Helpende Zorg en Welzijn Crebo niveau NV2 BBL Welslagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Welslagen"

Transcriptie

1 Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo niveau NV2 BBL Welslagen Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer A Alles over het beroep Wat doet een Helpende Zorg en Welzijn Wat kun je met je opleiding doen? Alles over de opleiding Wat ga je leren?... 7 A. Het Beroep... 7 B. Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen... 9 C. Loopbaan en burgerschap Hoe is je opleiding ingedeeld? Alles over de beroepspraktijk Studiebelasting Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren op de opleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen Beoordeling en je portfolio Samenvattend: Kwalificerend beoordelen: examenplan A. Beroepsgericht B. Generiek: Nederlands, rekenen, Engels en 2 e MVT C. Loopbaan & Burgerschap Studievoortgang HZW BBL Welslagen 1 jarig traject Cohort Leerjaar Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Diplomeren Naast de eisen tot diplomering tot Helpende Zorg en welzijn zoals beschreven in de studievoortgang 6.3 geldt voor de opleiding Helpende zorg en Welzijn het volgende: Diplomeren Naast de eisen tot diplomering tot Helpende Zorg en welzijn zoals beschreven in de studievoortgang 6.3 geldt voor de opleiding Helpende zorg en Welzijn het volgende: Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Inspectie Addendum Bijlage 1: Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering: IDOP Bijlage 2: Diverse documenten op de website Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 2

3 1 Woord vooraf Welkom op het Vitalis college, bij het cluster Welzijn Je hebt gekozen voor de opleiding naamopleiding Helpende Zorg en Welzijn Bij het Vitalis college leiden we op vanuit de volgende missie: Groeien kan het beste als je jezelf kwetsbaar opstelt en je durft te verbinden. Wij scheppen de voorwaarden om je op te laten stellen en je te laten raken door de meerwaarde die je kunt hebben voor de maatschappij. Wij vragen van studenten zich te verbinden met elkaar en met de maatschappij. En gezamenlijk op te trekken in groei en maatschappelijke waarde. Hierin maken wij geen onderscheid tussen studenten en medewerkers. Henny Verbeek, Algemeen directeur Vitalis college Welzijn Clustermanager Yvonne Vincenten brin nummer naam van de instelling crebonummer naam van de opleiding 25LX ROC West-Brabant, Vitalis college Helpende Zorg en Welzijn landelijk orgaan, kenniscentrum Calibris leerweg BBL niveau NV2 cohort Ingangsdatum 1 augustus 2012 Vervaldatum 2013/2014 Datum waarop het bevoegd gezag de OER heeft vastgesteld Datum waarop de OER gepubliceerd is Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 3

4 2 Leeswijzer Beste student(e), Dit is de Onderwijs- en Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen we je wegwijs maken in de opleiding waarvoor je gekozen hebt. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijs overeenkomst die je met het ROC West-Brabant hebt gesloten. Wat kun je vinden in deze OER? De opleiding kent een drievoudige kwalificatie. Naast de voorbereiding op het beroep richt de opleiding zich ook op jouw algemene vorming, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk functioneren. Dat betekent dat de opleiding bestaat uit drie algemene onderdelen: 1. je wordt opgeleid voor het beroep, 2. je moet voldoen aan algemene eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen waarbij het opleidingsniveau bepaalt aan welke eisen je moet voldoen, 3. je wordt voorbereid op een loopbaan én een plek in de maatschappij. Om het diploma te behalen moet je als student voldoen aan de drie bovenstaande kwalificaties. In de OER vind je informatie over de manier waarop deze kwalificaties in het onderwijs en de examinering aan bod komen. De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het OER: Een korte beschrijving van het beroep. Een overzicht van de opleiding die je gaat volgen. De manier waarop de opleiding en het onderwijs op school geregeld is. De manier waarop jouw vorming in de beroepspraktijk geregeld is. De begeleiding bij je studieloopbaan. De wijze van beoordelen en informatie over de examens. Achter in de OER vind je een aantal bijlagen: Bijlage 1 bevat de onderwijsplanning (het IDOP model) van de opleiding. Deze programmering geeft aan hoe de opleidingen er uit ziet qua inhoud, onderwijsvormen en tijdsbesteding. In bijlage 2 staat waar je informatie kunt vinden over regels en procedures die voor jou als student belangrijk zijn. Op de portal staat nog meer informatie over het Vitalis college en jouw opleiding. De portal is een afgeschermde internetsite van het Vitalis college waar je als student toegang toe hebt. 2 A Het Welslagen traject. Je volgt naast de reguliere lessen BBL niveau 2 extra en aangepaste lessen Nederlands, rekenen, SKILLS VZ en vrije ruimte ten behoeve van doorstroom naar niveau 3 Verzorgende. Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 4

5 3 Alles over het beroep Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier 2012: Het kwalificatiedossier is leidend voor het beroepsgerichte gedeelte van jouw opleiding. Het kwalificatie dossier beschrijft wat het beroep inhoudt én welke competenties, kennis en vaardigheden een beginnende beroepsoefenaar nodig heeft. 3.1 Wat doet een Helpende Zorg en Welzijn Jouw baan Je verleent zorg en ondersteuning aan cliënten/zorgvragers en begeleidt hen bij wonen en welzijn. Met jouw algemene opleiding kun je in allerlei beroepspraktijken en omgevingen aan de slag. Bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis, instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvorm voor gehandicapten, buurthuis, in een peuterspeelzaal, in al dan niet vervangende woon- en leefsituaties, in opvangcentra voor daklozen of in de thuissituatie van cliënten met een gezondheidsprobleem of beperking. Je kunt werken voor allerlei typen cliënten van alle leeftijden: ouderen, cliënten met een ziekte, cliënten met psychiatrische problemen, een verslaving of met een handicap, volwassenen, kinderen en jeugdigen met potentiële of feitelijke gezondheid- of bestaansproblemen. Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de cliënt, zoals ouders en andere verzorgers. Je richt je met name op ondersteuning van de cliënt thuis of in een andere woonomgeving, maar je kunt ook bij of voor een groep cliënten werken. Jouw werk Je zorgt voor het welbevinden van de cliënt op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn. Je stelt zelfstandig een werkplanning op van jouw werkzaamheden op basis van een al vastgesteld zorg- of begeleidingsplan. Je biedt ondersteuning bij wonen en huishouden. Dat wil zeggen dat je opruimt en schoonmaakt en zorgt voor een prettige leefomgeving. Je helpt de cliënt(en) bij dagelijkse bezigheden als eten en drinken en verplaatsen. Tijdens die werkzaamheden houd je rekening met wat een cliënten zelf willen en kunnen doen. Je werkt vanuit de gedachte dat de cliënten zelf de regie voeren over hun eigen leven. Daarnaast help je mensen bij hun persoonlijke verzorging, zoals wassen, aankleden etc. Je biedt ook ondersteuning bij emotionele problemen. Dat gebeurt vaak tijdens je werkzaamheden, maar soms neem je daar apart even tijd voor. Je helpt collega s bij het organiseren van activiteiten gericht op spel/recreatie, educatie en werk. Bij het uitvoeren van al deze werkzaamheden stem je de werkzaamheden af met collega s en met de mantelzorger. Je werkt zelfstandig, maar wel volgens vaste afspraken en protocollen en in opdracht van een leidinggevende. Je voert je werkzaamheden uit op afgesproken tijden. In je werk heb je vaak te maken met andere disciplines, zoals verzorgenden en sociaal- agogisch werkers. Je bent werknemer van een zorg- of welzijnsinstelling. Dus werk je samen met collega s, volgens de visie en richtlijnen van de instelling. Naast het verlenen van zorg en ondersteuning lever je een bijdrage aan de professionalisering van het beroep en aan de kwaliteitsverbetering van je werkzaamheden. Dat kun je Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 5

6 doen door met collega s en leidinggevende over je werkzaamheden te praten en door deel te nemen aan deskundigheidsbevordering. Jouw kwaliteiten Je handelt klantgericht, kunt je inleven in cliënten, hebt respect voor hen en kunt goed met hen communiceren. Je houdt je aan de beroepscode en de normen en waarden en de visie en richtlijnen van de instelling waar je werkt. Je houdt rekening met de zelfredzaamheid van de cliënt en stimuleert deze. Afhankelijk van zijn mogelijkheden of beperkingen neem je geheel of gedeeltelijk diens werkzaamheden over. Je werkt systematisch, oplettend, nauwkeurig en resultaatgericht. Je bent stressbestendig en in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken. Je werkt zelfstandig, maar kunt ook goed samenwerken met de naasten van de cliënt en je collega s. Je kunt jouw kennis en vaardigheden in de praktijk toepassen. Je bent geïnteresseerd in mensen (van kinderen tot ouderen), met uiteenlopende sociale en medische problemen en met uiteenlopende wensen en behoeften. Je vindt het leuk om cliënten te helpen in de huishouding en bij hun lichamelijke verzorging en om hen te ondersteunen bij bijvoorbeeld activiteiten en het wonen in een leefgroep. Je bent in staat om hen te begeleiden bij eenvoudige emotionele problemen. Je hebt een verantwoordelijke baan en werkt soms onder tijdsdruk. Voor je werk krijg je veel terug: cliënten die blij zijn met jouw je hulp en met de prettige leefomstandigheden die jij mee helpt creëren in hun thuissituatie of in de instelling. 3.2 Wat kun je met je opleiding doen? Na afronding van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn is er de mogelijkheid om door te stromen naar een opleiding op niveau 3 (bijvoorbeeld verzorgende, pedagogisch werk, of medewerker maatschappelijke zorg). De in- en doorstroom mogelijkheid is afgestemd op de mogelijkheden van de eventuele vervolgkeuze en de adviezen hierin van zowel jouw SLB er als de BPV. De Helpende Zorg & Welzijn kan ook doorstromen naar andere richtingen op hetzelfde niveau. Als je gaat werken, dan maak je als Helpende Zorg & Welzijn deel uit van de sector verpleging en verzorging en/of de sector sociaal agogisch werk. Je werkt in één van de branches, zoals de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, de maatschappelijke dienstverlening, het welzijnswerk, de gehandicaptenzorg of de geestelijke gezondheidszorg. Je bent gekwalificeerd om in beide sectoren te werken, maar in de opleiding kan je de nadruk meer leggen op de verzorgende onderdelen of juist op de sociaal -agogische (= begeleidende) gedeelten van de opleiding. Meer weten? Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 6

7 4. Alles over de opleiding Het onderwijs binnen het Vitalis college gaat uit van drievoudige kwalificatie: 1) het beroep, 2) taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. In paragraaf 4.1 kun je hier meer over lezen. Het onderwijs binnen het Vitalis college is competentiegericht. Bij competentiegericht onderwijs sluit het onderwijs nauw aan bij de beroepspraktijk. Op school werkt je bijvoorbeeld aan een opdracht die je ook tegen kunt komen in de praktijk. Daarnaast is het leren in de praktijk een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV). In paragraaf 4.2 en 4.3 staat hoe het leren op school en in de beroepspraktijk vorm krijgt. Ten slotte kun je in paragraaf 4.4 lezen hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent met je studie. Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op jouw specifieke kennis en ervaring. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepspraktijk. Dit betekent dat: jij als student gestimuleerd wordt om een actieve rol te nemen in je leerproces. jij en je studieloopbaan centraal staan. jouw leerervaringen in de beroepspraktijk een grote rol spelen Het onderwijsprogramma is afgeleid van de beroepspraktijk. de kerntaken, werkprocessen, bijbehorende beroepsproducten en competenties het uitgangspunt vormen voor het beroepsgerichte deel van het opleidingsprogramma. er geleerd wordt in de context van de beroepspraktijk. er geïntegreerd beoordeeld wordt in de context van de beroepspraktijk. Niet alleen na afloop maar ook tijdens je leerproces. vooraf bekend is waar je op beoordeeld wordt en welke eisen hiervoor gehanteerd worden. 4.1 Wat ga je leren? De opleiding voldoet aan een aantal wettelijke eisen voor wat betreft beroep, algemene vorming én loopbaan en burgerschap: De eisen van het beroep staan beschreven in het kwalificatiedossier. In dat dossier staan ook de specifieke eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde taal die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep. Naast specifieke eisen bestaan er ook algemene of generieke eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde taal. Deze eisen zijn afhankelijk van het opleidingsniveau. Verder krijg je te maken met wettelijke eisen voor Loopbaan en burgerschap. Bovenstaande onderdelen zijn door de minister vastgesteld en dus wettelijk verplicht. Om een diploma te ontvangen moet je voldoen aan de eisen van het kwalificatiedossier, de algemene eisen voor taal en rekenen én de eisen voor Loopbaan en burgerschap. A. Het Beroep Bij competentiegericht onderwijs ligt het accent op de taken die horen bij het beroep. Voor het goed uitvoeren van deze taken heb je competenties nodig. Deze competenties bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. In het kwalificatiedossier staat welke competenties een beginnende beroepsbeoefenaar moet beheersen. Belangrijke begrippen van het kwalificatiedossier zijn kerntaken, werkprocessen en competenties. Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 7

8 Kerntaak Kerntaken geven de belangrijkste werkzaamheden van de beroepsoefenaar weer. Deze taken zijn kenmerkend voor het beroep waarvoor jij wordt opgeleid. In het geval van de Helpende Zorg en Welzijn is er bijvoorbeeld de kerntaak Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning.. Werkproces Een werkproces bestaat uit een aantal samenhangende activiteiten die horen bij een kerntaak. Die activiteiten hebben een begin, een eind en leiden tot een duidelijk resultaat. Een voorbeeld van een werkproces is: Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg, leef, begeleidings-of activiteitenplan.. Overzicht kerntaken en werkprocessen Voor jouw opleiding ziet het overzicht van de kerntaken en werkprocessen er als volgt uit: Kwalificatie Kerntaak Werkproces K1 Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie x x 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke verzorging/adl x 1.4 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten en recreëren x 1.5 Handelt in onvoorziene situaties x Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren 2.1 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied 2.2 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid x x Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatieen professie gebonden taken 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering x 3.2 Stemt de werkzaamheden af x 3.3 Evalueert de werkzaamheden x Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 8

9 Competentie Je werkt aan de kerntaken en werkprocessen met behulp van competenties. Een competentie is het vermogen om in de beroepspraktijk je werk goed te doen. Dit vermogen bestaat uit een combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Voor het MBO gelden 25 competenties (zie de tabel hieronder). Welke competenties binnen jouw opleiding aan bod komen, is afhankelijk van het opleidingsniveau en het beroep. A Beslissen en activiteiten initiëren N Onderzoeken B Aansturen O Creëren en innoveren C Begeleiden P Leren D Aandacht en begrip tonen Q Plannen en organiseren E F Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten G Relaties bouwen en netwerken S Kwaliteit leveren H Overtuigen en beïnvloeden T Instructies en procedures opvolgen I Presenteren U Omgaan met verandering en aanpassen J Formuleren en rapporteren V Met druk en tegenslag omgaan K Vakdeskundigheid toepassen W Gedrevenheid en ambitie tonen L Materialen en middelen inzetten X Ondernemend en commercieel handelen M Analyseren Y Bedrijfsmatig handelen B. Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen Voor wat betreft Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen (MVT) wordt er een onderscheid gemaakt tussen specifieke (beroepsgerichte) en generieke kwalificatie-eisen. Specifieke kwalificatie-eisen In je beroep krijg je te maken met werkzaamheden waar een bepaald beheersingsniveau van de Nederlandse taal voor nodig is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het schrijven van een rapportage. Deze eisen staan in het kwalificatiedossier genoemd. In dat dossier staan ook de specifieke eisen voor rekenen en MVT. In de opleidingen waar Nederlands, rekenen en MVT deel uitmaken van het beroep, worden deze vaardigheden ontwikkeld en geëxamineerd. Generieke kwalificatie-eisen Bij generieke kwalificatie-eisen voor Nederlands, rekenen en MVT gaat het om eisen die algemeen gelden voor een bepaald opleidingsniveau. Het gaat daarbij om basiskennis en vaardigheden die voor alle studenten van belang zijn. Voor de kwalificatie-eisen van Nederlands en rekenen wordt er gewerkt met het referentiekader van Meijerink (1F, 2F, 3F en 4F) die een opklimmende graad van moeilijkheid aangeven. Voor elk referentieniveau is aangegeven wat studenten paraat hebben (weten), functioneel kunnen gebruiken (toepassen) en wat ze begrijpen (weten waarom). Voor MVT wordt gebruik gemaakt van het Europese Referentiekader (ERK). Bij MVT wordt bij elke vaardigheid de taalniveaus A1, A2, B1 en B2 beschreven. Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 9

10 In het examenplan staat welke onderdelen van Nederlands, rekenen en MVT getoetst worden en aan welke eisen jij moet voldoen. Bij de start van de opleiding word je beginniveau voor taal en rekenen bepaald, waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. In de opleiding ontwikkel jij deze vaardigheden tot het vereiste niveau. C. Loopbaan en burgerschap Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling is een volledig onderdeel van de opleiding. Dit onderdeel komt onder meer terug tijdens de studieloopbaan begeleiding (SLB). Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden. Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling bestaat uit de volgende elementen: Capaciteitenreflectie: Motievenreflectie: Werkexploratie: Loopbaansturing: Netwerken. Burgerschap De beschrijving van burgerschap verwoordt de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. De leerlijn Burgerschap is samengesteld uit vier dimensies: politiek-juridische dimensie, economische dimensie deelname aan het arbeidsproces en consumentisme, sociaal-maatschappelijke dimensie, vitaal burgerschap. Op de website vind je meer informatie over Loopbaan en Burgerschap Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 10

11 4.2 Hoe is je opleiding ingedeeld? Naam opleiding: Helpende zorg en welzijn BBL Welslagen Leerjaar 1 Grofmazig leerplanschema Fase 1 en 2 Week/periode Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Integraal Beroepsprestatie 1.3 Plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken wp.: 1.1, 1.2, Ondersteunen bij persoonlijke zorg/adl. wp.: 1.1, 1.3, 1.5, Ondersteunen bij persoonlijke zorg/adl. wp.: 1.1, 1.3, 1.5, Begeleiden van de zorgvrager bij zelfredzaamheid. wp.: 2.1, 2.2, Assisteren bij activiteiten en recreëren. wp.: 1.1, 1.4, 1.5, Professionaliseren. wp.: 3.1, 3.2 Verantwoordingsverslag AG Fase 1 Fase 1 WP: 1.2 competentie R Verantwoordingsverslag AG Fase 2: Wp 1.3 Competentie D Wp 1.4 Competentie R AG-gesprek Fase 1 WP: 1.2 competentie R WP: 3.3 competentie R Fase 2: Wp 2.1 Competentie D Wp 3.1 Competentie K Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 11

12 Leerjaar 1 Grofmazig leerplanschema Fase 1 en 2 Week/periode Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Wp 3.3 Competentie R Project Intervisie BPV BPV minimaal 16 uur per week BPV minimaal 16 uur per week BPV minimaal 16 uur per week BPV minimaal 16 uur per week SLB/ Regielijn SLB SLB-V SLB-I Prestatie LB 1.2 Het ontwikkelen van je opleidingsbeeld Prestatie LB 1.1 Het Ontwikkelen van je beroepsbeeld Pop/pap -portfolio -checklist informatie verstrekking - OER LP: Samenwerkend leren? (Kompas) Individuele gesprekken Bevindingen BPV Studievoortgang Groepsproces IRM LP: Hoe leer ik? (Kompas) Spreken TP 3 kort verhaal A Individuele gesprekken Bevindingen BPV Studievoortgang Groepsproces Kansen en mogelijkheden Vervolgopleiding IRM Prestatie LB 1.3 Je professionele ontwikkeling Individuele gesprekken Bevindingen BPV Studievoortgang Groepsproces Kansen en mogelijkheden Vervolgopleiding IVM Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 12

13 Leerjaar 1 Grofmazig leerplanschema Fase 1 en 2 Week/periode Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Individuele gesprekken Bevindingen BPV Studievoortgang Groepsproces IRM Conceptueel Theorie Bewegen en verplaatsen, eten en drinken, veranderingen in gezondheid constateren, ziekteleer, infectie, norovirus, WIP dementie, hart en vaatziekten, uiterlijke verzorging, rapporteren, veiligheid en ongevallen, professioneel werken, ruimte inrichten, werknemer zijn, angst en pijn, ongewenst gedrag, wet en regelgeving, omgang met agressie werkstuk maken Klagen, belevingsgerichte zorg Afstemmen van zorg, Samenwerken, Feedback, Zelfredzaamheid simuleren Zorgpakketten: WMO, AWBZ, ZZP, CIZ theorietoets Sterven en Rouw Kijk op Sterven en rouw vanuit verschillende culturen Theorietoets Schrijven 2 F TP 5 werkstuk B Nederlands Spelling en grammatica Lezen TP 3 vakliteratuur D Spreken TP 3 kort Gesprekken TP 2 uitleg Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 13

14 Leerjaar 1 Grofmazig leerplanschema Fase 1 en 2 Week/periode Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Schrijven 2 F TP 5 werkstuk B Lezen TP 1 informatieve tekst D Luisteren TP 2 hoorcolleges en presentaties B Luisteren TP 1 Dialoog met mensen uit je doelgroep = dialoog met zorgvrager. verhaal A Gesprekken TP 3 Discussie c TOA lezen en luisteren a Schrijven 2f TP 2 zakelijke brief D Spreken 2F TP 1 presentatie C Rekenen Intrede Toatoets rekenen RE 1F-2F-3F I 90 min Domein 2 verhoudingen Domein 3 meten en meetkunde Domein 4 verbanden Domein 1 Getallen eindtoetsen rekenen RE 2F GE-a getallen 30 min Re 2F MM-a meten/meetkunde 30 min Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 14

15 Leerjaar 1 Grofmazig leerplanschema Fase 1 en 2 Week/periode Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 RE 2F VB-a verbanden 30 min RE 2F VH-a verhoudingen 30 min Burgerschap Prestatie LB 5.1 Mij n zorg Prestatie LB 5.2 Nu mijn gezondheid! Prestatie LB 4.1 Cultuur geeft kleur Prestatie LB 4.2 Cultuur is niet duur Prestatie LB 2.1 Politiek is meer dan stemmen alleen Prestatie LB 2.2 Jouw mening, mijn mening Prestatie LB 3.2 Werknemersrechten zijn er ook voor mij Gesprekken TP 1 Interview b, c Gesprekken TP 2 uitleg a Gesprekken TP 3 Discussie c Prestatie LB 3.1 Gedraag ik mij als werknemer? Prestatie LB 3.3 Ben ik een kritisch consument? Vrije ruimte Thema 1 het werk van de helpende zorg en welzijn Levensboek (cliënt) Omgaan met het verleden De inhoud van vrije ruimte wordt ingevuld conform De inhoud van vrije ruimte wordt ingevuld conform de eisen t.a.v. Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 15

16 Leerjaar 1 Grofmazig leerplanschema Fase 1 en 2 Week/periode Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Thema 2 de leefstijl van de cliënt Thema 3 werken met respect de eisen t.a.v. examinering niv 3 examinering niv 3 Vaardigheden Skills VZ Bed opmaken, Hulp bieden bij aan en uitkleden, zorgvrager wassen op bed, verzorgen van gebit en prothese, verzorgen van handen en nagels, aangeven van incomaterial en urinaal, steunkousen aandoen Verzorgen van hulpmiddelen zoals bril en gehoortoestel, meten pols, lichaamstemperatuur en ademhaling, EHBO, presentatie a.d.h.v. een casus, afsluitende vaardigheden opdracht De inhoud van skills vz wordt ingevuld conform de eisen t.a.v. examinering niv 3 De inhoud van skills vz wordt ingevuld conform de eisen t.a.v. examinering niv 3 Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 16

17 In de opleiding gaat het om leren in de beroepspraktijk (BPV) en leren op school. Deze twee vormen van leren staan niet los van elkaar maar vormen een eenheid. In deze paragraaf kun je lezen hoe het onderwijsprogramma op school eruit ziet. In de volgende paragraaf (paragraaf 4.3) staat hoe het onderwijs in de BPV wordt aangeboden. Hoe ziet het rooster van een lesweek eruit? VOORBEELD Tijden DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG SLB-I 1 EH SLB SLB 2 EH BS 2 EH VRIJE RUIMTE 2 EH BEGELEID WAP 2 EH EH WAP SKILLS-IA SLB-V NED 1 EH 1 EH 1 EH 1 EH pauze pauze pauze pauze pauze THEORIE WAP 1 EH EH SKILLS-ICT 1 EH SKILLS-HH SKILLS-IA 1 EH THEORIE 2 EH SLB-V 3 EH NED 1 EH EH Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 17

18 4.3 Alles over de beroepspraktijk De BPV vindt plaats in de praktijk vanaf periode 1. Je gaat gedurende het schooljaar minimaal 16 uur leren en werken in de praktijk en volgt lessen op 2 aaneengesloten dagdelen op school. In het BPV handboek staan al jouw rechten en plichten met betrekking tot het stage lopen. Dit handboek wordt uitgebreid met jou besproken. Via het planningsbureau BPV worden de stageplaatsen geregeld. In het eerste jaar kun je bij verschillende stage-instellingen terecht komen, bijvoorbeeld een verzorgingshuis, verpleeghuis, leergezin, thuiszorg of een kinderdagverblijf. In het tweede leerjaar, ligt de nadruk op verzorging en wordt je stageplaats daarop afgestemd. Dit kan bijvoorbeeld een verpleeghuis, leerafdeling of thuiszorg zijn. In de Praktijkovereenkomst (P.O.K.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode. Als Helpende zorg en welzijn ga je vanaf periode 2, 2 dagen stage per week lopen. Dit worden in het 2 leerjaar 3 stagedagen per week. 4.4 Studiebelasting Een opleiding kent een minimaal aantal contacturen per leerjaar. Voor een voltijd-opleiding (BOL) ligt de wettelijke eis op 850 uren. Voor BOL-deeltijd en BBL-studenten is dat 300 uur. Het Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering (zie bijlage 1) geeft een overzicht van het aantal uren per leerjaar. Daarin staat dat het aantal uren en de verdeling daarvan voldoen aan de wettelijke eisen en de normen van het Vitalis college. Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 18

19 5 Alles over de begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren op de opleiding Onder studieloopbaanbegeleiding (SLB) verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen met wie je de resultaten en ontwikkeling van jouw leerroute bespreekt. Deze studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in je studieloopbaanplanning. Je wordt begeleid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je studieloopbaan. Je wordt begeleid op het persoonlijk vlak. Je gaat dus: gericht informatie verzamelen over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. inzicht krijgen in de eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties. bovenstaande informatie over opleiding, beroep en eigen persoon eigen maken en op grond daarvan keuzes maken. reflecteren op evaluaties en beoordelingen en daar vervolgens acties aan verbinden. zorgen voor een gevuld (digitaal ) portfolio en een Plan van Aanpak waarin je je ontwikkeling zichtbaar maakt. de bewijzen uit je portfolio laten zien aan de studieloopbaanbegeleider Deze zijn voorwaarde om aan examens te kunnen deelnemen. De SLB begeleider heeft hierin een adviserende rol. Individuele begeleiding krijg je van de studieloopbaanbegeleider en je BPV-begeleider op jouw werk. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: je beginsituatie helder krijgen, individuele leervorderingen bespreken, bewijsstukken portfolio checken, stage-ervaringen bespreken, feedback geven op persoonlijke leerdoelen en acties. Groepsbegeleiding van de SLB-er vindt plaats in een groep en is gericht op begeleiding die voor alle studenten min of meer gelijk is. 5.2 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Een indicatie wordt bij aanvang of tijdens je studie gesteld. Er volgt een melding bij SS&B (Servicecentrum Studie & Beroep) wat kan resulteren in extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. De aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou de school en SS&B. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&B gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Waarbij in acht wordt genomen dat de student tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. 5.3 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je studie kan je soms tot de conclusie komen dat de opleiding die je gekozen hebt niet haalbaar is. Dit kun je bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Deze verwijst je door naar het Onderwijsservicebureau Zorg (OSB Zorg). De Trajectbegeleider Zorg van het OSB Zorg gaat verder met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de te nemen vervolg stappen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot doorverwijzen naar de 3 e lijnszorg. Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 19

20 5.4 Klachten Binnen het Vitalis college is er een bezwaar- en klachtenregeling van kracht. Deze kan op diverse momenten in werking gaan. De bezwaar- en klachtenregeling staat op de website van het Vitalis college onder de keuzeknop studenten : Link: De bezwaar- en klachtenregelingen zijn gebaseerd op het deelnemersstatuut, waarin de rechten en plichten van studenten zijn vastgelegd. Het deelnemersstatuur kun je op dezelfde plaats vinden als de bezwaar- en klachtenregelingen. 5.5 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Speciaal hiervoor zijn er binnen het Vitalis college een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. De verwijzing naar deze personen kan via de studieloopbaanbegeleider, begeleiders, instructeurs, studentenloket of via het servicebureau plaats vinden. Je kunt ook zelfstandig contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder met de namen van de vertrouwenspersonen en hoe en waar ze te bereiken zijn. Je meldingen worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen. Dit gebeurt zonder de naam van de melder. Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 20

21 6 Alles over de beoordeling De opleiding kent twee soorten beoordelingen: Ontwikkelingsgericht beoordelen; beoordelen om te leren. Deze beoordelingen zijn onderdeel van het opleidingsprogramma. Kwalificerend beoordelen; beoordelen om te kijken of je voldoet aan de eisen voor een diploma. Deze beoordelingen vind je in het examenplan. Voor wat betreft het kwalificerend beoordelen zijn alle partijen gebonden aan de regels van het Examenreglement Competentiegericht Onderwijs (CGO) van het ROC West-Brabant, het handboek examinering van het Vitalis college en de aanvullende regels van het Cluster. Deze zijn te vinden op de portal. In bijlage 2 zijn hiervoor de links opgenomen. 6.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen Een aantal onderdelen van jouw opleiding worden ontwikkelingsgericht beoordeeld. Dit zijn de onderdelen ontwikkelingsgerichte beroepsprestaties. Dit kan betekenen dat je een onderdeel op alles behaald moet hebben maar nog mag groeien in jouw ontwikkeling en verdieping in dat onderdeel. Op een later moment in de opleiding komt zo n onderdeel nog terug in de opleiding. Dan wordt het kwalificerend beoordeeld dat wil zeggen dat je dient te voldoen aan alle eisen om dat onderdeel af te sluiten voor het behalen van jouw diploma. Een voorbeeld is het onderdeel ondersteunen bij persoonlijke zorg/ ADL. In leerjaar 1 is dit onderdeel van de opleiding ontwikkelingsgericht ; in leerjaar 2 kwalificerend. Ook de aftekenlijsten van verschillende vakken en jouw portfolio zijn voorbeelden van een ontwikkelingsgerichte beoordeling. Theorie, vaardigheden en portfolio worden allen ontwikkelingsgericht beoordeeld. In de studievoortgang (zie paragraaf 6.3) staat precies aangegeven wat je behaald dient te hebben om door te mogen naar het volgende leerjaar. Beoordeling en je portfolio Tijdens jouw opleiding werk je aan beroepsprestaties. Deze Beroepsprestaties kunnen ontwikkelingsgericht of kwalificerend zijn, d.w.z. het zijn examens die je op voldaan moet afsluiten op een bepaald niveau om je diploma te behalen. Als daaraan is voldaan, gaat dat bewijs in je portfolio. De docent die je begeleid bij deze beroepsprestaties volgt je vorderingen nauwlettend en geeft een go of no go om door te gaan naar de volgende stap van de opdracht. Eerst maak je een plan (hoe, wat en wanneer). We noemen dit een wegwijzer. Daarna verzamel je bewijzen. Dan laat je de Beroepsprestaties beoordelen door de beoordelaar in de praktijk. Je studievoortgang maak je inzichtelijk in je portfolio. Onderdelen van het portfolio zijn het POP, het PAP, reflectie- en procesverslagen, bewijzen van competent handelen, de stand van zaken t.a.v. de BPV voortgang en de uitgewerkte beroepsprestaties. Jouw portfolio geeft dus inzicht in je studievoortgang en je eigen leerproces. Je studieloopbaan begeleider volgt dit proces. Samenvattend: 1. Voorwaardelijk/ ontwikkelingsgericht Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 21

22 - De aftekenlijst van de lessen die je voldoende afrond. - De ontwikkelingsgerichte resultaten van Nederlands en rekenen. -De voldoende beoordeling van je portfolio door de Studieloopbaan begeleider 2. Kwalificerend De kwalificerende beroepsprestaties moeten volledig voldaan zijn, afgetekend door de beoordelaar op de stage. De reflectieverslagen inclusief de verantwoordingsverslagen worden door de werkbegeleider op waarheid getekend en gedateerd op het verslag en de Studieloopbaanbegeleider tekent op volledigheid. Het assessment gesprek, wat gaat over een andere in te brengen situatie door de student dan die welke beschreven is in het verantwoordingsverslag, moet met een voldoende afgesloten worden en is een kwalificerend examen. De getekende beoordelingslijsten, worden samen met jouw beoordeelde voortgangsverslag en Ag gesprekverslagen van de fases + reflecties bewaard in jouw examenportfolio op het examenbureau. Ook de onderliggende kwalificerende bewijsstukken worden in dit examendossier bewaard. Regelmatig zal er toetsing plaats gaan vinden door school en praktijk binnen de praktijk t.a.v. de BP toetsing. Bij een aantal AG gesprekken kan een ( geschoolde) assessor vanuit de praktijk deelnemen. Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 22

23 Beoordelaar BPV Aantal Boordelaars Beoordelaar School School BPV Zelf Inkoop 6.2 Kwalificerend beoordelen: examenplan In het examenplan komt de drievoudige kwalificering naar voren. Examinering richt zich op: 1) het beroep, 2) algemene vorming voor taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. Voor elk onderdeel is er in deze paragraaf een examenplan opgenomen. A. Beroepsgericht Opleidingsnaam: Helpende zorg en welzijn Niveau 2 BBL welslagen Cohort: Startdata augustus 2012 Crebocode: Brondocument Ex. Examenproduct Co de Exame n Kwalificerende gedeelte Cesuur / Weging Kerntaak / Competenties Werkprocessen Vitalis college onderdeel van ROC West Brabant O Economie O Gezondheidszorg O Pedagogie Welzijnszorg O Vastgesteld op datum: Plaats examen Periode Afnamecondities Kwalificerende BP's X 1 t/ m 4 KBP- HZW- 1.3 KVV- HZW- F1 KAG- HZW- F1 Plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken Verantwoordingsverslag Fase 1 Assessmentgesprek (AG) Fase 1 WP 1.1, WP 1.2, WP 3.3 J, Q, R, T L, R, T J, R Alles op R X WP 1.2 R Alles op R X WP 1.2 WP 3.3 R R Fase 1 voldaan X 2 X X 4 2 X X 4 2 X Kwalificerende BP s KBP- HZW- KBP HZE 2.1 Begeleiden van de X WP 2.1, WP 2.2 D D, R Alles op R X X 1 t/m 4 2 X Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 23

24 Beoordelaar BPV Aantal Boordelaars Beoordelaar School School BPV Zelf Inkoop Opleidingsnaam: Helpende zorg en welzijn Niveau 2 BBL welslagen Cohort: Startdata augustus 2012 Crebocode: Brondocument Ex. Examenproduct Co de Exame n Kwalificerende gedeelte Cesuur / Weging Kerntaak / Competenties Werkprocessen Vitalis college onderdeel van ROC West Brabant O Economie O Gezondheidszorg O Pedagogie Welzijnszorg O Vastgesteld op datum: Plaats examen Periode Afnamecondities 2.1 zorgvrager bij zelfredzaamheid. WP 3.2 E, J, T KBP- HZW- 2.2 Ondersteunen bij persoonlijke zorg/adl X WP 1.1, WP 1.3 WP 1.5 WP 3.3 J,Q, R, T D, K, R J, T J, R Alles op R X X 1 t/m 4 2 X KBP- HZW Assisteren bij activiteiten en recreëren X WP1.1, WP1.4, WP1.5, WP 3.3 J, Q, R, T L, R, T J, K, T J, R Alles op R X X 1 t/m 4 2 X KBP- HZW- 2.4 KVV- HZW- F2 KAG- HZW- F2 KBP HZW 2.4 Professionaliseren Verantwoordingsverslag Fase 2 Assessmentgesprek (AG) Fase 2 X WP 3.1 WP3.2 X WP 1.3 WP 1.4 X WP 3.1 WP 2.1 WP 3.3 K E D R K D R Alles op R Alles op R Alles op R X X 1 t/m 4 2 X 4 2 X X 4 2 X X Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 24

25 Plaats Aantal Herk. Periode Cesuur Duur Niveau B. Generiek: Nederlands, rekenen, Engels en 2 e MVT Afnamecondities Code: Examen Inhoud Toets vorm Aantal beoordelaars Nederlands le- 2F lu- 2F Lezen Luisteren 2F examens voor de 2 vaardig-heden lezen en luisteren Digitaal TOA 90 min.. P 3 1 School Digitaal KN-ge- 2F-1 Gesprekken 3 2 F Taalprestatie 3: Discussie C Mondeling 20 min. 80% 1 P 3 1 School 1 KN-ge- 2F-2 Gesprekken 2 F Taalprestatie 2: Uitleg A Mondeling 10 min. 80% 1 P 4 1 School 1 KN-sp 2F-1 Spreken 4 2 F Taalprestatie 3: Kort verhaal A Mondeling 5 min. 80% 1 P 3 1 School 1 KN-sp 2F-2 Spreken 2 F Taalprestatie 1: Presentatie C Mondeling 10 min. 80% 1 P 4 1 School 1 NL-sc- 2F-1 Schrijven 5 2 F Taalprestatie 5: Werkstuk B Werkstuk 30 min 80% 1 P 1 1 School 1 KN-sc 2F-2 Schrijven 2 F Taalprestatie 2: Zakelijke brief D Werkstuk 20 min 80% 1 P 4 1 School 1 Rekenen Getallen 2 F 2F-1 Verhoudingen Meten en meetkunde 2 F 2 F Eén examen voor de 4 vaardig-heden Digitaal (TOA) 60 min P 3 1 School Digitaal Verbanden 2 F 1 Voor een voldoende minimaal 6 van de 11 criteria op 2F (= 80% van de vereiste criteria). Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 25

26 3 Bij Gesprekken worden de twee taken uit het referentieniveau taal deelname aan discussie en informatie uitwisselen apart geëxamineerd via twee Taalprestaties. 4 Bij Spreken wordt de taak Een monoloog houden uit het referentieniveau taal via twee Taalprestaties geëxamineerd. 5 Bij schrijven wordt de taak Correspondentie geëxamineerd via Taalprestatie 5. De taken Het schrijven van een verslag en Het invullen van een formulier worden geëxamineerd via Taalprestatie 2. Toelichting wettelijke slaag- / zakbeslissing voor Nederlands en rekenen De behaalde resultaten worden als bijlage bij het diploma vermeld. Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 26

27 C. Loopbaan & Burgerschap Loopbaan Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor loopbaan (en burgerschap). Binnen het onderdeel loopbaan onderzoek je wat je kunt, wat je wilt, wat je nodig hebt om een plaats in de maatschappij te vinden die bij je past en aansluit op je mogelijkheden. Het onderdeel Loopbaan is opgenomen in de leerlijn studieloopbaanbegeleiding en vrije ruimte Uitgewerkt in het onderstaande schema. KL Werkexploratie Onderwerpen Elementen Periode Intensiteit begeleiding - Het werk van de Helpende Zorg en Welzijn -Verdieping in de branche LB prestatie 1.2 Het ontwikkelen van je opleidingsbeeld. Periode 1 2 EH Begeleid Resultaat inspanning student, wordt beoordeeld. Beoordelingslist consortium voldoende Voorbereiding op de BPV LB prestatie 1.3 Je professionele ontwikkeling Periode 1 2 EH Begeleid Beoordelingslijst consortium voldoende KL Capaciteiten reflectie - Gedragscode - AMN test LB prestatie 1.1. Het ontwikkelen van je Beroepsbeeld. Periode 1 2 EH Begeleid - Groepsproces KL Motievenreflectie KL netwerken - Groepsprocessen - Voorbereiding e uitvoering Vital Society LP Samenwerkend leren Periode 2 en 3 3 EH Begeleid Beoordelingslijst consortium voldoende KL Loopbaansturing - Leerstijl - Studievoortgang LP Hoe leer ik? Periode 3 en 4 3 EH Begeleid Beoordelingslijst consortium voldoende Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 27

28 Burgerschap Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor (loopbaan en) burgerschap. Binnen het onderdeel burgerschap wordt gewerkt aan 4 dimensies: politiek juridisch, economisch, sociaal maatschappelijk en vitaal burgerschap. Tijdens de opleiding besteed je aandacht aan alle dimensies. We spelen daarbij in op de actualiteit. Uitgewerkt in het onderstaande schema: KB Dimensie vitaal burgerschap KB Sociaalmaatschappelijke dimensie KB Politieke-juridische dimensie KB economische dimensie Dimensies Elementen Periode X X X X Politiek juridisch Economisch Sociaal maatschappelijk Vitaal Burgerschap Politiek juridisch Economisch Sociaal maatschappelijk Vitaal Burgerschap Politiek juridisch Economisch Sociaal maatschappelijk Vitaal Burgerschap Politiek juridisch Economisch Sociaal maatschappelijk Vitaal Burgerschap Cesuur: Voldaan aan bovenstaande inspanningseisen LB prestatie 5.1. Mij een zorg LB prestatie 5.2. Nu mijn gezondheid LB prestatie 4.1 Cultuur geeft kleur LB prestatie 4.2 Cultuur is niet duur LB prestatie 2.1 Politiek is meer dan stemmen alleen LB prestatie 2.2 Jouw mening, mijn mening LB prestatie 3.1 Gedraag ik mij als werknemer? LB prestatie 3.2 Werknemersrechten zijn er ook voor mij LB prestatie 3.3 Ben ik een kritisch consument? P 1 Intensiteit begeleiding 2 EH per week begeleid Resultaat inspanning student, wordt beoordeeld. Beoordelingslijst consortium voldoende P 2 2 EH per week Beoordelingslijst consortium voldoende P 3 2 EH begeleid Beoordelingslijst consortium voldoende P 4 2 EH begeleid Beoordelingslijst consortium voldoende Alle resultaten van kwalificerende beoordelingen staan in It s learning met dezelfde codering. Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 28

29 6.3 Studievoortgang HZW BBL Welslagen 1 jarig traject Cohort Leerjaar 1 Fase 1 Fase 1. Kwalificerend R: de student laat zien dat hij/ zij deze beroepsprestatie beheerst. Alle onderdelen zijn op R. Fase 1. Ontwikkelingsgericht r : reproductief: de student laat zien dat hij/ zij een ontwikkeling heeft doorgemaakt ( herkennen en nadoen) aangaande deze beroepsprestatie( s ). De ontwikkelingsgerichte beroepsprestaties dienen allen op alles te worden Beroepsprestatie (=BP) Assessmentgesprek (=AG) BP 1.3 Plannen en uitvoeren huishoudelijke taken Leerprestaties, Loopbaan en Burgerschapsprestaties Leerprestatie: hoe leer ik? (Kompas) Leerprestaties: samenwerkend leren (Kompas) Prestatie LB 1.2 Het ontwikkelen van je opleidingsbeeld Prestatie LB 1.1 Het Ontwikkelen van je beroepsbeeld Prestatie LB 1.3 Je professionele ontwikkeling Prestatie LB 2.1 Politiek is meer dan stemmen alleen Prestatie LB 2.2 Jouw mening, mijn mening Prestatie LB 3.1 Gedraag ik mij als werknemer? Prestatie LB 3.2 Werknemersrechten zijn er ook voor mij Prestatie LB 3.3 Ben ik een kritisch consument? Prestatie LB 4.1 Cultuur geeft kleur Prestatie LB 4.2 Cultuur is niet duur Prestatie LB 5.1 Mij n zorg Prestatie LB 5.2 Nu mijn gezondheid! Nederlands Rekenen Aanwezigheid BPV en school 100 % 100 % Ontwikkelings gericht op 2 F middels taalprestaties Ontwikkelings gericht op 2 F middels aftekenlijst 100% Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 29

30 behaald. Dit betekent dat de student de volgende onderdelen ontwikkelingsgericht heeft : A De ingevulde beoordelingslijst van de ontwikkelingsgerichte BP B De specifieke bewijsstukken van deze ontwikkelingsgerichte BP of aanvullende of vervangende specifieke bewijsstukken in overleg met het werkveld. Fase 1 Doorstroom Fase 2 Alle kwalificerende opdrachten van Fase 1 met de daaronderliggende ontwikkelingsgerichte opdrachten zijn volledig voldaan. 2 perioden verlengen Fase 1 gedurende de gehele opleiding Eenmalig In samenspraak met het werkveld middels een adviesgesprek SLB- er en werkveld School is eindverantwoordelijk. CLEC stelt vast Beroepsprestatie (=BP) Assessmentgesprek (=AG) BP 1.3. Verantwoordingsverslag Fase 1 BP 1.3 niet/ niet volledig Verantwoordingsverslag Fase 1 niet/ niet volledig Leerprestaties, Loopbaan en Burgerschapsprestaties 6 Leerprestaties, Loopbaan en burgerschapsprestaties niet of niet volledig Nederlands Rekenen Aanwezigheid BPV en school 100 % Ontwikkelings -gericht op 2 F middels taalprestaties Ontwikkelings gerichte taalprestaties op 2 F niet of niet volledig Ontwikkelings -gericht op 2 F middels aftekenlijst Aftekenlijst niet of niet volledig Behaald Behaald Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 30

31 Leerjaar 1 Fase 2 Kwalificerend Beroepsprestatie (=BP) Assessmentgesprek (=AG) BP 2.1 Begeleiden van de zorgvrager bij zelfredzaamheid Bp2.2 Ondersteunen bij persoonlijke zorg/adl BP 2.3 Assisteren bij activiteiten en recreëren BP 2.4 Professionalisere n Leerprestaties, Loopbaan en Burgerschapsprestaties Nederlands Rekenen Kwalificiati e-eisen Nederlands domeinen: spreken, gesprekke n, lezen, luisteren en schrijven zijn op 2F behaald. Kwalificati e-eisen Rekenen domeinen: getallen, verhouding en, meten en meetkunde en verbanden zijn op 2F behaald. Aanwezi gheid BPV en school 100 % Verantwoordings ver- slag Fase 2 volledig AG gesprek volledig Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 31

32 Diploma Helpende Zorg en welzijn 2 perioden verlengen Fase 2 gedurende de gehele opleiding Eenmalig In samenspraak met het werkveld middels een adviesgesprek SLB- er en werkveld School is eindverantwoordelijk. CLEC stelt vast Alle normen zijn 1 of 2 BP s Fase 2 niet Of Verantwoordings ver- slag Fase 2 niet/ niet volledig Of AG gesprek niet/ niet volledig Alle normen zijn 6 Leerprestaties, Loopbaan en burgerschapsprestaties niet of niet volledig Alle normen zijn aangetoon d Aftekenlijst niet of niet volledig Alle normen zijn aangetoon d Aftekenlijst niet of niet volledig Alle normen zijn aangeto ond Niet of niet volledig behaald Leerjaar 1 Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 32

33 Fase 2 4 perioden verlenging Indien Fase 1 NIET met 20 weken verlengd is! CLEC stelt vast NB: Na één periode opleidingsverlenging van één jaar wordt door de SLB - er, het werkveld en de CLEC vastgesteld of de student voldoende aantoonbare studievoortgang heeft geboekt om de verlenging te vervolgen. Uitstroom Zorghulp CLEC stelt vast Versnellen van de opleiding Beroepsprestatie (=BP) Assessmentgesprek (=AG) 3 of 4 BP s niet BP 1.3 KD HZW 2010 BP 1.4. KD ZH 2010 BP 1.5 KD ZH 2010 AG fase 1 ZH Verantwoordings ver-slag Fase 1 ZH Leerprestaties, Loopbaan en Burgerschapsprestaties 6 Leerprestaties, Loopbaan en burgerschapsprestaties niet of niet volledig Leerprestaties, Loopbaan en burgerschapsprestaties volledig Nederlands Rekenen Aftekenlijst niet of niet volledig aangetoon d Ontwikkelin gs gericht Op 2 F Aftekenlijst niet of niet volledig aangetoon d Ontwikkelin gsgericht op 2F Aanwezi gheid BPV en school 100 % Behaald behaald In uitzonderlijke gevallen kun je in aanmerking komen voor het versnellen van de opleiding. Je wordt door jouw SLB er hierover geïnformeerd. Alle resultaten worden vastgelegd in It s Learning Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 33

34 Bij een verlenging van 2 of 4 perioden volgt de student verplicht alle lessen en werkt de betreffende onderdelen opnieuw uit. Uitzondering vormen de volgende onderdelen indien deze zijn en afgetekend: Alle Leerprestaties, Loopbaan en burgerschapsprestaties De behaalde Beroepsprestaties Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 34

35 6.4 Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Bij het competentiegericht leren is het landelijk vastgestelde kwalificatiedossier het uitgangspunt voor de examens en dus voor de beoordeling. Deze beoordeling is noodzakelijk om je te kwalificeren tot Helpende Zorg & Welzijn. De examens hebben betrekking op: alle kerntaken uit het kwalificatiedossier alle kerntaken uit het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap Het cluster Welzijn gebruikt producten van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn als leidraad voor de invulling van het onderwijs De kerntaken uit het kwalificatiedossier zijn opgenomen in de verschillende beroepsprestaties Deze producten worden ingezet om de examens vorm te geven. Binnen het cluster Welzijn regelt het clusterexamenbureau de organisatie van examens, de registratie van beoordelingen/ resultaten en het uitschrijven van diploma s. In het examenplan zijn de kwalificerende beoordelingen vastgelegd. Het clusterexamenbureau legt van iedere student een examendossier aan. Dit blijft eigendom van het examenbureau. Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de website van het Vitalis college ( onder studenten, regeling en procedures. In deze regeling zijn de examenrechten van studenten vastgelegd in 2 hoofdstukken en 3 bijlagen: - De regeling en de organisatie van de examens - Bezwaar en beroep - Bijlage 1: Begrippenlijst - Bijlage 2: Examencommissies - Bijlage 3: Afwijkende toetsing en examinering We adviseren je dit document aandachtig door te nemen. De clusterexamencommissie van Cluster welzijn bestaat uit: Voorzitter: Secretaris: Leden: Team 3 A: Team 3 B Yvonne Vincenten Melanie van Bezouw Elske Koulman Crebo / niveau 2 / BBL welslagen 1 jarig traject 35

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL 1,5 jarig traject.

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL 1,5 jarig traject. Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL 1,5 jarig traject. Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn

OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BOL twee jarig traject Cohort 2013-2015, startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3

Nadere informatie

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL

Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Helpende Zorg en Welzijn Crebo niveau NV2 BOL

Helpende Zorg en Welzijn Crebo niveau NV2 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BOL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 4 2 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Zorghulp Crebo niveau NV1 BOL

Zorghulp Crebo niveau NV1 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Zorghulp Crebo 91420 niveau NV1 BOL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het

Nadere informatie

Zorghulp Crebo niveau NV1 BBL 1 jarig traject

Zorghulp Crebo niveau NV1 BBL 1 jarig traject Onderwijs en Examenregeling 2012 Zorghulp Crebo 91420 niveau NV1 BBL 1 jarig traject Cohort 2012-2013 Febr Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

OER Helpende Zorg en Welzijn

OER Helpende Zorg en Welzijn OER Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BBL WELSLAGEN Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het

Nadere informatie

Zorghulp Crebo niveau NV1 BBl 23 weken traject

Zorghulp Crebo niveau NV1 BBl 23 weken traject Onderwijs en Examenregeling 2012 Zorghulp Crebo 91420 niveau NV1 BBl 23 weken traject Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. De cluster examencommissie stelt je hierbij op de hoogte van de volgende Wijziging op bovengenoemde OER.

WIJZIGINGSBLAD OER. De cluster examencommissie stelt je hierbij op de hoogte van de volgende Wijziging op bovengenoemde OER. Naam opleiding WIJZIGINGSBLAD OER Crebonummer 92640 OER opleiding Helpende Zorg en Welzijn Helpende Zorg en Welzijn, individuele studenten die instromen in het 2 jarig traject in periode 3 Niveau 2 Leerweg

Nadere informatie

OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn

OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BBL, 1 jarig traject Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

OER Helpende Zorg en Welzijn

OER Helpende Zorg en Welzijn OER Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BBL, 1 jarig traject Cohort 2013-2014, startdatum: februari 2014 schooljaar van diplomeren: 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

OER Zorghulp. Cohort , startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren:

OER Zorghulp. Cohort , startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: OER 91420 Zorghulp Niveau nv1 BBL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 schooljaar van diplomeren: 2013-2014 91420, Zorghulp, BBL, NV1, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 1 van 39 Inhoudsopgave 1 Woord

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over het beroep... 6 3.1 Wat doet een beveiliger?...

Nadere informatie

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ)

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Onderwijs en Examenregeling 2012 Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Crebo 95530 / Verzorgende-IG, niveau 3, BBL Crebo 92650 / Medewerker Maatschappelijke

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Leerweg BBL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 OER Mbo-Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BOL, niveau 4, cohort 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Cohort 2012-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Onderwijs en Examenregeling 2012 MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 / MMZ. niveau NV3 BBL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

OER Helpende Zorg en Welzijn

OER Helpende Zorg en Welzijn OER Helpende Zorg en Welzijn BOL Niveau: NV2 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: KD HZW 2014 Startdatum: augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 2 Leeswijzer 4 3 Het beroep 5 3.2 Waar kun je met

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Helpende Zorg en Welzijn Crebo 92640 niveau NV2 BBL verdieping voeding Cohort 2011-2013 Terugvalcrebo 10428 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Oer MBO Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Verzorgende IG... 6

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BOL Studiejaar: 28 jan. 2013 - febr. 2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Helpende Zorg-Welzijn. BBL 1-jarig traject

Onderwijs en Examenregeling. Helpende Zorg-Welzijn. BBL 1-jarig traject Onderwijs en Examenregeling Helpende Zorg-Welzijn BBL 1-jarig traject Gastoudertraject Crebo 92640 niveau 2 BBL 1 jaar Februarigroep Cohort 2011-2012 Terugvalcrebo [10428] Vitalis college ROC West Brabant

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013

Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een onderwijsassistent?... 5

Nadere informatie

Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL

Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

OER Helpende Zorg en Welzijn

OER Helpende Zorg en Welzijn Vastgesteld januari 2015 OER Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: Januari 2015 Kwalificatiedossier Helpende Zorg en welzijn 2014 CREBO 92640 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Helpende Zorg & Welzijn. BOL 2-jarig

Onderwijs- en Examenregeling. Helpende Zorg & Welzijn. BOL 2-jarig Onderwijs- en Examenregeling Helpende Zorg & Welzijn BOL 2-jarig Crebo 92640 niveau 2 BOL Cohort 2010-2012 Terugvalcrebo [10428] Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 OER HZW 2010-2012 Inhoud

Nadere informatie

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Crebonummer 9640; Niveau ; Beroepsopleidend Cohort 01-014 Versiedatum: 15 juli 013 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Toetsplan Hoofdstuk

Nadere informatie

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

(M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen

(M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Onderwijs en Examenregeling 2012 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Crebo 92662 / MMZ; SD. DOORSTROOM niveau NV4 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

OER MBO- Verpleegkunde

OER MBO- Verpleegkunde OER MBO- Verpleegkunde Niveau nv 4 BBL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013- februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BBL, niveau 4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 1 van 36 Inhoudsopgave 1 Woord

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling Verzorgende-IG. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijs en Examenregeling Verzorgende-IG. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling 2012 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau NV3 BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen 92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau nv 4 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: september schooljaar van diplomeren: 2015-2016 startdatum: februari schooljaar van diplomeren: 2016-2017

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Onderwijs en Examenregeling 2012 MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 / MMZ. niveau NV3 BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

OER Helpende Zorg en Welzijn

OER Helpende Zorg en Welzijn OER 92640 Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BBL Cohort 2014-2015 startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Helpende Zorg en welzijn 2014 CREBO 92640 Vastgesteld: 15 juli 2014 Inhoudsopgave 1 Woord

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BBL Cohort: 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn. BBL-traject 2012

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn. BBL-traject 2012 Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2012 Leerplanschema / cohort 2012 / opleiding HZW BBL / KD 2012 / M.Bolt Thema 1 Basiszorg 10 weken Loopbaan en Burgerschap LB 1: Loopbaan Kennismaking

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520 OER Verpleegkunde Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BBL, NV4, cohort 2014, start aug. 2014 en febr. 2015,

Nadere informatie

Pedagogisch werker Kinderopvang

Pedagogisch werker Kinderopvang Pedagogisch werker Kinderopvang Crebo: 92620 Niveau 3 BOL Cohort 2013-2016 Startdatum: augustus 2013 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Junior kapper

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Junior kapper WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Junior kapper Naam opleiding Junior kapper Crebonummer 95120 Niveau 2 Leerweg BBL Cohort 2012- Startmoment opleiding Augustus 2012 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

OER Onderwijsassistent

OER Onderwijsassistent OER Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2016, startdatum: 1 september 2014 Kwalificatiedossier Onderwijsassistent, 2014, 93500 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

(M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg

(M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg Onderwijs en Examenregeling 2012 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg Crebo 92661 / MMZ; uitstroom GZ. niveau NV4 BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

92661 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicapten Zorg Doorstroom

92661 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicapten Zorg Doorstroom 92661 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicapten Zorg Doorstroom van nv 3 naar nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: september schooljaar van diplomering: 2013-2014 startdatum: februari schooljaar van

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2012. Verzorgende-IG. Crebo 95530 niveau NV3 BBL. Cohort 2012-2015. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijs en Examenregeling 2012. Verzorgende-IG. Crebo 95530 niveau NV3 BBL. Cohort 2012-2015. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling 2012 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Verzorgende-IG Crebo 95530 niveau 3 BBL Cohort 2011-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 OER Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BOL, NV4, cohort 2014, startdatum augustus 2014 en februari

Nadere informatie