Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)"

Transcriptie

1 Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) Doelstelling: Ketenpartners in staat stellen de afdoening van zaken in de strafrechtketen continu te verbeteren en versnellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Lean Six Sigma methodiek. Inleiding Het programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) is eind 00 van start gegaan (toen nog onder de noemer Herontwerp Keten Strafrechtelijke Handhaving). De methodiek Lean Six Sigma wordt ingezet voor de versnelling van processen en ter versterking van de samenwerking in de strafrechtketen. Alle regio s van de gerechtelijke kaart zijn aangesloten bij het programma SV&V. Verbeterprojecten Het programma SV&V stelt ketenpartners in staat om zelf continu te blijven verbeteren en werkprocessen sneller, beter en doelmatiger te maken. Vanuit die gedachte zijn sinds 0 bijna 0 projectleiders (Black Belts) en projectondersteuners (Green Belts) opgeleid in de methodiek Lean Six Sigma. Zij hebben inmiddels landelijk rond de 0 regionale Lean Six Sigma projecten gestart. De projecten richten zich op de ketenprocessen vanaf opsporing tot de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Het gaat hierbij om zowel standaard als complexe zaken van jeugdige en volwassen verdachten, in eerste en tweede aanleg. Daarnaast zijn, op verzoek van regionale ketenpartners, projecten gestart met een focus op executie. Naar verwachting zijn eind 0 rond de 00 projectleiders en projectondersteuners opgeleid en begeleid. Na afloop van programma SV&V moet er bij de ketenpartners voldoende kennis en vaardigheden aanwezig zijn om zelf werkprocessen voortdurend te blijven verbeteren. Wat is Lean Six Sigma? Lean Six Sigma is een verbetermethodiek. Het is een synergie van Lean, dat zich richt op het elimineren van verspillingen, en Six Sigma, dat zich richt op het voorkomen van fouten. Het belangrijkste basisprincipe is dat de klant centraal staat. Er wordt getracht de waarde voor de klant te vergroten, verspilling te elimineren, productieprocessen te stroomlijnen en, waar mogelijk, standaardisatie aan te brengen. Belangrijk is daarbij afspraken na te komen en op het afgesproken moment te leveren. Hierbij wordt getracht variatie in prestatie (en dus onbetrouwbaarheid) en daardoor dus fouten te vermijden. Het (keten)proces wordt van begin tot einde doorgelicht en zo vormgegeven dat het niet meer tijd in beslag neemt dan nodig, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Belts In Lean Six Sigma bestaan verschillende rollen. De belangrijkste rollen zijn: Black Belt (projectleider), Green Belt (projectondersteuner), Champion (regionaal opdrachtgever) en Orange Belt (materiedeskundige). De opleiding van Black Belt duurt dagen, Green Belt dagen, Champion Belt dag en Orange Belt (max.) dagen. De Black en Green Belt doen na hun opleiding een examen. Informatieblad Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)

2 Aangesloten regio s Het programma loopt in alle regio s van de Herziene Gerechtelijke Kaart en in totaal zijn er tien ketenpartners bij betrokken. Dit zijn de ketenpartners politie, Openbaar Ministerie (eerste en tweede aanleg), rechtspraak (eerste en tweede aanleg), RO ( reclasseringsorganisaties), s Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (), Raad voor de Kinderbescherming (), Slachtofferhulp () en het Centraal Justitieel Incassobureau (). Noord-Holland: politie,,, RN, Kmar en Belts : politie,,, RN,,, Hof, en 0 Belts : politie,,, RN,,, Hof en 9 Belts Rotterdam-Dordrecht:,, RO, en Belts Zeeland-West-Brabant:,,, RN en (Belts in opleiding) Noord-: politie,,, RN en Belts -: politie,,, RN,, en Belts -: politie,,, RN,, en Belts -Brabant: politie,,, RN,, Hof en (Belts in opleiding) Landelijk:,, Rb : Belts Aantal Belts Het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en Reclassering (onderdeel RO) zijn vanaf begin 0 aangesloten bij programma SV&V en zijn in alle regio s betrokken. Zij hebben de meeste Belts opgeleid. De andere ketenpartners zijn later begonnen en hebben minder Belts opgeleid. : politie,,, RO en Belts Hieronder de verdeling van het aantal Belts per organisatie (stand juli 0) Politie Openbaar Ministerie Rechtspraak 0 Reclasseringsorganisaties 9 Raad voor de Kinderbescherming s Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie Centraal Justitieel Incassobureau Slachtofferhulp 9 Totaal Interactief projectenoverzicht Benieuwd welke projecten er overal in het land lopen? Krijg snel een helder overzicht met het interactieve projectenoverzicht op pagina. Hier vindt u informatie over alle projecten die lopen binnen het Programma SV&V. U kunt met uw linkermuisknop door het bestand heen klikken. Zo kunt u alle lopende projecten per regio, ketenpartner of per thema bekijken. U kunt de projectinformatie filteren op regio, thema en betrokken ketenpartner. Dit informatieblad is een uitgave van: Ministerie van Veiligheid en Justitie Programma VPS Postbus eh Turfmarkt ex Contact: Juli 0 j-0 Informatieblad Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)

3 Strafrechtk ten versterkt & versnelt Projecten overzicht 0 Sinds 0 zijn regionale ketenpartners in Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) actief met het versnellen en verbeteren van hun werkprocessen. Dit gebeurt aan de hand van Lean Six Sigma projecten. Alle regio s van de gerechtelijke kaart zijn aangesloten bij Programma SV&V. Binnen dit interactieve pdf-document vindt u informatie over alle projecten die lopen binnen het Programma SV&V. U kunt de projectinformatie filteren op regio, thema en betrokken ketenpartner. OF Gebruiksaanwzijzing Document -> Direct naar Project overzicht -> Versie.0 0 November, 0 Visuele ondersteuning

4 Gebruiksaanwijzing Filtermogelijkheden Alle projecten Filter op ketenpartner Filter op Filter op Alle actieve en afgeronde projecten Door te klikken op de gewenste ketenpartner, krijgt u een overzicht van alle projecten waar de geselecteerde ketenpartner bij betrokken is. Klik op het gewenste thema voor een overzicht van alle projecten met dit specifieke thema. Sommige projecten hebben twee thema s. Klik op de gewenste regio voor een overzicht van alle projecten binnen deze specifieke regio. RO LRO BRABANT Visuele weergave Contactinformatie Noord - Strafrechtketen Dit schema van de strafrechtketen geeft visueel weer waar projecten zich binnen de keten bevinden. U kunt binnen dit schematische projectoverzicht filteren op specifieke keten- partner, thema of regio. weergave Dit schema geeft het aantal projecten per regio weer binnen de kaart van. U kunt binnen dit schematische 0 0 projectoverzicht filteren op specifieke ketenpartner, thema of regio. Rotterdam- Dordrecht brabant Contactgegevens Door te klikken op het gewenste adres, verschijnt deze direct binnen Outlook. Indien gebruik wordt gemaakt van een ander mailingprogramma, kan het adres handmatig worden overgenomen. Zeeland West- Brabant Klik hier om te Starten ->

5 Noord RO BRABANT, Versnellen en verbeteren proces voorgeleide jeudige verdachten tot aan MK Het tijdig en volledig vullen van zittingen conform de gemaakte afspraken tussen en (Kalsbeeknorm). Richt zich op het afdoen van zaken bij de meervoudige kamer., Versnellen en verbeteren proces niet voorgeleide jeugdige verdachten tot aan EK Het tijdig en volledig vullen van zittingen conform de gemaakte afspraken tussen en (Kalsbeeknorm). Richt zich op het afdoen van zaken bij de enkelvoudige kamer. Getuigenverhoor door KinderRC Het reduceren van de doorlooptijd van terugverwijzing van een zaak voor een getuigenverhoor door de RC voorafgaand aan de zitting tot en met afdoening van de zaak. Hof, Aanleveren dossiers aan tweede lijn Verhogen aantal dossiers dat door de rechtbank tijdig en compleet aangeleverd wordt aan het Hof., Verbeteren aanleveren en verwerken rapportages voor KinderRC en kinderrechter Zo effectief uploaden en verdelen van rapportages van de die voor het in het systeem JD-online staan. Hof, Versnellen intake tot en met executie tweede lijn van jeugdzaken.,, Actualisatie rapportages van de ten behoeve van eerste lijn en tweede lijn Ontwikkelen van eenduidige visie op actualisatie en het versnellen van doorlooptijd. RO, Hof,, Politie,, Optimaliseren schorsende en bijzondere voorwaarden Het verhogen van aantal tijdig gestarte toezichten en geïnformeerde slachtoffers na opleggen justitiële voorwaarden. Verhogen aantal zaken waar opvolging overtreding plaatsvindt. 9 RO,, Verbeteren doorlooptijden adviesrapportages Verkorting doorlooptijd adviesrapportages RN en binnen HIC zaken. 0,, Tijdig en compleet aanleveren slachtofferstukken Terugdringen doorlooptijd slachtofferproces en verhogen klanttevredenheid door compleet en tijdig aanleveren slachtofferstukken in HIC zaken. brabant Zeeland West- Brabant Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

6 Noord RO, Versnellen doorlooptijd strafafdoening vrije voeters Versnellen doorlooptijd afdoen ex-preventieven en niet-preventieven binnen HIC zaken. Hof,,, Versnellen hoger beroep HIC/MK-zaken Versnellen doorlooptijd zaken in de HIC zaakstroom., Politie Inrichting regie opsporing HIC zaken Efficiënte inrichting van het regieproces opsporing HIC zaken met als doel verminderen herstelwerk en terugdringen doorlooptijden. Verbetering kwaliteit instroom en voorbereiding zittingen Verbeteren kwaliteit instroom en voorbereiden zittingen. Optimaliseren instroom Verbeteren van administratieve verwerking van binnenkomende zaken bij. Versnellen adviesrapportages Versnellen adviesrapportages Noord-Holland en aan het. Optimalisatie Rijbewijs administratie Verkorten van doorlooptijd vanaf registratie van rijbewijs tot aan teruggave rijbewijs. Shinkansen Verbeteren aansluiting processen IBR ZV en. 9,, WAHV vorderen gijzelen Verkorten van de doorlooptijd Mulder Gijzeling zaken door het optimaliseren van de administratieve afhandeling van het dossier. 0 Doorlooptijd Mulder WOB-verzoeken Verkorten van doorlooptijd Mulder WOB-verzoeken. Terugbrengen instroom ingebrekestelling. 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

7 Noord brabant Zeeland West- Brabant 0 RO BRABANT Flow beoordelen & zittingen (I) Beoordelingsproces in control en (II) het plannen door beoordelaars efficiënter laten verlopen, zodat ZV wordt ontlast en de doorlooptijden worden verkort. Optimaliseren flow correspondentie Optimaliseren flow van de correspondentie met klant. Verkorten doorlooptijd deelproces beoordelen OvJ Verkorten doorlooptijd en verwerkingstijd ontvangen Mulderberoepen tot uitgaande post. Verkorten doorlooptijd executie Verkorten doorlooptijd van scannen datum vonnis tot en met vrijgeven voor executie. Ketenbreed plannen Efficiënter uitwisselen van data tussen ketenpartners om aantal beroepen bij beter te kunnen voorspellen., Verkorten doorlooptijd Mulderberoepen bij rechtbank Verkorten doorlooptijd zaken die van naar sector kanton van rechtbank worden doorgestuurd. Doorlooptijd Mulder WOB-bezwaren Afhandelen van WOB-bezwaren binnen wettelijk gestelde termijn. Reduceren van instroom beroepen wegens niet tijdig beslissen op bezwaar. Besturing Beoordelen en Ontwikkelen van tools voor de besturing van het proces Beoordelen en. 9 Voorbereiden Mulder Beroep Tijdig gereed hebben voor beoordeling van bezwaarschriften Mulder. Tijdig afhandeling van overige poststukken. 0 Brabant Fast Lane HIC Verkorten doorlooptijden HIC zaken Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

8 Noord brabant Zeeland West- Brabant 0 RO 0 BRABANT Hof,,, Doorlooptijd tussen wijzen vonnis en insturen dossier aan Hof Verkorten van doorlooptijd tussen het wijzen van het vonnis door de rechtbank en het insturen van het dossier aan het Hof voor behandeling van HIC zaken in hoger beroep. Hof, Aanhouding Reduceren aantal aanhoudingen in Verkorten doorlooptijd door het terugbrengen van aanhoudingen tussen eerste zitting tot arrest bij behandeling HIC zaken in. RO Doorlooptijd reclasseringsadvies Verkorten van doorlooptijden reclasseringsadvies bij HIC en SPOT zaken. Proces rapportagebemiddeling Verkorten van de doorlooptijd van de -rapportagebemiddeling., Aanhouding Aanhoudingen in eerste aanleg Reduceren van aantal aanhoudingen van HIC zaken in eerste aanleg., Aanvraagproces rapportage Verkorten van doorlooptijd van een rapportage aanvraag., Dossierstroom MK zaken tussen parket en rechtbank Voorkomen van zoekraken stukken en zorgen voor een snellere afhandeling van MK zaken. Hof Raadsheer-Commisaris Optimaliseren processen van het kabinet Raadsheer-commisaris (RHC). 9 Hof, Aanhouding Terugdringen doorlooptijd plaatsen op zitting Effectiever plannen van zittingen na een aanhouding. 0 Hof, Aanhouding Terugdringen doorlooptijd uitzetten missies Sneller uitzetten van opdrachten ten behoeve van zittingsgereedgheid dossiers. 9 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

9 Noord RO Politie Overig Beslag goederen Snellere en correcte overdracht van in beslag genomen goederen aan het regionaal beslaghuis. Politie Overig Beslag voertuigen Vermindering van inbeslagname van voertuigen en het voorkomen van politieberging., Snellere besluitvorming binnen, jeugdige delinquenten sneller selecteren voor verschillende typen afdoeningen. Design for Six Sigma project. Tijdig aanleveren rapporten uit JD online aan RC Versnellen van het aanleveren van rapporten in JD-online bij de RC. RO Meldplichtfrequentie toezicht Behalen van gestelde normen voor meldplichtfrequentie. Politie Nummeren dossiers Vereenvoudigen nummering van dossiers en pv s. Verkorten doorlooptijd en kostenbesparing., Doorontwikkeling jeugd en adolescenten ige delinquenten en adolescenten sneller en doeltreffender selecteren voor verschillende typen afdoeningen. Werkdruk bij raadsonderzoekers Vermindering werkdruk bij raadsonderzoekers, terwijl gestelde normen gehaald worden. 9 Tijdig vrijgeven executie GPS Verkorten van doorlooptijd tussen RM akkoord en vrijgeven voor executie. 0 Politie Tijdig BETIP Tijdig uitreiken van gerechtelijke schrijvens door parketpolitie. 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

10 Noord RO BRABANT Politie Vereenvoudigen PIN betalingen Vereenvoudigen van de werkwijze afhandelen PIN betaling. Versnellen procedure RM akkoord Verkorten van doorlooptijd tussen vonnis en administratief vrijgeven van vonnis. RO,, Voorgeleiding tot en met eerste raadkamer Tijdig en volledig informeren van alle betrokkenen om MK zaak op zitting te krijgen. RO,, Eerste raadkamer tot en met weken voor zitting Verhogen van aantal dossiers dat tijdig en volledig weken voor de datum die in de raadkamer is meegedeeld wordt aangeleverd bij het planningsbureau. RO,, Van weken voor zitting tot en met eindvonnis Verhogen van het aantal zaken dat tijdig en volledig wordt aangeleverd bij. RO,, Aanhouding Versnellen doorlooptijd vanaf verzoek opmaak rapportages tot en met zitting Rapportages zo effectief mogelijk gebruiken bij behandeling ter zitting en voorkomen aanhoudingen door niet tijdig aanleveren. RO - Instroom en intake verdachten Optimaliseren van ontbiedingen proces bij zaken. Verhogen van het aantal ontboden verdachten dat ter zitting verschijnt. 9 RO,, Politie, - Sturing en termijnbewaking op aanleveren PV door politie en op ontvangst door het Verhogen van aantal tijdig aangeleverde PV s ten behoeve van PR zitting. Verhogen RO rapportages dat aansluit bij behandeling ter zitting. 0 RO,,, - Optimaliseren van beslissen, afdoen en routeren door betere samenwerking tussen ketenpartners Optimaliseren aanleveren informatie ten behoeve van en terugkoppelen van informatie volgend op de afdoeningsbeslissing door OvJ. 9 Tijdig starten schorsingstoezichten RO,, Politie Versnellen uitvoer toezicht na onherroepelijk worden vonnis en na schorsing. brabant Zeeland West- Brabant Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

11 Noord RO BRABANT RO,, - Versnellen proces van dagvaarding tot en met zitting Snellere afdoening van de zaakstroom bij het besluit tot dagvaarden. Betere benutting van beschikbare PR zittingen. Optimaliseren doorlooptijden strafonderzoeken door Verhogen van aantal zaken waarin norm voor doorlooptijd van strafonderzoeken door wordt gerealiseerd. RO Optimalisatie screeningsactiviteiten Verhogen van het rendement van screeningsactiviteiten van de RO in het proces en voor de RO. rapportage bemiddeling Verkorting doorlooptijd op alle rapportageonderdelen, zodat structureel minimaal landelijke norm haalt. RO Versnellen doorlooptijd adviesrapportages Verkorten doorlooptijd adviesrapportages vanaf balie tot uploaden JD-online. Versnellen doorlooptijd executie De executie van enkelvoudige standaardzaken, na de fysieke ontvangst van dossier tot en met volledig informatieoverdracht aan ketenpartners, te versnellen. Efficiënter benutten zittingsruimte Zittingsruimte efficiënter benutten. Onder niet efficiënt valt: zaken die niet zijn afgedaan, niet pro forma zijn en waarvan toelichting niet acceptabel is. Optimaal benutten zittingscapaciteit Optimalisering van zittingsvoorbereiding van PR zaken (efficiency en kwaliteit), het benutten van zittingscapaciteit en reductie van onnodig uitval van zittingen door het proces bij te verbeteren. 9 RO Doorlooptijden werkstraf Verbeteren doorlooptijden van af te ronden werkstraffen van datum intake tot afloopbericht. 0 Voegingsproces slachtofferloket Verhogen aantal tijdige voegingen van slachtoffers in het dossier. brabant Zeeland West- Brabant Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

12 Noord RO Tijdig aanleveren PV s in Verhogen aantal zaken dat binnen vier weken afgedaan kan worden door inzending van het PV binnen vier weken. Overig Afhandelen geweldzaken tegen overheidsdienaren Versnellen doorlooptijd. Deze type zaak wordt sneller en beter geïdentificeerd en afgedaan. KMar,, Sneller afdoen van drugzaken op Schiphol Versnellen doorlooptijd van het proces verdovende middelen. RO Doorlooptijden advies (vervolg) maatwerkzaken Verkorten doorlooptijd van het reclasseringsadvies, vanaf ontvangst van opdracht voor reclasseringsadvies van en tot oplevering advies. RO Sneller starten toezichten Reduceren doorlooptijd ontvangst toezicht opdracht (reclasseringsbalie) en eerste face to face contact met cliënt., Politie ontboden verdachten Verhogen percentage zaken met een ontboden verdachte dat leidt tot een afdoening. Overig Artikel sv klachtenprocedure Verkorten doorlooptijd tussen ontvangst opdracht van en verzending van het ambstbericht door het. Overig Verlof tot begraven van niet natuurlijke doden Verkorten doorlooptijd vanaf melding bij van onnatuurlijke dood tot afgifte van verlof tot begraven/cremeren aan gemeente. 9 Aanhouding Verkorten duur (on)bepaald aanhouden Verkorten doorlooptijd tussen de beslissing tot aanhouden en het vonnis. 0 Sneller afdoen aangehouden PR zaken Sneller opnieuw op zitting brengen van aangehouden en nietige GPS zaken (kanton en PR) met dossier dat volledig en afdoeningsklaar is. Aanhouding 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

13 Noord RO BRABANT Tijdig aanleveren van volledige MK dossiers (maatwerkzaken) Verkorten bewerkingstijd per zaak en volledige zittingsklare dossiers aanleveren zodat goede beoordeling kan plaatsvinden en ter voorkoming intrekken zaak. RO Sneller starten uitvoering werkstraf (landelijk) Tijdig plannen intake na registratie opdracht bij RN en tijdig starten werkstraf. Politie Noord - Waardebeslag Verkorten van doorlooptijd van moment in beslagname tot te gelde making en verhogen rendement waardebeslag. Noord - Appointeren MK zaken Verkorten doorlooptijd van beoordelen en appointeren van MK zaken. Bereiken van een optimale zittingsvoorraad met voldoende zaken die zittingsgereed zijn. RO, Noord - Tijdig starten reclasseringstoezichten Verkorten doorlooptijd start toezicht en voldoen aan doelstellingen voorwaardelijke veroordeling, voorwaardelijk sepot en bij schorsingen. Noord - RM akkoord Verkorten doorlooptijd tussen vonnis en het geven van RM akkoord. RO Noord - Adviesaanvragen De DJI adviesrapportages worden binnen kalenderdagen geleverd aan het Coördinatiebureau Terugdringen Recidive. RO, Noord - TUL zittingen Verkorten doorlooptijd van TUL zitting naar maximaal dagen voor reguliere TUL en 0 dagen voor voorlopige TUL. 9 Noord - Aanpak wachtfase Verkorten doorlooptijd van melding- en inplanfase om meer zaken op tijd te behandelen. 90 RO Noord - Tijdig leveren adviezen Adviezen aan en worden uiterlijk twee weken voor de zittingsdatum aangeleverd. Overig 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

14 Noord RO 9 Aanhouding, Elimineren vermijdbare aanhoudingen Verminderen van het aantal vermijdbare aanhoudingen. 9 Voegingen slachtofferproces verbeteren Tijdig ontvangen, verwerken en beschikbaar stellen van een ingevuld voegingsformulier. 9 Schadevergoeding Betere afhandeling van schadevergoedingen. 9 Aanhouding Verkorten duur aanhoudingen Duur aanhoudingen inperken om zo rework te beperken 9 Aanhouding, Reduceren vermijdbare aanhoudingen Het tegelijkertijd ter zitting aanbrengen van medeverdachten. 9 Overig Ingevorderde rijbewijzen Sneller verwerken en daarna teruggeven van ingevorderde rijbewijzen. 9 A Doel is verkorten van de doorlooptijd van A zaken bij het vestiging Arnhem-Leeuwarden. 9 Verwerken reclasseringsaanvragen Versneld en efficienter verwerken van reclasseringsaanvragen. 99 RO Reduceren variatie doorlooptijd advies Reduceren van variatie in de doorlooptijd van adviestrajecten van RN. 00 Planning MK zaken Beperken duur aanhouding. Aanhouding 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

15 Noord RO 0 0 Reduceren nietige dagvaardingen Verminderen van aantal nietige dagvaardingen. RO,,, Aanhouding, Rotterdam Dordrecht Aanvraagproces Verkorten doorlooptijd van het rapportageproces waarbij de focus ligt op het aanvraagproces (van voorgeleiding tot benoeming). 0 Overig Rotterdam Dordrecht Slachtofferproces - informatieverstrekking IDV Verbetering van de informatieverstrekking naar slachtoffers door, IPS en IDV. 0 Slachtofferproces - Voegingen Verminderen aantal klachten over voegingen. 0 Aanhouding, Aanhoudingen - getuigenverhoren Kabinet RC Verkorten doorlooptijden getuigenverhoren Kabinet RC (van besluit door zittingscombinatie tot pv van verhoor) 0 Overig Zaaksgebonden post Doelstelling van dit project is om de afhandeling van zaaksgebonden post te verbeteren. 0, Rotterdam Dordrecht Verwerken mondelinge uitspraak van de PR zitting Verkorten van het proces van mondeling uitspreken van het vonnis en het geven RM akkoord tot de overdracht naar het. 0 Aanhouding, Rotterdam Dordrecht Verminderen last-minute intrekkingen Verminderen van het aantal intrekkingen binnen weken voor de zitting. 09 Overig Verzet in DAUW-misdrijven Doorlooptijd verkorten en efficiency verbeteren bij verzet in een DAUW misdrijf. 0 Fast Lane: versnellen dossieroverdracht bij appel Verkorten van de termijn van het inzenden van zaken naar het Hof na het instellen van appel. 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

16 Noord RO BRABANT Doorlooptijd Basis Raadsonderzoek Verkorten van de doorlooptijd van het proces Basis Raadsonderzoek van de. Aanhouding, Rotterdam Dordrecht Feedbackfase rapportageproces Verkorten van de doorlooptijd van de feedbackfase in het rapportageproces. RO,, TUL Verbeteren effectiviteit en tijdigheid TUL proces. Planningsproces van de PR bij het Versnellen en verbeteren doorstroom zaken van naar.,, jeugd Verkorten doorlooptijd van rapportage voor jeugdzaken. Fast Lane doorlooptijden HIC Ressortsparket Verkorten doorlooptijd van HIC zaken binnen het ressortsparket. Rotterdam Dordrecht Doorlooptijd MK Verkorten doorlooptijd proces inschrijving bij parket tot en met eerste zitting. RO, Uitvoeren opdracht tot Reclasseringsadvies Versnellen adviesrapportages in proces naar. 9 RO,,, Noord - Aanvragen haalbaarheidsonderzoeken Elektronische Controle (EC) Het realiseren van groei van het aantal opdrachten vanuit het via het Loket EC. Reduceren van doorlooptijd van opdracht verstrekking tot aan het adviesrapport en verhogen kwaliteit. 0, Noord - Bijzondere Raadkamer Uniformeren proces Bijzondere Raadkamer. brabant Zeeland West- Brabant Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

17 Noord brabant Zeeland West- Brabant 0 RO 0 BRABANT RO,,, Aanhouding Noord - Verkorten voortraject PJ-rapportage Verkorten van de doorlooptijd vanaf datum voorgeleiding tot en met de benoeming van de gedragsdeskundige. RO,, Politie Noord - intake - beoordeling Het ontwikkelen van een sluitend proces. RO,,, Noord - Proeftuin Noord - Operationeel maken van een gedigitaliseerd logistiek ketenproces rondom het strafrechtelijk vooronderzoek en strafproces zoals dat noodzakelijk is voor behandeling van standaard strafzaken. Overig Noord - Poststromen Ontwikkelen van een uniforme en efficiënte postverwerking, waarbij correcte en tijdige afwikkeling centraal staat. Inplanfase producten Het stroomlijnen van de verschillende verdeelsystemen van zaken. Zo de oudste zaak als eerste uitdelen. Dit moet de doorlooptijden van de onderzoeken verbeteren., Zeeland West - Brabant Verhogen percentage zaken op PR Snelrecht Het verhogen van het percentage zaken dat (terecht) op PR Snelrecht staat., Zeeland West - Brabant Verminderen percentage pro-forma zaken Het verbeteren van de voorbereiding van zaken, waardoor minder pro-forma zittingen nodig zijn., Zeeland West - Brabant Verminderen van aanhoudingen en het beter appointeren van zaken. Het verlagen van het percentage aanhoudingen in MK zaken. 9 Zeeland West - Brabant Optimalistatie zaaksgebonden documentenstroom Digitaal zaaksgebonden zaken moeten bij de juiste functiegroep terecht komen. Papierloos werken gaat daardoor beter 0 Zeeland West - Brabant Optimalisatie werkproces schoolverzuim Doorlooptijd werkproces schoolverzuimzaken (0 dagen) wordt in procent van de onderzoeken gehaald. De norm is 0 procent. Aanhouding 9 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

18 Noord RO BRABANT, Versterking effectiviteit strafbeschikking in de keten - Verhogen afdoeningspercentage, verkorten ketendoorlooptijden, wegwerken achterstanden in de voorraden. Doel is opgelegde strafbeschikkingen te effectueren binnen twee jaar., - Verbetering proces schadevorderingen (enkelvoudige zaken) Het verbeteren van het voegen van schadevorderingen in GPS zaken Hof, - Brabant Intensivering samenwerking en Hof Verminderen doorlooptijd, dubbele werkzaamheden en verhogen efficiëntie, Politie - Brabant Doorlooptijd dagvaarding bij afdoeningen Het verbeteren van de kwaliteit en de verspilling en variatie uit het proces van de dagvaarding bij de afdoening halen. - Brabant Logistiek proces zittingsvertegenwoordiging Zittingsvertegenwoordiging zo efficiënt mogelijk invullen tegen geminimaliseerde kosten., Politie Aanhouding Noord - Geweld Tegen Politie Ambtenaren - Brabant Proces casusregie naar administratie Een meer eenduidige werkwijze en een werkproces zonder verspillingen. De administratie kan daardoor sneller en beter werken, dit komt uiteindelijk ten goede aan een snel en goed raadsadvies. Hof, - Brabant Pijplijn rechtbank Hof Alle zaken binnen 0 dagen na instellen appèl bij het hof. Vermindering doorlooptijd 9, Appointering MK light Het correct selecteren en appointeren van zaken voor de MK light zittingen 0 RO Aanvragen RN rapportes Compaszaken zonder zittingsdatum Efficienter aanvragen RN rapportages brabant Zeeland West- Brabant Het stroomlijnen van het proces tussen Politie en zodat Geweld tegen Politie ambtenaren snel en daadkrachtig wordt bestraft Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

19 Noord RO, Politie Intake SCC verbeteren Belasting OvJ in telefonisch contact reduceren met 0 procent Hof, Vernellen appèl gevangenhouding Verhogen van het percentage appellen gevangenhouding dat binnen de geldende termijn wordt afgerond. Hof Overig Versnellen art. procedure bij Hof Verhogen van percentage art verzoeken dat binnen gestelde termijn van maanden wordt afgerond., Versnellen zaken op zitting Gedagvaarde zaken vanuit op - weken op zitting krijgen RO,, Politie, Kandans: verhogen aantal op afgedane zaken binnen uur Kandans: verhogen aantal op afgedane zaken binnen uur of dagen Tijdig invoeren RM akkoord Versnellen doorlooptijd RM akkoord RO,, Versnelen TUL proces Haarlem Versnellen doorlooptijd negatief voortijdig geretourneerde toezichten en het voorspelbaar maken van het proces. RO Noord - Versnellen Werkstraffen De maandelijkse instroom adviesaanvragen fluctueert van - 0 tot + 0 procent. 9 RO, Fluctuaties adviesaanvragen Fluctuaties in proces laten afnemen. 0 RO, Mutaties in datum behandelen zitting Wijziging van zittingsdata bij RN minimaliseren 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

20 Noord RO, Voorraad te plannen op zitting Voorkomen van voorraden, Versnellen aanleveren FP zaken (MK) Verkorten van doorlooptijd van FP zaken vanaf eind pv tot zitting rechtbank, Politie Overig Noord- Analyse GTPA aanpak Versnellen doorlooptijd GTPA zaken, Overig Verbeteren doorlooptijden schoolverzuimzaken Verbeteren doorlooptijd schoolverzuimzaken.. Politie - Terugbrengen requestenzittingen Terugbrengen van rekestenzittingen en verkorten doorlooptijd request, JD actief Tijdige aanlevering van voegingen en schriftelijke slachtofferverklaringen aan het, Politie overig Verbeteren casescreening VVC zaken BOSZ 9 0 brabant Zeeland West- Brabant 0 0 BRABANT Beter benutten opsporings- en vervolgingscapaciteit door het nadrukkelijker maken van keuzes in de fase van casescreening Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten

21 Noord brabant RO RO, Hof,, Politie, Optimaliseren schorsende en bijzondere voorwaarden Het verhogen van aantal tijdig gestarte toezichten en geïnformeerde slachtoffers na opleggen justitiële voorwaarden. Verhogen aantal zaken waar opvolging overtreding plaatsvindt.,, Politie Inrichting regie opsporing HIC zaken Efficiënte inrichting van het regieproces opsporing HIC zaken met als doel verminderen herstelwerk en terugdringen doorlooptijden. Politie Overig Beslag goederen Snellere en correcte overdracht van in beslag genomen goederen aan het regionaal beslaghuis. Politie Overig Beslag voertuigen Vermindering van inbeslagname van voertuigen en het voorkomen van politieberging. Politie Nummeren dossiers Vereenvoudigen nummering van dossiers en pv s. Verkorten doorlooptijd en kostenbesparing. 0 Politie Tijdig BETIP Tijdig uitreiken van gerechtelijke schrijvens door parketpolitie. Politie Vereenvoudigen PIN betalingen Vereenvoudigen van de werkwijze afhandelen PIN betaling. RO,, Politie - Instroom en intake verdachten Optimaliseren van ontbiedingen proces bij zaken. Verhogen van het aantal ontboden verdachten dat ter zitting verschijnt. 9 RO,, Politie, - Sturing en termijnbewaking op aanleveren PV door politie en op ontvangst door het Verhogen van aantal tijdig aangeleverde PV s ten behoeve van PR zitting. Verhogen RO rapportages dat aansluit bij behandeling ter zitting., Politie Overig ontboden verdachten Verhogen percentage zaken met een ontboden verdachte dat leidt tot een afdoening. Strafrecht Versterkt en Versnelt - Overzicht Projecten BRABANT

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Projecten overzicht 2014

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Projecten overzicht 2014 Strafrechtk ten versterkt & versnelt Projecten overzicht 0 Sinds 0 zijn regionale ketenpartners in Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) actief met het versnellen en verbeteren van hun

Nadere informatie

Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)

Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) Doelstelling: Ketenpartners in staat stellen de afdoening van zaken in de strafrechtketen continu te verbeteren en versnellen. Hierbij wordt gebruik

Nadere informatie

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Projecten overzicht 2014

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Projecten overzicht 2014 Strafrechtk ten versterkt & versnelt Projecten overzicht 0 Sinds 0 zijn regionale ketenpartners in Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) actief met het versnellen en verbeteren van hun

Nadere informatie

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma 1. Overzicht actieve partners juni 2014 Noord-Holland: OM, ZM, RN, Kmar, RvdK, politie Noord-Nederland: politie, OM, 3RO, ZM, RvdK, NIFP Amsterdam:

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Strafrechtk ten versterkt & versnelt

Strafrechtk ten versterkt & versnelt Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten versterkt & versnelt Verslag conferentie 13 december 2012 Verslag Conferentie Strafrechtketen Versterkt en Versnelt, 13 december 2012, Utrecht Energie,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Samenvatting. Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Samenvatting. Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: Samenvatting Inleiding Hoewel het al langer als een probleem binnen de strafrechtketen wordt gezien, staan de doorlooptijden in de strafrechtketen sinds 2012 hoog op de agenda van de politiek en de strafrechtketen

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

INHOUD. Afkortingen / XIII

INHOUD. Afkortingen / XIII INHOUD Afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 1.1 De zin van het jeugdstrafrecht / 1 1.1.1 Strafrechtelijke minderjarigheid / 1 1.1.2 Beperkte en geleidelijk toenemende strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector Rechtbank Amsterdam I Algemeen deel 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Strekking werkwijze Dit reglement heeft betrekking op de behandeling van strafrechtelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Informatiebrochure

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Informatiebrochure Ministerie van Veiligheid en Justitie Verbetering en versnelling van de afdoening van strafzaken is noodzakelijk. Vanuit dit gevoel van urgentie zijn o.a. de ketenpartners OM, politie, rechtelijke macht

Nadere informatie

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 75 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Gemeentelijke handhaving en strafrecht

Gemeentelijke handhaving en strafrecht Gemeentelijke handhaving en strafrecht Prof. mr.dr. A.R. Hartmann Erasmus Universiteit Rotterdam d.d. 14 april 2011 Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam Overzicht: 1 Inleiding 2 Strafrechtelijke afdoening

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Evaluatie. Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009

Evaluatie. Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009 Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009 Samengesteld door Bureau bestuursondersteuning rechtbank Amsterdam 9 februari 2009 1. Inleiding In vier grote arrondissementen in de Randstad is supersnelrecht

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket

Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket Afspraken tussen het College van procureurs-generaal en Raad voor de rechtspraak over de verdeling van zaken van het Landelijk Parket en het

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan.

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan. OM in strafrechtketen Aan de strafrechtketen worden steeds hogere eisen gesteld: betere prestaties voor minder geld. Voor het Openbaar Ministerie komt daar een complicerende factor bij. Voor de uitoefening

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Het slachtoffer in het strafproces

Het slachtoffer in het strafproces Het slachtoffer in het strafproces Mijn mobiele telefoon a. Staat natuurlijk al uit. b. Staat nog aan, maar die zet ik nu onmiddellijk uit. c. Omdat ik heel belangrijk ben laat ik die aanstaan, maar wel

Nadere informatie

Voorafgaand aan het opmaken van een proces-verbaal

Voorafgaand aan het opmaken van een proces-verbaal Routing processen-verbaal leerplicht Voorafgaand aan het opmaken van een proces-verbaal Bedenk voordat je een proces-verbaal (niet zijnde luxe verzuim) opmaakt of een aanpak in het vrijwillige zorgcircuit

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften Protocol ten aanzien van kinderporno Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften - Van alle relevante stukken in het dossier worden

Nadere informatie

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken!

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Samenwerking SHG en ZSM in Eenheid Den Haag Sandra Harleman (OM), Priegel Dijkema en Sjoerd van der Luijt

Nadere informatie

LANDELIJK STRAFPROCESREGLEMENT

LANDELIJK STRAFPROCESREGLEMENT LANDELIJK STRAFPROCESREGLEMENT VOOR DE RECHTBANKEN EN HET OPENBAAR MINISTERIE Laatstelijk gewijzigd op 1 oktober 2014 Considerans Nederland wordt steeds kleiner. Zowel het openbaar ministerie als de advocatuur

Nadere informatie

Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert.

Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert. Beoordeling I. Bevindingen 1. Op 3 oktober 2006 werd aan verzoekers

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en penbaar Ministerie 05 Folder_DAG_A5.indd 1 12-05-10 16:34 Twee Gouden regels Regel 1 Doe geen onnodig werk. Bepaal vooraf gezamenlijk met de politie welke

Nadere informatie

Strafrechtketen 2014

Strafrechtketen 2014 Strafrechtketen 214 1.1 Inleiding Deze factsheet geeft de ontwikkeling van de strafrechtketen in het jaar 214 op hoofdlijnen weer. De gegevens zijn afkomstig uit de Strafrechtketenmonitor (SKM), welke

Nadere informatie

In 2010 startte binnen de Board Opsporing van de. De impact van ZSM op ketensamenwerking

In 2010 startte binnen de Board Opsporing van de. De impact van ZSM op ketensamenwerking 14 ZSM De impact van ZSM op ketensamenwerking John Schagen, programmamanager ZSM, Judith Renes, implementatiemanager ZSM en Ivo van Duijneveldt, AEF (actieonderzoek i.o.v. Politieacademie). Samen hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming - gemeenten Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Nr. 3 Memorie van toelichting 1. I. Algemeen. 1. Inleiding. De centrale verwerking openbaar ministerie

Nr. 3 Memorie van toelichting 1. I. Algemeen. 1. Inleiding. De centrale verwerking openbaar ministerie 33 850 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking Openbaar Ministerie Nr. 3 Memorie van toelichting 1 I.

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

meerdere keren op het JCO besproken wordt, zal het aantal besproken personen waarschijnlijk lager dan zijn.

meerdere keren op het JCO besproken wordt, zal het aantal besproken personen waarschijnlijk lager dan zijn. Samenvatting Context onderzoek Een kernthema van het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' is de aanpak van de jeugdcriminaliteit. Dit thema is nader geconcretiseerd in het Actieprogramma

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Wetswijziging 1 april 2014, Prof mr E.M.Mijnarends, bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht Leiden, coordinerend jongeren officier MN Drie pijlers onder wet ASR 1. overgrote deel

Nadere informatie

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015 Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Drie bijeenkomsten 1 okt: Lessen Avontuur 2014-2015 5 nov: Strafrecht 8 dec: Geleerde lessen & borging Begeleiding

Nadere informatie

Aanwijzing relationeel geweld ( )

Aanwijzing relationeel geweld ( ) Aanwijzing relationeel geweld (2017.01) Rechtskarakter Aanwijzing i.d.z.v. artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministerie Afzender Procureur-generaal van Curaçao, van Sint-Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Introductie: Wilfried Derksen Senior rechter A rechtbank Oost-Brabant Portefeuillehouder Bestuursrecht Programmamanagementteam Programma

Nadere informatie

De Nederlandse Strafvordering

De Nederlandse Strafvordering De Nederlandse Strafvordering MrA. Minkenhof Zesde druk, herzien door Prof. mrj.m. Reijntjes met medewerking van mrm.p. Bart en mrja. W. Lensing Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 753 Rechtsbijstand Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2013 Onderwerp Prestaties strafrechtketen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2013 Onderwerp Prestaties strafrechtketen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programma Versterking Prestaties Strafrechtketen Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 29279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 202 Brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2014 Met deze brief

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen Law Extra Stage bij Rechtbank Arnhem en Hof Arnhem (5 EC) Doelstelling Studenten maken kennis met de praktijk van het recht, nadat zij in het tweede jaar kennis hebben genomen van allerlei theorieën over

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht

Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht Een terugkoppeling aan de VNJA en de NVSA op basis van de uitkomsten van het Werkcafé

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ versiegeschiedenis versie datum Auteur geadresseerden Aanpassingen Versie 0.10 14 oktober

Nadere informatie

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'.

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Boete en detentie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

&RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW

&RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW &RQYHQDQW:HUNJURHS6WUDIUHFKW Inleiding Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Bij geen enkele andere vorm van geweld vallen zoveel slachtoffers. Een substantiële

Nadere informatie

nota Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming Minister van Veiligheid en Justitie, Mr I.W.

nota Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming Minister van Veiligheid en Justitie, Mr I.W. Contactpersoon Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Nummei www.klnderbescherming.nl 3501 D Utrecht 1, S Landelijke Directie Ministerie van Justitie - (J Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Life Sciences division Lean Workshop

Life Sciences division Lean Workshop Life Sciences division Lean Workshop Gaëlle Van Dyck 04 oktober 2012 Presentation title slide 1 version 1.0 Cartoons via www.ami.be Agenda» 1. Introductie interactief» 2. Wat is Lean?» 3. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Verstrekken van afschriften van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal

Verstrekken van afschriften van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal Verstrekken van afschriften van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal Inleiding Na de wetwijziging van artikel 365 Sv (bij Wet van 30 juni 2004, Stb. 315 welke wet in werking is getreden op 1 september

Nadere informatie

1. Gegeven aanwijzingen en de redenen daarvoor enzovoort (onderdeel a.) In het jaar 2005 heeft de Raad drie aanwijzingsbesluiten genomen:

1. Gegeven aanwijzingen en de redenen daarvoor enzovoort (onderdeel a.) In het jaar 2005 heeft de Raad drie aanwijzingsbesluiten genomen: VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11, TWEEDE LID, VAN HET BESLUIT NEVENVESTIGINGS- EN NEVENZITTINGSPLAATSEN Bij koninklijk besluit van 17 juni 2004 (Stb. 2004, 288) is het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

KEI Toezicht. Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars. 27 mei 2015

KEI Toezicht. Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars. 27 mei 2015 KEI Toezicht Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars 27 mei 2015 1 Agenda 1. Huidige situatie 2. Toekomstige situatie 3. Missie, visie & strategie 4. Implementatie 5. Vragen 2 1.1 Huidige situatie Lokale

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2010

Resultaten 1 e kwartaal 2010 Resultaten 1 e kwartaal 2010 Veiligheidshuis Den Helder Voorwoord Verandering! In het 1 e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft

Nadere informatie

Datum 27 november 2017 Onderwerp Reactie op rapporten van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Datum 27 november 2017 Onderwerp Reactie op rapporten van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Ex-Manager Lean & Six Sigma Programma Theo van Heijningen 26 september 2017 Schipholwaarden Betrouwbaar Efficient Duurzaam

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der staten-generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der staten-generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der staten-generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie