ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer:"

Transcriptie

1 ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: De contactgegevens: Genneperweg AG Eindhoven De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: Secretaris, Voorzitter a.i., J.J. Huijser Penningmeester, C. Oomen - Het beleidsplan We willen uitbreiden door één van de drie hallen twee keer zo groot te maken. Het grootste deel is bestemd voor de verkoop en het overblijvende deel voor de ontvangst van de klanten: een koffiebar. De huidige koffiebar is te klein en wordt rookruimte voor de bewoners. Er komt een patio in de tuin met zitjes voor de klanten en openslaande deuren naar de koffiebar. De verkoopruimte is te klein geworden. We kunnen meer geld genereren door uit te breiden om zodoende extra gelegenheid te scheppen voor werk van vrijwilligers en bewoners. Voor meer financiële ondersteuning van de bewoners.daarom is een uitbreiding van de markt nodig. Bovendien bevorderen de nieuwe koffiebar en de aangrenzende patio de integratie met de wijkbewoners, die Emmaus beleven als een plaats van ontmoeting. - Het beloningsbeleid Het bestuur is vrijwilliger. De dagelijkse leiding, kerngroepleden, krijgen rond het minimumloon uitbetaald. De tijdelijke bewoners krijgen als beloning kost en inwoning, zakgeld, de zorgverzekering en de WA-verzekering worden betaald. - De doelstelling We werken en wonen volgens de idealen van de Emmausbeweging die zijn verwoord in het Universeel Manifest. 1. Onze wet is datgene waarvan voor de mensheid, persoonlijk en in gemeenschap, alle leven dat waard is geleefd te worden en alle ware vrede en vreugde afhangt, namelijk: Eerst dienen die het meest lijden.

2 2. Onze zekerheid is, dat de eerbied voor deze wet alle zoeken naar gerechtigheid en vrede tussen mensen moet inspireren. 3. Ons doel is nu zo te handelen, dat ieder mens, iedere maatschappij, ieder volk kan leven, zich ontplooien en zich verwezenlijken door te ruilen en te delen in gelijkwaardigheid. 4. Onze methode bestaat uit het stichten, onderhouden en bezielen van gemeenschappen waarin allen vrij zijn en gerespecteerd aan hun eigen behoeften tegemoet kunnen komen en elkaar en anderen kunnen helpen. 5. Ons eerste middel is overal waar dat mogelijk is afval te verwerken, waardoor materialen hun waarde terug krijgen en hierdoor meer actie te kunnen voeren voor degenen die het meest lijden. 6. Andere middelen die de gewetens wakker schudden en een aanklacht zijn tegen onrechtvaardigheid, moeten worden gebruikt, in dienst van degenen die het meest lijden, in lotsverbondenheid met hun strijd, persoonlijk en maatschappelijk, tot aan de vernietiging van de oorzaken van hun misère. 7. Onze vrijheid is dat we in het uitvoeren van onze taak niet ondergeschikt zijn aan een ander ideaal dan uitgedrukt in dit manifest en aan geen ander gezag dan dat wij binnen onze eigen beweging in onze eigen regels hebben vastgelegd. Emmaus handelt in overeenstemming met de Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals die is aanvaard door de Verenigde Naties. 8. Onze leden zijn degenen die dit manifest aanvaarden en het actief trachten gestalte te geven. - Een verslag van uitgeoefende activiteiten De praktijk van Emmaus Eindhoven Emmaus Eindhoven heeft een woongroep met maximaal 10 bewoners. Ze zijn dak- of thuisloos. Om in hun onderhoud te voorzien werken de bewoners in de kringloopwinkel samen met vrijwilligers. Met de opbrengst worden de vast lasten betaald. Als er geld overblijft, wordt dit geschonken aan goede doelen in binnen en buitenland. Er werken ca 40 vrijwilligers op de markt. Om verschillende redenen helpen ze mee: om de woongroep te steunen, om invulling te geven aan eigen behoeften om bezig te zijn, om weer in een werkritme te komen, enz. - Financiële verantwoording 2012 Zie volgende pagina 2

3 FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Woon- en werkgemeenschap Emmaus Genneperweg AG Eindhoven 3

4 Eindhoven, mei 2013 INHOUD Pagina Opdracht 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 8 Specificatie balans 9 Specificatie winst- en verliesrekening 12 4

5 OPDRACHT Aan de bestuurders van: Stichting Woon- en werkgemeenschap Emmaus Genneperweg AG Eindhoven Eindhoven, mei 2013 Geachte bestuurders, Hierbij treft u het financieel verslag 2012 van uw stichting aan. Dit financieel verslag is gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Graag zijn wij bereid dit verslag mondeling nader toe te lichten. Met vriendelijke groet, MIDION C. Oomen 5

6 BALANS (x 1,-) ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Vrachtauto Personenauto Vlottende activa Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Te ontvangen energiebelasting Uitbreidingsplan Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

7 PASSIVA Eigen vermogen Vrije reserve Bestemmingsfonds onderhoud gebouw Bestemmingsfonds Nieuwbouw Resultaat dit boekjaar Langlopende schulden Leningen nieuwbouw Kortlopende schulden Rekening courant bewoners Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

8 WINST- EN VERLIESREKENING (x 1,-) Netto omzet Bedrijfskosten Lonen en salarissen Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rente lasten 508 Rente baten Nettoresultaat

9 SPECIFICATIE BALANS Activa Materiële vaste activa Inventaris Vrachtauto Personenauto Totaal Boekwaarde 1 januari Mutaties: - investeringen afschrijvingen Boekwaarde 31 december Vlottende activa Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Liquide middelen Rabobank lopende rekening Rabobank spaarrekening Kas

10 Passiva Eigen vermogen Vrije reserve Saldo beginbalans Bij: resultaat vorig boekjaar Bij: opheffing woonstichting Af: naar bestemmingsfondsen -/ Bestemmingsfonds onderhoud gebouw Bestemd in 2012 uit eigen vermogen Bestemmingsfonds nieuwbouw Bestemd in 2012 uit eigen vermogen Bij: giften uitbreiding markt Af: kosten plannen uitbreiding markt -/ Saldo per 31 december Kortlopende schulden Rekening courant bewoners Rekening courant H. Nelissen Rekening courant J. Jasper 140 Rekening courant T. Leurs 186 Rekening courant P. Pisters 70 Rekening courant N. Van de Berg Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Sociale lasten

11 Overige schulden en overlopende passiva Te betalen vakantiegeld Kruisposten

12 SPECIFICATIE WINST- EN VERLIESREKENING Netto omzet Opbrengst artikelen 6% Opbrengst artikelen 21% Opbrengst artikelen 0% Opbrengst munten Giften Gestel 300 Kasverschillen Lonen en salarissen Bruto lonen Sociale lasten Pensioenlasten 684 Mutatie voorziening vakantiegeld Afschrijvingen Vervoermiddelen Inventaris Overige bedrijfskosten Personeelskosten Verkoopkosten Huisvestingskosten Autokosten Bewonerskosten Algemene kosten

13 Personeelskosten Personeelsverzekeringen 381 Reiskostenvergoedingen Overige personeelskosten Verkoopkosten Advertentiekosten Projectcommissie Evenementkosten Huisvestingskosten Huurkosten Energiekosten Onderhoud onroerend goed Uitgaven markt Overige huisvestingskosten Autokosten Brandstofkosten Onderhoudskosten Wegenbelasting Assurantiën Overige autokosten

14 Bewonerskosten Bijdrage bewoners -/ Boodschappen Zakgeld bewoners Overige kosten bewoners Algemene kosten Accountant en administratiekosten 846 Contributies en abonnementen Loonadministratie 440 Kantoorbenodigdheden 643 Telefoonkosten Drukwerk 24 Verzekeringen 599 Overige algemene kosten Financiële baten en laten Rente- en bankkosten 508 Rente spaarrekening

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Tienhoven / Oud Maarsseveen Vastgesteld door het Stichtingsbestuur Pagina 1 van 16 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits

ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits KVK en/of RSIN nummer. KvK.05066472-02.08.2000 in Zwolle Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie