Het zorglogistieke pad naar kwaliteit en veiligheid. Erasmus Health Care Logistics

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het zorglogistieke pad naar kwaliteit en veiligheid. Erasmus Health Care Logistics"

Transcriptie

1 Het zorglogistieke pad naar kwaliteit en veiligheid Erasmus Health Care Logistics

2 Kennismaken John Verver Reinier de Graaf Groep Programmamanager Lean Six Sigma Master Blackbelt 5 jaar ervaring met verbeteren 2

3 Kennismaken Cees Wouda DOC Advies Principal Consultant Zorg Master Blackbelt 2 jaar ervaring met Lean Six Sigma 3

4 Reinier de Graaf Groep Inleiding 4

5 Reinier de Graaf Groep Wil je ons bezoeken? Delft Delft Voorburg

6 Reinier de Graaf Groep Waar kent u ons van: Oudste ziekenhuis van Nederland (7½ eeuw) STZ ziekenhuis Alcoholpoli voor jongeren Groen ziekenhuis met Pharmafilter Gastvrij ziekenhuis Reinier de Graaf (64-673) Kentallen bedden Opnames > e poli bezoeken 77 medisch specialisten 200 miljoen totaal budget 3.00 personeelsleden in loondienst Aantal fte s: 2.87

7 Reinier de Graaf Groep Lean Six Sigma en patiëntveiligheid 7

8 Centrale belofte van RdGG Wij brengen alles samen om patiënten en hun families, ketenpartners, nieuw (medisch) talent, eigen medewerkers en externe instanties slimmer, sneller en beter te helpen.

9 Lean Six Sigma

10 Hoe past LSS in het Reinier? Kwaliteitsgeschiedenis RdGG 992 JURAN (IKM) PURSUING PERFECTION NO TIME TO WASTE (Lean Verbeterprogramma) PROCESBENADERING (FOCUSSED FACTORY) KLANT-LEVERANCIERBENADERING Move your DOT HSMR / RTM SIT LEAN SIX SIGMA. JURAN

11 Programma: Reinier Verbetert! Als Team Methoden en vaardigheden Proces Management Verbeter cultuur Strategie Leiderschap Opleiding & Training 6 Kwaliteits dimensies (KPI s) C D A S Lean Six Sigma toolbox P D C Continue duurzame verbetering A Kwaliteits- Keurmerk (NIAZ) Excellente Processen & Service Zeer tevreden klanten op de werkvloer. Focus en richting Doorbraak projecten Borging Alles en iedereen is gericht op het creëren en verhogen van toegevoegde waarde voor onze klanten

12 Waarom LSS toolbox? σ Sigma is een ander woord voor standaard deviatie Kenmerken LSS. Klantgerichtheid als belangrijkste doelstelling 2. Uitgaan van gegevens en informatie Show me the data 3. Uitgaan van bedrijfsprocessen 4. Proactief en betrokken management 5. Streven naar perfectie Zero defects 6. Bereiken van synergie-effecten Sigma Sigma Defects Defects per per Million Million Opportunities Opportunities 308,537 (69.% goed) 66,807 (93.3% goed) 6,20 (99.4% goed) 233 (99.98% goed) 3.4 ( % goed) Van 3 naar 6 Sigma X een verbetering

13 LSS kwaliteit 3.8 Sigma = 99% Goed 5 minuten onveilig drinkwater elke dag Twee te korte of te lange landingen per dag bij grote luchthavens incorrecte chirurgische ingrepen per week verkeerd voorgeschreven medicatie per jaar 6 Sigma = % Goed 2 minuten onveilig drinkwater per jaar korte of te lange landing per 5 jaar 2 incorrecte ingrepen per week 68 verkeerd voorgeschreven medicatie per jaar 99% goed is niet altijd goed genoeg

14 LSS kookboek Improve Control Measure Analyze Wat wil onze klant? Define

15 LSS projectorganisatie Champions Master Black Belt Black Belts Green Belts Reinier Belts

16 Iedereen inzetten! Level 0 Problemen oplossen Level Continue verbetering Level 2 Doorbraak Procesverbeteringen spelen zich af op verschillende niveau s. Afhankelijk van de situatie wordt de beste methode van proces verbetering gekozen Crisisteams, specialisten Green Belts, Black Belts Verbeterteams, Reinier belts

17 Trainingen De e Green Belt groep sept. 08

18 Patiëntveiligheid Landelijke programma Veiligheidsmanagementsysteem binnen RdGG vertaald naar het toepassen van technieken VIMMEN Cultuur enquête Prospectieve Risico Inventarisatie Te weinig gedaan met het creëren van een veilige cultuur Maar is bezig zijn met een betere patiëntveiligheid niet hetzelfde als verbeteren?

19 Praktijkvoorbeeld Diabetes patiënten sneller stabiel 9

20 Onveilige diabeteszorg Green Belts: R. van Welie en M. Tervoort

21 Inleiding Het aantal Diabetes Mellitus patiënten blijft maar stijgen. In 200 is het aantal gestegen naar 4% (ruim Nederlanders in 200). Jaarlijks neemt dat aantal met toe. Suikerziekte naar Leeftijd ( )

22 Probleembeschrijving Onveilige diabeteszorg op de klinische afdelingen blijkt uit een hoog aantal MIP meldingen De doorlooptijd om een stabiele instelling van de glucosewaarde te krijgen tijdens ziekenhuisopname is te hoog Doelstelling Terugdringen van het aantal ontregelingen die niet binnen 2 dagen een glucosewaarde hebben tussen de 2 en 2 mmol/liter

23 Verborgen ziekenhuis Onveilige diabeteszorg op de klinische afdelingen minder glucosebepalingen; minder medicatieopdrachten; minder bewakingsinfusen; minder verstoringen in werk verpleegkundigen en artsen Totaal

24 Hoofdproces diabeteszorg Start diabeteszorg Dokterorder Glucosebepaling schrijven Glucose bepalen en vastleggen Medicatie voorschrijven Controle Medicatie toedienen

25 Diabetes medicatielijst

26 POCT lijst (Point of care testing)

27 Meting Steekproef genomen van 6 weken Alle patiëntendossiers van diabetespatiënten onderzocht < 4 mmol/liter > 0 mmol/liter

28 Meting: de resultaten Van 69 ontregelingen bij de diabetes patiënten van afdeling 6.2 (Interne) is 27 keer de instelling binnen 2 dagen niet op orde ( 39 % ) I Chart of dagen niet goed ingesteld Sigma level = 0,28 Individual Value UCL=3,86 _ X=3,03 Norm = 2 dagen 0 LB= Observation

29 Meting: de resultaten < 4% Histogram of Glucosebepaling > 42% 40 Frequency Glucosebepaling

30 Meting: de resultaten Tijdstip tussen gewenst en daadwerkelijke uitvoering van medicatieopdracht Tijdsduur tussen gewenste en daadwerkelijke uitvoering medicatieopdracht Frequency tijd tussen vraag en antwoord medicatieopdracht Gemiddeld: 5,2 min. Spreiding: 3,8 min. Mediaan: 0,0 min. Tijd (minuten) UCL=26,3 _ X=5,2 LB= Aantal opdrachten tijd min

31 Verklaring uitschieters Handschrift slecht leesbaar (x) Arts-ass. past medicatie niet aan bij sterk afwijkende glucosewaarden (x) Medicatie bij opname op verkeerde plaats genoteerd; daardoor niet gegeven (2x) Verkeerde medicatie toegediend (2x) Glucose bepaling vergeten uit te voeren (2x) Medicatie opdracht werd niet gegeven (x)

32 Invloed van het zorgproces op de insulinewaarden OPDRACHT 32

33 Visgraat analyse

34 Visgraat analyse Wat is het? Visgraat analyse is een gestructureerde brainstorm methodiek om een team te helpen met het identificeren, onderzoeken en weergeven van alle mogelijke oorzaken van een probleem of situatie Wat levert het op? Legt de basis voor het identificeren van rootcauses Zorgt voor focus op inhoudelijke aspecten, niet op persoonlijke belangen Zorgt voor focus op oorzaken, niet op symptomen

35 Oorzaken bepalen Voorbeeld: Ziekenhuis afdeling Spoed Eisende Hulp Optimalisatie doorstroom van patiënten

36 Visgraat analyse Mensen Te veel verantwoordelijkheden Registreren tijden Aansturing artsen Verhouding artsen / Bewaken wachtkamer Routeren Patiënten verpleegkundigen onvoorspelbaar Wisselende kwaliteit Behandelen patiënten P-dienst Beschikbaarheid tijden dienst Wisselvalligheid Vindbaarheid artsen Herkenbaarheid artsen verpleegkundigen tijdens dienst Vaardigheden Opleiding Beslisvaardigheid Hoge fysiek belasting Niveau Hoog ziekteverzuim Te zware patiënten Geen pauzes Aantal T d k

37 Knelpunten identificeren Doel Vaststellen wat de knelpunten zijn in het zorgproces die ervoor zorgen dat insulinewaarden niet binnen 2 dagen goed ingeregeld zijn Stap Vorm 3 groepjes Stap 2 Ga met je workshopfacilitator mee en werk als groep een visgraat uit volgens de gouden regels van het brainstormen

38 Knelpunten identificeren De Gouden Regels van Brainstormen Er is geen goed of fout Focus op eindresultaat Niets is onmogelijk Gebruik elkaars ideeën Zoveel mogelijk ideeën Iedereen heeft recht op spreektijd Free your mind

39 Knelpunten identificeren Opdracht Welke knelpunten in het zorgproces zorgen ervoor dat insulinewaarden niet binnen 2 dagen goed ingeregeld zijn? Identificeer de knelpunten Stel bij elk knelpunt de vraag: Waarom ontstaat dit knelpunt? 30 minuten

40

41 Oplossingen om insulinewaarden sneller te stabiliseren OPDRACHT 2 4

42 Oplossingsrichting Organisatorisch, administratief / procedureel. Normen glucosewaarden aanscherpen 2. 2 de controle uitvoeren bij insuline toediening 3. Merk- en stofnamen eenduidig Vaardigheden, kennis en gedrag 4. Kennis diabeteszorg verbeteren 5. Dagelijks proactief toezicht door internist 6. Verpleegkundige ondersteunen met geplastificeerde instructiekaartjes Systeemtechnisch 7. Glucoselijst automatiseren 8. Medicatieopdracht automatiseren 42

43 Oplossingsrichting 2 Organisatorisch, administratief / procedureel. Verpleegkundig team verantwoordelijk voor doorlooptijd stabiliteit waarden 2. Arts accordeert en ondersteunt Vaardigheden, kennis en gedrag 3. Opleiding diabeteszorg 4. Verpleegkundig team bespreekt aan het begin- en eind van de dienst tijdens intervisie insulinewaarden en interventies per patiënt 5. Arts assistent aanwezig tijdens intervisie Systeemtechnisch 6. Glucoselijst automatiseren 7. Medicatieopdracht automatiseren 43

44 Toetsingscriteria A B C D E F G Mogelijkheden tot maken van fouten is aanzienlijk gereduceerd Tevredenheid patiënten en medewerkers neemt toe Verantwoordelijkheid ligt daar waar die hoort Administratieve lastenverlichting Financieel rendement Verbeterde kwaliteit van de zorg Verbetering daadwerkelijk geborgd 44

45 Weging oplossingsrichting A B C D E F G Score Weging

46 Weging oplossingsrichting 2 A B C D E F G Score Weging

47 Oplossingen selecteren Doel Vaststellen welke oplossingen het best ervoor zorgen dat insulinewaarden binnen 2 dagen goed ingeregeld zijn Stap Stap 2 Stap 3 Vorm 3 groepjes Ga met je workshopfacilitator mee en vul gezamenlijk de beslissingsmatrix in. Plenair terugrapporteren en discussie 5 minuten

48 Oplossingen die ingevoerd zijn De verbeteringen 48

49 Meting: dossieronderzoek Pareto Chart of Reden ontregeling Count Reden ontregeling bij opname onbekend npo prednison insuline vergeten te spuiten nuchter Other Count Percent 50,0 33,3 5,6 4,2,4,4 4,2 Cum % 50,0 83,3 88,9 93, 94,4 95,8 00, Percent Reden ontregeling > 2 dagen 2 dagen bij opname 9 8 insuline vergeten te spuiten npo 2 2 nuchter 2 onbekend 5 9 onbekend met diabetes prednison 2 Eindtotaal 28 44

50 Ingevoerde verbeteringen Organisatorisch, administratief / procedureel. Lab protocol aangepast met: Normen glucosewaarden aanscherpen Merk- en stofnamen eenduidig 2. 2 de controle uitvoeren bij insuline toediening 3. Geen POTC-lijst meer (lab-formulier)

51 Ingevoerde verbeteringen Vaardigheden, kennis en gedrag 4. Kennis diabeteszorg verbeteren door klinische lessen op de afdeling 5. Dagelijks proactief toezicht door internist 6. Verpleegkundige, specialisten en arts assistenten ondersteunen met geplastificeerde instructiekaartje

52 Ingevoerde verbeteringen Systeemtechnisch 7. Diabetespennenbakje ingevoerd 8. Registratie en presentatie van glucose monitoring 9. Medicatieopdracht automatiseren

53 Borgen Borgen via protocollen en scholing Grote wens om de medicatiegegevens te koppelen aan de gemeten glucosewaarden EVS invoeren is gestart! Borgen op de afdeling verder vormgeven

54 Tussentijdse evaluatie De eerste verbeterresultaten Dec 2008 Juli 2009 Nul meting totaal % Tussen meting totaal % ja 3 44,9 ja 37 62,7 nee 38 55, nee 22 37,3 totaal 69 totaal 59 Doelstelling Terugdringen van het aantal ontregelingen die niet binnen 2 dagen een glucosewaarde tussen de 2 en 2 hebben

55 Dank voor uw aandacht Heeft u vragen?

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Lean in de zorg. You cannot be Lean, you can only become Lean

Lean in de zorg. You cannot be Lean, you can only become Lean Lean op de OK Lean in de zorg Lean is een filosofie om bedrijfsprocessen blijvend te verbeteren. De methode werd in de jaren vijftig bij de Japanse autofabrikant Toyota ontwikkeld. Lean richt zich op hetzelfde

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis.

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Leonard van den Pol Master of Health Business Administration Erasmus CMDZ Rotterdam 15 maart 2006 Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken

Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken n ntwerpe o ontwikkelen Plan van Aanpak Operational Excellence binnen non- profit Auteurs: Abbe Zwaal, Rob Teijink en Annemiek

Nadere informatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Praktijkboek_A1.fm Page 1563 Tuesday, December 18, 2012 2:04 PM 103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Olof-Jan Smits en Jürgen Tanghe 1 103.1 Inleiding

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie 18 Transformeren vanuit de Lean-filosofie Drs. K.S. Bakker is werkzaam als manager bij KPMG Management Consulting en is Lean Six Sigma Green Belt. Zij heeft verschillende transformaties en projecten begeleid

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT

Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT werken aan world class performance Voorwoord Voorwoord Bedrijven en organisaties dienen constant aandacht te hebben voor productiviteit, kwaliteit

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Utrecht, november 2012 Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Zorgalliantie.nu! November 2010 Pagina 1 1 Inleiding In de Zorgalliantie werken 21 zorgorganisaties in de care sector samen om te komen tot verbeteringen in

Nadere informatie

FAILURE DEMAND TERUGDRINGEN. Hoe één KPI uw hele organisatie kan verbeteren

FAILURE DEMAND TERUGDRINGEN. Hoe één KPI uw hele organisatie kan verbeteren FAILURE DEMAND TERUGDRINGEN Hoe één KPI uw hele organisatie kan verbeteren In ons advieswerk bij verschillende organisaties in het bedrijfsleven en de overheid valt ons op dat nog veel organisaties waardevolle

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

De opzet van dit boekje

De opzet van dit boekje Lean op de OK De opzet van dit boekje De OK van een ziekenhuis is een complexe omgeving. Samen met 25 afdelingshoofden van verschillende ziekenhuizen zijn de problemen en mogelijke oplossingen in en rond

Nadere informatie

6.5 Six Sigma toepassen in de IT

6.5 Six Sigma toepassen in de IT Methoden en modellen Six Sigma toepassen in de IT 6.5 Six Sigma toepassen in de IT ITIL-processen geven geen garantie voor korte doorlooptijden met zo min mogelijk defecten. Ronald van Gelder en Theo Tops

Nadere informatie

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2013 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. Een jaar met vele ontwikkelingen

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Training Operational Excellence in de zorg

Training Operational Excellence in de zorg Efficiënt Voorraadbeheer Training Operational Excellence in de zorg Lean en Mean Processen Dynamisch voorraadbeheer en assortimentsanalyse Optimale supply chain infrastructuur Besparingspotentieel bepalen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie