VvH Bastion. Zonnepanelen advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637"

Transcriptie

1 VvHBastion Zonnepanelenadvies uwadviseur: Martijnin'tVeld contactgegevens: datumrapport:

2 Inhoudsopgave Inleiding Gegevens Samenvatting Uw Advies het benodigde aantal zonnepanelen in relatie tot uw energierekening Hoeveel zonnepanelen passen er op uw dak? verdeling van zonne-energie over het dakoppervlak vergelijking soorten zonnepanelen Vergelijking omvormers Bouwtechnische aspecten Prijsindicatie Terugverdientijd Combinatie met het vervangen van uw dakbedekking Wet- en regelgeving vanuit de Gemeente Utrecht Subsidies Overige besparings maatregelen Tips en links Energieleverancier Vervolg Handvatten Het aanvragen van offertes Opdrachtgunning en de realisatie Algemene voorwaarden 1

3 Inleiding Op heeft u ons in uw woning ontvangen. Graag bedanken we u voor de plezierige ontvangst en uitgebreide rondleiding. Het bezoek aan uw VvH heeft ons, D-Ants, voldoende handvatten gegeven om een advies op te stellen voor uw woning aan de Kemal Ataturkstraat in Utrecht. Dat advies ligt nu voor u. Met plezier hebben wij verkend welke mogelijkheden uw huis biedt voor verdere verduurzaming met zonnepanelen. Bent u nieuwsgierig en wilt u in één opslag zien welke adviezen we u geven? Dan verwijzen we u naar de samenvatting. Op de samenvatting volgt het uitgebreidere advies. In het derde stuk beschrijven we de mogelijkheden voor het vervolgtraject. We sluiten af met een hoofdstuk over de financieringsmogelijkheden, de algemene voorwaarden en bijlagen. D-Ants Energieblokken Dit rapport wordt u aangeboden door D-Ants Energieblokken B.V. Dit is een zelfstandig organisatieonderdeel van het bedrijf D-ants en richt zich specifiek op het duurzaam maken van VVE s. D-Ants heeft als doel zoveel mogelijk woningen en ander vastgoed te verduurzamen. Daarbij maken we gebruik van een groot netwerk van partners (de mieren) die hun kennis inbrengen om te komen tot de beste oplossingen voor de verschillende situaties. Daarmee kunnen wij u onafhankelijk adviseren. Het belangrijkste is dat huizen, appartementengebouwen, flats en ander vastgoed verduurzaamd worden. Het zonnepanelenadvies In dit advies behandelen we alle onderwerpen die voor uw woning en VvH van belang zijn om een goede keuze te kunnen maken over het wel of niet aanschaffen van zonnepanelen. En met welke aspecten in het proces tot aanschaf rekening gehouden moet worden. We behandelen ondermeer: - het benodigde aantal zonnepanelen in relatie tot uw energierekening - het aantal zonnepanelen dat te plaatsen is op uw dak - een corporatie voor uw VvH - de verschillende soorten zonnepanelen, met voor- en nadelen - de verschillende omvormers, met voor- en nadelen - de bouwtechnische aspecten zoals uw dakconstructie, onderhoud, bereikbaarheid en het tracé van de elektriciteits leidingen. - u krijgt ook een prijsindicatie voor de verschillende opties, en - we geven aan of u in aanmerking komt voor subsidies - als laatste kijken we naar de wet- en regelgeving mbt de plaatsing zoals die geldt in Utrecht. Als u nog specifieke vragen of aandachtspunten heeft, zijn wij ook altijd bereid te kijken of het mogelijk is die in het advies een plek te geven. 2

4 Gegevens Datumopname Adviseur Bijzonderheden Indicatielabel Martijnin'tVeld Wensvooreenenergielabel:nee Ditlabelkomtvoortuitdeleeftijdendestaatvandewoning.Deze labelindicatieisslechtsgebaseerdopeenbeperktaantalfactoren.enzegt nietdirectietsoverbijvoorbeelduwenergiegebruik.welgeeftheteen indicatieoverdeverbeterpotentievanuwvve. OmschrijvingVVH DitadviesschrijvenwevoordewoningophetadresKemalAtatürkstraat94inUtrecht.Dezewoningmaakt onderdeeluitvaneenverenigingvanhuiseigenaren.bijdezeverenigingzijn56woningenaangesloten.vijftig daarvanzijngelijkaandewoningophetbovengenoemdeadres.deresterendezeswoningenhebbeneenplat dak. Inditrapportwordtgefocustopde50gelijkewoningen.Waarbijhetenigeverschilisdeoriëntatievande woningen.bijzonderaandezewoningenisdedakbedekkingvankunststof.indetechnischeuitwerkingzalde montageopditsysteemwordenbehandeld. 3

5 DeVvEisgevestigdopdeKemalAtaturkstraatteUtrecht,hieronderweergegevenopdekaart.Dehuizenliggen indewijkvoordorp.omgevendoorgroenentegelijkertijddichtbijuitvalswegen. 4

6 HieronderisopdekaartaangegevenwelkehuizenblokkenaangeslotenzijnbijdeVvH.Waarbijdeblokkenmet derodepijlendezelfdehuizenzijnalshetonderzochtehuis.enhethuizenblokmetdeblauwepijldezesandere huizenmetplattedakenbetreffen. Dewoningenzijnrond1990gebouwd.Nuduszo n24jaaroud.dedakbedekkingisvankunststof.opbasisvan eendakinspectiediedoordeverenigingislatenuitvoerenkanhetdak/dedakbedekkingnog15jaarmee.voor hetplaatsenvandezonnepanelenzijndedakvlakkengeschiktdiehierondermetrodepijlenindedoorsnedeen alsroodvlakophetvooraanzichtzijnaangegeven. 5

7 Samenvatting Voor u ligt een advies over de mogelijkheden tot het plaatsen van zonnepanelen op het gebouw van uw VVE. We hebben daarbij gekeken naar de de volgende onderdelen: i. hoeveelheid te plaatsen panelen, ii. veiligheid en bereikbaarheid dak, iii. opbrengst irt energierekening, en iv. de verschillende soorten panelen en omvomers. Tijdens het onderzoek constateerden we dat het door de zonering een ingewikkelde situatie is. En het was dan ook puzzelen om te zoeken naar de meest optimale installatie. Daarbij komt dat het woningblok van het onderzochte huis een andere zonering kent dan de andere blokken. Waardoor het advies slechts beperkt van toepassing kan zijn voor die huizen. Daarom hebben we daar een extra paragraaf voor opgenomen in het rapport. U heeft in beginsel een principiële keuze te maken: 1. ga ik voor een zo groot mogelijke installatie; of 2. kies ik voor een installatie met een zo groot mogelijk rendement. Beide opties beschrijf ik hieronder. Optie 1: een zo groot mogelijke installatie Hierbij kiest u voor een installatie met panelen aan zowel de tuinzijde als de straatzijde. Rekening houdend met de schaduwval van uw tweede verdieping op de beider dakvlakken adviseren we u om aan de straatzijde en aan de tuinzijde negen (dus in totaal 18) panelen te plaatsen. Door de schaduw die uw tweede verdieping over het dak werpt, adviseren we om dunne-film panelen te gebruiken omdat deze ook met minder licht elektriciteit opwekken. U kunt deze panelen het beste aansluiten op het elektrciteitsnet via micro-omvormers ten behoeve van het meest optimale rendement. Rekening houdend met de schaduw en oriëntatie, wekt deze installatie vermoedelijk: kwh op per jaar. De kosten van deze installatie zijn: 7.200,00 inclusief montage en btw. De terugverdientijd van deze installatie is: 19 jaar. Optie 2: een zo efficiënt mogelijke installatie Door de schaduw die uw tweede verdieping over uw dakvlakken werpt is uw beste keuze om enkel het dakvlak aan de tuinzijde te beleggen met panelen. Ook voor deze installatie geldt dat we u dunne-film panelen adviseren in combinatie met micro-omvormers. De kosten van deze installatie zijn: 3.600,- inclusief montage en btw. Rekening houdend met de schaduw en oriëntatie, wekt deze installatie vermoedelijk: kwh op per jaar. De terugverdientijd van deze installatie is: 17 jaar. We vermoeden dat u met beide opties geen problemen zult ondervinden met de gemeente. Al zal deze, afgaande op haar website, een grotere fan zijn van optie 2. Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn er op dit moment geen subsidies. Wel zijn er een aantal stimuleringsregelingen die we in het hoofdstuk Financieel voor u hebben uitgewerkt. Voor het overzicht hebben we echter niet alles tot in detail uitgewerkt. Mocht u vragen hebben over ons advies, dan nodigen wij u van harte uit om daarover met ons contact op te nemen. Dat kan per mail: of per telefoon: U krijgt dan Martijn in 't Veld aan de telefoon. 6

8 Uw Advies het benodigde aantal zonnepanelen in relatie tot uw energierekening Voor dit rapport gaan we uit van het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden (2,2 bewoners). Dat is kwh. We adviseren u bij aanvang van dit traject in ieder geval te onderzoeken of u uw elektriciteitsgebruik eenvoudig kunt verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van uw halogeen- en gloeilampen door led-lampen en het terugdringen van sluipgebruik door het plaatsen van tijdschakelaars. In de paragraaf Tips en Links vindt u meer suggesties hierover. Voor deze casus gaan we uit van een resterende energiebehoefte van kwh, ervan uitgaande dat u eenvoudig 300 kwh per jaar kunt besparen. Standaard zonnepanelen in een ideale ligging wekken 250 piekwatt per jaar op. U heeft, daar vanuit gaande 12 panelen nodig. Dat is in een ideale ligging. Een ideale ligging van het dak voor zonnepanelen is met een hellingshoek van 30 graden en gericht op het zuiden. Dat is in uw situatie niet het geval. De hellingshoek van uw dak is 15 graden. Het dakvlak aan de straatzijde is op het oosten gericht en het dakvlak aan de tuinzijde op het westen. Ook heeft u een zogenaamde belemmerende factor. De tweede verdieping met het ronde dak geeft schaduw op uw zonnepanelen. Voor de panelen aan de straatzijde ontstaat er vanaf in toenemende mate schaduw. En aan de tuinzijde trekt de schaduw vanaf uur langzaam weg. Daarmee rekening houdend heeft u 18 panelen nodig, evenredig verdeeld over beide dakvlakken om kwh per jaar op te wekken. Kwantiteit versus rendement U kunt ervoor kiezen om zoveel mogelijk zonnepanelen op uw dak te leggen. Echter hebben de zonnepanelen die nu het dichtst tegen de gevel van uw tweede verdieping liggen het snelste op de dag last van schaduw. De belemmerende factor van deze panelen is het hoogste. De twee rijen daaronder hebben minder snel last van schaduw en kunnen dus langer van de zon gebruik maken om energie voor u op te wekken. Afhankelijk van hoeveel rijen u kiest verschilt het rendement tot wel 10 procent. Hoeveel zonnepanelen passen er op uw dak? Op uw dak passen 18 panelen. 9 op het dakvlak aan de straatzijde en 9 op het dakvlak van de tuinzijde. De panelen zijn dan in landscape (horizontaal liggend) geplaatst op uw dak. Zonnepanelen hebben de volgende afmetingen: 1,64 x 0,99 meter. Over de breedte van uw woning (5,2 meter totaal) passen er drie panelen. En in de lengte (3,5 meter) passen er ook drie. U krijgt dus aan beide zijdes een grid van drie bij drie (is negen) zonnepanelen. Dat ziet eruit als op de schets hiernaast is weergegeven. Het aantal panelen dat is benodigd om te voldoen aan uw verwachtte vraag is dus gelijk aan het aantal panelen dat maximaal op uw dak kan worden geplaatst. Vergelijking soorten zonnepanelen Op dit moment zijn er vier soorten zonnepanelen op de markt: monokristalijn panelen, polykristalijn panelen, dunne film panelen en CIGS panelen. Hieronder per soort een korte toelichting. Monokristalijn panelen Deze panelen zijn samen met de polykristalijnpanelen de meest bekende en toegepaste panelen. Deze panelen 7

9 herkent u aan de zwarte vlakken. Deze panelen hebben een hoog rendement van 14-20%. Dat rendement geeft welk percentage van het opgevangen zonlicht wordt vertaald naar elektriciteit. Bij direct zonlicht wekken deze panelen meer op. Bij minder of difuus licht zoals in de winter zijn de opbrengsten van dit soort panelen lager. Deze panelen zijn duurder dan de polykristalijn panelen. Polykristalijn panelen De meest gebruikte panelen zijn de polyrkistalijn panelen. Dit zijn de vaak geziene blauwe panelen. Een plaatje daarvan vindt u hiernaast. Deze panelen hebben een rendement van 12-16%. Dat is lager dan bij de monokristalijn panelen. De kosten zijn echter navenant lager doordat het productieproces minder bewerkelijk is. Dunne film panelen en CIGS panelen Deze twee soorten panelen zijn minder gebruikt. Dat komt doordat de kosten van deze panelen aanzienlijk hoger liggen dan die van de traditionele panelen. Het voordeel van deze panelen is dat ze beter elektriciteit opwekken bij minder directe instraling. Dus voor daken waarbij de ligging niet ideaal is, zijn deze panelen beter. CIGS panelen zijn een relatief nieuwe ontwikkeling en daardoor nog te duur. De verwachting is dat deze panelen een hoger rendement hebben (vanaf zo n 20%) en ook beter presteren bij minder lichtinval. De kosten van deze panelen zullen in de loop van de tijd gaan dalen, maar zijn nu noch relatief hoog. Vergelijking omvormers Er zijn een aantal verschillende systemen: de centrale omvormers in een 1-fase of 3-fase variant, welke al of niet uitgebreid kunnen worden met optimizers; en de micro-omvormers. Of u een 1-fase of 3-fase omvormer nodig heeft is afhankelijk van de hoeveelheid panelen die u gaat installeren. Onder de 14 panelen adviseren wij een 1-fase omvormer. Boven de 14 panelen een 3-fase omvormer. De zonnepanelen worden per dakvlak in serie aan elkaar geschakeld. Elke ketting van aan elkaar gekoppelde zonnepanelen heet een string. Dat zorgt ervoor dat de opbrengst van de panelen onder invloed is van de prestaties van de andere panelen. Ligt bijvoorbeeld 1 paneel in de schaduw, dan presteren alle panelen in hetzelfde vlak slechter. U kunt dit op twee manieren optimaliseren. Door het dakvlak op te knippen in meerdere strings. U zult bij de keuze van uw omvormer dan moeten kiezen voor een omvormer met meerdere aansluitingen. In uw geval kan ik me voorstellen dat u een omvormer kiest met zes ingangen, zodat u zes strings kunt aansluiten. Aan de straatkant is dan een schakeling per verticale rij ideaal en aan de tuinzijde een schakeling per horizontale rij zonnepanelen. Een alternatief of aanvulling hierop is het plaatsen van optimizers. Deze sturen per paneel de opgewekte energie door aan de omvormers en zorgen er daarmee voor dat de zonnepanelen onafhankelijk van elkaar zo optimaal mogelijk werken. Wanneer gekozen wordt voor een centrale omvormer dan wordt deze zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst. Op de overloop van de tweede verdieping is daarvoor voldoende ruimte. Houdt er rekening mee dat deze omvormers enig geluid maken. Micro-omvormers zijn kleine omvormers die op de panelen worden geplaatst. Er is wel een verzamelpoort nodig 8

10 die ook op de overloop kan worden geplaatst. Van daaruit wordt de elektriciteitskabel naar beneden gebracht en aangesloten op de stoppenkast. Let wel! Voor het plaatsen van een zonnepanelensysteem is een vrije groep benodigd. Is die er niet, dan zal een nieuwe groep moeten worden bij gemaakt. Bouwtechnische aspecten De woningen zijn gebouwd in Door de toen geldende bouwregelgeving kunnen we ervan uitgaan dat de constructie van het dak sterk genoeg is om de zonnepanelen te kunnen dragen. U heeft dakbedekking van kunststof materiaal. Onderstaand is een systeem weergegeven waarmee een rail op uw dak gemonteerd kan worden, waarop de panelen kunnen worden geplaatst. Montagesysteem Onderhoud Het onderhouden van zonnepanelen is eenvoudig. Een keer per jaar de panelen afdoen met een natte doek volstaat in de regel. U kunt dit zelf doen via de ramen op de tweede verdieping. Ook zijn er aanbieders die dit in hun offerte voor u meenemen. Prijsindicatie Voor de twee installaties op de verschillende dakvlakken komen we op de volgende prijsindicaties: kosten aantal meerkosten constructie totale kosten kosten panelen oostvlak 9 900, ,00 kosten panelen westvlak 9 900, ,00 totaal ,00 Er is een alternatieve bevestigingsmethode wanneer gekozen wordt voor dunnefilm zonnepanelen. Deze kunnen namelijk worden verlijmd op de dakbedekking. Echter zijn deze panelen duurder wat het voordeel wat betreft de 9

11 meerkosten voor de constructie te niet doet. Terugverdientijd In de berekening van de terugverdientijd kunnen veel factoren worden meegenomen. Maar houdt er rekening mee dat alle factoren slechts aannames zijn en de werkelijkheid in de praktijk per definitie anders is. De volgende factoren worden vaak meegenomen: - verrekening met wanneer het geld niet wordt geïnvesteerd in zonnepanelen maar op de bank blijft staan en rente trekt. - verrekening met de inflatie. - verrekening met stijgende of dalende elektriciteitsprijzen. Wij doen dat niet. Waarom niet? Omdat u waarschijnlijk het geld niet op uw bankrekening gaat laten staan als u het niet in zonnepanelen investeert. Dan koopt u er iets anders (duurzaams?) voor. Omdat we ook niet weten wat de inflatie gaat doen. De economische ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar gooien alle berekeningen die in de 5 jaar daarvoor zijn gemaakt op hun kop. Dus ook daar doen wij geen uitspraak over. En wat de elektriciteitsprijzen gaan doen is helemaal glazenbol kijken. Wij vermoeden zelf dat de prijs gaat kelderen omdat decentrale energieopwekking de komende jaren een vlucht gaat nemen. Ook de OPEC landen hebben nu besloten dat ze nu niet meer kunstmatig de prijs gaan hooghouden, maar geld willen verdienen op de kwantiteit die ze gaan verkopen. Dat betekent heel wat voor de energiemarkt. Dat zou betekenen dat uw terugverdientijd langer wordt. Maar als u in de tussentijd overstapt op een vorm van eigen energieopslag dan gelden weer de aanvankelijke uitgangspunten. Daarom houden wij het graag bij de eenvoudige berekening waarin alle factoren gelijk blijven (Ceterus Paribus). Daarvan uitgaande ziet de terugverdientijd er in uw geval als volgt uit: terugverdientijd dakvlak oost 21 jaar dakvlak west 17 jaar totaal 19 jaar Dat klinkt niet heel aantrekkelijk. Toch? Maar u kunt het ook anders bekijken. Een zonnepanelen installatie gaat gegarandeerd 30 jaar mee. Een installatie van een goede leverancier dan. Een omvormer moet halverwege die periode worden vervangen. Als we die kosten meenemen in de loop van de tijd en we zetten die af tegen de in het totaal opgewekte stroom. Dan komt er een stroomprijs uit per kwh. Die is te vergelijken met de 21ct die u nu aan uw energieleverancier betaalt. Dat geeft voor u het volgende beeld: kosten per kwh opbrengst 30 jaar kosten 30 jaar prijs/kwh/30 jr. dakvlak oost ,69 0,20 dakvlak west ,69 0,16 totaal 0,18 Dat betekent dat wanneer u een zonnepanelen-installatie gaat aanschaffen u dus feitelijk minder gaat betalen 10

12 voor uw elektriciteitsprijs. En dat is tenslotte wat u wilt. Combinatie met het vervangen van uw dakbedekking U gaf terecht aan tijdens de rondgang dat wanneer de dakbedekking vervangen dient te worden, dat de zonnepanelen van het dak afgehaald moeten worden en opnieuw gemonteerd moeten worden. We hebben die kosten niet meegenomen in onze berekeningen. De resterende levensduur van uw dakbedekking is zo n 10 jaar gaf u aan. Deze wordt mogelijk verlengd doordat de zonnepanelen de directe UV stralen van de zon blokken waardoor uw dakbedekking daardoor minder wordt aangetast. Voor hoeveel verlenging dit precies zorgt is niet te bepalen. Verrekening via uw VvH - een energiecorporatie Belangrijk bij het beantwoorden van de vraag of het interessant is om via een energiecorporatie (bijvoorbeeld uw VvH) de stroom terug te leveren en te verrekenen is het tarief dat je daarvoor op dit moment van energieleveranciers terug krijgt. De VvH zal door een energieleverancier worden gezien als elektriciteitsleveracier. De prijs die ze dan geven voor de door jullie geplaatste panelen energie ligt ongeveer rond de 6 eurocent. Een stuk lager dan wanneer je als particuliere eigenaar gebruik maakt van de salderingsregeling en je 21ct terugkrijgt voor je energie. De businesscase is in het laatste geval aanzienlijk interessanter. Deze keuze heeft grote invloed op de terugverdientijd. En het advies luidt dan ook om als individuele huishoudens de panleen aan te schaffen en de opbrengst te salderen. Wet- en regelgeving vanuit de Gemeente Utrecht Op de volgende pagina vindt u meer over de eventuele verplichting van vergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen op schuine daken: paneel/ Daarin staat de volgende tekst: Conclusie u hoeft geen vergunning aan te vragen. Wel geeft de gemeente aan dat hun voorkeur ernaar uit gaat dat de zonnepanelen worden geplaatst op het dakvlak waar vanaf de weg het minste zicht is op de panelen. In uw geval aan de tuinzijde. Financieel Subsidies Op dit moment zijn er geen subsidies die u stimuleren bij het aanschaffen van de panelen. Wel zijn er 11

13 tweeanderestimuleringsregelingendiewellichtinteressantzijn. Stimuleringsregelingen Regeling1isdatopditmomentereenbelastingskortinggeldtoparbeidindebouwsector.Het belastingspercentagedaaropisinplaatsvandenormale21%nu6%.datscheeltaanzienlijk!deze regelinggeldttot1juli2015.enigehaastisdaaromgebodenalsuvandezeregelinggebruikwiltmaken. Ookisereenregelingwaarbijdebelastingopdeaanschafvandepaneleninzijngeheelkanworden teruggevraagd.daarvoormoetofficieeliemandzichinschrijvenalseenmanszaak.omdatdefinanciële opbrengstenrelatiefbeperktzijnvaljedanonderdekleineondernemersregelingenkanjevrijstelling vanbtwaangiftedoen.waarmeejeduswelkanprofiterenvanhetbelastingvoordeel,zonderalle administratievelastenvanhethoudenvaneenbedrijf.hebjealeenbedrijf,zoalsbijuhetgevalis,dan kuntudebelastingviauwbedrijfterugvragen. Meeroverdewerkingvandezeregelingvindtuopdevolgendesite: gvragen Desalderingsregelingisdelaatstregelingdieweinditkadernietonbesprokenwillenlaten.Deze regelingisopgenomenindeenergiewetenbepaaltdatuwelektriciteitsleverancieruhetzelfdebedrag moetbetalenvoordeenergiedieuaanhetnetlevert,alsdatubetaaltvoorelektriciteitdieuvanhen koopt.hetgaathieromeenbedragvanvaakzo n 0,23ct/KWh.Datisbelangrijk!Wantopditmoment zijnergeengoedemogelijkhedenomuweigenzonne-energieopteslaan.mochtdezeregelingvervallen danzaluwenergieleverancierugaanbetalenwatzijaaninkoopprijsbetalenendatbedragisvaak ongeveer 0,06ct/kWh.Eenaanzienlijkverschilenessentieelvooruwterugverdientijd. Dezeregelingisgegarandeerdtot2020.Danzalhijbijgesteldworden,enhetiskoffiedikkijkenopwelke wijzeofmatedatwordtgedaan.udoeterdusverstandigaanomzosnelmogelijkzonnepanelenaante schaffenzodatuzolangmogelijkvandezeregelinggebruikkuntmaken. DeanderewoningenbinnenuwVvH Hierondervolgtdeafbeeldingmetdaaropdeverschillendehuizenblokken. Desituatievoordeblokken1en4zijn hetzelfde.daarvoorgeldtdushetzelfde advies. Voordeblokkentwee,drieenvijfgeldteen anderesituatie.perblokvolgteenkorte analyse: Blok2 Bijbloktweeisdedakliggingsubstantieel anders.dezonstaatdaaraanzienlijklanger ophet(zuid-)oostelijkedakvlak.diewordtdus interessanterommetpanelentebeleggen. Het(Noord-)westelijkedakvlakwordt daarentegenveelminderinteressantomte beleggen.indezesituatiedraaithetadvies zichomenadviserenweomhet zuid-oostelijkedakvlaktebeleggenmet 12

14 panelen. En geen panelen te plaatsen op het noord-westelijke dakvlak. In deze situatie adviseren wij een installatie met micro-omvormers of optimizers. Blok 3 Bij blok 3 is het zuid-westelijke dakvlak het enige interessante vlak om te beleggen met panelen. Het noord-oostelijke dakvlak aan de tuinzijde is niet geschikt voor zonnepanelen. In deze situatie adviseren wij een installatie met micro-omvormers of optimizers. Blok 5 Blok 5 is een blok woningen met platte daken. Daarop kunnen de zonnepanelen gericht worden richting het zuiden. En is daarmee ideaal voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarvoor zouden monokristalijne panelen met een centrale omvormer geschikt zijn als installatie. Overige besparings maatregelen Tips en links In deze paragraaf geven we een aantal tips. Deze tips betreffen kleine maatregelen die u zelf voor vaak niet al te veel geld kunt uitvoeren. Ze besparen u snel al meer dan dat ze hebben gekost. Ook vindt u hieronder verwijzingen naar interessante informatiebronnen die u kunt raadplegen als u zelf meer onderzoek wilt doen naar verschillende onderwerpen. Tips - Plaats radiatorfolie achter uw radiatoren - Hang een gordijn voor uw voordeur in de winter - Gebruik natuurlijke ventilatie om de lucht in uw woning te verversen - Sluit sluipverbruik uit door stekkerblokken met aan/ uit knoppen - Vervang wanneer opportuun uw witgoed met nieuwe energiezuinige varianten. - Gebruik een klopper in plaats van een bel - Wees spaarzaam met het gebruik van uw droger en de ijskast in de schuur - Vervang spaarlampen pas als ze kapot zijn voor led-lampen. De energiebesparing is namelijk gering. Plekken waar u interessante informatie of producten kunt vinden: Energieleverancier Er is door onderzoeksbureau Somo een onderzoek in 2012 gedaan naar de duurzaamste energieleverancier. Naast de productie en inkoop van energie, worden ook de investeringen in nieuwe productiebronnen meegenomen. Op de lijst van meest duurzame energieleveranciers zijn deze 5 leveranciers bovenaan: 1. Windunie 2. Raedthuys 3. HVC Energie 4. Dong Energie 5. Eneco Vervolg 13

15 We hebben met zorg en plezier aan dit advies gewerkt en hopen dat u geïnspireerd bent geraakt tijdens het lezen ervan. Handvatten Met dit adviesrapport heeft u voldoende handvatten om aan de slag te gaan om uw VvE te verduurzamen. Dit rapport is echter pas het begin van de verduurzaming. Wanneer u over wilt gaan tot het uitvoeren van de verschillende maatregelen begint pas het echte werk. Wij kunnen u daar ook in begeleiden. Het aanvragen van offertes Wanneer u over gaat tot het nemen van zonnepanelen wilt u natuurlijk een exacte prijsopgave hebben. Ook is het dan fijn om precies te weten wat u krijgt. Het opstellen van een goede opdrachtomschrijving en het controleren van de offertes is daarin zeer belangrijk. U kunt zelf onderzoeken waar u op moet letten en wat u dient te omschrijven. Wij kunnen u daar ook mee helpen en in begeleiden. Opdrachtgunning en de realisatie Een goede opdrachtbeschrijving is de eerste grote stap en uiteindelijk ook de helft van het werk. Maar waar let u op in de uitvoering? Wij vinden het belangrijk dat de uitvoerende partijen zich in en om uw huis netjes gedragen, goed met u communiceren en uiteraard kwaliteit leveren. Kiest u ervoor om ons de uitvoering te laten begeleiden, dan zorgen wij ervoor dat de uitvoering soepel verloopt, dat er heldere afspraken worden gemaakt en dat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij controleren het gerealiseerde werk, tussendoor en bij oplevering, zodat u tevreden kunt zijn met het resultaat. Wij helpen u graag bij de uitvoering van de gekozen duurzaamheidsmaatregel(en). Voor de begeleiding maken wij een aanbieding op maat. Algemene voorwaarden Wij hebben dit rapport zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Het advies wat voor u ligt is echter geen officiële aanbieding. Wanneer u ervoor kiest maatregelen uit dit advies uit te (laten) voeren kunnen wij voor u offertes aanvragen. Dit advies is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is naar eer en geweten opgesteld. Of u gebruik maakt van ons advies is voor uw eigen verantwoordelijkheid. We sturen u in de toekomst met enige regelmaat een nieuwsbrief toe. Als u daar geen belangstelling voor heeft vernemen we dat graag. We halen uw contactgegevens dan direct uit de verzendlijst. 14

16 VvH Bastion t.a.v. dhr. Snel Kemal Ataturkstraat PB, Utrecht Datum: Onderwerp: Zonnepanelenadvies VvH Bastion Geachte heer Snel Op uw aanvraag hebben we voor uw een zonnepanelenadvies geschreven. Dat advies ligt nu voor u. We hebben daarin beschreven welke mogelijkheden, onmogelijkheden en hobbels er voor u liggen in het keuzeproces voor zonnepanelen. We komen ons advies graag toelichten, bij u in het bestuur of in de ALV. Omdat we u, na deze eerste processtap van informatievoorziening ook graag verder willen ondersteunen bij de realisatie. Daarvoor zult u dus eerst de beslissing moeten maken of u wel of geen zonnepanelen wilt. Wij hopen dat ons advies u daarbij helpt. Als u nog aanvullende vragen heeft bel of mail mij dan gerust. Mijn contactgegevens staan onderaan deze brief. Met vriendelijke groet, Martijn in 't Veld Adviseur telefoon: Mail: website: twitter: 15

Introductie 040energie

Introductie 040energie 1 Introductie 040energie 040energie is een 100% non profit vereniging Vrijwilligers, door burgers, voor burgers Doel: betaalbare, duurzame energie middels lokale energieopwekking en energiebesparing Bestaat

Nadere informatie

Informatie Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar

Informatie Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar Informatie Zonne energie Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar 18 mei 2015 Informatie Zonnepanelen en -boilers Aanleiding Groen Zonnig Houten Zonnepanelen:

Nadere informatie

Informatieavond Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar

Informatieavond Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar Informatieavond Zonne energie Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar 28 januari 2015 Informatie Zonne energie Aanleiding Groen Zonnig Wijk bij Duurstede Zonnepanelen:

Nadere informatie

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar)

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) Informatieavond Zonnepanelen Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) 16 mei 2013 Agenda Informatieavond 19:30 Welkom Aanleiding Energiepunt Wonen (Gem.

Nadere informatie

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie?

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie? Informatiebrochure mei 2016 ZONNEPANELEN Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! INHOUDSOPGAVE Werking zonnepanelen Hoe werken zonnepanelen? Zonnepanelen installatie Zonnepanelen op een plat dak Zonnepanelen

Nadere informatie

ZONNEPANELENPROJECT WEZEP

ZONNEPANELENPROJECT WEZEP ZONNEPANELENPROJECT WEZEP Wezep krijgt zonnepanelen. MELD U DIRECT AAN VIA: ZONNEPLAN.NL/WEZEP Wij verdienen honderden euro s per jaar aan de zon. EINDELIJK. ZONNEPANELEN IN WEZEP! Deze maand start er

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Ontdek de voordelen van de zon. Onafhankelijk Verzekerd van het gebruik van schone stroom die u zelf opwekt. Besparen Bespaar op uw energierekening

Nadere informatie

Agenda. Verdieping. Cursus op 1 en 29 november Advies op maat voor uw VvE via VVE010

Agenda. Verdieping. Cursus op 1 en 29 november Advies op maat voor uw VvE via VVE010 Agenda Techniek Geld: Energiebelasting, Saldering, Regeling Verlaagd Tarief Geld: Investeren en Terugverdienen Leveranciers en offertes De VvE en PV s. Wat te doen bij welke VvE? Verdieping Cursus op 1

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart.

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart. Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart 3 oktober 2013 Welkom & aanleiding 19:30 Groen Zonnig Hoorn Zonnepanelen: wat

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest / NewSolar

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest / NewSolar Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest / NewSolar 24 september2013 Agenda Informatieavond Zonnepanelen en -boilers 19:30 Welkom & aanleiding Groen Zonnig Nieuwegein

Nadere informatie

Informatie Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest en Pieter Biewenga, NewSolar

Informatie Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest en Pieter Biewenga, NewSolar Informatie Zonnepanelen Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest en Pieter Biewenga, NewSolar 10 februari 2014 Informatie Zonnepanelen en -boilers Aanleiding Groen Zonnig Houten Zonnepanelen:

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest NewSolar

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest NewSolar Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest NewSolar 2 februari 2015 Informatie Zonnepanelen en -boilers Aanleiding Groen Zonnig Vianen Zonnepanelen: wat nodig? Van

Nadere informatie

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 Energie opwekken met kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen voor een duurzamere toekomst Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3

Nadere informatie

Agenda Informatieavond Zonnepanelen

Agenda Informatieavond Zonnepanelen Informatieavond Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) 16 mei 2013 19:30 21:45 Agenda Informatieavond Welkom Aanleiding Energiepunt Wonen (Gem. Utrecht)

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. 3 juli 2013

Informatieavond Zonnepanelen. 3 juli 2013 Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker Peter Molenaar Arnoud Kevenaar 3 juli 2013 Agenda 19:30 Aanvang Aanleiding & Mogelijkheden Groen Zonnig Oldenzaal Zonnepanelen: wat nodig? Van Maatwerkbezoek

Nadere informatie

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering!

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad Woningen stoten veel broeikasgassen uit. Nieuwbouw moet vanaf 2020 energieneutraal zijn. Maar hoe maken we bestaande

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Alles over Zonnepanelen Niek Tramper Inhoud: 1. Zonnestroominstallatie 2. Terugleveren/ Direct/Verbruik 3. Paneel/bevestiging/Omvormer 4. Elektriciteitsmeter 5. Productie 6. Salderen 7. Besparing 8. Vergunning

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Inhoud: 1. Zonnestroominstallatie 2. Terugleveren/ Verbruik 3. Paneel/bevestiging/Omvormer 4. Elektriciteitmeter 5. Productie 6. Salderen 7. Besparing / terugverdientijd

Nadere informatie

Harderwijk in de zon

Harderwijk in de zon Harderwijk in de zon Informatieavond zonne-energie Veluwe Duurzaam samen met Gemeente Harderwijk 17 juni 2014 ir. A.D. Hekstra Handicom Solar solar@handicom.nl 0341-412629 Vanavond Zonnestraling -> warmte

Nadere informatie

Informatie Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar

Informatie Zonne energie. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar Informatie Zonne energie Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest, Pieter Biewenga NewSolar 26 januari 2015 Informatie Zonnepanelen en -boilers Duurzaamheid in Houten Aanleiding Groen Zonnig

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Alles over Zonnepanelen Niek Tramper Inhoud: 1. Zonnestroominstallatie 2. Terugleveren/ Direct/Verbruik 3. Paneel/bevestiging/Omvormer 4. Elektriciteitsmeter 5. Productie 6. Salderen 7. Besparing 8. Vergunning

Nadere informatie

Energiegroep COOL Zonnepanelen mei 2014

Energiegroep COOL Zonnepanelen mei 2014 Energiegroep COOL Zonnepanelen mei 2014 www. cool-leusden.nl twitter: http://twitter.com/coolleusden PROGRAMMA Welkom - door Ago Salverda (voorzitter CML Leusden) Informatie Zonnepanelen - door Marian

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Solar-Box Zonnepanelen: Weet waar je voor kiest.

Solar-Box Zonnepanelen: Weet waar je voor kiest. Hartelijk dank voor uw aanvraag. Solar-Box Zonnepanelen: Weet waar je voor kiest. Voor wij aanvangen met de offerte eerst nog even een korte introductie, zodat u weet wie u voor u heeft. Het team van Solar-Box

Nadere informatie

StratEnergetic Business XL Innovators 01-03-2013

StratEnergetic Business XL Innovators 01-03-2013 Verlaag nu uw energiekosten, verdien morgen aan energie, verkoop overmorgen uw huis met meerwaarde Heden en toekomst: U bent in het bezit van een huis en wilt dat in de toekomst verkopen. Verlaag morgen

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

ZONNESTROOM Mieke Weterings

ZONNESTROOM Mieke Weterings ZONNESTROOM Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen ZONNESTROOM KAN BIJDRAGEN AAN MILIEU, PORTEMONNEE, MAAR. 1000 VRAGEN. ( zeker voor VvE s) ZONNESTROOM HOE WERKT HET EIGENLIJK? ALLES OP HET

Nadere informatie

Belangrijke vragen over zonnepanelen

Belangrijke vragen over zonnepanelen Persoonlijk advies? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact op via mail: info@sygosolar.nl, of bel 0183-565308. Belangrijke vragen over zonnepanelen Met

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Solar-Box Zonnepanelen: Weet waar je voor kiest.

Solar-Box Zonnepanelen: Weet waar je voor kiest. Hartelijk dank voor uw aanvraag. Solar-Box Zonnepanelen: Weet waar je voor kiest. Voor wij aanvangen met de offerte eerst nog even een korte introductie, zodat u weet wie u voor u heeft. Het team van Solar-Box

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

6 wetenswaardigheden over zonnepanelen.

6 wetenswaardigheden over zonnepanelen. . Heeft u maandelijks een aderlating op uw rekening door het energiebedrijf? Wilt u ook actief uw steentje bijdragen aan een beter milieu? De afgelopen jaren is de energierekening tot recordhoogte gestegen.

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

7 tips over zonnepanelen.

7 tips over zonnepanelen. Bespaar ellende met deze 7 tips over zonnepanelen. Zonne-energie is booming wereldwijd. Ook in Nederland kiezen steeds meer huishoudens voor het installeren van zonnepanelen. De verwachting is dat in 2030

Nadere informatie

Informatiebrief bewoners

Informatiebrief bewoners Informatiebrief bewoners Zonne-energie voor iedereen Geld verdienen met gratis zonlicht. Dat is nu mogelijk via een groepsaankoop die uw gemeente steunt in samenwerking met vertrouwde installatiebedrijven

Nadere informatie

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 www.bruggink-bv.nl Oktober 2012 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Wie zijn werkgroep dak Christina Rozendaal Bert Bakker Ruud Verschoof Alex van den Boogaard Informatieavond 'Zon op ons dak' versie 5 2 Agenda

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

Zonnestroom installatie in Overasselt

Zonnestroom installatie in Overasselt Zonnestroom installatie in Overasselt Overzicht Voor wie is het interessant? Toelichting Zonnecellen Principewerking zonnecellen Verschillende PV technieken Autonome- of net gekoppelde systemen Systemen

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. 26 augustus 2013

Informatieavond Zonnepanelen. 26 augustus 2013 Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker Arnoud Kevenaar 26 augustus 2013 Agenda 19:30 Aanvang Aanleiding & Mogelijkheden Groen Zonnig Enschede Zonnepanelen: wat nodig? Van Maatwerkbezoek tot Installatie

Nadere informatie

Opbrengstscan zonnepanelen

Opbrengstscan zonnepanelen Opbrengstscan zonnepanelen Gratis en onafhankelijk advies voor uw woning Anoniem voorbeeldadvies Aan: Datum Uw naam Adres Postcode, Plaats..-..-. Opbrengst Mogelijkheden van uw dak Met geavanceerde software

Nadere informatie

123zonnepanelen vergelijken.nl

123zonnepanelen vergelijken.nl 123zonnepanelen vergelijken.nl Zonnepanelen kopen Waar moet ik op letten bij het kopen van zonnepanelen? Checklist voor het bellen naar leveranciers en beoordelen van offertes. Dit E-book geeft u informatie

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom

Zonnepanelen van Zelfstroom Zonnepanelen van Zelfstroom Sluit je aan bij de energierevolutie! Zonnepanelen kopen en huren Het doel van Zelfstroom is een Nederland zonder fossiele brandstoffen. Daarom maken we zonne-energie bereikbaar

Nadere informatie

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Zonnige kansen voor ondernemers in Rheden ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Hoe werkt een zonnepaneel? 2 Wat gebeurt er met opgewekte stroom? Deel van de opgewekte stroom wordt direct verbruikt (zelflevering).

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat

1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat 1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat niet Missie, visie en kernwaarden Droom Benadering Waarom

Nadere informatie

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 Advies zonnepanelen Inleiding p 3 september 2013 is de eerste Huurders Advies Groep (HAG) van Acantus in Winschoten van start

Nadere informatie

Zonne-energie in 6 stappen

Zonne-energie in 6 stappen Zonne-energie in 6 stappen Bart van den Bosch 10 / 9 / 2014 U bent enthousiast over het idee om zelf zonneenergie op te wekken. En u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen voor uw woning. Zeer waarschijnlijk

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Zonlaan 265 1234 AB Zelfstad 1 augustus 2014, s-hertogenbosch Geachte heer Sent, Hartelijk dank dat we u een aanbod op maat mogen doen voor Zelfstroom Alles-in-1

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

Vondelparc Energiepositief

Vondelparc Energiepositief Vondelparc Energiepositief Comité Vondelparc Energiepositief Maart 2012 Jochem Baselmans, Jacob Westerbaenstraat 32 Marcel Coerver, Pieter Bernagiestraat 71 Sven Maltha, Pieter Bernagiestraat 75 Benno

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Wilko Kistemaker & Martin van de Goor i.s.m. A.J. Loots BV Nick Verstappen Informatiesessie Zonnepanelen & Zonneboilers 19 augustus 2013

Wilko Kistemaker & Martin van de Goor i.s.m. A.J. Loots BV Nick Verstappen Informatiesessie Zonnepanelen & Zonneboilers 19 augustus 2013 Welkom Wilko Kistemaker & Martin van de Goor i.s.m. A.J. Loots BV Nick Verstappen Informatiesessie Zonnepanelen & Zonneboilers 19 augustus 2013 19:30 20:30 20:45 21:45 Agenda Informatieavond Zonnepanelen

Nadere informatie

Solar-Box Zonnepanelen: Weet waar je voor kiest.

Solar-Box Zonnepanelen: Weet waar je voor kiest. Hartelijk dank voor uw aanvraag. Solar-Box Zonnepanelen: Weet waar je voor kiest. Allereerst nog even een korte introductie, zodat u weet wie u voor u heeft. Het team van Solar-Box houdt zich al meer dan

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Brochure Zoek de zon op april 2012

Brochure Zoek de zon op april 2012 Brochure april 2012 Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project.... Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt als u meedoet

Nadere informatie

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom Achter de Hoven 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom systeem: Zonnepanelen Draagconstructie Omvormer Kabels en leidingen Beveiliging Meting J. Cace, 26

Nadere informatie

Algemene informatie zonnepanelen

Algemene informatie zonnepanelen Algemene informatie zonnepanelen 20 augustus 2012 www.bureauheijmerink.nl tel. 0343-514002 1 Inhoudsopgave Algemene informatie over zonnepanelen... 3 Algemene werking... 3 Grootte en vermogen... 3 Levensduur,

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom

Zonnepanelen van Zelfstroom Zonnepanelen van Zelfstroom Sluit je aan bij de energierevolutie! Welkom bij Zelfstroom We helpen je graag Zelfstroom vindt dat iedereen moet kunnen kiezen voor energie van de zon. Daarom kun je bij Zelfstroom

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning es Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden. Er moet voldoende stevig en

Nadere informatie

Herman de Zonnestroomverdeler

Herman de Zonnestroomverdeler Herman de Zonnestroomverdeler is een product van LENS BV Rendabele & flexibele zonnestroom voor VvE s met Herman de Zonnestroomverdeler Een eigen zonnesysteem is duurzaam én winstgevend. Wij zijn dan ook

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest NewSolar & Pim Geurken Bouwservice

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest NewSolar & Pim Geurken Bouwservice Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest NewSolar & Pim Geurken Bouwservice 30 september 2013 Agenda Informatieavond Zonnepanelen en -boilers 19:30 Welkom & aanleiding

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Woensdag 29 juni 2016 Wat gaan we bespreken? Waarom duurzame energie? Wat is Mienskips Energie? Zonnecollectief 7 Bildtse Zonnedaken Vragen? Waarom duurzame

Nadere informatie

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag ZONNESTROOM voor VvE s Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag TOEKOMSTGERICHT WONEN ook met de VvE-complexen op weg naar een duurzame Zuidvleugel!!! ZONNESTROOM KAN BIJDRAGEN

Nadere informatie

WELKOM. woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout

WELKOM. woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout WELKOM woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout 1 Bespaar op uw lasten, spaar het milieu 2 Wie zijn wij? Doel: Het terugdringen van energie uit fossiele brandstoffen naar nul. EGM Energy Guard & Manufacturing

Nadere informatie

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Zonnepanelen Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Agenda Waarom? Werking Wat heb je nodig? Wat kost energie? Wat levert het

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Dinant Baan in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Marco Roemers (Zonnepanelen Gigant)

Informatieavond Zonnepanelen. Dinant Baan in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Marco Roemers (Zonnepanelen Gigant) Informatieavond Zonnepanelen Dinant Baan in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Marco Roemers (Zonnepanelen Gigant) 27 nov 2013 Agenda Informatieavond Zonnepanelen 19:30 Welkom & aanleiding

Nadere informatie

Bespaartips. 1 persoon 2317 2 personen 3424 3 personen 4092 4 personen 4604 5 personen 5292 6 personen 5430

Bespaartips. 1 persoon 2317 2 personen 3424 3 personen 4092 4 personen 4604 5 personen 5292 6 personen 5430 Zonnepanelen Agenda Bespaartips Wat zijn de materialen in zonnepanelen Wattpiek Dakoriëntatie Uitgangspunten aanschaf zonnepanelen Teruglevering (salderen) Wanneer betaal je niet teveel Wat betaal je als

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

WELKOM. Woensdag 10 december 2014. Presentatie: Leo van der Grinten en Jaap van de Sande Verkoopadviseur: Ralf Leunissen

WELKOM. Woensdag 10 december 2014. Presentatie: Leo van der Grinten en Jaap van de Sande Verkoopadviseur: Ralf Leunissen WELKOM Woensdag 10 december 2014 Presentatie: Leo van der Grinten en Jaap van de Sande Verkoopadviseur: Ralf Leunissen 1 Pebble Green Systems 2 KLNE Europe 3 Thuisvester 4 Oomen 5 Van Poppel 6 Agenda Wie

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Zelf zonne-energie opwekken?

Zelf zonne-energie opwekken? Zelf zonne-energie opwekken? Programma Consumentenbond kiest voor zonne-energie Samen sterk met Vereniging Eigen Huis (VEH) Hoe werken zonnepanelen? Het aanbod en de zekerheid van het Zonnecollectief Rekenvoorbeeld

Nadere informatie

Regelgeving: een jungle?

Regelgeving: een jungle? Elektriciteitswet 1998 Gefundeerd op het traditionele systeem Grootschalige productie, transport naar passieve consumenten Kosten van transport collectief gemaakt Project Stroom: - integratie gas en elektriciteitswet

Nadere informatie

PV systemen. PV systemen. Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) Wegens de toenemende vraag naar groene energie en CO 2 besparende

PV systemen. PV systemen. Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) Wegens de toenemende vraag naar groene energie en CO 2 besparende 2014 Complete maatwerkpakketten Specifiek voor woningbouw Voor alle configuraties Standaard op voorraad Direct geleverd Uitgebreide kennis aanwezig Training mogelijk PV systemen Foto: residentiële systemen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden zonnepanelen

Vragen en antwoorden zonnepanelen Vragen en antwoorden zonnepanelen Aanbod Hoe doe ik mee? 1. U vult het aanvraagformulier in. 2. 365zon neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. 3. De installateur van 365zon bezoekt uw woning

Nadere informatie

Zonnepanelen interessant voor huurders

Zonnepanelen interessant voor huurders Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.6.95 Zonnepanelen interessant voor huurders Bronnen Woonbond.nl, Zonnepanelen interessant voor huurders, d.d. 1.2.2016 Woonbond.nl, Brochure zonnepanelen voor huurders,

Nadere informatie

Haal alles uit de zon. Dit vindt u in dit persoonlijk aanbod:

Haal alles uit de zon. Dit vindt u in dit persoonlijk aanbod: Haal alles uit de zon. Dit vindt u in dit persoonlijk aanbod: 1. Uitleg over het zonnepanelen systeem en installatiepakket. 2. Uw persoonlijk advies en de verwachting van uw besparing. 3. Informatie over

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Algemeen en Organisatie

Algemeen en Organisatie Welkom! Programma 20:00 Deel 1 Algemeen en Organisatie Techniek 20:45 Pauze 21:00 Deel 2 Plan van Aanpak Voorbeelden en RIC Gemeente Raalte: Duurzaamheidslening Vragen 22:00 Afsluiting Algemeen en Organisatie

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

Agenda Informatieavond

Agenda Informatieavond 1 Agenda Informatieavond Welkom, Agenda en introductie Op weg naar de duurzame stad Eindhoven Zonnepanelen Een ervaringsdeskundige! Pauze Ondersteuning door 040energie De installateur Vragen Inschrijven

Nadere informatie

ENERGIEPLEIN GROESBEEK HAND-OUT ZONNEPANELEN JUNI 2015

ENERGIEPLEIN GROESBEEK HAND-OUT ZONNEPANELEN JUNI 2015 ENERGIEPLEIN GROESBEEK HAND-OUT ZONNEPANELEN JUNI 2015 TECHNIEK Wat is een zonnepaneel? Een zonnepaneel zet daglicht om in elektriciteit. De opbrengst hiervan is het hoogst op zonnige dagen, maar ook op

Nadere informatie

ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU. Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd

ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU. Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE 2014 Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd 2 Zonnepanelenactie voor leden van de OPPU Schoon,

Nadere informatie

De zon schijnt ook in Duurzaam Ommerkanaal

De zon schijnt ook in Duurzaam Ommerkanaal Progamma - Uitleg Tender regeling Provincie Overijssel - Zon energie Hoe en wat? - pauze - Terugverdientijd/investering - Wijze van aanpak gezamenlijk aanvraag - Vragen? - Meenemen en/of Invullen intentieverklaring

Nadere informatie

Wie heeft u voor u? Iris Uittien manager Wonen UWOON. Raymond Bouman bedrijfsleider Van der Sluis. Marco van der Meiden algemeen manager Sunforce

Wie heeft u voor u? Iris Uittien manager Wonen UWOON. Raymond Bouman bedrijfsleider Van der Sluis. Marco van der Meiden algemeen manager Sunforce Aanbod zonnepanelen Wie heeft u voor u? Iris Uittien manager Wonen UWOON Raymond Bouman bedrijfsleider Van der Sluis Marco van der Meiden algemeen manager Sunforce Wat bespreken we? Waarom zonnepanelen?

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie