Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel"

Transcriptie

1 Namegenerator Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand T: E: Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping, kamer 635

2 CentERdata, Tilburg, 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave 1 Projectbeschrijving Inleiding Codeboek Descriptives Namegenerator 1/24

4 1 Projectbeschrijving Title: Namegenerator Data file: dj10a Funding sources: CentERdata MESS project, cross-cultural psychology at Tilburg University and Statistics Netherlands (CBS) Investigator: Karolijne van der Houwen Project description: The survey aims to gain insight into the social network of people (family members, friends, and acquaintances). Sample: Selected number of household members: 1754 (100%) Non-response: 354 (20.2%) Response: 1400 (79.8%) Complete: 1397 (79.6%) Incomplete: 3 (.2%) Date of data collection: August 2010 Titel: Namegenerator Databestand: dj10a Financiering: CentERdata MESS project, cross-culturele psychologie aan de Universiteit van Tilburg en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Onderzoeker: Karolijne van der Houwen Projectbeschrijving: De vragenlijst heeft als doel om inzicht te krijgen in het sociale netwerk van mensen (familieleden, vrienden en bekenden). Responsoverzicht: Selected number of household members: 1754 (100%) Non-response: 354 (20.2%) Response: 1400 (79.8%) Complete: 1397 (79.6%) Incomplete: 3 (.2%) Datum van dataverzameling: augustus 2010 Namegenerator 2/24

5 2 Inleiding In augustus 2010 is in het LISS-I panel een vragenlijst afgenomen met als doel inzicht te krijgen in het sociale netwerk van mensen (familieleden, vrienden en bekenden). De vragenlijst is voorgelegd aan 1754 panelleden van 16 jaar en ouder. Van de geselecteerden hebben 1400 respondenten de vragenlijst ingevuld (responspercentage 79.8%). Namegenerator 3/24

6 3 Codeboek Dit codeboek bevat de vragenlijst zoals deze in het Immigranten panel is afgenomen. De variabelennamen worden vet weergegeven en corresponderen met de namen in de dataset. De routing van de vragenlijst wordt bij de desbetreffende variabele cursief weergegeven. open: antwoordvak; geen limiet aan lengte van het antwoord string: antwoordvak waarbij een maximum aantal karakters kan worden ingevoerd (standaard 255) De range waarbinnen de respondent een antwoord kon geven bij numerieke variabelen is cursief afgebeeld in het codeboek wanneer deze niet zichtbaar was voor de respondent. Wanneer geen grenzen waren gesteld aan de range waarbinnen een antwoord kon vallen, staat dit in het codeboek weergegeven als integer. nomem_encr Nummer van lid huishouden versleuteld nohouse_encr Nummer van huishouden versleuteld dj10a_m Jaar en maand van de veldwerkperiode {intro} Deze vragenlijst gaat over mensen uit uw familie, mensen uit uw buurt en andere mensen die u kent en wordt afgenomen in samenwerking met het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). {respondenten die deze vraag open lieten, gingen gelijk door naar de evaluatievragen: dj10a222- dj10a226} {person1 - person5} We willen nu wat dieper ingaan op mensen uit uw familie, mensen uit uw buurt en andere mensen die u kent. De meeste mensen bespreken belangrijke zaken met mensen die ze kennen. Als u terugkijkt op de afgelopen zes maanden, met wie besprak u belangrijke zaken? Vul hun voornamen hieronder in (maximaal 5). Als u wilt, mag u ook bijnamen of voorletters geven, als u maar onthoudt over wie het gaat. Als u met niemand belangrijke zaken besprak, kunt u op 'Verder' klikken. Vult u alstublieft één persoon per vakje in. {person1} 1 e naam voor persoon met wie men belangrijke zaken bespreekt {person2} 2 e naam voor persoon met wie men belangrijke zaken bespreekt {person3} 3 e naam voor persoon met wie men belangrijke zaken bespreekt {person4} 4 e naam voor persoon met wie men belangrijke zaken bespreekt {person5} 5 e naam voor persoon met wie men belangrijke zaken bespreekt string, empty Namegenerator 4/24

7 dj10a001 Kent u [als slechts 1 naam is ingevuld bij person1 person5: {person1} / als meerdere namen ingevuld: deze personen] heel goed? 1 ja 2 nee als meerdere namen ingevuld bij person1 person5 dj10a002 - dj10a006 Welke van deze mensen kent u heel goed? dj10a002 {person1} dj10a003 {person2} if person3 empty dj10a004 {person3} if person4 empty dj10a005 {person4} if person5 empty dj10a006 {person5} 0 nee 1 ja als meerdere namen ingevuld bij person1 person5 dj10a007 - dj10a016 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? 1 = heel goed 2 = niet heel goed, maar ze zijn ook geen vreemden voor elkaar 3 = ze kennen elkaar helemaal niet? = ik weet het niet dj10a007 {person1} en {person2} if person3 empty dj10a008 {person1} en {person3} if person4 empty dj10a009 {person1} en {person4} if person5 empty dj10a010 {person1} en {person5} if person3 empty dj10a011 {person2} en {person3} if person4 empty dj10a012 {person2} en {person4} if person5 empty dj10a013 {person2} en {person5} if person4 empty dj10a014 {person3} en {person4} if person5 empty dj10a015 {person3} en {person5} if person5 empty dj10a016 {person4} en {person5} 1 heel goed 2 niet heel goed, maar ze zijn ook geen vreemden voor elkaar 3 ze kennen elkaar helemaal niet 4 ik weet het niet Namegenerator 5/24

8 dj10a017 - dj10a021 Wat is het geslacht van [als slechts 1 naam is ingevuld bij person1 person5: {person1} / als meerdere namen ingevuld: deze personen]? dj10a017 {person1} if person2 empty dj10a018 {person2} if person3 empty dj10a019 {person3} if person4 empty dj10a020 {person4} if person5 empty dj10a021 {person5} 1 man 2 vrouw {BLOK PERSONEN} Dit blok wordt voor iedere persoon die is ingevuld bij person1 - person5 gesteld. Hieronder worden alleen de vragen voor {person1} getoond. dj10a022 De volgende vragen gaan over {person1}. Hoe oud is {person1}? jaar 9999 ik weet het niet if (dj10a022=9999) dj10a023 Hoe oud is {person1} ongeveer? jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 9 80 jaar of ouder 10 ik weet het echt niet dj10a024 Wat is de hoogste opleiding die {person1} heeft afgemaakt? Als de juiste opleiding er niet bij staat, kunt u hier klikken om verder te zoeken. 1 heeft geen enkele opleiding afgemaakt 2 basisonderwijs 3 VMBO, LBO, MULO, ULO, MAVO 4 HAVO / VWO 5 MBO 6 HBO 7 universiteit 8 buitenlandse opleiding 9 ik weet het niet Namegenerator 6/24

9 hier: Opleiding: Hoort in categorie: Basisschool niet afgemaakt Basisschool, lager onderwijs Lager en voortgezet speciaal onderwijs VGLO, Voortgezet Lager Onderwijs 1. Basisonderwijs LBO / Lager beroepsonderwijs Lagere technische school, huishoudschool nijverheidsonderwijs MULO, ULO, MAVO VMBO beroepsgerichte leerweg VMBO theoretische of gemengde leerweg 2. VMBO, LBO, MULO, ULO EN MAVO MMS HBS Gymnasium, atheneum, lyceum 3. HAVO en VWO KMBO (Kort middelbaar beroepsonderwijs), VHBO MBO beroepsopleidende leerweg / Middelbaar beroepsonderwijs MBO-plus voor toegang tot het HBO, korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 4. MBO Hoger beroepsonderwijs, nieuwe stijl hoge scholen Kweekschool, MO-akten Conservatorium en kunstacademie 5. HBO Wetenschappelijk onderwijs bachelor en master Wetenschappelijk onderwijs kandidaats en doctoraal Technische en economische hogeschool oude stijl Postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen zoals medici, apotheker) AIO/OIO of andere promotie-opleiding tot graad van doctor 6. Universiteit Namegenerator 7/24

10 if (dj10a024=9) dj10a025 - dj10a030 Heeft {person1}... dj10a025 basisonderwijs gevolgd? dj10a026 basisonderwijs afgemaakt? dj10a027 vervolgonderwijs (middelbare school) gevolgd? dj10a028 vervolgonderwijs afgemaakt? dj10a029 hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs, universiteit) gevolgd? dj10a030 hoger onderwijs afgemaakt? 1 ja 2 nee 3 weet ik niet dj10a031 Hoe kent u {person1}? [if (dj10a017=1): Hij / if (dj10a017=2): Zij] is mijn... 1 partner 2 ouder 3 broer of zus 4 kind 5 ander familielid 6 vriend of vriendin 7 buurman of buurvrouw 8 collega 9 anders if (dj10a031=9) dj10a032 Hoe kent u {person1} dan? [if (dj10a017=1): Hij / if (dj10a017=2): Zij] is mijn... string if dj10a031=1 or dj10a031=6 or dj10a031=9 dj10a033 Hoe hebt u {person1} leren kennen? 1 op school of tijdens studie 2 bij een club of vereniging 3 op het werk 4 bij het vrijwilligerswerk 5 via familie of vrienden 6 bij het uitgaan (bijvoorbeeld in een bar of disco) 7 via de kerk of moskee 8 tijdens vakantie 9 via internet 10 anders if (dj10a033=10) dj10a034 Hoe hebt u {person1} dan leren kennen? string dj10a035 Hoe lang kent u {person1}? jaar Namegenerator 8/24

11 dj10a036 Waar is {person1} geboren? 1 Nederland 2 Turkije 3 Marokko 4 De Nederlandse Antillen 5 Suriname 6 Indonesië 7 Zuid-Afrika 8 anders 9 ik weet het niet if (dj10a036=8) dj10a037 Waar is {person1} dan geboren? string dj10a038 Waar is de vader van {person1} geboren? 1 Nederland 2 Turkije 3 Marokko 4 De Nederlandse Antillen 5 Suriname 6 Indonesië 7 Zuid-Afrika 8 anders 9 ik weet het niet if (dj10a038=8) dj10a039 Waar is de vader van {person1} dan geboren? string dj10a040 Waar is de moeder van {person1} geboren? 1 Nederland 2 Turkije 3 Marokko 4 De Nederlandse Antillen 5 Suriname 6 Indonesië 7 Zuid-Afrika 8 anders 9 ik weet het niet if (dj10a040=8) dj10a041 Waar is de moeder van {person1} dan geboren? string Namegenerator 9/24

12 dj10a042 Werkt {person1} fulltime, parttime, of niet? 1 fulltime 2 parttime 3 niet 4 ik weet het niet dj10a043 Wat is de woonvorm van {person1}? 1 thuiswonend kind 2 alleenstaand, zonder thuiswonende kind(eren) 3 alleenstaand, met thuiswonende kind(eren) 4 (on)gehuwd samenwonend, zonder thuiswonende kind(eren) 5 (on)gehuwd samenwonend, met thuiswonende kind(eren) 6 anders 7 ik weet het niet if (dj10a043=6) dj10a044 Wat is dan de woonvorm van {person1}? string dj10a045 Welk geloof heeft {person1}? 1 Hindoeisme- Sanatan Dharm 2 Hindoeisme- Arya Samay 3 Hindoeisme- anders 4 Islam- Shiieten 5 Islam- Sunnieten 6 Islam- Alevieten 7 Islam- Ahmadiyya 8 Islam- Salafisten 9 Islam- anders 10 Christelijk- Rooms-Katholiek 11 Christelijk- Protestantse Kerk Nederland 12 Christelijk- anders 13 Joods 14 Anders 15 Geen godsdienst if (dj10a045=14) dj10a046 Welk geloof heeft {person1} dan? string dj10a047 Hoe vaak hebt u contact met {person1}? 1 elke dag of bijna elke dag 2 minstens een keer per week 3 minstens een keer per maand, maar niet elke week 4 minder dan een keer per maand Namegenerator 10/24

13 dj10a048 - dj10a056 Hoe hebt u contact met {person1}? (U kunt meerdere antwoorden kiezen) dj10a048 we ontmoeten elkaar dj10a049 we schrijven (brieven en kaarten) dj10a050 we bellen (via telefoon of via Skype) dj10a051 we sms'en dj10a052 we en dj10a053 we chatten (bijvoorbeeld via MSN) dj10a054 op een sociale netwerksite (zoals Hyves of Facebook) dj10a055 we twitteren dj10a056 anders 0 nee 1 ja if (dj10a056=1) dj10a057 Op welke andere manier of manieren hebt u contact met {person1}? open dj10a058 Waar woont {person1}? 1 in Nederland 2 ergens anders if (dj10a058=2) dj10a059 Waar woont {person1} dan? string dj10a060 Hoe ver woont u van {person1} vandaan? 1 {person1} woont bij mij in huis 2 minder dan 2 kilometer 3 2 tot 5 kilometer 4 5 tot 10 kilometer 5 10 tot 20 kilometer 6 20 kilometer of meer dj10a061 Hoeveel vertrouwen hebt u in {person1}? 1 heel veel vertrouwen 2 best veel vertrouwen 3 niet zo veel vertrouwen 4 helemaal geen vertrouwen {EINDE BLOK PERSONEN} person2: dj10a062 dj10a101 person3: dj10a102 dj10a141 person4: dj10a142 dj10a181 person5: dj10a182 dj10a221 Namegenerator 11/24

14 dj10a222 dj10a226 NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel dj10a222 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden? dj10a223 Vond u de vragen duidelijk? dj10a224 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet? dj10a225 Vond u het onderwerp interessant? dj10a226 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen? 1 beslist niet beslist wel dj10a227 Datum begin vragenlijst dj10a228 Tijd begin vragenlijst dj10a229 Datum einde vragenlijst dj10a230 Tijd einde vragenlijst berekende variabele dj10a231 Duur in seconden Namegenerator 12/24

15 4 Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation nomem_encr Nummer van lid huishouden versleuteld nohouse_encr Nummer van huishouden versleuteld dj10a_m Jaar en maand van afname dj10a001 Kent u [person1] heel goed? dj10a002 Welke van deze mensen kent u heel goed? person1 dj10a003 Welke van deze mensen kent u heel goed? person2 dj10a004 Welke van deze mensen kent u heel goed? person3 dj10a005 Welke van deze mensen kent u heel goed? person4 dj10a006 Welke van deze mensen kent u heel goed? person5 dj10a007 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? person1 en person2 dj10a008 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? person1 en person3 dj10a009 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? person1 en person4 dj10a010 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? person1 en person5 Namegenerator 13/24

16 dj10a011 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? person2 en person3 dj10a012 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? person2 en person4 dj10a013 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? person2 en person5 dj10a014 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? person3 en person4 dj10a015 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? person3 en person5 dj10a016 Hoe goed kennen deze mensen elkaar? person4 en person5 dj10a017 Wat is het geslacht van deze personen? person1 dj10a018 Wat is het geslacht van deze personen? person2 dj10a019 Wat is het geslacht van deze personen? person3 dj10a020 Wat is het geslacht van deze personen? person4 dj10a021 Wat is het geslacht van deze personen? person5 dj10a022 De volgende vragen gaan over [person1]. Hoe oud is [person1]? in jaren dj10a023 Hoe oud is [person1] ongeveer? dj10a024 Wat is de hoogste opleiding die [person1] heeft afgemaakt? dj10a025 Heeft [person1]: basisonderwijs gevolgd? Namegenerator 14/24

17 dj10a026 Heeft [person1]: basisonderwijs afgemaakt? dj10a027 Heeft [person1]: vervolgonderwijs (middelbare school) gevolgd? dj10a028 Heeft [person1]: vervolgonderwijs afgemaakt? dj10a029 Heeft [person1]: hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs, universiteit) gevolgd? dj10a030 Heeft [person1]: hoger onderwijs afgemaakt? dj10a031 Hoe kent u [person1]? [if vr4v1=1: Hij / if vr4v1=2: Zij] is mijn... dj10a033 Hoe hebt u [person1] leren kennen? dj10a035 Hoe lang kent u [person1]? in jaren dj10a036 Waar is [person1] geboren? dj10a038 Waar is de vader van [person1] geboren? dj10a040 Waar is de moeder van [person1] geboren? dj10a042 Werkt [person1] fulltime, parttime, of niet? dj10a043 Wat is de woonvorm van [person1]? dj10a045 Welk geloof heeft [person1]? dj10a047 Hoe vaak hebt u contact met [person1]? dj10a048 Hoe hebt u contact met [person1]? we ontmoeten elkaar Namegenerator 15/24

18 dj10a049 Hoe hebt u contact met [person1]? we schrijven (brieven en kaarten) dj10a050 Hoe hebt u contact met [person1]? we bellen (via telefoon of via Skype) dj10a051 Hoe hebt u contact met [person1]? we sms'en dj10a052 Hoe hebt u contact met [person1]? we en dj10a053 Hoe hebt u contact met [person1]? we chatten (bijvoorbeeld via MSN) dj10a054 Hoe hebt u contact met [person1]? op een sociale netwerksite (zoals Hyves of Facebook) dj10a055 Hoe hebt u contact met [person1]? we twitteren dj10a056 Hoe hebt u contact met [person1]? anders dj10a058 Waar woont [person1]? dj10a060 Hoe ver woont u van [person1] vandaan? dj10a061 Hoeveel vertrouwen hebt u in [person1]? dj10a062 De volgende vragen gaan over [person2]. Hoe oud is [person2]? in jaren dj10a063 Hoe oud is [person2] ongeveer? dj10a064 Wat is de hoogste opleiding die [person2] heeft afgemaakt? dj10a065 Heeft [person2]: basisonderwijs gevolgd? dj10a066 Heeft [person2]: basisonderwijs afgemaakt? Namegenerator 16/24

19 dj10a067 Heeft [person2]: vervolgonderwijs (middelbare school) gevolgd? dj10a068 Heeft [person2]: vervolgonderwijs afgemaakt? dj10a069 Heeft [person2]: hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs, universiteit) gevolgd? dj10a070 Heeft [person2]: hoger onderwijs afgemaakt? dj10a071 Hoe kent u [person2]? [if vr4v2=1: Hij / if vr4v2=2: Zij] is mijn... dj10a073 Hoe hebt u [person2] leren kennen? dj10a075 Hoe lang kent u [person2]? in jaren dj10a076 Waar is [person2] geboren? dj10a078 Waar is de vader van [person2] geboren? dj10a080 Waar is de moeder van [person2] geboren? dj10a082 Werkt [person2] fulltime, parttime, of niet? dj10a083 Wat is de woonvorm van [person2]? dj10a085 Welk geloof heeft [person2]? dj10a087 Hoe vaak hebt u contact met [person2]? dj10a088 Hoe hebt u contact met [person2]? we ontmoeten elkaar dj10a089 Hoe hebt u contact met [person2]? we schrijven (brieven en kaarten) Namegenerator 17/24

20 dj10a090 Hoe hebt u contact met [person2]? we bellen (via telefoon of via Skype) dj10a091 Hoe hebt u contact met [person2]? we sms'en dj10a092 Hoe hebt u contact met [person2]? we en dj10a093 Hoe hebt u contact met [person2]? we chatten (bijvoorbeeld via MSN) dj10a094 Hoe hebt u contact met [person2]? op een sociale netwerksite (zoals Hyves of Facebook) dj10a095 Hoe hebt u contact met [person2]? we twitteren dj10a096 Hoe hebt u contact met [person2]? anders dj10a098 Waar woont [person2]? dj10a100 Hoe ver woont u van [person2] vandaan? dj10a101 Hoeveel vertrouwen hebt u in [person2]? dj10a102 De volgende vragen gaan over [person3]. Hoe oud is [person3]? in jaren dj10a103 Hoe oud is [person3] ongeveer? dj10a104 Wat is de hoogste opleiding die [person3] heeft afgemaakt? dj10a105 Heeft [person3]: basisonderwijs gevolgd? dj10a106 Heeft [person3]: basisonderwijs afgemaakt? dj10a107 Heeft [person3]: vervolgonderwijs (middelbare school) gevolgd? Namegenerator 18/24

21 dj10a108 Heeft [person3]: vervolgonderwijs afgemaakt? dj10a109 Heeft [person3]: hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs, universiteit) gevolgd? dj10a110 Heeft [person3]: hoger onderwijs afgemaakt? dj10a111 Hoe kent u [person3]? [if vr4v3=1: Hij / if vr4v3=2: Zij] is mijn... dj10a113 Hoe hebt u [person3] leren kennen? dj10a115 Hoe lang kent u [person3]? in jaren dj10a116 Waar is [person3] geboren? dj10a118 Waar is de vader van [person3] geboren? dj10a120 Waar is de moeder van [person3] geboren? dj10a122 Werkt [person3] fulltime, parttime, of niet? dj10a123 Wat is de woonvorm van [person3]? dj10a125 Welk geloof heeft [person3]? dj10a127 Hoe vaak hebt u contact met [person3]? dj10a128 Hoe hebt u contact met [person3]? we ontmoeten elkaar dj10a129 Hoe hebt u contact met [person3]? we schrijven (brieven en kaarten) dj10a130 Hoe hebt u contact met [person3]? we bellen (via telefoon of via Skype) Namegenerator 19/24

22 dj10a131 Hoe hebt u contact met [person3]? we sms'en dj10a132 Hoe hebt u contact met [person3]? we en dj10a133 Hoe hebt u contact met [person3]? we chatten (bijvoorbeeld via MSN) dj10a134 Hoe hebt u contact met [person3]? op een sociale netwerksite (zoals Hyves of Facebook) dj10a135 Hoe hebt u contact met [person3]? we twitteren dj10a136 Hoe hebt u contact met [person3]? anders dj10a138 Waar woont [person3]? dj10a140 Hoe ver woont u van [person3] vandaan? dj10a141 Hoeveel vertrouwen hebt u in [person3]? dj10a142 De volgende vragen gaan over [person4]. Hoe oud is [person4]? in jaren dj10a143 Hoe oud is [person4] ongeveer? dj10a144 Wat is de hoogste opleiding die [person4] heeft afgemaakt? dj10a145 Heeft [person4]: basisonderwijs gevolgd? dj10a146 Heeft [person4]: basisonderwijs afgemaakt? dj10a147 Heeft [person4]: vervolgonderwijs (middelbare school) gevolgd? dj10a148 Heeft [person4]: vervolgonderwijs afgemaakt? Namegenerator 20/24

23 dj10a149 Heeft [person4]: hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs, universiteit) gevolgd? dj10a150 Heeft [person4]: hoger onderwijs afgemaakt? dj10a151 Hoe kent u [person4]? [if vr4v4=1: Hij / if vr4v4=2: Zij] is mijn... dj10a153 Hoe hebt u [person4] leren kennen? dj10a155 Hoe lang kent u [person4]? in jaren dj10a156 Waar is [person4] geboren? dj10a158 Waar is de vader van [person4] geboren? dj10a160 Waar is de moeder van [person4] geboren? dj10a162 Werkt [person4] fulltime, parttime, of niet? dj10a163 Wat is de woonvorm van [person4]? dj10a165 Welk geloof heeft [person4]? dj10a167 Hoe vaak hebt u contact met [person4]? dj10a168 Hoe hebt u contact met [person4]? we ontmoeten elkaar dj10a169 Hoe hebt u contact met [person4]? we schrijven (brieven en kaarten) dj10a170 Hoe hebt u contact met [person4]? we bellen (via telefoon of via Skype) dj10a171 Hoe hebt u contact met [person4]? we sms'en Namegenerator 21/24

24 dj10a172 Hoe hebt u contact met [person4]? we en dj10a173 Hoe hebt u contact met [person4]? we chatten (bijvoorbeeld via MSN) dj10a174 Hoe hebt u contact met [person4]? op een sociale netwerksite (zoals Hyves of Facebook) dj10a175 Hoe hebt u contact met [person4]? we twitteren dj10a176 Hoe hebt u contact met [person4]? anders dj10a178 Waar woont [person4]? dj10a180 Hoe ver woont u van [person4] vandaan? dj10a181 Hoeveel vertrouwen hebt u in [person4]? dj10a182 De volgende vragen gaan over [person5]. Hoe oud is [person5]? in jaren dj10a183 Hoe oud is [person5] ongeveer? dj10a184 Wat is de hoogste opleiding die [person5] heeft afgemaakt? dj10a185 Heeft [person5]: basisonderwijs gevolgd? dj10a186 Heeft [person5]: basisonderwijs afgemaakt? dj10a187 Heeft [person5]: vervolgonderwijs (middelbare school) gevolgd? dj10a188 Heeft [person5]: vervolgonderwijs afgemaakt? Namegenerator 22/24

25 dj10a189 Heeft [person5]: hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs, universiteit) gevolgd? dj10a190 Heeft [person5]: hoger onderwijs afgemaakt? dj10a191 Hoe kent u [person5]? [if vr4v5=1: Hij / if vr4v5=2: Zij] is mijn... dj10a193 Hoe hebt u [person5] leren kennen? dj10a195 Hoe lang kent u [person5]? in jaren dj10a196 Waar is [person5] geboren? dj10a198 Waar is de vader van [person5] geboren? dj10a200 Waar is de moeder van [person5] geboren? dj10a202 Werkt [person5] fulltime, parttime, of niet? dj10a203 Wat is de woonvorm van [person5]? dj10a205 Welk geloof heeft [person5]? dj10a207 Hoe vaak hebt u contact met [person5]? dj10a208 Hoe hebt u contact met [person5]? we ontmoeten elkaar dj10a209 Hoe hebt u contact met [person5]? we schrijven (brieven en kaarten) dj10a210 Hoe hebt u contact met [person5]? we bellen (via telefoon of via Skype) dj10a211 Hoe hebt u contact met [person5]? we sms'en Namegenerator 23/24

26 dj10a212 Hoe hebt u contact met [person5]? we en dj10a213 Hoe hebt u contact met [person5]? we chatten (bijvoorbeeld via MSN) dj10a214 Hoe hebt u contact met [person5]? op een sociale netwerksite (zoals Hyves of Facebook) dj10a215 Hoe hebt u contact met [person5]? we twitteren dj10a216 Hoe hebt u contact met [person5]? anders dj10a218 Waar woont [person5]? dj10a220 Hoe ver woont u van [person5] vandaan? dj10a221 Hoeveel vertrouwen hebt u in [person5]? dj10a222 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden? dj10a223 Vond u de vragen duidelijk? dj10a224 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet? dj10a225 Vond u het onderwerp interessant? dj10a226 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen? dj10a231 Duur in seconden E5 Valid N (listwise) 0 Namegenerator 24/24

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Januari 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Rol van de Overheid. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel. versie 1.0

Rol van de Overheid. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel. versie 1.0 Rol van de Overheid Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

The function of autobiographical memory

The function of autobiographical memory The function of autobiographical memory Vragenlijst afgenomen in het LISS I-panel Versie 1.0 Datum Januari 2012 Auteur Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Marije Oudejans T: +31 13 466

Nadere informatie

Vakantieonderzoek wave 2

Vakantieonderzoek wave 2 Vakantieonderzoek wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juli 21 versie 1. auteur(s) Stephanie Stam T: +31 13 466 2561 E: s.c.stam@uvt.nl Postbus 9153, 5 LE Tilburg CentERdata, Tilburg, 21

Nadere informatie

Social Contacts. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Social Contacts. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Social Contacts Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum oktober 2011 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Oktober 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Financial Literacy. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Financial Literacy. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Financial Literacy Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2012 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline

Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum April 2015 auteur M.IJ.C. [Maarten] Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Weegproject. December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Weegproject. December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Weegproject December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Augustus 2013 auteur(s) Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Mei 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum juni 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 2561 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Binding met politieke partijen

Binding met politieke partijen Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum september 2012 auteur Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping

Nadere informatie

Changing images of older workers part 1

Changing images of older workers part 1 Changing images of older workers part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum september 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Mixed mode experiment III

Mixed mode experiment III Mixed mode experiment III Herhaalvragen Medisch wetenschappelijk onderzoek Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum oktober 2009 auteur(s) Stephanie Stam T: +31 13 466 2561 E: s.c.stam@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Wave 2 Part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2013 auteur(s) Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 / 8327

Nadere informatie

Emotional Expressiveness (part 1)

Emotional Expressiveness (part 1) Emotional Expressiveness (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum april 2012 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Vignette Experiment on Paradata - II

Vignette Experiment on Paradata - II Vignette Experiment on Paradata - II Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum 30 januari 2009 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Januari 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 2561 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

(shortened) Sense of Coherence

(shortened) Sense of Coherence (shortened) Sense of Coherence Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum juni 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Maart 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health

Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Januari 2012 auteur(s) Tom de Groot Corrie Vis T: +31 13

Nadere informatie

Hulpgedrag. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Hulpgedrag. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Hulpgedrag Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum mei 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping

Nadere informatie

Question format and response style behavior in attitude research I

Question format and response style behavior in attitude research I Question format and response style behavior in attitude research I Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum februari 2008 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8323 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2 Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Januari 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl@uvt.nl

Nadere informatie

Volunteering. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Volunteering. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Volunteering Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum Maart 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping,

Nadere informatie

Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions

Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum 25 mei 2009 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8323 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Action Control Scale (ACS-90)

Action Control Scale (ACS-90) Action Control Scale (ACS-90) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2011 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Emotional Expressiveness (part 2)

Emotional Expressiveness (part 2) Emotional Expressiveness (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum april 2012 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Verandering kosten rond zorg en pensioen

Verandering kosten rond zorg en pensioen Verandering kosten rond zorg en pensioen Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Augustus 2015 auteur Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Vignette evaluation of customer satisfaction VECS project

Vignette evaluation of customer satisfaction VECS project Vignette evaluation of customer satisfaction VECS project Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum Maart 2012 Auteur Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Civic Participation Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum november 2011 auteur Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 E: g.demirel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

RELIGION AND ETHNICITY

RELIGION AND ETHNICITY RELIGION AND ETHNICITY LISS Core Study wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum april 2011 versie 1.0 auteur(s) Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Leisure time expenditure Wave II

Leisure time expenditure Wave II Leisure time expenditure Wave II Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum november 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 6 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2014 auteur(s) Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Immigranten in Nederland

Immigranten in Nederland Immigranten in Nederland Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum November 2012 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 / 8325 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

RELIGION AND ETHNICITY

RELIGION AND ETHNICITY RELIGION AND ETHNICITY LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum juli 2011 versie 2.0 auteur(s) Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

A Cross-National Survey Experiment on Support for Pension Reform

A Cross-National Survey Experiment on Support for Pension Reform A Cross-National Survey Experiment on Support for Pension Reform Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Leisure time expenditure Wave I

Leisure time expenditure Wave I Leisure time expenditure Wave I Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum november 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Professional respondents in panels

Professional respondents in panels Professional respondents in panels Vragenlijst afgenomen in het LISS I-panel Versie 1.0 datum december 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Nostalgia part 1 wave 2

Nostalgia part 1 wave 2 Nostalgia part 1 wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and Life Satisfaction in the Netherlands

The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and Life Satisfaction in the Netherlands The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and Life Satisfaction in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum mei 2013 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Nostalgia part 3 wave 2

Nostalgia part 3 wave 2 Nostalgia part 3 wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Heuristics 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Heuristics 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Heuristics 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum December 2008 auteur Vera Toepoel T: +31 13 466 8323 E: V.Toepoel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping,

Nadere informatie

What drives or inhibits the development of interethnic contacts? Wave 2

What drives or inhibits the development of interethnic contacts? Wave 2 What drives or inhibits the development of interethnic contacts? Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Professional respondents in panels

Professional respondents in panels Professional respondents in panels Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum December 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 1)

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 1) Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juni 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Verrijkingsexperiment

Verrijkingsexperiment Verrijkingsexperiment Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum mei 2011 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 2561 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping,

Nadere informatie

A Study on Underlying Motivation of Emotional Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

A Study on Underlying Motivation of Emotional Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel A Study on Underlying Motivation of Emotional Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum december 2013 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Satisficing. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Satisficing. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Satisficing Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1. datum oktober 212 auteur Corrie vis T: +31 13 466 8327 E: c.m.vis@uvt.nl Postbus 9153, 5 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping,

Nadere informatie

Reasons To Snack (deel 1)

Reasons To Snack (deel 1) Reasons To Snack (deel 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 2)

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 2) Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juni 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

National Elections for the House of Representatives 2010

National Elections for the House of Representatives 2010 National Elections for the House of Representatives 2010 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum december 2010 Auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 8 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum oktober 2015 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 7 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2014 auteur(s) Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Type D personality and job resources

Type D personality and job resources Type D personality and job resources Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum April 2012 auteur Natalia Kieruj T: +31 13 466 3456 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Culture and Society. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Culture and Society. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Culture and Society Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Maart 2010 auteur(s) Corrie Vis Maarten Streefkerk T: +31 13 466 8327 / 2149 E: C.M.Vis@uvt.nl / M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Ecological Footprint

Ecological Footprint Ecological Footprint Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum februari 2012 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder

Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Februari 2014 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl

Nadere informatie

Social Exclusion SCP

Social Exclusion SCP Social Exclusion SCP Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum Maart 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

RELIGION AND ETHNICITY

RELIGION AND ETHNICITY RELIGION AND ETHNICITY LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum april 2009 versie 2.0 auteur(s) Stephanie Stam T: +31 13 466 2561 E: s.c.stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Proactive Coping and Health Behaviour

Proactive Coping and Health Behaviour Proactive Coping and Health Behaviour Part 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Juni 2012 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Nostalgia part 2 wave 1

Nostalgia part 2 wave 1 Nostalgia part 2 wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Version 1.0 datum December 2011 author(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl P.O.

Nadere informatie

Prosociaal en Antisociaal Gedrag

Prosociaal en Antisociaal Gedrag Prosociaal en Antisociaal Gedrag Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum April 2011 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Gezondheid en gezondheidsklachten

Gezondheid en gezondheidsklachten Gezondheid en gezondheidsklachten Vragenlijst afgenomen in het CentERpanel Versie 1.0 datum November 2009 auteur(s) Jessica Hootsen T: +31 13 466 8323 E: J.V.Hootsen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Dutch Parliamentary Election Studies 2012

Dutch Parliamentary Election Studies 2012 Dutch Parliamentary Election Studies 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum mei 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Solidarity. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. versie 1.0

Solidarity. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. versie 1.0 Solidarity Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2012 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 4668323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T,

Nadere informatie

Food Choice Part 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0

Food Choice Part 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0 Food Choice Part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 1

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 1 Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2012 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl@uvt.nl

Nadere informatie

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2)

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2) Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting

It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Februari 2013 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income

Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327

Nadere informatie

Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum september 2013 auteur Miquelle Marchand T: +31

Nadere informatie

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1)

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1) Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Explaining Public Support for Vigilantism (1)

Explaining Public Support for Vigilantism (1) Explaining Public Support for Vigilantism (1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2009 auteur(s) Jessica Hootsen T: +31 13 466 8323 E: j.v.hootsen@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

ASSETS. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

ASSETS. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel ASSETS LISS Core Study Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Januari 2013 auteur(s) Jan Nelissen / Stephanie Mertens / Natalia Kieruj T: +31 13 466 3258 / 2561 / 4244 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl

Nadere informatie

Are Investors Driven by Sentiments?

Are Investors Driven by Sentiments? Are Investors Driven by Sentiments? Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2012 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Reasons To Snack (deel 2)

Reasons To Snack (deel 2) Reasons To Snack (deel 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Validation of three measures for fall prevention research among older people Wave 1

Validation of three measures for fall prevention research among older people Wave 1 Validation of three measures for fall prevention research among older people Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 2)

Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 2) Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2013 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Explaining Public Support for Vigilantism (2)

Explaining Public Support for Vigilantism (2) Explaining Public Support for Vigilantism (2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2009 auteur(s) Jessica Hootsen T: +31 13 466 8323 E: j.v.hootsen@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 2)

Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 2) Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum januari 2014 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Commercial Opportunities

Commercial Opportunities Commercial Opportunities Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2010 auteur Stephanie Mertens / Gamze Demirel T: +31 13 466 2561 / 2287 E: s.c.mertens@uvt.nl / g.demirel@uvt.nl

Nadere informatie

Examining the relationship between effortreward imbalance and implicit emotions in the workplace

Examining the relationship between effortreward imbalance and implicit emotions in the workplace Examining the relationship between effortreward imbalance and implicit emotions in the workplace Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum maart 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466

Nadere informatie

Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire

Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Food Choice Part 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0

Food Choice Part 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0 Food Choice Part 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 1)

Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 1) Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2013 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Assets LISS Core Study

Assets LISS Core Study Assets LISS Core Study Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum December 2008 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Threatening Identities:

Threatening Identities: Threatening Identities: Interaction and Conflict in the Multicultural Netherlands. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl

Nadere informatie

HOUSING. LISS Core Study Wave 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

HOUSING. LISS Core Study Wave 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel HOUSING LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum Januari 2012 auteur(s) Jan Nelissen / Maarten Streefkerk T: +31 13 466 3259 / 2149 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl / M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Decreasing trust in democratic governments wave 5

Decreasing trust in democratic governments wave 5 Decreasing trust in democratic governments wave 5 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Marije Oudejans T: +31 (0)13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Alcohol Use and Coping with Stress wave 1

Alcohol Use and Coping with Stress wave 1 Alcohol Use and Coping with Stress wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

ASSETS LISS Core Study Wave 4

ASSETS LISS Core Study Wave 4 ASSETS LISS Core Study Wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juli 2015 auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: m.ij.c.streefkerk@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting juni 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum oktober 2012 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

HOUSING LISS Core Study wave 2

HOUSING LISS Core Study wave 2 HOUSING LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Mei 2010 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Coping self-efficacy after potential traumatic events

Coping self-efficacy after potential traumatic events Coping self-efficacy after potential traumatic events Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Maart 2014 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting december 2013 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Alcohol Use and Coping with Stress wave 2

Alcohol Use and Coping with Stress wave 2 Alcohol Use and Coping with Stress wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel

Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel Versie 2.0 Datum januari 2012 Auteur Suzan Elshout CentERdata Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping CentERdata, Tilburg,

Nadere informatie