Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar!

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar!"

Transcriptie

1 Ut e skoalle 2 September 24 Nieuwsbrief 2 Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! 18 7 Jaarvergadering 8 Nieuwsbrief 3 13 Schoolschoonmaakavond 1 15 Gezamenlijke afsluiting kinderboekenweek, ouders welkom v.a uur 19 Herfstvakantie t/m Nieuwsbrief 4 Trefwoord Beste ouders/verzorgers van de VHBS, Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode Trefwoord. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt Trefwoord verschillende thema s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de eerstvolgende afleveringen zijn dat de volgende thema s: Wijsheid (week 37 t/m 39) Inhoud: Wijsheid en dwaasheid; wijs beslissen en dilemma s; wijs omgaan met conflicten, met internet en met jezelf. Vredesweek. Bijbel: Salomo (1 Koningen 3 t/m 11). Stilte (week 40 en 41) Inhoud: Stilte en geluid, rust en drukte, actie en bezinning. Bijbel: Achab en Elia (1 Koningen 17, 18, 19).

2 Hebzucht (week 42 t/m 44) Inhoud: Hebbedingen, hebzucht, jaloezie en macht. Hebzucht beteugelen en tevredenheid. Bijbel: Achab en Nabot (1 Koningen 21, 1-29). Er was eens een koning die bezoek kreeg van twee vrouwen en een baby. Beide vrouwen eisten het kind op. Een onmogelijke opgave voor de koning: wie was de echte moeder? Welnu, zei de koning, we geven ieder de helft van het kind, dan is de zaak opgelost. Op dat moment riep een van beide vrouwen: Niet doen! Geef het kind dan maar aan die ander! Nu wist de koning genoeg. De koning in dit verhaal is koning Salomo en daarom noemen we een zeer wijze beslissing in een zeer moeilijk dilemma nog steeds een salomonsoordeel. Wat is wijsheid? Wie vinden de kinderen wijze mensen? En wat heb je aan wijsheid? Soms wordt een kind weleens plagerig een wijsneus genoemd. Iemand die alles weet, denkt te weten of wil weten. Alles wil hij zelf ontdekken. Hij is wise guy van het jaar. Voor je zelf na kunt denken heeft hij al een antwoord klaar. De kennis in zijn hoofd krijgt steeds een nieuwe laag. Maar of hij alles weet? Da's weer een nieuwe vraag. In het thema Wijsheid ontdekken de kinderen dat het niet gaat om anderen te slim af te zijn. En dat wijsheid meer is dan alleen kennis. Het gaat om hoe je in het leven staat. Hoe je, bij keuzes en beslissingen, rekening houdt met anderen en gevoel toont voor wat er op dat moment echt belangrijk is. De kinderen gaan zelf aan de slag met vraagstukken over hoe je wijs kunt omgaan met bijvoorbeeld ruzie, met internet en met jezelf. Ze ontdekken ook dat je hierin kunt groeien. De ontwikkeling van onwetend uilskuiken tot oude, wijze uil, is een kwestie van tijd, ervaring en leren. Een proces waarin wij, opvoeders, een belangrijke rol spelen. AMV en muziekonderwijs in groep 4 Van het Kunstencentrum Atrium en Ritmyk hierbij meer info over ons muziekonderwijs. Dit schooljaar wordt er in groep 4 muziekles gegeven door docenten van Kunstencentrum Atrium en Ritmyk. Het gaat hier om het eerste jaar van de AMV-cursus (Algemene Muzikale Vorming), die nu onder schooltijd gegeven wordt. In totaal worden er 20 lessen gegeven van 45 minuten. De AMV-docenten komen eens in de 2 weken langs. Op speelse wijze maken de kinderen kennis met de grondbeginselen van muziek. Ook is de AMV-cursus een ideale voorbereiding om later een instrument te gaan bespelen. Wat komt er zoal aan bod? Zingen Spelen op instrumenten Dansen Muziek beluisteren Muzikale basisbegrippen Noten lezen Ontwikkeling van het gevoel voor maat en ritme Ontwikkeling van het gehoor en muzikaal geheugen Na dit eerste jaar binnenschoolse AMV, kunnen de liefhebbers die verder willen, zich volgend schooljaar aanmelden voor het buitenschoolse tweede jaar van de AMV-cursus.

3 In dit tweede jaar worden de kennis en vaardigheden in de wereld van de muziek uitgebreid en verdiept. Tevens krijgen de leerlingen een half jaar een blokfluit en een half jaar een keyboard mee naar huis, om daarop hun liedjes te oefenen. Het team van AMV docenten wenst iedereen veel plezier tijdens de muzieklessen. Sponsorloop Op donderdagmiddag 3 september organiseerden we i.k.v. de Millennniumloop 2015 een sponsorloop. Op ons eigen schoolplein en het Hoepparcours werd dit een groot succes!! Er is een reusachtig bedrag binnengehaald: 1175,-- Alle lopers en schenkers, heel hartelijk bedankt! En natuurlijk bedank ik ook de AC en Rina voor hun hulp!! Geweldig Hieronder vindt u enkele foto s. Oproep Er zijn enkele vacatures bij de OR en MR. Het is belangrijk werk en we doen het voor onze kinderen en de kwaliteit van het onderwijs op de VHBS. Wie wil?? Google Translate De provinsje Fryslân organisearret yn gearwurking mei de Afûk en de Fryske Akademy fan 21 septimber o/m 26 septimber de Fryske Google Translate Wike. Wy (âlders en learkreften) kinne hjir omtinken foar en meiwurking oan jaan yn dy wike. Hjirûnder koart wat ynformaasje oer dizze wike. Google Translate is de populêre fergeze online oersetservice fan Google. Der binne op dit stuit al 90 talen beskikber yn Google Translate, mar it Frysk noch net. Om it Frysk te yntrodusearjen yn Google Translate, moatte der tûzenen koarte foarbyldsintsjes oerset wurde fan it Ingelsk nei it Frysk. Dêrfoar freget de provinsje ús meiwurking en fan elk dy t sawol it Ingelsk as it Frysk yn de macht hat. As trijetalige skoalle wolle wy hjir graach oan meiwurkje! Rûnom yn de provinsje en dêrbûten wurde de hiele wike oersetaktiviteiten organisearre yn it ramt fan de Fryske Google Translate Wike. Benammen iepenbiere ynstellings as Tresoar en de Fryske bibleteken fasilitearje dêryn. Mar, it oersetten kin ek hiel goed yndividueel dien wurde. Om elkenien op te roppen in bydrage te leverjen oan de oersetsprint, sil der ek rûnom yn de media omtinken oan jûn wurde. Ek bekende Friezen as deputearre Sietske Poepjes, sjonger Syb van der Ploeg en sjongeres Iris Kroes hawwe har oan dit barren ferbûn. Jaarvergadering woensdag 7 oktober Jaarlijks organiseert de Ouderraad i.s.m. de Medezeggenschapsraad een jaarvergadering. Die van 2015 is op woensdag 7 oktober. Voor deze vergadering is iedere ouder van harte uitgenodigd. We bespreken de jaarverslagen van de OR en MR, presenteren het financieel overzicht en we nemen afscheid van de vertrekkende leden van de OR, MR en activiteitencommissie. En we heten de nieuwe leden uiteraard van harte welkom. Na de pauze hebben we een thema: drie jaar geleden was dat de Kanjertraining twee jaar geleden Groen Doen (natuureducatie) en vorig schooljaar : Passend Onderwijs en wat betekent dit voor onze school? Dit jaar is het thema van schoolplein naar speelplein. Vanuit ons leerlingpanel kwamen een aantal ideeën:

4 Schommel herstellen. (Dit is al gerealiseerd) Deel van het plein inrichten als verkeersplein; met een zebrapad en trapauto s. Deel van het plein inrichten als voetbalveld met kunstgras. Een hoek grond inrichten als groentetuin (hebben we al gedaan) De stelten op een plaats waar we ze gemakkelijker kunnen pakken; iedere groep mag er één pauze op. Binnen de groep zelf eerlijk verdelen wie er op mag. Een zwembad in de zandbak Iedere groep een eigen bal. Zelf ook zorgen voor die bal. (is al eens gedaan) De leerlingen willen nog steeds graag een verkeersplein. Dit zal dan op het kleine plein moeten komen bij de zandbak. Extra fietsenrek naast het fietsenhok. U ziet het, genoeg ideeën! Het team wil graag een uitdagend plein met meer speelmogelijkheden. De ouders van de OR en MR sluiten zich hierbij aan. Tinie Zijlstra, buurtsportcoach van de gemeente SWF, zal ons na de pauze iets vertellen over de verschillende mogelijkheden. Een interessante uitdaging om ons plein uitdagender en speelser te maken. Zoals gezegd willen we bijzonder graag dat iedere ouder komt. Komt allen!! Aanwezigheid De meeste ouders en kinderen weten het: mijn (Seerp Rypkema) aanwezigheid is gewijzigd. Ik ben op maandag en woensdag aanwezig op de VHBS. Wanneer u een gesprek wenst, graag een afspraak maken, voor een korte melding of een kort overleg kunt u zonder afspraak even langskomen. Kinderboekenweek 2015 Het thema van de Kinderboekenweek is Raar maar waar. Wij doen mee. Het stimuleert het lezen, voorlezen en meebeleven van mooie verhalen. De Kinderboekenweek is van 7 tot en met 18 oktober. Woensdag 7 oktober openen we de week met het lied en een aantal Raarmaarwaar activiteiten. (goochelen en illusie) Er wordt (bijna) 2 weken in de groepen aan het thema Raar maar waar gewerkt. Op donderdag 15 oktober wordt u van harte uitgenodigd om in de klas van uw kind te komen kijken (van tot 14.00). WELKOM. Wanneer u op onderstaande link klikt, kunt u het officiële kinderen voor kinderen raarmaarwaar-lied beluisteren Underhâld Wy ha op sneon 3 oktober ús klussneon: We stelle it op priis dat der dan wer sa folle as mogelyk âlders meidogge. Vele handen maken licht werk!! Graach oanmelde by Klaas Koopmans of by de learkrêft fan jo bern.

5 We begjinne om oere en hope om oere it measte klear te hawwen. Hoe mear minsken komme, hoe earder we klear binne. Der is in aardich listje mei aktiviteiten. Der stiet û.o. op: in skutting tusken it âld papierhok en de fytsenstalling. Agenda Gymroosters dinsdag uur: groep 5/ uur: Groep 3/ uur: groep 6/8 donderdag uur: groep 6/ uur: groep 3/ uur: groep 5/7 CBS Us Untwyk: Van Haersma Buma tel. : fax : website: MR Marijke Taekema (voorzitter, OMR) Olga van Dijk (OMR) Rina de Vries Rennie van der Hoek OR Sander van Vugt (voorzitter) Klaas Koopmans (onderhoud) Peter van der Meer (penningmeester) Hanneke Tichelaar (secretaresse) Jacobus Rienstra (lid)

6

7 Sportsnuffelweek!! Hallo jongens en meisjes, Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de Sportsnuffelweek voor de groepen 3 t/m 8. Tijdens de Sportsnuffelweek kun je kennismaken met verschillende sporten. In de klas krijgen jullie het Sportsnuffelweekboekje (alleen de oudsten van het gezin). Hierin staan veel verschillende sporten. De activiteiten in de Sportsnuffelweek worden georganiseerd door sportaanbieders uit de gehele gemeente. De meeste activiteiten worden gratis aangeboden, tenzij anders staat aangegeven. Per activiteit staat beschreven waar en wanneer het is, en welke sportkleding je nodig hebt. De activiteiten worden georganiseerd in het najaar van De inschrijvingen voor het najaar verlopen via de website en via het inschrijfformulier achter in dit boekje. Voor de activiteiten in het voorjaar kun je terecht vanaf januari 2013 op onze nieuwe website Je krijgt hierover nog bericht. Misschien word jij de nieuwe Rafael Nadal of Epke Zonderland, schrijf je dan in voor tennis of turnen. Maar als je kennis wilt maken met een heel andere sport, kan dit natuurlijk ook. Bekijk snel het aanbod en schrijf je in. De sportaanbieders staan in de startblokken om er een mooi sportseizoen van te maken. Geef jij het startschot?

8 Samen met deze nieuwsbrief versturen we de flyer. Daarin staat wat er allemaal mogelijk is en wat u samen met uw kind moet doen om mee te kunnen doen aan allerlei leuke sporten! Bewegen is gezond!

Aan de ouders, Zending Bijbelverhalen Startweek (week 34/35/36) De natuur Wijsheid

Aan de ouders, Zending Bijbelverhalen Startweek (week 34/35/36) De natuur Wijsheid Aan de ouders, De vakantie is weer voorbij, wij zijn blij dat iedereen weer gezond terug is op school. Afgaande op alle vakantieverhalen heeft iedereen een prima vakantie gehad. De komende maand staat

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 4 18-9-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Groep 8 op kamp. Aan het begin van het schooljaar?

Nadere informatie

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Protestants Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail:

Nadere informatie

KERNNIEUWS augustus / september 2015

KERNNIEUWS augustus / september 2015 KERNNIEUWS augustus / september 2015 E mail van de school: Website: cbs-dekern@picto.nl www.cbs-de-kern.picto.nl Een nieuw schooljaar / Een nieuwe start. Wat geweldig dat er weer een nieuw schooljaar is

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Weeknieuws 5 cursus 2015 2016 18 september 2015

Weeknieuws 5 cursus 2015 2016 18 september 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 Weeknieuws 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kinderboekenweek. Techno+klas. Studiedag! In dit nummer:

Nieuwsbrief. Kinderboekenweek. Techno+klas. Studiedag! In dit nummer: 6 oktober 015 Nieuwsbrief In dit nummer: Kinderboekenweek Zoals al in een aparte nieuwsbrief vermeld zullen we woensdag 6 oktober a.s. om half 9 op het schoolplein een korte maar verrassende opening hebben

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Ut e skoalle 1. Afscheid Onderstaande brief schreef juf Rennie voor de zomervakantie na haar afscheid: Beste ouders,

Ut e skoalle 1. Afscheid Onderstaande brief schreef juf Rennie voor de zomervakantie na haar afscheid: Beste ouders, Ut e skoalle 1 September 7 Schoolfotograaf 8 Nieuwsbrief 1 10 Oud papier 20 Informatieavond gr.7/8: 19.00, 5/6: 19.45, 1/2: 20.30 21 Informatieavond gr. 3: 19.00 gr. 4: 19.45 26 Ontruimingsoefening 10.00

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PCBS DE RANK

NIEUWSBRIEF PCBS DE RANK NIEUWSBRIEF PCBS DE RANK PCBS De Rank J. van Goyenstraat 4 3181 HE Rozenburg 0181-214972 www.pcbsderank.nl info@pcbsderank.vcodekring.nl Schooljaar 2015-2016 Nieuwsbrief nr. 03 18 september 2015 De nieuwsbrief

Nadere informatie

Voorwoord TREFWOORD. Kalender

Voorwoord TREFWOORD. Kalender CBO Het Kompas Jol 38 8446 EZ Heerenveen www.hetkompas-meilan.nl S C H O O L J A A R 2 0 1 5-2 0 1 6 1 8 S E P T E M B E R 2 0 1 5 Directeur: Bartele van der Veer dir.kompas@cbo-meilan.nl Kalender September

Nadere informatie

De 3 winnaars hebben inmiddels een prijsje in ontvangst mogen nemen. De winnaars zijn: Benthe Bolhaar. Linde Bathoorn. Quintin van Ravesteijn

De 3 winnaars hebben inmiddels een prijsje in ontvangst mogen nemen. De winnaars zijn: Benthe Bolhaar. Linde Bathoorn. Quintin van Ravesteijn 18 september extra vrije dag leerlingen 21 en 23 september kennismakingsgesprekken 29 september schoolfotograaf (de gymlessen gaan deze dag niet door) 13 oktober M.R. vergadering 14 oktober leerlingen

Nadere informatie

Ut e skoalle 6. Trefwoord

Ut e skoalle 6. Trefwoord Ut e skoalle 6 Schooljaar 2017-2018 Februari 3 Oud papier 4 Gezinsdienst 12 Teamstudiedag, kinderen vrij 14 Staking 15 Rapport mee 19 en 20 10 minutengesprekken 22 Nieuwsbrief 7 26 t/m 2 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Protestants Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail:

Nadere informatie

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer, Jarigen Mayte 4 oktober 11 jaar Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer, Jarigen Mayte 4 oktober 11 jaar Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. CBS de Wegwijzer Nr. 4 Nieuwsbrief van dinsdag 22 september 2015 0597-531308 school 06-42545915 privé Petra Bakker www.cbs-wegwijzer-bellingwolde.picto.nl/joomla Data: 23 september VCO dag (leerlingen

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Geachte ouders, Bijbelverhalen

Geachte ouders, Bijbelverhalen Nieuwsbrief 8 6 oktober 2015 Geachte ouders, Deze week: * Zendingsproject * Ouderbijdrage * Sinterklaas instuif * HonkN Stichting Kinderpostzegels is een organisatie die zich inzet voor kinderen die een

Nadere informatie

19 september. Trefwoord. No 3 19 september

19 september. Trefwoord. No 3 19 september No 3 19 september C.B.S. Paul Kruger 0524-51 61 82 Van Heutszsingel 9 info@paulkrugerschool.nl 7741 ER Coevorden www.paulkrugerschool.nl 19 september In de afgelopen weken zijn in alle groepen informatieavonden

Nadere informatie

Muziekaanbod 2016-2017 Locatie: kulturhus, Wekerom

Muziekaanbod 2016-2017 Locatie: kulturhus, Wekerom Muziekaanbod 2016-2017 Locatie: kulturhus, Wekerom De dwarsfluitlessen, AMV (algemene muzikale vorming) lessen, aangepaste muziekles en muziektherapie worden verzorgd door docente/therapeute Erika van

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Het Inktvisje 19 september 014 Cbs Ichthus Steenen Dijck 1- T 010-5914605 F 010-59105 E-mail adres: info@cbsichthusmaassluis.nl www.cbsichthusmaassluis.nl Beste ouders/verzorgers, Eindelijk is het dan

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F SBO De Sluis Zwarteweg 120 8017 AZ Zwolle Tel.: 038-4536123 Website: www.sbo-desluis.nl Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 AGENDA Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest leerlingen s middags

Nadere informatie

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 OBS De Lytse Mienskip Haulsterweg 2a 8506 BJ Haskerhorne Tel: 0513-416730 Mailadres: delytsemienskip@ogprimus.nl Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 No: 02 september Opbrengst flessen actie De opbrengst tot

Nadere informatie

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009 Begin schooljaar Boekentassenwijding alle kinderen mogen hun boekentas meebrengen kinderen met boekentas in de intredeprocessie ze zetten die vooraan in de kerk

Nadere informatie

Agenda. Klik hier om deze in de browser te lezen. Nieuwsbrief 9-4 november PCBO Academy met Adjiedj. Bakas en de onderwijsmarkt

Agenda. Klik hier om deze  in de browser te lezen. Nieuwsbrief 9-4 november PCBO Academy met Adjiedj. Bakas en de onderwijsmarkt Klik hier om deze email in de browser te lezen Nieuwsbrief 9-4 november Met deze week: Portfoliogesprekken- Ouderavond lezen- Wijziging Spreker PCBO Academy- Dag van Techniek- Leuk informatie - Gymschoenen

Nadere informatie

Altijd in ontwikkeling, zij aan zij, Vreedzaam, duurzaam, De Sokkerwei

Altijd in ontwikkeling, zij aan zij, Vreedzaam, duurzaam, De Sokkerwei Altijd in ontwikkeling, zij aan zij, Vreedzaam, duurzaam, De Sokkerwei Sokkerwei 4 1901 KZ Castricum 0251 651554 info@sokkerwei.net www.sokkerwei.nl Uit de wei vrijdag 2 oktober 2015 Uitnodiging juf Jikke

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Maandbrief. Oktober 2015. Waarom schreeuwt een echoput mijn woord direct terug? Wie prikt steken in mijn arm? Is dat alweer een mug?

Maandbrief. Oktober 2015. Waarom schreeuwt een echoput mijn woord direct terug? Wie prikt steken in mijn arm? Is dat alweer een mug? Maandbrief Oktober 2015 Beste ouders en kinderen van Aan Boord, Op 10 september werd Suus van Arkel geboren. Zusje van Sofie, Sam en Sara. Wij wensen de familie Van Arkel van harte geluk en Gods Zegen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690. email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.

Nieuwsbrief. Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690. email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte. Nieuwsbrief Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690 email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.nl jaargang 22, nummer 2, november 2015 KORTE INHOUD VAN

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg Activiteitengids buitenschoolse opvang Ypenburg 8 september t/m 17 oktober 2014 Vervelen is geen optie! Voorwoord Hallo allemaal, Hier is het nieuwe knaloranje boekje van Leuk Ypenburg met weer allerlei

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15-10-2015

Nieuwsbrief 15-10-2015 Nieuwsbrief 15-10-2015 AGENDA Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober Maandag 26 oktober Donderdag 29 oktober Maandag 2 november Maandag 9 november Donderdag 12 november Dinsdag 1 december Donderdag

Nadere informatie

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!!

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!! Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 5 september BeweegWijs De lijnen staan op het plein! Het ziet er echt mooi uit en de kinderen

Nadere informatie

Naschools activiteitenaanbod

Naschools activiteitenaanbod Naschools activiteitenaanbod deel 3 schooljaar 2012-2013 obs de Kiezel en de Kei obs de Overstap Voorwoord Graafstroom, oktober 2012 Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van beide scholen, Voor het

Nadere informatie

Ericanieuws. Beste ouders en/of verzorgers

Ericanieuws. Beste ouders en/of verzorgers 7 september 2015 Ericanieuws Beste ouders en/of verzorgers We zijn nu 2 weken bezig in het nieuwe schooljaar en door de school lopend geniet ik van de sfeer die je dan proeft. De school is opgeruimd, nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.2 17 september 2018

Nieuwsbrief nr.2 17 september 2018 Nieuwsbrief nr.2 17 september 2018 Agenda 17 september MR overleg 20 september Schoolreis groepen 3-4 26 september Start kinderpostzegelactie 28 september Schoolreis groepen 5 t/m 7 3 oktober Start Kinderboekenweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Schuineslootweg 85 7777RJ Schuinesloot www.cnbswegwijzer.nl cnbswegwijzer@hetnet.nl 0523-683053 Nieuwsbrief oktober 2014 Thema Trefwoord Groot en klein Groot en klein is een thema dat kinderen letterlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief 2017-10-04 AGENDA Woensdag 4 oktober Donderdag 5 oktober Maandag 9 oktober Zaterdag 14 oktober Maandag 16 oktober Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober Dinsdag 31 oktober Start kinderboekenweek

Nadere informatie

Zien (week 5 t/m 7) Inhoud: Over kijken en zien en over zien en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien.

Zien (week 5 t/m 7) Inhoud: Over kijken en zien en over zien en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien. No 11 31 januari C.B.S. Paul Kruger 0524-51 61 82 Van Heutszsingel 9 info@paulkrugerschool.nl 7741 ER Coevorden www.paulkrugerschool.nl 31 januari Trefwoord Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 september

Nieuwsbrief 11 september Nieuwsbrief 11 september Trefwoord In deze nieuwsbrief Trefwoord 1 Even voorstellen 2 Positief Opvoeden 3 Leerlingenraad 4 Vacature oudercie 5 Fresh notes in spring 5 Wijziging studiedagen 6 Bouwstraat

Nadere informatie

CBS de Arke. september 2015. De Arke, een school waar elk zich volop mag en kan ontwikkelen! Beste ouder(s)(verzorger(s)), Belangrijke data

CBS de Arke. september 2015. De Arke, een school waar elk zich volop mag en kan ontwikkelen! Beste ouder(s)(verzorger(s)), Belangrijke data CBS de Arke De Arke, een school waar elk zich volop mag en kan ontwikkelen! september 2015 Tramdijk 10, 8532 BX Lemmer Tel.: 0514-560440 www.dearke-meilan.nl e-mail: de.arke@cbo-meilan.nl Beste ouder(s)(verzorger(s)),

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 29 september 2015. Geachte ouders, Bijbelverhalen. Weekopening

Nieuwsbrief 7 29 september 2015. Geachte ouders, Bijbelverhalen. Weekopening Nieuwsbrief 7 29 september 2015 Geachte ouders, Deze week houden we onze eerste Gruitweek van dit schooljaar. Wij verzorgen maandag en dinsdag een fruithap in de pauze, we willen u vragen woensdag, donderdag

Nadere informatie

In dit nummer: Jaargang 25 Nummer 502 18-09-2015. Zorg op school! Beste ouders en geïnteresseerden, 18 september, lichtjesroute 2015

In dit nummer: Jaargang 25 Nummer 502 18-09-2015. Zorg op school! Beste ouders en geïnteresseerden, 18 september, lichtjesroute 2015 Jaargang 25 Nummer 502 18-09-2015 Zorg op school! Beste ouders en geïnteresseerden, Op onze school wordt de zorg gewaarborgd door intern begeleiders. Wij; Daphne Goosen (groep 1-2). Marie-Christine Burgmans

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interessante Informatie Www.zorgkamperen.nl Www.cjgwoerden.nl Www.trefwoord.nl Www.scowo.nl Www.gratiskinderboek.nl Www.Abrona.

Nieuwsbrief. Interessante Informatie Www.zorgkamperen.nl Www.cjgwoerden.nl Www.trefwoord.nl Www.scowo.nl Www.gratiskinderboek.nl Www.Abrona. Nieuwsbrief Jaargang 21 NUMMER 1 - September 2015 Een nieuw schooljaar AGENDA OKTOBER/NOVEMBER 2015 Start KinderBoekenWeek Studiedag (Kinderen zijn vrij!) Kijkdag zwemmen Herfstvakantie Luizencontrole

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx.

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 1 januari 016 Jordaansingel 0. 781GP Haaksbergen. Tel. 03-71396. directie@piusx.eu Basisschool Pius X Luizencontrole Na de vakantie zijn de kinderen gecontroleerd op

Nadere informatie

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november.

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november. Yntusken is de hjerstfakânsje alwer oer. Efkes in wike ûntspannen. Wa wit der wol efkes op út west as oars yn- en om hûs hinne rommele? De klok is ek alwer in oere tebeksetten wêrtroch wy no wer yn it

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 6 1 oktober 2015 Inhoud: De inspecteur was op bezoek. Hoera! Afsluiting van Goghproject Kinderboekenweek Raar maar waar! Nieuw thema

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 159 GE Zaandam 75-615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ziet u informatie over de Brede school activiteiten van

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2018

Nieuwsbrief maart 2018 Nieuwsbrief 11 12 maart 2018 Schoolagenda Dinsdag 13 maart Vrijdag 16 maart Maandag 26 maart Woensdag 28 maart Donderdag 29 maart Vrijdag 30 maart Maandag 2 april 14.00-17.30 uur en 19.00-20.30 uur Open

Nadere informatie

Leren van elkaar. Agenda

Leren van elkaar. Agenda Agenda Donderdag 5 februari - Schoonmaakmiddag gr 1-8 - Nieuwsbrief 8 Vrijdag 13 februari Weeksluiting met ouders gr 3/4 05-02-2015 Nr. 8 2014-2015 Leren van elkaar Beste ouders, verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 11 september 2017

Nieuwsbrief 1 11 september 2017 Nieuwsbrief 1 11 september 2017 Schoolagenda Maandag 4 september 1 e schooldag van het nieuwe jaar Woensdag 13 september VCPO-dag, alle kinderen zijn vrij Maandag 18 september Informatieavond, eerste ronde

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 4 Datum: 9-10-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben op de Waterkant een intensieve, soms ook wat emotionele week achter de rug. In deze Info kunnen jullie lezen over

Nadere informatie

Weeknieuws 6 cursus 2015 2016 25 september 2015

Weeknieuws 6 cursus 2015 2016 25 september 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 Weeknieuws 6

Nadere informatie

Nieuwsbrief begin september 2015

Nieuwsbrief begin september 2015 Nieuwsbrief begin september 2015 Start We zijn weer gestart! Op de eerste schooldag maakten veel ouders gebruik van de mogelijkheid om de kinderen naar school te brengen en een kopje koffie/thee te blijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op tijd op school komen! Keep it Clean day. 22 september 2016

Nieuwsbrief. Op tijd op school komen! Keep it Clean day. 22 september 2016 22 september 2016 Nieuwsbrief Op tijd op school komen! Elk uur dat uw kind op school zit, is een investering in zijn of haar toekomst. Een gemiste les betekent een gemiste kans. Verzuim kan een voorteken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 (26 januari 2015)

Nieuwsbrief 6 (26 januari 2015) Dr. G.A. Wumkesskoalle Sluisdijk 25 8501 BZ Joure Postbus 68 8500 AB Joure tel/: 0513 414244 e-mail: wumkesskoalle@cbo-meilan.nl Nieuwsbrief 6 (26 januari 2015) Geachte ouders, Beetje later dan afgesproken,

Nadere informatie

Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015

Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015 Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Inhoud Informatie van school Deur 5 minuten later open! Kinderboekenweek Herfstvakantie Studiedag team 6 oktober dag van de leraar Inloop bij de directeur Agenda Verzoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuws uit het team: Meester Jelle is eerste jaar stagiair van de Marnix Academie en is deze week begonnen in groep 5/6. Zijn stagedag is donderdag. We wensen hem veel plezier

Nadere informatie

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Beste ouder(s) / verzorger(s), 28september 2018 1 3 Hazerswoudestraat 250 2729 CN Zoetermeer tel: 079-3315022 Directie: Annette Mulder & Lianne Leukfeldt Email: directie@floris.unicoz.nl Website: www.floris.unicoz.nl Beste ouder(s)

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 22 september Deze week: * Gebedsgroep * Schoolapp * Kinderpostzegels * Gruitweek 1. Geachte ouders,

Nieuwsbrief 6 22 september Deze week: * Gebedsgroep * Schoolapp * Kinderpostzegels * Gruitweek 1. Geachte ouders, Nieuwsbrief 6 22 september 2015 Geachte ouders, Van 28 september tot en met 2 oktober gaan we onze eerste Gruitweek van dit schooljaar houden. Er zullen nog twee volgen. Gruit is een samenstelling van

Nadere informatie

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard INFOBULLETIN Oktober 2013 Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Hoogvliet, 26 september 2013 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard Kinderboekenweek

Nadere informatie

Vuurvlindernieuws oktober 2015. Nieuwe leerlingen:

Vuurvlindernieuws oktober 2015. Nieuwe leerlingen: Vuurvlindernieuws oktober 2015 Nieuwe leerlingen: We verwelkomen Tina Rezagholikhanis in groep 1a en in groep 1b is Sem Horstink nieuw. Ook vinden we het fijn dat Yara Horstink (groep 5a) en Silke en Veerle

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

Trefwoord. Agenda voor de komende periode. Extra nieuwsbrief. No 1 30 augustus

Trefwoord. Agenda voor de komende periode. Extra nieuwsbrief. No 1 30 augustus No 1 30 augustus C.B.S. Paul Kruger 0524-51 61 82 Van Heutszsingel 9 info@paulkrugerschool.nl 7741 ER Coevorden www.paulkrugerschool.nl Extra nieuwsbrief Vandaag ontvangt u een extra nieuwsbrief. Na een

Nadere informatie

Trefwoord. Woensdag 18 juli Vakantie. No juli 2018

Trefwoord. Woensdag 18 juli Vakantie. No juli 2018 No 22 18 juli 2018 C.B.S. Paul Kruger 0524-51 61 82 Van Heutszsingel 9 info@paulkrugerschool.nl 7741 ER Coevorden www.paulkrugerschool.nl Woensdag 18 juli Vakantie Zonnetje, zacht windje, vogels in het

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Van de directie In de laatste Lijstereens voor de voorjaarsvakantie aandacht voor

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

29 september 2016 Trefwoord Stoelendans (week 40 en 41) Bistedei Kinderboekenweek

29 september 2016 Trefwoord Stoelendans (week 40 en 41) Bistedei Kinderboekenweek 29 september 2016 Trefwoord Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode Trefwoord. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening,

Nadere informatie

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Agenda: oktober/november UITDAGEND ONDERWIJS MET EEN STERKE BASIS maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag oktober 19 Start herfstvakantie 12

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Montessorischool De Pas

Nieuwsbrief Montessorischool De Pas Nieuwsbrief Montessorischool De Pas Jaargang 2015-2016 nummer 1 Woensdag 26 augustus 2015 Agenda Vrijdag 28 augustus Woensdag 2 september Vrijdag 4 september Woensdag 16 september Vrijdag 18 september

Nadere informatie

Geachte ouders, Bijbelverhalen

Geachte ouders, Bijbelverhalen Geachte ouders, Nieuwsbrief 8 6 oktober 2015 Deze week: * Zendingsproject * Schoolfotograaf * Opa en omadagen * Doppen-spaar-actie * Kies traject Een paar weken geleden heeft u in de bijlage van de nieuwsbrief

Nadere informatie

Op zaterdag 30 mei van 14.30 tot 17.00 uur organiseert Segnocollectief het jaarlijkse Open Huis in het Assink in Neede.

Op zaterdag 30 mei van 14.30 tot 17.00 uur organiseert Segnocollectief het jaarlijkse Open Huis in het Assink in Neede. Nieuwsbrief 10 - Juni 2015 Segnocollectief Bootexcursie groep 7 Poetsavond Studiedag Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige Technieklessen Afsluiting Muziek van de toekomst Oudergesprekken Naschoolse activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 3 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 november 2015 De kracht van de leraar In dit nummer: 1 De kracht van de leraar 2 Nieuws van de school 2 Schoolregels. Helpt u mee! 3 Nieuws uit

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Rups-nieuwtje. Best, september 2014. Beste ouders,

Rups-nieuwtje. Best, september 2014. Beste ouders, Rups-nieuwtje Best, september 2014 Beste ouders, Dit is het eerste rups-nieuwtje van dit schooljaar. Voor sommige kinderen was onze klas al bekend terrein. Voor anderen is het nieuw om naar school te gaan

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 1 juli nummer 39 Agenda 5 juli kennismaking in de nieuwe groep 11 juli afscheid meester Simon 5 juli rapportengesprekken 13 juli afscheid meester

Nadere informatie

Nummer : 35 Datum: 14 november 2016

Nummer : 35 Datum: 14 november 2016 Nieuwsbrief Nummer : 35 Datum: 14 november 2016 Trefwoord: Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2 Aan de ouders/verzorgers, Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken

Nadere informatie

Jaarvergadering. Hart en handen

Jaarvergadering. Hart en handen Nieuws van de Ireneschool september 2015 8e jaargang nr 2 Jaarvergadering Uitnodiging Jaarvergadering MR en OC woensdag 14 oktober om 19.15 uur in de Ireneschool Zie voor verdere informatie de website,

Nadere informatie

Aankomende week zijn er geen jarigen. Agenda

Aankomende week zijn er geen jarigen. Agenda Vrijdag 4 september 2015, 1 ste jaargang Nummer 03, week 36 Aankomende week zijn er geen jarigen Agenda 17 sept Van 9.40 uur tot 10.35 uur bibliobus ipads Zoals u weet hebben alle kinderen een eigen ipad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 32 E JAARGANG VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017

NIEUWSBRIEF 3 32 E JAARGANG VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017 CBS DE 7-SPRONG POSTBUS 31 9665 ZG OUDE PEKELA 0597-612560 www.cbs-7sprong.picto.nl directiecbsde7sprong@vcomog.nl NIEUWSBRIEF 3 32 E JAARGANG VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017 Bezoekadres: CBS DE 7-SPRONG BURG.

Nadere informatie

info Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander! Kalender: Woordje vooraf Juni 2017

info Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander! Kalender: Woordje vooraf Juni 2017 Schoolkrant OBS De Springplank Jaargang 3 Editie 6 Juni 2017 info Kalender: Maandag 3 juli Nieuwe kinderen uit groep 1 komen kennismaken. Dinsdag 4 juli 15.30 uur In het lokaal van groep 5-6 kunnen ouders

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE Brede school Assendelft Zuid 2015 2016 (Blok 2)

PROGRAMMABOEKJE Brede school Assendelft Zuid 2015 2016 (Blok 2) PROGRAMMABOEKJE Brede school Assendelft Zuid 2015 2016 (Blok 2) Voorwoord Voor jullie ligt het activiteiten programmaboekje van de Brede School Assendelft Zuid 2015 2016, BLOK 2 (januari - mei 2016) De

Nadere informatie

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9.

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9 Geachte ouders, Wegwijzertje De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Het was goed elkaar

Nadere informatie