Performance Share Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Performance Share Plan"

Transcriptie

1 For information purposes only For information purposes only Performance Share Plan Algemene vragen met betrekking tot het onvoorwaardelijk worden ( vesten ) van aandelen Maart 2014

2 Inhoudsopgave Klik op onderstaande secties om direct naar de pagina te gaan met Vragen en Antwoorden over het betreffende onderwerp:. Het vesten* van uw aandelen n.a.v.uw PSP Award(s) Levering van uw Award Belasting De Vested Share Account (VSA) Aandeelhouder worden Afstoting Overlijden Meer informatie *Vesten = het onvoorwaardelijk toekennen van aandelen. Het vesten van uw aandelen n.a.v uw PSP Award 1. Wat was het resultaat van de prestatievoorwaarden en hoe komt dit terug in de vesting beslissing? Raadpleeg de vesting informatie die u hebt ontvangen en die informatie m.b.t. de berekening en het resultaat bevat. 2. Hoe worden de onvoorwaardelijk geworden ( vested ) aandelen berekend? De oorspronkelijke Award wordt aangepast met het betreffende percentage aangegeven in de vesting . Nominale dividenden worden vervolgens berekend op basis van het vested bedrag alsof zij herbelegd waren in aandelen vanaf de datum van Award tot het moment van vesting. Dat is het bedrag dat uiteindelijk onvoorwaardelijk is geworden, naar boven afgerond op een heel aantal aandelen. Nadat de vestingbeslissing openbaar is gemaakt, zal er op en ook op (als u aangesloten bent op het Shell-netwerk) een document met een voorbeeldberekening ter beschikking worden gesteld. Pagina 2 van 16

3 3. Ik heb na de in het Toekenningsdocument aangegeven Kwalificatiedatum ontslag genomen, verlies ik nu mijn Award? Nee, zolang u bij de Shell Group in dienst was op de Kwalificatiedatum; als de Award onvoorwaardelijk wordt, kunt u de Award in ontvangst nemen. Zie uw Toekenningsdocument op uw Computershare-account voor de Kwalificatiedatum. 4. Ik vertrek/ben vertrokken bij de Shell Group voorafgaand aan de verwachte datum van vesting wat gebeurt er met mijn Award? Zolang u bij de Shell Group in dienst was op de Kwalificatiedatum zal de Award geleverd worden als deze onvoorwaardelijk wordt. Als u het Shell-concern voor de kwalificatiedatum verlaten hebt vanwege pensionering, ontslag, arbeidsongeschiktheid, slechte gezondheid of de voltooiing van een contract voor bepaalde tijd, zal uw Award niet vervallen en aan u geleverd worden. Als u het Shell-concern voor de kwalificatiedatum om een andere reden dan bovengenoemde heeft verlaten, zal uw Award, in overeenstemming met de regels van het plan, komen te vervallen. Zorg ervoor dat u uw adres op de website van Computershare heeft bijgewerkt. Levering van uw Award Ga door naar vraag 95 voor meer informatie met betrekking tot de levering van aandelen aan medewerkers met Amerikaanse nationaliteit die sinds het begin van de prestatieperiode niet voor lange termijn op een internationale opdracht of op een lokale niet-nationale opdracht zijn geweest. Alle andere medewerkers dienen naar vraag 1 door te gaan: 5. Ik ben een employee insider. Moet ik vooraf toestemming verkrijgen voor de levering van de vested PSP award of als ik de aandelen op een later tijdstip wil verkopen? Als bepaald is dat u een employee insider bent krachtens de Securities Dealing Code ("Code") van Royal Dutch Shell plc hoeft individuele preclearance (goedkeuring) niet verkregen worden omdat er geen individuele beslissing door u genomen is in verband met de levering. Als u aandelen op een later tijdstip wilt verkopen dient u gedurende een beperkte periode pre-clearance te verkrijgen. Ga naar securities_dealing_code.html voor de Code en kpage.aspx voor het pre-clearance formulier. Dit formulier dient u te verzenden en als u goedkeuring ontvangt, moet u binnen twee werkdagen de aandelen verkopen. Anders dient u opnieuw goedkeuring aan te vragen. Neem voor vragen over het proces van goedkeuring contact op met 6. Ik wil de Award liever contant ontvangen dan in aandelen. Is dat mogelijk? Nee, de PSP is een aandelenplan en de levering vindt plaats in aandelen. Er wordt geen keuze geboden. In een klein aantal gevallen zal de levering door bepaalde landgebonden beperkingen in contanten moeten plaatsvinden. Ga naar en kies het document Restricted Countries (landen met beperkingen) voor een lijst met de betreffende landen. Pagina 3 van 16

4 Wanneer de aandelen eenmaal aan u geleverd zijn, zult u de aandelen van de Vested Share Account kunnen verkopen, of van de Fidelity Account als u een US local bent, of een medewerker met Amerikaanse nationaliteit die ervoor gekozen heeft om zijn/haar aandelen naar zijn Fidelity Broker Account te laten leveren. Indien uw aandelen naar de VSA worden geleverd, zal de afrekeningsdatum die het overdragen van (netto) aandelen in de VSA bevestigt, op het adviesbericht van Computershare verschijnen ter bevestiging van de transactie. De verkoop van aandelen kan plaatsvinden na de afrekeningsdatum; u moet wel in acht te nemen dat dit een separate transactie is, en geen deel uitmaakt van de vesting procedure. 7. Ik heb de Amerikaanse nationaliteit en ben tussen het begin van de prestatieperiode en de vesting datum voor lange termijn op een internationale opdracht, of op een lokale niet-nationale opdracht geweest. Is de standaard positie om mijn aandelen automatisch naar Fidelity te bezorgen? Nee, in de veronderstelling dat u op welk moment dan ook sinds het begin van de prestatieperiode al op een lange termijn internationale opdracht of een lokale niet-nationale opdracht was, dan is u de keuze gegeven om uw Award op een Vested Share Account op uw naam (zie hieronder) geleverd te krijgen of op uw Fidelity beleggingsrekening. Als u een Amerikaan bent die op een lange termijn internationale opdracht was tijdens een eerdere PSP prestatieperiode en een keuze had gemaakt toen die award toegekend werd, dan zal de levering van de versnelde toegekende Award standaard naar de keuze gaan die u toen maakte. De keuze die u bij de laatste levering heeft gemaakt, geldt als de standaard. 8. Ik kan geen aandelen in ontvangst nemen omdat ik geen effectenrekening heb. Wat moet ik doen? U hoeft niets te doen. Aangezien Computershare uw aandelenplanadministrator is, wordt de levering van netto aandelen gedaan in een nieuw Vested Share Account (VSA) bij Computershare dit is een speciale wereldwijde nominee-regeling voor aandelen uit aandelenplannen. Zie de vragen over de Vested Share Account voor verdere informatie. 9. Hoe is mijn locatie- en arbeidsverleden ingevoerd om de toegekende Award te kunnen leveren? Uw volledige arbeidsverleden en antwoorden op een paar specifieke vragen zijn vereist om te zorgen dat uw belastingpositie (voor zowel uzelf en uw werkgever) nauwkeurig kan worden vastgesteld en de levering plaatsvindt op de daaruit volgende wijze. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de relevante belastingautoriteiten in een land (of landen) waar u belastingplichtig bent. Deze gegevens zijn ontleend aan de HR-administratie en u hoeft hier niets voor te doen. 10. Welke informatie heeft Shell aan Computershare gegeven om ervoor te zorgen dat de levering volgens de richtlijnen verloopt? Shell heeft alle informatie gegeven die voor levering noodzakelijk is - dit omvat de lokatie-geschiedenis (waar van toepassing, land en regio) van ten minste het begin van de prestatieperiode tot de leveringsdatum, nationaliteit, of u in bezit bent van een Amerikaanse green card, uw salarisadministratie hub(s). In bepaalde gevallen is er voor het moment van vesting contact met u Pagina 4 van 16

5 opgenomen, namelijk wanneer Shell bepaalde vereiste informatie zelf niet kon leveren. 11. Wat gebeurt er als de gegevens die Shell heeft verstrekt onjuist zijn? Als u ziet dat er onjuiste gegevens verstrekt zijn, neem dan per contact op met uw HR Service Centre. 12. Waar kan ik de communicatiematerialen over de levering vinden? Informatie over de overdracht van de onvoorwaardelijk toegekende aandelen ( vested award ) inclusief de contractvoorwaarden kunt u vinden onder "Correspondence" in de tab "My Holding" van uw Computershare-account. Details van de belastingberekening voor uw transactie, zodra uitgevoerd, kunt u vinden onder "Transaction History" in de tab "My Holding". Algemeen materiaal zoals een overzicht van veelgestelde vragen (FAQ) en samenvattingen van de belasting per land kunt u vinden bij de FAQ in de tab "Company Info". 14. Ik zou de levering van deze PSP graag uitstellen zodat hierover pas in het volgende belastingjaar belasting verschuldigd is. Het beleid van Shell is om de toegekende Awards zo snel mogelijk na de beslissing van verwerving aan alle deelnemers te leveren. Dit ondersteunt de bedrijfsfilosofie van Speed and Delivery en is in overeenstemming met het naar voren brengen van andere beloningen. Aangezien PSP een wereldwijd aandelenplan is dat in meer dan 80 landen opereert, is het na vaststelling van de leverdatum onmogelijk de levering te vertragen of te vervroegen om zo te profiteern van eventuele toekomstige verlagingen of verhogingen in belastingtarieven van een bepaald land. We proberen de Award zo snel mogelijk te leveren (in 2013 zal dit in de meeste gevallen binnen 4 dagen na de vesting datum ). Een verdere reden om te zorgen voor levering in een open tijdvenster waarbij de onderneming het tijdstip bepaalt is om het risico van individuele verkoopbeslissingen te verminderen en ervoor te zorgen dat we voldoen aan de Securities Dealing Code. 13. Ik heb de Amerikaanse nationaliteit en ben sinds het begin van de prestatieperiode niet op een lange termijn internationale opdracht geweest. Moet ik enige actie ondernemen om mijn Award te ontvangen? Nee, de standaardpositie voor de levering van aandelen aan Amerikanen is om uw aandelen, na aftrek van inkomstenbelasting en sociale zekerheid, te leveren aan uw Fidelity beleggingsrekening, zonder dat u iets hoeft te doen binnen uw Computershare-account. Als u ervoor gekozen hebt om uw aandelen geleverd te krijgen in een Vested Share Account op uw naam (zie hieronder) met Computershare is er geen verdere actie nodig. Pagina 5 van 16

6 Belasting 15. Hoe wordt de belasting berekend? Belastingen worden berekend overeenkomstig de geldende regels in de rechtsgebieden waar u in dienst bent geweest gedurende de looptijd van de Award. Belastingregels die van toepassing moeten zijn bij het onvoorwaardelijk worden van PSP in ieder rechtsgebied, zijn overeengekomen tussen Group Tax, Shells belastingadviseur en de plaatselijke fiscaal manager in het betreffende land. De belastingadviseur heeft, op basis van het arbeidsverleden dat u aan Computershare heeft verstrekt, de belastingberekeningen uitgevoerd. De belastingberekeningen zijn vertrouwelijk, daar de belastingadviseur de gegevens over uw arbeidsverleden van Computershare krijgt. De resultaten worden teruggestuurd naar Computershare zodat zij, indien noodzakelijk, aandelen kunnen verkopen om de in te houden belastingen te dekken. Het resultaat wordt uiteengezet onder "Transaction History" in de tab "My Holdings" in uw Computershare account. Een samenvatting, waarin de belastingregels in de meeste landen uiteengezet worden, kunt u vinden door de FAQ te selecteren in de tab "Company Info" en vervolgens Taxation (PSP) Country Information vanuit het dropdownmenu. Let op: als u op enig moment tussen het begin van de prestatieperiode en het moment van vesten voor langere tijd naar het buitenland bent uitgezonden, moet bij uw toekenning rekening worden gehouden met belastingverrekening. Raadpleeg vraag 16. Let op: als u een US local bent en op geen moment sinds het begin van de prestatieperiode op een lange termijn internationale opdracht bent geweeest, dan is uw arbeidsverleden voor u reeds ingevuld en hoeft u geen verdere informatie te verstrekken voor de berekening van uw belasting en uw sociale verzekeringsbijdragen. De aandelen die aan uw Fidelity Brokerage Account worden geleverd, zijn dus netto en belasting en sociale verzekeringsbijdragen zijn al afgetrokken. 16. Ik heb begrepen dat er in mijn rechtsgebied een belastinginhouding vereist is. Ik zou echter liever geen belastingen betalen op het moment van levering maar door middel van mijn belastingaangifte. Hoe kan ik dat regelen? Dat is niet mogelijk. Als er een inhoudingsverplichting geldt in het rechtsgebied waar u belastingplichtig bent, wordt een aantal aandelen verkocht bij de overdracht ten tijde van het onvoorwaardelijk worden om te voldoen aan de belastingplicht. De opbrengst wordt vervolgens aan de belastingdienst overgedragen, meestal via de loonlijst. 17. Ik ben een Amerikaanse staatsburger en mij is door Computershare gevraagd een W9 formulier in te vullen. Wat is de reden hiervoor? Als uw PSP Award in contanten is afgewikkeld, zal u gevraagd worden om het relevante US Tax formulier (W8/W9) in te vullen. Dit zal voorkomen dat US Backup Withholding belastingen worden ingehouden. Uw Award kan niet aan u worden geleverd totdat het formulier is ingevuld. Pagina 6 van 16

7 18. Ik wil graag informatie over de belastingen die berekend zijn op de PSPaflevering, wie kan mij dit verschaffen? Een grote hoeveelheid informatie over de fiscale behandeling van PSP in de wereld is vastgelegd en online beschikbaar. Lees de beschikbare informatie zorgvuldig door. De meeste vragen zullen worden beantwoord door een of meer van deze documenten. Belastingsamenvatting per land: Shell's aangewezen externe belastingadviseur, in samenwerking met persoonlijke belastingexperts binnen Shell, heeft gedetailleerde belastinginformatie samengesteld over de levering van PSP. Een omvangrijke analyse van het geldende belastingbeleid per land voor levering van een performance share plan kunt u vinden onder het FAQ-gedeelte onder de tab "Company Info". Selecteer hiervoor Taxation (PSP) Country Information in het dropdownmenu. Belasting FAQs: een specifieke set met veelgestelde vragen over belastingen op PSP kunt u vinden op de Computershare-website. Selecteer FAQ onder de tab "Company Info" en vervolgens Taxation (PSP) General. Individuele berekening van uw belasting: verder staat er een samenvatting van uw individuele belasting in uw Computershare-account onder "Transaction History" in de tab "My Holdings". In deze samenvatting worden de details van de belastingberekening in uw specifieke geval uiteengezet. De basis hiervoor vormt de input die u hebt geleverd in het gedeelte voor invoer van uw curriculum vitae. FAQs over hypothetische belasting: een specifieke set met veelgetelde vragen over verrekening van belasting kunt u vinden onder "Plan Documentation" in de tab "Company Info". Dit gedeelte is van toepassing als u op enig moment tussen 01 januari 2010 en de vesting datum voor langere tijd naar het buitenland bent uitgezonden. Raadpleeg hiervoor vraag Waar kan ik andere vragen stellen over belastingen op de PSP? Specifieke vragen over uw eigen berekening kunt u sturen naar het betreffende HR service desk en eventueel is enige uitleg in aanvulling op de beschikbare materialen mogelijk. Let wel, het HR service desk verkeert niet in de positie om de belastingberekeningen te controleren, tenzij u specifiek van mening bent dat er bepaalde voorwaarden gelden waardoor uw berekening niet correct is. Wees u er ook van bewust dat er op drukke tijden enige vertraging kan optreden in hun reactie - u wordt op de hoogte gesteld indien dat het geval is. Voor specifiek belastingadvies moet u contact opnemen met uw eigen onafhankelijke belastingadviseur. 20. Bij mijn toekenning is belastingverrekening toegepast. Wat is de reden hiervoor? Waar kan ik hierover meer informatie vinden? Belastingverrekening expatriates. Als u op enig moment tussen het begin van de prestatieperiode en de vestingdatum voor langere tijd als expatriate naar het buitenland bent uitgezonden, moet er bij uw PSP-toekenning rekening worden gehouden met belastingverrekening (ook als u inmiddels niet meer in het buitenland werkzaam bent). Pagina 7 van 16

8 Voor hypothetische belasting wordt er een bedrag afgetrokken van uw bruto toekenning en ontvangt u een netto toekenning. De hypothetische belastinginhouding komt ruim genomen overeen met de inkomstenbelasting en de sociale lasten die u zou hebben betaald als u in uw land woonachtig was gebleven na het begin van de prestatieperiode onder toepassing van standaard veronderstellingen. Als u uw basisland wijzigt, wordt u gelijkgesteld aan uw basisland bij verwerving. De hypothetische inhouding wordt uitgevoerd op het tijdstip van levering. Het netto bedrag aan aandelen na inhouding van uw hypothetische belasting wordt geleverd aan uw vested share account. Actuele belasting die verschuldigd is over uw toekenning, wordt betaald door het bedrijf. Als er op het tijdstip van levering een voorheffing moet worden betaald, wordt dit betaald door het bedrijf. De loonadministratie zal dit verwerken op het tijdstip van levering. Als u actuele belasting verschuldigd bent naar aanleiding van uw aangifte, zal het bedrijf op dat moment de belasting betalen en krijgt u (indien gewenst) assistentie bij uw belastingaangifte voor dat land om rapportage en betaling van verschuldigde belastingbedragen door het bedrijf mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over belastingverrekening naar de Vragen en Antwoorden over hypothetische belasting, en de "Plan Documentation" in de tab "Company Info" van de Computershare-website. 21. Ik ben belastingplichtig volgens de Nederlandse 30%-belastingregel, is daar rekening mee gehouden? Ja, Employment Tax in Nederland heeft gegevens verstrekt waarin wordt vermeld welke PSP-deelnemers de 30%-belastingregel moeten toepassen op hun belastingberekeningen bij het onvoorwaardelijk worden. Op basis van die vermelding worden - waar van toepassing - Nederlandse belastingen op PSP-levering berekend met inachtneming van de 30%-belastingregel. Let wel dat het door eventuele verschillen in het moment van gegevensoverdracht mogelijk is dat de gegevens, indien u onlangs belastingplichtig werd volgens de 30%-belastingregel, niet op tijd beschikbaar waren in dat geval worden eventueel teveel ingehouden belastingen terugbetaald door de Nederlandse loonadministratie. (Als u tevens een aandelenoptie uitoefent wordt de 30%-belastingregel niet in acht genomen en eventuele te veel ingehouden belastingen worden terugbetaald door de Nederlandse loonladministratie). 22. Moet ik de aandelen op mijn belastingaangifte vermelden? In sommige landen is het verplicht om buitenlands vermogen op uw aangifteformulier aan te geven, zoals aandelen afkomstig uit aandelenplannen. Zie het informatieblad over Foreign Asset Reporting (aangifte buitenlands vermogen) dat deel uitmaakt van de plandocumentatie Pagina 8 van 16

9 De Vested Share Account (VSA) 23. Wat is de Vested Share Account (VSA)? Dit is een speciale wereldwijde nomineerekening die is opgezet met Computershare om elektronisch aandelen te houden die vesten vanuit aandelenplannen. In het geval van Royal Dutch Shell geldt dit voor gewone aandelen van RDSA en RDSB, evenals voor RDS.A ADSs. 24. Wat zijn de voordelen van de VSA? Met de VSA kunt u uw aandelen veilig houden zonder een eigen effectenrekening te hoeven openen. U krijgt ook toegang tot een aandelenhandel-service voor het geval u uw aandelen wilt overdragen of verkopen. Computershare Nominees Limited zal in het register van aandeelhouders verschijnen. Uw gegevens blijven privé omdat ze niet op het centrale Royal Dutch Shell plc register van aandeelhouders voorkomen. VSA maakt geen onderdeel uit van het RDS SCRIP-programma.Automatische herbelegging van dividenden in aanvullende aandelen. 25. Kan ik afzien van het herbeleggen van dividenden in de Vested Share Account? Nee, herbelegging van dividenden is momenteel een standaardpositie in de VSA. 26. Ik ben een werknemer met voorkennis, volgens de RDS Gedragscode effectenhandel ('Code'); heb ik voorafgaande toestemming nodig om deel te nemen aan een herbeleggingsprogramma voor dividenden (Dividend Reinvestment Plan, DRIP)? Geldt dit voor het DRIP in de VSA? Nee, aangezien u geen zeggenschap hebt over uw deelname in het DRIP in de VSA wordt dit volgens de Code niet als handel beschouwd, en is voorafgaande toestemming voor deze deelname niet vereist. 27. Word ik de economisch eigenaar van de verworven ( vested ) aandelen? Ja. 28. Ik wil de aandelen in de VSA niet behouden, wat kan ik doen? U kunt uw aandelen van de VSA overschrijven naar een effectenrekening of nominee van uw keuze. Als uw Award over RDSB-aandelen is, kunt u ook de afgifte van een aandeelbewijs aanvragen wij maken u erop attent dat het 10 werkdagen kan duren voordat u het bewijs ontvangt. Als u besluit uw aandelen naar een bestaande effectenrekening over te schrijven, is het zeer belangrijk dat de gegevens die u aan Computershare verstrekt EXACT overeenkomen met de gegevens van de ontvangende rekening. Elk verschil in gegevens, hoe klein ook, kan betekenen dat de aandelenlevering niet plaatsvindt en/of dat er een nieuwe rekening wordt gecreëerd bij de ontvanger. Computershare neemt uw leveringsinstructies over en is niet in staat om te controleren of u accurate gegevens hebt verstrekt over de ontvangende rekening. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de gegevens die u aan Computershare verstrekt volledig en accuraat zijn. Pagina 9 van 16

10 Er zijn geen transactiekosten verschuldigd indien u uw aandelen uit de VSA naar uw eigen effectenrekening overschrijft. 29. Kan ik de aandelen van de VSA verkopen? Ja, u kunt ervoor kiezen uw VSA-aandelen te verkopen. U zult dan wel transactiekosten verschuldigd zijn; details daarover vindt u in de algemene voorwaarden op de Computershare-website. 30. Ik geef de voorkeur aan een aandeelbewijs, is dat mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk vanuit het vesten van PSP. Verworven aandelen worden overgedragen aan de Vested Share Account. Als u RDSB-aandelen hebt, kunt u verzoeken de aandelen van de VSA om te zetten in een certificaat. U dient zich wel te realiseren dat het houden van een certificaat minder veilig is dan het elektronisch houden van de aandelen. Wij maken u erop attent dat het tot 10 werkdagen kan duren voordat u een certificaat ontvangt. RDSAaandelen kunnen niet worden omgezet in certificaten. 31. Waarom hebt u de Vested Share Account opgezet in plaats van de bestaande Royal Dutch Shell Nominee Service te gebruiken? De procedure na het onvoorwaardelijk worden is voor de plandeelnemer veel gemakkelijker met gebruik van de VSA, omdat er geen overdracht van aandelen nodig is van de ene dienstverlener (Computershare) naar de andere (Equiniti). Dit kan een gecompliceerde en langdurige procedure zijn. U kunt de gegevens van zowel voorwaardelijke ( unvested ) awards als onvoorwaardelijk toegekende ( vested ) aandelen allemaal op één plaats bekijken. Daarnaast kunt u met de handelsfaciliteiten aangeboden in de VSA, settlements regelen in de meeste wereldwijde valuta. 32. Ik wil mijn aandelen liever in mijn bestaande RDS Nominee-rekening houden, hoe kan ik dat doen? U kunt, als u dat wenst, besluiten uw aandelen over te dragen aan de RDSnominee met gebruik van de standaard overschrijvingsprocedure van de VSA. Net als bij elke aandelenoverdracht is het essentieel dat de gegevens die u aan Computershare verstrekt EXACT overeenkomen met de rekeninggegevens van de ontvangende rekening. Elk verschil in gegevens, hoe klein ook, kan betekenen dat de aandelenlevering niet plaatsvindt en / of dat er een nieuwe rekening wordt gecreëerd bij de ontvanger. Er zijn geen kosten verbonden aan uw keuze om uw aandelen van de VSA naar de RDS Nominee over te schrijven. Pagina 10 van 16

11 33. Ik ben Amerikaans staatsburger en wil mijn aandelen niet naar mijn VSA worden geleverd. Wat moet ik doen? Als u een US local bent die op geen moment sinds het begin van de prestatieperiode op een lange termijn internationale opdracht is geweest of op een lokale niet-nationale opdracht, dan zullen uw aandelen op uw Fidelity brokerage account worden geleverd en hoeft u niets te ondernemen. 35. Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn aandelenbezit in de VSA bijhouden? U kunt de VSA zien naast eventuele andere Awards die u volgens aandelenregelingen hebt en die beheerd worden door Computershare. U logt in op uw Computershare-rekening met gebruik van uw wereldwijde ID en PIN-code, en vervolgens selecteert u uw VSA-holding door te klikken op Vested Share Account in de sectie Portfolio van de tab "My Holdings". Als u echter een US local bent die sinds het begin van de prestatieperiode wel op een lange termijn internationale opdracht is geweest of een lokale nietnationale opdracht is geweest, heeft u de keuze u kunt uw aandelen naar uw VSA laten leveren of naar uw Fidelity brokerage account. Om uw aandelen naar uw Fidelity brokerage account te laten leveren, dient u de optie US Default Brokerage Account te kiezen op het betreffende keuzescherm en uw Amerikaanse sociale verzekeringsnummer in te voeren bij Account ID en wel zonder streepjes of spaties. 34. Ik ben inwoner van een land waar ik geen aandelen mag houden, wat kan ik doen? Als u vermoedt dat dit het geval is, moet u onafhankelijk professioneel advies zoeken en overwegen uw aandelen uit de VSA te halen. Het is altijd uw verantwoordelijkheid als aandeelhouder om te verifiëren dat u het recht hebt om aandelen te houden. 36. Ik bezit een aantal RDS-aandelen die ik op de open markt heb gekocht, kan ik die naar de VSA overschrijven? Nee, dat kan niet. De VSA houdt alleen RDS-aandelen afkomstig van deelneming in een van de Groep- aandelenregelingen. 37. Ten tijde van het onvoorwaardelijk worden (het vesten), was ik in een land waar ik me gedwongen zag een levering in contanten te aanvaarden. Ik zou de voorkeur hebben gegeven aan RDS-aandelen. Kan ik RDS-aandelen kopen met de contanten en die in de Vested Share Account plaatsen? Helaas is dit niet toegestaan, daar de VSA slechts aandelen kan houden die rechtstreeks uit aandelenregelingen afkomstig zijn. U kunt natuurlijk de contanten gebruiken om RDS-aandelen te kopen en u kunt Computershare vragen om u in contact te brengen met een effectenmakelaar die u daarvoor kunt gebruiken. Aandelen die op die manier worden aangekocht, kunnen echter niet worden overgedragen naar de VSA. Pagina 11 van 16

12 38. Ik ben een Amerikaanse staatsburger en heb aandelen in mijn Fidelity account van vorige PSP leveringen en/of door deelname aan GESPP in de US. Kan ik deze overdragen naar de VSA? Nee, deze faciliteit is niet beschikbaar. Naar uw VSA kunnen alleen aandelen worden geleverdvan uw PSP Award, ervan uitgaande dat u de aandelen niet op uw Fidelity-beleggingsrekening wilt laten leveren. Pagina 12 van 16

13 Aandeelhouder worden 39. Waar kan ik relevante aandeelhoudersinformatie over RDS vinden nu ik een aandeelhouder ben? Nuttige informatie voor aandeelhouders vindt u op de Investor-site van de website van RDS: 40. Waar vind ik informatie over dividenden op RDS-aandelen? Deze gegevens vindt u door online Share price and dividends te selecteren in de menubalk links op 41. Waar kan ik het jaarverslag vinden? Het jaarverslag en andere financiële informatie kunt u online raadplegen via 42. Kan ik stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen? Computershare Nominees Limited biedt een website waar u als RDSaandeelhouder kunt aangeven hoe Computershare Nominees Limited namens u moet stemmen. Pagina 13 van 16

14 Afstoting 43. Waarom is de Award nu onvoorwaardelijk geworden ( vested ) en niet aan het einde van de prestatieperiode? Nadat de vestingbeslissing openbaar is gemaakt, zal er op een voorbeeldberekening ter beschikking worden gesteld. De Award is onvoorwaardelijk geworden omdat uw dienstverband voor het einde van de prestatieperiode is beëindigd op grond van afstoting van personeel. Het onvoorwaardelijk worden wordt versneld en de prestatieperiode eindigt op de datum waarop uw dienstverband eindigt. 44. Wat was het resultaat van de prestatievoorwaarden en hoe komt dit terug in de vestingsbeslissing? Raadpleeg de die u heeft ontvangen van het aandelenplanteam hierin staat het resultaat vermeld. 45. Hoe worden de onvoorwaardelijk geworden ( vested ) aandelen berekend? De oorspronkelijke Award wordt aangepast met het betreffende percentage dat is aangegeven in de van het aandelenplanteam. Nominale dividenden worden vervolgens berekend op basis van het vested bedrag alsof zij herbelegd waren in aandelen vanaf de datum van Award tot het moment van vesting. Dat is het bedrag dat uiteindelijk onvoorwaardelijk is geworden, naar boven afgerond op een heel aantal aandelen. Pagina 14 van 16

15 Overlijden 46. Waarom is de Award nu onvoorwaardelijk geworden ( vested ) en niet aan het einde van de prestatieperiode? De Award is onvoorwaardelijk geworden omdat het dienstverband van de overledene voor het einde van de prestatieperiode is geëindigd. Het onvoorwaardelijk worden wordt versneld en de prestatieperiode eindigt op de datum van overlijden. 47. Wat was het resultaat van de prestatievoorwaarden en hoe komt dit terug in de vestingsbeslissing? Raadpleeg de die u heeft ontvangen van het aandelenplanteam hierin staat het resultaat vermeld. 48. Hoe worden de onvoorwaardelijk geworden ( vested ) aandelen berekend? De oorspronkelijke Award wordt aangepast met het betreffende percentage dat is aangegeven in de van het aandelenplanteam. Nominale dividenden worden vervolgens berekend op basis van het vested bedrag alsof zij herbelegd waren in aandelen vanaf de datum van Award tot het moment van vesting. Dat is het bedrag dat uiteindelijk onvoorwaardelijk is geworden, naar boven afgerond op een heel aantal aandelen. Pagina 15 van 16

16 Meer informatie PSP website op Voor meer informatie over het PSP, inclusief: Veelgestelde vragen (FAQ) over het PSP Veelgestelde vragen over belastingen belastingverrekening Belastingsamenvattingen voor veel landen Informatie over landen met beperkingen onder het PSP Computershare website op Voor informatie over het PSP en informatie bezorging over uw Award: Plan documentatie en veelgestelde vragen Om uw PIN te wijzigen Voor toegang tot uw VSA en om aandelen te verkopen of over te schrijven Veelgestelde vragen over belasting en belastingverrekening Belastingsamenvattingen voor veel landen Informatie over landen met beperkingen onder het PSP Computershare-aandelenplanteam voor Shell op Voor vragen over de PSP-levering, inclusief toegang tot de Computershare website, PIN-codes. Shell Share Plans website op Voor nieuws over en updates van het aandelenplan, video tutorials, Royal Dutch Shell informatie voor investeerders en nog veel meer Volg ons op Twitter: https://twitter.com/#!/shellshareplans Shell HR Service Centres op: HR Service Centre Krakau HR Service Centre Manila HR Service Centre Kuala Lumpur Voor algemene vragen over het PSP. Belasting: Voor vragen over daadwerkelijke werknemersbelasting met betrekking tot het PSP waar de FAQ over belasting en de verstrekte belasting informatie per land geen antwoord op geeft. Voor vragen over hypothetische belasting met betrekking tot het PSP waar de Belastingverrekening FAQ en de Internationale Mobiliteit website geen antwoord op geeft. Een Fidelity vertegenwoordiger op SHELL Voor vragen wanneer/als uw aandelen worden geleverd naar Fidelity. Pagina 16 van 16

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE TECHNICOLOR Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Technicolor SA op 24 oktober 2013 Technicolor is een anonieme vennootschap naar Frans

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Hoe ver komt u met uw spaargeld?

Hoe ver komt u met uw spaargeld? Hoe ver komt u met uw spaargeld? Sharesave Sharesave biedt u de mogelijkheid om gedurende drie jaren maandelijks geld te sparen en dit spaargeld te gebruiken om aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 basishandleiding INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP RB 749/09 8 december 2009 (vervangt RB 621/09 6 oktober 2009) DELTA LLOYD GROEP Reglement voorwetenschap en

Nadere informatie

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Meestgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Informatiebrochure Opties

Informatiebrochure Opties Informatiebrochure Opties Wat u minimaal moet weten voordat u gaat beleggen in opties. Inhoudsopgave Inleiding Opties Het contract Doelstellingen van de optiebelegger De handel in opties Procedure bij

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie