Verslag over Robeco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag over 2005. Robeco"

Transcriptie

1 Verslag over 2005 Robeco Young Dynamic N.V.

2 HOE LEES JE DIT JAARVERSLAG? Voor je ligt het officiële jaarverslag van Robeco YoungDynamic. Als je je hebt opgegeven voor de algemene vergadering van aandeelhouders krijg je het verslag automatisch toegezonden. Een jaarverslag vormt eigenlijk je huiswerk voor de vergadering. Aangezien de inhoud je niet op alle onderdelen evenveel zal interesseren, hebben we de inhoudsopgave aangevuld met een uitleg van wat je waar kan lezen. Succes! INHOUDSOPGAVE Algemene informatie - bladzijde 2 Wie is de directie, de fondsmanager en de secretaris van Robeco YoungDynamic? Algemene inleiding - bladzijde 3 De directie vertelt wat er in 2005 is gebeurd in de wereld en op de beurzen en geeft haar verwachtingen voor Verslag van de directie - bladzijde 4 De fondsmanager gaat in op het beleggingsresultaat en het beleggingsbeleid van Robeco YoungDynamic. Het beleggingresultaat is wat de koers én wat de waarde van alle aandelen in het YoungDynamic-mandje hebben gedaan. Het beleggingsbeleid geeft uitleg over wat er aan- en verkocht is en waarom. Ook kun je zien wat de top-10 aandelen waren aan het eind van het jaar en welke aandelen het goed of slecht hebben gedaan. Jaarrekening - bladzijde 8 Dan de cijfers. Moeilijk hoor! Je kunt de balans, de winst- en verliesrekening én het kasstroomoverzicht hier bestuderen. Balans - bladzijde 8 De balans geeft een overzicht van hoe het geld dat alle YoungDynamics gestort hebben (eigen vermogen) is besteed. Dit eigen vermogen samen met de schulden vormt, met een moeilijk woord, de passiva. Wat er precies met dit geld is gedaan vind je bij de activa. Zo kun je op 8 zien dat bijna alles is belegd, zoals het hoort. Het bedrag bij vorderingen was op het moment van het maken van de balans nog onderweg naar onze portefeuille. Winst- en verliesrekening - bladzijde 8 Deze rekening geeft aan hoeveel winst er is gemaakt. Meestal is dit de optelsom van het beleggingsresultaat op de aandelen in de portefeuille plus de dividenden die ontvangen zijn uit de portefeuille minus de beheerkosten. Kasstroomoverzicht - bladzijde 8 Dit is eigenlijk gewoon een soort kasboekje waarin staat hoeveel geld er in- en hoeveel geld er uit is gestroomd gedurende het boekjaar. Toelichtingen - bladzijde 9 Daarna wordt in de toelichting op sommige onderdelen van de cijfers verder ingegaan. Dit is alleen voor de geoefende jaarverslaglezer. Overige gegevens - bladzijde 15 Hier vind je allerlei weetjes zoals wat gebeurt er precies met de winst? Wie zitten er in de directie van Robeco Groep N.V. en wie is de accountant? Wordt er dividend uitgekeerd? Spreiding van het vermogen - bladzijde 16 Hoe is de YoungDynamic-portefeuille het jaar 2005 begonnen en hoe is het afgesloten? In welke landen was er belegd en hoe was de verdeling over de sectoren? Zo zie je dat het meeste geld in de VS is belegd. Dit is immers een van de belangrijkste beurzen in de wereld. Effectenportefeuille - bladzijde 18 Het leukste onderdeel! Welke aandelen zitten er in de portefeuille? Het kan zijn dat je de namen van alle bedrijven niet meteen herkent. Bijvoorbeeld het bedrijf Zapf zal je weinig zeggen, maar hun product Baby Born kent iedereen. In het magazine wordt ieder kwartaal een aantal bedrijven en hun producten besproken. Aan- en Verkopen - bladzijde 19 Wat waren de grootste veranderingen in de portefeuille gedurende 2005? Als je nog vragen hebt kun je mailen naar de Prof op via de website van YoungDynamic: g

3 Verslag2005 ALGEMENE INFORMATIE ROBECO YOUNG DYNAMIC N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland) Coolsingel 120 Postbus 973 NL-3000 AZ Rotterdam Tel Fax Internet: Directie Drs. M.R. Glazener Drs. V. Wytzes Fondsmanager Drs. M.H. de Kok Secretaris van de vennootschap Mr. D.H. Cross ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op 10 juni 2006, te Rotterdam. Om de vergadering bij te wonen en te kunnen stemmen, dienen de houders van aandelen aan toonder via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling waar hun aandelen in administratie zijn, een ontvangstbewijs aan te vragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen aan Rabo Securities de eerdergenoemde verklaring te verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betrokken aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en dat tot na afloop van de vergadering zal worden geblokkeerd. Deponering van de verklaring dient uiterlijk 27 mei 2006 plaats te vinden. Houders van een rekening bij Robeco Groep Rekeningensysteem in Rotterdam, Banque Robeco S.A. in Parijs of Robeco Bank Belgium in Brussel dienen de directie uiterlijk 27 mei 2006 schriftelijk op de hoogte te stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen. FINANCIËLE BIJSLUITER EN PROSPECTUS Voor de vennootschap is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over de vennootschap, de kosten en de risico s. Deze financiële bijsluiter is, evenals het prospectus, verkrijgbaar op het adres van de vennootschap en op 0 03

4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE nemingen genereren een hoge vrije kasstroom. Het gevolg is dat bestuurders dan weer kunnen en willen groeien. Er gaat weer geïnvesteerd worden en er worden weer mensen aangenomen. Andere bedrijven worden overgenomen. De kost gaat echter voor de baat uit, dus dit kan gevolgen hebben voor de winstmarges. En dan zijn er natuurlijk de tekorten van Amerika, die een keer opgelost moeten worden, goedschiks of kwaadschiks. Kwaadschiks zou betekenen dat de dollar fors gaat dalen ten opzichte van de euro. Kwaadschiks zou ook kunnen betekenen dat de Amerikaanse politiek handelsbarrières gaat opwerpen. En dat zullen de aandelenbeurzen niet appreciëren. De afgelopen jaren zijn de kosten van grondstoffen toegenomen, is de korte rente vele malen verhoogd en zijn de loonkosten gestegen. Toegegeven, de productiviteitsstijging heeft ervoor gezorgd dat de loonkosten per eenheid product nauwelijks omhoog zijn gegaan. Al die stijgingen van grondstoffenprijzen, rentetarieven en lonen hebben nog geen Robeco Fund Management B.V. aangesteld als beheerder De directie van Robeco YoungDynamic N.V. ( de vennootschap ) heeft Robeco Fund Management B.V. per 1 januari 2006 aangesteld als beheerder. De werkzaamheden die aan de beheerder zijn opgedragen, betreffen de uitvoering van het beleggingsbeleid, het beheer van het fondsvermogen, alsmede de financiële administratie en de marketing en distributie van de vennootschap. Robeco Fund Management B.V. behoort tot de Robeco Groep en heeft op 29 december 2005 van de Autoriteit Financiële Markten een vergunning gekregen om als zodanig op te treden. Het geactualiseerde prospectus gedateerd januari 2006 is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, de beheerder (Coolsingel 120 te Rotterdam) en via Aan de op 10 juni 2006 te houden aandeelhoudersvergadering van Robeco YoungDynamic N.V. zal worden voorgesteld Robeco Fund Management B.V. te benoemen tot directeur van de vennootschap. invloed gehad op de lange rente. Maar wat niet is, kan nog komen. Van de bovenstaande gevaren zijn een verzwakking van de Amerikaanse consument en een tegenvallende winstontwikkeling het meest reëel. Een fors handelsconflict is iets waar niemand echt op rekent, maar juist daarom grote gevolgen kan hebben. Vooruitzichten Samenvattend gaan we er vooralsnog vanuit dat 2006 een beursjaar wordt met degelijke rendementen. Een blijvend robuuste groei met een redelijke winstgroei en een lage waardering vormen goede fundamenten. Maar we moeten wel blijven letten op de wolkjes. Tot slot is voor 2006 dezelfde vraag actueel als voor de tweede helft van 2005, toen wij in de vooruitzichten stelden: en wat is het alternatief? Een spaarrekening met een rente van 2,5%? Een staatsobligatie met een rente van 3,3%? Een bedrijfsobligatie voor 3,7%? 04 ALGEMENE INLEIDING De stemming zat er goed in. Na een sterke eerste helft van 2005, bleven de aandelenbeurzen stijgen in de tweede helft van De wereldeconomie is hard gegroeid. De Amerikaanse consument heeft nauwelijks een moment getwijfeld en is blijven consumeren. In Europa ging het ook de goede kant op. Het ergste pessimisme ligt achter ons. De economie vertoonde gezonde tekenen van herstel. In Japan is de zon na jaren weer echt opgegaan. De tweede helft van 2005 heeft bewezen dat er sprake is van een structureel herstel en voor het eerst in jaren stegen de prijzen weer. En dan China en India. Deze opkomende landen vertoonden goudgerande groeicijfers van 8-9%. De winstgroei is in de tweede helft ook alleszins meegevallen. Beleggers aarzelden wel telkens even vóór het uitkomen van de kwartaalcijfers, maar steeds weer bleek dat de verwachtingen tenminste werden geëvenaard en soms zelfs overtroffen. Dankzij de stevige winstgroei zijn de beurzen nog steeds redelijk gewaardeerd. De koers-winstverhouding bedraagt 15 op basis van een verwachte winstgroei van 7% voor We moeten terug tot het einde van de jaren 80 voor een dergelijk lage koers-winstverhouding. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen. Velen voorspellen daarom ook voor 2006 een goed beursjaar. Daar is gezien het bovenstaande ook alle reden toe. Toch kunnen aan een onbewolkte hemel wel degelijk wolkjes verschijnen. Dit kan het jaar worden waarin de Amerikaanse consument moegestreden het bijltje er bij neer gooit. Jarenlang heeft hij de overwaarde op zijn huis gebruikt om te blijven consumeren, maar met een afvlakking van de huizenprijs komt ook het einde van de overwaarde in zicht. De stijging van de korte rente zal tot gevolg hebben dat de financieringslasten van de kortlopende hypotheken toenemen, wat consequenties kan hebben voor de consumentenbestedingen. Afzwakkende consumentenbestedingen in Amerika betekenen ook minder exporten vanuit Europa en Azië naar Amerika. Dan zal moeten blijken of de economieën van deze landen inmiddels zo sterk zijn dat ze op eigen kracht kunnen groeien. Tevens bestaat er een gevaar dat de winstgroei gaat afzwakken. De marges op veel bedrijfsactiviteiten zijn dankzij omzetgroei, kostenbesparingen en productiviteitstoename ongekend hoog. De onderp p

5 BELEGGINGSRESULTAAT Beleggingsresultaat (in %) Laatste 5 jaar gemiddeld Op basis van: beurskoers 31,1 1,8 0,7 32,5 11,1 4,2 intrinsieke waarde 29,1 1,5 4,9 31,9 11,2 3,6 MSCI World Index 26,8 6,9 11,3 31,7 12,0 1,9 Vermogen 1) 96,0 37,5 40,4 38,5 53,8 1) In miljoenen euro s. BELEGGINGSBELEID In dit zevende levensjaar kreeg het fonds nieuwe ouders. Masja Albers droeg de verantwoordelijkheid over de portefeuille op 1 april 2005 over aan Maarten de Kok. Masja Albers heeft het fonds vele jaren met haar kenmerkende enthousiasme beheerd, maar richt zich nu op haar corporate governance-activiteiten voor de Robeco Groep. Maarten de Kok heeft zeven jaar beleggingservaring, met name in de opkomende landen en maakt deel uit van het Global Opportunities Team dat onder meer het fonds Rolinco beheert. De overdracht ging gepaard met een belangrijke aanpassing: het beleggingsbeleid is voortaan gericht op het selecteren van aandelen die meer stijgen dan andere aandelen (er wordt dus vooral gekeken naar het resultaat). Voorheen werden aandelen gekocht die herkenbaar waren voor jongeren. Dat hebben we nu omgedraaid. Nu maken we de aandelen herkenbaar voor jongeren, en geven zo invulling aan het educatieve element van het fonds. In 2005 steeg de koers van het aandeel Robeco YoungDynamic van eur 10,75 naar eur 13,81. Dit betekent een koersresultaat van 28,7%. Inclusief het uitgekeerde dividend van eur 0,24 kom je uit op een rendement van 31,1% waarmee na een aantal magere jaren weer een mooi resultaat werd neergezet. Op basis van de intrinsieke waarde, die steeg van eur 10,81 naar eur 13,68, bedroeg het beleggingsresultaat 29,1%. De benchmark van het fonds, de MSCI World Index, steeg in dezelfde periode met 26,8%. De vennootschap maakt gebruik van financiële instrumenten. De hiermee samenhangende risico's zijn nader omschreven in de jaarrekening. De beleidsveranderingen hebben bijgedragen aan de uitstekende absolute en relatieve resultaten. Ten eerste gingen bijna alle aandelenmarkten ter wereld omhoog, waardoor het absolute resultaat positief was. Daarbij heeft het nieuwe beleggingsbeleid het veel beter gedaan dan de oude. Ten tweede heeft het nieuwe aandelenselectiebeleid (de focus op resultaat, niet op leuke en herkenbare aandelen ) ertoe geleid dat het fonds harder omhoog ging dan de benchmark. De fondsmanager bekijkt de aandelenmarkt vanuit twee oogpunten: van bovenaf (macro-economisch niveau) en van onderaf (bedrijfsniveau). Het beleggingsproces is gericht op het combineren van die twee. Van bovenaf worden drie onderdelen bekeken: 1. het algemene beurssentiment. 2. de toestand van de economie in de verschillende (geografische) regio s. 3. de gevolgen van de economie op de verschillende bedrijfssectoren. De situatie zoals v v 05

6 die van bovenaf (economie) gezien wordt, bepaalt op welke plaats (geografisch en/of economische sector) wordt gekeken naar aandelen. Vervolgens wordt van onderaf bezien welke aandelen binnen die van tevoren bepaalde plaats het aantrekkelijkst zijn. Alleen aandelen die zowel van bovenaf als van onderaf aantrekkelijk zijn, komen in aanmerking voor een plaatsje in de portefeuille. Gedurende de hele periode is het percentage van de beleggingen in Amerika lager geweest dan het percentage Amerikaanse aandelen in de benchmark. Er was weliswaar het voornemen om meer Amerikaanse aandelen te kopen, omdat de fondsmanager van bovenaf positief is over de Amerikaanse economie, maar er konden onderop toch niet genoeg aantrekkelijke aandelen worden gevonden. Deze onderweging van Amerika heeft goed uitgepakt, want de Amerikaanse beurs is het afgelopen jaar nauwelijks gestegen. Alleen de dollar is meer waard geworden, waarmee de waarde van de beleggingen in onze eigen valuta (de euro) toch is gestegen. Het omgekeerde gold voor Europa, daar is het fonds het hele jaar overwogen geweest, wat ook goed heeft uitgepakt. Halverwege het jaar hebben we de weging van de beleggingen in Japan fors opgehoogd, daarover hieronder meer. De beleggingen in opkomende landen hebben ook bijgedragen aan het goede resultaat. De sterke relatieve prestatie ten opzichte van de benchmark is voor een groot deel toe te schrijven aan de grote posities in energiebedrijven, met name in raffinaderijen en olieproducenten. De uitbundige economische groei in China en India zorgde voor extra olieverb r u i k. Aandelen top-10 Echter, de extra vraag naar olie was niet de enige reden dat de energiesector het goed deed. Tientallen jaren van te weinig investeringen in olievelden en olieraffinaderijen (die van ruwe olie benzine maken) zorgen voor een beperkte productiecapaciteit, ofwel een beperkt aanbod. De combinatie van beperkt aanbod en de extra vraag zorgde voor extra grote prijsstijgingen wat leidde tot extra hoge olieprijzen (stijging van usd 40 naar usd 60 per vat olie) en dus voor monsterwinsten bij die bedrijven die wel beschikking over de beperkte capaciteit hadden. De orkaan Katrina zorgde voor veel onrust en heeft al deze effecten nog eens versterkt. Voorbeelden van grote stijgers in Land Belang in % Performance in % 31/12/ /01-31/12/2005 In euro s In lokale valuta 1. Mitsui Fudosan Japan 2,3 93,5 93,5 2. Nasdaq Biotechnology Index I shares Verenigde Staten 2,1 18,0 2,4 3. Wellpoint Verenigde Staten 2,1 59,9 38,8 4. T&D Holdings Japan 2,1 60,9 60,9 5. Cisco Systems Verenigde Staten 2,1 2,1 11,4 6. Samsung Electronics Zuid-Korea 2,0 72,8 46,4 7. OMV Oostenrijk 2,0 127,1 127,1 8. UBS Zwitserland 2,0 34,5 35,3 9. Total SA Frankrijk 2,0 36,1 36,1 10. Shinsei Bank Japan 2,0 1,8 1,9 de energiesector: 1. OMV, een Oostenrijkse raffinaderij (+94% sinds aankoop), die onlangs ook onderontwikkelde Roemeense olieproductievelden heeft gekocht; 2. Canadian Natural Resources (+93% sinds aankoop), dat zogeheten teerzanden exploiteert. Uit teerzanden is olie te destilleren; dit kostbare distillatieproces is door de hoge olieprijs nu toch behoorlijk winstgevend. We hebben gedurende de tweede helft van het jaar de grote posities enigszins verkleind, maar blijven vooralsnog overwogen ten opzichte van de benchmark. In augustus is een grote positie in Japanse financiële bedrijven ingenomen, en precies op dat moment ging de Japanse markt stijgen. Het lijkt erop dat de Japanse consument, en daarmee de hele economie, uit een vijftien jaar durende coma is gekomen (veroorzaakt door de shock van de bubbel die in 1989 barstte). Voorbeelden van grote stijgers: Mitsui Fudosan (+64% sinds aankoop), een vastgoedontwikkelaar die met name kantoren bezit en ontwikkelt. De vastgoedsector ondervond van alle Japanse ondernemingen in de jaren tachtig de grootste speculatieve bubbel, en is daarna het hardst gedaald. Mizuho Financial Group (+70% sinds aankoop), is een van de Japanse banken die in het verleden de meeste problemen heeft gehad. Onze ervaring in opkomende landen leert dat op het moment dat het sentiment op een aandelenmarkt zo lang negatief is geweest, beleggers het meeste kunnen profiteren van de banken die er het slechtst voor staan. De Japanse beurs is met een stijging van 40% een van de beste 06 p p

7 ter wereld. Echter, het lijkt nog te vroeg voor verkopen. Na vijftien slechte jaren zijn de koersen na een zestal goede maanden niet meteen op een top. Wel zetten we in 2006 wat breder in op herstel door naast financiële bedrijven ook een robotfabrikant (Fanuc) en een farmaceut (Astellas) in de portfolio op te nemen. Een van de sterkste stijgers in de portfolio was Google (+85% sinds aankoop). Door de combinatie van een goede en gebruiksvriendelijke zoekmachine is het in korte tijd verreweg de populairste site geworden. Bedrijven zijn niet prominent op het beeldscherm aanwezig, maar willen toch graag adverteren, ook omdat ze alleen betalen als je doorklikt. Google s marktaandeel in internetadvertenties is snel gegroeid tot ongeveer 50%. Alle aandacht gaat nu uit naar nieuwe producten als Video, Talk en Gmail. De werkelijke goudmijn is het afsnoepen van marktaandeel van (papieren) Gouden Gidsen, en dan kunnen de inkomsten nog 600% stijgen. Ondanks de goede absolute en relatieve prestatie zijn er in 2005 ook missers in de portfolio geweest. Zo heeft het cosmeticabedrijf Avon bekend moeten maken dat ze op dit moment hun verkopen in opkomende landen niet meer kunnen laten groeien. Het aandeel is in 2005 met 13% gedaald en is daarmee een van de grootste missers. De markt heeft nu nog maar weinig vertrouwen in het bedrijf, daarom verwachten wij dat het in 2006 alleen maar kan meevallen en hebben het aandeel niet verkocht. We beginnen 2006 met goede moed. De markten lijken verder te kunnen stijgen, met name in Amerika en Japan. De Amerikaanse centrale bank zal stoppen met het verhogen van de rente, wat een belangrijke onzekerheid bij beleggers zal wegnemen. Stijgende rentes zorgden voor onzekerheid, wat mensen ervan weerhield geld in aandelen te stoppen, maar die tijd lijkt nu achter de rug. Het economische herstel in Japan zal in 2006 doorzetten. De spreekwoordelijke zon is weer aan het rijzen. De sneeuw is na vijftien jaar ijstijd gesmolten en de eerste lentebloesem begint te ontluiken. Ondanks de herstellende Europese economie denken we dat de beurzen op het oude continent na de sterke stijging van 2005 even een pauze zullen nemen. De portefeuille zal het goed blijven doen bij stijgende markten. Wij verwachten dat nieuwe posities zoals het Amerikaanse Plug Power (brandstofcellen, milieuvriendelijke energie), het Amerikaanse Affymetrix (DNA-onderzoek) en de Turkse GarantiBank (profiteert van stabiliteit voortkomend uit EU-toetreding) een bijdrage zullen leveren aan goede absolute en relatieve resultaten. Rotterdam, 9 maart 2006 De directie v v 07

8 JAARREKENING BALANS voor resultaatbestemming EUR x duizend 31/12/ /12/2004 Beleggingen Financiële beleggingen Aandelen Derivaten 2,9 9 Som der beleggingen Vorderingen Te vorderen dividend Vorderingen uit hoofde van effectentransacties 124 Gelieerde maatschappijen 8 8 Overige vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van derivaten 2, Schulden aan kredietinstellingen 1 89 Gelieerde maatschappijen Overige schulden Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Eigen vermogen Samenstelling eigen vermogen 7 Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Nettoresultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers van de toelichting. WINST- EN VERLIESREKENING EUR x duizend Opbrengst beleggingen Waardeveranderingen Kosten Beheerkosten Service fee Overige kosten Nettoresultaat KASSTROOMOVERZICHT indirecte methode, EUR x duizend Nettoresultaat Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Toename( )/afname(+) van kortlopende vorderingen Toename(+)/afname( ) van kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Toename( )/afname(+) van kortlopende vorderingen 20 Toename(+)/afname( ) van kortlopende schulden Dividenduitkeringen Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Toename(+)/afname( ) geldmiddelen Liquide middelen begin boekjaar Schulden aan kredietinstellingen begin boekjaar Geldmiddelen begin boekjaar Liquide middelen einde boekjaar Schulden aan kredietinstellingen einde boekjaar 1 89 Geldmiddelen einde boekjaar o

9 TOELICHTINGEN ALGEMEEN Robeco YoungDynamic N.V. (verder ook het fonds ) is een in Nederland gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, die valt onder het regime van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Dit betekent dat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, mits het fonds de voor uitkering vastgestelde winst, in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeert binnen acht maanden na afloop van het boekjaar en aan de overige relevante voorschriften wordt voldaan. Het fonds beschikt over een AFM-vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Per 1 september 2005 is de herziene Wet toezicht belegingsinstellingen (Wtb) inwerking getreden. Modellen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de door de wetgever opgestelde modellen. Op onderdelen zijn benamingen gebruikt die de inhoud van de posten beter weergeven en beter aansluiten bij de kenmerken van een beleggingsmaatschappij. Open-end fonds Robeco YoungDynamic N.V. is een open-end fonds, hetgeen inhoudt dat Robeco YoungDynamic N.V., behoudens bijzondere omstandigheden, dagelijks eigen aandelen uitgeeft of inkoopt, tegen koersen rond de intrinsieke waarde. Hierbij geldt een vaste marge tussen de bied- en laatkoers ter dekking van kosten verbonden aan inkoop en uitgifte van eigen aandelen. Hierbij zal de laatkoers (uitgifte) maximaal 1,0% boven de intrinsieke waarde liggen en de biedkoers (inkoop) maximaal 0,5% onder de intrinsieke waarde. De marge tussen intrinsieke waarde en de bied- en laatkoersen, alsmede de samenhangende kosten, komen voor risico en rekening van Robeco Investment Consulting B.V. (RIC); als gevolg waarvan Robeco Young Dynamic N.V. eigen aandelen plaatst en inkoopt tegen intrinsieke waarde. RIC zal eventuele positieve resultaten, berekend op cumulatieve basis, op kwartaalbasis uitkeren aan de fondsen. Deze uitkering vindt plaats naar rato van de positieve bijdrage van ieder fonds aan het resultaat. Bij de uitkering wordt een buffer aangehouden om eventuele toekomstige verliezen te kunnen dekken. Vanwege de afschaffing van de kapitaalsbelasting per 1 januari 2006 is de bovengrens van de spread verlaagd van 1,0% naar 0,5%. Girale deelname in Nederland Aandelen kunnen in girale vorm worden aangehouden onder andere via Robeco Direct N.V. in het Robeco Groep Rekeningensysteem of bij de aangesloten banken van de Rabobank via de Rabo Effectenrekening. Bij iedere aankoop betaalt de deelnemer kosten over het gestorte bedrag en bij iedere verkoop betaalt de deelnemer een percentage over het opgenomen saldo. Deze kosten voor deelname bedragen momenteel maximaal 0,4% via Robeco Direct en maximaal 0,5% via Rabobank, afhankelijk van het gekozen kanaal. Deze bedragen komen ten goede aan Robeco Direct respectievelijk Rabobank. Uitbesteding kerntaken De administratie is uitbesteed aan Robeco Nederland B.V., een 100% dochter van Robeco Groep N.V. De vergoeding hiervoor wordt bekostigd uit de service fee. In de overeenkomst met de genoemde partij zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de informatieverschaffing en prestatienormen. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Tenzij anders vermeld, zijn de in de jaarrekening opgenomen posten gewaardeerd op nominale waarde en luiden de bedragen in duizenden euro s. Financiële beleggingen Tenzij anders vermeld, worden de financiële beleggingen gewaardeerd tegen de reële waarde. Voor de aandelen wordt de reële waarde bepaald op basis van de beurskoers en andere marktnoteringen per balansdatum. Voor de derivaten geschiedt dit bij de valutatermijncontracten op basis van valutakoersen en referentierentes per balansdatum en bij de futures op basis van de beurskoers en andere marktnoteringen per balansdatum. De transactiekosten bij aan- en verkoop van beleggingen zijn begrepen in de aankoop- c.q. verkoopprijs. Verbonden partijen Robeco YoungDynamic N.V. is verbonden met entiteiten behorende tot Robeco Groep N.V. De verbondenheid met Robeco Groep N.V. vloeit voort uit het kunnen uitoefenen van beslissende zeggenschap dan wel invloed van betekenis op het zakelijk beleid van het fonds. Robeco Groep N.V. behoort tot de Rabobank Groep. De bestuurlijke structuur van Robeco Groep N.V., waarbij belangrijke bevoegdheden bij haar onafhankelijke raad van commissarissen zijn gelegd, is dusdanig dat de Rabobank geen zeggenschap dan wel invloed van betekenis heeft op het zakelijk beleid van het fonds. Robeco Groep N.V. voert een onafhankelijk beleggingsbeleid ten behoeve van de aan haar verbonden beleggingsinstellingen, vanuit het belang van de betrokken beleggers. Naast de diensten van andere marktpartijen maakt Robeco YoungDynamic N.V. gebruik van de diensten van 1 09

10 één of meerdere van deze verbonden entiteiten waaronder transacties met betrekking tot effecten, treasury, derivaten, bewaring van effecten, uitlenen van effecten, plaatsingen en opnamen van eigen aandelen, het voeren van administraties, alsmede beheeractiviteiten. De transacties vinden plaats tegen marktconforme tarieven. RESULTAATBEPALING Algemeen De resultaten van het beleggingsbeleid worden bepaald door ontvangen uitkeringen, koersstijging of -daling, valutastijging of -daling, resultaten op valuta(termijn)transacties en afgeleide instrumenten. De resultaten worden verantwoord in de winsten verliesrekening. Opbrengst beleggingen Hieronder worden de in de verslagperiode gedeclareerde netto contante dividenden verantwoord, alsmede de nominale waarde van de gedeclareerde stockdividenden, de interestbaten en -lasten en de opbrengsten van leentransacties. Met lopende interest per balansdatum wordt rekening gehouden. Waardeveranderingen Hieronder worden de gerealiseerde en niet gerealiseerde koers- en valutaresultaten gepresenteerd. Vreemde valuta Transacties in een andere valuta dan de euro worden naar de euro omgerekend tegen de op dat moment geldende wisselkoersen. De herleiding van in een vreemde valuta luidende activa en passiva naar de euro geschiedt met inachtneming van de per balansdatum geldende koersen. De daarbij optredende koersverschillen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. FINANCIËLE INSTRUMENTEN Risico s Transacties in financiële instrumenten kunnen ertoe leiden dat de hieronder beschreven financiële risico s door het fonds worden verkregen of overgedragen aan een andere partij. Prijsrisico s Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in valutawisselkoersen. Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in de marktrente. Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in marktprijzen, veroorzaakt door factoren die uitsluitend gelden voor het individuele instrument of de emittent hiervan of door factoren die alle instrumenten die verhandeld worden in de markt beïnvloeden. Het fonds beperkt de risico s door voornamelijk te beleggen in grote en gerenommeerde ondernemingen en door een afgewogen keuze ten aanzien van verdeling over regio s, sectoren, aandelen en valuta s. Kredietrisico Kredietrisico is het risico dat de tegenpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichtingen zal voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het fonds beperkt dit risico door uitsluitend te handelen met gerenommeerde tegenpartijen. Daar waar het in de markt gebruikelijk is, worden door het fonds zekerheden gevraagd en verkregen. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds niet de mogelijkheid heeft om financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van de financiële instrumenten te voldoen. Om dit risico te beperken belegt het fonds voornamelijk in dagelijks verhandelbare financiële instrumenten. Inzicht in bestaande risico s Inzicht in de per balansdatum bestaande risico s zijn af te leiden uit het verslag van de directie, de balans, de toelichting op de balans en het overzicht spreiding van het vermogen waarin zijn opgenomen de geografisch verdeling van de beleggingen, de netto valutaire positie en de sectorindeling. Risk management Het beheren van risico s is onderdeel van het gehele beleggingsproces. De beschreven risico s worden door middel van geavanceerde systemen, op basis van vastgestelde risicomaatstaven, gelimiteerd, gemeten en gecontroleerd. Beleid ten aanzien van het gebruik van derivaten Beleggen impliceert het innemen van posities. Omdat een identieke positie met verschillende (afgeleide) instrumenten kan worden opgebouwd, is de keuze van de instrumenten ondergeschikt aan de positionering van een portefeuille. Bij het verstrekken van informatie is derhalve het uitgangspunt dat primair inzicht wordt gegeven in posities en daarbinnen in de aard en omvang van de daarbij gebruikte financiële instrumenten. Derivaten De marktwaarde van de derivaten is op de balans opgenomen onder financiële beleggingen en onder kortlopende schulden. De verplichtingen, vorderingen en onderliggende waarden uit hoofde van de derivaten worden niet in de balans opgenomen. Indien van toepassing worden deze toegelicht onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 10 z

11 TOELICHTING OP DE BALANS 1 Aandelen Verloop van de aandelenportefeuille EUR x duizend Boekwaarde (marktwaarde) begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten: koersresultaten valutaresultaten Boekwaarde (marktwaarde) einde boekjaar Een uitsplitsing van deze portefeuille, een overzicht van aan- en verkopen van fondsen met een bedrag van meer dan eur 1 miljoen en een overzicht spreiding van het vermogen is achterin dit verslag opgenomen. Per balansdatum was voor een bedrag van eur 6,1 miljoen (vorig jaar eur 2,7 miljoen) aan aandelen uitgeleend. Voor het risico van niet-teruglevering worden adequate zekerheden gevraagd en verkregen ter waarde van eur 6,7 miljoen; deze zekerheden zijn niet in de balans opgenomen. De presentatie van de derivaten in de balans is gebaseerd op de verplichtingen en vorderingen per tegenpartij. Daarom zijn de derivaten op de balans als volgt opgenomen: Soort derivaat Onder Onder beleggingen kortlopende schulden 3 Te vorderen dividend Dit betreft gedeclareerde, nog niet ontvangen dividend. 4 Overige vorderingen Dit betreft terug te vorderen bronbelasting. 5 Liquide middelen Onder dit hoofd zijn de direct opeisbare banktegoeden opgenomen. 6 Overige schulden Dit betreft transitorische posten Valutatermijntransacties Futures 9 Totaal Derivaten Verloop derivaten EUR x duizend Valutatermijntransacties Futures Totaal Boekwaarde (marktwaarde) begin boekjaar Expiraties Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Boekwaarde (marktwaarde) einde boekjaar t 11

12 7 Eigen vermogen Samenstelling en verloop eigen vermogen EUR x duizend Geplaatst kapitaal Stand begin boekjaar Ontvangen op geplaatste aandelen Betaald op ingekochte aandelen Stand einde boekjaar Agio Stand begin boekjaar Ontvangen op geplaatste aandelen Betaald op ingekochte aandelen Dividenduitkering 121 Stand einde boekjaar Overige reserves Stand begin boekjaar Nettoresultaat voorgaand boekjaar Dividenduitkering 935 Stand einde boekjaar Nettoresultaat Eigen vermogen Overeenkomstig het besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 3 oktober 2005 is het maatschappelijk kapitaal per 4 oktober 2005 verhoogd naar eur , verdeeld in gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen van elk nominaal eur 0,50. Het fiscale agio bedraagt eur 96,6 miljoen tegenover eur 55,6 miljoen ultimo Mede als gevolg van het plaatsen van aandelen voor een bedrag van eur duizend is het vermogen ruim verdubbeld. Deze plaatsingen waren nagenoeg geheel het gevolg van investeringen door de Mixfondsen van de Robeco Groep in Robeco YoungDynamic. 8 Vermogen, uitstaande aandelen en intrinsieke waarde per aandeel Vermogen, uitstaande aandelen en intrinsieke waarde per aandeel 9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen De per balansdatum lopende termijntransacties in vreemde valuta betreffen de aankopen van usd duizend en gbp duizend tegenover de verkopen van eur duizend, chf duizend, jpy duizend, nok duizend en sek duizend. De per balansdatum aangekochte future-contracten vertegenwoordigen een additioneel belegd vermogen van usd duizend. De termijntransacties en de future-contracten zijn verwerkt in het overzicht spreiding van het vermogen, opgenomen achterin dit verslag. De uit deze transacties voortvloeiende niet-gerealiseerde resultaten per balansdatum zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 10 Performance 31/12/ /12/ /12/2003 Vermogen, EUR x duizend Aantal uitstaande aandelen Intrinsieke waarde per aandeel in eur 13,68 10,81 10,65 Performance-overzicht per aandeel EUR x Opbrengst beleggingen 0,19 0,24 0,18 0,19 0,20 Waardeveranderingen 3,36 0,09 0,46 4,82 1,96 Beheerkosten, service fee en overige kosten 0,17 0,14 0,14 0,15 0,14 Nettoresultaat 3,38 0,19 0,50 4,78 1,90 * Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen over het boekjaar. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen is berekend op dagbasis voor de jaren 2005, 2004 en 2003 en op maandbasis voor de jaren daarvoor. 12 z

13 KOSTEN 11 Total expense ratio Verloop van de aandelenportefeuille in % in % Kostensoort Beheerkosten 1,20 1,20 Service fee 0,12 0,03 Overige kosten 0,05 0,03 Totaal 1,37 1,26 De total expense ratio drukt de kosten, die in de verslagperiode ten laste van het fonds zijn gebracht, uit in een percentage van het over de verslagperiode gemiddeld toevertrouwd vermogen. In de gepresenteerde total expense ratio zijn de transactiekosten niet begrepen. De total expense ratio over de verslagperiode bedraagt 1,37%. Uit de beheerkosten worden bekostigd alle lopende kosten van het fonds, waaronder de vergoedingen die betaald worden voor het aanbrengen van deelnemers en alle kosten die voortvloeien uit het beheer van het fonds, met uitzondering van kosten verbonden aan de beleggingen en belastingen. Uit de service fee worden bekostigd de administratie, de kosten voor de externe accountant, overige externe adviseurs, toezichthouders, de kosten met betrekking tot wettelijke rapportages waaronder jaar- en halfjaarberichten en de kosten voor vergaderingen van aandeelhouders. De overige kosten bestaan voornamelijk uit door derden in rekening gebracht bewaarloon voor bewaring van de effectenportefeuille van het fonds, voor een bedrag van eur 13 duizend en bankkosten. 12 Beheerkosten en service fee De beheerkosten betreffen uitsluitend de door Robeco Nederland B.V. over het gemiddeld toevertrouwd vermogen berekende beheervergoeding van 1,20% per jaar. De service fee dient ter dekking van formele en operationele kosten en bedraagt 0,12% per jaar. De vergoedingen worden dagelijks berekend op basis van het gemiddeld toevertrouwd vermogen. Daar waar in dit verslag sprake is van gemiddeld toevertrouwd vermogen is dat, tenzij anders vermeld, eveneens op dagbasis berekend. 13 Overige kosten Hieronder zijn opgenomen kosten van bewaring en bankkosten. 14 Performance fee Robeco YoungDynamic N.V. brengt geen performance fee in rekening. 15 Transactiekosten De brokerkosten en beursbelastingen van de beleggingstransacties zijn verdisconteerd in de kostprijs c.q. de opbrengstwaarde van de beleggingen. Deze kosten en belastingen komen ten laste van het resultaat uit hoofde van waardeveranderingen. De kwantificeerbare transactiekosten zijn hieronder opgenomen. Het transactievolume van de gekwantificeerde transactiekosten bedraagt 100% van het totale transactievolume. Transactiekosten eur x duizend 16 hardcommissions en soft-dollar arrangementen In de verslagperiode is geen sprake geweest van hardcommissions of soft-dollar arrangementen. 17 Turnover ratio De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld toevertrouwd vermogen weer en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortkomende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnamen van eigen aandelen Transactie soort Aandelen Futures 4 Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld toevertrouwd vermogen. De turnover ratio bedraagt voor % (tegenover 43% in het voorgaande jaar). De turnover ratio van 110% voor 2005 geeft aan dat de portfoliomanager het afgelopen jaar veel aandelen heeft verkocht om er andere voor in de plaats te kopen. De belangrijkste reden voor deze sterke toename in 2005 ten opzichte van 2004 (toen het 43% was) is het nieuwe beleggingsbeleid. We hebben het beleid om een portfeuille te kopen met voor jongeren herkenbare aandelen veranderd in aandelen herkenbaar maken voor jongeren. Dus niet per sé Nike en McDonalds meer alleen om wille van het merk en het product, maar alleen aandelen waarvan we denken dat die harder omhoog gaan dan andere aandelen. In 2006 verwachten we een significant lagere omzet dan 110%. t 13

14 18 Transacties met verbonden partijen Van het transactievolume over het boekjaar is een gedeelte uitgevoerd met verbonden partijen. Hieronder is een tabel opgenomen met de verschillende transactiesoorten waar dit van toepassing is. Transacties met verbonden partijen Gedeelte van het totaal volume in % Transactiesoort Aandelen 0,4 0,9 Valutatermijntransacties 35,6 36,3 19 Securities lending Robeco Securities Lending B.V. bemiddelt voor Robeco Young Dynamic N.V. in alle securities-lendingtransacties. Robeco Securities Lending B.V. ontvangt als vergoeding voor haar werkzaamheden 40% van de bruto-inkomsten uit deze securities-lendingtransacties. De marktconformiteit van de afspraken tussen het fonds en Robeco Securities Lending worden door een extern bureau periodiek getoetst. De opbrengsten voor het fonds over 2005 bedragen eur 25 duizend (vorig jaar eur 23 duizend) en voor Robeco Securities Lending eur 16 duizend (vorig jaar eur 15 duizend). 20 Stembeleid op aandelen in de beleggingsportefeuille In 2005 heeft Robeco Young Dynamic N.V. gestemd op het merendeel van de aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin dit aandelenfonds belegt. Wanneer aandelen van een bepaalde belegging zijn uitgeleend, wordt tijdens een aandeelhoudersvergadering voor die aandelen geen gebruikgemaakt van het daaraan verbonden stemrecht. In het geval er zich een belangrijke gebeurtenis voordoet, kan er een zogenaamde 're-call' van de uitgeleende aandelen plaatsvinden, zodat het mogelijk wordt het stemrecht op deze aandelen uit te oefenen. Het stembeleid en informatie over de uitgebrachte stemmen zijn te vinden op de internetsite van Robeco, 21 Personeelskosten Robeco YoungDynamic N.V. heeft geen personeel in dienst. Robeco Nederland B.V. is werkgeefster van het voor Robeco YoungDynamic N.V. in Nederland werkzame bestuur en personeel. De bezoldiging geschiedt uit de beheerkosten. Het beloningsbeleid van Robeco Nederland B.V. voor fondsmanagers bestaat uit enerzijds het vaste inkomen en anderzijds het variabele inkomen. Het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket ligt in lijn met wat gebruikelijk is binnen de financiële dienstverlening. Het vaste inkomen biedt een goede en concurrerende beloningsbasis binnen de Nederlandse asset management markt. Een fondsmanager wordt op basis van de zwaarte van zijn functie (HAY methodiek functiewaardering) gekoppeld aan een salarisschaal met een minimum en maximum inkomen. De groei binnen deze schaal is gekoppeld aan (performance)resultaten en competenties. Het variabele inkomen biedt de fondsmanager een beloning voor zijn individuele, meerjarige outperformance. De uitbetaling is gerelateerd aan de outperformance ten opzichte van een vooraf gestelde target. Het track record over zowel een periode van 1 jaar als 3 jaar wordt meegewogen in de vaststelling van de variabele beloning. De aanspraak op het variabele inkomen van enig jaar wordt uitbetaald over een periode van 3 jaar (60% in het eerste jaar, 30% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar). Door middel van virtuele aandelen (E-notes) in Robeco Groep N.V. wordt een beperkte groep medewerkers, waaronder een aantal fondsmanagers, de mogelijkheid geboden om direct te participeren in de toekomst van Robeco. De individuele toekenning van E-notes is gekoppeld aan de individuele resultaten en bijdrage aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de Robeco Groep en de eigen business unit. De E-notes vertegenwoordigen een waarde die direct gekoppeld is aan de waarde van Robeco Groep N.V. 22 Bezoldiging commissarissen Bij de vennootschap fungeren geen commissarissen. Rotterdam, 9 maart 2006 De directie M.R. Glazener V. Wytzes 14 z

15 OVERIGE GEGEVENS Beursnotering De gewone aandelen Robeco YoungDynamic N.V. zijn genoteerd op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam. Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat Volgens artikel 29 van de statuten staat het resultaat, na aftrek van eventueel door de directie gewenste reserveringen, ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten Van het aandelenkapitaal van de vennootschap worden 10 prioriteitsaandelen gehouden door Robeco Groep N.V. De statutaire rechten van de prioriteitsaandelen hebben onder meer betrekking op de benoeming van bestuurders en wijziging van de statuten. Verantwoordelijk voor de wijze waarop van het stemrecht gebruik wordt gemaakt zijn de leden van de raad van bestuur van Robeco Groep N.V. : Drs. G.A. Möller, voorzitter S.T. Bichsel, LL.M. (tot 31 december 2005) Drs. L.M.T. Boeren (per 1 januari 2005) Drs. S. van Eijkern Drs. H.H. van der Koogh (tot 8 februari 2005) Drs. C.T.L. Korthout Drs. N.F. Molenaar Naar het gezamenlijk oordeel van Robeco YoungDynamic N.V. en de raad van bestuur van Robeco Groep N.V. is voldaan aan het bepaalde in bijlage X van het Fondsenreglement. publicatie van mutaties gedurende het boekjaar van de belangen van de directie in effecten, zoals gedefinieerd in artikel 1 Wet toezicht beleggingsinstellingen (1990). Per balansdatum was een belang in de zin van deze regeling aanwezig van aandelen Royal Dutch Shell. De leden van de directie hadden per 31 december 2005 geen belang in aandelen Robeco YoungDynamic N.V. Belangen van grote beleggers Opgave conform artikel 21, lid 2, sub b en c van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen (1990). Voorzover de vennootschap bekend, zijn er twee partijen aan te merken als grote belegger in de zin van deze regeling, namelijk Stichting Aandelen- Rekeningen Robeco-Groep en Robeco Groep N.V., als houdster van de prioriteitsaandelen. In de verslagperiode hebben, anders dan hierboven in de winst- en verliesrekening in de posten beheerkosten en service fee, met betrekking tot Robeco Nederland B.V., behorende tot de deelnemingen van Robeco Groep N.V., opgenomen, geen transacties plaatsgevonden als bedoeld in artikel 21 lid 2 sub c Btb (1990). Belangen van de fondsmanager De fondsmanager dient te handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving in Nederland en voorzover relevant in andere landen. Voorts is hij als werknemer van Robeco Nederland B.V. gebonden aan de interne regelingen en procedures van Robeco, waaronder de Regeling privé-beleggingstransacties die is gebaseerd op de Wet toezicht effectenverkeer. Bedoelde Regeling dient te waarborgen dat te allen tijde (de schijn van) handelen met voorkennis en vermenging van zakelijke en privé-belangen worden voorkomen. De fondsmanager bezat op 31 december aandelen in Robeco Young Dynamic N.V. Hij bezat per genoemde datum geen aandelen in de fondsen waarin Robeco YoungDynamic N.V belegde. Voorstel resultaatbestemming De directie stelt voor het resultaat over het boekjaar 2005 ad eur duizend (vorig jaar eur 0,24 dividend per aandeel) toe te voegen aan de overige reserves. Belangen van de directie Opgave conform artikel 21, lid 2, sub a van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen (1990). Ingevolge onderdeel c van de circulaire Publicatie van belangen van leden van de directie en raad van commissarissen van 15 oktober 1993 is een ontheffing verleend van de verplichting tot t 15

16 Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2005 van Robeco Young Dynamic N.V. te Rotterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de directie van de vennootschap daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2005 en van het resultaat over 2005 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en in de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening. Amsterdam, 9 maart 2006 Ernst & Young Accountants namens deze Mr. drs. G.H.C. de Méris RA 16 r

17 SPREIDING VAN HET VERMOGEN Geografisch Geografisch Valutair Aandelen* Aandelen + afgeleide instrumenten 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ eur x duizend in % in % in % in % in % in % Naar landen Noord-Amerika (50,07 %) Verenigde Staten ,61 42,44 46,61 42,44 55,57 46,00 Canada ,46 0,53 3,46 0,53 3,47 0,55 Europa (29,47 %) Frankrijk ,60 14,45 6,60 14,45 Zwitserland ,36 5,53 6,36 5,53 2,15 5,68 Verenigd Koninkrijk ,89 9,17 2,89 9,17 7,92 9,18 Spanje ,69 1,46 2,69 1,46 Nederland ,54 7,83 2,54 7,83 Zweden ,24 2,74 2,24 2,74 0,96 Oostenrijk ,02 2,02 Ierland ,60 1,60 Noorwegen ,42 1,42 0,90 0,01 Turkije ,11 1,11 1,11 Duitsland 4,73 4,73 Italië 1,03 1,03 Euro 11,18 29,46 Azië (18,66%) Japan ,68 7,55 12,68 7,55 10,66 7,58 China ,42 0,69 2,42 0,69 Zuid-Korea ,02 0,97 2,02 0,97 2,02 Taiwan ,55 Hongkong 0,83 0,83 2,42 1,53 Australië (1,64 %) Australië ,64 1,64 1,64 0,01 Overige activa en passiva (0,15%) 146 1,70 0,05 0,15 0,05 Totaal ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sectorverdeling Financiële dienstverlening 23,8 19,0 Informatietechnologie 18,5 15,5 Consument cyclisch 12,2 16,7 Farmacie en gezondheidszorg 11,9 10,1 Energie 11,3 8,3 Consument defensief 5,5 13,8 Industrie en dienstverlening 5,2 5,9 Telecom 5,1 10,1 Basismaterialen 4,8 0,5 Overige activa en passiva 1,7 0,1 Totaal 100,00 100,00 * Naast de beleggingen in aandelen kan de portefeuille ook posities in afgeleide instrumenten bevatten. Het totaal van beide geeft de reële omvang van de beleggingen aan, zowel per land als in totaal. Per 31/12/2005 bevatte de portefeuille afgeleide instrumenten, in casu indexfutures en valutatermijntransacties welke zijn verwerkt in de valutaire positie. Per 31/12/2004 bevatte de portefeuille uitsluitend valutatermijntransacties. q 17

18 EFFECTENPORTEFEUILLE Per 31 december 2005 Effectieve waarde AMERIKA (50,07) EUR USD Verenigde Staten (46,61%) Adobe Systems Affymetrix Amdocs Avon Products Carnival Corp Cisco Systems Colgate-Palmolive Covance CVS Corporation Dell Computers Disney (Walt) Fannie Mae Goldman Sachs Group Google Ishares Nasdaq Biotechnology Index Microsoft Monsanto Co Morgan Stanley Dean Witter & Co Motorola Netflix Oracle Plug Power Prudential Financial Schlumberger Semiconductor HOLDR s Trust Target Corp United Technologies Valero Energy Wellpoint Wells Fargo & Co EUR CAD Canada (3,46%) Canadian Natural Resources Telus Corporation - Non Voute EUROPA (29,48%) EUR EUR Frankrijk (6,60%) L Air Liquide Axa LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Total Fina Elf EUR CHF Zwitserland (6,36%) Nobel Biocare Holding Novartis Roche Holding UBS EUR GBP Verenigd Koninkrijk (2,89%) CSR GUS Petrofac WPP Group 2005 EUR EUR Spanje (2,69%) Banco Santander Central Hispano Inditex EUR EUR Nederland (2,54%) ING Groep Royal Dutch Shell EUR SEK Zweden (2,24%) Securitas /B Teliasonera Volvo/B EUR EUR Oostenrijk (2,02%) OMV EUR EUR Ierland (1,60%) Ryanair Holdings EUR NOK Noorwegen (1,42%) Telenor EUR TRY Turkije (1,11%) Garanti Banka AZIË (17,11%) EUR JPY Japan (12,68%) Honda Motor KDDI Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Shinsei Bank Sony T&D Holdings EUR HKD China (2,42%) Chaoda Modern Agriculture Semiconductor Manufacturing EUR KRW Zuid-Korea (2,02%) Samsung Electronics australië (1,64%) EUR AUD Australie (1,64%) BHP Billiton 18 o

19 AAN- EN VERKOPEN van meer dan eur 1 miljoen gedurende de verslagperiode Stuks AANKOPEN Verenigde Staten Adobe Systems Affymetrix Amdocs Avon Products Cisco Systems Colgate-Palmolive Covance CVS Corporation Fannie Mae Goldman Sachs Group Google Ishares Nasdaq Biotechnology Index Monsanto Co Morgan Stanley Dean Witter & Co Netflix Plug Power Prudential Financial Schlumberger Semiconductor Holder s Trust Target Corp United Technologies Wellpoint 263 KDDI Mitsui Fudosan Shinsei Bank Sony T&D Holdings China Semiconductor Manufacturing Zuid-Korea Samsung Electronics Australië BHP Billiton Stuks VERKOPEN Verenigde Staten Citigroup Pfizer Verenigd Koninkrijk Shell Transport & Trading Japan Toyota Motor Canada Canadian Natural Resource Telus - Non Voute Frankrijk L Air Liquide Zwitserland Nobel Biocare Holding Spanje Banco Santander Central Hispano Ierland Ryanair Holdings Noorwegen Telenor Australië BHP Billiton Japan Honda Motor VALUTAKOERSEN 31/12/ /12/ /12/ /12/2004 EUR 1 EUR EUR CAD 1,3779 1,6282 CAD 1 0,7257 0,6140 CHF 1,5546 1,5456 CHF 1 0,6433 0,6470 GBP 0,6871 0,7080 GBP 1 1,4554 1,4125 NOK 7,9870 8,2325 NOK 1 0,1252 0,1215 SEK 9,3875 9,0327 SEK 1 0,1065 0,1107 TRY 1,5942 1,8328 TRY 1 0,6273 0,5456 USD 1,1796 1,3592 USD 1 0,8478 0,7357 Druk: Chevalier International bv, Hendrik Ido Ambacht. Dit verslag is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 1 19

20 w w w. y o u n g d y n a m i c. c o m RG

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie