Jaaroverzicht 2011 Opgesteld onder verantwoording van project Courage Februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht 2011 Opgesteld onder verantwoording van project Courage Februari 2012 2"

Transcriptie

1

2 Opgesteld onder verantwoording van project Courage Februari

3 VOORWOORD JAAROVERZICHT COURAGE was het jaar van de tweede Drugsscan door dr. Balthazar Beke van Beke Advies en dr. Edward van der Torre van Lokale Zaken. Hierin werden de gevolgen van het nieuwe Cannabisbeleid, welke in 2009 is ingevoerd en anno 2011 nog van kracht is, bekend gemaakt. Naast berichten zoals een daling van 95% van de drugstoeristen die onze steden bezoeken was er één belangrijkste conclusie. Namelijk dat het accent verlegd is van drugsgerelateerde overlast naar drugsgerelateerde criminaliteit. Dit betekent voor Courage een herziende werkwijze. Het team Courage is dan ook hard aan de slag gegaan om een verbeteringsslag te maken in de informatie huishouding. Samen met partners is gezocht een modus te vinden waarbij systeem informatie van diverse instanties gekoppeld kan worden om zo een nog beter beeld te krijgen van de problematiek en dus nog efficiënter mogelijk te werk te gaan. Ook valt in het jaaroverzicht Courage te lezen wat de resultaten zijn van de diverse politieacties. Zo is er in 2011 voor ruim 7 miljoen aan verdovende middelen in beslag genomen. Ook is er voor , - euro aan ontnemingen geïnd. Dit bedrag zal overigens nog aanzienlijk stijgen aangezien een aantal grootschalige zaken nog niet volledig afgerond zijn. Daarnaast valt te lezen hoe het DIT (Districtelijk Interventie Team) is ingesteld door de politie, waarbij de focus nog steeds op drugsgerelateerde zaken bleef liggen. Zoals elk jaar treft u in dit jaaroverzicht ook de resultaten van de aanpak in samenwerking met onder andere woningbouwcorporaties, Belastingdienst en Openbaar Ministerie aan. Drs. J.M.M. Polman, burgemeester van Bergen op Zoom Voorzitter van de stuurgroep Courage 3

4 INHOUDSOPGAVE 1. PROJECT COURAGE Ontstaan Courage Nota Cannabisbeleid 6 2. MONITOREN Monitoren/ Tellingen Drugsoverlast Cannabisbeleid en juridische zaken 8 3. AANBEVELINGEN VANUIT DRUGSSCAN RESULTATEN Drugs acties Aanpak hennepteelt Algemene bevindingen Ontnemingen Aanpak Woningbouwcorporaties Aanpak Enexis In beslag genomen verdovende middelen Het openbare ministerie Meldpunt Drugsoverlast Courage Telefonisch meldpunt Meldingen meldpunt drugsoverlast COURAGE IN HET VEILIGHEIDSHUIS Wat is persoonsgebonden aanpak Cijfers

5 6. ILLEGALE VERKOOPPUNTEN Aanpak softdrugshandel vanuit illegale panden Instrumentenbox Stand van zaken illegale verkooppunten Aantal grow-, smartshops, internetcafés en belwinkels Integrale handhavingsacties Inzet Belastingdienst 20 7 HOTSPOT AANPAK Aanpak Pleinenplan Bergen op Zoom Credo Roosendaal 21 8 COMMUNICATIE Overleggen en presentaties bewoners en ondernemers Website Courage Internationale Communicatie Brede ambtelijke werkgroep 23 5

6 1. PROJECT COURAGE 1.1 Ontstaan Courage Om de drugsoverlast en drugscriminaliteit te verminderen werken de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, woningcorporaties en diverse andere partijen, sinds 2003 samen onder de noemer van het project Courage. De motor achter de drugsoverlast en -criminaliteit was het sofdrugstoerisme. Door een uiterst ongelukkig samenspel van het Nederlandse softdrugsbeleid, het drugsbeleid in België en Frankrijk en lokale omstandigheden was het softdrugs toerisme richting Roosendaal en Bergen op Zoom anno 2003 omvangrijk. De impact was groot: drugsoverlast voor omwonenden, illegale verkooppunten, drugsrunners en dealers die het straatbeeld bepaalden, intimidatie van omwonenden, hennepkwekerijen in woonwijken en verloedering van het woonen leefklimaat. 1.2 Nota cannabisbeleid 2009 Uit onderzoek 1 in 2008 bleek dat er gemiddeld drugstoeristen uit België en Frankrijk wekelijks beide steden bezochten. Reden van deze bezoeken was de mogelijkheid om hier gedoogd te kopen en de geleverde kwaliteit in de gedoogde coffeeshops. Zo bleek uit enquêtes, uitgevoerd door het COT (Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement). Op basis van deze informatie in combinatie met de meldingen van drugs gerelateerde overlast die binnenkwamen bij het meldpunt drugsoverlast Courage, besloten de burgemeesters van Roosendaal en Bergen op Zoom hun cannabisbeleid te herzien. Dit is vertaald in de nota Cannabisbeleid 2009 die ook in 2011 de basis vormde van het beleid. Concreet betekende dit dat per 16 september 2009 het maximumbeleid van 4 gedoogde coffeeshops per gemeente werd verlaten en vervangen werd door een nulbeleid, waarbij geen gedoogde coffeeshops meer in de gemeenten werden toegestaan. Met het voeren van een nulbeleid waren de belangrijkste beweegredenen van de drugstoerist om naar Roosendaal en/of Bergen op Zoom te komen niet langer aanwezig, waardoor de stroom drugstoeristen en de daarmee gepaard gaande overlast danig werd ingeperkt. Door de stroom drugstoeristen in te perken werd eveneens de afzetmarkt voor de illegale handel verkleind. 1 Rapport Tellingen, uitgevoerd door het COT (Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement) mei

7 2. MONITOREN De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben in het kader van de aanvraag gemeentelijke pilots met betrekking tot het coffeeshopbeleid subsidie ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast subsidie voor de communicatie (zie hoofdstuk 8) zijn ook middelen ontvangen voor het monitoren van het nieuwe drugsbeleid. Courage heeft (samen met Balthazar Beke van Beke Advies) een specifieke methodiek ontwikkeld om de effecten van het nieuwe beleid te monitoren; de Drugsscan. Deze methodiek verzamelt en analyseert op een unieke wijze relevante informatie. De methodiek is bij uitstek geschikt om drugsgerelateerde overlast en criminaliteit in beeld te krijgen. Doordat er sprake is van een doorlopend onderzoek wordt hier veel ervaring mee opgedaan. De hiermee opgedane kennis en expertise wordt gedeeld met andere gemeenten, zoals Maastricht Monitoren/Tellingen Door de onderzoeksbureaus Lokale Zaken en Beke Advies is, door middel van onder andere enquêtes en interviews met omwonenden en specialisten, onderzoek verricht naar de gevolgen van het nieuwe beleid. In februari 2011 werden de resultaten van dit onderzoek middels een persconferentie bekend gemaakt Drugsoverlast Anno 2010 is de drugstoerist nagenoeg verdwenen uit het straatbeeld van beide gemeenten. Kwamen er in 2008 nog per week Belgen en Fransen naar Roosendaal en Bergen op Zoom voor softdrugs, nu is dat aantal nog maar 1000 per gemeente 2. Natuurlijk is hiermee niet meteen het hele probleem weg. Echter door de vermindering van de drugstoeristen is wel de markt voor de (straat)handelaren geslonken. Dit heeft ook geresulteerd in een afname van geregistreerde straathandel. In Roosendaal was er een afname te zien van 36%, in Bergen op Zoom 45%. Natuurlijk rijst dan wel de vraag waar de drugstoerist is gebleven. Volgens het onderzoek is er een lichte verschuiving waarneembaar naar woonwijken binnen de gemeenten. Daarnaast zoekt een deel van de drugstoeristen zijn heil voortaan ergens anders. In Breda is bijvoorbeeld een stijging van bezoekers gemeten, echter deze zorgt niet voor extra overlast. Ook zien we dat een deel van de illegale drugshandel zich verplaatst naar de grensstreek en verder België in. Het is een simpel marktmechanisme waarbij het aanbod zo dicht mogelijk bij de klant wordt gebracht, grenscontroles worden vermeden en de pakkans wordt verkleind. 2 Drugsscan 2 e infosheet, januari 2011 opgesteld door dr. Balthazar Beke van Beke Advies en Edward van der Torre van Lokale Zaken. 7

8 2.2 Cannabisbeleid en juridische zaken In juni 2011 heeft de rechter uitspraak gedaan in de laatste zaak van de coffeeshophouders tegen het beleid zoals opgenomen in de cannabisnota 2009 (bodemprocedure). De exploitanten van de coffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom hebben na de beëindiging van de gedoogde verkoop van softdrugs geen recht op schadevergoeding. Coffeeshops hebben als normaal bedrijfsrisico te aanvaarden dat aan het gedogen van de verkoop van softdrugs een einde komt/kan komen, zo oordeelde de rechtbank in een uitspraak. Het besluit van de burgemeesters om de coffeeshops te sluiten was rechtmatig en de exploitanten hebben geen onevenredige schade geleden, aldus de rechter. Deze uitspraak bevestigt de eerdere lijn van de Raad van State, zoals is verwoord in de uitspraak van 20 mei Bron: De Stentor 16 juni

9 3. AANBEVELINGEN VANUIT DRUGSSCAN COURAGE 2010 Naar aanleiding van de onderzoeken van Beke Advies en Lokale Zaken hebben de onderzoekers aanbevelingen opgesteld. Sommige nieuw, andere (die ook al bij de voorlopige onderzoeksresultaten waren benoemd in april ) zijn aangepast en sommige waren bestaand en overgenomen. Monitoren locaties drugsoverlast/illegale drugshandel (Reeds bestaand onderdeel in de aanpak van Courage) Dit wordt gedaan door dr. Balthazar Beken en dr. Edward van der Torre en resulteerde in de drugsscan die ons nieuwe inzichten geeft in huidige problematiek. Aanpak Jeugdgroepen, jeugdoverlast en handel in softdrugs (Reeds bestaand onderdeel in de aanpak van Courage - geïntensiveerd) Gebiedsverboden (Reeds bestaand onderdeel in de aanpak van Courage - geïntensiveerd) Het intensiveren gebruik maken van de mogelijkheid om gebiedsverboden uit te schrijven. Integrale aanpak hennepteelt (Nieuw) Hiermee is een begin gemaakt door een implementatie plan te schrijven om te komen tot een districtellijke aanpak hennepteelt. Koppeling handhaven en opsporen (Reeds bestaand onderdeel in de aanpak van Courage - geïntensiveerd) Door middel van informatie vanuit meldingen die bij het meldpunt drugsoverlast Courage wordt er samen met handhaving ingezet op intensivering van de aanpak. Aanpak handel vanuit "besmette panden" (Reeds bestaand onderdeel in de aanpak van Courage - geïntensiveerd) Regionale aanpak criminele samenwerkingsverbanden (Reeds bestaand onderdeel in de aanpak van Courage) Courage nieuwe stijl (Reeds bestaand onderdeel in de aanpak van Courage - geïntensiveerd) Bron: BN DeStem, 24 februari Drugsscan 1 e infosheet, april 2010, opgesteld door Balthazar Beke van Beke Advies en Edward van der Torre van Lokale Zaken. 9

10 4. RESULTATEN Vanwege het feit dat drugstoeristen in 2011 massaal wegbleven uit beide gemeenten is het DIT (Districtelijk Interventie Team) ingesteld. De focus van dit team is gericht op drugsoverlast en drugscriminaliteit, maar heeft zich uitgebreid naar andere terreinen die op korte termijn inzet nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een inbrakengolf en/of autobranden. Daarnaast richten zij zich op het gehele politiedistrict Bergen op Zoom. 4.1 Drugs actie Dinsdag 20 september tot zondagochtend 25 september 2011 hebben de diverse opsporingsdiensten in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk een grootscheepse internationale actie gehouden tegen drugshandel en drugstoerisme. In Bergen op Zoom werden tijdens deze actie enkele personen aangehouden. Zij waren in het bezit van in totaal 202 gram hennep. Ook in de internationale trein van België naar Roosendaal werden controles uitgevoerd en aanhoudingen verricht. 4.2 Aanpak hennepteelt Algemene bevindingen In Bergen op Zoom zijn in meldingen binnengekomen met betrekking tot het vermoeden van een hennepkwekerij. Er werden daadwerkelijk 68 hennepkwekerijen ontruimd. Het verschil tussen het aantal meldingen en het aantal ontruimingen ligt in het feit dat niet elke melding daadwerkelijk een kwekerij betreft. Ook komen er soms meerdere meldingen binnen over 1 adres. In Roosendaal zijn er het afgelopen jaar 44 hennepkwekerijen ontruimd. Het aantal meldingen lag hier op

11 4.2.2 Ontnemingen Als er een hennepkwekerij ontruimd wordt, kan de politie door onderzoek vaststellen of er al eerdere oogsten geweest zijn. Op basis van deze informatie kan de politie vervolgens berekenen wat de overtreder mogelijk al verdiend zou hebben aan de hennepplanten. Het Openbaar Ministerie zal dan verzoeken om terugbetaling van de illegaal verkregen inkomsten. In 2011 heeft het Openbaar Ministerie voor een bedrag van , - aan ontnemingen opgelegd. Echter zijn nog niet alle dossiers volledig afgerond. Zo moet voor enkele omvangrijke dossiers nog de ontneming berekend/bepaald/vastgesteld worden Aanpak woningcorporaties Als er in een huurwoning van een woningcorporatie een hennepkwekerij wordt ontruimd wordt dit doorgegeven aan de desbetreffende (convenant)corporatie. Deze zetten dan een procedure in werking om te komen tot een beëindiging van het huurcontract. Ook als er sprake is van (soft)drugshandel vanuit een woning wordt door de woningcorporatie een procedure opgestart tot beëindiging van het huurcontract. In 2011 betekende dit het volgende: Woningcorporatie Aantal huurbeëindigingen 2011 Lopende zaken huurbeëindigingen dec Aramis Allee Wonen 12 0 Stadlander Aanpak Enexis Bij een hennepkwekerij is er vaak sprake van diefstal van stroom, doordat er illegaal stroom wordt afgetapt. De netwerkbeheerder kan berekenen hoeveel de diefstal bedraagt. Overtreders krijgen vervolgens van Enexis een naheffing(saanslag) bovenop de boete van diefstal. In 2011 werd er door Enexis een bedrag van ,- aan naheffingen teruggevorderd. 11

12 4.3 In beslag genomen verdovende middelen 2011 In beslag genomen in 2011 Product Hoeveelheid eenheid. Tegenwaarde hennep ,2 Gram ,41 hash ,20 Gram ,80 GHB 946,3 Ml/gr 4.731,50 heroïne 1,0 Gram 39,50 cocaine 169,5 Gram 7.244,84 XTC pillen 298 Stuks 1.177,10 speed 6.547,4 Gram ,00 hennepplanten Stuks ,00 TOTAAL , Het Openbaar Ministerie In 2011 werden door het Openbaar Ministerie 308 Opiumwet delicten behandeld, die door politiedistrict Bergen op Zoom zijn aangeleverd, meer informatie leest u in de tabel. De strafzittingen zijn openbaar en geven soms een inkijkje in het leven (en werken) van de Courageklant. In 2011 gaf Courage in samenwerking met het Openbaar Ministerie melders tweemaal de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij een zitting van de rechtbank in Breda, met betrekking tot hennep gerelateerde overtredingen. Tijdens deze zogenoemde OM Dagen konden de bezoekers vragen stellen aan de Officier van Justitie, politie en soms zelfs aan de 12

13 rechter over vervolging en strafmaatregelen. Daarnaast kregen de melders een presentatie over de werkzaamheden van Courage en het traject van een melding tot aan de zitting in de rechtbank. Op deze manier kregen de melders een kijkje in de keuken van Courage en haar partners en werd het belang van meldingen benadrukt. Aantal strafzaken (misdrijven) 2011 Instroom 354 Uitstroom 308 Transactie - geldsom - taakstraf OM- strafbeschikking 3 Overdracht 1 Voorwaardelijk sepot 4 Onvoorwaardelijk sepot 46 - technisch 35 - beleid 11 Vonnissen: vrijheidsstraf - werkstraf - leerstraf - geldboete (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk) - vrijspraak Meldpunt drugsoverlast Courage Meldingen vormen nog steeds een belangrijke informatiebron voor Courage. Niet alleen voor de politie, ook voor andere partners van Courage kan een melding belangrijke informatie bevatten. Meldingen over drugshandel of hennepteelt kunnen via de website, , telefoon en persoonlijk gemeld worden. Iedere melder wordt telefonisch, of indien de melder niet telefonisch te bereiken is per brief, op de hoogte gehouden over de afhandeling van de melding. Dit kan natuurlijk alleen als dit ook door de melder gewenst is en de gegevens van de melder bekend zijn bij Courage. We zien echter een toename aan anonieme meldingen die bij het meldpunt drugsoverlast Courage binnenkomen. Bereikbaarheid/kanalen Meldpunt drugsoverlast: 13

14 Ook meldingen die binnenkomen bij het centrale telefoonnummer van de politie ( ) en het meldpunt Meld Misdaad Anoniem (stichting M.), die betrekking hebben op (soft)drugs, komen bij het Courage meldpunt terecht Telefonische meldingen De melder belt naar het gratis telefoonnummer van het meldpunt drugsoverlast Courage ( ). Het aannemen van deze meldingen gebeurt door de intake en service teams van de politie Midden en West Brabant. Hierdoor is er 24 uur bereikbaarheid gegarandeerd en staat de melding direct in het politiesysteem. Wanneer de intake en service teams in Roosendaal en Bergen op Zoom telefonisch overbezet zijn wordt het telefoontje automatisch doorgezet naar andere intake en service teams. Hierdoor kan het voorkomen dat het intake en service team van bijvoorbeeld politiedistrict Breda of Oosterhout de melding aanneemt. Bij melders kan dit verwarring veroorzaken, omdat de melder verwacht uit te komen bij een meldpunt in Roosendaal of Bergen op Zoom. In 2012 zullen daarom wederom nieuwe trainingen worden verzorgd door Courage aan de telefonistes van de diverse intake en service teams. 14

15 4.5.2 Meldingen meldpunt drugsoverlast Courage 2011 In totaal zijn er in meldingen in behandeling genomen door het meldpunt drugsoverlast Courage. In Roosendaal kwamen 345 meldingen binnen, in Bergen op Zoom waren dit er 504. Soort melding Totaal 2010 Totaal 2011 Afname in 2011 t.o.v Drugsgebruik Drugshandel Hennepteelt Overig Totaal

16 5. COURAGE IN HET VEILIGHEIDSHUIS In juli 2007 is Courage, vanuit het Veiligheidshuis in Bergen op Zoom, gestart met het Courage Casusoverleg. In dit overleg worden dossiers van iedere aangehouden verdachte met betrekking tot Opium gerelateerde overtredingen in het district besproken met ketenpartners van het Veiligheidshuis. Bij het overleg zijn vertegenwoordigers aanwezig van Politie, Openbaar Ministerie, UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering), Sociale zaken van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom en de Belastingdienst. Doel is om een gezamenlijke aanpak op te stellen om, naast de geijkte straffen, er ook voor te zorgen dat de recidive van drugsrunners/dealers en telers wordt verminderd. 5.1 Wat is persoonsgerichte aanpak? Normafwijkend gedrag kent bepaalde oorzaken die vaak blijken uit de specifieke kenmerken van de levensloop van een persoon. Door middel van een diagnose-instrument kunnen deze oorzaken worden opgespoord. Een persoonlijk maatwerkplan, waarin specifieke interventies zijn opgenomen die zich richten op de oorzaken van het criminele gedrag, heeft tot doel te komen tot structurele gedragsverandering. De samenwerking van verschillende organisaties is hierin cruciaal. 5.2 Cijfers 2011 In 2011 vonden 8 casus overleggen plaats waarin 64 verdachten zijn besproken. Dit betrof 49 verschillende dossiers, in enkele dossiers waren twee of meer verdachten betrokken. De minderjarige verdachten zijn niet in het Courage Casusoverleg besproken maar in het Justitieel Casus Overleg (JCO) wat speciaal is toegerust op minderjarige verdachten. 16

17 6. ILLEGALE VERKOOPPUNTEN 6.1 Aanpak softdrugshandel uit illegale verkooppunten Ook in 2011 was het noodzakelijk om illegale verkooppunten met kracht te bestrijden. Zowel in Roosendaal als Bergen op Zoom is dan ook weer stevig ingezet op de (bestuursrechtelijke) aanpak van deze illegale verkooppunten. Deze illegale verkooppunten tasten de (sociale)veiligheid aan en kunnen zorgen voor economische schade 6.2 Instrumentenbox Bij de aanpak van de illegale verkooppunten spelen ondermeer de volgende instrumenten een rol: Artikel 13b Opiumwet Als uit controles van de politie en verklaringen van drugstoeristen blijkt dat vanuit een openbaar toegankelijk pand wordt gehandeld in hash en/of hennep, heeft de burgemeester op basis van artikel 13b Opiumwet de bevoegdheid een pand voor een bepaalde duur te sluiten. Vanaf 2007 is in zowel Bergen op Zoom als Roosendaal het zogenaamde one strike you re out-beleid van kracht. Bij de handel vanuit en/of de aanwezigheid van softdrugs in een etablissement volgt er eerst een waarschuwing. Bij een tweede constatering gaat het etablissement direct dicht voor een periode van drie jaar. In geval van harddrugs wordt er direct, zonder eerst te waarschuwen, overgegaan tot een sluiting. In 2011 heeft er een aanpassing plaats gevonden met betrekking tot de tijdsduur van sluiting. Deze is van vijf jaar naar drie jaar terug gegaan als gevolg van een rechtelijke uitspraak waarin werd bepaald dat dit beleid onvoldoende rekening houdt met het gegeven dat de sluiting moet worden beëindigd wanneer de openbare orde en aantasting van woon- en leefklimaat na sluiting weer is hersteld. Mede om die reden zou er in het beleid ook de mogelijkheid moeten worden opgenomen dat kan worden verzocht de opgelegde sluiting op te heffen. Aankoop overlastgevende panden Eén van de middelen om het aantal ongewenste activiteiten te reduceren, is door middel van het aankopen van overlastgevende panden. Om grip te krijgen op ongewenste ontwikkelingen zijn beide gemeenten bereid om dergelijke panden aan te kopen. Naast aankoop door de gemeente worden ook woningcorporaties en ontwikkelaars gestimuleerd om panden aan te kopen. APV vergunningstelsel Door invoering van een vergunningstelsel voor grow-, smartshops, internetcafés en belwinkels kunnen criteria worden gesteld waaraan een exploitant of beheerder moet voldoen. Ook zijn er in het vergunningstelsel weigeringsgronden opgenomen (o.a. sluiting in het verleden naar aanleiding van overtreding van de Opiumwet). Door de invoering van het vergunningstelsel vallen smart- en growshops tevens onder de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) en worden de mogelijkheden van de gemeenten, om ongewenste criminele activiteiten te voorkomen, verruimd. 17

18 Horeca exploitatievergunning Om een horecagelegenheid te kunnen exploiteren dient de exploitant over een exploitatievergunning te beschikken waarin criteria gesteld worden waar de uitbater aan dient te voldoen. De vergunningaanvrager kan BIBOB getoetst worden. 6.3 Stand van zaken illegale verkooppunten Bergen op Zoom In 2011 waren er in Bergen op Zoom 11 illegale verkooppunten in beeld. Op 3 van de panden rustte een waarschuwing, wat betekende dat bij een volgende overtreding een procedure zou worden gestart voor een sluiting voor drie jaar. Van deze 11 illegale verkooppunten werd er één voor de duur van drie jaar gesloten. De burgemeester heeft de bevoegdheid om de sluiting van een lokaal of woning voor een periode van drie jaar tussentijds op te heffen. Het uitgangspunt is echter nadrukkelijk dat een sluiting die voor drie jaar is opgelegd ook wordt geëffectueerd en alleen bij wijze van uitzondering en in het belang van de leefbaarheid van de omgeving tussentijds kan worden opgeheven. In ieder geval zal door belanghebbenden moeten worden aangetoond dat voldoende maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat het in gebruik nemen van het lokaal of de woning niet opnieuw tot drugshandel zal leiden. De gemeente kan er ook belang bij hebben dat een sluiting tussentijds wordt opgeheven. Een gesloten pand kan vooral wanneer in een bepaald gebied meerdere panden zijn gesloten de leefbaarheid aantasten en verloedering in de hand werken. Aan deze opheffing zijn uiteraard strikte voorwaarden verbonden. Deze zijn opgenomen in de nota cannabisbeleid 2009 Bergen op Zoom, pagina 34. In 2011 werd bij één pand de sluiting opgeheven. Roosendaal In 2011 kende Roosendaal 6 illegale verkooppunten. In december 2010 werd een overtreding geconstateerd waarvoor in januari 2011 een waarschuwing werd verzonden. In 2011 werd tevens een pand gesloten op basis van een tweede overtreding. Tot slot werd bij één pand de sluiting opgeheven, op basis van het vergroten van de leefbaarheid, zoals hierboven beschreven. 6.4 Aantal grow-, smartshops, internetcafés en belwinkels Bergen op Zoom In Bergen op Zoom zijn winkelbedrijven zoals een smartshop, growshop, belshop of internetcafé vergunningplichtig op grond van artikel 2.47 Algemene Plaatselijke Verordening Middels bestemmingsplannen is het bestaand aantal van deze winkelbedrijven en de locaties daarvan vastgelegd. Er worden geen smartshops, growshops en belwinkels en/of internetcafés op andere locaties toegestaan. In 2011 bestonden er vier growshops, drie smartshops en twee belen internetwinkels. Van deze drie smartshops was er bij één smartshop sprake van een sluiting in het kader van de Opiumwet in verband met drugshandel. Doordat de APV in 2011 is gewijzigd, wordt het makkelijker om handhavend op 18

19 te treden als er geen op de vergunning vermelde leidinggevende wordt aangetroffen bij een grow- of smartshop of belwinkel. Roosendaal Door de invoering van een vergunningstelsel voor grow-, smartshops, internetcafés en belwinkels in 2006 moesten exploitanten bij deze vormen van detailhandel beschikken over een vergunning. In 2011 waren er nog 3 growshops en 1 smartshop in Roosendaal. In 2011 kende de gemeente ook 2 belwinkels, welke beschikten over een exploitatievergunning. 6.5 Integrale handhavingsacties Onder de noemer integrale handhavingscontrole werden panden bezocht door multidisciplinaire teams, waarbij iedere instantie vanuit haar eigen expertise de naleving van wet- en regelgeving controleerde en actie ondernam als een overtreding geconstateerd werd. De controlebezoeken werden onaangekondigd afgelegd. Bergen op Zoom Er werd in de afgelopen jaren veel ingezet op controles van illegale verkooppunten. Er werden grote integrale handhavingsacties georganiseerd door het cluster Handhaving van de gemeente waaraan verder nog de brandweer, de Regionale Milieudienst, de vreemdelingenpolitie, het politieteam Courage/DIT en de Belastingdienst deelnamen. Dit wierp zijn vruchten af. Waar er in de beginperiode nog veel overtredingen werden geconstateerd leverden de integrale controles de laatste jaren al bijna niets meer op. Er werd in de meeste gevallen voldaan aan de vergunningvoorschriften en een voorraad drugs werd er in de panden niet tot nauwelijks meer aangetroffen. De nalevingbereidheid nam over het algemeen toe. Wel pasten de exploitanten van illegale verkooppunten hun werkwijze aan en waarschuwden ze elkaar wanneer er een integrale controle werd gehouden. De waarde van de grootschalige integrale controles nam hiermee af. Daarnaast waren er signalen dat detailhandel steeds meer als dekmantel gebruikt werd voor drugsverkoop. Voor het starten van een detailhandelbedrijf is namelijk geen vergunning vereist. Dit heeft ertoe geleid dat op een andere wijze gecontroleerd moest worden. Vanwege het feit dat in voorgaande jaren werd gesignaleerd dat detailhandel steeds meer als dekmantel gebruikt werd voor drugsverkoop, koos de gemeente Bergen op Zoom voor een andere controlefrequentie en controlesystematiek. Daar waar er aanleiding was om een pand te controleren werd ad-hoc, maar wel integraal en kleinschalig (gemeente, politie en Belastingdienst), een pand gecontroleerd. De inzet werd hierdoor flexibeler en er werd gecontroleerd wáár het nodig was en vooral wannéér het nodig was. Voorts werd vaak meer tijd genomen voor deze controle. Het betrof in dat geval een zogenaamde dieptecontrole. Vooral de Belastingdienst kon bij een dergelijke controle veel vragen stellen en confronteerde bij financiële (fiscale) onregelmatigheden de belastingplichtige hiermee. In 2011 werden in totaal 20 panden integraal gecontroleerd, waarbij bij vier panden een dergelijke dieptecontrole werd uitgevoerd. 19

20 Roosendaal Ook dit jaar werden in Roosendaal diverse integrale handhavingsacties gehouden in o.a. horecagelegenheden, cadeaushops, smartshops, growshops, kamerverhuurpanden en internetcafés. Deelnemers aan de integrale handhavingsacties, gecoördineerd door de gemeente, zijn onder meer de brandweer, de Regionale Milieudienst, de vreemdelingenpolitie, het Districtelijk Interventie Team van de Politie, de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst. Er werden meer dan 45 panden gecontroleerd, in een pand werd een persoon aangehouden die in het bezit was van 9 zakjes á 1 gram softdrugs en nabij een ander pand werd een persoon aangehouden met diverse drugs. Sommige panden zijn meerdere keren bezocht. Een herbezoek kan op toeval berusten, maar ook naar aanleiding van een eerdere overtreding of een (anonieme) melding geschieden. Driemaal werd er een verdachte aangehouden vanwege een Opiumwetovertreding en driemaal werd een persoon staande gehouden in het kader van de Vreemdelingenwet. 6.6 Inzet Belastingdienst De instrumenten die de belastingdienst in kon zetten ten behoeve van Courage waren de volgende: Bedrijfsbezoeken Bij een bedrijfsbezoek komt een medewerker van de Belastingdienst langs om informatie te verzamelen en inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de administratie. Het gaat daarbij niet om een onderzoek naar een specifieke aangifte. Een bijzondere vorm van een bedrijfsbezoek is de waarneming ter plaatse. Bij een waarneming ter plaatse gaat het erom inzicht te verkrijgen in de dagelijkse gang van zaken in een onderneming. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken hoe druk het in de onderneming is en hoeveel personeel er aanwezig is. De medewerker van de Belastingdienst kan vragen naar de identiteit van het personeel en kan controleren of de administratie bij is. Startersbezoeken De Belastingdienst kan een startende ondernemer bezoeken zodra de onderneming een poosje draait. Bij een dergelijk startersbezoek wordt de wijze waarop de basisadministratie gevoerd wordt op fiscaliteit beoordeeld. Boekenonderzoek Het boekenonderzoek is een controle van aangiften en administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een periode of om controle van bepaalde onderdelen van de aangiften en administratie. (Gestarte) onderzoeken belastingdienst 2011 Bedrijfsbezoeken 14 Startersbezoeken 0 Boekenonderzoeken 0 In 2011 hebben geen boekenonderzoeken plaatsgevonden. Daarom worden de betaalde belastingaanslagen niet nader vermeld. 20

21 7. HOTSPOT AANPAK 7.1 Aanpak PleinenPlan Bergen op Zoom. Doelstelling van de pleinenaanpak in Bergen op Zoom is dat er een opwaardering van de pleinen en omgeving plaats dient te vinden, waarbij er gedurende het proces van herontwikkeling, aandacht moet blijven voor het bestrijden van excessen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Projecten die hieronder vallen zijn het St. Catharinaplein, de Korenmarkt en het Korenbeursplein. Voor het verbeteren van de openbare ruimte in het plangebied werd een plan van aanpak opgesteld om in combinatie met het vernieuwen van het riool ook de bestrating te vernieuwen. Het Korenbeursplein is hierdoor aanzienlijk verfraaid. Ook zijn de afgelopen jaren aan het Korenbeursplein en het Sint-Catharinaplein diverse hinderlijke horeca- en drugsgerelateerde panden gesloten op last van de burgemeester en aangekocht door de gemeente met het doel deze panden, o.a. samen met woningcorporatie Stadlander (voorheen Wonen West Brabant), op te knappen en een nieuwe bestemming te geven. 7.2 Credo Roosendaal Het gebied waar Courage zich in Roosendaal op richt is onder andere Molenstraat, Brugstraat, Hoogstraat, Kalsdonksestraat en de tussenliggende straten. Bestrijding van drugscriminaliteit en -overlast is echter niet voldoende om de leefbaarheid in dit gebied te herstellen. Naast Courage loopt het project Credo (Centrum Roosendaal Enthousiast, Doortastend en Ondernemend). Dit project richt zich specifiek op de leefbaarheid en kwaliteit(sverbetering) van het openbaar gebied en het verbeteren van het aanzicht van de panden. Aangezien de twee projecten in elkaars verlengde liggen, wordt zeer nauw samengewerkt op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Zo vindt afstemming plaats over de inzet van instrumenten en worden gezamenlijk ideeën ontwikkeld die het gebied ten goede komen. 7.3 Provinciale subsidie Op 1 maart 2010 hebben de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom van de provincie Noord Brabant een subsidie ontvangen ten behoeve van de fysieke aanpak van de drugsoverlast. Beide gemeenten ontvingen ieder 3,5 miljoen. De bedoeling is dat dit geld besteed wordt aan het opknappen van straten en panden. Er is een voorstel uitgewerkt waaraan het geld uitgegeven gaat worden. Op 10 februari 2011 is door de gemeenteraad van Roosendaal met dit voorstel ingestemd. Een paar belangrijke elementen uit dit voorstel zijn al in werking getreden. De resultaten zijn inmiddels zichtbaar, het gebied knapt op. In Bergen op Zoom is het geld ingezet voor de projecten zoals ze beschreven zijn in het Pleinenplan. 21

22 8. COMMUNICATIE In 2011 is door Courage gekozen voor een nieuwe communicatiestrategie om de communicatie naar de bewoners persoonlijker vorm te geven. Daarom is in 2011 een aantal malen sprake geweest van Pin-Point communicatie. Pilots, is overlast en hotspot gericht. Matrix, zichtbaar, niet zichtbaar. Dit wil zeggen dat bewoners persoonlijk een brief thuis ontvangen mochten zich in hun directe woon/leef omgeving drugsgerelateerde zaken voordoen. Ook kan hierin een verzoek gedaan worden om op te letten op bijzonderheden betreffende drugsgerelateerde zaken. Over het algemeen werd dit door de bewoners als zeer positief ervaren. Daarnaast werd ook in 2011 Courage nog regelmatig genoemd in media zoals BNdeStem, Roosendaalse Bode en de Bergsche Bode. Ook de nationale media, zoals Telegraaf, AD en Volkskrant hebben aandacht besteed aan de uitkomsten van de Drugsscan. Bron: Volkskrant 24 februari

23 8.1 Overleggen en presentaties bewoner- en ondernemers Regelmatig wordt Courage uitgenodigd om presentaties te geven aan bewonersplatforms of wijkcommissies. In het afgelopen jaar hebben wij dit regelmatig gedaan op verzoek van de desbetreffende commissie. Ook hebben we naar aanleiding van de resultaten van de Drugsscan een presentatieronde gedaan langs de geïnteresseerde bewonersplatforms en wijkcommissies. 8.2 Website Courage Sinds 2007 bestaat de speciale Courage website Hierop worden alle actuele nieuwsfeiten geplaatst en vindt u gerichte artikelen over bijvoorbeeld wetgeving en opsporingsmogelijkheden. In april 2011 heeft de website een metamorfose ondergaan en is nu nog gebruiksvriendelijker geworden. Ook het melden van drugsoverlast is hierdoor eenvoudiger geworden. Veel bezoekers hebben dit al ondervonden. In 2011 werd de website maal bezocht Internationale Communicatie Naast de subsidie gelden voor het monitoren van het nieuwe beleid (hoofdstuk 3) heeft Courage ook geld ontvangen voor de pilot internationale communicatie naar de drugstoerist. Courage nam initiatief richting de coffeeshopgemeenten van de Zuidelijke provincies van Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en het ministerie van Veiligheid en Justitie om te komen tot een breed gedragen internationale communicatiecampagne, à la C est fini! 4 Die communicatiecampagne was door het proactief informeren van de drugstoeristen met de invoering van het nulbeleid in Bergen op Zoom en Roosendaal een groot succes. De internationale communicatiecampagne staat voor een actieve benadering van drugstoeristen in het land van herkomst. Met verschillende uitingen wordt hen duidelijk gemaakt dat zij niet langer welkom zijn in de Nederlandse coffeeshops. Ter uitvoering van het communicatieplan is aan de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal nog een extra subsidie toegekend van , -. Courage coördineert de Internationale Communicatiecampagne bovenlokaal. Samen met de brede ambtelijke werkgroep en het ministerie van Veiligheid en Justitie komt de campagne tot uitvoering in de loop van Brede ambtelijke werkgroep Naast deze communicatie overeenstemming is er ook een brede ambtelijke werkgroep. In deze werkgroep zitten ambtenaren van de coffeeshopgemeenten van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Courage gaf samen met de gemeente Maastricht al diverse presentaties en nodigde gastsprekers uit om de door Courage opgedane kennis en ervaringen en die van de andere 23 coffeeshopgemeenten met elkaar te delen. Focus kennis en informatie uitwisseling. 4 De campagne ter ondersteuning van het nieuwe beleid in 2009 gevoerd door de gemeente Roosendaal, gemeente Bergen op Zoom en Politie Midden en West Brabant onder regie voering van Courage. 23

24 24 Jaaroverzicht 2011

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Overzicht controleacties HIT Controleactie 22 januari Controleactie 31 januari Controleactie 27 februari 2014

Overzicht controleacties HIT Controleactie 22 januari Controleactie 31 januari Controleactie 27 februari 2014 Overzicht controleacties HIT 2014 Controleactie 22 januari 2014 Op woensdag 22 januari heeft het Helmond Interventie Team (HIT) een controleactie uitgevoerd. Daarbij zijn drie woningen en een stal gecontroleerd.

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet Victor in projectgebied Credo bij sluiting op basis van artikel 13b Opiumwet.

Beleidsregels toepassing Wet Victor in projectgebied Credo bij sluiting op basis van artikel 13b Opiumwet. Beleidsregels toepassing Wet Victor in projectgebied Credo bij sluiting op basis van artikel 13b Opiumwet. 1. Inleiding De gemeente Roosendaal wordt in grote mate geconfronteerd met drugscriminaliteit

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

Damoclesbeleid. Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom

Damoclesbeleid. Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom Damoclesbeleid Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom Gemeente Steenbergen Vastgesteld door basisteam Bergen op Zoom op 9 februari 2015 Vastgesteld door de burgemeester op 13 april

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Infographic Jaarverslag 2015 Werkgroep Hennep Twente Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Werkgroep Hennep Twente 2015 Integrale afstemming met alle partners onder hennep- en RIEC convenant

Nadere informatie

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren.

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren. DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht. nl Datum 13 oktober 2015 Ons kenmerk SBC/1499024

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat de effecten van illegale verkooppunten van verdovende middelden

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

Ill II III H UM HU IIIIII

Ill II III H UM HU IIIIII Gemeente ļļi Bergen op Zoom Aan de commissieleden Burger en Bestuur Ill II III H UM HU IIIIII 0 3 OKT. 2013 Uw kenmerk - Ons kenmerk U13-017590 Datum Uw brief - Beh. door E. de Milliano Doorkiesnr. 0164-277789

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Nee tegen Nederwiet in grensstreek

Nee tegen Nederwiet in grensstreek 22 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Fotoserie Werken tegen wiet Nee tegen Nederwiet in Nederlandse grensstreek Werkvloer Een toestroom van drugstoeristen, levensbedreigende hennepkwekerijen en wapengevaarlijke

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten KAPPEN MET DRUGS KAPPEN MET DRUGS Failliet beleid Het drugsbeleid van Nederland is failliet. De gevolgen van het gedoogbeleid op de volksgezondheid, de veiligheid en het sociale leven zijn ontwrichtend.

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen; de teelt van nederwiet is omvangrijk en zorgt voor veel overlast, verloedering en gevaarszetting in woonwijken.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

JAARVERSLAG HOUDGREEP 2015 VOORWOORD Inhoud Voorwoord 1 Doelstellingen 2 Activiteiten - Resultaten 3 Organisatie 7 Overzichten 8 VOORWOORD Voorwoord Met dit evaluatieverslag blikken we terug op de resultaten

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Monitoren aanpak drugsoverlast

4. SAMENVATTING. 4.1 Monitoren aanpak drugsoverlast 4. SAMENVATTING In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast te komen,

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Datum: 25 maart 2014 Onderwerp: Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014 De burgemeester van Bergen, Overwegende Dat artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie D66 heeft 21 juni 2015 schriftelijke

Nadere informatie

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M.

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M. GEMEENTE Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders Bestuurszaken Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@)oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss

Nadere informatie

LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012

LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 Nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen havo 2017-II

maatschappijwetenschappen havo 2017-II Opgave 1 Strafrecht op festivals Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 en tabel 1. Inleiding Op festivals worden drugs gebruikt. In Nederland is het produceren en verhandelen van drugs in strijd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom RMD09-0055 Raadsmededeling Datum Van Aan Kopie aan 0 9 APR. 2009 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. RMD09-0055 Contactpersoon: Gerrit van Hofwegen Email: G.VanHofwegen@bergenopzoom.nl

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Gemeente Breda. Monitor drugstoerisme in Breda, SSC Onderzoek en Informatie. eindrapportage

Gemeente Breda. Monitor drugstoerisme in Breda, SSC Onderzoek en Informatie. eindrapportage Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitor drugstoerisme in Breda, 2009-2010 eindrapportage Publicatienummer: 1626 Datum: oktober 2010 In opdracht van: Gemeente Breda, CONC/KABINET Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. STAPPENPLAN 13b OPIUMWET Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. Artikel 13b is toepasbaar

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 1.1 Inleiding Evenals andere Nederlandse gemeenten ziet de gemeente Leek zich geconfronteerd met drugscriminaliteit die (mede) plaatsvindt in of wordt georganiseerd vanuit

Nadere informatie

Datum 20 januari 2009 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over coffeeshopbeleid in de grensteden

Datum 20 januari 2009 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over coffeeshopbeleid in de grensteden > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

"De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties"

De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties NRC Next 27 september 2011 Hoeveel zin heeft het coffeeshop-beleid? "De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties" De Maastrichtse gemeenteraad besluit vandaag waarschijnlijk tot verplaatsing

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR298073_1. Beleidsregels grow-, smart- en headshops. 3 juni Officiële uitgave van Almelo.

CVDR. Nr. CVDR298073_1. Beleidsregels grow-, smart- en headshops. 3 juni Officiële uitgave van Almelo. CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR298073_1 3 juni 2016 Beleidsregels grow-, smart- en headshops Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst Regelingnummer: 2469 Nr. 13 Besluit van de burgemeester van

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid).

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). De burgemeester van de gemeente Asten, Gelet op artikel 13b van de Opiumwet en artikel 2 Politiewet, Besluit vast te stellen:

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Wij zijn het eens met deze analyse en zijn dan ook van plan de lijstensystematiek van de Opiumwet in de huidige opzet te handhaven.

Wij zijn het eens met deze analyse en zijn dan ook van plan de lijstensystematiek van de Opiumwet in de huidige opzet te handhaven. > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl VGP/

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR399988_1 4 juli 2016 N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum 1.0 9 september 2011 Wijzigingen Eerste uitgave

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel art. 13b Opiumwet Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel handhavingsbeleid... 3 3. Algemene uitgangspunten voor bestuursrechtelijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier winkel exploitatievergunning

Aanvraagformulier winkel exploitatievergunning Aanvraagformulier winkel exploitatievergunning Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:40c Afdeling Publiekszaken Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u bij de gemeente Roosendaal een aanvraag

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) 1 Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: In

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR203206_1 12 juli 2016 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Inhoudsopgave 1. Inleiding -02-1.1. Vooraf -02-1.2. Beleidsmatig onderscheid -02-1.3.

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen

Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de handhaving van regels met betrekking tot de staat van gebouwen, open erven en terreinen.

Nadere informatie

Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant

Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant 2013-2014 Deze infographic geeľľ kort de inhoud van heľ

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BG6660

ECLI:NL:RBMID:2008:BG6660 ECLI:NL:RBMID:2008:BG6660 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 11-12-2008 Datum publicatie 12-12-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 08/1049 VV Bestuursrecht

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: «In het

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

5. SAMENVATTING. 5.1 Ondernemers

5. SAMENVATTING. 5.1 Ondernemers 5. SAMENVATTING In het kader van het onderzoek Monitoring Drugsoverlast Venlo is een aanvullend onderzoek verricht. Dit aanvullende onderzoek bestaat uit drie onderdelen: observaties en tellingen op locaties

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over ontruiming wietkwekerijen. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over ontruiming wietkwekerijen. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over ontruiming wietkwekerijen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie VVD heeft 19

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Commissie Mens & Samenleving Behandeld door J.C.D. Hofland Doorkiesnummer 030-28 61256 E-mail j.hofland@utrecht.nl Onderwerp Aanpassing

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 14

Nadere informatie

Datum vaststelling: 06-06-2011 Zaaknummer: Z11.14610. Drugsbeleid gemeente Woensdrecht

Datum vaststelling: 06-06-2011 Zaaknummer: Z11.14610. Drugsbeleid gemeente Woensdrecht Datum vaststelling: 06-06-2011 Zaaknummer: Z11.14610 Drugsbeleid gemeente Woensdrecht INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Aanleiding...3 1.3 Doel...3 1.4 Evaluatie softdrugsbeleid

Nadere informatie

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ;

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ; Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 113 Naam Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Publicatiedatum 20 december 2012 Opmerkingen - Besluit van de Burgemeester van 18 december

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie