Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004;"

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE VERGADERING VAN HET COLLEGE Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004; Gelet dat in artikel 18 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 voor de niet-geconcedeerde begravingen een minimumtermijn van tien jaar wordt vastgelegd; Gelet op het principebesluit tot ontgraving goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2015; Gelet dat de ontgravingen zich zullen situeren op het oudste perceel van de gewone grond van het kerkhof Buggenhout-Centrum; Gelet dat bepaalde grafmonumenten zich in een slechte staat/bouwvallige staat bevinden waarvoor de procedure van verwaarlozing dient te worden opgestart; Gelet dat deze ontgravingen onontbeerlijk zijn om enerzijds de ruimtelijke problemen op de begraafplaats aan te pakken en anderzijds wij het gelijkheidsbeginsel willen handhaven. De nabestaanden die voor de hernieuwing van een concessie hebben betaald, worden immers niet op dezelfde manier behandeld, dan diegenen die, voorlopig althans, op een gratis begraving hebben kunnen rekenen. De tarifering betreffende de hernieuwing van de concessies zal vooral in de toekomst ook nodig zijn om toekomstige investeringen op deze begraafplaats te financieren. Gelet dat vooraleer tot ontruiming kan worden overgegaan er een bekendmakingprocedure is voorzien waarbij aan de graven en aan de ingang van de begraafplaats een afschrift van de beslissing tot ontruiming, gedurende één jaar, dient te worden aangeplakt; BESLUIT Artikel 1.- Op de begraafplaats van Buggenhout-Centrum zal overgegaan worden tot het samenstellen van een lijst met te ontgraven niet-geconcedeerde graven. Artikel 2. De nabestaanden worden op de hoogte gebracht van deze procedure door middel van een aanplakking aan de betrokken graven, de ingang van de begraafplaats en door publicatie van een bericht in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website. Artikel 3. De akten van verwaarlozing worden gedurende één jaar bij de verwaarloosde grafmonumenten en aan de ingang van de begraafplaats bekendgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn en bij niet-herstelling zal de concessie beëindigd worden. Ingeval van herstelling en na controle worden de berichten verwijderd door de verantwoordelijke ambtenaar voor de begraafplaatsen. Het uittreksel mag onder geen beding verwijderd worden zonder de toestemming van de bevoegde ambtenaar.

2 Artikel 4. Indien tijdens deze ontruimingsprocedure een aanvraag tot voortijdige beëindiging van een concessie wordt ingediend dan zal hiervan een bericht worden aangeplakt aan het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats. Een nabestaande of iedere andere persoon die alsnog het onderhoud van het grafmonument op zich wil nemen kan aldus bezwaar tegen de voortijdige beëindiging indienen en zich als nieuwe belanghebbende aanmelden. De verwijdering van de niet-onderhouden grafmonumenten, voortvloeiende uit deze procedure, biedt enerzijds een oplossing voor diegenen die niet meer in de mogelijkheid tot onderhoud verkeren en anderzijds draagt dit bij tot een verbetering van het esthetisch uitzicht van de begraafplaatsen. Artikel 5. Alle graftekens en voorwerpen van graven die dienen ontgraven te worden moeten uiterlijk vóór 15 november 2016 verwijderd worden. Artikel 7. Ingeval, binnen de gestelde termijn, geen gevolg gegeven wordt aan dit verzoek worden deze materialen eigendom van de gemeente en worden ze ambtshalve verwijderd. Het college van burgemeester en schepenen regelt de bestemming van deze materialen. Artikel 8. De vrijgekomen ruimte na ontgraving zal opnieuw in gebruik genomen worden voor begravingen.

3 kerkhof Buggenhout-Centrum gewone grond 375 graven park H rijen 1 t/m 17 ovlnaam ovldatum park rij graf Reyniers Leonie Pauline 14/04/1984 H 1 1 Roosemont Jan Dany Philomene 15/04/1984 H 1 2 Symons Erik Jozef Leon 15/04/1984 H 1 3 Van Nimmen Joannes Baptist 25/04/1984 H 1 4 Raedemaeker Henrica Joanna 1/05/1984 H 1 5 Luypaert Louis Leon 4/05/1984 H 1 6 Moyson Margaretha Sylvia 8/05/1984 H 1 7 Tilburgh Alfons Marie 9/05/1984 H 1 8 Van Nimmen Leonie Alphonsine 17/05/1984 H 1 9 Van Cauter Rosa 22/05/1984 H 1 10 Peeters Louisa Maria Catharina 4/07/1984 H 1 11 Van Hamme Maria Cecilia Alberta 22/08/1984 H 1 12 Callaerts Marcella 1/09/1984 H 1 13 Achille Glorie 25/09/1984 H 1 14 Van Gerwen Amelia Joanna Elisa 6/10/1984 H 1 15 Robijns Jozef 9/10/1984 H 1 16 Geukens Maria Pauline 16/10/1984 H 1 17 Vermeir Henriette 22/10/1984 H 1 18 Van Den Bossche Albert 27/10/1984 H 1 19 Van De Voorde Carolus Franciscus 29/10/1984 H 1 20 De Bleser Benedikt Gerard 19/11/1984 H 1 21 Buyens Maurits 28/11/1984 H 1 22 Hellfritsch Anna Clara 10/12/1984 H 1 23 De Cock Adolf Jozef 9/12/1984 H 1 24 Naamloos // H 1 25 De Batselier Maria 8/01/1985 H 1 26 Van Ruysseveldt Maria Josephina 8/01/1985 H 1 27 Wagner Albert 21/01/1985 H 1 28 De Batselier Maria Louisa 22/01/1985 H 1 29 De Sitter Maria Ludovica 22/01/1985 H 1 30 Naamloos // H 1 31 Goedgezelschap Josephina Marcella 11/05/1985 H 1 32 Van Der Plas Frans 18/02/1985 H 1 33 Meltens Frans 4/03/1985 H 1 34 Achtergael Pieter Hendrik 10/03/1985 H 1 35 Van Cauter Irma Henrica 11/03/1985 H 1 36 Van Ingelgem Maria Josepha 28/06/1985 H 1 37 Buggenhout Maria Leonia 15/04/1985 H 1 38

4 Lambrechts Maria Margareta Paulina 28/04/1985 H 1 39 Callaert Guillielmus Roger 15/05/1985 H 1 40 De Vogelaer Ludovica Clementina 22/05/1985 H 1 41 Van Duysen Maria Justina 24/05/1985 H 1 42 Bruggeman Clementine Francisca 24/05/1985 H 1 43 Heyvaert Lucien Kamiel Marie 4/06/1985 H 1 44 De Smedt Joannes Philemondus 16/06/1985 H 1 45 De Block Mathilde Ludovica 26/06/1985 H 1 46 Van Heymbeeck Jozef 26/08/1986 H 2 47 Van der Plas Emiel 16/08/1986 H 2 48 Erpels Maria 13/08/1986 H 2 49 De Hauwere Virginie Francisca 9/08/1986 H 2 50 De Vadder Karel 31/07/1986 H 2 51 Baeck Maria 22/07/1986 H 2 52 D houwer Melanie Leopoldina 2/07/1986 H 2 53 Celis Maria Martha 1986 H 2 54 Cooreman Marie-Jose 3/06/1986 H 2 55 Vanderstraeten Jozef Marie Albert 28/05/1986 H 2 56 De Kempeneer Leonie Marie Catherina 14/05/1986 H 2 57 Jacobs Maria Francisca 11/05/1986 H 2 58 Naamloos // H 2 59 Verdickt Josephine Marguerite 2/05/1986 H 2 60 Van Dam Peter Luc Yvonne 28/04/1986 H 2 61 Huyck Charles Louis Jozef 24/04/1986 H 2 62 Van Steen Joanna Coleta 17/04/1986 H 2 63 Aelbrecht Louisa Catharina 17/04/1986 H 2 64 Van Londerseele Rudy Jozef 11/04/1986 H 2 65 Van Den Branden Angelica Francisca 1/04/1986 H 2 66 Buys Joanna Mathilda 22/05/1986 H 2 67 Naamloos // H 2 68 Laureys Albert Alice 10/02/1986 H 2 69 Moyson Lodewijk 15/01/1986 H 2 70 Van Damme Adolf 11/01/1986 H 2 71 Laureys Louis 8/01/1986 H 2 72 Van Oostenrijck Victor 2/01/1986 H 2 73 Colpin Mathilda 6/12/1985 H 2 74 Cassimon Caroline 28/11/1985 H 2 75 Gillijns Joannes Josephus 9/11/1985 H 2 76 Lemmens Louis 3/11/1985 H 2 77 Pauwels Maria Elisabeth 3/01/1985 H 2 78 Van Asbroeck Hortentia Isabella 25/10/1985 H 2 79 Naamloos // H 2 80 Van Den Bossche Jean-Pierre 18/10/1985 H 2 81 Van Nuffel Juliette 1986 H 2 82

5 Daelemans Philemon Clothildis 5/10/1985 H 2 83 Van Mulders Gaston Alfons Cyriel Maurice 2/10/1985 H 2 84 Meltens Denis Frans 9/10/1985 H 2 85 Adriaensens Joanna Petronella 21/09/1985 H 2 86 Claes Auguste 3/08/1985 H 2 87 Dooms Joanna Maria 7/08/1985 H 2 88 De Wolf Frederick Albert Marie 12/07/1985 H 2 89 Buys Petrus Jozef 15/07/1985 H 2 90 Paessens Eugenius 13/07/1985 H 2 91 Heuvinck Rene Theofiel 10/07/1985 H 2 92 Elleboog Clementia 28/08/1986 H 3 93 Van Den Reym Maria Sophia 1/09/1986 H 3 94 Boeykens Frans Gerard 10/09/1986 H 3 95 Hertog Christina Francisca 12/09/1986 H 3 96 Van Belle Charles Louis 29/09/1986 H 3 97 Hofmans Hans Magda Freddy 27/09/1986 H 3 98 Dooms Adela 14/11/1986 H 3 99 Albrecht Rosalia Josephina 20/11/1986 H Vrijders Ludovica Adelia 7/12/1986 H De Sitter Clementina Constantia 12/12/1986 H Van Der Roost Margareta 5/02/1987 H Bettens Gustaaf 27/02/1987 H Jonkers Annie 27/02/1987 H Bauwens Marie Louise 2/03/1987 H Verkoelen Raymond Victor 3/04/1987 H Van Eycken Melania 9/04/1987 H De Coster Joseph Mathieu 13/04/1987 H Bosman Petrus Benedictus 26/04/1987 H Vermeir Coleta 27/04/1987 H De Rijbel Marietta Octavia 15/05/1987 H Verdickt Petrus Albert Joseph 23/05/1987 H Ivens Maria Leontina 4/06/1987 H Willocx Frans Rosalia 8/07/1987 H De Laet Willy Constant 18/07/1987 H Van Den Berghe Celina Ludovica 27/07/1987 H Van Geel Louisa 30/07/1987 H Verhulst Alfons Andre 1/08/1987 H Schelfhout Maria Celina 26/08/1987 H Albrecht Alice 1/09/1987 H Daelemans Irma Theresia Francisca 8/09/1987 H Van Lier Pieter Germanus 24/09/1987 H Albrecht Delphina Louisa 24/09/1987 H Aerts Melania 27/09/1987 H Vereeken Francois 16/10/1987 H 3 126

6 Huygens Frans 17/10/1987 H Naamloos // H Van Ingelgem Octavie 29/10/1987 H De Backer Godelieve Louisa 3/11/1987 H De Sitter Anna Catherina 4/11/1987 H Goedgezelschap Frans Cesar 26/02/1961 H Callaert Rosalia 13/11/1987 H Van Riet Maria Josephine 2/12/1987 H Bruggeman Eduard Theophiel 11/12/1987 H Aga Fony Anny 14/12/1987 H De Smedt Maria Emiline 13/12/1987 H Van Riet Emiel Maurice 28/09/1987 H Cooreman Maria Louisa 15/01/1988 H Van der Plas Maria Josephine 16/01/1988 H Mets Josephina Maria 31/01/1988 H Van Den Steen Frans Joseph 6/07/1989 H Gobbers Gaston Antoine Marie J. 28/06/1989 H Albrecht Petrus 17/06/1989 H Van Gucht Julien Adolf 2/05/1989 H Van de Velde Jozef Amand 10/04/1989 H Saerens Franciscus 10/04/1989 H Meert Joseph 31/03/1989 H Van Ransbeeck Denise Elisabeth Petronella 23/03/1989 H De Sitter Celine Leona 23/03/1989 H Van Wemmel Louis Katrien Alfons 20/03/1989 H Van Gucht Henrica 16/03/1989 H Boeykens Paulina 14/03/1989 H Monsieur Jeannette 27/02/1989 H Slembrouck Albert Gustaaf 18/02/1989 H De Ridder Gustaaf 13/02/1989 H De Vlieger Maria Adelina 6/02/1989 H Boeykens Leopold Joannes Germain 20/11/1988 H Eskens Walter Edward 1/11/1988 H Bourlon Elisabeth 15/10/1988 H De Potter Maria Theresia 7/10/1988 H Abbeloos Louisa Maria 4/10/1988 H Hals Clementina 29/09/1988 H Albrecht Celina Irma 29/09/1988 H Buggenhout Clementina 19/09/1988 H Luypaert Petrus Marinus 11/09/1988 H Caudron Erik Marcel Leo Frans 6/09/1988 H Debusschere Hendrik 1/09/1988 H Van Der Zwalmen Leo Joseph Emiel 31/08/1988 H Carels Leontine Benedicta 1/08/1988 H 4 173

7 Callaerts Rosalia 20/07/1988 H Cooreman Aloïs Jean 2/07/1988 H De Clercq Victorina Amandina 26/05/1988 H Van Oostenrijk Henricus Ludovicus 12/05/1988 H Bosman Frans Leon 3/05/1988 H Van Ingelgem Petrus 30/04/1988 H Simon Mariette Marie 30/04/1988 H Aerts Rosalia 29/04/1988 H De Clercq Maurice Robert 14/04/1988 H Erpels Joanna Regina 27/03/1988 H De Vlieger Jozef Livien 20/03/1988 H Bieseman Josephina Rosalia 20/03/1988 H Van Gucht Justina 20/02/1988 H Meltens Rosalia 14/03/1988 H Cassimon Coleta Louisa 7/03/1988 H Booghmans Philomena Francisca 5/03/1988 H Krebs Willy Alfons Corneel 1/03/1988 H Boeykens Maria Henrica 10/02/1988 H De Bondt Joannes Jacobus Raymond 8/02/1988 H Turneer Petrus Maria Jozef 7/07/1989 H Van Belle Theo Clement 23/07/1989 H Macharis Regina Josephina 12/08/1989 H Meert Maurice Jean 18/08/1989 H Creyelman François Jean 17/08/1989 H Naamloos // H Seymons Louis Odilon 9/09/1989 H De Potter Joannes Baptist 24/09/1989 H Moyson Sophie Elisabeth 17/11/1989 H Boeykens Adolf Edgar 29/11/1989 H De Ridder Rony Joseph 2/12/1989 H Van Huynegem Maria Hortensia Ludovica 8/12/1989 H Reyniers Marie Jeanne 8/12/1985 H Wauters Suzanne Louisa 24/12/1989 H Emilienne Seyde 1989 H Keppens Emma Rosalia Josephina 5/01/1990 H Biesemans Rosalia Ludovica 11/01/1990 H Huybrechts Paulina Ludovica 19/01/1990 H Willems Jacques Celestin maurice 4/02/1990 H Van Ransbeeck Maria 13/03/1990 H Van Gerwen Maria Aloïsa 2/04/1990 H Van Hoef Gustaaf 6/04/1990 H De Busschere Marie Jeanne 30/04/1990 H Van Keer Petrus Albert 5/05/1990 H De Bleser Jozef 26/05/1990 H 6 218

8 De Kempeneer Hubertina Francisca 1/06/1990 H Robijns Julia Ludovica 1/06/1990 H De Ridder Louis 4/04/1990 H Spruyt Josephina Joanna 11/06/1990 H Cooreman Maria José Joanna Francisca 21/06/1990 H Meskens Jeannette Amelia Maria 25/06/1990 H Pissens Alfons 1/08/1990 H Van Hamme Petrus Josephus 21/08/1990 H Van den Bergh Pieter Jan 25/09/1991 H Roman Lodewijk Roger 24/08/1991 H Haverals Maria Josephina 25/07/1991 H Van Ransbeke Emeline Josephine 6/07/1991 H De Koninck François Charles 1/07/1991 H De Clerck Frans 21/04/1990 H De Sitter Louis 14/06/1991 H Van der Plas Frans 31/05/1991 H De Ridder Jean Maurice 19/03/1991 H Emanuël Maurits Joannes 26/02/1991 H Muys Jan Julien 2/02/1991 H Van Ingelgem Louis 30/01/1991 H De Keersmaecker Annie Alphonsine 28/01/1991 H Moyson Jan Frans 20/01/1991 H Van Verre Anna Ludovica 4/01/1991 H Van der Jeugt Marie Delphina 25/12/1990 H Van den Velde Hortense 24/12/1990 H Van Stichel Anna Catharina 9/12/1990 H Van Nimmen Paulina Odile 17/12/1990 H Debbaut Marie Sophie 4/12/1990 H De Ridder René Petrus 27/11/1990 H De Smedt Melanie Helene 12/11/1990 H Mertens Karel Egidius 13/10/1990 H Lamberts Hendrik 1990 H Luypaert Louis 2/10/1990 H Naamloos // H Feyaerts Joannes Constantinus 31/08/1990 H Cassimon Petrus 26/08/1990 H Maes Leo Jozef 30/09/1991 H Van Belle Frans Jozef 30/09/1991 H Baeck Irma Sophia 18/10/1991 H Van Cauter Edouard Corneel 19/10/1991 H Jacobs Jan Frans Jozef 22/01/1992 H De Baets Frans Joseph 26/02/1992 H Cleemput Joanna Irma 25/04/1992 H Achtergael Marie Eulodie 25/04/1992 H 9 263

9 De Bondt Marie Louise Adeline 6/05/1992 H Maes Louise 22/05/1992 H Heymans Frans 10/06/1992 H Baeck Frans 12/06/1992 H Borms Edgard Petrus 1/07/1992 H Vande Bergh Freddy Josef Maria 18/07/2006 H Albrecht Julie 14/08/1992 H Tilburgh Jozef 27/08/1992 H Van der Jeught Alfons 17/09/1992 H Sarens Pieter Clement 6/10/1992 H Herremans Marie Leonie Justine Elisabeth 12/10/1992 H De Smedt Norma Cordula 24/10/1992 H Raedemaeker Leonia 27/10/1992 H Boeykens Philomena 9/11/1992 H Platteaux Jozef 1993 H Spruyt Raymond Fideel Maurice 5/06/1993 H Vermeir Maria 26/05/1993 H Lauwers Jan Baptist 17/05/1993 H Verleyen Monique Wilhelmina Alfons 11/05/1993 H Wauters Petrus 10/05/1993 H Van Huynegem Emile Antoine 20/04/1993 H De Boeck Petrus Joannes 30/03/1993 H Emanuel François 25/03/1993 H De Bleser Maria Delphina 14/03/1993 H Wauters Charles Louis 12/03/1993 H Hermans Maria Antonia 8/02/1993 H Albrecht Alfons Sylvie 9/01/1993 H De Sitter Annitta Charlette Josephine 23/12/1992 H De Vos Dolores 30/11/1992 H Van Ingelgem Camilla Mathilda 11/12/1992 H Adam Elvira 7/12/1992 H Baeyens Denis 23/11/1992 H Cooreman Clotilda Joanna 17/11/1992 H Van Den Broeck Stephania Carolina 30/06/1993 H De Pau Godelieve Josefina Carolina Lutgardis 17/07/1993 H Van Riet Hermine Virginie 18/08/1993 H Van Belle Maria 1993 H Moens 1993 H De Sitter Maria Martha Petrus 9/09/1993 H Van den Branden Paulina 3/10/1993 H De Smedt Lucia Albertina 5/10/1993 H De Bondt Maria 17/10/1993 H De Ridder Henri Joseph 19/10/1993 H Cleymans Jan 30/10/1993 H

10 De Ridder Paul Jean 10/11/1993 H Cleymans Pieter Jan Baptist 15/11/1993 H Gevaert Paulette Jeanne Louise 4/12/1993 H De Smedt Lucia Ida 7/12/1993 H Van der Vreken Isabella 16/12/1993 H onbekend H Pauwels Maria Paulina 8/01/1994 H onbekend H Goedgezelschap Achilles 2/02/1994 H Laureys Louis 11/02/1994 H Callaert Paulina 11/02/1994 H Schoeters Adriaan René Constant 13/03/1943 H Buys Jan Baptist Marie 13/03/1994 H Eggermont Henri Achilles Joseph 28/03/1994 H Baeck Simonia Sophia 31/03/1994 H De Schrijver Henricus Ludovicus 31/03/1994 H Wielandts Maria Josephina Elisabeth 1/04/1994 H Hermans Anita Clementina Jozefa 17/04/1994 H Meskens Cesar Albert 18/04/1994 H Verdoodt Clemence Cesar 25/05/1994 H Wauters Sophia 14/07/1994 H De Maerschalck Maria Thérèse 19/07/1994 H Van der Jeugd Rosa 22/07/1994 H Borms Anna Veronica 31/07/1994 H Van Ransbeeck Joanna Maria 21/08/1994 H Van den Bossche Rosalia Clothilda 6/09/1994 H Boeykens Joanna Alice 20/10/1994 H Vermeir Karel Lodewijk 4/11/1994 H Van Assche Julia Alphonsine 22/11/1994 H Van Ingelgem Benoit 22/11/1994 H Sévoz Claude Florent 9/08/1995 H Segers Maria Josephian Elisabeth 31/07/1995 H Van der Straeten Bertha Francine 24/07/1995 H Van Riet Petrus Emile 3/02/1995 H Moyens Jozef Florent 23/06/1995 H Van de Voorde Jan Baptist 31/05/1995 H Delcor Theofiel Maria 25/05/1995 H Van den Troost Christiane Francie Marie 5/05/1995 H Colpin Albert Frans 2/05/1995 H Van Der Kelen Louisette Louise Livina 23/04/1995 H De Cock Petrus Albert 2/04/1995 H Simon Maria Rosalia 25/03/1995 H Devlieger Anna Maria 23/02/1995 H Adriaensens Franciscus 13/02/1995 H

11 Pauwels Josephine 07/02/1995 H Waeterloos Eric Marie Denis 17/01/1995 H Schelfhout Emilia Lucia 5/01/1995 H Raedemaeker François Clement 9/09/1995 H Cosijns François Clement 9/09/1995 H Meersman Roger Jan 23/09/1995 H Craenhals Victorina Joanna 26/09/1995 H De Ridder Willy Roger 3/11/1995 H Vierendeels Jean 8/11/1995 H Van Ingelgem Maria Anna 30/09/1995 H Daelemans Pieter Adolf 22/01/1996 H Dierickx Greta Maria Pierre 5/02/1996 H Saerens Pieter Romanus Sylvie 10/02/1996 H Hals Joseph 18/03/1996 H Van Gucht Jan Frans 25/03/1996 H De Smedt Adolf 20/09/1996 H Jacobs Magdalena Alfonsine 8/09/1996 H Goedgezelschap Aloïs 8/08/1996 H Vermeir Maria Martha 23/07/1996 H Van Riet Joanna Irma 14/07/1996 H Bosteels Petrus Josephus Clemens 1/06/1996 H Van den Broeck Roger Henri 30/05/1996 H Moens Marie Francisca Ludovica 3/04/1996 H kerkhof Buggenhout-Centrum verwaarloosde graven: 4 park b Concessies ovlnaam ovldatum park rij graf Edmond Vergauwen 1966 B Justine Cassimon 1969 B (nog lopende concessie) Maria De Bisschop 16/11/1975 B Gustavus Dierick 08/08/1984 B (nog lopende concessie) Egidius Biesemans 02/02/1933 B Jeanne Servaes 16/03/1981 B (onbekende concessiegegevens)

12 kerkhof Buggenhout-Centrum voortijdige beëindiging concessie: 1 park b Concessies ovlnaam ovldatum park rij graf Maurice Huysman 02/05/1936 B Maria Everaert 10/02/1958 B Adolf Mannaert 22/03/1978 B (concessie werd voortijdig beëindigd mag sowieso worden ontruimd)

Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004;

Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: T. VAN HERREWEGHE, burgemeester-voorzitter, G. HERMANS, J. JACOBS, R. BUYS, N. SERTIJN, schepenen, L. CASSIMON,

Nadere informatie

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans VII.bis7 Joannes Baptist Puttemans x 09.07.1793 Anna Catharina Robberechts 04.08.1760 Steenhuffel

Nadere informatie

Bladzijde 1 van 472 Meer informatie op www.geneamoorsel.be/tng/

Bladzijde 1 van 472 Meer informatie op www.geneamoorsel.be/tng/ 1 V Van den ABBEEL Judoca 29-07-1635 Jan Catharina De WIT 2 V ACKAERT Adriana 04-08-1660 Jan Elisabeth STELEMAN 3 V ACKAERT Adriana 25-01-1667 Jan Elisabeth STELEMAN 4 M ACKAERT Carolus 01-04-1664 Jan

Nadere informatie

Wie waren de bewoners van het Heiken tussen 1910-30?

Wie waren de bewoners van het Heiken tussen 1910-30? 1 Wie waren de bewoners van het Heiken tussen 1910-30? De kappellekensboom op het Heiken 2 Het Heiken en zijn bewoners vanaf de Kapellekesboom tot aan de Valk. Voorwoord. Voor veel mensen is de geschiedenis

Nadere informatie

http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat

http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat 29/03/2016 1. generatie 1. Gevaert Elisabeth Raymonda Georgina (17/09/1914) Gevaert Elisabeth Raymonda Georgina werd geboren

Nadere informatie

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar.

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. 1 Joannes Van Hooimissen 45 schipper dorp 1776 20 2 Joannes Van Hooimissen 19 zoon dorp

Nadere informatie

Nakomelingen van Felix NOYNAERT

Nakomelingen van Felix NOYNAERT Pagina 1 1-Felix NOYNAERT geboren: 15 Apr 1854, Kester overleden: 9 Jun 1921, Langdorp +Josephina CORTEN geboren: 29 Okt 1850, Wolfsdonck overleden: 18 Sep 1930, Aarschot 2-Adolf NOYNAERT geboren: 23 Sep

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN (vóór 1963 de tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) Tot 31 augustus 2014

Nadere informatie

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts von 4 Mai 2016 Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts Generation 1 1. Elsken Goyvaerts. Sie heiratete mit Dirick van den Heuvel. Sie hatten

Nadere informatie

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 4 Roger Poelaert Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

londerzeel - begrafenissen 1635-1802

londerzeel - begrafenissen 1635-1802 abbeloos anna 1749 1 3 echtg meren,ver petrus abbeloos christophorus 1725 9 17 abbeloos cornelia 1676 9 11 kind jan minderjarig abbeloos elisabeth 1780 3 14 echtg ruyssevelt jacobus 1710 70 jarige abbeloos

Nadere informatie

Gemeentearchief Londerzeel - Deelgemeente Londerzeel Onderwerp: Volkstelling 1796 Bewerkt door: Louis De Bondt (2002)

Gemeentearchief Londerzeel - Deelgemeente Londerzeel Onderwerp: Volkstelling 1796 Bewerkt door: Louis De Bondt (2002) Gemeentearchief Londerzeel - Deelgemeente Londerzeel Onderwerp: Volkstelling 1796 Bewerkt door: Louis De Bondt (2002) Fait à Londerzeel ce 12 thermidor, 4e année rep. - A.F. Van den Driessche, agent I

Nadere informatie

Naamlijsten met Eerste en Plechtige Communiecanten

Naamlijsten met Eerste en Plechtige Communiecanten Naamlijsten met Eerste en Plechtige Communiecanten Eerste Communie 1894 Cornelius Van Eyndhoven, Alexis Van Hees, Frans Dries, Cornelius Heyns, Frans De Corte, Adriaan Hermans, Henri De Bont, Joseph Van

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

opdorp dopen doopheffers

opdorp dopen doopheffers volgnr doopheffer 1 lauwers adrianus 1 tersaren catharina 2 de neve livinus 2 tombu judoca 3 peeters catharina 3 teugels octavianus 4 lemmens maria theresia 4 willockx philippus 5 hofmans anna 5 van damme

Nadere informatie

25 2 1851 80 Buggenhout Franciscus. Aerts Constantinus 8 9 1868 43 Sint-Amands Bernardus Moens Barbara Teugels Albertina

25 2 1851 80 Buggenhout Franciscus. Aerts Constantinus 8 9 1868 43 Sint-Amands Bernardus Moens Barbara Teugels Albertina NAAM VOORNAAM DAG MAAND JAAR LEEFTIJD GEB VADER MOEDER PARTNER Abbeloos 25 8 1892 2 Opdorp Achtergael Dorothea 30 7 1864 39 Opdorp Achtergael 25 2 1851 80 Buggenhout Adriaens 30 9 1863 68 Nieuwenrode Aerts

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Kerkhof BUDINGEN : oudstrijders Volgnr. Plaats Naam + voornaam Burgerlijke stand Datum overlijden Datum geboorte Termijn Datum concessie Toelichting

Kerkhof BUDINGEN : oudstrijders Volgnr. Plaats Naam + voornaam Burgerlijke stand Datum overlijden Datum geboorte Termijn Datum concessie Toelichting Kerkhof BUDINGEN : oudstrijders Volgnr. Plaats Naam + voornaam Burgerlijke stand Datum overlijden Datum geboorte Termijn Datum concessie Toelichting 1 Monument Andries Louis - 12/03/1945 - onbepaald -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid (oud-)leerlingen 17 maart 2010 Guido Raymaekers (59), 1962-1966 16 februari 2010 Jos De Cat (53), oud-leerling TSO 4E 1972-1973 14 februari 2010 Dries De Roover, 6EI 1998-1999, 7IO 1999-2000 24 november

Nadere informatie

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #! " #! $

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #!  #! $ Een analyse van de verschillende Tiegemse families en hun afstammingslijnen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw %##& &!# '# # ( )*%+#!"#! Inhoud Inhoud, -#. /012&'3., ) 4 2 2 5 &&6 47 8 6 &&3. ) &&& 9 &/ :

Nadere informatie

londerzeel volkstelling 1796

londerzeel volkstelling 1796 1 brabant,de barbara 45 1751 1780 steenweg 1770 1 wwe van campenhout petrus 2 campenhout,van anna catharina 14 1782 steenweg 3 wouters jan 44 1752 1787 kuiper steenweg 1782 4 hertogh,de petronella theresia

Nadere informatie

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 3 Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800 INFO : zie "Ten Geleide" voir "Ten Geleide" abbeloos egidius ROS 1751 5 21 echtg de coster joanna maria kerkhof abbeloos franciscus ROS 1775 8 19 kind 4j oud abbeloos henricus ROS 1788 8 14 kind jan baptist

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

1/01/1977 tot 31/03/1977

1/01/1977 tot 31/03/1977 1976 Armand Verspeeten Gontran Scohy-Saurel Henri Van den Brande Jacques Bottequin Denise Van Den Haute Julien Piens Henri Neyrinck Roger Claeys J. Van Campenhout J. De Clercq-Van Nieuland Jan Van Schoote

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Josephus Holtzer. Hij trouwde Dorothea Wageners. 2. i. Johannes Holtzer geb. 07-04-1762. Tweede generatie 2. Johannes Holtzer, geb. 07-04-1762 te Schilingsfurst, overl. 02-02-1845 te

Nadere informatie

Onderzoek ter voorbereiding voor de inventarisatie van funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg

Onderzoek ter voorbereiding voor de inventarisatie van funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg Onderzoek ter voorbereiding voor de inventarisatie van funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg Tamara Ingels Patrick Van den Nieuwenhof Arne Troffaes 1 Colofon Overdrukt uit het rapport Onderzoek ter voorbereiding

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800 abbeloos egidius IMP 1704 5 8 christophorus mars,de maria maer,de abbeloos franciscus ROS 1771 5 15 jan baptist peeters joanna catharina robberechts franciscus zeebroeck,van elisabeth abbeloos henricus

Nadere informatie

De familie Van Reeth. te Boom, Rumst en Terhagen. in de 19de eeuw

De familie Van Reeth. te Boom, Rumst en Terhagen. in de 19de eeuw De familie Van Reeth te Boom, Rumst en Terhagen in de 19de eeuw Samengesteld door Tom De Loenen Derde, voorlopige versie mei 2006 Tom De Loenen - 2 - Derde, voorlopige versie Inhoud Vooraf 3 Genealogie

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

Van Leest over Zemst naar Wespelaar & Tildonk: de familie Persoons INHOUD

Van Leest over Zemst naar Wespelaar & Tildonk: de familie Persoons INHOUD Van Leest over Zemst naar Wespelaar & Tildonk: de familie Persoons Raf Van der Donckt Na vele generaties hard labeur in het Mechelse hinterland slaagt een telg uit de familie er in, in het begin van de

Nadere informatie

Tak August. Geboren op 24 maart 1877: Marie Josephine Dellaert, dochter van August Dellaert en Louisa Doens.

Tak August. Geboren op 24 maart 1877: Marie Josephine Dellaert, dochter van August Dellaert en Louisa Doens. Tak August. Huwelijk op 20 juli 1875 tussen August Dellaert en Louise Doens, de zus van zijn 2 zwagers, Bernardus en Victor, uit de Pieterspolder. Dit huwelijk duurt slechts tot 19 juni 1877, als Louise

Nadere informatie

Een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen

Een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen . Aaigem KWB-LEDENGEGEVENS PARTNER Afdeling: Aaigem Lidnummer: 117640 Lidnummer: - Lidnummer: 38441 Naam: DE LANGHE Naam: - Naam: BONTINCK Voornaam: Greet Voornaam: - Voornaam: Paul Geboortedatum: 03-01-1956

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ

De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ een genealogieonline publicatie De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ door 7 mei 2016 De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ Generatie 1 1. FRANCOIS CAFFÉ, is geboren rond 1520 te Noyon (Picardie-Fr). Hij is

Nadere informatie

Naam man Naam vrouw Datum huwel Opmerkingen

Naam man Naam vrouw Datum huwel Opmerkingen Abbeloos Josse Jean Van Neck Marie Anne 23-04-1819 Achten Fredericus Martinus Vertongen Maria Valentina 1877 Adam Henricus Josephus Cruypelants Urbania Isabella 1881 Adam Julius Robijn Catharina 1884 Addiers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970

EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970 EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970 Tijdstip Gebeurtenis die de samenstelling van het korps heeft beïnvloed 10.12.2014 96 overlijden Constant SOMERS 21.05.2014 97 overlijden

Nadere informatie

RIJKSREGISTER EXPLOITATIEWERKEN BIJLAGE B

RIJKSREGISTER EXPLOITATIEWERKEN BIJLAGE B RIJKSREGISTER EXPLOITATIEWERKEN BIJLAGE B Bijlage B01 NATIONAAL NUM. NAAM EN VOORNAMEN NATIONAAL NUM. NAAM EN VOORNAMEN 74.09.29 230.60 Poeldemens,Chantalle Anna Suzanne 73.08.16 387.12 Coppens,Jiri 74.09.05

Nadere informatie

grimbergen - klapper huwelijken 1577-1797

grimbergen - klapper huwelijken 1577-1797 abts magdalena doncker,de nicolaes GRI 1729 1 28 abts magdalena moerenhout franciscus GRI 1733 2 3 acoleyen,van antonius beneden,van anna maria GRI 1786 5 7 acoleyen,van henricus bergh,van den anna GRI

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul

Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul De naam Van de fam. van den Hove komt in de archieven van de euregio veelvuldig voor. In de 15de en 16de eeuw is het een bekende naam in de omgeving

Nadere informatie

De Riet. Inleiding over de families die hier woonden en eventueel situeringskaartje.

De Riet. Inleiding over de families die hier woonden en eventueel situeringskaartje. De Riet Inleiding over de families die hier woonden en eventueel situeringskaartje. De boerderij t Stols gebouwd in 1773. Naast de poort bevond zich een ingemetselde steen met de inscriptie Familiefoto

Nadere informatie

DOODSPRENTJES. Documentatiecentrum Jozef Van Herck. Versie: 09/02/2015 www.museumkontich.be Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich

DOODSPRENTJES. Documentatiecentrum Jozef Van Herck. Versie: 09/02/2015 www.museumkontich.be Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich Aalders Mathieu Louis Borgerhout Kontich 2/01/1952 De Smet Maria Aapers Isabelle Antwerpen Dardenne Jean François Abadie Emma Nay (F) Gent 13/03/1955 Goossens Joseph Abbeloos Jan Gooik Gooik Abbeloos Jean-Baptiste

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

Teksten en misintenties voor de uitgave van week 32 (periode 9 tot 15 augustus) graag binnen voor vrijdag 1 augustus.

Teksten en misintenties voor de uitgave van week 32 (periode 9 tot 15 augustus) graag binnen voor vrijdag 1 augustus. Informatie parochieblad voor en van parochies Meeuwen-Gruitrode Voor de weken 26-27-28 (29 juni tot 13 juli) Editie van 25 juni 2014 FEDERATIENIEUWS MEEUWEN-GRUITRODE Teksten en misintenties voor de uitgave

Nadere informatie

St.-Jan (Weelde) 1957 1958 1959 1964 1966 1967

St.-Jan (Weelde) 1957 1958 1959 1964 1966 1967 St.-Jan (Weelde) 1957 Verheyen Louis Leo Weelde 13/06/1879 Weelde 27/05/1956 Jansen Maria Catharina Swaan Frans Jan Nicolaus Hubert Weelde 21/08/1878 Weelde 14/06/1956 Van Bel Philomena Maria Hortensia

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Burgers

De nakomelingen van Jacobus Burgers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Burgers door 16 juni 2016 De nakomelingen van Jacobus Burgers Generatie 1 1. Jacobus Burgers, zoon van Burchardus Burgers en Mechtildis van Bergeren,

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

GEBOORTEN ESSEN 1800 t/m 1899

GEBOORTEN ESSEN 1800 t/m 1899 Geboorten Burg. Stand Essen 1800-1900. 1 Deze gegevens zijn niet 100% volledig en kunnen afwijkende spelling bevatten ten opzichte van de akte GEBOORTEN ESSEN 1800 t/m 1899 AARTS CORNELIS x 1884 VERLEYSEN

Nadere informatie

1 3Burgerlijke Stand Weelde

1 3Burgerlijke Stand Weelde 1 3Burgerlijke Stand Weelde Overlijdensaangiften 1806-1900 0 82004, Johan Van Steen Berkenlaan 22 2380 Ravels ABRAMS Cornelia Dionis ABRAMS Anna Maria DECKERS 01/05/1870 Petrus TEEUWS ABRAMS Cornelia Dionis

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

vilvoorde en peutie - klapper op dopen 1573-1796 - A/F

vilvoorde en peutie - klapper op dopen 1573-1796 - A/F aa,van der alexander franciscus PEU 1705 12 17 jan greef,de barbara aa,van der anna PEU 1714 6 3 gommarus govaerts martina aa,van der anna catharina PEU 1788 12 24 henricus maes petronella aa,van der anna

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel 1 Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel is geboren in 1523 in Breda. Cornelis trouwde met Jenneke Godert LenaertsD. van Brecht. Jenneke is geboren

Nadere informatie

Raadpleeg de originele akten dan pas ben je zeker van de juiste schrijfwijze en gegevens!

Raadpleeg de originele akten dan pas ben je zeker van de juiste schrijfwijze en gegevens! Geboorte huwelijk en overlijden inwoners Merelbeke M Klapper parochieregister Merelbeke 1796 tot en met 1913 = volledig huwelijken Merelbeke van begin tot 1913 = volledig gegevens uit de kiezerslijst Merelbeke

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

ACKERMANS, Corneel, Foto, geboren op 26-01-1927 te Dilbeek, overleden op 17-12-2011 te Itterbeek, echtgenoot van De Mot Hubertine.

ACKERMANS, Corneel, Foto, geboren op 26-01-1927 te Dilbeek, overleden op 17-12-2011 te Itterbeek, echtgenoot van De Mot Hubertine. ACKERMANS, Corneel, Foto, geboren op 26-01-1927 te Dilbeek, overleden op 17-12-2011 te Itterbeek, echtgenoot van De Mot Hubertine. AMELRIJCKX, Hendrik, geboren op 13-02-1903 te Dilbeek, overleden op 20-04-1982

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Van Buggenhout-Opstal to the States

Van Buggenhout-Opstal to the States Van Buggenhout-Opstal to the States Ons verhaal begint ergens in de jaren 1800 in de Broekstraat bij de familie Annaert. Het bevolkingsregister uit de Franse tijd (1818) vermeldt hen in het huis nr. 33.

Nadere informatie

BIDPENTJES VVF Mechelen

BIDPENTJES VVF Mechelen BIDPENTJES VVF Mechelen Er is gekozen voor de vrouwelijke lijn "complete database" en er zijn 614 personen die hieraan voldoen. A ACHTEN Miet is geboren op zondag 17 januari 1915 in Budel (NL). Miet is

Nadere informatie

BIDPRENTJES VVF Mechelen

BIDPRENTJES VVF Mechelen BIDPRENTJES VVF Mechelen Er is gekozen voor de mannelijke lijn "complete database" en er zijn 610 personen die hieraan voldoen. A ACHTERGAELE Herman is geboren op maandag 3 mei 1909 in Oostende. Herman

Nadere informatie

Begraafplaats Sint-Servatiuskerk

Begraafplaats Sint-Servatiuskerk Begraafplaats Sint-Servatiuskerk Familienaam Voornamen Geb.plaats Geb.datum Ov.plaats Ov.datum Partner Meerts L. 1909 1953 Van Soom Jan 15/10/1900 09/09/1953 Goris Philomena Baelemans Adriaan Weelde 14/06/1871

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Baars

De nakomelingen van Nicolaus Baars een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Baars door 8 juni 2016 De nakomelingen van Nicolaus Baars Generatie 1 1. Nicolaus Baars. Hij is getrouwd met Margarita Olfs, dochter van Joannes

Nadere informatie

Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1. Jaargang 23 nr. 4 - oktober 2015.

Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1. Jaargang 23 nr. 4 - oktober 2015. België-Belgique P.B. 9800 Deinze 1 3/9282 P 806155 Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1 Jaargang 23 nr. 4 - oktober 2015 Hoofdredactie: Guido Demuynck, Pachtgoeddreef

Nadere informatie

Voor deze pagina in zijn volledige context, met menu's en navigatiebalken: (dubbel)klik op

Voor deze pagina in zijn volledige context, met menu's en navigatiebalken: (dubbel)klik op Voor deze pagina in zijn volledige context, met menu's en navigatiebalken: (dubbel)klik op www.heemkringopwijk.be/fr/parochieregisters.htm baasrode en vlassenbroek - dopen 1610-1797 abeele,van den francisca

Nadere informatie

Burgerlijke Stand Ravels

Burgerlijke Stand Ravels Burgerlijke Stand Ravels Overlijdensaangiften 1806-1900 2004, Johan Van Steen Berkenlaan 22 2380 Ravels ABBEEL Anna Catharina Hilarius Constantinus Anna Catharina LOOS 07/05/1885 ABBEEL ABBEEL Hilarius

Nadere informatie

GD-Win 4.0: Alfabetisch totaaloverzicht van de familienaam Moens 21/10/2006

GD-Win 4.0: Alfabetisch totaaloverzicht van de familienaam Moens 21/10/2006 1312 Abbeloos, Christianus 1096 Adriaansens, Adrienne < 1809 531 Adriaensens, Anne 48 Adriessens, Isidoor 23/01/1913 Mechelen 718 Aelbrecht, Elisabeth 1396 Aelbrecht, Joanna Catharina 24/07/1746 Opwijk

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

Poppel. Bevolkingsfiche's ~1910. Johan Van Steen. Ragebol 2004

Poppel. Bevolkingsfiche's ~1910. Johan Van Steen. Ragebol 2004 Poppel Bevolkingsfiche's ~90 Johan Van Steen Ragebol 00 Noot: De geboorteplaats is steeds Poppel tenzij anders vermeld. Indien ergens er een # staat, dan betekent dit dat het item niet vermeld stond. Tip:

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

83 Frans Gerard Van Beneden

83 Frans Gerard Van Beneden 83 Frans Gerard Van Beneden Generatie 1 (proband) 1 Frans Gerard ( Zwarte Hand nr 83) Van Beneden, geboren op 07-07-1913 in Ruisbroek. Notitie bij de geboorte van Frans: Foute geboortemaand op bidprentje

Nadere informatie

Herberg De Zorge in Sint-Kruis. De Zorge als herberg. Yvette Kemel

Herberg De Zorge in Sint-Kruis. De Zorge als herberg. Yvette Kemel Herberg De Zorge in Sint-Kruis Yvette Kemel De Zorge als herberg. Familie Lamote Net voorbij de kerk de Heilige Kruisverheffing in Sint-Kruis, op de hoek van de Moerkerkse Steenweg en de Polderstraat,

Nadere informatie

hoofdstuk 11 DE ORANJE TAK VAN KAREL CHALMET

hoofdstuk 11 DE ORANJE TAK VAN KAREL CHALMET hoofdstuk 11 DE ORANJE TAK VAN KAREL CHALMET SOCIAAL BEWOGEN TAK Chalmet Stamboomboek 1997 Momenteel nog een grote tak, maar dat vermindert omdat ook in deze tak het aantal vrouwelijke Chalmets de bovenhand

Nadere informatie

Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker.

Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker. BE-A0511_106982_104978_DUT Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

Geboorte huwelijk en overlijden inwoners Merelbeke E-F

Geboorte huwelijk en overlijden inwoners Merelbeke E-F Geboorte huwelijk en overlijden inwoners Merelbeke E-F In volgorde van geboortejaren Geboorten inwoners Merelbeke E-F (Pr = parochieregister Merelbeke is ook in Melle te raadplegen ) Klapper parochieregister

Nadere informatie

* UNION ZAV * ETAMPES * LOS : S:006 * ANTWERPEN * 2376 JAARSE * BASIS: B: 1

* UNION ZAV * ETAMPES * LOS : S:006 * ANTWERPEN * 2376 JAARSE * BASIS: B: 1 * ANTWERPEN * 2376 JAARSE * BASIS:350000 B: 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BOM GET DAG MID ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonius Verstraete

De nakomelingen van Antonius Verstraete een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonius Verstraete door 17 september 2016 De nakomelingen van Antonius Verstraete Generatie 1 1. Antonius Verstraete. Antonius is overleden. Generatie

Nadere informatie

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias.

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon EECKELEERS Antoon EECKELEERS, tr. Leest 1 juli 1717 Catharina DE LAET. 1. Antoon EECKELEERS, geb. Leest 3 aug. 1718 Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon: Peter Huysmans

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare is de begraving van stoffelijke overschotten en asurnen, de bijzetting van asurnen in het columbarium en de asuitstrooiing

Nadere informatie

vilvoorde en peutie - klapper dopen 1573-1795 - G/M

vilvoorde en peutie - klapper dopen 1573-1795 - G/M gabriels maria VIL 1643 12 2 remigius hagen,ver catharina zie michiels gales,de arnoldus VIL 1634 3 12 jan baptist kerchem,van maria gallaerts anna VIL 1635 2 1 diego stevens margareta gansen,van jan baptist

Nadere informatie

GENT. Sint-Stefanusparochie Huwelijken 1803-1899. VLAAMSE VERENIGING voor FAMILIEKUNDE door middel van VVF GENT - DIGITAAL ARCHIEF 1998

GENT. Sint-Stefanusparochie Huwelijken 1803-1899. VLAAMSE VERENIGING voor FAMILIEKUNDE door middel van VVF GENT - DIGITAAL ARCHIEF 1998 GENT Sint-Stefanusparochie Huwelijken 1803-1899 VLAAMSE VERENIGING voor FAMILIEKUNDE door middel van VVF GENT - DIGITAAL ARCHIEF 1998 DANIËL VERKERKEN Uitgave : juni 1998 Verantwoordelijke uitgever: Félix

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM ADRES WOONPLAATS KUNST TELEFOON GSM / E-MAIL

NAAM VOORNAAM ADRES WOONPLAATS KUNST TELEFOON GSM / E-MAIL LIJST LEBBEEKSE KUNSTENAARS NAAM VOORNAAM ADRES WOONPLAATS KUNST TELEFOON GSM / E-MAIL ABBELOOS Ivo Hogeweg 40 Lebbeke Schilderen 052/41.21.85 ALENS Roger Fortstraat 36 Lebbeke Schilderen 052/41.33.06

Nadere informatie

!"#$%#&'()*&+, -./*)01//*'..*,23, 2345,#&'()*&+, 6..'7&'/8.9,:;;;,!<9&/*&8=,=>>'?, $188,$ A/,!"#$%/&('&*.'1/,

!#$%#&'()*&+, -./*)01//*'..*,23, 2345,#&'()*&+, 6..'7&'/8.9,:;;;,!<9&/*&8=,=>>'?, $188,$ A/,!#$%/&('&*.'1/, !"#$%#&'()*&+, -./*)01//*'..*,23, 2345,#&'()*&+, 6..'7&'/8.9,:;;;,!>'?, $188,$ A/,!"#$%/&('&*.'1/, ;2B;:B:;;2, , 6..'7&'/8.9,:;;;, 1.1. Raad 1.1.1. Samenstelling: Voorzitter: Leden: Eddie De

Nadere informatie

Samenstelling van de milieuraad

Samenstelling van de milieuraad Samenstelling van de milieuraad 1 Dagelijks bestuur Stijn Windey (voorzitter milieuraad, stijn.windey@telenet.be) Walter Vermeir (ondervoorzitter milieuraad) Chris Van Hese, André Wauters Tom Waterschoot

Nadere informatie

Paul Behets, Koetelling Heffen 1771

Paul Behets, Koetelling Heffen 1771 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Het geslacht Swiggers

Het geslacht Swiggers Website = genea van Hamme Ten Geleide, = Geboren + plaats,gemeente of stad P+M = Peter en meter of doopheffers X = Gehuwd / XX 2maal gehuwd / XXX 3maal gehuwd enz. X Get. = Huwelijks getuigen (X) = Samenwonend

Nadere informatie

DE LANCKRIET KRONIEK. In deze KRONIEK vindt U o.a.:

DE LANCKRIET KRONIEK. In deze KRONIEK vindt U o.a.: DE LANCKRIET KRONIEK [Escriba Elektronische su dirección] uitgave [Escriba Nr. 4 su número Augustus de teléfono] 2011 Heemtijdschrift [Escriba su dirección met de correo nostalgie electrónico] uit het

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Egidius Raps. Voor de gegevens uit Mechelen is de volgende bron gebruikt:. Hij trouwde Maria Snijers, getrouwd 05-07-1633 te Mechelen (Belgie). 2. i. Dionisius Raps geb. 22-10-1633.

Nadere informatie

Raadpleeg de originele akten dan pas ben je zeker van de juiste schrijfwijze en gegevens

Raadpleeg de originele akten dan pas ben je zeker van de juiste schrijfwijze en gegevens Geboorte huwelijk en overlijden inwoners Merelbeke A-C In volgorde van geboortejaren Geboorten inwoners Merelbeke A-C Klapper parochieregister van 10 januari 1606 tot 22 september 1796 is volledig opgenomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. Artikel 1 Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Inhoud Beroepen Lijst 9: Namen van de bewoners gerangschikt per straat 9a: bewoners van Landegem Dorp. 9b: Bewoners van Vierhekken.

Inhoud Beroepen Lijst 9: Namen van de bewoners gerangschikt per straat 9a: bewoners van Landegem Dorp. 9b: Bewoners van Vierhekken. Inhoud Beroepen Lijst 1: Dagloner en dagloonsters. Lijst 2: Dienend personeel. Lijst 3: Huishoudster en huisvrouw. Lijst 4: Kantwerkster. Lijst 5: Landbouwers, landbouwersknecht, landbouwsters en landbouwster

Nadere informatie

Klapper Burgerlijke Stand van de gemeente Walem : Huwelijken

Klapper Burgerlijke Stand van de gemeente Walem : Huwelijken Klapper Burgerlijke Stand van de gemeente Walem 1821-1905: Huwelijken 2007 GEN-AID Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook, zonder voorafgaandelijk toestemming

Nadere informatie