschrift Oprichting van de Equipe pastorale Bruxelles en Werkgroep voor de Zielzorg te Brussel. Notities, nota's, verslagen, losse nummers Kerk in de stad 2 en En direct - Op de man af ; 2001; z.d Equipe Pastorale Bruxelles. Vergaderstukken Werkgroep voor de Zielzorg te Brussel. Vergaderstukken Gezinspastoraal 241. Voorbereiding tot het huwelijk. (Omzend)brieven, vragenlijsten, programma's, voordrachtteksten, notities, nota's, verslagen. 1956; ; z.d Huwelijksschool - documentatie. Bundel "Cana Conference of Chicago" (1956), cursusteksten, artikel. 1956; omslagen Humanae Vitae. (Omzend)brieven, persmededeling, artikel, verklaring van de bisschoppen, nota's, persknipsels Diocesane Commissie voor Gezinspastoraal en diversen. (Omzend)brieven, brochures, notities, nota's, verslagen Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KCA Bewaard op de Afdeling Tijdschriften onder het nummer KYB1011. Bewaard op de Afdeling Tijdschriften onder het nummer KYB1010.

14 B. Vanden Berghe, Mariage - Encouter. Voordrachtteksten, nota's, persknipsel. 1972; 1974; z.d Ecole du Mariage. Programma, bundel stukken Centre d'education à la Famille et à l'amour (CEFA) 247. Programma en deelnemers (statistieken). Brochures, informatiefarde, tabellen, nota's, persknipsel Het episcopaat en CEFA, studiedagen. (Omzend)brieven, programma's, (pers)mededelingen, nota's, losse nummers tijdschriften. 1964; Het episcopaat en CEFA, o.m. onderwijs en Préparation au Mariage (SPM). Omzendbrieven, nota's, verslagen, losse nummers tijdschrift Service de Préparation au Mariage (SPM). Omzendbrief, dossier (Internationale Dagen Vevey, 8-11 mei 1975), losse nummers tijdschrift Priesterproblematiek: Nederlands- en Franstalige documenten (o.m. ambtsverlaters, roepingen, celibaat, seminaries, priester-arbeiders, parochiepriesters. (Omzend)brieven, folder, naamlijst, artikel, statuten, nota's, verslagen, rapport, losse nummers tijdschrift Idem: sessie/session "Ter Nood" (februari 1967). Omzendbrieven, naamlijst, dagorde, notities, nota's, verslagen (gespreksgroepen Berlaymont 1966) Missiologische Dagen (Drongen, 1978; Drongen en Oostmalle 1979). Omzendbrief, adressenlijsten, programma's, schema's van referaten, nota's Caritas-dienst/Service-Caritas 254. Programmatie ( ). Organogram, nota's Diocesaan Plenum. Vergaderstukken Documenten betreffende diverse diensten o.m. Welzijnszorg. (Omzend)brieven, notities, plan (inplanting Wit-Gele Kruis), voordrachttekst, nota's. 1965; Groupe de travail socio-caritas (Vicariat)/Socio-caritatieve werkgroep (Vicariaat). Nota's, vergaderstukken Werkgroep Animatie van de Ziekendiensten/Groupe de Travail pour l'animation des services aux malades. Omzendbrieven, jaarprogramma, inschrijvingsformulieren, vergaderstukken

15 B. Vanden Berghe, Ziekencommunie-, zieken- en gehandicaptenpastoraal. (Omzend)brieven, notities. 1971; z.d Ziekenhuispastores. Omzendbrieven, dagorde, adressenlijsten, toespraak, radio- en lestekst, nota's, verslagen Coördinatiecomité van de Psychiatrische Instellingen (Antwerpen-Mechelen- Brussel). Adressenlijst, nota's, verslagen. 1967; 1972; z.d Coördinatiecomité van de Rusthuizen/Comité de Coordination des Maisons de Repos de Bruxelles et du Brabant Wallon. Omzendbrieven, deelnemingsformulier, enquête, nota's, verslagen. 1995; 1968; ; z.d Diocesane Commissie voor de PMS (-MST) Centra/Commission diocésaine des Centres MPS: beperkte Werkgroep. Verslagen Instellingen Bijzondere Jeugdzorg. Omzendbrieven, vergaderstukken ; z.d Interdiocesane Werkgroep Ziekenpastoraat - Ziekenzondagen. Omzendbrieven, folders, persmededeling, voordrachttekst, nota's ; z.d Ziekenhuispastoraat. Omzendbrieven, nota's, verslagen, los nummer tijdschrift. 1975; Centre d'animation/animatiecentrum. Reglement, statuten, nota's ; z.d Service du Catéchumenat des Adultes: vergaderingen, studiedagen en - sessies. (Omzend)brieven, programma's, adressenlijst, notities, nota's, verslagen Centrum voor theologische en pastorale vorming: studiesessies. Verslagen Jaar van het Geloof: opening. Programma, toespraak, teksten herderlijke brieven, los nummer tijdschrift Commissie geloofsopvoeding voor volwassenen/commission pour la formation doctrinale des adultes. Omzendbrieven, adressenlijsten, dagorde, programma's, nota's, verslagen Diocesane dienst voor catechese: catechese te Brussel (oprichting en werking), oprichting Centrum voor Catechese te Leuven. (Omzend)brieven, vragenlijsten, bibliografie, voordrachttekst, nota's, verslagen ; z.d Studiegroep voor pastoraal/groupe d'études pastorales: algemene raadpleging Nota's, verslagen Jeugdpastoraal: Conseil Provincial du Brabant, Service régional de la Jeunesse Bruxelles. (Omzend)brieven, vragenlijst, programma, strooibiljet, adressenlijst, schema (uiteenzetting), nota's, verslagen Idem: Katholiek Jeugdverbond provincie Brabant. (Omzend)brieven, adressenlijst, verklaring, nota's, verslagen

16 B. Vanden Berghe, C.A. Scherpereel, Schets van de sociale positie en onderzoek naar de sociale integratie van de bejaarde diocesane priester van het aartsbisdom Mechelen- Brussel. Proefschrift stuk J. Van der Biest, La camaradene prophétique - recherche pour une theologie pastorale de la ville Lyon-Bruxelles Studierapport. 1 stuk Pastorale documenten o.m. betreffende "De Christenen en de crisis" (Verklaring Bisschoppen van België), positie van de priester, pastoraaltheologie, studiedagen. Brieven, brochures, schema en voordrachtteksten, evaluatieformulier, nota, verslag ; Nederlandstalige Pastoraal 279. Pastorale Raad Brussel-Nederlands. Omzendbrieven, programma, vergaderstukken Vicariaat-Generaal voor Brussel-sessie Grimbergen (7 juni 1982). Enquête, notities, nota's DiVoBe: sessie Dworp (18-20 oktober 1982). Omzendbrieven, brochure, nota, notities, verslag, syntheserapport DiVoBe. (Omzend)brieven, adressenlijst, notities, vergaderstukken Vicariaat-Generaal voor Brussel: studiedag pluralisme (20 november 1982). Omzendbrieven, dagorde, notities, (samenvattingen van) referaten, nota's, verslagen, los nummer tijdschrift, persknipsel Vicariale Raad: evaluatie en reorganisatie van de structuren. Omzendbrieven, vragenroosters, notities, nota's, vergaderstukken. 1973; Samenkomst priesters Schaarbeek-Evere. Adressenlijst, tabellen, notities, nota's (o.m. overzicht diocesane clerus Mechelen-Brussel) Beleidsvoorbereidende werkgroep. Vergaderstukken Vicariale Raad: studentenpastoraal. Nota M. Huyghe stuk "Niet van brood alleen". Lied- en gebedsteksten, gebedsdiensten en inleidende nota's, verslag "Tot opbouw van de Kerk". (Omzend)brieven, programmafolder, gebeds- en bezinningsteksten, evaluatieformulier, nota's, verslagen "Kerk in de Stad" - redactievergadering en voorbereidende werkgroep. (Omzend)brieven, vergaderstukken Pastoraal project van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Programma(artikels), notities, toespraak. 1984; z.d Herschikking van de eucharistievieringen tijdens het weekend. Omzendbrief, pastorale brief, brochures (uurroosters), tabellen, notities, (beleids)nota's

17 B. Vanden Berghe, Ontmoetingsdag Brusselse Katholieken (8 december 1984). Omzendbrieven, folder, programma, inschrijvingsformulieren, affiche Gezinspastoraal. (Omzend)brieven, brochures, folders, programma, mistekst, tabellen, enquête, nota's Radio Spes: oprichting. Brieven, naam- en adressenlijsten, statuten, erkenningsdossier, verklaringen, persknipsel. (Bovendien bevat het dossier twee visitatieverslagen (Paroisse St. Nicolas, Centre Copernic)) Vicariale Werkgroep Algemeen Pastoraal Project. Plattegronden, notities, nota's, rapport Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen: professorenvergadering. Omzendbrieven, dagordes, studieprogramma's, programma Colloquium 25 jaar HIGW (20 februari 1988) DIVOBE. Omzendbrieven, (programma)brochures, typoscript, nota's, (jaar)verslagen Nederlandstalige pastoraal: diversen (o.m. pastorale en parochiale ploeg, huwelijk en gezin, autonome Nederlandstalige pastoraal in Sint-Aleidis, Sint- Pieters-Woluwe). Brochures, artikels, notities, nota's. 1981; Vicariat Général de Bruxelles: Antenne 88. Enquête Idem: Conseil Presbyteral-Bruxelles. Omzendbrieven, naamlijst, statuten, enquête, notities, nota's Sint-Janskliniek: Raad van Bestuur van 10 mei 1989 (bijlagen). Brieven Aartsbisdom Mechelen-Brussel 303. Werkgroep Permanent Diaconaat. Notities, vergaderstukken, los nummer tijdschrift Diakengemeenschap Mechelen-Brussel (vormingsdagen) - Vlaamse Diakengemeenschap Brussel. Omzendbrieven (dagordes), brochure, vragenlijst, lesmis- en gebedsteksten, nota's, verslagen, losse nummers tijdschriften Stuurgroep Pastorale Werk(st)ers - opleiding. Brieven, brochures, folder, artikel, vergaderstukken Diocesane Commissie Pastorale Werk(st)ers - opleiding - financies (dekenij Brussel-Centrum) - aanstelling. (Benoemings)brieven, adressenlijst, folder, brochures, toespraak, statuten, misteksten, notities, nota's, vergaderstukken Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KCA13715.

18 B. Vanden Berghe, Diocesane Commissie Pastorale Werk(st)ers - Overleggroep Pastorale Opleidingen. (Omzend)brieven, naamlijsten, vragenlijsten, brochures, persoonsdossier, mistekst, overeenkomsten, artikel, notities, nota's, vergaderstukken Vicariaat van de Religieuzen 308. Vernieuwde structuur, inplanting van de religieuzen. (Omzend)brieven, adressenlijst, nota's, verslag ; 1981; z.d Vergaderstukken Vergaderstukken Belgian Human Development Center (BHDC)/Groupe de recherche et de développement de la relation interpersonnelle) o.m. "Soli Deo". Brieven, folders, notities, statuten, dossier. 1984; Nieuwe Christelijke Gemeenschappen/Nouvelles Communautés Chrétiennes. Omzendbrief, folders, notities, nota Kleine Zusters van Nazareth, fraterniteit te Brussel. Notities, rapport. 1989; z.d Campagnie de Marie Notre-Dame, Jezuïeten, Assumptionisten, Soeurs des Pauvres de Saint-François. Brochures, tentoonstellingscataloog ; z.d Documentatiedossier betreffende geloof-kerk-priester, parochie, de schepping, euthanasie, zelfmoord. Brochures, voordrachtteksten, artikels, persknipsels ; z.d Oeucumene 316. Diocesane Commissie voor oecumenische pastoraal. Brieven, brochures, verklaringen, persconferentie, nota's, vergaderstukken, persknipsels Oecumenische bijeenkomsten en activiteiten. (Omzend)brieven, folder, gebedsteksten, encycliek, notities, vergaderstukken, affiche Diocesane Commissie voor Oecumene, 4e vergadering Oecumenische Raad van Kerken (Upsala, Juli 1968), diverse bijeenkomsten. (Omzend)brieven, brochure, programma, gebedsteksten, notities, nota's, toespraak, congres- en vergaderstukken, affiche Commissie voor Oecumene. Brieven, nota, vergaderstukken, persknipsels Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KCA Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KCA13717.

19 B. Vanden Berghe, Briefwisseling en diverse bijeenkomsten. Programma's, folders, voordracht- en gebedsteksten, bidprentjes, memorandum, notities, nota's, jaarverslag, losse nummers tijdschriften, persknipsel ; z.d Comité Interecclésial de Bruxelles/Interkerkelijk Comité voor Brussel 321. Oprichting (Comité préparatoire) en vergaderingen. (Omzend)brieven, programma's, persmededelingen, gebedswake, reglement, charter, notities, nota's, vergaderstukken Gebedsweek voor de eenheid. (Omzend)brieven, programma, brochures, uitnodiging, gebedswaken, notities, nota's, verslag, losse nummers tijdschriften Onthaal en Solidariteit - Onthaalcomité voor Gastarbeiders in Brabant - Welzijnszorg (petitie 1979). (Omzend)brieven, vragen- en adressenlijsten, nota's, vergaderstukken ; Commission Pastorale des Etrangers/Pastorale Commissie voor de Vreemdelingen. (Omzend)brieven, adressenlijsten, statuten, nota's, vergaderstukken, los nummer tijdschrift Pastoraal voor de Vreemdelingen: diverse initiatieven en problemen. Omzendbrieven, adressenlijst, folder, programma, petitie, notities, nota's, tabellen, vergaderstukken, handleiding ("Le guide de l'étranger" - Bruxelles- Accueil) Islam. Documentatiedossier (o.m. dialoog christenen-moslims 20 maart 1987, hongerstaking Iraanse vluchtelingen maart 1987, uitbreiding Europese Unie). Omzendbrief, brochures, artikel, dossier, notities, nota, losse nummers tijdschriften. 1968; Relaties Joden-Christenen: documentatiedossier. Brieven, uitnodigingen, brochures, tentoonstellingskataloog, gebedswake, persmededeling, losse nummers tijdschriften, persknipsels ; z.d Pastoraal en Toerisme 328. Werkgroep voor Toerisme (Vicariaat Brussel, Vicariaat Vlaams Brabant). Omzendbrieven, adressenlijsten, programma, notities, nota's, vergaderstukken. 1973; ; z.d Communautés d'accueil dans les sites artistiques (CASA). (Omzend)brieven, adressenlijst, programma's, nota's, verslagen Verhandeling (Campingpastoraat), scriptie, los nummer tijdschrift. 1977; stukken Media- en vakantiepastoraal (Colloquium Antwerpen, 20 februari 1987), Congres (Brugge, september 1981), Animation Chrétienne en Tourisme (ACT), vorming. (Omzend)brieven, programma, folder, brochures, cursustekst, notities, nota's, Kerkepadgids (NCRV 1985), verslagen

20 B. Vanden Berghe, Christelijk Dienstbetoon Toerisme (KDBT)/Animation Chrétienne en Tourisme (ACT). (Omzend)brieven, adressenlijst, artikel, besluiten, nota's, vergaderstukken, persknipsel ACT/KDBT. (Omzend)brieven, adressenlijst, programma, folders, voordrachttekst, nota's, vergaderstukken ACT/KDBT. (Omzend)brieven, folder, statuten, tabellen, homilie, overeenkomst, nota's, verslagen Brussel socio-politiek 335. Informatie door de Studiegroep voor Pastoraal ("Allerleitjes"). Toespraak, nota's Documentatiemap ter voorbereiding van Colloquium Culturele Infrastructuur Brussel (24 november 1979) Brussel-Hoofdstad, einde Studierapport (Studiegroep voor Pastoraal), persknipsel Brussel doorgelicht/radioscopie de Bruxelles. Brieven, nota's, statistische studie Brussel - Van buiten af. Van binnen uit. Territoriale Pastoraal in Brussel- Nederlands. Artikel, referaten, nota's. 1983; 1985; z.d Diverse (o.m. Habitat Humain, Les Amis des Marolles). Brieven, nota's, verslag, losse nummers tijdschriften, persknipsels Nederland 341. Pastorale Vorming - opleidingen. Programma's, folder, brochures, mistekst, artikels, notities, nota's, verslagen, los nummer tijdschrift. 1963; ; z.d Pastoraal Rotterdam, Amsterdam, 's Hertogenbosch. Brochures, programma's, toespraken, notities, nota's, artikel, notulen, rapport, los nummer tijdschrift ; z.d Bijlagen bij tijdschrift Pastoralia. (Omzendbrieven, adressenlijst, brochures, nota's, verslagen, losse nummers tijdschriften Nationaal Congres van het Lekenapostolaat (Leuven, december 1956). (Omzend)brieven, programma(brochures), adressen- en vragenlijsten, notities, schema's en lestekst, nota's. 1953; Idem: sectie "De parochie". Brieven, referaten, notities, nota's, los nummer tijdschrift Priesterretraite (grootseminarie, 5-10 augustus 1962). Brieven, naamlijst, notities en teksten voor de bezinningen, boetevoering Th. Cogels, La place et le rôle des prêtres dans les grandes paroisses. Nota. Z.d. 1 stuk.

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Plaatsingslijst Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Archiefnummer: 996 Archiefnaam: PINK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood. JAARVERSLAG Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.be INDEX VOORWOORD... 1 Voorstelling van de Dienst... 3

Nadere informatie

Archief Mgr. Bekkerscentrum

Archief Mgr. Bekkerscentrum Plaatsingslijst Archief Mgr. Bekkerscentrum Archiefnummer: 967 Archiefnaam: BEKC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1961) 1968-1987 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

pastoralia AARTSBISSCHOP LéONARD Het sacrament van het huwelijk (deel 5)

pastoralia AARTSBISSCHOP LéONARD Het sacrament van het huwelijk (deel 5) pastoralia Beleids- en informatieblad Aartsbisdom Mechelen-Brussel november 2011 nummer 9 AARTSBISSCHOP LéONARD Het sacrament van het huwelijk (deel 5) BIJDRAGEN Voorstelling bisschopsraad Vier kandidaat-diakens

Nadere informatie

BE-A0516_108959_107655_DUT

BE-A0516_108959_107655_DUT BE-A0516_108959_107655_DUT Inventaris van het archief overgedragen door de familie Descamps - Reyntjens (1789-2006). Het familiearchief Descamps - Reyntjens,(...) Barco NV en het archief van vakbondsafgevaardigde

Nadere informatie

Stichting Han Fortmann Centrum

Stichting Han Fortmann Centrum Plaatsingslijst Archief Stichting Han Fortmann Centrum Archiefnummer: 733 Archiefnaam: HAFC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1957-2011 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1)

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Hoofdstuk 7 De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Guy Vanthemsche 1. Bibliografie Om evidente redenen bestaan er slechts weinig historische werken over de recente staatshervorming. De meeste

Nadere informatie

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM STUDIEGIDS 2014/2015 Filosofisch-Theologisch Instituut SINT-WILLIBRORD Groot Seminarie van het R.K. Diocesaan missionair Bisdom van Haarlem-Amsterdam Groot Seminarie Redemptoris

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

KONING BOUDEWIJNSTICHTING

KONING BOUDEWIJNSTICHTING JAARVERSLAG 2004 Brederodestraat 21, B-1000 Brussel Tel. +32-2-511 18 40 Fax +32-2-511 52 21 info@kbs-frb.be www.kbs-frb.be PCR 000-0000004-04 Dit jaarverslag is ook, in een volledige versie, verkrijgbaar

Nadere informatie

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 1 dossiers inzake de invoering, wijziging en opheffing van provinciale reglementen zolang geldig diverse rubrieken.

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP

SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP Van 5 tot 19 oktober 2014 komt in Rome een Bisschoppensynode samen over het thema De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van

Nadere informatie

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU 2 0 12 SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 mei 2014

Nadere informatie

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM STUDIEGIDS 2015/2016 Filosofisch-Theologisch Instituut SINT-WILLIBRORD Groot Seminarie van het R.K. Diocesaan missionair Bisdom van Haarlem-Amsterdam Groot Seminarie Redemptoris

Nadere informatie

Waardering van knowhow, competenties en talenten van migrantenvrouwen en vrouwen van buitenlandse afkomst in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Waardering van knowhow, competenties en talenten van migrantenvrouwen en vrouwen van buitenlandse afkomst in Vlaanderen, Wallonië en Brussel Verslag van Brussel Samen Leven vzw in het kader van het project gefinancierd door het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, 2011 Waardering van knowhow, competenties en talenten van migrantenvrouwen en

Nadere informatie

9 de. armoederapport. Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

9 de. armoederapport. Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 9 de armoederapport Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad 9 de

Nadere informatie

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Konferentie Nederlandse Religieuzen Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 15 nummer 1 maart 2012 In beeld Staar je niet blind op wat niet meer kan Simon Kuyten pagina 7 Gerechtigheid & vrede Voor de minsten der mijnen Hans

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Tiende Jaarverslag. van het RAADGEVEND COMITE VOOR DE TELECOMMUNICATIE. 1 januari 31 december 2003

Tiende Jaarverslag. van het RAADGEVEND COMITE VOOR DE TELECOMMUNICATIE. 1 januari 31 december 2003 RAADGEVEND COMIÉ VOOR DE ELECOMMUNICAIE iende Jaarverslag van het RAADGEVEND COMIE VOOR DE ELECOMMUNICAIE 1 januari 31 december 2003 B.I.P.. - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14 bus 21-1210 BRUSSEL el. 02

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 Verslag van het Steunpunt thuislozenzorg Brussel INTRODUCTIE...2 I. Terugblik op de winter 2012/2013... 3 a. Zomer

Nadere informatie

Op zoek naar een nieuw elan

Op zoek naar een nieuw elan Op zoek naar een nieuw elan Rapport betreffende de parochiecatechese in de Nederlandse Kerkprovincie Dr. Johan Van der Vloet Drs. Diederik Wienen Presentatie en synthese Dit rapport bestaat uit twee delen.

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen

8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen 8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen 8.1. Bibliografie Er bestaan voorlopig weinig wetenschappelijke werken die een goed overzicht bieden van dit departement, van het Belgisch

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK www.grislubbeek.tk JAARVERSLAG 2007 1 Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Inleiding Voorwoord 3. Wie was er lid in 2006? 4. Voorstelling kernlidorganisaties

Nadere informatie