INORA INVEST ACCELERATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INORA INVEST ACCELERATOR"

Transcriptie

1 INORA INVEST ACCELERATOR VAART IN DE INTEREST OP UW BELEGGINGEN

2 2

3 Vaart in de interest op uw beleggingen Inora Invest Accelerator is een verzekeringsfonds dat exclusief gekoppeld is aan een verzekeringscontract uitgegeven door Inora Life Ltd. Het wordt belegd in een EMTN (Euro Medium Term Note) 10 jaar, Coupon Accelerator genoemd, die uitgegeven is door SGA Société Générale Acceptance N.V. en gewaarborgd is door Société Générale. De aandelenmarkten bieden reële kansen In de huidige beurscontext zijn de financiële analisten het er gaandeweg over eens dat er een herstel bezig is. Weinig analyses preciseren evenwel de omvang en de duur van dit herstel. Gelijktijdig staan de rentevoeten momenteel op uiterst lage niveaus. In het eerste semester van 2005 hebben vooral de Europese aandelenmarkten meer dan behoorlijk gepresteerd, ondanks de steeds hogere olieprijzen. Tegelijk heeft de US Dollar zich onverwacht hersteld tegenover de euro. Dit heeft minder te maken met de negatieve referenda over de Europese grondwet, dan wel met de relatie tussen de Amerikaanse twin deficits (tekorten op handelsbalans en begroting) en de handelsoverschotten gerealiseerd door de Aziatische landen, China op kop. Anders gesteld, de Amerikaanse consumptiedrift en de bereidheid van de Aziatische centrale banken om deze te subsidiëren, houden elkaar in evenwicht. Door dit status-quo blijft de wereldeconomie groeien. De vraag naar Amerikaans overheidspapier op lange termijn is bovendien zo groot, dat het optrekken van de korte rente niet veel baat. Daarom bevinden de Amerikaanse lange rentetarieven zich nog steeds op een historisch laag peil. De impact van de recente revaluatie van de Chinese yuan blijft beperkt, bij herhaalde ingrepen kan dat natuurlijk veranderen. Ook de Europese langetermijnrente is sinds begin 2005 scherp gedaald, al lijkt de bodem nu in zicht. Beleggers vinden onvoldoende rendement in nieuwe vastrentende beleggingen. De belangstelling voor de aandelenmarkten neemt duidelijk toe, wat uiteraard een stimulans is voor de koersen. Een eventuele rentestijging kan in dat opzicht maar weinig schade aanrichten, gezien de lage niveaus waarop we ons actueel bevinden. Bovendien is de winstgevendheid van de bedrijven algemeen verbeterd en is de kredietwaardigheid toegenomen. Interessante kansen dienen zich aan voor de alerte belegger. Het valt ook op dat de terreuraanslagen van 7 en 21 juli 2005 in Londen geen negatieve impact hadden op de beurzen, wat met de aanslagen in New York (2001) en Madrid (2004) wel het geval was. Er is sprake van een gewenningseffect. De Europese aandelenmarkten hernamen snel hun opwaartse tendens. De angst voor aandelenbeleggingen ebt geleidelijk weg. Beurscorrecties in het verleden betekenden vaak uitstekende koopgelegenheden. Dat besef groeit bij de beleggers. De stemming evolueert opnieuw positief. Bij de keuze van de diverse bedrijfssectoren, lijkt vooral de telecomsector aantrekkelijk. Hoge vrije kasstromen laten toe schulden af te bouwen, hogere dividenden uit te keren en eigen aandelen in te kopen, dat alles in een weinig conjunctuurgevoelig kader. Als defensieve belegging, verdient ook de farmasector aandacht. De vergrijzing biedt hier groeipotentieel. In deze uitdagende beursomgeving zijn de beleggers op zoek naar methodes waarmee ze hun beleggingen kunnen veiligstellen en hun rendementen optimaliseren. Coupon Accelerator reikt hier een oplossing aan. Met deze belegging kunt u een efficiënt evenwicht tussen rendement en risico tot stand brengen. 1

4 Inleiding Coupon Accelerator is een belegging met een looptijd van 10 jaar, die een hoog rendement nastreeft. Deze belegging anticipeert op een duurzaam herstel van de internationale beurzen en mikt tijdens de 10 volgende jaren op een homogene performance op korte en middellange termijn van een korf van 25 internationale topaandelen. Coupon Accelerator zorgt tijdens de eerste drie jaar voor drie gewaarborgde coupons van 8%. Vervolgens streeft Coupon Accelerator ernaar om tot aan de vervaldag hoge coupons te kunnen opleveren. Het niveau van deze jaarlijkse coupons en de terugbetaling op de vervaldag hangen af van de jaarlijks vastgestelde performance van de Referentiekorf. Zodra tussen het vierde jaar (ingebrepen) en de eindvervaldag de Referentiekorf een positieve of nulprestatie behaalt op één van de vaststellingsdata, verandert het profiel van uw belegging voor de volgende jaren: Coupon Accelerator wordt dan automatisch omgezet in een vastrentende obligatiebelegging van 10% per jaar. Aanvankelijk is Coupon Accelerator een belegging zonder kapitaalgarantie. Onder bepaalde voorwaarden kan ze zich omvormen tot een belegging mét volledige kapitaalwaarborg op de eindvervaldag (zie verder). De uitkering van de coupons, verworven tijdens de beleggingsperiode van 10 jaar, gebeurt uitsluitend op de vervaldag van de EMTN. De krachtlijnen van Coupon Accelerator Beleggingshorizon: 10 jaar Innoverend beleggingsmechanisme Drie coupons van 8% per jaar gewaarborgd de eerste drie jaar Uitzicht op hoge variabele coupons de volgende jaren Aantrekkelijk perspectief tot omzetting in een vastrentende obligatie met een coupon van 10% per jaar Volledige kapitaalgarantie op eindvervaldag mogelijk Zorgvuldig gediversifieerde internationale aandelenkorf Ingebouwde risicobeperking Transparantie en eenvoud Dagelijkse liquiditeit Deze brochure is geen aanbod om in te schrijven op het Inora Invest verzekeringscontract, noch een aanbod, een aanbeveling, een uitnodiging of een initiatief dat bedoeld is om op het onderliggende financiële instrument in te schrijven of het te kopen. De inschrijvingsvoorwaarden voor het Inora Invest verzekeringscontract en de werking van het verzekeringsfonds worden gedetailleerd besproken in de algemene voorwaarden van het Inora Invest contract. 2

5 Vaart in de interest op uw beleggingen Drie maal 8% per jaar voor de eerste drie jaar U hebt de zekerheid om een coupon van 8% per jaar te verwerven gedurende de eerste drie beleggingsjaren van Coupon Accelerator, ongeacht de performance van de 25 aandelen uit de Korf. Wat er ook gebeurt, u bent zeker dat uw belegging u minstens drie aanzienlijke en gewaarborgde coupons van 8% zal uitkeren op de eindvervaldag. en hoge coupons voor de volgende jaren. Vanaf jaar 4 streeft Coupon Accelerator ernaar hoge jaarlijkse coupons te genereren. De berekening van de variabele coupons gebeurt als volgt : De variabele coupon voor het jaar n: 10% + (20% van de performance van de Referentiekorf (n)) De Referentiekorf is, op elke jaarlijkse vaststellingsdatum, samengesteld uit de 10 aandelen (van een totaal van 25 in de Korf) die de laagste prestatie tegenover de lanceringsdatum hebben neergezet. De inhoud van de Referentiekorf kan elk jaar veranderen. Voor de toekenning van een variabele coupon mag de Referentiekorf met niet meer dan 50% tegenover de startpositie gedaald zijn. Indien bij berekening van de variabele coupon deze negatief zou zijn, dan wordt de coupon voor dat jaar gelijkgesteld aan nul. Een negatieve coupon is dus niet mogelijk. Omzetting in een vastrentende obligatie van 10% per jaar Indien op de vaststellingsdatum van jaar 4, zoniet één van de volgende jaren, de vastgestelde performance van de Referentiekorf positief of nul is vergeleken met de aanvangswaarde, verandert Coupon Accelerator automatisch in een vastrentende belegging voor de volgende jaren. Het risico verbonden aan de evolutie van de aandelenkorf verdwijnt en u verwerft een pure obligatie. Zolang vanaf jaar 4 voormeld mechanisme niet in werking treedt omwille van een negatieve performance van de Referentiekorf, ontvangt u een variabele coupon volgens de formule hoger weergegeven. Deze berekening is ook van toepassing bij de aanvang van het mechanisme en geeft u aldus in dat jaar nog een extra 20% van de performance van de Referentiekorf. Eens het mechanisme van start gaat, biedt Coupon Accelerator voor de volgende jaren tot aan de vervaldag vaste jaarlijkse coupons van 10% en een waarborg van 100% van het oorspronkelijke investeringskapitaal. Zolang de performance van de Referentiekorf negatief blijft, behoudt Coupon Accelerator steeds de mogelijkheid variabele jaarlijkse coupons voort te brengen. 3

6 Drie terugbetalingsscenario s op de vervaldag Scenario 1 Coupon Accelerator is tijdens de looptijd van uw belegging en vóór de vervaldag omgezet in een obligatie (wat inhoudt dat voor de Referentiekorf voor het jaar 4, 5, 6, 7, 8 of 9 een positieve of nulperformance werd vastgesteld): u ontvangt het bedrag van de 10 verworven coupons (waarvan de laatste 10% is) samen met 100% van uw belegde beginkapitaal op de vervaldag. Kapitaalwaarborg in dit geval. Jaar Perf. Referentiekorf Coupon Actuarieel -2% -12% -8% -5% 6% 8% 3% -2% -9% -10% Jaarlijks Rendement 8% 8% 8% 9,0% 11,2% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 6,86% Scenario 2 De performance van de Referentiekorf is positief of nul op de vervaldag: u ontvangt de som van de verworven coupons (waarvan de laatste variabel is) samen met 100% van uw belegde beginkapitaal. Kapitaalwaarborg in dit geval. Jaar Perf. Referentiekorf Coupon Actuarieel -19% -12% -27% -33% -37% -21% -10% -13% -6% 23% Jaarlijks Rendement 8,0% 8,0% 8,0% 3,4% 2,5% 5,9% 8,0% 7,3% 8,7% 14,5% 5,72% Scenario 3 De vastgestelde performance van de Referentiekorf is nog altijd negatief op de vervaldatum: u ontvangt de som van de verworven coupons (waarvan de laatste variabel is) verhoogd met 100% van de waarde van de Referentiekorf (als men als beginwaarde 100 neemt). Geen kapitaalwaarborg in dit geval. Jaar Perf. Referentiekorf Coupon Actuarieel -5% -9% -28% -23% -25% -40% -30% -25% -17% -10% Jaarlijks Rendement 8,0% 8,0% 8,0% 5,4% 5,0% 2,0% 4,0% 5,0% 6,6% 8,0% 4,14% 4

7 Vaart in de interest op uw beleggingen Transparante voorbeelden van het innoverend mechanisme Scenario 1 15% 10% 8% 8% 8% 9% 11,2 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5% 0% -5% -10% -15% Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Gewaarborgde coupons Variabele coupons Gewaarborgde coupons Perf. Referentiekorf Scenario 2 30% 20% 10% 0% 8% 8% 8% 3,4% 2,5% 5,9% 8,0% 7,3% 8,7% 14,5% -10% -20% -30% -40% Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Gewaarborgde coupons Variabele coupons Perf. Referentiekorf Scenario 3 20% 10% 0% 8% 8% 8% 5,4% 5,0% 2,0% 4% 5% 6,6% 8% -10% -20% -30% -40% Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Gewaarborgde coupons Variabele coupons Perf. Referentiekorf 5

8 Het selectieproces van de aandelen Het selectieproces van de korf van 25 aandelen binnen Coupon Accelerator bestaat in essentie uit twee fases. De eerste fase omvat de screening van het beursuniversum. Enkel de grote beurskapitalisaties (meer dan 5 miljard EUR) komen in aanmerking in drie geografische zones (Europa, de Verenigde Staten en Japan). In totaal gaat het om meer dan 400 aandelen, die de basis vormen voor de selectie. De tweede fase is de kwalitatieve beoordeling van de aandelen. Aan de hand van kwaliteitscriteria wordt de initiële selectie aangepast : de Bloomberg consensus (percentage aanbevelingen «kopen» of «houden» tijdens de laatste 12 maanden), een eventuele tussenkomst van een erkende stock-picking expert (type vermogensbeheerder) en tot slot de kredietrating (S&P, Moody s, Fitch IBCA). Hieruit volgt de finale aandelenkorf van Coupon Accelerator. Hij bestaat aldus uit 25 topaandelen binnen hun respectieve sectoren. Het geheel beantwoordt aan een dubbel streefdoel van sectorale en geografische diversificatie. Aandeel Land Sector Bloomberg Consensus Aegon NV Nederland Verzekeringen 83,72% Arcelor Luxemburg Ijzer en Staal 95,83% Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Automobiel 95,45% Electrolux Zweden Huishoudapparatuur 76,47% Enel SpA Italië Elektriciteit 75,00% France Telecom SA Frankrijk Telecom 95,24% Lafarge SA Frankrijk Bouwmaterialen 96,30% McGraw-Hill Cos Inc Verenigde Staten Media 100,00% Merck & Co Inc Verenigde Staten Farma 84,00% Nintendo Co Ltd Japan Vrije tijd 93,33% Nippon Telegraph & Telephone Corp Japan Telecom 84,21% NTT DoCoMo Inc Japan Telecom 95,00% Pfizer Inc Verenigde Staten Farma 100,00% Royal & Sun Alliance Insurance Group Groot-Brittannië Verzekeringen 70,59% Royal KPN NV Nederland Telecom 75,68% Sanofi-Aventis Frankrijk Farma 86,36% SBC Communications Inc Verenigde Staten Telecom 84,38% Seven-Eleven Japan Co Ltd Japan Distributie 100,00% Société Générale Frankrijk Banken 96,15% Stora Enso Oyj Finland Hout & Papier 64,29% Suez SA Frankrijk Water 83,87% Takeda Pharmaceutical Co Ltd Japan Farma 100,00% Telecom Italia SpA Italië Telecom 71,43% UPM-Kymmene Oyj Finland Hout & Papier 68,75% Valeo SA Frankrijk Automobiel 61,11% 6

9 Vaart in de interest op uw beleggingen Diversificatie beperkt het risico Water 4% Vrije tijd 4% Verzekeringen 8% Telecom 24% Automobiel 8% Banken 4% Bouwmaterialen 4% Distributie 4% Elektriciteit 4% Farma 16% Media 4% Ijzer en Staal 4% Hout & Papier 8% Huishoudapparatuur 4% Duitsland 4% Verenigde Staten 16% Zweden 4% Finland 8% Nederland 8% Luxemburg 4% Frankrijk 24% Japan 20% Groot-Brittannië 4% Italië 8% De gegevens over de onderliggende aandelen en bedrijven zijn afkomstig van publieke documenten en worden louter ter informatie gegeven. Enkel de informatie die door de uitgever van de onderliggende aandelen wordt meegedeeld, kan als officieel en volledig worden beschouwd. 7

10 Beschrijving van de aandelen Aegon NV stelt in Europa en in Noord-Amerika levensverzekerings- en ziekteverzekeringsproducten voor, evenals daarmee verbonden pensioenproducten, spaar- en beleggingsverzekeringen. Het bedrijf biedt eveneens woon- en schadeverzekeringen aan in Nederland, Spanje en Hongarije en verder financiële diensten, waaronder bankverrichtingen, financiering van uitrustingsgoederen door leasing en hypothecaire leningen. Arcelor vervaardigt staal, in het bijzonder roestvrij staal. Het bedrijf verkoopt haar producten aan autobouwers, fabrikanten van bouwmaterialen en huishoudtoestellen. Arcelor is actief in Europa en in de Verenigde Staten. Bayerische Motoren Werke (BMW) AG vervaardigt en verkoopt luxeauto s en motoren over de hele wereld. Het bedrijf vervaardigt alle automobieltypes van open sportwagens tot luxeberlines en touringmotorfietsen met krachtige motoren. Electrolux AB is de grootste wereldproducent van elektrische huishoudtoestellen. De firma vervaardigt wasmachines, koelkasten en diepvriezers onder de namen Frigidaire, Electrolux, Zanussi en AEG. Electrolux is ook de grootste fabrikant ter wereld van stofzuigers, waaronder Eureka (VS) en Electrolux (buiten Noord-Amerika), na de overname van de gebruiksrechten van de naam Electrolux in Noord-Amerika vanaf Electrolux vervaardigt eveneens machines voor de voedingsmiddelensector, wasserij-uitrusting en tuiniergereedschap. Via Investor AB controleert de Zweedse familie Wallenberg meer dan 20% van de stemrechten van Electrolux. Enel SpA is de grootste producent en verdeler van elektriciteit in Italië. De secundaire activiteiten gaan van verlichtingssystemen tot vaste en mobiele telefoniediensten. In dit domein steunt de groep op Wind, een joint venture die tot stand werd gebracht samen met de Franse operator France Télécom, die deelneemt aan de UMTS-licentiewedloop in Italië. Overigens biedt de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in Europa reële ontwikkelingsperspectieven voor de groep. France Télécom SA is gespecialiseerd in telecomdiensten aan particuliere en professionele klanten evenals aan grote bedrijven. Het bedrijf levert vaste openbare telefonie, transmissie van gespecialiseerde lijnen en data, mobiele telecommunicatie, kabeltelevisie, internet, draadloze toepassingen, radiodiensten, en verkoop en verhuur van telecommunicatie-uitrusting. Lafarge SA is wereldleider in bouwmaterialen en bekleedt daarmee vooraanstaande posities in elk van zijn 4 activiteitentakken: cement, granulaten en beton, dakbedekking en gips. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 75 landen. Sedert de overname van Blue Circle wordt een derde van de activiteit van de groep in de Verenigde Staten gerealiseerd. Lafarge probeert zich in de groeimarkten te ontwikkelen door middel van overnames. McGraw-Hill Companies, Inc is een wereldleverancier van informatiediensten. Het bedrijf is actief in verscheidene sectoren : financiële diensten en handel, onderwijs, bouw, gezondheid, ruimtevaart en defensie. McGraw-Hill maakt gebruik van een brede waaier van media, waaronder boeken, tijdschriften, nieuwsbrieven, software, on-linediensten, cd-roms, fax en televisie. Merck & Co Inc is een Amerikaans farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk, hoge cholesterol en hart- en vaatproblemen. Dankzij haar aanwezigheid in domeinen, die in de Verenigde Staten zeer veelbelovend zijn, kan Merck & Co concurreren met de grootste farmaceutische groepen ter wereld zoals Pfizer of Aventis. Nintendo Co, Ltd vervaardigt en verkoopt videospelconsoles zoals de Nintendo Game Cube en de Gameboy. Het bedrijf maakt ook de software verbonden aan die spelconsoles, die met televisietoestellen compatibel zijn. Nintendo diversifieert haar activiteiten door research naar de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de spelconsoles, zoals boxen en Digital Video Discs (DVDs). Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) levert een grote keuze aan telecomdiensten, waaronder telefonie, telegrafie, gespecialiseerde lijnen, datacommunicatie, verkoop van terminaluitrusting, en daaraan verbonden diensten. Het bedrijf levert in Japan lokale en lange-afstandstelefoniediensten. NTT DoCoMo, Inc levert verschillende soorten van telecomdiensten en apparatuur, waaronder mobilofoons, autotelefoons, personal handyphone systems (PHS), semafoons, satellieten voor mobiele communicatie, en de PBX-diensten (Private Branch Exchange). 8

11 Vaart in de interest op uw beleggingen Pfizer Inc is een op onderzoek gericht farmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen voor mens en dier ontdekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt. De producten van het bedrijf omvatten geneesmiddelen op voorschrift, voorschriftvrije zelfmedicatie en gezondheidsproducten tegen besmettelijke ziekten, met name anti-infectieuze geneesmiddelen en vaccins. Royal & Sun Insurance Group ontstond in juli 1996 als holding van de Britse verzekeringsmaatschappijen Sun Alliance en Royal Insurance. De maatschappij vormt de grootste verzekeraar van het Verenigd Koninkrijk. Royal & Sun Alliance is eveneens zeer actief in Noord-Amerika en Australië. De maatschappij domineert de multinationale risicomarkt door zijn uitgebreid netwerk dat verspreid is over meer dan 55 landen. Zij is eveneens aanwezig in het activabeheer en beheert verschillende beleggingsfondsen. Royal KPN NV stelt telecomdiensten in heel Nederland ter beschikking. Het bedrijf levert lokale, lange-afstands-, internationale en mobiele telecomdiensten, voic diensten, oproepdoorschakeling, ISDN-internetlijnen, fax, en communicatiediensten voor bedrijven en particulieren. KPN levert mobiele telecommunicatie dankzij E-Plus in Duitsland en BASE in België. Sanofi-Aventis produceert geneesmiddelen. Het bedrijf ontwikkelt behandelingen voor het centraal zenuwstelsel, het hart- en vaatstelsel, interne geneeskunde en oncologie. Sanofi-Aventis produceert o.m. Aprovel voor de behandeling van verhoogde bloeddruk, Corotrope tegen congestieve hartverlamming, Stilnox voor slaapstoornissen, Depakine voor epilepsie en Xatral voor goedaardige prostaathypertrofie. SBC Communications Inc levert communicatiediensten in de Verenigde Staten. Het bedrijf is gespecialiseerd in lokale en lange-afstandstelefoniediensten, semafoon, toegang tot en transmissie van internetberichten, kabel- en satelliettelevisie, veiligheidsdiensten, en telecommunicatie-uitrusting. Seven-Eleven Japan Co, Ltd beheert een keten van kleine supermarkten. Het bedrijf verkoopt gevarieerde producten zoals tijdschriften, voeding en amusementssoftware. Het bedrijf behoort tot de groep Ito-Yokado. Société Générale is een bank die depositogelden aantrekt en de diensten aanbiedt zowel van private bank, als van zakenbank, retail bank en beleggingsbank. Zij is actief in consumentenkredieten, financiering voor autoleasing, leasing voor IT-uitrustingen, levensverzekeringen, Zij biedt eveneens projectfinancieringen aan, handelt op de wisselmarkten en treedt op als makelaar voor financiële en multi asset termijnproducten. Stora Enso Oyj is een bedrijf gespecialiseerd in hout. Het vervaardigt dun papier, verpakkingskarton en diverse houtproducten. Stora Enso is actief in meer dan 40 landen over de hele wereld. Het verkoopt producten aan uitgeverijen, drukkerijen, handelaars, de verpakkingsindustrie en de schrijnwerk- en bouwindustrie over de hele wereld. Suez SA behandelt water, bouwt waterbehandelingsinstallaties, verkoopt chemische producten voor waterbehandeling, verdeelt elektriciteit en gas, doet aan inzameling, behandeling en recycling van afval, en biedt diensten aan voor kabeltelevisie en internettoegang. Het bedrijf is actief over de hele wereld. Takeda Pharmaceutical Co, Ltd is de grootste farmaceutische groep in Japan. Haar activiteiten zijn zowel gericht op onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen, als op afgeleide chemische producten zoals vitaminen, voedseladditieven of ook nog insecticiden. Takeda brengt haar producten op de markt in meer dan 100 landen over de hele wereld en bezit TAP Pharmaceutical in partnership met Abbott Labs. Telecom Italia SpA. biedt via haar dochterondernemingen diensten van vaste en mobiele telefonie en datatransmissie in Italië en het buitenland. Het bedrijf levert lokale en lange-afstandstelefonie, satellietcommunicatie, internettoegang en diensten voor teleconferencingsystemen. UPM-Kymmene Oyj verwerkt houtproducten. Het bedrijf concentreert zich op tijdschriften- en krantenpapier en dunne en gespecialiseerde papiersoorten. UPM-Kymmene maakt eveneens zelfklevende etiketten, industriële verpakkingen en verpakkingspapier. Eén van de afdelingen van het bedrijf, die de naam Wood Products draagt, vervaardigt houtproducten, multiplex en andere bouwmaterialen. UPM-Kymmene is in vele landen actief. Valeo SA vervaardigt autocomponenten. Het bedrijf maakt koppelingen, motorkoelingen, onderdelen, verlichting, elektrische systemen, ruitenwissers, motoren en startmotoren, veiligheidssystemen, elektronica, en verbindingssystemen voor autofabrikanten en de markt van de toebehoren. De meeste van die producten worden verkocht in hun land van oorsprong, de rest in Europa en in de Verenigde Staten. 9

12 Historische simulaties die voldoen aan uw verwachtingen De statistieken in dit document zijn het resultaat van ramingen die op een bepaald moment werden gemaakt op basis van de op dat moment geldende parameters en marktvoorwaarden. Zij vormen geenszins een voorspelling van toekomstige resultaten. Bijgevolg hebben de cijfers en koersen die in dit document worden vermeld enkel een indicatieve waarde en vormen ze geenszins een definitief aanbod. De koershistorieken van de aandelen werden op dagbasis verwerkt voor de periode van 21 november 1987 tot en met 14 juli Elke dag van de onderzochte periode tussen 21 november 1987 en 14 juli 1995 werd achtereenvolgens als startdatum beschouwd voor een periode van 10 jaar. Voor elk van deze periodes hebben we de terugbetalingswaarde berekend voor een structuur die overeenkomt met Coupon Accelerator en berekenen we het actuarieel jaarlijks rendement. Voor het ontbrekende gedeelte van hun historiek tussen 8 juli 1987 en hun beursnotering, werden NTT DoCoMo Inc, Arcelor, Enel SpA, Sanofi-Synthelabo SA, France Telecom, Royal KPN NV, Stora Enso Oyj et UPM-Kymmene Oyj vervangen door AT&T Corp, ThyssenKrupp AG, Electrabel, Novartis AG, Alltel Corp, Sprint Corp-FON Group, Abitibi-Consolidated Plc en International Paper Co. In totaal werden er tests uitgevoerd. Evolutie van het Actuarieel Jaarlijks Rendement 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Juli 97 Juli 99 Juli 01 Juli 03 Juli 05 Spreiding van het Actuarieel Jaarlijks Rendement (AJR) AJR 6,5% 72,48% Synthese van de resultaten 6% AJR 6,5% 5% AJR 6,0% 0% AJR 5,0% 0% 15,10% 12,42% Minimum 5,24% Gemiddelde 6,64% AJR 0% 0% Maximum 7,40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 10

13 Vaart in de interest op uw beleggingen Median NV is opgericht in januari 2002 en is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de marketing van levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23 in België). Median bundelt de knowhow en ervaring van haar oprichters om aan financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen in België en in het buitenland een volledige dienstverlening aan te bieden inzake marktonderzoek, marketing, productontwikkeling en managementadvies Binnen dit kader fungeert Median als middle office, als aanspreekpunt voor de onafhankelijke financiële adviseurs en verzekeringsmakelaars in hun relaties met veelal internationale financiële instellingen. Median streeft ernaar een evenwichtig en kwalitatief hoogstaand productengamma aan te bieden. Median maakt zich sterk de onafhankelijkheid van de verzekeringsmakelaar en de financiële tussenpersoon volledig te respecteren. De vennootschap zal in eerste instantie bemiddelen in het tot stand komen van de commerciële relatie tussen de makelaar en de financiële instelling, en de permanente ondersteuning verzorgen. Median richt zich niet tot de privé clientèle, die strikt voorbehouden blijft aan de erkende tussenpersoon. Median treedt steeds op in samenspraak en partnership met de financiële instelling. Dergelijke samenwerking heeft tot doel een efficiënte marketingcoördinatie, de lancering van innoverende concepten, productdifferentiatie,overzichtelijke documentatie, deskundige financiële en fiscale informatie, vlotte communicatie. Vooraleer een partnership aan te gaan, verzekert Median zich ervan dat de financiële instelling over een adequate, meertalige administratie beschikt en over een team van medewerkers dat openstaat voor de noden van de Belgische makelaars en hun clientèle. Flexibiliteit, beschikbaarheid en discretie zijn daarbij van groot belang. Median is geregistreerd bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) onder het nummer Inora Life Limited is een filiaal van Société Générale dat werd gecreëerd in Ierland in het jaar 2000, met hoofdkantoor in Dublin. Inora Life ontving autorisatienummer van de Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA), toezichthouder op de verzekeringsinstellingen in Ierland. Hierdoor kan de maatschappij permanent haar diensten en producten aanbieden in de Europese Unie, en dus in België, voor de Tak 23 contracten. Inora Life beweegt zich in een nichemarkt: gestructureerde producten gekoppeld aan een levensverzekering. Inora Life werkt op de Belgische markt samen met gespecialiseerde tussenpersonen die streven naar innovatieve oplossingen en efficiënte alternatieven voor bestaande beleggingsproducten. In dergelijke samenwerking biedt Inora Life haar knowhow op het gebied van levensverzekeringsproducten. De tussenpersoon stelt zijn kennis van de markt ter beschikking om tot een adequaat en gericht aanbod te komen. Inora Life beschikt over een grote flexibiliteit die haar toelaat naar maat gemaakte polissen aan te bieden om aldus in te spelen op de specifieke behoeften van iedere cliënt. Onze producten omvatten Tak 23 polissen met bescherming van kapitaal en/of rendement, met verschillende activa, geïndexeerd op aandelen, indexen, beleggingsfondsen of aandelenkorven. Op de eindvervaldag ontvangt de cliënt minimaal de return van het intern fonds berekend op basis van de onderliggende referentiewaarde. Inora Life biedt soepele en doelgerichte oplossingen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie van levensverzekeringsproducten door financiële innovatie te combineren met spitstechnologie, toegepast in efficiënt vermogensbeheer. Deze brochure beschrijft uitsluitend de financiële kenmerken van Coupon Accelerator. Voor meer informatie over de kenmerken van het Inora Invest Accelerator verzekeringsfonds verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en het reglement van het verzekeringsfonds. De regels waaronder het verzekeringsfonds valt en de daaraan verbonden kosten worden beschreven in de algemene voorwaarden van het Inora Invest product en in het reglement van het Inora Invest Accelerator verzekeringsfonds. Société Générale, Inora Life en Median kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de financiële of andere gevolgen van welke aard ook die voortvloeien uit de investering van de premiebetalingen in het kader van het verzekeringsfonds Inora Invest Accelerator. De beleggers dienen hun eigen risicoanalyse te maken en moeten, zo nodig, bij voorbaat advies inwinnen bij hun eigen juridische, financiële en fiscale raadgevers, accountants of elke andere professionele bemiddelaar. 11

14 Voorwaarden Euro Medium Term Note Coupon Accelerator Naam Coupon Accelerator Type EMTN (Euro Medium Term Note) Emittent SGA Société Générale Acceptance NV Garantie Société Générale (Moody Aa2, Standard & Poor s AA-) Valuta EUR (met wisselgarantie) Nominale Emissie EUR Coupure EUR Emissieprijs per Coupure 99,38% x coupure Emissiedatum Maandag 26/09/2005 Initiële Inschrijvingsperiode Van woensdag 21 september 2005 tot woensdag 11 januari Tijdens de initiële inschrijvingsperiode start de prijs van de EMTN op 21/09/2005 aan 99,38% en stijgt hij met een percentage dat dicht bij de geldmarktrente ligt tot hij op 18/01/ % bedraagt. Initiële Valorisatiedatum 23/01/2006 Eindvervaldag 26/01/2016 Onderliggende waarde De korf is samengesteld uit de volgende 25 aandelen : Aegon NV Royal & Sun Alliance Insurance Group Arcelor Royal KPN NV Bayerische Motoren Werke AG Sanofi-Aventis Electrolux SBC Communications Inc Enel SpA Seven-Eleven Japan Co Ltd France Telecom SA Société Générale Lafarge SA Stora Enso Oyj McGraw-Hill Cos Inc Suez SA Merck & Co Inc Takeda Pharmaceutical Co Ltd Nintendo Co Ltd Telecom Italia SpA Nippon Telegraph & Telephone Corp UPM-Kymmene Oyj NTT DoCoMo Inc Valeo SA Pfizer Inc Coupon Op de eindvervaldag ontvangt de houder de volgende coupons per coupure: Voor n= 1 & n= 2 & n=3: Coupon (n) = 8% x Coupure Voor n gaande van 4 tot 10: Coupon (n) = Max (0 ; 10% + 20% x Perf Referentiekorf(n)) x Coupure Referentiekorf n Op het einde van het jaar(n), op elke vaststellingsdatum(n) is de Referentiekorf samengesteld uit de 10 aandelen (van een totaal van 25 uit de Korf) die de laagste prestatie tegenover de lanceringsdatum hebben neergezet. Performance Referentiekorf n waarbij s N 0 en s N de slotkoersen zijn van de 10 aandelen uit de n Referentiekorf(n) respectievelijk op de initiële Vaststellingsdatum en op de jaarlijkse Vaststellingsdatum(n). N= 1 tot 10 en komt overeen met een investeringsperiode van 10 jaar 12

15 Vaart in de interest op uw beleggingen Mechanisme vaste coupon Indien de performance van de Referentiekorf(n) positief is of gelijk aan 0, met n gaande van 4 tot en met 10. Voor elke n met n 4 Referentiekorf (n) 0 is de variabele coupon voor de laatste keer van toepassing. Hij wordt vervangen door een vaste coupon van 10% per jaar voor de volgende jaren. In dit geval krijgt de belegger op de vervaldag voor de overblijvende jaren het volgende: Coupure x 10% Zoniet heeft de belegger recht op de variabele coupons. Terugbetaling op Op de eindvervaldag, ontvangt de houder de som van alle verworven de eindvervaldag coupons per coupure plus : Coupure*100% indien het vaste coupon mechanisme werd geactiveerd (tussen jaar 4 en jaar 10) Zoniet: Coupure x 100% x Waarde Referentiekorf(n) Jaarlijkse vaststellingsdatum(n) Verjaardag van de initiële vaststellingsdatum of de daaropvolgende handelsdag waarbij n gaat van 4 tot 10. Berekeningsagent Société Générale Betaling/Levering Clearstream/Euroclear De aandacht van de houders wordt op de volgende punten gevestigd: 1. Société Générale treedt niet op als adviseur. Société Générale kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële of enige andere gevolgen die voortvloeien uit de inschrijving op of de aankoop van dit product. 2. De beleggers dienen zelf hun eigen risico-analyse te maken en indien nodig vooraf hun eigen juridische, fiscale, boekhoudkundige of andere professionele adviseurs te raadplegen. 13

16 Réf : (A) RÉALISATION SISE/PLT/IMP/PAO /05

Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag

Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag Een systematische verbetering van de aandelenkorf. EMTN 10 jaar geïndexeerd op een korf van 24 aandelen, in Euro. Gekoppeld aan de levensverzekeringspolis

Nadere informatie

Uw inleg voor 100% gegarandeerd.

Uw inleg voor 100% gegarandeerd. Uw inleg voor 100% gegarandeerd. Ontvang de beste prestatie, die uw portefeuille heeft behaald. EMTN 10 jaar geïndexeerd op een korf van 20 aandelen in Euro. Gekoppeld aan de levensverzekeringspolis Inora

Nadere informatie

De kans om uw kapitaal in 10 jaar tijd te verdrievoudigen of

De kans om uw kapitaal in 10 jaar tijd te verdrievoudigen of Winner 300 Gekoppeld aan het verzekeringsfonds van de Inora Invest polis De kans om uw kapitaal in 10 jaar tijd te verdrievoudigen of om mee te genieten van 70% van de stijging van een portefeuille van

Nadere informatie

Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag

Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag Een systematische verbetering van de aandelenkorf. EMTN 10 jaar geïndexeerd op een korf van 24 aandelen, in Euro. Gekoppeld aan de levensverzekeringspolis

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

Vision nvest 10/10. Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag. median. Een systematische verbetering van de aandelenkorf.

Vision nvest 10/10. Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag. median. Een systematische verbetering van de aandelenkorf. Vision nvest 10/10 i Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag Een systematische verbetering van de aandelenkorf. EMTN 10 jaar geïndexeerd op een korf van 24 aandelen, in Euro. Gekoppeld

Nadere informatie

Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag

Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag Een systematische verbetering van de aandelenkorf. EMTN 10 jaar geïndexeerd op een korf van 24 aandelen in Euro, geëmitteerd en egarandeerd door

Nadere informatie

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid!

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! Delta Lloyd Safe Target bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE TARGET Delta Lloyd Safe Target is een belegging die gebaseerd is op een aandelenportefeuille met 5 internationale

Nadere informatie

INORA INVEST AVIATOR GEEF UW BELEGGING VLEUGELS

INORA INVEST AVIATOR GEEF UW BELEGGING VLEUGELS INORA INVEST AVIATOR GEEF UW BELEGGING VLEUGELS 2 Geef uw belegging vleugels Inora Invest Aviator is een verzekeringsfonds dat exclusief gekoppeld is aan een verzekeringscontract uitgegeven door Inora

Nadere informatie

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag).

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Delta Ll o y d S Fl o o r 40 Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Mijn persoonlijke bankier De terugbetaling van het kapitaal aan 100% is effectief, behalve in het

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

3 Meerdere terugbetalingsoplossingen worden berekend en je ontvangt de beste oplossing.

3 Meerdere terugbetalingsoplossingen worden berekend en je ontvangt de beste oplossing. Delta Lloyd Safe Multi Solutions II - 5 & 10 jaar combineren innovatie, en veiligheid! DELTA LLOYD S AFE AFE MULTI S OLUTIONS OLUTIONS II - 5 & 10 JAAR 1 Delta Lloyd Safe Multi Solutions II - 5 & 10 jaar

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1)

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) 100% kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Looptijd: 8 jaar en 1 dag Minimumrendement van 12% op de eindvervaldag (1)(2) Een korf van 25 internationale aandelen Een

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

8,5%* de eerste twee jaar. Dat is monumentaal!

8,5%* de eerste twee jaar. Dat is monumentaal! Delta Lloyd Booster Revenue II 8,5%* de eerste twee jaar. Dat is monumentaal! En een variabele coupon tussen 0% en 8,5%* van het 3e tot het 10e jaar. Delta Lloyd Booster Revenue II is een belegging zonder

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer.

6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer. Delta Ll o y d S Co u p o n V 6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer. Mijn persoonlijke bankier * Onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. Aanbod geldig tot 20 december 2007, behoudens

Nadere informatie

6%*. Voor wakkere beleggers!

6%*. Voor wakkere beleggers! Delta Lloyd Safe Coupon IV 6%*. Voor wakkere beleggers! Mijn persoonlijke bankier * Een brutocoupon van 6% is gewaarborgd in het 1 ste jaar. Aanbod geldig tot 6 juli 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards!

7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards! Delta Lloyd Booster Revenue 7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards! Van jaar 3 tot jaar 8 betaalt Delta Lloyd Booster Revenue een variabele coupon van 0% tot 7,5%* met een uitstapmogelijkheid vanaf

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

24% aan coupons in het vizier

24% aan coupons in het vizier H020 A5 Target Coupon NL ok 08-02-2005 08:01 Pagina 2 24% aan coupons in het vizier db Total Coupon Eerst 2 coupons van 4% Daarna coupons tot 8% Gewaarborgd kapitaal op eindvervaldag, 3 5, A Passion to

Nadere informatie

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1)

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1) MAXI PLUS» Jaarlijkse coupon van minimum 1,25%» Terugbetaling kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op vervaldag» Een looptijd van 6 jaar» Een Korf van 25 aandelen geselecteerd vanwege hun hoog dividend»

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1)

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1) MAXI PLUS» Jaarlijkse coupon van minimum 1,25%» Kapitaal voor 100% beschermd op de einddatum» Een looptijd van 6 jaar» Een korf van 25 aandelen geselecteerd vanwege hun hoog dividend» Een geoptimaliseerd

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Uw rendement verdubbelt na 5 jaar *, met uitzicht op nóg meer na 10 jaar!

Uw rendement verdubbelt na 5 jaar *, met uitzicht op nóg meer na 10 jaar! DELTA LL O Y D SA F E BES T OF 5/10 Uw rendement verdubbelt na 5 jaar *, met uitzicht op nóg meer na 10 jaar! Mijn persoonlijke bankier Aanbod geldig tot 24 oktober 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand.

Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand. Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand. Variable Secured Notes IV Een uitgifte van de beste kwaliteit Een eerste coupon van 6% Mooie vooruitzichten voor de volgende coupons A Passion to Perform.

Nadere informatie

Een minimumcoupon van 5%*/jaar de eerste 2 jaar, van 1%*/jaar de volgende jaren en een hoge winstdoelstelling!

Een minimumcoupon van 5%*/jaar de eerste 2 jaar, van 1%*/jaar de volgende jaren en een hoge winstdoelstelling! SECURE COUPONS u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. Een minimumcoupon van 5%*/jaar de eerste 2 jaar, van %*/jaar de volgende jaren en een hoge winstdoelstelling! SECURE COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

Nadere informatie

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform.

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII NL 12-11-2004 10:43 Pagina 2 2 x 6% bruto De kassa rinkelt Variable Secured Notes III 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII

Nadere informatie

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt De krediet- en liquiditeitscrisis die in 2007 begon heeft tot nu toe veel teweeggebracht. Ook buiten de Verenigde Staten, waar de problemen zijn ontstaan, hebben vele banken en verzekeraars te maken met

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

beleggen Optimal Timing Notes n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

beleggen Optimal Timing Notes n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag beleggen Optimal Timing Notes D e b e s t e s ta r t v o o r u w b e l e g g i n g n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag D e v o o r d e l e n v

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Société Générale EURO STOXX 50 Forza Note

Société Générale EURO STOXX 50 Forza Note Société Générale EURO STOXX 50 Forza Note Looptijd: 4 tot 8 jaar Gekoppeld aan de DJ EURO STOXX 50 Index Doelstelling: een coupon van 10%* per verstreken jaar 90% kapitaalgarantie op de vervaldag** Dagelijks

Nadere informatie

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Diversifieer uw portefeuille met Noorse kronen Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden Eenvoudig en transparant mechanisme Informatienota Het fonds belegt uitsluitend

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta) waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds (tak 23) Argenta

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Blue Value 9% Protector

Blue Value 9% Protector Blue Value 9% Protector Een coupon van 9% per jaar...... profiteren van de aandelenmarkten... én een eventuele inleggarantie Product zonder kapitaalgarantie INVESTMENT SOLUTIONS INCOME Vaste jaarlijkse

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

Omdat u alle voorzorgen wilt nemen

Omdat u alle voorzorgen wilt nemen Omdat u alle voorzorgen wilt nemen Variable Secured Notes II Een uitgifte met de hoogste kwaliteitscore Een eerste coupon van 6,25% A Passion to Perform. Drijfvermogen verzekerd Beleggen op korte of op

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen BRIC Notes Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China De 4 economieën van morgen Een innoverend concept, waarbij de beste prestatie van 4 fondsen wordt vast geklikt

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie