Inhoudstafel. Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12"

Transcriptie

1 2 de leerjaar

2 Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12 Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) 16 Lessentabellen 16 Basisvorming en beroepenvelden 18 3

3 Welkom op onze school Wij vinden het fijn dat jij en je ouders interesse tonen voor onze school en er vertrouwen in stellen. Met jouw medewerking en de onmisbare steun van je ouders staan we samen sterk en kunnen we dat vertrouwen dag na dag waarmaken. Daarvoor staat steeds een enthousiast team van directies, leraren en ondersteunend personeel klaar. opgroeien in een groot groen geheel, starten in een kleinere eenheid In deze brochure vind je alvast informatie over onze school als leer- en leefgemeenschap. Onze school bestaat uit vier katholieke secundaire scholen, met name O.-L.-V.-ten-Doorn, Sint- Annainstituut, Sint-Leoinstituut en Sint-Vincentius. Het geheel heet College O.-L.-V.-ten-Doorn, een school met gemengd onderwijs, waarin de leerling centraal staat en waarin kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt gewaarborgd. Hopelijk voel je je op onze school vlug thuis. Wij wensen je van harte een goede start en een leerrijke en gelukkige schooltijd. dat is de Middenschool 4 5

4 De school als leergemeenschap Structuur van het secundair onderwijs Het secundair onderwijs is als volgt gestructureerd: Derde graad derde leerjaar 7 7bso tweede leerjaar 6 aso tso kso bso eerste leerjaar 5 diverse studierichtingen Tweede graad keuzemoment tweede leerjaar 4 aso tso kso bso eerste leerjaar 3 diverse studierichtingen Eerste graad keuzemoment tweede leerjaar 2 A-klas bvl * keuzemoment eerste leerjaar 1 A-klas B-klas (*bvl: beroepsvoorbereidend leerjaar) De 6 jaren secundair onderwijs zijn ingedeeld in 3 graden van elk twee jaar. De 3 de graad bestaat in het bso uit 3 leerjaren. ste De groepering van alle klassen van het 1 en 2 de leerjaar, de eerste graad, noemen we de middenschool. de Vanaf de tweede graad (dus vanaf het 3 leerjaar) onderscheiden we 4 onderwijsvormen: aso (algemeen secundair onderwijs), bso (beroepssecundair onderwijs), kso (kunstsecundair onderwijs), tso (technisch secundair onderwijs). Elke onderwijsvorm heeft verschillende studierichtingen. Heel belangrijk in deze structuur van het secundair onderwijs is de plaats van de keuzemomenten. Die liggen na het eerste leerjaar, het tweede en na het vierde leerjaar. Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn College O.-L.-V.-ten-Doorn bestaat uit verschillende afdelingen, verspreid over het domein. Deze afdelingen hebben een autonome pedagogische werking. Aan het hoofd van iedere afdeling staat een pedagogisch directeur of een team van twee directeurs. Algemene directie Algemeen directeur Financieel en logistiek directeur Pedagogisch coördinerend directeur dhr. Geert Schelstraete dhr. Dirk Snebbout mevr. Kathleen Oushoorn Afdelingen en hun directie Middenschool Afdeling aso Afdeling tso-bso mevr. Marleen de Bruyne mevr. Marleen Van Acker mevr. Ann De Scheirder dhr. Peter Hoste mevr. Tilly Baute mevr. Katleen Immesoete mevr. Carina Maeyens In onze school heb je voor je loopbaan in het secundair onderwijs een waaier aan studiemogelijkheden. We hebben ze voor jou gegroepeerd op de volgende bladzijde. 6 7

5 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 32 afstudeerrichtingen 8 9

6 Het tweede leerjaar A van de Middenschool Lessentabellen Basisvorming: 24 lesuren Godsdienst Optiegedeelte: 8 lesuren Grieks-Latijn Grieks Nederlands 4u Latijn 5u Latijn Wiskunde 4u Latijn 5u Aardrijkskunde Wiskunde + Geschiedenis + Lichamelijke Opvoeding Natuurwetenschappen + Muzikale Opvoeding Natuurwetenschappen Techniek Engels Moderne Wetenschappen Socio-economische initiatie Wetenschappelijk werk Wiskunde + Nederlands + + Natuurwetenschappen + Agro- en biotechnieken Veldexperimenten Onderzoekstechnieken Agrarische technieken Wiskunde + Handel Dactylografie Handel Wiskunde + Nederlands + + Sociale en technische vorming Huishoudkunde Toegepaste wetenschappen Wiskunde + Nederlands + + Techniek-wetenschappen Techniek-wetenschappen 5u Wiskunde + Nederlands

7 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar Klassieke studiën In het eerste jaar heb je voor het eerst kennis gemaakt met Latijn. Je kreeg ook enkele lessen Grieks. Je hebt kunnen vaststellen dat de studie van Latijn en Grieks een beroep doet op geheugen, analyse en synthese en dat je een goede studiediscipline en een groot doorzettingsvermogen moet bezitten om deze klassieke talen te verwerken. Via Latijn en Grieks zal je geleidelijk in contact komen met klassieke literaire werken. De cursussen Latijn en Grieks zijn vervolgcursussen van het eerste jaar. Zij hebben tot doel je een grondige basiskennis bij te brengen, inzichten in de taal te laten verwerven en je belangstelling te wekken voor essentiële aspecten van de antieke cultuur. Tenslotte willen zij vaardigheden ontwikkelen om het voorafgaande te realiseren. De cursus Latijn (5 uren) is dezelfde in de studierichtingen Latijn en Grieks-Latijn. Kies je voor Grieks-Latijn, dan moet je de leerstof van de basisvakken, wiskunde en natuurwetenschappen verwerken met een lesuur minder. Moderne wetenschappen De vakken uit het optiegedeelte Moderne wetenschappen, socio-economische intitiatie (SEI) en wetenschappelijk werk (WW), zorgen ervoor dat je breed georiënteerd wordt. In de loop van het schooljaar wordt in de vakken SEI en WW een gemeenschappelijk project uitgewerkt. Socio-economische initiatie (SEI - 2 lesuren) Maatschappelijke fenomenen worden verklaard vanuit een economische invalshoek en vanuit gedrags- en cultuurwetenschappen. Zo wordt duidelijk of je voldoende aanleg en interesse hebt om in het derde jaar een economische of humane richting te volgen. Met maatschappelijke fenomenen wordt bedoeld: het uitgavenpatroon van de jongere, de prijsvorming op een competitieve markt, het koopgedrag van jongeren, de rol van het gezin in de samenleving, de inkomensbronnen van een gezin en het uitgavenpatroon van een gemiddeld gezin. De thema s participatie, solidariteit, mobiliteit, milieu en inkomsten en uitgaven komen aan bod. Je moet een aantal begrippen kennen en correct kunnen gebruiken: gedrag, groep, behoefte, uitgavenpatroon, keuze, Wetenschappelijk werk (WW - 2 lesuren) Het vak is een uitbreiding van de Natuurwetenschappen uit de basisvorming. In de praktijk komt het neer op het zelf experimenteren met en proefondervindelijk ontdekken van wetenschappelijke wetmatigheden. Inhoudelijk betekent dit nauwkeurige metingen kunnen uitvoeren; op een veilige en milieubewuste manier leren werken, bv. het interpreteren van etiketten, het correct verwijderen van afval, veiligheidsvoorzieningen (oog hebben voor eigen veiligheid en veiligheid van anderen); kennis van wetenschappelijke begrippen verwerven

8 Agro- en biotechnieken In deze basisoptie maak je kennis met het productieproces van planten en dieren. Je ontdekt de noodzaak van gezonde en evenwichtige voeding voor mens en dier. Er wordt onderzocht welke middelen nodig zijn om plantaardig en dierlijk voedsel te produceren en je gaat zelf productieprocessen opstarten. Daarnaast leer je ook dat een mens behoefte heeft aan groen en verfraaiing en een gezond leefmilieu. Je zoveel mogelijk in contact brengen met reële praktijkomstandigheden is een must. Praktisch betekent dit dat je vaak les krijgt op de schoolhoeve, in de serres en in de tuin van de school. De klemtoon ligt vooral op het opdoen van kennis, inzichten en vaardigheden via onderzoeken, experimenten en exploratie van de agrarische en biotechnische sector. Handel In het optiegedeelte Handel worden 2 vakken gegeven: 2 uren per week Dactylografie en 3 uren per week Handel. Deze vakken bevatten computervaardigheden, klavierbeheersing en initiatie in de handelswereld. In deze basisoptie is er constant aandacht voor basisbegrippen en vaardigheden in het gebruik van de computer en de randapparatuur. Je leert op een correcte manier omgaan met internet, elektronische post en tekstverwerking. Verder wordt er thematisch gewerkt rond ontstaan en functie van de handelswereld; kopen en verkopen; betalen in de handel; werken in een kantooromgeving; de handel en de toeristische sector. Zo maak je kennis met de wereld van handel en toerisme en kan je op het einde van de eerste graad een bewustere keuze maken. Sociale en technische vorming Heel wat activiteiten zijn gebaseerd op wetenschappelijke vaststellingen en metingen. Via eenvoudige experimenten en realisaties verwerf je sociale inzichten en technische vaardigheden. Wij willen je stimuleren om sociale vaardigheden toe te passen: luisteren naar elkaar, behulpzaam zijn en samenwerken. Je werkt een aantal groepsrealisaties en sociale activiteiten uit. Je leert ook technische vaardigheden ontwikkelen in kooklessen en tijdens het knutselen met verschillende materialen. Daarbij moet je ergonomisch, hygiënisch, milieubewust en veilig kunnen handelen. Techniek-wetenschappen Techniek-wetenschappen is een technische en wetenschappelijke optie. Deze optie omvat: een wetenschappelijk aspect (het verwerven van natuurwetenschappelijke kennis); een technisch aspect (de toepassingen van de natuurwetenschappen). Het optiegedeelte Techniek-wetenschappen bevat 5 lesuren: het practicum van de biologie (ordenen van nietlevende en levende wezens, microscopie, lucht, bodem en water); de eenvoudige scheidingstechnieken van de scheikunde; beginselen van de fysica (meettechnieken, warmte, elektriciteit, verbranding); kennis van het materiaal in een laboratorium; voorschriften voor de veiligheid. Techniek-wetenschappen is aangewezen voor jou als je interesse hebt voor natuurwetenschappen en je je de natuurwetenschappelijke denk- en werkwijze geleidelijk aan wil eigen maken. Dit vereist voldoende motorische aanleg om zeer nauwkeurig waarnemingen en experimenten te kunnen uitvoeren

9 Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) In het beroepsvoorbereidend leerjaar krijg je naast de basisvorming heel wat uren praktijk. In de praktische vakken maak je kennis met twee beroepenvelden, zodat je je keuze naar het derde leerjaar gemakkelijker kan maken. Lessentabellen Basisvorming: 17 lesuren Godsdienst Lichamelijke opvoeding Maatschappelijke vorming Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Wiskunde Leefsleutels Keuzegedeelte: 17 lesuren Land- en tuinbouw Plastische opvoeding + Eenvoudig computergebruik Algemene technieken Dier- en leefmilieu Plant- en groeimilieu 5u 5u Haarzorg Mode Nederlands + Plastische opvoeding + Realisatietechnieken mode 6u Realisatietechnieken haarzorg 6u Eenvoudig computergebruik Mode Verzorging-voeding Nederlands + Realisatietechnieken mode 6u Eenvoudig computergebruik Personenzorg Zorg voor voeding Zorg voor leef- en woonsituatie Haarzorg Kantoor en verkoop Nederlands + 4u Plastische opvoeding + Initiatie in handel en verkoop Realisatietechnieken haarzorg 6u Computervaardigheden Kantoor en verkoop Verzorging-voeding Nederlands + 4u Initiatie in handel en verkoop Computervaardigheden Personenzorg Zorg voor voeding Zorg voor leef- en woonsituatie 16 17

10 Basisvorming en beroepenvelden Basisvorming Dit zijn de uren die door alle leerlingen moeten gevolgd worden. Tijdens het uur Leefsleutels worden sociale vaardigheden aangeleerd, je leert er beter omgaan met elkaar en opkomen voor jezelf. Beroepenvelden Onze school biedt vijf beroepenvelden aan: Haarzorg Hoofd- en haarverzorging staan hier voorop. In het kapsalon doe je een aantal praktische oefeningen, zoals goede hoofdverzorging, haar wassen en drogen als een echte kapper. Je leert stapsgewijs kennen wat belangrijk is om verder voor de richting Haarzorg te kiezen. Ook het sociale aspect komt hier uitgebreid aan bod. Mode De wereld van kleding en mode is je werkterrein. Je leert diverse stoffen kennen, een patroon uitwerken, stikken. Je maakt al enkele eigen werkstukken, zoals een schoudertas, een badjas, een rokje, Kantoor en verkoop Je leert de basisbeginselen van handel drijven: hoe werkt het systeem van kopen en verkopen, hoe voer ik een betaling uit in de bank of via bancontact (we oefenen dit ook in de praktijk), hoe betaal ik met een overschrijving,? Je leert ook vlot met de computer werken, tekstverwerking en internetverkeer. Land- en tuinbouw Je maakt kennis met de dieren- en plantenwereld en met de landbouw. Praktijklessen volg je in de serre of op de schoolhoeve. Je leert zelf een stukje grond bewerken, van zaaien tot oogsten, de dieren voederen en verzorgen, de stallen uitmesten, je leert landbouwmachines kennen, Verzorging-voeding Stap voor stap leer je zelf lekkere maaltijden bereiden in de leskeuken. Je leert met keukenapparatuur werken en kiezen voor gezonde voeding. In het vak Personenzorg wordt veel aandacht besteed aan de basis van een goede persoonlijke verzorging en hygiëne. Je leert de technieken van hand- en voetverzorging. Je leert ook een woning inrichten en onderhouden. 18

11 Hoe inschrijven? Tijdens het schooljaar Tijdens de zomervakantie (behalve van 7 juli 2011 t.e.m. 4 augustus 2011) Opendeurdag en infomomenten OPENDEURDAG Info over het 1 ste leerjaar secundair Info over het 2 de leerjaar secundair Info over het 3 de leerjaar secundair Info over het 5 de leerjaar aso info over het 5 de leerjaar bso - tso Maak een telefonische afspraak met de directeur of met het secretariaat. Meld je aan bij de receptie in de Zuidmoerstraat 125. Je kan er elke werkdag terecht van 9.00 uur tot uur en van uur tot uur zondag 1 mei 2011 van uur tot uur zaterdag 22 januari 2011 om uur vrijdag 18 maart 2011 om uur zaterdag 25 juni 2011 om uur dinsdag 26 april 2011 om uur woensdag 27 april 2011 om uur donderdag 17 maart 2011 om uur zondag 1 mei voormiddag Contact Zuidmoerstraat 125 Tel Eeklo Fax V.U.: Geert Schelstraete schooljaar Ontwerp en foto s: Nicolas Roegis en Joris Hollebosch 2011 VZW College O.-L.-V.-ten-Doorn, Eeklo uitgiftedatum: 03 maart de leerjaar

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Experimentele versie 05/04/2010 Marc Vanderlocht Provinciale vormings- en ondersteuningscel

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Profilering 3 de graad ASO

Profilering 3 de graad ASO Profilering 3 de graad ASO Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten 12 jaar? Welkom! Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten Een school is in de eerste plaats een LEERomgeving. Je kan er niet omheen. Lessen volgen, toetsen en examens

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2015-2016

INFOBROCHURE 2015-2016 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO TSO BSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2015-2016 Infozaterdag

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

TOEKOMSTSPEL. antwoordboekje

TOEKOMSTSPEL. antwoordboekje bijlage 14 TOEKOMSTSPEL antwoordboekje De leerkracht kopieert dit boekje best twee keer per spelgroepje. Zo kunnen de kinderen van de groepjes die niet aan de beurt zijn, actief mee kijken of het antwoord

Nadere informatie

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

BSO: van het eerste tot het zevende jaar!

BSO: van het eerste tot het zevende jaar! BSO: van het eerste tot het zevende jaar! Eerste graad: 1B BVL kennismaking met verschillende beroepen - Je leert omgaan met de mogelijkheden van een computer. - Je leert de beginselen van verkoop. - Je

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie