5. Vergunningen 5.1. Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem 5.2. Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Vergunningen 5.1. Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem 5.2. Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen"

Transcriptie

1 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Partnerfirma's Procedure: Paragraaf:06.D. - Behoefte Verantwoordelijke eenheid:preventiedienst Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) Verantwoordelijke: Juergen Van-Moldergem/EU/BASF Revisie: 5 Revisiedatum: 20/05/2014 Status: ACTUEEL Identificatie: 110 RC-code: 5 Procesveiligheid Toepassingsgebied: BASANT, Strategische Partners, Contractoren Inhoud 1. Doel / Toepassingsgebied 2. Definitie 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Aanvrager 3.2. Dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) 3.3. Dienst Civiele Infrastructuur (PIP/C) 3.4. Bedrijfsleiding/Montageleiding 3.5. Dienst stroomverdeling (PIE) 3.6. Interventiedienst (LPO/B) 3.7. Dienst Layout Engineering Civil (PTL/C) 4. Maatregelen 4.1. Aanvraag voor het plaatsen van een niet-stationaire bouwvoorziening (NSBV) 4.2. Technische voorschriften voor niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) 5. Vergunningen 5.1. Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem 5.2. Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen Bijlagen pagina 1

2 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 2 1. Doel / Toepassingsgebied Het doel van deze wegwijzer is de aanwezigheid van Niet-Stationaire BouwVoorzieningen (NSBV) op het terrein te beperken tot wat absoluut noodzakelijk is en zo veel mogelijk te concentreren op de hiervoor voorziene locaties rekening houdende met de explosierisico s en de aanwezigheid van toxische producten in de omgeving. Deze KWM-wegwijzer beschrijft voor NSBV s op de site BASF Antwerpen: - de voorwaarden voor het plaatsen, - de aanvraag- en goedkeuringsprocedure voor het plaatsen, - de technische voorschriften, - de voorwaarden inzake officiële vergunningen (bouwvergunning, milieuvergunning, opslag radioactieve bronnen). Deze wegwijzer is van toepassing op alle NSBV s op de site BASF Antwerpen. 2. Definities Niet-stationaire bouwvoorziening (NSBV) Onder NSBV wordt o.a. verstaan de werfwagens, loodsen, sanitaire wagens, containers voor omkleedruimtes, eetruimtes, bureaus, magazijnen voor opslag van materiaal,... Overzicht werfplaatsen Onderhoud Afstellingen - Montage Het overzichtsplan is bijgevoegd in bijlage 1. Permanent steunpunt Is een locatie op de site BASF Antwerpen waar alle infrastructuur aanwezig is om een permanente huisvesting te voorzien voor contractoren. De toegelaten huisvestingsperiode per individuele contractor is beperkt tot de duur van het raamcontract, echter met een maximum van 5 jaar. De locaties zijn geasfalteerd en het volledige aanbod aan nutsvoorzieningen is aanwezig : water, afloop, stroom, telefonie, ethernet en stoom. Regionaal steunpunt Is een locatie op de site BASF Antwerpen waar alle infrastructuur aanwezig is om een tijdelijke (maximum 1 jaar) huisvesting te voorzien in het kader van investeringsprojecten en afstellingen. De locaties zijn geasfalteerd en een uitgebreid aanbod aan nutsvoorzieningen is aanwezig : water, afloop, stroom, telefonie en ethernet. Werfplaats voor Onderhoudsstops Is een locatie op de site BASF Antwerpen waar de infrastructuur aanwezig is om een tijdelijke huisvesting en/of opslagruimte te voorzien in het kader van investeringsprojecten en onderhoudsstops. De tijdelijke huisvesting kan enkel gebruikt worden in voorbereiding van en tijdens de montage- en onderhoudswerken. Men streeft er naar om volgende nutsvoorzieningen te voorzien pagina 2

3 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 3 : water, afloop en stroom. Toezichters- en materiaalknooppunt voor onderhoudsstops Is een locatie op de site BASF Antwerpen in de onmiddellijke nabijheid van een controlekamer die enkel tijdens onderhoudsstops mag gebruikt worden wanneer de installatie productvrij is en die enkel bedoeld is voor een zéér beperkt aantal personen. Hier zijn geen nutsvoorzieningen aanwezig. 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Aanvrager Bij de aanvraag van de NSBV De aanvrager is verantwoordelijk voor: Het volledig en correct invullen van het elektronisch aanvraagformulier voor plaatsen van een NSBV. De aanvraag van een NSBV loopt via het PIP-meldpunt op de microsite van Property & Facility Management. Voor strategische partners en contractoren zal het PIP-meldpunt ook toegankelijk zijn via de webbrowser in de CITRIX-omgeving. Opmerking : 1 aanvraag per alleenstaande module. Voorbeeld 1: indien er 3 koppelcontainers geplaatst worden, is er maar 1 aanvraag nodig. Voorbeeld 2: indien 2 losstaande containers geplaatst worden, dienen er 2 aanvragen ingevuld worden. Het op tijd indienen van de aanvraag. De aanvraag moet minimaal 14 dagen voor de aanvang van de plaatsing van de NSBV ingediend worden, dit dient ook de doorlooptijd van het goedkeuringsproces te zijn. Het aanduiden van de gewenste plaats op een blokveldtekening. Een blokveldtekening kan opgevraagd worden via LUCIAD of bij de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), C 770, tel Het nagaan of voor een NSBV een bouwtoelating moet aangevraagd worden. Hij raadpleegt hiervoor de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), C 770, tel Het aanvragen van een netwerk- en/of telefoonaansluiting op de BASF- Infrastructuur bij de firma BASF IT Services, tel 4444, en/of de dienst Telecom (PTW/T), tel De strategische partners staan zelf in voor een netwerk- en/of telefoonaansluiting op hun eigen infrastructuur Voor een netwerk- en/of telefoonaansluiting op de BASF-Infrastructuur contacteren zij de firma BASF IT Services, tel 4444, en/of de dienst Telecom (PTW/T), tel pagina 3

4 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 4 De controle en de naleving van de vergunnings- en milieuvoorschriften die van toepassing zijn op NSBV, o.a. de noodzakelijke melding (klasse 3) of de aanvraag van vergunning (klasse 2) inzake milieu bij de bevoegde instanties (zie ook paragraaf 5.1) Indien het een locatie betreft die geen permanent of regionaal steunpunt is, dan dient men steeds de interventiedienst (LPO/B), tel en de preventiedienst (LPP), tel te informeren over het aantal manuren per week voor de risico-inschatting. De berekeningswijze om het aantal manuren/week te bepalen voor het plaatsen van een NSBV is als volgt: a) aantal manuren voor personeel met uitsluitend een bureelfunctie: 40 u/ week b) aantal manuren voor het overige personeel: 10 u/week Opmerkingen: 1) De bovenvermelde manuren gelden voor een 5-dagen werkweek; bij werkzaamheden tijdens het weekend worden deze getallen telkens met 1/5 per dag verhoogd. 2) Bij de berekening kan ofwel één week genomen worden met de hoogste personeelsbezetting (vb. bij een zeer korte shut down van ca. 1 week) ofwel het gewogen gemiddelde van de 4 drukste weken (vb. bij shut downs van langere duur) De aanvraag van een tijdelijke vuurtoelating bij de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), C 770, tel Na verloop van de geldigheidsdatum moet de aanvraag hernieuwd worden. De toelating blijft maximum 1 jaar geldig. Bij de verlenging van een tijdelijke vuurtoelating of bij de aanvraag permanente vuurtoelating dient de goedkeuring te gebeuren door de interventiedienst (LPO/B). De aanvraag van de noodzakelijk vergunning inzake opslag van radio-actieve bronnen bij het FANC (zie ook paragraaf Bij de plaatsing van de NSBV De aanvrager is verantwoordelijk voor: Het aanbrengen van een alarmaffiche en een blustoestel in de NSBV. Deze alarmfiche is terug te vinden in bijlage 2 bij deze wegwijzer. Het aanbrengen van het registratieplaatje op de voorzijde van de NSBV (ter hoogte van een toegangsdeur De aanwezigheid van het attest keuring elektrische installatie door een erkend pagina 4

5 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 5 organisme, tenzij de NSBV geleverd wordt door de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T). Het ophangen van de eventueel aangevraagde vuurtoelating in de desbetreffende ruimte(s). Het controleren of de technische voorschriften volgens paragraaf 4.2. voldaan zijn, tenzij de NSBV geleverd wordt door de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) Tijdens het gebruik van de NSBV De aanvrager is verantwoordelijk voor: De jaarlijkse evaluatie of de NSBV nog noodzakelijk is. Het tijdig aanvragen (d.w.z. vóór het verlopen van de toegelaten termijn) van een verlenging van de verblijfsperiode. De verlenging dient eveneens aangevraagd te worden via een elektronische aanvraag. Het zo snel mogelijk (laten) verwijderen van de NSBV en het herstellen van het terrein in oorspronkelijke toestand na het verstrijken van de toegelaten termijn. Indien de NSBV geplaatst werd door de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), dan dient de aanvrager zelf contact op te nemen met deze dienst om de NSBV te laten verwijderen. Het regelmatig laten reinigen van de NSBV. Deze aanvraag kan ingelegd worden via het PIP-meldpunt. Het afvoeren van restafval conform de KWM-wegwijzer m.b.t. afvalbeheer Dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) De dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) kijkt in eerste instantie na of de aanvraag correct en volledig ingediend werd. Bijzonder aandacht gaat uit naar de aanwezigheid van een inplantingsplan en de juiste goedkeurder. De dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) heeft de mogelijkheid om de goedkeurder te wijzigen indien dit foutief werd ingevuld door de aanvrager. De dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) coördineert de behandeling van de aanvraag. Hierbij zorgen ze voor: het definitief vastleggen van de inplantingsplaats in overleg met de betrokken verantwoordelijken Bij permanente steunpunten: de dienst Civiele Infrastructuur pagina 5

6 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 6 (PIP/C) Bij regionale steunpunten: de dienst Multidisciplinary Construction & Maintenance (PTM). PTM controleert op eventuele conflictsituaties (geplande afstellingen, ) Bij werfplaatsen voor onderhoudsstops: De bedrijfsleiding/montageleiding. Bij knooppunten voor onderhoudsstops en toezichters: De bedrijfsleiding/montageleiding Andere: De bedrijfsleiding, Preventiedienst (LPP), Interventiedienst (LPO/B), Layout Engineering Civil (PTL/C) Het aanmaken van de registratieplaatjes. Het eventueel uitschrijven van een vuurtoelating. Het afleveren van de goedgekeurde opstellingstekening. Het afleveren van een verklaring dat de locatie door een bepaalde aannemer mag gebruikt worden. Deze verklaring is noodzakelijk voor de aannemer om een melding/vergunning in te dienen. De coördinatie voor de aansluiting van water, elektriciteit (mits voorleggen van keurigsattest) en afloop 3.4. Dienst Civiele Infrastructuur (PIP/C) Deze is verantwoordelijk voor het bepalen van de exacte inplantingsplaats op een permanent steunpunt in samenspraak met de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) Bedrijfsleiding/Montageleiding Deze is verantwoordelijk voor: het bepalen van de exacte inplantingsplaats op een werfplaats voor afstellingen en de knooppunten voor afstellingen en toezichters in samenspraak met de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) Dienst Stroomverdeling Deze dienst zorgt voor de elektrische aansluiting van de NSBV na voorlegging van een attest keuring elektrische installatie opgesteld door een externe dienst voor technische controles Interventiedienst (LPO/B) Voor aanvragen mbt het plaatsen van een NSBV op permanente of op regionale steunpunten is een risico-inschatting door LPO/B niet vereist. Voor aanvragen mbt het plaatsen van een NSBV op werfplaatsen voor afstellingen of op knooppunten voor afstellingen en toezichters is een risico-inschatting door de pagina 6

7 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 7 interventiedienst (LPO/B), in overleg met de preventiedienst (LPP), vereist, tenzij de NSBV een magazijn of materieelcontainer is. Voor aanvragen mbt het plaatsen van een NSBV op andere dan de hierboven vermelde plaatsen is steeds een risico-inschatting vereist ongeacht het type NSBV. Bij de risico-inschatting zijn volgende criteria van belang : explosieveiligheid, toxiciteit en realiseerbaarheid van het alarmplan Dienst Layout Engineering Civil (PTL/C) Voor aanvragen mbt het plaatsen van een NSBV op een toezichters en materiaalknooppunt of op een locatie niet conform het masterplan gaat de dienst Layout Engineering Civil (PTL/C) de aanwezigheid na van de benodigde nutsvoorzieningen. 4. Maatregelen 4.1. Aanvraag voor het plaatsen van een niet-stationaire bouwvoorziening (NSBV) De workflow voor de aanvraag wordt in bijlage 3 geïllustreerd. Bij goedkeuring of afkeuring wordt de aanvrager via geïnformeerd Technische voorschriften voor een NSBV Technische toestand De NSBV moeten in een naar algemene opvattingen behoorlijke technische toestand zijn. In het bijzonder moet een betrouwbare stabiliteit en dichtheid van de buitenmuren, vensters en daken gewaarborgd zijn. Het bouwwerk moet een algemeen verzorgde indruk nalaten Opstelling NSBV mogen niet onder pijpenbruggen geplaatst worden. NSBV staan niet binnen een afstand van 15 meter van leidingentracés. Afwijkingen worden enkel toegestaan door het Energiebedrijf. Is de NSBV gebouwd uit brandbaar materiaal dan zal er een vrije ruimte van minstens 3 meter blijven tussen de NSBV onderling. NSBV mogen geen belemmering vormen voor de bestaande stationaire blusinrichtingen. NSBV mogen slechts 2 bouwlagen hebben (gelijkvloers en 1 bovengrondse verdieping) Verwarming Enkel verwarming met stoom of elektriciteit is toegelaten. Verwarmingstoestellen moeten onmiddellijk kunnen uitgeschakeld worden. pagina 7

8 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 8 De verwarmingselementen zijn zodanig afgeschermd dat er geen brandgevaar of verbrandingsgevaar bestaat. De elementen moeten zo geplaatst worden dat er zowel tegenover de vloer als tegenover de wand een warmte-isolatie bestaat. Na de dagtaak sluiten de gebruikers deuren en ramen, en worden alle verwarmingstoestellen uitgeschakeld. In de omkleedruimten mag de verwarming eventueel aanblijven. Er wordt niets te drogen gehangen bovenop de verwarmingselementen Elektriciteit De aansluiting van de elektriciteit gebeurt vanuit een BASF stopcontacten-combinatie d.m.v. een rode 5-polige (230/400V) of een blauwe 3-polige (230V) CEE- stekker van aangepast vermogen. In de andere gevallen gebeurt de aansluiting via een bouwstroomkast die op de werf wordt ter beschikking gesteld. De NSBV is voorzien van een geschikte verdeelkast, die minstens volgende elementen bevat: een bereikbare algemene vermogenschakelaar. een algemene verliesstroomschakelaar met een aanspreekstroom van 30 ma (de algemene vermogenschakelaar kan vervallen indien de verliesstroomschakelaar voldoende bereikbaar is). smeltveiligheden of automaten volgens de geïnstalleerde kringen. De vaste installatie is opgebouwd uit veilig materiaal. Buitenverlichting is tweepolig onderbroken. Aftakkingen en aansluitingen gebeuren in aftakdozen met wartels. Minstens één stopcontact bevat een centrale penaarde. Gezien het laagspanningsnet van BASF van het type TN-S is, kan in afwijking op de algemene reglementering een éénpolige beveiliging van tweedraadse stroomkringen getolereerd worden. De indienststelling wordt gecoördineerd door de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), en slechts na voorleggen van een actueel keuringsattest van een erkend keuringsorganisme Blustoestellen In elke NSBV moet minimum 1 blustoestel met 6 kg of 9 kg ABC- poeder aanwezig zijn Gasflessen Gasflessen zijn in NSBV verboden. In werkplaatsen zijn slechts die gasflessen toegelaten, die voor het dagelijks gebruik nodig zijn. Alle andere gasflessen worden buiten opgeslagen volgens de aard van het gas en afgeschermd van rechtstreekse zonne-instraling en beveiligd tegen omvallen Gevaarlijke stoffen Opslag van brandbare vloeistoffen (vlampunt < 50 C) is verboden. pagina 8

9 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 9 Uitzonderingen dienen vooraf met de Interventiedienst (tel. 3366) besproken te worden. Van alle aanwezige stoffen moet een actuele MSDS-fiche voorgelegd worden. 5. Vergunningen Een BASF-bevestiging voor het toegestane gebruik van een bepaalde locatie op het BASF-terrein voor de melding/vergunningsaanvraag van een meldings- of vergunningsplichtige inrichting geplaatst door een strategische partner of contractor, kan op een eenvoudig verzoek bekomen worden bij de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), C 770, tel Alle kosten die voortvloeien uit het opruimen van milieuschade en het aanvragen van een vergunning zijn ten laste van de strategische partner of contractor Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem Voor de NSBV die geplaatst wordt op het contractorpark (G H1000) of op een decentraal steunpunt in het kader van een raamcontract dient de aanvrager na te gaan of er milieuvergunningsplichtige inrichtingen worden geplaatst en dient hij zelf in te staan voor de melding of vergunningsaanvraag bij de bevoegde instanties. In de niet-limitatieve lijst zijn de meest voorkomende rubrieken opgesomd die mogelijk van toepassing kunnen zijn. (bijlage 4) De officiële Vlarem-indelingslijst dient echter geverifieerd te worden. In principe worden er enkel activiteiten of inrichtingen toegelaten die onder de klasse 3 (=melding) vallen. Een afschrift van deze officiële melding dient samen met het register dat de opslaghoeveelheden beschrijft te worden overgemaakt aan de milieudienst (LPM), tel 2635, van BASF Antwerpen. Voor activiteiten of inrichtingen die onder klasse 2 (=vergunningsaanvraag)vallen, dient een expliciete goedkeuring door de milieudienst (LPM), tel 2635, van BASF Antwerpen te worden gegeven. De aanvrager dient vervolgens de vergunning aan te vragen bij de bevoegde instanties. Een kopie van de verkregen vergunning wordt aan de milieudienst van BASF Antwerpen (LPM), tel 2635, te worden bezorgd Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen Vergunningsaanvragen voor de opslag van radioactieve bronnen in NSBV van aannemers dienen vooraf met de Milieudienst (LPM), tel 2635, van BASF Antwerpen besproken te worden. Bij akkoord van BASF (afstemming met betrokken vakdiensten en/of extern deskundige) geeft deze laatste een schriftelijke toestemming aan de aanvrager. De aanvrager dient de vergunning aan te vragen bij de bevoegde instanties. Een kopie van de verkregen vergunning dient overgemaakt te worden aan de Milieudienst (LPM), tel pagina 9

10 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 10 Bijlagen Bijlage 1 - Overzicht werfplaatsen Onderhoud Afstellingen - Montage KWM Bijlage 1.pdf Bijlage 2 - Alarmfiche KWM Bijlage 2 - Alarmfiche.pdf Bijlage 3 - Workflow aanvraag NSBV Workflow aanvraag NSBV.pdf Bijlage 4 - Vlaremtechnische inrichtingen Nazicht: Akkoord : Juergen Van-Moldergem (30/04/ :34:55) Goedkeuring: Akkoord : Lieven Haegeman (30/04/ :50:28) Akkoord : Freddy Pardon (10/05/ :29:17) Bekrachtiging: Akkoord : Steven De-Regter (13/05/ :48:14) Akkoord : Guy Van-Wouwe (20/05/ :15:44) pagina 10

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/2012 22:03:24) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer

Nadere informatie

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning)

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning) Documenten KWM - Stellingvergunning (S-vergunning) (revisie 5, 30/04/2009 09:40:01) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden. 4. Maatregelen. Bijlage

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden. 4. Maatregelen. Bijlage BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Aannemers, Incidenten Bedrijfsdeel: Procedure: 06.11 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s Documenten KWM - Kenmerken van buisleidingen en opslagtanks (revisie 5, 30/04/2014 14:02:41) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling van producten

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 18 Aanwerving en opleiding Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Opleiding Procedure: 18.01 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 18 Aanwerving en opleiding Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Opleiding Procedure: 18.01 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 3.2. Dienst Gebouwentechniek

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 3.2. Dienst Gebouwentechniek Documenten KWM - Nooddouches en ogenspoelers (revisie 5, 21/10/2010 14:37:37) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 21 Planning en bouw van nieuwe installaties

Nadere informatie

Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1

Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1 Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop Profiel: KWM

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KW - eldingsplicht (aanmelden in het bedrijf) (revisie 6, 23/01/2012 10:35:58) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KW-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP GEGEVENS AANVRAGER Naam: Adres:......... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Email:. Rekeningnummer:... PLAATSGEGEVENS Adres installatie : idem als adres

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Pijpleidingengebied Procedure: 09.16 Paragraaf:09.A. - Vergunningen

Nadere informatie

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5.

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5. Bijlage 1: Procedure Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties INLEIDING World Trade Center Amsterdam is voorzien van diverse brandveiligheidinstallaties. Indien

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2017 dient ons vóór 1 februari 2018 te bereiken!) Naam + voornaam:... Adres:...

(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2017 dient ons vóór 1 februari 2018 te bereiken!) Naam + voornaam:... Adres:... AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT MILIEUMAATREGELEN 2017 (GROENDAK, ZONNEBOILER, HEMELWATERTON, HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF ENERGIEAUDIT/WARMTESCAN) (een aanvraagformulier voor milieumaatregelen

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING GEMEENTE UKKEL Milieu Contactpersoon: Roelens Conny Tel. : 02/348.68.65. - Fax 02/348.66.28. Mail : milieu4@ukkel.be AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen)

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) MILIEU Uw correspondent : Conny ROELENS Tel. : 02/348.68.65.- Fax. : 02/348.66.28 E-mail: croelens@ukkel.brussels AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Pijpleidingengebied Procedure: 09.16 Paragraaf:09.A. - Vergunningen

Nadere informatie

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie;

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie; Reglement betreffende het toekennen van studentenhuisvestingssubsidies ter bevordering van het behoud en vergroten van het aanbod aan kwalitatieve studentenkamers. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Toelatingsaanvraag in het kader van de organisatie van een evenement in een openbare ruimte

Toelatingsaanvraag in het kader van de organisatie van een evenement in een openbare ruimte Gemeente SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Toelatingsaanvraag in het kader van de organisatie van een evenement in een openbare ruimte Volledig en correct ingevuld terugsturen naar de dienst : Strategie Mobiliteit

Nadere informatie

Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap

Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap Reglement Inhoudstafel Klik op de artikels die u wil lezen. Artikel 1 Doel van het reglement...

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat door B.A.S.F. Antwerpen nv gevestigd te Scheldelaan 600 - haven 725, 2040 Antwerpen, een milieuvergunningsaanvraag

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen in een koperzone. Inhoudstafel

Aansluiting van eengezinswoningen in een koperzone. Inhoudstafel Aansluiting van eengezinswoningen in een koperzone 1 Maak uw woning(en) klaar voor de toekomst De behoefte aan razendsnel en stabiel internet neemt met de dag toe. Met het netwerk van Proximus maakt u

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1

Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1 Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer

Nadere informatie

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017 Toelagereglement Woningrenovatie Toelichting SVK november 2017 Inleiding Wat? Toelage voor renoveren woning renoveren studentenkamer functiewijziging naar een zelfstandige woning, inclusief renovatie De

Nadere informatie

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 november 2015 Bekendgemaakt op 17 december 2015 In werking getreden

Nadere informatie

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen nv Victor Peeters, Openbare- en Industriële Werken Zavelbosstraat 3 2200 Herentals datum 31 augustus 2012 ons kenmerk MLOV-2012-0067 - Poststuk PU-2012-00019086

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK

EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en Metingen (Geel) AANBESTEDINGSSPECIFICATIES VOOR DE HUUR VAN BUREELCONTAINERS OP DE SITE VAN GCO-IRMM.

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen Hospitawonen Aanleiding en doel van de wijziging De huidige tekst van het bouwreglement laat niet toe dat een eigenaar van een te beschermen eengezinswoning een kamer verhuurt, zelfs indien men als eigenaar

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

Werkvergunning Carbolim

Werkvergunning Carbolim Werkvergunning Werkvergunning Carbolim Algemeen Werkvergunningen worden aangemaakt voor alle werkzaamheden op Carbolim terrein waarbij bijzondere risico s en gevaren bestaan. Normale dagelijkse operationele

Nadere informatie

Premiestelsel beveiliging woningen

Premiestelsel beveiliging woningen Lokale Politie Zaventem Gemeente Zaventem Preventiedienst Premiestelsel beveiliging woningen Procedure Reglement PREMIESTELSEL INBRAAKBEVEILIGING WONINGEN REGLEMENT - PROCEDURE Met ingang van de inwerkingtreding

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Wijzigen van het aantal woongelegenheden

Wijzigen van het aantal woongelegenheden Wijzigen van het aantal woongelegenheden In de loop der tijd zijn heel wat grote panden onderverdeeld in meergezinswoningen. Veel van deze opdelingen gebeurden zonder bouwvergunning of stedenbouwkundige

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen BIJLAGE 1 Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen 0. Indeling van de inrichtingen. De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën: - Categorie 1: de lage gebouwen: dit wil zeggen gebouwen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 Besluit A-punt KENNIS GENOMEN stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz.

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 9 1. ONDERWERP - Voorzorgen tegen electrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door electriciteit. - Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten

Nadere informatie

Gemeente SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Verantwoordelijke: Isabelle GILBERT: Tel: 02/ Fax: 02/

Gemeente SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Verantwoordelijke: Isabelle GILBERT: Tel: 02/ Fax: 02/ Met huur van materiaal Gemeente SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Toelatingsaanvraag in het kader van de organisatie van een evenement in de Openbare Ruimte Volledig en correct ingevuld terugsturen naar de dienst

Nadere informatie

Procedure. P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen

Procedure. P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen Procedure P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving Doel Toepassingsgebied Proceseigenaar Procescoördinator Versiedatum Procesinformatie Dit proces is er omdat het gebruik van gevaarlijke

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Richtlijn druktoestellen 97/23/EG

Richtlijn druktoestellen 97/23/EG Richtlijn druktoestellen 97/23/EG PED in de praktijk Stoomdag Energik 18-05-06 nmouling@vincotte.be 1 INHOUD Presentatie van de PED: - Doel - Toepassingsgebied - Essenciële veiligheidseisen - Klassificatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270 Rapportnummer 87461 Nederlandstalige versie : V_7_NL_20161205 Origineel exemplaar Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 24/08/2017

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Vereisten werkwijze... 2 4.1.1 Laag

Nadere informatie

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden DataCenter Fryslân DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden Versie 1.4, februari 2010 1 Afkortingen en begrippen... 3 2 Beveiliging DataCenter... 4 2.1 OBSERVATIE VIA VIDEOSYSTEEM...

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen.

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-19 Datum : 11/05/01 Editie : 1 Betreft : Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2 KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-16 Datum : 03/2002 Uitgave : 2 Betreft : Voorschriften inzake het onderhoud van vrije warmerluchtballonnen

Nadere informatie

Pagina 1 of 5 EK 1. Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

Pagina 1 of 5 EK 1. Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie DIFFERENTIEELSCHAKELAAR Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 14/06/2017 Inspecteur: Ben Grossen Mentor: Levi Installateur: - Datum verslag: 14/06/2017

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit KENNIS GENOMEN A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KWM - Hijswerkzaamheden (revisie 0, 2005-06-10 15:34:22) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden:

Nadere informatie

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen NV Total Petrochemicals Antwerpen Haven 343 - Scheldelaan 2-4 Antwerpen 2030 Antwerpen 3 datum kenmerk MLOV/07-91/ES - Poststuk 07-65056 contactpersoon

Nadere informatie

Politieverordening preventie van brand en

Politieverordening preventie van brand en Politieverordening preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen In deze folder vind je alle nodige informatie over wettelijke verplichtingen op het vlak van brand- en ontploffingspreventie

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

TC01_INK_LV01_CONDITIONSSPECIAL_LEFT NL

TC01_INK_LV01_CONDITIONSSPECIAL_LEFT NL NEU7 SO10 TEXTS Special Conditions LV01-1 - TC01_INK_LV01_CONDITIONSSPECIAL_LEFT NL DE BIJZONDERE AANKOOPVOORWAARDEN VAN VYNOVA Tessenderlo NV 1. Definities Aankoper: VYNOVA Tessenderlo NV met maatschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

INFRASTRUCTUUR - KWALIFICATIESTELSEL

INFRASTRUCTUUR - KWALIFICATIESTELSEL HAVENBEDRIJF ANTWERPEN NV van publiek recht Infrastructuur INFRASTRUCTUUR - KWALIFICATIESTELSEL Het uitvoeren van waterbouwkundige werken in de haven van Antwerpen Inzage van de documenten. Voor bijkomende

Nadere informatie

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Pagina : 1 van 6 RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Inhoudsopgave 1. Doel en toepassingsgebied 2. Principes 3. Indienen van een werkplan 4. Inhoud van het werkplan 4.1. Een duidelijke en overzichtelijke

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 25 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 79, 80, 85, 96, 104, 126 en 131 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties ALBERT II,

Nadere informatie

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Nieuwsbrief MilieuTechnologie, december 2000 (Kluwer, jaargang 7, nummer 11) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, TREVI nv Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Vorig jaar werden een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Tijdelijk reglement voor het behandelen van tweedehands voertuigen in de haven van Antwerpen. Voor de periode van 1 juli 2011 tot 31 december 2011

Tijdelijk reglement voor het behandelen van tweedehands voertuigen in de haven van Antwerpen. Voor de periode van 1 juli 2011 tot 31 december 2011 Tijdelijk reglement voor het behandelen van tweedehands voertuigen in de haven van Antwerpen. Voor de periode van 1 juli 2011 tot 31 december 2011 Art 1 Definities : Art 1.1 : Tweedehands voertuig: Tweedehands

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie