Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 blz. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1"

Transcriptie

1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1: Genesis 4 6 Genesis 5 7 Genesis 6 8 Lukas 1: Genesis 7 10 Genesis 8 11 Genesis 9 12 Johannes 1: Genesis Genesis Job 1 16 Mattheus 1 17 Job 2 18 Job 3 19 Job 4 20 Lukas 2: Job 5 22 Job 6 23 Job 7 24 Mattheus 2 25 Job 8 26 Job 9 27 Job Lukas 2: Job Job Job Mattheus 3 33 Job Job Job Markus 1 37 Job Job Job Lukas 3 41 Job Job Job Mattheus 4 45 Job Job Job Lukas 4 49 Job Job Job Lukas 5 53 Job Job Job Johannes 1: Job Job Job Johannes 2 61 Job Job Job Johannes 3 65 Job Job Job Johannes 4 69 Job Job Genesis Markus 2 73 Genesis Genesis Genesis Johannes 5 77 Genesis Genesis Genesis Mattheus 12: Genesis Genesis Genesis Markus 3 85 Genesis Genesis Genesis Lukas 6 89 Genesis Genesis Genesis Mattheus 5 93 Genesis Genesis Genesis Mattheus 6 97 Genesis Genesis Genesis Mattheus Genesis Genesis Genesis Mattheus 8: Genesis Genesis Genesis Lukas Genesis Genesis Genesis Mattheus Genesis Genesis Genesis Mattheus 12: Genesis Genesis Genesis Mattheus Genesis Genesis Exodus Lukas Exodus Exodus Exodus Mattheus 8: Exodus Exodus Exodus Markus Exodus Exodus Exodus Markus Exodus Exodus Exodus Mattheus Exodus Exodus Exodus Mattheus Exodus Exodus Exodus Mattheus Exodus Exodus Exodus Markus Exodus Exodus Exodus Lukas 9:1-17

2 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 blz Exodus Exodus Exodus Johannes 6: Exodus Exodus Exodus Johannes 6: Exodus Exodus Exodus Mattheus Exodus Exodus Exodus Markus Exodus Exodus Exodus Mattheus Leviticus Leviticus Leviticus Markus Leviticus Leviticus Leviticus Lukas 9: Leviticus Leviticus Leviticus Mattheus Leviticus Leviticus Leviticus Markus Leviticus Leviticus Leviticus Lukas 9: Leviticus Leviticus Leviticus Mattheus Leviticus Leviticus Leviticus Johannes Leviticus Leviticus Leviticus Johannes 8: Leviticus Leviticus Leviticus Johannes 8: Numeri Numeri Numeri Johannes Numeri Numeri Numeri Johannes 10: Numeri 7: Numeri 7: Numeri Lukas Numeri Numeri Numeri Lukas Numeri Numeri Numeri Johannes 10: Numeri Psalm Numeri Lukas 12: Numeri Numeri Numeri Lukas 12: Numeri Numeri Numeri Lukas Numeri Numeri Numeri Lukas Numeri Numeri Numeri Lukas Numeri Numeri Numeri Lukas Numeri Numeri Numeri Lukas 17: Numeri Numeri Deuteronomium Johannes 11: Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Johannes 11: Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Lukas 17: Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Lukas 18: Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Mattheus Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Markus Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Mattheus Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Mattheus Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Lukas 18: Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Lukas Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Markus Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium Johannes Psalm Jozua Jozua Mattheus 22

3 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 blz Jozua Jozua Jozua Markus Jozua Jozua Jozua Mattheus Jozua Jozua Jozua Lukas Jozua Jozua Jozua Lukas Jozua 15: Jozua 15: Jozua Markus Jozua Jozua Jozua Mattheus 24: Jozua Jozua Jozua Mattheus 24: Jozua Jozua Richteren Mattheus Richteren Richteren Richteren Mattheus 26: Richteren Richteren Richteren Mattheus 26: Richteren Richteren Richteren Markus 14: Richteren Richteren Richteren Markus 14: Richteren Richteren Richteren Lukas 22: Richteren Richteren Richteren Lukas 22: Richteren Richteren Ruth Johannes Ruth Ruth Ruth Johannes Samuel Samuel Samuel Johannes Samuel Samuel Samuel Johannes Samuel Samuel Samuel Johannes Samuel Samuel Samuel Mattheus 27: Samuel Samuel Samuel Mattheus 27: Samuel Samuel Samuel Markus Samuel Samuel Psalm Lukas 23: Psalm Samuel Samuel Lukas 23: Samuel Samuel Psalm Johannes Psalm Psalm Psalm Johannes Psalm Psalm Psalm Mattheus Psalm Psalm Psalm Markus Samuel Samuel Samuel Lukas Psalm Psalm Psalm Johannes Psalm Samuel Samuel Johannes Samuel Samuel Psalm Handelingen Psalm Psalm Psalm Handelingen Psalm Psalm Psalm Handelingen Psalm Samuel Samuel Handelingen Samuel Samuel Psalm Handelingen Psalm Psalm Psalm Handelingen Psalm Psalm Psalm Handelingen 7: Psalm Kronieken Kronieken Handelingen 7:31-60

4 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 blz Psalm Psalm Psalm Handelingen Psalm Psalm Psalm Handelingen Psalm Kronieken Kronieken Handelingen Kronieken Psalm Psalm Handelingen Psalm Kronieken Psalm Jakobus Psalm Psalm Psalm Jakobus Kronieken Kronieken Kronieken Jakobus Kronieken Psalm Psalm Jakobus Psalm Samuel 5: Kronieken Jakobus Kronieken Psalm Psalm Handelingen 12: Psalm Samuel 5: Samuel Judas Kronieken Kronieken Kronieken Handelingen 12: Kronieken Psalm Psalm Handelingen 13: Psalm Psalm Psalm Handelingen 13: Psalm Psalm Psalm Handelingen Psalm Psalm Psalm Handelingen Psalm Psalm Psalm Handelingen Samuel Kronieken Psalm Handelingen Psalm Psalm Psalm Handelingen 18: Psalm Samuel Samuel Thessalonicenzen Kronieken Psalm Psalm Thessalonicenzen Psalm Psalm Samuel Thessalonicenzen Kronieken Psalm Psalm Thessalonicenzen Psalm Psalm Psalm Thessalonicenzen Psalm Samuel Samuel Thessalonicenzen Kronieken Psalm Psalm Thessalonicenzen Psalm Psalm Samuel Thessalonicenzen Samuel Samuel Psalm Hebreeen Psalm Psalm Psalm Hebreeen Psalm Psalm Samuel Hebreeen Samuel Samuel Psalm Hebreeen Psalm Psalm Psalm Hebreeen Psalm Psalm Samuel Hebreeen Samuel Samuel Psalm Hebreeen Psalm Psalm Psalm Hebreeen Samuel Samuel Psalm Hebreeen Psalm Psalm Psalm Hebreeen Psalm Samuel Kronieken Hebreeen Kronieken Psalm Psalm Hebreeen 12

5 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 blz Psalm Psalm Kronieken Hebreeen Kronieken Kronieken Psalm Handelingen 18: Psalm Psalm Psalm Johannes Psalm Psalm Kronieken Johannes Kronieken Kronieken Kronieken Johannes Psalm Psalm Psalm Johannes Psalm Psalm Psalm Johannes Psalm Psalm Psalm Johannes Koningen Koningen Psalm Johannes Psalm Psalm Psalm 119: Handelingen Psalm 119: Psalm 119: Koningen Korinthe Koningen Kronieken Psalm Korinthe Psalm 119: Psalm 119: Psalm 119: Korinthe Hooglied Hooglied Hooglied Korinthe Hooglied Hooglied Hooglied Korinthe Hooglied Hooglied Spreuken Korinthe Spreuken Spreuken Spreuken Korinthe Spreuken Spreuken Spreuken Korinthe Spreuken Spreuken Spreuken Korinthe Spreuken Spreuken Spreuken Korinthe Spreuken Spreuken Spreuken Korinthe Spreuken Spreuken Spreuken Korinthe Spreuken Spreuken Spreuken Korinthe Spreuken Spreuken Koningen Korinthe Koningen Kronieken Kronieken Korinthe Koningen Kronieken Koningen Korinthe Kronieken Kronieken Kronieken Handelingen 20: Psalm Psalm Psalm Korinthe Psalm Psalm Psalm Korinthe Psalm Koningen Kronieken Korinthe Spreuken Spreuken Spreuken Korinthe Spreuken Spreuken Prediker Korinthe Prediker Prediker Prediker Korinthe Prediker Prediker Prediker Korinthe Prediker Prediker Prediker Korinthe Prediker Prediker Koningen Korinthe Koningen Kronieken Spreuken Korinthe Spreuken Koningen Koningen Korinthe Koningen Kronieken Kronieken Korinthe 12

6 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 blz Kronieken Koningen 15: Kronieken Korinthe Kronieken Kronieken Kronieken Galaten Koningen 15: Koningen Kronieken Galaten Koningen Koningen Koningen Galaten Koningen Koningen Koningen Galaten Kronieken Kronieken Kronieken Galaten Kronieken Kronieken Kronieken Galaten Koningen Koningen Koningen Romeinen Koningen Koningen Koningen Romeinen Koningen Koningen Koningen Romeinen Koningen Koningen Koningen Romeinen Koningen Kronieken Koningen Romeinen Kronieken Jona Jona Romeinen Jona Jona Koningen Romeinen Kronieken Jesaja Jesaja Romeinen Jesaja Jesaja Jesaja Romeinen Jesaja Jesaja Jesaja Romeinen Amos Amos Amos Romeinen Amos Amos Amos Romeinen Amos Amos Amos Romeinen Kronieken Jesaja Jesaja Romeinen Jesaja Jesaja Micha Romeinen Micha Micha Micha Romeinen Micha Micha Micha Handelingen 20: Kronieken Koningen Koningen Handelingen Jesaja Jesaja Jesaja Handelingen Jesaja Jesaja Jesaja Handelingen Jesaja Jesaja Jesaja Handelingen Jesaja Jesaja Jesaja Handelingen Jesaja Jesaja Jesaja Petrus Koningen 18: Kronieken Kronieken Petrus Kronieken Psalm Hosea Petrus Hosea Hosea Hosea Petrus Hosea Hosea Hosea Petrus Hosea Hosea Hosea Petrus Hosea Hosea Hosea Petrus Hosea Jesaja Jesaja Petrus Jesaja Jesaja Jesaja Handelingen Jesaja Jesaja Jesaja Handelingen 27

7 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 blz Jesaja Jesaja Jesaja Handelingen Jesaja Psalm Jesaja Efeze Jesaja Jesaja Jesaja Efeze Jesaja Jesaja Jesaja Efeze Jesaja Jesaja Koningen 18: Efeze Koningen Psalm Psalm Efeze Psalm Jesaja Jesaja Efeze Jesaja Jesaja Jesaja Kolossenzen Jesaja Jesaja Jesaja Kolossenzen Jesaja Jesaja Jesaja Kolossenzen Jesaja Jesaja Jesaja Kolossenzen Jesaja Jesaja Jesaja Filemon Jesaja Koningen Koningen Filippenzen Kronieken Kronieken Nahum Filippenzen Nahum Nahum Koningen Filippenzen Koningen Kronieken Kronieken Filippenzen Zefanja Zefanja Zefanja Timotheus Jeremia Jeremia Jeremia Timotheus Jeremia Jeremia Jeremia Timotheus Jeremia Jeremia Jeremia Timotheus Jeremia Jeremia Jeremia Timotheus Jeremia Jeremia Jeremia Timotheus Jeremia Jeremia Jeremia Titus Jeremia Jeremia Jeremia Titus Jeremia Jeremia Jeremia Titus Jeremia Jeremia Jeremia Timotheus Jeremia Jeremia Jeremia Timotheus Jeremia Jeremia Jeremia Timotheus Jeremia Jeremia Jeremia Timotheus Jeremia Jeremia Jeremia Openbaring Jeremia Psalm Psalm Openbaring Koningen Koningen Kronieken Openbaring Habakuk Habakuk Habakuk Openbaring Jeremia Jeremia Jeremia Openbaring Jeremia Jeremia Jeremia Openbaring Jeremia Jeremia Jeremia Openbaring Jeremia Jeremia Jeremia Openbaring Klaagliederen Klaagliederen Klaagliederen 3: Openbaring Klaagliederen 3: Klaagliederen Klaagliederen Openbaring 10

8 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 blz Obadja Psalm Psalm Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Openbaring Ezechiel 16: Ezechiel 16: Ezechiel Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Openbaring Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel Joel Joel Joel Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Ezra Ezra 2: Ezra 2: Ezra Ezra Ezra Ezra Psalm Haggai Haggai Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Zacharia Esther Esther Esther Esther Esther Esther Esther Esther Esther Esther Ezra Ezra Ezra Ezra Nehemia Nehemia Nehemia Nehemia Nehemia Nehemia Nehemia 7: Nehemia 7: Nehemia Nehemia Nehemia Nehemia Nehemia Nehemia Psalm Maleachi Maleachi Maleachi Maleachi 4 Onze Bijbel heeft niet de volgorde waarin de boeken van de Bijbel zijn geschreven. Voor een goed begrijpen van de Bijbel in het kader van "met onderscheid lezen" is het belangrijk om alles op zijn goede plaats te laten staan. Vandaar dit rooster. Dit chronologisch Bijbelleesrooster gaat in 3⅓ jaar de gehele Bijbel door, waarbij gemiddeld 28 verzen per dag gelezen wordt. Het gering aantal verzen geeft een betere mogelijkheid voor een goede overdenking van het gedeelte. Het schema is opgebouwd uit 3 dagen Oude Testament en 1 dag Nieuwe Testament. Vanaf dag 1141 volgen alleen nog tekstgedeelten uit het Oude Testament. Bezoek eens onze website voor meer Bijbelstudiemateriaal:

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

Van september 2015 t/m september 2017 willen we aan de slag gaan met het bijbelleesproject Bijbel in de Gewone Taal. De bijbel lezen is één, de bijbel verstaan, begrijpen en duiden is twee. De dubbele

Nadere informatie

1 Niet schuin en vetgedrukte boeken zijn wel gekoppeld aan de volgende les, maar zit geen opdracht of verwerking aan vast 2 Schuingedrukte boeken zijn qua thema wel verbonden aan de periode waarin ze gepland

Nadere informatie

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde 1 Johannes 001 005-007 75/6 1 Johannes 001 007-90/7, 100/6 1 Johannes 001 008-100/1, 100/2, 103/2 1 Johannes 001 008-010 44/6, 45/2, 70/2, 103/2,

Nadere informatie

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek Bijbelklas 2013-2016 Als je op reis gaat of op vakantie, neem je vaak een reisgids mee. Neem bijvoorbeeld De Lonely Planet. De Lonely Planet geeft je informatie over het land, de streek en de cultuur.

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2014-2015 datum zondag Gemeenschappelijk 30 november 2014 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 4 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 7 december 2014 2 e van de Advent Jesaja

Nadere informatie

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS De Tora - Indeling De indeling van de Tora De Tora bestaat uit vijf delen of boeken. De namen van de boeken zijn in het Hebreeuws ontleend aan de eerste woorden waarmee de boeken beginnen. Later is er

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 21 september Genesis 25:19-34 22 september Genesis 26:1-17 23 september Genesis 26:18-33 24 september Genesis 26:34-27:29 25 september Genesis 27:30-28:9

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 27 november 2016 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 4 december 2016 2 e van de Advent

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 datum zondag Gemeenschappelijk 29 november 2015 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 6 december 2015 2 e van de Advent

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT CURSUS 1

OUDE TESTAMENT CURSUS 1 OUDE TESTAMENT CURSUS 1 1. Inleiding tot de Bijbel Doelen Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven Een definitie geven voor Bijbel Een definitie geven voor Schriften

Nadere informatie

Je beste Vriend voor altijd

Je beste Vriend voor altijd Je beste Vriend voor altijd Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes! Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij

Nadere informatie

De openbaring van God

De openbaring van God DE OPENBARING VAN GOD 1 De openbaring van God BINNENKOMER Een moeder had in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een zoon verloren. Hij was in fort De Bilt gefusilleerd door de Duitsers. Vlak voor zijn dood

Nadere informatie

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen 1!"# $%& '()* +,' - *./*.00!00,%%($*.+ 1% *./.222342222 NASLAGCOLLECTIE TFL 0. TFL 9 (=TFL + UDC code) UDC-codering globaal Wijsbegeerte TFL 1 Theologie algemeen TFL 2 Exegese TFL 22 Dogmatische theologie

Nadere informatie

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden OUDE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. werkstuk trefwoorden 2 Verhaalkubus voor het verhaal van Achan Achan 3 Een opvouwboekje maken 2 Adam en Eva 5 Een wandpaneel van de ark maken ark 6 Volgorde Bijbelboeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 7 Inleiding... 16 Enkele praktische opmerkingen...17 1 De eerste verkenningen... 19 1.1 De openbaring van God...21 1.1.1 De openbaring van God in de schepping... 21 1.1.2

Nadere informatie

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken.

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. Een kast vol boeken THEMA Het Oude Testament (1) LEERDOEL Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. GROEPSDOEL Jongeren ontdekken dat het Oude Testament

Nadere informatie

Oude Testament: samenstelling en indeling

Oude Testament: samenstelling en indeling Oude Testament: samenstelling en indeling Wat betreft de samenstelling en indeling van de Tenach ofwel het Oude Testament is er een hellenistisch-joodse en een Palestijns-joodse traditie. 1 De hellenistisch-joodse

Nadere informatie

Rooster 2015/2016 Parashat Thora lezing Haftarah lezing Brit Chadashah lezing Brit Chadashah

Rooster 2015/2016 Parashat Thora lezing Haftarah lezing Brit Chadashah lezing Brit Chadashah Rooster 2015/2016 Parashat Thora lezing Haftarah lezing Brit Chadashah lezing Brit Chadashah zaterdag 10 oktober 2015 1 Bereshit/ בראשית Genesis 1:1-6:8 Jesaja 42:5-43:11 Johannes 1:1-14 Mattheus 1:1-3:6

Nadere informatie

Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten.

Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten. CHECKLIJST VOOR LES 9 Om deze les te doen, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. 2 Timoteüs 2:2 op kunnen zeggen. 2. Lezen en bestuderen van Galaten 1-6, en gebruik maken van het Mijn dagelijkse

Nadere informatie

ECCLESIA ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING

ECCLESIA ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING ECCLESIA ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING STUDIEGIDS De vreze des Heren is het begin der kennis! Spreuken 1:7a 1 Voorwoord De Ecclesia Suriname biedt mensen de mogelijheid om een theologische opleiding te

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament

Inleiding Oude Testament Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze handleiding.................................. 4 Suggesties voor Groepsstudie..................................... 4 Inleiding.....................................................

Nadere informatie

3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes

3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes Bijbelquiz I. Uit hoeveel boeken bestaat de bijbel ongeveer? 1. De bijbel bestaat volgens mij uit verschillende boeken. Uit deze verschillende boeken zijn verhalen gehaald en deze samen vormen de bijbel.

Nadere informatie

Index Bijbel met uitleg

Index Bijbel met uitleg Pagina 1 van 22 hoofdstuk/inleiding kaart of illustratie schema /uitleg kernwoord 00 inleiding Inhoudsopgave 00 inleiding Afkortingen 00 inleiding Register 00 inleiding kernwoorden 00 inleiding 8 kaarten

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

Literatuurlijst. Dillard, Raymond B., Tremper Longman III. 2002. Inleiding op het Oude Testament. Heerenveen: Groen.

Literatuurlijst. Dillard, Raymond B., Tremper Longman III. 2002. Inleiding op het Oude Testament. Heerenveen: Groen. Literatuurlijst Woord vooraf Hieronder vindt u een lijst met literatuur die door de ETA wordt aanbevolen om te gebruiken bij het maken van exegetische of bijbels-theologische werkstukken. Inleidingen Dit

Nadere informatie

Hoe de Bijbel tot ons kwam

Hoe de Bijbel tot ons kwam 1 IN EN OM DE BIJBEL Hoe de Bijbel tot ons kwam De Bijbel Christendom en islam lijken met elkaar gemeen te hebben, dat beide gebaseerd zijn op een boek. Er wordt dan ook wel gezegd, dat beide godsdiensten

Nadere informatie

Het avondmaal van de Heer aan de tafel van de Heer. Ger de Koning

Het avondmaal van de Heer aan de tafel van de Heer. Ger de Koning Het avondmaal van de Heer aan de tafel van de Heer Ger de Koning 2016 Ger de Koning. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag anders dan voor eigen gebruik worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Register van preken, catechisaties en toespraken van ds. J.P. Paauwe. Vierde, opnieuw bijgewerkte druk

Register van preken, catechisaties en toespraken van ds. J.P. Paauwe. Vierde, opnieuw bijgewerkte druk Register van preken, catechisaties en toespraken van ds. J.P. Paauwe Vierde, opnieuw bijgewerkte druk Stichting tot uitgave van het werk van ds. J.P. Paauwe 2009 ISBN/EAN: 978-90-72048-23-3 Voorwoord Dit

Nadere informatie

datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de

datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de United Bible Societies) zien als hun opdracht het vertalen

Nadere informatie

GODS WOORD IS WAARHEID

GODS WOORD IS WAARHEID GODS WOORD IS WAARHEID Johannes 17:17 Dit NotitieBoek is van :... Thematekst van vandaag: De waarheid zal je vrijmaken Johannes 8:32 Zijn er nieuwe uitgaven vandaag? Zo ja, schrijf hier de titels: Ochtendprogramma

Nadere informatie

Het Oude Testament in vogelvlucht

Het Oude Testament in vogelvlucht Het Oude Testament in vogelvlucht Vooraf: Houd de bijbel nog even dicht. Weet jij nog hoe de lijn van het hele Oude Testament loopt? Maak allemaal individueel een overzicht van de geschiedenis vanaf de

Nadere informatie

De bijbel als geheel

De bijbel als geheel De bijbel als geheel R.K. Campbell LESSEN OVER DE SAMENSTELLING VAN DE BIJBEL Uit: De Morgenster, 34 ste jaargang, Uit het Woord der Waarheid, Aalten http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/ INLEIDING Twee

Nadere informatie

Gods plan der eeuwen (deel 2)

Gods plan der eeuwen (deel 2) Gods plan der eeuwen (deel 2) Welke betekenis heeft het woord "eeuwigheid"? door M.Paasse Laatst gewijzigd: 19.06.2004 Inhoud deel 2 Inleiding overzicht "Olam" en "Aion" Overzicht van het Hebreeuwse woord

Nadere informatie

BEVEILIG JE HART! Jehovah s Getuigen PROGRAMMA. Districtscongres. van

BEVEILIG JE HART! Jehovah s Getuigen PROGRAMMA. Districtscongres. van BEVEILIG JE HART! Districtscongres van Jehovah s Getuigen 2012 PROGRAMMA BEVEILIG JE HART! Districtscongres van Jehovah s Getuigen 2012 Georganiseerd door het Besturende Lichaam van Jehovah s Getuigen

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2016-2017 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. Groep 7 en 8 maken

Nadere informatie

De Bijbel Bestuderen En Begrijpen

De Bijbel Bestuderen En Begrijpen Les 1 De Bijbel Bestuderen En Begrijpen Code A 2 Timotheus 2:15 1 2 Timotheus 2:15 AN-188 2 Jesaja 28:10 AO-618 3 Daniel 9:21 AO-754 4 Lucas 1:19 AN-52 5 Mattheus 13:24-30,37-39 AN-15 6 Daniel 8:3-8, 20-22

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament 1. Tijdlijn 2. Canon 3. Ontstaan van het Oude Testament 4. Apocriefen 5. Indeling van de Bijbel 6. Verbonden 1. Tijdlijn 1 zie bijlage 1 Bijlage 1

Nadere informatie

Wàt geloof ik? Contactpersoon: Willy van Bemmel - Vossenstein Email: c.bemmel2@chello.nl

Wàt geloof ik? Contactpersoon: Willy van Bemmel - Vossenstein Email: c.bemmel2@chello.nl Wàt geloof ik? Contactpersoon: Willy van Bemmel - Vossenstein Email: c.bemmel2@chello.nl Inhoudsopgave Inleiding Geloven 3 Blz. Les 1 Zekerheid en vertrouwen 4 Les 2 Les 3 Beloften 7 De bijbel; het woord

Nadere informatie

Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran)

Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran) Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran) Grot 1 Het duurde tot in 1949, bijna twee jaar na de ontdekking, voor de eerst ontdekte grot werd geëxploiteerd. In februari van dat jaar werden

Nadere informatie

Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST

Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST Het Oude Testament: gids voor de cursist Kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2003 by Intellectual

Nadere informatie

Voorwoord. De Samensteller

Voorwoord. De Samensteller Inleiding tot Theologie Les 1 Inleiding tot de Bijbel 1 Voorwoord Bijbelse onwetendheid komt veelvuldig voor! Een opinieonderzoek liet zien, dat minder dan 50 procent van de Amerikaanse volwassenen wisten,

Nadere informatie

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2011-2012 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan?

I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan? 1 I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan? * Het Woord Bijbel is afkomstig van het Griekse woord Biblia = de boeken. Het is niet één boek, maar een kleine bibliotheek

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Oude Testament

De Heilige Geest in het Oude Testament Aanwijzingen voor de docent Les 1 - De Heilige Geest in het Oude Testament - Pag. 1 De Heilige Geest in het Oude Testament Doel Het doel van dit blok is dat je vertrouwd raakt met wat de Bijbel leert over

Nadere informatie

Gemaakt voor. een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com

Gemaakt voor. een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Gemaakt voor een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Copyright 2015 door LoveGodGreatly.com Geschreven door: Angela Perritt & Whitney Daugherty Toestemming is verleend om dit document af te drukken

Nadere informatie

Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT

Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het Oude Testament boek voor de leerkracht Samenstelling: kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Nadere informatie

2 - Terug naar Jeruzalem

2 - Terug naar Jeruzalem 2 - Terug naar Jeruzalem De discipelen van Jezus waren helemaal verslagen. Al hun hoop en dromen over het nieuwe koninkrijk van God waren die vrijdag ervoor aan het kruis geslagen. Gebroken door rouw en

Nadere informatie

Prekenindex Herv. Gem. Scherpenisse 2003

Prekenindex Herv. Gem. Scherpenisse 2003 Prekenindex Herv. Gem. Scherpenisse 2003 voorganger 1 ds. J. Lohuis 01-01-2003 Ruth 1 : 6 Nieuwjaarsdag 852 Is uw weg in Gods gunst? 1. Het leven gezocht 2. De dood gevonden 3. Heimwee gekregen 2 ds. A.

Nadere informatie

Bouwsteentjes van "Het Geloof " in Jezus Christus

Bouwsteentjes van Het Geloof  in Jezus Christus Bouwsteentjes van "Het Geloof " in Jezus Christus Bijbel en bijbelstudie Laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. 1 Petrus 2:4 Evangelie Gemeente Harlingen Bijbelstudie:

Nadere informatie

DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 2

DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 2 DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 2 HOE KWAM DE BIJBEL TOT ONS? Het antwoord wordt duidelijk gegeven in 2 Petrus 1:21: "...mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken." De 66 boeken die

Nadere informatie

Met de antwoorden op deze vragen moet het mogelijk zijn om de reden te geven waarom wij het Oude Testament bestuderen.

Met de antwoorden op deze vragen moet het mogelijk zijn om de reden te geven waarom wij het Oude Testament bestuderen. Waarom het Oude Testament? Bij een inleiding is het altijd goed om je af te vragen waarom je iets gaat doen. In de komende negen maanden gaan wij het laatste deel van het Oude Testament bestuderen en in

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016

STUDIEGIDS 2015-2016 STUDIEGIDS 2015-2016 Inhoud Inleiding...3 Jaarprogramma...5 Algemeen dagprogramma...7 Weekend...7 Lesdag (zaterdag)...7 Informatie over de vakken...8 (A) Geestelijke groei en persoonlijke omgang met God...8

Nadere informatie

Bijbelcursus WEGWIJZER. De bijbelboeken Woordenlijst Landkaarten en overzichten Inhoud van de Bijbelcursus

Bijbelcursus WEGWIJZER. De bijbelboeken Woordenlijst Landkaarten en overzichten Inhoud van de Bijbelcursus Bijbelcursus WEGWIJZER De bijbelboeken Woordenlijst Landkaarten en overzichten Inhoud van de Bijbelcursus pagina 1 Hoofdstuk 1 De bijbelboeken Het Oude Testament Genesis Prediker Exodus Hooglied Leviticus

Nadere informatie

27. De geestelijke strijd Kringleider

27. De geestelijke strijd Kringleider 27. De geestelijke strijd Kringleider D OELEN VOOR DE KRINGLEIDER De kringleden helpen aanvaarden: 1. dat als je een christen bent, je geestelijke vijanden hebt en betrokken behoort te zijn in de geestelijke

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

OUDE TESTAMENT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK OUDE TESTAMENT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1: David en zijn psalmen... 6 Avond 2: Rechters... 8 Avond 3: De profeet Maleachi... 10 Avond 4: Genesis en Hebreeën... 15

Nadere informatie

Een Persoonlijke Bijbelstudie

Een Persoonlijke Bijbelstudie Een Persoonlijke Bijbelstudie The Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/ Original English Version Here Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling,

Nadere informatie

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam 1e druk: 2008 2e herziene druk: 2009 3e druk: 2013 Omslagontwerp en illustraties schema s: Theresia Koelewijn

Nadere informatie

deel 3 Kinderleerhuis De bijbel voor kinderen van 9 en 10 jaar Jikke Spoelstra

deel 3 Kinderleerhuis De bijbel voor kinderen van 9 en 10 jaar Jikke Spoelstra Kinderleerhuis deel 3 voor kinderen van 9 en 10 jaar De bijbel Jikke Spoelstra Kinderleerhuis deel 3 voor kinderen van 9 en 10 jaar De bijbel Jikke Spoelstra Colofon De bijbel Kinderleerhuis, deel 3 Voor

Nadere informatie

Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk)

Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk) Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk) Door: Gerard Oudijn De Bijbelverzen komen uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld. Om het Woord

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep

Hoor het Woord Groep Hoor het Woord Groep 7-8 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.vandamschool.nl T 1: Bidden 24.08-28.08 Les 2 Bidden om een wijs hart 1 Koningen 3:1-15 Les 3 Bidden met een nederig hart Lukas 18:9-16

Nadere informatie

De wet is goed voor je!

De wet is goed voor je! De wet is goed voor je! Vitamine C blok D - nivo 1 - avond 1 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Uitleg van deze module 19.25 Inventarisatie kennis of meningen over de wet 19.40 De bijbel

Nadere informatie

De titels die van een * zijn voorzien worden in het bijzonder aanbevolen!

De titels die van een * zijn voorzien worden in het bijzonder aanbevolen! NGP Advieslijst aanschaf commentaren OT Ned. Geref. Predikantenopleiding Deze lijst met titels is samengesteld om studenten handvatten te geven bij het opbouwen van een goede eigen bibliotheek. Studenten

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Les 1 Jozef. Voorplaat Jozef. 1. Slachtoffers en daders 2. Verleiding. 4. Wraak. 3. Overwin het kwade door het goede

Les 1 Jozef. Voorplaat Jozef. 1. Slachtoffers en daders 2. Verleiding. 4. Wraak. 3. Overwin het kwade door het goede Les 1 Jozef Voorplaat Jozef 1. Slachtoffers en daders 2. Verleiding 3. Overwin het kwade door het goede 4. Wraak 5. God weet alles van je 6. Verzoening Jozef is een voorafschaduwing van Jezus Hij werd

Nadere informatie

Calendarium - Spe Gaudentes

Calendarium - Spe Gaudentes Calendarium - Spe Gaudentes 2015 2016 Aan allen die zich verbonden weten met de Communiteit Spe Gaudentes, In het Calendarium zijn alle liturgische gegevens van ons gezamenlijk geloven en hoogtepunten

Nadere informatie

Wat is het Oude Testament en waarom zou je het bestuderen?

Wat is het Oude Testament en waarom zou je het bestuderen? 1 Wat is het Oude Testament en waarom zou je het bestuderen? Hoofdstukoverzicht Canon: wat is de Bijbel? Definitie van 'canon' Criteria voor canoniciteit De samenstelling van de canon De Hebreeuwse en

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

DE MENS IS EEN TEMPEL

DE MENS IS EEN TEMPEL DE MENS IS EEN TEMPEL De natuur van de mens Vlees en geest Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is

Nadere informatie

GOD HEEF T GOED NIEUWS VOOR ONS!

GOD HEEF T GOED NIEUWS VOOR ONS! GOD HEEF T GOED NIEUWS VOOR ONS! Het doel van deze brochure: Deze brochure helpt u om belangrijke informatie rechtstreeks uit Gods Woord, de Bijbel, te halen. Aanhet eind vanelke paragraaf staan verwijzingen

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

Veranderingen in Bijbelvertalingen

Veranderingen in Bijbelvertalingen Veranderingen in Bijbelvertalingen N.B.G '51 ten opzichte van de Statenvertaling Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. Jesaja 40:8 Uitgegeven door: ZIJN

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

Waarin is de Bijbel zo bijzonder? De Bijbel een Joods Boek. door Eelco Hooglander

Waarin is de Bijbel zo bijzonder? De Bijbel een Joods Boek. door Eelco Hooglander De Bijbel een Joods Boek door Eelco Hooglander Er zijn heel wat wetenswaardigheden over de Bijbel op te noemen. De Bijbel is het oudste Boek van de wereld; er worden meer dan 560 miljoen Bijbels per jaar

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool T 10: Hulp in nood 25 aug. Bartimeüs Mattheüs 20:29-34 26 aug. De storm op zee Markus 4:35-41 27 aug. Mozes als de mond Gods Exodus 3 en 4 OT 37: De Heere

Nadere informatie

Theologie van het Oude Testament

Theologie van het Oude Testament Theologie van het Oude Testament Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul (red.) Theologie van het Oude Testament De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

Overzicht van het Oude Testament

Overzicht van het Oude Testament Overzicht van het Oude Testament Inhoud Inleiding... 2 1. Tora de Wet... 4 2. Nebi im de Profeten... 6 1. Nebi im rishonim Vroege Profeten... 6 2. Nebi im acheronim Late Profeten... 7 3. Chetubim Geschriften...

Nadere informatie

De naam "Bijbel" komt van Biblia, meervoudsvorm van het onzijdige Griekse zelfstandige naamwoord Biblian, wat betekent "een klein boek".

De naam Bijbel komt van Biblia, meervoudsvorm van het onzijdige Griekse zelfstandige naamwoord Biblian, wat betekent een klein boek. De naam "Bijbel" komt van Biblia, meervoudsvorm van het onzijdige Griekse zelfstandige naamwoord Biblian, wat betekent "een klein boek". Het unieke van zijn actualiteit. Hoeveel boeken zijn binnen een

Nadere informatie

Het boek 1 Samuël. In Assyrië en Babylon in ballingschap Onder Farao en Mozes

Het boek 1 Samuël. In Assyrië en Babylon in ballingschap Onder Farao en Mozes Hetboek1Samuël WegaaneennieuwefasebekijkenindegeschiedenisvanhetvolkIsraël.Hetisdefasevan dekoningen.godstaatnietmeerinrechtstreekseverbindingmethetvolkd.m.v.de priesterdienst,maarinindirectezind.m.v.profetenendekoningen.zoalshetdekoning

Nadere informatie

DRIE PERIODEN VAN DE PROFETEN

DRIE PERIODEN VAN DE PROFETEN Inleiding Daniël De komende maanden willen we het boek Daniël bespreken, een boek waarvan men soms zegt dat het moeilijk te begrijpen is. Deze opmerking slaat dan vaak op de laatste zes hoofdstukken die

Nadere informatie

Levensbelangrijke vragen om uit het hoofd te leren

Levensbelangrijke vragen om uit het hoofd te leren kant a Instructie voor het printen Tips voor het memoriseren de aangehaalde Bijbelteksten om te memoriseren uit Levensbelangrijke vragen om uit het hoofd te leren de hoofdstukken 15 en 16 De vellen dubbelzijdig

Nadere informatie

Antwoord vraag 5 Het Evangelie, Handelingen van de Apostelen, de 21 Brieven van de apostelen en de Openbaring van Johannes

Antwoord vraag 5 Het Evangelie, Handelingen van de Apostelen, de 21 Brieven van de apostelen en de Openbaring van Johannes Antwoorden weetjes Hoofdstuk I - Het Oude Testament bestaat uit: De Wet: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium De Profeten: De eerste profeten: Jozua, Rechters, Samuel I en II, Koningen I en

Nadere informatie

Boekenlijst van de studiebibliotheek

Boekenlijst van de studiebibliotheek Boekenlijst van de studiebibliotheek van de verenigingen van de Gereformeerde kerk te Bergschenhoek In 1948 besloten de verenigingen om gezamenlijk een studiebibliotheek op te zetten ten dienste van het

Nadere informatie

Waar staat dat? [de Bijbel begrijpen, deel 1]

Waar staat dat? [de Bijbel begrijpen, deel 1] Waar staat dat? [de Bijbel begrijpen, deel 1] Een aantal jaren geleden had ik een verzoek aan een broeder. Deze broeder is een ervaren spreker. Voor hem is spreken over de Bijbel hetzelfde als ademhalen.

Nadere informatie

Waarom zouden we vandaag nog het Oude Testament lezen: zijn de beloftes niet vervuld door Christus? En dus achterhaald?

Waarom zouden we vandaag nog het Oude Testament lezen: zijn de beloftes niet vervuld door Christus? En dus achterhaald? Uitwerking Ballast of basis De waarde van het Oude Testament Tonnis Groenveld Waarom zouden we vandaag nog het Oude Testament lezen: zijn de beloftes niet vervuld door Christus? En dus achterhaald? Basis

Nadere informatie

Hoe lees je de bijbel

Hoe lees je de bijbel Hoe lees je de bijbel blok F - nivo 3 - avond 1 Bij(bel)sluiter Lees voor gebruik altijd de bijsluiter! Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Introductie onderwerp, verwachtingen peilen 19.20

Nadere informatie

6 - De Wet van de Koning

6 - De Wet van de Koning 6 - De Wet van de Koning Nadat Darius, koning van de Meden en de Perzen, Babylon had overwonnen, had hij alle overheidsfunctionarissen om laten brengen, behalve één. Die ene was Daniël, een dienaar van

Nadere informatie

Oude Testament: taal. Hebreeuwse inscriptie, zevende eeuw voor Christus, gevonden tijdens opgravingen bij Hasha yadu.

Oude Testament: taal. Hebreeuwse inscriptie, zevende eeuw voor Christus, gevonden tijdens opgravingen bij Hasha yadu. Oude Testament: taal 1 De taal van de Tenach ofwel het Oude Testament is het Hebreeuws (op Daniël 2:4 7:28 en Ezra 4:8 6:18 na, die geschreven zijn in de Syrische volkstaal: het Aramees). Het Hebreeuws

Nadere informatie