Brandmeldcentrale BSL8C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandmeldcentrale BSL8C"

Transcriptie

1 Brandmeldcentrale BSL8C Gebruikershandleiding deel A Bedieningshandleiding

2 Gebruikershandleiding van de Brandmeldcentrale BSL8C Gebruikershandleiding van de Brandmeldcentrale BSL8C Algemeen Beschrijving Opbouw van de brandmeldcentrale Bediening algemeen Bediening voor alle voorkomende bedrijfstoestanden De rusttoestand van de brandmeldcentrale De alarmtoestand Alarmweergave Uitzetten van de akoestische signalering Uitlezen van het alarmgeheugen Herstellen alarm van een meldergroep Storingstoestand Storingsweergave Uitzetten van de interne akoestische signalering Storingsmeldgroepen Uitschakelen c.q. inschakelen van delen v.d. centrale Uitschakelen c.q. inschakelen van een meldgroep Uitschakeling c.q. inschakeling van de hoofdmelderuitgangen Uitschakelen c.q. inschakelen van de externe alarm uitgangen Vertraagde hoofdmelderuitgang Hoofdmelderuitgang in tweegroepsafhankelijkheid Uitlezen van de alarmtellerstand Bediening van een stuurgroep Uitschakelen c.q. inschakelen van een stuurgroep Testen en revisie Testen van de brandmeldcentrale functies Testen van de hoofdmelderuitgangen Testen van de externe alarmering Testen van de interne zoemer/lampentest Testen van een meldgroep Revisie In revisie schakelen van een meldgroep Het beëindigen van de revisie Noodbedrijf Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 2 van 13

3 1 Algemeen De brandmeldcentrale vormt de kern van elke brandmeldinstallatie. Hierop worden alle onderdelen van het systeem aangesloten, zoals handbrandmelders, automatische brandmelders en alarmgevers. Het systeem wordt bediend via het bedieningspaneel van de brandmeldcentrale. Daarnaast kunnen doormeldsystemen en overige aan te sturen voorzieningen zoals branddeuren, luchtbehandelingsystemen en blusinstallaties worden aangesloten. 1.1 Beschrijving De BSL8C is een modulair opgebouwde, microprocessorgestuurde brandmeldcentrale. Op de BSL8C kan men maximaal 8 vrij programmeerbare meldergroepen aansluiten. Door deze eigenschappen is de brandmeldcentrale uitermate geschikt voor kleine brandmeldsystemen. Op de BSL8C kunnen ionisatie-, en optische rookmelders, thermische melders en/of handmelders worden aangesloten. De brandmeldcentrale registreert brandmeldingen. Deze kunnen automatisch worden doorgemeld naar de brandweer via de hoofdmelderuitgang. Tevens is het mogelijk via de software bewaakte sturingen uit te voeren. Bijvoorbeeld het sluiten van branddeuren, het openen van rookluiken, het uitzetten van airconditioning. Voor deze sturingen is groep 8 gereserveerd. Deze kan m.b.v. een optionele uitbreidingskaart als stuurgroep worden geprogrammeerd. Tevens beschikt de brandmeldcentrale standaard over de mogelijkheid om via een digitale uitlezing (twee digits) de exacte plaats van de brandhaard te lokaliseren. Opmerking: voor melderidentificatie dient er in elke melder een extra module (nummergever) geplaatst te worden. Het voordeel van melderidentificatie is dat het tijdbesparend werkt voor de hulpverlenende instanties, daar niet alle melders van de groep gecontroleerd dienen te worden. De centrale heeft verder bijzondere kenmerken zoals: het testen van het alarm criterium, éénmansrevisie, automatische dubbelcheckgroepen, het opslaan van alarmen in chronologische volgorde, automatische diagnosetest, vertraagde hoofdmelderuitgang etc. Door automatische dubbelcheckgroepen beperkt men het aantal valse alarmen. Komt de eerste keer het alarm binnen dan zal de groep dit registreren maar nog niet doormelden. Op dat moment gaat een wachttijd lopen. Is het alarmcriterium na afloop van deze wachttijd nog aanwezig dan pas wordt het alarm verwerkt. In de eenmansservice-mode worden proefalarmen in een bepaalde meldergroep automatisch hersteld. Het resterende deel van de installatie blijft tijdens deze onderhoudswerkzaamheden volledig in werking. De elektronische alarmteller registreert het totaal aantal alarmen welke binnen zijn gekomen. De actuele alarm tellerstand kan worden opgevraagd m.b.v een druk op de "TELLER/GEHEUGEN" knop. De brandweer kan via de hoofdmelderuitgang gealarmeerd worden. Activering van de hoofdmelderuitgang kan tweegroepsafhankelijk plaatsvinden. De centrale bezit de mogelijkheid om 10 van deze tweegroepsafhankelijkheden te programmeren. Alle aan de centrale gekoppelde meldergroepen zijn middels een tweedraadssysteem aan de centrale gekoppeld. Door deze twee draden vloeit een continue ruststroom waardoor kort- of aardsluitingen en/of draadbreuken direct worden herkend. De spanningsverzorging van de brandmeldcentrale vindt plaats m.b.v. netspanning en back-up accu's. Het bijladen van de accu's vindt automatisch plaats en is temperatuur gecompenseerd. Uitval van de net- of accuspanning heeft een storing tot gevolg; de werking van de centrale wordt echter niet beïnvloed. Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 3 van 13

4 2 Opbouw van de brandmeldcentrale De brandmeldcentrale BSL8C bestaat uit 2 modulen, de centrale verwerkingsmodule en de weergavebedieningsmodule, deze zijn met elkaar verbonden via een flatkabel De centraleverwerkings module is opgebouwd uit een processor gedeelte, de gestabiliseerde voeding, een acculaadprint, de relais voor verzamelmeldingen en een bewakingscircuit voor de externe verbruikersaansluitingen. Deze module is op een montageplaat bevestigd voor in de standaard BSL8C kast. De weergave-bedieningsmodule bestaat uit een uitleesdisplay, een toetsenbord met de bijbehorende autorisatiesleutel. Deze module is standaard ingebouwd in de deur van de behuizing. Standaard wordt een gelakte stalen wandbehuizing toegepast, welke beschikt over een afsluitbare deur. De behuizing biedt voldoende plaats aan twee noodstroomaccumulators. Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 4 van 13

5 3 Bediening algemeen De bediening van de brandmeldcentrale is toegankelijk wanneer men een autorisatiesleutel heeft. Door de autorisatiesleutel 90 graden met de klok mee te draaien kan de gebruiker (systeembeheerder) de centrale bedienen. De in alarm te bedienen opties (resetten van de slowwhoop, het starten van de vertragingstijd en het oproepen van de alarmteller toestand) zijn zonder sleutel te bedienen. Afhankelijk van hun functie zijn de toetsen met verschillende kleuren (4 stuks) aangegeven. Hieronder worden de kleuren en functies van de toetsen nader besproken. De witte toetsen voeren een directe actie uit, b.v. het uitlezen van de alarmteller door het indrukken van de "TELLER GEHEUGEN" toets. De zwarte toetsen selecteren een optie. Deze optie kan nu bewerkt worden door een functietoets in te drukken. Bijvoorbeeld het uitschakelen van een hoofdmelder door achtereenvolgens de zwarte toets "HOOFDMELDER" en hierna de groene toets "AAN/UIT" in te drukken. De groene toetsen zijn functietoetsen, welke een eerdere bediening uitvoeren, b.v testen van een meldergroep door het indrukken van de toets "TESTEN". De rode toetsen "VERTRAGING" zijn een uitzondering. Dit wordt nader besproken in het menu "VERTRAAGDE HOOFDMELDERUITGANG". Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 5 van 13

6 4 Bediening voor alle voorkomende bedrijfstoestanden 4.1 De rusttoestand van de brandmeldcentrale De rusttoestand van de brandmeldcentrale wordt weergegeven door het branden van de led "IN BEDRIJF" in het veld "SYSTEEMTOESTAND". Afwijkingen van de rusttoestand, zoals storing, alarm etc. worden aangegeven door het branden c.q. knipperen van de leds (verzamelmelding of individuele melding). Zijn delen van het brandmeldsysteem niet in bedrijf (b.v. hoofdmelder uitgeschakeld) dan wordt dit kenbaar gemaakt door het knipperen van de groene in bedrijf led. 4.2 De alarmtoestand Alarmweergave Registreert de alarmcentrale een alarmcriterium dan is de weergave hiervan als volgt. De led "ALARM" in het "SYSTEEM STATUS" veld licht op. De zoemer zal een intermitterend geluidssignaal weergeven. De slow whoops C.q. sirenes worden geactiveerd. De led "HOOFDMELDER" in het veld "BRANDWEER" brandt (zie ook punt 4.5 vertraagde hoofdmelder). In het geval dat de hoofdmelderuitgang geprogrammeerd is als twee-groepen afhankelijk, licht deze led pas op nadat de alarmmelding van de tweede groep ontvangen is. De bijbehorende rode alarmled van de groep licht op. Het nummer van de meldergroep, van de eerste alarmmelding, word digitaal op het display (met decimale punt als eerste alarm kenmerk) getoond Uitzetten van de akoestische signalering Door het bedienen van de toets (minstens drie seconden inhouden) "HERSTEL/TEST" in het veld n AKOEST ALARM" wordt de externe alarm uitgang (b.v. slow whoop, sirene) uitgeschakeld. Bij binnenkomst van een nieuw alarm wordt de externe alarmuitgang opnieuw geactiveerd en kan op de hierboven beschreven wijze gedeactiveerd worden Uitlezen van het alarmgeheugen Bevinden zich meerdere groepen in alarm, dan wordt naast de individuele optische statusweergave per groep m.b.v een rode led, ook de eerste geregistreerde alarmmelding digitaal op het display getoond. De andere alarmmeldingen worden opgeslagen en kunnen met behulp van het indrukken van de toets "TELLER/GEHEUGEN" in het veld "BEDIENING" opgevraagd worden. Bij het indrukken van de "TELLER/GEHEUGEN" toets verschijnt de actuele alarmtellerstand, bij het loslaten van de toets verschijnt de volgende alarmmelding met het groepsnummer, eventueel voorzien van een meldernummer. Uitschakeling van.een meldergroep welke zich in alarm bevindt, heeft tot gevolg dat deze uit het alarmgeheugen wordt gewist zodat deze niet meer wordt weergegeven Herstellen alarm van een meldergroep Door het uitschakelen van de meldergroep welke zich in alarm bevindt wordt deze groep hersteld; de individuele rode alarmled van deze groep wordt gedoofd en de digitale aanwijzing in het display wordt verwijderd. Was alleen deze meldergroep in alarm, dan doven tevens de leds "ALARM" in het veld "SYSTEEM STATUS" en "DOORMELDING" in het veld "BRANDWEER". Waren er echter meerdere meldergroepen in alarm dan wordt automatisch de volgende in alarm verkerende groep weergegeven (zie ook punt 4.2.3). Voor het in- c.q. uitschakelen van een groep zie punt Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 6 van 13

7 4.3 Storingstoestand Elke storing welke optreedt in het brandmeldsysteem wordt als volgt aangegeven. De led "STORING" in het veld "SYSTEEM STATUS" licht op. De zoemer zal een ononderbroken toon weergeven. Tevens zal het oplichten van de storingsled in een van de velden de exacte lokalisering van de storing mogelijk maken Storingsweergave De hierna genoemde storingen worden op de volgende wijze weergegeven. "INT STORING" in het veld "SYSTEEMTOESTAND": als bij de zelfdiagnose een hardwaredefect is ontdekt. Door het uitlezen van de foutcode door een servicetechnicus kan de fout worden gelokaliseerd. "STORING/UIT" in het veld "BRANDWEER": bij storing van een hoofdmelder, of de verbindingsleiding naar de uitgang toe. "STORING NET" in het veld "VOEDING": bij netuitval c.q. defecte netzekering. "STORING BATTERIJ" in het veld "VOEDING": bij lege noodstroom accu's, defecte noodstroomaccu-zekering of storing aan de bekabeling naar de noodstroom accu's. "STORING 24V EXT" in het veld "VOEDING": bij storing aan externe spanningsverzorging c.q defecte zekering "AARDSLUITING" in het veld "VOEDING": kortsluiting van de aardverbinding bij een module. "STORING/UIT" in het veld "AKOEST.ALARM": bij storing aan de externe alarmuitgangen, of de verbindingsleidingen hiernaar toe. Storingen van de meldgroepen {draadbreuk of kortsluiting} worden in de velden "MELDGROEPEN" met knipperende leds van de betreffende groepen weergegeven. N.B.: Het oplichten van de hierboven beschreven leds geeft een storing aan, het knipperen van dezelfde leds geeft een afschakeling weer Uitzetten van de interne akoestische signalering Door het bedienen van de toets "HERSTEL/TEST" in het veld " AKOEST.ALARM" schakelt de zoemer uit. Bij de binnenkomst van een nieuwe storing wordt de interne zoemer opnieuw geactiveerd en kan op dezelfde wijze worden gereset. Wordt de interne akoestische signalering niet hersteld dan wordt deze automatisch na 15 minuten hersteld. Zolang echter de storing nog aan staat, wordt in tijdsafstanden van ca. 15 minuten het akoestisch signaal kort geactiveerd Storingsmeldgroepen Het is mogelijk om op de brandmeldcentrale storingsmeldingen aan te sluiten. Hiertoe dient men bij de inbedrijfsname de betreffende meldgroepen te programmeren als storingsmeldgroepen. Het verwerken van de signalen afkomstig van zo een meldgroep is ongeveer gelijk aan die van een gewone alarmmeldgroep, met het onderscheid dat bij het registreren van het alarmcriterium (storingsmeldcontact geactiveerd), niet "ALARM" maar "STORING" wordt doorgemeld. Het herstellen van een storingsmelding volgt door het uitschakelen van de betreffende groep.(zie ook punt 4.4.1) Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 7 van 13

8 4.4 Uitschakelen c.q. inschakelen van delen v.d. centrale Uitschakelen c.q. inschakelen van een meldgroep Door indrukken van het meldgroepnummer (1 t/m 8) in het veld "MELDERGROEPEN" wordt de te schakelen groep geselecteerd. Met de toets "AAN/UIT" wordt de geselecteerde groep uitgeschakeld. De led van de meldgroep geeft de uitschakeling weer door constant te knipperen. Het opnieuw bedienen van de "AAN/UIT" toets heeft tot gevolg dat de meldgroep weer wordt ingeschakeld. De led van deze meldgroep gaat uit Uitschakeling c.q. inschakeling van de hoofdmelderuitgangen Door het bedienen van de toets "HOOFDMELDER" in het veld "BRANDWEER" (selectie) en het hierna bedienen van de toets "AAN/UIT" (functie) wordt de hoofdmelderuitgang uitgeschakeld. Door het knipperen van de led "STORING/UIT" in het veld "BRANDWEER" wordt deze toestand weergegeven. OPMERKING: IS DE HOOFDMELDER UITGESCHAKELD DAN WORDT EEN ALARMMELDING NIET VIA DEZE HOOFDMELDERUITGANG DOORGEMELD. Wordt de toets "AAN/UIT" opnieuw bediend, dan wordt de hoofdmelderuitgang weer ingeschakeld, de led "STORING/UIT" in het veld "BRANDWEER" dooft, meldingen worden nu wel weer doorgemeld via de hoofdmelderuitgang. Uitschakeling van hoofdmelderuitgang is niet mogelijk in de alarmtoestand Uitschakelen c.q. inschakelen van de externe alarm uitgangen Door het bedienen van de zwarte toets "EXTERN" in het veld "AKOEST.ALARM" (selectie) en het daarna bedienen van de toets "AAN/UIT" (functie) wordt de externe alarmering uitgeschakeld. Door het knipperen van de led "STORING/UIT" in het veld "AKOEST.ALARM" wordt deze toestand weergegeven. Bij een alarmmelding worden de hierop aangesloten alarmeringen niet geactiveerd. Wordt de toets " AAN/UIT" opnieuw bediend dan wordt de externe alarmering weer ingeschakeld. Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 8 van 13

9 4.5 Vertraagde hoofdmelderuitgang Door een melding vertraagd door te melden naar de brandweer krijgt de gebruiker de kans om bij een alarm van een automatische groep de situatie in ogenschijn te nemen en zelf te bepalen of de brandweer moet uitrukken. Wordt na binnenkomst van een alarm de "HERSTEL/TEST" knop bediend dan vindt de doormelding eerst plaats nadat de voorgeprogrammeerde interventietijd is verlopen. Tijdens de interventietijd knippert de led "VERTRAGING" in het veld "BRANDWEER". Wordt de "HERSTEL/TEST" toets niet bediend binnen 1 minuut, dan treedt de zogenaamde dodemansschakeling in werking. Hierdoor vindt directe doormelding naar de brandweer plaats. Vertraagde doormelding is alleen toepasbaar indien aan de volgende criteria is voldaan.. als de vertragingstijd bij de inbedrijfsname van de brandmeldcentrale door de technicus is geprogrammeerd als de vertragingstijd aan staat (dagsituatie) Om de vertragingstijd in te schakelen draait men de sleutel in de autorisatiestand (90 graden naar rechts) en bedient men de toets "VERTRAGING" in het veld "BRANDWEER". Is de vertraging actief dan brandt de led "VERTRAGING" in het veld "BRANDWEER" (dagsituatie). Wordt de toets "VERTRAGING" nogmaals bediend dan is de vertragingstijd niet actief en de led "VERTRAGING" is gedoofd (nachtsituatie). Een binnenkomend alarm wordt direct doorgemeld. Alarmmeldingen van handmelders of alarmmeldingen afkomstig van tweegroepen afhankelijke automatische melders worden direct doorgemeld naar de brandweer. Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 9 van 13

10 4.6 Hoofdmelderuitgang in tweegroepsafhankelijkheid Is de doormelding via de hoofdmelderuitgang geprogrammeerd als zijnde tweegroepsafhankelijk, dan zal de doormelding naar de brandweer pas plaatsvinden op het moment dat twee groepen welke samen als tweegroepsafhankelijk zijn geprogrammeerd zich in alarm bevinden. Het programmeren (max. 1 0 stuks) van tweegroepsafhankelijke groepen gebeurt voor de inbedrijfsname. 4.7 Uitlezen van de alarmtellerstand De som van alle geregistreerde alarmmeldingen kan weergegeven worden door de toets "TELLER/GEHEUGEN" in het veld "BEDIENING" in te drukken. Zolang men de toets indrukt ziet men de alarmtellerstand. 4.8 Bediening van een stuurgroep De bediening van een stuurgroep (als de extra print (optie) is ingebouwd) is hetzelfde als de bediening van een meldgroep Uitschakelen c.q. inschakelen van een stuurgroep Door het indrukken van de "STUURGROEPTOETS" 8 in het veld "MELDGROEP" wordt de stuurgroep geselecteerd. Door het indrukken van de toets "IN/UIT" wordt de stuurgroep uitgeschakeld, de storingsled geeft deze uitschakeling aan. Door het nogmaals indrukken van de toets "IN/UIT" wordt de stuurgroep weer ingeschakeld, de storingsled gaat uit en de stuurgroep is weer actief. Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 10 van 13

11 5 Testen en revisie 5.1 Testen van de brandmeldcentrale functies Alle belangrijke onderdelen worden automatisch in korte afstanden getest. De resultaten worden beoordeeld en storingen welke worden geconstateerd worden direct aangegeven. Tevens is het mogelijk om de belangrijkste functies manueel te testen. Om de test manueel uit te voeren dient de autorisatiesleutel in de horizontale stand te staan. BELANGRIJK: TESTEN DUREN ZOLANG DE TOETS WORDT INGEDRUKT. MET HET LOSLATEN VAN DE TOETS WORDT DE LOPENDE TEST AFGEBROKEN. DOOR HET OPNIEUW BEDIENEN VAN DE TEST TOETS START DE TESTPROCEDURE OPNIEUW Testen van de hoofdmelderuitgangen Door het bedienen van de toets "HOOFDMELDER" in het veld "BRANDWEER" (selectie) en het hierna indrukken van de toets "TESTEN" (functie), checkt men of het uitgangscircuit een draadbreuk en kortsluiting herkent.. Eerst wordt een draadbreukcriterium gesimuleerd. Gecheckt wordt of dit als storing wordt herkend. Op het display verschijnt dan een "U" (voor onderbreking). Hierna wordt het kortsluitcriterium gesimuleerd, in het display verschijnt een "S" en weer wordt er gekeken of dit als storing wordt herkend. Als laatste wordt er getest of de doormelding functioneert. Dit wordt weergegeven door een "A" in het display en het knipperen van de led "DOORMELDING". Let op: de daadwerkelijke doormelding vindt niet plaats Testen van de externe alarmering Door het bedienen van de toets "EXTERN" in het veld "AKOEST.ALARM" (selectie) en het hierna indrukken van de toets "TESTEN" (functie), checkt men of het uitgangscircuit een draadbreuk en kortsluiting herkent. De aangesloten externe alarmeringen (slow whoop, sirene) worden geactiveerd om er zeker van te zijn dat de externe alarmeringen daadwerkelijk naar behoren functioneren. De externe alarmering blijft geactiveerd totdat de gebruiker de knop "TESTEN" niet meer indrukt Testen van de interne zoemer/lampentest Zolang als de toets "HERSTEL/TEST" in het veld "AKOEST.ALARM" wordt ingedrukt worden de interne zoemer en het optische alarm en de storingsweergave geactiveerd. Tevens wordt de lampentest uitgevoerd. Een defecte optische weergave kan hierdoor snel worden gelokaliseerd Testen van een meldgroep De te testen meldgroep wordt geselecteerd door ingave van het groepsnummer via het toetsenbord. Door het indrukken van de toets "TESTEN" wordt gecheckt of de groep een storing- c.q. alarm criterium herkent en als dusdanig verwerkt. Eerst wordt een draadbreukcriterium gesimuleerd. Gecheckt wordt of dit als storing wordt herkend. Dit wordt weergegeven door een "U" in het display. Hierna wordt een kortsluitcriterium gesimuleerd. Dit wordt weergegeven door een "S" in het display. Tenslotte wordt gecheckt of een alarmcriterium wordt herkend en de verwerking hiervan correct is. Functioneert alles naar behoren dan wordt dit weergegeven door het oplichten van de bijbehorende optische statusleds, tevens verschijnt er een A" in het display. Wordt de test langer dan 10 seconden uitgevoerd dan resulteert dit in een echt alarm. Opmerking: Bij een testalarm worden de hoofdmelderuitgangen en de externe alarmeringen niet geactiveerd, wel wordt de alarmtellerstand bijgewerkt. Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 11 van 13

12 5.2 Revisie Bij het in revisie schakelen van een meldgroep wordt enerzijds de verwerking van een binnenkomend alarm geblokkeerd en anderzijds wordt het geregistreerde alarm van de zich in revisie bevindende groep optisch aangegeven en na 8 seconden automatisch hersteld. Door deze maatregelen kunnen alle melders van deze groep welke zich in revisie bevinden getest worden op hun alarmcriterium. Alarmen van andere meldgroepen worden niet beïnvloed door de in revisie verkerende groep. Wordt een alarm geregistreerd van een andere meldgroep, dan wordt automatisch de zich in revisie bevindende groep uitgeschakeld In revisie schakelen van een meldgroep Door het in drukken van de te testen meldgroep (selectie) en het hierna bedienen van de "REVISIE" toets (functie), wordt de meldgroep in revisie geschakeld. Er kan zich altijd maar één meldgroep in revisie bevinden; alle andere meldgroepen verwerken alarmen en storingen op de normale wijze. De meldgroep welke zich in revisie bevindt wordt optisch weergegeven door het branden van de storingsled van deze groep. Tevens brandt de led "REVISIE" en knippert de "IN BEDRIJF" led in het veld "SYSTEEM STATUS". De groene "IN BEDRIJF" led knippert omdat er een uitschakeling heeft plaats gevonden (immers een meldgroep in revisie verwerkt een alarm niet) Het beëindigen van de revisie Om een zich in revisie bevindende groep weer in de normale bedrijfstoestand te schakelen, dient de meldgroep eerst uitgeschakeld en hierna ingeschakeld te worden. Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 12 van 13

13 6 Noodbedrijf De brandmeldcentrale voert in korte tijd verschillende automatische testen uit. In deze tests worden de meeste functies getest. Word bij deze test een fout geconstateerd die de brandbeveiliging kan beïnvloeden, dan gaat de centrale in noodbedrijf over. Deze bedrijfstoestand word aangeduid door het knipperen van "NOODVOEDING" in het veld "SYSTEEM STATUS" en ook wordt het interne storingssignaal geactiveerd. Het storingssignaal kan uitgeschakeld worden door de autorisatiesleutel te bedienen. Een verdere bediening van de centrale is niet mogelijk. De storing kan alleen door servicepersoneel opgelost worden. Ook in deze bedrijfstoestand is zeker gesteld dat de alarmen van een brandmelder worden herkend en als verzamelmelding en separate melding optisch worden Gebruikershandleiding BSL8C Pagina 13 van 13

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding ( V1.2 17/03/98 ) PRODUCT CODE : LFFP801 FP800 Gebruikershandleiding V1.2 Wat te doen in geval van brandalarm. Uitschakelen akoestisch alarm Druk op toets

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENINGSINSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE Blz Onderwerp 2 Aanzicht bedieningsgedeelte 3 Overzicht signaleringen en bedieningen 6 Het uit- en inschakelen van groepen, melders en relais 7 Het opvragen van een toestand en overzicht

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzi gingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708

NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708 NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708 April 2002 Brandmeldcentrale 708 Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone Bedieningshandleiding FC 0/ zone Bedieningshandleiding FC00 Overzicht indicatie... Overzicht bediening... 5 Normaalbedrijf... 6 stoestand DAG / NACHT... 7 5 Wat te doen bij brandalarm... 8 6 Meldergroepen

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 8000X In het logboek dienen alle meldingen, storingen,

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek Toonaangevend in veiligheid Detect 3004 De juiste mensen op de juiste plek BEDIENINGSINSTRUCTIE BRANDMELDCENTRALE SYSTEEM 3000 2.1 Normale bewakingstoestand 2.2 Alarm De groene lampen "netvoeding" en "in

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Bedieningshandleiding FC00-E SR Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale BC06 November 2010 Wijzigingen voorbehouden 00049.1010 Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd

Nadere informatie

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V.

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V. 006 Ajax Brandbeveiliging B.V. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Ajax Brandbeveiliging B.V. mag niets deze gave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010 INHOUDSOPGAVE EN INLEIDING Blz Onderwerp 1 leiding 2 Algemene signaleringen 3 3 Signalering van storingen 4 stoetsen 5 - en inschakelen van een meldergroep 6 - en inschakelen van een relais dicatie van

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE. BRANDMELDCENTRALE TYPE IQ8Control C/M. Inhoudsopgave: Onderwerp. 2 Aanzicht bedieningsgedeelte

BEDIENINGSINSTRUCTIE. BRANDMELDCENTRALE TYPE IQ8Control C/M. Inhoudsopgave: Onderwerp. 2 Aanzicht bedieningsgedeelte Inhoudsopgave: Blz Onderwerp 2 Aanzicht bedieningsgedeelte 3 Vrijgave bediening, Indicatoren voor brandalarm, vooralarm, storing, uitschakelen. 4 Uitleeseenheid voor groepen, Bedieningsknoppen Reset centrale,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel 1 Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC1002 A FC1004 A FC1008 A FC1012 A

Bedieningshandleiding FC10 FC1002 A FC1004 A FC1008 A FC1012 A Bedieningshandleiding FC0 FC00 A FC00 A FC008 A FC0 A Bedieningshandleiding FC0 Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by Siemens Nederland N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40E / 80E / 160E Centrale & BSX-E Nevenbediendeel

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40E / 80E / 160E Centrale & BSX-E Nevenbediendeel GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX40E / 80E / 160E Centrale & BSX-E Nevenbediendeel 1 Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie

Nadere informatie

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 80 In het logboek

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Bedieningshandleiding FC008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by Siemens Nederland N.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale Type paneel: CFP (2, 4 en 8 groepen) Gebruikershandleiding Ajax Brandbeveiliging B.V. Gebruikershandleiding CFP MH CFP (mei 2002) 1 Inhoudsopgave 1. Veiligheid 3 Belangrijke informatie

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-plus

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-plus 02/08/2007 Algemeen Geschikt voor esserbus-plus techniek. Wordt standaard geleverd met één analoog-ringlus moduul type 4382+. Één vrije plaats aanwezig voor een micro-moduul naar keuze. Systeemspanning

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Bediening (kort) FC20xx Brandmeldcentrale FT2040 Brandmeldterminal. ALARM-Afhandeling met vertraagde doormelding (AVC) R 7. 5 Brandlokatie zoeken

Bediening (kort) FC20xx Brandmeldcentrale FT2040 Brandmeldterminal. ALARM-Afhandeling met vertraagde doormelding (AVC) R 7. 5 Brandlokatie zoeken Bediening (kort) FC20xx Brandmeldcentrale FT2040 Brandmeldterminal ALARM-Afhandeling Blad 1 Meldergroepen/Melders uitschakelen Blad 2 Meldergroepen/Melders inschakelen Blad 4 Storing-Afhandeling Blad 4

Nadere informatie

NP0052.04. Gebruikershandleiding CMK470S

NP0052.04. Gebruikershandleiding CMK470S NP0052.04 Gebruikershandleiding januari 1998 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE

6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE 6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE GEBRUIKERSHANDLEIDING Protec Brandbeveiliging BV, Industrieweg 87, 2651 BC, Berkel en Rodenrijs. Telefoon: +31 (0) 10 511 9920 Fax: +31 (0) 10 511 9929 Web: www.protecfire.nl

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze gave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Sigma CP K and Sigma CP T series

Sigma CP K and Sigma CP T series Sigma CP K and Sigma CP T series Brandmeldcentrale Gebruikers Handleiding DOCUMENT REFERENCE K6800-08 (Man-1082) MODEL NUMBERS K11020M2, K11040M2, K11080M2 T11020M2, T11040M2, T11080M2 191108V1.0FN Brand

Nadere informatie

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000M esserbus-plus

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000M esserbus-plus 02/08/2007 Algemeen De brandmeldcentrale type 8000M is modulair opgebouwd. Geschikt voor esserbus-plus techniek. Systeemspanning 12 VDC. Eenvoudige bediening door middel van een numeriek toetsenbord. LCD

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Ontruimingscentrale Type paneel: EVP (8 groepen) Gebruikershandleiding Ajax Brandbeveiliging B.V. Gebruikershandleiding EVP MH EVP (mei 2002) 1 Inhoudsopgave 1. Veiligheid 3 Belangrijke informatie met

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

FP700-serie. Conventionele brandpanelen. Eindgebruikershandleiding

FP700-serie. Conventionele brandpanelen. Eindgebruikershandleiding FP700-serie Conventionele brandpanelen Eindgebruikershandleiding Versie 4-0 / maart 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation en zijn geregistreed

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC M12

Brandmeldcentrale BMC M12 Brandmeldcentrale BMC M12 Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing voor microprocessor

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40 / 80 / 160 Centrale

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40 / 80 / 160 Centrale GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX40 / 80 / 160 Centrale Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 1 van 31 Inhoudsopgave Overzicht...3 Bedieningselementen...4 1 Functietoetsen...4 2 Alfanumeriek toetsenblok...4 3 Sleutelschakelaar...4 Displayelementen 4 LED-display...5

Nadere informatie

Bediening (kort) Brandmeldcentrale Brandmeldterminal. ALARM-Afhandeling met vertraagde doormelding (AVC) R A. A <Doormeldvertraging uit> drukken

Bediening (kort) Brandmeldcentrale Brandmeldterminal. ALARM-Afhandeling met vertraagde doormelding (AVC) R A. A <Doormeldvertraging uit> drukken Bediening (kort) FC72x FT724 Brandmeldcentrale Brandmeldterminal ALARM-Afhandeling Blad 1 Meldergroepen/Melders uitschakelen Blad 2 Meldergroepen/Melders inschakelen Blad 4 Storing-Afhandeling Blad 4 ALARM-Afhandeling

Nadere informatie

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User Syncro Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel Gebruikershandleiding Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1 Product Manuals/Man-1057 Syncro User Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Introductie... 2 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Integra

Gebruikershandleiding Integra Gebruikershandleiding Integra Overzicht van het bediendeel Storing Systeem ingeschakeld Servicemode Alarm De storingsled (geel) zal branden bij een storing aan het syteem. De systeem ingeschakeld led geeft

Nadere informatie

6300 BEDIENINGSHANDLEIDING

6300 BEDIENINGSHANDLEIDING Toonaangevend in veiligheid 6300 BEDIENINGSHANDLEIDING De juiste mensen op de juiste plek UITGAVE DATUM WIJZIGINGS GEGEVENS GWIJZIGD DOOR 1 04/07/01 Originele uitgave - 2 04/11/02 Bijgewerkt tot en met

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX-E Centrale en BSX-E Nevenpaneel

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX-E Centrale en BSX-E Nevenpaneel GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX-E Centrale en BSX-E Nevenpaneel Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

CENTRAAL CONTROLE PANEEL EC 6350 LCD

CENTRAAL CONTROLE PANEEL EC 6350 LCD CENTRAAL CONTROLE PANEEL LCD GEBRUIKERS HANDLEIDING Rev. GEBLCD.INB.EC6350V2.2.DSC.106TVE.V1.1.NL PC5015 versie 2.2 INHOUDS OPGAVE Algemene systeeminformatie... 3 Inschakelen situatie afwezig... 4 Inschakelen

Nadere informatie

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding GE Security FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding versie 1-0 / november 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale BC016 Oktober 2010 Wijzigingen voorbehouden 00048.1010 Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Wandbehuizing artikelnummer behuizing artikelnummer Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. De groepen...

Wandbehuizing artikelnummer behuizing artikelnummer Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. De groepen... Wandbehuizing artikelnummer 8013 19 behuizing artikelnummer 8014 Index Algemene omschrijving......................................................... blz 2 Blokschema..................................................................

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MD2400L analoog, adresseerbare brandmeldcentrale Beknopte handleiding voor de gebruiker. 02-2014 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be

Nadere informatie

Brandmeldapparatuur die na 1 augustus 2009 geleverd wordt dient te voldoen aan de nieuwe versies van de normen EN54-2 A2 en EN54-4 A2.

Brandmeldapparatuur die na 1 augustus 2009 geleverd wordt dient te voldoen aan de nieuwe versies van de normen EN54-2 A2 en EN54-4 A2. Brandmeldapparatuur die na 1 augustus 2009 geleverd wordt dient te voldoen aan de nieuwe versies van de normen EN54-2 A2 en EN54-4 A2. Voor de brandmeldcentrale type IQ8Control C/M betekent dit een aantal

Nadere informatie

NF2000 Beknopte gebruikershandleiding. Version V0102

NF2000 Beknopte gebruikershandleiding. Version V0102 NF2000 Beknopte gebruikershandleiding & logboek NF2000: KORTE BESCHRIJVING VOOR DE GEBRUIKER 1. TOESTAND NORMAAL De groene led VOEDING OK brandt. Alle andere led's zijn gedoofd (behalve eventueel de led's

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

NP1051.06 PROGRAMMEER HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708

NP1051.06 PROGRAMMEER HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708 NP1051.06 PROGRAMMEER HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708 Juni 1995 Brandmeldcentrale 708 Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale BC216

Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale BC216 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale BC216 Softwareversie: 1.xx Fabrikant: Labor Strauss Oktober 2010 Wijzigingen voorbehouden 00047.1010 Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Bediening (kort) FC361 Brandmeldcentrale

Bediening (kort) FC361 Brandmeldcentrale www.siemens.com/buildingtechnologies Bediening (kort) FC361 Brandmeldcentrale Siemens Switzerland Ltd Industry Sector Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. NetworX. Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING. NetworX. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding - Betekenis van de LED s Aan LED Gereed LED Brand LED De AAN LED is aan wanneer het systeem ingeschakeld is. Als het systeem uitgeschakeld is dan staat de LED uit. Heeft er zich een

Nadere informatie

SmartLine. Conventionele Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding

SmartLine. Conventionele Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding SmartLine Conventionele Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Inim SmartLine 2 Inhoudsopgave 1 Omschrijving van de Centrale... 5 1.1 Fabrikant gegevens... 5 1.2 Type omschrijving... 5 1.3 Copyright...

Nadere informatie

I ~I INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding bediening blz Instelling van tijd en datum blz Voorbeeld meerdere brandmeldingen blz.

I ~I INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding bediening blz Instelling van tijd en datum blz Voorbeeld meerdere brandmeldingen blz. NHOUDSOPGAVE ESSER ~ NHOUDSOPGAVEBRANDMELDCENTRALE3008: 1. Lay-out brandmeldcentrale blz. 1, 2 2. nleiding bediening blz. 3 3. Functiebeschrijving display prioriteiten blz. 4, 5 4. nstelling van tijd en

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor: ILS-1 en ILS-2

Programmeerhandleiding voor: ILS-1 en ILS-2 Programmeerhandleiding voor: ILS-1 en ILS-2 Aerocheck BV De Finnen 6 9001 XW Grou Tel: 0566-623920 Fax: 0566-621558 Email: info@aerocheck.eu www.aerocheck.eu Aansluitingen Led-aanduidingen per melder Luchtstroom:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door SYSTEEM 2980 COMPLEET ALARMSYSTEEM MET AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING GOED BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK DIT SYSTEEM MAG UITSLUITEND DOOR EEN VAKKUNDIG INSTALLATEUR WORDEN INGEBOUWD BELANGRIJK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Penta Extinguo

Gebruikershandleiding Penta Extinguo Gebruikershandleiding Penta Extinguo Inhoud Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C)

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C) Gebruiksaanwijzing TTA 8000 + DEUR Typenummer 902.000263 (meting per 0,1) VDH doc. 961433 Versie: V1.4 Datum: 23092002 Software: TTA8000D Versie: V1.01 File: do961433.hnd * Werkingsbeschrijving. De TTA

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LCD-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

1 Inleiding 2 3 4 5 6

1 Inleiding 2 3 4 5 6 1 Inleiding 2 3 4 5 6 Installatie attest Algemene gegevens en project informatie Instructies bij brandalarm / storing / uitschakeling Het activeren van het ontruimingsalarm en het instellen van de doormeld

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PENTA Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PENTA Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING PENTA Brandmeldsysteem 1 Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

Paneel Functies & Indicatoren Algemene & zone brand led s ACCEPTEER SIRENES AAN / UIT RESET STOP ZOEMER SLEUTEL- SCHAKELAAR VERTRAGING AAN/UIT SELEKTIE Zone STORING/ BUIT.DNST/ TEST LED s Systeem LED s

Nadere informatie

BZ 500 LSN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Inhoudsopgave A1

BZ 500 LSN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Inhoudsopgave A1 BEDIENINGSINSTRUCTIE BZ 500 LSN 30.01.9475 A1 Inhoudsopgave Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid................. Toelichting weergave /bedieningselementen Weergave /Toetsen........................................

Nadere informatie

FUNKTIES VAN HET TOETSENTABLO

FUNKTIES VAN HET TOETSENTABLO FUNKTIES VAN HET TOETSENTABLO cmk470ge.geb november 1992 1 (1) LED-INDIKATIE De led-indikatie geeft de funktie van de centrale en de status van de zones weer. (2) TOETS 1: BLOKKEER ZONES Individuele groep(en)

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta 5000 Brandmeldsysteem Welkom Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

AlphaVision 96. Gebruikershandleiding. Alphatronics B.V.

AlphaVision 96. Gebruikershandleiding. Alphatronics B.V. AlphaVision 96 Gebruikershandleiding Alphatronics B.V. AlphaVision 96 - Gebruikershandleiding 1999 Alphatronics B.V., Nijkerk Uitgave november 1999 Bijgewerkt tot en met versie 3.3 van de centrale INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROGRAMMEER- EN BEDIENINGSHANDLEIDING EFF-EFF ANYKEY VEILIGHEIDSBESLAG NEDERLANDSTALIG

PROGRAMMEER- EN BEDIENINGSHANDLEIDING EFF-EFF ANYKEY VEILIGHEIDSBESLAG NEDERLANDSTALIG PROGRAMMEER- EN BEDIENINGSHANDLEIDING EFF-EFF ANYKEY VEILIGHEIDSBESLAG NEDERLANDSTALIG 1 Eff-Eff Anykey codebeslag Programmeer- en bedieningshandleiding Het Anykey codebeslag is een RVS veiligheidsbeslag

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1 INHOUD 1. ALGEMEEN... 2 2. DE INTEGRA INBRAAKCENTRALE... 2 2.1 LCD BEDIENDEEL...3 2.1.1 Display... 3 2.1.2 Toetsen...

InteGra Gebruikershandleiding 1 INHOUD 1. ALGEMEEN... 2 2. DE INTEGRA INBRAAKCENTRALE... 2 2.1 LCD BEDIENDEEL...3 2.1.1 Display... 3 2.1.2 Toetsen... InteGra Gebruikershandleiding 1 INHOUD 1. ALGEMEEN... 2 2. DE INTEGRA INBRAAKCENTRALE... 2 2.1 LCD BEDIENDEEL...3 2.1.1 Display... 3 2.1.2 Toetsen... 3 2.1.3 LED indicatoren op het LCD bediendeel... 4

Nadere informatie

Fire & Safety & Security. Siemens Building Technologies B.V.

Fire & Safety & Security. Siemens Building Technologies B.V. Fire & Safety & Security Siemens Building Technologies B.V. . Inleiding................................................. 1 Voorwoord bij dit bedieningsvoorschrift..................................... 2

Nadere informatie

Bedieningshandleiding video huisstation iloft (Software versie 3)

Bedieningshandleiding video huisstation iloft (Software versie 3) BUS-2:Ref 5612 (inbouw) -Ref 5615 (opbouw) VDS:Ref 5620 (inbouw) Algemeen Dit video huisstation is verkrijgbaar als inbouw huisstation of als opbouw huisstation, beide zijn uitgevoerd met een 3,5 TFT-kleurenscherm.

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Sintony SI 110 SI 210 SI 410 Met klavier SAK 41

Gebruikershandleiding Sintony SI 110 SI 210 SI 410 Met klavier SAK 41 Gebruikershandleiding Sintony SI 110 SI 210 SI 410 Met klavier SAK 41 com Sintony SI 110 - Sintony SI 210 - Sintony SI 410 Puurs Sintony SAK 41 Bedieningshandboek 1 Vaktermen Aanwezig AAN : Alleen de sensors

Nadere informatie

NF3000. Gebruikershandleiding. v0303

NF3000. Gebruikershandleiding. v0303 NF3000 Gebruikershandleiding Inhoud Bedieningshandleiding NF3000-reeks Snelle inhoudsreferentie per sectie DISPLAY: SAMENVATTING - ZIE SECTIE 5 GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN DE MENU S, ZIE SECTIE: 6 7

Nadere informatie

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding HG0750N01B Pag. 1/6 MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0750N01B Pag. 2/6 Inhoud 1. TOXICITEIT VAN KOOLMONOXIDEGAS

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM Procedure Met alarm verificatie concept (AVC) Ongewenst / onecht Alarm: 2. 7.

Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM Procedure Met alarm verificatie concept (AVC) Ongewenst / onecht Alarm: 2. 7. Siemens Nederland N.V. Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM-Procedure Pag. 1 Uitschakelen van detectiegroepen Pag. 2 Inschakelen van detectiegroepen Pag. 3 Procedure in geval

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale

GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale INHOUDSOPGAVE: Pagina Inschakelen van de centrale (AFWEZ)..Pag. 1 Inschakelen van de centrale met de hoofdgebruikers code...pag. 1 Inschakelen van de centrale met de

Nadere informatie