INORA INVEST ACCELERATOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INORA INVEST ACCELERATOR"

Transcriptie

1 INORA INVEST ACCELERATOR VAART IN DE INTEREST OP UW BELEGGINGEN

2 2

3 Vaart in de interest op uw beleggingen Inora Invest Accelerator is een verzekeringsfonds dat exclusief gekoppeld is aan een verzekeringscontract uitgegeven door Inora Life Ltd. Het wordt belegd in een EMTN (Euro Medium Term Note) 10 jaar, Coupon Accelerator genoemd, die uitgegeven is door SGA Société Générale Acceptance N.V. en gewaarborgd is door Société Générale. De aandelenmarkten bieden reële kansen In de huidige beurscontext zijn de financiële analisten het er gaandeweg over eens dat er een herstel bezig is. Weinig analyses preciseren evenwel de omvang en de duur van dit herstel. Gelijktijdig staan de rentevoeten momenteel op uiterst lage niveaus. In het eerste semester van 2005 hebben vooral de Europese aandelenmarkten meer dan behoorlijk gepresteerd, ondanks de steeds hogere olieprijzen. Tegelijk heeft de US Dollar zich onverwacht hersteld tegenover de euro. Dit heeft minder te maken met de negatieve referenda over de Europese grondwet, dan wel met de relatie tussen de Amerikaanse twin deficits (tekorten op handelsbalans en begroting) en de handelsoverschotten gerealiseerd door de Aziatische landen, China op kop. Anders gesteld, de Amerikaanse consumptiedrift en de bereidheid van de Aziatische centrale banken om deze te subsidiëren, houden elkaar in evenwicht. Door dit status-quo blijft de wereldeconomie groeien. De vraag naar Amerikaans overheidspapier op lange termijn is bovendien zo groot, dat het optrekken van de korte rente niet veel baat. Daarom bevinden de Amerikaanse lange rentetarieven zich nog steeds op een historisch laag peil. De impact van de recente revaluatie van de Chinese yuan blijft beperkt, bij herhaalde ingrepen kan dat natuurlijk veranderen. Ook de Europese langetermijnrente is sinds begin 2005 scherp gedaald, al lijkt de bodem nu in zicht. Beleggers vinden onvoldoende rendement in nieuwe vastrentende beleggingen. De belangstelling voor de aandelenmarkten neemt duidelijk toe, wat uiteraard een stimulans is voor de koersen. Een eventuele rentestijging kan in dat opzicht maar weinig schade aanrichten, gezien de lage niveaus waarop we ons actueel bevinden. Bovendien is de winstgevendheid van de bedrijven algemeen verbeterd en is de kredietwaardigheid toegenomen. Interessante kansen dienen zich aan voor de alerte belegger. Het valt ook op dat de terreuraanslagen van 7 en 21 juli 2005 in Londen geen negatieve impact hadden op de beurzen, wat met de aanslagen in New York (2001) en Madrid (2004) wel het geval was. Er is sprake van een gewenningseffect. De Europese aandelenmarkten hernamen snel hun opwaartse tendens. De angst voor aandelenbeleggingen ebt geleidelijk weg. Beurscorrecties in het verleden betekenden vaak uitstekende koopgelegenheden. Dat besef groeit bij de beleggers. De stemming evolueert opnieuw positief. Bij de keuze van de diverse bedrijfssectoren, lijkt vooral de telecomsector aantrekkelijk. Hoge vrije kasstromen laten toe schulden af te bouwen, hogere dividenden uit te keren en eigen aandelen in te kopen, dat alles in een weinig conjunctuurgevoelig kader. Als defensieve belegging, verdient ook de farmasector aandacht. De vergrijzing biedt hier groeipotentieel. In deze uitdagende beursomgeving zijn de beleggers op zoek naar methodes waarmee ze hun beleggingen kunnen veiligstellen en hun rendementen optimaliseren. Coupon Accelerator reikt hier een oplossing aan. Met deze belegging kunt u een efficiënt evenwicht tussen rendement en risico tot stand brengen. 1

4 Inleiding Coupon Accelerator is een belegging met een looptijd van 10 jaar, die een hoog rendement nastreeft. Deze belegging anticipeert op een duurzaam herstel van de internationale beurzen en mikt tijdens de 10 volgende jaren op een homogene performance op korte en middellange termijn van een korf van 25 internationale topaandelen. Coupon Accelerator zorgt tijdens de eerste drie jaar voor drie gewaarborgde coupons van 8%. Vervolgens streeft Coupon Accelerator ernaar om tot aan de vervaldag hoge coupons te kunnen opleveren. Het niveau van deze jaarlijkse coupons en de terugbetaling op de vervaldag hangen af van de jaarlijks vastgestelde performance van de Referentiekorf. Zodra tussen het vierde jaar (ingebrepen) en de eindvervaldag de Referentiekorf een positieve of nulprestatie behaalt op één van de vaststellingsdata, verandert het profiel van uw belegging voor de volgende jaren: Coupon Accelerator wordt dan automatisch omgezet in een vastrentende obligatiebelegging van 10% per jaar. Aanvankelijk is Coupon Accelerator een belegging zonder kapitaalgarantie. Onder bepaalde voorwaarden kan ze zich omvormen tot een belegging mét volledige kapitaalwaarborg op de eindvervaldag (zie verder). De uitkering van de coupons, verworven tijdens de beleggingsperiode van 10 jaar, gebeurt uitsluitend op de vervaldag van de EMTN. De krachtlijnen van Coupon Accelerator Beleggingshorizon: 10 jaar Innoverend beleggingsmechanisme Drie coupons van 8% per jaar gewaarborgd de eerste drie jaar Uitzicht op hoge variabele coupons de volgende jaren Aantrekkelijk perspectief tot omzetting in een vastrentende obligatie met een coupon van 10% per jaar Volledige kapitaalgarantie op eindvervaldag mogelijk Zorgvuldig gediversifieerde internationale aandelenkorf Ingebouwde risicobeperking Transparantie en eenvoud Dagelijkse liquiditeit Deze brochure is geen aanbod om in te schrijven op het Inora Invest verzekeringscontract, noch een aanbod, een aanbeveling, een uitnodiging of een initiatief dat bedoeld is om op het onderliggende financiële instrument in te schrijven of het te kopen. De inschrijvingsvoorwaarden voor het Inora Invest verzekeringscontract en de werking van het verzekeringsfonds worden gedetailleerd besproken in de algemene voorwaarden van het Inora Invest contract. 2

5 Vaart in de interest op uw beleggingen Drie maal 8% per jaar voor de eerste drie jaar U hebt de zekerheid om een coupon van 8% per jaar te verwerven gedurende de eerste drie beleggingsjaren van Coupon Accelerator, ongeacht de performance van de 25 aandelen uit de Korf. Wat er ook gebeurt, u bent zeker dat uw belegging u minstens drie aanzienlijke en gewaarborgde coupons van 8% zal uitkeren op de eindvervaldag. en hoge coupons voor de volgende jaren. Vanaf jaar 4 streeft Coupon Accelerator ernaar hoge jaarlijkse coupons te genereren. De berekening van de variabele coupons gebeurt als volgt : De variabele coupon voor het jaar n: 10% + (20% van de performance van de Referentiekorf (n)) De Referentiekorf is, op elke jaarlijkse vaststellingsdatum, samengesteld uit de 10 aandelen (van een totaal van 25 in de Korf) die de laagste prestatie tegenover de lanceringsdatum hebben neergezet. De inhoud van de Referentiekorf kan elk jaar veranderen. Voor de toekenning van een variabele coupon mag de Referentiekorf met niet meer dan 50% tegenover de startpositie gedaald zijn. Indien bij berekening van de variabele coupon deze negatief zou zijn, dan wordt de coupon voor dat jaar gelijkgesteld aan nul. Een negatieve coupon is dus niet mogelijk. Omzetting in een vastrentende obligatie van 10% per jaar Indien op de vaststellingsdatum van jaar 4, zoniet één van de volgende jaren, de vastgestelde performance van de Referentiekorf positief of nul is vergeleken met de aanvangswaarde, verandert Coupon Accelerator automatisch in een vastrentende belegging voor de volgende jaren. Het risico verbonden aan de evolutie van de aandelenkorf verdwijnt en u verwerft een pure obligatie. Zolang vanaf jaar 4 voormeld mechanisme niet in werking treedt omwille van een negatieve performance van de Referentiekorf, ontvangt u een variabele coupon volgens de formule hoger weergegeven. Deze berekening is ook van toepassing bij de aanvang van het mechanisme en geeft u aldus in dat jaar nog een extra 20% van de performance van de Referentiekorf. Eens het mechanisme van start gaat, biedt Coupon Accelerator voor de volgende jaren tot aan de vervaldag vaste jaarlijkse coupons van 10% en een waarborg van 100% van het oorspronkelijke investeringskapitaal. Zolang de performance van de Referentiekorf negatief blijft, behoudt Coupon Accelerator steeds de mogelijkheid variabele jaarlijkse coupons voort te brengen. 3

6 Drie terugbetalingsscenario s op de vervaldag Scenario 1 Coupon Accelerator is tijdens de looptijd van uw belegging en vóór de vervaldag omgezet in een obligatie (wat inhoudt dat voor de Referentiekorf voor het jaar 4, 5, 6, 7, 8 of 9 een positieve of nulperformance werd vastgesteld): u ontvangt het bedrag van de 10 verworven coupons (waarvan de laatste 10% is) samen met 100% van uw belegde beginkapitaal op de vervaldag. Kapitaalwaarborg in dit geval. Jaar Perf. Referentiekorf Coupon Actuarieel -2% -12% -8% -5% 6% 8% 3% -2% -9% -10% Jaarlijks Rendement 8% 8% 8% 9,0% 11,2% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 6,86% Scenario 2 De performance van de Referentiekorf is positief of nul op de vervaldag: u ontvangt de som van de verworven coupons (waarvan de laatste variabel is) samen met 100% van uw belegde beginkapitaal. Kapitaalwaarborg in dit geval. Jaar Perf. Referentiekorf Coupon Actuarieel -19% -12% -27% -33% -37% -21% -10% -13% -6% 23% Jaarlijks Rendement 8,0% 8,0% 8,0% 3,4% 2,5% 5,9% 8,0% 7,3% 8,7% 14,5% 5,72% Scenario 3 De vastgestelde performance van de Referentiekorf is nog altijd negatief op de vervaldatum: u ontvangt de som van de verworven coupons (waarvan de laatste variabel is) verhoogd met 100% van de waarde van de Referentiekorf (als men als beginwaarde 100 neemt). Geen kapitaalwaarborg in dit geval. Jaar Perf. Referentiekorf Coupon Actuarieel -5% -9% -28% -23% -25% -40% -30% -25% -17% -10% Jaarlijks Rendement 8,0% 8,0% 8,0% 5,4% 5,0% 2,0% 4,0% 5,0% 6,6% 8,0% 4,14% 4

7 Vaart in de interest op uw beleggingen Transparante voorbeelden van het innoverend mechanisme Scenario 1 15% 10% 8% 8% 8% 9% 11,2 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5% 0% -5% -10% -15% Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Gewaarborgde coupons Variabele coupons Gewaarborgde coupons Perf. Referentiekorf Scenario 2 30% 20% 10% 0% 8% 8% 8% 3,4% 2,5% 5,9% 8,0% 7,3% 8,7% 14,5% -10% -20% -30% -40% Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Gewaarborgde coupons Variabele coupons Perf. Referentiekorf Scenario 3 20% 10% 0% 8% 8% 8% 5,4% 5,0% 2,0% 4% 5% 6,6% 8% -10% -20% -30% -40% Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Gewaarborgde coupons Variabele coupons Perf. Referentiekorf 5

8 Het selectieproces van de aandelen Het selectieproces van de korf van 25 aandelen binnen Coupon Accelerator bestaat in essentie uit twee fases. De eerste fase omvat de screening van het beursuniversum. Enkel de grote beurskapitalisaties (meer dan 5 miljard EUR) komen in aanmerking in drie geografische zones (Europa, de Verenigde Staten en Japan). In totaal gaat het om meer dan 400 aandelen, die de basis vormen voor de selectie. De tweede fase is de kwalitatieve beoordeling van de aandelen. Aan de hand van kwaliteitscriteria wordt de initiële selectie aangepast : de Bloomberg consensus (percentage aanbevelingen «kopen» of «houden» tijdens de laatste 12 maanden), een eventuele tussenkomst van een erkende stock-picking expert (type vermogensbeheerder) en tot slot de kredietrating (S&P, Moody s, Fitch IBCA). Hieruit volgt de finale aandelenkorf van Coupon Accelerator. Hij bestaat aldus uit 25 topaandelen binnen hun respectieve sectoren. Het geheel beantwoordt aan een dubbel streefdoel van sectorale en geografische diversificatie. Aandeel Land Sector Bloomberg Consensus Aegon NV Nederland Verzekeringen 83,72% Arcelor Luxemburg Ijzer en Staal 95,83% Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Automobiel 95,45% Electrolux Zweden Huishoudapparatuur 76,47% Enel SpA Italië Elektriciteit 75,00% France Telecom SA Frankrijk Telecom 95,24% Lafarge SA Frankrijk Bouwmaterialen 96,30% McGraw-Hill Cos Inc Verenigde Staten Media 100,00% Merck & Co Inc Verenigde Staten Farma 84,00% Nintendo Co Ltd Japan Vrije tijd 93,33% Nippon Telegraph & Telephone Corp Japan Telecom 84,21% NTT DoCoMo Inc Japan Telecom 95,00% Pfizer Inc Verenigde Staten Farma 100,00% Royal & Sun Alliance Insurance Group Groot-Brittannië Verzekeringen 70,59% Royal KPN NV Nederland Telecom 75,68% Sanofi-Aventis Frankrijk Farma 86,36% SBC Communications Inc Verenigde Staten Telecom 84,38% Seven-Eleven Japan Co Ltd Japan Distributie 100,00% Société Générale Frankrijk Banken 96,15% Stora Enso Oyj Finland Hout & Papier 64,29% Suez SA Frankrijk Water 83,87% Takeda Pharmaceutical Co Ltd Japan Farma 100,00% Telecom Italia SpA Italië Telecom 71,43% UPM-Kymmene Oyj Finland Hout & Papier 68,75% Valeo SA Frankrijk Automobiel 61,11% 6

9 Vaart in de interest op uw beleggingen Diversificatie beperkt het risico Water 4% Vrije tijd 4% Verzekeringen 8% Telecom 24% Automobiel 8% Banken 4% Bouwmaterialen 4% Distributie 4% Elektriciteit 4% Farma 16% Media 4% Ijzer en Staal 4% Hout & Papier 8% Huishoudapparatuur 4% Duitsland 4% Verenigde Staten 16% Zweden 4% Finland 8% Nederland 8% Luxemburg 4% Frankrijk 24% Japan 20% Groot-Brittannië 4% Italië 8% De gegevens over de onderliggende aandelen en bedrijven zijn afkomstig van publieke documenten en worden louter ter informatie gegeven. Enkel de informatie die door de uitgever van de onderliggende aandelen wordt meegedeeld, kan als officieel en volledig worden beschouwd. 7

10 Beschrijving van de aandelen Aegon NV stelt in Europa en in Noord-Amerika levensverzekerings- en ziekteverzekeringsproducten voor, evenals daarmee verbonden pensioenproducten, spaar- en beleggingsverzekeringen. Het bedrijf biedt eveneens woon- en schadeverzekeringen aan in Nederland, Spanje en Hongarije en verder financiële diensten, waaronder bankverrichtingen, financiering van uitrustingsgoederen door leasing en hypothecaire leningen. Arcelor vervaardigt staal, in het bijzonder roestvrij staal. Het bedrijf verkoopt haar producten aan autobouwers, fabrikanten van bouwmaterialen en huishoudtoestellen. Arcelor is actief in Europa en in de Verenigde Staten. Bayerische Motoren Werke (BMW) AG vervaardigt en verkoopt luxeauto s en motoren over de hele wereld. Het bedrijf vervaardigt alle automobieltypes van open sportwagens tot luxeberlines en touringmotorfietsen met krachtige motoren. Electrolux AB is de grootste wereldproducent van elektrische huishoudtoestellen. De firma vervaardigt wasmachines, koelkasten en diepvriezers onder de namen Frigidaire, Electrolux, Zanussi en AEG. Electrolux is ook de grootste fabrikant ter wereld van stofzuigers, waaronder Eureka (VS) en Electrolux (buiten Noord-Amerika), na de overname van de gebruiksrechten van de naam Electrolux in Noord-Amerika vanaf Electrolux vervaardigt eveneens machines voor de voedingsmiddelensector, wasserij-uitrusting en tuiniergereedschap. Via Investor AB controleert de Zweedse familie Wallenberg meer dan 20% van de stemrechten van Electrolux. Enel SpA is de grootste producent en verdeler van elektriciteit in Italië. De secundaire activiteiten gaan van verlichtingssystemen tot vaste en mobiele telefoniediensten. In dit domein steunt de groep op Wind, een joint venture die tot stand werd gebracht samen met de Franse operator France Télécom, die deelneemt aan de UMTS-licentiewedloop in Italië. Overigens biedt de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in Europa reële ontwikkelingsperspectieven voor de groep. France Télécom SA is gespecialiseerd in telecomdiensten aan particuliere en professionele klanten evenals aan grote bedrijven. Het bedrijf levert vaste openbare telefonie, transmissie van gespecialiseerde lijnen en data, mobiele telecommunicatie, kabeltelevisie, internet, draadloze toepassingen, radiodiensten, en verkoop en verhuur van telecommunicatie-uitrusting. Lafarge SA is wereldleider in bouwmaterialen en bekleedt daarmee vooraanstaande posities in elk van zijn 4 activiteitentakken: cement, granulaten en beton, dakbedekking en gips. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 75 landen. Sedert de overname van Blue Circle wordt een derde van de activiteit van de groep in de Verenigde Staten gerealiseerd. Lafarge probeert zich in de groeimarkten te ontwikkelen door middel van overnames. McGraw-Hill Companies, Inc is een wereldleverancier van informatiediensten. Het bedrijf is actief in verscheidene sectoren : financiële diensten en handel, onderwijs, bouw, gezondheid, ruimtevaart en defensie. McGraw-Hill maakt gebruik van een brede waaier van media, waaronder boeken, tijdschriften, nieuwsbrieven, software, on-linediensten, cd-roms, fax en televisie. Merck & Co Inc is een Amerikaans farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk, hoge cholesterol en hart- en vaatproblemen. Dankzij haar aanwezigheid in domeinen, die in de Verenigde Staten zeer veelbelovend zijn, kan Merck & Co concurreren met de grootste farmaceutische groepen ter wereld zoals Pfizer of Aventis. Nintendo Co, Ltd vervaardigt en verkoopt videospelconsoles zoals de Nintendo Game Cube en de Gameboy. Het bedrijf maakt ook de software verbonden aan die spelconsoles, die met televisietoestellen compatibel zijn. Nintendo diversifieert haar activiteiten door research naar de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de spelconsoles, zoals boxen en Digital Video Discs (DVDs). Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) levert een grote keuze aan telecomdiensten, waaronder telefonie, telegrafie, gespecialiseerde lijnen, datacommunicatie, verkoop van terminaluitrusting, en daaraan verbonden diensten. Het bedrijf levert in Japan lokale en lange-afstandstelefoniediensten. NTT DoCoMo, Inc levert verschillende soorten van telecomdiensten en apparatuur, waaronder mobilofoons, autotelefoons, personal handyphone systems (PHS), semafoons, satellieten voor mobiele communicatie, en de PBX-diensten (Private Branch Exchange). 8

11 Vaart in de interest op uw beleggingen Pfizer Inc is een op onderzoek gericht farmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen voor mens en dier ontdekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt. De producten van het bedrijf omvatten geneesmiddelen op voorschrift, voorschriftvrije zelfmedicatie en gezondheidsproducten tegen besmettelijke ziekten, met name anti-infectieuze geneesmiddelen en vaccins. Royal & Sun Insurance Group ontstond in juli 1996 als holding van de Britse verzekeringsmaatschappijen Sun Alliance en Royal Insurance. De maatschappij vormt de grootste verzekeraar van het Verenigd Koninkrijk. Royal & Sun Alliance is eveneens zeer actief in Noord-Amerika en Australië. De maatschappij domineert de multinationale risicomarkt door zijn uitgebreid netwerk dat verspreid is over meer dan 55 landen. Zij is eveneens aanwezig in het activabeheer en beheert verschillende beleggingsfondsen. Royal KPN NV stelt telecomdiensten in heel Nederland ter beschikking. Het bedrijf levert lokale, lange-afstands-, internationale en mobiele telecomdiensten, voic diensten, oproepdoorschakeling, ISDN-internetlijnen, fax, en communicatiediensten voor bedrijven en particulieren. KPN levert mobiele telecommunicatie dankzij E-Plus in Duitsland en BASE in België. Sanofi-Aventis produceert geneesmiddelen. Het bedrijf ontwikkelt behandelingen voor het centraal zenuwstelsel, het hart- en vaatstelsel, interne geneeskunde en oncologie. Sanofi-Aventis produceert o.m. Aprovel voor de behandeling van verhoogde bloeddruk, Corotrope tegen congestieve hartverlamming, Stilnox voor slaapstoornissen, Depakine voor epilepsie en Xatral voor goedaardige prostaathypertrofie. SBC Communications Inc levert communicatiediensten in de Verenigde Staten. Het bedrijf is gespecialiseerd in lokale en lange-afstandstelefoniediensten, semafoon, toegang tot en transmissie van internetberichten, kabel- en satelliettelevisie, veiligheidsdiensten, en telecommunicatie-uitrusting. Seven-Eleven Japan Co, Ltd beheert een keten van kleine supermarkten. Het bedrijf verkoopt gevarieerde producten zoals tijdschriften, voeding en amusementssoftware. Het bedrijf behoort tot de groep Ito-Yokado. Société Générale is een bank die depositogelden aantrekt en de diensten aanbiedt zowel van private bank, als van zakenbank, retail bank en beleggingsbank. Zij is actief in consumentenkredieten, financiering voor autoleasing, leasing voor IT-uitrustingen, levensverzekeringen, Zij biedt eveneens projectfinancieringen aan, handelt op de wisselmarkten en treedt op als makelaar voor financiële en multi asset termijnproducten. Stora Enso Oyj is een bedrijf gespecialiseerd in hout. Het vervaardigt dun papier, verpakkingskarton en diverse houtproducten. Stora Enso is actief in meer dan 40 landen over de hele wereld. Het verkoopt producten aan uitgeverijen, drukkerijen, handelaars, de verpakkingsindustrie en de schrijnwerk- en bouwindustrie over de hele wereld. Suez SA behandelt water, bouwt waterbehandelingsinstallaties, verkoopt chemische producten voor waterbehandeling, verdeelt elektriciteit en gas, doet aan inzameling, behandeling en recycling van afval, en biedt diensten aan voor kabeltelevisie en internettoegang. Het bedrijf is actief over de hele wereld. Takeda Pharmaceutical Co, Ltd is de grootste farmaceutische groep in Japan. Haar activiteiten zijn zowel gericht op onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen, als op afgeleide chemische producten zoals vitaminen, voedseladditieven of ook nog insecticiden. Takeda brengt haar producten op de markt in meer dan 100 landen over de hele wereld en bezit TAP Pharmaceutical in partnership met Abbott Labs. Telecom Italia SpA. biedt via haar dochterondernemingen diensten van vaste en mobiele telefonie en datatransmissie in Italië en het buitenland. Het bedrijf levert lokale en lange-afstandstelefonie, satellietcommunicatie, internettoegang en diensten voor teleconferencingsystemen. UPM-Kymmene Oyj verwerkt houtproducten. Het bedrijf concentreert zich op tijdschriften- en krantenpapier en dunne en gespecialiseerde papiersoorten. UPM-Kymmene maakt eveneens zelfklevende etiketten, industriële verpakkingen en verpakkingspapier. Eén van de afdelingen van het bedrijf, die de naam Wood Products draagt, vervaardigt houtproducten, multiplex en andere bouwmaterialen. UPM-Kymmene is in vele landen actief. Valeo SA vervaardigt autocomponenten. Het bedrijf maakt koppelingen, motorkoelingen, onderdelen, verlichting, elektrische systemen, ruitenwissers, motoren en startmotoren, veiligheidssystemen, elektronica, en verbindingssystemen voor autofabrikanten en de markt van de toebehoren. De meeste van die producten worden verkocht in hun land van oorsprong, de rest in Europa en in de Verenigde Staten. 9

12 Historische simulaties die voldoen aan uw verwachtingen De statistieken in dit document zijn het resultaat van ramingen die op een bepaald moment werden gemaakt op basis van de op dat moment geldende parameters en marktvoorwaarden. Zij vormen geenszins een voorspelling van toekomstige resultaten. Bijgevolg hebben de cijfers en koersen die in dit document worden vermeld enkel een indicatieve waarde en vormen ze geenszins een definitief aanbod. De koershistorieken van de aandelen werden op dagbasis verwerkt voor de periode van 21 november 1987 tot en met 14 juli Elke dag van de onderzochte periode tussen 21 november 1987 en 14 juli 1995 werd achtereenvolgens als startdatum beschouwd voor een periode van 10 jaar. Voor elk van deze periodes hebben we de terugbetalingswaarde berekend voor een structuur die overeenkomt met Coupon Accelerator en berekenen we het actuarieel jaarlijks rendement. Voor het ontbrekende gedeelte van hun historiek tussen 8 juli 1987 en hun beursnotering, werden NTT DoCoMo Inc, Arcelor, Enel SpA, Sanofi-Synthelabo SA, France Telecom, Royal KPN NV, Stora Enso Oyj et UPM-Kymmene Oyj vervangen door AT&T Corp, ThyssenKrupp AG, Electrabel, Novartis AG, Alltel Corp, Sprint Corp-FON Group, Abitibi-Consolidated Plc en International Paper Co. In totaal werden er tests uitgevoerd. Evolutie van het Actuarieel Jaarlijks Rendement 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Juli 97 Juli 99 Juli 01 Juli 03 Juli 05 Spreiding van het Actuarieel Jaarlijks Rendement (AJR) AJR 6,5% 72,48% Synthese van de resultaten 6% AJR 6,5% 5% AJR 6,0% 0% AJR 5,0% 0% 15,10% 12,42% Minimum 5,24% Gemiddelde 6,64% AJR 0% 0% Maximum 7,40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 10

13 Vaart in de interest op uw beleggingen Median NV is opgericht in januari 2002 en is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de marketing van levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23 in België). Median bundelt de knowhow en ervaring van haar oprichters om aan financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen in België en in het buitenland een volledige dienstverlening aan te bieden inzake marktonderzoek, marketing, productontwikkeling en managementadvies Binnen dit kader fungeert Median als middle office, als aanspreekpunt voor de onafhankelijke financiële adviseurs en verzekeringsmakelaars in hun relaties met veelal internationale financiële instellingen. Median streeft ernaar een evenwichtig en kwalitatief hoogstaand productengamma aan te bieden. Median maakt zich sterk de onafhankelijkheid van de verzekeringsmakelaar en de financiële tussenpersoon volledig te respecteren. De vennootschap zal in eerste instantie bemiddelen in het tot stand komen van de commerciële relatie tussen de makelaar en de financiële instelling, en de permanente ondersteuning verzorgen. Median richt zich niet tot de privé clientèle, die strikt voorbehouden blijft aan de erkende tussenpersoon. Median treedt steeds op in samenspraak en partnership met de financiële instelling. Dergelijke samenwerking heeft tot doel een efficiënte marketingcoördinatie, de lancering van innoverende concepten, productdifferentiatie,overzichtelijke documentatie, deskundige financiële en fiscale informatie, vlotte communicatie. Vooraleer een partnership aan te gaan, verzekert Median zich ervan dat de financiële instelling over een adequate, meertalige administratie beschikt en over een team van medewerkers dat openstaat voor de noden van de Belgische makelaars en hun clientèle. Flexibiliteit, beschikbaarheid en discretie zijn daarbij van groot belang. Median is geregistreerd bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) onder het nummer Inora Life Limited is een filiaal van Société Générale dat werd gecreëerd in Ierland in het jaar 2000, met hoofdkantoor in Dublin. Inora Life ontving autorisatienummer van de Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA), toezichthouder op de verzekeringsinstellingen in Ierland. Hierdoor kan de maatschappij permanent haar diensten en producten aanbieden in de Europese Unie, en dus in België, voor de Tak 23 contracten. Inora Life beweegt zich in een nichemarkt: gestructureerde producten gekoppeld aan een levensverzekering. Inora Life werkt op de Belgische markt samen met gespecialiseerde tussenpersonen die streven naar innovatieve oplossingen en efficiënte alternatieven voor bestaande beleggingsproducten. In dergelijke samenwerking biedt Inora Life haar knowhow op het gebied van levensverzekeringsproducten. De tussenpersoon stelt zijn kennis van de markt ter beschikking om tot een adequaat en gericht aanbod te komen. Inora Life beschikt over een grote flexibiliteit die haar toelaat naar maat gemaakte polissen aan te bieden om aldus in te spelen op de specifieke behoeften van iedere cliënt. Onze producten omvatten Tak 23 polissen met bescherming van kapitaal en/of rendement, met verschillende activa, geïndexeerd op aandelen, indexen, beleggingsfondsen of aandelenkorven. Op de eindvervaldag ontvangt de cliënt minimaal de return van het intern fonds berekend op basis van de onderliggende referentiewaarde. Inora Life biedt soepele en doelgerichte oplossingen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie van levensverzekeringsproducten door financiële innovatie te combineren met spitstechnologie, toegepast in efficiënt vermogensbeheer. Deze brochure beschrijft uitsluitend de financiële kenmerken van Coupon Accelerator. Voor meer informatie over de kenmerken van het Inora Invest Accelerator verzekeringsfonds verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en het reglement van het verzekeringsfonds. De regels waaronder het verzekeringsfonds valt en de daaraan verbonden kosten worden beschreven in de algemene voorwaarden van het Inora Invest product en in het reglement van het Inora Invest Accelerator verzekeringsfonds. Société Générale, Inora Life en Median kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de financiële of andere gevolgen van welke aard ook die voortvloeien uit de investering van de premiebetalingen in het kader van het verzekeringsfonds Inora Invest Accelerator. De beleggers dienen hun eigen risicoanalyse te maken en moeten, zo nodig, bij voorbaat advies inwinnen bij hun eigen juridische, financiële en fiscale raadgevers, accountants of elke andere professionele bemiddelaar. 11

14 Voorwaarden Euro Medium Term Note Coupon Accelerator Naam Coupon Accelerator Type EMTN (Euro Medium Term Note) Emittent SGA Société Générale Acceptance NV Garantie Société Générale (Moody Aa2, Standard & Poor s AA-) Valuta EUR (met wisselgarantie) Nominale Emissie EUR Coupure EUR Emissieprijs per Coupure 99,38% x coupure Emissiedatum Maandag 26/09/2005 Initiële Inschrijvingsperiode Van woensdag 21 september 2005 tot woensdag 11 januari Tijdens de initiële inschrijvingsperiode start de prijs van de EMTN op 21/09/2005 aan 99,38% en stijgt hij met een percentage dat dicht bij de geldmarktrente ligt tot hij op 18/01/ % bedraagt. Initiële Valorisatiedatum 23/01/2006 Eindvervaldag 26/01/2016 Onderliggende waarde De korf is samengesteld uit de volgende 25 aandelen : Aegon NV Royal & Sun Alliance Insurance Group Arcelor Royal KPN NV Bayerische Motoren Werke AG Sanofi-Aventis Electrolux SBC Communications Inc Enel SpA Seven-Eleven Japan Co Ltd France Telecom SA Société Générale Lafarge SA Stora Enso Oyj McGraw-Hill Cos Inc Suez SA Merck & Co Inc Takeda Pharmaceutical Co Ltd Nintendo Co Ltd Telecom Italia SpA Nippon Telegraph & Telephone Corp UPM-Kymmene Oyj NTT DoCoMo Inc Valeo SA Pfizer Inc Coupon Op de eindvervaldag ontvangt de houder de volgende coupons per coupure: Voor n= 1 & n= 2 & n=3: Coupon (n) = 8% x Coupure Voor n gaande van 4 tot 10: Coupon (n) = Max (0 ; 10% + 20% x Perf Referentiekorf(n)) x Coupure Referentiekorf n Op het einde van het jaar(n), op elke vaststellingsdatum(n) is de Referentiekorf samengesteld uit de 10 aandelen (van een totaal van 25 uit de Korf) die de laagste prestatie tegenover de lanceringsdatum hebben neergezet. Performance Referentiekorf n waarbij s N 0 en s N de slotkoersen zijn van de 10 aandelen uit de n Referentiekorf(n) respectievelijk op de initiële Vaststellingsdatum en op de jaarlijkse Vaststellingsdatum(n). N= 1 tot 10 en komt overeen met een investeringsperiode van 10 jaar 12

15 Vaart in de interest op uw beleggingen Mechanisme vaste coupon Indien de performance van de Referentiekorf(n) positief is of gelijk aan 0, met n gaande van 4 tot en met 10. Voor elke n met n 4 Referentiekorf (n) 0 is de variabele coupon voor de laatste keer van toepassing. Hij wordt vervangen door een vaste coupon van 10% per jaar voor de volgende jaren. In dit geval krijgt de belegger op de vervaldag voor de overblijvende jaren het volgende: Coupure x 10% Zoniet heeft de belegger recht op de variabele coupons. Terugbetaling op Op de eindvervaldag, ontvangt de houder de som van alle verworven de eindvervaldag coupons per coupure plus : Coupure*100% indien het vaste coupon mechanisme werd geactiveerd (tussen jaar 4 en jaar 10) Zoniet: Coupure x 100% x Waarde Referentiekorf(n) Jaarlijkse vaststellingsdatum(n) Verjaardag van de initiële vaststellingsdatum of de daaropvolgende handelsdag waarbij n gaat van 4 tot 10. Berekeningsagent Société Générale Betaling/Levering Clearstream/Euroclear De aandacht van de houders wordt op de volgende punten gevestigd: 1. Société Générale treedt niet op als adviseur. Société Générale kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële of enige andere gevolgen die voortvloeien uit de inschrijving op of de aankoop van dit product. 2. De beleggers dienen zelf hun eigen risico-analyse te maken en indien nodig vooraf hun eigen juridische, fiscale, boekhoudkundige of andere professionele adviseurs te raadplegen. 13

16 Réf : (A) RÉALISATION SISE/PLT/IMP/PAO /05

6%*. Voor wakkere beleggers!

6%*. Voor wakkere beleggers! Delta Lloyd Safe Coupon IV 6%*. Voor wakkere beleggers! Mijn persoonlijke bankier * Een brutocoupon van 6% is gewaarborgd in het 1 ste jaar. Aanbod geldig tot 6 juli 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN?

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN? DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect LISTED

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS-rente opnieuw een trapje hoger

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS-rente opnieuw een trapje hoger ECONOMIE & BEURS invest FINANCIËLE ACTUALITEIT news Eindredactie : 11 juli 2005 VOOR DE BELEGGER Nr. 127 BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER eind 2004 7 juli 2005 Dow Jones Ind. 10.783,0 10.371,8

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie