Oplegvel Collegebesluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplegvel Collegebesluit"

Transcriptie

1 Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Deelname veiling (groepsaankoop) zonnepanelen. Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. PJJ Tromp Telefoon STZ/Milieu Reg.nr. 2012/ Te kopiëren: B & W-vergadering van 5 juni 2012 DOEL: Het college is bevoegd om het besluit te nemen de samenwerkingsovereenkomst met ichoosr te ondertekenen voor het deelnemen aan de veiling (groepsaankoop) zonnepanelen. B&W 1. Het college besluit deel te nemen aan de veiling (groepsaankoop) zonnepanelen die samen met ichoosr en een groot aantal gemeenten in Noord-Holland wordt georganiseerd en machtigt wethouder van Doorn de samenwerkingsovereenkomst met ichoosr te ondertekenen. 2. De inzet van de gemeente Haarlem betreft alleen communicatie. Aangezien deze activiteiten binnen het bestaande budget kunnen worden uitgevoerd, heeft het besluit geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.

2 Collegebesluit Onderwerp: Deelname veiling (groepsaankoop) zonnepanelen Reg. Nummer: STZ/MIL/2012/ Inleiding September 2011 hebben de wethouders duurzaamheid van de gemeenten Den Helder, Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn elkaar gevonden in het idee om, in navolging van de succesvol verlopen veiling/groepsaankoop groene energie in Heerhugowaard, een groepsaankoop voor zonnepanelen (PV-panelen) te organiseren. Door de vier gemeenten is een werkgroep geformeerd die dit idee samen met het veilingbedrijf ichoosr verder heeft uitgewerkt. Een groot aantal gemeenten in Noord-Holland, waaronder Haarlem, is gevraagd aan deze veiling mee te willen doen. De werkgroep is nu zover dat er een samenwerkingsovereenkomst inclusief procesbeschrijving en communicatieplan ligt op basis waarvan de gemeenten definitief kunnen besluiten tot deelname aan de veiling. De overeenkomst is bij deze nota gevoegd. De overeenkomst is juridisch getoetst door de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Wat houdt een groepsaankoop in? Inwoners die interesse hebben in PV-panelen kunnen zich via een speciaal daarvoor gebouwde website vrijblijvend inschrijven. Daarna worden leveranciers van PVpanelen uitgenodigd een aanbieding te doen. De leverancier met de beste bieding doet de deelnemende inwoners een vrijblijvend aanbod. De inwoners kunnen vervolgens beslissen om wel of niet met de leverancier in zee te gaan. Er worden bij deze veiling pakketten aangeboden mét installatie. De veiling richt zich in eerste instantie op particulieren. Wat is de rol van de gemeente? ichoosr werkt bij groepsaankopen altijd samen met een zogenaamde community, een betrouwbare partner die graag iets voor haar achterban wil betekenen. Bij deze veiling is de gemeente de community. In de rol van community-leider is de gemeente verantwoordelijk voor de communicatie naar de inwoners om die te informeren over en te enthousiasmeren voor deelname aan de groepsaankoop. Voor de communicatie is een communicatieplan opgesteld dat is afgestemd binnen de werkgroep. ichoosr stelt een communicatiecoördinator beschikbaar die voor lokale afstemming zorgt met de medewerkers communicatie en duurzaamheid. Het communicatieplan is bij deze nota gevoegd. 2. Besluitpunten college 1. Het college besluit deel te nemen aan de veiling (groepsaankoop) zonnepanelen die door ichoosr met een groot aantal gemeenten in Noord- Holland wordt georganiseerd en machtigt wethouder van Doorn een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 2. De inzet van de gemeente Haarlem betreft alleen communicatie. Aangezien deze activiteiten binnen het bestaande budget kunnen worden uitgevoerd, heeft het besluit geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 3. Beoogd resultaat 1

3 Toenemende productie van duuzame energie door grootschalige aanschaf van zonnepanelen door particulieren. Het draagt daarmee bij tot onze doelstelling Haarlem Klimaatneutraal Argumenten Toenemende opwekking van eigen duurzame energie. Door middel van deze actie worden inwoners gefaciliteerd om zonnepanelen aan te schaffen en daarmee hun eigen duurzame energie op te wekken. Daarmee wordt een CO 2 -reductie bereikt, het aandeel duurzaam opgewekte energie verhoogd en draagt daarmee bij tot onze doelstelling Haarlem Klimaatneutraal Door vraagbundeling gunstige prijzen voor zonnepanelen. De belangstelling voor de aanschaf van zonnepanelen is zeer sterk aan het toenemen. Enerzijds is dit te verklaren door de prijsdaling van zonnepanelen gedurende de afgelopen jaren, anderzijds omdat men in toenemende mate zelf eigen duurzame elektriciteit wil opwekken. Naarmate de prijzen van zonnepanelen lager worden, zullen meer mensen overgaan tot aanschaf van zonnepanelen. Recente plannen van de landelijke politiek (Lenteakkoord) om de BTW op zonnepanelen tijdelijk te verlagen van 19% naar 6% - in de vorm van een subsidie kan leiden tot een hogere aanschaf van zonnepanelen. Door de vraagbundeling van de veiling creeëren we voor de inwoners van Haarlem de meest gunstige prijzen voor zonnepanelen. Nieuw product vraagt om ontzorging. Omdat zonnepanelen een nieuw product voor hen zijn, heeft een grote groep mensen behoefte aan het onderschrijven van de actie en ontzorging bij de aanschaf van zonnepanelen. Het concept van de veiling is laagdrempelig en het ontzorgt de deelnemers. Na aanmelding worden deelnemers gedurende het gehele proces via e- mails en de website (www.samenzonneenergie.nl) op de hoogte gehouden over het verloop van de groepsaankoop. Deelnemers ontvangen een persoonlijk aanbod dat op hun specifieke situatie toegesneden is. Gedurende het gehele proces is er een helpdesk met zeer ruime openingstijden beschikbaar om vragen van deelnemers snel en goed te kunnen beantwoorden. ichoosr maakt met leveranciers strikte afspraken over de aankoop, het plaatsen en de garantie van zonnepanelen. Indien er onenigheid ontstaat tussen een deelnemer en de leverancier omtrent nakoming van gemaakte afspraken bemiddelt ichoosr tussen beiden. Ervaring ichoosr ichoosr B.V. organiseert al 4 jaar succesvol groepsaankopen in Nederland en België voor consumenten voor complexe producten. ichoosr speelt hierin als intermediair een voortrekkersrol. De gemeente Heerhugowaard heeft vorig jaar samengewerkt met ichoosr voor het organiseren van een energieveiling en is positief over deze samenwerking. 5. Kanttekeningen Borging kwaliteit zonnepanelen en installatie. Hoewel ichoosr zeer ervaren is in het organiseren van groepsaankopen/veilingen betreft zonnepanelen een nieuw product voor ichoosr. Om te borgen dat er goede kwaliteit tegen een goede prijs wordt geleverd, wordt door ichoosr in de overeenkomst tussen ichoosr en de leverancier de kwaliteit en garantie vastgelegd en daarmee tussen leverancier en installateur. Dit is in de 2

4 samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Hierop wordt door de werkgroep toegezien. De inschrijver bepaalt uiteindelijk zelf om al dan niet in te gaan op de aanbieding en is daarmee zelf verantwoordelijk. Er zijn meerdere acties op komst. Dit is niet de enige actie. We willen zoveel mogelijk (ook nieuwe) vragen vanuit bewoners en bedrijven faciliteren. Met deelname aan deze actie sluiten we die aan andere acties zeker niet uit. 6. Uitvoering en communicatie Mei/juni 2012: ondertekening samenwerkingsovereenkomsten door gemeenten. juni 2012: start van de campagne, inschrijving via de website is al mogelijk. Op deze websie is uitgebreide informatie over zonnepanelen en de groepsaankoop te vinden en kunnen deelnemers via een korte test zien of hun dak geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen. Tevens kunnen deelnemers berekenen hoeveel zonne-energie ze kunnen opwekken en kunnen ze kiezen uit verschillende pakketten half september 2012 is de veiling. Verschillende leveranciers bieden op de pakketten zonnepanelen. Alle leveranciers moeten aan strikte voorwaarden voldoen. Eind september 2012: de deelnemers ontvangen na de veiling hun persoonlijk aanbod: - gebaseerd op de door hun bij inschrijving opgegeven persoonlijke situatie; - inclusief de kosten voor een bezoek ter plekke van de installateur; - met een stelpost voor zaken waarvoor onderzoek ter plaatse noodzakelijke is (zoals b.v. uitbreiding meterkast ) eind oktober 2012: sluitingsdatum voor acceptatie Vanaf november 2012: plaatsen zonnepanelen Het communicatieplan is bij de nota gevoegd. 7. Financiële paragraaf De inzet van de gemeente Haarlem betreft alleen communicatie. Aangezien deze activiteiten binnen het bestaande budget kunnen worden uitgevoerd, heeft het besluit geen financiële consequenties. Het college van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester 3

5 Communicatieplan Noord-Holland Deelnemende gemeenten: Alkmaar, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Haarlem, Heerhugowaard, Hoorn, Koggeland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Zaanstad, Amstelveen, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heiloo, Langedijk en Schermer Inleiding Woonlasten stijgen, fossiele energie wordt schaarser, en daarmee duurder. Individuele huishoudens hebben vrijwel geen invloed op de weinig transparante energiemarkt. In de praktijk blijken huishoudens steeds meer geld kwijt te zijn aan hun energierekening. Zonnepanelen kunnen daar verandering in brengen, de zon schijnt tenslotte gratis. Het aanschaffen van zonnepanelen is wel een complex product; het kost de consument de nodige tijd om alle informatie te verzamelen. Doordat de afgelopen jaren de kwaliteit (rendement) van de zonnepanelen sterk is gestegen en de prijzen van de zonnepanelen zijn gedaald, is het lucratiever geworden om zonnepanelen aan te schaffen. Zonnepanelen kunnen binnen een redelijke termijn worden terugverdiend. Samenwerking ichoosr Om voor de inwoners een zo laag mogelijke prijs te bedingen voor de zonnepanelen, zonder dat het ze al teveel moeite kost, zijn een aantal gemeenten een samenwerking aangegaan met ichoosr. Deze partij is gespecialiseerd in het (duurzame) energie. ichoosr heeft een bemiddelende rol tussen consumenten, leveranciers en gemeenten. Samen met de gemeenten wil ichoosr zoveel mogelijk inwoners bereiken die zonnepanelen willen aanschaffen. Hoe meer klanten, hoe scherper het aanbod van de leveranciers van zonnepanelen zal zijn. ichoosr benadert een aantal grotere leveranciers van zonnepanelen en organiseert een veiling. Het winnende laagste bod wordt aan alle deelnemers aangeboden. Deelnemers worden adequaat voorgelicht waardoor zij op een eenvoudige manier goed geïnformeerd een beslissing kunnen nemen. Als iemand zich inschrijft voor de veiling, is hij vervolgens niet verplicht om ook daadwerkelijk de zonnepanelen aan te schaffen. Dit gebeurt pas als de deelnemers akkoord gaan met de prijs. ichoosr heeft inmiddels al ruim 4 jaar ervaring met het organiseren van groepsaankopen. Door het bieden van een volledig ontzorgmodel besluiten veel huishoudens de stap te nemen om zelf groene elektriciteit te gaan produceren met hun eigen zonnepanelen. Het doel is nu om zoveel mogelijk huishoudens zonnepanelen te laten aanschaffen, zodat ze gaan besparen op de energierekening en minder afhankelijk worden van hun energieleveranciers en daarmee een bijdrage aan een duurzame wereld leveren. Rolverdeling Gemeente: ichoosr: verantwoordelijk voor communicatie richting inwoners intermediair, verantwoordelijk voor proces groepsaankoop De gemeente is - als community leider - verantwoordelijk voor de communicatie naar haar inwoners om hen te informeren over en te enthousiasmeren voor deelname aan de groepsaankoop zonnepanelen. Dit communicatieplan maakt onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande communicatiemiddelen van de gemeenten, ichoosr zal waar nodig extra ondersteuning bieden. Idealiter wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande duurzaamheidsprogramma s, zodat de beleidspunten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden en verschillende projecten elkaar versterken. In de bijlage Informatiedocument groepsaankoop Zonnepanelen vindt u de processtappen van de groepsaankoop. Pagina 1 van 5

6 Communicatieplan Noord-Holland Sterkte-Zwakteanalyse Sterkten - Eerdere successen Collectieve Inkoop Energie - Groen, gemak, betaalbaar, gezamenlijk - Ambitie Gemeente: bijv. energieneutraal in 2030 Kansen - Ontzorging en een lage prijs - Een maandelijks lagere energierekening Zwaktes - Niet eerder via een gemeente - Niet veel mensen zullen vanwege goedkope elektriciteit zonnepanelen aanschaffen Bedreigingen - Niet veel mensen kunnen financieel het bedrag in 1 keer op tafel leggen - Andere acties: Natuur en Milieu, ZonneEnergie De 5 G s Groen: het betreft groene energie en draagt zodoende bij aan de ambitie van de diverse gemeenten. Gemak: aanschaf voor een scherpe prijs vergt anders heel wat uitzoekwerk voor bewoners. Inschrijven is vrijblijvend en gratis. Gezamenlijk: hoe meer mensen meedoen, hoe scherper de prijs zal zijn voor de zonnepanelen. Garantie op kwaliteit: vooraf worden door strikte leveranciersvoorwaarden vastgesteld waar alle leveranciers (en installateurs) aan moeten voldoen. Zo wordt vooraf de kwaliteit van de zonnepanelen en installatie gewaarborgd. Goed geïnformeerd: Deelnemers worden uitgebreid voorgelicht (website) en voor vragen is de helpdesk van ichoosr beschikbaar. In de communicatie rekening houden met: Communicatie over groepsveiling via een kanaal: de deelnemende gemeente. Lange inschrijvingsperiode (start juni met na de vakantieperiode extra aandacht in de media en afsluiting in september). Duurzaamheid is reeds ingebed in het gemeentelijk beleid. Communicatiedoelen 1. Afstemmen communicatieacties andere en eigen gemeente (d.m.v. één communicatiekalender en een communicatie coördinator die de kalender bewaakt). 2. Heldere communicatie richting inwoners deelnemende gemeenten. In termen van kennis, houding, gedrag: Kennis: Vanaf de maand juni zal 50% van de huishoudens binnen de deelnemende gemeenten op de hoogte van de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen van de gemeente en de mogelijkheid tot inschrijven. Houding: In dezelfde periode staat 30% van de huishoudens positief tegenover de aanschaf en de afzender: de gemeente. Gedrag: Midden september heeft 5% van de huishoudens zich ingeschreven voor de aanschaf van zonnepanelen, uiteindelijk besluit 25% daarvan tot daadwerkelijke aanschaf over te gaan. 3. Alle deelnemende gemeenten zich op de kaart zetten als duurzame gemeente in binnen- en buitenland. 4. Bijdrage leveren aan wij-gevoel (b.v. onderdeel strategisch communicatieplan Duurzaamheid). Doelgroepen De eerste groepsaankoop zal gericht zijn op huiseigenaren. Indien andere doelgroepen (bijvoorbeeld kleinzakelijke deelnemers cq huurders) in het aanbod voor huiseigenaren geïnteresseerd zijn kunnen ze ook deelnemen, maar er zullen geen aanpassingen aan het aanbod worden gedaan omwille van andere doelgroepen. Verder dienen de deelnemers woonachtig te zijn in de provincie Noord-Holland. Pagina 2 van 5

7 Communicatieplan Noord-Holland Pers (lokaal, regionaal tv-nh, vakpers Duurzaamheid) Intern gemeente: gemeentelijke organisatie, MT, college van B&W, gemeenteraad Strategie - Begin juni start de grote publiciteitscampagne met een gelijktijdige aftrap in alle betrokken gemeenten. Alle mogelijke middelen worden ingezet om in juni zoveel mogelijk inwoners te informeren. - De wethouders Duurzaamheid en Woonbeleid worden ingezet als ambassadeurs en geven door zelf in te schrijven bij de kick-off het goede voorbeeld. - Om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren, wordt o.a. Facebook & Twitter ingezet en een tella-friend-actie (TAF) opgezet. - In de communicatie wordt ingezoomd op de aspecten (5 G s): gemak, gezamenlijk, garantie op kwaliteit, groen en goed geïnformeerd. - Belangrijk is dat de terughoudendheid voor aanschaf van zonnepanelen bij mensen wordt weggenomen. Het campagnebeeld dat veel mensen laat zien, met de wethouders als ambassadeurs voorop, speelt daarin een belangrijke rol. De wethouders schrijven als eerste in en geven daarmee het goede voorbeeld. - Lokale aanpak: gemeenten afzonderlijk zijn verantwoordelijk voor de lokale invulling van hun communicatiebeleid en publiciteit (wel in afstemming met ichoosr). Boodschap Slogan: Samen Zonne-Energie of In communicatiemiddelen ingaan op de 5 G s (zie hierboven). Communicatiemiddelen De in te zetten communicatiemiddelen worden onderverdeeld in 3 categorieën: a. Verplicht: voor de deelnemende gemeenten om in te zetten; b. : wanneer het instrument voorhanden is binnen de gemeente wordt het ingezet; c. Specifiek: middelen die extra ingezet worden binnen een bepaalde gemeente. Verplicht Verplicht ichoosr Verplicht Op de homepage van de deelnemende gemeente wordt prominent een link naar gemaakt. (minimaal een link, bij voorkeur een banner/artikel) ichoosr zal flyers ter beschikking stellen voor alle deelnemende gemeenten, om grootschalig te verspreiding onder de bewoners van alle deelnemende gemeenten (bijv. huis-aan-huis, meesturen met lokale krant/weekblad). Op de flyer zullen geen logo s van de gemeente worden gebruikt, maar alleen de namen van de gemeenten worden genoemd. Eén of meerdere informatieavonden over de groepsaankoop in gemeente organiseren (buurthuizen, scholen, op uitnodiging van verenigingen). Bij voorkeur in augustus/september. De gemeente organiseert, ichoosr zal aanwezig zijn ter ondersteuning met een presentatie. Speciale actiewebsites kunnen worden doorgelinkt naar (b.v. ) Wedstrijdelement in de Tell-a-friend actie. Een prijs voor de bewoner van de gemeente die de meeste medebewoners weet te mobiliseren om in te schrijven. CO 2 -servicepunt - provinciale organisatie Overleg met deze organisatie om linken van/naar websites te maken. Gemeentelijk Contact Centrum / Informatiecentrum / openbare loketten Pagina 3 van 5

8 Communicatieplan Noord-Holland Er worden flyers bij alle openbare loketten van de gemeenten neergelegd, medewerkers worden geïnformeerd over de groepsaankoop. Verplicht (digitale) Evenementenborden / Publicatieborden bij winkelcentra. Persberichten : in overleg met alle communicatie medewerkers 1 (of in de loop der tijd meerdere) persbericht opstellen en die voorleggen aan: Verschillende media kanalen: lokaal/regionaal: Noordhollands Dagblad, Koerier, Heerhugowaards Nieuwsblad, RTV Noord-Holland, afschrift naar vakpers duurzaamheid + Milieufederatie Noord-Holland, Natuur- en Milieuplatform Heerhugowaard, actiekrant.nl, nieuws.nl, nationale mediasite. Aanplakzuilen ichoosr zal Affiches ter beschikking stellen die op aanplakzuilen geplakt kunnen worden. Wanneer er zuilen aanwezig zijn worden ze ingezet. Twitter inschrijven kan nu, al zoveel inschrijvingen, straks veiling, leverancier doet beste aanbieding, zoveel mensen stappen over Account corporate/gemeente: account wethouder Duurzaamheid account wethouder Woonbeleid De wethouders een ochtend laten flyeren bij het station waar persaandacht wordt gecreëerd. (b.v. 2 weken voor de veiling. Daarnaast afstemmen bij welke ingeplande gelegenheden zij de groepsaankoop onder de aandacht kunnen brengen. Wedstrijd element tussen de verschillende gemeenten. Welke gemeente laat zijn inwoners procentueel het meest inschrijven? Adwords campagne door ichoosr zal een adwords campagne worden opgezet om de meer flow naar te creëren. Specifiek Aparte doelgroepen als ambassadeur aanwijzen : v.b. Rembrandtkwartier in Alkmaar Communicatiekalender ichoosr zal een communicatie coördinator beschikbaar stellen voor deze groepsaankoop. Hij/zij zal contact met alle communicatie medewerkers van alle deelnemende gemeenten opnemen en inventariseren welke middelen per gemeenten worden ingezet. De communicatie coördinator kan ook ondersteuning bieding bij ontwerpen van persberichten en evt. andere communicatie uitingen. Vervolgens stelt de communicatie coördinator een kalender (planning) op waarin duidelijk wordt welke communicatie uitingen wanneer plaatsvinden. Pagina 4 van 5

9 Communicatieplan Noord-Holland Budget Communicatiemiddel Website aanpassen Flyers ontwerpen en drukken Flyers verspreiden Informatieavonden (locatie, uitnodigingen, materiaal) Prijs en publicatie voor TAF-actie Communicatie naar alle overige gemeentelijke loketten Publicatie op evenementenborden & winkelcentra Opstellen en aanleveren basis-persberichten aan gemeenten Versturen persberichten naar media: (belangrijke media lokaal/regionaal: Noordhollands Dagblad, Koerier, Heerhugowaards Nieuwsblad, RTV Noord-Holland, afschrift naar vakpers duurzaamheid + Milieufederatie Noord-Holland, Natuur- en Milieuplatform Heerhugowaard, actiekrant.nl, nieuws.nl, nationale mediasite) Affiches voor aanplakzuilen Affiches aanplakken op zuilen Twitter acties Flyers uitdelen op stations Wedstrijd (prijs en uitreiking) Adwords campagne Communicatie coördinator Voor rekening van ichoosr ichoosr ichoosr Wethouders ichoosr/ ichoosr Evaluatie Tijdens het hele traject van het project wordt het proces communicatie regelmatig geëvalueerd door ichoosr en de deelnemende gemeenten. De communicatie kalender zal Zo nodig wordt het communicatieplan bijgesteld. Pagina 5 van 5

10 Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, 1. ichoosr B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1051 JL) Amsterdam, Donker Curtiusstraat ten deze vertegenwoordigd door de heer J. Bijlholt, verder te noemen ichoosr En 2. Gemeente Haarlem, gevestigd en kantoor houdende te XXXX, ten deze vertegenwoordigd door verder te noemen XXXXXX Gezamenlijk te noemen Partijen In aanmerking nemende dat: a) ichoosr kennis en ervaring heeft met het organiseren van groepsveilingen; b) ichoosr voor gemeenten in de provincie Noord Holland groepsveilingen voor zonnepanelen organiseert; c) De Heerhugowaard, Hoorn, Alkmaar, Koggenland en Den Helder de kerngemeenten vormen en gezamenlijk optrekken om zoveel mogelijk gemeenten in Noord Holland aan te laten sluiten bij deze groepsveiling; d) Iedere gemeente die aansluit bij deze groepsveiling apart een samenwerkingsovereenkomst sluit met ichoosr; e) ichoosr daartoe een website exploiteert waarmee consumenten op eenvoudige wijze en vrijblijvend mee kunnen doen aan de groepsveiling; f) ichoosr werkt naar consumenten toe onder de naam samen.nl; g) ichoosr verklaart volstrekt onafhankelijk te zijn van marktpartijen die in de door ichoosr geïnitieerde veiling voor zonnepanelen bieden; h) ichoosr zal in afstemming met gemeenten de kwaliteitsvereisten opstellen die opgenomen worden in de leveranciersovereenkomst; i) ichoosr zal in de leveranciersovereenkomst de inzet van regionale installateurs opnemen; j) Partijen afgesproken hebben in 2012 een eerste Groepsveiling Zonnepanelen te organiseren en die uitgebreid te evalueren om daarna te besluiten vervolg te geven aan de actie; k) Wanneer deze eerste Groepsveiling Zonnepanelen ten behoeve van inwoners van Noord Holland als succesvol wordt beschouwd door alle Partijen, hebben Partijen de intentie ieder kalenderjaar samen minimaal 1 groepsaankoop zonnepanelen te organiseren - voor een periode van 2 jaar; l) Partijen hun afspraken thans schriftelijk als volgt nader vast willen leggen: Artikel 1. De website & proces 1 ichoosr zal een module van haar website ter beschikking stellen die zal worden opgemaakt in een nader af te stemmen huisstijl onder de naam samen.nl. Op de eerste pagina zullen de logo s van de verschillende gemeenten die mee doen aan de actie te zien zijn en een mededeling worden opgenomen: powered by Samen.nl of woorden van gelijke strekking. Hierbij zal ook op hoofdlijnen worden aangegeven wat de rol van Partijen in deze groepsaankoop is. Pagina 1 van 5

11 Samenwerkingsovereenkomst 2 Wanneer een bezoeker besluit aan de Groepsaankoop Zonnepanelen deel te nemen wordt hem verzocht enkele persoons- en energiegegevens op te geven. Deelname aan de Groepsaankoop Zonnepanelen is steeds geheel vrijblijvend, dat wil zeggen dat de deelnemer nimmer verplicht kan worden op het aanbod van de leverancier die als beste uit de veiling komt, in te gaan. 3 Over het proces van de Groepsaankoop Zonnepanelen, zijnde de inschrijving, de veiling, het communiceren van de uitslag en de afwikkeling van de besluiten die deelnemers op grond van de uitslag, wordt een procesbeschrijving gemaakt. Dit document zal ter informering voorafgaand aan de veiling aan de gemeenten worden overlegd. Artikel 2. Kosten i.v.m. de samenwerking 1. Kosten van aanpassing van de websites van partijen om de samenwerking mogelijk te maken, blijven aan de kant van de partij die de kosten maakt. 2. De (helpdesk) kosten voor ondersteuning van deelnemers die contact opnemen met de helpdesk worden gedragen door ichoosr. 3. De kosten die gemoeid zijn met het communicatieplan zullen volledig voor rekening komen van de gemeente(n). 4. Alle overige kosten die worden gemaakt, zowel out of pocket kosten als kosten die worden gemaakt door inzet binnen de normale bedrijfsvoering, blijven bij de partij die de kosten maakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 3. Rapportage 1. ichoosr zal tijdens de actie wekelijks rapporteren aan de gemeenten over aantal deelnemers dat zich heeft ingeschreven en in de later stadium deelnemers die het bod geaccepteerd hebben. Artikel 4. Communicatieplan 1 In een separate bijlage wordt een communicatieplan toegevoegd waarin communicatie-activiteiten worden opgenomen, die door alle deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. 2 De deelnemende gemeenten zullen op de homepage van de gemeentelijke website aandacht besteden aan de groepsaankoop en via een link direct doorverwijzen naar de website van de groepsaankoop actie. 3 Alle deelnemende gemeenten zullen zich in voldoende mate inspannen om in de afgesproken communicatiekanalen bekendheid te geven aan de Groepsaankoop Zonnepanelen. 4 Met betrekking tot het communicatieplan zal op hoofdlijnen afstemming tussen deelnemende gemeenten en ichoosr plaatsvinden. 5 ichoosr zullen een selecte groep deelnemers die nog geen besluit hebben genomen gedurende de tweede helft van de acceptatieperiode nabellen om eventuele vragen te beantwoorden c.q. onduidelijkheden weg te nemen. Pagina 2 van 5

12 Samenwerkingsovereenkomst Artikel 5. Gebruik naam en beeldmerk 1. Het is partijen niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik te maken van elkaars naam, woord- en/of beeldmerken. Artikel 6. Privacybescherming 1 ichoosr garandeert dat door deelnemers verstrekte (persoons-)gegevens aan hen niet voor een ander doel zullen worden aangewend dan voor het uitvoeren van de betreffende Groepsaankoop Zonnepanelen waarvoor deze deelnemers hun gegevens hebben ingevoerd, tenzij deelnemer hier expliciet om verzoekt. 2 Voor zover ichoosr over persoonsgegevens komt te beschikken zal zij handelen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 ichoosr zal algemene Deelnemersvoorwaarden opstellen waarin de privacy gegevens worden gewaarborgd. 4 Het zal Partijen in het bijzonder niet zijn toegestaan persoonsgegevens aan enige derde ter beschikking te stellen. Artikel 7. Auteursrechten 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, procesmodellen en andere documenten welke zijn voorbereid, verwerkt en/of vervaardigd door ichoosr berusten uitsluitend bij ichoosr, haar toeleveranciers of haar licentiegevers. Deelnemende gemeenten zijn niet bevoegd dit zonder schriftelijk toestemming van ichoosr zelf te gebruiken, te kopiëren of een en ander aan derden ter inzage of gebruik te geven. Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 1 ichoosr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van derden, inwoners van deelnemende gemeenten of deelnemers aan de Groepsaankoop Zonnepanelen in verband met de resultaten van de Groepsaankoop Zonnepanelen en hetgeen zij op grond daarvan doen of nalaten. 2 ichoosr zal zich tot het uiterste inspannen voor optimale beschikbaarheid van de website ten behoeve van de Groepsaankoop Zonnepanelen. 3 ichoosr is niet aansprakelijk voor de gevolgen van of effecten op een contractuele relatie die een deelnemer aan de Groepsaankoop Zonnepanelen met de winnende leverancier besluit aan te gaan. Artikel 9. Duur van de overeenkomst 1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, en eindigt van rechtswege wanneer de werkzaamheden van de Groepsaankoop Zonnepanelen in 2012 zijn afgerond en eindigt in ieder geval 1 december Pagina 3 van 5

13 Samenwerkingsovereenkomst 2 Na afloop van deze Groepsaankoop Zonnepanelen zal de samenwerking door Partijen worden geëvalueerd. Indien alle Partijen de resultaten en ervaringen van deze eerste Groepsaankoop Zonnepanelen als positief en succesvol beschouwen kunnen afspraken gemaakt worden over herhalingen hiervan in de toekomst. Artikel 10. Overige afspraken 1 Gemeente Haarlem neemt ook deel aan de zonnepaneel-actie/campagne Route du Soleil welke campagne een langduriger doorlooptijd heeft dan de groepsaankoop zonnepanelen die Partijen met elkaar organiseren. Partijen hebben afgesproken dat gemeente Haarlem gedurende de inschrijffase en de acceptatiefase van de groepsaankoop zonnepanelen (gedurende de maanden augustus, september en oktober 2012) actief zal communiceren over en promotie zal maken ten behoeve van de groepsaankoop zonnepanelen die Partijen met elkaar organiseren en gedurende deze periode qua communicatie en promotie niet actief aandacht zal besteden aan de Route du Soleil campagne. Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst 1) Deze overeenkomst kan door ieder der partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien: a) één der partijen surséance van betaling aanvraagt; b) één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld; c) in geval van een toerekenbare tekortkoming van één der partijen van enige verplichting uit deze overeenkomst, welke verplichting door de desbetreffende partij niet is nagekomen binnen redelijke termijn na verzending van de andere partij van een schriftelijke mededeling waarin de tekortkoming wordt aangeduid en nakoming wordt verlangd. 2) Deze overeenkomst kan door Partijen met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtigheid jegens de andere partij(en) worden ontbonden indien door toedoen van een van de wederpartijen dan wel een bij de uitvoering van deze overeenkomst ingeschakelde derden de positie, reputatie, imago of de goede naam van (een van de) Partijen zodanig in het geding komt of in diskrediet wordt gebracht, dat instandhouding van de overeenkomst niet langer in redelijkheid gevergd kan worden. Artikel 12. Geschillen 1. Indien het niet mogelijk is geschillen in der minne te regelen, worden deze aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd. Artikel 13. Toepasselijk recht 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Pagina 4 van 5

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Deelname veiling (collectieve inkoop) gas en groene stroom. (BBP 0822) Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. PJJ Tromp Telefoon 0235113515 E-mail: ptromp@haarlem.nl STZ/Milieu

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Overzicht van onze Werkwijze & Algemene Voorwaarden. PIXELTHIS B.V. Postbus 1504 1300 BM Almere +31365354796 info@pixelthis.nl www.pixelthis.

Overzicht van onze Werkwijze & Algemene Voorwaarden. PIXELTHIS B.V. Postbus 1504 1300 BM Almere +31365354796 info@pixelthis.nl www.pixelthis. !1 Overzicht van onze Werkwijze & Algemene Voorwaarden !2 POSTADRES Postbus 1504 1300 BM Almere NL KANTOORADRES Wisselweg 33, Almere TELEFOON +31365354796 EMAIL Info@pixelthis.nl WEB www.pixelthis.nl BANK

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Penetratietesten Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie