Key Investor Information Document Verklarende woordenlijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Key Investor Information Document Verklarende woordenlijst"

Transcriptie

1 Key Investor Information Document Verklarende woordenlijst Termen Aandeelbewijzen Definities Beleggingen die een belang in een bedrijf inhouden. Aandelenblootstelling kan worden bereikt via beleggingen in aandelen, depositobewijzen, warrants en andere deelnemingsrechten. Aandelenblootstelling kan ook worden bereikt, zij het in beperkte mate, via beleggingen in converteerbare effecten, index- en deelnemingsnotes en aandeelgerelateerde notes. Aandelenklasse(n) Afzonderlijke binnen elk Sub-Fonds uitgegeven klassen van aandelen, die elk onderworpen kunnen zijn aan een specifieke kosten- en vergoedingenstructuur, minimuminleg, valuta en dividendenbeleid. Aandelenswaps Een overeenkomst om meestal een vaste of variabele renteopbrengst te ruilen voor de opbrengst van een aandeelbewijs of een andelenindex. Zie: Afgeleide financiële instrumenten Aandelentransactie Fusie waarbij het overnemende bedrijf aan de aandeelhouders van het over te nemen bedrijf aandelen van het overnemende bedrijf aanbiedt in ruil voor aandelen van het over te nemen bedrijf (de overnamekandidaat). Een overnamekandidaat is een bedrijf dat betrokken is, of kan worden, bij een fusie of een andere zakelijke transactie. Absoluut rendement De waardestijging of -daling (als percentage van de Intrinsieke Waarde) die een Sub-Fonds over een bepaalde periode realiseert. Daartegenover staat het relatieve rendement: het rendement dat een Sub-Fonds over een bepaalde periode behaalt in vergelijking met zijn benchmark of een andere maatstaf. Afgeleide financiële instrumenten Beleggingen die hun waarde ontlenen aan de waarde en kenmerken van een of meer onderliggende activa, zoals effecten, indices of rentevoeten. Zij vertonen hefboomwerking ( gearing ): kleine mutaties in de waarde van de onderliggende activa kunnen grote mutaties veroorzaken in de waarde van afgeleide financiële instrumenten. Staan ook wel bekend als derivaten. Zie: Hefboomwerking Agressief beheerd Een Sub-Fonds dat in de regel met een lagere referentie aan de benchmark wordt beheerd. De omloopsnelheid en het risico van dergelijke Sub-Fondsen zullen waarschijnlijk hoger zijn.

2 Alfa Bij als Alfa Plus ingedeelde Sub-Fondsen heeft de term Alfa betrekking op het voor risico gecorrigeerde rendement van een belegging. Amerikaans schatkistpapier Schuldbewijzen uitgegeven door de Amerikaanse overheid. Staat ook wel bekend als schatkistbiljetten. AUD Australische dollar Benchmark Referentiewaarde waartegen het rendement, de risicokenmerken of samenstelling van het Sub-Fonds worden afgemeten. Blue chip -bedrijven Bedrijven die door de Vermogensbeheerder nationaal erkend, reeds lang gevestigd en financieel gezond worden geacht. Brady bonds In USD luidende obligaties die door overheden van ontwikkelingslanden worden uitgegeven in het kader van het Brady-plan. Vernoemd naar de voormalige Amerikaanse staatssecretaris van financiën Nicholas Brady. Het Brady-plan was speciaal ontworpen om Latijns-Amerikaanse landen te helpen een deel van hun uitstaande schuld aan de Verenigde Staten af te lossen. Brutoblootstelling De waarde van de som van alle long- en short-posities van een Sub-Fonds, dikwijls uitgedrukt als een percentage van de Intrinsieke Waarde. Zie: Nettoblootstelling. CAD Canadese dollar CHF Zwitserse frank Closed-end-beleggingsfonds Collectief beleggingsfonds dat een vastgesteld aantal aandelen uitgeeft.

3 CNH De offshore RMB, de Chinese valuta die buiten de VRC toegankelijk is. De CNH wordt voornamelijk in Hongkong verhandeld. De regering van de VRC heeft deze valuta in juli 2010 geïntroduceerd om handel en investeringen via entiteiten buiten de VRC te bevorderen. De CNY (onshore) en CNH (offshore) kunnen in waarde verschillen. CNY De onshore RMB, de Chinese valuta die binnen de VRC toegankelijk is. Converteerbare effecten Een statistische maatstaf van hoe twee activa zich ten opzichte van elkaar bewegen. Directioneel risico Het risico slechter te presteren dan de benchmark doordat het Sub-Fonds geen directe blootstelling heeft aan bepaalde effecten, sectoren of landen die in waarde stijgen. Door activa gedekte effecten Een belang in een pool activa, zoals creditcardschulden of autoleningen, dat is gestructureerd als een schuldbewijs. Door activa gedekte effecten ontlenen hun kasstromen en kredietkenmerken aan een pool onderliggende activa. Zie: Effecten Door een hypotheek gedekte effecten Een bijzonder type door activa gedekte effecten, waarbij de onderliggende activa hypotheken zijn. Zie: Door activa gedekte effecten Door een hypotheek van een overheidsinstelling gedekte effecten Door hypotheken gedekte effecten, uitgegeven door een Amerikaanse overheidsinstelling, zoals de Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), de Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) en de Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Zie: Door hypotheken gedekte effecten Duration Duration staat voor de gevoeligheid van een schuldbewijs of een portefeuille voor rentewijzigingen en wordt in jaren uitgedrukt. Hoe hoger het getal van de duration, hoe groter het negatieve of positieve rente-effect op de koers van schuldbewijzen. De duration wordt berekend als de gemiddelde tijd in jaren die het kost om een schuldbewijs afgelost te krijgen. Zie ook: Schuldbewijzen, Gewogen gemiddelde duration, Vervaldatum

4 Effecten Verhandelbare instrumenten die een financiële waarde vertegenwoordigen. Effecten worden ruwweg ingedeeld in: aandeelbewijzen (aandelen in bedrijven en andere effecten die vergelijkbaar zijn met aandelen in bedrijven), schuldbewijzen (obligaties en andere vormen van gesecuritiseerde schuld) en alle overige verhandelbare effecten waaraan het recht verbonden is om deze effecten door inschrijving of ruil te verwerven. Zie: Aandeelbewijzen, Schuldbewijzen en Afgeleide financiële instrumenten Efficiënt portefeuillebeheer Een beleggingstechniek die erop gericht is ofwel de risico s te beperken, ofwel de kosten terug te brengen, dan wel extra kapitaal of beleggingsinkomsten te generen, bij een risiconiveau dat overeenstemt met het risicoprofiel van het Sub-Fonds. EUR Euro Eurobonds Obligaties uitgegeven in een andere valuta dan de valuta van het land waarin of de markt waarop ze worden uitgegeven. Future Een overeenkomst om vóór een datum in de toekomst tegen een bepaalde prijs een actief te kopen of te verkopen. GBP Brits pond sterling Gecorreleerd Een statistische maatstaf van hoe twee activa zich ten opzichte van elkaar bewegen. Gedekte obligaties Obligaties die worden gedekt door activa, bijvoorbeeld een pool hypotheken die op de balans van de emittent blijft staan. De houder van de gedekte obligaties staat niet alleen bloot aan niet-aflossing van de schulden, maar loopt ook risico op de financiële gezondheid van de emittent. Gediversifieerde portefeuille Een portefeuille die belegt in een brede verscheidenheid aan bedrijven of effecten. Geïndexeerde schuldbewijzen Schuldbewijzen waarvan de betaling periodiek wordt aangepast aan een van overheidswege gepubliceerde inflatie-index. Zie: Schuldbewijzen

5 Geldmarktinstrumenten Normaliter op de geldmarkt verhandelde instrumenten, die liquide zijn en een waarde hebben die op elk moment nauwkeurig kan worden bepaald, bijvoorbeeld schatkistbiljetten (ook van lokale overheidsinstellingen) en depositocertificaten. Gemiddelde looptijd Meet hoelang het gemiddeld duurt voordat met de onderliggende activa van door activa gedekte effecten de hoofdsom wordt afgelost. Zie: Door activa gedekte effecten Gestructureerde producten Beleggingen die gebaseerd zijn op een mandje onderliggende effecten, bijv. aandeelen schuldbewijzen en afgeleide financiële instrumenten, waarbij het rendement is gekoppeld aan de performance van de onderliggende effecten of index. Zie: Aandeelbewijzen, Schuldbewijzen, Afgeleide financiële instrumenten Gewogen gemiddelde beurswaarde De gemiddelde beurswaarde van alle effecten in een portefeuille, berekend door de beurswaarde van individuele effecten te wegen op basis van hun omvang ten opzichte van de portefeuille als geheel. Gewogen gemiddelde duration De gemiddelde duration van alle effecten in een portefeuille, berekend door de duration van individuele effecten te wegen op basis van hun omvang ten opzichte van de portefeuille als geheel. Zie: Duration Gewogen gemiddelde looptijd De gemiddelde tijd tot de vervaldatum van alle effecten in een portefeuille, berekend door de looptijd van individuele effecten te wegen op basis van hun omvang ten opzichte van de portefeuille als geheel. Hoe langer de gewogen gemiddelde looptijd tot de vervaldatum, hoe langer het duurt voordat de effecten in de portefeuille vervallen. Wordt algemeen gebruikt als een eenvoudige indicator van de rentegevoeligheid in een portefeuille kortlopende marktinstrumenten. Zie: Vervaldatuminstrumenten. Staan ook wel bekend als derivaten. Grensmarktlanden Dit zijn de minst ontwikkelde onder de landen met opkomende markten. Bijvoorbeeld de landen die zijn opgenomen in indices als de MSCI Frontier Market Index. Groei Bij Sub-Fondsen die een groeistijl hanteren bij hun portefeuillebeleggingen, zijn dat Sub-Fondsen die primair beleggen in aandeelbewijzen van bedrijven waarvan de kernwaarden (d.w.z., omzet, winst en activa) naar verwachting sneller zullen groeien dan de markt.

6 Grondstof Fysieke goederen die onder één van de volgende twee categorieën vallen: harde grondstoffen, zoals metalen (bijv. goud, koper, lood en uranium), diamanten, olie en gas; en zachte grondstoffen, zoals landbouwproducten, wol, katoen en voedingsmiddelen (bijv. cacao, suiker en koffie). Hedge/Hedging/Afdekken Een strategie die erop gericht is verliezen ten gevolge van veranderingen in de koers van door een Sub-Fonds aangehouden activa teniet te doen of te beperken. Zie: Afgeleide financiële instrumenten Hefboomwerking Methode om door middel van afgeleide financiële instrumenten een hogere blootstelling te krijgen aan een van de onderliggende activa. Kleine mutaties in de waarde van de onderliggende activa kunnen een groot verschil veroorzaken in de waarde van afgeleide financiële instrumenten. Zie: Afgeleide financiële instrumenten HKD Hongkong dollar HUF Hongaarse forint ICB s Zie: Instellingen voor collectieve belegging ICBE ICBE staat voor Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. Een ICBE is een soort ICB of fonds dat valt onder ofwel de gewijzigde Richtlijn 85/611/EG van 20 december 1985 ofwel Richtlijn 2009/65/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals Een Instellingen voor collectieve belegging fonds dat geld aanneemt van een aantal beleggers en dit bij elkaar legt in één fonds, dat opereert volgens het principe van risicospreiding. Investment grade In het algemeen zijn dat schuldbewijzen van emittenten die volgens een ratingbureau beter in staat zijn aan hun betalingsverplichtingen te voldoen dan schuldbewijzen onder investment grade. Deze schuldbewijzen hebben op basis van de kredietwaardigheid of het wanbetalingsrisico van de emittent een rating van ten minste BBB-/Baa3 of hoger van respectievelijk Standard & Poor s en Moody s of een gelijkwaardige rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Zie: Ratingbureau, Onder investment Grade, Schuldbewijzen.

7 JPY Japanse yen Kredietstrategie Een beleggingsstrategie die erop gericht is te profiteren van beleggingen in kredietgrelateerde strategieën. Dat kunnen beleggingen in een relatieve waarde zijn of een directionele aanpak (d.w.z., effecten kopen die ondergewaardeerd worden geacht en effecten short verkopen die overgewaardeerd worden geacht) in de vorm van kredietgerichte instrumenten. KRW Zuid-Koreaanse won Kwantitatieve doorlichting Selectie op basis van een mathematische analyse van de meetbare cijfers van een bedrijf, zoals de waarde van de activa of de geraamde omzet. Een subjectieve beoordeling van de kwaliteit van het management maakt geen deel uit van dit type analyse. Liquide middelen Effecten die vlot kunnen worden omgezet in contanten, bijvoorbeeld kortlopende staatsobligaties als schatkistbiljetten, certificaten van bankdeposito s, geldmarktfondsen en andere geldmarktinstrumenten. Zie: Geldmarktinstrumenten Liquiditeit De mate waarin activa in de markt kunnen worden gekocht of verkocht zonder dat hun koers aanzienlijk wordt beïnvloed. Long (-positie/-blootstelling) Long-posities innemen of een long-blootstelling hebben, betekent activa aanhouden of kopen. Zie: Short Long/short-aandelenstrategie Een beleggingsstrategie die inhoudt dat aandeelbewijzen die naar verwachting in waarde zullen stijgen of aantrekkelijk worden geacht long worden gekocht en dat aandeelbewijzen die naar verwachting in waarde zullen dalen of niet aantrekkelijk worden geacht short worden verkocht. Mid-caps Mid-caps zijn bedrijven waarvan de beurswaarde op het moment van aankoop binnen de bandbreedte van de beurswaarden van bedrijven in de Russell Midcap Index ligt.

8 Nettoblootstelling De waarde van de long-posities minus de waarde van de short-posities van een Sub- Fonds, dikwijls uitgedrukt als percentage van de Intrinsieke Waarde. Zie: Brutoblootstelling. NOK Noorse kroon NZD Nieuw-Zeelandse dollar Onder investment grade Schuldbewijzen met een rating onder BBB-/Baa3 van respectievelijk Standard & Poor s en Moody s of een gelijkwaardige rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Dit wijst op een lagere kredietwaardigheid en een hoger risico van wanbetaling door de emittent vergeleken met schuldbewijzen met investment grade. Dergelijke schuldbewijzen bieden gewoonlijk een hoger rendement ter compensatie van het hogere risico van wanbetaling door de emittent. Ook wel bekend als high yield -obligaties. Zie: Ratingbureau, Schuldbewijzen, Investment Grade Onderpand Eigendommen of activa die worden aangeboden als zekerheid voor een schuldbewijs. Deze dienen als zekerheid voor de ingeval de kredietnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Ongedekte verkoop De verkoop van effecten die de verkoper niet in bezit heeft, maar die hij op een toekomstig tijdstip moet terugkopen. Op een beurs verhandelde fondsen Beleggingen die bestaan uit een pool effecten die in de regel de performance van een index volgen en die op een effectenbeurs worden verhandeld. Op een beurs verhandelde grondstoffen Beleggingen die de performance van ofwel individuele grondstoffen ofwel grondstofindices volgen en die op een effectenbeurs worden verhandeld. Zie: Grondstoffen Opkomende markten Opkomende markten zijn normaliter markten van minder ontwikkelde landen met een relatief laag inkomen per hoofd en een veelal bovengemiddeld economisch groeipotentieel, maar waar de volatiliteit hoger en de risico s groter zijn dan in ontwikkelde markten. Bijvoorbeeld de landen die zijn opgenomen in indices als de MSCI Emerging Markets Index.

9 Opportunistische / mondiale macrostrategie Een beleggingsstrategie waarbij de beleggingsbeslissingen primair worden gebaseerd op economische en politieke factoren wereldwijd (macro-economische principes). PLN Poolse zloty Portefeuille-afdekkingstrategie Een beleggingsstrategie die erop gericht is te profiteren van het afdekken van de risico s die verbonden zijn aan andere onderdelen van de portefeuille. Ratingbureau Een onafhankelijke organisatie, zoals Standard & Poor s, die bedrijven, banken en financiële instellingen beoordeelt naar hun vermogen om te voldoen aan hun financiële verplichtingen en op grond daarvan een rating toekent. Real Estate Investment Trust (REIT) Beleggingen die specifiek gericht zijn op het bezitten en meestal ook het beheren van vastgoed. Dit kan onder meer vastgoed omvatten in de woningsector (appartementen), de commerciële sector (winkelcentra, kantoren) en de industriële sector (fabrieken, magazijnen), maar is niet daartoe beperkt. Bepaalde Reit s kunnen zich ook bezighouden met de financiering van vastgoed en andere activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van vastgoed. Referentievaluta van de Aandelenklasse De valuta waarin de Intrinsieke Waarde per aandeel wordt uitgedrukt. Referentievaluta van het Sub-Fonds De valuta waarin de activa van een Sub-Fonds voor boekhoudkundige doeleinden worden gewaardeerd. Dit hoeft niet dezelfde valuta te zijn als de valuta waarin Aandelenklassen van het Sub-Fonds zijn uitgedrukt of de valuta van de beleggingen van het Sub-Fonds. Relatieve-waardestrategie Een beleggingsstrategie die erop gericht is te profiteren van prijsverschillen tussen met elkaar samenhangende effecten of tussen effecten en de markt in zijn totaliteit. Risicopremie voor transacties Het verschil tussen de huidige koers van de aandelen van een over te nemen bedrijf (overnamekandidaat) en de prijs die een overnemend bedrijf biedt voor de aandelen van de overnamekandidaat ter compensatie van het risico dat de transactie wellicht niet doorgaat. Een overnamekandidaat is een bedrijf dat betrokken is, of kan worden, bij een fusie of een andere zakelijke transactie.

10 Risicovrij rendement Het risicovrije rendement is het als risicovrij beschouwde deel van het rendement dat van een belegging wordt verwacht. Zo wordt de rente op cash en op cashequivalente effecten zoals schatkistbiljetten vaak het risicovrije rendement genoemd. RMB Renminbi, de officiële valuta van de Volksrepubliek China (PRC). Deze wordt gebruikt ter aanduiding van de Chinese valuta zoals deze op de binnenlandse markt (CNY) en op de markten van Groot-China (CNH), voornamelijk in Hongkong, wordt verhandeld. RQFII Een erkende buitenlandse institutionele renminbi-belegger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) als aan de Vermogensbeheerder beleggingsquota toegekend zijn met als doel volgens de RQFII-regelgeving direct in binnenlandse effecten van de Volksrepubliek China te beleggen. Schuldbewijzen Schuldbewijzen omvatten een reeks beleggingen, waarvan obligaties de meest gebruikelijke zijn. Bij obligaties leent een partij (de koper) geld aan een andere partij (de emittent) in ruil voor het recht op een rentebetaling (coupon) en aflossing van de hoofdsom of nominale waarde op vervaldatum. Schuldbewijzen kunnen worden ingedeeld naar het type rente dat wordt vergoed (vast of variabel) en naar het type emittent (bedrijven en overheden). Voorbeelden van schuldbewijzen zijn onder meer obligaties, preferente obligaties en promessen. Zie: Vervaldatum Schuldbewijzen zonder rating Schuldbewijzen die geen rating hebben van een erkend kredietratingbureau. Zie: Ratingbureau, Schuldbewijzen Short verkopen Een short -positie innemen. Zie: Short SEK Zweedse kroon SGD Singapore dollar Short (-positie/-blootstelling) Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten om een positief rendement te genereren als de prijs van de onderliggende activa daalt. Zie: Long

11 Strategie gericht op gebeurtenissen Een beleggingsstrategie die erop gericht is te profiteren van het kunnen doorgronden van de waarschijnlijkheid dat zich bepaalde gebeurtenissen zullen voordoen, zoals een fusie, herstructurering of faillissement van een bedrijf, alsmede van het tijdpad waarbinnen deze gebeurtenissen zich zullen voordoen. Sub-Fonds Een fonds met een afgescheiden pool van activa en verplichtingen, met zijn eigen beleggingsdoelstelling, beleggingsbeleid en noteringsvaluta. TBA s (To-Be-Announced) Een termijncontract op een algemene pool van hypotheken. De specifieke hypotheekpools worden aangekondigd en toegewezen vóór de leveringsdatum. Termijndeposito Een bij een financiële instelling, gewoonlijk een bank, voor een bepaalde periode aangehouden deposito. Terugkoopovereenkomst Een koper van een terugkoopovereenkomst verbindt zich contanten te verschaffen aan een tegenpartij (de ontvanger van de contanten of de verkoper), die effecten verkoopt en zich verbindt deze effecten op een latere datum tegen een hoger bedrag aan contanten terug te kopen van de koper. Dit hogere bedrag bestaat uit de uitgeleende contanten en een extra bedrag (zijnde de rente, het zogeheten repotarief ). De effecten die door de ontvanger van de contanten zijn verkocht, worden veelal aangeduid als onderpand. Totaalrendement-swap Een overeenkomst om een vaste of variabele rentevoet te ruilen voor de opbrengst van een onderliggend actief. Zie: Afgeleide financiële instrumenten Uitstelrisico Het risico dat een rentestijging het tempo vertraagt waarin leningen in een pool zullen worden afgelost, waardoor de terugbetaling van de hoofdsom aan beleggers wordt uitgesteld. USD Amerikaanse dollars Valutaderivaten Afgeleide financiële instrumenten met een valuta of wisselkoers als onderliggende waarde, bijv. valutatermijncontracten. Zie: Afgeleide financiële instrumenten Valuta-overlay Actief valutabeheer met als doel extra opbrengsten te genereren.

12 Valutatermijncontracten Een overeenkomst tussen twee partijen waarbij op een datum in de toekomst (termijn) een valuta tegen een bepaalde prijs wordt omgeruild voor een andere. Staan ook wel bekend als termijncontracten. Vermogensbeheerder Is verantwoordelijk voor de beslissing hoe activa van een Sub-Fonds worden belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Sub-Fonds. Vervaldatum De datum waarop een schuldbewijs moet worden afgelost. Zie: Schuldbewijzen Vestigingsplaats De term vestigingsplaats verwijst naar het land waar een bedrijf opgericht is of zijn maatschappelijke zetel heeft. Volatiliteit Statistische maatstaf voor de koersschommelingen van een bepaald effect of Sub- Fonds. Gewoonlijk geldt: hoe hoger de volatiliteit, hoe risicovoller het effect of Sub- Fonds. VRC People s Republic of China, oftewel de Volksrepubliek China. In dit geval worden Hongkong, Macau en Taiwan niet tot de VRC gerekend. Waarde Sub-fondsen die beleggen in een op waarde gerichte portefeuille zijn Sub-fondsen die hoofdzakelijk in effecten beleggen die t.o.v. hun fundamentals (bijv. omzet, winst en activa) met een korting worden verhandeld en hierdoor als ondergewaardeerd worden beschouwd. Warrant Beleggingen die de eigenaar het recht geven, maar niet verplichten, op een datum in de toekomst effecten, bijv. aandelen, te kopen tegen een overeengekomen koers. Yankee bonds In USD luidende obligaties die in de VS zijn uitgegeven door buitenlandse banken en bedrijven.

Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge

Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-1 dd. 26/01/2016 Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

FSMA_2013_01-1 dd. 15/01/2013. Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Zone A (4) Overige 1.

FSMA_2013_01-1 dd. 15/01/2013. Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Zone A (4) Overige 1. Bijlage Circulaire FSMA_2013_01-1 dd. 15/01/2013 Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening A. REGLEMENTAIRE ACTIVA (3)

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel )

Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel ) Franklin Templeton Investment Funds Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel ) De raad van bestuur van Franklin Templeton Investment Funds

Nadere informatie

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel Begrippenlijst Aandeel Aandelenfonds Achtergestelde obligatie Actief beheer AFM Allocatie Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6 6. AI Strategy

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer blad 1 Bijlage 2 bij de verordening nr. 12 van de Controledienst voor de Verzekeringen, gewijzigd door verordening nr. 13 van 4 november 2002. Benaming van de onderneming : Administratief codenummer: SAMENVATTENDE

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement Plan for Life + V925 NL Ed. 10/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement Plan for Life + V925 NL Ed. 10/14 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Patrimoine... 3 3. AI Emergents... 4 4. AI Strategy Neutral... 5 5. AI Strategy Balanced... 8 6.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat voornamelijk belegd in aandelen. Zie ook: Fonds.

Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat voornamelijk belegd in aandelen. Zie ook: Fonds. Begrippenlijst Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst, dit wordt dividend genoemd, en stemrecht uit te oefenen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17690 28 juni 2013 Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten aangaande de definitie en de berekening

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV In het Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het Fonds). Het Fonds is op 10 september 2008 omgevormd tot

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BNP Paribas Plan Easy Future

BNP Paribas Plan Easy Future Januari 2014 easy future: GEEF JE PLANNEN VORM Q&A BNP Paribas Plan Easy Future 1/Als er geen subfonds beschikbaar is met een looptijd die aansluit bij mijn project, in welk fonds moet ik dan beleggen?

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie