Produced by WEMA KWALITEITSTECHNIEKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Produced by WEMA KWALITEITSTECHNIEKEN"

Transcriptie

1 KWALITEITSTECHNIEKEN

2 WAAROM? We willen toch allemaal dat het beter wordt?

3 WAT MOET ER BETER? We willen toch allemaal dat het beter wordt?

4 20 Keys PPROF The Practical Programme of Revolution in Factories

5 5-S Werkplekorganisatie in 5 stappen soms ook 5 O Het is een Japans model waarin een organisatie leert om ordelijk te werken. De voordelen zijn duidelijk, in een ordelijke omgeving wordt het gemakkelijk om goede kwaliteit te leveren en komt de kwaliteit dus "als vanzelf". 1. Scheiden (Seiri) - Geen overbodige spullen op de werkplek. 2. Schikken (Seiton) - Alles heeft een vaste plaats en hoeveelheid. - Iedereen kan ogenblikkelijk zien, pakken en terugleggen wat nodig is voor het proces. 3. Schoonmaken = inspecteren (Seiso) - Afwijkingen worden zichtbaar door schoon te maken en op te ruimen. 4. Standaardiseren (Seiketsu) - Proces onder controle krijgen door alles volgens een vaste afspraak uit te voeren. 5. Standhouden (Shitsuke) - Iedereen houdt zich aantoonbaar aan de standaard totdat er een betere is. Werkplekorganisatie in 5 stappen

6 5S

7 1) Scheiden (Seiri) 整 理 Scheiden betekent hier een onderscheid maken tussen wat noodzakelijk en wat overbodig is. Het onnodige verdwijnt uit de werkplaats. Dat zijn onder andere kapotte of beschadigde voorwerpen, voorwerpen die lang niet meer gebruikt of onveilig zijn. Het risico op vallen, struikelen, stoten vermindert aanzienlijk en de doorgangen worden ruimer. Een criteria hiervoor kan de gebruiksfrequentie zijn: hou enkel die zaken bij die nodig zijn voor de productie van de week. Zaken die je meerdere keren per week nodig hebt, worden ook bijgehouden, maar bij het sorteren wordt met de verschillende gebruiksfrequentie rekening gehouden.

8 2) Schikken (Seiton) 整 頓 Sorteren betekent de voorwerpen systematisch opslaan, de werkplek zodanig organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden: een geschikte plaats voor alles en alles op zijn geschikte plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met ergonomie en hygiëne.

9 3) Schoonmaken (Seiso) 清 掃 Schoonmaken betekent het reinigen van muren, vloeren en alle voorwerpen (machines, gebruiksvoorwerpen, opbergsystemen,... ), maar ook het elimineren van oorzaken van storingen en incidenten, vervuilingsbronnen uitschakelen, schoonmaakmethodes vastleggen, standaards en verantwoordelijkheden bepalen, regels en normen opstellen,...

10 4) Standaardiseren (Seiketsu) 清 潔 Standaardiseren geeft duurzaamheid aan de eerste drie stappen. De eerste drie S en worden een gewoonte door methodes in te voeren die deze eerste fases vastleggen. Enkele methodes: visuele hulpmiddelen gebruiken (afbakening met lijnen, kleuren,... ), iedereen kent het wie, wat, waarom, hoe,... van de werkplaats, de betrokkenen kunnen snel een onderscheid maken tussen normaal en abnormaal,... Onvoorziene omstandigheden brengen risico s met zich mee. Door gestandaardiseerde procedures zijn die verrassingen tot een minimum beperkt.

11 5) Standhouden (Shitsuke) 躾 Systematiseren betekent het borgen van de andere vier pijlers, de zorg voor behoud en continuïteit, het altijd volgen van de gestandaardiseerde procedures. Hulpmiddelen zijn controlelijsten of audits op orde en netheid. De auditresultaten kunnen bekendgemaakt worden via tabellen of figuren en persoonlijke of themadoelstellingen kunnen afgesproken worden zodat een regelmatige evaluatie van deze scores mogelijk is.

12 5S Veiligheid : een georganiseerde en ordelijke werkplaats is een veiliger werkplaats. 5S activiteiten verwijderen alle rommel die valpartijen, brand of verwondingen kunnen veroorzaken. Visuele indicatoren maken het eenvoudig zaken terug te vinden, of kunnen veiligheidsrisico's aanduiden. Een goede organisatie van de werkplek zorgt er ook voor dat gevaarlijke stoffen altijd veilig gebruikt en opgeslagen worden. Verbetering van het productieproces en efficiëntie : 5S ondersteunt op meerdere manieren een gesmeerd productieproces. De tijd om iets te zoeken wordt gereduceerd door het verwijderen van overbodige items en het opslaan van noodzakelijke items waar ze het meest toegankelijk zijn. Schoonmaken en inspecteren verminderen ongeplande stilstanden omdat je in staat bent afwijkingen te zien voordat ze storingen veroorzaken. Kwaliteitsverbetering : De dagelijkse activiteiten helpen het product en het productieproces schoon en op niveau te houden. De dagelijkse controle van het gereedschap tijdens het schoonmaken bevordert het opsporen van problemen die zouden kunnen leiden tot defecten aan het product. Controle over de werkplaats: Met 5S wordt de werkplaats opnieuw ingericht door: Te bepalen wat echt nodig is en wat niet. Te bepalen waar voorwerpen geplaatst moeten worden, en hoeveel. Dit te onderhouden. Diverse bedrijven passen 5S al met veel succes toe, en veel bedrijven zullen nog volgen!

13 5S

14 5S

15 5S

16 5S Voorbeeld AFVAL: VROEGER: hier en daar een vuilbak Alles was restafval! HEEL ONOVERZICHTELIJK HEEL DUUR NU: Centrale plaatsen voor afval Alles sorteren VEEL DUIDELIJKER EEN HEEL STUK GOEDKOPER

17 5S Voorbeeld MEETMIDDELENBEHEER: VROEGER: Meetgerief in losse schuiven Niemand weet waar wat ligt! HEEL ONOVERZICHTELIJK HEEL VEEL ZOEKTIJD NU: Centrale magazijnkast Alles overzichtelijk Gekoppeld aan software Wat ligt waar! Kalibratie!, VEEL DUIDELIJKER EN HEEL TOEGANKELIJK NADEEL: magazijnbeheer lukt niet met 150 mensen!

18 6 SIGMA?

19 6 SIGMA? Een meting van variatie proces machine meetmethode ligging spreiding vorm 3,4 slecht per miljoen (0,00034%) 7,2 sigma = doden per jaar in de luchtvaart Een manier om processen te verbeteren 6 Sigma = Cp en Cpk = 2 Een gedisciplineerde toepassing van statistische hulpmiddelen

20 6 - SIGMA Een methodiek gebaseerd op feiten en cijfers om volgens een vast stappenplan via statistiek en kwaliteitstechnieken drastische verbeteringen teweeg te brengen Kwaliteit bekomt men door het reduceren van spreiding Praktisch Probleem Statistisch Probleem Praktische Oplossing Statistische oplossing

21 Oorsprong Motorola heeft in 1987 de redenering van SPC omgedraaid: wanneer in een bepaald proces slechts 2 à 3 fouten per miljoen (mogelijkheden) worden gemaakt (denk aan de typefouten van een typiste), dan werkt men volgens six sigma. Sigma" is een letter uit het Griekse alfabet en wordt gebruikt in de statistiek als meting van variatie. Maatgevend voor het Six Sigma programma is dan ook het denken in termen van die variatie; Six Sigma is dus toepasbaar binnen vrijwel ieder bedrijfsproces.

22 Hoe Het toepassen van Six Sigma binnen een bedrijf is eenvoudig. Speciale groepen richten zich op het oplossen van één specifiek probleem om een gewenst doel te bereiken. Alle individuele deelnemers zijn tot in de details opgeleid en benutten de ervaring van hun eigen vakgebied op diverse niveaus. Om de rol en het niveau van de individuen aan te geven, is het judoband systeem zonder te vertalen overgenomen: White Belts, Green Belts, Black Belts, Master Black Belts en Champions. Een bedrijf dat op deze manier Six Sigma implementeert, voldoet steeds aan de voortdurend groeiende verwachtingen van hun klanten. Kort gezegd is Six Sigma een praktische en eenvoudige manier om processen te verbeteren en om kosten te verminderen, wat aantoonbaar positief doorwerkt in het eindresultaat van het bedrijf.

23 Structuur De functies binnen 6 sigma: Top management Voorzien van middelen. Opvolging van het proces en de resultaten. Grote impact op selectie van projecten.voorbeeldfunctie o.a. door te participeren in bepaalde projecten. Champion Begrijpt gebruik van Six Sigma technieken. Management ondersteuner van Black Belts. Opvolgen van de voortgang van de projecten. Master Black Belt Trainer van Six Sigma technieken. Technische ondersteuner van Black Belts. Black Belt Project manager voor grote six sigma projecten. Ondersteunt teamleden in het gebruik van technieken. Leidt green belts op. Green Belt Participeert in Six Sigma projecten. Kan zelf kleinere projecten begeleiden waar minder geavanceerde technieken gebruikt worden.

24 Beheersen pas daarna Verbeteren

25 Sigma? MAX σ σ Buigpunt -3 σ -2 σ -1 σ Doel 1 σ 2 σ 3 σ 2* σ = 69,1 % 2*2 σ = 69,1 % = 30,9% uitval 2*3 σ = 93,3 % = 6,7% uitval 6σ = 99,9997 % = 0,00034% uitval!

26 Hoeveel? 1 sigma = ppm = 69,77% 2 sigma = ppm = 30,87% Stel watermaatschappij: 1 sigma = 17 uur per dag zonder water 2,5 sigma = kwaliteitscijfer WEMA sigma = 66810ppm = 6,681% (meeste processen) Anderhalve typfout per blad - 3,4 sigma = verloren bagage in de luchtvaart 4 sigma = 6210ppm = 0,621% 1 typfout per 32 blz. - Stel elektriciteitsmaatschappij: 4 sigma = 3,5 uur per maand zonder elektriciteit 5 sigma = 233ppm = 0,0233% 1 typfout per 10 boeken - Stel postbedeling 5 sigma = 750 brieven, per uur die verdwijnen bij de post 6 sigma = 3,4ppm = 0,00034% 1 typfout per boeken - 7,2 sigma = doden per jaar in de luchtvaart Z = sigma level = 3 x Cp en 3x Cpk 6 Sigma = Cp en Cpk = 2

27 Definiëren Meten Analiseren Verbeteren Controleren Stappenplan 6 sigma is een toolset van 5 stappen om bepaalde projecten te realiseren, het is geen doel op zich!

28 6 sigma Definiëren Vaststellen welke projecten moeten worden opgestart door na te gaan waar men het meest ontevreden over is. De projecten worden helder en volledig omschreven in een projecthandvest. Meten Exact vaststellen hoe het proces verloopt, wat de prestaties zijn, welke risico s het proces nog in zich heeft en hoe goed de meetmiddelen zijn (betrouwbare data).(flow chart mind mapping FMEA SPC MSA - ) Analyseren De analysefase geeft de verdieping in de proceskennis. In deze fase wordt gezocht welke proceskarakteristieken het meest correleren met de resultaten van het proces. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag waarom het proces de gemeten resultaten oplevert. Daarbij wordt net zo lang gegraven totdat de echte oorzaak is achterhaald. Verbeteren Als bekend is wat de belangrijkste proceskarakteristieken zijn die van invloed zijn op de resultaten van het proces, wordt een optimaal proces bepaald en ingesteld. Ook kan in deze fase worden besloten of geadviseerd om het proces helemaal anders te gaan doen. Controleren De verbeterde situatie moet worden bewaakt om terugval te voorkomen. Daarom worden er technieken geïmplementeerd die de resultaten volgen en ingrijpen mogelijk maken als het proces weer terugvalt in prestatie. (Control Plan SPC)

29 DEFINE 6-Sigma stappenplan Project selectie Procesbeschrijving Externe CTQ MEASURE ANALYZE IMPROVE CONTROL 1. Selecteer de interne CTQ 2. Operationaliseer de CTQ 3. Valideer de meetprocedure 4. Bepaal de procesprestatie 5. Bepaal de doelstelling 6. Identificeer potentiële invloedsfactoren 7. Selecteer de belangrijkste invloedsfactoren 8. Relatie tssn CTQ en invloedsfactoren 9. Ontwerp verbeteracties 10. Pas het kwaliteitsbeheersingsysteem aan 11. Bepaal de nieuwe procesprestatie 12. Sluit het project af

30 WAT MOET ER BETER? We willen toch allemaal dat het beter wordt?

31 PROJECTSELECTIE Criteria & Selectie Terugkerend probleem Voldoende belang ( - klanttevredenheid) Meting Y beschikbaar of snel te bekomen Beperkt aantal afdelingen betrokken (1,2,3) Beperkte externe invloed Af te werken in 2 3 maanden Belang project & link met strategie Kans op succes Verdeling projecten over het bedrijf Team met voldoende controle over het proces

32 DEFINE Mogelijke verbeterprojecten Definieren Meten Analyseren Verbeteren Borgen Project selectie Procesbeschrijving (MACRO-model) bvb:sipoc TOOLING Procesbeschrijving (MESO-model) Bestelbon Bestelbon Willy Johan Tek. Prijsvragen Marleen Bestelling Marleen Prijs onderhandelingen + cont acten Offertes Leverancier Los briefje Iedereen Tooling in kast Tooling uit kast Willy Willy,... Tooling in Instellen + productie Productie NOK SCRAP Tooling Zendnota OK Stop Procesbeschrijving (MICRO-model) Zendnota Archief Ontvangst JobBoss PaulW Ontvangst Tooling Willy Terugkoppeling Boekhouding Ontvangst Tooling Ontvangst Tooling Johan Werkplaats Binnenbrengen bij Willy Toestand Tooling? NOK SCRAP Zendnota Archief Verifiëren bestelbon Herslijpen? Externe CTQ CHAMPION Joos De Smedt Leverancier COACH Geert Gadeyne AMELIOR Structuur (GREEN BELT) Geert Gadeyne (gegevens) BLACK BELT (in spé) Kürt Demurie (GREEN BELT) Martin Hautekeete Martin Descheemaecker Dirk De Wulf (GREEN BELT) Johan Van Roosebeke Vragen Erwin Sys Luc Somers Kurt Vannecke Claude David Rony Sevenant Peter Stevens

33 MEASURE Definieren Meten Analyseren Verbeteren Borgen 1. Selecteer de externe & interne CTQ s 2. Operationaliseer de CTQ s MEETPROCEDURE: EENHEID: EIS: 3. Valideer de meetprocedure

34 ANALYSE Definieren Meten Analyseren Verbeteren Borgen 4. Bepaal de procesprestatie 5. Bepaal de doelstelling van het project 6. Identificeer potentiële invloedsfactoren To-Do list check-list Lijsten Creativiteit brainstroming nieuw project planning Notities Bij problemen analyse bijsturen structuren voorbereiding Presentaties Vergadering agenda verslag

35 IMPROVE Definieren Meten Analyseren Verbeteren Borgen 7. Selecteer de belangrijkste invloedsfactoren 8. Stel de relatie vast tussen CTQ en invloedsfactoren 9. Ontwerp verbeteracties

36 CONTROL Definieren Meten Analyseren Verbeteren Borgen 10. Pas het kwaliteitsbeheersingsysteem aan 11. Bepaal de nieuwe procesprestatie 12.Sluit het project af

37 8-D Problem Solving Het gedisciplineerd oplossen van problemen in 8 stappen (bvb. klantenklachten). Hierbij worden, via een multidisciplinaire aanpak en de gepaste technieken, de problemen grondig aangepakt. 1.Team vormen 2.Probleem omschrijven 3.Begrens het probleem 4.Oorzaak zoeken 5.Corigerende Acties 6.Probleem oplossen 7.Preventieve acties 8.Team feliciteren

38 8-D

39 8-D

40 8-D

41 20/80-REGEL % 80 20% oorzaak (Pareto) 80% van de gevolgen zijn afkomstig van 20% van de oorzaken (en omgekeerd) 20% van de machines maken 80% van de scrap 80% belastingsontduiking komt van 20% van de mensen

42 APQP - PPAP (Advanced Product and Quality Planning) Is een gestructureerde manier om de noodzakelijke stappen te definiëren, te plannen en uit te voeren die moeten leiden tot een product dat volledig voldoet aan de eisen van de klant. Een van de handboeken van QS9000 DOEL: - Bevorderen van communicatie tussen betrokkenen - Reductie van complexiteit en doorlooptijd van het product HOOFDFASEN: 1. Ontwerp en development 2. Proces ontwikkeling 3. Product en proces validatie (PPAP)

43 APQP 1) Ontwerp en development (grotendeels door de klant) In deze fase worden technieken gebruikt ter ondersteuning van het product ontwerp. Waaraan moet het product voldoen? Functioneel,levensduur, Opmaken van DFMEA analyse van de mogelijke problemen Kan dit gemaakt worden en wat is hiervoor nodig? Machines,meetgerief, Fase wordt afgesloten met een maakbaarheidsbeoordeling.

44 APQP 2) Proces ontwikkeling Op basis van het ontwikkelde product en de eisen wordt het proces uitgewerkt: Een proces vastgelegd. (volgkaart) Proces FMEA, analyse van mogelijke problemen Kritische zaken vastleggen Controleplan opstellen MSA uitvoeren op het meetgerief SPC vastleggen voor het proces Fase wordt afgesloten met de start van de productierun.

45 APQP 3) Product en proces validatie Na de ontwikkeling van het proces zal formeel moeten worden of aan alle eisen voldaan wordt. Proefrun bvb 1 shift zoals in échte productie Alle gegevens worden verzameld en verwerkt in PPAP Samen met klant en leverancier wordt het traject van de APQP vastgelegd en afgetekend.

46 M A N A G E M E N T APQP-Structuur VERKOOP PRODUCT ENGINEERING PROCESS ENGINEERING PRODUCTIE PRODUCT QUALITY Q U A L I T Y

47 APQP structuur APQP = Advanced Product Quality Planning VERKOOP volgt het APQP-traject op en doet de communicatie met de klant PRODUCT ENGINEERING Analyse van het product en klaarmaken routing, FMEA, ControlPlan, PROCES ENGINEERING (supervising) PROEFRUN: analyse tijdens productie en feed-back naar product engineering, SERIEPRODUCTIE: analyse en opvolging productie ivm processtappen, nieuwe technieken, samen met productie en kwaliteitsdienst PRODUCTIE PROEFRUN: Procesparameters bepalen en volgen SERIEPRODUCTIE: Bijsturen aan de hand van procesbeheersing KWALITEITSDIENST PROEFRUN: PPAP: metingen op het afgewerkt stuk, SERIEPRODUCTIE: analyse niet-conformiteiten en klantenklachten Verbeterprojecten met Green-Belts uit productie

48 PPAP Product Part Aproval Process Het is een formele vrijgave van een product voor levering aan de klant. PPAP kan gezien worden als afsluiting van een APQP traject.

49 AUDIT Vertrekkende van het bedrijfsbeleid en de visie - Verifiëren of het zo gebeurt zoals afgesproken - Of het kan verbeteren SYSTEEM Structuur (bvb. ISO handboek, ) Functie (bvb. directiebeoordeling, opleiding, ) PROCES Proces of procedure (bvb. Inkoop, meetmiddelenbeheer, ) Deelproces (bvb. Registraties in de werkplaats, ) PRODUCT Product (bvb. Eindcontroles) Halffabrikaat (bvb. meetregistraties & procesbeheersing in productie)

50 POSITIEF Kennis Oordeel Geduld Professionaliteit Luisteraar Communicator Analyst Diplomatisch AUDIT NEGATIEF Lui Grof Hard scherp Cynisch Agressief Autoritair Onderbreker Irritant

51 Audit Rond 10 uur ziet iemand, die in een geparkeerde auto zit, de lichten uitgaan in de winkel aan de overkant van de straat. Opeens verschijnt er een man en de persoon die achter de toonbank staat, opent de kas. De inhoud van de kas wordt geledigd in een zak. De man spoedt zich weg. Er wordt onmiddellijk een dringende telefoon gegeven. J N? De persoon in de wagen is getuige van een misdaad De man was een dief De man eiste geld De eigenaar van de winkel opende de kas Het geld werd in de zak geplaatst De man sprong in een auto De getuige belde de politie op Het gebeurde s avonds Niet iedereen reageert op dezelfde manier!

52 COMMUNICATIE Boodschap Zender Ontvanger Feedback «Zet de doos van voor!»

53 COMMUNICATIE DUIDELIJKE VOLDOENDE COMMUNICATIE

54 DMAIC Define = Definiëren Measure = Meten Analyse = Analiseren Improve = Verbeteren Control = Controleren DMAIC (Stappenplan voor 6-sigma)

55 DOE (Design Of Experiments) DOE is een methodiek om industriële experimenten op een efficiënte manier op te zetten en te plannen. Experimenten spelen een grote rol in het begrijpen en beheersen van processen. De theorie van de statistische proefopzetten levert direct toepasbare inzichten om experimenten efficiënt op te zetten de resultaten correct en grondig te analyseren Als resultaat wordt met een minimum aan inspanning een maximum aan kennis aangaande het betreffende onderzoek verkregen.

56 EFFECT E = K x A Effect van het besluit Kwaliteit v.h. besluit Acceptatie Het effect van het besluit is afhankelijk van de kwaliteit van een besluit & de acceptatie ervan.

57 EFQM 5 Factoren: - Leiderschap - Beleid & Strategie - Mensen - Parters & middelen - Processen 4 Resultaten: - Klant - Mens - Samenleving - Kernresultaten

58 FMEA FMEA is een methodiek om, met behulp van een groep terzake deskundigen (ontwerpers, engineers, 'blue collar workers') een inventarisatie te maken van de faalmogelijkheden, faalkansen (risico's) en de gevolgen daarvan voor apparaat, machine, proces, product of dienst.

59 GESPREKKEN Functioneringsgesprek (gedrag, tweezijdig gesprek) Doel: vastleggen afspraken Onderwerp: werkprestaties +... Periode: verleden, heden, toekomst Beoordelingsgesprek (persoon, eenzijdig gesprek) Doel: geven van een formeel oordeel Onderwerp: werkprestaties Periode: enkel verleden

60 HYPOTHESE (wat is de invloed van invloedsfactor (X) op onze CTQ (Y)?) Ho = nulhypothese = er is GEEN relatie tussen X en Y X = invloedsfactor Y = CTQ (critical to quality = kritische parameter) P-waarde = mate van waarschijnlijkheid tussen 0 1 Bvb: P > 0,05 de data normaal verdeeld is P < 0,05 de waarschijnlijkheid van de Ho klein is maw dat er een relatie is tussen de X en de Y Bvb: Het vermoeden bestaat dat vrouwen vaker een verkoudheid hebben dan mannen. Men twijfelt dus aan de veronderstelling dat vrouwen even vaak verkouden zijn als mannen. Deze veronderstelling wordt de nulhypothese genoemd. Ho: µ(vrouwen) = µ(mannen)

61 HYPOTHESE Y = CTQ continue data categorische data X invloedsfactor X invloedsfactor continue data categorische data continue data categorische data Regressie Analyse NEEN Meer dan 2 invloedsfactoren? JA Logische Regressie Chi²-Test Normaal verdeeld Normaal verdeeld niet normaal verdeeld niet normaal verdeeld 2-Sample T- test Mann-Whitney ANOVA KRUSKAL- WALLIS

62 ISO Deze internationale norm specificeert eisen voor een milieumanagementsysteem om een organisatie in staat te stellen een beleid en doelstellingen te formuleren waarbij rekening wordt gehouden met eisen vanuit wet- en regelgeving en informatie over belangrijke milieu-effecten.

63 Onderwerp en toepassingsgebied

64 Normatieve verwijzingen

65 Termen en definities

66 4.1 Algemene eisen

67 4.2 Milieubeleid

68 4.3 Planning

69 4.4 Implementatie en uitvoering

70 4.5 Controle

71 4.6 Beoordeling door de directie

72 ISO 9001 Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. KLANT(eisen) (management middelen proces - bijsturen) KLANT(tevredenheid)

73 Onderwerp & Toepassingsgebied

74 Normatieve verwijzing

75 Termen en definities

76 Kwaliteitsmanagementsysteem

77 Directieverantwoordelijkheid

78 Management van middelen

79 Realiseren van het product

80 Meting, analyse en verbetering

81 ISO/TS 16949:2002 Dit is een serie vastgelegde internationale normen hoofdzakelijk bedoeld om voorwaarden te scheppen aangaande toelevering aan de automobielindustrie. Deze is gebaseerd op ISO-9001 maar is een heel stuk strenger én ook breder! Een systeem dat doorleeft moet worden op alle niveaus met een serieus engagement vanuit het management

82 ISO/TS : 2002

83 1) Onderwerp en toepassingsgebied

84 2) Normatieve verwijzing

85 3) Termen en definities

86 4) Kwaliteitsmanagementsysteem

87 5) Directieverantwoordelijkheid

88 6) Management van middelen

89 7) Realiseren van het product

90 8) Meting, analyse en verbetering

91 KANBAN Het Japans voor "kaart" en wordt gebruikt om interne leveranciers en interne of externe subassemblage of onderdelenaanmaak aan te sturen. Het is het meest eenvoudige en tevens het meest succesvolle systeem om op tijd en in de juiste hoeveelheid je spullen te krijgen. Kanban staat voor een productmethode waarbij alleen wordt geproduceerd op het moment dat de voorraad is gedaald.

92 Kwal. Kost KWALITEITSKOST Totale kwaliteits kost Preventieve kost Beoordelingskost Externe foutkost Interne foutkost Praktijk ideaal Kwaliteit

93 KWALITEITSKOST Preventiekost Onderzoek & ontwikkeling Scholing Processtudie Beoordelingskost 100% controle Ingangs- proces- uitgangs controle Meetmiddelen Doorlichting Foutkost Herwerkers Interne scrap Uitsorteren Retour klant Onderzoek retour Tegenonderzoek

94 LEAN Lean production (Engels voor slanke productie) of Lean manufacturing of het Toyota Production System (TPS) is een managementsfilosofie die erop gericht is om verspillingen ( 無 駄, Muda), zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren. Hierdoor gaat de productiekwaliteit omhoog en de productiekosten omlaag, wat leidt in een algemene winst. Value added activities (toegevoegde waarde) Waste (Geen toegevoegde waarde) Afkeur en afval Overproductie Wachten Transport Bewerkingen (machines) Bewegingen (mens) Voorraden en tussenvoorraden

95 LEAN

96 S Me/R-Kaart Me/R-kaart Stuk Nr.: Klant: onze klant Wema Stuk Nr.: WO-Nr: WEMA nv Wijz. Datum: BENAMING: MAAT: Bewerking: editie: 1 Paraaf: Voorbeeldstuk Meetfreq.: 3 Max.: 30,06 Me-kaart 10 Min.: 29,96 TEKENING STEEKPROEF Nr.: M AAT: 30,06 30,05 30,04 30,03 30,02 30, ,99 29,98 29,97 29,96 Meetgereedschap: Bijgesteld: S S R-kaart 8 7 gereedschap vervangen 6 beitelplaatje gedraaid 5 bijgesteld v vroege ploeg 4 diamant vervangen L late ploeg 3 x x x dressing D dagploeg 2 x x x x x opstarten machine 1 x x x x x x x x x x x x x x x x... 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ploeg: V L V L V D D V L V D L (F015) Jaar:..... Dag / maand: 15/3 15/3 16/3 16/3 17/3 18/3 19/3 22/3 22/3 23/3 24/3 24/3

97 MINDMAPPING To-Do list check-list Lijsten Creativiteit brainstroming nieuw project planning Notities Bij problemen analyse bijsturen structuren voorbereiding Presentaties Vergadering agenda verslag

98 MSA of R&R-Study Met een R&R studie worden meetprocessen geanalyseerd. Met name wordt bepaald of de meetonnauwkeurigheid afkomstig is van de operator (R - reproducibility) of het meetapparaat (R - repeatability) zelf. Tenslotte wordt een relatie gelegd met het specificatiegebied van de gemeten variabele (R&R %). De methode houdt in dat meerdere monsters door meerdere operators meerdere malen worden gemeten, en wel volgens een bepaald testschema (DOE). DOE (Design Of Experiments) DOE is een methodiek om industriële experimenten op een efficiënte manier op te zetten en te plannen. De structuur van een DOE experiment is zodanig dat de verhouding informatie/geld ("information value for money") zo gunstig mogelijk is.

99 OORZAAK - GEVOLG Materiaal Methode Mens GEVOLG Machine Management Milieu Ishikawa (6M)

100 PDCA Kaizen (Ky zen) Kai = veranderen zen = ten goede Deming cirkel Plannen Doen Controleren Actie

101 POKA-YOKE ポカヨケ (Corrigeren van Menselijke fouten) Streven naar Zero Defect door de menselijke fouten uit te schakelen. Er zijn corrigerende en waarschuwende Poka-Yoke systemen: Corrigerend: Een diskette kan je niet ondersteboven of achterstevoren in een diskettestation krijgen Waarschuwend: Signaal via knipperlichtje indien je de autogordel niet aan hebt of signaal wanneer de lichten blijven branden

102 PRIORITEITEN Belangrijk Dringend

103 PPM (Parts Per Million) PPM 1% = PPM 1 sigma = ppm = 69,77% 2 sigma = ppm = 30,87% 3 sigma = 66810ppm = 6,681% 4 sigma = 6210ppm = 0,621% 5 sigma = 233ppm = 0,0233% 6 sigma = 3,4ppm = 0,00034% 6 Sigma = Cp en Cpk = 2

104 PROCESBEHEERSING Kaizen (Ky zen) Kai means change zen means good SPC Plannen Doen Controleren Actie

105 PROBLEMEN OPLOSSEN 1. Mogelijke problemen identificeren 2. Probleem selecteren 3. Activiteiten plannen 4. Gegevens verzamelen 5. Gegevens onderzoeken 6. Meetbare doelen bepalen 7. Oorzaak gevolg diagram 8. Oplossingen ontwikkelen 9. Oplossing uitvoeren 10. Oplossing standaardiseren

106 QOS (Quality Operating System) Fordmethode voor het sturen van de organisatie via het opmaken van doelstellingen, komende uit de verwachtingen van de klanten. Deze top-down methode vereist een volledige betrokkenheid van het management en een goede interne communicatie voor het ontplooien van doelstellingen en targets in alle onderliggende afdelingen. De ene doelstelling hangt wat hoger of lager maar ze hangen allemaal aan diezelfde kapstok

107 REPUTATIE Kwaliteitsreputatie verlies je vlugger dan je ze opbouwt!

108 SMART Doelstellingen moeten SMART zijn: Specifiek Meetbaar Aanvaardbaar Actiegericht Realistisch Tijdsgebonden

109 SMED (Single Minute Exchange of Die) SMED (Omsteltijden) Het is een reeds lang bekende manier om snel om te stellen. De vergelijking met de Formule 1 pitstops wordt altijd gemaakt. 1. Observering 2. Scheiding 3. Converteer 4. Stroomlijn 5. Stroomlijn 6. Documenteer 7. Herhaal

110 SMED (Single Minute Exchange of Die) 1. Observeer de huidige methode 2. Scheiding van interne en externe omstelactiviteiten. Interne activiteiten zijn diegene die enkel uitgevoerd kunnen worden wanneer het systeem gestopt is. Externe activiteiten kunnen wel uitgevoerd worden terwijl de laatste of de eerste batch geproduceerd wordt. Bijvoorbeeld: het halen van gereedschap vóór de machine stopt. 3. Converteer (waar mogelijk) interne activiteiten naar externe activiteiten (bvb. voorverwarmen van gereedschappen). 4. Stroomlijn de overblijvende interne activiteiten door ze te vereenvoudigen. Bvb. concentreer op klemmingen. Shingo merkte terecht op dat het enkel de laatste draai van een bout is die hem vast zet, de rest is gewoon nutteloze beweging. 5. Stroomlijn de externe activiteiten. 6. Documenteer de nieuwe procedure, en beschrijf wat er in de toekomst nog ondernomen moet worden. 7. Herhaal deze methode. Voor elke iteratie van het bovenstaande proces kan een 45% verbetering verwacht worden. Dus het kan verschillende iteraties vergen om onder de 10 minuten te raken.

111 SPC Statistical = Statistiek Process = Proces Control = Beheersing De gedachte achter SPC is het streven naar een procesvoering waarin alle onnodige variatie wordt vermeden. Dit leidt tot een proces waarin alleen nog toevallige factoren de variatie bepalen. SPC is een wiskundige benadering van gegevens die ons met een zekere waarschijnlijkheid dingen kan vertellen

112 SPC 2 dingen zijn nooit gelijk, ze zullen altijd van elkaar afwijken! Hoeveel ze mogen afwijken moet vastgelegd worden! (toleranties die de uitwisselbaarheid garanderen) We streven naar Zero Defects! Met SPC kunnen we slechte producten voorkomen, door preventief bij te sturen in onze «processen». Om te achterhalen wanneer we processen mogen bijsturen, gaan we meten en analyseren; hiervoor maken we gebruik van de wiskunde. PROCESBEHEERSING

113 SPC LSL ondergrens USL bovengrens LCL onderste regelgrens of ORG UCL bovenste regelgrens of BRG X gemiddelde Me mediaan (soort gemiddelde) R range, spreiding Cp spreidingsindex proces Cpk kwaliteitsindex proces Cm spreidingsindex machine Cmk kwaliteitsindex machine Pp performance index idem aan Cp maar long time Ppk performance index idem aan Cpk maar long time σ Sigma, standaard deviatie, afwijking, spreiding µ Gemiddelde Z sigma level = 3 x Cp en 3x Cpk p kans of waarschijnlijkheid > 0,05 is hoog n steekproefgrootte

114 SPC Statistical = Statistiek Process = Proces Control = Beheersing De gedachte achter SPC is het streven naar een procesvoering waarin alle onnodige variatie wordt vermeden. Dit leidt tot een proces waarin alleen nog toevallige factoren de variatie bepalen. SPC is een wiskundige benadering van gegevens die ons met een zekere waarschijnlijkheid dingen kan vertellen

115 SPC-TECHNIEKEN 2 dingen zijn nooit gelijk, ze zullen altijd van elkaar afwijken! Hoeveel ze mogen afwijken moet vastgelegd worden! (toleranties die de uitwisselbaarheid garanderen) We streven naar Zero Defects! Met SPC kunnen we slechte producten voorkomen, door preventief bij te sturen in onze «processen». Om te achterhalen wanneer we processen mogen bijsturen, gaan we meten en analyseren; hiervoor maken we gebruik van de wiskunde. PROCESBEHEERSING

116 EERST BEHEERSEN e

117 DAARNA VERBETEREN e

118 PROCESBEHEERSING

119 PROCESBEHEERSING Wanneer regelen we bij? Hoeveel regelen we bij?

20/80-regel. (Pareto) 80% van de gevolgen is afkomstig van 20% van de oorzaken (en omgekeerd) 80% 20%

20/80-regel. (Pareto) 80% van de gevolgen is afkomstig van 20% van de oorzaken (en omgekeerd) 80% 20% 20/80-regel 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 80% 80 20% 14 3 2 1 oorzaak (Pareto) 80% van de gevolgen is afkomstig van 20% van de oorzaken (en omgekeerd) 20% van de machines maken 80% van de scrap 80%

Nadere informatie

BEGRIPPEN EN DEFINITIES SIX SIGMA

BEGRIPPEN EN DEFINITIES SIX SIGMA Gemiddelde X = ( χ + χ i + χ +... n ) / n S = 1 χ i X n 1 n Variantie ( ) Standaarddeviatie σ = S Mediaan Kwartielen i= 1 Middelste waarneming binnen het totaal van de waarnemingen Oneven aantal waarnemingen:

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

Voorwoord 6. 1. Basis van Lean. 2. Gemba cultuur. 3. Standaard werk. 4. Werkplekorganisatie. 5. Probleem oplossing (Kaizen)

Voorwoord 6. 1. Basis van Lean. 2. Gemba cultuur. 3. Standaard werk. 4. Werkplekorganisatie. 5. Probleem oplossing (Kaizen) 3 Hoofdstuk Inhoud blz. Voorwoord 6 1. Basis van Lean 2. Gemba cultuur 3. Standaard werk 4. Werkplekorganisatie met 5S 5. Probleem oplossing (Kaizen) 6. Nul fouten (Zero Defects) 1.1 Definitie Lean 1.2

Nadere informatie

Six Sigma. Wat is Six Sigma?

Six Sigma. Wat is Six Sigma? Six Sigma Wat is het, wat brengt het? Oktober 2015 Wat is Six Sigma? OVERZICHT Statistische benadering Lange termijn Continu verbeteren Streven om te voldoen aan klantwens Een business filosofie en strategie

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 Biografie Jos Verschuijten Jos Verschuijten (44) is in 1994 afgestudeerd als Werktuigbouwkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

FOCUS > ACTIE > FLOW WERKPLEKORGANISATIE. Een artikel van Ad van der Hulst. op basis van de Toyota techniek 5S

FOCUS > ACTIE > FLOW WERKPLEKORGANISATIE. Een artikel van Ad van der Hulst. op basis van de Toyota techniek 5S FOCUS > ACTIE > FLOW Een artikel van Ad van der Hulst WERKPLEKORGANISATIE op basis van de Toyota techniek 5S telefoon: 06 224 559 02 5S WERKPLEKORGANISATIE Deze Toyota methodiek geeft een logisch stappenplan

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Kees Ahaus Research on Healthcare Organisation & Innovation, Faculteit Economie en Bedrijfskunde De mindset van Six Sigma

Nadere informatie

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Start Lean Six Sigma UMCG at the Universitair Medisch Centrum Groningen dr. Gerard Niemeijer CMC g.c.niemeijer@umcg.nl

Nadere informatie

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT Praktische toepassing Programma 09.30-09.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 10.00-12.30 uur: Workshop door Machtelt Dijk en Lucie Kraaijeveld

Nadere informatie

Let s go Gemba Operationele uitmuntendheid op de werkvloer. Jan Angenon: Manager Operations Excellence, BMI-C Belgium

Let s go Gemba Operationele uitmuntendheid op de werkvloer. Jan Angenon: Manager Operations Excellence, BMI-C Belgium Let s go Gemba Operationele uitmuntendheid op de werkvloer Jan Angenon: Manager Operations Excellence, BMI-C Belgium Uitgangssituatie In 2009 werd de strategie van het nieuwe Barco gedefinieerd. Operational

Nadere informatie

Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren. Systematisch en blijvend oplossen. 29 april 2016

Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren. Systematisch en blijvend oplossen. 29 april 2016 Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren Systematisch en blijvend oplossen 29 april 2016 Onderwerpen Verspillingen ONT-dekken Verspillingen analyseren Verspillingen elimineren Opdracht Algemeen

Nadere informatie

Als producent/leverancier moet je in de basis dingen maken en doen op de juiste manier en met de juiste middelen en waar de klant om vraagt.

Als producent/leverancier moet je in de basis dingen maken en doen op de juiste manier en met de juiste middelen en waar de klant om vraagt. World Class Manufacturing Als producent/leverancier moet je in de basis dingen maken en doen op de juiste manier en met de juiste middelen en waar de klant om vraagt. De juiste dingen, juist doen! Klinkt

Nadere informatie

Verspillingen leren voorkomen

Verspillingen leren voorkomen Verspillingen leren voorkomen met Lean Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat is Lean? Lean leert u op een andere manier kijken naar organisaties. Het is een verbetermethodiek om verspillingen

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010 Leren Zien Robert van der Weerdt Accent Organisatie Advies 1 www.accentadvies.nl Agenda Lean als methode Leren zien Aantal technieken Filmpje Andere verbetermethoden Theory of Constraints (TOC) Six Sigma

Nadere informatie

Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn onderzoek en conclusie? Les 1

Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn onderzoek en conclusie? Les 1 Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn onderzoek en conclusie? Les 1 1 Onderwerpen van de lessenserie: De Normale Verdeling Nul- en Alternatieve-hypothese ( - en -fout) Steekproeven Statistisch toetsen Grafisch

Nadere informatie

LEAN WERKEN IN DE BOUW

LEAN WERKEN IN DE BOUW Voor Gemeente Westland en VNO-NCW Westland-Delfland Naaldwijk, 4 juni 2015 Verzorgd door Weboma i.s.m. Maruna Maruna Opgericht 1996 Ons vak Procesverbeteren Ons doel Kennisoverdracht Specialisme Lean&

Nadere informatie

FMEA Measurement systems analysis Statistische procesbeheersing

FMEA Measurement systems analysis Statistische procesbeheersing Opleiding FMEA Measurement systems analysis Statistische procesbeheersing DataLyzer International Tel: 040-2940980 Email: sales@datalyzer.com Internet: www.datalyzer.com FMEA Voorkomen kwaliteitsproblemen

Nadere informatie

Lean management in een paar minuten

Lean management in een paar minuten management in een paar minuten Introductie De term staat voor slimmer, sneller en slanker alles met de helft doen: slimmer werken, niet harder! is een managementfilosofie en een bedrijfsstrategie Focus

Nadere informatie

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Lean: Kort-cyclisch verbeteren Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Programma Van individueel naar collectief leren Waar gaan we het niet over hebben deze workshop

Nadere informatie

Produced by WEMA ISO/TS 16949:2002

Produced by WEMA ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2002 QS9000 is de automobielnorm van Chrysler, Ford en General Motors vanuit Amerika. Andere landen hadden dan weer andere normen zoals VDA6, FIEV of ANFIA-norm. Vanuit deze

Nadere informatie

PRODU-TECH ALGEMEEN:

PRODU-TECH ALGEMEEN: Produ-Tech De enige aanvaardbare norm voor verliezen is nul! Pagina 1 van 5 De start voor een hogere productiviteit. Produ-Tech helpt productieteams maximaal te presteren. Methodes en technieken richten

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Duurzaamheid in productie en logistiek. Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties

Duurzaamheid in productie en logistiek. Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties Duurzaamheid in productie en logistiek Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties Voet Marnix, projectmanager INNOFLOW, Fedustria 15/12/2011 een gezamenlijk initiatief van: met steun

Nadere informatie

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Inhoud Introductie Lean Six Sigma Project ontslag procedure (door:

Nadere informatie

QUALITY SYSTEM ENGINEER

QUALITY SYSTEM ENGINEER QUALITY SYSTEM ENGINEER We bieden uw medewerkers aan, die afgebakende taken komen uitvoeren en/of coördineren. Procedures up to date houden Formulieren en files up to date houden Handboeken up to date

Nadere informatie

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean Lean bouwen in de praktijk Master title - 07-06-16 - Page 1 Historiek 1900 1945 1965 1980 1993 LEAN (MIT) LEAN CONSTRUCTION Master title - 07-06-16 - Page 2 Master title - 07-06-16 - Page 3 1 Master title

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Onze Lean Yellow Belt opleiding is geschikt voor iedereen die in zijn of haar organisatie wil bijdragen aan een cultuur van continue verbetering.

Onze Lean Yellow Belt opleiding is geschikt voor iedereen die in zijn of haar organisatie wil bijdragen aan een cultuur van continue verbetering. Lean Yellow Belt Open jij de deur naar het Lean Universum? Lean Yellow Belt is de deur die het Lean Universum voor je opent. Maak uitgebreid kennis met de Lean-filosofie en verzeker jezelf van handige

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

Lean Workshop 16 juni 2015

Lean Workshop 16 juni 2015 Lean Workshop 16 juni 2015 Wat is Lean? 2 De klant staat centraal Samen doelen bereiken en doorbraken realiseren Operationele Stabiliteit Kwaliteit Doorlooptijd Kosten per item Altijd op tijd De gevraagde

Nadere informatie

5S: de vijf stappen nader uitgelegd

5S: de vijf stappen nader uitgelegd 1. Stap 1 van 5S: de eerste stap: Selecteren Met geringe inspanning een aanzienlijke besparing De kracht van eenvoud wordt in bedrijven onderschat, je kunt je er twee zaken bij voorstellen: de vereenvoudiging

Nadere informatie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt Lean Six Sigma Yellow Belt Jouw vliegende start naar foutloos en efficiënter werken Met deze opleiding open jij de deur naar de wereld van foutloos en efficiënter werken. Je maakt uitgebreid kennis met

Nadere informatie

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Six Sigma Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 INTRODUCTIE...

Nadere informatie

WI 20 : PPAP (sample) eisen voor leveranciers

WI 20 : PPAP (sample) eisen voor leveranciers P a g. : 1 / 8 G e s c h r e v e n d o o r : K o e n M e s t d a g h G o e d g e k e u r d d o o r : V i n c e n t B a y a r t WI 20 : PPAP (sample) eisen voor leveranciers 0) Wijziging: 0 1 : volledige

Nadere informatie

Operational Excellence

Operational Excellence Operational Excellence Totaal oplossing voor Operational Excellence biedt inzage in verbeteringspotentieel For more information visit us at www.novotek.com 12/02/2015 Page 2 Agenda Wat is Operational Excellence?

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

Agile buiten de IT. Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88

Agile buiten de IT. Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88 Agile buiten de IT Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88 Agenda Overzicht Agile: een hype? Agile termen Planningpoker: zelf ervaren Samenvatten Volgende

Nadere informatie

Start 2 Lean. Hans Crampe. Opmars LEAN. Opmars LEAN in primaire zorgprocessen. Opmars LEAN gezondheid en welzijn: ondersteunende processen

Start 2 Lean. Hans Crampe. Opmars LEAN. Opmars LEAN in primaire zorgprocessen. Opmars LEAN gezondheid en welzijn: ondersteunende processen Start 2 Lean Hans Crampe Opmars LEAN Opmars LEAN gezondheid en welzijn: ondersteunende processen Opmars LEAN in primaire zorgprocessen Virginia Mason MedicalCenter, Productive Ward, Lief en LEAN, Wij maken

Nadere informatie

LEAN SIX SIGMA BLACK BELT

LEAN SIX SIGMA BLACK BELT LEAN SIX SIGMA BLACK BELT ARNHEM EINDHOVEN LEIDEN Het 11-daagse Lean Six Sigma Black Belt programma is op HBO+ werk- en denkniveau. Hoe en met welk succes kun je je processen verbeteren? Wat maakt het

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT LEAN SIX SIGMA GREEN BELT ARNHEM EINDHOVEN LEIDEN De 8 daagse Lean Six Sigma Green Belt is een training op HBO werk- en denkniveau. Hoe en met welk succes kun je je processen verbeteren? Wat maakt het

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Nascholingsbijeenkomst BMTZ 27 september 2012

Nascholingsbijeenkomst BMTZ 27 september 2012 Lean als tool bij procesoptimalisatie binnen ziekenhuizen Nascholingsbijeenkomst BMTZ 27 september 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis Bureau Zorg Innovatie Ronald Aalbersberg Laboratorium voor Medische Microbiologie

Nadere informatie

Life Sciences division Lean Workshop

Life Sciences division Lean Workshop Life Sciences division Lean Workshop Gaëlle Van Dyck 04 oktober 2012 Presentation title slide 1 version 1.0 Cartoons via www.ami.be Agenda» 1. Introductie interactief» 2. Wat is Lean?» 3. Hoe gaan we te

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

van werken en heeft haar wortels tot voor de

van werken en heeft haar wortels tot voor de Lean voor FM (deel 1) Een manier van werken en verbeteren Ook in facilitaire omgevingen is het gebruik van Lean in opkomst. De kern ligt in het minimaliseren van verspillingen en het maximaliseren van

Nadere informatie

Lean. Lean denken in lokale besturen

Lean. Lean denken in lokale besturen Lean Lean denken in lokale besturen Vonk www.apbvonk.be Basis van lean: continu verbeteren van efficiëntie Vertrekken vanuit het bestaande. Stap voor stap verbeteren. Het continue verbeteren werkbaar en

Nadere informatie

Is dit werkzaam? Hoe kan ik er bij komen? En als er dan brand is? Door de bomen zien we het bos niet meer. Soms lijkt het wel een kunstwerk

Is dit werkzaam? Hoe kan ik er bij komen? En als er dan brand is? Door de bomen zien we het bos niet meer. Soms lijkt het wel een kunstwerk Lean and Clean Hessel Visser hesselvisser@chello.nl www.hesselvisser.nl s-gravendeel Dordrecht s-gravendeel Slank, Slim, Schoon, Sober en Sneller werken met 7W en 5S 2 x HTS en TU Basisonderwijs Hessel

Nadere informatie

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Ex-Manager Lean & Six Sigma Programma Theo van Heijningen 26 september 2017 Schipholwaarden Betrouwbaar Efficient Duurzaam

Nadere informatie

6-SIGMA METRICS. Teaching old dogmas and learning new tricks. Douwe van Loon

6-SIGMA METRICS. Teaching old dogmas and learning new tricks. Douwe van Loon 6-SIGMA METRICS Teaching old dogmas and learning new tricks Douwe van Loon Na deze presentatie zou u kunnen weten: dat IQ controle meer is dan alleen de bewaking van de interne kwaliteit van onze analyses

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

PVT-WERKBOEK CLUSTER: Pagina 1

PVT-WERKBOEK CLUSTER: Pagina 1 PVT-WERKBOEK NAAM : TEAM : CLUSTER: Pagina 1 Voorwoord Met verbeterteams zult u de theorie in praktijk kunnen brengen. Dit programma laat u zien hoe u kwaliteitsverbetering tot een integraal onderdeel

Nadere informatie

Informatiebrochure Lean Facilitator Cursus

Informatiebrochure Lean Facilitator Cursus Informatiebrochure Lean Facilitator Cursus Training Lean Manufacturing voor facilitators/coördinatoren Het implementeren van Lean manufacturing doe je niet zomaar. Het succesvol invoeren van deze manier

Nadere informatie

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE 1 DOEL VAN REGRESSIE ANALYSE De relatie te bestuderen tussen een response variabele en een verzameling verklarende variabelen 1. LINEAIRE REGRESSIE Veronderstel dat gegevens

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg!

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Bron: leandenkenindezorg.blogspot.nl Bron: www.zorgvisie.nl Nadat Lean Six Sigma aanvankelijk werd omarmd door het bedrijfsleven zijn ook ziekenhuizen

Nadere informatie

Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n. 10 ( x ) ,16

Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n. 10 ( x ) ,16 modulus strepen: uitkomst > 0 Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n 10 ttest ( x ) 105 101 3,16 n-1 4 t test > t kritisch want 3,16 >,6, dus 105 valt buiten het BI. De cola bevat niet significant

Nadere informatie

René Aernoudts Directeur Lean Management Instituut

René Aernoudts Directeur Lean Management Instituut Wat is Lean... R éa dt René Aernoudts Directeur Lean Management Instituut Lean Management Instituut LMI is de Nederlandse tak van het Lean Global Network, eennon profit non corporation met het hoofdkantoor

Nadere informatie

Populaties beschrijven met kansmodellen

Populaties beschrijven met kansmodellen Populaties beschrijven met kansmodellen Prof. dr. Herman Callaert Deze tekst probeert, met voorbeelden, inzicht te geven in de manier waarop je in de statistiek populaties bestudeert. Dat doe je met kansmodellen.

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Kansmodellen. 3. Populatie en steekproef. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Kansmodellen. 3. Populatie en steekproef. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Kansmodellen. Werktekst voor de leerling Prof. dr. Herman Callaert Hans Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vancaudenberg . Populatie: een intuïtieve definitie.... Een

Nadere informatie

IETS over KAIZEN. Metrics. Tel GSM BTW BE

IETS over KAIZEN. Metrics.    Tel GSM BTW BE IETS over KAIZEN en Metrics www.leankmo.be Tel 016 44 84 64 GSM 0475 964098 BTW BE 0865.205.257 Eric Schmitz Kaizen als continu verbeteren heeft op iedere medewerker betrekking van de hoogste in rang van

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodellen en normaal verdeelde steekproefgrootheden 5. Werktekst voor de leerling Prof. dr. Herman Callaert Hans Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vancaudenberg

Nadere informatie

Lean. Jan Klein Hulze 13 oktober 2017

Lean. Jan Klein Hulze 13 oktober 2017 Lean Jan Klein Hulze 13 oktober 2017 Agenda 1. Inleiding 2. Hulpmiddelen - Boeken, - theoriebronnen, - Jargon en online informatie - Toolset - Game 3. Lean versus Six Sigma 4. Lean Manufacturing 5. Examinering

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cursus Statistiek 2. Fellowonderwijs Opleiding Intensive Care. UMC St Radboud, Nijmegen

Cursus Statistiek 2. Fellowonderwijs Opleiding Intensive Care. UMC St Radboud, Nijmegen Cursus Statistiek 2 Fellowonderwijs Opleiding Intensive Care UMC St Radboud, Nijmegen Cursus Statistiek 2 Steekproefgrootte en power berekening Vergelijken van gemiddelden (T-testen) Niet-parametrische

Nadere informatie

Les 1 Kwaliteitsbeheersing. Les 2 Kwaliteitsgegevens. Les 3 Introductie Statistiek. Les 4 Normale verdeling. Kwaliteit

Les 1 Kwaliteitsbeheersing. Les 2 Kwaliteitsgegevens. Les 3 Introductie Statistiek. Les 4 Normale verdeling. Kwaliteit Kwaliteit Les 1 Kwaliteitsbeheersing Introductie & Begrippen Monstername Les 2 Kwaliteitsgegevens Gegevens Verzamelen Gegevens Weergeven Les 3 Introductie Statistiek Statistische begrippen Statistische

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Valerie Verhaeghe Lean Coördinator, AZ Sint Lucas B.A.A.S. 2015 congress 27/02/2015

Valerie Verhaeghe Lean Coördinator, AZ Sint Lucas B.A.A.S. 2015 congress 27/02/2015 DE LEAN REIS VAN HET CDZ IN HET AZ SINT LUCAS Valerie Verhaeghe Lean Coördinator, AZ Sint Lucas B.A.A.S. 2015 congress 27/02/2015 LEAN IN VOGEL VLUCHT HET LEAN TRAJECT VAN HET CDZ letterlijk vertaald =

Nadere informatie

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen SPSS Introductiecursus Sanne Hoeks Mattie Lenzen Statistiek, waarom? Doel van het onderzoek om nieuwe feiten van de werkelijkheid vast te stellen door middel van systematisch onderzoek en empirische verzamelen

Nadere informatie

Examen G0N34 Statistiek

Examen G0N34 Statistiek Naam: Richting: Examen G0N34 Statistiek 8 september 2010 Enkele richtlijnen : Wie de vragen aanneemt en bekijkt, moet minstens 1 uur blijven zitten. Je mag gebruik maken van een rekenmachine, het formularium

Nadere informatie

De Blauw Rood balans van Slimmer Beter

De Blauw Rood balans van Slimmer Beter De Blauw Rood balans van Slimmer Beter Spider najaarsconferentie 2 October 2007 1 De factor mens in verbeterprojecten De bomen en het bos van verbeterprojecten Slimmer Beter: het referentiekader de structuur

Nadere informatie

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week : de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week : het toetsen van gemiddelden: de t-toets week 5: het toetsen van varianties:

Nadere informatie

Lean Green Belt. Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Ben jij klaar voor Lean Green Belt? Wat ga je doen?

Lean Green Belt. Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Ben jij klaar voor Lean Green Belt? Wat ga je doen? Lean Green Belt Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Hoe lopen de processen binnen jouw team of project? Heb jij het idee dat het beter en efficiënter kan? Als Green Belt heb jij

Nadere informatie

Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen

Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen Lean Six Sigma Green Belt Proefexamen Naam van de Green Belt: Controleer of u het correcte examen heeft. Dit is het Green Belt Examen for Services/Industry. Het is een open boek examen. Het is toegestaan

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteitsdenken met structuur Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteit verwachtingen goed / slecht kosten duurzaamheid Maar wat is kwaliteit? Kwaliteit Geen kwantitatieve maat voor kwaliteit

Nadere informatie

Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek. Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015

Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek. Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015 Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015 Centrale tendentie Centrale tendentie wordt meestal afgemeten aan twee maten: Mediaan: de middelste waarneming, 50%

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats

Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats Bijlage 4 5s- programma 5s is een gestructureerde aanpak waarmee een werkomgeving georganiseerd en gestandaardiseerd kan worden. Het 5s- programma

Nadere informatie

Data analyse Inleiding statistiek

Data analyse Inleiding statistiek Data analyse Inleiding statistiek 1 Doel Beheersen van elementaire statistische technieken Toepassen van deze technieken op aardwetenschappelijke data 2 1 Leerstof Boek: : Introductory Statistics, door

Nadere informatie

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Wiskunde B - Tentamen 2

Wiskunde B - Tentamen 2 Wiskunde B - Tentamen Tentamen van Wiskunde B voor CiT (57) Donderdag 4 april 005 van 900 tot 00 uur Dit tentamen bestaat uit 8 opgaven, 3 tabellen en formulebladen Vermeld ook je studentnummer op je werk

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016. Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016

Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016. Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016 Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016 Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016 Programma 5 principes van Lean Huis van Lean Implementatie Lean is een manier om processen

Nadere informatie

Lean Six Sigma Proefexamen Green Belt

Lean Six Sigma Proefexamen Green Belt Lean Six Sigma Proefexamen Green Belt Naam van de Green Belt: Controleer of u het correcte examen heeft. Dit is het Green Belt Examen for Services. Het is een open boek examen. Het is toegestaan om boeken

Nadere informatie

Lean. Voortdurend verbeteren. Jelle vd Helm helmvander@gmail.cim. Hanna Neys (AMC)

Lean. Voortdurend verbeteren. Jelle vd Helm helmvander@gmail.cim. Hanna Neys (AMC) Lean Voortdurend verbeteren Jelle vd Helm helmvander@gmail.cim Hanna Neys (AMC) Start van de reis Wat is Lean Een dag op de polikliniek Verbetertools Lean in het ziekenhuis Lean op de werkvloer 23 december

Nadere informatie

Een opgeruimde werkplek

Een opgeruimde werkplek 5S Een opgeruimde werkplek Wat is 5S? Opgeruimde, georganiseerde en overzichtelijke werkplek Doel: vergroten veiligheid en productiviteit Systematische aanpak Oorsprong: Lean Manufacturing en Toyota Production

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie