Identificatie van pilotprojecten voor een duurzame standaard voor Noordzeevis December 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Identificatie van pilotprojecten voor een duurzame standaard voor Noordzeevis December 2009"

Transcriptie

1 Identificatie van pilotprojecten voor een duurzame standaard voor Noordzeevis December 2009 ir. Maarten Koomans ir. Roald van Leeuwen prof. dr. Fred van Eenennaam Phone: +31(0) Mobile: +31(0) Web: 1

2 Wat is de achtergrond van het project? De rol van het NSFC in de keten is niet als extra schakel in de keten maar als een coördinerende organisatie die de keten beter kan laten samenwerken en de keten als geheel versterkt. Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen. Positioneren van Noordzeeschol in Europa door het het bedenken en uitvoeren van proposities in de markt 2

3 Wat was de opdracht? Ontwerp en selecteer strategische opties voor pilotprojecten buiten Nederland om een hoger rendement te krijgen op een nieuwe duurzame standaard voor schol. Markt onderzoek Ontwerp & selectie pilots Implementatie van pilots Het LEI heeft verkennend marktonderzoek uitgevoerd in Duitsland, Zweden en Engeland: Literatuur onderzoek Interviews met retailers Presentatie resultaten op 4 juli 2009 The Decision Group heeft pilotprojecten geidentificeerd buiten Nederland: Sector dialoog op 4 juli Ontwerp van waardeproposities Dialoog met handelaren Online survey met retailers Pilotprojecten met actielijst Starten van pilotprojecten door gehele keten en in samenwerking met retailers 3

4 Wat was het resultaat van het verkennende marktonderzoek van het LEI? Kernboodschap van het LEI onderzoek is dat duurzaamheid in de gehele keten (MSC en RFS) zeer urgent is voor retailers en dat schol niet onderscheidend is van goedkope vis. Geïnterviewde bedrijven Hoofdpunten van het LEI onderzoek: Het onderzoek bevestigde dat: Schol is niet onderscheidend Schol in retail vooral als private label product Plaice is a medium/standard fish Traditioneel product in een traditionele markt Duurzaamheid is zeer urgent Substitutie is zeker aan de orde Prijs/kwaliteitverhouding is beheersbaar Afstandelijke betrokkenheid bij het product Lage verwachtingen van prijs premium Lage verwachtingen van productinnovatie 4

5 Voorlopige conclusies voor oplossingsrichtingen De oplossingsrichtingen worden nu met name gezocht in het retailerkanaal omdat daar het grootste deel van de afzet zich bevindt en dit naar verwachting zal toenemen. Noordzee schol KANAAL KEUZE Retail Anders (vb markt) AANPAK KEUZE Merk zelf bouwen Private label Merk zelf bouwen NIET HAALBAAR Private label NIET VAN TOEPASSING SEGMENT KEUZE Diepvries Vers Diepvries Vers Diepvries Vers Diepvries Vers 14

6 Hoe zijn de waardeproposities getoest en gevalideerd? Van de 13 hypothesen heeft een toetsing en validatie plaatsgevonden door MT NSFC, experts uit sector en validatiesessie met vertegenwoordiging vanuit de handelaren. Het resultaat waren 5 waardeproposities die getoetst zijn bij retailers. 13 verschillende hypothesen voor de waardeproposities* zijn opgesteld vanuit de analyse 5 opties voor waardeproposities * Voor invulling van de 13 hypothesen voor de waardeproposities, zie bijlage 18

7 Wat is de conclusie van de toetsing bij retailers? Retailers zien met name belang van diepvries schol en zijn geinteresseerd in pilots met MSC of lagere prijs met RFS. Conclusie: 1. Voorkeur van retailers gaat uit naar MSC of lagere prijs. 2. Duidelijk tweede groep is gemak of gezondheid als hoofmotief voor een waarde propositie. 3. Verse schol wordt als niet belangrijk gezien, en geeft aan dat het retail kanaal niet de juiste optie hiervoor zou zijn. 25

8 Wat is de conclusie van de toetsing bij handelaren? Handelaren* hebben een lichte voorkeur voor MSC gecertificeerde vis en gericht op gemak. Conclusies: 1. Weinig verschil tussen de waardeproposities geeft aan dat handelaren interesse hebben in meerdere pilots 2. Lichte voorkeur van handelaren voor MSC gecertificeerde vis of een waardepropositie gericht op gemak voor de consument 3. Verse schol wordt als minder van belang gezien vanwege deel van de omzet 4. Waardepropositie gericht op gezondheid wordt als minst gewaardeerd. * De handelaren aanwezig tijdens de sessie vertegenwoordigen 60-70% van de Nederlandse omzet in schol. 26

9 Welke proposities worden vanuit de markt als meest veelbelovend gezien? De scores van de retailers en handelaren gezamenlijk bevestigen enerzijds het beeld dat pilots gericht moeten zijn op diepvries en MSC gecertificeerd of RFS met lagere prijs. Daarnaast wordt gemak ook als mogelijkheid voor extra waarde gezien. Waardepropositie 1: lagere prijs The value proposition local high quality, frozen North Sea plaice appeals to the consumer insight, valuing local food and a sustainable environment for a lower price. Waardepropositie 2: MSC cert. The value proposition local high quality, frozen North Sea plaice appeals to the consumer insight, valuing local food and a sustainable environment. Waardepropositie 3: gemak The value proposition tasty & easy to prepare, frozen North Sea plaice appeals to the consumer insight valuing quality & local food that is easy and quick to prepare. 27

10 Activiteiten Wat zijn de activiteiten voor pilotproject 1: lagere prijs en RFS? Kritieke succesfactor voor de pilot met lagere prijs* en RFS is volume creeren. Dit zal het beste in Duitsland gestart kunnen worden vanwege de grotere afzetmarkt. NSFC Sector Sector afstemming Vissers aanmoedigen om RFS registratie te verkrijgen Compensatie verstrekken aan handelaren voor lagere prijs Handelaren zullen openheid moeten geven aan NSFC over extra gemaakte omzet met RFS en korting Vissers krijgen niet direct extra geld, is afhankelijk van extra omzet die geboekt wordt Afhankelijk van marktsituatie zal de volume vraag ook kunnen bijdragen aan prijsstijging Controle NSFC coordineert controle door hele keten heen op naleving. Controle door NSFC uitgevoerd. Aangesloten vissers & handelaren moeten geregistreerd zijn bij NSFC Externe communicatie/pr/ marketing NSFC zet in samenwerking met RFS en retailers marketing op om RFS en goedkopere schol te promoten Handelaren zetten contacten in voor marketing * verkoopprijs De vis wordt verkocht op de klok in blokken/ in contractverkoop: aan het begin van het jaar wordt een bepaalde hoeveelheid voor een vaste prijs verkocht. Het NSFC zorgt voor coordinatie van de aangevoerde hoeveelheid en kwaliteit. De handelaar koopt de hoeveelheid aan het begin van het jaar in. Hierdoor is duidelijk wat gevangen moet worden in het jaar en wanneer. 30

11 Financiering pilotproject 1; lagere prijs en RFS De lagere prijs in de markt wordt gerealiseerd door vergoeding van NSFC aan de handel. Getoetst moet worden of de lagere prijs tot voldoende volume stijging zal leiden. - ILLUSTRATIEVE CASE - De vergoeding zal ingezet worden door middel van matching van 5% korting van NSFC, door handelaren en retailers. Prijsniveau Regulier Lagere prijs en RFS Verkoopprijs van pilotproduct in de markt Prijs afslag Verwerking & handel Aanvoer Vergoeding NSFC Verwerking & handel Aanvoer Aannames: - Prijs elasticiteit is 1; 5% prijsdaling leidt tot 5% omzet stijging - Indien meer dan 5% omzet stijging gerealiseerd wordt zal 2,5 % van de extra omzet naar via NSFC terugvloeien naar de vissers - Blok verkoop op de klok aan het begin van het jaar voor een jaarcontract met een vaste prijs. - In het voorbeedl biedt NSFC 5% korting ( 0,40), dit wordt gematched door hadnelaren met 5% en retailers matchen met 10% (worst case) - Percentages en volumes zal vastgesteld moeten worden op basis van budget van NSFC. * verkoopprijs 31

12 Activiteiten Wat zijn de activiteiten voor pilotproject 2; MSC gecertificeerd Kritieke succesfactor is voor de pilot controle op naleving in de gehele keten en relatie met MSC en NGOs. Pilot land zou Zweden kunnen zijn vanwege sterke aandacht voor duurzaamheid. NSFC Sector Sector afstemming Controle Inventarisatie van de MSC gecertificeerde vissers en planning opstellen voor verdere registratie van vissers Vissers aanmoedigen om MSC registratie te verkrijgen NSFC coordineert controle door hele keten heen op naleving. De controle wordt gedaan door MSC Vissers geven aan of en zo ja wanneer ze MSC gecertificeerd kunnen/willen zijn Handelaren en verwerking schrijven zich in en houden zich aan de criteria opgesteld. Aangesloten partijen laten onafhankelijk controleur ten alle tijden toe Stricte controle en handhaving in noodzakelijk dus een streng controle beleid moet gevoerd worden. Externe communicatie/pr/ marketing NSFC creert relatie met MSC en in samenwerking pilotproject opstarten NSFC bouwt huidige relatie met NGO s verder uit in bijvoorbeeld gebruik van NGO naam in marketing NSFC zet marketing campagne op in pilot land Handelaren mogen MSC label op product zetten en NSFC naam gebruiken De vis wordt verkocht op de klok in blokken/ in contractverkoop: aan het begin van het jaar wordt een bepaalde hoeveelheid voor een vaste prijs verkocht. Het NSFC zorgt voor coordinatie van de aangevoerde hoeveelheid en kwaliteit. De handelaar koopt de hoeveelheid aan het begin van het jaar in. Hierdoor is duidelijk wat gevangen moet worden in het jaar en wanneer. 34

13 Financiering pilotproject 2; MSC gecertificeerd De extra opbrengsten worden over de keten verdeeld. NSFC is niet risico dragend in de inkoop van vis met MSC label. Het NSFC coördineerd de hoeveelheid vis die gevraagd wordt door de handel. Verkoopprijs van MSC label in de markt Regulier MSC label 20% hogere prijs voor MSC label Extra rendement V&H 9% extra rendement voor handelaren Verwerking & handel Verwerking & handel Verkoopprijs van NSFC Geboden prijs door NSFC op de afslag Prijs afslag Extra rendement aanvoer Heffing VC 2% vergoeding voor NSFC* 9% extra rendement voor aanvoer Aanvoer Aanvoer * NSFC levert voor 2%, de marketing en coordinatie van MSC certificering en controle * verkoopprijs 35

14 Activiteiten Wat zijn de activiteiten voor pilotproject 3; gemak Kritieke succesfactor is de perceptie van gemak door de consument. Een pilot land zou Engeland zijn in samenwerking met een aantal retailers. Sector afstemming NSFC Vissers aanmoedigen om MSC registratie te verkrijgen Afstemming van vangst instroom van stabiele kwaliteit vis nodig voor verwerking. Dit omdat afzet niet gelijk erg groot zal zijn Sector Vissers geven aan of en zo ja wanneer ze MSC gecertificeerd kunnen/willen zijn Handelaren en verwerking schrijven zich in en houden zich aan de criteria opgesteld. Sector kan mogelijke samenwerking zoeken met andere partijen in voedsel of verpakking Controle Externe communicatie/pr/ marketing NSFC coordineert controle door hele keten heen op naleving. De controle wordt gedaan door MSC Aangesloten partijen laten onafhankelijk controleur ten alle tijden toe Stricte controle en handhaving in noodzakelijk dus een streng controle beleid moet gevoerd worden. NSFC verzorgd marketing voor schol als gemak Handelaren mogen MSC label op product product zetten en NSFC naam NSFC ondersteund produkt testen met grote gebruiken voedselfabrikanten (bv. Unilever en Mc Donalds) Sector deelt gezamenlijk de NSFC zal raamcontracten maken met retailers marketingkosten in opbouw van schol over plaatsing van produkt in schap met als gemakkelijke vis gemakkelijke producten De vis wordt verkocht op de klok in blokken/ in contractverkoop: aan het begin van het jaar wordt een bepaalde hoeveelheid voor een vaste prijs verkocht. Het NSFC zorgt voor coordinatie van de aangevoerde hoeveelheid en kwaliteit. De handelaar koopt de hoeveelheid aan het begin van het jaar in. Hierdoor is duidelijk wat gevangen moet worden in het jaar en wanneer. 38

15 Financiering pilotproject 3; gemak De financiering is hetzelfde als bij de pilot 2: MSC, alleen zal bij verwerking extra waarde worden toegevoegd en dus ook vergoed worden. Afspraken over percentages zullen gemaakt moeten worden. Verkoopprijs van MSC label in de markt Regulier Gemak label 25% hogere prijs voor MSC label Extra rendement V&H 13% extra rendement voor handelaren & verwerking* Verwerking & handel Verwerking & handel Verkoopprijs van NSFC Geboden prijs door NSFC op de afslag Prijs afslag Extra rendement aanvoer Heffing VC 2% vergoeding voor NSFC* 10% extra rendement voor aanvoer Aanvoer Aanvoer * Verwerking zal extra rendement nodig hebben op product te maken, voordeel van NSFC is delen in marketingkosten ** NSFC levert voor 1%, de marketing en coordinatie van MSC certificering en controle 39

16 Wat is de organisatie voor het uitvoeren van de pilotprojecten? De rol van het NSFC in de keten is niet als extra schakel in de keten maar als een coördinerende organisatie die de keten beter kan laten samenwerken en de keten als geheel versterkt. De pilotprojecten zullen gecoordineerd worden door het NSFC. Raad van toezicht MT NSFC Marketing functie Marketing functie bestaat uit twee onderdelen: Positioneren (bedenken van proposities) en communicatie Onder andere: Detail marketing roll out en afstemmen met andere partijen Controle functie Controle activiteiten in gehele keten en bij partners. Onder andere: Coordinatie met MSC, RFS, NGOs en retailers Administratie functie Ledenadministratie, financiele administratie, verkoop administratie. Onder andere: Administratie van verkochte volume van schol en verrekening van percentages 42

Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet

Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet VersvandeVisser.nl Dit rapport is in opdracht van InnovatieNetwerk opgesteld door: Henk van Eijk en Roy Wubben, Kenlog B.V. 6 maart 2013 Projectleider

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda.

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda. 1 Boer en consument heffen de vork; herverdeling van de voedselketen Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland. Hoe kan deze beweging groeien? Auteurs Lisa Arkenbout lisamariax@gmail.com

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

DUURZAME EN VERS GEPELDE HOLLANDSE GARNALEN IN HET SCHAP

DUURZAME EN VERS GEPELDE HOLLANDSE GARNALEN IN HET SCHAP DUURZAME EN VERS GEPELDE HOLLANDSE GARNALEN IN HET SCHAP Onderzoek naar de haalbaarheid en positionering van duurzame, vers gepelde Hollandse garnalen DUURZAME EN VERS GEPELDE HOLLANDSE GARNALEN IN HET

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois

MARKETINGPLAN. E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois MARKETINGPLAN E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois 49 Marketingplan Bedrijfsopdracht Praktijknetwerk Daarom eten we schaap Contactpersoon Martin Woestenburg Projectcode 733 PDS 4 Auteurs Ethy de Haas Janine

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Ontwikkeling E-commerce strategie

Ontwikkeling E-commerce strategie 2012 Ontwikkeling E-commerce strategie Bachelor opdracht Student: Stef Roelofs Studentnummer: S1014552 Begeleider UT: Dr. E. Constantinides Begeleider Alvernis: Dhr. M. Wesselink Datum: 12-7-2012 1 Voorwoord

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Notitie Investeren in Sociale firma`s

Notitie Investeren in Sociale firma`s Notitie Investeren in Sociale firma`s 1. Inleiding/aanleiding In het kader van de voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ is dit voorjaar het project Herijking dagbesteding gestart. Dit project

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

De ontwikkeling van retail en voedselverwerkende industrie in Marokko, Algerije en Tunesië

De ontwikkeling van retail en voedselverwerkende industrie in Marokko, Algerije en Tunesië De ontwikkeling van retail en voedselverwerkende industrie in Marokko, Algerije en Tunesië 1 Oktober 2013 De ontwikkeling van retail en voedselverwerkende industrie in Marokko, Algerije en Tunesië Oktober

Nadere informatie

Marktonderzoek: E-Sportive

Marktonderzoek: E-Sportive Marktonderzoek: E-Sportive Kiek Oudelaar Sasho Pramatarov MM2A 1 van 21 WEBSTYLES INHOUD BEDRIJFSOMSCHRIJVING 3 WET KOOP OP AFSTAND 4 BRANCHE VERKENNING 5 CONCURRENTEN 6 OVERZICHT VAN CONCURRENTEN 7 CONCLUSIE

Nadere informatie

Zelfredzaam, duurzaam

Zelfredzaam, duurzaam Zelfredzaam, duurzaam Marc Vooges/Bas Holvast 29 Augustus 2014 Visie De visie van SYMPANY heeft drie pijlers. SYMPANY werkt aan een betere toekomst voor mens en aarde, iedere dag. De duurzame verwerking

Nadere informatie

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Schiermonnikoog, december 2014 Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog e-mail: Fairtrade.Schiermonnikoog@gmail.com Projectplan Fairtrade gemeente Schiermonnikoog

Nadere informatie

Broeikaseffect en duurzame grondstoffen als thema s voor het Zeeuwse MKB; ontwikkeling van een aanpak

Broeikaseffect en duurzame grondstoffen als thema s voor het Zeeuwse MKB; ontwikkeling van een aanpak Broeikaseffect en duurzame grondstoffen als thema s voor het Zeeuwse MKB; ontwikkeling van een aanpak Hans Blonk Blonk Milieu Advies November 2007 1 1. Inleiding 1 2. Broeikaseffect en duurzame grondstoffen

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

Onderwijshelden Pro. Een businessplan voor StudentDocent s business opportunity. Master Thesis Science and Business Management.

Onderwijshelden Pro. Een businessplan voor StudentDocent s business opportunity. Master Thesis Science and Business Management. Master Thesis Science and Business Management Onderwijshelden Pro Een businessplan voor StudentDocent s business opportunity Kay van Nies Studentnummer: 3287742 Datum: 28-12-2013 1 e supervisor: Ir. J.

Nadere informatie

Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten

Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten Sleutelelementen voor vruchtbare samenwerking in de keten Edwin Nuijten Leen Janmaat Edith Lammerts van Bueren In Nederland vindt het meeste

Nadere informatie

Orthopedisch Schoen Bedrijf

Orthopedisch Schoen Bedrijf Orthopedisch Schoen Bedrijf Waardeonderzoek bij de zorgverzekeraar Een studie over hoe de zorgverzekeraar de verschillende attributen van het zorgproduct van Orthopedisch Schoen Bedrijf waardeert BACHELORSCRIPTIE

Nadere informatie

Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen

Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen 2 Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen Auteurs: Jacqueline Duiker, Frank Wagemans, Erwin Fijt, Peter de Jong Januari

Nadere informatie

Online leeftijdsverificatie in Nederland

Online leeftijdsverificatie in Nederland Online leeftijdsverificatie in Nederland Marktverkenning Auteurs Innopay Nick Smaling & Jacob Boersma Uitgave Versie 1.0 Februari 2013 Copyright Innopay Alle rechten voorbehouden Dankwoord Graag willen

Nadere informatie