Fiches Ondernemingen Brand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiches Ondernemingen Brand"

Transcriptie

1 Fiches Ondernemingen Brand

2 versie Sterke punten Handel Plus De polis Handel Plus is voorbehouden voor eenvoudige risico s met een handelsactiviteit Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Bijzondere en de Algemene Voorwaarden van de polis. Waarborg Brand en aanverwante gevaren Waterschade en schade door stookolie Storm, hagel, sneeuwen ijsdruk Elektriciteitsrisico en blikseminslag ook aan koopwaar. Voor privé-inboedel wordt geen sleet gerekend. Voor het beroepsgedeelte (materieel/koopwaar/inrichting) wordt slechts sleet gerekend vanaf het 4e jaar. Er kan maximaal 80 % sleet toegepast worden. Aanraking door pylonen, masten, kranen en andere hijstoestellen is gedekt. Schroeischade aan de privé-inboedel is onbeperkt gedekt. Elektrocutie en verstikking van huisdieren is gedekt. Vergoeding voor bedachtzaam gemaakte kosten voor het opsporen van een gaslek, inclusief de herstelling van het lek en openen van wanden en vloeren. Aanvullende waarborgen: reddingskosten, hotelkosten, tuinherstel, expertisekosten,... Aanraking door bomen/takken die op het gebouw en op de hierin verzekerde inhoud vallen. Vandalisme aan het gebouw of schade berokkend aan het gebouw door diefstal met braak of bij de poging daartoe is gedekt tot EUR. Bedachtzaam gemaakte kosten om lekken op te sporen indien het een gedekt schadegeval betreft. De herstelling of vervanging van dat deel van de leiding of vervanging van de radiator dat de schade veroorzaakte. Accidentele schade veroorzaakt door het wegvloeien of binnendringen van water van een zwembad, verwarmings- en waterinstallaties evenals het wegvloeien van verwarmingsbrandstoffen. Verlies stookolie gebruikt als verwarmingsbrandstof tot EUR (aanvullende waarborg). Wegvloeien van water door het ongewild in werking treden van sprinklerinstallaties. Breuk of overlopen aquarium inclusief gevolgschade aan de inhoud (indien geen koopwaar). In het tot woonst bestemde privégedeelte: wegvloeien of insijpelen via de afsluitranden van het sanitair. Schade aan waarden is gedekt tot EUR. Stormschade gedekt vanaf 80 km/h. Enkel het sleetpercentage boven de 30 % wordt in mindering gebracht. Stormschade aan voorwerpen of materialen die buiten aan het gebouw zijn vastgemaakt. Opmerking: schade aan zonnetenten, luifels, antennes en windschermen blijft uitgesloten. Schade aan rolluiken en/of afdekzeilen van een zwembad. De schade aan alle afsluitingen is gedekt. Alleen voor landbouwrisico s blijft enkel de schade aan afsluitingen opgetrokken uit metselwerk of beton verzekerd. De reclamepanelen en uithangborden uit andere materialen dan glas of kunststof die zich buiten een constructie bevinden of aan het gebouw werden vastgemaakt tot maximaal EUR. Als het niet om koopwaar gaat en tot maximaal de verzekerde kapitalen Gebouw en Inhoud, de schade aan carport en tuinhuizen (inclusief de zich hierin bevindende inhoud).

3 2 Sterke punten Handel Plus Als het niet om koopwaar gaat en tot maximaal EUR de kosten voor tuinherstel met gelijksoortige jonge aanplantingen, tuinverlichting, barbecue en tuinmeubelen. Schade aan waarden is gedekt tot EUR. Glasbreuk BA Gebouw Natuurrampen Facultatieve waarborg Diefstal Ruiten: onbeperkt in oppervlakte, zowel privé als beroeps. Condensatie isolerende ruiten, zowel privé als beroeps. Schade aan serres die niet voor het beroep dienen, is onbeperkt gedekt. Breuk ceramische kookplaten. Breuk van geplaatste sanitaire toestellen in het uitsluitend tot woonst bestemde gedeelte, is onbeperkt verzekerd. Als het niet om koopwaar gaat en indien het gebouw verzekerd is, de schade aan zonnepanelen. Indien het gebouw verzekerd is: de breuk aan wintertuinen of binnenplaatsen, afdaken en daken van veranda s in glas of kunststof. Als het niet om koopwaar gaat, de breuk van LCD- of plasmaschermen met een maximum van EUR per schadegeval. De breuk van uithangborden of lichtreclames in glas of kunststof tot EUR per schadegeval. Schade aan waarden is gedekt tot EUR. Wij vergoeden als gevolg van een gedekt schadegeval de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (schade aan derden, huurders of gebruikers) veroorzaakt door het gebouw, met inbegrip van vlaggenstokken, antennes,...; tuinen en binnenplaatsen, zelfs tot 5 hectare; belemmeringen van de stoepen van het gebouw, onder meer omdat sneeuw, ijs of ijzel niet weggeruimd werd; liften en door motorkracht aangedreven hijstoestellen, op voorwaarde dat deze zich in het gebouw bevinden; uithangborden, reclamepanelen en lichtreclames. Wij verzekeren de schade aan de verzekerde goederen door: een aardbeving, een grondverzakking of -verschuiving, een overstroming, een overlopen of een opstuwing van openbare riolen. standaardvrijstelling: 123,95 EUR** De schade veroorzaakt aan de voertuigen die koopwaar uitmaken indien deze zich in het verzekerd gebouw bevinden. Blijven evenwel uitgesloten, de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen evenals de voertuigen die zich buiten het gebouw bevinden. (Poging tot) diefstal is verzekerd, ook als er gebruikgemaakt werd van valse, verloren of gestolen sleutels of als de dief heimelijk het gebouw binnendrong of zich liet insluiten. Per voorwerp of per collectie vergoeden wij tot EUR. Voor inboedel vergoeden wij bij diefstal van of schade aan een deel van een collectie de bewezen waardevermindering tot EUR. Juwelen (indien geen koopwaar) worden vergoed in vervangingswaarde, tot 15 % van het verzekerde kapitaal Inboedel met een maximum van EUR. Waarden zijn verzekerd tot EUR. Diefstal in een vrijstaand bijgebouw, als gevolg van diefstal met (poging tot) braak tot max EUR voor alle bijgebouwen samen (zowel voor privé- als beroepsdoeleinden). De kosten die gemaakt werden om de sloten van de toegangsdeuren van het gebouw en van de (bank)kluis te vervangen omdat de sleutels gestolen of verloren werden tot max EUR. Indien de waarborg Diefstal is onderschreven, vergoeden wij ook (poging tot) diefstal van het verzekerde materieel en koopwaar waarbij toegang verschaft werd door braak in het gebouw waar de jaarbeurs of tentoonstelling plaats had tot maximaal EUR.

4 3 Sterke punten Handel Plus Facultatieve waarborg Dagvergoeding Bedrijfsschade Waarborguitbreidingen GRATIS Baloise Assistance Tel.: Fax: NIEUW! optie Handel Plus Package Bewezen bedrijfsverlies (omzetverlies en/of blijvende vaste kosten) bij volledige of gedeeltelijke onderbreking van de in de verzekerde gebouwen uitgeoefende bedrijfsactiviteiten als gevolg van een gedekt schadegeval. Bewezen bedrijfsverlies (omzetverlies en/of blijvende vaste kosten) bij volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de verzekerde gebouwen als gevolg van een straat- of galerijversperring die door de overheid wordt bevolen omdat er zich in de omgeving een gedekt schadegeval heeft voorgedaan. Vakantieverblijf, tijdelijk verblijf (wereldwijd) als huurder of gebruiker. De studentenkamer(s) in de Europese Unie. Autobergplaatsen (privé) op een ander in België gelegen adres, zijn mee verzekerd. Medische kosten en begrafeniskosten tot EUR. Tijdelijk verplaatste inboedel (tenten, caravans, motorvoertuigen) is verzekerd voor brand Schade veroorzaakt aan de inboedel die zich bevindt in een kamer of een appartement in een rust- of verzorgingstehuis in België tot EUR in 1e risico. Diefstal is uitgesloten. Wij vergoeden steeds 100 % van de gedekte schade, ongeacht of het risico wederopgebouwd wordt of indien de verzekerde niet onmiddellijk over betaalmiddelen beschikt, verstrekken wij een voorschot van EUR. Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan materieel en koopwaar die een verzekerde verplaatst voor een periode van maximaal 90 dagen per verzekeringsjaar om deel te nemen aan een jaarbeurs of een tentoonstelling in de Europese Unie op voorwaarde dat: het materieel en de koopwaar verzekerd zijn in de polis; het materieel en de koopwaar eigendom zijn van de verzekerde; het gebouw voldoet aan de begripsomschrijving gebouw. Onze tussenkomst bedraagt maximaal EUR per schadegeval zonder toepassing van het evenredigheidsbeginsel en dit voor alle onderschreven waarborgen (Bedrijfsschade en Natuurrampen blijven uitgesloten). Het evenredigheidsbeginsel wordt niet toegepast in alle gedekte schadegevallen waar de totale vergoeding (BTW niet inbegrepen) niet meer bedraagt dan EUR. Inrichting aangebracht door de huurder is automatisch verzekerd in werkelijke waarde in het artikel materieel (moet dus NIET meer apart vermeld worden). In geval van verzekering in nieuwwaarde wordt enkel het deel van het sleetpercentage boven 30 % in mindering gebracht. Bij gedekte schade aan het handelspand zorgen wij onder andere voor eerste hulp en bijstand aan de getroffen bewoners, gezinshulp, een vakman, bewaking van het gebouw, een gratis vervangwagen als deze geïmmobiliseerd is door brand, repatriëring van personen en voertuigen uit het buitenland. Toepassen van een Engelse vrijstelling (ook voor de vrijstelling laagrisicogebieden in de waarborg Natuurrampen). Het materieel is verzekerd in nieuwwaarde. Onder de waarborg Brand en aanverwante gevaren is vandalisme aan het gebouw of schade door diefstal of poging daartoe in beide gevallen tot EUR in 1e risico verzekerd. Als de waarborg Diefstal onderschreven is, vergoeden wij waarden tot EUR. Het evenredigheidsbeginsel wordt niet toegepast in alle gedekte schadegevallen waar de totale vergoeding (BTW niet inbegrepen) niet meer bedraagt dan EUR. Alle vermelde bedragen zijn tegen ABEX 612. (**) Gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer 119,64 (basis 1981) B0206.MAR.01.13

5 Handel Plus - Indeling beroepsactiviteiten De beroepsactiviteiten voor Brand zijn onderverdeeld in 4 categorieën: Plus, Neutraal, Speciaal en Voorbehouden. Voor Diefstal onderscheiden wij ook 4 klassen: 1, 2, 3 en Voorbehouden. Neem contact op met Baloise Insurance voor het verzekeren van beroepsactiviteiten: in de categorie Voorbehouden voor Brand in de categorie Speciaal (voor de activiteiten in het VET) voor Brand moet een brandinspectie gebeuren vanaf EUR (GB + IH). in de categorieën 3 en Voorbehouden voor de waarborg Diefstal. I. DIVERSE BRAND DIEFSTAL aannemer P 1 aardewerk, keramiek P 1 alarmsystemen: installatie P 1 apotheek P 3 begrafenisondernemer P 1 binnenhuisinrichting met verkoop verf of lijm S 2 binnenhuisinrichting zonder verkoop verf of lijm N 2 bloemen, planten (natuur/kunst) P 1 boten, jetski s (verkoop/verhuur) P V bouwmaterialen opslag (excl. houtmagazijn en brandbare materialen) P 1 carwash S 1 cd s/video s/dvd s/games (geen elektrische toestellen) N 3 chapevloeren (plaatsing) P 1 computerbenodigdheden N 3 cybercafé S 2 dierenhandel + toebehoren P 1 drogisterij, onderhoudsartikelen S 1 elektricien/elektriciteitsmateriaal (winkel van) N 2 elektrische toestellen, elektrische huishoudapparaten N 3 fitnesszaal (zonder verbruikzaal) P 2 fotograaf (uitsluitend reportages) P 1 fotowinkel P 3 geschenken, souvenirs en decoratieartikelen (excl. elektrische toestellen) N 2 hobbycenter, doe-het-zelfzaak V V hondentrimsalon P 1 huishoudartikelen (excl. elektrische toestellen) N 1 kampeer- en caravanartikelen N 3 kantoor- en schoolbenodigdheden (excl. computerapparatuur) P 2 kapsalon P 1 koerierdiensten S 3 kunstgalerij P V kunstvoorwerpen met inlijsten/zonder houtbewerking N V kunstvoorwerpen met inlijsten/met houtbewerking V V medische artikelen P 1 meubelen zonder bewerking N 1 muziekinstrumenten P 2 nagelstudio, manicure P 1 parfumerie N 3 parketlegger (zonder opslag van brandbare materialen) P 1 postzegels, munten N 2 schoonheidssalon P 1

6 2 Handel Plus - Indeling beroepsactiviteiten selfcarwash S 1 servicestation met verfspuiten of lassen en zonder shop V 1 servicestation met verfspuiten of lassen en met shop V 3 servicestation zonder verfspuiten of lassen en zonder shop N 1 servicestation zonder verfspuiten of lassen en met shop N 3 speelgoed S 3 stukadoor P 1 tabaksproducten N 3 telecommunicatie, gsm s N V tuincentrum S V tuinmeubelen S V tv, video, hifi-apparatuur N 3 verf/behanger/schilder S 2 verkoopzaal S 3 verlichting P 1 videotheek P 3 vloeren, tegels, marmer P 1 voegwerken P 1 zaadhandel N 1 zonnebankcentrum N 1 zwembaden (privé): installatie en toebehoren P 1 II. GLAS BRAND DIEFSTAL glaswerk/spiegels/kristal P 2 glazenmaker/glassnijder (incl. werkplaats) S 1 III. JUWELEN/OPTIEK BRAND DIEFSTAL diamantslijperij P V edelsmederij N 2 juwelier P V optiek P 3 IV. LEDER BRAND DIEFSTAL lederwaren P V schoenmakerij P 1 schoenwinkel P 2 V. METAAL BRAND DIEFSTAL auto s, motoren (enkel verkoop) P V auto s: wisselstukken en onderdelen (winkel van) P V bromfietsen/moto s (winkel of werkplaats) P V fietsen (winkel of werkplaats) P 3 herstellingswerkplaats auto s, motoren met verfspuiten of lassen V V herstellingswerkplaats auto s, motoren zonder verfspuiten of lassen N V ijzerwaren, gereedschappen en werktuigen (winkel) P V loodgieterij, sanitair (zonder werkplaats) P 1 metaalbewerking met verfspuiten of lassen V 1 metaalbewerking zonder verfspuiten of lassen N 1 slotenmaker/snelservice P 1 smederij S 1 verwarmingstoestellen P 1 VI. PAPIER BRAND DIEFSTAL boekhandel P 1 copycenter S 1 drukkerij V 1 krantenwinkel/dagbladhandel N 3 opslag papier, karton met koopwaar ,00 EUR N 1 opslag papier en karton met koopwaar > ,00 EUR S 1

7 3 Handel Plus - Indeling beroepsactiviteiten VII. TEXTIEL BRAND DIEFSTAL baby- en kinderkleding + artikelen N 1 beddengoed en linnen (exclusief matrassen) N 1 breigoed/wol/kousen/ceintuurs N 1 confectieatelier/kleermaker (geen merkkledij) N 2 confectieatelier/kleermaker (wel merkkledij) N 3 handtassen, reiskoffers en aanverwante P 2 hoeden, handschoenen, dassen, sjaal, regenschermen N 1 lingerie, strandkledij N 3 pelsenhandel N V sportkleding/sportartikelen S 3 tapijten V V textielwinkel (geen merkkledij) N 2 textielwinkel (wel merkkledij) N 3 wasserij/nieuwkuis/droogkuis S 1 VIII. VOEDING-DRANKEN BRAND DIEFSTAL bakkerij (met oven) N 1 bakkerij (zonder oven) P 1 beenhouwerij/wild en gevogelte (met roken of vetsmelten) N 1 beenhouwerij/wild en gevogelte (zonder roken of vetsmelten) P 1 croissanterie/broodjeszaak (zonder verbruikzaal) N 1 delicatessen P 1 dieet- en natuurvoeding P 1 diepvriesproducten (kleinhandel) S 1 drankencentrale (exclusief wijnen/likeuren) P 1 fabricatie chocolade of suikerwaren S 1 groenten, fruit, aardappelen N 1 ijsroombereiding S 1 ijssalon N 1 koffiehandel met branderij S 1 koffiehandel zonder branderij P 1 kruidenier/supermarkt met koopwaar ,00 EUR P 3 kruidenier/supermarkt met koopwaar > ,00 EUR S 3 pralines, suikergoed (winkel, zonder bewerking) P 1 traiteur V 1 vishandel met bakken of roken N 1 vishandel zonder bakken of roken P 1 wijnhandel/likeuren N 2 zuivelhandel P 1 IX. HORECA BRAND DIEFSTAL herberg, hotel... V V X. HOUTBEWERKING BRAND DIEFSTAL antiekwinkel zonder houtbewerking of verfspuiten N V antiekwinkel met houtbewerking of verfspuiten V V brocanterie S 3 meubelwerkplaats V 1 schrijnwerkerij V 1 XI. LANDBOUW BRAND DIEFSTAL tuinbouw V V veeteelt V V B0029.MAR.01.13

8 Handel Plus: Tarief Globale Onderschrijving Enkele belangrijke opmerkingen: 1. Baloise Insurance biedt u de gelegenheid het gebouw te verzekeren zonder toepassing van het evenredigheidsbeginsel. Dit kan gebeuren door: het Handel Plus-Plaatsenplan in te vullen en door de klant te laten ondertekenen; een voorafgaande expertise door Gudrun Xpert NV of Axios Experts NV. Deze expertise is gratis (slechts 1 x voor elk gebouw) op voorwaarde dat: + geen toepassing van het evenredigheidsbeginsel voor het gebouw; + wij vergoeden de volledige schade indien bij schade mocht blijken dat het bekomen kapitaal onvoldoende is. + de klant is juist verzekerd; + bij een eventuele vergissing van de expert (te lage schatting) zal Baloise Insurance toch het volledige schade bedrag voor het gebouw vergoeden + bij eventuele verbouwings- of veranderingswerken geniet de klant een totale vergoedingsgrens van 120 % in eerste risico (increase van 20 %) voor het gebouw. voor categorieën 'Plus' en 'Neutraal' rechtstreeks aan Gudrun Xpert NV of Axios Experts NV een waardebepaling voor het gebouw aanvragen. Baloise Insurance raadplegen. kapitaal (GB + IH) EUR hebben: Baloise Insurance raadplegen. deeld: Baloise Insurance raadplegen. Verzekerde gevaren Brand en aanverwante gevaren Waterschade en schade door stookolie Glasbreuk

9 2 Tarieven Brand Handel Plus 1. Categorie Plus A. Na invullen Handel Plus-Plaatsenplan, na expertise of '20 x de jaarlijkse huurprijs'-regel (huurder van een gedeelte van het gebouw) (Gebouw + Inhoud) < Gebouw Eigenaar/uitbater bewoner Inhoud Bewoner Inhoud 1e risico Inhoud B. Zonder (of bij niet-aanvaarding) Handel Plus-Plaatsenplan of expertise (Gebouw + Inhoud) < Gebouw Eigenaar/uitbater bewoner Inhoud Bewoner Inhoud 1e risico Inhoud C. Bedrijfsschade met dagvergoeding Gedekte gevaren

10 toepassing op het huurgevaar. Indien de ligging van het te verzekeren risico zich bevindt in een laagrisicogebied: exclusief taksen schadegeval. Indien de ligging van het te verzekeren risico zich bevindt in een hoogrisicogebied: exclusief taksen 610 EUR tegen het schadegeval. 2. Categorie Neutraal A. Na invullen van het Handel Plus-Plaatsenplan, na expertise of '20 x de jaarlijkse huurprijs'-regel (huurder van een gedeelte van een gebouw) (Gebouw + Inhoud) < Gebouw Eigenaar/uitbater bewoner Inhoud Bewoner Inhoud 1e risico Inhoud B. Zonder (of bij niet-aanvaarding) van Handel Plus-Plaatsenplan of expertise (Gebouw + Inhoud) < Gebouw Eigenaar/uitbater bewoner Inhoud Bewoner Inhoud 1e risico Inhoud

11 4 C. Bedrijfsschade met dagvergoeding Gedekte gevaren passing op het huurgevaar. Indien de ligging van het te verzekeren risico zich bevindt in een laagrisicogebied: exclusief taksen schadegeval. Indien de ligging van het te verzekeren risico zich bevindt in een hoogrisicogebied: exclusief taksen 610 EUR schadegeval. 3. Categorie Speciaal A. Na expertise, of '20 x de jaarlijkse huurprijs'-regel (huurder van een gedeelte van een gebouw) Verzekerd kapitaal (Gebouw + Inhoud) < Gebouw Eigenaar/uitbater bewoner Inhoud Bewoner Inhoud 1e risico Inhoud

12 B. Zonder (of bij niet-aanvaarding van) waarderingssysteem Verzekerd kapitaal (Gebouw + Inhoud) < Gebouw Eigenaar/uitbater bewoner Inhoud Bewoner Inhoud 1e risico Inhoud C. Bedrijfsschade met dagvergoeding Gedekte gevaren het huurgevaar. Indien de ligging van het te verzekeren risico zich bevindt in een laagrisicogebied: exclusief taksen degeval. Indien de ligging van het te verzekeren risico zich bevindt in een hoogrisicogebied: exclusief taksen 610 EUR val. Aanvaarding Handel Plus-Plaatsenplan - 5 % of niets Gebouw in opbouw - 15 % Nieuwbouw - 15 % Opmerking: de korting voor nieuwbouw is NIET cumuleerbaar met de korting gebouw in opbouw! - 20 % Opmerking: de korting voor een verhoogde vrijstelling is NIET cumuleerbaar met de optie Handel Plus Package! Huurder en eigenaar voor hetzelfde risico zijn bij Baloise Insurance verzekerd en de inhoud van de huurder is eveneens bij ons verzekerd: - 25 %

13 Bijpremies + 1,00 + 2,00 Dakbedekking in riet/stro + 1,00 Afstand van verhaal eigenaar versus huurder/gebruiker: + 25 % +10 % of 20 % + 5 % Handel Plus Package Mits het betalen van een bijpremie van 15 % op gebouw, inhoud en autovoertuigen (privé) kan de klant kiezen voor deze optie. In dit package zitten standaard volgende uitbreidingen: Rechtsbijstand B0027.MAR.01.13

14 Handel Plus: Tarief Waarborg Diefstal 1. Criteria waarborg Diefstal Hoedanigheid van de verzekeringnemer = eigenaar of huurder. Het risico is regelmatig of onregelmatig bewoond: voorafgaand aan het schadegeval; voorafgaand aan het schadegeval. De totaal aanwezige inhoud. 2. Limieten De totaal aanwezige globale inhoud (koopwaar, materieel, privé-inboedel): mag niet hoger zijn dan de hieronder vermelde limieten; bovendien mag de totaal aanwezige waarde van de privé-inboedel niet hoger zijn dan EUR. Klasse 1 Standaardinlassing van verplichte minimumpreventie minimum Voor hogere kapitalen Klasse 2

15 Handel Plus: Tarief Waarborg Diefstal Standaardinlassing van verplichte minimumpreventie Voor hogere kapitalen Klasse 3 Voorbehouden 3. Tarieven A. Tarieven voor Koopwaar, materieel of inhoud 1. Tarief Klasse 1 limieten. De verzekeringnemer is eigenaar van het te verzekeren risico diefstal Regelmatige bewoning J J De verzekeringnemer is huurder van het te verzekeren risico diefstal Regelmatige bewoning J J

16 Handel Plus: Tarief Waarborg Diefstal 2. Tarief Klasse 2 limieten. De verzekeringnemer is eigenaar van het te verzekeren risico diefstal Regelmatige bewoning J J De verzekeringnemer is huurder van het te verzekeren risico diefstal Regelmatige bewoning J J B. Tarieven voor Privé-inboedel De verzekeringnemer is eigenaar van het te verzekeren risico Regelmatige bewoning J J De verzekeringnemer is huurder van het te verzekeren risico Regelmatige bewoning J J

17 Sterke punten Machinebreuk 2012 Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Bijzondere en de Algemene Voorwaarden van de polis. Basiswaarborg alle onvoorziene en plotselinge schade* aan de operationele verzekerde toestellen op de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde ligging van risico * behalve de uitsluitingen vermeld in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden. Om de polis nog meer aan uw noden en wensen aan te passen, kunnen onder meer volgende opties, mits vermelding in de Bijzondere Voorwaarden, voorzien worden: 1. De diefstal of poging tot diefstal van verzekerde toestellen 2. De schade aan onderdelen die door hun aard sneller verslijten en regelmatig vervangen moeten worden tenminste wanneer deze onderdelen van het verzekerde toestel beschadigd zijn naar aanleiding van een verzekerde schade aan het verzekerde toestel zelf 4. De schade aan voetstukken en/of funderingen van de verzekerde toestellen ten gevolge van een verzekerde schade aan het verzekerde toestel Nieuwe berekening van de schadevergoeding m.b.t. Loonkosten: de loon- en reiskosten m.b.t. het demonteren, herstellen en weer monteren van het verzekerd toestel: op basis van de in België gebruikelijke lonen en reiskosten inbegrepen de verantwoorde overuren Kosten voor materialen en vervangingsonderdelen met inbegrip van de vervoerskosten (ook het verantwoorde versneld vervoer) te land of in de lucht binnen de Europese Unie Extra kosten** resulterend uit: loon- en reiskosten boven de in België gebruikelijke kosten vervoer van materialen en vervangingsonderdelen buiten de Europese Unie de kosten om verzekerde toestellen uit het water te halen of vrij te maken de gedeeltelijke afbraak of gedeeltelijke ontmanteling van gebouwen nodig om de verzekerde toestellen te herstellen of te vervangen de kosten voor wederopbouw **beperkt tot 12,5 % van het totaal voor de loonkosten en kosten voor materialen en vervangings onderdelen met als absoluut maximum ,00 EUR per schadegeval. Doel: het beschadigde verzekerde toestel opnieuw in de werkingstoestand van vóór het schadegeval te brengen. De vermelde schadevergoedingsgrenzen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer 167,79 (basis 1988). B0795.MAR.01.13

18 Sterke punten Elektronica 2012 Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de polis. Basiswaarborg: materiële schade Elk verlies en toevallige schade te wijten aan om het even welke oorzaak* aan de verzekerde toestellen op de aangeduide plaatsen ook aan de verzekerde toestellen tijdens hun herstelling buiten de aangeduide plaatsen tijdens de noodzakelijke periode voor herstelling, transport (heen en terug) inbegrepen aan de verwisselbare informatiedragers van het beschadigde verzekerde toestel ten belope van 10 % van de aangegeven waarde met een maximum van EUR per schadegeval aan een gelijkaardig vervangingstoestel door de verzekeringnemer gebruikt of gehuurd: ten belope van de werkelijke waarde van het onbruikbaar geworden toestel voor de periode die normaal nodig is voor de herstelling van het vervangen toestel of de vervanging van het getroffen verzekerde toestel increasedekking van 15 % van het verzekerde bedrag * behalve de uitsluitingen vermeld in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden. Schade door aanslagen Schade gedurende occasioneel transport door de verzekerde in de Benelux occasioneel transport door de verzekerde in de Benelux Verlies bij bedreiging Schade door: - aardbeving - - orkaan - iedere andere natuurramp Schadevergoeding Aan de verzekerde toestellen Aan de van nature niet-draagbare verzekerde toestellen Samen een maximale vergoedingslimiet van EUR per schadegeval. Van nature niet-draagbare verzekerde toestellen na inbraak tussen 6.00 uur en uur, indien deze zich buiten oogbereik, veilig opgeborgen en in een gesloten slotvaste laadruimte van het voertuig bevinden Van nature niet-draagbare verzekerde toestellen Ten belope van de aangegeven waarde met een maximum van EUR per schadegeval Op basis van nieuwwaarde. Dus (tenzij anders vermeld)

19 2 Sterke punten Elektronica 2012 Om de polis nog meer aan uw noden en wensen aan te passen, kunnen onder meer volgende dekkingen, mits vermelding in de Bijzondere Voorwaarden, ook voorzien worden: Bijkomende kosten na een gedekte materiële schade Gemaakt met als doel: de vermindering van de werking van het beschadigd verzekerde toestel te vermijden of te beperken het werk dat normaal met het beschadigd verzekerde toestel werd uitgevoerd in zo gelijk mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden ten gevolge van schade van elektrische of mechanische aard, een gebrek of een fout in de materialen, de constructie of de montage, op voorwaarde dat er een onderhoudscontract loopt voor de verzekerde toestellen die voortvloeien uit de (gedeeltelijke) onbruikbaarheid van de verzekerde toestellen te Wedersamenstellingskosten: dit zijn de kosten gemaakt met als doel: de data te recupereren die op het ogenblik van het schadegeval, op de verzekerde informatiedragers stonden de data te herplaatsen op de informatiedragers Herinstallatiekosten van de besturings- en/of applicatiesoftware met een maximum van 2.500,00 EUR per schadegeval Het verzekerd bedrag voor deze waarborg Bijkomende kosten wordt op de verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer Optie Verzekering van draagbare computers (geen handformaat) in blanket cover De vermelde schadevergoedingsgrenzen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basis-indexcijfer 167,79 (basis 1988). B0793.MAR.01.13

20 Sterke punten en tarief Elektronica ) Sterke punten Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Bijzondere en de Algemene Voorwaarden van de polis. Basiswaarborg: Materiële schade Elk verlies en toevallige schade die te wijten is aan om het even welke oorzaak*: aan de verzekerde toestellen op de aangeduide plaatsen ook aan verzekerde toestellen tijdens hun herstelling buiten de aangeduide plaatsen tijdens de noodzakelijke periode voor herstelling, transport (heen en terug) inbegrepen aan de verwisselbare informatiedragers van het beschadigde verzekerde toestel ten belope van 10 % van de aangegeven waarde met een maximum van EUR per schadegeval aan een gelijkaardig vervangingstoestel door de verzekeringnemer gebruikt of gehuurd: ten belope van de werkelijke waarde van het onbruikbaar geworden toestel voor de periode die normaal nodig is voor de herstelling van het vervangen toestel of de vervanging van het getroffen verzekerde toestel Increasedekking van 15 % van het verzekerde bedrag * behalve de uitsluitingen vermeld in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden Schade door en/of aanslagen Schade gedurende occasioneel transport door de verzekerde in de Benelux Diefstal gedurende occasioneel transport door de verzekerde in de Benelux Verlies bij geweldpleging en/of bedreiging Schade door: - aardbeving - vloedgolf - orkaan - iedere andere natuurramp Schadevergoeding aan de verzekerde toestellen aan de van nature niet-draagbare verzekerde toestellen Samen een maximale vergoedingslimiet van EUR per schadegeval. van nature niet-draagbare verzekerde toestellen na inbraak tussen 6.00 uur en uur, indien deze zich buiten oogbereik, veilig opgeborgen en in de gesloten slotvaste laadruimte van het voertuig bevinden van nature niet-draagbare verzekerde toestellen Ten belope van de aangegeven waarde met een maximum van EUR per schadegeval. op basis van nieuwwaarde Dus (tenzij anders vermeld) geen afschrijving ten gevolge van veroudering.

21 2 Sterke punten en tarief Elektronica 2012 Om de polis nog meer aan uw noden en wensen aan te passen kunnen onder meer volgende dekkingen, mits vermelding in de Bijzondere Voorwaarden, ook voorzien worden. Bijkomende kosten na een gedekte materiële schade Gemaakt met als doel: de vermindering van de werking van het beschadigde verzekerde toestel te vermijden of te beperken het werk dat normaal met het beschadigde verzekerde toestel werd uitgevoerd in zo gelijk mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden ten gevolge van schade van elektrische of mechanische aard, een gebrek of een fout in de materialen, de constructie of de montage, op voorwaarde dat er een onderhoudscontract loopt voor de verzekerde toestellen die voortvloeien uit de (gedeeltelijke) onbruikbaarheid van de verzekerde toestellen te bevatten Wedersamenstellingskosten: dit zijn de kosten gemaakt met als doel: de data te recupereren die op het ogenblik van het schadegeval, op de verzekerde informatiedragers stonden de data te herplaatsen op de informatiedragers Herinstallatiekosten van de besturings- en/of applicatiesoftware met een maximum van 2.500,00 EUR per schadegeval Het verzekerde bedrag voor deze waarborg Bijkomende kosten wordt op verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer bepaald. Het evenredigheidsbeginsel is op dit verzekerde bedrag niet van toepassing (eerste risico). Optie verzekering van draagbare computers (geen handformaat) in Blanket Cover De vermelde schadevergoedingsgrenzen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer 167,79 (basis 1988).

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

Handel Plus Algemene Voorwaarden

Handel Plus Algemene Voorwaarden Handel Plus Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Handel Plus Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

Woning Select Algemene Voorwaarden

Woning Select Algemene Voorwaarden Woning Select Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Woning Select Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Baloise Insurance

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................................................................ 3 SPECIALE VOORWAARDEN EIGEN AAN ELKE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014 ING Globale Woning- en Gezinsverzekering Algemene voorwaarden Schade? Bel ING Assist Line 24 u op 24 02 550 06 00 GWG-N-03-2014 @# INLEIDING DE VERZEKERINGSPOLIS Deze verzekeringspolis is een overeenkomst

Nadere informatie

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010 IDEAL PROPERTY Algemene Voorwaarden Uitgave P&V 291/06-2010 P&V Verzekeringen cvba Koningsstraat 151-1210 Brussel België TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0...

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0... Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden ~ii, Home Plan VERZEKERING Home Plan o Ln Ln 0... Allianz @) Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken:

Nadere informatie

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r a l w a t u d i e r b a a r i s A l g e m e n e V o o r w a a r d e n Mevrouw, Mijnheer, U hebt Hexagon gekozen voor de verzekering van uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ.

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ. PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ. 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere bij de verzekeringnemer inwonende persoon; indien een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ.

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ. 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SpR 04. Speciale risico s S.A. AVISE N.V.

SpR 04. Speciale risico s S.A. AVISE N.V. SpR 04 Speciale risico s VERZEKERING ALLE RISICO S BEHALVE S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie