Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is te allen tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen van de directie of KAM-coördinator van van Haarst. Datum Status Naam Functie Paraaf Gecontroleerd Bas Anbergen Kam-coördinator BA Vrijgegeven Evert Eikenaar Directeur EE Datum Versie Status Auteur Wijziging 29 februari Voorlopig B.Anbergen 25 juni Definitief B.Anbergen Pagina 1 van 15

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Over dit rapport Betrokkenen Over het bedrijf 4 2 CO 2 -FOOTPRINT Grenzen CO 2 -emissiegegevens CO 2 -footprint Analyse CO 2 -footprint 7 3 CO 2 -REDUCTIEBELEID Beleidsverklaring van directie Kwantitatieve doelen [over 5 jaar] reductiemaatregelen 10 4 CO 2 -REDUCTIEPLAN Reductie 11 BIJLAGE 2: WAGENPARK EN BRANDSTOFGEBRUIK 15 Pagina 2 van 15

3 1 INLEIDING 1.1 OVER DIT RAPPORT Dit rapport is een beschrijving van de CO 2 -footprint en de CO 2 -reductiedoelstellingen van H. van Haarst B.V. als aanleiding tot het opstellen van een Plan van Aanpak met betrekking tot de CO 2 - reductiemaatregelen. De footprint is opgesteld conform de ISO In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de CO 2 -footprint is van H. van Haarst in jaargang 2011 als zijnde basisjaar (vlgs. Art. 3.A.1 van de CO 2 -Prestatieladder). Het rapport is door van Haarst niet extern geverifieerd. In hoofdstuk 3 worden de gekwantificeerde reductiedoelen weergegeven na 5 jaar voor zowel scope 1 als scope 2 emissies van het bedrijf en de projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van jaargang 2011 (vlgs. Art. 3.B.1 van de CO 2 -Prestatieladder). In hoofdstuk 4 wordt het Plan van Aanpak ten aanzien van de CO2-reductiemaatregelen beschreven, inclusief de te nemen maatregelen bij de diverse projecten (vlgs. Art. 3.B.1 van de CO 2 - Prestatieladder). 1.2 BETROKKENEN Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: E.Eikenaar, directeur B.Anbergen, hoofduitvoerder en KAM coördinator Pagina 3 van 15

4 1.3 OVER HET BEDRIJF. is een civiel-technisch aannemersbedrijf, sedert 1914 gespecialiseerd in de bouw van waterbouwkundige en infrastructurele betonwerken alsmede werken in de B&U-bouw. Belangrijke opdrachtgevers voor H. van Haarst B.V. zijn de overheden en de semi-overheden. Vanwege de veelal geïntegreerde werken in de infra-sector, maar ook op het gebied van de waterbehandeling werkt H. van Haarst vaak in combinaties met diverse wegenbouwers, werktuigbouwers, bruggenbouwers en installatiebedrijven. De activiteiten van H. van Haarst vinden plaats in het vlak van rioolwaterzuiveringen, bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, drinkwaterpompstations etc. H. van Haarst is met een bedrijfsgrootte van ca. 20 personeelsleden een juiste partner in zowel het ontwerp (D- en C-contracten) als de realisatie van betonwerken Middels een goed gestructureerde organisatie en goed geschoolde vaklieden streeft het bedrijf naar een optimaal kwaliteitsniveau, een optimaal efficiëntieniveau en naar een goede zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en ook voor het milieu.. Kenmerkend voor het bedrijf zijn de korte communicatielijnen. Bovendien kan het bedrijf stoelen op zijn jarenlange ervaring in de branche. Het aannemersbedrijf van Haarst is ISO-9001 en VCA** gecertificeerd. H. Van Haarst B.V. beschikt over een modern kantoorpand en een goed geoutilleerde, ruim opgezette werkplaats en werf, waar circa 5 medewerkers werkzaam zijn. De overige werkzaamheden vinden met name op de diverse projectlocaties plaats met circa 15 personeelsleden. Om op de werken te komen beschikt van Haarst over een 4-tal personeelsbussen en een 3-tal personenauto s. Het materieel en het materiaal wordt met een eigen vrachtauto vervoerd. Pagina 4 van 15

5 2 CO 2 - FOOTPRINT GRENZEN Scopes Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen in vaste machines, zakelijk vervoer in voertuigen. Ook omvat scope 1 het beheer van emissie door toepassing van koelvloeistof in klimaatinstallaties van bijv. het kantoor. Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van gas en elektriciteit en zakelijk verkeer met privé auto s. Scope 3 (overige indirecte emissies): emissies ten gevolge van woon-werkverkeer van medewerkers met eigen auto. Ook worden emissies ten gevolge van productie van ingekochte materialen en transporten daarvan naar de projecten hierin betrokken. De CO2-footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO2- Prestatieladder van SKAO Bedrijfsonderdelen De CO 2 -footprint heeft betrekking op: Kantoorpand aan de kanaalstraat 329 te Enschede Energieverbruik op de projectlocaties Brandstofgebruik voor alle auto s en overig materieel. Zakelijk verkeer met privé-auto s. Pagina 5 van 15

6 2.2 CO 2 - EMISSIEGEGEVENS De CO 2 -footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De gebruikte CO 2 -emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO 2 -Prestatieladder. 2.3 CO 2 - FOOTPRINT 2011 Alle energiegegevens van 2011 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In tabel 1 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO2-uitstoot. CO 2-parameter CO 2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming m3 1,83 kg CO 2 / m3 gas eq. 14,1 ton CO 2 Diesel liter 3,14 kg CO 2 / liter brandstof 30,7 ton CO 2 Bestelwagen (in liters) diesel None liter 3,14 kg CO 2 / liter 0 ton CO 2 Personenwagen (in liters) benzine None liter 2,78 kg CO 2 / liter 0 ton CO 2 Vrachtwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO 2 / liter 19,3 ton CO 2 Personenwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO 2 / liter 38,4 ton CO 2 Bestelwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO 2 / liter 7,58 ton CO 2 Subtotaal 110 ton CO 2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit kwh 0,455 kg CO 2 / kwh 16 ton CO 2 Personenwagen in km None km 0,21 kg CO 2 / km 0 ton CO 2 Waarvan groene stroom uit windkracht None kwh -0,44 kg CO 2 / kwh 0 ton CO 2 Subtotaal 16 ton CO 2 CO2 scope 3 Drinkwater 802 m3 0,298 kg CO 2 / m3 0,239 ton CO 2 Openbaar vervoer None personenkm 0,065 kg CO 2 / km 0 ton CO 2 Personenwagen km 0,21 kg CO 2 / km 4,94 ton CO 2 Bestelwagen km 0,21 kg CO 2 / km 0,704 ton CO 2 Subtotaal 5,88 ton CO 2 Totaal Compensatie Netto CO 2-uitstoot 132 ton CO 2 0 ton CO ton CO 2 IN BIJLAGE 2 IS HET BRANDSTOFVERBRUIK VAN ONS WAGENPARK NADER TOEGELICHT. Pagina 6 van 15

7 2.4 ANALYSE CO 2 - FOOTPRINT In 2011 heeft binnen de organisatie van H. van Haarst een totaal van 132 ton aan CO2-uitstoot plaatsgevonden.( scope 1, 2 en 3) In scope 1 veroorzaakt de mobiele voertuigen de meeste CO2-uitstoot, namelijk 30,7 ton per jaar, 23,3% van de totale CO2-footprint. De bijdrage van ingekocht elektriciteit is 16 ton per jaar, 12,2 % van de totale CO2-footprint. In scope 1 veroorzaakt het zakelijk verkeer de meeste CO2-uitstoot, namelijk 45,9 ton per jaar, 35 % van de totale CO2-footprint. De bijdrage van goederenvervoer is 19,3 ton per jaar, 14,7 % van de totale CO2-footprint. In scope 3 zijn de overige emissies opgenomen. In het kader van niveau 3 op de CO2-prestatieladder wordt hieraan (nog) geen aandacht besteedt. Wel is in de doelstellingen opgenomen dat deze emissies in beeld worden gebracht om er vervolgens een reductie-factor aan toe te voegen. Hierna is in tabelvorm duidelijk gemaakt op welke wijze de CO2-uitstoot in zowel tonnage als in percentage is verdeeld (milieubarometer): Pagina 7 van 15

8 Pagina 8 van 15

9 CO 2 - REDUCTIEBELEID 3.1 BELEIDSVERKLARING VAN DIRECTIE Aannemersbedrijf H.van Haarst heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling is om voor 2016 een 10 % CO2-reductie ten opzichte van 2011 te bewerkstelligen. Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie: Kantoorpand kanaalstraat 329 te Enschede Wagenpark Project locaties Overige emissies (vlgs. Scope III) op termijn. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden waar mogelijk energie te besparen. Het thema energiebesparing wordt een vast onderdeel van alle vormen van werkoverleg en het directieoverleg. 3.2 KWANTITATIEVE DOELEN [OVER 5 JAAR] De kwantitatieve doelen voor over 5 jaar zijn gebaseerd op de CO2-footprint van 2011 (hoofdstuk 2) en het CO2-reductieplan (hoofdstuk 4). Scope 1 reductiedoelstelling besparing op totale CO2- uitstoot 10 % op brandstof voor verwarming 1,42 ton CO 2 1,25 % 15 % op voertuigbrandstof van eigen wagenpark 6,90 ton CO 2 5,25 % Scope 2 reductiedoelstelling besparing op totale CO2- uitstoot 10 % op elektriciteit 1,60 ton CO 2 1,25 % 20 % op gedeclareerde kilometers met privé auto s 3,86 ton CO 2 3,00 % Duurzame energie besparing op totale CO2- uitstoot TOTAAL besparing op totale CO2- uitstoot 13,86 ton CO 2 10,75 % Pagina 9 van 15

10 De doelstelling is dat in 2016 de C02 uitstoot met 10,75% gereduceerd is tot opzichte van De te reduceren C02 uitstoot zal moeten worden beschouwd als een kerngetal t.a.v. de omzet en het aantal personeelsleden van het jaar Indien dit kerngetal door omzet- of personeelsgroei de komende jaren zal stijgen dan dient het te gebruiken kerngetal te worden her bepaald in het management overleg. 3.3 REDUCTIEMAATREGELEN EN VERANTWOORDELIJKEN De komende 5 jaar voeren we de volgende reductiemaatregelen uit. Op welke wijze dit gebeurd wordt omschreven in hoofdstuk 4. In scope 1: Business car travel, ofwel het brandstofgebruik eigen wagenpark van diesel en benzine. Fuel used, ofwel het brandstofgebruik voor verwarming kantoor en werkplaats ( aardgas) en gebruik van de aggregaten op de projecten ( diesel). Er is geen lekkage van koudemiddelen airco s geconstateerd en derhalve niet meegnomen als uitstoot. Om de uitstoot per gereden kilometer te reduceren zijn er een tweetal mogelijkheden. - Wanneer de auto s vervangen moeten worden gaan we over tot de aanschaf van een vervangende auto die minder CO2- uitstoot heeft. In de loop van de komende jaren moet dit zichtbaar worden. Tot 2016 zijn hoogstwaarschijnlijk alle in gebruik zijnde auto s vervangen en moeten de resultaten zichtbaar zijn. - Het aantal te rijden kilometers reduceren door meer tot carpooling over te gaan, te denken aan de directeur, hoofduitvoerder en personeel onderling. Omdat van Haarst op wisselende locaties werkt, is dit echter minder goed aan te geven en te voorspellen. In scoop 1 verwachten wij door de te nemen maatregelen de C02 uitstoot met 6,5% in 5 jaar te reduceren. In scope 2: Electricity purchased, ofwel de indirecte emissie van ingekocht elektra op kantoor, werkplaats en op de projecten. Personal cars for business travel, ofwel de emissies van zakelijk verkeer met privé auto s. Van Haarst heeft geen vliegreizen voor zakelijke doeleinden gemaakt en zal ze waarschijnlijk ook niet maken.. Om de uitstoot te reduceren zijn er de volgende mogelijkheden: - Verlichting op de kantoren en projecten niet onnodig laten branden wanneer de ruimte niet gebruikt wordt. Pagina 10 van 15

11 - Tijdens de koudere maanden de kachels niet onnodig lang op een hoge stand laten branden. - Bouwplaats verlichting niet onnodig laten branden, dit te regelen via tijdschakeling. In scoop 2 verwachten wij door de te nemen maatregel de C02 uitstoot met 4,25% in 5 jaar te reduceren. 4 CO 2 - REDUCTIEPLAN De CO2-uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde: 1. Energie besparen door: efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken apparatuur efficiënter instellen apparatuur/voertuigen minder uren laten maken 2. Duurzame energie gebruiken: duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met Milieukeur) In dit hoofdstuk staat per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen. 2.1 REDUCTIE 4.1.1Brandstoffen voor verwarming (scope 1) Ons brandstofverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Percentage verbruik Verwarming van gebouwen 2,4% Brandstoffen voor apparatuur 2,9% Projecten 5,4% Verwarming van gebouwen Heather in de werkplaats lager instellen, Verwarmingsketel gedeelte werkplaats is in 2010 vervangen door een hoog-rendementsketel, en heeft vanaf 2010 bijgedragen aan een lagere C02 uitstoot. Geplande reductiemaatregelen Bij vervanging de verwarmingsketels nazien op hoog-rendement. Brandstoffen voor apparatuur De in 2006 aangeschafte vrachtauto heeft energielabel Euro 5. Geplande reductiemaatregelen Vervangen vorkheftruck werkplaats met brandstof gas. Pagina 11 van 15

12 Projecten Carpoolen waar mogelijk. Doelstelling. Door de genomen maatregelen of de nog te nemen maatregelen hebben we als doelstelling gesteld de C02 uitstoot met 1,25% voor de komende 5 jaar, per jaar te reduceren. Via de website worden de doelstellingen en de daarbij behorende voortgang gepubliceerd Voertuigbrandstof (scope 1) Ons verbruik van voertuigbrandstof wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Percentage verbruik Mobiele werktuigen 23,3% Personenauto s 33,4% Bestelauto s 5,8 % Vrachtauto s 14,6% Inkoop van voertuigen De personen auto is in 2012 is aangeschaft voor de hoofduitvoerder heeft een label B i.p.v. label D. Geplande reductiemaatregelen ten tijde van vervanging; -Inkoop personenauto s met een laag brandstofverbruik en CO2-reductie -Inkoop schone en zuinige bestelauto s en CO2-reductie Zuinig rijden Toolbox gehouden en personeel geïnformeerd over de Co2 footprint en de reductiemaatregel over bewust rijgedrag. ( zuinig rijden) Geplande reductiemaatregelen: Banden op spanning houden geeft een C02 reductie Monitoren van brandstofverbruik per voertuig door de boekhouder. Het aannemersbedrijf van Haarst heeft als doelstelling door de genomen of te nemen maatregelen de C02 uitstoot voor de komende 5 jaar met 5,25% te reduceren. Pagina 12 van 15

13 4.1.3Elektriciteit (scope 2) Ons elektriciteitverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Percentage verbruik Verbruik kantoor en werkplaats 8% Projecten 4,2% Verlichting Erop toezien dat verlichting en electra-kachels niet onnodig blijven branden. Geplande reductiemaatregelen Groen inkopen voor kantoor/ werkplaats en op de projecten Projecten Corrigerende maatregelen getroffen door erop toe te zien dat bouwverlichting en kachels op tijd buiten gebruik worden gesteld. Uitvoerders op locatie nemen hiertoe zelf actie, actief en passief middels tijdschakeling. Geplande reductiemaatregel Op alle projecten bouwaansluitingen met groene stroom aanvragen. Door de geplande en genomen maatregelen verwachten wij een reductie van C02 van 1,25% in 5 jaar te behalen Zakelijk verkeer met privé- auto s ( scope2) Pagina 13 van 15

14 Medewerkers aanspreken op efficiënt rijgedrag en transporten wekelijks inplannen waardoor privé-auto s minder faal kilometers hoeven te maken. Geplande reductiemaatregelen: Navigatie-apparatuur instellen op de kortste route. Toolbox houden bewustwording efficiënt rijgedrag. Deze reductiemaatregel zou een besparing van 3,86 ton ofwel 3% in 5 jaar moeten opleveren. Via de website worden de doelstellingen en maatregelen gepubliceerd. BIJLAGE 1: GEGEVENSBRONNEN Pagina 14 van 15

15 BIJLAGE 2: WAGENPARK EN BRANDSTOFGEBRUIK Pagina 15 van 15

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Doc.naam: Rapport EXTERN CO 2 -systeem (periode 1 e helft 2014) 2014 H1 Datum: 20-11-2014 Pagina: 1 van 10

Doc.naam: Rapport EXTERN CO 2 -systeem (periode 1 e helft 2014) 2014 H1 Datum: 20-11-2014 Pagina: 1 van 10 Pagina: 1 van 10 Rapport EXTERN CO 2 -systeem Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO 14064-1), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie