Onderdeel Hypothalamus-Hypofyse (Bern/Levy, Hoofdstuk 44)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderdeel Hypothalamus-Hypofyse (Bern/Levy, Hoofdstuk 44)"

Transcriptie

1 Zelfstudievragen Deze vragen zijn bedoeld om je behulpzaam te zijn bij het bestuderen van de stof (college en microscoop practica). Ze hebben de bedoeling je te wijzen op de belangrijkste delen van de stof, maar ze staan niet model voor tentamenvragen. Tentamenvragen zijn integratief, ze verbinden verschillende delen van de stof met elkaar. Onderdeel Hypothalamus-Hypofyse (Bern/Levy, Hoofdstuk 44) Algemeen 1. Welke delen zijn aan de hypofyse te onderscheiden? 2. Waaruit ontwikkelt zich de adenohypofyse? Waarom zit er vaak een holte in? 3. Vaak zit er een holte in de neurohypofyse. Waarmee komt deze overeen? 4. Wat is de eminentia mediana? 5. Welk weefsel vormt de pars intermedia? 6. Hoe is de bloedvoorziening van adenohypofyse en pars nervosa? Wat is de functionele betekenis van het verschil tussen de twee? 7. Waar worden de pars nervosa hormonen gesynthetiseerd en hoe bereiken ze de plaats van afgifte? 8. Wat is een neurosecretorische cel? 9. Wat zijn releasing en inhibiting hormones (in verband met hypofyseregulatie)? Hoe bereiken ze de adenohypofyse? 10. Wat is het meest kenmerkende verschil tussen de adenohypofyse en de pars nervosa? 11. Wat is de experimentele bewijsvoering voor de functie van de releasing en inhibiting hormones? 12. Beschrijf de hypothalamus als neuro-endocrien integratie systeem 13. Welke feedback systemen beheersen het functioneren van hypothalamus en hypofyse? 14. Wat is functie van de feedback systemen? 15. Welke releasing en inhibiting hormones (hypofysiotrope hormonen) zijn thans bekend, wat is globaal hun chemische samenstelling en wat is hun functie? 16. Regelt elk hypofysiotroop hormoon slechts een of meerdere hypofysefuncties? 17. Geef gemeenschappelijke karakteristieken van de werking van hypofysiotrope hormonen. Pars distalis hormonen TSH 18. Hoe is het TSH molecuul opgebouwd? 19. Door hoeveel genen wordt het gecodeerd? 20. Welke factoren reguleren de transcriptie en translatie van TSH-subunits? 21. Hoe wordt de secretie gereguleerd? 22. Waarom zijn een dalende TSH-produktie bij vasten en een stijgende bij koude "teleologisch" verklaarbare reacties? 23. Wat is te zeggen over de TSH-receptoraffiniteit als een normaalwaarde in het bloed voor TSH M is? ACTH 24. Wat is de functie van ACTH? 25. Hoe is chemische structuur? 26. Waar liggen ACTH-cellen? 27. Hoe verloopt de synthese van ACTH? Welke andere peptiden zijn derivaten van POMC? Komt POMC alleen tot expressie in ACTH-cellen?

2 28. Hoe is de secretie van ACTH gereguleerd? 29. Waarom heeft ook ACTH effecten op pigmentatie? 30. Gonadotrope hormonen 31. Wat is de functie van gonadotrope hormonen? 32. Wat is de overeenkomst in structuur met TSH? 33. Welk releasing hormone beheerst de gonadotropine synthese en afgifte? 34. Welke perifere hormonen oefenen een negatieve feedback werking uit op de gonadotropine secretie en waar grijpen ze aan? GH 35. Hoe verloopt de synthese van groeihormoon? 36. Hoe is de moleculaire structuur van GH? 37. Door welke hypothalamushormonen wordt synthese en release gereguleerd? (Regulatie van secretie door perifere factoren en invloeden overslaan) 38. Neem de paragraaf "Actions of GH" goed door; er kunnen niet zo eenvoudig vragen over gesteld worden. 39. Hoe komen vrijwel alle groeieffecten van GH tot stand? 40. Waaraan danken IGF's hun naam? 41. Hoe komt het dat bij overproductie van IGF's een hypoglycaemie kan ontstaan en bij insuline receptordeficiëntie overmatige groei van m.n. zachte weefsels? Prolactine 42. Wat is de belangrijkste functie van prolactine (PRL of LTH, lactotroop hormoon)? 43. Met welk hypofysehormoon komt het sterk overeen en in welke kenmerken? 44. Hoe wordt de PRL afgifte gereguleerd? Pars nervosa hormonen Anti-diuretisch hormoon 45. Hoe is de chemische structuur van ADH? 46. Wat is de primaire functie van ADH en wat is de rol van oxytocine? 47. Waar worden beide hormonen gesynthetiseerd? 48. Wat is neurophysine en welke rol vervult het? 49. Hoe wordt de secretie van ADH gecontroleerd? 50. Waar liggen de osmoreceptoren? 51. Hoe wordt via deze osmoperceptie de waterbalans gereguleerd? 52. Ook het bloedvolume speelt een rol bij de secretie van ADH. Hoe? 53. Wat is: juxtaglomerulaire cellen, renine, angiotensine? 54. Waarom veroorzaakt alcohol dorst (nadorst)? 55. Waar ligt het aangrijpingspunt van ADH en hoe is het werkingsmechanisme? 56. Wat is het uiteindelijke resultaat van de ADH-werking? Oxytocine 57. Hoe is de chemische structuur van oxytocine 58. Beschrijf de neuro-endocrine reflex die oxytocine afgifte en later ook synthese veroorzaakt. 59. Wat zijn de voornaamste werkingen van oxytocine bij de mens? Onderdeel Schildklier (Bern/Levy Hoofdstuk 45) 60. Beschrijf de microscopische anatomie van de schildklier 61. Hoe is schildklierhormoon (hormonen) chemisch opgebouwd?

3 62. Hoe komen we aan het jodium, dat is ingebouwd? 63. Waarom kunnen we wel 2 maanden met een tekort aan jodium in het dieet zonder merkbare gevolgen? 64. Wat versta je onder de "iodide trap"? 65. Wat is thyreoglobuline? Aan welke component van thyroglobuline wordt jodium gekoppeld? Waar en waardoor vindt deze koppeling plaats? 66. Welk enzym is voor deze reacties essentiëel, wat is hiervoor het substraat? 67. Hoe wordt uit gejodeerd thyroglobuline T3/T4 gemaakt? 68. Wat is colloid? 69. Hoe komen T3/T4 uiteindelijk in het bloed? 70. Welk hypofyse-hormoon reguleert de schildklieractiviteit? 71. Op welke processen in de schildkliercel is TSH van invloed? 72. Aan welk type regulatie-systeem is de TSH-secretie onderhevig? 73. Welke van de twee, T3 of T4 speelt de belangrijkste rol in de negatieve feedback? 74. Welke twee categorieën farmacologische schildklierremmers kennen we? Op welke mechansmen in de schildklier grijpen ze aan? Leiden ze tot verminderde activiteit van de schildklier? 75. Wat zijn de functies van TGB? 76. Op welk type receptor grijpt T3 aan? 77. Noem enkele target-genes voor het receptor-t3 complex. Onderdeel Pancreas (Bern/Levy Hoofdstuk 42) 78. Welke zijn de twee belangrijkste weefsels in de pancreas? 79. Wat verstaan we onder de exocriene en wat onder de endocriene pancreas? 80. Noem enkele produkten van de exocriene pancreas 81. Wat is een andere naam voor de endocriene pancreas? 82. Wat zijn de twee belangrijkste hormonen uit de endocriene pancreas? 83. Op welke metabolische substraten zijn ze van invloed en in welke hoofdfuncties kun je de effecten van de twee hormonen verdelen? 84. Op welke drie weefsels oefenen de pancreashormonen hun metabole functies voornamelijk uit? 85. Wat is de voornaamste stimulans voor insuline- en glucagonafgifte? 86. Welke celtypen onderscheiden we in de eilandjes van Langerhans? 87. Waarom is een intensieve bloedvoorziening van de cellen binnen de eilandjes noodzakelijk? 88. Hoe is het insuline-molecuul opgebouwd? Wat is ongeveer het molecuulgewicht? 89. Waarom is insuline in z'n werking niet erg soortspecifiek? 90. Hoe verloopt de synthese van insuline? 91. Wat is de belangrijkste stimulus voor transcriptie en translatie van het insuline coderende gen? 92. Beschrijf de regulatie van de insuline-afgifte (zie fig. 42-2). Welk voedselbestanddeel is de belangrijkste regulator voor insulinesecretie? 93. Welk patroon volgt de insuline secretie als respons op verhoging van de bloedglucosespiegel? Hoe wordt dit patroon verklaard? 94. Een vraag die in uit een tentamen zou kunnen komen en integratie van de kennis toetst: waarom stimuleren schildklierhormoon, cortisol, adrenaline en noradrenaline de insulineafgifte? 95. Wat betekent de uitdrukking "Insulin is the hormone of abundance"? 96. Wat is de functie van insuline bij aanbod van een overmaat aan nutriënten? 97. Wat is de algemene werking van insuline op koolhydraatmetabolisme?

4 98. Via welke stappen heeft insuline een effect op het koolhydraatmetabolisme in de lever? Wat is het effect hiervan op de bloedglucosespiegel en op het leverglycogeengehalte? 99. Wat is het effect van insuline op het koolhydraatmetabolisme in spierweefsel? 100. En wat in vetweefsel? 101. Wat is het algemene effect van insuline op vetmetabolisme? 102. Waarom verspreiden personen, die om te vermageren een koolhydraatvrij dieet volgen, vaak een acetonlucht? 103. Hoe en in welke weefsels komt het eiwitanabole effect van insuline tot uiting? 104. Wat betekent de aanwezigheid van een insulin-responsive element op het glucagon-gen voor de regulatie van de glucagonsynthese? 105. Wat is de belangrijkste functie van glucagon? 106. Hoe wordt de secretie van glucagon gereguleerd? 107. Waar ligt het voornaamste aangrijpingspunt voor glucagon? 108. Hoe kan de functie in algemene termen het beste omschreven worden? Onderdeel Bijnier Algemeen 109. Waar ligt de bijnier? 110. Uit welke delen is de bijnier opgebouwd? 111. Uit welke kiembladen ontwikkelen zich de verschillende delen? 112. Met welk deel van het zenuwstelsel is de medulla sterk geassocieerd? 113. Welke lagen zijn in de cortex te onderscheiden? 114. Welke hormonen worden in de medulla en in de verschillende lagen van de cortex gesynthetiseerd? Bijnierschors (Bern/Levy Hoofdstuk 46) 115. Wat is de precursor voor alle bijnierschorshormonen? 116. Wat zijn P 450 -geassociëerde enzymen? 117. Alle glucocorticoïden (m.n. cortisol) hebben een OH-groep op positie 17 en 21. Welke enzymen spelen voor het tot stand komen van deze configuratie een rol? 118. Waarom zal, bij een genetisch defect waardoor de 11β-hydroxylase en 21-hydroxylase activiteiten slechts gedeeltelijk aanwezig zijn, er een overproductie veroorzaakt worden van androgenen (adrenogenitaalsyndroom)? 119. Waarom is een individu met volledige deficiëntie van deze twee enzymen niet levensvatbaar zonder behandeling? 120. Hoe komt cholesterol de steroidsynthetiserende cel binnen? 121. Welke celorganellen zijn betrokken bij welke stap in de cortisolsynthese? 122. Door welk hypofysehormoon worden de zona fasciculata en reticularis gestuurd? Waardoor wordt deze hypofysefunctie gestuurd? 123. Aan welk type receptor bindt ACTH en welke signaaltransductiesystemen worden geactiveerd? 124. Wat is de functie van het "steroidogenic acute regulatory protein" (StAR-protein)? 125. Wat is het effect van chronische hyperstimulatie met ACTH op de anatomie van de bijnier, en omgekeerd, wat zal het effect zijn van een tekort aan ACTH (b.v. na hypofysectomie)? 126. Beschrijf het cortisolwerkingsmechanisme in algemene termen Wat is het effect van cortisol op vet- eiwit- en koolhydraatmetabolisme in spier, lever en vetweefsel? 128. Hoe stimuleert cortisol osteoporose? 129. Waarom is cortisol immunosuppressief en anti-inflamatoir?

5 130. Wat is de belangrijkste werking van aldosteron? 131. Wat is het renine-angiotensine-systeem? 132. Waar wordt angiotensine gevormd? 133. Wat is renine, waar wordt het gevormd, onder invloed van welk signaal en wat is de functie? 134. Waardoor wordt de overgang van angiotensine I naar angiotensine II bewerkstelligd. Waaruit bestaat de overgang? 135. Waar grijpt aldosteron aan en wat doet het? Wat is het uiteindelijke resultaat van de werking van aldosteron en waardoor ook de secretie weer afgeremd wordt? Bijniermerg (Bern/Levy Hoofdstuk 47) 136. Wat is de precursor voor de synthese van noradrenaline (norepinephrine) en adrenaline (epinephrine)? Welk enzym is beperkend in de synthese? 137. Waar vindt in de synthese sympatische en ACTH-stimulatie plaats en waar stimulatie door cortisol? Wanneer is ACTH-stimulatie vooral van belang? 138. Hoe komt cortisol snel bij de medulla-cellen; is dat af te leiden uit de anatomie van de medulla? 139. Waarmee is de medulla van de bijnier te vergelijken (fig. 47-2)? 140. Waarin verschillen de medullacellen van sympatische neuronen? 141. Waarom zijn de neurotransmitters, gesecreteerd door de medullacellen als hormoon te beschouwen? Welke zijn die neurotransmitters/hormonen? 142. Via wclke zenuw bereiken de signalen vanuit de hersenen de medulla? Geldt voor de mens dat dergelijke noodsituaties ("fight-flight-fright"-situaties) werkelijk aanwezig moeten zijn? 143. Via welke twee groepen van receptoren werken de bijniermerghormonen? 144. Wat is het verschil in signaaltransductie, volgend op stimulatie van de α- en de β-receptor? 145. Wat verstaan we onder desensitisatie van deze receptoren, via welk mechanisme verloopt dit proces, maar vooral, wat is de zin ervan? 146. Waaruit bestaan de cardio-vasculaire effecten en wat is de betekenis ervan voor de "fightflight-fright"-reactie? 147. Bestudeer fig Wat is stress? 148. Waarom heeft "stress" een ongunstige klank? Is dat gerechtvaardigd? 149. Welke stadia kunnen we in de stress response onderscheiden? 150. Als een eerste reactie op een stressor activatie van gedrag, attentie, "arousal" is, langs welke weg komt dan deze reactie tot stand? 151. Als een "fight-flight-fright"-situatie als stressor functioneert en er komen cardiovasculaire reacties tot stand, langs welke weg gebeurt dat dan? 152. Welk hormonaal systeem speelt een rol bij de herstelfase van de stress response? 153. Wanneer treedt de uitputtingsfase in? 154. Wat is het stressadaptatie syndroom? Wat zijn de effecten op metabolisme, reproductie, groei-, hart en bloedvaten en immunologische afweer en hoe worden die effecten veroorzaakt?

V5 Begrippenlijst Hormonen

V5 Begrippenlijst Hormonen V5 Begrippenlijst Hormonen ADH Hormoon dat de terugresorptie van water in de nierkanaaltjes stimuleert. adrenaline Hormoon dat door het bijniermerg wordt afgescheiden. Adrenaline wordt ook door zenuwvezels

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie

Anatomie / fysiologie Anatomie / fysiologie Regulatie Hormoonstelsel 1 FHV2009 / Cxx55 9+10 / Anatomie & Fysiologie - Hormoonstelsel 1 1 FHV2009 / Cxx55 9+10 / Anatomie & Fysiologie - Hormoonstelsel 1 2 Hormonen Homaein (Gr)

Nadere informatie

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst:

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hormoonklieren: Exocriene klieren: Endocriene klieren: Hypothalamus: Biologie SE4 organen die elders in het lichaam organen en weefsels activeren. zweet- en verteringsklieren

Nadere informatie

Module 4 Hormonen. Homeostase. Het handhaven van de verschillende balansen in het lichaam. Continue taak, o.i.v. de steeds wisselende omstandigheden

Module 4 Hormonen. Homeostase. Het handhaven van de verschillende balansen in het lichaam. Continue taak, o.i.v. de steeds wisselende omstandigheden Module 4 Hormonen 1/24 Homeostase Het handhaven van de verschillende balansen in het lichaam Continue taak, o.i.v. de steeds wisselende omstandigheden Bloeddruk, bloedvolume, temperatuur Plasmaniveaus

Nadere informatie

Extra paragraaf. Hormonen

Extra paragraaf. Hormonen Extra paragraaf Hormonen In deze extra paragraaf leer je meer over hormonen. Het gaat over de structuur van hormonen en de manier waarop ze werken. Daarnaast leer je een aantal hormoonklieren en het samenspel

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

Algemeen. Het hormoonstelsel. Soorten. Soorten. Hormoonklieren: hypofyse. Soorten 16-9-2014. Hebben invloed op:

Algemeen. Het hormoonstelsel. Soorten. Soorten. Hormoonklieren: hypofyse. Soorten 16-9-2014. Hebben invloed op: Het hormoonstelsel Lesstof Beauty Level Basics 2 Blz. 176-187 Algemeen Hebben invloed op: Lichamelijke en geestelijke processen Werken nauw samen met: Autonome zenuwstelsel Soorten 1. Hormonen/increten

Nadere informatie

Metyrapontest. Afdeling Interne geneeskunde

Metyrapontest. Afdeling Interne geneeskunde Metyrapontest Afdeling Interne geneeskunde In deze patiënteninformatie wordt uitgelegd wat de metyrapontest inhoudt. Er is een woordenlijst als bijlage bijgevoegd om sommige woorden te verduidelijken.

Nadere informatie

Aangepast AJK Hormonen

Aangepast AJK Hormonen Hormonen Hormonen Homaein (Gr) -> opwekken,aandrijven. Stoffen uit kliercellen die uitgescheiden worden in weefselvloeistoffen en bloed. Activeren of remmen andere doelcellen, Lokale hormonen -> beperkte

Nadere informatie

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Deelexamen In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen vragen gesteld: zenuwstelsel hormoonstelsel zintuigen geslachtsorganen Beschikbare tijd: 45 minuten

Nadere informatie

Les 17 Hormonen geslachtsorganen

Les 17 Hormonen geslachtsorganen Les 17 Hormonen geslachtsorganen Menstruatie, menopauze, hormonen, feedback, cyclus, hypofyse, ANZN 1e leerjaar - Les 17 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Menstruatiestoornissen Premenstruele spanning

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

10 anatomie en fysiologie, een inleiding. het endocriene stelsel. Martini_6ed_H10.indd 406 05/03/15 14:21

10 anatomie en fysiologie, een inleiding. het endocriene stelsel. Martini_6ed_H10.indd 406 05/03/15 14:21 10 anatomie en fysiologie, een inleiding 10 het endocriene stelsel 406 Martini_6ed_H10.indd 406 05/03/15 14:21 Het endocriene stelsel 10 hoofdstukoverzicht 10.1 De homeostase wordt gehandhaafd via communicatie

Nadere informatie

5 juli blauw. Toelatingsexamen arts en tandarts. Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2

5 juli blauw. Toelatingsexamen arts en tandarts. Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2 Kleef hier onmiddellijk een identificatie-etiket blauw Toelatingsexamen arts en tandarts 5 juli 2016 Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2 Figuur 1A: Werking van een wateroplosbaar hormoon:

Nadere informatie

5 juli geel. Toelatingsexamen arts en tandarts. Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2

5 juli geel. Toelatingsexamen arts en tandarts. Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2 Kleef hier onmiddellijk een identificatie-etiket geel Toelatingsexamen arts en tandarts 5 juli 2016 Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2 Figuur 1A: Werking van een wateroplosbaar hormoon:

Nadere informatie

Nederlandse. Samenvatting

Nederlandse. Samenvatting Nederlandse Samenvatting Het metabole syndroom is tegenwoordig een veel voorkomend ziektebeeld dat getypeerd wordt door een combinatie van verschillende aandoeningen. Voornamelijk in de westerse landen

Nadere informatie

Ontwikkeling van de Adenohypofyse. Ricardo Paap Pim de Laat Esther Langen Jelmer de Ronde

Ontwikkeling van de Adenohypofyse. Ricardo Paap Pim de Laat Esther Langen Jelmer de Ronde Ontwikkeling van de Adenohypofyse Ricardo Paap Pim de Laat Esther Langen Jelmer de Ronde Inhoud Inleiding De Hypofyse Gradiënten en Morphogens Ontwikkeling van de adenohypofyse Zebravis Mutanten Samenvatting

Nadere informatie

Algemene Samenvatting

Algemene Samenvatting Algemene Samenvatting e vitamine metaboliet 1,25-dihydroxyvitamine ( ) speelt een sleutelrol bij het handhaven van de calcium homeostase door middel van effecten op de darm, het bot en de nier. e metaboliet

Nadere informatie

Samenvatting. Chapter 8

Samenvatting. Chapter 8 Samenvatting Chapter 8 154 Het dopaminerge systeem is betrokken bij de controle over een heel scala aan fysiologische functies, variërend van motorische activiteit tot de productie van hormonen en het

Nadere informatie

1. Wat zijn hormonen? Waarvoor zijn hormonen nodig?

1. Wat zijn hormonen? Waarvoor zijn hormonen nodig? 1. Wat zijn hormonen? Waarvoor zijn hormonen nodig? De mens is een complex organisme dat continue in verandering is. Er vinden vele processen plaats in het lichaam (bv. bloed door lichaam pompen) die beïnvloed

Nadere informatie

Proefexamen PsBK1. Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg

Proefexamen PsBK1. Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg Proefexamen PsBK1 Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg Dit proefexamen PsBK1 bestaat uit 15 meerkeuzevragen. Het werkelijke examen PsBK1 bestaat uit 60 meerkeuzevragen. Duur van het examen PsBK1

Nadere informatie

Proeve 512; Multipathologie

Proeve 512; Multipathologie Proeve 512; Multipathologie Hypofyse tumoren Naam: Djoeke Kunnen. Datum: januari 2003. Opleiding: HBO-v duaal Inhoudsopgave. De Hypofyse....1 De hormonen...2 Adrenocorticotroop hormoon...2 Anti-diuretisch

Nadere informatie

INTRODUCTIE STRESSHORMONEN

INTRODUCTIE STRESSHORMONEN 8 Samenvatting INTRODUCTIE Cocaïne behoort tot de stimulerende middelen; stoffen die energie en alertheid verhogen en een kortstondig goed gevoel of zelfs euforie geven. Herhaaldelijk gebruik van cocaïne

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Nederlandse samenvatting Hematopoiesis Een volwassen mens heeft ongeveer vijf liter bloed waarin zich miljarden cellen bevinden. Deze cellen zijn onder te verdelen op basis van

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling Doelstellingen: De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel kunnen beschrijven de functies

Nadere informatie

1/05/2011. Inleiding. LLL Symposium Stress en substraatmetabolisme

1/05/2011. Inleiding. LLL Symposium Stress en substraatmetabolisme Stress en substraatmetabolisme Jan J. De Waele MD PhD SICU Universitair Ziekenhuis Gent Inleiding Voeding is belangrijk bij de gehospitaliseerde patient IZ patienten verschillen fundamenteel Insult dat

Nadere informatie

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

Schildklierstoornissen. Algemeen: klieren en hormonen. Algemeen: klieren en hormonen. Aminozuurderivaten Peptiden Vetten

Schildklierstoornissen. Algemeen: klieren en hormonen. Algemeen: klieren en hormonen. Aminozuurderivaten Peptiden Vetten Schildklierstoornissen Algemeen: klieren en hormonen Endocrien: het secretieproduct (hormoon) wordt naar het extracellulair weefsel afgegeven en gaat via de bloedbaan naar het doelweefsel Exocrien: het

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Wat verandert er in het zenuwstelsel als een dier iets leert? Hoe worden herinneringen opgeslagen in de hersenen? Hieraan ten grondslag ligt het vermogen van het zenuwstelsel om

Nadere informatie

vwo hormoonstelsel 2010

vwo hormoonstelsel 2010 vwo hormoonstelsel 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen een rol bij het

Nadere informatie

Naam: Student nummer:

Naam: Student nummer: Vraag 1. a. Vergelijk de elektronen transportketen van de ademhaling met de elektronentransport keten van de licht reactie (eventueel met tekening). Geef aan waar ze plaats vinden, wie de elektronen donors

Nadere informatie

Antiinflammatoire effecten van Glucocorticoiden Rhen et al. N Engl J Med 2005;353:

Antiinflammatoire effecten van Glucocorticoiden Rhen et al. N Engl J Med 2005;353: Antiinflammatoire effecten van Glucocorticoiden Rhen et al. N Engl J Med 2005;353:1711-23 Pleiotrope werking van glucocorticoïden Gc-R heeft een effect op verschillende pathways Gc hebben op alle systemen

Nadere informatie

Hormonen. Programma. Definitie van*een hormoon. Biochemische*cel*communicatie. Endocriene*cellen*in*de*mens. Waarom*hebben*we*hormonen*nodig?

Hormonen. Programma. Definitie van*een hormoon. Biochemische*cel*communicatie. Endocriene*cellen*in*de*mens. Waarom*hebben*we*hormonen*nodig? Programma Meer$leren$over$lichaam$en$gezondheid Wat*zijn*hormonen? Hormonen Waarom*hebben*we*hormonen*nodig? Hoe*zien*hormonen*er*uit? Frans*van*Nieuwenhoven Vakgroep*Fysiologie Universiteit*Maastricht

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Diabetogene effecten van glucocorticoïde medicatie: bekende en onbekende aspecten Dutch summary Ontdekking van het bijnierschorshormoon cortisol Cortisol is een hormoon dat in

Nadere informatie

Gezond ouder worden een gezond hormoonsysteem

Gezond ouder worden een gezond hormoonsysteem Hans van Montfort is complementair arts en heeft veel ervaring met alle aspecten van endocrinologie en toegepaste immunologie. Hij is lid van de wetenschappelijke raad van verschillende verenigingen en

Nadere informatie

1. Vegetatieve functies zorgen voor het in stand houden van het lichaam / samenstelling milieu interieur

1. Vegetatieve functies zorgen voor het in stand houden van het lichaam / samenstelling milieu interieur 1. Vegetatieve functies zorgen voor het in stand houden van het lichaam / samenstelling milieu interieur Bart van der Meer WM/SM theorie les 12 Amice 2. Assimilatie / anabolisme is de afbraakstofwisseling

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden Samenvatting voor niet-ingewijden REGULERING VAN MICROVASCULAIRE INSULINE- GEVOELIGHEID DOOR PERIVASCULAIR VET: EEN TRANSLATIONELE BENADERING Rick I. Meijer 225 Het doel van dit proefschrift was te onderzoeken

Nadere informatie

SAMEN ME VAT A T T I T N I G

SAMEN ME VAT A T T I T N I G SAMENVATTING 186 Inleiding Het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS) is een hormonaal systeem dat in belangrijke mate betrokken is bij de regulatie van bloeddruk en nierfunctie. Het RAAS is een

Nadere informatie

Vitamine E Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

Vitamine E Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress multihealth complete - vervolg 30 tabletten Functie afzonderlijke ingrediënten: Vitamine E Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress Vitamine B1 Thiamine draagt bij tot

Nadere informatie

Understanding the non-thyroidal illness syndrome from in vivo and in vitro studies Kwakkel, G.J.

Understanding the non-thyroidal illness syndrome from in vivo and in vitro studies Kwakkel, G.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Understanding the non-thyroidal illness syndrome from in vivo and in vitro studies Kwakkel, G.J. Link to publication Citation for published version (APA): Kwakkel,

Nadere informatie

Therapeutische toepassingen voor Angiotensine-(1-7) in hartfalen Ons inzicht in het ontstaan van hartfalen en de mogelijkheden voor therapie zijn in

Therapeutische toepassingen voor Angiotensine-(1-7) in hartfalen Ons inzicht in het ontstaan van hartfalen en de mogelijkheden voor therapie zijn in Samenvatting Therapeutische toepassingen voor Angiotensine-(1-7) in hartfalen Ons inzicht in het ontstaan van hartfalen en de mogelijkheden voor therapie zijn in de afgelopen decennia enorm toegenomen.

Nadere informatie

Onverklaarde klachten: een houdbaar concept? Guus Eeckhout Polikliniek Onverklaarde Klachten Afdeling Ziekenhuispsychiatrie VUmc

Onverklaarde klachten: een houdbaar concept? Guus Eeckhout Polikliniek Onverklaarde Klachten Afdeling Ziekenhuispsychiatrie VUmc Onverklaarde klachten: een houdbaar concept? Guus Eeckhout Polikliniek Onverklaarde Klachten Afdeling Ziekenhuispsychiatrie VUmc Netwerk OLK (NOLK) Conceptrichtlijn 2009: Somatisch Onvoldoende verklaarde

Nadere informatie

Chapter 10: Nederlandse samenvatting

Chapter 10: Nederlandse samenvatting Chapter 10: Nederlandse samenvatting 251 252 De a-typische effecten van Olanzapine op gewichtsregulering en de mogelijke tegenwerking van Topiramaat Olanzapine (OLZ) is een 2 e generatie antipsychoticum

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

Wat een klier! Hormonen en klieren

Wat een klier! Hormonen en klieren Wat een klier! Je hebt vast wel eens over klieren gehoord. Niet het klieren zelf natuurlijk, dus het vervelend doen, maar die andere klieren: namelijk hormoonklieren. Hormonen en klieren Hormonen zijn

Nadere informatie

Intermezzo, De expressie van een eiwit.

Intermezzo, De expressie van een eiwit. Samenvatting Bacteriën leven in een omgeving die voortdurend en snel verandert. Om adequaat te kunnen reageren op deze veranderingen beschikken bacteriën over tal van sensor systemen die de omgeving in

Nadere informatie

Signaaltransductie versie

Signaaltransductie versie Signaaltransductie versie 2015-2016 Vragen bij COO over hoofdstuk 16 van Alberts Essential Cell Biology, 4e druk De vragen die voorkomen in het COO-programma zijn op dit formulier weergegeven. Het is de

Nadere informatie

Somatostatine. Het gebruik van somatostatine analogen in de behandeling van Neuro Endocriene Tumoren. Marc De Man 29/11/2015

Somatostatine. Het gebruik van somatostatine analogen in de behandeling van Neuro Endocriene Tumoren. Marc De Man 29/11/2015 Somatostatine Het gebruik van somatostatine analogen in de behandeling van Neuro Endocriene Tumoren Marc De Man 29/11/2015 DIGESTIEF ONCOLOOG PATHOLOOG RADIOLOOG NET NUCLEARIST CHIRURG 2 MEDICATIE APD

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Alle levende organismen zijn afhankelijk van energie; zonder energie is er geen leven mogelijk. Uit de thermodynamica is bekend dat energie niet gemaakt kan worden, maar ook niet

Nadere informatie

CHAPTER 8 SAMENVATTING

CHAPTER 8 SAMENVATTING SAMENVATTING In de vroege zwangerschap treden indrukwekkende veranderingen op in de bloedsomloop, nierfunctie en vochthuishouding bij de moeder. Hoewel de exacte betekenis van deze hemodynamische aanpassingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Hormonale stelsel 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Hormonen?... 2 2.1.2 Het principe van de negatieve feedback... 4

Inhoudsopgave. 2 Hormonale stelsel 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Hormonen?... 2 2.1.2 Het principe van de negatieve feedback... 4 Inhoudsopgave 2 Hormonale stelsel 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Hormonen?... 2 2.1.2 Het principe van de negatieve feedback... 4 2.2 De hypothalamus-hypofyse-bijnier as... 8 2.2.1 Anatomie- fysiologie... 8

Nadere informatie

Endocrinologie en Metabolisme (B-B3ENDO07) 5 januari 2009, Kruytgebouw O123, 14.00-17.00 uur

Endocrinologie en Metabolisme (B-B3ENDO07) 5 januari 2009, Kruytgebouw O123, 14.00-17.00 uur HerTENTAMEN VAN HET THEORIEDEEL VAN DE NIVEAU- CURSUS Endocrinologie en Metabolisme (B-BENDO07) 5 januari 2009, Kruytgebouw O12, 14.00-17.00 uur 1. Het tentamen bestaat uit 8 vragen (over elk hoorcollege

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De rol van proteïne kinase A in de vorming van galkanaaltjes door levercellen Een mens is opgebouwd uit cellen. Iedere cel is omgeven door een membraan die de inhoud van de cel

Nadere informatie

Het Prader-Willi syndroom

Het Prader-Willi syndroom Het Prader-Willi syndroom een beeldverhaal over de achtergronden Tekst: B.J.P. de Jong Tekeningen: studio Djosa Uitgave: Stichting Prader-Willi Fonds Delft, maart 2017 Introductie Het viel op dat sommige

Nadere informatie

Chapter 9. Dutch Summary

Chapter 9. Dutch Summary Chapter 9 Dutch Summary Samenvatting van het proefschrift GLP-1 en de neuroendocriene regulatie van voedsel inname in obesitas en type 2 diabetes: stof tot nadenken Chapter 9 Obesitas en type 2 diabetes

Nadere informatie

Hormoon onderzoek Voorbeeld verslag hormoonanalyse

Hormoon onderzoek Voorbeeld verslag hormoonanalyse Hormoon onderzoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Welke hormonen zijn getest?...3 2. Cortisol...4 2.1. Wat is cortisol?...4 2.2. Oorzaken...4 2.3 Symptomen...4 2.4 Uitslag Cortisol...5 3. Testosteron...6

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands

Samenvatting in het Nederlands Samenvatting in het Nederlands Samenvatting Men schat dat in 2005 ongeveer 40.000 mensen in Nederland een nieraandoening hadden. Hiervan waren ruim 5500 patiënten afhankelijk van dialyse. Voor dialysepatiënten

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvatting (Dutch summary) NEDERLANDSE SAMENVATTING Introductie Groeihormoon (GH) wordt samen met andere hormonen (namelijk prolactine en de aansturingshormonen voor geslachtshormonen, schildklierhormoon,

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE. ADRENOGENITAAL SYNDROOM Informatie voor ouders/verzorgers

PATIËNTENINFORMATIE. ADRENOGENITAAL SYNDROOM Informatie voor ouders/verzorgers PATIËNTENINFORMATIE ADRENOGENITAAL SYNDROOM Informatie voor ouders/verzorgers 2 ADRENOGENITAAL SYNDROOM Informatie voor ouders/verzorgers Met deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren

Nadere informatie

Rondleiding door de cel

Rondleiding door de cel Rondleiding door de cel Interactieve opgaven bij de hoofdstukken 5 t/m 8 van Biology, Campbell Deze module behandelt de volgende delen van hoofdstukken van Campbell s Biology : Hoofdstuk 5.4, pagina 77-86:

Nadere informatie

Theorie-examen Fysiologie 21 april 2006.

Theorie-examen Fysiologie 21 april 2006. Theorie-examen Fysiologie 21 april 2006. 1. Welke bestanddelen horen, onder normale omstandigheden, niet voor te komen in urine? A. Hormonen en afbraakproducten. B. Eiwitten. C. Zouten. 2. Wat is een voorbeeld

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING Wat is astma? Astma is een aandoening die wordt gekenmerkt door vernauwing van de luchtwegen (oftewel bronchoconstrictie) na inademing van verschillende

Nadere informatie

VALKUILEN Dr. Apr. Kathleen Croes, Apr. Liesbeth Daniëls en Apr. Hilde Vanpoucke

VALKUILEN Dr. Apr. Kathleen Croes, Apr. Liesbeth Daniëls en Apr. Hilde Vanpoucke VALKUILEN Dr. Apr. Kathleen Croes, Apr. Liesbeth Daniëls en Apr. Hilde Vanpoucke WKBWV Menen, 21/04/2005 CASUS 1-48-jarige vrouw - vergroting van de onderkaak - verbreding van de neusbasis - de tong is

Nadere informatie

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase : het min of meer constant houden van de omstandigheden (het interne milieu) in een organisme door middel van regelkringen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Dit proefschrift behandelt moleculaire veranderingen die plaatsvinden in de hersenen van de rat na blootstelling aan morfine, een verslavende stof. Dit type onderzoek is zowel

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting.

Nederlandse samenvatting. . 10 Nederlands samenvatting Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat bijna 1 op de 3 Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte (HVZ). Daarmee is het een van de voornaamste doodsoorzaken in Nederland.

Nadere informatie

Autisme en ADHD D e r o l v a n z u i v e l e n g l u t e n

Autisme en ADHD D e r o l v a n z u i v e l e n g l u t e n Autisme en ADHD D e ro l v a n z u i v e l e n g l u t e n Onderwerpen 1. Epigenetica en genetica 2. Het endorfine systeem 3. Endorfine in relatie tot andere systemen 4. Exorfinen 5. De rol van exorfinen

Nadere informatie

1 (~20 minuten; 20 punten)

1 (~20 minuten; 20 punten) TENTAMEN Moleculaire Cel Biologie (8A840) Prof. Dr. Ir. L. Brunsveld & Dr. M. Merkx 27-01-2012 14:00 17:00 (totaal 100 punten) 6 opgaven in totaal + 1 bonusvraag! (aangegeven tijd is indicatie) Gebruik

Nadere informatie

1 Over diabetes mellitus

1 Over diabetes mellitus 1 Over diabetes mellitus 1.1 Inleiding Diabetes mellitus is in essentie een stoornis van het glucosemetabolisme. Onder deze algemene omschrijving zijn diverse vormen van diabetes mellitus te onderscheiden.

Nadere informatie

Multi Iron 120 tabletten Verkoopprijs 36,95

Multi Iron 120 tabletten Verkoopprijs 36,95 Multi Iron 120 tabletten Verkoopprijs 36,95 Multivitaminen en mineralen complex Geavanceerde multi vitaminen en mineralen spectrum op orthomoleculair basis, extra versterkt op Ijzer. IJzer is een belangrijk

Nadere informatie

Excretie en osmoregulatie

Excretie en osmoregulatie Excretie en osmoregulatie Tekst bij het computer ondersteund onderwijs maart 2008 Introductie homeostase 1. De variatie in omgeving waarin mens en dier leven stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen

Nadere informatie

Geregelde grootheid Fysiologische variabele die door het systeem wordt geregeld. upregulatie. downregulatie. signaal

Geregelde grootheid Fysiologische variabele die door het systeem wordt geregeld. upregulatie. downregulatie. signaal Regelsystemen Geregelde grootheid Fysiologische variabele die door het systeem wordt geregeld Sensor Meet de waarde van de geregelde grootheid Comparator Vergelijkt signaal met setpoint Effector Brengt

Nadere informatie

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam.

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. Soorten zenuw cellen Neuronen H2 Bouw en functie Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. De informatie stroom kan maar in een richting vloeien, van dendriet naar het axon. Dendrieten

Nadere informatie

Samenvatting. T abel 1.

Samenvatting. T abel 1. Samenvatting Overgewicht en obesitas vormen een toenemend gezondheidsprobleem. Wereldwijd hebben nu meer dan 1 miljard volwassenen overgewicht en 3 0 0 miljoen mensen hiervan hebben obesitas. Obesitas

Nadere informatie

BT15 tm 1 toets BT15 tm 1 toets

BT15 tm 1 toets BT15 tm 1 toets 1 2013-2014 BT15 tm 1 toets 2 SPIJSVERTERING 1. Waar mondt de ductus parotideus uit in de mondholte? A. Bij de 2 e molaar van de maxilla B. Bij de 2 e molaar van de mandibula C. Bij de 2 e premolaar van

Nadere informatie

SAMENVATTING VOOR NIET. BIOLOGEN

SAMENVATTING VOOR NIET. BIOLOGEN SAMENVATTING VOOR NIET. BIOLOGEN ACHTERGROND In onze modeme westerse samenleving neemt het verschijnsel overgewicht epidemische voíïnen aan. Overgewicht kan leiden tot vetzucht (obesitas) en geeft een

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/003 Handboek: Biogenie 3.1 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 1u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Mensen slapen ongeveer acht uur per dag, dit alles bij elkaar opgeteld is een derde van ons leven. Dit feit alleen al is genoeg om te beseffen dat slaap een essentiële fysiologische

Nadere informatie

1 (~20 minuten; 15 punten)

1 (~20 minuten; 15 punten) HERTENTAMEN Moleculaire Cel Biologie (8A840) Prof. Dr. Ir. L. Brunsveld & Dr. M. Merkx 20-04-2012 14:00 17:00 (totaal 100 punten) 6 opgaven in totaal + 1 bonusvraag! (aangegeven tijd is indicatie) Gebruik

Nadere informatie

Kinderen met een bijnierziekte Informatie voor leerkrachten

Kinderen met een bijnierziekte Informatie voor leerkrachten Kinderen met een bijnierziekte Informatie voor leerkrachten Inleiding U ontvangt deze folder omdat u een kind met een bijnierziekte in uw klas of groep heeft. In deze folder vindt u meer informatie over

Nadere informatie

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l REGELING 1 G o e d g e r e g e l d In je lichaam gebeuren veel dingen te gelijk: je haalt adem, je beweegt je spieren, je hart klopt, reservevoedsel wordt opgeslagen, enzovoort. Het zenuwstelsel en het

Nadere informatie

Chapter 11. Samenvatting

Chapter 11. Samenvatting Chapter 11 Samenvatting 11. Samenvatting Hoge plasmaspiegels van von Willebrand factor (VWF) en stollingsfactor VIII (FVIII) zijn geassocieerd met een verhoogd risico op het krijgen van zowel arteriële

Nadere informatie

Serotonergic Control of the Developing Cerebellum M. Oostland

Serotonergic Control of the Developing Cerebellum M. Oostland Serotonergic Control of the Developing Cerebellum M. Oostland Nederlandse samenvatting De ontwikkeling van de hersenen is een proces dat nauwgezet gereguleerd wordt, zowel voor als na de geboorte, en is

Nadere informatie

- 1 - Microbiologie en Biochemie (MIB-10306) Biochemie deel Vrijdag 29 februari 2008, uur

- 1 - Microbiologie en Biochemie (MIB-10306) Biochemie deel Vrijdag 29 februari 2008, uur Microbiologie en Biochemie (MIB-10306) Biochemie deel Vrijdag 29 februari 2008, 9.00-12.00 uur - Begin met het invullen van je naam en registratienummer. - Alle antwoorden moeten op het vragenformulier

Nadere informatie

Diabetes of suikerziekte

Diabetes of suikerziekte Diabetes of suikerziekte (bron: Weet je voldoende over diabetes - Vlaamse Diabetes Vereniging) SUIKER EN HET MENSELIJK LICHAAM In onze dagelijke voeding zijn tal van koolhydraten (=suikers) aanwezig. Deze

Nadere informatie

Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, capsule (gelatine), anti-klontermiddel (magnesiumstearaat, siliciumdioxide).

Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, capsule (gelatine), anti-klontermiddel (magnesiumstearaat, siliciumdioxide). Multi Sport 120 Capsules Verkoopprijs 19,95 Multivitaminen en mineralen complex voor de sporter Geavanceerde multi vitaminen en mineralen spectrum op orthomoleculair basis, speciaal geformuleerd voor de

Nadere informatie

IN HET PERSPECTIEF VAN DE ANGST. Dr. Fabiënne Naber Pedagogische Wetenschappen

IN HET PERSPECTIEF VAN DE ANGST. Dr. Fabiënne Naber Pedagogische Wetenschappen IN HET PERSPECTIEF VAN DE ANGST Dr. Fabiënne Naber Pedagogische Wetenschappen naber@fsw.eur.nl Interactie tussen biologische en omgevingsfactoren ANGST Angst is een emotie veroorzaakt door een waargenomen

Nadere informatie

Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, bioflavonoïden, enzymen, aminozuren, plantenextracten, capsule (gelatine), glucosamine 2KCl (schaaldieren).

Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, bioflavonoïden, enzymen, aminozuren, plantenextracten, capsule (gelatine), glucosamine 2KCl (schaaldieren). Multi Man 120 tabletten Verkoopprijs 34,95 Multivitaminen en mineralen complex voor de man Geavanceerde multivitaminen en mineralen complex op orthomoleculair basis, speciaal geformuleerd voor de man.

Nadere informatie

Inspanningsfysiologie. Energiesystemen. Fosfaatpool. Hoofdstuk 5. 1. Fosfaatpool 2. Melkzuursysteem 3. Zuurstofsysteem

Inspanningsfysiologie. Energiesystemen. Fosfaatpool. Hoofdstuk 5. 1. Fosfaatpool 2. Melkzuursysteem 3. Zuurstofsysteem Inspanningsfysiologie Hoofdstuk 5 Energiesystemen 1. Fosfaatpool 2. Melkzuursysteem 3. Zuurstofsysteem Fosfaatpool Anaërobe alactische systeem Energierijke fosfaatverbindingen in de cel Voorraad ATP en

Nadere informatie

Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, bioflavonoïden, enzymen, aminozuren, plantenextracten, capsule (gelatine), glucosamine 2KCl (schaaldieren).

Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, bioflavonoïden, enzymen, aminozuren, plantenextracten, capsule (gelatine), glucosamine 2KCl (schaaldieren). Multi Vrouw 120 tabletten Verkoopprijs 34,95 Multivitaminen en mineralen complex voor de vrouw Geavanceerde multivitaminen en mineralen complex op orthomoleculair basis, speciaal geformuleerd voor de vrouw.

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting hoofdstuk 1 127

Samenvatting Samenvatting hoofdstuk 1 127 125 Samenvatting Het metabool syndroom is een clustering van risicofactoren, zoals overgewicht/obesitas, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk (hypertensie) en metabole insulineresistentie (verminderde

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32608 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32608 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32608 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Ellenbroek, Johanne Hendrike (Rianne) Title: Pancreatic β- and α-cell adaptation

Nadere informatie

Geneesmiddelen Endocrien Systeem

Geneesmiddelen Endocrien Systeem College 1 9-12-2013 Endocrien systeem Het endocrien systeem speelt een belangrijke rol in de regulatie van de vegetatieve lichaamsfuncties (functies die zijn gericht op het voortbestaan van een individu

Nadere informatie

18. Gegeven zijn de volgende uitspraken: I. Tyrosine is de precursor van serotonine II. Een overmaat aan serotonine kan leiden tot agressief gedrag.

18. Gegeven zijn de volgende uitspraken: I. Tyrosine is de precursor van serotonine II. Een overmaat aan serotonine kan leiden tot agressief gedrag. 1. Welke uitspraak is WAAR? a. Evertebraten hebben geen zenuwstelsel dat hun toelaat gecoördineerde bewegingen uit te voeren. b. Evertebraten hebben niet meer dan 10.000 zenuwcellen. c. Het telencephalon

Nadere informatie

SAMENVATTING 1141 SAMENVATTING

SAMENVATTING 1141 SAMENVATTING SAMENVATTING 1141 SAMENVATTING Ondanks dat in de laatste decennia de perinatale zorg voor de ongeboren foetus en de pasgeborene sterk is verbeterd. ontstaat nog altijd blj 1 op de 1000 levend geboren kinderen

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie Circulatie. Stellingen n.a.v. vorig college. Stellingen, vervolg. Bloeddruk

Anatomie / fysiologie Circulatie. Stellingen n.a.v. vorig college. Stellingen, vervolg. Bloeddruk Anatomie / fysiologie Circulatie Bloeddruk 1 Stellingen n.a.v. vorig college Het ventrikelseptum van het hart is dikker dan het atriumseptum van het hart. Een hart dat over de top van de Frank Starling-curve

Nadere informatie

1. Het groeihormoon. Figuur 2: Groeihormoon neemt af met de leeftijd Figuur 4: Effecten van groeihormoon

1. Het groeihormoon. Figuur 2: Groeihormoon neemt af met de leeftijd Figuur 4: Effecten van groeihormoon 1. Het groeihormoon Figuur 2: Groeihormoon neemt af met de leeftijd Figuur 4: Effecten van groeihormoon Figuur 3: Groeihormoon afgifte gedurende de dag Figuur 1: Regulatie van het groeihormoon Maastricht

Nadere informatie