Op de stoep naar school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op de stoep naar school"

Transcriptie

1 Beste inwoner van Martenslinde, Op 29 maart 2010 organiseerde het stadsbestuur een hoorzitting in uw gemeente. Tijdens die avond toonden wij u aan de hand van onze stadsfilm het dagdagelijkse werk van onze vele medewerkers en diensten, de belangrijkste realisaties van de voorbije jaren en de toekomstige projecten in onze stad. Maar in de eerste plaats wilden we vooral u de kans geven om uw mening te geven over hoe het verder moet met Martenslinde en met onze stad. U stelde ons heel wat vragen over de meest uiteenlopende items: wegen, verkeer, milieu, gebouwen, recreatie, onderwijs, veiligheid, Een aantal van deze aandachtspunten kreeg intussen een gunstig gevolg. U leest er alles over in deze infokrant. Kristien Schoofs secretaris Johan Sauwens burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen Johan Sauwens, Guy Swennen, Jos Roebben, Maike Meijers, Fons Caubergh, Thierry de Grunne, Peter Simons, Inge Moors, François Nelissen, Kristien Schoofs Op de stoep naar school De dienst Infrastructuur werkte enkele actiepunten systematisch af. In de Sint-Gerlachusstraat werden stoepen aangelegd richting kleuter- en lagere school De Halte. Die zorgen voor meer veiligheid naar en van de schoolbanken. Ook Martenslinde heeft eigen speelterrein Eind april 2011 werden het nieuwe speelplein en de aanpalende speelweide aan parochiezaal De Linde plechtig geopend. Het project is een samenwerking tussen het stadsbestuur, het zaalcomité, de kerkraad van Martenslinde en de lokale KLJ. Het speelplein is voorzien van verschillende toestellen, een pingpongtafel, een basketbalterrein en zitbanken. De totale investering bedroeg euro.

2 Gemeenteraad Nieuwe voetbalterreinen voor KMR Biesen Nieuwe voetbalterreinen voor KMR Biesen Dit voorjaar kan voetbalclub KMR Biesen zijn nieuwe infrastructuur in gebruik nemen. In plaats van het oorspronkelijke plein legde de stad twee voetbalvelden aan. Die werken waren begin 2010 klaar en kostten euro. Momenteel legt de club de laatste hand aan de kantine en kleedkamers. Daarvoor voorziet het stadsbestuur een aparte toelage van euro. Bilzen biesonder verkeersveilig In Limburg is er geen enkele stad met minder ongevallen per inwoners dan Bilzen. De reden voor dit uitstekende resultaat is op de eerste plaats de herinrichting van de gewestwegen en de voortdurende aandacht voor de verkeersveiligheid in de woonkernen. Recente tellingen en snelheidsmetingen in groot- Bilzen bewijzen dat het leeuwendeel van de bestuurders zich aan de toegelaten snelheden houdt. Uit tellingen in de Martenslindestraat en de Bornestraat blijkt dat meer dan 90 % van de chauffeurs de toegelaten snelheid respecteert. Alle dorpen op de planken Geen betere kans dan een initiatief als Dorp op de planken om de andere inwoners van uw gemeente te leren kennen. Tijdens deze bonte avond boksen culturele verenigingen en amateurkunstenaars voor het hele dorp een avondvullende show in elkaar. In november 2011 was Martenslinde aan de beurt en de shows werden een daverend succes. Van meet af aan hielp het stadsbestuur de unaniem enthousiaste deelgemeenten via begeleiding en logistieke en financiële ondersteuning. Dorp op de planken brengt de inwoners van de Bilzerse dorpen immers dichter bij elkaar. Op zaterdag 29 en zondag 30 september 2012 vindt in cultuurcentrum de kimpel de overkoepelende show Alle dorpen op de planken plaats met telkens één ster uit elke deelgemeente. U komt toch ook supporteren? Alle dorpen op de planken 30 km/uur op ruilverkavelingswegen Enkele jaren geleden voerde het stadsbestuur al een verbod in voor autoverkeer op de ruilverkavelingswegen ten zuiden van de Maastrichterstraat. Sinds september 2011 geldt bovendien een bijkomende snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur voor de chauffeurs die nog mogen passeren op een groot aantal ruilverkavelingswegen van Rijkhoven tot Eigenbilzen. Daarmee is Bilzen de eerste Vlaamse gemeente die de snelheid op verkavelingswegen zo drastisch verlaagt. De invoering van de snelheidsbeperking is niet alleen veiliger voor fietsers en wandelaars maar ook voor de vele diersoorten die in het Haspengouwse landschap leven.

3 Restauratie kerk komt eraan Groot-Bilzen ziet het zitten Minder buitensporige openbare verlichting Groot-Bilzen ziet het zitten In juni stelde het stadsbestuur een tiental zitbanken ter beschikking en konden de inwoners per deelgemeente stemmen waar deze moesten komen. Tegelijk plande de stad de plaatsing of vervanging van nog eens 23 banken. Daarvan zijn er 9 voorzien voor het Wilderpark. Zitbanken dragen bij tot het sociale contact tussen de Bilzenaren onderling maar ook met passanten en toeristen. De voorbije jaren werden er daarom al meer dan 500 banken in de verschillende deelgemeenten geplaatst. 30 km/uur op ruilverkavelingswegen Busterminal omgebouwd tot buurtwinkel Sinds voorjaar 2011 beschikt Kleine-Spouwen over een SPAR-supermarkt, die ook goed van pas komt voor de inwoners van Martenslinde. De supermarkt past perfect in het buurtconcept, dat het stadsbestuur ook elders in groot-bilzen wil stimuleren. Buurtwinkels en socioculturele initiatieven als Dorp op de planken blijken de goede sfeer en verstandhouding in het dorp te versterken. Bovendien zorgt de komst van de supermarkt voor extra tewerkstelling. Aanleg Linnerhof In 2010 werd Linnerhof aangelegd. De lokale weg fungeert als een echte woonstraat en is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De aanleg kostte ca euro. In augustus 2009 besloot het stadsbestuur de openbare verlichting in Hees en Schoonbeek voor de helft te doven. Lichtvervuiling is immers erg schadelijk voor het milieu en bovendien zeer kostelijk. Het proefproject kreeg een positieve evaluatie en daarom werd het initiatief naar heel Bilzen uitgebreid. De doving gebeurt om de andere paal van middernacht tot vijf uur. Volgens een voorzichtige schatting bespaart de stad daarmee tot 40 % energie en wordt ook de uitstoot van broeikasgas beperkt. Defecte lampen kunt u 24 uur op 24 melden op het gratis nummer of via Restauratie kerk komt eraan Net zoals in andere Bilzerse deelgemeenten zal ook de kerk van Martenslinde gerenoveerd worden. Momenteel bereidt de kerkraad met de steun van de stad een restauratiedossier voor.

4 Suggestiekaart Mijn suggestie: Naam: Adres: Tel/gsm: Datum & handtekening:

5 Stad Bilzen dienst Communicatie Deken Paquayplein Bilzen niet frankeren Suggestiekaart Wij willen u graag bedanken voor de duidelijke en constructieve informatie die u ons tijdens de hoorzitting in Martenslinde bezorgde. Op die manier hebben we heel wat knelpunten kunnen aanpakken en oplossen. Heeft u toch nog suggesties? Vul dan onderstaande meldingskaart in en bezorg ze ons vóór maandag 7 mei De tien beste suggesties winnen een Bilzerse cadeaubon van 50 euro per stuk. Want wij blijven rekening houden met uw mening. Met vriendelijke groeten Stadsbestuur Bilzen

6 Betere afwatering Notendreef Eind 2010 werd de Notendreef in verkanting gelegd richting Kleine- Spouwen. Tegelijk werd er via een betonnen greppel een verbinding gemaakt met een bestaande gracht. Dit zorgt voor een betere afwatering van de dreef. Brandweer staat paraat Donderdag 18 augustus 2011 is een datum die niet snel vergeten zal worden. Die dag werd de festivalweide van Pukkelpop getroffen door een windhoos met dramatische gevolgen. Het stormweer trok ook over Bilzen. Vooral Heesveld, Eik, Schoonbeek en Beverst kregen het zwaar te verduren. De brandweer kreeg meer dan 200 hulpoproepen te verwerken en was drie dagen in de weer om de getroffen gezinnen te helpen. Op zo n moment is de waarde van een eigen hulpkorps overduidelijk. Verkeersremmers Bornestraat - Leten Om de veiligheid op de verbinding tussen de Bornestraat en Leten te garanderen, werden er in de Reekstraat rijbaankussens voorzien. In de Linnerveldstraat werd dan weer de verkeersdrempel opgeruimd en het vorige model teruggeplaatst. Wilderpark beter toegankelijk Nog in het kader van de toegankelijkheid werden de paden in het Wilderpark gedeeltelijk verhard. Samen met de leerlingen van De Halte maakte de Groendienst ook werk van het heraanplanting van een inheems bos in het park. Oversteekplaatsen voor blinden Het stadsbestuur hecht veel belang aan de toegankelijkheid van de stads- en dorpskernen. Daarom worden er in Martenslinde blindengeleidetegels aangelegd. Deze tegels geven de richting aan zodat personen met een visuele handicap de straat recht kunnen oversteken. Noppen tegels markeren de rand van de weg en rubbertegels geven aan dat er van richting moet veranderd worden. Gemeentelijke Administratieve Sancties tegen overlast Sinds maart past Bilzen het systeem toe van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Daarmee kunnen kleinere vormen van overlast aangepakt worden die toch als erg storend ervaren worden. Denk maar aan hondenpoep op de stoep, wildplassen, geluidsoverlast en sluikstorten. De tussenkomst van het parket of de rechtbank is niet langer vereist want de lokale politie en bevoegde ambtenaren kunnen zelf sancties opleggen in de vorm van administratieve geldboetes. Bedoeling is de stad aangenamer en leefbaarder te maken voor de Bilzenaren en al onze bezoekers.

7 Wateroverlast aangepakt De wijkagent waakt De wijkagent fungeert als eerste aanspreekpunt en verwijst door naar de geschikte dienst. Tegelijk houdt hij het stadsbestuur op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de deelgemeenten. In Martenslinde kunt u terecht bij inspecteur Willy Reynders. Meer info: wijkpolitie Bilzen Wijkagent Willy Reynders Wateroverlast aangepakt Bij hevige buien ontstond er soms wateroverlast op het kruispunt van de Bornestraat en de Martenslindestraat. Het water kwam er terecht via het tegenoverliggende veldweggetje. Via een dwarse rioolbak werd het probleem verholpen. Bermen en greppels in het Linnerhof zorgen voor een betere afwatering en er kwam een nieuwe wegverharding. Ook voor de grote plas in de Kaendelweg kwam er een oplossing. Fietsers kunnen er voortaan probleemloos passeren. In de Linnerveldstraat bleken een aantal woningen eveneens af en toe last te hebben van wateroverlast. Daarom werden de grachten geruimd en creëerden de stadsdiensten een buffer, waardoor de overlast hopelijk verleden tijd is. Monument krijgt nieuwe boom Eén van de lindebomen aan het monument bleek sterk uitgehold. De Groendienst verwijderde hem daarom en zal in het voorjaar een jong exemplaar aanplanten. Op die manier behoudt Martenslinde één van haar symbolen. Voorrang aan de natuur Ook in Martenslinde is het stadsbestuur actief in het kader van project Leeuwerik. Daarbij worden, in samenwerking met de lokale landbouwers, de provincie Limburg en het Vlaams Gewest, anti-erosiemaatregelen genomen gekoppeld aan initiatieven op het vlak van natuurontwikkeling. Dat zorgt voor meer diversiteit in het landschap. Tegelijk werkte de stad een reglement uit voor het aanplanten en onderhoud van hagen, de aanleg van poelen enz. Op die manier wordt er samen met de landbouwers gezocht naar een toekomst voor typische diersoorten als de das, buizerd, geelgors en torenvalk. Nog goed milieunieuws: de mazoutlozing in de Wilderbeek werd opgespoord en stopgezet waardoor er een einde kwam aan de geuroverlast in de Stintelaarstraat.

8 Ook Martenslinde heeft eigen speelterrein Geboeid door Martenslinde Infokrant hoorzittingen stad Bilzen Op de stoep naar school Bilzen biesonder verkeersveilig Nieuwe voetbalterreinen voor KMR Biesen

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN RUILVERKAVELING Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN I N H O U D 1 Voorwoord 2 Zorgen voor de open ruimte Landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden

Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden Een Eigen Kracht-conferentie is snel geregeld en kan daardoor een preventieve en effectieve uitwerking hebben Inhoud 2 Rob van Pagée, Eigen Kracht Centrale

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Maak de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam Infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen 2 Inhoud Voorwoord 4 De strijd van Kom op tegen Kanker 6

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

In dit nummer. Fixkes en BASF: Onder buren Grote werken: overzicht op pagina 4. Burenblad van BASF Antwerpen N.V. lente 2007 jaargang 4/ nr.

In dit nummer. Fixkes en BASF: Onder buren Grote werken: overzicht op pagina 4. Burenblad van BASF Antwerpen N.V. lente 2007 jaargang 4/ nr. Burenblad van BASF Antwerpen N.V. lente 2007 jaargang 4/ nr. 1 In dit nummer College van Woensdrecht op bezoek p.3 Overzicht van de werven bij BASF Antwerpen Familyland in Hoogerheide: evenwicht tussen

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

PRATEN OVER REUZEN. LECA Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag 2013

PRATEN OVER REUZEN. LECA Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag 2013 2013 PRATEN OVER REUZEN VERSLAG RONDETAFELGESPREKKEN 2012-2013 LECA Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag 2013 Gent, 2013 2 Traditie is geen herhaling van wat geweest is, het is de werkelijkheid

Nadere informatie

Freiburg, duurzame stad

Freiburg, duurzame stad Freiburg, duurzame stad Alex Verhoeven (VVSG), Ann Tack (WVI), Jan Van Alsenoy (VVSG) en Nathalie Garré (WVI) - november 2009 Inhoud Vauban inspireert 5 Wijk Vauban (en aansluitend Solarsiedlung) 9 Toespraak

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie