Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security"

Transcriptie

1 2013 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security intelligent security In dit rapport wordt u duidelijk hoe intelligent security 10% meer klanten in de vorm van evenementen kan werven binnen Aan bod komen onder andere een interne en externe analyse en een implementatieplan op basis van de door ons ondervonden resultaten. Rutger Jongejan, Hugo Kettner en Jeroen Jochems Avans Hogeschool

2 Inhoud Probleemstelling en onderzoeksdoelstelling... 2 Methodologie... 2 Interne analyse... 3 KerngetallenIntelligent Security... 3 Omzet Analyse... 3 Doelstelling van de site volgens Chaffey... 4 Business model Canvas... 4 Klantwaarde strategieën... 4 Analyse op het 7 S model... 5 Analyse op 4 C s... 5 Google Analytics website analyse... 5 Sterktes en Zwaktes... 7 Antwoord op de deelvragen van de interne analyse... 8 Afnemersanalyse... 9 KOOP-beslissingsproces... 9 Bedrijfstak analyse krachten Porter... 9 Concurrentie analyse Social Media Analyse Facebook analyse Twitter Usability Benchmark Stoner en Freeman Kansen en Bedreigingen Antwoord op de deelvragen van de externe analyse SWOT analyse Confrontatiematrix Strategische opties SFA analyse Strategiebepaling Implementatieplan Gedefinieerde KPI s Plan van aanpak Budget Recht Planning Business case Bijlagen

3 Probleemstelling en onderzoeksdoelstelling Methodologie Online marketing Probleem Intelligent Security vindt dat er te weinig aanwas is van nieuwe klanten vanuit het online kanaal, betreffende evenementen waar beveiliging een vereiste is binnen de regio Noord-Brabant. Onderzoeksdoelstelling Inzichtelijk krijgen hoe Intelligent Security haar online marketing tools kan inzetten om zodoende in het 4 de kwartaal in % meer evenementen t.o.v. het 4 de kwartaal in 2012 via digitale kanalen kan werven in de regio Noord-Brabant d.m.v. een Strategisch Marketingplan. Onderzoeksprobleemstelling Welke online marketing tools kunnen vanuit Intelligent Security worden ingezet om in het 4 de kwartaal in % meer evenementen t.o.v. het 4 de kwartaal in 2012,die niet plaats vinden in een horeca onderneming en waarbij beveiliging een vereiste is, binnen Noord-Brabant te werven via digitale kanalen? Onderzoeksvariabelen Bedrijfsstrategie Marketing strategie Marketingmix Onderzoeksvariabelen Afnemers Bedrijfstak Concurrenten Distributie Onderzoeksvariabelen Demografische, ecologische, Technische, economische, politieke juridisch en sociale factoren 1)Wat is de huidige marketingstrategie van Intelligent Security? 2) Hoe heeft Intelligent Security de marketingmix ingedeeld? 3) Welke Online Marketing strategie wordt er toegepast bij Intelligent Security? 4) Hoe effectief is het gebruik van digitale kanalen bij de gekozen Marketing Strategie? 5) Hoe ziet Intelligent Security intern uit en tot welke middelen beschikken zij om online marketing tools rendabel in te zetten? 1)Welke concurrenten zijn er actief op de Noord-Brabantse markt van beveiliging van evenementen? 2)Hoe effectief gebruiken de concurrenten hun digitale kanalen? 3)Wie zijn onze afnemers? 4) Hoe doorlopen de afnemers het aankoop proces? 5) Hoe ziet de Noord-Brabantse bedrijfstak van beveiliging van evenementen eruit? 1) Welke demografische, ecologische, technische, sociale, economische en politieke factoren spelen in de Noord-Brabantse beveiligingsmarkt van evenementen? 2) 2 Welke verschillende trends spelen zich binnen de Noord- Brabantse beveiligingsmarkt van evenementen? Onderzoeksinstrumenten Doelstelling van de site volgens Chaffey Businessmodel Canvas Value Chain Treacy & Wiersma Generieke Concurrentie van Porter Analyse op het 7 S model Analyse op 4 C s Website analyse Jaarverslag Interviews Field / deskresearch Onderzoeksinstrumenten ABCD-analyse Benchmark-concurrentie analyse 5-krachten Porter KOOP-beslissingsproces Onderzoeksinstrumenten Stoner en Freeman 2

4 Interne analyse Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Kerngetallen 1 Intelligent Security Rentabiliteit: De rentabiliteit fluctueert sterk in de jaren. De Rentabiliteit van het eigen vermogen groeit in 2006 van 40,9% naar 65,3% in 2007 en daalt dan weer hevig in 2008 naar 35,9%. De omzet die wordt behaald uit eigen vermogen is nog wel gezond, maar geeft een flinke daling weer. Daarnaast is de rentabiliteit die IS haalt uit vreemd vermogen heel laag, er wordt maar maximaal 2,7% van het geleende geld omgezet naar omzet. De rentabiliteit van het totaal vermogen geeft ook een hyperbool weer. Solvabiliteit en debt ratio: De solvabiliteit zit onder de norm van 0,4, Intelligent Security bezit een kleiner totaal vermogen dan vreemd vermogen. Het debt ratio geeft dit dan ook weer, het vreemde vermogen is een groot deel van het totaal vermogen. Het is daarom ook bijzonder dat met het vreemd vermogen zo weinig omzet wordt behaald, terwijl met het eigen vermogen veel meer omzet wordt behaald. Liquiditeit: Een current ratio van tussen de 1,5 en 2 wordt als gezond beschouwd. Dit geeft aan dat Intelligent Security niet liquide genoeg is. Er zijn wel genoeg reservaten om onderhoud en vervanging van kapitaal goederen te financieren. Wel zijn er kort termijn liquiditeitsproblemen waardoor het financieren van grootschalige investeringen niet mogelijk is. Omzet Analyse 2 Duidelijk is dat horeca het grootste segment binnen Intelligent Security is. De core-diensten horeca en evenementen beveiliging zorgen samen voor 87,61% van de omzet. Conclusie Intelligent Security zit financieel in een lastige situatie. Het bedrijf toont over het algemeen gezonde cijfers, maar enkele cijfers zijn dat niet. Het totaal vermogen bestaat in 2008 bijna 80% uit vreemd vermogen. Het grote deel vreemd vermogen haalt enkele financiële kengetallen onderuit, terwijl het bedrijf goede omzetten draait, meer dan een miljoen per jaar. Deze lage liquiditeit zorgt ervoor dat grote investeringen niet mogelijk zullen zijn, Intelligent Security heeft daarvoor een te hoog Debt Ratio en een te laag Current Ratio. Terwijl deze cijfers aan de lage kant zijn, zijn de andere cijfers wel naar behoren. Het huidige klantenbestand en haar 80/20 spreiding geven dan ook aan dat Intelligent Security niet afhankelijk is van één of enkele klanten. Tevens behaalt Intelligent Security elk jaar meer dan 10% tot 20% meer nieuwe klanten binnen. 3 Vanuit deze positie kan Intelligent Security langzaam haar schulden aflossen en zodoende meer liquiditeit apart houden om te investeren in het bedrijf. Het bedrijf toont een gezonde financiële groeiende positie. 1 Bron: vennootschappelijke jaarrekeningen van inschrijvingsnummer: Bron: Jaarverslag Intelligent Security Bron: Interview Boris van der Horst 3

5 Doelstelling van de site volgens Chaffey 4 Conclusie Vanuit het model van Chaffey komt naar voren dat Intelligent Security zich moet concentreren op serve/add value. Ondank het feit dat de online marketing strategie van Intelligent Security niet naar behoren is vormgegeven, bieden de kanalen wel extra s voor de klanten. De klanten kunnen via de website op de hoogte komen welke diensten Intelligent Security aanbiedt. De website geeft ook nieuws weer betreft de verschillende ontwikkelingen in de branche. Facebook is niet een online kanaal wat extra s aanbied voor de klanten en/of leads die de site bezoeken. Op de Facebook-pagina van Intelligent Security vinden voornamelijk gesprekken tussen werknemers plaats en worden de interesses van de verschillende werknemers weergegeven in de berichten. Maar Twitter is wel een kanaal wat extra s aanbiedt voor de klanten en/of leads. Intelligent Security geeft via Twitter aan wat ze doen op dat moment en wie ze betrekken in hun werkzaamheden. De informele manier hoe ze dat doen is een afspiegeling van de identiteit van Intelligent Security. De extra s die ze via Twitter bieden, nieuwsonderwerpen, nieuwe relaties en wat er op dat moment speelt bij Intelligent Security, geven de volgers een goed beeld wat er speelt rondom Intelligent Security. Business model Canvas 5 Conclusie Het Businessmodel Canvas geeft inzichten in de verschillende onderdelen binnen een bedrijf en hoe deze onderdelen zich met elkaar verbinden. Binnen Intelligent Security richt men zich op Customer Relationship Management. De twee segmenten waar Intelligent Security zich op richt, evenementenorganisatoren en horecabedrijven, worden voornamelijk bereikt door referenties van bestaande klanten. De propositie van sfeerbeveiliging voor een veilige en leuke dag, wordt behaald door de expertise die de verschillende personeelsleden hebben. De personeelsleden, de software en de klanten, zorgen ervoor dat Intelligent Security al haar Key Activities waar kan maken. De beveiligingsbehoeften van de klanten wordt voorzien door Intelligent Secuirty. Klantwaarde strategieën Conclusie: Er is geen concrete strategie m.b.t. klantwaarde en Porter binnen Intelligent Security die gehanteerd wordt. Tijdens onderzoek en een interview is binnen T&W geconcludeerd dat de strategie Customer Intimacy wordt gehanteerd op basis van het leveren van zorgvuldig maatwerk. Binnen Porter is uitgekomen op Differentiatie focus, operatief in de beveiligingsmarkt, maar legt haar focus op evenementenorganisatoren (evenementen als Intents, Wish outdoor en Solar) en horecabedrijven als cafés en (nacht)clubs. Intelligent Security wil zich onderscheiden door het niveau van haar personeel, communicatief vaardige en uitgebreide scholing sfeerbeveiliging. Customer Intimacy is de juiste strategie voor Intelligent Security om onderscheidend vermogen te bieden. De beste prijs kan in veel gevallen de doorslag geven, maar in deze branche speelt maatwerk de grootste rol. De beste dienst in dit geval is belangrijk en hier wordt binnen Intelligent Security gehoor aan gegeven door de brede opleidingsmogelijkheden en kwalificatievereisten, maar is een moeilijk meetbare variabele. 4 etekenis&hl=nl&pg=pp1#v=onepage&q&f=false 5 Bron: Interview Boris van der Horst 4

6 Analyse op het 7 S model Conclusie: Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Strategie betreft de klantwaarde strategie customer intimacy. Intelligent Security wil haar doelstellingen halen door alle werkzaamheden uit te voeren met missie en visie als kopstuk. Omgang met concurrentiedruk is zwak slechts monitoren van bedrijven in het zelfde werkgebied. Veranderende klantbehoefte wordt goed op in gespeeld, erg flexibel. MVO wordt als belangrijk beschouwd wat blijkt uit de samenwerking met trees for all. De belangrijkste waarde binnen Intelligent Security betreft haar goede opgeleide personeel en haar (loyale) klantenbestand. Intelligent Security beschikt over enkele USP s. Het sociale aspect, samen met het hoogopgeleid personeel, zorgt voor een unieke vorm van sfeerbeveiliging. Door een dienst op maatwerk te leveren aan haar klanten, krijgt Intelligent Security nieuwe klanten binnen door referenties. Wat ontbreekt, is iemand die marketingvaardigheden bezit en kan toepassen. De online kanalen; website, Facebook en Twitter, zijn niet opgesteld a.d.h.v. een marketingplan. Er zijn geen metingen gedaan hoe effectief de inzet van deze kanalen zijn. Er ontbreekt één sleutelvaardigheid bij Intelligent Security, namelijk marketing. Analyse op 4 C s Conclusie Het uitgebreide aanbod van diensten van Intelligent Security zorgt voor voldoende mogelijkheden voor klanten. Mede door het opstellen van het beveiligingsplan voor horeca ondernemingen en evenementenorganisaties kan Intelligent Security voor elk risico een passende oplossing vinden door eigen kracht of een goede samenwerking met derden. De prijs van de diensten is afhankelijk van de grootte van de dienst. Het personeel bestaat grotendeels uit studenten die parttime in dienst zijn. Deze studenten zorgen voor een goed imago van de beveiligers van Intelligent Security mede door de representativiteit, proactieve benadering, communicatieve vaardigheden en het respectvol behandelen van gasten. De mogelijkheid tot het benaderen van Intelligent Security is goed maar er zijn nog mogelijkheden om dit te verbeteren. Voor het kiezen van een nieuwe locatie van het kantoor zal rekening moeten worden gehouden met de bereikbaarheid en grootte van de locatie. Voor het werven van nieuwe klanten maakt Intelligent Security voornamelijk gebruik van bestaande klanten die nieuwe bedrijven aandragen. Door de aanlevering van nieuwe klanten door bestaande klanten kan worden geconcludeerd dat er op dit moment sprake is van goed relatiebeheer. De sponsoring van de sportclubs en studentenverenigingen zorgt voor nieuwe opdrachten, dit is een erg effectieve manier en kan mogelijk nog verder worden uitgebreid in de toekomst. Doordat de (online)marketingactiviteiten door Boris worden uitgevoerd kan dit als zwakke schakel worden gezien binnen het bedrijf. Deze activiteiten kunnen meer opleveren wanneer er meer focus op komt. Google Analytics website analyse Conclusie: De websiteanalyse van Intelligent Security BV geeft een verschuiving van verkeersbronnen aan. Tot en met 25 maart was de Google CPC campagne zeer effectief. Vanaf 25 maart tot en met 12 mei blijkt dat dit minder effectief is geworden. Het direct verkeer is voor 24% een terugkerende bezoeker. Deze groep 5

7 blijft lang op de website en geeft een laag bouncepercentage. De CPC campagne heeft voor Intelligent Security BV meer directe bezoekers gecreëerd. De websiteanalyse van Intelligent Security BV toont een gemiddeld bouncepercentage. De bezoekers uit de provincie Noord-Brabant geven het laagste bouncepercentage, hoogste pagina s per bezoek en de langste bezoeksduur. Opvallende is dan ook dan de bezoekers uit Zuid-Holland in al deze factoren de slechtste scores behaald. De geografische ligging van het bedrijf speelt een grote rol. Omdat Intelligent Security al actief is in het zuiden van Gelderland (Nijmegen), zijn er meer bezoekers uit Gelderland en tonen deze gemiddelde waarden 6. Conclusie: De bezoekers gebruiken voornamelijk Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari en Android browser. Het is daarom ook van groot belang dat alle weergave op de site worden ondersteund op deze verschillende browsers. Conclusie: Van de 711 totale bezoeken, wordt de site 114 keer via een mobiel apparaat bezocht. De website van Intelligent Security BV is niet geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. De bezoekers via mobiele apparaten tonen een lager gemiddelde bezoekduur. Het bouncepercentage is het laagst op de tablet (IPad), hoog op smarthphones. Tablet gebruikers hebben toegang tot een groter scherm, zij kunnen beter overweg met een onaangepaste site. Het is voor Intelligent Security BV van belang om de site te optimaliseren voor mobiele bezoekers. Nu is 16% van de bezoekers afkomstig van een mobiel apparaat. Dit aantal zal de komende jaren stijgen. 7 Conclusie: Nadat men op de landingspagina belandt, valt er een grote groep weg. Wanneer de bezoeker verder gaat, gaat de grootste groep naar de pagina s werken bij en contact. Het blijkt dus dat er twee soorten bezoekers zijn na de 1 e interactie, werkzoekenden (72) en zakelijke gebruiker (65) De bezoekers die werk zoeken, gaan bijna allemaal verder naar de pagina om te solliciteren en voor opleidingen. Een grote groep van de zakelijke klant echter verlaat de pagina nadat de pagina contact is bezocht, van de 65 bezoekers vallen er 35 weg. De bezoekers hebben ieder hun eigen doel. Er komen meer werkzoekende op de website van Intelligent Security BV dan zakelijk klanten. De zakelijke klanten en de werkzoekende volgen over het algemeen een vast patroon wanneer zij de website bezoeken Stoner and Freeman 6

8 Sterktes en Zwaktes Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security S1. Gezonde financiële groeiende positie Financieel gezond bedrijf met een omzet van meer dan een miljoen per jaar dit in combinatie met gezonde kengetallen. Intelligent Security trekt jaarlijks een groot deel nieuwe klanten aan, jaarlijkse stijging tussen de 10 & 20 % zonder hevig gebruik van acquisitie. Tevens kan uit het klantenbestand worden geconcludeerd dat Intelligent Security niet afhankelijk is van bijvoorbeeld 2 of 3 klanten. S2. Sfeerbeveiliging Intelligent Security heeft dit concept ontwikkeld om onderscheidend vermogen te creëren en extra waarde toe te kunnen voegen. Sfeerbeveiliging wordt opgenomen in de trainingen om zo elke beveiliger gekwalificeerd te kunnen laten optreden als gastheer buiten het waarborgen van de veiligheid. De toegevoegde waarde betreft hier het leveren van sociaal & communicatief vaardig personeel. S3. Customer Relationship Hoge betrokkenheid bij de klant om een zo compleet mogelijke veiligheidsoplossing te kunnen bieden. Vanuit Tracy & Wiersma komt naar voren dat Intelligent Security de beveiligers laat aansluiten bij de verschillende opdrachten. Deze vorm van maatwerk zorgt ervoor dat de klanten de beste dienst krijgen en zodoende een lange relatie opbouwen met Intelligent Security. S4. Korte lijnen Omdat er maar 1 persoon aan de top staat, is het erg makkelijk om veranderingen met betrekking tot planning, systemen, afdelingen en nieuw personeel door te voeren. Er is geen sprake van bureaucratisch bedrijfsvoering. Z1. Geen Marketingmanager/afdeling Binnen Intelligent Security is er geen personeelslid in dienst die marketingvaardigheden bezit. Momenteel doet Boris van der Horst alle huidige marketingactiviteiten, maar hij mist kennis en capaciteiten om de functie optimaal in te vullen. Z2. Geen concrete marketing strategie Er wordt binnen Intelligent Security veel groei geproduceerd met weinig inspanningen op het gebied van marketing waardoor er niet genoeg aandacht wordt besteed aan marketing. Gevolg is dat er geen concrete marketing strategie is geformuleerd wat momenteel weinig tot geen problemen heeft opgeleverd. Implementatie van een concrete marketing strategie kan leiden tot een eventuele sterkere groei en een duidelijke doelstelling binnen de marketing afdeling. Z3. Geen doelstellingen voor online kanalen De website van Intelligent Security genereerd maandelijks weinig unieke bezoekers. Geen mogelijkheid diensten aan te schaffen op de website. De Facebook en Twitter pagina worden ingezet om de huidige werknemers te informeren en te amuseren. Uiteindelijk wordt er niet gemeten hoe effectief de inzet van de verschillende online kanalen is. Aangezien er niet wordt gemeten, kunnen er ook geen effectieve aanpassingen worden gemaakt. Z4. SEO optimaliseren (SEO concurrentie analyse) Intelligent Security BV maakt amper gebruik van de mogelijkheid om SEO te verwerken binnen de technieken van de website. De title tag en description tag zijn bijvoorbeeld niet ingevuld, worden er geen video s gebruikt en afbeeldingen hebben geen beschrijving die wordt gekoppeld aan keywords. Z5. Usability website (Usability) De website van Intelligent Security is niet vorm gegeven naar de verschillende soorten gebruikers. De site is vooral gericht richting de methodische bezoeker. Tevens wordt er geen inhoud gegeven aan de overtuigingsprincipes van Cialdini. 7

9 Antwoord op de deelvragen van de interne analyse 1)Wat is de huidige marketingstrategie van Intelligent Security? Intelligent Security maakt gebruik van een customer intimacy strategie gecombineerd met een differentiatie focus. Customer intimacy betreft hier een goede relatie met de klant creëren en onderhouden om telkens een zo volledig mogelijke veiligheidsoplossing te vinden. De inbreng van de afnemers is cruciaal om dit te kunnen realiseren waardoor er veel geïnvesteerd wordt in klanten- en personeelsrelaties. Differentiatie focus Intelligent Security is actief in de beveiligingsbranche met zet haar focus in op evenementenorganisatoren en Horecabedrijven. Deze twee strategieën sluiten goed op elkaar aan waardoor er waarde wordt toegevoegd voor afnemer. 2) Hoe heeft Intelligent Security de marketingmix ingedeeld? De concentratie van klanten ligt voornamelijk in Noord-Brabant, Intelligent security probeert hierdoor ook haar personeel uit dit gebied te halen om eventuele reiskosten te drukken. Prijs is moeilijk te plaatsen gezien dit altijd afhangt van hoe groot de dienst betreft. In sommige gevallen (Lowlands) moet Intelligent Security zelfs aan samenwerkingsverband aangaan omdat ze over te weinig beveiligers beschikt. Promotie vindt plaats op basis van direct contact, indien er problemen voordoen is het zeer gemakkelijk voor de klant om met het management in contact te komen om een passende oplossing te vinden. Product Door de verschillende diensten die Intelligent Security BV aanbiedt is het mogelijk om aan alle wensen van de klant te kunnen voldoen, evenementenbeveiliging, horecabeveiliging, hondenbeveiliging en lucht surveillance. 3) Welke Online Marketing strategie wordt er toegepast bij Intelligent Security? Momenteel geen concrete marketing strategie, er wordt gebruik gemaakt van Google adwords en social media. Echte doelstellingen en eventuele uitbreidingen/investeringen zijn niet op papier gezet. Er is ook niemand in het bedrijf aanwezig die marketingvaardigheden bezit en dit kan uitwerken. 4) Hoe effectief is het gebruik van digitale kanalen bij de gekozen Marketing Strategie? Intelligent Security maakt geen effectief gebruik van de gekozen digitale kanalen, volgens Chaffey. De website is er niet op gericht om de diensten van Intelligent Security te verkopen, er is geen sprake van een speciale online korting of überhaupt de mogelijkheid om online te bestellen. Daarnaast bied de website geen extra s voor de klanten van Intelligent Security, er wordt geen mogelijkheid geboden om in dialoog te gaan. Door het gebrek aan communicatie, weet Intelligent Security niet hoe zij moet inspringen in de online behoeften van haar klanten. Ook zorgt het gebrek van effectief gebruik van de digitale kanalen voor een zwakke merkbeleving op online platformen rondom Intelligent Security. De aanwezigheid op social media is gericht op de werknemers van het bedrijf en niet op de zakelijke markt. Er is nooit getoetst hoeveel de online kanalen opbrengen voor Intelligent Security in de vorm van opbrengsten. Er worden geen analyses uitgevoerd of dat klanten gebruik maken van de online kanalen en in hoeverre deze hebben bijgedragen aan de uiteindelijke afgenomen diensten. 5) Hoe ziet Intelligent Security intern uit en tot welke middelen beschikken zij om online marketing tools rendabel in te zetten? Intelligent Security is een snel groeiend bedrijf dat in 2005 is opgericht met vier medewerkers en inmiddels is gegroeid tot een professioneel bedrijf met meer dan 100 medewerkers. Tegenwoordig produceert Intelligent Security een omzet van meer dan een miljoen euro per jaar. Het marketing aspect van het bedrijf is vooral op het online gebied nog erg mager. De wil om hierin te investeren is duidelijk gemaakt en de 1 e stap is genomen. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van social media en google adwords. De middelen evenals de nood om verder te investeren in het online aspect zijn kortom meer dan voldoende. 8

10 Afnemersanalyse Conclusie Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Veel afnemers zijn bekend met het online kanaal van Intelligent Security BV. Uit het onderzoek is gebleken dat veel bedrijven via referenties bij Intelligent Security BV terecht zijn gekomen en een kleiner gedeelte via zoekmachines. De klanten geven aan dat zij bekend zijn met de Social media kanalen van het bedrijf en dat zij hierdoor op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Intelligent Security BV. Voor de klanten zijn de belangrijkste redenen voor het kiezen van het bedrijf referenties en de prijs zijn. KOOP-beslissingsproces 8 Conclusie Intelligent Security BV sluit niet op het KOOP-beslissingsproces aan van haar afnemers. Zodra de afnemers via Google zoekt naar beveiligingsbedrijven, komt Intelligent Security BV niet naar voren inde organische zoekopdracht. Dit komt door de zwakke SEO. Wanneer evenementenorganisatoren op de website komen van Intelligent Security BV, worden zij niet overtuigd. Dit komt door de zwakke vorm van Usability die de website heeft. Maar ook het feit dat er geen referenties worden weergegeven via de website. Aangezien referenties onder andere bepalen of dat de aankoopbeslissing wordt gemaakt. Aangezien Intelligent Security BV haar kanalen niet heeft ingericht aan het KOOP-beslissingsproces van haar afnemers, verliest Intelligent Security BV wellicht nieuwe klanten. Het is belangrijk dat Intelligent Security BV goed kijkt hoe de evenementen organisatoren dit proces doorlopen en de kanalen hier op inricht. Ander verliest Intelligent Security BV klanten aan haar concurrenten. Bedrijfstak analyse 5 krachten Porter Conclusie: Na analyse van de vijf kracht blijkt dat de beveiligingsbranche een aantrekkelijke markt is. Geen tot weinig last van substituten, nieuwe toetreders en leveranciers. De macht van de afnemers ligt hoger, twee plussen gegeven op basis van macht van afnemers m.b.t. Evenementenorganisatoren. De horeca afnemers hebben beduidend minder macht dan de evenementenafnemers, dit voornamelijk vanwege de vaste contracten. Evenementenafnemers komen tot stand d.m.v. een eenmalig contract. Veel concurrentie binnen de markt, Intelligent Security dient hoogwaardige kwaliteit te blijven leveren om geen klanten te verliezen en een solide referentiebestand te waarborgen. 8 Enquête resultaten 9

11 Concurrentie analyse Keyword conclusie Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Intelligent Security kan zich het beste kan richten op de termen: evenementen beveilging en de variaties hierop. Daarnaast kunnen de zoektermen beveiliging bedrijven en horeca security ook een worden gebruikt om meer bezoekers binnen te halen. SEO On Page Checklist conclusie Intelligent Security maakt amper gebruik van de technische mogelijkheden om de website effectief te laten bijdragen aan SEO. Er worden geen keywords in de title en description tag gebruikt. Tevens hebben de afbeeldingen geen brontekst met een keywoord. Het enige wat wordt gebruikt zijn headers. De website heeft dezelfde autoriteit qua leeftijd dan de concurrenten Isa Security en Profi Sec. De website is wel de snelste website. Net als bij alle andere websites, zijn er geen 404 meldingen aanwezig. SEO Off Page Checklist conclusie Intelligent Security heeft meer inkomende links dan Profi Sec en Alpha Security. De relevante inkomende links komen vooral uit vak gerelateerde websites, zoals beveiligingskleding. Net als de andere websites, is Intelligent Security niet traceerbaar via social mention. Maar ze zijn actief op Facebook, Twitter en Linkedin. Ook zijn ze te vinden via Google Maps. De Off Page SEO voor Intelligent Security scoort even hoog als die van Profi Sec en Isa Security. SEO Conclusie Intelligent Security BV is niet goed bezig als het op SEO optimalisatie aankomt ten opzichte van haar concurrenten. Er wordt geen keyword gebruikt voor de Title tag en de Description tag. Terwijl Alpha Security dit wel heel goed aangepakt. Dit is veroorzaakt een slechte positie ten opzicht van Alpha Security in de google zoekopdracht lijst. Intelligent Security BV maakt geen gebruik van video s, maar wel van afbeeldingen. Er wordt geen gebruik gemaakt van keywords in de omschrijving van de afbeelding. De inkomende links zijn voor Intelligent Security zwak, omdat er weinig inkomende links zijn en er zijn maar een paar relevante links. Dit is zwak, in vergelijking met ISA Security, die meer dan 9000 inkomende links heeft. Intelligent Security scoort zwak in SEO optimalisatie. Ze maken geen gebruik van de aanwezige techniek om keywords te koppelen aan bijvoorbeeld Headers of Titles. Ook het lage aantal inkomende links zorgt voor een zwakke positie. Daarom zal Intelligent Security BV in de organische zoekresultaten niet ver boven aan komen, zelfs niet op de eerste pagina bij relevante zoekopdrachten. Evenementen organisatoren die zoeken via Google zullen dan ook niet organisch terechtkomen bij Intelligent Security BV 9. Intelligent Security BV loopt nieuwe klanten mis. 9 Uitkomst Enquête 10

12 Social Media Analyse Facebook analyse Conclusie ISA Security: Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security De Facebookpagina van ISA Security is voor zakelijk gebruik. De klanten en de leads worden geïnformeerd wat er speelt rondom ISA Security. Ook worden er referenties gedeeld van tevreden klanten. De berichten die worden geplaatst onder de mededelingen, worden door ISA Security bevestigd met een antwoord. De Facebookpagina zal de effectiviteit van de gebruikt online kanalen van ISA Security verhogen. Conclusie Profi-Sec: De Facebookpagina van Profi-Sec wordt ingezet voor zakelijk gebruik. De 2 soorten berichten moeten de medewerkers, klanten en leads op de hoogte stellen wat er speelt rondom Profi-Sec. De toon van de berichtgeving is eenvoudig en sober. Er wordt niet gestuurd richting conversatie, alleen zenden van berichten. De Facebookpagina van Profi-Sec zal bijna nit bijdragen aan een verhoogde effectiviteit van de ingeschakelde online kanalen. Conclusie Intelligent Security: Intelligent Security BV gebruikt Facebook voor een ander doel dan haar concurrenten. Alpha Security wordt hier niet bij betrokken, vanwege het ontbreken van Social Media. De concurrenten van Intelligent Security BV gebruiken Facebook als kanaal voor communicatie richting klanten en leads. Terwijl Intelligent Security BV haar Facebook pagina gebruikt om haar medewerkers te informeren en vacatures in te vullen. ISA Security maakt effectief gebruik van Facebook, maar wel met andere doelstellingen. Zij informeren klanten en leads en plaatsen referenties, waarbij referenties voor veel afnemers belangrijk zijn voor de keuze van beveiligingsbedrijf 10 Het verschil in doel voor het gebruik van Facebook, maakt het moeilijk om de concurrenten met Intelligent Security BV te vergelijken. Intelligent Security BV heeft voor haar doelstellingen een effectieve Facebookpagina opgezet. Ze rekruteren nieuwe werknemers en verschaffen informatie via Facebook. Tevens hebben ze het hoogste aantal Likes ten opzichte van alle concurrenten. Zowel Intelligent Security BV als ISA Security zetten Facebook op een effectieve manier in, ieder met andere doelstellingen. Twitter Conclusie: Intelligent Security BV heeft er duidelijk voor gekozen om de een informele toon te gebruiken op Twitter, wat past bij de cultuur van Intelligent Security BV. Ze posten Tweets die een duidelijk beeld geven wat er speelt rondom Intelligent Security BV, gericht op de zakelijke gebruiker. 10 Resultaten Enquête Afnemers Intelligent Security BV 11

13 Intelligent Security BV heeft ten opzichte van haar concurrenten het meest effectieve Twitter kanaal. Alpha Security en ISA Security zijn niet actief op Twitter. Profi Sec heeft sinds 23 november 2011 geen nieuwe tweets geplaats. De Tweets die ze hadden geplaatst waren gericht op het invullen van vacatures. Dat Intelligent Security BV het meest effectief gebruik maakt van Twitter, betekent Twitter helpt om nieuwe klanten te werven. De Tweets van Intelligent Security BV zijn van informatieve aard en dragen niet bij om nieuwe klanten te werven. Ze dragen bij aan de beleving van de huidige klantenkring. Usability Conclusie: Intelligent Security BV zet op dit moment alleen het overtuigingsprincipe van autoriteit in. Maar aan de overige overtuigingsprincipes wordt geen inhoud gegeven. De principes van sympathie, sociaal bewijs en consistentie kunnen worden ingezet met kleine aanpassingen en toevoegingen op de website. Het zal voor Intelligent Security BV niet makkelijk zijn, wellicht onmogelijk, om in te spelen op schaarste en wederkerigheid via de website. Wanneer de website van Intelligent Security BV op basis van de overtuigingsprincipes van Cialdini vergeleken wordt met de websites van de concurrenten scoort het slechter op bijna alle punten, hier is verbetering mogelijk. Benchmark Conclusie Vanuit de benchmark komt naar voren dat Intelligent Security BV het beste scoort op het gebruik van Social Media ten opzichte van haar concurrenten. Alpha Security is niet vertegenwoordigd op de Social Media kanalen. Profi Sec is zowel actief op Twitter als Facebook, maar vanuit de Social Media analyse blijkt dat deze kanalen niet effectief worden ingezet door Profi Sec. ISA Security is alleen vertegenwoordigd op Facebook, maar gebruikt Facebook als enige om een zakelijke doelgroep te benaderen. Alleen Intelligent Security BV maakt effectief gebruik van Twitter en Facebook, zij komen in contact met de doelgroepen die zij willen benaderen via de kanalen. Via Facebook komen zij in contact met werknemers en werkzoekende. Via Twitter brengen zij de zakelijke doelgroep op de hoogte wat er speelt rondom Intelligent Security BV. De inzet van Social Media door Intelligent Security BV is het meest effectief, maar zal met de huidige doelstelling en gebruik niet bijdragen om meer leads te genereren. Het gebruik van SEO wordt het beste gedaan door Alpha Security. Zij gebruiken als enige relevante keywords in de Description, Title en Headers. Intelligent Security maakt amper gebruik van de mogelijkheid om SEO te verwerken binnen de technieken van de website. Zo wordt er geen keyword gebruikt voor de Title tag en de Description tag. De inkomende links zijn voor Intelligent Security zwak, omdat er weinig inkomende links zijn en er zijn maar een paar relevante links. Wat Intelligent Security wel goed doet, is de snelle laadtijd van de website. 12

14 Intelligent Security heeft de snelste website van de 4 geanalyseerde bedrijven. Dit zorgt voor een verhoogde vindbaarheid. Daarnaast heeft de website een logische URL en bestaat de website bijna even lang als de oudste website van de 4 websites, maar 1 maand verschil. Uiteindelijk kunnen we stellen dat Intelligent Security haar SEO niet goed inzet. Daarom zal Intelligent Security BV in de organische zoekresultaten niet ver boven aan komen, wellicht niet op de eerste pagina. Er is een zoekvolume van ongeveer op evenementen beveiliging en op beveiliging. Het organisch verkeer vanuit google richting de website van Intelligent Security BV bedraagt 90 bezoekers. Hieruit komt de conclusie dat de SEO van Intelligent Security een zwakte is. Op het gebied van Usability scoort Intelligent Security BV slecht. Omdat de concurrenten ook slecht scoren op de Usability, is er maar een klein verschil. Alpha Security scoort het beste, dit komt doordat zij op basis van wederkerigheid, sociaal bewijs en sympathie positief scoren waar de concurrenten hier negatief scoren. ISA security en Profi-sec scoren beide slecht op alle punten behalve autoriteit, zij scoren hoger op autoriteit doordat zij veel badges gebruiken met keurmerken en branchelogos. Intelligent Security BV en haar concurrenten scoren allen slecht op basis van wederkerigheid en schaarste, dit is ook erg lastig om in deze branche op deze overtuigingsprincipes in te spelen. Alle websites van de bedrijven wordt ingespeeld op de Methodische bezoeker, er worden lange omschrijvingen gegeven van de diensten die zij aanbieden en wat de mogelijkheden zijn. Door op alle typen bezoekers in te spelen kan Intelligent Security zich onderscheiden van de concurrenten. Uiteindelijk kunnen we stellen dat Intelligent Security BV in de benchmark minder dan Alpha Security scoort en gelijk scoort met ISA Security. Profi Sec scoort het laagst van alle concurrenten. Ze hebben de laagste scores op SEO en Usability ten opzichte van de concurrenten. Alleen op Social Media is Intelligent Security BV beter vertegenwoordigd, maar de Social Media kanalen helpen niet om meer evenementen organisatoren te werven. De doelgroepen die Intelligent Security BV via de Social Media kanalen probeert te bereiken zijn namelijk (nieuwe)werknemers en bestaande klanten. 13

15 Stoner en Freeman Conclusie: Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security De daling van de gemiddelde besteding binnen horeca tegen een explosieve groei in evenementen geeft kansen weer. Nadelig is het feit dat het moeilijk is vaste contracten te realiseren bij evenementenorganisatoren. De aanhoudende economische recessie geeft bereidingen weer in de vorm van bezuinigingen die doorgevoerd worden op het gebied van beveiliging. Kansen bestaan op het gebied van mobiel internet. 6 op de 10 internetgebruikers maken gebruik van mobiel internet. Deze doelgroep is vaak op zoek naar specifieke informatie die snel en gemakkelijk dient te worden gevonden. Momenteel beschikt de website van Intelligent Security niet over een mobiele variant, dit is een zwakte die moet worden aangepakt. Bedreiging m.b.t. technologische/politieke factoren vloeit voort uit de nieuwe cookies wetgeving. Deze wet verplicht websites toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze cookies zijn belangrijk voor websites als die van Intelligent Security om te kunnen achterhalen hoe de bezoekers door de website navigeren. Momenteel heeft Intelligent Security deze wetgeving nog niet in haar website geïmplementeerd. Dit kan leiden tot een waarschuwing en/of boete. Er wordt een toename geconstateerd binnen horeca en evenementen van Oost-Europese bezoekers. Deze ontwikkeling geeft kansen weer hier op in te spelen door middel van aangepaste communicatie. Gehoorschade is een aspect die steeds meer aandacht krijgt binnen horeca en evenementen. Preventieve maatregelen kunnen hier als kans worden beschouwd. 14

16 Kansen en Bedreigingen Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security K1. Groei evenementen (S&F) Sinds 2002 t/m 2011 zijn de evenementen gegroeid in omzet met maar liefst 68% tot een bedrag van 137 miljoen euro ondanks de economische recessie. Dit biedt kansen voor Intelligent Security BV i.v.m. uitbreidingen van evenementen, de bezoekersaantallen stijgen, wat resulteert in meer beveiligers. K2. Toename in mobiel internet (S&F) In 2012 zijn er 12,4 miljoen internetgebruikers in Nederland. Er vindt momenteel een kenmerkende groei plaats in het mobiel internetgebruik. 6 op de 10 internetgebruikers maken in 2012 gebruik van mobiel internet. Kansen op het gebied van de juiste content aan de juiste gebruiker op het juiste moment te verbinden. Grotere doelgroep kan middels mobiel internet worden bereikt. Intelligent Security heeft momenteel nog geen mobiele website. K3. (Promotie d.m.v.) Social media (S&F) Social media is uitgegroeid tot een van de belangrijkste manieren van communiceren. Adverteren via social media is in opkomst. Voordelen zijn: lage kosten, groot bereik, hoge scores in zoekmachines en actueel. B1. Interne Concurrentie (5 krachten Porter) Hoge concurrentie intensiteit, veel concurrenten die dezelfde diensten aanbieden en gebruik maken van dezelfde online kanalen. Daarnaast zijn er een bepaald aantal concurrenten die over meer capaciteiten, zoals personeel, klanten bestand en ervaringen, beschikken dan Intelligent Security B2. Economische crisis (S&F) Door de aanhoudende crisis wordt er minder uitgegeven in horecagelegenheden. Tevens lopen de bezoekersaantallen terug, gevolg is dat er vooral binnen horeca bezuinigd wordt. Bezuinigingen vinden ook plaats op het gebied van beveiliging; vervanging door goedkoper bedrijf, minder personeel en minder uren inzetten. B3. Cookies wet (S&F) Door de invoering van de nieuwe cookies wet is het verplicht bezoekers op websites toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Doordat bezoekers nu mogelijkheid hebben cookies te weigeren, kunnen belangrijke gegevens niet worden verzameld. Indien er niet wordt voldaan aan de regels van deze nieuwe wetgeving kan er een waarschuwing en/of boete worden gegeven door de OPTA. Intelligent Security heeft momenteel deze wetgeving niet in haar website geïmplementeerd. 15

17 Antwoord op de deelvragen van de externe analyse 1)Welke concurrenten zijn er actief op de Noord-Brabantse markt van beveiliging van evenementen? Op de Noord-Brabantse markt van beveiliging van evenementen zijn de volgende bedrijven de grootste concurrenten van Intelligent Security; Profi Sec, Isa Security, Alpha Security, Quso, Avdd, Facilicom, BK Beveiliging en EBM Security 2)Hoe effectief gebruiken de concurrenten hun digitale kanalen? Geen enkele concurrent is op dit moment bezig met het effectief inrichten van hun digitale kanalen, blijkt uit de SEO analyse. De bedrijven scoren slecht en hebben hun online kanalen niet effectief ingericht. Wel komt er vanuit de benchmark naar voren dat Intelligent Security en Isa Security het beste gebruik maken van de SEO mogelijkheden. Intelligent Security maakt amper gebruik van de mogelijkheid om SEO te verwerken binnen de technieken van de website. Zo wordt er geen keyword gebruikt voor de title tag en de description tag. Terwijl Alpha Security dit wel heel goed aangepakt. Isa Security en Profi Sec zijn beide er niet in geslaagd SEO te verwerken binnen de technieken van de website. 3)Wie zijn onze afnemers? De grootste afnemers van beveiliging van evenementen zijn: Stichting De kloontjes, Stichting Wish Outdoor, VBA Events, Willem II, NEC, Lokaal 7, Stichting Eur Kampioenschappen lacrosse 2012, So What Festival, Stichting Zesdaagse van Brabant, Pleasure Sounds VOF, UVT, Stichting Horeca Ginneken, Stichting Eve, Gein op t Plein, De Leerfabriek, Festival van het Levenslied, Secretariaat ijsplein Tilburg, Stichting Meimarkt, Wattzat Udenhout, Vereniging Plus Est Bibendum, Olympus Voetbalkantine, Cafe Koosje, Stichting Dwars door de reeshof, Stichting Pleinfestival. 11 4) Hoe doorlopen de afnemers het aankoop proces? De afnemers zoeken via referenties en Google. De keuze van bedrijf wordt gemaakt a.d.h.v. enkele factoren, waar prijs en referenties het belangrijkste zijn voor de afnemers. Intelligent Security BV sluit niet op het KOOP-beslissingsproces aan van haar afnemers. Zodra de afnemers via Google zoekt naar beveiligingsbedrijven, komt Intelligent Security BV niet naar voren inde organische zoekopdracht. Dit komt door de zwakke SEO. Wanneer evenementenorganisatoren op de website komen van Intelligent Security BV, worden zij niet overtuigd. Dit komt door de zwakke vorm van Usability die de website heeft. Maar ook het feit dat er geen referenties worden weergegeven via de website. Aangezien referenties onder andere bepalen of dat de aankoopbeslissing wordt gemaakt. 5) Hoe ziet de Noord-Brabantse bedrijfstak van beveiliging van evenementen eruit? De beveiligingsbranche is een aantrekkelijke markt. Geen tot weinig last van substituten, nieuwe toetreders en leveranciers. De macht van de afnemers ligt hoger, twee plussen gegeven op basis van macht van afnemers m.b.t. Evenementenorganisatoren. De horeca afnemers hebben beduidend minder macht dan de evenementenafnemers, dit voornamelijk vanwege de vaste contracten. Evenementenafnemers komen tot stand d.m.v. een eenmalig contract. Veel concurrentie binnen de markt, Intelligent Security dient hoogwaardige kwaliteit te blijven leveren om geen klanten te verliezen en een solide referentiebestand te waarborgen. 11 Bron: Jaarverslag Intelligent Security

18 SWOT analyse Conclusie: Combinatie van financiële gezondheid, sfeerbeveiliging en customer relationship zorgen voor het benodigde onderscheidend vermogen om succesvol te blijven binnen de beveiligingsmarkt. Indien deze sterktes aangehouden worden zal dit te goede komen betreffende de continuïteit van Intelligent Security. Flink aantal zorgwekkende zwaktes binnen Intelligent Security; geen marketingmanager/afdeling, geen concrete marketing strategie, geen doelstellingen voor online kanalen, SEO en Usability wordt niet voldoende op ingespeeld. Deze zwaktes zorgen voor een lastige situatie die kan leiden tot klantverlies en gebrek aan overzicht binnen de organisatie. Deze zwaktes zullen moeten worden aangepakt om schade te voorkomen. Binnen de markt van Intelligent Security zijn volop kansen waarop ingespeeld kunnen worden; groei van evenementen, toename in mobiel internet, (promotie d.m.v.) social media. Er zal een sterke focus gelegd moeten worden op evenementen gezien de explosieve groei tegenover een daling in omzet/afzet in horeca. Mobiel internet en social media moet verder in geïnvesteerd worden om de online kanalen van Intelligent Security te versterken. Bedreigingen binnen de beveiligingsmarkt laten zien dat er maatregelen dienen getroffen te worden. De hoge concurrentie intensiteit binnen de beveiligingsmarkt geeft reden tot actie. Intelligent Security kan mogelijk klanten verliezen indien hier niet voldoende om wordt ingespeeld. De aanhoudende economische crisis heeft geleidt tot bezuinigingen binnen de horecabranche. Gezien dit een groot deel van de klanten van Intelligent Security betreft kan dit leiden tot omzet- en klantverlies. Horecaondernemers kunnen kiezen voor goedkopere beveiliging of minder gebruik maken van Intelligent Security. De nieuwe cookies wetgeving is momenteel niet bij Intelligent Security geïmplementeerd, dit kan leiden tot een waarschuwing en/of boete van de OPTA. De cookies wet maakt het lastiger belangrijke (website) bezoekers gegevens te analyseren. 17

19 Confrontatiematrix Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Confrontatiematrix Intelligent Security BV Sterktes Zwaktes S 1: Sterke financiële groeiende positie. S 2: Onderscheidend door service oplossingen (T&W Customer intemicy) S 3:Sfeerbeveiliging als unieke dienst. Z 1:Geen Marketingmanager, afdeling en strategie. Z 2: Zwakke implementatie van SEO. Z 3: Usability Niet voldoende geïmplementeerd. Kansen k 1: Groeiende markt evenementen K 2: Toename in mobiel internet K 3: Toename in Social Media Bedreigingen B 1: Interne concurrentie B 2:Economische crisis B 3: Cookies wet

20 Strategische opties Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Optie1: S1 + S2 + S3 + K1 + K3 Autonome groei strategie van Ansoff Dienstontwikkeling We hebben gekozen voor interne groei voor het bedrijf. Voor de interne groei moet gekeken worden naar de financiële positie, onderscheidend vermogen door service en efficiency oplossingen en de behoefte van de klant om totaal oplossingen te bieden. Communicatieoptimalisatie richting de afnemer, denk hierbij aan testimonials en klantervaringen die je kan weergegeven op een online platform zoals social media en/of website. Uit de analyses is gebleken dat de verschillende evenementen organisatoren steeds vaker een totaaloplossing zoeken die hun behoefte aan service en sfeer invullen. De diensten moeten een totaaloplossing brengen die ervoor zorgen dat veiligheid wordt gewaarborgd en de sfeer ook. Deze kans kan door Intelligent Security BV. worden ingevuld door middel van hun sterktes, maatwerk (T&W en Porter) en sfeerbeveiliging. Hier moet Intelligent Security BV zich differentiëren, omdat afnemers bij Intelligent Security BV zullen kopen vanwege een goede service en totale oplossingen. Op deze manier kan Intelligent Security BV. De concurrentie voor zijn en de klanten voor zich te winnen en meer omzet te genereren. Intelligent Security BV. kan door het maatwerk precies inspelen op de behoeften van de verschillende evenementen organisatoren. Door de sterke financiële positie hebben zij de middelen om hierop in te spelen, diensten verder te ontwikkelen en via social media te presenteren, naar de passende oplossing die de afnemer zoekt. Onderzoeksprobleemstelling De online marketing tools social media en de website geven de juiste invulling om een totaaloplossing voor de afnemer in kaart te brengen. De resultaten betrekkende onze enquête geven weer dat afnemer hoge waarde hechten aan totaaloplossingen en eerdere klantervaringen. De keuze voor een beveiligingsbedrijf wordt onder andere gemaakt op basis van deze 2 aspecten. Door de invulling van deze aspecten zal dit resulteren in groei van acquisitie, klanttevredenheid en klantenbestand. Wanneer toekomstige afnemers de website bezoeken kunnen ze met de weergave van de klantervaring de bezoeker vasthouden, Interest action. Dit moet een groei in evenementen weergeven van minimaal 10% meer evenementen t.o.v. het 4 e kwartaal in Optie 2: K2 + K3 + Z1 + Z2 + Z3 + B1 Verdedigingsstrategie van Ansoff Achterwaartse integratie Intelligent Security BV. Heeft geen invulling gegeven aan de tak marketing. Er is geen marketingmanager, geen marketing afdeling en er is geen strategie. Tevens is er een slechte invulling van SEO en Usability. Door de toename in mobiel internet en Social Media zal Intelligent Security BV. zich sterk moeten maken op deze online aspecten, iets wat ze nu niet tot weinig actief mee bezig zijn. Er zou een achterstand t.o.v. de concurrenten kunnen ontstaan. Als Intelligent Security BV. de marketing, inclusief SEO en Usability, zelf zou implementeren, kan Intelligent Security BV. een voorsprong behalen op de concurrenten. Door invullingen te geven aan de tak Marketing, zal dit kansen geven om via de groeiende online kanalen hoger bereik te creëren, wat uiteindelijk meer omzet zal genereren. Onderzoeksprobleemstelling Optimalisatie en correcte implementatie van de online marketing tools SEO en Usability zal ertoe leiden dat Intelligent Security meer evenementenorganisatoren zal binnenhalen middels online kanalen. SEO en Usability geven bij de juiste invulling inzicht in de online wensen en behoeften van haar (potentiele) afnemers. Waar vervolgens op kan worden ingespeeld om klanttevredenheid te verhogen. Om de 10% te kunnen realiseren is het nodig het bereik te vergroten. Dit is mogelijk door invulling te geven aan de 19

21 marketingafdeling. Momenteel is er geen marketingmanager/afdeling/strategie. Wanneer hierin geïnvesteerd wordt zal het bereik worden verhoogd. Optie3: S1 + S3 + B1 + B2 + K1 Autonome groei strategie van Ansoff Marktpenetratie We hebben gekozen voor interne groei voor het bedrijf. Voor de interne groei moet gekeken worden naar de financiële positie, onderscheidend product en de groeiende markt van evenementen. De ontwikkeling van de vraag naar een totaal oplossing voor de klant is een kans waar zeer zeker gekeken moet worden. Gezien de economische crisis is het noodzakelijk om je te richten op de meest financieel aantrekkelijke markt. Daarom moet Intelligent Security BV. zich differentiëren. In het geval van Intelligent Security BV. betreft dit de evenementenbranche. Tevens bevind de Horeca branche zich in negatieve conjunctuur. Wanneer Intelligent Security BV. zich richt op de evenementenorganisatoren, kan Intelligent Security BV. een groter marktaandeel behalen t.o.v. haar concurrenten. Onderzoeksprobleemstelling Wanneer Intelligent Security BV differentiatie toepast en zich alleen zal richten op de groeiende markt van evenementen, kunnen zij zich als specialist aanbieden. Intelligent Security BV wordt de beveiligingsspecialist op het gebied van evenementen in de regio Noord-Brabant. Met de sterke financiële middelen en het specialisme, kan Intelligent Security BV haar marktaandeel in de markt van evenementen laten groeien en zo 10% meer evenementen werven via digitale kanalen. SFA analyse Suitability Vanuit de 3 opties die naar voren komen, dienstontwikkeling, achterwaartse integratie en marktpenetratie, is achterwaartse integratie het meest geschikt. Deze optie zal het centraal probleem het beste oplossen. Het implementeren van SEO en Usability optimalisatie draagt het beste bij om 10% meer evenementen te werven via online kanalen in Feasability: Van alle opties, is achterwaartse integratie het beste uit te voeren. Intelligent Security BV heeft de financiële middelen om te investeren in SEO en Usability optimalisatie. Organisatorisch en Technisch beschikt Intelligent Security BV niet over het personeel en kennis om dit te implementeren. Dit probleem wordt verholpen door hun huidige online marketingbureau, Hashtagmedia. Zij hebben de expertise om invulling te geven aan de marketing voor Intelligent Security BV. De externe invulling van de marketing, maakt het dat de optie, achterwaartse integratie, het beste uitvoerbaar is. Acceptability:. De aanvaardbaarheid van optie 2 scoort ook het hoogst. Wanneer Intelligent Security BV achterwaartse integratie implementeert, zal er binnen het bedrijf weinig veranderen t.o.v. de aandeelhouders, klanten en andere stakeholders. Er worden externe experts ingehuurd en de huidige bedrijfsvoering ondergaat geen veranderingen. Strategiebepaling De strategie die volgens ons onderzoek de probleemstelling zal oplossen, is de verdedigingsstrategie van Ansoff, achterwaartse integratie. Investeren in een externe partij, Hashtagmedia, die de marketing zal invullen voor Intelligent Security BV. De marketing wordt ingevuld in de vorm van Usability optimalisatie, SEO en het creëren van een mobiele site. 20

22 Implementatieplan Gedefinieerde KPI s Kritieke Prestatie-indicator. Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security SEO Click-through ratio Search Volume / Actual Volume = CTR % Keyword ranking rank de keywords van Bezoekers via organische en betaalde zoekopdrachten Totaal aantal bezoekers / Organic search Usability Bezoekersstroom hoe verlopen de bezoeken van de bezoekers. Bezoekduur hoe lang blijven de bezoekers op de website Klikratio headers/sliders Aantal bezoekers/kliks Plan van aanpak Usability De website van Intelligent Security BV heeft een informatieve functie. De huidige website van Intelligent Security BV geeft geen voldoening aan de 4 verschillende type bezoekers uit de Myer Briggs Type Indicator. Door op alle soorten bezoekers volgens de MBTI in te spelen kan het bedrijf meer bezoekers converteren tot klanten. Op dit moment is de website alleen op de Methodische bezoeker gericht. Intelligent Security BV moet de website aanpassen om ook de competitieve, spontane en humanistische bezoeker aan te spreken. Om de competitieve bezoeker te overtuigen; is een lijst met de meerwaarde van Intelligent Security BV nodig, zoals op de website van Zekur. In de lijst komt overzichtelijk naar voren wat Intelligent Security BV kan bieden aan de bezoeker. Om de spontane en humanistische bezoeker te overtuigen, is het handig om sliders weer te geven betreft de verschillende diensten die Intelligent Security BV aanbied, zoals bij Kiemer. Deze slider geeft een beeld van de beveiligers, de contactpersonen en de werkzaamheden van Intelligent Security BV. Intelligent Security BV zet op dit moment alleen het overtuigingsprincipe van autoriteit in. Maar aan de overige overtuigingsprincipes wordt geen inhoud gegeven. De principes van sympathie en sociaal bewijs en consistentie kunnen worden ingezet met kleine aanpassingen en toevoegingen op de website. Door klantervaringen weer te geven op de website, zal Intelligent Security BV beter aansluiten bij het KOOPbeslissingsproces. De effectiviteit van deze veranderingen worden gemeten met Google Analytics, met A B metingen. Vanuit de analyses worden aanpassingen gemaakt, zoals andere vormgeving van sliders, weergave van klantervaringen en positioneringen van verschillende aspecten. SEO Intelligent Security BV scoort zwak in SEO optimalisatie. Ze maken geen gebruik van de aanwezige techniek om keywords te koppelen. 21

23 De experts van Hashtagmedia moeten er voor zorgen dat Intelligent Security BV hoger in de zoeklijst komt bij organische zoekopdrachten. Hashtagmedia moet keywords implementeren aan: Pagina naam, Title tag, Description tag, Anchor tekst, Headings, Afbeeldingen eventuele Video s. Deze keywords zijn verkregen uit de Google Analytics analyse. Daarnaast worden de Google Analytics per kwartaal geanalyseerd. Vanuit deze analyses worden de keywords aangescherpt en de Tags bijgewerkt. Zodoende sluit de SEO van de site van Intelligent Security BV steeds beter bij het KOOP-beslissingsproces van de evenementenorganisatoren. Mobiele website De mobiele website wordt gemaakt wanneer de huidige website is aangepast, zowel op Usability en SEO. De mobiele website wordt het hele jaar bijgehouden, content wordt aangepast zodat deze beter overkomt op mobiele websites. Tevens moet ook de Usability van de worden getest met A B tests. Budget jaar omzet kosten CF = omzet-kosten Factor NCW in jaar , ,7 0, , , ,13 0, , , , , , , , , , , , , ,95 Totale opbrengsten ,61 Investering 4.100,00 Opbrengsten minus investering ,61 Recht Internetrecht Intelligent Security BV Cookiewetgeving 12 Sinds 5 juli 2012 is de cookiewetgeving van kracht in Nederland. Dit houdt in dat bedrijven verplicht zijn om toestemming te vragen aan de bezoeker of hij/zij akkoord gaat met het verzamelen van gegevens. Er

24 zijn 2 verschillende soorten cookies, er zijn cookies die persoonlijke gegevens onthouden om de bezoeker te ondersteunen tijdens het bezoek op de website en er zijn cookies die surf en zoekgedrag bijhouden. De cookies die surf en zoekgedrag bijhouden kunnen eventueel tegen betaling aan derden worden verkocht. Intelligent Security BV maakt gebruik van het programma Google Analytics. Dit programma houdt statistieken bij van de bezoekers over het surf en zoekgedrag. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden maar worden gebruikt voor mogelijke verbetering van de website. In de huidige situatie zal toestemming moeten worden gevraagd aan de bezoeker, hiervan is op dit moment geen sprake. In de huidige politieke situatie is sprake van een mogelijke versoepeling van de cookiewet. De versoepeling is voor websites van toepassing die geen inbreuk maken op de privacy gegevens van de bezoekers. Facebook Door de facebookpagina van Intelligent Security BV te liken kan het bedrijf gegevens verzamelen die privacy gevoelig zijn van de gebruiker. De gebruiker gaat met deze voorwaarden akkoord wanneer hij/zij een profiel heeft aangemaakt. Zet of drukfouten Op de website van Intelligent Security BV staan geen prijzen of bedragen vermeld waardoor hierin geen fouten kunnen worden gemaakt. Planning Planning Usability De website van Intelligent Security is niet vorm gegeven naar de verschillende soorten gebruikers. De site is vooral gericht richting de methodische bezoeker. De zwakke vorm van Usability zorgt ervoor dat bijna de helft van de afnemers niet voldoende wordt overtuigd om daadwerkelijk een dienst af te nemen. Uit optie 2 komt naar voren dat o.a. usability beter zal moeten worden geïmplementeerd. De kosten hiervoor bedragen 2.300,- bestaande uit 20 uren tegen 65,- en een éénmalige investering a 1.000, -. De verbetering van usability zal worden uitgevoerd door hashtagmedia. De aandachtspunten betreffen; tekst, navigatie, opmaak en vormgeving. Planning SEO Intelligent Security maakt amper gebruik van de mogelijkheid om SEO te verwerken binnen de technieken van de website. Zo wordt er geen keyword gebruikt voor de Title tag en de Description tag. Er is een zoekvolume van ongeveer op evenementen beveiliging en op beveiliging. Het organisch verkeer vanuit google richting de website van Intelligent Security BV bedraagt 90 bezoekers. Hieruit komt de conclusie dat de SEO van Intelligent Security een zwakte is. De verbetering van SEO zal uitgevoerd worden door Hashtagmedia. Na de verbetering van SEO & Usability en de opzet van de mobiele website zal de volgende jaarlijkse planning worden aangehouden; 23

25 Business case Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Optie 2: K2 + K3 + Z1 + Z2 + Z3 + B1 Verdedigingsstrategie van Ansoff Achterwaartse integratie Intelligent Security BV. Heeft geen invulling gegeven aan de tak marketing. Er is geen marketingmanager, geen marketing afdeling en er is geen strategie. Tevens is er een slechte invulling van SEO en Usability. Door de toename in mobiel internet en Social Media zal Intelligent Security BV. zich sterk moeten maken op deze online aspecten, iets wat ze nu niet tot weinig actief mee bezig zijn. Er zou een achterstand t.o.v. de concurrenten kunnen ontstaan. Als Intelligent Security BV. de marketing, inclusief SEO en Usability, zelf zou implementeren, kan Intelligent Security BV. een voorsprong behalen op de concurrenten. Door invullingen te geven aan de tak Marketing, zal dit kansen geven om via de groeiende online kanalen hoger bereik te creëren, wat uiteindelijk meer omzet zal genereren. Risico s: Er zijn een aantal risico s verbonden aan deze optie. Het zou kunnen dat de communicatie tussen Intelligent Security en Hashtagmedia niet voldoende is, waardoor bepaalde aspecten niet en/of verkeerd worden geïmplementeerd. Dit kan als gevolg hebben dat het gewenste resultaat niet behaald word. Tevens bestaat er mogelijkheid dat Hashtagmedia niet over voldoende resources (of niet het juiste personeel) beschikt om binnen de afgesproken tijd Usability, SEO en de mobiele website aan te passen/op te zetten waardoor de tijdsplanning van Intelligent Security in de war loopt. Zelfs bij correcte implementatie van Usability, SEO en de mobiele website bestaat de mogelijkheid dat de verwachte omzetstijging van 10% niet behaald wordt. Dit kan o.a. komen door te weinig website bezoekers, Usability sluit niet aan bij het koopbeslissingsproces en content is niet actiegericht. Faal scenario: 01/07 wordt opdracht gegeven aan Hashtagmedia om Usability en SEO te verbeteren en aansluitend een mobiele website op te zetten. Opdrachtformulering is niet goed doorgedrongen bij Hashtagmedia waardoor er vertraging ontstaat. Het uiteindelijke resultaat brengt geen rendement door te weinig website bezoekers, Usability sluit niet aan bij het koopbeslissingsproces en de content is niet actiegericht. Tevens zijn de kosten hoger uitgevallen dan de budgettering, gevolg is hoge kosten geen resultaten. Goed Scenario: 01/07 wordt opdracht gegeven aan Hashtagmedia om Usability en SEO te verbeteren en aansluitend een mobiele website op te zetten. Hastagmedia werkt de opdracht binnen de aangegeven tijd correct uit. Het uiteindelijke resultaat levert de 10% omzetstijging betrekkende op evenementen op. De website en overige online aspecten geven nu de juiste content weer, Er is meer inzicht in het koopbeslissingsproces van de bezoekers en Intelligent Security heeft een professionelere betrouwbaarder (online) uiterlijk. Uitstekend Scenario: 01/07 wordt opdracht gegeven aan Hashtagmedia om Usability en SEO te verbeteren en aansluitend een mobiele website op te zetten. Hastagmedia is eerder klaar dan verwacht waardoor de kosten van de verbetering lager uitvallen. De implementatie van SEO en Usability geven een helder beeld van de wensen en behoefte van de websitebezoekers. Resultaten vallen positiever uit dan de opgezette doelstelling. Hogere resultaten tegen lager ingeschatte kosten. 24

26 Bijlagen Bedrijfsprofiel Intelligent Security is met ruim 100 medewerkers een professionele organisatie die zich bezig houdt met beveiligen in de breedste zin van het woord. Wij bieden onze klanten beveiligingsoplossingen in het door hun gewenste segment. Daarbij staat de veiligheid van de klant alsmede van onze medewerkers centraal. Bij onze dienstverlening ligt de nadruk vooral op het sociale en communicatieve vlak. Daarop selecteren en trainen wij onze medewerkers, onder andere door middel van anti-agressie trainingen. De medewerkers van Intelligent Security zijn een mix van ervaren fulltime beveiligers en zelf opgeleide (parttime) beveiligers met veelal een HBO of WO achtergrond. Door deze manier van benaderen hebben wij nu reeds een mooi klantenbestand opgebouwd. Ons doel is een goede kwaliteit te bieden, waarbij gastheerschap en beveiliging hand in hand gaan, tegen een zeer concurrerende prijsstelling. Wij zijn onder andere actief in de horeca, op evenementen en in de object- en persoonsbeveiliging. 13 Een van de belangrijkste aspecten om een evenement goed te laten verlopen is de beveiliging. Onder andere incidenten zoals bij Hoek van Holland heeft ertoe geleid dat de eisen m.b.t. beveiliging zijn aangescherpt. Intelligent Security is momenteel actief binnen de evenementenbranche rondom Noord-Brabant, kernwoorden die Intelligent Security hanteert zijn onder andere synergie en maatwerk. Het streven is de evenementen zo soepel, veilig en leuk mogelijk voor de bezoekers te laten verlopen. Het onderscheidend vermogen van Intelligent Security: - Toegangscontrole/Visitatie - Interventieteams - Geldlopers - Bewaken (nood)uitgangen - POSEC Teams - Object/terreinbewaking - Videoguarding - Gastheren/Gastvrouwen Bij de beveiliging van evenementen komt veel kijken, dit vraagt om een goede voorbereiding en veel werk en hier gaan ook veel kosten mee gemoeid. Ter optimalisatie voor alle partijen wordt er altijd een beveiligingsplan ontwikkeld met onder andere de volgende vaste onderdelen: - Beschrijving van het evenement, met name het publieksprofiel, activiteitenprofiel en de beschrijving van de directe omgeving - Risico inventarisatie en beschrijving mogelijke incidentscenario s - Opstellen beveiligingsplan: inzet en taken beveiligers, communicatie met organisatie en politie, afspraken (contract) tussen organisatie en Intelligent Security - Ingeval een uitgebreid beveiligingsplan gewenst is, kunnen de volgende onderdelen worden toegevoegd: - Uitgebreide risicoanalyse - Maatregelen met betrekking tot crowd management en beheersing - Verkeersplan - Calamiteitenplan, inclusief ontruimingsplan 14 Representativiteit en validiteit Om een representatief onderzoek te volbrengen, zullen wij eerst moeten uitrekenen hoeveel klanten IS nu bedient in de beveiliging van evenementen in Noord-Brabant. Vanuit dit klantenbestand kunnen wij vanuit de formule n= (z (p(1-p))/a)2, bij 95% betrouwbaarheid en een maximale fout van 10%, een representatief aantal afnemers benaderen. Wij zullen alleen klanten benaderen die daadwerkelijk beveiliging inhuren voor evenementen. Dit geeft een betrouwbaar beeld van de behoeften van de verschillende klanten waarop IS haar online marketingstrategie op wilt toepassen. Door correcte vraagstelling in enquêtes moeten wij trachten om het juiste te meten, zodoende de validiteit wordt gewaarborgd en overleg met Boris van der Horst 25

27 Plan van aanpak Onderlinge afspraken Wekelijkse voortgang documenteren Wekelijks de huidige samenwerking onder de loep leggen Bijhouden van seminars die gegeven worden die mogelijk aansluiten op het project Wangedrag wordt niet getolereerd. Gemaakte afspraken worden nagekomen, is dit niet het geval, dan wordt je hierop aangesproken. Mocht de persoonlijke benadering geen effect hebben, dan zullen we een klacht indienen bij Daphne en/of Rob. Afspraken met het bedrijf Om de twee weken bedrijfsbezoek Wekelijks contact per mail/telefoon over de voortgang Tweezijdig contact ten behoeve van vragen en/of opmerkingen Aansturing vanuit het bedrijf om concrete doelstellingen te formuleren Overeenstemming m.b.t. inzage in vooraf bepaalde cijfers en gegevens Taakverdeling Jeroen Jochems projectleider neemt het initiatief en stuurt aan, verantwoordelijk voor alle documentatie. Hugo kettner is aanspreekpunt m.b.t. het bedrijf Rutger Jongejan werkt nauw samen met de projectleider en het aanspreekpunt Probleemstelling en onderzoeksdoelstelling Methodologie met onderzoeksdeelvragen, modellen verantwoording en benodigde gereedschappen Planning en taakverdeling (in de bijlage) Interne analyse o Doelstelling van de site volgens Chaffey o Analyse op het 7 S model o Analyse op 4 C s o Website analyse o Sterktes en Zwaktes Externe analyse o Afnemers analyse o Concurrentie analyse o Bedrijfstak analyse o Macro en meso analyse mbv Stoner & Freeman o Kansen en Bedreigingen SWOT analyse Confrontatiematrix Strategische opties SFA analyse Strategiebepaling Implementatieplan op basis van SOSTAC o Visueel (screenshots of prototype) o Gedefinieerde KPI s o Plan van aanpak (gedetailleerd) o Budget en verantwoording 26

28 27 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

29 Planning Integrale leerlijn deel 1 Week Taak Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Methodologie Beschrijving 1-3 Bedrijf zoeken (Hugo, Rutger, Jeroen) Het vinden van een bedrijf voor een strategisch online marketingplan 3 Probleem en onderzoeksdoelstelling (Jeroen) 3 Methodologie(Jeroen) 3 Planning en taakverdeling (Hugo) 3 Bedrijfsbezoek (Hugo, Rutger, Jeroen) In Tilburg 4 Presentatie (Hugo, Rutger, Jeroen) Presentatie van het gemaakte werk op Bedrijfsbezoek(contactmoment) (Hugo, Rutger, Jeroen) Telefonisch contact of bezoek in Tilburg Integrale leerlijn deel 2 Week Taak Interne analyse Beschrijving 5 Doelstelling van de site volgens Chaffey (Hugo) 5 Enquête opstellen.b.v. afnemersanalyse (Rutger) 5 Analyse op het 7 S model (Rutger) 6 Analyse op 4 C s(hugo) 6 Website analyse(rutger) Enquêtes verzenden naar (potentiele) klanten 6 (Rutger) 6 Bedrijfsbezoek (Hugo, Rutger, Jeroen) In Tilburg 7 Sterktes en Zwaktes(Jeroen) 8 Presentatie (Hugo, Rutger, Jeroen) Presentatie van het gemaakte werk op Bedrijfsbezoek (Hugo, Rutger, Jeroen) In Tilburg Integrale leerlijn deel 3 Externe Analyse Week Taak Beschrijving 9 Concurrentie analyse(hugo) 9 Bedrijfstak analyse(rutger) 10 Bedrijfsbezoek (Hugo, Rutger, Jeroen) In Tilburg 11 Afnemers analyse(rutger) 11 Macro en meso analyse mbv Stoner & Freeman(Jeroen) 11 Kansen en Bedreigingen(Jeroen) 12 Presentatie (Hugo, Rutger, Jeroen) Presentatie van het gemaakte werk op?? 12 Bedrijfsbezoek (Hugo, Rutger, Jeroen) In Tilburg Integrale leerlijn deel 4 Week Taak 12 SWOT analyse(jeroen) 13 Confrontatiematrix (Hugo, Rutger, Jeroen) 13 Strategische opties (Hugo, Rutger, Jeroen) Strategiekeuze en implementatie Beschrijving 28

30 13 SFA analyse(hugo) 14 Bedrijfsbezoek (Hugo, Rutger, Jeroen) In Tilburg 14 Strategiebepaling(Rutger) 14 Implementatie (Hugo, Rutger, Jeroen) 16 (Eind)Presentatie (Hugo, Rutger, Jeroen) Presentatie van het gemaakte werk op?? 16 Bedrijfsbezoek (Hugo, Rutger, Jeroen) Eindpresentatie geven/werk overhandigen in Tilburg Week Lesweek Inhoud Opvallendheden 6 1 Introductie 7 2 Les 8 Vakantie 9 3 Les 10 4 Les Presentatie 27-2 Integrale leerlijn Project Les 12 6 Les 13 7 Les 14 8 Les Presentatie 26-3 Integrale leerlijn Project Les Les: Start BLOK 4(rooster onbekend) Les 18 Vakantie Les Presentatie?? Integrale leerlijn Project Les Les Les Les Presentatie?? Integrale leerlijn Project Les Les Afronding jaar 29

31 Interview Intelligent Security Wat is de missie van Isec? Wij willen onderscheidend zijn: Sociaal vaardige communicatief sterke beveiligers. Dichter op de klant staan, betrokken bij bedrijfsvoering, continue terugkoppeling naar eigenaar over wat beter kan, geen eisen vooraf (flexibele inzet in uren én werk zoals ook glazen halen), gastheerschap, monitoren. Tevens willen wij het veiligheidsgevoel van de klant versterken! Veel klanten letten niet alleen op prijs (prijs wel belangrijk) maar op onderscheidend vermogen Wat zijn de doelen van Isec? Wij hebben voor verschillende steden verschillende doelen: Tilburg: Weinig groei te verwachten in Tilburgse kroegen. We willen ons meer richten op de evenementenorganisatoren. De beveiliger goed laten aansluiten bij de verschillende evenementen, zoals; kermis, Hapstap en ook Mundial. In Nijmegen zijn er minder evenementen dan in Tilburg, zomerfeesten, vierdaagse en de Goffert concerten. Tevens is de gemeente van Nijmegen minder betrokken met ons. Wel hebben wij enkele horecagelegenheden die wij voorzien in de beveiliging. Dit willen wij verder profileren Daarnaast weten wij nog niet of dat wij parkeergarages zouden moeten beveiligen. Dit zou betekenen dat wij beveiligers in permanente dienst zouden moeten nemen. Dit levert een groter risico op. Als laatste hebben nog maar vier beveiligers een beveiligingsopleidingen tot beveiliger 2 afgerond. Dit zouden er nu 10 moeten zijn. Welke algemene strategie wordt er gevoerd? Op evenementen gebied, groeien 20% per jaar (erg veel) weinig aan acquisitie ivm de groei, alleen via tips. Niet zelf bellen. We willen wel meer beveiligers 2 gebruiken, deze zijn steeds noodzakelijker voor evenementen. Tevens willen wij onze beveiligers meer als gastheerschap en ondersteuning aanbieden voor evenementen. Horecabeveiliging is nu onze cashcow, dit willen wij dan ook uitbreiden. Dit jaar nieuw planningssysteem, maar we weten nog niet hoe wij dit gaan aanpakken. We werken nu nog met Excel. Nieuw pand aan het zoeken binnen Tilburg, Goirle. Welke (online) marketingstrategie wordt er gevoerd? Nee, social media Twitter en Facebook, eigen personeel op de hoogte te houden, klanten op de hoogte houden, nieuw personeel komt tegenwoordig vaak via Facebook binnen. De website beheren wij niet zelf, die wordt beheerd door HashtagMedia. Tevens maken wij gebruik van een Adwords campagne. Ik vul deze zelf in, maar ik heb dit eerlijk gezegd nooit goed bijgehouden. Hoeveel FTE zijn er in dienst?(en parttimers) Er zijn 6 fte s in dienst. Daarnaast maken wij gebruik van ongeveer 110 parttimers. Zodoende proberen wij onze personeelskosten laag te houden. Dit is natuurlijk aantrekkelijk voor de klanten. 30

32 Heeft Isec een propositie? Beveiliging hoeft niet ten koste hoeft te gaan van de sfeer. Samen met de klant wordt er a.d.h.v. maatwerk een plan opgesteld waarbij de beveiligers worden afgestemd op de behoeften van de klant Kunnen wij een recent jaarverslag krijgen? Die zal ik op een later tijdstip sturen Wat zijn de prijzen die worden gerekend per klant? (Horeca/evenement) Is er een prijslijst beschikbaar voor de verschillende diensten? Deze kan je ook in het jaarverslag terugvinden. Hoe gebruiken jullie de online kanalen? Wij gebruiken onze website nu nog niet om klanten te krijgen. Althans, wij willen ervoor zorgen dat klanten wel meer informatie krijgen betreft ons product. Maar men kan alleen contact opnemen via de mail of telefoon. Ik zou graag willen zien dat we inderdaad verkoop generen. De Adwords campagne die we nu inzetten wordt niet bijgehouden. We hebben geen idee in hoeverre dit bijdraagt aan leads of klanten. Wij vragen ook niet of dat de klanten onze site bezoeken. Twitter en Facebook zet ik meer in voor mijn werknemers en vrienden van het bedrijf. Hier heb ik geen zakelijk doeleinden voor. Wij willen Facebook inzetten om nieuwe werknemers te vinden. Twitter gebruik ik omdat ik het leuk vindt, maar ook om mijn contacten op de hoogte te houden wat er speelt. Ook hier heb ik nooit gevraagd of dat onze klanten deze twee sites van ons ooit bezoeken. Zou jij het gebruik van deze kanalen graag zien veranderen? Ik zou graag willen dat wij meer verkoop van diensten zouden kunnen realiseren via onze website. Ik denk ook dat onze website niet optimaal wordt benut. Ook zou ik graag de effectiviteit willen weten van de Adwords campagne en hoe we dit kunnen verbeteren. Bijlage Kengetallen Onderstaand tabel geeft de kerngetallen van Intelligent Security weer. Aan de hand van deze kerngetallen kunnen wij de financiële gezondheid van het bedrijf analyseren. Jaar REV 40,9% 65,3% 35,9% RVV 1,8% 1,4% 2,7% RTV 10,3% 28,9% 10,3% Solvabiliteit 0,23 0,35 0,18 0,24 0,19 Debt ratio 0,77 0,65 0,82 0,76 0,81 Current ratio 1 1,3 1,2 1,11 1,11 Reserves

33 Bijlage Omzetcijfers Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Hieronder zijn alle omzetten inclusief gegevens over alle geleverde diensten van Jan-2012 tot en met Aug-2012 Type Omzet % van totaal omzet Horeca ,89 63,25% Evenementen ,45 24,36% Sec ,94 11,11% Object 7.363,72 0,64% Vesten 5.984,75 0,52% Willekeurig 1.268,99 0,11% Totaal omzet ,74 Totaal excl. BTW ,11 Omzet Top 20% van klanten. Hieronder is te zien dat Intelligent Security een gezonde spreiding heeft. De top 20% van klanten zorgt voor 75% van de omzet. Klant Omzet Type Bermuda eindhoven BV ,57 horeca EBM SEC ,15 sec Stichting De kloontjes ,27 evenement Cafe Philip ,25 horeca Koffieshop Pasja ,13 horeca Cafe Studio ,46 horeca Live Music Bar ,50 horeca Profi-Sec Security Horeca BV ,55 sec De ontmoeting ,18 horeca De spijker BV ,36 horeca Cafe Tomas BV ,88 horeca Cafe bolle ,63 horeca Club Plaza ,25 horeca Cafe Cul de Sac ,02 horeca Cafe Brandpunt ,18 horeca Stichting Wish Outdoor ,14 evenement VBA Events ,38 evenement WII ,04 evenement NEC ,06 evenement De Vooruitgang BV ,64 horeca Maximillian Coffeeshop ,96 horeca Lokaal ,13 evenement Stichting Eur Kampioenschappen lacrosse ,28 evenement Cafe De Kok ,04 Horeca Totaal ,05 32

34 Bijlage doelstellingen Chaffey Intelligent Security vindt dat er te weinig aanwas is van nieuwe klanten vanuit het online kanaal, betreffende evenementen waar beveiliging een vereiste is binnen de regio Noord-Brabant. In hoeverre zorgt de huidige online marketing strategie ervoor dat er meer aanwas is van nieuwe klanten vanuit het online kanaal volgens Chaffey? Sell Grow sales Intelligent Security biedt via haar site niet de mogelijkheid om producten te bestellen. Ook wordt er via de social media, Facebook en Twitter, geen extra stimulans gegeven om offline sales te creëren. Tevens bieden de online kanalen geen breder productportfolio en/of speciale korting. De klantengroep die online in contact komt met Intelligent Security, wordt verwezen om of via of via offline kanalen contact op te nemen. Waarbij (contact) niet als het primaire middel wordt beschouwd. Facebook wordt niet ingezet om in contact te komen met klanten of leads, maar als communicatiemiddel voor de werknemers van Intelligent Security. Daarom kan Facebook niet bijdragen in een verhoging van de omzet van het bedrijf. Twitter wordt ook niet gebruikt om de diensten van Intelligent Security te promoten. Intelligent Security gebruikt Twitter om tweets van persoonlijke aard te verzenden, maar de diensten van Intelligent Security komen niet ter sprake. Serve Add value Intelligent Security biedt haar klanten via de site nieuwsitems als extra s aan. Deze nieuwsitems zijn alleen van belang voor geïnteresseerde bezoekers. Deze nieuwsitems hebben allemaal betrekking op Intelligent Security en haar branche. Bezoekers hebben de mogelijkheid om reacties achter te laten en zo dialoog aan te gaan en feedback te geven, maar worden tegengehouden door de verificatie van de gebruiker. Daarnaast bied Intelligent Security via social media weinig extra s aan haar klanten. Intellligent Security gebruikt Facebook als communicatiemiddel voor haar werknemers. Klanten die de Facebookpagina bezoeken worden dan ook niet op de hoogte gesteld wat er speelt rondom Intelligent Security en haar branche. Twitter echter, wordt wel ingezet om de volgers van Intelligent Security op de hoogte te stellen wat er speelt. Hier wordt wel een informele toon gebruikt, waarbij bepaalde tweets van persoonlijke aard zijn. Concluderend kunnen we zeggen dat Intelligent Security magertjes voldoet aan bieden van extra waarde. De online kanalen die worden ingezet geven wat extra waarde rondom het bedrijf Intelligent Security, maar deze worden niet strategisch ingezet om waarde te geven voor klanten. Speak Get closer to customers Intelligent Security heeft geen strategie om online haar klanten te benaderen. Intelligent Security is niet actief bezig met het creëren van dialoog met haar afnemers. Social media zoals Facebook wordt ingezet om personeel te werven en personeel op de hoogte te brengen. Op de Facebookpagina komen daarom ook enkel conversaties tussen de werknemers voor. Twitter wordt vooral gebruikt om anekdotes van persoonlijke aard te tweeten. Op Twitter wordt daarom ook de informele kant van Intelligent Security weergegeven aan al haar volgers. Tevens worden er door Intelligent Security geen enquêtes afgenomen bij haar klanten om klantenbehoeften in kaart te brengen. Uiteindelijk kunnen we vaststellen dat Intelligent Security, door het ontbreken van een Online Marketing strategie, geen specifieke doelen heeft in de eventuele dialogen via de verschillende online kanalen. Het kanaal waar de meeste conversaties mee worden gerealiseerd, is Twitter. Alleen wordt Twitter informeel gebruikt en zonder ondersteunend online marketing plan. Save save costs Intelligent Security doet weinig aan acquisitie, zowel offline als online. Wel probeert Intelligent Security de verschillende documenten betreffende de verkochte diensten zoveel mogelijk via te regelen, zodoende wordt er bespaard op papierkosten en verzenkosten. 33

35 Daar tegenover wordt er niet bezuinigd op een helpdesk. Eventuele vragen worden niet via een FAQ online behandeld. Sizzle Extend the brand online Intelligent Security is niet bezig om het merk Intelligent Security online meer volume te geven. Er worden geen nieuwe proposities weergegeven, geen nieuw aanbod of nieuwe merkbelevingen aangeboden. Zowel via Facebook, Twitter of de site bieden ze geen video s, games, beeldmateriaal of content die het merk Intelligent Security onder de aandacht zal brengen bij haar doelgroep en merk beleving zal overbrengen. Value Chain toegepast op Intelligent Security Bedrijfsinfrastructuur omvat onder andere: algemeen management, juridische zaken, financiën, public relations en kwaliteitsmanagement. Er ontbreekt nog het een en ander als het aankomt op management, veel zaken worden momenteel geregeld door de directeur op basis van werkervaring. Het juridische onderdeel is erg belangrijk, in de beveiligingsbranche heb je te maken met een hoop regels en afwijkende wetgeving, personeel moet bijvoorbeeld beschikken over bepaalde documenten als diploma s, speciale identiteit formulieren etc. Verder dient er rekening te worden gehouden met bezoekers/beveiliging ratio s. 15 Kwaliteitsmanagement moet binnen Intelligent Security beter worden gehanteerd. Personeelsmanagement omvat het omgaan met personeel (aannemen, ontslaan, verzuim etc.), bonussen, opleidingen etc. Uit een recent personeel onderzoek is gebleken dat het personeel redelijk tevreden is met haar werkgever. Omgang met personeel verloopt veelal informeel, aannemen, ontslaan en verzuim worden gehanteerd aan de hand van de cao 16. Intelligent Security is een Ecabo gecertificeerd leerbedrijf voor beveiliger niveau 2. Tevens is Intelligent security aangesloten bij SVPB en VBE. SVPB verzorgt opleidingen en vergunningen om op een evenement te kunnen werken. VBE is een brancheorganisatie die de kwaliteit van beveiligers op evenementen waarborgt. 17 Research & Development productie proces, design en automatisering. R&D is een belangrijk aspect binnen beveiliging. Binnen deze branche vinden een hoop ontwikkelingen plaats m.b.t. nieuwe technologieën om zo de veiligheid van o.a. bezoekers te optimaliseren. Intelligent security investeert bijvoorbeeld veel in de (kogelvrije) vesten en helmen van Engarde, die steeds lichter en steviger worden en van groot belang zijn binnen het beveiliger vak. Uitgaande logistiek Hoe krijgt Intelligent Security haar dienst bij de klant? Op basis van de gesloten contracten met evenementen en horeca, wordt er gekeken naar het beste aansluitende personeel (woonplaats, ervaring, leeftijd etc.). Het personeel bij de evenementen en/of horeca krijgen geschiet op eigen vervoer of per bedrijfswagen(s). Tevens beschikt Intelligent Security over de commando unit een vrachtwagen ten behoeve van vervoer van personeel. Marketing Hoe ziet de marketing van Intelligent Security eruit?

36 Intelligent Security doet niet heel veel aan (online) marketing. Op het moment geven ze 10,- per dag uit aan google adwords = 3.650,- per jaar. Tevens doen ze aan sponsering bij Willem 2 voor ,- per jaar, dit deden ze voorheen ook bij NEC maar dit leverde te weinig rendement op wat heeft geresulteerd in het stoppen met sponseren bij NEC. Tevens wordt er reclame gemaakt d.m.v. de bedrijfswagens en de Commando unit. Wat nog overblijft is Social Media facebook, twitter en Linkedin. Dit zijn gratis media maar kost uiteraard wel personeelsuren i.v.m. bijhouden en updaten. Sales & Service Rekening houden met onder andere: klantondersteuning en training. Intelligent Security heeft op haar website haar telefoonnummer, adres en een contactformulier vermeldt. Er is dagelijks personeel op kantoor aanwezig ter klantondersteuning per mail of telefoon. Trainingen en opleidingen worden vanuit het bedrijf voor het personeel verzorgd, denk hierbij aan algemene beveiligers opleidingen en aanvullende. Bijlage Business model Canvas 18 Customer Segments: Intelligent Security heeft twee primaire doelgroepen, evenementenorganisatoren en horecabedrijven, voornamelijk in Noord-Brabant en de aangrenzende provincies. Binnen het segment evenementenorganisatoren is er een onderverdeling te maken: evenementen, braderieën, kermissen, sporttoernooien. Voor alle evenementen waar een evenementenvergunning voor nodig is, daar heb je beveiliging voor nodig. De behoeften van de klanten zijn dat de beveiligers een veilige omgeving kunnen waarborgen, waarbij de sfeer niet wordt gedrukt door de aanwezigheid van de beveiligers. Customer Relationships: Voor elke soort kroeg en evenement wil Intelligent Security de juiste beveiliger aanbieden. 18 Bron: Interview Boris van der Horst 35

37 Er wordt samen met de klant, vanuit de Customer Intimacy strategie, een profiel vastgesteld voor het specifieke product. De wensen van de klant en het publiek vormen het profiel voor de beveiliger die het beste aansluit bij dit evenement of uitgaansgelegenheid. Daarnaast hebben alle evenementenorganisatoren en horecabedrijven een contactpersoon. Deze contactpersonen hebben allemaal expertise in het vak beveiliging. Zij behouden het contact met de klanten door langs te gaan en telefonisch contact te onderhouden. Daarnaast wordt Twitter gebruikt om de volgers op de hoogte te houden wat er speelt rondom Intelligent Security. Channels: Awareness: het aantrekken van nieuwe klanten doormiddel van telefonische acquisitie en voornamelijk mond tot mond reclame. Er is nooit gemeten of dat Twitter en/of de website hebben bijgedragen aan het aantrekken van nieuwe klanten. Aankoop: Het eerste contact verloopt voornamelijk via de telefoon, waarbij een ontmoeting wordt gepland. De contactpersoon en de klant bespreken dan de behoeften en mogelijkheden voor de specifieke vraagstukken. After sales: via contactpersoon, die zowel langs gaat of via de telefoon contact op neemt met de klant. Intelligent Security benadert haar klanten voornamelijk via referenties van bestaande klanten. Er wordt weinig aan telefonische acquisitie gedaan en online wordt er geen aandacht geschonken aan de acquisitie van nieuwe klanten. Er is geen sprake van integratie van de verschillende kanalen. Value Propositions: 19 Evenementen Intelligent Security is actief op de evenementenmarkt en heeft ervaring met het beveiligen van uiteenlopende typen evenementen. De wens van de opdrachtgever staat daarin centraal, er wordt maatwerk geleverd. Vanuit deze afstemming komt het beveiligingsplan naar voren. Doel van het beveiligingsplan is het in kaart brengen van de risico s, het bepalen van de vereiste beheersmaatregelen en daarop afstemmen van de inzet en taken van de beveiliging. Afhankelijk van de omvang van het evenement zal een beknopt of uitgebreid beveiligingsplan worden opgesteld. Daarbij worden de volgende diensten aangeboden: Toegangscontrole/Visitatie Interventieteams Geldlopers Bewaken (nood)uitgangen POSEC Teams Object/terreinbewaking Videoguarding Gastheren/Gastvrouwen Horecabeveiliging: Intelligent Security is actief in horecabeveiliging, waarbij beveiliging niet ten koste hoeft te gaan van de sfeer. Samen met de klant word er a.d.h.v. maatwerk een beveiligingsplan opgesteld waarbij de beveiligers worden afgestemd op de behoeften van de klant. De beveiligers die worden aangeboden voldoen aan bepaalde kernwaarden; sociale en verbale vaardigheden, representatief, respectvol, proactief en getraind

38 Diensten die worden aangeboden: Horecaportiers Gastheren/Gastvrouwen Key Activities Acquisitie van potentiële klanten Service van de bestaande klanten Onderhoudsgesprekken bestaande klanten Adviseren in de vorm van beveiligingsplannen Customer Relationship management (Sfeer)Beveiliging Customer Relationship management is een belangrijke Key Activity voor Intelligent Security. Nieuwe klanten komen voort uit referenties van bestaande klanten. En het te leveren maatwerk voor de verschillende producten zorgt ervoor dat een behoefte bepaling van groot belang is bij Intelligent Security. Key Resources De bronnen die gebruikt worden om de Key Activities uit te voeren, zijn te verdelen in drie categorieën: Software De software, Microsoft Office, wordt ingezet om de data te verwerken. Hierbij wordt bijvoorbeeld Excel ingezet om roosters te maken voor de beveiligers. De verschillende data, zoals afgenomen diensten en verschillende behoeften van de verschillende klanten, wordt in verschillende bestanden verwerkt.. Daarnaast wordt AFAS gebruikt voor de financiën. Personeel Het personeel dat wordt ingezet ondersteund alle Key Activities. Zo is de directie onder andere bezig met acquisitie van potentiële klanten, service verlenen, onderhoudsgesprekken te voeren en CRM. De afdeling planning houdt zich bezig met het inroosteren van de verschillende beveiligers. Deze beveiligers zijn verantwoordelijk dat de primaire taak van (sfeer)beveiliging goed wordt ingevuld. De twee afdelingen aansturing horeca en aansturing evenementen zijn ook bezig met acquisitie van potentiële klanten, service verlenen onderhoudsgesprekken te voeren en het adviseren in de vorm van beveiligingsplannen. De afdeling administratie houdt de betalingen, zowel credit als debet, bij. Deze verschillende afdelingen zorgen tezamen er voor dat de verschillende Key Activities worden uitgevoerd. Klanten Via onderhoudsgesprekken met de klanten komt Intelligent Security erachter wat de behoeften van de klanten zijn. De klanten zijn dus de belangrijkste bron van informatie. Zij geven de input van de opzet van de Key Activities. Key Partners Intelligent Security heft een samenwerkingsverband met veel beveiligingsbedrijven, aangezien één enkel bedrijf niet kan voldoen aan de bezetting bij evenementenbeveiliging. Een nauwere samenwerking is er tussen EBM security, een beveiligingsbedrijf uit Eindhoven. Aangezien de geografische ligging worden de opdrachten, waar de bezetting niet altijd kan worden voldaan, verder geregeld door EBM security. 37

39 Daarnaast werkt Intelligent Security samen met ROC, voor de opleiding voor beveiliger niveau 2. Beveiliger niveau 2 is een algemene opleiding tot beveiliger op MBO niveau 2. Tevens fungeert Intelligent Security als leerbedrijf voor ESO (Event Security Officer) via het SVPB. Na het afronden van deze opleiding heb je een vergunning om op evenementen te werken als beveiliger. Intelligent Security is ook lid van de Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenementen. De VBE is DE brancheorganisatie voor de evenementen- en horecabeveiliging, en zet zich in voor de kwaliteit van evenementen- en horecabeveiliging, de opleiding van evenementenbeveiligers en zij die dat willen worden. Cost Structure Aangezien Intelligent Security diensten aanbied, is de grootste kostenpost het Personeel. Naast de 6 Fte s, beschikt Intelligent Security over een ongeveer 110 parttimers die op oproepbasis worden ingeschakeld. Naast het personeel, heeft Intelligent Security ook bepaalde kosten die zijn verbonden aan de opleidingen voor het personeel. Ook heeft Intelligent Security een kleine kostenpost betreft de vervoersmiddelen die zijn verbonden aan hun bewakingsdiensten. Revenu Streams De klanten van Intelligent Security betalen voor veiligheid en het behoud van sfeer. De verschillende klanten willen ervoor zorgen dat de bezoekers van de evenementen of horeca, een leuk en daarom ook veilig bezoek beleven. De betalingen van de verschillende diensten zijn vaak grotere bedragen, er wordt dan ook bij voorkeur met facturen gewerkt. Bijlage klantwaarde strategieën Intelligent Security heeft geen concrete klantwaarde strategie. Tijdens de interne analyse is er duidelijk geworden dat Intelligent Security naar twee kanten nijgt, Customer Intimacy en Product Leadership. Er wordt nadruk gelegd op de klant i.v.m. maatwerk en nadruk op de beste dienst leveren m.b.t. de beste beveiligers. Na onderzoek en overleg met de directeur (Boris van der Horst) is geconcludeerd dat de bedrijfsactiviteiten een Customer Intimacy strategie aangeven, wat o.a. blijkt uit het zorgvuldige klant- en personeelscontact. Tevens is in overleg met de directeur van Intelligent Security een digitaal klantwaarde strategie vragenlijst beantwoord om beter in kaart te krijgen welke strategie er gehanteerd wordt. 20 Intelligent Security heeft als taak gekwalificeerde beveiligers te leveren en zo de veiligheid van haar klanten, bezoekers en eigen personeel te waarborgen. Alles staat gericht op de klant en het personeel. Door constante optimalisatie en door de juiste samenwerkingsverbanden streeft Intelligent security ernaar keer op keer maatwerk te leveren voor de klant. Binnen Intelligent Security zijn er geen formele plannen aanwezig met betrekking tot klantwaarde strategieën

40 Generieke Concurrentie van Porter Uit analyse is gebleken dat Intelligent Security Differentiatie Focus volgt. 21 Differentiatie Hierbij kies je ervoor om je product op een unieke manier te verkopen. Een product kan je zien als een geheel van een aantal factoren zoals de verpakking, prijs, distributie en inhoud. Kosten Leidershap Kostenleiderschap is zo min mogelijk kosten maken. Je wilt je onderscheiden door je kosten zo laag mogelijk te houden waardoor je een concurrentievoordeel creëert. Kosten focus speciale doelgroep waarop je je focust, zo min mogelijk kosten te maken 22. Onderscheidend vermogen binnen Intelligent Security wordt gecreëerd door uitgebreide scholing van het personeel om zo communicatief vaardig personeel te kunnen leveren. Intelligent Security is operatief in de beveiligingsmarkt, maar legt haar focus op evenementenorganisatoren (evenementen als Intents, Wish outdoor en Solar) en horecabedrijven als cafés en (nacht)clubs

41 40 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

42 41 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

43 42 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

44 43 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

45 Bijlage 7 S model Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security 'Strategy' (Strategie) Welke doelstellingen worden gesteld? En met welke middelen wil men ze bereiken? / ondersteuning van de (offline) strategie Kopstuk voor de doelstellingen betreft de missie en visie Opteren voor geleidelijke groei strategie (Hout Brox), groei naar vaste contracten geleidelijk in de retail beveiliging (ook gelet op opkweken beveiliger 2) Evenementen: Event Security Officer of beveiliger 2 steeds noodzakelijker, wellicht gratis via EBM en drie evenementen doen. Horecabeveiliging is de cash cow: uitbouwen Evenementen als uitdragen filosofie (gastheerschap), ondersteuning vaste klanten, ondersteuning betere bezettingsgraad. Dus: selectief bij evenementen, er moet méér gevraagd worden dan fysiek. Het digitale aspect is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij, Intelligent Security wilt hier uiteraard in meegaan om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Momenteel heeft Intelligent Security in haar online strategie o.a. verwerkt: Google adwords ( 10,- p/d) en social media om haar eigen personeel op de hoogte te houden van ontwikkelingen en nieuw personeel te werven. 23 Doelstellingen Horeca over 3 jaar: Tilburg = 15 vaste kroegen Eindhoven = 8 vaste kroegen Den Bosch = 3 vaste kroegen Omgeving Tilburg = omzet naar Doelstelling Evenementen over 3 jaar: Elk jaar groei van 15% in evenementenbranche Doelstelling Bedrijfsbeveiliging over 3 jaar Na 3 jaar Euro omzet Hoe gaat Intelligent Security om met de concurrentiedruk? Relevante concurrentie bestaat o.a. uit PPS, Profisec, EPS, Scorpions, HT, EBM, soms niet het profiel dat ze werkelijk hebben. Ca. 200 bedrijven in NL met meer dan 50 man full time. Intelligent Security nu 13/14 man (wel veel part timers), in middenmoot, nog ver verwijderd van de grote jongens. Monitoren van dezelfde slag bedrijven, die in hetzelfde werkgebied actief zijn om geen belangrijke ontwikkelingen over het hoofd te zien. Hoe wordt er omgegaan met veranderingen in de klantbehoefte? Intelligent Security is erg flexibel met (last minute) veranderingen vanuit de klant, Isec heeft als doel maatwerk te leveren en levert een gecompliceerde dienst die mogelijk (last minute) kan veranderen is bijvoorbeeld hoeveelheid van beveiligers (veel studenten/part timers op oproepbasis & reserves beschikbaar). Wordt er aan MVO gedaan? Intelligent Security BV compenseert de uitstoot van broeikasgassen van de onderneming door middel van het planten van bomen op de Flippijnen waardoor lokaal werkgelegenheid wordt gecreëerd.(trees for all) Interview met Boris van der Horst

46 Conclusie strategie: strategie betreft de klantwaarde strategie customer intimacy. Intelligent Security wil haar doelstellingen halen door alle werkzaamheden uit te voeren met missie en visie als kopstuk. Omgang met concurrentiedruk is zwak slechts monitoren van bedrijven in het zelfde werkgebied. Veranderende klantbehoefte wordt goed op in gespeeld, erg flexibel. MVO wordt als belangrijk beschouwd wat blijkt uit de samenwerking met trees for all. 'Shared values' (Significante waarden) visie van Intelligent Security: Beveiliging is de cruciale factor tot het goed verloop binnen horeca & evenementen. Missie: Onderscheiding in sociaal vaardige communicatief sterke beveiligers. Dichter op de klant staan, betrokken bij bedrijfsvoering, continue terugkoppeling naar eigenaar over wat beter kan, geen eisen vooraf (flexibele inzet in uren én werk zoals ook glazen halen), gastheerschap, monitoren. 25 Veiligheidsgevoel van de klant versterken! Veel klanten niet alleen op prijs (prijs wel belangrijk) maar op onderscheidend vermogen. Doelen, denkend vanuit missie: -Naar evenementen gemeente Tilburg, weinig groei meer in kroegen te verwachten, past bij type beveiliger en markt. Culinair, Hapstap en kermis, ook Mundial -Nijmegen: minder evenementen in dan in Tilburg, zomerfeesten, vierdaagse, Goffert concerten. Minder betrokkenheid gemeente Nijmegen. Doel in Nijmegen: profiel huidige kroeg omvormen, gaat jaar kosten. -Parkeergarages vraagteken, vraagt beveiliger 2, mensen wellicht in permanent te dienst, iets groter risicoprofiel. Voorlopig even laten rusten. -Er zijn al 4 medewerkers met beveiliging 2, zouden er 10 moeten worden. 26 Conclusie Significante waarden: De belangrijkste waarde binnen Intelligent Security betreft haar goede opgeleide personeel en haar (loyale) klantenbestand, wat duidelijk terug komt in de missie & visie. Vanuit de missie zijn verdere doelstellingen uitgesplitst die vooral op evenementen zijn gericht. 'Staff' (Staf) personeel van Intelligent Security, nu en in de toekomst Momenteel 110 man personeel dat moet eind 2013 naar 140 man personeel. Personeelsbeleid: - Examens: SVH horecaportier, ESO, BHV en AAT. - Secundaire voorwaarden: grote verjaardagskalender (kaartje eigen ontwerp), ook iets doen bij belangrijke familiaire aangelegenheden, eindejaarsgeschenk, representativiteit verhogen naar 5.000,- - AAT koppelen aan borrel barbecue, (Nijmegen). - Screening; er hoeft niet beter gescreend te worden, eigen kweek, wellicht wel integriteitstest. - Personeelsgesprekken (eventueel met kroegbaas) houden. Nijmegen en Polly wat problematisch. Personeelskosten/CAO: Aanname iets kritischer 25 Interview met Boris van de Horst 26 Interview met Boris van de Horst 45

47 Grijze pas traject goed bekijken en erg scherp op wie daar in kan. Hogere eisen aan mensen daarvoor stellen. ESO loopt goed nu het binnen eigen gelederen zit. Sneller waardoor mensen meer gemotiveerd blijven en meer overzicht wie waar in het traject zit. Studentencircuit meer benutten voor nieuw personeel. Social2social Posters in kroegen hangen Irene ROC stagiaires Boris/Jasper Meer dossier aanleggen n.a.v. slechte gedragingen portiers Boris/Ad Functioneringsgesprekken plannen Boris/Ad Mensen werven van passief naar actief Iedereen ESO examens aan Taco vragen Martijn Proefexamens op kantoor afleggen onder leiding van Martijn Martijn Contact momenten vastleggen ESO Martijn Loon = Evenementen stage 10,- Euro Evenementen pas 11,50 Euro Horeca start 13,25 Euro Evenementen CAO lid van worden na goedkeuring. Controle: - Generiek handboek maken, veel bouwstenen al aanwezig. - Incidentregistratie ophangen aan beveiliger (personeelsdossier werknemer), ook aandacht voor meldingsprocedure, bron: CAO, recherche bureaus, ARBO enz. - Ook aandacht voor kroegen arbeidsveiligheidsinstructie (procedure) - Probleem oplossen m.b.t. uurtarief in relatie tot toeslagen. - Attentie: evenementenboekhouding is extra jaarverslag accountant! Wie is verantwoordelijkheid voor welke taken: - Boris: CEO, kroegen Tilburg, aanname personeel, contacten politie en gemeenten - Sjoerd: CFO, EO Tilburg, Nijmegen, PR&V; - Martijn: Philip, PR, evenementen & personeelsadmin. (met Sjoerd) - Commercie: herinrichten conform afspraken/principes verslag 27 Welke functies ontbreken er? Er is geen marketingafdeling, geen marketeer. Momenteel worden de marketing taken grotendeels uitgevoerd door Boris van der Horst. Conclusie staf: Een duidelijk overzicht binnen het personeelsbeleid en de personeelskosten. Tevens zijn er ook verbeterpunten/doelstellingen op papier gezet ter handhaving van o.a. het personeelsbeleid. Er is duidelijk geen marketingafdeling of marketeer binnen Intelligent Security aanwezig. Momenteel worden de marketing gerelateerde taken grotendeels door Boris van der Horst uitgevoerd. Boris van der Horst is van oorsprong geen marketeer en heeft naast marketing velen andere taken wat leidt tot gebrek aan capaciteit het marketingdeel correct invulling te geven. O.a. de groei en omvang van het bedrijf maakt duidelijk dat er plaatst/behoefte is voor een marketeer/marketingafdeling. Het momenteel ontbreken hiervan is duidelijk een zwakte. 27 Interview met Boris van der Horst 46

48 'Structure' (Structuur) personalisatie van de organisatiestructuur om digitale marketing te ondersteunen. Hoe is Intelligent Security verdeeld? Er is een onderverdeling gemaakt in de afdelingen: planning, opleidingen, evenementen, sales, horeca, relatiebeheer en HRM. Wie is verantwoordelijkheid voor welke taken: - Boris: CEO, kroegen Tilburg, aanname personeel, contacten politie en gemeenten - Sjoerd: CFO, EO Tilburg, Nijmegen, PR&V; - Martijn: Philip, PR, evenementen & personeelsadmin. (met Sjoerd) - Commercie: herinrichten conform afspraken/principes verslag Hoe vindt de communicatie plaats? Persberichten en vacatures worden tegenwoordig exclusief gecommuniceerd via social media en de website om snelheid en interactie te realiseren. De website wordt door een externe partij onderhouden voordelen zijn geen omkijken naar, verdeling verantwoordelijkheid, snelheid, hogere mate van representativiteit. Nadelen externe partij doet ook andere websites hosten waardoor er mogelijkheid bestaat dat de website van Intelligent security sloom wordt. Conclusie structuur: - In het organogram mist de afdeling marketing! - Communicatie gaat steeds meer via online kanalen 'Systems' (Systemen) De ontwikkeling van specifieke processen, procedures en informatiesystemen ter ondersteuning van online marketing. Wat zijn de belangrijkste systemen die Intelligent Security draaiende houden? (financieel, HR, communicatie en opslag) Binnen Intelligent security wordt er gebruik gemaakt van AFAS software. Deze software wordt o.a. gebruikt voor administratieve doeleinden en HRM activiteiten. Met de ERP-software van AFAS worden de informatie- en communicatielijnen in de organisatie geoptimaliseerd en 47

49 vergroot het de efficiëntie, effectiviteit, flexibiliteit en klantgerichtheid van de organisatie. Omdat alle gegevens vastliggen in één database, kunnen er eenvoudig analyses gemaakt worden. 28 Voor de planning wordt gebruik gemaakt Excel, maar eind 2013 moet hiervoor ROSTA worden gebruikt. Is er sprake van controle op deze systemen? En hoe worden deze gemonitord? Controle vindt plaatst op basis van onderhoudscontracten, uitbesteding. Wat zijn de interne regels en procedures om het team op het team op het goede pad te houden? Momenteel weinig op papier, Intelligent Security geeft wel aan bezig te zijn met de ontwikkeling van een keurmerk die deze regels en procedures meebrengt. Conclusie systemen: Het gros van de activiteiten wordt ondergebracht in het software pakket van AFAS. Planning gebeurd momenteel nog met basis excel maar zal eind 2013 worden geïmplementeerd in ROSTA. Controle vindt plaatst op basis van onderhoudscontracten. Interne regels en procedures zijn er momenteel nog niet, wel bezig met ontwikkeling van een keurmerk op dit te realiseren. 'Style' (Stijl) Managementstijl: Er heerst een informele stijl binnen Intelligent Security, iedereen wordt bij voornaam genoemd. Wanneer er problemen zijn kan er direct contact opgenomen worden met de directie, dit kan per telefoon, per of het bezoeken van kantoor. Alle medewerkers hebben de mogelijkheid opmerkingen, vragen en ideeën voor te leggen aan leidinggevenden. Gezien de beveiligers zich grotendeels met de praktijk bezig houden, verkrijgen zij andere inzichten dan de directie. Om deze reden worden ideeën vanuit de beveiligers vaak op prijs gesteld en zelfs gestimuleerd. Bij nieuwe informatie over het beleid binnen Intelligent Security wordt het personeel door leidinggevenden via geïnformeerd. Binnen Intelligent Security is er geen sprake van een formeel management, keuzes en acties worden door de directeur genomen op basis van kennis m.b.t. de branche, ervaring. Participatie management: Bij evenementen zijn directie en leidinggevenden op locatie aanwezig om de teams aan te sturen en zelf over het terrein te surveilleren. De communicatie op deze evenementen loopt via een centrale post waar leidinggevenden instructies geven doormiddel van portofoons. Elke beveiliger is met zijn/haar portofoon aangesloten op hetzelfde kanaal waardoor elke medewerker op de hoogte is van alle activiteiten en beslissingen van het management. Het management is zelf ook werkzaam bij horeca ondernemingen als sfeerbeveiliger waardoor zij zelf op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het werkveld. Personeel: Het personeel is meewerkend van aard. Zij hebben tijdens het volgen van hun opleiding geleerd om te luisteren naar het management. Dit wordt tijdens het maken van de eindtoets van de certificaten nogmaals getoetst. De hiërarchie binnen het bedrijf is daardoor duidelijk. Het niet opvolgen van opdrachten van het management kan mogelijk leiden tot een incident. De doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie worden bekeken aan de hand van de kwaliteit van het uitvoeren van de werkzaamheden en de ervaring die is opgebouwd tijdens de actieve

50 werkzaamheden. Wanneer er aan deze eisen worden voldaan en er plaats is voor een nieuwe leidinggevende functie kan er promotie worden gemaakt door het personeel. Deze keuze wordt gemaakt door de directie. Conclusie stijl: Uit deze gegevens kan worden geconcludeerd dat er sprake is van wederzijds respect is voor personeel en management. Het personeel kan direct bij directie terecht wanneer zij problemen hebben met de werkzaamheden of leidinggevenden. Door de participatie van het management in het werkveld blijven zij goed op de hoogte van zaken die spelen. Het personeel luistert goed naar het management mede doordat zij dit hebben geleerd tijdens het volgen van hun opleiding. 'Skills' (Sleutelvaardigheden) de USP s van Intelligent. Wat zijn de sterkste vaardigheden binnen Intelligent Security? - Nadruk bij Intelligent Security ligt vooral sociale en communicatieve vlak. - Hoge kwaliteit m.b.t. opleidingen om uiterst professionele beveiligers neer te zetten. - Sterke relaties tussen Intelligent Security en haar klanten, CRM. - Sfeerbeveiliging/gastheerschap, beïnvloeding op de sociale kant van de beveiliger om zo positieve invloed naar de bezoekers te creëren. - Financieel sterke positie. Zijn er vaardigheden die ontbreken of niet ingevuld zijn? - Er is geen personeelslid dat marketingvaardigheden bezit. - De online kanalen worden niet getoetst op efficiency. - Adwords campagne wordt ingezet, maar wordt niet geanalyseerd op effectiviteit. - De doorstroom op de website gaat snel richting solliciteren. - De website wordt niet zelf bijgehouden. Wat doet Intelligent Security goed? - Acquisitie van potentiële klanten via referenties van bestaande klanten - Service van de bestaande klanten, vragen beantwoorden, - Onderhoudsgesprekken bestaande klanten om zo de behoeften te kunnen waarborgen - Adviseren in de vorm van beveiligingsplannen - (Sfeer)Beveiliging, een veilige omgeving creëren met een aansluitende sfeer. - De website heeft een gemiddeld bouncepercentage. - Het doel van de Facebookpagina wordt behaald, namelijk nieuwe werknemers vinden. Beschikt het personeel over de juiste vaardigheden? Het personeel beschikt grotendeels over de juiste vaardigheden. Er ontbreekt alleen een personeelslid dat marketingvaardigheden beschikt. Op dit moment kan Intelligent Security niet toetsen hoe effectief de ingezette kanalen zijn. Tevens wordt dit ook nooit getoetst bij de bestaande klanten. Conclusie sleutelvaardigheden: Intelligent Security beschikt over enkele USP s. Het sociale aspect, samen met het hoogopgeleid personeel, zorgt voor een unieke vorm van sfeerbeveiliging. Door een dienst op maatwerk te leveren aan haar klanten, krijgt Intelligent Security nieuwe klanten binnen door referenties. 49

51 Wat ontbreekt, is iemand die marketingvaardigheden bezit en kan toepassen. De online kanalen; website, Facebook en Twitter, zijn niet opgesteld a.d.h.v. een marketingplan. Er zijn geen metingen gedaan hoe effectief de inzet van deze kanalen zijn. Er ontbreekt één sleutelvaardigheid bij Intelligent Security, namelijk marketing. Bijlage 4 C s Customer/Product In samenspraak met de klant kan worden kortgesloten wat voor soort beveiliging noodzakelijk en gewenst is. Door de verschillende diensten die Intelligent Security BV aanbiedt is het mogelijk om aan alle wensen van de klant te kunnen voldoen. De klant kan via de website informatie krijgen over de diensten van Intelligent Security. Horecabeveiliging Intelligent Security BV heeft, door veel ervaring, zich gespecialiseerd in horecabeveiliging. In overleg met een klant wordt een beveiligingsplan gemaakt zodat de beveiliger naar behoefte van de klant zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Om de risico s te inventariseren voor de horeca zal er voor de klant een securityscan worden uitgevoerd. Deze scan geeft voor klant en beveiliger schriftelijke maatregelen met betrekking tot incidenten en problemen. Evenementenbeveiliging Intelligent Security BV is actief op verschillende soorten evenementen, voor elk evenement kan de geschikte beveiliging worden ingezet. Voor evenementen kan Intelligent Security een beveiligingsplan opstellen. Zo worden de risico s in kaart gebracht en geeft Intelligent Security een advies in beheersmaatregelen en inzet van beveiligers. Dit beveiligingsplan in beknopt of uitgebreid worden uitgevoerd afhankelijk van het evenement. Onder evenementenbeveiliging onderscheidt Intelligent Security de volgende diensten: Toegangscontrole/Visitatie Interventieteams Geldlopers Bewaken (nood)uitgangen POSEC Teams Object/terreinbewaking Videoguarding Gastheren/Gastvrouwen Intelligent Security beschikt over een commando unit, dit is een mobiele post die voor evenementen ingezet kan worden als centraal punt voor de beveiliging. Vanuit dit punt kan men instructies geven, opslag van materiaal en kan fungeren als vergaderruimte. Hoog risico beveiliging De beveiligers van Intelligent Security BV zijn geschikt om situaties te beveiligen die potentieel risicovol zijn. De reden van zo n situatie kan van verschillende aard zijn. Dit kunnen situaties zijn als een gedwongen woningontruiming waarbij ondersteuning nodig is, of een bouwterrein (objectbeveiliging) waar mogelijk diefstal gepleegd kan worden. Deze dienst kan ook worden gebruikt wanneer bijvoorbeeld een voorzitter van een voetbalclub wordt lastig gevallen door supporters. Hondenbewaking Wanneer er bij evenementbewaking, objectbewaking, nachtbewaking of surveillance dienst ondersteuning nodig is van een hond, kan Intelligent Security BV hier ook in voorzien. De honden in dienst zijn 50

52 gecertificeerde politiehonden. De geleider is in het bezit van de correcte papieren en vormt met de hond een uitstekend preventief middel wat krachtig in kan grijpen. Luchtsurveillance Door de diversiteit aan diensten kan voor elke gewenste beveiliging een oplossing worden gevonden. Zo bestaan er innovatieve manieren om een evenement te beveiligen, dit is mogelijk in de vorm van luchtsurveillance. Bij deze surveillance wordt er met een videodrone over het terrein gevlogen en kunnen de bezoekersstromen worden gemonitord. De videobeelden kunnen voor meerdere doelen worden gebruikt. Cost / Prijs Prijs is afhankelijk van de grootte van de dienst, het aantal beveiligers wat moet worden ingezet. De meeste beveiligers zijn studenten waardoor de kosten niet extreem hoog uitvallen. Wel dient er rekening te worden gehouden met kosten voor vervoer, toeslagen en overuren. Convenience / Plaats Kantoor Het kantoor van Intelligent Security is gevestigd in Tilburg. Dit is een centraal punt waar beveiligers terecht kunnen met vragen en problemen. In het kantoor is ook plaats voor opslag van materiaal wat noodzakelijk is voor evenementen. Vanwege de groei van de organisatie is de huur per augustus 2013 opgezegd en is Intelligent Security op zoek naar een grotere locatie zodat de bedrijfsvoering beter kan worden uitgevoerd. Website De website van Intelligent Security is gebruiksvriendelijk. Door de simpele lay-out van de website en duidelijke overzicht kan de bezoeker zich makkelijk navigeren. De gebruiksvriendelijkheid kan worden verbeterd door middel van een mogelijke chatfunctie, wanneer bezoekers vragen hebben over mogelijke diensten kunnen zij direct terecht met hun vraag. Dit maakt het bellen laagdrempeliger Plaats De geïnteresseerde bedrijven komen voor namelijk uit de buurt van Noord-Brabant en omstreken. Communication / Promotie De communicatie van Intelligent Security naar klanten gaat doormiddel van direct contact. Wanneer klanten problemen of vragen hebben kunnen zij direct met het management in contact komen om de vraag beantwoord te krijgen of het probleem op te lossen. Nieuwe klanten Intelligent Security werft haar klanten door mond tot mond reclame. Door de goede dienst die zij bij haar klanten uitvoert, wekt dit de interesse bij potentiële nieuwe klanten. Zij worden in contact gebracht met Intelligent Security door bestaande klanten. Het is dus van belang dat goede contacten worden onderhouden met alle klanten. Sponsoring Doormiddel van sponsoring bij voetbalclub Willem II Tilburg verzorgd Intelligent Security de benodigde beveiligers bij de voetbalclub tijdens thuiswedstrijden. Deze sponsoring resulteert in een reclamebord in het stadion en voor werkgelegenheid voor de beveiligers. In het verleden is dit ook bij de voetbalclub NEC Nijmegen geweest maar door tegenvallende werkgelegenheid zijn deze promotionele activiteiten gestopt. 51

53 Door de groei in populariteit van ijshockey in Nederland is Intelligent Security sinds 2013 begonnen met het sponsoren van de Eindhoven Kemphanen ijshockeyclub. Op dit moment is het in onderhandeling met de Tilburgse ijshockeyvereniging de Destil Trappers. Intelligent Security is ook sponsor van de Tilburgse studentenverenigingen St. Olof en Vidar. Door deze sponsoring verzorgen zij ook de noodzakelijke beveiliging bij de evenementen van de verenigingen. Online promotie Voor de online promotie maakt Intelligent Security gebruik van een Google Adwords campagne(sea) en gebruik van verschillende social media. Voor de SEA campagne heeft Intelligent Security een budget van 10 euro per dag uitgetrokken om zo mogelijke nieuwe klanten te werven via Google. Uit Google analytics blijkt dat een 76% van de bezoekers via de Adwords campagne op de website terecht komt. Helaas is niet duidelijk welk deel van deze bezoekers daadwerkelijk een klant wordt. Via de social media sites als Twitter, Facebook en Linkedin kan men informatie krijgen over de werkzaamheden van Intelligent Security. Zij maken via Twitter ook nog reclame voor haar klanten door berichten te retweeten. Via de social media is geen directe traffic naar de website van Intelligent Security ontstaan. De social media en Adwords campagne wordt door Boris uitgevoerd, hiervoor is geen marketeer in dienst. Maatschappelijke betrokkenheid Vanuit sociaal oogpunt zet Intelligent Security zich in op vlakken als opleiding, ontwikkeling en door compensatie van broeikasgassen. Voor opleiding en ontwikkeling zorgt Intelligent Security voor stageplaatsen waar studenten aan de slag kunnen tijdens hun opleiding tot beveiliger aan het ROC in Tilburg. Ter compensatie van de broeikasgassen steunt Intelligent Security de organisatie Trees for all. Deze organisatie plant bomen en planten op de Filippijnen om te compenseren voor broeikasgassen en zorgt voor lokale werkgelegenheid. Bijlage Google Analytics website analyse Opstart t/m 25 maart 216 Bezoeken - 86,40% 34 Bezoeken - 13,60% Vanaf 25 maart t/m 12 mei 340 New visitors 82,3% 73Returning visitors 17,7% Bouncepercentage 45,25% Gemiddelde bezoekduur 2,16 seconden Bouncepercentage 43,03% Gemiddelde bezoekduur 2,19 seconden De website van Intelligent Security heeft vanaf de opstart tot en met 25 maart 250 bezoekers ontvangen, waarvan 216 unieke bezoeken en 34 terugkerende bezoekers. Wij hebben ervoor gekozen om de analyse vanaf het beginpunt in beeld te brengen, omdat de website nog niet zo lang bestaat en op deze manier een goed beeld verkrijgen van het verloop van de statistieken. De statistieken vanaf begin tot en met25 maart zijn het eerste ijkpunt. Vanuit de tweede meting blijkt dat het aantal nieuwe en terugkerende bezoekers is toegenomen. Het aantal nieuwe bezoekers in is absolute aantallen toegenomen. Het aantal terugkerende bezoekers is in absolute aantallen en in percentage t.o.v. het totaal toegnomen. Het gemiddeld bouncepercentage en gemiddelde bezoekduur is gelijk gebleven. De toename van terugkerende is te koppelen aan het toenemend direct verkeer. De terugkerende bezoekers bezoeken de pagina langer, bekijken meer pagina s en hebben een lager bouncepercentage. Opstart t/m 25 maart 25 maart t/m 12 mei 52

54 Direct Google CPC Google organic 146 bezoeken 2,57 pagina s/bezoek 1:29 gemiddeld bezoekduur 82,88% nieuwe bezoeken 53,42% bouncepercentage 111 bezoeken 3,51 pagina s/bezoek 3:40 gemiddeld bezoekduur 87,39% nieuwe bezoeken 28,83% bouncepercentage 40 bezoeken 3,22 pagina s/bezoek 1:23 gemiddeld bezoekduur 92,50% nieuwe bezoeken 57,50% bouncepercentage 189 bezoeken 3,99 pagina s/bezoek 3:14 gemiddeld bezoekduur 76,19% nieuwe bezoeken 28,57% bouncepercentage 165 bezoeken 2,56 pagina s/bezoek 1:32 gemiddeld bezoekduur 87,88% nieuwe bezoeken 53,94% bouncepercentage 50 bezoeken 1,80 pagina s/bezoek 1:27 gemiddeld bezoekduur 88% nieuwe bezoeken 60% bouncepercentage De effectiviteit van de Google CPC campagne is gedaald. In de nieuwe periode worden er minder pagina s per bezoek bezocht, is de gemiddelde bezoekduur gedaald en is het bouncepercentage gestegen. Bij Google organic bekijken de bezoekers minder pagina s per bezoek. Men navigeert zich langzamer op de website. Opstart t/m 25 maart Regio Bezoeken Pagina's/bezoek Gem. % nieuwe Bouncepercentage bezoekduur bezoeken 1. North Brabant 77 3,71 0:03:50 89,61% 35,06% 2. South Holland 65 2,25 0:00:33 76,92% 55,38% 3. Gelderland 41 2,71 0:02:25 78,05% 48,78% 4. North Holland 18 3,28 0:01:33 94,44% 38,89% 5. Utrecht 16 3,44 0:01:48 100,00% 31,25% 6. Limburg 9 3,44 0:01:52 88,89% 66,67% 7. Flevoland 3 1 0:00:00 100,00% 100,00% 8. Friesland 2 2 0:00:06 100,00% 50,00% 9. Groningen 2 5 0:02:57 100,00% 50,00% 10. Overijssel 2 1 0:00:00 100,00% 100,00% 25 maart t/m 12 mei 53

55 Regio Bezoeken Pagina's/bezoek Gem. % nieuwe Bouncepercentage bezoekduur bezoeken 287 3,05 00:02:15 85,71% 45,99% 1. North 97 3,80 00:04:07 85,57% 34,02% Brabant 2. South 81 2,27 00:00:31 80,25% 55,56% Holland 3. Gelderland 45 2,69 00:02:13 80,00% 51,11% 4. North 20 3,10 00:01:24 95,00% 40,00% Holland 5. Utrecht 18 3,56 00:02:26 100,00% 27,78% 6. Limburg 12 3,00 00:01:41 91,67% 58,33% 7. Overijssel 4 4,50 00:01:38 100,00% 75,00% 8. Flevoland 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00% 9. Friesland 2 2,00 00:00:06 100,00% 50,00% 10. Groningen 2 5,00 00:02:57 100,00% 50,00% De geografische bepaling, waarvandaan komen de bezoeken, tonen een concentratie van bezoekers uit Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. Het bouncepercentage voor een lead-generation website, zoals die van Intelligent Security, heeft een gemiddeld bouncepercentage tussen de 30% en 50%. 29 De verschillende bouncepercentages van de verschillende provincies geven bijna eenzelfde verdeling weer. De bezoekers uit Noord-Brabant scoren een lager bouncepercentage, zij zijn langer op de site en deze bezoekers bekijken de meeste pagina s per bezoek. Opvallend is dat de bezoekers uit Zuid-Holland een hoger bouncepercentage dan het gemiddelde laten zien. Ook is de gemiddelde bezoekduur vanuit deze provincie het laagst. De Gelderse bezoekers tonen betere scores, dit heeft waarschijnlijk te maken met evenementenbeveiliging in zuid Gelderland, waar Intelligent Security actief in is. Bezoeken Pagina's/bezoek Gem. % nieuwe Bouncepercentage bezoekduur bezoeken 711 3,09 00:02:19 83,68% 43,60% 1. Chrome 283 3,47 00:03:18 34,28% 34,28% 2. Internet 217 2,65 00:01:11 53,46% 53,46% Explorer 3. Firefox 75 3,43 00:03:00 38,67% 38,67% 4. Safari 62 2,37 00:02:00 56,45% 56,45% 5. Android 60 3,33 00:01:31 43,33% 43,33% Browser 6. Mozilla 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00% 7. Opera 3 2,33 00:01:41 33,33% 33,33% 8. Safari (inapp) 3 1,33 00:00:19 66,67% 66,67%

56 9. IE with 2 4,00 00:01:17 50,00% 50,00% Chrome Frame 10. Android 1 2,00 00:00:34 0,00% 0,00% 1. Apple ipad 2. Samsung GT-I9300 Galaxy S3 3. Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4. Apple iphone 5. HTC PJ401 One S 6. Samsung GT-I9300 Galaxy SIII 7. (not set) 8. Samsung GT-I Samsung GT-I9305 Galaxy S3 LTE International 10. Samsung GT-P5110 Galaxy Tab Bezoeke n Pagina s / bezoek Gem. bezoekduur % nieuwe bezoeken Bouncepercent age 114 3,18 00:01:39 78,95% 46,49% 36 3,14 00:01:16 47,22% 47,22% 11 1,45 00:00:07 72,73% 72,73% 10 4,70 00:02:34 30,00% 30,00% 6 1,17 00:00:09 83,33% 83,33% 5 3,40 00:01:37 40,00% 40,00% 5 3,60 00:01:19 40,00% 40,00% 4 3,25 00:02:41 25,00% 25,00% 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00% 3 4,00 00:00:51 0,00% 0,00% 3 2,00 00:00:12 66,67% 66,67% 55

57 Bijlage Afnemersanalyse Voor de afnemers analyse moeten de 6 W s van Ferrel worden beantwoord. Hieronder zijn de wie, wat, waar, wanneer en waarom vragen beantwoord die betrekking hebben op Intelligent Security BV. Voor het invullen van deze vragen is de afgenomen enquête gebruikt. Wie zijn onze huidige en potentiele afnemers? De huidige en potentiele afnemers van Intelligent Security BV zijn horeca en evenementenorganisaties. Tevens zijn andere beveiligingsorganisaties ook nog potentiele afnemers omdat zij de diensten inhuren wanneer zij zelf niet voldoende personeel hebben om aan de vraag te voldoen. De huidige afnemers zijn terug te vinden in de omzet analyse. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 63% van de afnemers via referenties bij Intelligent Security terecht is gekomen, meer dan 23% via zoekmachines als google en meer dan 10% via de website van Intelligent Security BV. Wat doen onze huidige afnemers met onze diensten? Zij maken gebruik van de diensten van Intelligent Security BV om de veiligheid te waarborgen in de horecagelegenheid en tijdens evenementen. Er kan gebruikt gemaakt worden van de verschillende diensten die Intelligent Security aanbiedt speciaal voor horeca beveiliging of voor evenementenbeveiliging. De Social media blijkt onder bij een groot deel van de afnemers bekend te zijn, zij worden hierdoor op de hoogte gehouden van de diensten die Intelligent Security BV uitvoeren. Waar kopen onze huidige afnemers onze diensten? Het hoofdkantoor van Intelligent Security BV is gelegen in Tilburg, vanuit hier wordt het team van beveiligers aangestuurd. Het inzetten van de diensten wordt bij de klant op locatie uitgevoerd. Dit kan zijn bij een horecagelegenheid als sfeerbeveiliger/portier of tijdens evenementen op en om het 56

58 evenemententerrein om de veiligheid van de bezoeker te waarborgen. Via de website van Intelligent Security BV kunnen klanten zich verdiepen in de diensten die Intelligent Security BV aanbied. Volgens de afgenomen enquête onder de huidige klanten is gebleken dat de website voor 47,76% van invloed is geweest bij de keuze van Intelligent Security BV. Wanneer kopen onze huidige afnemers onze diensten? Wanneer zij de veiligheid willen waarborgen van de bezoekers van de horeca gelegenheid of van het evenement. Uit de enquête is gebleken dat wanneer klanten op zoek gaan naar een beveiligingsorganisatie dat zij dit veelal via referenties doen en ook via internetzoekmachines. Waarom kopen onze huidige afnemers onze diensten(niet)? Waarom wel? Bij evenementen met meer dan 250 personen is men wettelijk verplicht om beveiliging in te zetten om de veiligheid te kunnen waarborgen tijdens het evenement. Per 250 bezoekers moet 1 beveiliger aanwezig zijn, afhankelijk van de grootte van het evenement wordt het aantal beveiligers bepaald. In de horeca is het niet verplicht om een beveiliger in te huren maar dit wordt veelal gedaan bij de grotere horeca gelegenheden zoals bij discotheken en drukbezochte kroegen. Uit onderzoek blijkt dat klanten de reden, waarom zij voor Intelligent Security BV hebben gekozen, de prijs en referenties belangrijk vinden. Ook kwaliteit en ervaring spelen een belangrijke rol bij de keuzen voor Intelligent Security BV. Een groot deel van de klanten zou graag willen dat er referenties beschikbaar zijn om zo de ervaringen van andere klanten door te nemen. Waarom niet? Omdat het niet altijd noodzakelijk is om beveiliging in te huren vanwege de grootte van het evenement. Wanneer horeca gelegenheden het niet nodig vinden om beveiliging in te huren omdat zij zelf de veiligheid van de bezoeker kunnen waarborgen. Bijlage KOOP-beslissingsproces 30 Probleemherkenning Organisatoren van evenementen zijn verplicht om beveiliging in te huren bij evenementen vanaf 250 man. Informatie zoeken Het grootste deel van de respondenten geeft aan te kijken naar referenties van eerdere afnemers van beveiligingsdiensten (90%). Eerdere ervaringen van andere afnemers wegen zwaar in de zoektocht naar een beveiligingsbedrijf. Vanuit de enquête blijkt dat 64% van de afnemers zoekt met Google naar beveiligingsbedrijven. Toch blijkt dat maar 7,5% van de respondenten Social Media gebruikt om te zoeken naar beveiligingsbedrijven. 68% is op de hoogte van de Social Media kanalen van Intelligent Security BV, de overige 32% is niet op de hoogte van het feit dat Intelligent Security BV actief is op Twitter en Facebook. Terwijl 70% van de evenementen organisatoren actief is op Twitter en 74% op Facebook. 30 Enquête resultaten 57

59 Evalueren van de alternatieven Omdat Intelligent Security BV een Customer Intimacy strategie gebruikt, waarbij de klant centraal staat, heeft Intelligent Security BV veel klanten geworven vanuit referenties of mond tot mond reclame. Van de afnemers die daadwerkelijk bij Intelligent Security uitkomen, komt 63% voort uit referenties. De 23% respondenten die via een Google zoekopdracht bij Intelligent Security BV zijn terechtgekomen, geven een vorm van ruis aan, Aangezien 64% zoekt via Google, blijkt een groot deel van deze afnemers Intelligent Security BV niet te kunnen vinden via Google. Dit komt, omdat er amper aan SEO optimalisatie wordt gedaan door Intelligent Security BV. Het bedrijf komt niet ver boven in de zoekopdrachten bij organische zoekopdrachten. Degene die Intelligent Security BV wel online vinden, komen op de site terecht. De website van Intelligent Security BV is bij 52% van de respondenten van invloed geweest om Intelligent Security BV in de evoked set te plaatsen. De zwakke vorm van Usability zorgt ervoor dat bijna de helft van de afnemers niet voldoende wordt overtuigd om daadwerkelijk een dienst af te nemen. Aankoopbeslissing De keuze van welke beveiligingsbedrijf er wordt ingehuurd, wordt gemaakt aan de hand van de volgende factoren: Prijs % Service % Uitstraling 50 % Ervaring % Kwaliteit % Referenties % Locatie % Omvang van bedrijf, personeelsbestand % Intelligent Security BV laat op de website bijna alle factoren terugkomen. Maar de belangrijkste factoren volgens de respondenten komen niet terug. Intelligent Security BV laat op de website namelijk geen referenties zien. Tijdens het zoeken naar een beveiligingsbedrijf is voor 90% van de afnemers belangrijk hoe andere afnemers de diensten hebben ervaren. Ook is website minder overtuigend door het ontbreken van de referenties. Het ontbreken van referenties zorgt er voor dat Intelligent Security BV minder kans heeft te worden gekozen uit de evoked set van beveiligingsbedrijven. Evaluatie na de koop Intelligent Security BV houdt telefonisch, mail en direct contact met haar afnemers. Dit sluit ook aan bij de wensen van de respondenten. De afnemers kunnen via deze kanalen hun wensen bijsturen. Mocht er cognitieve dissonantie optreden, zijn de afnemers in staat om dit te uiten via de mail, telefoon of via direct contact. 58

60 Enquête resultaten Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Via welk kanaal bent u bij Intelligent Security BV terecht gekomen? Website 7 (10.29 %) Social media 1 (1.47 %) Referentie 43 (63.24 %) Internetzoekmachine (bijv. Google) 16 (23.53 %) Anders namelijk 1 (1.47 %) n = 68 # 68 Hoe wordt momenteel het contact tussen u en Intelligent Security BV onderho... Mail 6 (8.82 %) Telefoon 21 (30.88 %) Direct contact 37 (54.41 %) Social media 0 (0 %) Anders namelijk 4 (5.88 %) n = 68 # 68 Hoe zou u willen dat het contact tussen u en Intelligent Security BV wordt... Mail 9 (13.24 %) Telefoon 15 (22.06 %) Direct contact 40 (58.82 %) Social media 0 (0 %) Anders namelijk 4 (5.88 %) n = 68 # 68 Bent u op de hoogte van de social media kanalen van Intelligent Security BV... Ja 46 (67.65 %) Nee 22 (32.35 %) n = 68 # 68 Maakt uw organisatie gebruik van Social media?(meerdere antwoorden mogelijk... Nee 10 (14.71 %) Twitter 47 (69.12 %) Facebook 50 (73.53 %) Pinterest 3 (4.41 %) Youtube 11 (16.18 %) Linkedin 27 (39.71 %) Google + 10 (14.71 %) Anders namelijk 0 (0 %) 59

61 n = 68 # 158 Wat voor rol speelt Social media binnen uw organisatie?(meerdere antwoorden... Geen 13 (19.4 %) Voor informele doeleinden 25 (37.31 %) Voor marketingdoeleinden 42 (62.69 %) Voor (zakelijke) informatie in te winnen 19 (28.36 %) Voor acquisitie doeleinden 12 (17.91 %) Anders namelijk 0 (0 %) n = 67 # 111 Via welke kanalen gaat u op zoek naar beveiliging? (Meerdere antwoorden mog... Internetzoekmachine(bijv. Google) 43 (64.18 %) Referenties 60 (89.55 %) Social media 5 (7.46 %) Anders namelijk.. 0 (0 %) n = 67 # 108 Is de website van invloed geweest voor de afname van een dienst van Intelli... Ja 32 (47.76 %) Nee 35 (52.24 %) n = 67 # 67 Wat geeft de doorslag m.b.t. de keuze van een beveiligingsbedrijf?(meerdere... Prijs 46 (67.65 %) Service 30 (44.12 %) Uitstraling 34 (50 %) Ervaring 31 (45.59 %) Kwaliteit 38 (55.88 %) Referenties 45 (66.18 %) Locatie 24 (35.29 %) Omvang van bedrijf, personeelsbestand 7 (10.29 %) Anders namelijk 1 (1.47 %) n = 68 #

62 Met welke doeleinden zou u de website van Intelligent Security BV willen ge... Offerte 30 (44.12 %) Informatie 34 (50 %) Contact 22 (32.35 %) Referenties 38 (55.88 %) Nieuws 9 (13.24 %) Anders namelijk 0 (0 %) n = 68 #

63 Bijlage 5 krachten van Porter Macht van leveranciers - - De macht van de leveranciers is erg laag, dit vooral omdat Intelligent Security erg weinig te maken heeft met leveranciers. Zaken als de bedrijfskleding, de vesten en de website zijn de enige leveranciers die van bepaald belang zijn. De host van de website heeft weinig macht, Intelligent Security geeft haar wensen door en indien deze leverancier geen hoogwaardig werk levert, kan Intelligent Security gemakkelijk naar een andere host overstappen (ipage, hostgator, bluehost etc). Het zelfde verhaal bij de leveranciers van de kleding en de vesten. Intelligent Security beschikt al over de benodigde voorraad, mochten zij extra nodig hebben is dit gemakkelijk bij te bestellen. Indien ze hier niet tevreden zijn, kunnen ze hier ook gemakkelijk nieuwe leveranciers voor vinden (firstcarecompany, benscore, pebetex etc.). Tevens zijn er tussen de leveranciers en Intelligent Security contracten afgesloten die de kwaliteit waarborgen. Conclusie: zeer lage macht van leveranciers. Macht van substituten - - De macht van substituten is erg laag, dit vanwege het feit dat bij horeca en evenementen verplicht een minimum aantal beveiligers aanwezig moet zijn om o.a. de veiligheid te waarborgen. Er zijn twee vormen van substituten die kunnen worden onderzocht, toezichthouders en technologische ontwikkelingen binnen beveiliging. Toezichthouders zijn goedkoper dan een daadwerkelijke beveiliger, ze zijn niet opgeleid tot beveiliger, maar beschikken wel over een diploma bedrijfshulpverlening. 31 Dit vormt geen directe bedreiging gezien dit niet het soort beveiliging is wat benodigd/verplicht is binnen horeca & evenementen. Technologische ontwikkelingen zijn momenteel meer gericht op beveiliging van woningen, winkels en bedrijfspanden. Denk aan o.a. camera s, metaaldetectors etc. Deze vormen van beveiliging worden wel ingezet binnen horeca & evenementen maar niet ter vervanging van de beveiligers, maar ter ondersteuning. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat de technische beveiliging in opkomst is totale jaaromzet miljoen euro binnen Nederland t.o.v. particuliere beveiliging miljoen euro. 32 Conclusie: zeer lage macht van substituten, technische beveiliging is wel een groeiende markt. Macht van afnemers ++ De afnemers van Intelligent Security beschikken over hoge macht. Intelligent Security heeft een aantal vaste contracten lopen binnen haar horeca afnemers. Deze vaste contracten zorgen voor een vaste stroom van inkomsten, door deze vaste contracten zijn ze beschermd tegen het onaangekondigd opstappen van vaste klanten, desalniettemin kunnen horecabedrijven de contracten om wat voor reden dan ook opzeggen met een uitlooptijd van 3 maanden. Intelligent Security moet haar positie waarborgen door haar vaste klanten ten alle tijden tevreden te houden. Evenementen schikken over de hoogste macht, hier betreft het namelijk contracten die uniek/eenmalig verworven worden. 33 Er is sprake van een hoge concurrentie intensiteit wat ervoor zorgt dat het lastiger wordt een evenement te overtuigen met Intelligent Security in zee te gaan. De evenementen hebben een breed scala van mogelijkheden, ze kunnen hun bedrijf kiezen aan de hand van o.a. prijs, ervaring, omvang van bedrijf etc. Conclusie afnemers en met name evenementen schikken over hoge macht t.o.v. Intelligent Security. Macht van nieuwe toetreders %20september% pdf 33 Inteview met Boris van der Horst 62

64 Weinig macht betreffende eventuele nieuwe toetreders. De branche beveiliging (beveiliging en opsporing, zoals een beveiliger, een alarmcentrale, opsporing of security.) heeft slechts 38 starters tegen 35 stoppers in augustus Dit laat zien dat deze branche verre van aantrekkelijk is voor starters. Daarnaast beschikken starters veelal niet over voldoende capaciteit om klanten (evenementenorganisatoren) van Intelligent Security weg te stelen. Intelligent Security heeft met haar +100 werknemers bij bepaalde evenementen niet eens voldoende capaciteit. Zoals bij evenement Wish moeten ze al krachten bundelen om voldoende capaciteit te kunnen leveren. 35 Bedreiging van nieuwe toetreders betreffende horeca ligt wat hoger dan wanneer we naar evenementen kijken, maar nog steeds niet van cruciaal belang. Nieuwe toetreders die zich op horeca richten kunnen wellicht lokaal wat schade toebrengen, maar wederom is een redelijk opzetkapitaal benodigd om te kunnen starten. Daarnaast beschikt Intelligent Security over een hoop vaste contracten met haar horecaklanten. Conclusie: Weinig tot geen macht van nieuwe toetreders m.b.t. evenementen, iets hoger m.b.t. horeca maar nog steeds niet van cruciaal belang. Interne Concurrentie ++ De macht van de concurrenten is hoog. Er mag dan wel een hoge toetredingsdrempel zijn maar het aantal concurrenten ligt behoorlijk hoog. In augustus 2012 zijn er binnen de beveiligingsbranche (beveiliging en opsporing, zoals een beveiliger, een alarmcentrale, opsporing of security.) 3821 ondernemingen actief waarvan 570 binnen Noord-Brabant 36. De drie grootste concurrentie m.b.t. online kanalen betreffen Isasecurity, Profisec en Alphasecurity. Deze drie concurrenten zijn te vinden met dezelfde zoekwoorden als bij Intelligent Security en bieden dezelfde diensten aan. Tevens beschikken deze concurrenten over meer personeel en keurmerken, Isasecurity personeel, Profisec middelgrote speler op landelijk niveau, Alpha Security beveiligingsspecialist met gekwalificeerde beveiligers Conclusie: hoge macht door aanwezigheid van veel concurrenten die dezelfde dienst aanbieden, daarnaast zitten hier een aantal ervaren en omvangrijke concurrenten tussen die ook op online kanalen voor hoge concurrentiedruk zorgen. Voor Intelligent Security BV zijn de volgende bedrijven de grootste concurrenten: Interview met Boris van der Horst 36 rs&chart=ondernemingen

65 Profi Sec Isa Security Alpha Security Quso Avdd Facilicom BK Beveiliging EBM Security De 3 grootste concurrenten voor Intelligent Security BV zijn Profi Sec, Isa Security en Alpha Security. Profi Sec is een grote concurrent vanwege zijn ligging in Rosmalen, het zelfde gebied waar Intelligent Security BV in werkt. Isa Security is een grote dreiging vanwege zijn grote. Isa Security is internationaal actief, heeft meer personeelsleden en werkt ook voor andere multinationals. Alpha Security is voor Intelligent Security een andere grote concurrent, omdat Alpha Security met zoekopdrachten in google betreft beveiliging, hoog in de lijst staat. 64

66 Bijlage concurrentie analyse Alpha Security Keyword conclusie Het primaire keyword voor Alpha Security is Beveiliging. Een keyword dat door zowel Profi Sec als Isa Security wordt gebruikt. Dit primaire keyword wordt als normaal geïndexeerd qua concurrentiedruk. De ondersteunende keywords zijn: Alpha security, bewaking, beveiliging, alarm, evenement, horeca, mobiele surveillance, portiers, transport, risicoanalyse, recherchewerk en hondenbeveiliging. Deze termen vinden we uit de description. Van de drie concurrenten, heeft Alpha Security de breedste benadering van keywords. Alpha Security zal eerder worden gevonden. SEO On Page Checklist conclusie Alpha Security maakt goed gebruik van de technische mogelijkheden binnen een website om zoekwoorden te gebruiken. De verschillende termen kom je op de website als titels van verschillende pagina s tegen. Als één van de weinige bedrijven, maakt Alpha Security gebruik van een uitgebreide discription en een header, wat een sterk punt is voor Alpha Security. Alpha Security heeft de jongste website van de 4 bedrijven, 1 jaar jonger. Dit zal de autoriteit van de website drukken. Er staan video s op de website, maar die werken niet en zijn niet gekoppeld aan YouTube. Tevens is de website de traagste van allemaal. De SEO optimalisatie is het sterkste van alle 4 bedrijven, ze gebruiken een title tag met keyword. Als enig bedrijf heeft Alpha Security het description veld ingevuld. En de header bevat ook het hoofdkeyword, beveiliging. Door deze optimalisatie, komt de site van Alpha Security als één van de eerste resultaten bij een organische zoekopdracht. Wel is de website zelf is het jongst en langzaamst, wat het zoekresultaat in google iets naar beneden brengt. SEO Off Page Checklist conclusie Alpha Security heeft weinig inkomende links, maar wel de hoogste pagerank van de 4 bedrijven. Net als de andere bedrijven, is Linkedin een relevante link. Maar de 2 andere website, waardepolder.nl en beveiligingswereld.nl zorgen ervoor dat Alpha Security de hoogste pagerank behaalt t.o.v. haar concurrenten. Een zwakte van Alpha Security is het ontbreken van Social Media kanalen. Ze zijn niet actief op Facebook, Twitter of Google+. Wel zijn ze terug te vinden op Google Maps, net als de andere bedrijven. De Off Page SEO voor Alpha Security scoort het laagst. 65

67 Isa Security Keyword Conclusie Het primaire keyword voor Isa Security is Beveiliging. Een keyword dat door zowel Profi Sec als Alpha Security wordt gebruikt. Dit primaire keyword wordt als normaal geìndexeerd qua concurrentiedruk. De ondersteunende keywords zijn: Security, beveiliger, bewaking, security officer en security Nederland. Deze keywords zijn allemaal op synoniemen van beveiligen gericht. Isa Security is niet snel vindbaar als je niet op beveiliging of andere synoniemen zoekt. SEO On Page Checklist conclusie Isa Security maakt bijna geen gebruik van SEO. Ze gebruiken bijvoorbeeld geen keyword in de title tag, er is geen description aanwezig en ook geen headers. De verschillende afbeeldingen op de site hebben wel namen, maar daar worden geen keywords gebruikt. Isa Security heeft de oudste website van de 4 bedrijven, die deze site de meeste autoriteit geeft qua leeftijd. Het gebrek aan video s is ook een zwakte. De laatste zwakte is de lange laadtijd t.o.v. de site van Intelligent Security. Isa Security heeft de zwakste vorm van SEO optimalisatie en zal niet hoog komen in de lijst met een relevante zoekopdracht SEO Off Page Checklistb Conclusie Isa Security heeft de meeste inkomende links. Dit komt, omdat Isa Security een multinational is met meerdere vestigingen in het buitenland. De verschillende buitenlandse websites van Isa Security genereren dit grote aantal backlinks. De pagerank van Isa Security is laag, net zo laag als die van Intelligent Security en Profi Sec. Daarnaast is Isa Security actief op Facebook, Twitter en Linkedin. Ook zijn ze terug te vinden op Google Maps, net als de andere bedrijven. De Off Page SEO voor Isa Security scoort even hoog als die van Intelligent Security. Profi Sec Keyword Concusie Het primaire keyword voor Profi Sec is Beveiliging. Een keyword dat door zowel Isa Security als Alpha Security wordt gebruikt. Dit primaire keyword wordt als normaal geïndexeerd qua concurrentiedruk. De ondersteunende keywords zijn: 66

68 Beveiligingsoplossing, beveiligingsorganisaties, beveiligingsvraagstukken. Deze keywords zijn allemaal combinaties met het woord beveiliging. Profi Sec is niet goed vindbaar op andere termen dan beveiliging. SEO On Page Checklist conclusie Profi Sec heeft de zwakste website van allemaal. Veel onderdelen zijn niet te klikken of vallen weg onder een ander onderdeel. Toch is de SEO optimalisatie niet de slechtste van de 4 bedrijven. Ze maken gebruik van de keyword beveiliging, maar ook alleen dit keyword. Het komt terug in de description en title tag. Er wordt geen gebruik gemaakt van headers. De website van Profi Sec laat redelijk snel t.o.v. de websites van de andere bedrijven. Ook is deze website even oud als die van Intelligent Security, maar 1 maand jonger dan die van Isa Security. Uiteindelijk is de ingezette SEO optimalisatie niet de zwakste, maar de website wel. Door het ontbreken van een daadwerlijke functionerende website, zal Profi Sec niet hoog komen in de lijst als er op beveiliging wordt gezocht. SEO Off Page Checklist conclusie Profi Sec heeft samen Alpha Security het minste aantal inkomende links. De pagerank van Profi Sec is laag, net zo laag als die van Intelligent Security en Isa Security. Naast de relevante Linkedin pagina, adverteert Profi Sec op beveiligingsnieuws.nl, een relevante maar wel een vakgebonden website. Profi Sec is als enige actief op Google+, naast Facebook, Twitter en Linkedin. Ook zijn ze terug te vinden op Google Maps, net als de andere bedrijven. Profi Sec is Off Page op gelijke voet als Intelligent Security. Intelligent Security Bron/medium Bezoeken Pagina's/bezoek Gem. bezoekduur % nieuwe bezoeken Bouncepercentage google / cpc 128 2,45 0:01:29 82,03% 53,91% (direct) / (none) 98 3,4 0:03:42 85,71% 29,59% google / organic 37 3,41 0:01:30 94,59% 54,05% bing / organic 1 2 0:00:29 100,00% 0,00% conduit / organic 1 1 0:00:00 100,00% 100,00% govome.com / referral 1 1 0:00:00 100,00% 100,00% 67

69 intelligent-sec.com / referral searchmobileonline.com / referral Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security :05:10 100,00% 0,00% :08:44 100,00% 0,00% vinden.nl / referral 1 1 0:00:00 100,00% 100,00% zoeken.nl / referral 1 1 0:00:00 100,00% 100,00% Wanneer we kijken naar de gebruikte zoektermen, zien we een dat evenementen beveiliging en de variaties daarop voor de meeste bezoeken verantwoordelijk zijn. Daarnaast zorgt de zoekterm beveiliging bedrijven en horeca security/beveiliging voor een kleiner aandeel verantwoordelijk zijn. Zoekwoord Bezoeken % bezoeken evenementen beveiliging 69 17,34% beveiliging bedrijven 55 13,82% evenementenbeveiliging 37 9,30% evenement beveiliging 28 7,04% (not provided) 21 5,28% evenementen security 21 5,28% beveiliging evenement 15 3,77% +horeca +beveiliging 14 3,52% evenementenbeveiliger 14 3,52% horeca security 12 3,02% 68

70 Laadtijd websites Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security 69

71 70 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

72 Inkomende Links Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security 71

73 72 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

74 SEO Analyse Alpha Security Zoekwoord Concurrentie Lokale maandelijkse zoekopdrachten security beveiliging Normaal vacatures den Normaal vacatures den haag Normaal vacatures in den haag Normaal den haag vacatures Normaal baan als Normaal de eerste hulp Laag beveiliging vacatures Hoog vacatures in beveiliging Hoog vacatures in de beveiliging Hoog vacatures beveiliging Hoog beveiliging vacature Hoog vacatures in leiden Normaal vacatures leiden Normaal leiden vacatures Normaal vacatures haarlem Normaal haarlem vacatures Normaal vacatures in haarlem Normaal vacature leiden Normaal vacatures alkmaar Normaal alkmaar vacatures Normaal vacatures in alkmaar Normaal vacature alkmaar Normaal cursus ehbo Hoog ehbo cursus Hoog beveiliging opleiding Hoog opleiding beveiliging Hoog opleiding ehbo Hoog opleidingen beveiliging Hoog beveiliger in opleiding Hoog opleiding beveiliger Hoog beveiliger opleiding Hoog opleiding bhv Hoog opleidingen beveiliger Hoog basis opleiding Hoog cursus beveiliger Hoog offerte aanvraag Normaal banen den haag Normaal banen in den haag Normaal werk in alkmaar Normaal opleiding niveau 2 Hoog niveau 3 opleiding Hoog security opleidingen Hoog niveau 2 opleidingen Hoog opleidingen niveau 2 Hoog

75 werken bij den haag Normaal werken in leiden Normaal beveiliger 2 Hoog noordwijk vacatures Normaal vacatures noordwijk Normaal Bevindingen Opmerkingen Tekst Beveiliging Goed geschreven en Ja indexeerbaar? Keywords (primair) Komt herhaaldelijk voor op de site Keywords in paginanaam Bewaking / Beveiliging + Keywords in <title> tag Bewaking en beveiliging - Alpha Security Int. - Mensen die tot tien tellen + Hoofdterm komt voor Keyword in <description> tag Alpha security bewaking beveiliging alarm evenement horeca mobiele surveillance portiers transport risicoanalyse recherchewerk hondenbeveiliging + Veel zoektermen in de beschrijving Keywords in url - Geen keyword Keywords in anchor tekst Niet aanwezig - Keywords in headings (h1 en H2) Keyword in afbeeldingen h1 class="headerrood" style="float:left">bewaking/</h1><h1 style="float:left">beveiliging <img width="278" height="319" alt="mensen die tot tien tellen" src="/templateimages/hpimage.jpg"> + Alleen in H1, komt niet voor in H2. - Geen muistekst of brontekst die het keyword bevat. Ondersteunende zoekwoorden Ondersteunende zoekwoorden te vinden? Security, bewaking, alarm, evenement, horeca, mobiele surveillance, portiers, transport, risicoanalyse, recherchewerk, hondenbeveiliging Ja, deze zoektermen komen voor in de discription en verschillende interne links. Domeinen/urls/autoriteit Domeinextensie.nl + Url structuur + Geen bijzondere tekens of combinaties. Leeftijd domein 11 years 11 months old + Duplicate content Niet aanwezig Canonical element Overige factoren 74

76 Flash gebruikt? Java gebruikt? Frames? Links navigatie in plaatjes PDF bestanden Video s Laadtijd Follow/ nofollow Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Promofilm, geen youtube 6.33 seconden META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX,FOLLOW" Inkomend e links Relevantie Bevindingen Opmerkinge n 48 inkomende links - Pagerank 3/10 Leeftijd Waardepolder.nl 14 jaar en 4 maanden verwijzend Linkedin.com 10 jaar en 2 maanden domein Beveiligingswereld.nl 6 jaar en 1 maand Social media Niet traceerbaar op socialmention.com Zelf actief Niet actief op social media Mogelijkheid tot delen - Wordt er over gepraat - Deze gerankte links zijn allemaal relevante sites. Local Vermelding in Google Maps Ja 75

77 SEO Analyse ISA Security Beveiliging Normaal security beveiliging Normaal Beveiliger Normaal Bewaking Hoog security officer Laag Beveiligers Normaal beveiligingsbedrijf Hoog beveiligingsbedrijven Hoog beveiliging opleidingen Hoog security vacatures Hoog vacatures security Hoog security vacature Hoog beveiliging bedrijf Hoog bedrijf beveiliging Hoog werken in beveiliging Hoog vacatures beveiliger Hoog beveiliger vacatures Hoog beveiliger vacature Hoog vacature beveiliger Hoog inbraakbeveiliging Hoog opleiding security Hoog security opleiding Hoog beveiliging schiphol Hoog schiphol beveiliging Hoog opleidingen security Hoog beveiliger 2 Hoog security nederland Laag persoonsbeveiliging Normaal evenementen beveiliging Normaal beveiliging evenementen Normaal beveiliging amsterdam Normaal object beveiliging Normaal beveiliging nederland Normaal iss security Normaal werken als beveiliger Hoog banen beveiliging Hoog beveiliging evenement Normaal evenement beveiliging Normaal baan als beveiliger Hoog beveiligings vacatures Hoog 880 evenementen security Hoog 880 security evenementen Hoog 880 bbl beveiliging Hoog 880 security bedrijf Hoog werken bij beveiliging Normaal 720 beveiliging vacatures schiphol Hoog 720 evenementenbeveiliger Normaal 720 beveiliger worden Hoog 720

78 werken en leren beveiliging Hoog 720 werken leren beveiliging Hoog 720 Bevindingen Opmerkingen Tekst Beveiliging Goed geschreven en Ja indexeerbaar? Keywords (primair) Komt herhaaldelijk voor op de site Keywords in paginanaam International Security Agency - Keywords in <title> tag Home ISAISA International Security Agency - Hoofdterm komt nietvoor Keyword in <description> Niet aanwezig - tag Keywords in url - Geen keyword Keywords in anchor tekst Niet aanwezig - Keywords in headings (h1 Niet aanwezig - en H2) Keyword in afbeeldingen <img width="220" height="83" src="http://www.isasecurity.nl/wp- content/uploads/stadskantoor-utrecht3-220x83.jpg" class="attachment-home-thumb wp-post-image" alt="stadskantoor Utrecht" title="stadskantoor Utrecht"> - Muistekst: Stadskantoor Utrecht Geen keywords Ondersteunende zoekwoorden Ondersteunende zoekwoorden te vinden? Security, bewaking, beveiliger, security officer, evenementenbeveilging, objectenbeveiliging. <div id="item_title">evenementenbeveiliging</div> + Als title en in de tekst Domeinen/urls/autoriteit Domeinextensie.nl + Url structuur + Geen bijzondere tekens of combinaties. Leeftijd domein 12 years 3 months old + Duplicate content <link rel="canonical" href="http://www.isasecurity.nl/" /> Canonical element Overige factoren Flash gebruikt? Java gebruikt? Frames? Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt 77

79 Links navigatie in plaatjes PDF bestanden Video s Laadtijd Follow/ nofollow Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt 2.48 seconden Wordt niet gebruikt Inkomende links Relevantie Pagerank 2/10 Leeftijd verwijzend domein Bevindingen inkomende links mijn.ecabo.nl - 1 jaar en 9 maanden linkedin.com 10 jaar en 2 maanden heineken-music-hall.nl 12 jaar Opmerkingen De gerankte links zijn allemaal relevante sites. Social media Zelf actief Mogelijkheid tot delen Wordt er over gepraat Local Vermelding in Google Maps Niet traceerbaar op socialmention.com Actief op Facebook, Twitter en Linkedin Delen via Facebook en Twitter Conversatie op Facebook en Twitter Ja 78

80 SEO Analyse Profi Sec Beveiliging vacature Hoog vacatures beveiliging Hoog vacature beveiliging Hoog beveiliging vacature Hoog beveiligings bedrijf Hoog beveiliging opleidingen Hoog security vacatures Hoog vacatures security Hoog vacature security Hoog beveiliging bedrijf Hoog beveiliging bedrijven Hoog beveiligings bedrijven Hoog persoons beveiliging Normaal evenementen beveiliging Normaal security bedrijven Hoog 720 beveiligings opleidingen Hoog 590 beveiliging horeca Normaal 480 horeca beveiliging Normaal 480 object beveiliger Hoog 390 ecabo leerbedrijf Laag 320 profisec Laag 320 persoonlijke beveiliging Normaal 210 profi sec security Laag 170 vacatures evenementen beveiliging Hoog 170 evenementen beveiliging vacatures Hoog 170 leerbedrijf beveiliging Normaal 140 offerteaanvragen beveiliging Laag 140 leerbedrijven beveiliging Normaal 110 offerte aanvragen beveiliging Normaal 110 ecabo beveiliging Laag 91 ecabo erkende leerbedrijven Laag 91 erkend leerbedrijf beveiliging Normaal 46 beveiliging op maat Normaal 36 organisatorische maatregelen beveiliging Normaal 36 horeca beveiliging opleiding Hoog 28 profi sec beveiliging Laag 22 Laag 22 profi-sec.nl Laag 16 79

81 Tekst Goed geschreven en indexeerbaar? Keywords (primair) Keywords in paginanaam Keywords in <title> tag Keyword in <description> tag Keywords in url Keywords in anchor tekst Keywords in headings (h1 en H2) Keyword in afbeeldingen Bevindingen Beveiliging Ja Opmerkingen Beveiligingsoplossing, beveiligingsorganisaties, Komt niet als beveiligingsvraagstukken apart woord voor. Profi-Sec Group - Geen keywords gebruikt Profi-Sec uw partner in beveiliging en gerelateerde + werkzaamheden Keyword komt Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw beveiligingsdiensten, receptiediensten of specifiek beveiligingsgerelateerde werkzaamheden, dan is PROFI-SEC Group de juiste keuze eenmalig terug + Beveiliging komt in mindere mate terug. Zwakke description. - Geen keyword Niet aanwezig - Niet aanwezig - <div class="div22" style="background:url(http://www.profisec.nl/system/application/views/upload/panel_image/ jpg);" title="bescherm uw zakelijk succes"><div class="div23">bescherm uw zakelijk succes</div></div> - Geen brontekst die het keyword bevat. Ondersteunende zoekwoorden Ondersteunende zoekwoorden te vinden? Security, evenement, horeca, persoons beveiliging Niet goed terug te vinden. Alleen in de tekst terug te vinden. Domeinen/urls/autoriteit Domeinextensie.nl + Url structuur + Geen bijzondere tekens of combinaties. Wel het gebruik van een - Leeftijd domein 12 years 2 months old + Duplicate content Niet aanwezig Canonical element Overige factoren 80

82 Flash gebruikt? Java gebruikt? Frames? Links navigatie in plaatjes PDF bestanden Video s Laadtijd Follow/ nofollow Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt 1,49 seconden <meta name="robots" content="index, follow"> Inkomende links Relevantie Bevindingen 48 inkomende links Pagerank 2/10 Leeftijd Beveiligingsnieuws.nl 7 jaar en 11 maanden verwijzend linkedin.com 10 jaar en 2 maanden domein Opmerkingen Deze twee gerankte links zijn de relevante sites. Social media Zelf actief Mogelijkheid tot delen Wordt er over gepraat Local Vermelding in Google Maps Niet traceerbaar op socialmention.com Actief op Facebook, Twitter, Linkedin en Google+ Delen via Facebook, Twitter en Google+ Conversatie op Facebook, Twitter en Google+ Ja 81

83 SEO Analyse Intelligent Security Tekst Goed geschreven en indexeerbaar? Keywords (primair) Bevindingen evenementen beveiliging Ja Opmerkingen beveiliging bedrijven, evenement beveiliging, horeca security Komt niet als apart woord voor. Keywords in paginanaam intelligentsecurity.nl - Geen keywords gebruikt Keywords in <title> tag Intelligent Security - Keyword komt niet voor Keyword in <description> Niet aanwezig - tag Keywords in url - Geen keyword Keywords in anchor tekst Niet aanwezig - Keywords in headings (h1 en H2) Keyword in afbeeldingen <h1>evenementenbeveiliging</h1> + <img src="http://intelligentsec.com/beveiliging/wpcontent/uploads/homepage6.jpg" width="751" height="240" alt="slide_nieuw" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; display: none; z-index: 5; opacity: 0; width: 751px; height: 240px;"> - Geen brontekst die het keyword bevat. Ondersteunende zoekwoorden Ondersteunende zoekwoorden te vinden? beveiliging bedrijven, evenement beveiliging, horeca security Komt vaak voor. Titles en teksten. + Domeinen/urls/autoriteit Domeinextensie.nl + Url structuur + Geen bijzondere tekens of combinaties. Wel het gebruik van een - Leeftijd domein 12 years 2 months old + Duplicate content Niet aanwezig Canonical element Overige factoren Flash gebruikt? Wordt niet gebruikt 82

84 Java gebruikt? Wordt niet gebruikt Frames? Wordt niet gebruikt Links navigatie in plaatjes Wordt niet gebruikt PDF bestanden Wordt niet gebruikt Video s Wordt niet gebruikt Laadtijd 0,829 seconden Follow/ nofollow <a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow"> 404 meldingen Niet aanwezig Inkomende links Relevantie Bevindingen 67 inkomende links Pagerank 2/10 Leeftijd engardekogelvrijekleding.nl 9 jaar en 6 maanden verwijzend vbe.biz 9 jaar en 4 maanden domein linkedin.com 10 jaar en 2 maanden Opmerkingen Deze gerankte links zijn allemaal relevante sites. Social media Zelf actief Mogelijkheid tot delen Wordt er over gepraat Local Vermelding in Google Maps Niet traceerbaar op socialmention.com Actief op Facebook, Twitter en Linkedin Delen via Facebook en Twitter Conversatie op Facebook en Twitter Ja 83

85 Bijlage Facebook analyse Alpha Security maakt geen gebruik van Social Media. ISA Security ISA Security maakt gebruik van Facebook. De pagina is ingericht voor klanten en leads. De Facebookpagina wordt ingezet voor twee doelen. 84

86 Het eerste doel is het informeren van de klanten en leads. De doelgroep wordt op de hoogte gesteld wat er speelt bij ISA Security en haar klanten; Op 29 april is ISA de hospitality- en beveiligingspartner bij de meest trendy houseparty van Nederland, Sexy In The House! In één van de mooiste zalen van het Claus Event Center is het dansen op lekkere club muziek van de beste deejays! Met onder andere D-Wayne, Carlos Barbosa, Jay Da Silva, The Gooniez, Djeckman, Like Brazil, J*Me Faith, Orlando, D-Rush en MC Jeanny Het tweede doel waarvoor de Facebookpagina wordt ingezet, is het delen van succesverhalen. Deze succesverhalen dien als referenties voor de klanten en de leads. Wij zijn zeer blij met de feedback van onze opdrachtgever betreft onze dienstverlening tijdens de voorstellingen van Eddie Izzard van afgelopen weekend! Onze opdrachtgever heeft in het verleden met meerdere beveiligingspartners samengewerkt en heeft voor de voorstellingen van Eddie Izzard in de Heineken Music Hall voor het eerst gekozen voor de beveiligings- en hospitalitydienstverlening van ISA. Onze opdrachtgever gaf aan dat zij positief verbaasd en zeer content waren met het gastvrij en behulpzaam optreden en de flexibele, proactieve houding van onze medewerkers! Een erg mooi compliment waar wij als ISA zeer trots op zijn. Profi-Sec 85

87 Profi-Sec maakt ook gebruik van Facebook. De pagina is ingericht voor zowel medewerkers, klanten en leads. Profi-Sec publiceert 2 soorten berichten. Van 27 t/m 30 april zal profi-sec aanwezig zijn tijdens de kermis in de Reeshof te Tilburg En Hierbij feliciteren wij collega Sandy Bruno, van harte gefeliciteerd met je verjaardag De hele Facebookpagina staat vol met deze 2 soorten berichten. Ze hebben allen dezelfde opmaak en eindigen allemaal op een lange reeks punten. Het lijkt er op dat Profi-Sec Facebook inzet als iets extra s en er gen tijd in wilt steken. Intelligent Security 86

88 Intelligent Security maakt ook gebruik van Facebook. De pagina is niet gericht naar klanten en leads, maar naar werknemers en werkzoekenden. De Facebookpagina wordt ingezet voor twee doelen. Het eerste doel is werknemers van Intelligent Security te informeren en te amuseren. Dit is te zien aan de persoonlijke en informele aard van de berichten. Bijvoorbeeld de vraag: Iedereen de eerste nacht overleefd mannen? In Venlo gaan we nu beginnen maar ow wat is het koud. Daarnaast wordt het personeel geïnformeerd De nieuwe CAO is weer te downloaden. Het tweede doel waarvoor de Facebookpagina wordt ingezet, is het vinden van nieuwe werknemers. Een voorbeeld: Wij zijn op zoek naar een stagaire voor een marketing- communicatie opdracht!! Wie heeft er interesse of weet iemand die interesse heeft??? Laat het mij weten via een mail op De Facebookpagina is niet voor zakelijk gebruik, maar dient als middel om de werkgevers te informeren en te amuseren. Daarnaast wordt Facebook ingezet om nieuwe werknemers te vinden. 87

89 Bijlage Twitter Zowel Alpha Security als ISA Security zijn niet actief op Twitter. Profi Sec Het Twitter account van Profi_Sec heeft 124 volgers, de volgers zijn kennissen, werknemers en concullega s. Profi Sec volgt zelf 137 andere Twitteraars. Deze groep is te verdelen in; general interest, beveiliging, concullega s, recruiters, kennissen en werknemers. Ze hebben in totaal 137 Tweets gepubliceerd waarvan de laatste Tweet 23 november 2011 is gepubliceerd. Alle Tweets zijn er op gericht om vacatures in te vullen. 88

90 Intelligent Security Het Twitter account van Intelligent Security heeft 156 volgers, de volgers zijn kennissen, werknemers, horecabedrijven, evenementenorganisatoren en concullega s. Intelligent Security volgt zelf 431 andere Twitteraars, deze zijn grofweg te verdelen in general interest, lokale bedrijven, horecabedrijven, evenementenorganisatoren, concullega s en werknemers. Ze hebben in totaal 896 Tweets geproduceerd. De Tweets geven weer wat er op dit moment speelt rondom Intelligent Security, op een informele manier. 1-0 Willem II nu doorduwen #Tilburg #eredivisie Een persoonlijke Tweet Straks gesprek met organisatie van BBT. Dat wordt weer een gezellig hockeytoernooi!! #mei #Tilburg #Isec Een zakelijke, maar informele Tweet. De extra s die ze via Twitter bieden, nieuwsonderwerpen, nieuwe relaties en wat er op dat moment gebeurt bij Intelligent Security, geven de volgers een goed beeld wat er speelt rondom Intelligent Security. Dit is voor de zakelijke volgers leuk om te lezen, maar ook informatief. 89

91 Bijlage Usability Eisenberg 40 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security Functional Alle links die op de website staan zijn gecontroleerd en deze geven geen foutmeldingen aan. SEO analyse voor meer gegevens. Accessible De meest gebruikte internetbrowsers zijn Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera en Safari. De website van Intelligent Security is compatible met alle 5 de webbrowsers. Het is ook mogelijk om de website via een mobiel apparaat te bezoeken. De website wordt aangepast zodat de website overzichtelijk op het mobiele apparaat wordt weergegeven. De toegankelijkheid van de website is door het ontwerp van de website niet aan te passen. Dit zorgt er voor dat de website mogelijk niet goed bruikbaar is voor gebruikers die moeite hebben met de zichtbaarheid van bepaalde kleuren. De teksten zijn in een klein lettertype afgebeeld, dit kan door de zoomfunctie van de webbrowser worden vergroot zonder dat dit gevolgen heeft voor het gebruik. Usable De gebruiksvriendelijkheid van de site is goed. Wanneer links bovenin op het logo van Intelligent Security BV wordt gedrukt komt de gebruiker niet terug bij de home pagina. Deze optie is niet noodzakelijk aangezien de home knop duidelijk in de menubalk wordt weergegeven. De search mogelijkheid op de website staat rechts bovenin wat gebruikelijk is. Door de duidelijke lay-out van de website kan gemakkelijk tussen de verschillende pagina s worden genavigeerd. Te allen tijde staan de contactgegevens in beeld zodat de gebruiker deze niet op hoeft te zoeken wanneer hij/zij contact wil opnemen met Intelligent Security BV. Hieronder staat een screenshot van de huidige website waarin de duidelijke lay-out van de website overzichtelijk wordt weergegeven

92 Intuitive De beleving van de gebruiker kan worden gemeten doormiddel van de Myer Briggs Type Indicator(MBTI). De MBTI indicator onderscheid 4 verschillende types bezoekers. Competitieve bezoeker De competitieve bezoeker is een bezoeker die snel beslist op basis van feiten. Om de competitieve bezoeker te ondersteunen is het van belang dat er een korte omschrijving staat van de diensten op de website. Deze zal ervoor zorgen dat de bezoeker in een opslag te zien krijgt wat voor diensten er zijn en gemakkelijk kan vergelijken met andere beveiligingsbedrijven. De website van Intelligent Security heeft uitgebreide omschrijvingen van haar diensten op de website staan. Spontane bezoeker De spontane bezoeker beslist snel op basis van emotie. Deze emotie is beïnvloedbaar door inspraak bij de dienst en goede service. De bezoeker is gevoelig voor aanbiedingen en mogelijke kortingen. Op dit speelt Intelligent Security BV nog niet in op deze bezoeker. Humanistische bezoeker De humanistische bezoeker beslist langzaam op basis van emotie. Deze bezoeker hecht veel waarde aan ervaringen van andere gebruikers. Op de website van Intelligent Security BV is het mogelijk om referenties op te vragen van andere afnemers van de dienst. Door testimonials van andere afnemers op de website te plaatsen kan de humanistische bezoeker deze informatie gebruiken om te bepalen of het Intelligent Security BV het juiste bedrijf is voor de dienst. Aangezien het huidige klantbestand momenteel voornamelijk uitgebreid wordt via mond tot mond reclame is dit een manier om dit ook via het online kanaal verder uit te breiden. Methodische bezoeker De methodische bezoeker beslist langzaam en op basis van feiten. Deze bezoeker is benieuwd naar de achtergrond van de dienst en het gehele proces. De huidige website van Intelligent Security is op dit moment ingericht voor deze bezoeker. Veiligheid is een belangrijke kernwaarde voor een evenement, de 91

93 organisatie zal dit niet overhaast beslissen door direct voor een beveiligingsbedrijf te kiezen waar men nog geen ervaring mee heeft. Alle typen bezoekers Het is van belang dat elk type bezoeker wordt aangesproken bij het bezoeken van de website van Intelligent Security BV. Dit kan onder andere worden gedaan door het optimaliseren van de teksten die op de website staan. De teksten kunnen worden aangepast door te beoordelen of de volgende vragen zijn beantwoord voor de typen bezoekers: * Competitieve bezoeker: What s in it for me? * Spontane bezoeker: Dat is handig * Humanistische bezoeker: Zoveel anderen doen het ook * Methodische bezoeker: Wat doen jullie allemaal? Conclusie De website van Intelligent Security BV heeft een informatieve functie. De bezoekers van de website krijgen een uitgebreide omschrijving van alle diensten die Intelligent Security aanbiedt maar spelen niet op alle soorten bezoekers in. De huidige website van Intelligent Security BV geeft geen voldoening aan de 4 verschillende type bezoekers uit de Myer Briggs Type Indicator. Door op alle soorten bezoekers volgens de MBTI indicator in te spelen kan het bedrijf meer bezoekers converteren tot klanten. Op dit moment is de website alleen op de Methodische bezoeker gericht. Intelligent Security BV moet de teksten op de website aanpassen om ook de competitieve, spontane en humanistische bezoeker aan te spreken. Persuasive Om de bezoeker te overtuigen van het kiezen voor Intelligent Security BV wordt gekeken naar de overtuigingsprincipes van Cialdini. Wederkerigheid Als iemand iets voor je doet, wil je graag iets terug doen. Op dit moment is er geen sprake van wederkerigheid op de website van Intelligent Security BV. Schaarste Door schaarste van de dienst bekend te maken zal de bezoeker eerder geneigd zijn om de dienst te gebruiken van Intelligent Security BV. Omdat de schaarste van een dienst lastig is om over te brengen op de website van Intelligent Security BV wordt dit niet gedaan. Autoriteit Door kennis en ervaring uit te stralen op de website kan men overtuigen om voor Intelligent Security BV te kiezen. Dit principe wordt op dit moment al toegepast op de website door middel van badges van opleidingscentra en de aangesloten vakbond In onderstaande afbeelding staan de 3 badges die 92

94 weergegeven worden op de website van Intelligent Security BV. Consistentie Als je ergens voor gekozen hebt, ben je geneigd hier aan vast te houden. Op dit moment wordt er niet ingespeeld op de consistentie. Sociaal bewijs Mensen zijn geneigd om gelijk gedrag te vertonen met andere mensen. Het huidige klantenbestand is door referenties van andere klanten ontstaan en gegroeid, op dit moment is het mogelijk om deze referenties op te vragen. Deze referenties staan niet op de website omschreven. Sympathie Bij een vriendelijke uitstraling kan een bezoeker overtuigd worden om te kiezen voor een bedrijf. De website van Intelligent Security BV komt op zakelijk over op de bezoeker. Door een persoonlijkere en vriendelijkere uitstraling te geven kan de bezoeker overtuigd worden om eerder contact op te nemen met de organisatie zodat dit mogelijk kan leiden tot nieuwe klanten. 93

95 Concurrentie In het onderstaande schema is Intelligent Security BV te vergelijken met de websites van concurrenten op basis van de overtuigingsprincipes van Cialdini: Cialdini Intelligent Security Profi-Sec ISA security Alpha security Wederkeringheid ontbreekt ontbreekt ontbreekt brochure downloadbaar Schaarste ontbreekt ontbreekt ontbreekt ontbreekt Autoriteit badges 10 badges 8 badges 5 badges Consistentie ontbreekt ontbreekt ontbreekt ontbreekt Sociaal bewijs referenties opvraagbaar ontbreekt ontbreekt opdrachtgevers weergegeven Sympathie foto's werkzaamheden ontbreekt ontbreekt foto's werkzaamheden/dojo Bijlage Benchmark SEO Intelligent Security BV Alpha Security ISA Security Profi Sec Usability Social Media 94

96 Bijlage Stoner & Freeman: Economische factoren: In 2012 daalde de omzet van cafés, de omzetafname besloeg 1,6% t.o.v. 2011, De prijzen stegen met 3% en het volume daalde met 4% Dit is het 6 e jaar op rij dat de omzet daalde. Daar tegenover staat dat de evenementen een explosieve groei hebben ondervonden. In 2011 hebben de evenementen een totale omzet gegenereerd van 137 miljoen euro wat een groei van 68% betekend t.o.v De grote internationale successen van Nederlandse Dj s en de dancescene voegt beduidend waarde toe aan de Nederlandse economie. In Nederland gaat jaarlijks 587 miljoen euro om in dit segment. De aanhoudende economische crisis heeft zware gevolgen voor horeca en evenementen. Consumenten en bedrijven blijven hierdoor terughoudend in hun uitgaven in vooral horeca 44. Onder meer door terug lopende bezoeken aan horeca en evenementen zijn prijsverhogingen doorgevoerd ter compensatie van de lagere bedrijfsresultaten. Andere bezuinigingen zijn die op loonkosten. Deze ontwikkelingen hebben weer gevolgen voor de beveiliging van horeca en evenementen. O.a. door lagere omzet, afzet en bezoekers worden er vele bezuinigingen doorgevoerd. Horecabedrijven en evenementenorganisatoren zullen i.p.v. kwaliteit, service, omvang etc. zich mogelijk meer op prijs gaan oriënteren. Andere bezuinigingen op het gebied van beveiliging zijn minder beveiligers inzetten, minder uren inzetten etc. 45 Trends & ontwikkelingen Toenemende ketenvorming en groei aantal formules (horeca). Consument wilt goedkoper (meer voor minder) Kansen & bedreigingen Kosten voor beveiliging en deurbewaking zijn fors gestegen Daling van de gemiddelde besteding per consument (horeca). Explosieve groei omzet van evenementen Conclusie Economische factoren: 41 https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=print.printpdf&id=89008e1f-da80-47e9-8b5c-f8d9f42fc https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=print.printpdf&id=0f36e75c d57-bed7- e1f

97 Een daling qua omzet binnen de horeca met daar tegenover een stijging van de omzet binnen de evenementenbranche. Intelligent Security zal zich meer moeten focussen op de evenementen die ondanks de crisis een aannemelijke groei doormaken. Bij de evenementenafnemers valt ook veel meer te verdienen, nadeel zijn de (vaak) eenmalige contracten en de extra capaciteiten/tijd/personeel die erin gaan t.o.v. horeca afnemers. De stijging van de kosten voor deurbewaking (horeca) staan garant voor een bedreiging. Intelligent Security zal de concurrentie strak in de gaten moeten houden om geen klanten te verliezen. Voornamelijk kleine starters staan erom bekend te stunten met prijzen. Technologische factoren: 46 Vooral m.b.t. evenementen is de online kaartverkoop een belangrijke technologische ontwikkeling. Dit concept kan de afnemer een hoop voordelen bieden: prijsbesparing in vergelijking tot dag kassa, geen wachtrij bij entree (extra poorten voor online kaarten), geen levertijd (printen), betaling via online betalingsmogelijkheden (paypall, creditcard, ideal etc.). In 2011 zijn de bestedingen per online koper 885,- per jaar. Een huidige trend is het promoten van evenementen door middel van online kanalen zoals social media. Het opzetten van een facebook ticketshop helpt bouwen aan een loyale community die zorgt voor aanbevelingen binnen hun netwerk. Tevens worden de promotiekosten gedrukt bij deze wijze van promotie. 4 op de 10 bedrijven maken gebruik van social media 47. Sinds 5 juni 2012 is het verplicht op grond van de telecommunicatiewet bezoekers te informeren over het gebruik van cookies. Websites mogen deze cookies alleen plaatsen wanneer er toestemming wordt gegeven door de bezoeker. Deze cookies zijn worden gebruikt om voorkeuren en persoonlijke gegevens op te slaan. Tevens kan er met behulp van cookies worden gedocumenteerd waar de bezoekers kijken en op klikken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de website te optimaliseren en zo klantvriendelijk mogelijk te maken. 48 In 2012 zijn er 12,4 miljoen internetgebruikers in Nederland. Er vindt momenteel een kenmerkende groei plaats in het mobiel internetgebruik. 6 op de 10 internetgebruikers maken in 2012 gebruik van mobiel internet 49. Deze toename in mobiel internet brengt kansen en bedreigingen met zich mee. De toename is zo hoog dat het niet mogelijk is hier niet in te investeren. Belangrijk is om de juiste gebruiker en de juiste content op het juiste moment te verbinden. De content dient de opmaak te bepalen, dit i.v.m. mogelijk tot uitvergroten van tekst. Tevens dient er rekening te worden gehouden met zaken als: slechtziende, schermresolutie, advertenties en sidebars met irrelevante informatie (vervuilen van website) en snelheid. 30% van de webgebruikers is mobile only. 50 Trends & ontwikkelingen minder contant geld door nieuwe betaalvormen( mobiele pin, mobiele telefoon, myorder) Promoten d.m.v. social media Cookies wetgeving Toename in mobiel internet Kansen minder contant geld door nieuwe betaalvormen( mobiele pin, mobiele telefoon, myorder)

98 Promoten d.m.v. social media Toename in mobiel internet Bedreigingen Cookies wetgeving Conclusie technologische factoren: De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van technologische factoren betreft: minder contant geld en promoten d.m.v. social media, cookies wetgeving, en toename in mobiel internet. Intelligent Security zal een manier moeten vinden om bij te kunnen dragen aan deze ontwikkelingen om zo onderscheidend vermogen te creëren. Het integreren van de ontwikkeling minder contant geld zou bijvoorbeeld kunnen worden gerealiseerd door integratie van mobiele terminals die door de beveiligers kunnen worden gehanteerd. Denk aan munten of overgebleven kaarten die nog niet verkocht zijn. Het promoten d.m.v. social media kan worden ondersteund door linkbuilding. Het promoten van de festivals door het gebruik van online kanalen die Intelligent Security tot haar beschikking heeft. De cookies wetgeving is een belangrijke bedreiging gezien hier de nodige maatregelen voor dienen te worden getroffen. Tevens geeft dit bezoekers de mogelijkheid toestemming tot cookies te weigeren. Dit resulteert in minder beschikbare gegevens van de bezoekers op de website. Intelligent Security vraagt momenteel niet om toestemming van cookies. Dit kan leiden tot een waarschuwing en/of boete van de OPTA. 51 Sociale factoren: 5253 In 2011 genereerde 20 festivals met internationale bezoekers bijna 10 miljoen euro aan recette (inkomsten uit kaartverkoop) en overige bestedingen. Dit komt vooral door de grote line ups van artiesten die jaarlijks op de grote festivals in Nederland optreden. Tegenwoordig wordt er steeds meer aandacht besteedt aan beveiliging, dus ook aan de beveiliging m.b.t. gezondheid. Gehoorschade is een aandoening die steeds meer aandacht krijgt op festivals. De geluidsniveaus op deze festivals kunnen zorgen voor gehoorschade waar bezoekers nog jarenlang last van kunnen blijven hebben, in bepaalde gevallen zelfs permanent. Trends & ontwikkelingen toename van Oost-Europeanen is horeca & evenementen. Kansen & bedreigingen Meer aandacht voor gehoorschade, preventieve maatregelen worden gewaardeerd. Conclusie sociale factoren: De toename van Oost-Europeanen vraagt om bepaalde voorzorgsmaatregelen vanuit de evenementenorganisatoren en wellicht vanuit Intelligent Security. Deze ontwikkeling vraagt om communicatie wegens online kanalen in meerdere talen. Wellicht zou hier ook op kunnen worden ingespeeld door een (korte) taalcursus voor de beveiliger van Intelligent Security. Gehoorschade op evenementen begint steeds meer aandacht te krijgen. In België geven ze op sommige festivals gratis oordopjes weg. Dit kan Intelligent Security voorleggen aan haar evenementenafnemers, gratis toesturen en uitdelen op festivals (beveiligers kunnen hier ook aanvullende rol in spelen). Dit brengt kosten met zich mee maar zorgt wel voor onderscheidend vermogen en klanttevredenheid. Politieke factoren: https://cookierecht.nl/juridisch-weblog/opta-directe-boete-bij-zware-overtreding-cookiewet/

99 Vooral het bij de ontwikkeling van het beveiligingsplan dient rekening te worden gehouden met de juridische aspecten. Volgens de wet dienen er per 250 bezoekers 1 beveiliger aanwezig te zijn. De taken en verantwoordelijkheden dienen vooraf duidelijk te zijn gecommuniceerd. De cookies wetgeving is ook een belangrijke ontwikkeling die bovenstaand bij de technologische factoren is beschreven. Conclusie politieke factoren: Er komt veel wet en regelgeving kijken bij het beveiligingsplan van festivals. Een waarde toevoegend aspect zou kunnen zijn de niet-vertrouwelijke aspecten van het beveiligingsplan te delen met de bezoekers via online kanalen om zo optimale veiligheid te creëren

100 Bijlage SWOT analyse Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security S1. Gezonde financiële groeiende positie Financieel gezond bedrijf met een omzet van meer dan een miljoen per jaar dit in combinatie met gezonde kengetallen. Intelligent Security trekt jaarlijks een groot deel nieuwe klanten aan, jaarlijkse stijging tussen de 10 & 20 % zonder hevig gebruik van acquisitie. Tevens kan uit het klantenbestand worden geconcludeerd dat Intelligent Security niet afhankelijk is van bijvoorbeeld 2 of 3 klanten. S2. Sfeerbeveiliging Intelligent Security heeft dit concept ontwikkeld om onderscheidend vermogen te creëren en extra waarde toe te kunnen voegen. Sfeerbeveiliging wordt opgenomen in de trainingen om zo elke beveiliger gekwalificeerd te kunnen laten optreden als gastheer buiten het waarborgen van de veiligheid. De toegevoegde waarde betreft hier het leveren van sociaal & communicatief vaardig personeel. S3. Customer Relationship Hoge betrokkenheid bij de klant om een zo compleet mogelijke veiligheidsoplossing te kunnen bieden. Vanuit Tracy & Wiersma komt naar voren dat Intelligent Security de beveiligers laat aansluiten bij de verschillende opdrachten. Deze vorm van maatwerk zorgt ervoor dat de klanten de beste dienst krijgen en zodoende een lange relatie opbouwen met Intelligent Security. 99

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website

WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website Webstrategie en Online Marketing WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website September 2014 in kaart brengen communication-design 1. Inleiding Heeft u er wel eens over nagedacht hoe u zich online profileert?

Nadere informatie

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave DOELGROEPSRAPPORT... 2 GEDRAGSRAPPORTEN... 3 MOBIELE RAPPORTEN... 5 INHOUDSRAPPORTEN...7 VERKEERSBRONNEN...

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads.

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads. INHOUD INLEIDING... 3 TIP 1: DOELGROEPOVERZICHT... 4 TIP 2: WAAR KOMEN UW BEZOEKERS BINNEN?... 5 TIP 3: HOE KOMEN BEZOEKERS BINNEN?... 8 TIP 4: FILTERS... 9 TIP 5: GOAL TRACKING... 10 TIP 6: INTELLIGENCE

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT De zoekmachine van Nederland - Google SEA SEA SEO SEA..??? Google adwords is een biedprincipe Bieden op zoektermen

Nadere informatie

Google Analytics Training

Google Analytics Training Google Analytics Training www.actemium.nl Deel 1 - De basis - 29 Februari 2016 Inhoud Over Google Analytics Het bovenste menu Admin / Gebruikersniveau s Reporting Real-Time data Audience Acquisition Behavior

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies IBAN: NL57ABNA0479025207 Inleiding: Wij hebben uw website op diverse facetten geanalyseerd en hier een bondig rapport voor geschreven. Door het uitvoeren van onderstaande

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner.

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Wemessage. De expertreview biedt inzicht in onze werkwijze, de prestaties en de potentie van jullie Adwords campagne. In de onderstaande expertreview

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing door: Daisy Leenders Even voorstellen.. E&A BEST Websolutions Daisy Leenders 2 Internet Marketing? - Onderdeel van uw totale marketing plan - Onderdeel van uw communicatie mix

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

SEO Linkbuilding. Wat is Linkbuilding?

SEO Linkbuilding. Wat is Linkbuilding? SEO Linkbuilding Wat is Linkbuilding? De experts zijn het er redelijk over eens: zoekmachine optimalisatie bestaat voor 50% uit het aanpassen van de titels op je site, het opzetten van een goede site structuur,

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

@jeroennieuwstad. www.think-online.nl

@jeroennieuwstad. www.think-online.nl @jeroennieuwstad www.think-online.nl Waarde (onkopieerbare unieke toegevoegde waarde) WAAROM een website, social media of online campagne? WIE wil je bereiken? Welke interesses of behoefte heeft je doelgroep?

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

Mark de Koeijer. Rapportage. Zoekwoorden onderzoek: Homepage. Zoekwoorden onderzoek: Productpagina. SEO onpage: Homepage. SEO onpage: Productpagina

Mark de Koeijer. Rapportage. Zoekwoorden onderzoek: Homepage. Zoekwoorden onderzoek: Productpagina. SEO onpage: Homepage. SEO onpage: Productpagina Mark de Koeijer Rapportage Zoekwoorden onderzoek: Homepage Deze zoekwoorden genereren te weinig traffic naar de website, mensen komen op deze site om schoenen online te kopen. Daarom is het beter om een

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites Onderwerpen Lang leve de credietcrisis Marketing wordt ANDERS Introductie Online Marketing Verkoop Service Zoekmachine Marketing (SEM) Hoe werkt Google The Magic Word Zoekwoorden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

OMSCHRIJVING SEO FIT MONITOR RAPPORTAGE. Online propositie voor zoekmachines (VOORBEELD)

OMSCHRIJVING SEO FIT MONITOR RAPPORTAGE. Online propositie voor zoekmachines (VOORBEELD) OMSCHRIJVING SEO FIT MONITOR Online propositie voor zoekmachines & RAPPORTAGE (VOORBEELD) SEO FIT TEST EN CONCURRENTIE ANALYSE Met de SEO Fit Monitor brengen wij uw off en online propositie met elkaar

Nadere informatie

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013 Contentstrategie Hoorcollege 3 16 september 2013 Agenda HC3 Doelstellingen (KPI s) Funnel De belangrijkste content KPI s Case 2 3 KPI s KPI s Key Performance Indicator Variabelen om doelstellingen van

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging!

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! 0172-421 411 Als enigste site krijgt Google Plus extra

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Google Positie google

Hoofdstuk 10 Google Positie google Hoofdstuk 10 Google 10.1 Positie google Touch of Body staat voor rebels, gewaagd en stijlvol. Dit zijn de kenmerken van Touch of Body en die zijn erg van belang. Ze zijn van belang voor de rangrode in

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing zonder grenzen door: Daisy Leenders Even voorstellen.. - E&A BEST Websolutions - Daisy Leenders 2 Onderzoek: Online winkelen (internetgebruikers 16-74 jaar) EU, 2008 3 Internet

Nadere informatie

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl SEO en Beslist.nl Copyright Starteenwinkel.nl Lees in deze handleiding over: SEO en Beslist.nl 1. Hoe word ik goed gevonden in Google? 2. Waarom SEO en Beslist.nl belangrijk zijn 3. Hoe denkt Google? 4.

Nadere informatie

Checklist: Facebookpagina

Checklist: Facebookpagina Checklist: Facebookpagina De Facebookpagina checklist Met plezier bieden we u deze Facebook Checklist aan. De Facebook Checklist geeft u inzicht in de mogelijkheden die Facebook biedt voor uw bedrijf.

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Wat gaan we doen. Online trends Website ontwikkeling Online boeken Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij jouw organisatie?

Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij jouw organisatie? FabWeb Checklist website bouwen Je wilt een bedrijfswebsite laten maken. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

HOE SCOOR JE HOGER IN GOOGLE MET SEO?

HOE SCOOR JE HOGER IN GOOGLE MET SEO? HOE SCOOR JE HOGER IN GOOGLE MET SEO? TECHNESS Whitepaper #1 HOGER IN GOOGLE! SEO GUIDE Let s take the next step and work together! - Techness 2 = TECHNESS - SEO GUIDE Het optimaliseren van een website

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hoogersmilde, februari 2014

Inhoudsopgave Hoogersmilde, februari 2014 e Inhoudsopgave Hoogersmilde, februari 2014 Versie 1 Onderzoek Auteur: Wija Internet Marketing 1. Trefwoordinventarisatie...3 2. Zoekvolumes...5 2.1. Welke zoekwoorden en alternatieven gebruikt men het

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid?

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Kennissessie zoekmachinemarketing (SEM) Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Sander Lems Online Marketing Consultant Oxfam Novib netwerkbijeenkomst bedrijvenambassadeurs Olympisch stadion, Amsterdam

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google?

SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google? SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google? 1. HOGER IN GOOGLE? SEO staat voor Search Engine Optimization, oftewel in het gewoon Nederlands: zoekmachineoptimalisatie. Het is een onderdeel van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing strategie

Zoekmachinemarketing strategie Zoekmachinemarketing strategie Voor webwinkels Pag. 2 Zoekmachinemarketingstrategie voor webwinkels Introductie Wolter Tjeenk Willink Oprichter Traffic Builders zoekmachinemarketing BV Zoekmachine-optimalisatie

Nadere informatie

Inleiding. Domein sterkte. Hoeveelheid links Soorten links. Anchortekst Target URL

Inleiding. Domein sterkte. Hoeveelheid links Soorten links. Anchortekst Target URL Inleiding Backlinks zijn een bepalende factor van de rankings in de organische zoekresultaten. Happy Idiots gaat linkbuilding uitvoeren om het backlinkprofiel van Philips Stadion Events te versterken.

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Optimalisatie De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar

Nadere informatie

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer?

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Online marketing is een breed vakgebied waarbij zoekmachine optimalisatie en het gebruik van social media nauw met elkaar verbonden

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl. 50 tips voor uw webwinkel!

Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl. 50 tips voor uw webwinkel! Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl 50 tips voor uw webwinkel! Inhoudsopgave 1. Webshop / layout... 4 2. Goede menu structuur... 4 3. USP s zichtbaar... 4 4. Een perfecte homepage?... 4

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Case zoekmachinemarketing

Case zoekmachinemarketing Case zoekmachinemarketing Robbert Prins, Huis & Hypotheek Wolter Tjeenk Willink, Traffic Builders 2 Inhoud Over Huis & Hypotheek Hypothekenmarkt: trends Concurrentieveld Aanleiding Vertrekpunt Doelstellingen

Nadere informatie

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK... EEN PAAR CIJFERS. 80% van de Belgen is nu aanwezig op het internet, binnenkort zal dit 90% zijn. Het aantal mobiele gebruikers is de voorbije 2 jaar verdubbeld. 60%

Nadere informatie

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Doelen bepalen Webwinkel--> bedankt voor uw bestelling pagina of ecommerce Groothandel> onze dealer pagina

Nadere informatie

SEO Webanalyse. www.voorbeeld.nl

SEO Webanalyse. www.voorbeeld.nl SEO Webanalyse www.voorbeeld.nl Web analyse voor www.voorbeeld.nl Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste factoren die de zoekmachine- en gebruiksvriendelijkheid van uw website beïnvloeden.

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail Inleiding syllabus Pagina s syllabus: Dit is de syllabus bij de UNIZO retail sessie Hoe trekt u online klanten aan?. In deze syllabus hernemen we enkele

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen doormeten effect branding marketing... 3 Bepaal het effect van je branding marketing... 4

Nadere informatie

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols SEO SCAN evolveconsulting.nl Uitgevoerd door: Content Stream SEO specialist: Erik Pols Datum: 14/9/2015 Inleiding Voor u ligt de gepersonaliseerde SEO scan van uw website. Dit rapport is ingedeeld in drie

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Doelen bepalen Bepaal online meetbare doelen in Analytics: Webwinkel--> bedankt voor uw bestelling pagina Groothandel>

Nadere informatie

De doe-het-zelf SEO review [checklist]

De doe-het-zelf SEO review [checklist] De doe-het-zelf SEO review [checklist] door admin - 05-29-2012 http://www.itpedia.nl/2012/05/29/de-doe-het-zelf-seo-review-checklist/ website Kijk periodiek onder de motorkap van je Zoals elke SEO-professional

Nadere informatie

Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand

Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand Steeds meer mensen zoeken hun informatie via het internet op en ook in de juridische wereld is het belang van online doorgedrongen.

Nadere informatie

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Facebook Advertising Met 9,6 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie