KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN. Key2Burgerzaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN. Key2Burgerzaken"

Transcriptie

1 KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN Key2Burgerzaken

2 Inhudspgave 1.1 Histrie Functinele beschrijving prces Aanvraag reisdcument Inklaren reisdcument Blkkering uitreiking Uitreiking reisdcument Annuleren bezrging reisdcument Functinele berichtinhud Vrmelding Kppelen rder aan Key2Burgerzaken aanvraag Bevestiging kppeling rder Inklaring Blkkeringen Ophalen annuleringen Bevestiging annulering Ophalen uitreikingen Bevestiging uitreiking AnnulerenOrder Technische randvrwaarden Berichtvrwaarden Security Bijlage Prcesflw Cpyright 2014, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt, in enige vrm f p enige wijze, hetzij elektrnisch, mechanisch, dr ftkpieën, pnamen f enige andere manier, znder schriftelijke testemming van Centric Netherlands B.V.

3 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 Dcumenthistrie Versienummer : 2.6 Auteur : Bjrn Lankhf / Jan van den Bsch / Arjan van Bart Status : Datum : 2 december 2014 Opmerkingen : 1.1 Histrie Versie Datum Auteur Opmerkingen Jan van den Bsch / Eerste versie ter review Arjan van Bart Jan van den Bsch Blz. 4 2 e zakenpasprt en vluchtelingenpasprt tegevegd Jan van den Bsch Blz. 5 Bundelen van aanvrageren tegevegd Jan van den Bsch Blz. 6 Blkkering pgenmen indien PL aanvrager indicatie signaal in cat.12 heeft Jan van den Bsch Blz. 6 Reden van annulering bezrging tegevegd Arjan van Bart Hfdstuk 3 uitgebreid n.a.v. het cmmentaar van vrig verleg Arjan van Bart Aanpassingen nav review Arjan van Bart Opmerkingen veld tegevegd bij vrmeldingsbericht Arjan van Bart Opmerkingen veld ptineel gemaakt Bjrn Lankhf Kleine aanpassingen + functinele flwchart Arjan van Bart Opmerkingen AMP verwerkt in functinele berichtspecificaties. GEMNET verwijderd uit tekst Arjan van Bart /Bjrn Lankhf Opmerkingen AMP verwerkt (functinele beschrijving) Bjrn Lankhf Gewijzigde prcesflw (Gemeente_prces_1_pasprt_versie2) Bjrn Lankhf Aanpassing functinele berichtinhud (pnemen gemeentecde) Bjrn Lankhf Veld status verwijderd uit berichten. Vrlettes wrden afgeslten met Arjan van Bart Het vrnamen veld ptineel gemaakt. Dit veld kan leeg zijn Arjan van Bart AnnulerenOrder bericht tegevegd Bjrn Lankhf Functinele beschrijving bijgewerkt, 2,1 2,5 De wijzigingen: - Annuleren gehele aanvraag - Annuleren bezrging 3

4 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Waarschuwing indien geen keuze bezrgen is ingegeven, bij een gemeente znder standaard keuze - Bezrgen per lcatie 4

5 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Functinele beschrijving prces Dit hfdstuk beschrijft glbaal de aanpassingen vr het kppelvlak thuisbezrgen reisdcumenten in de mdule reisdcumenten van Key2Burgerzaken. 2.1 Aanvraag reisdcument Tijdens het aanvraagprces van een reisdcument kan de keuze wrden vastgelegd f het reisdcument dr de aanvrager wrdt afgehaald f dat het reisdcument met wrden bezrgd. Afhalen van een reisdcument dr de aanvrager is p de lcatie waar de aanvraag is gedaan. Het bezrgadres wrdt niet vastgelegd in de mdule reisdcumenten maar wrdt later vastgelegd in de bezrgservice van AMP. De keuzemgelijkheid afhalen f bezrgen is alleen mgelijk indien de gemeente gebruik maakt van het kppelvlak thuisbezrgen reisdcumenten van Key2Burgerzaken. Er kan gekzen wrden vr bezrgen van een reisdcument bij een aanvraag van een: - Natinaal pasprt, - Nederlandse identiteitskaart, - Zakenpasprt, - Tweede pasprt, - 2 e Zakenpasprt, - Faciliteitenpasprt, - Vreemdelingenpasprt f - Vluchtelingenpasprt. Bezrgen is nit mgelijk bij een spedaanvraag f indien de verblijfplaatsgegevens p de persnslijst van de aanvrager in nderzek staan. Bezrgen vr een spedaanvraag wrdt vr versie 2.0 van het kppelvlak nderzcht. Per gemeente kan een standaardkeuze afhalen f bezrgen wrden ingesteld als stuurgegeven, zdat deze keuze bij de aanvraag van genemde reisdcument default is. Indien gekzen is vr bezrgen van het reisdcument met een adres f telefnnummer van de aanvrager bekend zijn in de reisdcumentenmdule van Key2Burgerzaken. Het afhaalbewijs zal alleen ng wrden afgedrukt indien gekzen is vr het afhalen van het reisdcument dr de aanvrager p het gemeentehuis. 5

6 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 Bij de functie Beheer aanvragen in de mdule reisdcumenten kan de keuze afhalen/bezrgen wrden ingezien. De keuze bezrgen kan k p dcumenten wrden afgedrukt met de Mdule Dcument Uitver. Na het afrnden van een aanvraag reisdcument met keuze vr bezrging wrdt een bericht vrmelding verznden naar de bezrgdienst AMP. Vr het dr kunnen berekenen van ksten vr bezrging van een reisdcument kan per srt reisdcument 1 prductcde van het betreffende kassasysteem wrden tegekend in de legestabel van Key2Burgerzaken. Bij elke aanvraag wrden deze ksten vervlgens drgegeven aan het kassasysteem. Indien een gemeente krtingen tegekend bij bezrging van gelijktijdige aanvragen reisdcument wrden deze krtingen niet vastgelegd in Key2Burgerzaken maar verwerkt binnen het kassasysteem. Iedere aanvraag van een reisdcument wrdt standaard gezien als hfdaanvraag. Indien meerdere aanvragen van reisdcumenten bij elkaar hren (Bundelen) wrdt bij de aanvraag van een te bundelen aanvraag het aanvraagnummer pgenmen van de aanvraag die als hfdaanvrager dient. Waarschuwing indien geen keuze bezrgen is ingegeven, bij een gemeente znder standaard keuze. Gemeente met meerdere lcaties kunnen instellen p welke lcatie(s) het bezrgen van reisducmenten mgelijk met zijn. Dit wrdt geregeld via de NGR-Server in Key2Burgerzaken. 6

7 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Inklaren reisdcument Met COGNOS kan een verzicht wrden gemaakt met aanvragen waarbij gekzen is vr bezrging van het reisdcument. Daarbij wrden k barcdes met het element rdernummer pgenmen. Alleen aanvragen vanaf een vraf in te geven datum wrden vermeld. Na het inklaren van een crrect reisdcument, waarbij bij aanvraag is gekzen vr bezrging, wrdt een bericht inklaring verznden aan de bezrgdienst AMP. De sms/mail-service vr af te halen reisdcumenten vr aanvragen met bezrging reisdcument wrdt geblkkeerd indien de gemeente hier gebruik van maakt. 2.3 Blkkering uitreiking Indien een van de vlgende mutaties wrdt drgeverd p de persnslijst van een aanvrager, mag een reisdcument niet wrden uitgereikt: Persnslijst van de aanvrager is geblkkeerd, Persnslijst van de aanvrager wrdt pgeschrt met reden Overlijden, Emigratie, Fute PL f Ministerieel besluit, Inschrijving van de aanvrager in een andere gemeente, Wijziging in de categrie Nederlandse natinaliteit en Persnslijst van de aanvrager heeft indicatie signaal in categrie reisdcument. Na het drveren van een van deze mutaties wrdt een bericht blkkeringen verznden aan de bezrgdienst AMP. Blkkering van een uitreiking kan vr f na inklaren van het reisdcument wrden gemeld. 2.4 Uitreiking reisdcument Key2Burgerzaken vraagt met regelmaat de gegevens van de ng niet eerder pgevraagde uitgereikte reisdcumenten p bij de bezrgdienst AMP met een bericht statusverzek. De ntvangen gegevens van uitgereikte reisdcumenten wrden autmatisch verwerkt p de persnslijst van de aanvrager. De in te huden reisdcumenten wrden k autmatisch ingehuden. Als uitreiker wrdt bij bezrgde reisdcumenten een specifieke gebruiker bezrging geregistreerd in Key2Burgerzaken. 7

8 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Annuleren bezrging reisdcument Key2Burgerzaken vraagt met regelmaat de gegevens van de ng niet eerder pgevraagde niet te bezrgen reisdcumenten p bij de bezrgdienst AMP met een bericht statusverzek. De ntvangen gegevens van geannuleerde bezrgingen wrden autmatisch bijgewerkt in de betreffende aanvraagdssiers. Van geannuleerde bezrgingen wrdt een reden meegestuurd naar Key2Burgerzaken en pgenmen in het betreffende aanvraagdssier. Er kan een keuze gemaakt wrden vr het annuleren (vr inklaring) van de aanvraag (ipv verwijderen). Hiervan wrdt een annuleringsbercht verznden naar AMP. Er kan een keuze gemaakt wrden dat na het aanvragen van het reisducment (en vr inklaring) de keuze bezrging ngedaan wrdt gemaakt. Hiervan wrdt een bericht naar AMP verznden. De burger zal zijn dcument alsng bij de gemeente p kmen halen. 8

9 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Functinele berichtinhud Dit hfdstuk beschrijft de functinele berichtinhud van de uit te wisselen berichten. Deze zal later meten wrden mgezet in een technische berichtspecificatie, waarbij rekening gehuden dient te wrden met de technische randvrwaarden die in het vlgende hfdstuk wrden benemd. Daarnaast is het een eerste aanzet m tt een gezamenlijke standaard te kmen, waarvan Centric en haar klanten eigenaar wrden. Eventuele wijzigingen in het uitwisselingsfrmaat na prductiegang zullen in verleg met alle betrkkenen meten wrden afgestemd. Op basis van de dr AMP aangeleverde flw diagrammen (zie bijlage 1) zijn er vijf berichtstrmen te nderkennen: 1 Vrmelding. Het initiële bericht vanuit de gemeente aan AMP. Tijdens de vrmelding zijn de in te nemen dcumenten al bekend. Hiermee vervalt strm 6; 3 Inklaring. Het uit te reiken dcument(nummer) is bekend; 7 Blkkeringen. Veranderingen in het systeem waardr een reisdcument niet uitgereikt mag wrden; 11 Uitgeleverd. Het dcument is uitgeleverd; 13 Annulering. Een dcument kan niet uitgereikt wrden. Een speciale blkkering is het annuleren van de rder dr de burger f de ambtenaar. Hiervr wrdt gebruik gemaakt van het AnnulerenOrder bericht. Het vervlg p dit bericht wrdt afgehandeld via het annuleringsbericht. In de berichtgeving naar AMP wrdt k de gemeentecde pgenmen. Naast deze functinele strmen zijn er vanwege de asynchrniteit ng een aantal extra berichten ndzakelijk m de kppeling technisch sluitend te krijgen: Een bericht m het rderindificatieid p te halen. Het rderidentificatieid wrdt namelijk pas later in de keten bekend en dient gebruikt te wrden tijdens de verdere berichtuitwisseling; Een bericht m de succesvlle afhandeling van het kppelen van het rderidentifcatieid aan de aanvraag binnen Key2Burgerzaken terug te kppelen; Een bericht m de succesvlle afhandeling van een uitlevering binnen Key2Burgerzaken terug te kppelen; Een bericht m de succesvlle afhandeling van een annulering binnen Key2Burgerzaken terug te kppelen. De antwrdberichten (aknwledgements) zijn altijd SOAP respnses. 9

10 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Vrmelding Dit bericht heeft betrekking p strm 1. Vrmelding Gemeentecde Numeriek (4) Gemeentenaam Alfanumeriek (40) Diensttype Alfanumeriek (100), mgelijke waarden DEL ID/PB IMAGE f SWAP ID/PB IMAGE Aanvraagnummer Numeriek (10) Lcatiemschrijving Alfanumeriek (24) Reisdcumentmschrijving Alfanumeriek (90) Opmerkingen (ptineel) Alfanumeriek (2000) Hfdrder Referentienummer (ptineel) Alfanumeriek (1), mgelijke waarden J en N Numeriek (10) gebaseerd p het aanvraagnummer NGR Persnsgegevens Vrnamen (ptineel) Alfanumeriek (200) Vrletters Alfanumeriek (12), frmaat hfdletters gevlgd dr een puntje en afgelsten met punt Vrvegsels Alfanumeriek (10) Achternaam Alfanumeriek (200) Gebrtedatum Numeriek (8), frmaat JJJJMMDD Geslacht Alfanumeriek (1) adres Alfanumeriek (100) Telefnnummer1 Numeriek (10) Telefnnummer2 Numeriek (10) Adresgegevens Straatnaam Alfanumeriek (90) Huisnummer Numeriek (5) Huisnummerteveging Alfanumeriek (6), frmaat huisletter + + huisteveging Pstcde Alfanumeriek (6) Wnplaats Alfanumeriek (80) In te huden dcumenten (1..N) Reisdcumentmschrijving Reisdcumentnummer 10

11 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 De gebrtedatum wrdt uitgewisseld via het GBA datum frmaat. Hierbij zijn nbekende waarden mgelijk zals en Antwrdbericht Dit bericht is het bevestingsbericht. VrmeldingAntwrd 3.2 Kppelen rder aan Key2Burgerzaken aanvraag Dit bericht is bedeld m Orderreferentieid s te kppelen aan de aanvragen binnen Key2Burgerzaken. Dit bericht wrdt meerdere malen verznden, ttdat er geen antwrden meer binnenkmen. OphalenOrders Antwrdbericht OphalenOrdersAntwrd Order Aanvraagnummer Numeriek (10) Orderreferentieid Alfanumeriek (30) 3.3 Bevestiging kppeling rder Dit bericht is bedeld m te bevestigen dat het Orderreferentieid succesvl is gekppeld aan de aanvraag binnen Key2Burgerzaken. BevestigingKppelingOrder Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Gemeentestatus Alfanumeriek (80) 11

12 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 Antwrdbericht Dit bericht is het bevestingsbericht. BevestigingKppelingOrderAntwrd 3.4 Inklaring Dit bericht heeft betrekking p strm 3. OrderUpdateVerzek Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Reisdcumentnummer Alfanumeriek (9) Gemeentestatus Alfanumeriek (80) Antwrdbericht Dit bericht is het bevestigingsbericht. OrderUpdateVerzekAntwrd 3.5 Blkkeringen Dit bericht heeft betrekking p strm 7. Blkkering Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Reisdcumentnummer (ptineel) Alfanumeriek (9) Omschrijving Alfanumeriek (80) Gemeentestatus Alfanumeriek (80) Het reisdcumentnummer is ptineel, mdat deze ng niet bekend heft te zijn. 12

13 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 Antwrdbericht Het bevestigingsbericht. BlkkeringAntwrd 3.6 Ophalen annuleringen Dit bericht heeft betrekking p de strm 11. Dit bericht heeft een leeg element en heeft tt del alle penstaande niet uitgereikte reisdcumenten p te halen. Dit bericht wrdt meerdere malen verznden, ttdat er geen antwrden meer binnenkmen. OphalenAnnuleringen Antwrdbericht OphalenAnnuleringenAntwrd GeannuleerdeOrder Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Cde Alfanumeriek (10) Omschrijving Alfanumeriek (2000) 3.7 Bevestiging annulering Dit bericht bevestigt de verwerking van de annulering binnen Key2Burgerzaken. BevestigingVerwerkingAnnulering 13

14 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Gemeentestatus Alfanumeriek (80) Antwrdbericht Dit bericht is het bevestingsbericht. BevestigingVerwerkingAnnuleringAntwrd 3.8 Ophalen uitreikingen Dit bericht heeft betrekking p de strm 13. Dit bericht heeft een leeg element en heeft tt del alle succesvl uitgereikte reisdcumenten p te halen. Dit bericht wrdt meerdere malen verznden, ttdat er geen antwrden meer binnenkmen. OphalenUitreikingen Antwrdbericht OphalenUitreikingenAntwrd Order Orderreferentieid Alfanumeriek (30) 3.9 Bevestiging uitreiking Dit bericht bevestigt de verwerking van de uitreiking binnen Key2Burgerzaken. 14

15 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 BevestigingVerwerkingUitreiking Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Gemeentestatus Alfanumeriek (80) Antwrdbericht Dit bericht is het bevestingsbericht. BevestigingVerwerkingUitreikingAntwrd 3.10 AnnulerenOrder Via dit bericht kan een rder geannuleerd wrden dr de burger f ambtenaar. Het vervlg p dit bericht wrdt afgehandeld via de berichten OphalenAnnuleringen (3.6) en BevestigenAnnuleringen (3.7). AnnulerenOrder Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Reden Alfanumeriek (200) Antwrdbericht Dit bericht is het bevestingsbericht. AnnulerenOrderAntwrd 15

16 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Technische randvrwaarden Dit hfdstuk beschrijft de technische randvrwaarden. 4.1 Berichtvrwaarden Het berichtfrmaat dient te vlden aan de vlgende prtcllen: SOAP 1.1 WSDL 1.0 Daarnaast dient vr de encding utf-8 gebruikt te wrden. Elk bericht dient een antwrd (acknwlegement) te geven, zdat het verwerkende systeem weet dat een verzek is aangekmen en verwerkt. 4.2 Security Het initiatief tt verzenden f het phalen van berichten gebeurt altijd vanuit de gemeente. Op deze manier heft er bij de gemeente geen binnenkmende prt pengezet te wrden. Het pushen van berichten naar de gemeente behrt hierdr niet te de mgelijkheden. De berichtuitwisseling verlpt ver een 2-zijdige SSL verbinding. 16

17 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Bijlage Prcesflw 17

18 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

PLDA Noodprocedures - werkdocument

PLDA Noodprocedures - werkdocument Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding 1

Handleiding. Inleiding 1 Handleiding Inleiding 1 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum NBB-SF de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL uw schrijven van uw kenmerk ns kenmerk uw crrespndent datum EX/2007-4805/F H. Schllaert 2007-09-26 HS/MT Tegangsbeheer CSSR tel. + 32 2 221 54 86 fax + 32 2 221

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie