Bijlage 10 Ongevallenanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 10 Ongevallenanalyse"

Transcriptie

1 Bijlage 10 Ongevallenanalyse

2 Verkeersveiligheid in de gemeente Groesbeek Om een beeld te krijgen van de objectieve verkeersveiligheid is een beknopte analyse uitgevoerd naar het aantal, de afloop en de locatie van de geregistreerde ongevallen in de gemeente Groesbeek over de periode 2008 t/m Voor meer inzicht in de trend van het aantal verkeersongevallen in de gemeente, zijn de ongevallen vanaf 2001 bekeken. In de periode 2008 t/m 2012 zijn in totaal 254 ongevallen geregistreerd binnen de gemeentegrens van Groesbeek, waarvan 26% met slachtoffers. In totaal raakten daarbij 68 personen gewond (waarvan 29 ernstig) en vielen er 6 dodelijke slachtoffers. Jaar/type totaal ongevallen slachtoffer ongevallen ernstige ongevallen dodelijke ongevallen ziekenhuis ongevallen overige gew. ongevallen UMS ongevallen Totaal Tabel 4.1: Verkeersongevallen gemeente Groesbeek naar afloop, per jaar In de periode 2008 t/m 2012 zijn verhoudingsgewijs veel minder ongevallen geregistreerd, dan in de jaren ervoor. Namelijk gemiddeld 51 per jaar, tegen gemiddeld 153 ongevallen in de periode 2001 t/m Dit is voor een aanzienlijk deel te wijten aan de verslechterde registratie van verkeersongevallen. Vooral de registratie van het aantal ongevallen met uitsluitend materiële schade (ums) is sterk gereduceerd. In 2011 en 2012 is dit aantal in de gemeente Groesbeek gedaald tot maximaal 10 ongevallen per jaar. Periode Totaal Letsel Dodelijk Ums Totaal (gem/jaar) Letsel (gem/jaar) Dodelijk (gem/jaar) Ums (gem/jaar) 2001 t/m , t/m , t/m ,9 91 Tabel 4.2: Verkeersongevallen gemeente Groesbeek naar afloop, per periode Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 41

3 In grafiek 4.1 is de ontwikkeling van het aantal ongevallen op de wegen in de gemeente Groesbeek weergegeven. De grafiek maakt zichtbaar dat vooral het aantal UMS ongevallen fors is gedaald. Ook het aantal slachtofferongevallen is gedaald, met ongeveer de helft. Voor het overgrote deel is de daling te wijten aan een verminderde kwaliteit van de registratie sinds De trend in het aantal ongevallen geeft daarmee een vertekend beeld. Naarmate de ernst van de ongevallen hoger is, is de registratiegraad meer op niveau gebleven. In de gemeente Groesbeek is alleen het aantal dodelijke ongevallen gestegen, van gemiddeld 0,7 doden per jaar in de periode 2001 t/m 2007 naar gemiddeld 1,2 doden per jaar in de periode 2008 t/m Grafiek 4.1: Trend verkeersongevallen 2001 t/m 2012 op wegen in de gemeente Groesbeek Ongevallenconcentraties In het kader van het GVVP 2013 is onderzoek uitgevoerd naar verkeersonveilige locaties in de gemeente. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar Black Spots en verkeersongevallen-concentraties. In onderstaand kader is de definitie van beide begrippen gegeven. Black Spot = Locatie waar in drie aaneengesloten jaren in totaal zes of meer dodelijke of letselongevallen zijn voorgevallen. Verkeersongevallenconcentratie (VOC) = Locatie waar in drie aangesloten jaren 12 of meer verkeersongevallen plaatsvinden. Binnen de gemeente Groesbeek zijn op basis van de ongevallendata 2008 t/m 2012 geen Black Spots en VOC-punten aan te wijzen. Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 42

4 Locaties verkeersongevallen Tabel 4.3 geeft een overzicht van alle locaties waar in de periode 2008 t/m 2012 minimaal 5 ongevallen zijn geregistreerd, inclusief de gegevens van de meldkamer van de politie. Het betreft een kruispunt en drie wegvakken. In de betreffende periode hebben op deze locaties geen dodelijke ongevallen plaatsgevonden. Aantal ongevallen Locatie Totaal (incl. meldkamer) Totaal (excl. meldkamer Waarvan met letsel Nijmeegsebaan-Sophiaweg Pannenstraat oude Kleefsebaan, tussen Waldgraaf-Wylerbaan Nijmeegsebaan, komgrens HeiligenLandstichting-van Haaftenlaan Tabel 4.3: Locaties met minimaal 5 geregistreerde ongevallen, 2008 t/m 2012 De locatie waar de meeste ongevallen zijn geregistreerd betreft het kruispunt Nijmeegsebaan Sophiaweg. Hier zijn in totaal 10 ongevallen geregistreerd, waarvan 1 met letsel. Het kruispunt ligt deels in de gemeente Groesbeek en deels in de gemeente Nijmegen, waarbij geldt dat de wegbeheerder de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland zijn. Op welk deel van het kruispunt de ongevallen precies hebben plaatsgevonden is niet bekend. Tabel 4.4 geeft een overzicht van de locatie waar 2 letselongevallen zijn geregistreerd. Het betreft drie kruispunten en drie wegvakken. Er zijn geen locaties waar meer dan 2 letselongevallen zijn geregistreerd. Beheerder Locatie Mooksebaan, tussen gemeentegrens komgrens Groesbeek Gem. Groesbeek Spoorlaan Nijverheidsweg Gem. Groesbeek Zevenheuvelenweg, wegvak Derdebaan-Valkenhoogte Prov. Gelderland Cranenburgsestraat, wegvak Past.Roversstraat-Hoflaan Gem. Groesbeek Stekkenberg Margrietstraat Gem. Groesbeek Nijmeegsebaan - Panhovenlaan Prov. Gelderland Tabel 4.4: Locaties met 2 geregistreerde letselongevallen, 2008 t/m 2012 Aantal ongevallen Totaal (incl. meldkamer) Totaal (excl. meldkamer) Waarvan met letsel Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 43

5 In de afbeeldingen 4.1 en 4.2 zijn de verkeersongevallen op kaart weergegeven. Van de 254 geregistreerde verkeersongevallen in 2008 t/m 2012 vonden 156 ongevallen (circa 61%) op wegvakken plaatsen en 98 op kruispunten. Bij de ongevallen met gewonden is die verhouding vergelijkbaar. Van de dodelijke ongevallen vond 83% plaats op een wegvak. Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 44

6 Afbeelding 4. 1: Verkeersongevallen Groesbeek, Bredeweg en De Horst, 2008 t/m 2012 Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 45

7 Afbeelding 4.2: Verkeersongevallen gemeente Groesbeek noord, met Heilig Landstichting, Berg en Dal, 2008 t/m 2012 Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 46

8 Ongevallen naar vervoerswijze Het uitsplitsen van de ongevallen naar de vervoerswijze (snelverkeer, langzaam verkeer, rail en overig) laat zien dat bij ruim tweederde van geregistreerde slachtofferongevallen in de periode 2008 t/m 2012 langzaam verkeer betrokken is. In tabel 4.5 is een overzicht van de ongevallen naar botspartners weergegeven. Er zijn geen ongevallen met railverkeer geregistreerd. Deze zijn derhalve niet in de tabel opgenomen. Botspartners Totaal Slachtoffer Ernstig Dodelijk Ziekenhuis Overige UMS gew. ongevallen ongeval ongeval ongeval ongeval ongeval ongeval Snelverkeer eenzijdig Snelverkeer / Snelverkeer Snelverkeer / Langzaam verk Snelverkeer / Overig Langzaam verkeer eenzijdig Langzaam vk / Langzaam vk Langzaam verkeer / Overig Overig / Overig Totaal ongevallen Tabel 4.5: Ongevallen naar botspartners, periode 2008 t/m 2012 Van de 6 dodelijke ongevallen in de periode 2008 t/m 2012 betrof het 4 keer een ongeval van snelverkeer (personenauto 2x, bestelauto en motor) met een vast voorwerp verkeer. De 2 dodelijke ongevallen met langzaam verkeer (waarvan één tussen langzaamverkeer onderling), betroffen flank ongevallen. In de periode 2008 t/m 2012 vielen verhoudingsgewijs veel slachtoffers onder (brom)fietsers. Ruim 55% van de slachtoffers betrof een (brom)fietser. Tabel 4.6 geeft een overzicht van de betrokkenen en slachtoffers per vervoerswijze. Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 47

9 Vervoerswijze totaal bestuurders totaal slachtoffers totaal ernstige slachtoffers Personenauto Bestelauto Vrachtauto Motor Overige voertuigen Railvoertuig Bromfiets Fiets Voetganger Vast/los object Dier (bestuurd/geleid) Dier (onbestuurd/ongeleid) Totaal aantal betrokkenen Tabel 4.6: Betrokkenen bij verkeersongevallen in de gemeente Groesbeek naar vervoerswijze, periode 2008 t/m 2012 Een nadere analyse van de locaties met (brom)fietsongevallen (afbeelding 4.3 en 4.4) maakt duidelijk dat de ongevalslocaties weinig geconcentreerd zijn. Er zijn drie locaties waar meer dan 1 ongeval met (brom)fietsers is geregistreerd: Kruispunt N842 (Nijmeegsebaan) Sophiaweg Kruispunt Spoorlaan - Nijverheidsweg Aansluiting Nieuwe Drulseweg De Bats Er zijn geen locaties in de gemeente Groesbeek waar meer dan twee (brom)fietsongevallen zijn geregistreerd. Op routeniveau kan gesteld worden dat ten aanzien van het fietsverkeer de routes over de Stekkenberg, Oude Kleefsebaan, Cranenburgsestraat- Nieuwe Drulseweg, Spoorlaan, Dorpsstraat aandacht behoeven. Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 48

10 Afbeelding 4.3: Locaties (brom)fietsongevallen kern Groesbeek, periode 2008 t/m 2012 Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 49

11 Afbeelding 4.4: Locaties (brom)fietsongevallen gemeente Groesbeek noord, met Heilig Landstichting en Berg en Dal, periode 2008 t/m 2012 Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 50

12 Groesbeek versus buurgemeenten De verkeersveiligheidsmonitor geeft een beeld van de verkeersveiligheid in Groesbeek. In vergelijking met andere gemeenten in de politieregio Gelderland-Zuid, scoorde de gemeente Groesbeek tot en met 2009 over het algemeen goed ten aanzien van het aantal ernstige slachtoffers per inwoners. Echter, in de periode 2010 t/m 2012 waren in Groesbeek meer ernstige slachtoffers te betreuren dan gemiddeld in de politieregio Gelderland-Zuid. Ook in relatie tot de stadsregio Arnhem-Nijmegen alsmede het gemiddelde van alle gemeenten in Nederland met dezelfde stedelijkheidsgraad als Groesbeek, is dit beeld zichtbaar. De ernstige slachtoffers betreffen ziekenhuisslachtoffers en dodelijke slachtoffers. Met name het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per inwoners ligt door de jaren heen in Groesbeek wat vaker boven het gemiddelde. Gelet op het inwoneraantal van Groesbeek ( inwoners), wordt in het figuur elk slachtoffer 5 keer vermenigvuldigd. Aangezien het om zeer lage aantallen gaat, is een sterke fluctuatie waarneembaar waardoor een trend moeilijk vast te stellen is. Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 51

13 Vanwege het zeer lage aantal ernstige ongevallen in Groesbeek is het lastiger om deze reductie vast te houden. De gemeente is immers meer van het toeval afhankelijk. Dit wordt versterkt met de komst van de doelstelling uit Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte om -55% ernstige slachtoffers in 2020 t.o.v na te streven. In dat kader doet de gemeente Groesbeek er goed aan zich aan te sluiten bij het nul-slachtoffers -principe welke landelijk steeds meer aandacht krijgt. Mogelijkheden verbeteren verkeersveiligheid Hoewel de verkeersveiligheid in Groesbeek op een hoog niveau ligt, blijft er ruimte voor verbetering. Een verdere invoering van het principe Duurzaam Veilig is hierbij belangrijk, met speciale aandacht voor de positie van de fiets. Een volledige invoering van het principe Duurzaam Veilig vergt een grote investering en vanwege het hoge veiligheidsniveau valt er op veel plaatsen geen verbetering in de verkeersveiligheid te bereiken. Daarom moet gekeken worden naar het nut van mogelijke maatregelen. Hier zullen vooral de grenzen van 30 en 60 km/uur zones (waarvoor geldt dat een duidelijk herkenbare entree naar deze zones van belang is), de belangrijke (brom)fietsoversteken en strategische plekken in de binnengebieden voor in aanmerking komen. Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 52

14 Bijlage 11 Totaalbeeld ongevallen

15

16 Bijlage 12 Verkeersintensiteiten 2012

17

18 Bijlage 13 Verkeersintensiteiten 2022

19

20 Bijlage 14 Knelpunten huidige situatie

21

22 Bijlage 15 Discrepanties t.a.v. wensbeeld structuurvisie

23

24 Bijlage 16 Principetekeningen uitwerking keuzeschema

25 Profiel Erftoegangswegen voorkeur variant: Houtlaan, Kerkstraat en Stekkenberg Bij de onderstaande figuren 1 t/m 7 zijn een aantal wegprofielen getekend welke voorzien zijn met en zonder fietsstroken en met en zonder parkeervoorzieningen.

26 Oversteekvoorzieningen GOW: uniforme ontwerpen Voorkeursvormgeving (uitbuiging) Alternatieve vormgeving (plateau) Voorkeursvormgeving solitaire oversteek

27 Bijlage 17 Herkenbaarheidseisen

28 Herkenbaarheidseisen zoals opgenomen in de CROW publicatie Basiskenmerken wegontwerp categorisering en inrichting van wegen, oktober 2012, publicatie 315. Ten aanzien van de herkenbaarheid zegt de publicatie het volgende. Eis 6: wegcategorieën herkenbaar maken De categorietoekenning van wegen door de wegbeheerder, is primair bedoeld om in een netwerk de snelste route te kunnen onderscheiden van de minder vlotte alternatieven. Dit onderscheid moet duidelijk herkenbaar zijn voor de weggebruiker, zodat deze een juiste routekeuze kan maken. Het tweede doel is om binnen elke categorie, op de wegvakken en de kruispunten een zo uniform mogelijk verkeersgedrag te bereiken, waardoor dit meer voorspel wordt. De weggebruiker wordt dan niet zo gauw meer verrast door onverwachte situaties of gedragingen. Een belangrijke voorwaarde voor aangepast en uniform gedrag is de herkenbaarheid van de wegcategorie; onzekerheid hierover moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Eis 7: aantal verkeersoplossingen beperken en uniformeren Het aantal verschillende oplossingen voor de elementen van het wegennet (knooppunten, kruispunten, oversteken, regelingen enzovoort) moet zo klein mogelijk zijn. Ook daardoor neemt de voorspelbaarheid toe en bij consequente toepassing van dit uitgangspunt verloopt ook het leerproces van de minder ervaren verkeersdeelnemer naar verwachting sneller. Deze beperkingen gelden voor de wegvakken en aansluitingen van stroomwegen, en voor de wegvakken en kruispunten van de gebiedsontsluitingswegen. De vormgeving van de erftoegangswegen mag in verschillende situaties veel meer variatie vertonen. Door de lage rijsnelheden hebben de weggebruikers immers meer tijd om tijdig op onverwachte omstandigheden te reageren. Homogeniteit Grote verschillen in snelheid, massa en richting dienen in een Duurzaam Veilig netwerk voorkomen te worden. Ten aanzien van de basiskenmerken Duurzaam Veilig is specifiek aandacht nodig voor. Eis 8: Conflicten vermijden met tegemoetkomend verkeer De kans op frontale ontmoetingen op wegen met hoge snelheden of intensiteiten - in het algemeen de wegen met een stroomfunctie - moet worden uitgesloten. Het vermijden van dit soort situaties geldt ook voor gebiedsontsluitende wegen met relatief hoge snelheden op de wegvakken. Op de erftoegangswegen moet de snelheid zo laag zijn, zodat de kans op ernstig letsel door een eventueel frontaalconflict zeer klein is. Eis 9: conflicten vermijden met kruisend en overstekend verkeer Kruisend (inclusief afslaand) en overstekend verkeer (tussen de kruispunten) geven aanleiding tot veel en soms ernstige ongevallen. De relatieve snelheidsverschillen kunnen groot zijn en de inzittenden van voertuigen zijn over het algemeen slecht van opzij beschermd. De bestuurders en passagiers van tweewielers en de voetgangers zijn bij dergelijke conflicten bijzonder kwetsbaar. De kans op conflicten met kruisend en overstekend verkeer moet worden uitgesloten op stroomwegen voor het gemotoriseerde verkeer en sterk gereduceerd op gebiedsontsluitende wegen. De erftoegangswegen moeten functioneel gezien mogelijkheden bieden voor kruisend en overstekend verkeer, met name van voetgangers. Eventuele conflicten geven weinig kans op letsel, wanneer alle verkeerssoorten een lage rijsnelheid hebben.

29 Eis 10: scheiden van voertuigsoorten De voertuigen die op dezelfde rijbaan aan het verkeer deelnemen hebben onderling sterk verschillende massa's en bewegingskenmerken en bieden mede daardoor meer of minder bescherming aan de weggebruikers. Een essentieel uitgangspunt van duurzaam veilig verkeer is dat verkeerssoorten zo veel mogelijk moeten worden gescheiden zodra een deel van de weggebruikers kwetsbaar is. Naast kwetsbaarheid zijn snelheids- en massaverschillen de belangrijkste argumenten voor deze scheiding. Op stroomwegen zijn snelheden hoog en de scheiding daarom streng. Op gebiedsontsluitingswegen kan de scheiding minder strikt zijn, naarmate de functionele rijsnelheden lager zijn. Op de erftoegangswegen moet de rijsnelheid zo laag zijn dat geen strikte scheiding van voertuigsoorten nodig is. Bij stroomwegen moeten de 'obstakel-vrije afstanden' dan ook ruimer te zijn dan bij gebiedsontsluitende wegen. Op de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom komen deze eisen minder snel aan de orde; op de erftoegangswegen binnen de bebouwde kom in het geheel niet. Eis 11: snelheid reduceren op potentiële conflictpunten Hoewel bij hoge snelheden in beginsel sprake moet zijn van scheiding van tegemoetkomend, kruisend of overstekend verkeer, kunnen zich op de gebiedsontsluitingswegen situaties voordoen waar deze scheiding niet gewenst of niet mogelijk is. In dat geval moet de rijsnelheid van het verkeer sterk verminderen zodat de weggebruiker voldoende mogelijkheden heeft voor waarnemen, reageren en zo nodig corrigeren. Ontstaat desondanks een aanrijding, dan zijn de gevolgen voor de weggebruiker meestal minder ernstig. Een dergelijke snelheidsverlaging is van belang wanneer auto's, fietsers en mogelijk overstekende voetgangers, samen voorkomen. Ook op erftoegangswegen.(binnen en buiten de bebouwde kom) kunnen snelheidsreducerende maatregelen nodig zijn. Eis 12: vermijden van obstakels langs de rijbaan Obstakels langs de rijbaan (inclusief geparkeerde auto's) kunnen een ongeval verergeren. Het systematisch vermijden van obstakels onmiddellijk nabij de rijbaan kan daarom ook worden aangemerkt als een uitgangspunt voor een duurzaam veilig wegennet. Deze eis leidt tot elimineren, verplaatsen of beschermen van obstakels en is dwingender naarmate de rijsnelheid hoger ligt. Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 61

30 Bijlagenrapport: verkeerskundige inventarisatie Groesbeek HaskoningDHV Nederland B.V. 62

31 Bijlage 18 Verkeersmodel

32 Legend Band Widths SAN etmaal mvt > Intensiteiten mvt/etmaal Gemeente Groesbeek Project RVMK arh file versie 57 Royal HaskoningDHV

33 Legend Band Widths SAN etmaal mvt > Intensiteiten mvt/etmaal Gemeente Groesbeek Project RVMK arh file versie 57 Royal HaskoningDHV

34 Legend Band Widths SAN vergelijk variant toekomst drukker 2012 drukker Procentuele groei mvt/etmaal Gemeente Groesbeek Project RVMK arh file versie 57 Royal HaskoningDHV

35 Legend 1:Totaal Percentage doorgaand verkeer Band Widths Percentage doorgaand verkeer SAN etmaal mvt doorgaand verkeer Percentage doorgaand verkeer gemeente Gemeente Groesbeek Project RVMK arh file versie 57 Royal HaskoningDHV

36 Legend 1:Totaal Percentage doorgaand verkeer Band Widths Percentage doorgaand verkeer SAN etmaal mvt doorgaand verkeer Percentage doorgaand verkeer gemeente Gemeente Groesbeek Project RVMK arh file versie 57 Royal HaskoningDHV

Wijk- en Stadszaken Nota 1. Inleiding

Wijk- en Stadszaken Nota 1. Inleiding Wijk- en Stadszaken Mobiliteit Doorkiesnummers: Telefoon 015 260 27 73 Fax 015 213 68 23 Aan Commissie Wijk, Verkeer en Beheer Afschrift aan Nota Datum 09-09-2008 Ons kenmerk Onderwerp Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016 Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 15 Gemeente Eindhoven, november 1 Inleiding Met dit document wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid in Eindhoven.

Nadere informatie

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Periode 2005 2009 Verkeersongevallenanalyse B&U IGI Geodata Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering Zijlweg 245 Postbus 205 2050

Nadere informatie

C. Verkeersongevallenanalyse

C. Verkeersongevallenanalyse 64 C. Verkeersongevallenanalyse C. Verkeersongevallenanalyse Ten behoeve van de ongevallenanalyse N 377 Lichtmis Slagharen is gebruik gemaakt van de brongegevens welke worden aangeleverd door Dienst Verkeer

Nadere informatie

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Over eisen, principes en maatregelen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Voor het juiste perspectief Al grote veiligheidswinst

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan. Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012

Wegencategoriseringsplan. Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012 Wegencategoriseringsplan Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012 Wegencategoriseringsplan (WGP) 1. Wethouder Verheij doet onterecht voorkomen dat 1. Uitsluitend aantal auto s/etmaal bepalend is voor categorisering

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008 Fact sheet nummer 3 augustus 28 Verkeersveiligheid 1957-27 Hoewel het aantal weggebruikers jaarlijks toeneemt, is het aantal verkeersslachtoffers in Amsterdam het afgelopen decennium sterk gedaald. De

Nadere informatie

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond d Heule 25 4306 EA NIEUWERKERK 06 15020662 / 0111-643192 robvermeer@zeelandnet.nl IBAN: NL04INGB0002222412 KvK Middelburg 220 47708 Btw nr. NL1143.64.734.B01 www.verkeerskundigadvies.nl Herstructurering

Nadere informatie

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Aan CC Betreft Van Adviescommissie Ruimte Gebiedsbeheer, SLWE, Politie Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Adriaan Vos (GIBORS) & Ellen Neelen (SLWE) Datum November 2014 Aanleiding

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006 Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, 1 mei 2007 (versie 2) In is het aantal dodelijke fietsongevallen flink gestegen. Om enig zicht te krijgen

Nadere informatie

Veilig oversteken in Haren

Veilig oversteken in Haren Veilig oversteken in Haren Ondertitel: Beleidsnota oversteekvoorzieningen voetgangers Veilig oversteken in Haren Wat: Notitie waarin vastgelegd wordt op welke manier in de toekomst omgegaan wordt met aanvragen

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat Verkeersveiligheidsanalyse Papesteeg Spoorstraat Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich een aantal verkeersincidenten op de kruispunten Spoorstraat Papesteeg en Papesteeg voorgedaan. Mede op verzoek

Nadere informatie

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl (Bijdragenr. 90) Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl Auteur: Dirk de Baan (Royal Haskoning) Co-auteurs: John Boender (CROW) Nicole van der Velden (Royal Haskoning) Samenvatting Op

Nadere informatie

De risico s van vrachtwagens

De risico s van vrachtwagens De risico s van vrachtwagens Notitie Fietsberaad, Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad Rotterdam, oktober 2007 Samenvatting In deze notitie wordt verslag gedaan van een aantal cijfermatige analyses

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

ui ui mi int ii in nu ui

ui ui mi int ii in nu ui ĩĥ Gemeente ñ Bergen op Zoom fractie GBWP T.a.v. De heer P. Roosendaal Oudeweg 12 4661HK Halsteren ui ui mi int ii in nu ui ľp-'lľ'lľl'llľ-'ll'm'ľlľľ-l Uw kenmerk 114-026401 Uw brief 5-06-2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd.

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Verkeersongevallen 2003 Programma / Programmanummer Mobiliteit / 6110 IBW-nummer Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland

Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland Veiligheid motorrijders op autosnelwegen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Dilemma s over provinciale wegen Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Wegennetvisie = nieuwe functionele indeling van de provinciale wegen Indeling in: Stroomwegen Gebiedsontsuitingswegen Erftoegangswegen

Nadere informatie

Presentatie handboek 'Categorisering wegen'

Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Ir. S.T.M.C. Janssen D-'d7-25 Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Verslag van het onderdeel 'duurzaam-veilig' van de PAO-cursus 'De bakens verzetten

Nadere informatie

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl Dirk de Baan, Royal Haskoning John Boender, CROW Samenvatting Op verzoek van het Nationaal MobiliteitsBeraad (NMB) zijn door CROW de Basiskenmerken

Nadere informatie

Naar meer veiligheid op kruispunten Aanbevelingen voor kruispunten van 50-, 80- en 100km/uur-wegen R-2014-21

Naar meer veiligheid op kruispunten Aanbevelingen voor kruispunten van 50-, 80- en 100km/uur-wegen R-2014-21 Naar meer veiligheid op kruispunten Aanbevelingen voor kruispunten van 50-, 80- en 100km/uur-wegen R-2014-21 Naar meer veiligheid op kruispunten Veel ongevallen in Nederland gebeuren op kruispunten, op

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

GVVP Gulpen Wittem. Op de goede weg! Gemeente Gulpen Wittem Juni 2007

GVVP Gulpen Wittem. Op de goede weg! Gemeente Gulpen Wittem Juni 2007 GVVP Gulpen Wittem Op de goede weg! Gemeente Gulpen Wittem Juni 2007 Internationaal advies-en ingenieursbureau Het verlenen van multidisciplinaire diensten voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving,

Nadere informatie

Basiskenmerken Wegontwerp

Basiskenmerken Wegontwerp Basiskenmerken Wegontwerp Dirk de Baan (Royal Haskoning) John Boender (CROW) NVVC luisterbijdrage 1.8 Donderdag 19 april 2012 Vraagstelling BKO (voorheen: NMB) 1. Welke CROW-richtlijnen verdienen aanscherping

Nadere informatie

Analyse ONGEVALLEN LAND- EN BOSBOUWTREKKERS. Eindrapport 6 februari 2008

Analyse ONGEVALLEN LAND- EN BOSBOUWTREKKERS. Eindrapport 6 februari 2008 Analyse ONGEVALLEN LAND- EN BOSBOUWTREKKERS Eindrapport 6 februari 28 Colofon Opdrachtgever: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart )* Project: Analyse ongevallen land- en

Nadere informatie

Fietskm per persoon per dag 2,9 3,4 Hoger dan gemiddeld

Fietskm per persoon per dag 2,9 3,4 Hoger dan gemiddeld Gaasterlân-Sleat Kenmerken bevolking De bevolkingssamenstelling van een gemeente is sterk sturend voor het veiligheidsbeleid. Ouderen zijn relatief kwetsbaar, jongeren moeten nog veel leren en allochtonen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Valkenburg aan de Geul

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Valkenburg aan de Geul Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Valkenburg aan de Geul INHOUDSOPGAVE [ inhoudsopgave is nog niet bijgewerkt! (selecteer deze regel en druk op F9) ] Keuze beheersgebied Keuze referentiegebied(en) Keuze

Nadere informatie

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST HINKE FONGERS BEHEER BV 26 september 2013 077291904:B - Definitief B02047.000155.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Verkeerstructuur... 3 3 Verkeersafwikkeling...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Bevindingen ongevallengegevens

Bevindingen ongevallengegevens Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Bevindingen ongevallengegevens 2005-2009 Datum 5 november 2010 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Auteur E.

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

Notitie. bij. Categoriseringsplan Wegennet. Kaag en Braassem 2013

Notitie. bij. Categoriseringsplan Wegennet. Kaag en Braassem 2013 Notitie bij Categoriseringsplan Wegennet Kaag en Braassem 2013 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 12 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Duurzaam veilig 2a. Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer 2b.

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Ongevallenanalyse 2014

Ongevallenanalyse 2014 Ongevallenanalyse 2014 Provincie Zeeland Opdrachtgever Opdrachtnemer ROV Zeeland DTV Consultants B.V. (Lisette) E.W. de Wildt TBO-VK-150081 Breda, 27 november 2015 Ongevallenanalyse 2014 Provincie Zeeland

Nadere informatie

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013)

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Fietsstraten getest aan Duurzaam Veilig-principes maandag 9 december 2013 12 reacties 676x gelezen Erik Mansvelder, Grontmij Rick Delbressine, TU Delft

Nadere informatie

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling PAS DIT AAN OF VERWIJDER HET 1 2 3 HET LINT OOSTZAAN Aanleiding Wens om te komen tot een integrale visie voor de verkeersveiligheid op de wegen Kerkstraat, Zuideinde, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal in

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Atze Dijkstra, senior onderzoeker Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Deze presentatie Veilige snelheden Grijze

Nadere informatie

Verkeersveiligheid. Hans Godefrooij

Verkeersveiligheid. Hans Godefrooij Verkeersveiligheid Hans Godefrooij fietsen en lopen innovatie internationaal milieu mobiliteits- openbaar openbare ruimte parkeren procesbegeleiding verkeerslichten verkeers- verkeersmanagement vervoer

Nadere informatie

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg?

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Doel van vandaag Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Wat is een leefbare woonstraat? En misschien: Wat is een leefbare

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Notitie / Memo. De Waldadrift, een belangrijke ontsluiting voor Bedum. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Notitie / Memo. De Waldadrift, een belangrijke ontsluiting voor Bedum. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Notitie / Memo Aan: Gemeente Bedum Van: Gilbert Mulder, Sjoerd Hoekstra Datum: 13 november 2015 Kopie: Ons kenmerk: INFRABD8465N005F03 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor

Verkeersveiligheidsmonitor Verkeersveiligheidsmonitor Cijfers & Trends Gemeente Molenwaard 2009-2013 Datum: 23-9-2014 Realisatie door VIA met inzet van ViaStat. INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor

Verkeersveiligheidsmonitor u B1101186 Verkeersveiligheidsmonitor Cijfers & Trends Waterschap Hollandse Delta 2006-2010 -v. :,... f \ ' V Dick Kerkhof Afd. beheer Datum december 2011 Realisatie met inzet vanviastat-online. ^ ^ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AVOC. Frank Vangeel Politie Antwerpen

AVOC. Frank Vangeel Politie Antwerpen AVOC Frank Vangeel Politie Antwerpen AVOC? Aanpak van verkeersongevallenconcentraties Doel : Op basis van overeenkomsten in ongevallen op één locatie, aanwijzingen vinden voor het verbeteren van de vormgeving

Nadere informatie

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-026 19 april 2012 14.15 uur Lichte stijging verkeersdoden in 2011 661 verkeersdoden in 2011 Stijging bij oudere fietsers Daling bij inzittenden van personenauto

Nadere informatie

Veilig over Rijkswegen 2012. Deel A: Verkeersveiligheid landelijk beeld

Veilig over Rijkswegen 2012. Deel A: Verkeersveiligheid landelijk beeld Veilig over Rijkswegen 2012 Deel A: Verkeersveiligheid landelijk beeld Veilig over Rijkswegen 2012 Deel A: Verkeersveiligheid landelijk beeld Datum december 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

HET EFFECT VAN MARKERINGEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN VRACHTWAGENS

HET EFFECT VAN MARKERINGEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN VRACHTWAGENS HET EFFECT VAN MARKERINGEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN VRACHTWAGENS Ongevallen met geparkeerde vrachtwagens en achteraanrijdingen tegen rijdende vrachtwagens R-9l-25 J.P.M. Tromp & drs. P.C. Noordzij Leidschendam,

Nadere informatie

Fietsongevallen en Infrastructuur

Fietsongevallen en Infrastructuur Fietsongevallen en Infrastructuur demonstratie van verrijkte ongevalsanalyse in Politiezone Antwerpen Tim Asperges Vlaanderen Fietsland! 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 - risico fietsgebruik Maar veiligheid

Nadere informatie

DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN

DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN Artikel Mensen op straat (1980) (Voorjaar): 27 R-80-13 Voorburg, 1980 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2- Inleiding Zal een verlaging van de maximumsnelheid

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen 1 Limburg veiligst voor fietsers Als je op de website van het NIS kijkt naar de verkeersongevallen volgens type weggebruiker, dan is het verschil tussen Limburg en de andere Vlaamse provincies opvallend.

Nadere informatie

R-85-48 Drs. R.D. Wittink Leidschendam, 1985 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-85-48 Drs. R.D. Wittink Leidschendam, 1985 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV PROCEDURE VOOR HET VOORSPELLEN VAN DE EFFECTEN VAN VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET MILIEU OP DE VERKEERSVEILIGHEID (in verband met de wijziging van artikel 2 van de Wegenverkeerswet) R-85-48 Drs.

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Vastgesteld door de raad op 29 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding 1 2 Beleidskader Duurzaam Veilig 2 2.1 Ontwerprichtlijnen 3 2.1.1 gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

Duurzaam-veilige wegcategorieën

Duurzaam-veilige wegcategorieën Duurzaam-veilige wegcategorieën Lezing voor het ROV-Limburg op JO maart 1994 in Roermond D-94-1 Ir. S.T.M.c. Janssen Leidschendam. 1994 Stichting WetenschappelIjk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV 1. Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie September 2017 Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Súdwest-Fryslân Lokale aanpak, Veilig Fietsen! Inleiding Aanleiding De beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een actieplan van de minister van Infrastructuur en

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Daarnaast worden de volgende zeven vervoerswijzen onderscheiden: Fiets Bromfiets Motorfiets Auto Bestelauto Vrachtauto Trekker 1

Daarnaast worden de volgende zeven vervoerswijzen onderscheiden: Fiets Bromfiets Motorfiets Auto Bestelauto Vrachtauto Trekker 1 Verkeersveiligheid Verkenner voor de Regio (VVR-GIS) Deliverable D_A2: Rapportage update variabelen en waarden referentiesituatie Deliverable D_A2: Rapportage update variabelen en waarden referentiesituatie

Nadere informatie

Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer'

Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer' Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer' R-98-29 Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het' Startprogramma Duurzaam Veilig

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Gemeente Landerd Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.020_a_040302 Datum vrijgave: 5 maart 2004 Vrijgave: Ing. K. Akkers paraaf Goedkeuring: A.P.M.

Nadere informatie

Bromfiets klasse B op de rijbaan

Bromfiets klasse B op de rijbaan 2 technische fiche juni 2006 klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom Sinds 1 januari 2005 moeten de bromfietsers klasse B binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. klasse B op de rijbaan 2 1.

Nadere informatie

Saneren oversteken N48 bladzijde 1/9

Saneren oversteken N48 bladzijde 1/9 Saneren oversteken N48 bladzijde 1/9 Gemeente De Wolden Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe Gemeente Hardenberg Gemeente Ommen Provincie Overijssel Saneren oversteken N48 bladzijde 2/9 Aanleiding De rijksweg

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid in Amsterdam

Fact sheet. Verkeersveiligheid in Amsterdam Fact sheet nummer 7 december 23 Verkeersveiligheid in Amsterdam In 22 vielen in Amsterdam 2.213 slachtoffers in het verkeer. Dit is 14% (372 personen) minder dan het jaar daarvoor. Het aantal verkeersdoden

Nadere informatie

Notitie Aanvullende uitwerking varianten

Notitie Aanvullende uitwerking varianten Aanleiding Bij de tussentijdse evaluatie van het GVVP heeft u op 12 september 2013 besloten (agendapunt 17 en amendement 2013A30) de Angsterweg in Vlodrop, Stationsweg en Waarderweg in Montfort separaat

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

Nr P&O. gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Trends in verkeersveiligheid

Nr P&O. gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Trends in verkeersveiligheid gemeente Barneveld Nr. 613649 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Trends in verkeersveiligheid 2014-2015 Gevraagde beslissing: 1. Kennis nemen van het document 'Trends in Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 410 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Centrumplan Hart voor Valkenburg

Centrumplan Hart voor Valkenburg Samenstelling: Ben van Eijsden Centrumplan Hart voor Valkenburg Document: 20110127-second opinion.doc Status: concept Blad 1 Inhoudsopgave 01 INLEIDING 2 02 SAMENVATTING SECOND OPINION 3 02.01 Kaders en

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Notitie Documentnummer: N01-C01-11069163-bwl Status en datum: Concept/01 7 december 2016 Auteur: Ing. B. Winkel Opdrachtgever: Aprisco Vastgoed BIJLAGEN I. Ontwerpvoorstel

Nadere informatie

Ongevallenanalyse: Mogelijkheden en analyseniveaus

Ongevallenanalyse: Mogelijkheden en analyseniveaus Ongevallenanalyse: Mogelijkheden en analyseniveaus Praktische toepassingen Wouter Leysen Verkeersconsulent Lokale politie Antwerpen Analyse op mesoniveau Analyseniveau Doel Voornaamste kennisveld Microniveau

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Bijlage(n) Vervolg

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Bijlage(n) Vervolg > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. drs. Niels J. Bosch 18 februari 2016

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. drs. Niels J. Bosch 18 februari 2016 Van wet naar weg Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder drs. Niels J. Bosch 18 februari 2016 Even voorstellen.. Niels Bosch Sr. Adviseur Verkeer en Vervoer Royal HaskoningDHV, vestiging Maastricht Airport

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Ongevallenanalyse Evaluatie beleid en bepalen speerpunten

Ongevallenanalyse Evaluatie beleid en bepalen speerpunten Ongevallenanalyse Evaluatie beleid en bepalen speerpunten Gemeente Dordrecht Opdrachtgever Gemeente Dordrecht Stadsontwikkeling, afd. Beleid mevr. ing. P.H. Meijers Postbus 8 3300 AA Dordrecht Opdrachtnemer

Nadere informatie