Oplegvel Collegebesluit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplegvel Collegebesluit"

Transcriptie

1 Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Deelname veiling (groepsaankoop) zonnepanelen. Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. PJJ Tromp Telefoon STZ/Milieu Reg.nr. 2012/ Te kopiëren: B & W-vergadering van 5 juni 2012 DOEL: Het college is bevoegd om het besluit te nemen de samenwerkingsovereenkomst met ichoosr te ondertekenen voor het deelnemen aan de veiling (groepsaankoop) zonnepanelen. B&W 1. Het college besluit deel te nemen aan de veiling (groepsaankoop) zonnepanelen die samen met ichoosr en een groot aantal gemeenten in Noord-Holland wordt georganiseerd en machtigt wethouder van Doorn de samenwerkingsovereenkomst met ichoosr te ondertekenen. 2. De inzet van de gemeente Haarlem betreft alleen communicatie. Aangezien deze activiteiten binnen het bestaande budget kunnen worden uitgevoerd, heeft het besluit geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.

2 Collegebesluit Onderwerp: Deelname veiling (groepsaankoop) zonnepanelen Reg. Nummer: STZ/MIL/2012/ Inleiding September 2011 hebben de wethouders duurzaamheid van de gemeenten Den Helder, Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn elkaar gevonden in het idee om, in navolging van de succesvol verlopen veiling/groepsaankoop groene energie in Heerhugowaard, een groepsaankoop voor zonnepanelen (PV-panelen) te organiseren. Door de vier gemeenten is een werkgroep geformeerd die dit idee samen met het veilingbedrijf ichoosr verder heeft uitgewerkt. Een groot aantal gemeenten in Noord-Holland, waaronder Haarlem, is gevraagd aan deze veiling mee te willen doen. De werkgroep is nu zover dat er een samenwerkingsovereenkomst inclusief procesbeschrijving en communicatieplan ligt op basis waarvan de gemeenten definitief kunnen besluiten tot deelname aan de veiling. De overeenkomst is bij deze nota gevoegd. De overeenkomst is juridisch getoetst door de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Wat houdt een groepsaankoop in? Inwoners die interesse hebben in PV-panelen kunnen zich via een speciaal daarvoor gebouwde website vrijblijvend inschrijven. Daarna worden leveranciers van PVpanelen uitgenodigd een aanbieding te doen. De leverancier met de beste bieding doet de deelnemende inwoners een vrijblijvend aanbod. De inwoners kunnen vervolgens beslissen om wel of niet met de leverancier in zee te gaan. Er worden bij deze veiling pakketten aangeboden mét installatie. De veiling richt zich in eerste instantie op particulieren. Wat is de rol van de gemeente? ichoosr werkt bij groepsaankopen altijd samen met een zogenaamde community, een betrouwbare partner die graag iets voor haar achterban wil betekenen. Bij deze veiling is de gemeente de community. In de rol van community-leider is de gemeente verantwoordelijk voor de communicatie naar de inwoners om die te informeren over en te enthousiasmeren voor deelname aan de groepsaankoop. Voor de communicatie is een communicatieplan opgesteld dat is afgestemd binnen de werkgroep. ichoosr stelt een communicatiecoördinator beschikbaar die voor lokale afstemming zorgt met de medewerkers communicatie en duurzaamheid. Het communicatieplan is bij deze nota gevoegd. 2. Besluitpunten college 1. Het college besluit deel te nemen aan de veiling (groepsaankoop) zonnepanelen die door ichoosr met een groot aantal gemeenten in Noord- Holland wordt georganiseerd en machtigt wethouder van Doorn een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 2. De inzet van de gemeente Haarlem betreft alleen communicatie. Aangezien deze activiteiten binnen het bestaande budget kunnen worden uitgevoerd, heeft het besluit geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 3. Beoogd resultaat 1

3 Toenemende productie van duuzame energie door grootschalige aanschaf van zonnepanelen door particulieren. Het draagt daarmee bij tot onze doelstelling Haarlem Klimaatneutraal Argumenten Toenemende opwekking van eigen duurzame energie. Door middel van deze actie worden inwoners gefaciliteerd om zonnepanelen aan te schaffen en daarmee hun eigen duurzame energie op te wekken. Daarmee wordt een CO 2 -reductie bereikt, het aandeel duurzaam opgewekte energie verhoogd en draagt daarmee bij tot onze doelstelling Haarlem Klimaatneutraal Door vraagbundeling gunstige prijzen voor zonnepanelen. De belangstelling voor de aanschaf van zonnepanelen is zeer sterk aan het toenemen. Enerzijds is dit te verklaren door de prijsdaling van zonnepanelen gedurende de afgelopen jaren, anderzijds omdat men in toenemende mate zelf eigen duurzame elektriciteit wil opwekken. Naarmate de prijzen van zonnepanelen lager worden, zullen meer mensen overgaan tot aanschaf van zonnepanelen. Recente plannen van de landelijke politiek (Lenteakkoord) om de BTW op zonnepanelen tijdelijk te verlagen van 19% naar 6% - in de vorm van een subsidie kan leiden tot een hogere aanschaf van zonnepanelen. Door de vraagbundeling van de veiling creeëren we voor de inwoners van Haarlem de meest gunstige prijzen voor zonnepanelen. Nieuw product vraagt om ontzorging. Omdat zonnepanelen een nieuw product voor hen zijn, heeft een grote groep mensen behoefte aan het onderschrijven van de actie en ontzorging bij de aanschaf van zonnepanelen. Het concept van de veiling is laagdrempelig en het ontzorgt de deelnemers. Na aanmelding worden deelnemers gedurende het gehele proces via e- mails en de website (www.samenzonneenergie.nl) op de hoogte gehouden over het verloop van de groepsaankoop. Deelnemers ontvangen een persoonlijk aanbod dat op hun specifieke situatie toegesneden is. Gedurende het gehele proces is er een helpdesk met zeer ruime openingstijden beschikbaar om vragen van deelnemers snel en goed te kunnen beantwoorden. ichoosr maakt met leveranciers strikte afspraken over de aankoop, het plaatsen en de garantie van zonnepanelen. Indien er onenigheid ontstaat tussen een deelnemer en de leverancier omtrent nakoming van gemaakte afspraken bemiddelt ichoosr tussen beiden. Ervaring ichoosr ichoosr B.V. organiseert al 4 jaar succesvol groepsaankopen in Nederland en België voor consumenten voor complexe producten. ichoosr speelt hierin als intermediair een voortrekkersrol. De gemeente Heerhugowaard heeft vorig jaar samengewerkt met ichoosr voor het organiseren van een energieveiling en is positief over deze samenwerking. 5. Kanttekeningen Borging kwaliteit zonnepanelen en installatie. Hoewel ichoosr zeer ervaren is in het organiseren van groepsaankopen/veilingen betreft zonnepanelen een nieuw product voor ichoosr. Om te borgen dat er goede kwaliteit tegen een goede prijs wordt geleverd, wordt door ichoosr in de overeenkomst tussen ichoosr en de leverancier de kwaliteit en garantie vastgelegd en daarmee tussen leverancier en installateur. Dit is in de 2

4 samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Hierop wordt door de werkgroep toegezien. De inschrijver bepaalt uiteindelijk zelf om al dan niet in te gaan op de aanbieding en is daarmee zelf verantwoordelijk. Er zijn meerdere acties op komst. Dit is niet de enige actie. We willen zoveel mogelijk (ook nieuwe) vragen vanuit bewoners en bedrijven faciliteren. Met deelname aan deze actie sluiten we die aan andere acties zeker niet uit. 6. Uitvoering en communicatie Mei/juni 2012: ondertekening samenwerkingsovereenkomsten door gemeenten. juni 2012: start van de campagne, inschrijving via de website is al mogelijk. Op deze websie is uitgebreide informatie over zonnepanelen en de groepsaankoop te vinden en kunnen deelnemers via een korte test zien of hun dak geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen. Tevens kunnen deelnemers berekenen hoeveel zonne-energie ze kunnen opwekken en kunnen ze kiezen uit verschillende pakketten half september 2012 is de veiling. Verschillende leveranciers bieden op de pakketten zonnepanelen. Alle leveranciers moeten aan strikte voorwaarden voldoen. Eind september 2012: de deelnemers ontvangen na de veiling hun persoonlijk aanbod: - gebaseerd op de door hun bij inschrijving opgegeven persoonlijke situatie; - inclusief de kosten voor een bezoek ter plekke van de installateur; - met een stelpost voor zaken waarvoor onderzoek ter plaatse noodzakelijke is (zoals b.v. uitbreiding meterkast ) eind oktober 2012: sluitingsdatum voor acceptatie Vanaf november 2012: plaatsen zonnepanelen Het communicatieplan is bij de nota gevoegd. 7. Financiële paragraaf De inzet van de gemeente Haarlem betreft alleen communicatie. Aangezien deze activiteiten binnen het bestaande budget kunnen worden uitgevoerd, heeft het besluit geen financiële consequenties. Het college van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester 3

5 Communicatieplan Noord-Holland Deelnemende gemeenten: Alkmaar, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Haarlem, Heerhugowaard, Hoorn, Koggeland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Zaanstad, Amstelveen, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heiloo, Langedijk en Schermer Inleiding Woonlasten stijgen, fossiele energie wordt schaarser, en daarmee duurder. Individuele huishoudens hebben vrijwel geen invloed op de weinig transparante energiemarkt. In de praktijk blijken huishoudens steeds meer geld kwijt te zijn aan hun energierekening. Zonnepanelen kunnen daar verandering in brengen, de zon schijnt tenslotte gratis. Het aanschaffen van zonnepanelen is wel een complex product; het kost de consument de nodige tijd om alle informatie te verzamelen. Doordat de afgelopen jaren de kwaliteit (rendement) van de zonnepanelen sterk is gestegen en de prijzen van de zonnepanelen zijn gedaald, is het lucratiever geworden om zonnepanelen aan te schaffen. Zonnepanelen kunnen binnen een redelijke termijn worden terugverdiend. Samenwerking ichoosr Om voor de inwoners een zo laag mogelijke prijs te bedingen voor de zonnepanelen, zonder dat het ze al teveel moeite kost, zijn een aantal gemeenten een samenwerking aangegaan met ichoosr. Deze partij is gespecialiseerd in het (duurzame) energie. ichoosr heeft een bemiddelende rol tussen consumenten, leveranciers en gemeenten. Samen met de gemeenten wil ichoosr zoveel mogelijk inwoners bereiken die zonnepanelen willen aanschaffen. Hoe meer klanten, hoe scherper het aanbod van de leveranciers van zonnepanelen zal zijn. ichoosr benadert een aantal grotere leveranciers van zonnepanelen en organiseert een veiling. Het winnende laagste bod wordt aan alle deelnemers aangeboden. Deelnemers worden adequaat voorgelicht waardoor zij op een eenvoudige manier goed geïnformeerd een beslissing kunnen nemen. Als iemand zich inschrijft voor de veiling, is hij vervolgens niet verplicht om ook daadwerkelijk de zonnepanelen aan te schaffen. Dit gebeurt pas als de deelnemers akkoord gaan met de prijs. ichoosr heeft inmiddels al ruim 4 jaar ervaring met het organiseren van groepsaankopen. Door het bieden van een volledig ontzorgmodel besluiten veel huishoudens de stap te nemen om zelf groene elektriciteit te gaan produceren met hun eigen zonnepanelen. Het doel is nu om zoveel mogelijk huishoudens zonnepanelen te laten aanschaffen, zodat ze gaan besparen op de energierekening en minder afhankelijk worden van hun energieleveranciers en daarmee een bijdrage aan een duurzame wereld leveren. Rolverdeling Gemeente: ichoosr: verantwoordelijk voor communicatie richting inwoners intermediair, verantwoordelijk voor proces groepsaankoop De gemeente is - als community leider - verantwoordelijk voor de communicatie naar haar inwoners om hen te informeren over en te enthousiasmeren voor deelname aan de groepsaankoop zonnepanelen. Dit communicatieplan maakt onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande communicatiemiddelen van de gemeenten, ichoosr zal waar nodig extra ondersteuning bieden. Idealiter wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande duurzaamheidsprogramma s, zodat de beleidspunten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden en verschillende projecten elkaar versterken. In de bijlage Informatiedocument groepsaankoop Zonnepanelen vindt u de processtappen van de groepsaankoop. Pagina 1 van 5

6 Communicatieplan Noord-Holland Sterkte-Zwakteanalyse Sterkten - Eerdere successen Collectieve Inkoop Energie - Groen, gemak, betaalbaar, gezamenlijk - Ambitie Gemeente: bijv. energieneutraal in 2030 Kansen - Ontzorging en een lage prijs - Een maandelijks lagere energierekening Zwaktes - Niet eerder via een gemeente - Niet veel mensen zullen vanwege goedkope elektriciteit zonnepanelen aanschaffen Bedreigingen - Niet veel mensen kunnen financieel het bedrag in 1 keer op tafel leggen - Andere acties: Natuur en Milieu, ZonneEnergie De 5 G s Groen: het betreft groene energie en draagt zodoende bij aan de ambitie van de diverse gemeenten. Gemak: aanschaf voor een scherpe prijs vergt anders heel wat uitzoekwerk voor bewoners. Inschrijven is vrijblijvend en gratis. Gezamenlijk: hoe meer mensen meedoen, hoe scherper de prijs zal zijn voor de zonnepanelen. Garantie op kwaliteit: vooraf worden door strikte leveranciersvoorwaarden vastgesteld waar alle leveranciers (en installateurs) aan moeten voldoen. Zo wordt vooraf de kwaliteit van de zonnepanelen en installatie gewaarborgd. Goed geïnformeerd: Deelnemers worden uitgebreid voorgelicht (website) en voor vragen is de helpdesk van ichoosr beschikbaar. In de communicatie rekening houden met: Communicatie over groepsveiling via een kanaal: de deelnemende gemeente. Lange inschrijvingsperiode (start juni met na de vakantieperiode extra aandacht in de media en afsluiting in september). Duurzaamheid is reeds ingebed in het gemeentelijk beleid. Communicatiedoelen 1. Afstemmen communicatieacties andere en eigen gemeente (d.m.v. één communicatiekalender en een communicatie coördinator die de kalender bewaakt). 2. Heldere communicatie richting inwoners deelnemende gemeenten. In termen van kennis, houding, gedrag: Kennis: Vanaf de maand juni zal 50% van de huishoudens binnen de deelnemende gemeenten op de hoogte van de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen van de gemeente en de mogelijkheid tot inschrijven. Houding: In dezelfde periode staat 30% van de huishoudens positief tegenover de aanschaf en de afzender: de gemeente. Gedrag: Midden september heeft 5% van de huishoudens zich ingeschreven voor de aanschaf van zonnepanelen, uiteindelijk besluit 25% daarvan tot daadwerkelijke aanschaf over te gaan. 3. Alle deelnemende gemeenten zich op de kaart zetten als duurzame gemeente in binnen- en buitenland. 4. Bijdrage leveren aan wij-gevoel (b.v. onderdeel strategisch communicatieplan Duurzaamheid). Doelgroepen De eerste groepsaankoop zal gericht zijn op huiseigenaren. Indien andere doelgroepen (bijvoorbeeld kleinzakelijke deelnemers cq huurders) in het aanbod voor huiseigenaren geïnteresseerd zijn kunnen ze ook deelnemen, maar er zullen geen aanpassingen aan het aanbod worden gedaan omwille van andere doelgroepen. Verder dienen de deelnemers woonachtig te zijn in de provincie Noord-Holland. Pagina 2 van 5

7 Communicatieplan Noord-Holland Pers (lokaal, regionaal tv-nh, vakpers Duurzaamheid) Intern gemeente: gemeentelijke organisatie, MT, college van B&W, gemeenteraad Strategie - Begin juni start de grote publiciteitscampagne met een gelijktijdige aftrap in alle betrokken gemeenten. Alle mogelijke middelen worden ingezet om in juni zoveel mogelijk inwoners te informeren. - De wethouders Duurzaamheid en Woonbeleid worden ingezet als ambassadeurs en geven door zelf in te schrijven bij de kick-off het goede voorbeeld. - Om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren, wordt o.a. Facebook & Twitter ingezet en een tella-friend-actie (TAF) opgezet. - In de communicatie wordt ingezoomd op de aspecten (5 G s): gemak, gezamenlijk, garantie op kwaliteit, groen en goed geïnformeerd. - Belangrijk is dat de terughoudendheid voor aanschaf van zonnepanelen bij mensen wordt weggenomen. Het campagnebeeld dat veel mensen laat zien, met de wethouders als ambassadeurs voorop, speelt daarin een belangrijke rol. De wethouders schrijven als eerste in en geven daarmee het goede voorbeeld. - Lokale aanpak: gemeenten afzonderlijk zijn verantwoordelijk voor de lokale invulling van hun communicatiebeleid en publiciteit (wel in afstemming met ichoosr). Boodschap Slogan: Samen Zonne-Energie of In communicatiemiddelen ingaan op de 5 G s (zie hierboven). Communicatiemiddelen De in te zetten communicatiemiddelen worden onderverdeeld in 3 categorieën: a. Verplicht: voor de deelnemende gemeenten om in te zetten; b. : wanneer het instrument voorhanden is binnen de gemeente wordt het ingezet; c. Specifiek: middelen die extra ingezet worden binnen een bepaalde gemeente. Verplicht Verplicht ichoosr Verplicht Op de homepage van de deelnemende gemeente wordt prominent een link naar gemaakt. (minimaal een link, bij voorkeur een banner/artikel) ichoosr zal flyers ter beschikking stellen voor alle deelnemende gemeenten, om grootschalig te verspreiding onder de bewoners van alle deelnemende gemeenten (bijv. huis-aan-huis, meesturen met lokale krant/weekblad). Op de flyer zullen geen logo s van de gemeente worden gebruikt, maar alleen de namen van de gemeenten worden genoemd. Eén of meerdere informatieavonden over de groepsaankoop in gemeente organiseren (buurthuizen, scholen, op uitnodiging van verenigingen). Bij voorkeur in augustus/september. De gemeente organiseert, ichoosr zal aanwezig zijn ter ondersteuning met een presentatie. Speciale actiewebsites kunnen worden doorgelinkt naar (b.v. ) Wedstrijdelement in de Tell-a-friend actie. Een prijs voor de bewoner van de gemeente die de meeste medebewoners weet te mobiliseren om in te schrijven. CO 2 -servicepunt - provinciale organisatie Overleg met deze organisatie om linken van/naar websites te maken. Gemeentelijk Contact Centrum / Informatiecentrum / openbare loketten Pagina 3 van 5

8 Communicatieplan Noord-Holland Er worden flyers bij alle openbare loketten van de gemeenten neergelegd, medewerkers worden geïnformeerd over de groepsaankoop. Verplicht (digitale) Evenementenborden / Publicatieborden bij winkelcentra. Persberichten : in overleg met alle communicatie medewerkers 1 (of in de loop der tijd meerdere) persbericht opstellen en die voorleggen aan: Verschillende media kanalen: lokaal/regionaal: Noordhollands Dagblad, Koerier, Heerhugowaards Nieuwsblad, RTV Noord-Holland, afschrift naar vakpers duurzaamheid + Milieufederatie Noord-Holland, Natuur- en Milieuplatform Heerhugowaard, actiekrant.nl, nieuws.nl, nationale mediasite. Aanplakzuilen ichoosr zal Affiches ter beschikking stellen die op aanplakzuilen geplakt kunnen worden. Wanneer er zuilen aanwezig zijn worden ze ingezet. Twitter inschrijven kan nu, al zoveel inschrijvingen, straks veiling, leverancier doet beste aanbieding, zoveel mensen stappen over Account corporate/gemeente: account wethouder Duurzaamheid account wethouder Woonbeleid De wethouders een ochtend laten flyeren bij het station waar persaandacht wordt gecreëerd. (b.v. 2 weken voor de veiling. Daarnaast afstemmen bij welke ingeplande gelegenheden zij de groepsaankoop onder de aandacht kunnen brengen. Wedstrijd element tussen de verschillende gemeenten. Welke gemeente laat zijn inwoners procentueel het meest inschrijven? Adwords campagne door ichoosr zal een adwords campagne worden opgezet om de meer flow naar te creëren. Specifiek Aparte doelgroepen als ambassadeur aanwijzen : v.b. Rembrandtkwartier in Alkmaar Communicatiekalender ichoosr zal een communicatie coördinator beschikbaar stellen voor deze groepsaankoop. Hij/zij zal contact met alle communicatie medewerkers van alle deelnemende gemeenten opnemen en inventariseren welke middelen per gemeenten worden ingezet. De communicatie coördinator kan ook ondersteuning bieding bij ontwerpen van persberichten en evt. andere communicatie uitingen. Vervolgens stelt de communicatie coördinator een kalender (planning) op waarin duidelijk wordt welke communicatie uitingen wanneer plaatsvinden. Pagina 4 van 5

9 Communicatieplan Noord-Holland Budget Communicatiemiddel Website aanpassen Flyers ontwerpen en drukken Flyers verspreiden Informatieavonden (locatie, uitnodigingen, materiaal) Prijs en publicatie voor TAF-actie Communicatie naar alle overige gemeentelijke loketten Publicatie op evenementenborden & winkelcentra Opstellen en aanleveren basis-persberichten aan gemeenten Versturen persberichten naar media: (belangrijke media lokaal/regionaal: Noordhollands Dagblad, Koerier, Heerhugowaards Nieuwsblad, RTV Noord-Holland, afschrift naar vakpers duurzaamheid + Milieufederatie Noord-Holland, Natuur- en Milieuplatform Heerhugowaard, actiekrant.nl, nieuws.nl, nationale mediasite) Affiches voor aanplakzuilen Affiches aanplakken op zuilen Twitter acties Flyers uitdelen op stations Wedstrijd (prijs en uitreiking) Adwords campagne Communicatie coördinator Voor rekening van ichoosr ichoosr ichoosr Wethouders ichoosr/ ichoosr Evaluatie Tijdens het hele traject van het project wordt het proces communicatie regelmatig geëvalueerd door ichoosr en de deelnemende gemeenten. De communicatie kalender zal Zo nodig wordt het communicatieplan bijgesteld. Pagina 5 van 5

10 Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, 1. ichoosr B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1051 JL) Amsterdam, Donker Curtiusstraat ten deze vertegenwoordigd door de heer J. Bijlholt, verder te noemen ichoosr En 2. Gemeente Haarlem, gevestigd en kantoor houdende te XXXX, ten deze vertegenwoordigd door verder te noemen XXXXXX Gezamenlijk te noemen Partijen In aanmerking nemende dat: a) ichoosr kennis en ervaring heeft met het organiseren van groepsveilingen; b) ichoosr voor gemeenten in de provincie Noord Holland groepsveilingen voor zonnepanelen organiseert; c) De Heerhugowaard, Hoorn, Alkmaar, Koggenland en Den Helder de kerngemeenten vormen en gezamenlijk optrekken om zoveel mogelijk gemeenten in Noord Holland aan te laten sluiten bij deze groepsveiling; d) Iedere gemeente die aansluit bij deze groepsveiling apart een samenwerkingsovereenkomst sluit met ichoosr; e) ichoosr daartoe een website exploiteert waarmee consumenten op eenvoudige wijze en vrijblijvend mee kunnen doen aan de groepsveiling; f) ichoosr werkt naar consumenten toe onder de naam samen.nl; g) ichoosr verklaart volstrekt onafhankelijk te zijn van marktpartijen die in de door ichoosr geïnitieerde veiling voor zonnepanelen bieden; h) ichoosr zal in afstemming met gemeenten de kwaliteitsvereisten opstellen die opgenomen worden in de leveranciersovereenkomst; i) ichoosr zal in de leveranciersovereenkomst de inzet van regionale installateurs opnemen; j) Partijen afgesproken hebben in 2012 een eerste Groepsveiling Zonnepanelen te organiseren en die uitgebreid te evalueren om daarna te besluiten vervolg te geven aan de actie; k) Wanneer deze eerste Groepsveiling Zonnepanelen ten behoeve van inwoners van Noord Holland als succesvol wordt beschouwd door alle Partijen, hebben Partijen de intentie ieder kalenderjaar samen minimaal 1 groepsaankoop zonnepanelen te organiseren - voor een periode van 2 jaar; l) Partijen hun afspraken thans schriftelijk als volgt nader vast willen leggen: Artikel 1. De website & proces 1 ichoosr zal een module van haar website ter beschikking stellen die zal worden opgemaakt in een nader af te stemmen huisstijl onder de naam samen.nl. Op de eerste pagina zullen de logo s van de verschillende gemeenten die mee doen aan de actie te zien zijn en een mededeling worden opgenomen: powered by Samen.nl of woorden van gelijke strekking. Hierbij zal ook op hoofdlijnen worden aangegeven wat de rol van Partijen in deze groepsaankoop is. Pagina 1 van 5

11 Samenwerkingsovereenkomst 2 Wanneer een bezoeker besluit aan de Groepsaankoop Zonnepanelen deel te nemen wordt hem verzocht enkele persoons- en energiegegevens op te geven. Deelname aan de Groepsaankoop Zonnepanelen is steeds geheel vrijblijvend, dat wil zeggen dat de deelnemer nimmer verplicht kan worden op het aanbod van de leverancier die als beste uit de veiling komt, in te gaan. 3 Over het proces van de Groepsaankoop Zonnepanelen, zijnde de inschrijving, de veiling, het communiceren van de uitslag en de afwikkeling van de besluiten die deelnemers op grond van de uitslag, wordt een procesbeschrijving gemaakt. Dit document zal ter informering voorafgaand aan de veiling aan de gemeenten worden overlegd. Artikel 2. Kosten i.v.m. de samenwerking 1. Kosten van aanpassing van de websites van partijen om de samenwerking mogelijk te maken, blijven aan de kant van de partij die de kosten maakt. 2. De (helpdesk) kosten voor ondersteuning van deelnemers die contact opnemen met de helpdesk worden gedragen door ichoosr. 3. De kosten die gemoeid zijn met het communicatieplan zullen volledig voor rekening komen van de gemeente(n). 4. Alle overige kosten die worden gemaakt, zowel out of pocket kosten als kosten die worden gemaakt door inzet binnen de normale bedrijfsvoering, blijven bij de partij die de kosten maakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 3. Rapportage 1. ichoosr zal tijdens de actie wekelijks rapporteren aan de gemeenten over aantal deelnemers dat zich heeft ingeschreven en in de later stadium deelnemers die het bod geaccepteerd hebben. Artikel 4. Communicatieplan 1 In een separate bijlage wordt een communicatieplan toegevoegd waarin communicatie-activiteiten worden opgenomen, die door alle deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. 2 De deelnemende gemeenten zullen op de homepage van de gemeentelijke website aandacht besteden aan de groepsaankoop en via een link direct doorverwijzen naar de website van de groepsaankoop actie. 3 Alle deelnemende gemeenten zullen zich in voldoende mate inspannen om in de afgesproken communicatiekanalen bekendheid te geven aan de Groepsaankoop Zonnepanelen. 4 Met betrekking tot het communicatieplan zal op hoofdlijnen afstemming tussen deelnemende gemeenten en ichoosr plaatsvinden. 5 ichoosr zullen een selecte groep deelnemers die nog geen besluit hebben genomen gedurende de tweede helft van de acceptatieperiode nabellen om eventuele vragen te beantwoorden c.q. onduidelijkheden weg te nemen. Pagina 2 van 5

12 Samenwerkingsovereenkomst Artikel 5. Gebruik naam en beeldmerk 1. Het is partijen niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik te maken van elkaars naam, woord- en/of beeldmerken. Artikel 6. Privacybescherming 1 ichoosr garandeert dat door deelnemers verstrekte (persoons-)gegevens aan hen niet voor een ander doel zullen worden aangewend dan voor het uitvoeren van de betreffende Groepsaankoop Zonnepanelen waarvoor deze deelnemers hun gegevens hebben ingevoerd, tenzij deelnemer hier expliciet om verzoekt. 2 Voor zover ichoosr over persoonsgegevens komt te beschikken zal zij handelen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 ichoosr zal algemene Deelnemersvoorwaarden opstellen waarin de privacy gegevens worden gewaarborgd. 4 Het zal Partijen in het bijzonder niet zijn toegestaan persoonsgegevens aan enige derde ter beschikking te stellen. Artikel 7. Auteursrechten 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, procesmodellen en andere documenten welke zijn voorbereid, verwerkt en/of vervaardigd door ichoosr berusten uitsluitend bij ichoosr, haar toeleveranciers of haar licentiegevers. Deelnemende gemeenten zijn niet bevoegd dit zonder schriftelijk toestemming van ichoosr zelf te gebruiken, te kopiëren of een en ander aan derden ter inzage of gebruik te geven. Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 1 ichoosr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van derden, inwoners van deelnemende gemeenten of deelnemers aan de Groepsaankoop Zonnepanelen in verband met de resultaten van de Groepsaankoop Zonnepanelen en hetgeen zij op grond daarvan doen of nalaten. 2 ichoosr zal zich tot het uiterste inspannen voor optimale beschikbaarheid van de website ten behoeve van de Groepsaankoop Zonnepanelen. 3 ichoosr is niet aansprakelijk voor de gevolgen van of effecten op een contractuele relatie die een deelnemer aan de Groepsaankoop Zonnepanelen met de winnende leverancier besluit aan te gaan. Artikel 9. Duur van de overeenkomst 1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, en eindigt van rechtswege wanneer de werkzaamheden van de Groepsaankoop Zonnepanelen in 2012 zijn afgerond en eindigt in ieder geval 1 december Pagina 3 van 5

13 Samenwerkingsovereenkomst 2 Na afloop van deze Groepsaankoop Zonnepanelen zal de samenwerking door Partijen worden geëvalueerd. Indien alle Partijen de resultaten en ervaringen van deze eerste Groepsaankoop Zonnepanelen als positief en succesvol beschouwen kunnen afspraken gemaakt worden over herhalingen hiervan in de toekomst. Artikel 10. Overige afspraken 1 Gemeente Haarlem neemt ook deel aan de zonnepaneel-actie/campagne Route du Soleil welke campagne een langduriger doorlooptijd heeft dan de groepsaankoop zonnepanelen die Partijen met elkaar organiseren. Partijen hebben afgesproken dat gemeente Haarlem gedurende de inschrijffase en de acceptatiefase van de groepsaankoop zonnepanelen (gedurende de maanden augustus, september en oktober 2012) actief zal communiceren over en promotie zal maken ten behoeve van de groepsaankoop zonnepanelen die Partijen met elkaar organiseren en gedurende deze periode qua communicatie en promotie niet actief aandacht zal besteden aan de Route du Soleil campagne. Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst 1) Deze overeenkomst kan door ieder der partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien: a) één der partijen surséance van betaling aanvraagt; b) één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld; c) in geval van een toerekenbare tekortkoming van één der partijen van enige verplichting uit deze overeenkomst, welke verplichting door de desbetreffende partij niet is nagekomen binnen redelijke termijn na verzending van de andere partij van een schriftelijke mededeling waarin de tekortkoming wordt aangeduid en nakoming wordt verlangd. 2) Deze overeenkomst kan door Partijen met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtigheid jegens de andere partij(en) worden ontbonden indien door toedoen van een van de wederpartijen dan wel een bij de uitvoering van deze overeenkomst ingeschakelde derden de positie, reputatie, imago of de goede naam van (een van de) Partijen zodanig in het geding komt of in diskrediet wordt gebracht, dat instandhouding van de overeenkomst niet langer in redelijkheid gevergd kan worden. Artikel 12. Geschillen 1. Indien het niet mogelijk is geschillen in der minne te regelen, worden deze aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd. Artikel 13. Toepasselijk recht 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Pagina 4 van 5

14 Samenwerkingsovereenkomst Artikel 14. Overig 1. Indien de Groepsaankoop Zonnepanelen die Partijen gezamenlijk met elkaar in 2012 organiseren als succesvol wordt beoordeeld, verklaart de deelnemende Gemeente zich bereid als referentie te dienen. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op XXXXX (datum)... J. Bijlholt ichoosr Bijlage: - Communicatieplan Pagina 5 van 5

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland Bijlage bij overeenkomst met deelnemende gemeente in de Regio Zuid Holland Inleiding Woonlasten stijgen, fossiele energie wordt schaarser, en daarmee duurder. Individuele huishoudens hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Toelichting B&W zaaknummer 51036

Toelichting B&W zaaknummer 51036 Toelichting B&W zaaknummer 51036 1. Aanleiding Het afgelopen jaar zijn de prijzen voor zonnepanelen zodanig gedaald dat een gemiddelde installatie na ongeveer 6-8 jaar terugverdiend kan worden, terwijl

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Deelname veiling (collectieve inkoop) gas en groene stroom. (BBP 0822) Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. PJJ Tromp Telefoon 0235113515 E-mail: ptromp@haarlem.nl STZ/Milieu

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 2 f JUNI 2012 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA Wormer {Telefoon

Nadere informatie

Informatie over groepsaankoop zonnepanelen

Informatie over groepsaankoop zonnepanelen Informatie over groepsaankoop zonnepanelen Aanleiding Het afgelopen jaar zijn de prijzen voor zonnepanelen zodanig gedaald dat een gemiddelde installatie na ongeveer 10 jaar terugverdiend kan worden terwijl

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Pagina 1

Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Pagina 1 Pagina 1 De ondergetekenden:, gevestigd te Heerenveen aan de lepelaarstraat 27, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur van, hierna te noemen Voeggarant; en, gevestigd te, ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010

Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 Overzicht Inleiding Van 1 t/m 31 oktober 2010 worden de nationale brandpreventieweken gehouden. Dit jaar is het campagnethema 'Wat doe JIJ bij brand?'.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Incident Management gemeentelijk wegennet Oplegvel Collegebesluit Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. M. Boterman Telefoon 5113252 E-mail: mboterman@haarlem.nl WZ/BB Reg.nr. 2011/396936 Bijlagen

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST

TOETREDINGSOVEREENKOMST 1/5 TOETREDINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Provincie Noord-Holland, statutair gevestigd te Haarlem, met adres: (2012 HR) Haarlem, Dreef 3; 2. de publiekrechtelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media De partijen: 1. [ ] ( opdrachtgever ), statutair gevestigd te [ ] en kantoorhoudende aan [ ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ] en 2. LS Advies &

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huizentweets.nl

Algemene voorwaarden Huizentweets.nl Algemene voorwaarden Huizentweets.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Huizentweets.nl, ten

Nadere informatie

Trees with Character. Algemene Voorwaarden. Trees with Character - KvK Trees with Character

Trees with Character. Algemene Voorwaarden. Trees with Character - KvK Trees with Character Trees with Character Trees with Character Algemene Voorwaarden Opgesteld door: Jorn Verweij, oprichter Trees with Character Geverifieerd door: DoesLegal, Juridische dienstverlening Versie: 21 juni 2016

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden van HousingSpots zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Partijen: 1. Gemeente Marktplaats B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20G, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

PV-gebruiksovereenkomst

PV-gebruiksovereenkomst PV-gebruiksovereenkomst DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012 (1) Bedrijf (2) Buur 1 DE ONDERGETEKENDEN: (1) [Bedrijfsnaam], gevestigd en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaatsnaam], aan de [straat en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemeen deel Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Studio Ferdinand gesloten overeenkomsten en daarmee verband

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bedrijven... 1 Algemeen... 2 Definities... 2 Toepassing... 2 Aansprakelijkheid... 3 Overmacht... 4 Huurovereenkomsten... 4 Plaatsing...

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BMA Services. Algemeen deel. Artikel 1 - Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN BMA Services. Algemeen deel. Artikel 1 - Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN BMA Services Algemeen deel Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BMA Services en alle overeenkomsten waarbij een opdrachtgever

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

In deze algemene actievoorwaarden (de Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

In deze algemene actievoorwaarden (de Voorwaarden ) wordt verstaan onder: Artikel 1 definities In deze algemene actievoorwaarden (de Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Natuur & Milieu: Stichting Natuur en Milieu, gevestigd te (3512 NS) Utrecht, aan de Hamburgerstraat 28a,

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

Cadension - Algemene Voorwaarden

Cadension - Algemene Voorwaarden Cadension - Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Cadension is een financieel advies bureau dat is gespecialiseerd in analyse en advies ten aanzien van complexe financiële producten en structuren,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever',

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', Bijlage 3, RAAMOVEREENKOMST HULP BIJ HET HUISHOUDEN Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', en 2. Het bedrijf als vermeld op het tekenblad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er)

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) Partijen: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIESSEN HRM B.V., statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te (5708 HZ) Helmond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp OV-taxi 2011 Oplegvel Collegebesluit GEHEIMHOUDING / VERTROUWELIJK Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Nijland Telefoon: 511 3216 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO-voorzieningen Reg.nr.:

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Groepsaankoop Zonnepanelen West- Vlaanderen

Groepsaankoop Zonnepanelen West- Vlaanderen ichoosr BVBA Bourlastraat 3 bus 53 2000 Antwerpen België +32 (0)3 233 23 25 info@ichoosr.com www.ichoosr.com Groepsaankoop Zonnepanelen West- Vlaanderen Voor bijkomende informatie en/of vragen: zonneenergie@wijkiezen.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken

Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders wordt aangegeven:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt.

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt. Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden proberen we zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat Community De Bilt Werkt doet, wat zij niet doet en wat de verantwoordelijkheden zijn voor ons en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen. Solar Renting B.V.

HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen. Solar Renting B.V. HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen Solar Renting B.V. en De heer Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeldstraat 1 1111aa Voorbeeld HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator)

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) De ondergetekenden: Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is lid van de vfas ( www.verenigingfas.nl).

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

OVEREENKOMST MKB Energie Beheer

OVEREENKOMST MKB Energie Beheer OVEREENKOMST MKB Energie Beheer Partijen: 1. Deelnemer; en 2. De vennootschap onder firma The Bill Doctor VOF hodn MKB Energie Beheer, gevestigd te (3527 CA) Utrecht, aan de Wittevrouwensingel 46C, ingeschreven

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie De ondergetekenden 1. Tandartspraktijk A, gevestigd aan [de straatnaam] te [plaatsnaam] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

Nadere informatie

Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN

Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN AB-Besluit Aan: AB RUD NHN Datum vergadering: 15 mei 2015 (Schriftelijke ronde) Auteur: Onderwerp: Damir Štajcer Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN Agendapunt: -- Aanleiding / Kern

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Partijen: I Gemeente.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie). Hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie