ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren Brochure 1ste graad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad"

Transcriptie

1 ATHENEUM GENTBRUGGE Leren - Inspireren - Innoveren Brochure 1ste graad Lid van Scholengroep Panta Rhei - GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ooievaarsnest Gentbrugge - tel. 09/

2 WOORD VAN DE DIRECTEUR 2

3 32

4 Welkom Beste ouder(s) en jongere(n) Zoeken jullie een school in een rustige, groene omgeving, die vlot en veilig bereikbaar is met het openbaar vervoer of met de fiets? Zoeken jullie een school met een brede waaier aan studiemogelijkheden die degelijk voorbereidt op het hoger onderwijs? Zoeken jullie een school waar ook plaats is voor de ontplooiing van jouw creativiteit en talenten? Dan zijn jullie bij het Atheneum Gentbrugge aan het goede adres. Wij bieden een ruime en kwalitatieve waaier aan studierichtingen in algemeen secundair onderwijs. Welkom op ons Ooievaarsnest! Nathalie Vanden Bossche Directeur 4

5 Onze visie Leren - Inspireren - Innoveren Het Atheneum Gentbrugge biedt een brede waaier richtingen in algemeen secundair onderwijs, waarbij een kwalitatief, gezonde mix van traditioneel en innovatief onderwijs nagestreefd wordt. Een enthousiast team staat samen met ouders en andere onderwijspartners klaar om alle kinderen ten volle te ontplooien om hen in het heden en de toekomst effectief te leren omgaan met de realiteit. Hierbij krijgen zowel kennis, vaardigheden, als talenten van de leerlingen de nodige zorg en aandacht. De voortdurende aandacht voor het welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten maken de groene campus tot een actieve, dynamische plaats waar het goed leren én leven is. Atheneum Gentbrugge stelt 5 pijlers voorop om haar doelstellingen te realiseren: dynamische, creatieve en actieve school stimuleren van persoonlijke ontwikkelingskansen verbondenheid met de school en met elkaar welbevinden als basis voor een succesvolle samenwerking open en groene school 54

6 LEREN 6

7 76

8 Leren Onze kernopdracht: uw zoon of dochter begeleiden bij het leren. Studieaanbod GRAAD 1 Latijn Moderne Wetenschappen GRAAD 2 - ASO Humane wetenschappen Economie A en B Latijn A en B Wetenschappen GRAAD 3 - ASO Economie-Moderne talen A en B Latijn-Moderne talen Latijn-Wetenschappen Moderne talen-wetenschappen Wetenschappen-Wiskunde Humane wetenschappen 8

9 Toelatingsvoorwaarden 1 ste leerjaar A Allen die houder zijn van het getuigschrift van basisonderwijs. Onder bepaalde voorwaarden, zij die het 6de leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd (niet met vrucht), mits de klassenraad van het 1ste leerjaar A gunstig adviseert en met het akkoord van de ouders en een niet-bindend advies van het CLB. 9

10 Lessentabel 1 ste jaar A VAKKEN Optie Latijn Optie Moderne BASISVORMING (28 u/week) AV Godsdienst/ Niet-confessionele zedenleer 2 2 AV Nederlands 5 5 AV Geschiedenis 1 1 AV Aardrijkskunde 2 2 AV Lichamelijke opvoeding (LO) 2 2 AV Frans 4 4 AV Engels 2 2 AV Wiskunde 5 5 AV Natuurwetenschappen 1 1 AV Plastische opvoeding (PO) 1 1 AV Muzikale opvoeding (MO) 1 1 AV Techniek

11 VAKKEN Optie Latijn Optie Moderne OPTIONEEL GEDEELTE (4 of 5 u/week) AV Latijn 4 Seminarie Leren leren en leren kiezen 1* Seminarie Leren leren en leren kiezen met modules Kunst, talen en cultuur Welzijn en samenleving Natuur en wetenschap Handel en economie TOTAAL * De leerlingen van de optie Latijn volgen de verkorte versie van het seminarie in een extra 33ste lesuur. 11

12 Wat na het eerste leerjaar A? Na 1A kan je verder studeren in 2A (het 2 de leerjaar van de 1 ste graad in de A-stroom) of het beroepsvoorbereidend jaar. Dit hangt af van het behaalde attest ( A = geslaagd, B = geslaagd, maar enkele studierichtingen worden uitgesloten, C = niet geslaagd). We spreken pas vanaf het 3 de jaar over ASO, TSO, KSO of BSO. In het 2 de jaar wordt er een keuze gemaakt die meestal tot een bepaalde richting leidt. De afdelingen Latijn of Moderne Wetenschappen leiden meestal naar ASO. 12

13 Lessentabel 2 de jaar A - GRAAD I LEERVAKKEN Optie Latijn Optie Moderne BASISVORMING (26 u/week) AV Godsdienst/ Niet-confessionele zedenleer 2 2 AV Nederlands 5* 5 AV Geschiedenis 2 2 AV Aardrijkskunde 1 1 AV Lichamelijke opvoeding (LO) 2 2 AV Frans 3 3 AV Engels 2 2 AV Wiskunde 4 4 AV Natuurwetenschappen 1 1 AV Plastische opvoeding (PO) 2 2 AV Muzikale opvoeding (MO) 1 1 AV Techniek

14 LEERVAKKEN Optie Latijn Optie Moderne Optioneel en complementair Gedeelte (6 u/week) AV Latijn 4 AV Wetenschappelijk werk 2 2* AV Economie 2* AV Cultuur 2* TOTAAL * Het seminarie competentieontwikkeling Leren leren en leren kiezen wordt in het tweede jaar geïntegreerd in deze vakken aangeboden. 14

15 Wat na het tweede leerjaar Latijn of Moderne? Als je slaagt in 2A kan je nog alle kanten uit, want ook in de tweede graad zijn nog heel wat uren gemeenschappelijk. De klassenraad kan echter enkele studierichtingen uitsluiten (B - attest). Om Latijn te kunnen volgen in de 2 de graad is echter wel de basiskennis van de 1 ste graad Latijn vereist. 15

16 Evaluatie De school werkt met maandelijkse rapportering. Bijkomend is er 3 keer per jaar een attituderapport. Er zijn examens in december en juni. Intussen volgt u de resultaten van taken en toetsen via de digitale leeromgeving Smartschool. Drie maal per jaar is er een oudercontact. Uiteraard kan je op elk moment terecht bij de leerlingenbegeleiders, het secretariaat, de leerkrachten en het CLB. Leerlingenbegeleiding Leerlingenbegeleiding op onze school betekent werken aan het welbevinden van leerlingen. Indien er problemen zijn, kan je altijd beroep op ons doen. We proberen dan, in nauw overleg met de ouders en eventueel met de begeleiders van het CLB, een degelijk begeleidingsplan op te stellen. Goede afspraken maken is immers belangrijk! 16

17 INSPIREREN 17

18 18

19 Inspireren Ons team: dynamisch en enthousiast, een leraarszaal vol inspirerende nieuwe ideeën. Kennismakingsdagen voor het 1 ste jaar De kennismakingsdagen vormen een tweedaagse waarbij de leerlingen van het eerste jaar op een speelse manier worden geïntroduceerd in de schoolcultuur. Ze vinden plaats op het domein Ten Berg, te Merelbeke. Op het programma staan sport en lesactiviteiten, een muziekavond, kennismakingsspelletjes, Extra activiteiten aansluitend bij de leerplandoelen Aansluitend op de leerplannen, de vakoverschrijdende eindtermen en inspelend op de interesses van de leerlingen worden activiteiten georganiseerd zowel binnen als buiten de schoolmuren. Kijk op om te zien waar de inspiratie ons overal heen voert... Dit aanbod varieert van schooljaar tot schooljaar. Het wordt elk jaar in grote mate mee bepaald door het gevarieerde, educatieve aanbod in Gent en onmiddellijke omgeving. 19

20 Projecten Naschoolse sportcompetitie De school neemt actief deel aan allerhande sportwedstrijden georganiseerd op woensdagnamiddag. Sport Na School-pas Om tegen voordeeltarief na schooltijd te sporten, deze pasjes worden verdeeld via de sportleerkrachten. Middagsport De school beschikt over een voetbalveld en ruimte waar er kan gepingpongd worden tijdens de middagpauze. Olympiades Vanaf de 2de graad kan je op vrijwillige basis deelnemen aan allerlei olympiades voor talen en wetenschappen. Schrijf je in en verdedig mee de kleuren van de school! 20

21 Schoolband Ben je eerder muzikaal aangelegd? Zoek je bandleden en een repetitieruimte? Solliciteer voor onze schoolband! Ambiance is verzekerd tijdens de live-optredens op allerhande activiteiten. De repetities worden begeleid door drie muzikale leerkrachten. Actieve Leerlingenraad Ook leerlingen van de 1 ste graad zetelen in deze raad. Zij kunnen hierin concrete voorstellen doen over de naschoolse activiteiten, het examen en lessenrooster, herinrichting van de speelplaats, lokalen,.. De Sint of de paashaas op bezoek? De leerlingenraad regelt voor jullie! Sinds het schooljaar zetelt een delegatie van de leerlingenraad in de schoolraad. De schoolraad is een officieel inspraakorgaan waarin leerling, leerkrachten en ouders samen het beleid mee vorm geven. 21

22 INNOVEREN 22

23 23

24 Innoveren Onze basisfilosofie: onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij van morgen. Met onze blik op de toekomst De school waar u vandaag voor kiest, zal niet meer dezelfde school zijn waar uw zoon of dochter morgen afstudeert. U vertrouwt de toekomst van uw kind aan ons toe. U mag verwachten dat we uw kind klaarstomen voor de maatschappij van morgen, niet voor de maatschappij zoals die er vandaag uit ziet. Een verzorgde en up-to-date infrastructuur ondersteunt onze onderwijspraktijk. Vertrekkend vanuit onze visie, de leerplannen en de vakoverschrijdende eindtermen gaan we de uitdaging aan om te behouden wat goed is en bij te sturen waar nodig. Ons team gaat voluit voor eigentijds en toekomstgericht onderwijs. Elk lesuur opnieuw haalt het team het beste uit zichzelf. We zijn pas tevreden als onze leerlingen ook het beste uit zichzelf halen! 24

25 Seminarie competentieontwikkeling 1 ste jaar In de optie Latijn De leerlingen in de optie Latijn krijgen per week één uur extra. In dit lesuur starten de leerlingen met een stoomcursus leren leren. Er wordt uitgegaan van de noden van deze specifieke doelgroep bij het bepalen van de onderwerpen rond leren leren. In het luik leefsleutels wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Vanuit de leefregels van de school wordt actief gewerkt aan een positieve communicatie en samenwerking. Respectvol omgaan met elkaar, veilig omgaan met sociale media en internet, het verhogen van de weerbaarheid tegen groepsdruk,.. zijn enkele van de onderwerpen die aangeraakt kunnen worden. Door middel van projecten wordt de brug geslagen tussen de leerstof Latijn en vier belangstellingsgebieden: Kunst, talen en cultuur, Welzijn en maatschappij, Wetenschap en techniek, Economie en handel : Hoe maak ik een mozaïek? Wat was gezonde voeding in de tijd van de Romeinen en kunnen we dit vandaag nog klaarmaken en proeven? Welke medicijnen en cosmetica bestonden er toen? Hoe werden die gemaakt? 25

26 In de optie Moderne De leerlingen in de optie Moderne krijgen per week vier uur, geïntegreerd in de lessentabel. De leerlingen starten met een uitgebreide module leren leren. In de module leefsleutels wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Vanuit de leefregels van de school wordt actief gewerkt aan een positieve communicatie en samenwerking. Respectvol omgaan met elkaar, veilig omgaan met sociale media en internet, het verhogen van de weerbaarheid tegen groepsdruk,.. zijn enkele van de onderwerpen die kunnen aangeraakt worden. Om de leerlingen te begeleiden in hun studiekeuze naar de 2 de graad toe, worden vier modules doorlopen: Kunst, talen en cultuur, Welzijn en samenleving, Natuur en wetenschap, Economie en Handel. We laten de leerlingen van alle belangstellingsgebieden proeven. Door creatief en actief aan de slag te gaan, worden ze gestimuleerd om na te denken over hun eigen interesses en sterke punten. Op het einde van de eerste graad, komen we zo samen tot een beter onderbouwd en gemotiveerd studieadvies. 26

27 Seminarie competentieontwikkeling 2 de jaar In de optie Latijn De seminarie wordt geïntegreerd in het vak Nederlands. Verschillende aspecten van leren leren komen opnieuw aan bod en worden geïntegreerd geoefend. In het tweede jaar komt eveneens de studiekeuzebegeleiding naar de tweede graad aan bod. In de optie Moderne Het seminarie wordt geïntegreerd in de vakken wetenschappelijk werk, economie en cultuur. Verschillende aspecten van leren leren komen opnieuw aan bod en worden geïntegreerd geoefend aan de hand van de aangeboden vakinhoud. In het tweede jaar komt eveneens de studiekeuzebegeleiding naar de tweede graad aan bod. De rode draad blijft gericht nadenken over de eigen interesses en sterke punten om zo te komen tot een gefundeerde studiekeuze in de 2 de graad. 27

28 Infrastructuur en didactisch materiaal Infrastructuur Hedendaags onderwijs wordt best ondersteund door een up-to-date infrastructuur. Het schoolteam levert met de hulp van de dienst infrastructuur van de scholengroep inspanningen om de klassen, de speelplaats en het volledige schoolgebouw fris en aantrekkelijk te maken voor iedereen. Didactisch materiaal De vakgroepen werken met de nieuwste handboeken en leerwerkboeken. Er is internet en mogelijkheid tot projectie in elke klas. De school beschikt over twee degelijk uitgeruste computerklassen en 4 zeer goed uitgebouwde labo s. Is onze infrastructuur ontoereikend: dan zoeken we alternatieven binnen de universiteit, de hogeschool Gent of andere externe partners voor het realiseren van bepaalde leerplandoelstellingen. 28

29 Praktische informatie Aanschaf handboeken en werkschriften Boeken (huur of aankoop) en werkschriften (aankoop) worden bij voorkeur aangeschaft via de firma Iddink. U bestelt online en het boekenpakket wordt aan huis geleverd eind augustus. Maximumfactuur De school werkt met het principe van de maximumfactuur. Vooraf weet u wat een schooljaar u maximaal kost, huur van de boeken en aankoop werkschriften inclusief. Begeleide avondstudie Op maandag dinsdag en donderdag is er begeleide avondstudie van 15.30u tot 17u. Start schooljaar Het schooljaar start op dinsdag 1 september Voor de leerlingen van het eerste jaar is er een aangepast onthaalprogramma. Ook de ouders zijn van harte welkom! We sluiten de eerste schooldag feestelijk af met een drankje en gezellige babbel. 29

30 Bereikbaarheid Te voet of met de fiets: Zoek een veilige route via Met openbaar vervoer: Bussen 9, 20 tot halte Dienstencentrum Bus 27 tot halte Arsenaal Tram 22 tot halte Dienstencentrum Trolley 3 tot halte Meersemdries Trein tot station Gentbrugge Met de wagen: Vlakbij de op- en afrit van de E17 30

31 Contacteer ons Ooievaarsnest Gentbrugge tel: 09/ website: facebook:

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2015-2016

INFOBROCHURE 2015-2016 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO TSO BSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2015-2016 Infozaterdag

Nadere informatie

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Experimentele versie 05/04/2010 Marc Vanderlocht Provinciale vormings- en ondersteuningscel

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2013-2014

INFOBROCHURE 2013-2014 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO BSO TSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2013-2014 Kennismakingsnamiddag

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten 12 jaar? Welkom! Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten Een school is in de eerste plaats een LEERomgeving. Je kan er niet omheen. Lessen volgen, toetsen en examens

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen.

Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen. DERDE GRAAD Geachte mevrouw Geachte heer Uw dochter/zoon staat voor een belangrijke stap in haar/zijn schoolloopbaan. Waarom kiest u voor het handelsonderwijs? Het handelsonderwijs situeert zich tussen

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45)

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) > VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > 1. Inleiding Inleidend

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie