Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A."

Transcriptie

1 Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A. 18 Augustus 2015

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Inleiding Samenvatting van de aanbieding Beschrijving van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale Kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling Risicofactoren (samenvatting) Deelname Belangrijke informatie voor Investeerders Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A Verklarende woordenlijst Onderzoek plicht van de informatie Risico s verbonden aan het investeren in Certificaten Verantwoordelijkheid informatie Prognoses en aansprakelijkheid Verkoop- en overdrachtsbeperkingen Wet Financieel Toezicht Inschrijven op de Certificaten Toepasselijk recht, taal, valuta en datum Beschrijving van de aanbieding Doelstelling van de uit te geven Certificaten Belangrijkste kenmerken van de Certificaten Toelichting op te verwachten rendement Beperkte overdraagbaarheid van Certificaten De Dommelstroom Waterkrachtcentrale Inleiding Vijzelturbine Het Ontwerp De Uitgevende Instelling en betrokken partijen De Uitgevende Instelling Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A Landindustrie B.V Huismerk Energie N.V Financiële Analyse Financiële positie van de Uitgevende Instelling Toelichting exploitatieprognose Risicofactoren

3 7.1 Inleiding Risico s verbonden aan de bedrijfsvoering van de Coöperatie Risico s verbonden aan de Certificaten Overige risico s Fiscale informatie Deelname Administratie van de Certificaten Betaling Nederlands recht Bijlagen bij investeringsmemorandum Bijlage 1: Verklarende woordenlijst Bijlage 2 Investeringsvoorwaarden

4 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Nederland heeft van oudsher een bijzondere relatie met water: aansprekende voorbeelden zijn natuurlijk de Deltawerken en de Flevopolder. Maar er is meer! Duurzame energie opgewekt uit Nederlandse waterkracht! Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A. (hierna de Coöperatie ) biedt u de mogelijkheid om mede- eigenaar te worden van een nieuwe waterkrachtcentrale in de rivier de Dommel te Sint- Michielsgestel. Met uw investering maakt u niet alleen dit unieke project mogelijk, maar heeft u ook zicht op een aantrekkelijk verwacht jaarlijks rendement van 8% 1 op uw inleg, profiteert u van echte duurzame energie en ondersteunt u de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening in bredere zin. Beschrijving van het project De Dommelstroom Waterkrachtcentrale is een waterkrachtcentrale die, op milieuvriendelijke wijze, de kracht van de rivier de Dommel omzet in duurzame elektriciteit. De Dommelstroom Waterkrachtcentrale beschikt over alle noodzakelijke vergunningen van het waterschap De Dommel en de gemeente Sint- Michielsgestel en wordt gesteund door een SDE+ toelage van de Rijksoverheid (RVO). De bouw- en exploitatieplannen zijn goedgekeurd en liggen klaar. Door middel van de beoogde uitgifte van certificaten aan particuliere investeerders wil het project de benodigde financiering ophalen om de bouw te starten. Eenmaal operationeel zal de centrale jaarlijks naar verwachting gemiddeld kwh duurzame energie opwekken, genoeg om in de stroombehoefte van meer dan 170 huishoudens te voorzien. Hoewel in de exploitatieprognose uit wordt gegaan van een conservatieve 15 jaar, is de technische levensduur van de centrale veel langer, namelijk 25 jaar. Het waterschap De Dommel heeft de Coöperatie een eeuwigdurend opstalrecht verleend dat alleen door het Waterschap na minimaal 15 jaar opzegbaar is in verband met waterhuishoudkundige redenen. Samenwerking Huismerk Energie Om de Dommelstroom Waterkrachtcentrale te kunnen realiseren, is de Coöperatie een nauwe samenwerking met Huismerk Energie in 2014 uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland aangegaan. Huismerk Energie is een onafhankelijke, duurzame energieleverancier waar persoonlijke dienstverlening centraal staat. Huismerk Energie ondersteunt de Dommelstroom Waterkrachtcentrale zowel financieel als organisatorisch. De zusteronderneming van Huismerk Energie zal alle door de Waterkrachtinstallatie opgewekte stroom en GVO s afnemen. Daarnaast levert Huismerk Energie een jaarlijkse financiële bijdrage aan de exploitatiekosten van de 1 Uitgaande van 5 Certificaten per Investeerder. Zie hoofdstuk 3.3 voor nadere toelichting. 4

5 waterkrachtcentrale. Organisatorisch is Huismerk Energie een essentiële partij om Leden van de Coöperatie ook daadwerkelijk te kunnen voorzien van de door de centrale geproduceerde duurzame stroom. De Coöperatie heeft geen eigen vergunning om stroom te mogen leveren. Om te zorgen dat u verzekerd bent van de oorsprong van de aan u geleverde stroom, is ervoor gekozen alle deelnemers over te laten stappen naar Huismerk Energie. Huismerk Energie biedt hierbij de leden van de Coöperatie een voordelig energiecontract aan: 3 Jaar Zeker Dommelstroom met 500 kwh per jaar gratis stroom vanaf het moment dat de waterkrachtcentrale stroom produceert. Certificaten ( Dommelstroomdelen ) De Uitgevende Instelling, Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A., wenst zogenaamde Dommelstroomdelen uit te geven. Dommelstroomdelen zijn Certificaten van lidmaatschap in de Coöperatie (hierna genoemd Certificaten ) die uit worden gegeven om de bouw van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale in de rivier de Dommel te financieren. De Certificaten kosten 150, - (honderdvijftig euro) per stuk. Men wordt door de aankoop van één of meerdere Certificaten lid van de Coöperatie ( Lid of Leden ) en daarmee direct mede- eigenaar van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale. Gezamenlijk zijn de Leden voor 100% eigenaar van de Coöperatie. Naast een evenredig aandeel in het operationele resultaat (Dividend) van de Coöperatie profiteren Leden van de die de Coöperatie al bedongen heeft bij Huismerk Energie door middel van het 3 Jaar Zeker Dommelstroom pakket. Hierbij ontvangt de klant naast voordelige tarieven voor lokaal groene stroom ook 500 kwh stroom per jaar gratis, zodra de waterkrachtcentrale stroom produceert. Om realisatie van de Dommel Waterkrachtcentrale mogelijk te maken, is ervoor gekozen om bij de aanschaf van één of meerdere Certificaten energiegebruikers te vragen om voor 3 jaar over te stappen naar het 3 Jaar Zeker Dommelstroom pakket van Huismerk Energie. Deze overstap zal door Huismerk Energie begeleid worden. Na afloop van deze initiële periode kan men eventueel kosteloos overstappen naar een andere leverancier. Uiteraard blijft men wel Lid van de Coöperatie, maar vervalt het recht op gratis stroom. Rendement Naast de operationele resultaten van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale is het te verwachten financiële rendement voor u onder meer afhankelijk van het aantal Certificaten dat u aanschaft en de periode gedurende welke u als klant energie bij Huismerk Energie afneemt. U profiteert bij Huismerk Energie van een jaarlijkse korting op Dommelstroom wat het rendement verhoogt. Dit voordeel gaat in zodra de waterkrachtcentrale in bedrijf is. Rekenvoorbeeld: indien u vijf Certificaten (5 x 150,- = totaal 750, - ) aanschaft en u na de initiële contractperiode van 3 jaar blijft kiezen voor Dommelstroom van Huismerk Energie, komt uw te verwachten jaarlijkse rendement voor een periode van 15 jaar uit op 8%. Zegt u eerder op, bijvoorbeeld na 6 jaar, dan neemt u geen stroom meer af van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale, waardoor u de korting misloopt en uw jaarlijkse gemiddelde rendement daalt naar ca. 5%. Nadat u eventueel opzegt bij Huismerk Energie, behoudt u 5

6 uiteraard uw recht op uw aandeel in het operationele resultaat van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale. In dit Informatie Memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op achtergrond en betekenis van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale en de aangeboden Certificaten. 1.2 Samenvatting van de aanbieding Uitgevende Instelling Doel uitgifte Certificaten Aantal uit te geven Certificaten Prijs per Certificaat Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A. Financiering van de bouw van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale in de rivier de Dommel te Sint- Michielsgestel , - Aantal Certificaten per Lid Minimaal 1 maximaal 10 Certificaten per Lid 2 Beoogd op te halen financiering Gratis Stroom Uitkering Dividend , - (uitgifte van Certificaten à 150, - ) Per Lid 500 kwh per jaar vanaf het moment dat centrale in bedrijf is (als onderdeel van een 3 Jaar Zeker Dommelstroom pakket van Huismerk Energie) Jaarlijks te bepalen door de algemene vergadering van Certificaathouders 1.3 Beschrijving van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale Locatie Technologie Hoofdaannemer Elektriciteitsaansluiting Productie duurzame energie Onderhoud De Dommelstroom Waterkrachtcentrale zal geplaatst worden bij de bestaande stuw van waterschap De Dommel in Sint- Michielsgestel op het perceel, kadastraal bekend gemeente Sint Michielsgestel, sectie O, nummer 53. De Dommelstroom Waterkrachtcentrale zal energie opwekken door middel van een vijzel. Deze wordt ook wel schroef van Archimedes genoemd. Landustrie B.V. ( Landustrie ) uit Sneek zal de vijzelturbine inclusief de bouwkundige werkzaamheden turnkey opleveren. De opgewekte stroom zal aan het openbare net geleverd worden. Enexis zal de aansluiting met het openbare net tot stand brengen. De vijzelturbine zal een elektrisch rendement van ca. 67% hebben en naar verwachting kwh per jaar opwekken. Met Landustrie B.V. is een meerjarig (5 jaar) onderhoudscontract gesloten. Dit bestaat uit kleine en grote onderhoudsbeurten inclusief 2 Indien gewenst kan het Bestuur besluiten het maximale aantal Certificaten per Lid te verhogen / verlagen. 6

7 klein materieel. Verzekeringen Via verzekeringsmakelaar Profin zal de Waterkrachtcentrale verzekerd worden tegen diefstal, vandalisme en breuk. Uitgesloten zijn catastrofe risico s (zoals aardbeving, molest, overstroming), corrosie, slijtage. De gevolgschade van corrosie en slijtage is wel gedekt. Landindustrie B.V. geeft op de gehele Waterkrachtcentrale een garantie van 1 jaar. Op specifieke componenten van de Waterkrachtcentrale zit een garantie oplopend tot 10 jaar. Eigendom De Dommelstroom Waterkrachtcentrale zal volledig eigendom worden van de Uitgevende Instelling. Met het waterschap De Dommel is een recht van opstal overeengekomen. 1.4 Kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling De Dommelstroom Waterkrachtcentrale zal voor 100% eigendom zijn van de Coöperatie en zal volledig gefinancierd worden door de uitgifte van Certificaten. Er wordt geen vreemd vermogen aangetrokken. Het operationele resultaat na belastingen zal geheel toekomen aan de Leden van de Coöperatie. Daarnaast profiteren Leden van de Coöperatie van een aantrekkelijke korting op energiekosten via het 3 Jaar Zeker Dommelstroom pakket van Huismerk Energie. Een nadere toelichting op deze prognose vindt u in hoofdstuk Risicofactoren (samenvatting) Aan het investeren in de Certificaten zijn risico s verbonden. Geïnteresseerden worden geadviseerd kennis te nemen van dit Informatie Memorandum en zorgvuldig te overwegen of een belegging in de aangeboden Investering voor hen passend is. Wanneer één of meerdere risico s zich manifesteren, kan dit een significant nadelig effect hebben op het te verwachten rendement op de Certificaten. De belangrijkste, op dit moment bekende risicofactoren staan hieronder opgesomd en worden nader toegelicht in hoofdstuk 7 van dit Informatie Memorandum. Naast de hieronder opgesomde risico s kunnen zich in toekomst onzekerheden voordoen, waarvan het bestaan nu niet bekend is. 7

8 Risico s verbonden aan het bedrijf van de Coöperatie Risico van onvoldoende financiering; Risico van budget overschrijding bij bouw; Risico van inkomstenverlies door minder productie van stroom dan verwacht; Operationeel Risico; Risico van faillissement van de Uitgevende Instelling; Risico s van wegvallen van contractpartijen; Risico van diefstal en/of schade aan de Dommelstroom Waterkrachtcentrale; Risico van schade aan omgeving. Risico s verbonden aan de Certificaten Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Certificaten; Risico van waarde van de Certificaten; Risico van afname van Certificaathouders met een contract bij Huismerk Energie. Overige risico s Risico's van contracten en overeenkomsten; Risico's van wijzigende wet- en regelgeving; Risico's van onderverzekering en calamiteiten. 1.6 Deelname De mogelijkheid om te participeren in de Coöperatie, wordt uitsluitend in Nederland aangeboden aan in Nederland ingezeten personen en bedrijven. Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de Inschrijvingsperiode van 18 augustus 2015 tot en met 31 januari 2016 (of zoveel eerder als dat de inschrijving sluit) inschrijven via De Coöperatie kan een inschrijving weigeren. Zij kan tevens de Inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding en uitgifte van de Certificaten intrekken, voorafgaande aan of gedurende de Inschrijvingsperiode. In het laatste geval zullen al gestorte gelden geheel worden teruggestort. Heeft u vragen of opmerkingen over het Informatie Memorandum of het project, dan kunt u deze rechtstreeks stellen aan de Uitgevende Instelling per e- mail via 8

9 2. Belangrijke informatie voor Investeerders 2.1 Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A. De Uitgevende Instelling, Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A., is voornemens Certificaten uit te geven om de bouw van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale te Sint- Michielsgestel te financieren. Door de aankoop van Certificaten worden particulieren en bedrijven lid van de Coöperatie en mede- eigenaar van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale. Leden van de Coöperatie hebben recht op een deel van het operationele resultaat van de Waterkrachtcentrale Dommelstroom evenredig aan het aantal Certificaten dat zij in bezit hebben. 2.2 Verklarende woordenlijst Begrippen en afkortingen in dit Informatie Memorandum die beginnen met een hoofdletter, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in Bijlage 1: Verklarende woordenlijst. 2.3 Onderzoek plicht van de informatie Dit Informatie Memorandum is informatief van aard en pretendeert niet alle relevante informatie en noodzakelijke gegevens te bevatten. Geïnteresseerden wordt geadviseerd een eigen analyse en beoordeling te maken van onderhavige propositie, de Uitgevende Instelling, de Dommelstroom Waterkrachtcentrale, en de daaraan verbonden risico s. 2.4 Risico s verbonden aan het investeren in Certificaten Aan het participeren in Certificaten zijn risico s verbonden. Geïnteresseerden dienen daarom dit Informatie Memorandum en in het bijzonder de informatie in hoofdstuk 7 Risicofactoren zorgvuldig te lezen alvorens te besluiten tot eventuele deelname. Geïnteresseerden wordt bovendien geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen teneinde zich een afgewogen oordeel te vormen over de risico s verbonden aan het participeren in de Coöperatie. 2.5 Verantwoordelijkheid informatie De Uitgevende Instelling verklaart dat alle gegevens die zijn verwerkt in dit Informatie Memorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, zoals haar op het moment van het opstellen van dit document bekend is. Daarnaast verklaart de Uitgevende Instelling dat er geen gegevens zijn weggelaten, die van wezenlijk belang zouden zijn voor de inhoud van dit Informatie Memorandum en/of het oordeel van de lezer. 9

10 Behoudens de Uitgevende Instelling is niemand gerechtigd of gemachtigd enige informatie te verstrekken of verklaring(en) af te leggen in verband met dit Informatie Memorandum of anderszins te communiceren over de gegevens in dit Informatie Memorandum. Informatie of verklaringen verstrekt of afgelegd in strijd met het voorgaande, dienen niet te worden beschouwd als ware deze verstrekt door of namens de Uitgevende Instelling. 2.6 Prognoses en aansprakelijkheid De in dit Informatie Memorandum opgenomen aannames, prognoses en inschattingen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van dit Informatie Memorandum geldende (markt- ) omstandigheden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De voorliggende informatie is door de opstellers van dit memorandum naar eer en geweten als betrouwbaar gekwalificeerd. De Uitgevende Instelling en haar adviseurs sluiten binnen de wettelijke kaders elke vorm van aansprakelijkheid voor schade of inkomstenderving, al dan niet voorzienbaar, voortvloeiend uit haar handelen en/of nalaten uitdrukkelijk uit. Er zullen ongetwijfeld verschillen kunnen ontstaan tussen de prognoses gepresenteerd in dit Informatie Memorandum en de feitelijke situatie gedurende de looptijd van het project. Er wordt geen enkele garantie gegeven, ook niet op de gepresenteerde prognoses van resultaten en rendementen. 2.7 Verkoop- en overdrachtsbeperkingen De afgifte en verspreiding van dit Informatie Memorandum evenals het aanbieden, verkopen en leveren van een Certificaat kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Uitgevende Instelling verzoekt personen die in het bezit komen van dit Informatie Memorandum, zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke Investeerder is of niet. Dit Informatie Memorandum houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de daar geldende wet- en regelgeving niet is geoorloofd. 2.8 Wet Financieel Toezicht In artikel 53 lid 2 van de vrijstellingsregeling onder de Wet Financieel Toezicht ( Wft ) is bepaald dat het aanbieden van effecten aan het publiek zonder een algemeen verkrijgbaar en door de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) goedgekeurd prospectus is toegestaan, voor zover het effecten betreft die deel uitmaken van een aanbieding waarbij de totale waarde van de aanbieding minder dan , - bedraagt. De uitgifte van Certificaten 10

11 valt met een omvang van , - binnen dit criterium en is daarom vrijgesteld van deze plicht. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de Uitgevende Instelling niet vergunningplicht is ingevolge de Wet Financieel Toezicht ( Wft ) en niet onder toezicht staat van de AFM. Dit Informatie Memorandum is geen prospectus in de zin van de Wft en is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM. 2.9 Inschrijven op de Certificaten De mogelijkheid om te participeren in de Coöperatie door middel van de aanschaf van Certificaten, wordt uitsluitend in Nederland aangeboden aan in Nederland ingezeten personen en bedrijven met een aansluiting op het Nederlandse stroom- en gasnet. Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de Inschrijvingsperiode van 18 augustus 2015 tot en met 31 januari 2016 inschrijven via de Website Website wordt beheerd door DuurzaamInvesteren en zij faciliteren het inschrijvingsproces voor de Coöperatie. Op deze Website is ook het verloop van de inschrijvingen te volgen. De Uitgevende Instelling kan een inschrijving weigeren. Zij kan tevens de Inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding en uitgifte van de Certificaten intrekken voorafgaande aan of gedurende de Inschrijvingsperiode. De aankoop van Certificaten is pas definitief indien ook het 3 jaar Zeker Dommelstroom pakket bij Huismerk Energie is afgesloten. De Uitgevende Instelling behoudt zich tevens het recht voor om in geval van onvoldoende inschrijvingen, of om welke andere reden dan ook, géén Certificaten uit te geven. Verder wordt in algemene zin het recht voorbehouden om inschrijvingen, geheel of gedeeltelijk, te weigeren of niet te effectueren, zonder opgaaf van reden Toepasselijk recht, taal, valuta en datum Op dit Informatie Memorandum is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit Informatie Memorandum verschijnt alleen in de Nederlandse taal. De munteenheid is de Euro. Alle bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. De datum van verschijnen van dit Informatie Memorandum is 18 augustus Indien nieuwe informatie na het uitkomen van dit Informatie Memorandum leidt tot feitelijke en materiële afwijkingen van de in dit Informatie Memorandum opgenomen uitgangspunten en aannames, zal hierover zo spoedig mogelijk worden bericht. 11

12 3. Beschrijving van de aanbieding 3.1 Doelstelling van de uit te geven Certificaten Met de uitgifte van de Certificaten beoogt de Uitgevende Instelling , - op te halen om de bouw van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale in de rivier de Dommel te Sint- Michielsgestel te financieren. 3.2 Belangrijkste kenmerken van de Certificaten De Uitgevende Instelling biedt particuliere beleggers en bedrijven de mogelijkheid om te participeren in de Coöperatie door middel van de Certificaten met de volgende kenmerken: Uitgevende Instelling Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A. Doel uitgifte Certificaten Te verwachten datum in bedrijfstelling centrale Aantal uit te geven Certificaten Financiering van de bouw van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale in de rivier de Dommel te Sint- Michielsgestel 1 juli Prijs per Certificaat 150, - Aantal Certificaten per persoon Minimaal 1 maximaal 10 Certificaten per Lid 3 Hoofdsom , - Verwacht rendement (IRR) op uw inleg Uitkering Dividend 8% 4 gemiddeld per jaar voor een periode van 15 jaar. Op basis van de aanschaf van vijf Certificaten en 15 jaar afname van stroom met korting. Jaarlijks te bepalen door de Algemene vergadering van Certificaathouders 3.3 Toelichting op te verwachten rendement Het verwachte financiële rendement op de aanschaf van Certificaten bestaat uit een combinatie van: 1. dividenduitkeringen aan houders van Certificaten en 3 Indien gewenst kan het Bestuur besluiten het maximale aantal Certificaten per Lid te verhogen / verlagen. 4 Uitgaande van 5 Certificaten per Investeerder. Zie hoofdstuk 3.3 voor nadere toelichting. 12

13 2. korting op het afnemen van duurzame stroom door middel van het energiecontract 3 Jaar Zeker Dommelstroom bij Huismerk Energie 5 Ad 1. Dividend De jaarlijkse dividenduitkeringen aan houders van Certificaten zijn afhankelijk van het operationele resultaat van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale. Jaarlijks zal de Coöperatie de hoogte van het dividend bepalen, voor elk Certificaat bestaat een recht op een evenredig deel in het jaarlijkse resultaat. Ad 2. Korting Om de Waterkrachtcentrale te kunnen realiseren, is de Coöperatie een nauwe samenwerking met Huismerk Energie in 2014 uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland aangegaan. Huismerk Energie is een onafhankelijke, duurzame energieleverancier waar hoogwaardige en persoonlijke dienstverlening centraal staat. Huismerk Energie ondersteunt de Dommelstroom Waterkrachtcentrale zowel financieel als organisatorisch. De zusteronderneming van Huismerk Energie zal alle door de Waterkrachtinstallatie opgewekte stroom en GVO s afnemen. Daarnaast levert Huismerk Energie een jaarlijkse financiële bijdrage aan de exploitatiekosten van de waterkrachtcentrale Organisatorisch is Huismerk Energie een essentiële partij om Leden van de Coöperatie ook daadwerkelijk te kunnen voorzien van de door de centrale geproduceerde duurzame stroom. De Coöperatie heeft geen eigen vergunning om stroom te mogen leveren. Om te zorgen dat u verzekerd bent van de oorsprong van de aan u geleverde stroom, is ervoor gekozen alle deelnemers over te laten stappen naar Huismerk Energie. Huismerk Energie biedt hierbij de leden van de Coöperatie een voordelig energiecontract aan. Om Certificaten aan te kunnen schaffen, zullen geïnteresseerden ook bij Huismerk Energie het 3 Jaar Zeker energiecontract met Dommelstroom pakket moeten afsluiten. Bij dit pakket ontvangt u, bij afname van stroom én gas: 100% lokaal groene energie met vaste lage tarieven ; 500 kwh per jaar gratis 6 (marktwaarde 33,- inclusief BTW); contractduur 3 jaar, daarna is kosteloos overstappen mogelijk indien gewenst; overstapservice en dekking van overstapkosten 7 ; Stroom en gas via de meest duurzame energieleverancier van Geïnteresseerden die Certificaten aan willen schaffen, dienen ook het energiecontract 3 Jaar Zeker Dommelstroom bij Huismerk Energie af te sluiten. 6 Met Gratis Stroom wordt het kale leveringstarief exclusief energiebelasting bedoeld, zodra de waterkrachtcentrale stroom produceert 7 Maximale compensatie van 100,- bij opzegvergoeding. 13

14 Aan het einde van de contractperiode (3 jaar) zullen Leden een nieuwe marktconforme aanbieding van Huismerk Energie ontvangen. Of Leden op deze aanbieding in willen gaan, is hun keuze. Huismerk Energie zal de aanbieding van het gratis leveren van 500 kwh handhaven. Meer informatie en voorwaarden met betrekking tot 3 Jaar Zeker Dommelstroom vindt u op Hieronder vindt u een tweetal rekenvoorbeelden met betrekking tot het te verwachten rendement voor investeerders. Voor een nadere onderbouwing van het operationele resultaat (en de dividenden) wordt verwezen naar Hoofdstuk 6. Voorbeelden rendementsberekening Het financiële rendement op de aanschaf van Certificaten wordt o.a. beïnvloed door het aantal Certificaten dat u aanschaft (dividend per Certificaat) en het aantal jaren dat u gebruik maakt van het Dommelstroom energiecontract bij Huismerk Energie met 500 kwh gratis stroom per jaar. Voorbeeld 1 Indien u één Certificaat (à 150,- ) aanschaft en u na de initiële contractperiode van 3 jaar blijft kiezen voor Dommelstroom van Huismerk Energie, dan komt uw te verwachten jaarlijkse rendement (ook wel genoemd Internal Rate of Return (IRR)) voor een periode van 15 jaar uit op ca. 26%. Zegt u eerder op, bijvoorbeeld na 3 jaar, dan neemt u geen stroom meer af van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale en mist u de korting. Uw jaarlijkse gemiddelde rendement daalt dan naar ca. 11%. Nadat u eventueel opzegt bij Huismerk Energie, behoudt u uiteraard uw recht op uw aandeel in het operationele resultaat van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale. 14

15 Voorbeeld 2 Indien u vijf Certificaten (5 x 150,- = 750,- ) aanschaft en u na de initiële contractperiode van 3 jaar, blijft kiezen voor Dommelstroom van Huismerk Energie, dan komt uw te verwachten jaarlijkse rendement voor een periode van 15 jaar uit op ca. 8%. Zegt u eerder op, bijvoorbeeld na 6 jaar en neemt u geen stroom meer af van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale, dan mist u de korting en daalt uw jaarlijkse gemiddelde rendement naar ca. 5%. Nadat u eventueel opzegt bij Huismerk Energie, behoudt u uiteraard uw recht op uw aandeel in het operationele resultaat van de Dommelstroom Waterkrachtcentrale. 3.4 Beperkte overdraagbaarheid van Certificaten De Certificaten zijn beperkt overdraagbaar. De Coöperatie zal een markt openstellen, waarop de Certificaten kunnen worden verhandeld. De Certificaten worden op basis van de nominale waarde aangeboden aan de markt via de website van de Coöperatie (www.dommelstroomdelen.nl). Indien er met deze verhandelprijs geen koper wordt 15

16 gevonden voor de Certificaten, zal er door middel van vraag en aanbod een handelsprijs ontstaan. Indien de Coöperatie over voldoende financiële middelen beschikt, zal het ook mogelijk zijn om Certificaten terug te verkopen aan de Coöperatie. Het besluit hiertoe is aan het bestuur van de Coöperatie. 16

17 4. De Dommelstroom Waterkrachtcentrale 4.1 Inleiding Het produceren van energie door waterkrachtcentrales is een duurzame vorm van energieopwekking. Deze vorm van energie wordt ook wel "witte steenkool" genoemd. Hiermee wordt gedoeld op de kleur van het schuimende water en op het schone karakter van dit type energie. Doordat het produceren van energie uitsluitend gebeurt op basis van beweging van het water, komen er geen schadelijke stoffen of gassen vrij. De productie is dus heel milieuvriendelijk. Waterkracht is in tegenstelling tot veel andere vormen van duurzame energie, continue beschikbaar. De installatie zal worden bevestigd aan de bestaande stuw in Sint- Michielsgestel. Deze stuw bevindt zich ca. 400 meter stroomopwaarts (richting Boxtel), gerekend vanaf de brug in het centrum van Sint- Michielsgestel. 4.2 Vijzelturbine Na een uitvoerige studie is, op basis van specifieke kenmerken van de locatie, de keuze gemaakt voor een vijzelturbine. Van oudsher worden vijzels ingezet om water van een laag naar een hoog niveau te pompen. Een nieuwe duurzame toepassing betreft de vijzel als middel om energie te genereren met behulp van waterkracht. Wanneer het water door de vijzel naar beneden stroomt, ontstaat rotatie van de vijzel. Met toepassing van de juiste aandrijving en aanpassing van het stortpunt, kan met deze roterende beweging energie 17

18 worden opgewekt. De vijzel kan bij een zeer gering waterverval al worden toegepast als generator en heeft een hoog rendement (ca. 67%). Voordeel ten opzichte van andere energiebronnen is, dat de kracht van het water 24 uur per dag beschikbaar is. 4.3 Het Ontwerp In overleg met waterschap de Dommel, de gemeente Sint- Michielsgestel en de leverancier van de installatie (Landustrie B.V.) is een ontwerp gemaakt dat aan alle gestelde eisen voldoet. De vijzel zal een diameter krijgen van 4 meter en wordt 6 meter achter de middelste stuwopening geplaatst. Tussen de stuw en de vijzel wordt een doorgang met - in hoogte verstelbare - wanden gemaakt. Bij extreem hoge waterafvoer, dienen deze wanden als overstort, zodat geen ongewenste stuwing van het water kan ontstaan. Een impressie van hoe de waterkrachtcentrale er uit komt te zien, is hieronder weergegeven. De vijzel krijgt een vermogen van 120 kwp en zal naar verwachting kwh per jaar gaan opwekken. De jaarlijkse opbrengst zal afhankelijk zijn van het debiet van de Dommel en het daadwerkelijke hoogteverschil. De afgelopen 8 jaar zou de opbrengst geweest zijn, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. 18

19 De benodigde vergunningen (omgevings- en watervergunning) zijn eind 2014 door de gemeente en het waterschap verleend. Met Landustrie B.V. en Enexis (regionale netbeheerder) zijn contracten voor de bouw en aansluiting van de waterkrachtcentrale op het openbare elektriciteitsnet overeengekomen. De totale projectkosten bedragen ca. 1 miljoen (zie Hoofdstuk 6). 19

20 5. De Uitgevende Instelling en betrokken partijen 5.1 De Uitgevende Instelling De Uitgevende Instelling is een nieuwe zelfstandige juridische entiteit met als enige doelstelling het bouwen en exploiteren van de in dit Informatie Memorandum beschreven Waterkrachtcentrale. De exploitatie behelst onder andere: toezicht houden op de installatie; zorgdragen dat het onderhoud tijdig en adequaat plaatsvindt; het afstemmen met betrokken instellingen, zoals waterschap De Dommel en gemeente Sint- Michielsgestel; het betalen van de operationele lasten; het verzorgen van de financiële administratie; het organiseren van de Algemene Vergadering; het informeren van de Leden. Omdat de Uitgevende Instelling geen andere activiteiten kent dan het bouwen en exploiteren van de waterkrachtcentrale, zijn de opbrengsten en risico s van de coöperatie overzichtelijk en beheersbaar. 5.2 Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A. Initiatiefnemers / Eerste Bestuur Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A. is op 3 juni 2015 door Jan en Bram Taks (vader & zoon) opgericht met als doel het realiseren van de Waterkrachtcentrale in Sint- Michielsgestel. Bram heeft technische natuurkunde en technische innovatiewetenschappen aan de TUe in Eindhoven gestudeerd. Hij heeft na zijn studie gewerkt bij Kema, Nuon en Solving Efeso. Sinds 2014 is Bram werkzaam voor de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). Jan studeerde aan de Wageningen Universiteit landinrichtingswetenschappen. Hij was werkzaam voor de rijksoverheid en de provincie Noord- Brabant. Sinds 2005 is hij zelfstandig adviseur. Jan en Bram Taks zullen het eerste bestuur van de Coöperatie vormen. Het Bestuur zal haar werkzaamheden in eerste instantie voor een vergoeding van 25,- per uur verrichten. De Coöperatie De doelen van de Coöperatie zijn: 20

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon Informatie Memorandum Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon November 2014 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis De in dit Informatie Memorandum omschreven obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2

Nadere informatie

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

PROSPECTUS. SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.)

PROSPECTUS. SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.) PROSPECTUS SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.) Dit Prospectus kwalificeert als een prospectus in de zin van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn

Nadere informatie

Infomemorandum. A20 Rotterdam

Infomemorandum. A20 Rotterdam Infomemorandum A20 Rotterdam Inhoudsopgave Vooraf... 2 Begrippenlijst... 3 Het project A20 Rotterdam... 5 Hoe werkt deelname aan het project?... 6 Wat zijn de risico s van deelname?... 6 Betrokken partijen...

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen...3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting,

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie