METROPOOL REOÏO EINDHOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METROPOOL REOÏO EINDHOVEN"

Transcriptie

1 GMNT RUSL-D MIRDN MTRPL RÏ INDHVN Gemeenteden en lleges 21 regigemeente, INGK: RG,NR.: BSTMD VR: 16IK.1491 C Uifv ^tfiy 2 8 APR 216 Metrplregi indhven Bezekadres Raiffeisenstat CH indhven Pstadres Pstbus AZ INDHVN uw kenmerk uw brief van ns kenmerk datum \RH\MG 26 april 216 nderwerp Zienswijzen en vervlg advies Werkplaats Wnen adres Geahte gemeentead, geaht llege, p 14 ktber 215 hebben wij het advies van de Werkplaats Wnen gepresenteerd. p basis van de ntvangen zienswijzen (nder andere die van uw ad) hebben wij tijdens het Reginaal Platfrm van 2 april jl. een vrstel gedaan vr een vervlgpres. Wij vgen u het bijgevegde presvrstel in uw llege te bespreken, zdat wij dit p 29 juni a.s. met een lletief besluit dr het Reginaal Platfrm kunnen bekhtigen. Hfdlijnen ntvangen zienswijzen Na de presentatie van ns advies in ktber 215 hebben wij u gevagd met ns mee te denken. Vele partijen hebben daar gehr aan gegeven dr een zienswijze p het advies in te dienen. k van u hebben wij een reatie mgen ntvangen. Dank daarvr! Aihewei de diversiteit aan reaties grt was, zien wij zes hfdlijnen in die zienswijzen: 1. de analyse en uitdagingen zals beshreven dr ns wrden dr u grtendeels ndershreven; 2. u vindt net zals wij dat samenwerking p de wningmarkt ndzakelijk is en bent bereid ver de grenzen heen te kijken. en meerderheid van de gemeenten vindt dat inhudelijke afstemming p de wningmarkt p subreginaal shaalniveau met plaatsvinden; 3. de meeste gemeenten vinden dat m autnmie en demtishe legitimiteit te waarbrgen, besluitvrming p lkaal niveau met plaatsvinden; 4. de meeste partijen kunnen zih niet vinden in een Reginale Wnad die bindende adviezen geeft, maar zien wel meerwaarde in een wnad die adviezen geeft waar gewenst; 5. er is geen behefte aan een (nderzek naar een) reginale grndbank; 6. een aantal partijen heeft benadrukt dat zij zih niet kunnen vinden in het pres dat de Werkplaats Wnen heeft drlpen m te kmen tt het advies. Het pres was niet tnspant en de werkplaats heeft niet ingezet p het verwerven van dagvlak.

2 MTRPL RGI INDHVN Via kunt u de dr ns ntvangen zienswijzen teruglezen. Vrstel vr vervlgpres Met die hfdlijnen in het ahterhfd is de Werkplaats Wnen na gaan denken ver een vervlg. De eerste vag die wij nszelf gesteld hebben: is er wel een vervlg? Is er ng een rl vr de werkplaats? De vershillende vertegenwrdigers in nze werkplaats hebben het daar intensief met elkaar ver gehad. n wij zijn tt de nlusie gekmen dat wij samen met u gag een vervlgstap willen zetten! Aansluitend p de zienswijzen vinden wij dat we per nderwerp altijd kritish meten kijken p welk shaalniveau het wrdt pgepakt. n wij begrijpen dat een grt deel van de inhudelijke afstemming p de wningmarkt in de subregi's met plaatsvinden. Daarmee ligt er dus een duidelijke pdht bij de subregi's (gemeenten in samenwerking met externe partners) m het nderwerp 'wnen' p te pakken. Wij vgen de subregi's nadrukkelijk elkaar en k ns hierin mee te nemen. Maar dan blijven er vlgens ns ng vershillende redenen ver waarm we k p reginaal shaalniveau eht samen meten ptrekken: de subregi's (De Peel, De Kempen, A2-gemeenten en stedelijk gebied) in nze regi zijn mplementair en hebben ieder hun eigen rl p de wningmarkt. Die mplementariteit kun je reginaal bewaken zdat je als regi als geheel ng aantrekkelijker wrdt; alleen samen kunnen we een mpleet beeld vrmen van de (nu ng nbekende) uitdagingen vr de wningmarkt van mrgen. Samen staan we sterker m k de nbekende uitdagingen aan te kunnen; met 21 gemeenten en de andere wningmarktpartijen gezamenlijk hebben we meer daadkht en staan we sterker rihting Prvinie, Rijk en urpa; we kunnen van elkaar leren dr kennis te delen met andere subregi's en gemeenten. Wij hebben beslten m ns advies niet aan te passen, maar nder andere p basis van de dr u ingediende zienswijzen te kmen met een presvrstel: he willen wij verder met nze pdht die wij van het Reginaal Platfrm hebben gekregen? ns vrstel bestaat uit drie hfdlijnen: 1. versterk de Reginale Agenda Wnen dr marktpartijen en den hierbij te betrekken en dr deze uitveringsgerihter te maken; 2. we gaan dr met bestaande wningmarktnderzeken, verkennen de mgelijkheid tt een reginale wningmarktmnitr en den nderzek naar de speifieke kwaliteiten van gemeenten p de wningmarkt; 3. we rganiseren een pilt 'Reginale Wnadviesad' met nrete ases van wningrpties. In de bijlage vindt u het vrstel dat wij p 2 april j l. in het Reginaal Platfrm aan u hebben gepresenteerd, inlusief de aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van uw vgen en pmerkingen tijdens die bijeenkmst. He verder? p ns advies "Breken met grenzen: wnen in een mplete regi" hebben wij zienswijzen ntvangen van gemeenteden, Prvinie, belangenrganisaties, wningrpties en andere wningmarktpartijen. Als Werkplaats Wnen hebben wij bijgevegd vrstel pgesteld ver he wij verder willen gaan met ns advies. Met dit presvrstel willen wij reht den aan de zienswijze van uw ad én al die andere wningmarktpartijen. In 214 hebben wij als Werkplaats Wnen een pdht van het Reginaal Platfrm (de gezamenlijke llegeleden van de 21 regigemeenten) gekregen. Dit heeft geleid tt ns advies. p 29 juni 216 willen wij ns vrstel vr het vervlgpres hierp pnieuw dr het Reginaal Platfrm laten bekhtigen. Wij

3 MTRPL RGI INDHVN vgen u daarm m ns vrstel in uw llege te bespreken en het lletieve besluit van het Reginaal Platfrm vr te bereiden. Daarm is het belangrijk dat p 29 juni a.s. ten minste één llegelid aanwezig is. Het prgmma van het Reginaal Platfrm ntvangt u te zijner tijd. Daarnaast leggen wij het vrstel k vr aan de Raadstafel21 van 25 mei 216. De Raadstafel21 tetst f de werkplaats vldende reht det aan de ingediende zienswijzen en f de den vldende betrkken wrden in de uitwerking van het vervlgpres. Na besluitvrming in het Reginaal Platfrm van 29 juni 216 willen wij samen met u (lleges, ambtenaren, den, kennisinstellingen en marktpartijen) aan de slag m het vervlgpres verder inhudelijk uit te werken. Wij zien u gag terug p 29 juni a.s. in het Reginaal Platfrm. Mht u ng vgen f pmerkingen hebben, dan kunt u ntat pnemen met Rn Hensen van de Metrplregi indhven. Met vriendelijke gret, namens de Werkplaats Wnen, V Bijlage: Vrstel vervlgpres advies Werkplaats Wnen

4 Breken met grenzen: wnen in een mplete regi Advies Werkplaats Wnen He gaan we verder? 26 april 216 MTRPL RĨ INDHVN

5 MTRPL RGI INDHVN p 14 ktber 215 hebben wij als Werkplaats Wnen het advies "Breken met grenzen: wnen in een mplete regi" gepresenteerd. Wij hebben de gemeenten en de vershillende wningmarktpartijen uitgendigd mee te denken ver het advies. Vele partijen hebben daar gehr aan gegeven dr een zienswijze in te dienen. In het Reginaal Platfrm van 2 april heeft Fns Stienen, vrzitter van de Werkplaats Wnen, een vrstel vr een vervlgpres gepresenteerd gebaseerd p de ingediende zienswijzen. Het is vrnamelijk een presvrstel: he willen wij verder met nze pdht die wij van het Reginaal Platfrm hebben gekregen? Zd we het eht ver de inhud gaan hebben, willen we dat namelijk gezamenlijk met u den. In dit vrstel kunt u lezen he wij als Werkplaats Wnen verder willen gaan en p welke wijze wij u daarbij willen betrekken. De reaties en pmerkingen die wij hebben gekregen tijdens het Reginaal Platfrm van 2 april jl. hebben wij in ns vrstel verwerkt. 1. Z e s hfdlijnen uit de zienswijzen Wij hebben zienswijzen ntvangen van de gemeenteden van de 21 regigemeenten, de Prvinie, vershillende wningrpties, BZW, Buwend Nederland, NPRM, NVM Zuidst-Bbant, D66 De Kempen en de Raadstafel21. Alhewel de diversiteit aan reaties grt was, zien wij zes hfdlijnen in die zienswijzen: 1. de analyse en uitdagingen zals beshreven dr ns wrden dr u grtendeels ndershreven; 2. u vindt net zals wij dat samenwerking p de wningmarkt ndzakelijk is en bent bereid ver de grenzen heen te kijken. en meerderheid van de gemeenten vindt dat inhudelijke afstemming p de wningmarkt p subreginaal shaalniveau met plaatsvinden; 3. de meeste gemeenten vinden dat m autnmie en demtishe legitimiteit te waarbrgen, besluitvrming p lkaal niveau met plaatsvinden; 4. de meeste partijen kunnen zih niet vinden in een Reginale Wnad die bindende adviezen geeft, maar zien wel meerwaarde in een wnad die adviezen geeft waar gewenst; 5. er is geen behefte aan een (nderzek naar een) reginale grndbank; 6. een aantal partijen heeft benadrukt dat zij zih niet kunnen vinden in het pres dat de Werkplaats Wnen heeft drlpen m te kmen tt het advies. Het pres was niet tnspant en de werkplaats heeft niet ingezet p het verwerven van dagvlak. Via kunt u de dr ns ntvangen zienswijzen teruglezen. 2. Vrstel vr vervlgpres Met die hfdlijnen in het ahterhfd is de Werkplaats Wnen na gaan denken ver een vervlg. De eerste vag die wij nszelf gesteld hebben: is er wel een vervlg? Is er ng een rl vr de werkplaats? De vershillende vertegenwrdigers in nze werkplaats hebben het daar intensief met elkaar ver gehad. n wij zijn tt de nlusie gekmen dat wij samen met u gag een vervlgstap willen zetten! 2a. Waarm willen we samen verder? verheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in deze regi hebben een gezamenlijke Binprt-ambitie. m die waar te kunnen maken, meten we eht samenwerken. 'Wnen' is een belangrijke ndvrwaarde in die ambitie. n wij begrijpen dat een grt deel van de inhudelijke afstemming p dat 'wnen' in de subregi's kan plaatsvinden. Maar dan blijven er vlgens ns ng vershillende redenen ver waarm we k p reginaal shaalniveau éht samen meten ptrekken: 2 Bijlage bij

6 MTRPL RGI INDHVN «de subregi's (De Peel, De Kempen, A2-gemeenten en stedelijk gebied) in nze regi zijn mplementair en hebben ieder hun eigen rl p de wningmarkt. Die mplementariteit kun je reginaal bewaken zdat je als regi als geheel ng aantrekkelijker wrdt; alleen samen kunnen we een mpleet beeld vrmen van de (nu ng nbekende) uitdagingen vr de wningmarkt van mrgen. We weten niet wat er p ns af gaat kmen. Leegstand, arbeidsmignten en vluhtelingen; dat zijn ng maar enkele van de bekende uitdagingen p nze wningmarkt. Samen staan we sterker m k de nbekende uitdagingen aan te kunnen; met 21 gemeenten en de andere wningmarktpartijen gezamenlijk hebben we meer daadkht en staan we sterker rihting Prvinie, Rijk en urpa; dr met alle partijen eht samen te werken, zijn we in ns beleid en nze aties minder afhankelijk van wisselingen in de plitiek f het bedrijfsleven. Hierdr kunnen we elkaar blijven aanspreken p ieders ventwrdelijkheid p de wningmarkt; we kunnen van elkaar leren dr kennis te delen met andere subregi's en gemeenten. 2b. Uitgangspunten Met ns vrstel willen wij reht den aan wat er is pgehaald bij gemeenten én bij wningrpties, marktpartijen en kennisinstellingen. Daarm hebben wij vijf uitgangspunten vr ns vervlgvrstel gefrmuleerd: 1. Wij hebben beslten m het advies niet aan te passen, maar nder andere p basis van de dr u ingediende zienswijzen te kmen met een presvrstel. He willen wij verder met nze pdht die wij van het Reginaal Platfrm hebben gekregen? Zd we het eht ver de inhud willen hebben, den we dat gezamenlijk met u. Die les hebben we zeker geleerd uit het eerdere pres. 2. Per nderwerp meten we kritish kijken p welk shaalniveau het wrdt pgepakt. De samenwerking p de wningmarkt p lkale, subreginale en reginale shaal met mplementair aan elkaar zijn. n wij begrijpen dat een grt deel van de inhudelijke afstemming p de wningmarkt in de subregi's met plaatsvinden. Daarmee ligt er dus een duidelijke pdht bij de subregi's (gemeenten in samenwerking met externe partners) m het nderwerp 'wnen' p te pakken. Wij vgen de subregi's nadrukkelijk elkaar en k ns hierin mee te nemen. 3. Reginale samenwerking is niet vrijblijvend en gaat verder dan alleen pten. Samenwerking is nderdeel van de dagelijkse pktijk en is niet iets d a t j e "er bij det". 4. Besluitvrming vindt plaats dr de individuele gemeenteden. mdat we steeds meer samenwerken met bedrijfsleven en kennisinstellingen, vagt de Werkplaats Wnen daarbij aandaht vr de rl van die externe partijen in de besluitvrming. 5. Uit de zienswijzen is gebleken dat er geen behefte is aan een (nderzek naar een) reginale grndbank. Dus daar zal de werkplaats k geen verdere atie p ndernemen. 2. Drie hfdlijnen vr het vervlg Wij zijn p basis van het advies, de zienswijzen en de uitgangspunten gekmen tt drie hfdlijnen vr het vervlg: 1. We verstevigen de Reginale Agenda Wnen We maken geen nieuwe Reginale Wnvisie, maar in samenwerking met de Prvinie, gemeenten en marktpartijen versterken we de (psitie van de) bestaande Reginale Agenda Wnen. Wat is de Reginale Agenda Wnen? De Reginale Agenda Wnen beshrijft de thema's waarmee we reginaal aan de slag gaan en wrdt pgesteld dr de Prvinie in samenspak met de gemeenten en de regi. Belangrijkste agendapunten vr 216 zijn: een beshrijving van de atuele ntwikkelingen; een wningbuwprgmma per subregi: p basis van de prviniale prgnse wrdt elke bestuursperide ten minste één keer het wningbuwprgmma geatualiseerd; «de ladder vr duurzame verstedelijking: he gaan gemeenten en subregi's m met de ladder bij het maken van wningbuwplannen?; 3 Bijlage bij

7 MTRPL RGI INDHVN «de bestaande vrad: in 216 wrdt in breed reginaal verleg bezien p welke wijze de bestaande vrad 'tekmstprf gemaakt kan wrden; wnen, welzijn en zrg: in 216 brengt de regi de pgave rndm beshermd, verzrgd en geshikt wnen verder in beeld; de huisvesting van arbeidsmignten en vergunninghuders; de Reginale Begrippenlijst Wnen: de definities van begrippen die ndig zijn m afspken p de wningmarkt af te bakenen en/f te te lihten. De agenda wrdt elk jaar geatualiseerd en vastgesteld in het Reginaal Ruimtelijk verleg (RR) van de prvinie Nrd-Bbant Wat is 'versterken' van de Reginale Agenda Wnen? Bij het pstellen van de huidige Reginale Agenda Wnen zijn p dit mment niet diret de marktpartijen en de gemeenteden betrkken. Die zuden wij meer willen betrekken. De Reginale Agenda Wnen benemt thema's, maar zegt niet altijd he en wie daarmee aan de slag gaat. Wij stellen daarm vr een uitveringsprgmma p te stellen als nderdeel van de agenda: welke partij det wat wanneer? De gedeputeerde heeft aan de subregi's de pdht meegegeven m te kmen tt een vrstel met duidelijke afspken ver de subreginale wningmarkt en daarmee invulling te geven aan de ladder vr duurzame verstedelijking. Wij vinden dat deze subreginale vrstellen integal nderdeel meten zijn van de Reginale Agenda Wnen. In het advies van de werkplaats was een belangrijk nderdeel de mplementariteit in de regi. Dat betekent een sterke stad en een sterk drp met een mpleet en gevarieerd aanbd van wningen en wnmilieus. Wij willen samen met u nreter uitwerken wat hiermee wrdt bedeld. Wij stellen vr m de Reginale Agenda Wnen k aan te vullen met deze uitwerking. Het is belangrijk m ns daarvr vanuit de subregi's te veden. Stappenplan: he kmen we tt een versterkte Reginale Agenda Wnen? 1. de Prvinie en de werkplaats den een presvrstel ver he de Reginale Agenda Wnen wrdt versterkt; 2. dit vrstel wrdt vrgelegd aan het ambtelijk verleg wnen, prtefeuillehudersverleg wnen en de Raadstafel21; 3. het aangepaste vrstel wrdt besprken in de Werkplaats Wnen en het Platfrm Wnen; 4. een definitief presvrstel wrdt ter vaststelling vrgelegd aan RR van deember We den gezamenlijk nderzek naar de reginale wningmarkt a. We ntinueren de bestaande 'wningmarktnderzeken p dit mment vinden er al vershillende nderzeken naar de reginale wningmarkt plaats die wrden geïnitieerd dr de regi. Z vindt 1x per 3 jaar het Wningmarktnderzek Zuidst-Bbant plaats dat de wnbeheften van inwners in de regi nderzekt. k wrdt er 1x per 2 jaar een nderzek gedaan naar de delgrep van beleid en de mvang van de siale wningvrad. Ten sltte det het Kennisluster Wnen Zuidst-Bbant vershillende wningmarktanalyses p basis van beshikbare data (zie Deze nderzeken willen wij gag ntinueren en blijven drntwikkelen. b. We verkennen de mgelijkheid m bestaande data te mbineren in een 'mnitr reginale wningmarkt' Vershillende partijen verzamelen data ver de reginale wningmarkt. nder andere in het eerder genemde kennisluster wrdt een deel van die data verzameld en geanalyseerd. Maar dat zijn ng lang niet alle data die verzameld wrden. k wningrptie Wnbedrijf heeft een initiatief genmen m te bekijken he we bestaande data beter kunnen benutten. Samen met het kennisluster, 4 Bijlage bij

8 MTRPL RGI INDHVN Wnbedrijf, Prvinie en gemeenten willen wij verkennen f het mgelijk is m bestaande data te mbineren in een 'mnitr reginale wningmarkt'.. We den nderzek naar de speifieke kwaliteiten van gemeenten in relatie tt psitie p de (subreginale wningmarkt In het advies van de werkplaats was een belangrijk nderdeel de mplementariteit p de reginale wningmarkt. Wij hebben eerder al vrgesteld m samen met u nreter uit te werken wat hiermee wrdt bedeld. Daarbij is in ieder geval van belang m te weten w a t j e speifieke kwaliteiten zijn als gemeente. De werkplaats wil daar, zveel mgelijk p basis van bestaande brnnen, verder nderzek naar den. Gemeenten vertalen dan samen met hun partners en de subregi wat die kwaliteiten dan betekenen vr de rl van de gemeente in de (sub)reginale wningmarkt. 3. We rganiseren een pilt met de Reginale Wnadviesad m de werkwijze van een 'Reginale Wnadviesad' te demnstreren hebben de negen wningrpties atief in het stedelijk gebied een aanbd gedaan. Behalve dat de rpties hun ideeën ver he m te gaan met hun niet-dab bezit vrleggen aan de gemeenten, stellen zij vr m dit k vr te leggen aan de Reginale Wnadviesad. De wnadviesad kan dan daarver adviseren vanuit een reginaal perspetief. Met deze nrete ases van de rpties starten we een pilt van 1 jaar waarin we de werking van een Reginale Wnadviesad testen. In deze pilt zal de huidige Werkplaats Wnen funtineren als Reginale Wnadviesad. p basis van de pgedane ervaringen zullen we gaan evalueren. n afhankelijk van de uitkmsten van die evaluatie bekijken we in eerste instantie f de manier van werken van een wnadviesad werkt. Z ja, dan werken we dit verder uit in samenspak met alle lleges en gemeenteden. 3. He v e r d e r? p ns advies "Breken met grenzen: wnen in een mplete regi" hebben wij zienswijzen ntvangen van gemeenteden, Prvinie, belangenrganisaties, wningrpties en andere wningmarktpartijen. Als Werkplaats Wnen hebben wij bijgevegd vrstel pgesteld ver he wij verder willen gaan met ns advies. Met dit presvrstel willen wij reht den aan de zienswijzen van al die wningmarktpartijen. In 214 hebben wij als Werkplaats Wnen een pdht van het Reginaal Platfrm (de gezamenlijke llegeleden van de 21 regigemeenten) gekregen. Dit heeft geleid tt ns advies. p 29 juni 216 willen wij ns vrstel vr het vervlgpres hierp pnieuw dr het Reginaal Platfrm laten bekhtigen. Wij vgen de lleges daarm m ns vrstel te bespreken en het lletieve besluit van het Reginaal Platfrm vr te bereiden. Het besluit nemen we weliswaar met de 21 lleges gezamenlijk, maar daarbij mgen wij niet vergeten dat k kennisinstellingen en marktpartijen zijn betrkken. Daarnaast leggen wij het vrstel k vr aan de Raadstafel21 van 25 mei 216. De Raadstafel21 tetst f de werkplaats vldende reht det aan de ingediende zienswijzen en f de den vldende betrkken wrden in de uitwerking van het vervlgpres. Na besluitvrming in het Reginaal Platfrm van 29 juni 216 willen wij samen met u (lleges, ambtenaren, den, kennisinstellingen en marktpartijen) aan de slag m het vervlgpres verder inhudelijk uit te werken. Daarbij beginnen wij met een aantal aties die in nderstaand shema zijn uitgewerkt. Bij elke atie wrdt tegeliht wat nder andere uw rl is en wanneer wij verwahten die aties af te rnden. 5 Bijlage bij

9 'ē ( D. C r - < ) ~ō 51 J «r u B * r S r. CL W ' C J JSŕ X! H X! Ü CL S Ŭ) ũ. S ť 9J ^ ^ a., ű 9 Ñ "53 ' ) TJŪ D- *í Ü s- X! P 32 S ğ ĊD XI í t: ş "53 2 er p en CL."P ÇM - CL J ŨĹ g ŝ " 2 g e S - " 8 g p *- s ^ õ B e l g š e "2 ) į- ť S gif N i ŝ " Ŝİ l i l C : Ľ T- " ĒP " ^ C į u 'Ľ u ) r Ľ X3 ^ C ü :rs ; ' C 3 C r Ľ " r ^ ËCü -{Tĵ r.22 C 3. n r Çō Cċ Ş i r r ^ N L. ) " er - : a C CL «j -v: i 5 er - ^ m ^ er - er er ü ş X! ~ r ^) er. ^. ^ X! n l 2 į- -2 a 'r ÇNļ JS ^ ' C ( L J - LU ^ ^ " n CL a3 - I er 2 CÌ ^ X! C I ' İ3 CL Ŝ ^ í V Ľ 8 X} C TS '2 û ĉ er er " C 8 CL C 2 er CL.92 t er «u er r C er :P 5 8 CL 2 J r ' tr JÇ Ĵ3 W n Ü 4 er n S *^ C r N ^ X! CL CL 5 ^ I p ç g 2 ^ " r r "2 3 «'S C X Cn įr g ^ * i " i- n 2 ş ü r- n "P ō T 1 ě ^. 2ā3 9j " -K a. C- w ÿ r m.92 LU ~ CL - S ~, X3 ŨĹ r S r ) I n r 'Ē Çį) < ) ar -I u ) 4 l U) ím "3 S g II ) "^ -4 C C (Ľ CL ) < T- 1^ - CJ Ŝ CC CC CS5 s "5 ^ C N 1 53 C Ti C XI S ' r-n Ş : 8- XJ ) Sí g x n F : n r - i, xĩ (-' n i.v ÇD 4 ü CL fļ " r 2 Ü C) i~. ċū 1 C, C : Ui " r Ü2 r C eb.92 iri rr 2 *- S r Ľ n r. õ T " r i X! e r r n ŨĹ. 6 ċb. xì

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

METROPOOL REGIO EINDHOVEN vaikenswaaca Gemeenteraden en colleges 21 regiogemeenten inr.: 2 8 APR 201B Team; ^^'fropoolreglo Eindhoven lnfo@nietropoolregioeindhoven.nl wvvw.metropoolregioeindhoven.nl Bezoekadres Raiffeisenstraat

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ 7 gemeente Haarlemmermeer Raadsvrstel 2005/5989 ARCHIFXMPÖ nderwerp Prtefeuillehuder Steller Cllegevergadering Raadsvergadering aanvullende ksten Belastingen vrtvleiende uit de Wet WZ R.J.H. van der Riet

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Dynamische jaaragenda 2017

Dynamische jaaragenda 2017 Dynamische jaaragenda 2017 Deze agenda is pgebuwd uit de werkagenda's van de vier Prtefeuillehudersverleggen Ecnmie, Wnen, Duurzaamheid en Mbiliteit. December 2016 > PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG MOBILITEIT

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

De toekomst van Passend Onderwijs dinsdag 28 januari 2014 op Voorne Putten en Rozenburg

De toekomst van Passend Onderwijs dinsdag 28 januari 2014 op Voorne Putten en Rozenburg Zaak nr. De tekmst van Passend nderwijs dinsdag 28 januari 2014 p Vrne Putten en Rzenburg plegntitie ndersteuningsplannen samenwerkingsverbanden datum versie definitief Auteur T. Jardez en P. Bijzet Stad

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist).

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist). Verslag fysieke verlegtafel Cncept Overeenkmst Maatwerkvrziening Wm 2016 Gemeente Rhenen Dinsdag 15 september 2015 van 14.00 tt 16.30 uur Raadszaal, Rhenen. Aanwezigen zrgaanbieders: Andre Grenewegen (Lelie

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken t.a.v. de secretaris van de Kiesraad Postbus EA Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken t.a.v. de secretaris van de Kiesraad Postbus EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken t.a.v. de secretaris van de Kiesraad Pstbus 200 1 1 2500 EA Den Haag Zetermeer, 18 april 1994 ns kenmerk: U 94104.80 JBIMO Geachte secretaris, Hierbij de ik u de klacht

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Instemmen met een projectvoorstel om een nota toerisme en een nota citymarketing op te stellen.

Instemmen met een projectvoorstel om een nota toerisme en een nota citymarketing op te stellen. nderwerp Nummer vrstel Datum vrstel ntatpersn ntatpersn mail ntatpersn Telefn Prgrammanaam en nummer prjetvrstel nta terisme en nta itymarketing RVB7-85 Setr/ SRB - Bedrijvigheid, Terisme 7 augustus 27

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 1, 2 & 3 zaalvetbal Sprthallen Zuid d.d. dnderdag 18 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Jaap Verkrst, Gerrit Aafjes, Hans Buitenhuis en Henk Zeeman Arbeidsrganisatie Guus

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

J.LUmon T i.a.a.: - Nederlands Politie Instituut (NPI) F OTO

J.LUmon T i.a.a.: - Nederlands Politie Instituut (NPI) F OTO Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kn i nkrijks relaties m,, _ ne kenmerk 2006-0000263020 ndeideel De krpsbeheerders van de regikrpsen en het Hm*» Krps Landelijke Plitie Diensten (KLPD) p^aibewrv««ide

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

In oktober 2012 publiceerde Klaverblad Zeeland de resultaten van een onderzoek

In oktober 2012 publiceerde Klaverblad Zeeland de resultaten van een onderzoek Prviniale hrnish zieken- en Gehandiaptenranisie Zeeland (PS) Seretaria: Gen. Simndsstr. 8, 4333 BT Middelbur 13.15994 Tel. 118-628628 e-mail: strnks@zeelandnet.nl. /,^ R M R 3! W A A L Aan het llee van

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 22-09-2009 Onderwerp: Herijking museumbeleid Steenwijkerland Cnceptbesluit: Opdracht geven vr de ntwikkeling van een nieuwe inhudelijke

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

Startnotitie invoering participatiewet regio Noordoost Brabant

Startnotitie invoering participatiewet regio Noordoost Brabant Startntitie invering participatiewet regi Nrdst Brabant Van hfden sciale diensten, directeuren SW-bedrijven, vertegenwrdigers AgriFd Capital en UWV Vastgesteld 26 februari 2014 in de bestuurlijke bijeenkmst

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Als jeugd en toekomst tellen Uitvoeringplan transitie jeugdzorg 2013-2015 regio Noord en Midden Drenthe

Als jeugd en toekomst tellen Uitvoeringplan transitie jeugdzorg 2013-2015 regio Noord en Midden Drenthe Als jeugd en tekmst tellen Uitveringplan transitie jeugdzrg 2013-2015 regi Nrd en Midden Drenthe Als er iets speelt in Drenthe, laat het dan het kind zijn 1 Inhudspgave Inleiding Vastgestelde dcumenten

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve zorg regio Arnhem

Huishoudelijk reglement Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve zorg regio Arnhem Huishudelijk reglement Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve zrg regi Arnhem Vastgesteld in de bestuursvergadering 8 juni 2015 Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 uit de statuten 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht.

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht. Vrstel aan burgemeester en wethuders Zaaknummer 11181 Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzrg Gelderland en Utrecht. Samenvatting/krte telichting: Gemeenten bereiden zich vr p de invering van de nieuwe

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT)

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT) Lid Gedeputeerde Staten M. van Engelshven-Huls prvincie ZUID HLLAND NGEKUMLN Q g nv, 2010 Leden van de Statencmmissie Bestuur & Middelen Cntact T070-441 64 19 F 070-441 78 19 m.van.engelshvenhuls@pzh.nl

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Advies: Voorstel aankoop materiaal audiovisuele uitleendienst

Advies: Voorstel aankoop materiaal audiovisuele uitleendienst Advies: Vrstel aankp materiaal audivisuele uitleendienst Naam adviesrgaan: Jeugdraad stad Antwerpen De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de sm van de negen districtsjeugdraden: Antwerpen, Berchem,

Nadere informatie