SLIM wonen met energie in. een gamechanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SLIM wonen met energie in. een gamechanger"

Transcriptie

1 16 mei 2013 In 2011 en 2012 is met de aanpak SLIM wonen met energie een transitie in de noordelijke energiebesparingsmarkt in gang gezet: van aanbodgericht naar klantgericht. In dit document presenteren we u de van SLIM wonen met energie tot nu toe. Daarbij kijken we naar kwantitatieve gegevens, maar staan we ook geregeld stil bij de effecten van het project die zich niet in cijfers laten uitdrukken. Inhoud > slim wonen met energie een gamechanger 2 van aanbodgericht naar klantgericht 3 even voorstellen: de 13 SLIM consortia 4 communicatiestrategie SLIM Wonen met energie stevige basis voor merk slim wonen met energie 9 10 analyse 11 het moment om door te pakken Noordelijke koplopers verlaten gefragmenteerde markt SLIM wonen met energie een gamechanger Met SLIM wonen met energie hebben de drie Noordelijke provincies de energierenovatiemarkt voorgoed veranderd. Eén van de grootste drempels voor woningbezitters om te gaan investeren was een overdaad aan aanbodgerichte bedrijven, die elkaar tegenspraken, beconcurreerden en vergaten de klant centraal te stellen. Door de keuze van de noordelijke provincies om te investeren in de ontwikkeling en kwaliteit van de markt, is het voor veel MKB-bedrijven niet nieuw meer om samen te werken aan een comfortabele, energiezuinige woning, waarbij de consument weet wat het kost, wanneer het klaar is en er op kan bouwen dat kwalitatief goed werk is geleverd. Wij zijn er van overtuigd dat woningbezitters hierdoor sneller gaan investeren. En dat is hard nodig, want zonder die investering geen woonlastenverlaging, geen CO 2-reductie en geen groene banen. Bedrijven gaan samenwerken, ook zonder subsidie Dat het project een gamechanger is, blijkt wel uit het feit dat er nu ook consortia actief zijn zonder provinciale subsidie. Deze tweede ondernemersbeweging wordt vooral in samenwerking met gemeenten aangegaan. Gemeenten haken aan bij SLIM wonen met energie Niet alleen bedrijven komen meer in beweging; ook een toenemend aantal gemeenten ziet in de energiebesparingsmarkt een actieve rol voor zichzelf weggelegd. Politiek gezien is het onderwerp een intelligente prioriteit; hier winnen immers bewoners, bedrijven én milieu. Dat sinds SLIM, de gemeenten de kar niet meer alleen hoeven te trekken, scheelt daarbij enorm. Daarbij kan doorontwikkeld worden op de ervaring en materialen van SLIM wonen met energie. SLIM wonen met energie in landelijk perspectief Landelijk blijft de slimme regionale samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven niet onopgemerkt. Het Ministerie van BZK gelooft zodanig in SLIM wonen met energie, dat ze een startbudget ter beschikking heeft gesteld om de te ontwikkelen marketingmiddelen regionaal inzetbaar te maken. Daarmee wordt een aanzet gegeven tot een intergemeentelijke samenwerking met SLIM. lees verder op pagina 2

2 3 2 slim wonen met energie 3 Transitie energiebesparingsmarkt: van aanbodgericht naar klantgericht Over SLIM wonen met energie SLIM wonen met energie is een concept om energiezuinig wonen te stimuleren. Lokale bedrijven vormen samen consortia. Deze consortia helpen woningeigenaren bij het energiezuinig maken van hun woning. Ieder consortium biedt een totaalpakket aan met één contactpersoon. Deze kijkt met de klant welke slimme maatregelen passen bij de woonwensen, planning en budget. Bedrijven die zich aansluiten bij het SLIMconcept onderschrijven de zes beloften van SLIM en maken ze waar. Dit zijn: Alle kansen in beeld Goed advies Maatwerk Eén loket Heldere afspraken service Van A tot Z Noordelijke provincies jagen aan De 3 noordelijke provincies constateerden in 2010 dat het energiezuiniger maken van bestaande woningen in Noord-Nederland nog onvoldoende op gang kwam. Om de energiebesparingsmarkt duurzaam te transformeren werd als mogelijke oplossing het veranderen van de traditionele en gefragmenteerde bouw- en vastgoedsector naar samenwerkingen met ontzorgingsconcepten en goede marketing gezien. De provincies ondersteunden het in beweging krijgen van de energiebesparings markt door zowel de aanbod- als de vraagzijde te stimuleren. Het project SEBB richtte zich op het stimuleren van de consument met onder andere een subsidieregeling en een marketing- en communicatiestrategie. Het project Consortia richtte zich op het stimuleren van de aanbodzijde. De focus lag hierbij op samenwerkingen en de ontwikkeling van diensten die het de consument makkelijker moet maken energiezuinig te investeren in zijn woning. Deze innovatie ondersteunden de provincies met een subsidieregeling en aanjaagprogramma. Doelstellingen Consortia project: opdracht aanjager KUUB centrum particuliere bouw is als onderdeel van het interreg IVa project NEND in oktober 2010 door de provincies aangewezen om, in het kort, de volgende opdracht uit te voeren: Zet 6 tot 9 Noord-Nederlandse bouw- en adviesconsortia op om hen innovatieve energiebesparingsconcepten te laten ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van de klant (meerwaarde bieden) en ze verleidt tot het investeren in maatregelen. Begeleid de bedrijven in dit proces en ondersteun de consortia in het VERVOLG VAN PAGINA 1... Een ambitiesprong die van ongekende meerwaarde is voor het MKB in Noord-Nederland, dat in deze moeilijke tijd geen financiële armslag heeft om groots in te zetten op de zo benodigde marketing en communicatie. SLIM wonen met energie: het moment om door te pakken De drie provincies hebben een belangrijke rol gespeeld in het in beweging zetten van de markt en er is een stevige basis gelegd. Zo zal ook blijken uit dit document. Maar het is nog niet klaar. Op ketenintegratie, prijs, kwalit eit en garantie moet in de bouwkolom nog veel verder geïnnoveerd worden. Daarnaast kan er nog niet geconcurreerd worden met de marketing van grote bedrijven, zoals Essent en NUON, die zich ook bewegen in de renovatiemarkt. Daarmee landen veel investeringen nog buiten de regio en zelfs buiten de landsgrenzen. Ook kleinere gemeenten zijn nog onvoldoende toegerust om een complementaire rol te pakken, die het lokale MKB in stelling weet te brengen. Het is dan ook nu het moment om door te pakken, zodat het MKB na de crisis klaar staat om haar nieuwe rol te verzilveren en van de overheid over te nemen. verbeteren van hun kennisniveau. Laat de consortia onderling kennis delen door het organiseren van cursussen en werkvergaderingen. Invulling aanjaagprogramma Het noordelijke bedrijfsleven en de noordelijke gemeenten zijn in de aanloopfase (eind 2010, begin 2011) actief door de aanjager benaderd. Dit heeft gemaakt dat niet 6 tot 9, maar 31 consortia zijn gevormd, een plan hebben gemaakt en een subsidieaanvraag ingediend hebben. Hiervan konden vanuit het beschikbare budget 13 aanvragen gehonoreerd worden. De consortia zijn verspreid over Groningen (5 stuks), Fryslân (5 stuks) en Drenthe (3 stuks). Met deze 13 consortia, die circa 90 noordelijke bedrijven vertegenwoordigen, is invulling gegeven aan het aanjaagprogramma. Met alle consortia zijn regelmatig plenaire (werk)vergaderingen en individuele contacten geweest, de consortia zijn uitgedaagd om middels korte presentaties de stand van zaken met elkaar te delen, hun specifieke product te formuleren en de andere consortia te voorzien van adviezen. Bovendien zijn de opgedane ervaringen gecommuniceerd met alle partners in het EDR gebied waarmee de ambities van het NEND-programma leren van elkaar zijn behaald. Daarnaast heeft de aanjager samen met onder meer kennisinstellingen en brancheorganisaties, zoals SEV/ Platform 31, TNO, Houden van Klanten en Bouwend Nederland 6 cursussen georganiseerd voor de inhoudelijke en praktische kennisvergroting van de consortia. Alle gewenste, zoals benoemd in de opdrachtomschrijving van de provincie Groningen, zijn in het aanjaagprogramma behaald. KUUB heeft deze meer specifiek uiteen gezet in een separatie notitie, die aan de provincies verstrekt is. Rolf Koops, Regiomanager Bouwend Nederland Noord Het provinciale programma SLIM wonen met energie heeft de markt in Noord-Nederland een duidelijke richting en impuls gegeven. Waar de overheid traditioneel burgers subsidieert, heeft ze hier de marktpartijen gefaciliteerd. Zodat zijzelf in staat zijn de groeimarkt van energiebesparing te verzilveren. De rol van de provincies is daarmee innovatief. Ze heeft de transitie van aanbod- naar vraaggericht werken versneld en de versnippering in de bouw- en vastgoedsector gekanteld. De krachten zijn gebundeld. Verhoging van de omzet in de bouw zal zeker gaan volgen op deze nieuwe aanpak. Energierenovatie is de bouwstroom van de toekomst. SLIM wonen met energie heeft de potentie om door te groeien naar een banenmotor. Het is essentieel dat de MKB haar samenwerkingen versterkt en haar kwaliteit en klantvertrouwen nog beter gaat organiseren. Dat is wat de klant wil. Dán maakt SLIM een energie los die echt uniek is in Nederland. even voorstellen slim consortia! We stellen hier een aantal consortia aan u voor die o.a. vanuit de subsidieregeling gekozen zijn en geparticipeerd hebben in het aanjaagprogramma. blauwe ogen duurzame partner in wonen Lokaal adviesconsortium stad Groningen blauwe ogen is een samenwerking van: Architectengroep Archiview, dt concept & ontwerp, Ecocert Sneek, ABN Amro, Adviesbureau Van der Plas, Interieurarchitect Hester Buunk, Adviesbureau VanderWeele, Kompetenzzentrum Werlte. Duurzaam Slochteren zorgeloos energiebesparen! Lokaal full service consortium Slochteren (Groningen) Duurzaam Slochteren is een samenwerking van: Bouwbedrijf Fledderman, Rabobank Stad- en Midden Groningen, Reilink Vastgoed, Bosma Installatietechniek, Schildersbedrijf Haan, Harryvan, Elementenbau Rothe, Grozema Isolatie BV en Stichting Woningbouw Slochteren. Ecoster uw woning verdient het! Lokaal full service consortium Franeker (Fryslân) Ecoster is een samenwerking van: Bouwbedrijf van Marrum, Technisch Buro Zonderland end&o Bouwglas Energiebespaargroep Friesland vernieuwend vakmanschap Lokaal full service consortium Workum (Fryslân) EBG Friesland is een samenwerking van: Bleeker en Flapper makelaars, Tijtsma Schilders, Bouwbedrijf Dijkstra en Sanitiem Visser Energiebespaarnet verdien geld met energiebespaarnet.nl Uitvoeringsconsortium Veendam (Groningen) Energiebespaarnet is een samenwerking van: Grozema Isolatie, Ecocert en Ritsema isolatie en energieadvies Energiebesparing Noord-Nederland (ENN) persoonlijk in energiebesparing Advies consortium Beilen (Drenthe) ENN is een samenwerking van: Invent, SEGON, EnerGQ, architectenbureau Studio Dubovci, Duurzame Kracht, Enermo EBS Friesland alles in huis voor een duurzame toekomst Full service consortium Sneek (Fryslân) EBS Friesland is een samenwerking van: Ecoster Friesland, Wijbenga architecten, Sijperda-Hardy, Tigchelaar architecten, Installatiebedrijf Otte, Installatiebedrijf Sikma, Bouwbedrijf Leenstra, Installtiebedrijf Van der Weij, Bouwbedrijf Van der Bosch, Rabobank Sneek, Bouwgroep Fryslân, Bouwbedrijf Van der Meer, Bouwbedrijf Bootsma Tirns, Bouwbedrijf De Vries, Kat Architecten, Architect De Boer, Makelaardij Sneek, Makelaardij Smedes, Makelaardij Hoekstra Energie(k) Loket Tytsjerksteradiel bespaart u kosten en vergroot uw wooncomfort Lokaal full service consortium Gytsjerk (Fryslân) Energie(k) Loket Tytsjerksteradiel is een samenwerking van: gemeente T-diel, Bouwbedrijf Swart, Aannemersbedrijf Pompstra, Bouwbedrijf Jan Hooghiemster, Bouwbedrijf Van der Meer, Aannemersbedrijf Jager, Bodemisolatie Drocom, Kruimruimtespecialist gebroeders De Vries, Grozema Isolatie, Rob Schuil Isolatiezorg, Hoekstra Installateur, DRS Installaties, Zijlstra Schilderwerken, Glaszettersbedrijf van der Veen U vindt alle SLIM-aanbieders via EnergieRemmers creatief in energiebesparing Full service consortium Groningen EnergieRemmers is een samenwerking van: Ecocert, Taxatheek, EnergieRemmers, Lambeck Harms notarissen, Lichtkraft Nord, L&B installatiebedrijf, Onderhoud en zorg hometeam, FlexFront service, Tripple B, AAABEE Accountants Slim Dwaande wij maken uw huis energiezuinig Lokaal full service consortium Harkema (Fryslân) Slim Dwaande is een samenwerking van: Bouwadvies Kootstra Van der Veen, Woningkeur Surhuisterveen, Installatiebedrijf Boerma, Glashandel Hoekstra SlimmeRik energiebesparing voor slimmerikken Adviesconsortium Aalden (Drenthe) SlimmeRik is een samenwerking van: Zuinig Wonen, Duvast en Ecoreest Susteen eenvoudig energie besparen Uitvoeringsconsortium Assen (Drenthe) Susteen is een samenwerking van Susteen, De Hyptoheekshop en Isolatienet MijnWoningPlus persoonlijk in energiebesparing Full service consortium stad Groningen MijnWoningPlus is een samenwerking van: KAW architecten, BAM woningbouw en Noorderlings Communicatie (lees verder op pag 10)

3 4 Communicatie SLIM wonen met energie 2012 People rarely buy what they need. They buy what they want Zes communicatieconcepten Deze 8 strategieën zijn uitgewerkt in 6 communicatieconcepten. Doel: naamsbekendheid en het genereren van leads. De leads moesten de consortia zelf omzetten in opdrachten. 1 Leads genereren via een beurs SLIM wonen met energieplein op beurs Wonen & Co maart bezoekers Wonen & Co hebben kennis gemaakt met SLIM 580 ingevulde kaarten met adresgegevens ± 350 gesprekken op de beursvloer ruim 100 terugbelafspraken -6 energie.nl Het project SLIM wonen met energie heeft samenwerkingsverbanden (consortia) opgeleverd, die essentieel zijn voor het overtuigen van woningbezitters. daadwerkelijk wil hebben (een want) en daardoor overgaat tot (trans)actie. Maar niet alleen het fragmentarisch aanbod is gekeerd; RIkrachten met één merk bundelen levert FERRweAde D TE Wanneer A R T S U L IL ook in de marketing en communicatie is samengewerkt. dit een duidelijk signaal en brede zichtbaarheid op. Het YLOR BY: MARK TA ne.com creativedonli merk staat voor: En ook dat is een voorwaarde om de massa aan te een grotere impact en zichtbaarheid door spreken en investeringen uit te lokken. De 6 beloftes gezamenlijke profilering die de bedrijven doen om het klantvertrouwen te één krachtig signaal om energiezuinig te herpositioneren van need naar want garanderen (zie voorpagina), zijn daarbij nieuw in de herkenbare betrouwbaarheid en kwaliteit herkenbare en eenduidige communicatie richting de markt. DRE0007 omslag boekje.indd 1 Haal mueeitrjoeunwergie Doeboek voor slimme huizenbezitters :46 Waarom merk SLIM wonen met energie Het merk SLIM wonen met energie is ontwikkeld zodat het MKB, de drie noordelijke provincies en de gemeenten van Noord-Nederland energiezuinig wonen gezamenlijk kunnen herprofileren. Om succesvol te zijn in de marketing van energiebesparende maatregelen moeten we bewegen van een consument die het belang inziet van energiebesparende maatregelen (een need), naar een consument die de energiebesparende maatregelen Bovenstaande is vertaald in 8 strategieën 1. Maak zichtbaar wat je bijzonder maakt; waarom moet de klant bij jou zijn 2. Creëer regelmatig buzz momenten; laat anderen over jou vertellen 3. Wees daar waar de klant is (natuurlijke momenten) 4. Maak het gemakkelijk om te kopen (totaalpakketten) 5. Creëer ambassadeurs 6. Creëer wants (things people want to buy) 7. Bouw stap voor stap een relatie op met de klant (begin klein en bouw relatie uit) 8. Maak gebruik van elkaars netwerk (cross-selling) 2 Online leads genereren via website en online marketing unieke bezoekers in 2012 gemiddeld 4,8 pagina s per bezoek gemiddelde bezoekersduur 4.26 minuten laag bouncepercentage, nl. 36% aantal bestelde SLIM doeboekjes: 497 (conversie van 20% tijdens campagne) clicks op websites consortia: 1180 (sept-dec 2012) aantal adviesaanvragen: 21 (sept-dec 2012) energie Haal meer uit jouw Woning Online marketing is de meest effectieve, goed meetbare en relatief betaalbare vorm van marketing. Bovendien begint het oriëntatieproces vaak online. Een onmisbaar communicatiekanaal. DeDoeboek conversie naar adviezen blijft ondanks vele bezoekers voor echter uit (zie conclusie volgende slimme pagina). huizenbezitters Nieuwe en onderscheidende marketingen communicatiestrategie ontwikkeld met SLIM wonen met energie In 2011/2012 is een stevige basis gelegd voor een onderscheidende marketing- en communicatiestijl. SLIM richt zich niet op techniek en rationele argumenten, maar op (woon)comfort en emotionele argumenten van woningeigenaren. Uitgangspunt van de communicatie van SLIM is: ervoor zorgen dat woningeigenaren energiezuinig willen wonen met de focus op transactie. We waren zeer tevreden over de hoeveelheid leads verkregen op de beursvloer. De conversie naar adviezen en uitvoering viel tegen. Enerzijds kan dit te maken hebben met relatief koude leads, anderzijds kan het ook te maken hebben met de follow up van de consortia. Woning consument Energiezuinig wonen werd tot de komst van SLIM wonen met energie vooral gepositioneerd als groen, beter voor de wereld en noodzakelijk. De toon was vooral informerend. Dit heeft geen doorbraak in de energiebesparingsmarkt opgeleverd. Enerzijds omdat niet iedereen zich voelt aangesproken door die boodschap, anderzijds omdat we consumenten vragen een rationele beslissing te nemen, terwijl het merendeel emotioneel beslist. Consumenten weten dat energiezuinig wonen een verstandige beslissing is. Maar deze verstandige beslissing verliest het uiteindelijk van datgene waar de consument direct plezier aan beleeft. Ze investeren hun geld liever aan een nieuwe badkamer, keuken, auto of vakantie. Hierdoor blijven kansen liggen. 5 WIJ KRIJGEN ENERGIE VAN JOU! DRE0007 omslag boekje.indd :46 3 Leads generen via social media 145 mensen deelden op Facebook van wie zij energie kregen 272 likes aantal personen t: bij mensen stond een bericht van een vriend op zijn of haar Facebookpagina Het aantal likes en deelnemers was van te voren hoger ingeschat. Een belangrijke oorzaak zit in de beveiliging van Facebook. Bij deelname aan de actie moet iedereen een standaardbericht van Facebook accorderen waarin je toestemming geeft om berichten op je pagina te plaatsen. Hier bleken veel mensen af te haken. >> bedankt voor je deelnam e aan de slim Winactie! Jij weet inmiddels dat comfortabe l wonen mét een lagere energie rekening mogelijk is. dat Is slim! hierbij stur en we je met plezier jouw warme woonkado. Wij horen graag hoe dit bevalt. deel je dit met ons? /datisslim WEtEN WElKE KANsEN JOUW huis biedt? VRAAG EEN AdVIEsGEspREK AAN met EEN slim AdVIsEUR EN maak KANs Op EEN IpAd! KIJK Op

4 6 Communicatie SLIM wonen met energie Leads generen via massacommunicatie de massacommunicatie hebben we geconcentreerd gedurende week 44 en week 45 Het websitebezoek steeg in die weken met 35% naar ruim 500 per week Abri s Radiospotjes Plaats Weeknummer Aantal vakken Bereikte personen Groningen Groningen Leeuwarden Leeuwarden Assen Assen Radiozender RTV Noord RTV Drenthe Omrop Fryslan periode 29 okt t/m 11 november 29 okt t/m 11 november 29 okt t/m 11 november Gem. aantal keer gezien pp 6,2 6,5 6,3 7,2 6,1 6,4 frequentie 3x p/dag 20 sec. 3x p/dag 20 sec. 3x p/dag 20 sec Top 5 best bezochte pagina s op de website (weergaven per maand) Home Slimme maatregelen/ zonnepanelen Slimme aanbieders Noorderland Oplage Leeuwarder Courant Friesch Dagblad Oplage.466 Banners overige website Medium > Aantal vertoningen Dagblad van het Noorden Marktplaats oplage Print E-paper oplage Print E-paper dvhn.nl Contact Hoe werkt Slim LC.nl Leads genereren via de lokale bouwmarkt bezoekers op zaterdag in 10 vestigingen = klanten GAMMA; potentiele klanten SLIM 3000 slimme tips kaartjes uitgedeeld gemiddeld 100 contactmomenten per vestiging, afhankelijk van consortium echte uitgebreide adviesgesprekken lastig door haast klanten 5 10 terugbelafspraken verkoopvaardigheden consortia is aandachtspunt goede eerste samenwerking, maar verdere uitwerking samenwerking nodig om te komen tot meer conversie. Gesprekken hierover met GAMMA zijn veelbelovend. stevige basis voor merk slim wonen met energie makkelijk opschaalbaar, verder bouwen noodzakelijk Er is een belangrijke basis gelegd voor het merk SLIM wonen met energie. In anderhalf jaar is al veel behaald. Een merk in de markt zetten kost echter tijd. Hier is gemiddeld vijf jaar voor nodig. Verder bouwen is dus noodzakelijk. De kracht van SLIM wonen met energie zit in de opschaalbaarheid. Er is nu een volledig marketing- en communicatieconcept ontwikkeld. Er zijn veel materialen beschikbaar. Hierop kan makkelijk worden aangehaakt door bedrijven, gemeenten, maar zeker ook door de provincies. Dit gebeurt ook al in de praktijk! Dit versterkt het merk SLIM wonen met energie, versterkt de communicatie op alle niveaus (van lokaal door bedrijven en overkoepelend door gemeenten en provincies) en het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. De belangrijkste conclusies en wat we geleerd hebben over de SLIM communicatie op een rij. Conclusie 1 Meer dan bezoekers op slimwonenmetenergie.nl in 2012; er is een markt voor energiezuinig wonen In 2012 bezochten ruim mensen de website. Bezoekers komen bijna allemaal uit Noord-Nederland en blijven gemiddeld lang online; meer dan 3,5 minuut en er worden bovengemiddeld veel pagina s bezocht. Tijdens de campagneweken waren het zelfs meer dan 500 bezoekers per week, van wie 20% het OVERIG FRIESLAND SLIM doeboek bestelde. Velen 32,2% 23,5% hebben het doeboek voor slimme huizenbezitters besteld. In de korte periode dat SLIM bestaat is dit een stevig resultaat. Al deze DRENTHE GRONINGEN 11,5% 32,8% mensen zijn geïnteresseerd in energiezuinig wonen. Wanneer we ervoor kunnen zorgen dat al deze mensen stappen nemen in het energiezuiniger maken van hun woning, kunnen we constateren dat er markt is voor energiezuinig wonen (zie overige conclusies). 6 Lokaal leads generen via een burenbouwbord/ QR-code met contactformulier/kaartje SLIM BEZIG! ZEG ieder consortium 1 burenbord hé slimme buren 2 consortia hebben meer borden besteld ieder consortium 1000 burenkaartjes ieder consortium 1 QR code met daarachter contactformulier de meeste consortia zijn nog niet gestart met het gebruik van het bouwbord of zijn net gestart. Hierdoor zijn nog geen resultaatgegevens beschikbaar. van dit concept verwachten we goede. Vooral omdat het naadloos aansluit bij de routine van de consortia, lokaal en makkelijk uitvoerbaar is. consortia zijn enthousiast over actie en platform vanuit SLIM. Actie goed toepasbaar en meerwaarde gezamenlijk ontwikkelde materialen AANVRAGEN DOEBOEKJE DRENTHE 20% GEEN OPDRACHT 34% Conclusie 2 Ondanks de vele bezoekers op de website en het goed bestelde doeboek was de conversie in aanvragen van een adviesgesprek nog te laag. De afstand tussen de oriëntatiefase en het aanvragen van het adviesgesprek lijkt te groot, waardoor mensen afhaken of te lang in de oriëntatiefase blijven hangen. Dit kan te maken hebben met de (te hoge) kosten van een adviesgesprek, onduidelijkheid over inhoud en meerwaarde adviesgesprek, het feit dat mensen dan denken dat ze ergens aan vast zitten of dat het adviesgesprek niet aan de behoefte voldoet. De waarde en vorm van een adviesgesprek / EPA moet nader geanalyseerd. Ook moet worden gekeken of en in welke fase van het besluitvormingsproces een betaald advies wordt aangeboden, wat het mag kosten en wat de inhoud van een advies zou moeten zijn. Op dit moment hanteren de consortia het advies als stap 1 in het aankoopproces. Potentiële klanten worden hiermee direct voor een hoge investering gesteld. Hierdoor worden klanten verloren die misschien wel geïnteresseerd zijn in de stappen na een adviesgesprek. Belangrijk is deze drempels te identificeren in de klantroute en de klant stap voor stap in het aankoopproces te begeleiden met een op de klant afgestemd aanbod. Hiermee kunnen de verschillende fasen van oriëntatie naar aankoop worden versneld en zullen er meer mensen overgaan tot het nemen van maatregelen. 00 LEADS FRIESLAND 26% GRONINGEN 54% Woningeigenaren blijven lang in oriëntatiefase hangen; verzilveren leads in adviesgesprek moeizaam VAN LEADS NAAR WERK OPENSTAANDE OPDRACHTEN 13% UITGEVOERDE OPDRACHTEN 53% DRENTHE 13% GRONINGEN 54% FRIESLAND 33%

5 8 slim wonen met energie 9 stevige basis voor merk slim wonen met energie Resultaten BEZOEKERS WEBSITE 2012 Samen meer en JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI Conclusie 3 Doorontwikkeling nodig op klantgericht aanbod AUGUSTUS SEPTEMBER 1035 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Aanbeveling na 2012 Van het genereren van leads naar het stap-voor-stap begeleiden van woningeigenaar in aankoopproces Om de massa te kunnen en zal steviger moeten worden ingezet op innovatie en de doorontwikkeling van het (product) aanbod. De stap naar klantgericht denken is gemaakt, maar dit veranderingsproces van wat heb ik de klant te bieden naar waar heeft de klant behoefte aan zal zeker nog enkele tijd duren. De focus ligt nog teveel op wat heb ik en hoe kan ik dat verkopen in plaats van wat wil de klant en hoe pas ik daar mijn aanbod op aan. Hierdoor zullen leads sneller worden omgezet in opdrachten. Bovendien is ontwikkeling van producten nodig die consumenten willen hebben. Waarmee woningeigenaren kunnen worden verleid om de eerste stap naar energiezuinig wonen te maken. Goede en effectieve communicatie begint met een goed aanbod dat is afgestemd op de wensen van de klant. SLIM wonen met energie moet verder gaan dan leads genereren. SLIM moet het hele aankoopproces van een woningeigenaar kennen en ze stap voor stap ondersteunen in dit aankoopproces met een op maat aanbod. Uitdaging is dit aankoopproces in kaart te brengen en te bepalen wanneer je welk aanbod doet en wanneer je wat aan / van de consument vraagt. Hierbij is het van belang out of the box te denken en niet uit te gaan van wat we al hebben en kennen, maar te denken vanuit de klant. Wanneer we dat doen ligt er een geweldige markt te wachten! De gemeenten Assen, Leeuwarden en Groningen gaan deze stap-voorstapbegeleiding ook daadwerkelijk organiseren. Wat vonden de SLIMME aanbieders er van? Conclusie 4 SLIM wonen met energie goede samenwerkingspartner De meeste aanbieders geven aan dat de SLIM campagne ze in het afgelopen halfjaar opdrachten opgeleverd heeft. De meeste komen binnen via de website, enkelen via de acties, zoals de bouwmarktactie en de Wonen&Co beurs. De algemene bekendheid van SLIM wordt nog niet stevig genoeg gevonden. Met name lokaal wordt deze gemist. De abri s bijvoorbeeld hingen alleen in de provinciale hoofdsteden. De huiselijke sfeer waar SLIM voor gekozen heeft wordt niet altijd passend genoemd; volgens consortia missen klanten hiermee de link met energiebesparing. Dit is de spagaat: stap je uit de techniek en ga je voor (woon)beleving? De juiste balans is hier noodzakelijk. Er is consensus over dat er met de campagnes een duidelijke start gemaakt is. Maar voor de echte doorbraak van SLIM moet nog stevig doorontwikkeld worden. Een lange adem en de kracht van de herhaling worden door de consortia dikwijls genoemd. Ook geven zij aan dat ze hier zelf ook een rol in hebben, door het beeldmerk uitgebreider te laten zien en de communicatiemiddelen van SLIM intensiever te benutten. Dat SLIM een goede samenwerkingspartner is blijkt uit samenwerkingen met partijen als GAMMA en Noorderland. Doordat we als SLIM wonen met energie samenwerken met meer dan 100 bedrijven in Noord-Nederland wordt SLIM gezien als serieuze partij en zijn dit soort partners geïnteresseerd in samenwerking. Een absolute meerwaarde van SLIM wonen met energie. Dergelijke samenwerkingen bieden veel potentie en leveren veel exposure op tegen minimale kosten. Hiermee positioneert SLIM zich ook als dé partij op het gebied van energiezuinig wonen. Kansen liggen in het zoeken van samenwerkingen met bijvoorbeeld banken, hypotheekadviseurs, etc. (!) GAMMA wil in oktober 2013 acht weken campagne voeren met SLIM wonen met energie in alle vestigingen in NoordNederland. toolkit voor bedrijven en gemeenten (!) Magazine Noorderland wil nauwer samenwerken als het gaat om content over energiezuinig wonen, zoals het plaatsen van diverse ambassadeursverhalen en een rol in een special over energiezuinig wonen in voor gemeenten die energiezuinig x communicatiebo n gemeente wonen willen stimuleren De subsidies op energiebesparing gaan echter verdwijnen. De markt moet de rol van aanjager nu overnemen. Een goed voorbeeld van de markt die deze kans grijpt Energiezuinig wonen is de toekomst. Voor het milieu, voor waardebehoud van woningen én om wonen betaalbaar te houden. Het biedt ook kansen voor de lokale economie. De drie noordelijke provincies en diverse gemeenten investeerden al fors in energiezuinig wonen. is SLIM wonen met energie. Wilt u ook uw energiebesparings doelstellingen halen samen met de markt? De communicatie pakketten op de achterzijde kunnen u daarbij helpen. Zo bouwen we samen aan een energiezuinig Noord Nederland! te stimuleren. Regionale (bouw- en andere) bedrijven SLIM wonen met energie is een nieuw concept om energiezuinig verbouwen energiezuinig maken van hun woning. Ieder consortium biedt vormen samen consortia. Deze consortia helpen woningeigenaren bij het welke slimme maatregelen passen bij de woonwensen, een totaalpakket met één contactpersoon. Deze kijkt met de woningeigenaar planning en het budget. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het vormen van consortia in de eigen gemeente. voldoende frankeren Provincie Groningen De kracht van SLIM wonen met energie is dat alle partijen die zich bezighouden met energiezuinig wonen communiceren vanuit 1 merk; SLIM wonen met energie. Zo ontstaat merkbekendheid en merkwaarde. Naast de 6 concepten zijn daarom twee toolkits ontwikkeld om dit te faciliteren. Een toolkit voor alle SLIM-consortia, die ze kunnen inzetten om lokaal te communiceren, en waarmee ze lokaal kunnen aanhaken op de noordelijke campagne. En een toolkit voor gemeenten die ze kunnen inzetten om hun inwoners op de voordelen van energiebesparing te wijzen en het lokale bedrijfsleven hier bij te betrekken. De consortia geven aan dat ze dankzij dit project hun samenwerking hebben verstevigd, gestructureerd en geformaliseerd. Door samen te werken kunnen ze de klant beter bedienen, vergroten ze hun netwerk én hun eigen kennis; de bedrijven stimuleren en dwingen elkaar onderling om te innoveren, in aanbod, in uitvoering en in controle. Kennis wordt ook tussen consortia gedeeld: voor sommige consortia had dit zelfs intensiever gemogen, maar een aantal consortia hield de boot af. Zij houden de concurrentie op dit punt in de gaten en twijfelen of delen van alle, dus ook bedrijfsgevoelige, informatie verstandig is. Gezamenlijke acties om SLIM meer bekendheid te geven worden als waardevolle spin off van het project gezien. Een voorbeeld is de bouwmarktactie. Hoewel deze actie nog erg éénmalig was, en er ook kritische noten zijn gekraakt, wordt gezien dat het samen optrekken en samen de markt aanjagen goede methoden zijn om meer bekendheid te geven aan het thema energiebesparing en aan SLIM zelf. Meerdere consortia geven aan SLIM zelf ook meer naamsbekendheid te gaan geven. Zij gaan het nut er daadwerkelijk van inzien. Kwantitatieve voorwaarde: 20 woningen met 2 labelstappen verbeteren Het streven vanuit de subsidieregeling was dat er per consortium binnen de projectperiode minimaal 20 woningen met 2 labelstappen verduurzaamd moesten worden. Er zijn op dit moment door de betreffende consortia binnen de projectperiode in totaal meer dan 780 opdrachten uitgevoerd, waarvan 414 woningverbeteringen met twee labelstappen. Het is veilig aan te nemen dat tijdens het SLIM-traject een omzet van circa 2,5 miljoen is gedraaid. Daarnaast staat er nog voor meer dan aan opdrachten uit. SLIM gaat voor kwaliteit Met diverse consortia wordt op dit moment het kwaliteitsniveau dat SLIM aanbiedt besproken. Belangrijk vindt men dat de kwaliteit (op alle aspecten!) van SLIM-consortia op orde is. Bedrijven willen de investering in innovatie en bedrijfsvoering ook borgen. De weg naar het vastleggen van de goede kwaliteit en daarbij alle partijen meekrijgen is van levensbelang voor het voortbestaan van SLIM. Het op één lijn krijgen van de diverse typen consortia is hierin van belang. Ook is de samenwerking met gemeenten die lokaal actief consortia op (willen) richten belangrijk. Door tijdig de juiste informatie te verstrekken zien we de soms aanwezige sceptici ombuigen in begrip en enthousiasme. Het benoemen en vastleggen van de kwaliteit die je gezamenlijk biedt zal de consument meer vertrouwen geven in de werkzaamheden en te realiseren besparing en daardoor de investeringsbereidheid vergroten. Het Noorden is verrijkt met een groeiend aantal samenwerkings verbanden (13 voortkomend uit het project met subsidieregeling, de rest zonder subsidie). En er is zicht op meer. De dekking van SLIM in Noord-Nederland wordt hiermee steeds groter. Niet alleen het fragmentarisch aanbod is gekeerd, ook in de marketing en communicatie is samengewerkt. En ook dat is een voorwaarde om de massa aan te spreken en investeringen uit te lokken. De beloftes die de bedrijven doen om het klantvertrouwen te winnen, zijn daarbij nieuw in de markt. Meer en meer gemeenten haken aan In de drie noordelijke hoofdsteden wordt inmiddels flink doorontwikkeld op het provinciale gedachtegoed van SLIM. In deze steden heeft de gemeentelijke overheid actief bedrijven gemobiliseerd om zich aan te sluiten bij SLIM, zodat hun inwoners lokale bedrijven tegenkomen als de gemeente communiceert over energiebesparing. Daarnaast zijn er vanuit het Groningse project Helpende Hand diverse gemeenten óf al actief bezig met SLIM, óf zich aan het oriënteren op de mogelijkheden om aan te haken bij SLIM. Begrensde mogelijkheden De bedrijven lopen nu tegen de grenzen van mogelijkheden aan; garanties omtrent financieringen kunnen nagenoeg niet gegeven worden terwijl dit wel een onderdeel van het totaalaanbod is, of zou moeten zijn. Over garanties en kwaliteitsborging zijn intussen al afspraken gemaakt met de consortia. De ingestelde borgingscommissie zal garant gaan staan als overkoepelend orgaan dat het gedachtengoed Slim Wonen met energie op de juiste wijze wordt uitgedragen. Dit dwingt partijen keer op keer het aanbod te heroverwegen, processen te stroomlijnen en nieuwe afspraken te maken. De problematiek van de vele kleine investeringen ten opzichte van de vele werkzaamheden om de opdracht op te halen en te delen met veel anderen zorgt voor de nodige hoofdbrekens binnen consortia. Wij zien consortia nieuwe manieren van samenwerken overwegen. Het zal ons niet verbazen als er nieuwe bedrijven ontstaan met een heldere en meer eenvoudige bedrijfsvoering. Dit om vanuit deze doorlopen innovatie de markt echt te kunnen pakken. Meer en meer SLIM-consortia: zonder subsidie! Tijdens het Groen Event, eind februari 2012 in Leeuwarden, is SLIM wonen met energie opengesteld voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Dit resulteerde in 7 nieuwe aanmeldingen. Een greep uit de toegelaten SLIM-consortia: Duurzaam Assen, gevestigd in Assen, bestaande uit: Teken- en adviesbureau Zijlstra, fplus.nu, Bouwmij Hendriks, Ensing onderhoud- en protectiesystemen, ITN installatietechniek, Makelaardij Gortemaker en Ratering Isolaties. MijnZuinigHuis, gevestigd in Drachten, bestaande uit VDM Woningbouw, VDM Installaties en TOECK advies. Bouw en Bespaar, gevestigd te Meppel, bestaande uit Harskamp Daken, Ecocert, Techniko Ekehaar, Bouwbedrijf Eikenaar, Mulder Schilder Bodewes en Isolatienet. Daarnaast breiden bestaande consortia zich ook uit met nieuwe bedrijven, waardoor ze beter herkenbaar worden in meerdere werkgebieden. Gemeente Assen We willen een goed gevoel hebben bij het positioneren van de markt Wij willen onze inwoners een handelingsperspectief voorleggen waarbij ze zo snel mogelijk met het lokale bedrijfsleven aan de keukentafel komen. Wij helpen de verbinding tussen vraag en aanbod mogelijk te maken en vooral de markt zijn werk te laten doen. In onze gemeentelijke aanpak en communicatie geven we consequent de bedrijven een plek. Daar moet je als gemeente dan wel een goed gevoel bij hebben. De zes beloften van SLIM, en vooral de integrale dienstverlening, geven ons dat goede gevoel. Gemeente Leeuwarden Leeuwarden schrijft in haar uitvoeringsplan over energiebesparing in de gebouwde omgeving: ( ) Daarbij sluiten we aan bij het noordelijke open platform: SLIM wonen met energie, dat het ontzorgen van bewoners centraal heeft staan. Bovendien beschikt ze over een marketingstrategie en communicatiemiddelen waar de gemeente en haar bedrijven bij aan kunnen haken. Het noordelijke concept SLIM wonen met energie past perfect bij onze visie op de veranderende rollen van overheid, markt en consument. We zullen optimaal gebruik maken van de positieve energie, die dit concept de afgelopen maanden bij bedrijven heeft los weten te maken ( ) De gemeente Leeuwarden doet bovendien samen met SLIM mee aan het RTL4- programma Klusjerijk! dat vanaf 5 januari wordt uitgezonden.

6 10 analyse 11 analyse Markt en overheid samen; de rol van gemeenten binnen het project Er is van uitgegaan dat de markt en de overheid samen de sleutel tot succes vormen. Naast de provincies zijn vooral de gemeenten een belangrijke schakel; zij zijn immers de logische plek waar burgers terecht kunnen met energievraagstukken. Daarnaast hebben gemeenten een direct belang om hun woningbezit te verbeteren: voor de lokale economie, voor de waarde van de woningen in de gemeente en voor de klimaatdoelstellingen. Het betrekken van de gemeenten is later op gang gekomen. Omdat een aantal grote gemeenten als Groningen, Leeuwarden en Assen het concept hebben opgepakt is duidelijk te zien dat de successen groter zijn. Kleine stapjes De genoemde zijn behaald in het jaar dat de economie er vele malen slechter voor stond dan aanvankelijk werd voorspeld. De consortia geven stuk voor stuk aan dat twee labelstappen een forse investering vragen, terwijl consumenten in deze economische crisis heel erg voorzichtig zijn met de besteding van hun geld. Geld lenen is momenteel erg lastig, vaak niet haalbaar of men durft het niet aan. Woningbezitters kiezen er vaker voor om, vanuit een weliswaar integraal advies, een deel van de maatregelen uit te voeren. Een slim consortia! Duurzaam-Assen Plaats, provincie: Assen, Drenthe Duurzaam-Assen is een samenwerking van: Teken- en Adviesbureau Zijlstra (TAZ), Fplus.nu, Bouwmij Hendriks BV, Ensing Onderhoud- en protectiesystemen, ITN Instasllatietechniek Assen, Makelaardij Gortemaker, Ratering Isolaties mijnzuinighuis Plaats, provincie: Drogeham, Friesland MijnZuinigHuis is een samenwerking van VDM Wonen BV, VDM Wonen Beheer BV, VDM Installaties BV en TOECK. ander deel laten ze zitten of kan eventueel later. De consortia maken hiervoor stappenplannen en faciliteren gefaseerde uitvoering. Belangrijk hierbij is dat er geconstateerd moet worden dat bedrijven meer werk doen voor minder omzet; er wordt dan ook stevig geïnvesteerd in het klantcontact voor de toekomst. Te lange oriëntatiefase met teveel informatie en boodschappers Bij de conclusies vanuit de communicatie gaven we al aan dat de afstand tussen de oriëntatiefase en het aanvragen van het adviesgesprek te groot bleek. Er is een enorme veelheid aan informatie, en deze informatie wordt door veel verschillende boodschappers vertolkt. Dit maakt het voor de klant onduidelijk. De drempels dienen herkend en in de klantroute beslecht te worden. Hierdoor kunnen de verschillende fasen van oriëntatie naar opdrachtverstrekking worden versneld en zullen meer mensen overgaan tot investeren. Dit is waar het energieservicepunt Eerste hulp bij energiebesparing, SLIM wonen met energie zich b.v. op gaat richten. Innovatie en zichtbaarheid in concrete producten Om de massa te kunnen en zal steviger moeten worden ingezet op innovatie en de doorontwikkeling van het productaanbod. De stap naar klantgericht denken is gemaakt, maar dit is een veranderingsproces van wat heb ik de klant te bieden naar waar heeft de klant behoefte aan zal zeker nog enkele jaren duren. Energiebesparing dient ook zichtbaarder te worden, in producten gevat te worden. SLIM heeft gewerkt aan het herprofilering ( willen hebben ); voorbeeldwoningen en slimme meters zijn bijvoorbeeld de volgende stappen. bouw&bespaar vervolg van pag 3 Plaats, provincie: Meppel, Drenthe Bouw&Bespaar is een samenwerking van Harskamp Daken BV, Ecocert BV, Bouwbedrijf Eikenaar BV, Techniko Ekehaar BV, Mulder Schilders Bodewes BV, en Isolatienet BV. SLIM wonen met energie: hét moment om door te pakken Willem Bil, gemeente Tytsjerksteradiel en Energie(k) loket Tytsjerksteradiel: De praktijk heeft geleerd dat de onafhankelijk samenbindende factor niet onderschat moet worden. Het is aan gemeenten in Nederland om hun verantwoording te nemen. De kracht van de lokale overheid is dat die als neutrale partner midden in de samenleving staat, uitstekend kan communiceren en samenbinden. Dat is in mijn beleving cruciaal voor een goed opererend bedrijfsconsortium. Van groot belang is natuurlijk de wijze waarop gemeenten participeren, want het is evident dat elk bedrijf dezelfde kansen geboden moet worden. De drie provincies hebben de afgelopen 2 jaar een belangrijke rol gespeeld in het in beweging zetten van de markt, en er is een stevige basis gelegd. Maar het is nog niet klaar. Op ketenintegratie, prijs, kwaliteit en garanties moet in de bouwkolom nog veel geïnnoveerd worden. Daarnaast kan er nog niet geconcurreerd worden met de marketing van grote bedrijven, zoals Essent en NUON, die zich ook bewegen in de energierenovatiemarkt. Daarmee landen veel investeringen nog buiten de regio en zelfs buiten de landsgrenzen. Ook kleinere gemeenten zijn nog onvoldoende toegerust om een complementaire rol, die het lokale MKB in stelling weet te brengen, te pakken. Het is dan ook nu het moment om door te pakken, zodat het MKB na de crisis klaar staat om haar nieuwe rol te verzilveren en de rol van de overheid hierin overbodig te maken. Tot die tijd wordt de rol van de overheid echter nog als van essentieel belang gezien. Grotere rol gemeenten nodig Gemeenten moeten bekender worden met het gedachtegoed van SLIM. Een intensieve samenwerking tussen gemeenten, adviseurs en uitvoerende partijen blijft belangrijk voor een succesvolle toekomst. Gemeente Leeuwarden, Groningen en Assen omarmen SLIM In de drie noordelijke hoofdsteden wordt inmiddels flink doorontwikkeld op het gedachtegoed van SLIM. In deze steden hebben de gemeenten actief bedrijven gemobiliseerd om zich aan te sluiten bij SLIM, zodat hun inwoners lokale bedrijven tegenkomen als de gemeenten communiceren over energiebesparing. Daarnaast zijn er vanuit het Groningse project Helpende Hand diverse gemeenten óf al actief bezig met SLIM wonen met energie óf zich aan het oriënteren op de mogelijkheden om aan te haken bij SLIM. Duurzame borging van SLIM wonen met energie Waar we voor staan is een rolverdeling af te spreken om er voor te zorgen dat de consument meer gaat investeren en SLIM duurzaam geborgd wordt. De samenwerkingen tussen overheid en markt, zoals die thans ontstaan, kunnen hierbij fungeren als inspiratiebron. In een goede economie was er sneller versnelling geweest en had de markt naar verwachting eerder op eigen benen kunnen staan. In de huidige economie is het van groot belang respect te hebben voor de investeringen en innovaties van de bedrijven en consortia die zij, los van de subsidiebijdrage, allemaal hebben gedaan. De projectperiode is erg kort geweest en terecht met 3 maanden verlengd. De SLIM campagne moest voorbereid worden en kwam daardoor pas echt in de tweede helft van de uitvoeringsperiode op gang. Het overnemen van de concepten van SLIM wonen met energie door de marktpartijen is hierdoor pas net in gang gezet. De provincies hebben de beweging in gang gezet. Van overheid naar markt. Die lijn moet worden vastgehouden. Daarbij is een duurzame borging van SLIM wonen met energie essentieel. Er is namelijk een basis gelegd, maar er is ook nog veel werk te verzetten om de groeimarkt van energiebesparing regionaal daadwerkelijk te laten bloeien.

7 12 HAAL MEER E I G R E EN W U O J UIT! G N I N O W slim wonen met energie HÉ SLIMME BUREN HIER WORDT GEWERKT ER IN 3 NOVEMBW A R K T! DEZE BOU M Winterwarm huis én een lagere energierekening? Dat kan! Ontdek 3 november welke slimme kansen jouw huis biedt! DOOR: OOK ENERGIEZUINIG WONEN? OF BEL SLIMME tip! Snel klusje: Radiatorfolie plakken! Staan jouw radiatoren voor een raam of niet- geisoleerde buitenmuur? Dan gaat veel warmte verloren. Plak radiatorfolie achter of op de achterkant van de verwarming; de warmte straalt dan weer de kamer in. SLIMME ti p! Snel klusje: Radiatorfolie plakken! Staan jouw radiatoren voor een raam of niet- geisoleerde buitenmuur? Dan gaat veel warmte verloren. Plak radiatorfolie achter of op de achterkant van de verwarming; de warmte straalt dan weer de kamer in. Dit is een uitgave van SLIM wonen met energie en KUUB - centrum particuliere bouw. Redactie: Marco van Dalfsen, Barbra Bloemink, Ellen van Acht en Jacobien de Goede Vormgeving: GH+O Voor vragen en opmerkingen: DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR WORDT REGIONALE ONTWIKKELING DIT PROJECT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

SLIM wonen met energie

SLIM wonen met energie SLIM wonen met energie GRONINGEN :SLIM wonen met energie BLOK VOOR BLOK 1 OKTOBER 2012 SLIM wonen met energie People don t buy what they need, the buy what they want SLIM wonen met energie De markt georganiseerd

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE Datum: 24 mei 2011 1. Waarom subsidie voor consortia? De 3 noordelijke provincies willen

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden business-to-business ondernemers

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden we business-to-business

Nadere informatie

Energie besparen in bestaande woningen. Greet Ruitenberg en Charlie Kock

Energie besparen in bestaande woningen. Greet Ruitenberg en Charlie Kock Energie besparen in bestaande woningen Greet Ruitenberg en Charlie Kock Renova2e van bestaande woningen Belangrijkste bouwstroom van de toekomst Verdeling mondiale energiedragers 2007 olie 34% aardgas

Nadere informatie

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen!

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Jaarprogramma 2011 Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Meer dan wordt u aangeboden door het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom

Nadere informatie

Wat wil die consument nu eigenlijk

Wat wil die consument nu eigenlijk Wat wil die consument nu eigenlijk duurzaam 13 mei Ronald Provoost 1 Om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk 2 Welke plannen heeft hij/zij 3 Welke partijen zijn belangrijk voor de consument 4 Waarop baseert

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

SLIM WONEN in DE MARNE

SLIM WONEN in DE MARNE Energiebesparing in de bestaande bouw: SLIM WONEN in DE MARNE Programma Welkom Slim Wonen in De Marne, wat willen we doen Rineke van der Wal Energiebesparing in de bestaande bouw, grijpt u die kans? Charlie

Nadere informatie

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten 2011-2013 Energiebesparing Betaalbaarheid van wonen Gezondheid van binnenmilieu en comfort Kansen voor de lokale economie Redenen

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Verduurzamen begint bij jezelf Inspiratieavond Langstraat Energie Waalwijk, 11 december 2016

Verduurzamen begint bij jezelf Inspiratieavond Langstraat Energie Waalwijk, 11 december 2016 Verduurzamen begint bij jezelf Inspiratieavond Langstraat Energie Waalwijk, 11 december 2016 Koos Kerstholt 0-energie Anna Provoost Kennisoverdracht Wanda Kruijt Zorg Adrie van Duijne Directeur Inspiratietafels

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen. Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017

Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen. Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017 Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017 Woningverduurzaming, waarom dan? 3 The big picture: urgente noodzaak voor CO 2 reductie Klimaatakkoord

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies. Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017

Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies. Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017 Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017 2 Programma Woningverduurzaming: waarom dan? Hypothecaire

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

nzeb markt Nederland

nzeb markt Nederland Ad Straub, TU Delft nzeb markt Nederland Initiatieven overheid: Subsidieprogramma Blok voor Blok Innovatieprogramma Energiesprong: Gemeenten: Lokaal Alle Lichten op Groen Pioniers: Huis Vol Energie Het

Nadere informatie

DE NOORDELIJKE AUTOSHOW

DE NOORDELIJKE AUTOSHOW DE NOORDELIJKE AUTOSHOW 19-25 MEI 2014 NDC MEDIAGROEP BRENGT DE NOORDELIJKE GEMEENSCHAP EN DE AUTOBRANCHE BIJ ELKAAR 1 INLEIDING De automotive branche heeft behoefte aan nieuwe concepten om de consument

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Welkom allemaal! Om te beginnen fantastisch dat we met zo n grote groep en uit diverse geledingen hier bij elkaar zijn

Nadere informatie

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden.

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden. Fi Advies Fleurike Krijgsman Weltevredenstraat 16 3531 XS UTRECHT M: info@fi-advies.nl M: +31 (0) 6 24 71 29 05 IBAN: NL66KNAB0722076320 K.v.K.: 62608118 Zelfevaluatie BIM Loket t.b.v. bestuur BIM Loket

Nadere informatie

Innoveren = Marktgericht communiceren

Innoveren = Marktgericht communiceren Innoveren = Marktgericht communiceren Inleiding Adviseurs bij Syntens constateren bij bedrijven vaak een gebrek aan aandacht voor de markt. Veel ondernemingen hebben een verstoorde marktdynamiek. Door

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

Hoe zuinig is uw nieuwe woning?

Hoe zuinig is uw nieuwe woning? Hoe zuinig is uw nieuwe woning? verhuisplannen? een initiatief van: Warm welkom in Rivierenland Verhuist u binnenkort naar een koopwoning in Rivierenland? Tijd misschien voor een nieuwe keuken of badkamer?

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars De Energiebespaarlening helpt de woningeigenaar de woning te verbeteren en kosten te besparen. Informeer uw klanten over

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Investering grootste drempel om energie te besparen

Investering grootste drempel om energie te besparen Digitale nieuwsbrief juni 2013 MKB Green Deals in trek bij ondernemers De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars De Energiebespaarlening helpt de woningeigenaar de woning te verbeteren en kosten te besparen. Informeer uw klanten over

Nadere informatie

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân b1 Ç) postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Slimme meter als aanleiding voor aanbod energiebesparing en -opwekking Claire Tielens, communicatiemanager NVDE

Slimme meter als aanleiding voor aanbod energiebesparing en -opwekking Claire Tielens, communicatiemanager NVDE Slimme meter als aanleiding voor aanbod energiebesparing en -opwekking Claire Tielens, communicatiemanager NVDE Doel NVDE: 100% duurzaam 2050: alle energie duurzaam - Warmte - Stroom - Mobiliteit 1.000+

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

TIPS. voor een succesvolle. beurs. Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen.

TIPS. voor een succesvolle. beurs. Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen. TIPS voor een succesvolle Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen. Ondernemers doen graag mee aan een beurs omdat ze verwachten er nieuwe klanten te vinden. Ze komen er iets halen. Maar wees je

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer

3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer 3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer verbinding met je hart contact met jezelf zelfwaardering Hee! Wat goed dat je begonnen bent aan het lezen van mijn ebook. Dat betekent dat de wil

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies De Energiebespaarlening biedt kansen voor de huiseigenaar, werkgelegenheid en milieudoelstellingen. Doe mee, en creëer een buzz voor

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES WHITEPAPER ONLINE MAGAZINES Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme INTRODUCTIE Je hebt deze whitepaper gedownload omdat je geïnteresseerd bent in online magazines.

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

DE ZES BELOFTEN VAN SLIM WONEN MET ENERGIE

DE ZES BELOFTEN VAN SLIM WONEN MET ENERGIE magazine THEMA SLIMME MARKETING/COMMUNICATIE JUNI 2012 Een enthousiaste klant heeft een verhaal! Feike Cats is directeur van Houden van Klanten, schrijver van het boek Theorie bestaat niet! en begeleidde

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

GEMEENTE Y\ ) NOORDENVELD

GEMEENTE Y\ ) NOORDENVELD R15.00157 GEMEENTE Y\ ) NRDENVELD B E Z E K A D R E S P S T A D R E S Jķk W E B S I T E / E - M A I L T E L E F N t f /l\ t t Raadhuisstraat 1 Postbus 109 I www.gemeentenoordenveld.nl T 14 050 901 AA Roden

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN RAPPORTAGE PANELRONDE DECEMBER 2012 DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer?

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid? 1 Wie wil er geen energie besparen? Hoewel het er vaak niet van komt,

Nadere informatie

Pilot Energiebesparende maatregelen particuliere woningvoorraad

Pilot Energiebesparende maatregelen particuliere woningvoorraad Plan van aanpak Helpende Hân Pilot Energiebesparende maatregelen particuliere woningvoorraad Inleiding In de bestaande bouw valt op het gebied van energiebesparing veel winst te behalen. In onze beleidsnotitie

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook FACEBOOK: NR. 1 SOCIAAL MEDIUM Facebook is veruit het grootste sociale medium van dit moment. Dit maakt Facebook voor veel bedrijven en marketeers een

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET

BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET Hoe videoclips bijdragen aan: BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET Watch things happen or make things happen? Online Marketing In 2009 leerde het bedrijfsleven dat Social

Nadere informatie

LEADS LANDINGS PAGINA S BETERE MEER DOOR ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING

LEADS LANDINGS PAGINA S BETERE MEER DOOR ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING MEER LEADS DOOR BETERE LANDINGS PAGINA S ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING Inleiding Als moderne en eigentijdse ondernemer aarzel je niet om online middelen

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

Advies Energiebesparing

Advies Energiebesparing Advies April 2015 2 1 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Waarom doen huurders wel of niet mee aan energiebesparende en -opwekkende maatregelen. 2. Hoe zijn huurders te verleiden tot energiebesparende

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Vrouwen sleutel tot ZEN? Driebergen 7 maart 2017

Vrouwen sleutel tot ZEN? Driebergen 7 maart 2017 Vrouwen sleutel tot ZEN? Driebergen 7 maart 2017 Programma Achtergrond Warming up Opzet en uitkomsten onderzoek De vrouw bepaalt Rolverdeling bij besluitvorming De krachtigste motieven De beste afzender

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs

Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs Wist u dat het voor uw klanten erg aantrekkelijk is om energie besparende maatregelen te treffen? Graag informeren wij u over de

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

Bijeenkomst Brabantse Deal

Bijeenkomst Brabantse Deal Bijeenkomst Brabantse Deal 2 juni 2016 Het programma Wanneer Wat Wie 14:30 Opening Dagvoorzitter / Murk Peutz 14:40 Toelichting op het proces; - Waar staan we nu? - Het nieuwe voorstel Pierre Hobbelen

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies De Energiebespaarlening biedt kansen voor de huiseigenaar, werkgelegenheid en milieudoelstellingen. Doe mee, vertel uw inwoners over

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Whitepaper 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Om jouw e-mailmarketing de beste resultaten te laten opleveren, heb je genoeg interessante

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren / Opmerkingen uit de Yellow paper sessie van 25-06-2014 Omvang 1. Alleen voor grote bedrijven met grote projecten 2. Te

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden Iwan Arjen Goodijk Bisschopstraat Bisschopstraat 24 Leeuwarden 8921AZ Leeuwarden Inleiding Je hebt online de energiebespaarscan van jouw huis aangevraagd. Je wilt dus weten hoe jij kunt besparen op energiekosten.

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven

Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven Marnix Vlot voorzitter 040energie marnix.vlot@040energie.nl 1 Website Jan. 2014 2 040energie kenmerken Doel: help inwoners van Eindhoven hun energiegebruik

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015

Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015 Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in uw regio? bedrijvencoöperatie?

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie