One Mission, One Goal MoTiv Jaarverslag augustus augustus 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "One Mission, One Goal MoTiv Jaarverslag augustus 2009 - augustus 2010"

Transcriptie

1 One Mission, One Goal MoTiv Jaarverslag augustus augustus 2010

2 Fotografie Foto MoTivteam: Sam Rentmeester. Foto Symposium One Mission, One Goal: Aad Kluijt (TU fotograaf) Foto Spoorzone: Rosemarijn van Limburg Stirum Overige foto s: MoTiv. 2

3 One Mission, One Goal De titel is ontleend aan ons programma en typeert ook ons eigen jaar. Dit jaar namen we afscheid van Ton Meijknecht en verwelkomden we zijn opvolger Günther Sturms. Het afscheid van Ton werd royaal gevierd met het symposium One Mission, One Goal in het Cultureel Centrum van de TU, een lintje voor Ton en mooie woorden van de rector, de burgemeester en de bisschop over de betekenis van het werk van MoTiv voor TU en samenleving, zoals Ton Meijknecht daar vorm aan heeft gegeven. Hulde voor de ontwikkeling van een dienst van en aan kerk, universiteit en samenleving die luistert naar wat er speelt, die oog heeft voor de vragen van de universiteit en de studenten en die ziet waar mensen ondersteuning of inspiratie nodig hebben. Zoeken en delen Chris McCoy, voormalig coordinator van de Rooms Katholieke universiteitspastores in Engeland, zei op een Europese conferentie van studentenpastores in 2006: If we are to share the urban space together in a healthy, sustainable, viable way we must learn the art of respecting each others search for authenticity. As individuals, we make our own way seeking meaning and significance in life but we journey together with others. Samenleven is elkaars zoektocht naar authenticiteit respecteren. Maar het is meer dan dat. Het is ook het delen van de zoektocht naar inspiratie in het leven en niet bang zijn om dat onderwerp ter sprake te brengen. Creating Leading Talent MoTiv initieert op vele manieren het gesprek over geloof, passie, inspiratie en authenticiteit. Hieronder vindt u een verslag van allerlei activiteiten en krijgt u in vogelvlucht een idee van de netwerken waar MoTiv in participeert. Altijd weer met het doel de bronnen van inspiratie aan de orde te stellen, te delen en zichtbaar te maken. In het voetspoor van een traditie waarin de kerk de wereld wil dienen en mensen wil ondersteunen hun bestemming te vinden. Onze leuze Creating Leading Talent sluit aan bij de wens van velen om hun talenten in deze wereld niet onder de grond te stoppen maar in te zetten voor de maatschappij. Delft, 1 oktober 2010 Ton van der Heijden (voorzitter Motivraad a.i.) Hans van Drongelen (motiv) Renske Oldenboom (motiv) Günther Sturms (motiv) 3

4 4

5 Inhoud Inleiding 1. Presentatie en netwerken 2. Enkele activiteiten uitgelicht 3. Activiteiten overzicht 4. De Oecumenische Gemeenschap Delft (OGD) 5. MoTiv als huis 6. Projecten voor 2010 / Projecten komend jaar uitgelicht 8. Bestuur en beleid 9. MoTiv Vennootschap onder Firma (VoF) 10. Publicaties 11. Bezetting team 12. Financiering

6 1. Presentatie en netwerken Hier vindt u een opsomming van enkele gelegenheid waarbij MoTiv zich presenteert. Wij ontmoeten zo onze doelgroepen: studenten en staf van de TUDelft en de Haagse Hogeschool (lokatie Delft). Presentie in OWee Tamar Op den Kelder en Bram Luteijn hebben op de OWEEmarkt namens MoTiv zakjes snoep uitgedeeld. Voor naamsbekendheid en een speelse verwijzing naar de bijbelse bronnen van MoTiv. Presentie bij constitutieborrels van verenigingen, Dies van de TU Delft en opening van het academisch jaar. MoTiv nodigt alle besturen van studie- en studentenverenigingen uit voor een lunch. Kennismakingsgesprekken bij de TU: het Career Center, de studentenpsychologen (Smartstudie). Kennismakingsproject Günther Sturms en Ton Meijknecht. Lunch met de nieuwe rector, Karel Luyben, bij MoTiv. Samenwerkingslunches en diners met christelijke studentenverenigingen, IFES en Veritas. 6

7 2. Enkele activiteiten uitgelicht Symposium one Mission, one Goal, 5 past 12 Het afscheid van Ton Meijknecht op 5 en 6 november In mei 2009 heeft Ton Meijknecht, na 34 jaar als studentenpastor aan de Technische Universiteit werkzaam te zijn geweest, afscheid genomen. Op 5 november werd er ter ere van hem een symposium gehouden onder de titel 5 PAST 12, One Mission, One Goal. Uitgenodigd waren de vier hoofden van de Delft Research Initiatives (DRI s) om hun visie te geven op de ontwikkeling van interdisciplinair onderzoek en onderwijs aan de TU. Deze DRI s waren in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de grote uitdagingen op het gebied van gezondheid, energie, milieu en infrastructuur. De inzet van ingenieurs en wetenschappers aan de TU om door middel van hun inzet en expertise de aanstaande knelpunten in onze samenleving aan te pakken en op te lossen, heeft Ton zijn hele carrière geïntrigeerd. Dit was voor hem de belangrijkste uitdaging van de studentenpastor, om de motivatie en inspiratie van de ingenieur zichtbaar en effectief te maken voor deze grote uitdagingen waar men zich voor gesteld ziet. Wij staan gezamenlijk voor hetzelfde doel we hebben dezelfde missie (One Mission, One Goal!): het vormen van een leefbare wereld. In aanwezigheid van de bisschop van Rotterdam, mgr. van Luyn sdb, en ruim honderd genodigden en bezoekers, werd de middag geopend door prof.dr. Jacob Fokkema, de rector van de universiteit, die in een persoonlijk en helder dankwoord de betekenis schetste die Ton voor de TU in de voorbije jaren had. Daarna werden de presentaties gehouden, waaraan ook dr. Medard Hilhorst, oud collega van Ton in Delft en nu werkzaam als docent medische ethiek aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam bijdroeg met een presentatie, getiteld Ethics in the battlefields of science and engineering, or rather, our love for science and engineering? Tijdens een openbare discussie o.l.v. Coen Vermeeren, hoofd Studium Generale van de TU, waaraan ook vertegenwoordigers van studentenorganisaties als Students4Sustainability meededen werd Ton vereerd met een bezoek van de burgemeester van Delft, de heer B. Verkerk, die hem in naam van Hare Majesteit de versierselen uitreikte die behoren tot ridder in de orde van Oranje Nassau. 7

8 De festiviteiten die op deze dag begonnen werden een dag later in de avonduren voortgezet in een ruimte van Lijm&Cultuur aan de Rotterdamse Weg, waar een grote feestavond plaatsvond, waar velen een woord van dank uitspraken. Onder hen waren de secretaris van het College van Bestuur van de universiteit, de heer J. Krul, en vertegenwoordigers van de stichting Theofoor. Vele studenten en oudstudenten waren aanwezig; ook zij namen plaats op het podium om Ton hartelijk te danken voor zijn inzet. Het begrip Tijd Mini-symposium bij de Installatie van de gerenoveerde klok in de Lutherse kerk. Op zaterdag 12 september was er een bijeenkomst in de Lutherse kerk waar wethouder Vuyk namens het college van burgemeester en wethouders het gerenoveerde uurwerk in de klokkentoren van de Lutherse kerk aan het Noordeinde 4 officieel her-installeerde. De klok, die afvaarten voor de trekschuit naar Den Haag aankondigde, had 150 jaar stilgestaan maar was nu, mede door fondsen van de plaatselijke overheid en organisaties, hersteld. De Evangelisch-Lutherse gemeente wilde dit moment opluisteren door een klein symposium Trainingen MoTiv ziet het als haar taak om studenten te vormen en toe te rusten. In Delft worden studenten opgeleid tot ingenieurs. Maar een ingenieur is nog geen professional. Morele en persoonlijke vorming, het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwing in gesprek met anderen en de Europese tradities vinden wij van het grootste belang naast zelfinzicht, authenticiteit en reflectie op wat je belangrijk vindt in je leven nu en straks. MoTiv gaat het gesprek hierover aan met studenten en organiseert cursussen en trainingen over motivatie, talent en teamwork om studenten te ondersteunen en Religion and public life We bezochten prof. Roger Trigg in het Ian Ramsey Centre for science and religion in the University of Oxford. Zijn boek, getiteld Religion in Public Life, must Faith be privatized? (2007) gaat over het probleem van de publieke erkenning van religie in een pluralistische maatschappij. We spraken met hem over de mogelijkheden en onmogelijkheden te organiseren over het begrip tijd, waarbij het uurwerk centraal zou staan. Voor dit doel nodigde MoTiv prof.dr.ir Salomon Kroonenberg uit om een geologische visie op het begrip tijd te geven. In een voorbespreking waarbij ook het uurwerk werd bekeken kon prof. Kroonenberg zich op zijn thema richten. MoTiv was bij het symposium en installatie aanwezig, ook om de Lutherse gemeente te feliciteren met het herstel van de klok die zich zo lang niet in Delft had laten horen. 4 onderdelen van een training op een positieve manier bij te dragen aan hun ontplooiing tot professionals. Teambuilding en communicatie Visie en inspiratie MOTIV CREATING LEADING TALENT Motivaties en drijfveren Talent en persoonlijkheid van de aanwezigheid van religieuze uitingen in de universiteit. En we lunchten met enkele van zijn stafmedewerkers en promovendi, die onderzoek deden naar hedendaags atheisme. Het is onze bedoeling prof. Trigg uit te nodigen voor een van onze dinnerparties. 8

9 3. Activiteiten overzicht Trainingen/seminars/ontmoetingen/film 21/8 V.I.P-diner met prof.dr. Michael Davis van het Illinois Institute of Technology met gasten van Shell en TU. 12/9 Minisymposium over Tijd. 15/9 presentatie op de Eilanddag voor het dekenaat Delflanden over visie en werkwijze van MoTiv. 14/10 MoTiv was present bij de kick-off van het Meldpunt Bezorgd van de TU Delft. 5/11 5 past 12, One Mission, One Goal, (5 november 2009) Symposium afscheid Ton Meijknecht (125 deelnemers), voorbereiding met 15 studenten. Zie uitgelicht. 6/11 Feest voor alle bekenden van MoTiv ter gelegenheid van het afscheid van Ton. 19/11 Als team een Masterclass gevolgd aan de universiteit Tilburg met prof. Anthony Kronman van Harvard over de rol van geesteswetenschappen aan de universiteit. 24/11 Uitnodiging van 3TU om mee te werken aan het New Manifesto in het pand van de TU aan het Lange Voorhout in Den Haag over ethisch onderwijs aan de technische universiteiten, op uitnodiging van de sectie Filosofie van de faculteit TBM. 4/2 Holocaust Memorial Day (125 deelnemers), voorbereidingsgroep 12 deelnemers (CFR, CFSR en VGSD) en Humanity In Action 15/4 Symposium Student en Zingeving ter gelegenheid van veertig jaar Leids studentenpastoraat. MoTiv heeft hier een bijdrage geleverd door middel van een korte lezing en presentatie door Hans van Drongelen, gevolgd door discussie. Mei 2010 Filmfondsproductie Hands Door Pim Schachtschabel en MoTiv i.s.m. editorial staff. Sept-mei Op verzoek traint MoTiv studententeams in inspiratie, samenwerking en visie- en missievorming; dit jaar werken meer dan twee keer zoveel groepen getraind als andere jaren (ca. 90 deelnemers); Ook wordt MoTiv door de studentenvakbond VSSD uitgenodigd om een training aan studenten te geven op de jaarlijkse VSSD trainingsdag. Januari 2010 Haagse Hogeschool: module Begeleiding bij Verlies en Rouw (20 studenten); Voor- en najaar Verlies en Rouwgroepen (3 groepen x 6 mensen, in samenwerking met collega s uit Leiden en Rotterdam). Wekelijks Personal Coaching (voorbereiding huwelijk, pastoraat). Juni Dinnerparties (ca 60 deelnemers) aan het eind van het seizoen. Thema: Sustainable Life & Motivation. Januari-juni 2010 Project Sense and the city met Nico van der Perk van de vereniging Grote Stedenberaad - in voorbereiding voor In samenwerking met de Ursulaparochie, Luthers-evangelische gemeente, vertegenwoorigers PKN Delft, Werkgroep Spoorzone Delft en Lotti Hesper projectontwikkeling. 14/6 Oxford. Gesprek met dr Edward Bailey (hoofdredacteur van het tijdschrift Implicit Religion ) en Rev.dr. EDH Carmichael MBE over mogelijkheden en kansen voor nieuwe vormen van chaplaincy in St John s college en in Delft. 7-9/5 2 workshops over zaligsprekingen bij conferentie netwerk Impact. 9

10 15-18/06 Motiv neemt deel aan de CEUCconferentie Justice Peace and Reconciliation in Coventry, GB, een bijeenkomst van collega s werkzaam op universiteiten in Europa. MoTiv gaf er twee workshops: 1. vertoning en bespreking van de film Hands, over de ontmoeting tussen twee (jongeren-) culturen (12 deelnemers). 2. Workshop Visionbuilding for chaplaincies (15 deelnemers) 18/6 In Oxford heeft MoTiv een gesprek met prof.dr. Robert Trigg & staff over de rol van religie in het openbare leven. Over heel 2010 deelname van MoTiv aan het internetproject Seekercity i.s.m. Arnhem, Didi de Mildt. MoTiv is er samen met de regiopartners nauw bij betrokken en ondersteunt dit innovatieve initiatief. 10

11 4. Oecumenische Gemeenschap Delft (OGD) De oecumenische gemeenschap Delft valt onder de MoTiv-paraplu. De teamleden ondersteunen en begeleiden de kerkelijke gemeenschap, die veelal bestaat uit mensen die een relatie met de wereld van de TU hebben. Op zondag 18 april 2010 is de doop bediend aan Niels Jonathan Benedictus door Hans van Drongelen. Op zondag 23 mei heeft Jacobiene van der Hoeven belijdenis van haar geloof afgelegd in de viering van de OGD. Voorganger was Hans van Drongelen. Renske Oldenboom participeert namens de pastores in de Liturgiecommissie In samenwerking met de liturgiecommissie werd een interactieve training voor leden van voorbereidingsgroepen georganiseerd; (15 deelnemers) Gunther Sturms organiseerde samen met Erik de Groot een toerustingsavond voor jonge ouders. (20 deelnemers) Projecten OGD Ter voorbereiding op de belijdenis van Jacobiene is er een gespreksgroep gevormd van meerdere gemeenteleden van de OGD om te reflecteren over het geloof op grond van het boek Na een gezonde geloofscrisis van Jan Offringa. Deze groep van 6 deelnemers is acht keer bijeengeweest. Paasproject (100 deelnemers); voorbereidingsgroep 8 deelnemers. Salon over de spoorzone (juni 2010) (50 deelnemers). Kind en Geloof; begeleid door Günther Sturms 2 uitvaarten, 2 huwelijksvoorbereidingen; 40 Kerkdiensten (september-juni) BachVesper in de Oude Kerk, Delft. Interactieve presentatietraining 11

12 5. Motiv als huis Het pand aan de Voorstraat 60 wordt gehuurd door MoTiv en beheerd door de beheerscommissie. Er zijn een zestal vaste onderhuurders. Studentenvereniging CSFR huurt regelmatig een zaal voor haar vergaderingen ISC (International Student Chaplaincy) maakt als preferred partner gebruik van het pand Voorstraat 60 Incidenteel verhuurt MoTiv ruimtes tegen een redelijk tarief aan verwante organisaties. Het pand stond open voor bezoekers op Monumentendag en werd ingericht door plaatselijke kunstenaars op de Atelierroute Delft. In de winter werden euvels aan de schoorstenen ontdekt en hersteld. Een langere termijn traject is ingezet om de gaskachels te vervangen door centrale verwarming. Er is een plan van aanpak met begroting voor een herprofilering van de achtertuin. Daar is in het voorjaar 2010 een begin mee gemaakt. 12

13 6. Projecten voor 2010 / 2011 Meditatieprogramma opbouwen en publiceren (yoga & peace) Meditatie is voor veel studenten een manier om rust en concentratie te vinden in een hectisch bestaan. Zij maken al doende kennis met levensbeschouwelijke inzichten uit diverse tradities. Initiaties en transities Dit project omvat 3 onderdelen: 1. omgaan met verlies en rouw, voor jonge nabestaanden. 2. understanding relationships voor Nederlandse en internationale studenten, voor stellen en mensen die na willen denken over de betekenis van relaties. 3. Een gespreksgroep over de impact van echtscheiding van ouders. Samenwerking met Studium Generale en verenigingen: lezingenserie over op zoek naar de wortels van Europa. Sense&the City Dit is een project rond de veranderingen in de stad door grote stedenbouwkundige projecten als de spoortunnel in Delft. In dit project wordt een nacht van de filosofie georganiseerd i.s.m. een van de studieverenigingen en een oecumenisch diner pensant met diverse kerkelijke gemeenschappen in Delft. Indiareis (met internationale studenten en ISC) Hierin wordt kennisgemaakt met Indiase culturen en er wordt in gastgezinnen gelogeerd. Dinner Parties Een vast onderdeel van het MoTiv programma. Een gelegenheid tot een wat diepgaander gesprek over wat mensen bezighoudt. Seek my Face (i.s.m. studentenorganisaties) een gelegenheid tot werkelijke ontmoeting met mensen die hun sporen hebben verdiend in bedrijf, topsport of muziek. Wat drijft hen? Seekercity (landelijk internet project in uitbouw en testfase) Individuele coaching en training op maat Conferentie landelijk studentenpastoraat LBS: Stadslucht maakt vrij met als spreker fr.chris McCoy. 13

14 7. projecten komend jaar uitgelicht De wortels van Europa Afgelopen jaar organiseerde Motiv in samenwerking met Studium Generale en de studentenverenigingen C.S.F.R, C.F.R. en de V.G.S.D de Holocaust Memorial Day-lezing The Abolition of Man door prof.dr.ir. Marc de Vries. Deze samenwerking is door alle partijen als zeer vruchtbaar ervaren. In het jaar 2011 wordt deze samenwerking gecontinueerd en uitgebreid. Motiv organiseert samen met Studium Generale en de christelijke studentenverenigingen Op zoek naar de wortels van Europa. Dit is een serie van 6 lezingen waarin sprekers de culturele en religieuze wortels van Europa thematiseren voor, hopelijk, een breed publiek. MoTiv is bij deze samenwerking betrokken om haar inhoudelijke inbreng en samenbindende en faciliterende kracht. Sprekers zullen o.a. zijn: Jan Terlouw en Andries Knevel. Samenwerkingsprojecten SeekerCity (Arnhems Studentenpastoraat). Seekercity is een landelijk project met een pilot in Arnhem. Het ASP werft fondsen en organiseert het project. MoTiv denkt mee over de organisatie, de inrichting van Seekercity en ondersteunt het project met tijd en een (geringe) financiele bijdrage. Sense & the City is een project dat is opgestart door de vereniging Grote Stedenberaad. Het Delftse plan rond de spirituele betekenis van de veranderingen rond de spoorzone is gekozen uit meerdere plannen. Het doel van het grote steden beraad is om intellectuele mensen te betrekken bij door de kerken geïnitieerde projecten. Het Delftse project voorziet in een diner pensent (ingevoegd in een serie diners door de werkgroep spoorzone ) met studenten en prof.dr.erik Borgman waarin wordt gereflecteerd op de veranderingen in de stad en de betekenis die deze hebben voor de bewoners. Hier staat de vraag naar leefbaarheid en sociale cohesie centraal. VERDIEPING Ontmoeting Op zoek naar je levenspad De supermoderne skyline met neon achtige structuren wordt verwerkt in de achtergrond van de webtemplate en op relevante plekken van statische pagina s. De gevels van de huizen, bewegen horizontaal voor deze achtergrond. De pagina s voorzien van content krijgen een rustige grijze/witte achtergrond. Een combinatie van web safe schreven en schreefloze letters, zorgt ervoor dat de body van de website duidelijk en overzichtelijk blijft. 14

15 8. Bestuur en beleid 1. Motiv-raad; (vergadert 4 maal per jaar) Het beleid van MoTiv wordt gemaakt in de MoTivraad, het hele team heeft daar zitting in, evenals vertegenwoordigers van de locatieraad van de parochie Hl. Catherina van Alexandrie, de classis Delft, de Hervormde gemeente Delft en het bestuur van Haastu, het Haags studentenpastoraat. 2. Stichtingsbestuur en beheerscommissie Voorstraat 60 Renske Oldenboom is Ton Meijknecht opgevolgd als voorzitter van de Stichting Delfts Studentenpastoraat. Zij is met het bestuur verantwoordelijk voor het financieel beheer van de stichting. Hans van Drongelen heeft de plaats van Ton Meijknecht overgenomen in de Beheercommissie die zich bezighoudt met onderhoud en verhuur van het pand Voorstraat Regio-overleg (4 maal per jaar) 4. LBS (6 maal per jaar); Gunther Sturms heeft in de loop van 2010 de vertegenwoordiging van Delft op zich genomen. 5. Algemene Kerkenraad (maandelijks). Vertegenwoordiger MoTiv: Erik de Groot 6. Kerkblad. MoTiv heeft een eigen pagina waaraan elke twee weken wordt bijgedragen door een artikel en nieuwsberichten. Hans van Drongelen is in september 2009 toegetreden tot de redactieraad van het te verschijnen Protestants Kerkblad in Delft, waarbij alle protestantse gemeenten in Delft betrokken zijn. 7. Werkgemeenschap van predikanten (4 maal per jaar) 8. Classis (3 maal per jaar) 9. Bisdom en parochie Hl. Catherina van Alexandrië (frequent overleg) 10. Landelijk diensten centrum (onregelmatig overleg) 15

16 9. MoTiv Vennootschap onder Firma (VoF) 8 oktober 2009 was MoTiv V.o.F. als relatie genodigd op Celebrate Work van detacheringsbedrijf Vitae in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. MoTiv heeft deelgenomen aan verschillende trainingen en festiviteiten. 5 januari 2010 is er een gesprek begonnen met de Twente School of Management (TSM) om te zien wat MoTiv zou kunnen bijdragen aan de verheldering en effectuering van wat men ziet als Twentse spiritualiteit die doorwerkt in school en bedrijf. Na een paar bezoeken werd echter duidelijk dat de lijn van MoTiv afwijkt van de verwachtingen die men had en dat we niet tot een werkbaar voorstel zijn gekomen. Ook zijn er in januari 2010 contacten gelegd met de Haagse Hogeschool locatie Delft (Techniek) om te zien of MoTiv een rol kan spelen bij de overstap van studenten van HBO naar WO. Deze overstap is in de ogen van MoTiv niet alleen een kwestie van studie maar vooral ook een kwestie van academische vorming waarbij een motiv-training studenten kan ondersteunen bij hun overstap naar de andere wereld van techniek aan de TU. Er zijn een tweetal besprekingen geweest met het manegementteam van de school, waarbij MoTiv visie en thematiek heeft toegelicht. In een telefoongesprek heeft de schoolleider kenbaar gemaakt dat een docent van de school deze overstap op zich zal nemen. Inspiratiedag Verbinden en veranderen van het Directoraat Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op 8 juni MoTiv organiseerde deze dag in de Haagse Schouwburg voor 100 personen. Er werden 3 externe trainers en een cliniclown aangetrokken. MoTiv vertoonde de film De Dijk, die bijzonder goed ontvangen werd. Daarnaast werden 2 workshoprondes gehouden, waarop men met 25 personen per workshop kon intekenen. Titels van de workshops waren: De schoonheid van water, Visie ontwikkelen, You are what you share, en Stropdas af en hoge hakken uit. De dag werd door de betrokkenen als goed geëvalueerd. 14 en 15 januari training Creating Leading Talent voor DIMES TUDelft. Uit het DIMES-jaarverslag: Creating Leading Talent Turn off your PC, step out of the lab, and join your fellow PhD students to discuss topics that go beyond the scope of your specialist research! Creating Leading Talent is a twoday talent development course preparing students for professional leadership challenges in an international context. Participants are given the opportunity to see the bigger picture of the professional world they are about to enter. They discuss the sources of independent and creative thinking, evaluate the effects of globalization on talent development, reflect on technological issues and business-ethics, and practice their communication skills. Friendly environment It was a really nice experience, Croatian PhD student Agata Sakic says, I learned a lot about myself, about the moral issues I might encounter in my career, and about presenting my work to others. I especially liked the session in which we discussed reallife decision making problems presented by Kees Beenakker. Sima Tarashioon from Turkey agrees with her. Moreover, I felt really comfortable in the friendly environment created by the organizing staff, she adds. What I enjoyed most were the open discussions and joint assignments, since as researchers we usually work individually. It was good to experience that we are capable of strong team-work! 16

17 Work in Progress Ontwikkeling met de faculteit lucht- & ruimtevaarttechniek: hoe de diversiteit van de Europese culturen effectief te maken voor lucht- en ruimtevaartstudenten. Geen blokkade maar een stimulans. Over begrip en gebruik. De plannen van de TU voor de oprichting van een Graduate School wordt door MoTiv V.o.F. als een kans gezien om de motivationele en inspirationele aspecten (creativiteit en talent) van engineering de noodzakelijke aandacht te geven. Professionaliteit ontstaat niet alleen uit groeiende expertise maar vooral ook uit vorming en ontwikkeling van de diepere motivatie van de ingenieur waarin de eigen spiritualiteit een drijvende kracht is. 17

18 9. Publicaties Een metamorfose, leren werken in de publieke ruimte: het verhaal van het Delfts studentenpastoraat, Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging, jaargang 13, april 2010, nummer 57, uitgave van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ). De Engelse vertaling van bovenstaand artikel genaamd Metamorphosis werd als gemaakt door het vertaalbureau Efficient English van Eline Haks en aangeboden op de CEUCconferentie in Coventry, en bij bezoeken aan prof. Trigg en dr. Edward Bailey in Oxford. Hands, een filmproductie van MoTiv Filmfonds, 40 min, gerealiseerd door Pim Schachtschabel. Engelse ondertiteling door Efficient English van Eline Haks. Tweewekelijks artikelen voor het Protestants Kerkblad van de PKN-kerken in Delft. Interviews en artikelen van Ton Meijknecht en Günther Sturms voor Tussenbeide, special studentenpastoraat, voor het Bisdom Rotterdam. Artikel Salon Spoorzone ( verschenen in Delftse post ) Interviews met Ton Meijknecht over zijn afscheid verschenen in Delta (universiteitskrant) en Algemeen Dagblad. 18 Deze week Vrijwillig bij mooi weer DELFT - Op 5 en 6 juni vinden de Mooi Weer Spelen plaats in Delft. Zonder vrijwilligers kan dit festival nooit plaatsvinden. Daarom is de organisatie op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de Mooi Weer Spelen van Doe jij dit jaar mee om er een prachtig festival van te maken? Heb je zin om in een gezellige omgeving bij heerlijk weer mee te helpen, ga dan naar en schrijf je in! PAGINA 3: THAI BOKSGALA IN DELFGAUW PAGINA 32: WETHOUDER GULDEMOND STELT ZICH VOOR Spirituele spoorzone DELFT - Op woensdag 26 mei kan iedereen meepraten over de nieuwe spoorzone voor Delft. En dan vooral over het spirituele aspect daarvan. In een bijeenkomst, de Salon 2010, worden ook workshops georganiseerd. De SALON 2010 is een initiatief van MOTIV- Oecumenische Gemeenschap Delft en de Kennis Makerij. Win bioskaartjes! DELFT - Vanaf donderdag draait 'Robin Hood' in de bioscopen. Mustsee Delft heeft vanaf die dag enkele originele historische voorwerpen uit de tijd van Robin Hood tentoongesteld. Bericht voor onze adverteerders In verband met Pinksteren hanteren wij gewijzigde WOENSDAG 12 MEI JAARGANG NUMMER 37 - OPLAGE Delftse Post Het gaat om bodemvondsten van Mart Hoffmann, die hij beschikbaar stelt aan de bioscoop. Pronkstuk is de klotendolk, en wie de vorm ziet begrijpt meteen ook de naam! Deze is volledig gerestaureerd en heeft model gestaan voor hetzelfde wapen in de film Robin Hood. Mustsee Delft geeft 3 x 2 vrijkaarten weg onder mensen die de volgende vraag juist beantwoorden: wat voor dier was Robin Hood in de Disney tekenfilmversie? Mail Mail uw antwoord uiterlijk zondag 16 mei uur naar: m. De winnaars ontvangen twee blanco vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze. Spachtelputz e per m2 Degro Stukadoors Workshops en dialogen rond Delfts megaproject Het is wel duidelijk: Delft bouwt aan de spoortunnel. Heel de spoorzone ligt overhoop. Het zal nog wel enkele jaren duren voor de tunnel in gebruik wordt genomen en het spoorwegviaduct afgebroken is. Wat gaat deze vernieuwing van de stad voor de burgers betekenen? Wat doet zoiets met de inwoners van de stad? En wat betekent het wegnemen van de barrière tussen Peloton twee stadsdelen voor de samenleving in de wijken? Zomaar wat vragen die erop duiden dat de bouw van de spoortunnel méér betekent dan een technisch hoogstandje. Wie dat wil kan zelf aan de slag in een van de workshops met het tunnelproject: voelen, verwoorden of vormgeven. Mensen kunnen een gedicht schrijven naar aanleiding van een foto. Men kan ook zelf foto's inbrengen. Er is muziek, er zijn filmbeelden. Er worden prikkelende statements gegeven. En er is ruimte voor discussie. Kortom: een andere kijk op de stad van de toekomst. De avond vindt plaats op woendag 26 mei vanaf 19:30 uur op Voorstraat 60 te Delft. Kijk voor actuele informatie op AUTOSALON Lees meer over de primeurs op de Markt! KLIK & WIN Win bioskaarten in Robin Hoodprijsvraag Inbrekers helpen politie op spoor van wietplantage DELFT De politie hield vrijdag 7 mei om uur drie inbrekers tussen de 18 en de 26 jaar aan. De agenten kregen een melding dat in een woning aan de Professor Krausstraat werd ingebroken. In de directe omgeving en in een portiek konden de agenten de drie mannen aanhouden. Bij nader onderzoek in de woning bleek dat de mannen waarschijnlijk op zoek waren naar henneptoppen. In twee kamers troffen de politieagenten namelijk 166 volgroeide hennepplanten aan. Voetballen

19 10. Bezetting team aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul Hans van Drongelen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Günther Sturms ,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Renske Oldenboom 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Studieverlof Secretariële ondersteuning van enkele uren per week wordt geleverd door: Noor Pellemans en Thecla Soethout MoTiv VoF bestaat uit: Hans van Drongelen, Ton Meijknecht, Renske Oldenboom 19

20 11. Financiering Motiv wordt financieel mogelijk gemaakt door het Van Mierlofonds, De TU Delft, de Protestantse Kerk in Nederland, het Bisdom Rotterdam. Projectsubsidies zijn ontvangen van Kerk en Wereld en het universiteitsfonds. MoTiv VoF is inhoudelijk verbonden met MoTiv maar functioneert financieel zelfstandig. 20

21 21

22 One Mission, One Goal MoTiv Jaarverslag augustus augustus 2010

Jaarverslag. getting connected

Jaarverslag. getting connected Jaarverslag getting connected 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2-3 T!NT onder studenten... 4-5 Social media en seekercity... 5-6 Samenwerking maakt sterk... 6-7 T!NT is teamwork... 7 Terugblik... 7-10 De Kapelgroep...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Verdieping & Inspiratie In dit tweede jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich heeft

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 1 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 2 3 Inhoudsopgave jaarverslag 2013 Event: Jaar: Linking Process tentoonstelling, Milaan 2013, April VOORWOORD - Raad

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

Het Wereldhuis Jaarbericht 2

Het Wereldhuis Jaarbericht 2 Het Wereldhuis Jaarbericht 2 augustus 2009 tot en met juli 2010 Het Wereldhuis Nieuwe Herengracht 20 1018 DP Amsterdam www.wereldhuis.org Projectleiding: Activiteitencoördinator (tot 1 juni 2010): Medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl).

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl). Geachte lezer, Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Verwondering. Een schoolgids wordt geschreven voor de ouders. De school presenteert zich hiermee aan de ouders die al kinderen op onze school

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011

Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011 Jaarverslag 2010 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden april 2011 1 Inleiding Wie het jaarverslag van COC Leiden leest, kan het haast niet ontgaan: er is in 2010 een hoop

Nadere informatie

E SCHRIFT. onderwijswetenschappen. juni 2012 jaargang 7 nr 15. 10 jaar is een mooie tijd 2. Nieuw in 2012 2013 3

E SCHRIFT. onderwijswetenschappen. juni 2012 jaargang 7 nr 15. 10 jaar is een mooie tijd 2. Nieuw in 2012 2013 3 E SCHRIFT juni 2012 jaargang 7 nr 15 onderwijswetenschappen 10 jaar is een mooie tijd 2 Nieuw in 2012 2013 3 Hoogbegaafdheid als een 5 levenslange eigenschap Nieuwe cursus in OpenU 7 Wijzigingen in cursus

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Anne Frank Stichting Jaarverslag 2014

Anne Frank Stichting Jaarverslag 2014 Anne Frank Stichting Jaarverslag 2014 De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting HUB

Nieuwsbrief Stichting HUB Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2007 Inhoud Bereikbaarheid Vanuit het stichtingsbestuur Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond Nieuwswaardig Agenda van congressen, symposia etc. Bereikbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

HVO Nieuws. Kinderrechtenspel Nodig of overbodig? uitgebreid met handleiding en leerling-boekje

HVO Nieuws. Kinderrechtenspel Nodig of overbodig? uitgebreid met handleiding en leerling-boekje HVO Nieuws jaargang 9, 10, najaar 2007 2008 Kinderrechtenspel Nodig of overbodig? uitgebreid met handleiding en leerling-boekje Programma s Waarde(n)vol communiceren van trainersopleiding HVO multi-inzetbaar

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie