Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)"

Transcriptie

1 Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) Doelstelling: Ketenpartners in staat stellen de afdoening van zaken in de strafrechtketen continu te verbeteren en versnellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Lean Six Sigma methodiek. Inleiding Het programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) is eind 00 van start gegaan (toen nog onder de noemer Herontwerp Keten Strafrechtelijke Handhaving). De methodiek Lean Six Sigma wordt ingezet voor de versnelling van processen en ter versterking van de samenwerking in de strafrechtketen. Alle regio s van de gerechtelijke kaart zijn aangesloten bij het programma SV&V. Verbeterprojecten Het programma SV&V stelt ketenpartners in staat om zelf continu te blijven verbeteren en werkprocessen sneller, beter en doelmatiger te maken. Vanuit die gedachte zijn sinds 0 bijna 0 projectleiders (Black Belts) en projectondersteuners (Green Belts) opgeleid in de methodiek Lean Six Sigma. Zij hebben inmiddels landelijk rond de 0 regionale Lean Six Sigma projecten gestart. De projecten richten zich op de ketenprocessen vanaf opsporing tot de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Het gaat hierbij om zowel standaard als complexe zaken van jeugdige en volwassen verdachten, in eerste en tweede aanleg. Daarnaast zijn, op verzoek van regionale ketenpartners, projecten gestart met een focus op executie. Naar verwachting zijn eind 0 rond de 00 projectleiders en projectondersteuners opgeleid en begeleid. Na afloop van programma SV&V moet er bij de ketenpartners voldoende kennis en vaardigheden aanwezig zijn om zelf werkprocessen voortdurend te blijven verbeteren. Wat is Lean Six Sigma? Lean Six Sigma is een verbetermethodiek. Het is een synergie van Lean, dat zich richt op het elimineren van verspillingen, en Six Sigma, dat zich richt op het voorkomen van fouten. Het belangrijkste basisprincipe is dat de klant centraal staat. Er wordt getracht de waarde voor de klant te vergroten, verspilling te elimineren, productieprocessen te stroomlijnen en, waar mogelijk, standaardisatie aan te brengen. Belangrijk is daarbij afspraken na te komen en op het afgesproken moment te leveren. Hierbij wordt getracht variatie in prestatie (en dus onbetrouwbaarheid) en daardoor dus fouten te vermijden. Het (keten)proces wordt van begin tot einde doorgelicht en zo vormgegeven dat het niet meer tijd in beslag neemt dan nodig, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Belts In Lean Six Sigma bestaan verschillende rollen. De belangrijkste rollen zijn: Black Belt (projectleider), Green Belt (projectondersteuner), Champion (regionaal opdrachtgever) en Orange Belt (materiedeskundige). De opleiding van Black Belt duurt dagen, Green Belt dagen, Champion Belt dag en Orange Belt (max.) dagen. De Black en Green Belt doen na hun opleiding een examen. Informatieblad Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)

2 Aangesloten regio s Het programma loopt in alle regio s van de Herziene Gerechtelijke Kaart en in totaal zijn er tien ketenpartners bij betrokken. Dit zijn de ketenpartners politie, Openbaar Ministerie (eerste en tweede aanleg), rechtspraak (eerste en tweede aanleg), RO ( reclasseringsorganisaties), s Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (), Raad voor de Kinderbescherming (), Slachtofferhulp () en het Centraal Justitieel Incassobureau (). Noord-Holland: politie,,, RN, Kmar en Belts : politie,,, RN,,, Hof, en 0 Belts : politie,,, RN,,, Hof en 9 Belts Rotterdam-Dordrecht:,, RO, en Belts Zeeland-West-Brabant:,,, RN en (Belts in opleiding) Noord-: politie,,, RN en Belts -: politie,,, RN,, en Belts -: politie,,, RN,, en Belts -Brabant: politie,,, RN,, Hof en (Belts in opleiding) Landelijk:,, Rb : Belts Aantal Belts Het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en Reclassering (onderdeel RO) zijn vanaf begin 0 aangesloten bij programma SV&V en zijn in alle regio s betrokken. Zij hebben de meeste Belts opgeleid. De andere ketenpartners zijn later begonnen en hebben minder Belts opgeleid. : politie,,, RO en Belts Hieronder de verdeling van het aantal Belts per organisatie (stand juli 0) Politie Openbaar Ministerie Rechtspraak 0 Reclasseringsorganisaties 9 Raad voor de Kinderbescherming s Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie Centraal Justitieel Incassobureau Slachtofferhulp 9 Totaal Interactief projectenoverzicht Benieuwd welke projecten er overal in het land lopen? Krijg snel een helder overzicht met het interactieve projectenoverzicht op pagina. Hier vindt u informatie over alle projecten die lopen binnen het Programma SV&V. U kunt met uw linkermuisknop door het bestand heen klikken. Zo kunt u alle lopende projecten per regio, ketenpartner of per thema bekijken. U kunt de projectinformatie filteren op regio, thema en betrokken ketenpartner. Dit informatieblad is een uitgave van: Ministerie van Veiligheid en Justitie Programma VPS Postbus eh Turfmarkt ex Contact: Juli 0 j-0 Informatieblad Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)

3 Strafrechtk ten versterkt & versnelt Projecten overzicht 0 Sinds 0 zijn regionale ketenpartners in Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) actief met het versnellen en verbeteren van hun werkprocessen. Dit gebeurt aan de hand van Lean Six Sigma projecten. Alle regio s van de gerechtelijke kaart zijn aangesloten bij Programma SV&V. Binnen dit interactieve pdf-document vindt u informatie over alle projecten die lopen binnen het Programma SV&V. U kunt de projectinformatie filteren op regio, thema en betrokken ketenpartner. OF Gebruiksaanwzijzing Document -> Direct naar Project overzicht -> Versie.0 0 November, 0 Visuele ondersteuning

4 Gebruiksaanwijzing Filtermogelijkheden Alle projecten Filter op ketenpartner Filter op Filter op Alle actieve en afgeronde projecten Door te klikken op de gewenste ketenpartner, krijgt u een overzicht van alle projecten waar de geselecteerde ketenpartner bij betrokken is. Klik op het gewenste thema voor een overzicht van alle projecten met dit specifieke thema. Sommige projecten hebben twee thema s. Klik op de gewenste regio voor een overzicht van alle projecten binnen deze specifieke regio. RO LRO BRABANT Visuele weergave Contactinformatie Noord - Strafrechtketen Dit schema van de strafrechtketen geeft visueel weer waar projecten zich binnen de keten bevinden. U kunt binnen dit schematische projectoverzicht filteren op specifieke keten- partner, thema of regio. weergave Dit schema geeft het aantal projecten per regio weer binnen de kaart van. U kunt binnen dit schematische 0 0 projectoverzicht filteren op specifieke ketenpartner, thema of regio. Rotterdam- Dordrecht brabant Contactgegevens Door te klikken op het gewenste adres, verschijnt deze direct binnen Outlook. Indien gebruik wordt gemaakt van een ander mailingprogramma, kan het adres handmatig worden overgenomen. Zeeland West- Brabant Klik hier om te Starten ->

5 Noord RO BRABANT, Versnellen en verbeteren proces voorgeleide jeudige verdachten tot aan MK Het tijdig en volledig vullen van zittingen conform de gemaakte afspraken tussen en (Kalsbeeknorm). Richt zich op het afdoen van zaken bij de meervoudige kamer., Versnellen en verbeteren proces niet voorgeleide jeugdige verdachten tot aan EK Het tijdig en volledig vullen van zittingen conform de gemaakte afspraken tussen en (Kalsbeeknorm). Richt zich op het afdoen van zaken bij de enkelvoudige kamer. Getuigenverhoor door KinderRC Het reduceren van de doorlooptijd van terugverwijzing van een zaak voor een getuigenverhoor door de RC voorafgaand aan de zitting tot en met afdoening van de zaak. Hof, Aanleveren dossiers aan tweede lijn Verhogen aantal dossiers dat door de rechtbank tijdig en compleet aangeleverd wordt aan het Hof., Verbeteren aanleveren en verwerken rapportages voor KinderRC en kinderrechter Zo effectief uploaden en verdelen van rapportages van de die voor het in het systeem JD-online staan. Hof, Versnellen intake tot en met executie tweede lijn van jeugdzaken.,, Actualisatie rapportages van de ten behoeve van eerste lijn en tweede lijn Ontwikkelen van eenduidige visie op actualisatie en het versnellen van doorlooptijd. RO, Hof,, Politie,, Optimaliseren schorsende en bijzondere voorwaarden Het verhogen van aantal tijdig gestarte toezichten en geïnformeerde slachtoffers na opleggen justitiële voorwaarden. Verhogen aantal zaken waar opvolging overtreding plaatsvindt. 9 RO,, Verbeteren doorlooptijden adviesrapportages Verkorting doorlooptijd adviesrapportages RN en binnen HIC zaken. 0,, Tijdig en compleet aanleveren slachtofferstukken Terugdringen doorlooptijd slachtofferproces en verhogen klanttevredenheid door compleet en tijdig aanleveren slachtofferstukken in HIC zaken. brabant Zeeland West- Brabant Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

6 Noord RO, Versnellen doorlooptijd strafafdoening vrije voeters Versnellen doorlooptijd afdoen ex-preventieven en niet-preventieven binnen HIC zaken. Hof,,, Versnellen hoger beroep HIC/MK-zaken Versnellen doorlooptijd zaken in de HIC zaakstroom., Politie Inrichting regie opsporing HIC zaken Efficiënte inrichting van het regieproces opsporing HIC zaken met als doel verminderen herstelwerk en terugdringen doorlooptijden. Verbetering kwaliteit instroom en voorbereiding zittingen Verbeteren kwaliteit instroom en voorbereiden zittingen. Optimaliseren instroom Verbeteren van administratieve verwerking van binnenkomende zaken bij. Versnellen adviesrapportages Versnellen adviesrapportages Noord-Holland en aan het. Optimalisatie Rijbewijs administratie Verkorten van doorlooptijd vanaf registratie van rijbewijs tot aan teruggave rijbewijs. Shinkansen Verbeteren aansluiting processen IBR ZV en. 9,, WAHV vorderen gijzelen Verkorten van de doorlooptijd Mulder Gijzeling zaken door het optimaliseren van de administratieve afhandeling van het dossier. 0 Doorlooptijd Mulder WOB-verzoeken Verkorten van doorlooptijd Mulder WOB-verzoeken. Terugbrengen instroom ingebrekestelling. 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

7 Noord brabant Zeeland West- Brabant 0 RO BRABANT Flow beoordelen & zittingen (I) Beoordelingsproces in control en (II) het plannen door beoordelaars efficiënter laten verlopen, zodat ZV wordt ontlast en de doorlooptijden worden verkort. Optimaliseren flow correspondentie Optimaliseren flow van de correspondentie met klant. Verkorten doorlooptijd deelproces beoordelen OvJ Verkorten doorlooptijd en verwerkingstijd ontvangen Mulderberoepen tot uitgaande post. Verkorten doorlooptijd executie Verkorten doorlooptijd van scannen datum vonnis tot en met vrijgeven voor executie. Ketenbreed plannen Efficiënter uitwisselen van data tussen ketenpartners om aantal beroepen bij beter te kunnen voorspellen., Verkorten doorlooptijd Mulderberoepen bij rechtbank Verkorten doorlooptijd zaken die van naar sector kanton van rechtbank worden doorgestuurd. Doorlooptijd Mulder WOB-bezwaren Afhandelen van WOB-bezwaren binnen wettelijk gestelde termijn. Reduceren van instroom beroepen wegens niet tijdig beslissen op bezwaar. Besturing Beoordelen en Ontwikkelen van tools voor de besturing van het proces Beoordelen en. 9 Voorbereiden Mulder Beroep Tijdig gereed hebben voor beoordeling van bezwaarschriften Mulder. Tijdig afhandeling van overige poststukken. 0 Brabant Fast Lane HIC Verkorten doorlooptijden HIC zaken Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

8 Noord brabant Zeeland West- Brabant 0 RO 0 BRABANT Hof,,, Doorlooptijd tussen wijzen vonnis en insturen dossier aan Hof Verkorten van doorlooptijd tussen het wijzen van het vonnis door de rechtbank en het insturen van het dossier aan het Hof voor behandeling van HIC zaken in hoger beroep. Hof, Aanhouding Reduceren aantal aanhoudingen in Verkorten doorlooptijd door het terugbrengen van aanhoudingen tussen eerste zitting tot arrest bij behandeling HIC zaken in. RO Doorlooptijd reclasseringsadvies Verkorten van doorlooptijden reclasseringsadvies bij HIC en SPOT zaken. Proces rapportagebemiddeling Verkorten van de doorlooptijd van de -rapportagebemiddeling., Aanhouding Aanhoudingen in eerste aanleg Reduceren van aantal aanhoudingen van HIC zaken in eerste aanleg., Aanvraagproces rapportage Verkorten van doorlooptijd van een rapportage aanvraag., Dossierstroom MK zaken tussen parket en rechtbank Voorkomen van zoekraken stukken en zorgen voor een snellere afhandeling van MK zaken. Hof Raadsheer-Commisaris Optimaliseren processen van het kabinet Raadsheer-commisaris (RHC). 9 Hof, Aanhouding Terugdringen doorlooptijd plaatsen op zitting Effectiever plannen van zittingen na een aanhouding. 0 Hof, Aanhouding Terugdringen doorlooptijd uitzetten missies Sneller uitzetten van opdrachten ten behoeve van zittingsgereedgheid dossiers. 9 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

9 Noord RO Politie Overig Beslag goederen Snellere en correcte overdracht van in beslag genomen goederen aan het regionaal beslaghuis. Politie Overig Beslag voertuigen Vermindering van inbeslagname van voertuigen en het voorkomen van politieberging., Snellere besluitvorming binnen, jeugdige delinquenten sneller selecteren voor verschillende typen afdoeningen. Design for Six Sigma project. Tijdig aanleveren rapporten uit JD online aan RC Versnellen van het aanleveren van rapporten in JD-online bij de RC. RO Meldplichtfrequentie toezicht Behalen van gestelde normen voor meldplichtfrequentie. Politie Nummeren dossiers Vereenvoudigen nummering van dossiers en pv s. Verkorten doorlooptijd en kostenbesparing., Doorontwikkeling jeugd en adolescenten ige delinquenten en adolescenten sneller en doeltreffender selecteren voor verschillende typen afdoeningen. Werkdruk bij raadsonderzoekers Vermindering werkdruk bij raadsonderzoekers, terwijl gestelde normen gehaald worden. 9 Tijdig vrijgeven executie GPS Verkorten van doorlooptijd tussen RM akkoord en vrijgeven voor executie. 0 Politie Tijdig BETIP Tijdig uitreiken van gerechtelijke schrijvens door parketpolitie. 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

10 Noord RO BRABANT Politie Vereenvoudigen PIN betalingen Vereenvoudigen van de werkwijze afhandelen PIN betaling. Versnellen procedure RM akkoord Verkorten van doorlooptijd tussen vonnis en administratief vrijgeven van vonnis. RO,, Voorgeleiding tot en met eerste raadkamer Tijdig en volledig informeren van alle betrokkenen om MK zaak op zitting te krijgen. RO,, Eerste raadkamer tot en met weken voor zitting Verhogen van aantal dossiers dat tijdig en volledig weken voor de datum die in de raadkamer is meegedeeld wordt aangeleverd bij het planningsbureau. RO,, Van weken voor zitting tot en met eindvonnis Verhogen van het aantal zaken dat tijdig en volledig wordt aangeleverd bij. RO,, Aanhouding Versnellen doorlooptijd vanaf verzoek opmaak rapportages tot en met zitting Rapportages zo effectief mogelijk gebruiken bij behandeling ter zitting en voorkomen aanhoudingen door niet tijdig aanleveren. RO - Instroom en intake verdachten Optimaliseren van ontbiedingen proces bij zaken. Verhogen van het aantal ontboden verdachten dat ter zitting verschijnt. 9 RO,, Politie, - Sturing en termijnbewaking op aanleveren PV door politie en op ontvangst door het Verhogen van aantal tijdig aangeleverde PV s ten behoeve van PR zitting. Verhogen RO rapportages dat aansluit bij behandeling ter zitting. 0 RO,,, - Optimaliseren van beslissen, afdoen en routeren door betere samenwerking tussen ketenpartners Optimaliseren aanleveren informatie ten behoeve van en terugkoppelen van informatie volgend op de afdoeningsbeslissing door OvJ. 9 Tijdig starten schorsingstoezichten RO,, Politie Versnellen uitvoer toezicht na onherroepelijk worden vonnis en na schorsing. brabant Zeeland West- Brabant Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

11 Noord RO BRABANT RO,, - Versnellen proces van dagvaarding tot en met zitting Snellere afdoening van de zaakstroom bij het besluit tot dagvaarden. Betere benutting van beschikbare PR zittingen. Optimaliseren doorlooptijden strafonderzoeken door Verhogen van aantal zaken waarin norm voor doorlooptijd van strafonderzoeken door wordt gerealiseerd. RO Optimalisatie screeningsactiviteiten Verhogen van het rendement van screeningsactiviteiten van de RO in het proces en voor de RO. rapportage bemiddeling Verkorting doorlooptijd op alle rapportageonderdelen, zodat structureel minimaal landelijke norm haalt. RO Versnellen doorlooptijd adviesrapportages Verkorten doorlooptijd adviesrapportages vanaf balie tot uploaden JD-online. Versnellen doorlooptijd executie De executie van enkelvoudige standaardzaken, na de fysieke ontvangst van dossier tot en met volledig informatieoverdracht aan ketenpartners, te versnellen. Efficiënter benutten zittingsruimte Zittingsruimte efficiënter benutten. Onder niet efficiënt valt: zaken die niet zijn afgedaan, niet pro forma zijn en waarvan toelichting niet acceptabel is. Optimaal benutten zittingscapaciteit Optimalisering van zittingsvoorbereiding van PR zaken (efficiency en kwaliteit), het benutten van zittingscapaciteit en reductie van onnodig uitval van zittingen door het proces bij te verbeteren. 9 RO Doorlooptijden werkstraf Verbeteren doorlooptijden van af te ronden werkstraffen van datum intake tot afloopbericht. 0 Voegingsproces slachtofferloket Verhogen aantal tijdige voegingen van slachtoffers in het dossier. brabant Zeeland West- Brabant Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

12 Noord RO Tijdig aanleveren PV s in Verhogen aantal zaken dat binnen vier weken afgedaan kan worden door inzending van het PV binnen vier weken. Overig Afhandelen geweldzaken tegen overheidsdienaren Versnellen doorlooptijd. Deze type zaak wordt sneller en beter geïdentificeerd en afgedaan. KMar,, Sneller afdoen van drugzaken op Schiphol Versnellen doorlooptijd van het proces verdovende middelen. RO Doorlooptijden advies (vervolg) maatwerkzaken Verkorten doorlooptijd van het reclasseringsadvies, vanaf ontvangst van opdracht voor reclasseringsadvies van en tot oplevering advies. RO Sneller starten toezichten Reduceren doorlooptijd ontvangst toezicht opdracht (reclasseringsbalie) en eerste face to face contact met cliënt., Politie ontboden verdachten Verhogen percentage zaken met een ontboden verdachte dat leidt tot een afdoening. Overig Artikel sv klachtenprocedure Verkorten doorlooptijd tussen ontvangst opdracht van en verzending van het ambstbericht door het. Overig Verlof tot begraven van niet natuurlijke doden Verkorten doorlooptijd vanaf melding bij van onnatuurlijke dood tot afgifte van verlof tot begraven/cremeren aan gemeente. 9 Aanhouding Verkorten duur (on)bepaald aanhouden Verkorten doorlooptijd tussen de beslissing tot aanhouden en het vonnis. 0 Sneller afdoen aangehouden PR zaken Sneller opnieuw op zitting brengen van aangehouden en nietige GPS zaken (kanton en PR) met dossier dat volledig en afdoeningsklaar is. Aanhouding 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

13 Noord RO BRABANT Tijdig aanleveren van volledige MK dossiers (maatwerkzaken) Verkorten bewerkingstijd per zaak en volledige zittingsklare dossiers aanleveren zodat goede beoordeling kan plaatsvinden en ter voorkoming intrekken zaak. RO Sneller starten uitvoering werkstraf (landelijk) Tijdig plannen intake na registratie opdracht bij RN en tijdig starten werkstraf. Politie Noord - Waardebeslag Verkorten van doorlooptijd van moment in beslagname tot te gelde making en verhogen rendement waardebeslag. Noord - Appointeren MK zaken Verkorten doorlooptijd van beoordelen en appointeren van MK zaken. Bereiken van een optimale zittingsvoorraad met voldoende zaken die zittingsgereed zijn. RO, Noord - Tijdig starten reclasseringstoezichten Verkorten doorlooptijd start toezicht en voldoen aan doelstellingen voorwaardelijke veroordeling, voorwaardelijk sepot en bij schorsingen. Noord - RM akkoord Verkorten doorlooptijd tussen vonnis en het geven van RM akkoord. RO Noord - Adviesaanvragen De DJI adviesrapportages worden binnen kalenderdagen geleverd aan het Coördinatiebureau Terugdringen Recidive. RO, Noord - TUL zittingen Verkorten doorlooptijd van TUL zitting naar maximaal dagen voor reguliere TUL en 0 dagen voor voorlopige TUL. 9 Noord - Aanpak wachtfase Verkorten doorlooptijd van melding- en inplanfase om meer zaken op tijd te behandelen. 90 RO Noord - Tijdig leveren adviezen Adviezen aan en worden uiterlijk twee weken voor de zittingsdatum aangeleverd. Overig 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

14 Noord RO 9 Aanhouding, Elimineren vermijdbare aanhoudingen Verminderen van het aantal vermijdbare aanhoudingen. 9 Voegingen slachtofferproces verbeteren Tijdig ontvangen, verwerken en beschikbaar stellen van een ingevuld voegingsformulier. 9 Schadevergoeding Betere afhandeling van schadevergoedingen. 9 Aanhouding Verkorten duur aanhoudingen Duur aanhoudingen inperken om zo rework te beperken 9 Aanhouding, Reduceren vermijdbare aanhoudingen Het tegelijkertijd ter zitting aanbrengen van medeverdachten. 9 Overig Ingevorderde rijbewijzen Sneller verwerken en daarna teruggeven van ingevorderde rijbewijzen. 9 A Doel is verkorten van de doorlooptijd van A zaken bij het vestiging Arnhem-Leeuwarden. 9 Verwerken reclasseringsaanvragen Versneld en efficienter verwerken van reclasseringsaanvragen. 99 RO Reduceren variatie doorlooptijd advies Reduceren van variatie in de doorlooptijd van adviestrajecten van RN. 00 Planning MK zaken Beperken duur aanhouding. Aanhouding 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

15 Noord RO 0 0 Reduceren nietige dagvaardingen Verminderen van aantal nietige dagvaardingen. RO,,, Aanhouding, Rotterdam Dordrecht Aanvraagproces Verkorten doorlooptijd van het rapportageproces waarbij de focus ligt op het aanvraagproces (van voorgeleiding tot benoeming). 0 Overig Rotterdam Dordrecht Slachtofferproces - informatieverstrekking IDV Verbetering van de informatieverstrekking naar slachtoffers door, IPS en IDV. 0 Slachtofferproces - Voegingen Verminderen aantal klachten over voegingen. 0 Aanhouding, Aanhoudingen - getuigenverhoren Kabinet RC Verkorten doorlooptijden getuigenverhoren Kabinet RC (van besluit door zittingscombinatie tot pv van verhoor) 0 Overig Zaaksgebonden post Doelstelling van dit project is om de afhandeling van zaaksgebonden post te verbeteren. 0, Rotterdam Dordrecht Verwerken mondelinge uitspraak van de PR zitting Verkorten van het proces van mondeling uitspreken van het vonnis en het geven RM akkoord tot de overdracht naar het. 0 Aanhouding, Rotterdam Dordrecht Verminderen last-minute intrekkingen Verminderen van het aantal intrekkingen binnen weken voor de zitting. 09 Overig Verzet in DAUW-misdrijven Doorlooptijd verkorten en efficiency verbeteren bij verzet in een DAUW misdrijf. 0 Fast Lane: versnellen dossieroverdracht bij appel Verkorten van de termijn van het inzenden van zaken naar het Hof na het instellen van appel. 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

16 Noord RO BRABANT Doorlooptijd Basis Raadsonderzoek Verkorten van de doorlooptijd van het proces Basis Raadsonderzoek van de. Aanhouding, Rotterdam Dordrecht Feedbackfase rapportageproces Verkorten van de doorlooptijd van de feedbackfase in het rapportageproces. RO,, TUL Verbeteren effectiviteit en tijdigheid TUL proces. Planningsproces van de PR bij het Versnellen en verbeteren doorstroom zaken van naar.,, jeugd Verkorten doorlooptijd van rapportage voor jeugdzaken. Fast Lane doorlooptijden HIC Ressortsparket Verkorten doorlooptijd van HIC zaken binnen het ressortsparket. Rotterdam Dordrecht Doorlooptijd MK Verkorten doorlooptijd proces inschrijving bij parket tot en met eerste zitting. RO, Uitvoeren opdracht tot Reclasseringsadvies Versnellen adviesrapportages in proces naar. 9 RO,,, Noord - Aanvragen haalbaarheidsonderzoeken Elektronische Controle (EC) Het realiseren van groei van het aantal opdrachten vanuit het via het Loket EC. Reduceren van doorlooptijd van opdracht verstrekking tot aan het adviesrapport en verhogen kwaliteit. 0, Noord - Bijzondere Raadkamer Uniformeren proces Bijzondere Raadkamer. brabant Zeeland West- Brabant Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

17 Noord brabant Zeeland West- Brabant 0 RO 0 BRABANT RO,,, Aanhouding Noord - Verkorten voortraject PJ-rapportage Verkorten van de doorlooptijd vanaf datum voorgeleiding tot en met de benoeming van de gedragsdeskundige. RO,, Politie Noord - intake - beoordeling Het ontwikkelen van een sluitend proces. RO,,, Noord - Proeftuin Noord - Operationeel maken van een gedigitaliseerd logistiek ketenproces rondom het strafrechtelijk vooronderzoek en strafproces zoals dat noodzakelijk is voor behandeling van standaard strafzaken. Overig Noord - Poststromen Ontwikkelen van een uniforme en efficiënte postverwerking, waarbij correcte en tijdige afwikkeling centraal staat. Inplanfase producten Het stroomlijnen van de verschillende verdeelsystemen van zaken. Zo de oudste zaak als eerste uitdelen. Dit moet de doorlooptijden van de onderzoeken verbeteren., Zeeland West - Brabant Verhogen percentage zaken op PR Snelrecht Het verhogen van het percentage zaken dat (terecht) op PR Snelrecht staat., Zeeland West - Brabant Verminderen percentage pro-forma zaken Het verbeteren van de voorbereiding van zaken, waardoor minder pro-forma zittingen nodig zijn., Zeeland West - Brabant Verminderen van aanhoudingen en het beter appointeren van zaken. Het verlagen van het percentage aanhoudingen in MK zaken. 9 Zeeland West - Brabant Optimalistatie zaaksgebonden documentenstroom Digitaal zaaksgebonden zaken moeten bij de juiste functiegroep terecht komen. Papierloos werken gaat daardoor beter 0 Zeeland West - Brabant Optimalisatie werkproces schoolverzuim Doorlooptijd werkproces schoolverzuimzaken (0 dagen) wordt in procent van de onderzoeken gehaald. De norm is 0 procent. Aanhouding 9 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

18 Noord RO BRABANT, Versterking effectiviteit strafbeschikking in de keten - Verhogen afdoeningspercentage, verkorten ketendoorlooptijden, wegwerken achterstanden in de voorraden. Doel is opgelegde strafbeschikkingen te effectueren binnen twee jaar., - Verbetering proces schadevorderingen (enkelvoudige zaken) Het verbeteren van het voegen van schadevorderingen in GPS zaken Hof, - Brabant Intensivering samenwerking en Hof Verminderen doorlooptijd, dubbele werkzaamheden en verhogen efficiëntie, Politie - Brabant Doorlooptijd dagvaarding bij afdoeningen Het verbeteren van de kwaliteit en de verspilling en variatie uit het proces van de dagvaarding bij de afdoening halen. - Brabant Logistiek proces zittingsvertegenwoordiging Zittingsvertegenwoordiging zo efficiënt mogelijk invullen tegen geminimaliseerde kosten., Politie Aanhouding Noord - Geweld Tegen Politie Ambtenaren - Brabant Proces casusregie naar administratie Een meer eenduidige werkwijze en een werkproces zonder verspillingen. De administratie kan daardoor sneller en beter werken, dit komt uiteindelijk ten goede aan een snel en goed raadsadvies. Hof, - Brabant Pijplijn rechtbank Hof Alle zaken binnen 0 dagen na instellen appèl bij het hof. Vermindering doorlooptijd 9, Appointering MK light Het correct selecteren en appointeren van zaken voor de MK light zittingen 0 RO Aanvragen RN rapportes Compaszaken zonder zittingsdatum Efficienter aanvragen RN rapportages brabant Zeeland West- Brabant Het stroomlijnen van het proces tussen Politie en zodat Geweld tegen Politie ambtenaren snel en daadkrachtig wordt bestraft Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

19 Noord RO, Politie Intake SCC verbeteren Belasting OvJ in telefonisch contact reduceren met 0 procent Hof, Vernellen appèl gevangenhouding Verhogen van het percentage appellen gevangenhouding dat binnen de geldende termijn wordt afgerond. Hof Overig Versnellen art. procedure bij Hof Verhogen van percentage art verzoeken dat binnen gestelde termijn van maanden wordt afgerond., Versnellen zaken op zitting Gedagvaarde zaken vanuit op - weken op zitting krijgen RO,, Politie, Kandans: verhogen aantal op afgedane zaken binnen uur Kandans: verhogen aantal op afgedane zaken binnen uur of dagen Tijdig invoeren RM akkoord Versnellen doorlooptijd RM akkoord RO,, Versnelen TUL proces Haarlem Versnellen doorlooptijd negatief voortijdig geretourneerde toezichten en het voorspelbaar maken van het proces. RO Noord - Versnellen Werkstraffen De maandelijkse instroom adviesaanvragen fluctueert van - 0 tot + 0 procent. 9 RO, Fluctuaties adviesaanvragen Fluctuaties in proces laten afnemen. 0 RO, Mutaties in datum behandelen zitting Wijziging van zittingsdata bij RN minimaliseren 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

20 Noord RO, Voorraad te plannen op zitting Voorkomen van voorraden, Versnellen aanleveren FP zaken (MK) Verkorten van doorlooptijd van FP zaken vanaf eind pv tot zitting rechtbank, Politie Overig Noord- Analyse GTPA aanpak Versnellen doorlooptijd GTPA zaken, Overig Verbeteren doorlooptijden schoolverzuimzaken Verbeteren doorlooptijd schoolverzuimzaken.. Politie - Terugbrengen requestenzittingen Terugbrengen van rekestenzittingen en verkorten doorlooptijd request, JD actief Tijdige aanlevering van voegingen en schriftelijke slachtofferverklaringen aan het, Politie overig Verbeteren casescreening VVC zaken BOSZ 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 BRABANT Beter benutten opsporings- en vervolgingscapaciteit door het nadrukkelijker maken van keuzes in de fase van casescreening Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

21 Noord brabant RO RO, Hof,, Politie, Optimaliseren schorsende en bijzondere voorwaarden Het verhogen van aantal tijdig gestarte toezichten en geïnformeerde slachtoffers na opleggen justitiële voorwaarden. Verhogen aantal zaken waar opvolging overtreding plaatsvindt.,, Politie Inrichting regie opsporing HIC zaken Efficiënte inrichting van het regieproces opsporing HIC zaken met als doel verminderen herstelwerk en terugdringen doorlooptijden. Politie Overig Beslag goederen Snellere en correcte overdracht van in beslag genomen goederen aan het regionaal beslaghuis. Politie Overig Beslag voertuigen Vermindering van inbeslagname van voertuigen en het voorkomen van politieberging. Politie Nummeren dossiers Vereenvoudigen nummering van dossiers en pv s. Verkorten doorlooptijd en kostenbesparing. 0 Politie Tijdig BETIP Tijdig uitreiken van gerechtelijke schrijvens door parketpolitie. Politie Vereenvoudigen PIN betalingen Vereenvoudigen van de werkwijze afhandelen PIN betaling. RO,, Politie - Instroom en intake verdachten Optimaliseren van ontbiedingen proces bij zaken. Verhogen van het aantal ontboden verdachten dat ter zitting verschijnt. 9 RO,, Politie, - Sturing en termijnbewaking op aanleveren PV door politie en op ontvangst door het Verhogen van aantal tijdig aangeleverde PV s ten behoeve van PR zitting. Verhogen RO rapportages dat aansluit bij behandeling ter zitting., Politie Overig ontboden verdachten Verhogen percentage zaken met een ontboden verdachte dat leidt tot een afdoening. Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de zes pijlers van VPS: 1. ongewenste uitstroom minimaliseren/kwaliteit

Nadere informatie

Strafrechtk ten versterkt & versnelt

Strafrechtk ten versterkt & versnelt Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten versterkt & versnelt Verslag conferentie 13 december 2012 Verslag Conferentie Strafrechtketen Versterkt en Versnelt, 13 december 2012, Utrecht Energie,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2013 Onderwerp Prestaties strafrechtketen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2013 Onderwerp Prestaties strafrechtketen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programma Versterking Prestaties Strafrechtketen Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 285 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Programma Terugdringen Recidive. Draaiboek samenwerking. Gevangeniswezen & Reclassering

Programma Terugdringen Recidive. Draaiboek samenwerking. Gevangeniswezen & Reclassering Programma Terugdringen Recidive Draaiboek samenwerking Gevangeniswezen & Reclassering VOORWOORD Het huidige Draaiboek Samenwerkingsmodel Terugdringen Recidive Gevangeniswezen en 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Oorzaken en oplossingen Utrecht, 20 maart 2013 GV216/rapport def. Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax

Nadere informatie

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

PSA/Solution Architecture. Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV)

PSA/Solution Architecture. Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV) PSA/Solution Architecture Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV) Versie datum auteur status opmerkingen 0.18 12-5- 2013 Renate van Drunen/Menno

Nadere informatie

IST. Unit Zwolle. Reclassering Nederland. Inspectierapport. Doorlichting

IST. Unit Zwolle. Reclassering Nederland. Inspectierapport. Doorlichting IST Unit Zwolle Reclassering Nederland Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Unit Zwolle Reclassering Nederland Inspectierapport Doorlichting Juli

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Editie 2, september 2013 Inhoudsopgave 1 Forensische zorg 10 1.1 Wat is forensische zorg? 11 1.2 Afbakening forensische zorg 13 1.3 Juridisch kader 14 2 Ketenprocessen forensische

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Terugblik & Vooruitblik. Terugblik2012&vooruitblik2013

Terugblik & Vooruitblik. Terugblik2012&vooruitblik2013 Terugblik & Vooruitblik Terugblik2012&vooruitblik2013 ArondisementsparketRoterdam 23.01.2013 Meer met minder Terugblik 2012/Vooruitblik 2013 Een strafzaak begint voor ons vaak met een aangifte. Dat kan

Nadere informatie

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Voorwoord 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie Beste lezer, Wat hebben we een goed congres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld De vaste commissie

Nadere informatie

Leger des Heils Reclassering Rotterdam

Leger des Heils Reclassering Rotterdam Leger des Heils Reclassering Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Objectbeschrijving 11 1.3 Doel- en probleemstelling 12 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. 24 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel)

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) 1. Betere geschiloplossing voor de burger Een kenmerk van een goed functionerend rechtsbestel is dat burgers met een geschil zo goed mogelijk worden

Nadere informatie

Arrondissementsparket Oost-Nederland

Arrondissementsparket Oost-Nederland Arrondissementsparket Oost-Nederland 2 De burger op één! Per 1 januari 2013 zijn de vier arrondissementsparketten Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle opgegaan in één Arrondissementsparket voor Oost- Nederland.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 628 Politie Nr. 504 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari

Nadere informatie

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

GEWOGEN DER NEDERLANDEN

GEWOGEN DER NEDERLANDEN PROCUREUR-GENERAAL BESCHIKT EN BIJ DE HOGE RAAD GEWOGEN DER NEDERLANDEN Over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen Een rapport van de procureur-generaal

Nadere informatie

Slim Geregeld, Goed Verbonden

Slim Geregeld, Goed Verbonden Slim Geregeld, Goed Verbonden Programmaplan Ministerie van Economische Zaken DG Energie & Telecom Datum: 1 september 2008 Inhoudsopgave Management samenvatting 4 1 Inleiding 8 2 Doelstellingen en programmadefinitie

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag 33697 Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende

Nadere informatie

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: 030-602 49 00 Fax: 030-602 49 19 E-mail: info@siraconsulting.nl

Nadere informatie

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juni 2014

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juni 2014 33 940 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie