KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN. Key2Burgerzaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN. Key2Burgerzaken"

Transcriptie

1 KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN Key2Burgerzaken

2 Inhudspgave 1.1 Histrie Functinele beschrijving prces Aanvraag reisdcument Inklaren reisdcument Blkkering uitreiking Uitreiking reisdcument Annuleren bezrging reisdcument Functinele berichtinhud Vrmelding Kppelen rder aan Key2Burgerzaken aanvraag Bevestiging kppeling rder Inklaring Blkkeringen Ophalen annuleringen Bevestiging annulering Ophalen uitreikingen Bevestiging uitreiking AnnulerenOrder Technische randvrwaarden Berichtvrwaarden Security Bijlage Prcesflw Cpyright 2014, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt, in enige vrm f p enige wijze, hetzij elektrnisch, mechanisch, dr ftkpieën, pnamen f enige andere manier, znder schriftelijke testemming van Centric Netherlands B.V.

3 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 Dcumenthistrie Versienummer : 2.6 Auteur : Bjrn Lankhf / Jan van den Bsch / Arjan van Bart Status : Datum : 2 december 2014 Opmerkingen : 1.1 Histrie Versie Datum Auteur Opmerkingen Jan van den Bsch / Eerste versie ter review Arjan van Bart Jan van den Bsch Blz. 4 2 e zakenpasprt en vluchtelingenpasprt tegevegd Jan van den Bsch Blz. 5 Bundelen van aanvrageren tegevegd Jan van den Bsch Blz. 6 Blkkering pgenmen indien PL aanvrager indicatie signaal in cat.12 heeft Jan van den Bsch Blz. 6 Reden van annulering bezrging tegevegd Arjan van Bart Hfdstuk 3 uitgebreid n.a.v. het cmmentaar van vrig verleg Arjan van Bart Aanpassingen nav review Arjan van Bart Opmerkingen veld tegevegd bij vrmeldingsbericht Arjan van Bart Opmerkingen veld ptineel gemaakt Bjrn Lankhf Kleine aanpassingen + functinele flwchart Arjan van Bart Opmerkingen AMP verwerkt in functinele berichtspecificaties. GEMNET verwijderd uit tekst Arjan van Bart /Bjrn Lankhf Opmerkingen AMP verwerkt (functinele beschrijving) Bjrn Lankhf Gewijzigde prcesflw (Gemeente_prces_1_pasprt_versie2) Bjrn Lankhf Aanpassing functinele berichtinhud (pnemen gemeentecde) Bjrn Lankhf Veld status verwijderd uit berichten. Vrlettes wrden afgeslten met Arjan van Bart Het vrnamen veld ptineel gemaakt. Dit veld kan leeg zijn Arjan van Bart AnnulerenOrder bericht tegevegd Bjrn Lankhf Functinele beschrijving bijgewerkt, 2,1 2,5 De wijzigingen: - Annuleren gehele aanvraag - Annuleren bezrging 3

4 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Waarschuwing indien geen keuze bezrgen is ingegeven, bij een gemeente znder standaard keuze - Bezrgen per lcatie 4

5 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Functinele beschrijving prces Dit hfdstuk beschrijft glbaal de aanpassingen vr het kppelvlak thuisbezrgen reisdcumenten in de mdule reisdcumenten van Key2Burgerzaken. 2.1 Aanvraag reisdcument Tijdens het aanvraagprces van een reisdcument kan de keuze wrden vastgelegd f het reisdcument dr de aanvrager wrdt afgehaald f dat het reisdcument met wrden bezrgd. Afhalen van een reisdcument dr de aanvrager is p de lcatie waar de aanvraag is gedaan. Het bezrgadres wrdt niet vastgelegd in de mdule reisdcumenten maar wrdt later vastgelegd in de bezrgservice van AMP. De keuzemgelijkheid afhalen f bezrgen is alleen mgelijk indien de gemeente gebruik maakt van het kppelvlak thuisbezrgen reisdcumenten van Key2Burgerzaken. Er kan gekzen wrden vr bezrgen van een reisdcument bij een aanvraag van een: - Natinaal pasprt, - Nederlandse identiteitskaart, - Zakenpasprt, - Tweede pasprt, - 2 e Zakenpasprt, - Faciliteitenpasprt, - Vreemdelingenpasprt f - Vluchtelingenpasprt. Bezrgen is nit mgelijk bij een spedaanvraag f indien de verblijfplaatsgegevens p de persnslijst van de aanvrager in nderzek staan. Bezrgen vr een spedaanvraag wrdt vr versie 2.0 van het kppelvlak nderzcht. Per gemeente kan een standaardkeuze afhalen f bezrgen wrden ingesteld als stuurgegeven, zdat deze keuze bij de aanvraag van genemde reisdcument default is. Indien gekzen is vr bezrgen van het reisdcument met een adres f telefnnummer van de aanvrager bekend zijn in de reisdcumentenmdule van Key2Burgerzaken. Het afhaalbewijs zal alleen ng wrden afgedrukt indien gekzen is vr het afhalen van het reisdcument dr de aanvrager p het gemeentehuis. 5

6 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 Bij de functie Beheer aanvragen in de mdule reisdcumenten kan de keuze afhalen/bezrgen wrden ingezien. De keuze bezrgen kan k p dcumenten wrden afgedrukt met de Mdule Dcument Uitver. Na het afrnden van een aanvraag reisdcument met keuze vr bezrging wrdt een bericht vrmelding verznden naar de bezrgdienst AMP. Vr het dr kunnen berekenen van ksten vr bezrging van een reisdcument kan per srt reisdcument 1 prductcde van het betreffende kassasysteem wrden tegekend in de legestabel van Key2Burgerzaken. Bij elke aanvraag wrden deze ksten vervlgens drgegeven aan het kassasysteem. Indien een gemeente krtingen tegekend bij bezrging van gelijktijdige aanvragen reisdcument wrden deze krtingen niet vastgelegd in Key2Burgerzaken maar verwerkt binnen het kassasysteem. Iedere aanvraag van een reisdcument wrdt standaard gezien als hfdaanvraag. Indien meerdere aanvragen van reisdcumenten bij elkaar hren (Bundelen) wrdt bij de aanvraag van een te bundelen aanvraag het aanvraagnummer pgenmen van de aanvraag die als hfdaanvrager dient. Waarschuwing indien geen keuze bezrgen is ingegeven, bij een gemeente znder standaard keuze. Gemeente met meerdere lcaties kunnen instellen p welke lcatie(s) het bezrgen van reisducmenten mgelijk met zijn. Dit wrdt geregeld via de NGR-Server in Key2Burgerzaken. 6

7 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Inklaren reisdcument Met COGNOS kan een verzicht wrden gemaakt met aanvragen waarbij gekzen is vr bezrging van het reisdcument. Daarbij wrden k barcdes met het element rdernummer pgenmen. Alleen aanvragen vanaf een vraf in te geven datum wrden vermeld. Na het inklaren van een crrect reisdcument, waarbij bij aanvraag is gekzen vr bezrging, wrdt een bericht inklaring verznden aan de bezrgdienst AMP. De sms/mail-service vr af te halen reisdcumenten vr aanvragen met bezrging reisdcument wrdt geblkkeerd indien de gemeente hier gebruik van maakt. 2.3 Blkkering uitreiking Indien een van de vlgende mutaties wrdt drgeverd p de persnslijst van een aanvrager, mag een reisdcument niet wrden uitgereikt: Persnslijst van de aanvrager is geblkkeerd, Persnslijst van de aanvrager wrdt pgeschrt met reden Overlijden, Emigratie, Fute PL f Ministerieel besluit, Inschrijving van de aanvrager in een andere gemeente, Wijziging in de categrie Nederlandse natinaliteit en Persnslijst van de aanvrager heeft indicatie signaal in categrie reisdcument. Na het drveren van een van deze mutaties wrdt een bericht blkkeringen verznden aan de bezrgdienst AMP. Blkkering van een uitreiking kan vr f na inklaren van het reisdcument wrden gemeld. 2.4 Uitreiking reisdcument Key2Burgerzaken vraagt met regelmaat de gegevens van de ng niet eerder pgevraagde uitgereikte reisdcumenten p bij de bezrgdienst AMP met een bericht statusverzek. De ntvangen gegevens van uitgereikte reisdcumenten wrden autmatisch verwerkt p de persnslijst van de aanvrager. De in te huden reisdcumenten wrden k autmatisch ingehuden. Als uitreiker wrdt bij bezrgde reisdcumenten een specifieke gebruiker bezrging geregistreerd in Key2Burgerzaken. 7

8 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Annuleren bezrging reisdcument Key2Burgerzaken vraagt met regelmaat de gegevens van de ng niet eerder pgevraagde niet te bezrgen reisdcumenten p bij de bezrgdienst AMP met een bericht statusverzek. De ntvangen gegevens van geannuleerde bezrgingen wrden autmatisch bijgewerkt in de betreffende aanvraagdssiers. Van geannuleerde bezrgingen wrdt een reden meegestuurd naar Key2Burgerzaken en pgenmen in het betreffende aanvraagdssier. Er kan een keuze gemaakt wrden vr het annuleren (vr inklaring) van de aanvraag (ipv verwijderen). Hiervan wrdt een annuleringsbercht verznden naar AMP. Er kan een keuze gemaakt wrden dat na het aanvragen van het reisducment (en vr inklaring) de keuze bezrging ngedaan wrdt gemaakt. Hiervan wrdt een bericht naar AMP verznden. De burger zal zijn dcument alsng bij de gemeente p kmen halen. 8

9 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Functinele berichtinhud Dit hfdstuk beschrijft de functinele berichtinhud van de uit te wisselen berichten. Deze zal later meten wrden mgezet in een technische berichtspecificatie, waarbij rekening gehuden dient te wrden met de technische randvrwaarden die in het vlgende hfdstuk wrden benemd. Daarnaast is het een eerste aanzet m tt een gezamenlijke standaard te kmen, waarvan Centric en haar klanten eigenaar wrden. Eventuele wijzigingen in het uitwisselingsfrmaat na prductiegang zullen in verleg met alle betrkkenen meten wrden afgestemd. Op basis van de dr AMP aangeleverde flw diagrammen (zie bijlage 1) zijn er vijf berichtstrmen te nderkennen: 1 Vrmelding. Het initiële bericht vanuit de gemeente aan AMP. Tijdens de vrmelding zijn de in te nemen dcumenten al bekend. Hiermee vervalt strm 6; 3 Inklaring. Het uit te reiken dcument(nummer) is bekend; 7 Blkkeringen. Veranderingen in het systeem waardr een reisdcument niet uitgereikt mag wrden; 11 Uitgeleverd. Het dcument is uitgeleverd; 13 Annulering. Een dcument kan niet uitgereikt wrden. Een speciale blkkering is het annuleren van de rder dr de burger f de ambtenaar. Hiervr wrdt gebruik gemaakt van het AnnulerenOrder bericht. Het vervlg p dit bericht wrdt afgehandeld via het annuleringsbericht. In de berichtgeving naar AMP wrdt k de gemeentecde pgenmen. Naast deze functinele strmen zijn er vanwege de asynchrniteit ng een aantal extra berichten ndzakelijk m de kppeling technisch sluitend te krijgen: Een bericht m het rderindificatieid p te halen. Het rderidentificatieid wrdt namelijk pas later in de keten bekend en dient gebruikt te wrden tijdens de verdere berichtuitwisseling; Een bericht m de succesvlle afhandeling van het kppelen van het rderidentifcatieid aan de aanvraag binnen Key2Burgerzaken terug te kppelen; Een bericht m de succesvlle afhandeling van een uitlevering binnen Key2Burgerzaken terug te kppelen; Een bericht m de succesvlle afhandeling van een annulering binnen Key2Burgerzaken terug te kppelen. De antwrdberichten (aknwledgements) zijn altijd SOAP respnses. 9

10 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Vrmelding Dit bericht heeft betrekking p strm 1. Vrmelding Gemeentecde Numeriek (4) Gemeentenaam Alfanumeriek (40) Diensttype Alfanumeriek (100), mgelijke waarden DEL ID/PB IMAGE f SWAP ID/PB IMAGE Aanvraagnummer Numeriek (10) Lcatiemschrijving Alfanumeriek (24) Reisdcumentmschrijving Alfanumeriek (90) Opmerkingen (ptineel) Alfanumeriek (2000) Hfdrder Referentienummer (ptineel) Alfanumeriek (1), mgelijke waarden J en N Numeriek (10) gebaseerd p het aanvraagnummer NGR Persnsgegevens Vrnamen (ptineel) Alfanumeriek (200) Vrletters Alfanumeriek (12), frmaat hfdletters gevlgd dr een puntje en afgelsten met punt Vrvegsels Alfanumeriek (10) Achternaam Alfanumeriek (200) Gebrtedatum Numeriek (8), frmaat JJJJMMDD Geslacht Alfanumeriek (1) adres Alfanumeriek (100) Telefnnummer1 Numeriek (10) Telefnnummer2 Numeriek (10) Adresgegevens Straatnaam Alfanumeriek (90) Huisnummer Numeriek (5) Huisnummerteveging Alfanumeriek (6), frmaat huisletter + + huisteveging Pstcde Alfanumeriek (6) Wnplaats Alfanumeriek (80) In te huden dcumenten (1..N) Reisdcumentmschrijving Reisdcumentnummer 10

11 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 De gebrtedatum wrdt uitgewisseld via het GBA datum frmaat. Hierbij zijn nbekende waarden mgelijk zals en Antwrdbericht Dit bericht is het bevestingsbericht. VrmeldingAntwrd 3.2 Kppelen rder aan Key2Burgerzaken aanvraag Dit bericht is bedeld m Orderreferentieid s te kppelen aan de aanvragen binnen Key2Burgerzaken. Dit bericht wrdt meerdere malen verznden, ttdat er geen antwrden meer binnenkmen. OphalenOrders Antwrdbericht OphalenOrdersAntwrd Order Aanvraagnummer Numeriek (10) Orderreferentieid Alfanumeriek (30) 3.3 Bevestiging kppeling rder Dit bericht is bedeld m te bevestigen dat het Orderreferentieid succesvl is gekppeld aan de aanvraag binnen Key2Burgerzaken. BevestigingKppelingOrder Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Gemeentestatus Alfanumeriek (80) 11

12 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 Antwrdbericht Dit bericht is het bevestingsbericht. BevestigingKppelingOrderAntwrd 3.4 Inklaring Dit bericht heeft betrekking p strm 3. OrderUpdateVerzek Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Reisdcumentnummer Alfanumeriek (9) Gemeentestatus Alfanumeriek (80) Antwrdbericht Dit bericht is het bevestigingsbericht. OrderUpdateVerzekAntwrd 3.5 Blkkeringen Dit bericht heeft betrekking p strm 7. Blkkering Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Reisdcumentnummer (ptineel) Alfanumeriek (9) Omschrijving Alfanumeriek (80) Gemeentestatus Alfanumeriek (80) Het reisdcumentnummer is ptineel, mdat deze ng niet bekend heft te zijn. 12

13 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 Antwrdbericht Het bevestigingsbericht. BlkkeringAntwrd 3.6 Ophalen annuleringen Dit bericht heeft betrekking p de strm 11. Dit bericht heeft een leeg element en heeft tt del alle penstaande niet uitgereikte reisdcumenten p te halen. Dit bericht wrdt meerdere malen verznden, ttdat er geen antwrden meer binnenkmen. OphalenAnnuleringen Antwrdbericht OphalenAnnuleringenAntwrd GeannuleerdeOrder Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Cde Alfanumeriek (10) Omschrijving Alfanumeriek (2000) 3.7 Bevestiging annulering Dit bericht bevestigt de verwerking van de annulering binnen Key2Burgerzaken. BevestigingVerwerkingAnnulering 13

14 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Gemeentestatus Alfanumeriek (80) Antwrdbericht Dit bericht is het bevestingsbericht. BevestigingVerwerkingAnnuleringAntwrd 3.8 Ophalen uitreikingen Dit bericht heeft betrekking p de strm 13. Dit bericht heeft een leeg element en heeft tt del alle succesvl uitgereikte reisdcumenten p te halen. Dit bericht wrdt meerdere malen verznden, ttdat er geen antwrden meer binnenkmen. OphalenUitreikingen Antwrdbericht OphalenUitreikingenAntwrd Order Orderreferentieid Alfanumeriek (30) 3.9 Bevestiging uitreiking Dit bericht bevestigt de verwerking van de uitreiking binnen Key2Burgerzaken. 14

15 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v.2.7 BevestigingVerwerkingUitreiking Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Gemeentestatus Alfanumeriek (80) Antwrdbericht Dit bericht is het bevestingsbericht. BevestigingVerwerkingUitreikingAntwrd 3.10 AnnulerenOrder Via dit bericht kan een rder geannuleerd wrden dr de burger f ambtenaar. Het vervlg p dit bericht wrdt afgehandeld via de berichten OphalenAnnuleringen (3.6) en BevestigenAnnuleringen (3.7). AnnulerenOrder Orderreferentieid Alfanumeriek (30) Reden Alfanumeriek (200) Antwrdbericht Dit bericht is het bevestingsbericht. AnnulerenOrderAntwrd 15

16 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Technische randvrwaarden Dit hfdstuk beschrijft de technische randvrwaarden. 4.1 Berichtvrwaarden Het berichtfrmaat dient te vlden aan de vlgende prtcllen: SOAP 1.1 WSDL 1.0 Daarnaast dient vr de encding utf-8 gebruikt te wrden. Elk bericht dient een antwrd (acknwlegement) te geven, zdat het verwerkende systeem weet dat een verzek is aangekmen en verwerkt. 4.2 Security Het initiatief tt verzenden f het phalen van berichten gebeurt altijd vanuit de gemeente. Op deze manier heft er bij de gemeente geen binnenkmende prt pengezet te wrden. Het pushen van berichten naar de gemeente behrt hierdr niet te de mgelijkheden. De berichtuitwisseling verlpt ver een 2-zijdige SSL verbinding. 16

17 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v Bijlage Prcesflw 17

18 Kppelvlak bezrgen reisdcumenten Key2Burgerzaken v

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo Verzek handmatige mutatie BRON mb Versie: 3.0 Datum: juli 2017 Auteur: DUO (afdeling EC/KLC) Status: Definitief Inhudspgave OVER DE INSTRUCTIE... 3 INDIENEN VERZOEK HANDMATIGE MUTATIE... 4 FOUTMELDINGEN

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN

KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN Productinformatie Koppelvlak Bezorgen Reisdocumenten Inhoudsopgave 1 Functionele omschrijving... 4 1.1 Inleiding... 4 2 Proces... 5 2.1 Aanvragen... 5 2.2 Inklaren...

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

ZorgMail App - Gebruikershandleiding. Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners!

ZorgMail App - Gebruikershandleiding. Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners! ZrgMail App - Gebruikershandleiding Veilig, snel en efficiënt cmmuniceren met uw ketenpartners! VANAD Envatin is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden

Nadere informatie

De voorkant De klantmodule bestaat uit een serie stappen die hij moet nemen om tot een bestelling te komen

De voorkant De klantmodule bestaat uit een serie stappen die hij moet nemen om tot een bestelling te komen Prjectmschrijving In het krt Er met een webshp gemaakt wrden, waarp autbanden verkcht wrden. De klant wrdt met een srt wizard dr zijn bestelling heen genmen. De beheerder krijgt bij iedere bestelling een

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

Gemeente Vaals. Voorstelformulier voor een gemeentelijke onderscheiding

Gemeente Vaals. Voorstelformulier voor een gemeentelijke onderscheiding Gemeente Vaals Vrstelfrmulier vr een gemeentelijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een gemeentelijke nderscheiding? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit):

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers API 1.7

Release notes UNIT4 Multivers API 1.7 Release ntes UNIT4 Multivers API 1.7 UNIT4 Sftware B.V. Telefn 0184 444444 Pstbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supprtlijn 088 2472472 Supprtfax 0184 414819 e-mail Multivers.supprt@unit4.cm

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Opstarten met UiTPAS

Opstarten met UiTPAS Opstarten met UiTPAS Inhud Aanmaak UiTid... 2 Activiteit in UiTdatabank inveren... 3 Kansentarief ingeven en punten sparen... 7 De terugbetaling... 9 Cntact... 9 Aanmaak UiTid Om tegang te krijgen tt de

Nadere informatie

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met Natinale Pstcde Lterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de Natinale Pstcde Lterij 4 tegangstickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw winnaarscde

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook Aan de slag in berep en bedrijf Handleiding MS Outlk Branche Uitgevers 1 Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be Parkeerkaart Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent)

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Sap id:.. Frmatieplaats:.. FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Vr wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatiefrmulier gebruiken Instituut/Dienst:... Sectie / Afdeling:...

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen 1 Inkmenstarief: - aanpassing vrscht vanaf tweede kwartaal 2016 - antwrd p enkele veelgestelde vragen Aan: rganisatren met subsidies inkmenstarief 21 maart 2016 Beste rganisatr, Kind en Gezin berekende

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt V:\Autmatisering\Knwledgebase\CreAim - On-line dienstverlening\handleidingen\instructie gebruik prtal - Klantdssier.dcx Instructie Prtal Klantdssier up- en dwnladen bestanden Algemeen... 1 Inlggen p de

Nadere informatie

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers Handleiding Cde 95 Check vr werkgevers Op Cde 95 Check kunt u zich als werkgever registreren. Nadat de registratie vltid is kunt u de naschlingsuren en pleidingen van uw chauffeurs registreren (eventueel

Nadere informatie

AGARICUS20000 Champignonregistratie

AGARICUS20000 Champignonregistratie Brchure 0 Champignnregistratie Algemeen Het sftwarepakket is ntwikkeld vr het registreren van prductiegegevens bij champignntelers. In samenwerking met het PLCbesturingssysteem wrden pallets gewgen en

Nadere informatie

Parsis V11. Release Notes

Parsis V11. Release Notes Parsis V11 Release Ntes Release Ntes Parsis V11 Mbile App Beschikbaar vr alle (mbiele) platfrmen,.a. Andrid, ios, Windws Phne etc. Zendinggegevens eenvudig te raadplegen via verschillende zekcriteria Wrdt

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Orfeus online

Handleiding ZorgMail Orfeus online Handleiding ZrgMail Orfeus nline VANAD Envatin is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden penbaar gemaakt f verveelvudigd, pgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

2013 Lastenboek: leveringen. in centrale. Voor de leveranciers van Carrefour Belgium

2013 Lastenboek: leveringen. in centrale. Voor de leveranciers van Carrefour Belgium 2013 Lastenbek: leveringen in centrale Vr de leveranciers van Carrefur Belgium Inhudspgave A/ LOGISTIEKE ETIKETTERING... 2 A1/Reminder... 2 A2/ Handleiding vr de etikettering van lgistieke eenheden GS1

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

INSTRUCTIES - PSA ANTWERP - GUIDELINES

INSTRUCTIES - PSA ANTWERP - GUIDELINES eprtal Super user Als super gebruiker beheert u de gegevens van het bedrijf. U kan nieuwe gebruikers tevegen en bepaalde rllen aan de gebruikers tekennen. Beheer mijn bedrijf De super gebruiker beheert

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl bezeken p grnd van hgbegaafdheid. Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met VriendenLterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de VriendenLterij 4 tegang tickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw cadeaucde Deze cadeaucde dient

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Informatie geaccrediteerde Seminar Begeleiden, verplaatsen en tillen (BVT) van obese patiënten

Informatie geaccrediteerde Seminar Begeleiden, verplaatsen en tillen (BVT) van obese patiënten Infrmatie geaccrediteerde Seminar Begeleiden, verplaatsen en tillen (BVT) van bese patiënten In dit dcument vindt u het inschrijffrmulier en de infrmatie betreffende het seminar Begeleiden, Verplaatsen

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Voor vestiging in Nederland van buiten de Europese Unie

Voor vestiging in Nederland van buiten de Europese Unie Onderstaande bescheiden zijn ndig m een deelnemer fficieel in te kunnen schrijven. Breng het gevraagde mee naar de intake. (kpieën kunnen gemaakt wrden p schl). Inschrijffrmulier(en): vlledig ingevuld,

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent)

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Sap id:.. Frmatieplaats:.. FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Vr wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatiefrmulier gebruiken Instituut/Dienst:... Sectie / Afdeling:...

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Handleiding Import / Export module

Handleiding Import / Export module Handleiding Imprt / Exprt mdule 2009-2011 Cpyright Asperin Hsting bv Del van deze handleiding De mdules van Asperin kunnen p velerlei manieren ingesteld wrden m daarmee ptimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

Leegmeldfase = Woningen kunnen leegemeld worden en aangemeld worden voor de volgende editie. = module QMO

Leegmeldfase = Woningen kunnen leegemeld worden en aangemeld worden voor de volgende editie. = module QMO Handleiding MTM & PiNuT CMS vr het publiceren van wningen Uitleg fases in vr publicatie wningen. Leegmeldfase = Wningen kunnen leegemeld wrden en aangemeld wrden vr de vlgende editie. = mdule QMO Sluiten

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Functionele release notes GIPOD 4.0

Functionele release notes GIPOD 4.0 Functinele release ntes GIPOD 4.0 Nieuwe functinaliteiten 1. Uitbreiding van de beheermgelijkheden HIËRARCHISCH BEHEER (binnen de eigen rganisatie): Deze functinaliteit laat bijdragers van een rganisatie

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave)

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) Beste relatie, U heeft bij ns znnepanelen gekcht en laten mnteren. De mgelijkheid bestaat dat u de BTW p uw znnepanelen terug kunt vragen. Deze mgelijkheid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

030-6661790 (dag en nacht)

030-6661790 (dag en nacht) UITVAARTCODICIL Veldzigt 53 3454 PW De Meern Centraal telefnnummer: 030-6661790 (dag en nacht) Wij adviseren u graag. De verzrging van een begrafenis f crematie Het afsluiten van een begrafenis f crematie

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

VERO-Count Domicilieringen (SEPA).

VERO-Count Domicilieringen (SEPA). VERO-Cunt Dmicilieringen (SEPA) 1. Releases Versie Beschikbaar Vanaf VERO-Vng VERO-Vxp Ja Ja Zmer 2011 (71) 2. Van tepassing p VERO-Cunt Dmicilieringen (SEPA). 3. Omschrijving van de functie Vrtaan kunnen

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Functionele release notes GIPOD 4.3

Functionele release notes GIPOD 4.3 Functinele release ntes GIPOD 4.3 Nieuwe functinaliteiten Nieuwe alarmlijsten Er zijn 2 nieuwe alarmlijsten beschikbaar: "Mijn WO: hinder niet vldende ingevuld" & "Mijn MAN: hinder niet vldende ingevuld".

Nadere informatie