Performance Share Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Performance Share Plan"

Transcriptie

1 For information purposes only For information purposes only Performance Share Plan Algemene vragen met betrekking tot het onvoorwaardelijk worden ( vesten ) van aandelen Maart 2014

2 Inhoudsopgave Klik op onderstaande secties om direct naar de pagina te gaan met Vragen en Antwoorden over het betreffende onderwerp:. Het vesten* van uw aandelen n.a.v.uw PSP Award(s) Levering van uw Award Belasting De Vested Share Account (VSA) Aandeelhouder worden Afstoting Overlijden Meer informatie *Vesten = het onvoorwaardelijk toekennen van aandelen. Het vesten van uw aandelen n.a.v uw PSP Award 1. Wat was het resultaat van de prestatievoorwaarden en hoe komt dit terug in de vesting beslissing? Raadpleeg de vesting informatie die u hebt ontvangen en die informatie m.b.t. de berekening en het resultaat bevat. 2. Hoe worden de onvoorwaardelijk geworden ( vested ) aandelen berekend? De oorspronkelijke Award wordt aangepast met het betreffende percentage aangegeven in de vesting . Nominale dividenden worden vervolgens berekend op basis van het vested bedrag alsof zij herbelegd waren in aandelen vanaf de datum van Award tot het moment van vesting. Dat is het bedrag dat uiteindelijk onvoorwaardelijk is geworden, naar boven afgerond op een heel aantal aandelen. Nadat de vestingbeslissing openbaar is gemaakt, zal er op en ook op (als u aangesloten bent op het Shell-netwerk) een document met een voorbeeldberekening ter beschikking worden gesteld. Pagina 2 van 16

3 3. Ik heb na de in het Toekenningsdocument aangegeven Kwalificatiedatum ontslag genomen, verlies ik nu mijn Award? Nee, zolang u bij de Shell Group in dienst was op de Kwalificatiedatum; als de Award onvoorwaardelijk wordt, kunt u de Award in ontvangst nemen. Zie uw Toekenningsdocument op uw Computershare-account voor de Kwalificatiedatum. 4. Ik vertrek/ben vertrokken bij de Shell Group voorafgaand aan de verwachte datum van vesting wat gebeurt er met mijn Award? Zolang u bij de Shell Group in dienst was op de Kwalificatiedatum zal de Award geleverd worden als deze onvoorwaardelijk wordt. Als u het Shell-concern voor de kwalificatiedatum verlaten hebt vanwege pensionering, ontslag, arbeidsongeschiktheid, slechte gezondheid of de voltooiing van een contract voor bepaalde tijd, zal uw Award niet vervallen en aan u geleverd worden. Als u het Shell-concern voor de kwalificatiedatum om een andere reden dan bovengenoemde heeft verlaten, zal uw Award, in overeenstemming met de regels van het plan, komen te vervallen. Zorg ervoor dat u uw adres op de website van Computershare heeft bijgewerkt. Levering van uw Award Ga door naar vraag 95 voor meer informatie met betrekking tot de levering van aandelen aan medewerkers met Amerikaanse nationaliteit die sinds het begin van de prestatieperiode niet voor lange termijn op een internationale opdracht of op een lokale niet-nationale opdracht zijn geweest. Alle andere medewerkers dienen naar vraag 1 door te gaan: 5. Ik ben een employee insider. Moet ik vooraf toestemming verkrijgen voor de levering van de vested PSP award of als ik de aandelen op een later tijdstip wil verkopen? Als bepaald is dat u een employee insider bent krachtens de Securities Dealing Code ("Code") van Royal Dutch Shell plc hoeft individuele preclearance (goedkeuring) niet verkregen worden omdat er geen individuele beslissing door u genomen is in verband met de levering. Als u aandelen op een later tijdstip wilt verkopen dient u gedurende een beperkte periode pre-clearance te verkrijgen. Ga naar securities_dealing_code.html voor de Code en kpage.aspx voor het pre-clearance formulier. Dit formulier dient u te verzenden en als u goedkeuring ontvangt, moet u binnen twee werkdagen de aandelen verkopen. Anders dient u opnieuw goedkeuring aan te vragen. Neem voor vragen over het proces van goedkeuring contact op met 6. Ik wil de Award liever contant ontvangen dan in aandelen. Is dat mogelijk? Nee, de PSP is een aandelenplan en de levering vindt plaats in aandelen. Er wordt geen keuze geboden. In een klein aantal gevallen zal de levering door bepaalde landgebonden beperkingen in contanten moeten plaatsvinden. Ga naar en kies het document Restricted Countries (landen met beperkingen) voor een lijst met de betreffende landen. Pagina 3 van 16

4 Wanneer de aandelen eenmaal aan u geleverd zijn, zult u de aandelen van de Vested Share Account kunnen verkopen, of van de Fidelity Account als u een US local bent, of een medewerker met Amerikaanse nationaliteit die ervoor gekozen heeft om zijn/haar aandelen naar zijn Fidelity Broker Account te laten leveren. Indien uw aandelen naar de VSA worden geleverd, zal de afrekeningsdatum die het overdragen van (netto) aandelen in de VSA bevestigt, op het adviesbericht van Computershare verschijnen ter bevestiging van de transactie. De verkoop van aandelen kan plaatsvinden na de afrekeningsdatum; u moet wel in acht te nemen dat dit een separate transactie is, en geen deel uitmaakt van de vesting procedure. 7. Ik heb de Amerikaanse nationaliteit en ben tussen het begin van de prestatieperiode en de vesting datum voor lange termijn op een internationale opdracht, of op een lokale niet-nationale opdracht geweest. Is de standaard positie om mijn aandelen automatisch naar Fidelity te bezorgen? Nee, in de veronderstelling dat u op welk moment dan ook sinds het begin van de prestatieperiode al op een lange termijn internationale opdracht of een lokale niet-nationale opdracht was, dan is u de keuze gegeven om uw Award op een Vested Share Account op uw naam (zie hieronder) geleverd te krijgen of op uw Fidelity beleggingsrekening. Als u een Amerikaan bent die op een lange termijn internationale opdracht was tijdens een eerdere PSP prestatieperiode en een keuze had gemaakt toen die award toegekend werd, dan zal de levering van de versnelde toegekende Award standaard naar de keuze gaan die u toen maakte. De keuze die u bij de laatste levering heeft gemaakt, geldt als de standaard. 8. Ik kan geen aandelen in ontvangst nemen omdat ik geen effectenrekening heb. Wat moet ik doen? U hoeft niets te doen. Aangezien Computershare uw aandelenplanadministrator is, wordt de levering van netto aandelen gedaan in een nieuw Vested Share Account (VSA) bij Computershare dit is een speciale wereldwijde nominee-regeling voor aandelen uit aandelenplannen. Zie de vragen over de Vested Share Account voor verdere informatie. 9. Hoe is mijn locatie- en arbeidsverleden ingevoerd om de toegekende Award te kunnen leveren? Uw volledige arbeidsverleden en antwoorden op een paar specifieke vragen zijn vereist om te zorgen dat uw belastingpositie (voor zowel uzelf en uw werkgever) nauwkeurig kan worden vastgesteld en de levering plaatsvindt op de daaruit volgende wijze. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de relevante belastingautoriteiten in een land (of landen) waar u belastingplichtig bent. Deze gegevens zijn ontleend aan de HR-administratie en u hoeft hier niets voor te doen. 10. Welke informatie heeft Shell aan Computershare gegeven om ervoor te zorgen dat de levering volgens de richtlijnen verloopt? Shell heeft alle informatie gegeven die voor levering noodzakelijk is - dit omvat de lokatie-geschiedenis (waar van toepassing, land en regio) van ten minste het begin van de prestatieperiode tot de leveringsdatum, nationaliteit, of u in bezit bent van een Amerikaanse green card, uw salarisadministratie hub(s). In bepaalde gevallen is er voor het moment van vesting contact met u Pagina 4 van 16

5 opgenomen, namelijk wanneer Shell bepaalde vereiste informatie zelf niet kon leveren. 11. Wat gebeurt er als de gegevens die Shell heeft verstrekt onjuist zijn? Als u ziet dat er onjuiste gegevens verstrekt zijn, neem dan per contact op met uw HR Service Centre. 12. Waar kan ik de communicatiematerialen over de levering vinden? Informatie over de overdracht van de onvoorwaardelijk toegekende aandelen ( vested award ) inclusief de contractvoorwaarden kunt u vinden onder "Correspondence" in de tab "My Holding" van uw Computershare-account. Details van de belastingberekening voor uw transactie, zodra uitgevoerd, kunt u vinden onder "Transaction History" in de tab "My Holding". Algemeen materiaal zoals een overzicht van veelgestelde vragen (FAQ) en samenvattingen van de belasting per land kunt u vinden bij de FAQ in de tab "Company Info". 14. Ik zou de levering van deze PSP graag uitstellen zodat hierover pas in het volgende belastingjaar belasting verschuldigd is. Het beleid van Shell is om de toegekende Awards zo snel mogelijk na de beslissing van verwerving aan alle deelnemers te leveren. Dit ondersteunt de bedrijfsfilosofie van Speed and Delivery en is in overeenstemming met het naar voren brengen van andere beloningen. Aangezien PSP een wereldwijd aandelenplan is dat in meer dan 80 landen opereert, is het na vaststelling van de leverdatum onmogelijk de levering te vertragen of te vervroegen om zo te profiteern van eventuele toekomstige verlagingen of verhogingen in belastingtarieven van een bepaald land. We proberen de Award zo snel mogelijk te leveren (in 2013 zal dit in de meeste gevallen binnen 4 dagen na de vesting datum ). Een verdere reden om te zorgen voor levering in een open tijdvenster waarbij de onderneming het tijdstip bepaalt is om het risico van individuele verkoopbeslissingen te verminderen en ervoor te zorgen dat we voldoen aan de Securities Dealing Code. 13. Ik heb de Amerikaanse nationaliteit en ben sinds het begin van de prestatieperiode niet op een lange termijn internationale opdracht geweest. Moet ik enige actie ondernemen om mijn Award te ontvangen? Nee, de standaardpositie voor de levering van aandelen aan Amerikanen is om uw aandelen, na aftrek van inkomstenbelasting en sociale zekerheid, te leveren aan uw Fidelity beleggingsrekening, zonder dat u iets hoeft te doen binnen uw Computershare-account. Als u ervoor gekozen hebt om uw aandelen geleverd te krijgen in een Vested Share Account op uw naam (zie hieronder) met Computershare is er geen verdere actie nodig. Pagina 5 van 16

6 Belasting 15. Hoe wordt de belasting berekend? Belastingen worden berekend overeenkomstig de geldende regels in de rechtsgebieden waar u in dienst bent geweest gedurende de looptijd van de Award. Belastingregels die van toepassing moeten zijn bij het onvoorwaardelijk worden van PSP in ieder rechtsgebied, zijn overeengekomen tussen Group Tax, Shells belastingadviseur en de plaatselijke fiscaal manager in het betreffende land. De belastingadviseur heeft, op basis van het arbeidsverleden dat u aan Computershare heeft verstrekt, de belastingberekeningen uitgevoerd. De belastingberekeningen zijn vertrouwelijk, daar de belastingadviseur de gegevens over uw arbeidsverleden van Computershare krijgt. De resultaten worden teruggestuurd naar Computershare zodat zij, indien noodzakelijk, aandelen kunnen verkopen om de in te houden belastingen te dekken. Het resultaat wordt uiteengezet onder "Transaction History" in de tab "My Holdings" in uw Computershare account. Een samenvatting, waarin de belastingregels in de meeste landen uiteengezet worden, kunt u vinden door de FAQ te selecteren in de tab "Company Info" en vervolgens Taxation (PSP) Country Information vanuit het dropdownmenu. Let op: als u op enig moment tussen het begin van de prestatieperiode en het moment van vesten voor langere tijd naar het buitenland bent uitgezonden, moet bij uw toekenning rekening worden gehouden met belastingverrekening. Raadpleeg vraag 16. Let op: als u een US local bent en op geen moment sinds het begin van de prestatieperiode op een lange termijn internationale opdracht bent geweeest, dan is uw arbeidsverleden voor u reeds ingevuld en hoeft u geen verdere informatie te verstrekken voor de berekening van uw belasting en uw sociale verzekeringsbijdragen. De aandelen die aan uw Fidelity Brokerage Account worden geleverd, zijn dus netto en belasting en sociale verzekeringsbijdragen zijn al afgetrokken. 16. Ik heb begrepen dat er in mijn rechtsgebied een belastinginhouding vereist is. Ik zou echter liever geen belastingen betalen op het moment van levering maar door middel van mijn belastingaangifte. Hoe kan ik dat regelen? Dat is niet mogelijk. Als er een inhoudingsverplichting geldt in het rechtsgebied waar u belastingplichtig bent, wordt een aantal aandelen verkocht bij de overdracht ten tijde van het onvoorwaardelijk worden om te voldoen aan de belastingplicht. De opbrengst wordt vervolgens aan de belastingdienst overgedragen, meestal via de loonlijst. 17. Ik ben een Amerikaanse staatsburger en mij is door Computershare gevraagd een W9 formulier in te vullen. Wat is de reden hiervoor? Als uw PSP Award in contanten is afgewikkeld, zal u gevraagd worden om het relevante US Tax formulier (W8/W9) in te vullen. Dit zal voorkomen dat US Backup Withholding belastingen worden ingehouden. Uw Award kan niet aan u worden geleverd totdat het formulier is ingevuld. Pagina 6 van 16

7 18. Ik wil graag informatie over de belastingen die berekend zijn op de PSPaflevering, wie kan mij dit verschaffen? Een grote hoeveelheid informatie over de fiscale behandeling van PSP in de wereld is vastgelegd en online beschikbaar. Lees de beschikbare informatie zorgvuldig door. De meeste vragen zullen worden beantwoord door een of meer van deze documenten. Belastingsamenvatting per land: Shell's aangewezen externe belastingadviseur, in samenwerking met persoonlijke belastingexperts binnen Shell, heeft gedetailleerde belastinginformatie samengesteld over de levering van PSP. Een omvangrijke analyse van het geldende belastingbeleid per land voor levering van een performance share plan kunt u vinden onder het FAQ-gedeelte onder de tab "Company Info". Selecteer hiervoor Taxation (PSP) Country Information in het dropdownmenu. Belasting FAQs: een specifieke set met veelgestelde vragen over belastingen op PSP kunt u vinden op de Computershare-website. Selecteer FAQ onder de tab "Company Info" en vervolgens Taxation (PSP) General. Individuele berekening van uw belasting: verder staat er een samenvatting van uw individuele belasting in uw Computershare-account onder "Transaction History" in de tab "My Holdings". In deze samenvatting worden de details van de belastingberekening in uw specifieke geval uiteengezet. De basis hiervoor vormt de input die u hebt geleverd in het gedeelte voor invoer van uw curriculum vitae. FAQs over hypothetische belasting: een specifieke set met veelgetelde vragen over verrekening van belasting kunt u vinden onder "Plan Documentation" in de tab "Company Info". Dit gedeelte is van toepassing als u op enig moment tussen 01 januari 2010 en de vesting datum voor langere tijd naar het buitenland bent uitgezonden. Raadpleeg hiervoor vraag Waar kan ik andere vragen stellen over belastingen op de PSP? Specifieke vragen over uw eigen berekening kunt u sturen naar het betreffende HR service desk en eventueel is enige uitleg in aanvulling op de beschikbare materialen mogelijk. Let wel, het HR service desk verkeert niet in de positie om de belastingberekeningen te controleren, tenzij u specifiek van mening bent dat er bepaalde voorwaarden gelden waardoor uw berekening niet correct is. Wees u er ook van bewust dat er op drukke tijden enige vertraging kan optreden in hun reactie - u wordt op de hoogte gesteld indien dat het geval is. Voor specifiek belastingadvies moet u contact opnemen met uw eigen onafhankelijke belastingadviseur. 20. Bij mijn toekenning is belastingverrekening toegepast. Wat is de reden hiervoor? Waar kan ik hierover meer informatie vinden? Belastingverrekening expatriates. Als u op enig moment tussen het begin van de prestatieperiode en de vestingdatum voor langere tijd als expatriate naar het buitenland bent uitgezonden, moet er bij uw PSP-toekenning rekening worden gehouden met belastingverrekening (ook als u inmiddels niet meer in het buitenland werkzaam bent). Pagina 7 van 16

8 Voor hypothetische belasting wordt er een bedrag afgetrokken van uw bruto toekenning en ontvangt u een netto toekenning. De hypothetische belastinginhouding komt ruim genomen overeen met de inkomstenbelasting en de sociale lasten die u zou hebben betaald als u in uw land woonachtig was gebleven na het begin van de prestatieperiode onder toepassing van standaard veronderstellingen. Als u uw basisland wijzigt, wordt u gelijkgesteld aan uw basisland bij verwerving. De hypothetische inhouding wordt uitgevoerd op het tijdstip van levering. Het netto bedrag aan aandelen na inhouding van uw hypothetische belasting wordt geleverd aan uw vested share account. Actuele belasting die verschuldigd is over uw toekenning, wordt betaald door het bedrijf. Als er op het tijdstip van levering een voorheffing moet worden betaald, wordt dit betaald door het bedrijf. De loonadministratie zal dit verwerken op het tijdstip van levering. Als u actuele belasting verschuldigd bent naar aanleiding van uw aangifte, zal het bedrijf op dat moment de belasting betalen en krijgt u (indien gewenst) assistentie bij uw belastingaangifte voor dat land om rapportage en betaling van verschuldigde belastingbedragen door het bedrijf mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over belastingverrekening naar de Vragen en Antwoorden over hypothetische belasting, en de "Plan Documentation" in de tab "Company Info" van de Computershare-website. 21. Ik ben belastingplichtig volgens de Nederlandse 30%-belastingregel, is daar rekening mee gehouden? Ja, Employment Tax in Nederland heeft gegevens verstrekt waarin wordt vermeld welke PSP-deelnemers de 30%-belastingregel moeten toepassen op hun belastingberekeningen bij het onvoorwaardelijk worden. Op basis van die vermelding worden - waar van toepassing - Nederlandse belastingen op PSP-levering berekend met inachtneming van de 30%-belastingregel. Let wel dat het door eventuele verschillen in het moment van gegevensoverdracht mogelijk is dat de gegevens, indien u onlangs belastingplichtig werd volgens de 30%-belastingregel, niet op tijd beschikbaar waren in dat geval worden eventueel teveel ingehouden belastingen terugbetaald door de Nederlandse loonadministratie. (Als u tevens een aandelenoptie uitoefent wordt de 30%-belastingregel niet in acht genomen en eventuele te veel ingehouden belastingen worden terugbetaald door de Nederlandse loonladministratie). 22. Moet ik de aandelen op mijn belastingaangifte vermelden? In sommige landen is het verplicht om buitenlands vermogen op uw aangifteformulier aan te geven, zoals aandelen afkomstig uit aandelenplannen. Zie het informatieblad over Foreign Asset Reporting (aangifte buitenlands vermogen) dat deel uitmaakt van de plandocumentatie Pagina 8 van 16

9 De Vested Share Account (VSA) 23. Wat is de Vested Share Account (VSA)? Dit is een speciale wereldwijde nomineerekening die is opgezet met Computershare om elektronisch aandelen te houden die vesten vanuit aandelenplannen. In het geval van Royal Dutch Shell geldt dit voor gewone aandelen van RDSA en RDSB, evenals voor RDS.A ADSs. 24. Wat zijn de voordelen van de VSA? Met de VSA kunt u uw aandelen veilig houden zonder een eigen effectenrekening te hoeven openen. U krijgt ook toegang tot een aandelenhandel-service voor het geval u uw aandelen wilt overdragen of verkopen. Computershare Nominees Limited zal in het register van aandeelhouders verschijnen. Uw gegevens blijven privé omdat ze niet op het centrale Royal Dutch Shell plc register van aandeelhouders voorkomen. VSA maakt geen onderdeel uit van het RDS SCRIP-programma.Automatische herbelegging van dividenden in aanvullende aandelen. 25. Kan ik afzien van het herbeleggen van dividenden in de Vested Share Account? Nee, herbelegging van dividenden is momenteel een standaardpositie in de VSA. 26. Ik ben een werknemer met voorkennis, volgens de RDS Gedragscode effectenhandel ('Code'); heb ik voorafgaande toestemming nodig om deel te nemen aan een herbeleggingsprogramma voor dividenden (Dividend Reinvestment Plan, DRIP)? Geldt dit voor het DRIP in de VSA? Nee, aangezien u geen zeggenschap hebt over uw deelname in het DRIP in de VSA wordt dit volgens de Code niet als handel beschouwd, en is voorafgaande toestemming voor deze deelname niet vereist. 27. Word ik de economisch eigenaar van de verworven ( vested ) aandelen? Ja. 28. Ik wil de aandelen in de VSA niet behouden, wat kan ik doen? U kunt uw aandelen van de VSA overschrijven naar een effectenrekening of nominee van uw keuze. Als uw Award over RDSB-aandelen is, kunt u ook de afgifte van een aandeelbewijs aanvragen wij maken u erop attent dat het 10 werkdagen kan duren voordat u het bewijs ontvangt. Als u besluit uw aandelen naar een bestaande effectenrekening over te schrijven, is het zeer belangrijk dat de gegevens die u aan Computershare verstrekt EXACT overeenkomen met de gegevens van de ontvangende rekening. Elk verschil in gegevens, hoe klein ook, kan betekenen dat de aandelenlevering niet plaatsvindt en/of dat er een nieuwe rekening wordt gecreëerd bij de ontvanger. Computershare neemt uw leveringsinstructies over en is niet in staat om te controleren of u accurate gegevens hebt verstrekt over de ontvangende rekening. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de gegevens die u aan Computershare verstrekt volledig en accuraat zijn. Pagina 9 van 16

10 Er zijn geen transactiekosten verschuldigd indien u uw aandelen uit de VSA naar uw eigen effectenrekening overschrijft. 29. Kan ik de aandelen van de VSA verkopen? Ja, u kunt ervoor kiezen uw VSA-aandelen te verkopen. U zult dan wel transactiekosten verschuldigd zijn; details daarover vindt u in de algemene voorwaarden op de Computershare-website. 30. Ik geef de voorkeur aan een aandeelbewijs, is dat mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk vanuit het vesten van PSP. Verworven aandelen worden overgedragen aan de Vested Share Account. Als u RDSB-aandelen hebt, kunt u verzoeken de aandelen van de VSA om te zetten in een certificaat. U dient zich wel te realiseren dat het houden van een certificaat minder veilig is dan het elektronisch houden van de aandelen. Wij maken u erop attent dat het tot 10 werkdagen kan duren voordat u een certificaat ontvangt. RDSAaandelen kunnen niet worden omgezet in certificaten. 31. Waarom hebt u de Vested Share Account opgezet in plaats van de bestaande Royal Dutch Shell Nominee Service te gebruiken? De procedure na het onvoorwaardelijk worden is voor de plandeelnemer veel gemakkelijker met gebruik van de VSA, omdat er geen overdracht van aandelen nodig is van de ene dienstverlener (Computershare) naar de andere (Equiniti). Dit kan een gecompliceerde en langdurige procedure zijn. U kunt de gegevens van zowel voorwaardelijke ( unvested ) awards als onvoorwaardelijk toegekende ( vested ) aandelen allemaal op één plaats bekijken. Daarnaast kunt u met de handelsfaciliteiten aangeboden in de VSA, settlements regelen in de meeste wereldwijde valuta. 32. Ik wil mijn aandelen liever in mijn bestaande RDS Nominee-rekening houden, hoe kan ik dat doen? U kunt, als u dat wenst, besluiten uw aandelen over te dragen aan de RDSnominee met gebruik van de standaard overschrijvingsprocedure van de VSA. Net als bij elke aandelenoverdracht is het essentieel dat de gegevens die u aan Computershare verstrekt EXACT overeenkomen met de rekeninggegevens van de ontvangende rekening. Elk verschil in gegevens, hoe klein ook, kan betekenen dat de aandelenlevering niet plaatsvindt en / of dat er een nieuwe rekening wordt gecreëerd bij de ontvanger. Er zijn geen kosten verbonden aan uw keuze om uw aandelen van de VSA naar de RDS Nominee over te schrijven. Pagina 10 van 16

11 33. Ik ben Amerikaans staatsburger en wil mijn aandelen niet naar mijn VSA worden geleverd. Wat moet ik doen? Als u een US local bent die op geen moment sinds het begin van de prestatieperiode op een lange termijn internationale opdracht is geweest of op een lokale niet-nationale opdracht, dan zullen uw aandelen op uw Fidelity brokerage account worden geleverd en hoeft u niets te ondernemen. 35. Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn aandelenbezit in de VSA bijhouden? U kunt de VSA zien naast eventuele andere Awards die u volgens aandelenregelingen hebt en die beheerd worden door Computershare. U logt in op uw Computershare-rekening met gebruik van uw wereldwijde ID en PIN-code, en vervolgens selecteert u uw VSA-holding door te klikken op Vested Share Account in de sectie Portfolio van de tab "My Holdings". Als u echter een US local bent die sinds het begin van de prestatieperiode wel op een lange termijn internationale opdracht is geweest of een lokale nietnationale opdracht is geweest, heeft u de keuze u kunt uw aandelen naar uw VSA laten leveren of naar uw Fidelity brokerage account. Om uw aandelen naar uw Fidelity brokerage account te laten leveren, dient u de optie US Default Brokerage Account te kiezen op het betreffende keuzescherm en uw Amerikaanse sociale verzekeringsnummer in te voeren bij Account ID en wel zonder streepjes of spaties. 34. Ik ben inwoner van een land waar ik geen aandelen mag houden, wat kan ik doen? Als u vermoedt dat dit het geval is, moet u onafhankelijk professioneel advies zoeken en overwegen uw aandelen uit de VSA te halen. Het is altijd uw verantwoordelijkheid als aandeelhouder om te verifiëren dat u het recht hebt om aandelen te houden. 36. Ik bezit een aantal RDS-aandelen die ik op de open markt heb gekocht, kan ik die naar de VSA overschrijven? Nee, dat kan niet. De VSA houdt alleen RDS-aandelen afkomstig van deelneming in een van de Groep- aandelenregelingen. 37. Ten tijde van het onvoorwaardelijk worden (het vesten), was ik in een land waar ik me gedwongen zag een levering in contanten te aanvaarden. Ik zou de voorkeur hebben gegeven aan RDS-aandelen. Kan ik RDS-aandelen kopen met de contanten en die in de Vested Share Account plaatsen? Helaas is dit niet toegestaan, daar de VSA slechts aandelen kan houden die rechtstreeks uit aandelenregelingen afkomstig zijn. U kunt natuurlijk de contanten gebruiken om RDS-aandelen te kopen en u kunt Computershare vragen om u in contact te brengen met een effectenmakelaar die u daarvoor kunt gebruiken. Aandelen die op die manier worden aangekocht, kunnen echter niet worden overgedragen naar de VSA. Pagina 11 van 16

12 38. Ik ben een Amerikaanse staatsburger en heb aandelen in mijn Fidelity account van vorige PSP leveringen en/of door deelname aan GESPP in de US. Kan ik deze overdragen naar de VSA? Nee, deze faciliteit is niet beschikbaar. Naar uw VSA kunnen alleen aandelen worden geleverdvan uw PSP Award, ervan uitgaande dat u de aandelen niet op uw Fidelity-beleggingsrekening wilt laten leveren. Pagina 12 van 16

13 Aandeelhouder worden 39. Waar kan ik relevante aandeelhoudersinformatie over RDS vinden nu ik een aandeelhouder ben? Nuttige informatie voor aandeelhouders vindt u op de Investor-site van de website van RDS: 40. Waar vind ik informatie over dividenden op RDS-aandelen? Deze gegevens vindt u door online Share price and dividends te selecteren in de menubalk links op 41. Waar kan ik het jaarverslag vinden? Het jaarverslag en andere financiële informatie kunt u online raadplegen via 42. Kan ik stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen? Computershare Nominees Limited biedt een website waar u als RDSaandeelhouder kunt aangeven hoe Computershare Nominees Limited namens u moet stemmen. Pagina 13 van 16

14 Afstoting 43. Waarom is de Award nu onvoorwaardelijk geworden ( vested ) en niet aan het einde van de prestatieperiode? Nadat de vestingbeslissing openbaar is gemaakt, zal er op een voorbeeldberekening ter beschikking worden gesteld. De Award is onvoorwaardelijk geworden omdat uw dienstverband voor het einde van de prestatieperiode is beëindigd op grond van afstoting van personeel. Het onvoorwaardelijk worden wordt versneld en de prestatieperiode eindigt op de datum waarop uw dienstverband eindigt. 44. Wat was het resultaat van de prestatievoorwaarden en hoe komt dit terug in de vestingsbeslissing? Raadpleeg de die u heeft ontvangen van het aandelenplanteam hierin staat het resultaat vermeld. 45. Hoe worden de onvoorwaardelijk geworden ( vested ) aandelen berekend? De oorspronkelijke Award wordt aangepast met het betreffende percentage dat is aangegeven in de van het aandelenplanteam. Nominale dividenden worden vervolgens berekend op basis van het vested bedrag alsof zij herbelegd waren in aandelen vanaf de datum van Award tot het moment van vesting. Dat is het bedrag dat uiteindelijk onvoorwaardelijk is geworden, naar boven afgerond op een heel aantal aandelen. Pagina 14 van 16

15 Overlijden 46. Waarom is de Award nu onvoorwaardelijk geworden ( vested ) en niet aan het einde van de prestatieperiode? De Award is onvoorwaardelijk geworden omdat het dienstverband van de overledene voor het einde van de prestatieperiode is geëindigd. Het onvoorwaardelijk worden wordt versneld en de prestatieperiode eindigt op de datum van overlijden. 47. Wat was het resultaat van de prestatievoorwaarden en hoe komt dit terug in de vestingsbeslissing? Raadpleeg de die u heeft ontvangen van het aandelenplanteam hierin staat het resultaat vermeld. 48. Hoe worden de onvoorwaardelijk geworden ( vested ) aandelen berekend? De oorspronkelijke Award wordt aangepast met het betreffende percentage dat is aangegeven in de van het aandelenplanteam. Nominale dividenden worden vervolgens berekend op basis van het vested bedrag alsof zij herbelegd waren in aandelen vanaf de datum van Award tot het moment van vesting. Dat is het bedrag dat uiteindelijk onvoorwaardelijk is geworden, naar boven afgerond op een heel aantal aandelen. Pagina 15 van 16

16 Meer informatie PSP website op Voor meer informatie over het PSP, inclusief: Veelgestelde vragen (FAQ) over het PSP Veelgestelde vragen over belastingen belastingverrekening Belastingsamenvattingen voor veel landen Informatie over landen met beperkingen onder het PSP Computershare website op Voor informatie over het PSP en informatie bezorging over uw Award: Plan documentatie en veelgestelde vragen Om uw PIN te wijzigen Voor toegang tot uw VSA en om aandelen te verkopen of over te schrijven Veelgestelde vragen over belasting en belastingverrekening Belastingsamenvattingen voor veel landen Informatie over landen met beperkingen onder het PSP Computershare-aandelenplanteam voor Shell op Voor vragen over de PSP-levering, inclusief toegang tot de Computershare website, PIN-codes. Shell Share Plans website op Voor nieuws over en updates van het aandelenplan, video tutorials, Royal Dutch Shell informatie voor investeerders en nog veel meer Volg ons op Twitter: https://twitter.com/#!/shellshareplans Shell HR Service Centres op: HR Service Centre Krakau HR Service Centre Manila HR Service Centre Kuala Lumpur Voor algemene vragen over het PSP. Belasting: Voor vragen over daadwerkelijke werknemersbelasting met betrekking tot het PSP waar de FAQ over belasting en de verstrekte belasting informatie per land geen antwoord op geeft. Voor vragen over hypothetische belasting met betrekking tot het PSP waar de Belastingverrekening FAQ en de Internationale Mobiliteit website geen antwoord op geeft. Een Fidelity vertegenwoordiger op SHELL Voor vragen wanneer/als uw aandelen worden geleverd naar Fidelity. Pagina 16 van 16

Performance Share Plan

Performance Share Plan For information purposes only For information purposes only Performance Share Plan Vragen en antwoorden over belasting voor awards met belastingverrekening Maart 2014 Belangrijke aanwijzing: deze handleiding

Nadere informatie

Performance Share Plan

Performance Share Plan For information purposes only Performance Share Plan Vragen en antwoorden inzake belasting voor awards waarop geen belastingverrekening wordt toegepast Maart 2014 Belangrijke aanwijzing: deze handleiding

Nadere informatie

Hoe ver komt u met uw spaargeld?

Hoe ver komt u met uw spaargeld? Hoe ver komt u met uw spaargeld? Sharesave Sharesave biedt u de mogelijkheid om gedurende drie jaren maandelijks geld te sparen en dit spaargeld te gebruiken om aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen

Nadere informatie

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE TECHNICOLOR Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Technicolor SA op 24 oktober 2013 Technicolor is een anonieme vennootschap naar Frans

Nadere informatie

de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers

de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers good to know you de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers: deel mee in ons succes! Randstad is sterk verbonden met haar zakelijke en sociale omgeving.

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SHELL CLAIMFORMULIER VOOR AANDEELHOUDERS BUITEN DE VS

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SHELL CLAIMFORMULIER VOOR AANDEELHOUDERS BUITEN DE VS INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SHELL CLAIMFORMULIER VOOR AANDEELHOUDERS BUITEN DE VS Voor u het bijgevoegde claimformulier invult, is het belangrijk deze instructies zorgvuldig te lezen. Als u het

Nadere informatie

Aandelen en andere opties

Aandelen en andere opties Aandelen en andere opties Hoe zit het in grensoverschrijdende situaties? Het gaat weer beter met de Nederlandse economie. Dit zien we onder meer terug in de toenemende behoefte van Nederlandse werkgevers

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers Triodos Bank nv Belgisch bijkantoor Hoogstraat 139/3 1000 Brussel Tel. +32 (0)2 548 28 28 www.triodos.be Btw BE 0450.507.887 RPR Brussel Maatschappelijke zetel: Zeist, Nederland Vragenlijst kennis & ervaring

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING MINDERJARIGE

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING MINDERJARIGE MINDERJARIGE REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS REKENINGHOUDER/NAAM MINDERJARIGE (KIND): Naam:... Voorletters:... man vrouw Geboortedatum:... BSN-nummer:... Adres:...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PENSIOEN t.b.v. Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

AANVRAAGFORMULIER PENSIOEN t.b.v. Stichting Pensioenfonds Thales Nederland AANVRAAGFORMULIER PENSIOEN t.b.v. Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Persoonsgegevens Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Salarisnummer Afdelingsnummer Sofinummer Emailadres (privé) Geboordatum

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Samenwerken met extra dimensie

Samenwerken met extra dimensie Samenwerken met extra dimensie Informatiebrochure participatieplan medewerkers Extra Dimensies Holding BV, Deventer 1 van 10 [ leeg ] 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. AANDEELHOUDER WORDEN EN

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS EERSTE REKENINGHOUDER Naam:... Voorletters:... man vrouw Geboortedatum:... BSN-nummer:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Land:...

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 19 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

Toelichting op het online formulier aanmelden

Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting Deze toelichting geeft uitleg over elke rubriek op het online formulier aanmelding, behalve rubriek 1 Uw Persoonsgegevens en rubriek 3 Adresgegevens.

Nadere informatie

Hoe "PO Omzetten" gebruiken om een factuur te maken van een purchase order

Hoe PO Omzetten gebruiken om een factuur te maken van een purchase order 1 / 7 Hoe "PO Omzetten" gebruiken om een factuur te maken van een purchase order 1. Log in op uw OB10-account 2. Selecteer rij "Aanvaard" - Op de homepage van uw OB10-account, onder "Samenvatting van mijn

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2016

Provinciebelasting op Bedrijven 2016 Provinciebelasting op Bedrijven 2016 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE AANVULLING OP DE MSPP-OVEREENKOMST (MICROSOFT PARTNER PROGRAM) TE BLADEREN EN OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, BEVESTIGT

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven. Kan ik mee doen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

Enghouse Interactive MySupport Web Portal. Gebruikershandleiding Klant

Enghouse Interactive MySupport Web Portal. Gebruikershandleiding Klant Enghouse Interactive MySupport Web Portal Gebruikershandleiding Klant Inhoudstafel Inleiding...Fout!Bladwijzer niet gedefinieerd. Registreren om toegang te krijgen tot het portaal...fout!bladwijzer niet

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011 Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal Versie 0.4 01 oktober 2011 Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 6 Verdeling... 7 Eigen beleggingsmix aanmaken... 7 Transacties... 12 Depot overzicht...

Nadere informatie

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen)

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Participant 1 Naam Adres Postcode/woonplaats Land Nationaliteit Telefoonnummer E-mail Bankrekeningnummer (IBAN) Ten name van Woonplaats (hierna te noemen:

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 28 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Welkom bij Digicel Online Top Up

Welkom bij Digicel Online Top Up 1 Welkom bij Digicel Online Top Up Welkom en bedankt voor het kiezen van Digicel Online Top Up, de snelste en gemakkelijkste manier om top up te versturen naar landen in de Caribische regio. Onze website

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

1. Ik heb een dienstauto waar ik privé mee mag rijden maar daar heb ik om voor mij moverende redenen geen gebruik van gemaakt.

1. Ik heb een dienstauto waar ik privé mee mag rijden maar daar heb ik om voor mij moverende redenen geen gebruik van gemaakt. FAQ s overgangsbeleid privégebruik dienstauto. De lijst met vragen en antwoorden geldt als hulpmiddel je te informeren. De lijst kan regelmatig worden aangevuld / aangepast. De lijst is zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Office 365 Business Premium & Domeinnaam Voor beheerders pro cloud solutions 1 Inhoud 1. Wanneer gebruikt u deze handleiding?... 3 2. Office 365 Business Premium instellen... 4 2.1.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Toelichting op het online formulier aanmelding

Toelichting op het online formulier aanmelding Toelichting op het online formulier aanmelding Toelichting Deze toelichting geeft uitleg over elke rubriek op het online formulier aanmelding, behalve rubriek 1 Uw Persoonsgegevens en rubriek 3 Adresgegevens.

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. Hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl.

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

ZAALAANVRAAG EN ACCOUNT CORPORATE PORTAL

ZAALAANVRAAG EN ACCOUNT CORPORATE PORTAL HANDLEIDING ZAALAANVRAAG EN ACCOUNT CORPORATE PORTAL VERSIE 1.0 VAN DER VALK HOTELS & RESTAURANTS Inhoudsopgave Waarvoor dient deze handleiding? 3 Zaalaanvraag corporate portal 4 Het account 18 Zaalreserveringen

Nadere informatie

FAQ AcceptEmail. Antwoorden op veelgestelde vragen

FAQ AcceptEmail. Antwoorden op veelgestelde vragen FAQ AcceptEmail Antwoorden op veelgestelde vragen 1. Antwoorden op veelgestelde vragen 1.1. Wat is AcceptEmail? AcceptEmail is de opvolger van de papieren acceptgiro. Betalen kan veilig en snel met ideal,,

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASHBACK

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASHBACK BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASHBACK Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Black Friday Cashback", hierna actie 1. Organisator van deze actie is Media

Nadere informatie

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Focus OP: Alle relevante informatie over het dividend en zijn belastingen. MyENGIE.be Een andere manier om ENGIE te ontdekken! Dividend Voor het boekjaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1 Algemene Voorwaarden : onderhavige voorwaarden. 1.2 E-learning Module(s) : de online cursus(sen) die door NCJ aan de Gebruiker

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor organisators

Handleiding website SVNL voor organisators Handleiding website SVNL voor organisators Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

MIJN WERKTIJDEN Mijnwerktijden.nl is een personeels planningsprogramma die gekoppeld is met de salarisprogramma s van Loonstrookgigant.

MIJN WERKTIJDEN Mijnwerktijden.nl is een personeels planningsprogramma die gekoppeld is met de salarisprogramma s van Loonstrookgigant. MIJN WERKTIJDEN Mijnwerktijden.nl is een personeels planningsprogramma die gekoppeld is met de salarisprogramma s van Loonstrookgigant.nl Mijn Werktijden is een planningsprogramma om eenvoudig en snel

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte

De eerste stappen in uw Klantenruimte 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

Een Think.Com account aanvragen

Een Think.Com account aanvragen Een Think.Com account aanvragen Index Inleiding...3 Het aanvragen van een account...4 Fase 1 SchooIinformatie verstrekken...4 Fase 2 Bevestigen van de overeenkomst...10 Fase 3 Het opzetten van de school

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie