Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor."

Transcriptie

1 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 1 Welkom 1 ASO-BSO-TSO Geachte ouders Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor. Ofwel is het einde van de basisschool in zicht en beslist u over enkele weken in welke school uw dochter/zoon de secundaire studies zal aanvangen. Deze beslissing is belangrijk, een juiste studiekeuze is wellicht de sleutel voor een succesvolle studie- en beroepsloopbaan. Maar ook een juiste schoolkeuze is belangrijk, zij vermijdt dat uw dochter/zoon later nog van school moet veranderen wat toch steeds aanpassingsproblemen met zich mebrengt. Ofwel ervaart u dat de huidige studiekeuze niet beantwoordt aan de mogelijkheden of interesses van uw dochter/zoon. U bent op zoek naar een andere secundaire school met andere studierichtingen voor het volgend schooljaar. Onze secundaire school wordt geschraagd door drie pijlers, drie sterke zuilen, de drie onderwijsvormen: het algemeen (ASO), het technisch (TSO) en het beroepsonderwijs (BSO). De aanwezigheid van elk van de onderwijsvormen zorgt ervoor dat zowel het ASO als het TSO en het BSO kwaliteitsvol blijft. In onze school komt elke leerling met haar/zijn talenten aan bod! In het algemeen onderwijs bereiden we onze leerlingen voor op het hoger onderwijs, al dan niet buiten de universiteit. Het abstract denkvermogen wordt er verruimd. De resultaten die onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs behalen zijn een waarborg voor de kwaliteit van ons algemeen onderwijs. Onze aandacht gaat er vooral uit naar algemene vorming en een wetenschappelijke, wiskundige, economische of humane opleiding. Uiteraard hechten we, als Brusselse school, in elke studierichting heel wat belang aan een degelijke talenkennis.

2 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 2 ASO-BSO-TSO 2 In onze school kan men naast de traditionele moderne vreemde talen (Duits, Engels en Frans) in de derde graad ook Spaans volgen. Ook in ons technisch onderwijs gaat onze aandacht vooral uit naar de algemene vorming. De T van TSO betekent in onze school veeleer toegepast. De ruime waaier aan algemene vorming die de leerlingen er krijgen, is echter meer concreet, veel minder abstract. De onmiddellijke toepassing van de kennis staat voorop. Zo wordt in de optie handel de klemtoon gelegd op de bruikbaarheid van de economische kennis. In de opties onthaal en public relations en toerisme worden de menswetenschappen en talenkennis toegepast en in de opties gezondheids- en welzijnswetenschappen en sociale en technische wetenschappen worden de sociale en wetenschappelijke kennis in concrete situaties toegepast. Deze vorming houdt dan ook een effectieve voorbereiding op het hoger onderwijs in maar ook op een onmiddellijke tewerkstelling. Sommige leerlingen zijn eerder praktisch aangelegd. Een meer beroepsgerichte vorming spreekt hen aan. Zij verkiezen het beroepsonderwijs dat hen voorbereidt op een onmiddellijke en definitieve stap in de arbeidswereld. De algemene vakken worden geïntegreerd aangeboden in het project algemene vakken of in onderwijsprojecten. Via stages, werkplekleren en geïntegreerde proeven hebben ze bovendien intense contacten met de bedrijfswereld, het sociaal-economisch milieu en de welzijnssector. Een onmiddellijke tewerkstelling ligt dan ook in het verschiet. In onze school leggen we de lat niet enkel hoog voor wetenschappen en wiskunde maar ook voor talen. Leerlingen kunnen op school deelnemen aan een resem van taalstimulerende activiteiten om o.a. de kloof tussen de thuistaal en de schooltaal zoveel mogelijk te dichten. In onze school wordt er in alle lessen heel wat aandacht geschonken voor taal. Aandacht voor talen

3 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 3 3 ASO-BSO-TSO betekent immers dubbele winst: de leerling begrijpt het vak beter en hij werkt tegelijkertijd aan zijn taalvaardigheid. Samen sterk in taal! In onze secundaire school is de jongere, tussen de vele medeleerlingen, toch geen nummer maar kan zij of hij haar of zijn eigen schoolloopbaan en leertraject uittekenen. De individuele begeleiding neemt een zeer belangrijke plaats in. De leerling komt dan ook meestal in een kleine klasgroep terecht. Daarenboven wordt de leerling getraind in studie-methode en keuze en begeleiden leerlingenbegeleiders haar/hem emotioneel en in het verwerven van sociale vaardigheden. De leerling is in onze secundaire school een waardevolle, unieke persoonlijkheid die, vanuit een christelijke levensopvatting, opgevoed wordt in een geest van wederzijds respect. Het Sint-Guido-Instituut ligt aan de Vlaamse rand en toch vlakbij het hart van onze hoofdstad. De leerlingen kunnen er dan ook ten volle genieten van het rijke aanbod van Vlaanderen, Brussel en Europa: museumbezoeken, concerten en toneelvoorstellingen, natuurwandelingen, sportbeoefening, Uiteraard staan ook buitenlandse reizen op het programma. Daarenboven komen onze leerlingen, door uitwisselingsprogramma s, ook in contact met leeftijdsgenoten en de cultuur van andere gemeenschappen en Europese landen. Deze reizen en programma s geven hen tevens de kans hun vreemde talenkennis te verruimen en aan de praktijk te toetsen. Het Sint-Guido-Instituut heeft de voorbije jaren heel veel geïnvesteerd in de uitbouw van moderne informaticalokalen, wetenschapsklassen, sportzalen en andere vaklokalen. Toch blijft ook onze infrastructuur, door de kleinschaligheid van elk der gebouwen, een warme, knusse sfeer uitstralen. Mede door deze huiselijke sfeer, waar eenieder aan zijn trekken kan komen, heerst er in onze secundaire school orde en respect. We bieden de leerlingen tevens kwaliteitsvolle naschoolse begeleiding: huiswerkklas, inhaal- en initiatielessen, taalactivering, sportactiviteiten, We bewaken zelden, we begeleiden des te meer! Voor meer informatie over het opvoedingsproject en de dagelijkse werking verwijzen wij u naar de infomap en de website (www.sintguido.be). Wil u onze secundaire school en ons studieaanbod nog beter leren kennen, dan nodigen wij u nu reeds graag uit op één van de infomomenten of op een dag en uur dat u het best past. Piet Vandermot directeur

4 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 4 ASO-BSO-TSO 4 Studieaanbod in het Sint-Guido-Instituut Algemeen onderwijs Technisch onderwijs Beroepsonderwijs integrale veiligheid Economie - Humane Wetenschappen Onthaal en Gezondheids- en Office en Schilderwerk moderne wetenschappen - wiskunde Handel public relations Organisatiehulp talen welzijns- decoratie optie optie weten- Economie - public toerisme schappen Verzorging wiskunde relations Sociale en Office en Schilderwerk Verzorging - Economie Humane Wetenschappen Handel Toerisme technische retail en voeding wetenschappen weten- decoratie schappen Tweede leerjaar Tweede leerjaar Tweede leerjaar Moderne wetenschappen Handel Sociale en technische vorming Verpleegkunde Specialisatiejaar Kantooradministratie en gegevensbeheer Specialisatiejaar Kinderzorg Beroepsvoorbereidend leerjaar 1 ste leerjaar A 1 ste leerjaar B Specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkunde veiligheidsberoepen HBO 3 de graad 2 de graad 1 ste graad

5 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 5 5 ASO-BSO-TSO EERSTE GRAAD

6 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 6 ASO-BSO-TSO 6 Na de lagere school komen de meeste leerlingen samen in een gemeenschappelijk leerjaar, het eerste leerjaar A. Voor sommige leerlingen echter is de stap naar het secundair onderwijs erg groot omdat zij een gebrek aan belangstelling of aanleg vertonen of omdat zij de basisleerstof onvoldoende beheersen. Voor deze leerlingen richten we een eerste leerjaar B in. Deze klas kan voor sommige leerlingen beschouwd worden als aanpassingsklas, waarna zij het eerste leerjaar A kunnen aanvatten. Na het eerste leerjaar A gaan de leerlingen naar het tweede leerjaar waar zij voor de eerste maal een keuze moeten maken. Zij kunnen kiezen voor het tweede leerjaar moderne wetenschappen, voor het tweede leerjaar handel of voor het tweede leerjaar sociale en technische vorming. Sommige leerlingen gaan over naar het beroepsvoorbereidend leerjaar, samen met de leerlingen van het eerste leerjaar B die niet overschakelen naar het eerste leerjaar A. Ook in dit beroepsvoorbereidend leerjaar kunnen de leerlingen voor het eerst een keuze maken tussen drie beroepenvelden. De structuur en de mogelijkheden van de eerste graad vindt u in volgend schema: HET EERSTE LEERJAAR A Het Sint-Guido-Instituut schenkt in het eerste leerjaar A, uitgesproken aandacht aan het Nederlands, de wiskunde en de andere algemene vakken. Alle leerlingen krijgen 27 uur gemeenschappelijke basisvorming aangevuld met een keuzegedeelte van 5 uur. Aangezien talen en wiskunde een belangrijke plaats innemen in de verdere studies kozen we voor extra uren Nederlands en wiskunde. Tijdens één van de bijkomende uren Nederlands (taalgericht vakonderwijs) EERSTE LEERJAAR A EERSTE LEERJAAR B Tweede leerjaar met optie: Moderne wetenschappen Handel Sociale en technische vorming Beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden: Decoratie Kantoor en verkoop Verzorging voeding

7 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 7 EERSTE LEERJAAR A verwerven van een goede studiemethode (leren leren) en van sociale vaardigheden. EERSTE LEERJAAR B 7 ASO-BSO-TSO Aardrijkskunde Frans Geschiedenis Godsdienst Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands (waaronder 1u taalgericht vakonderwijs) Plastische opvoeding Sociale activiteit Techniek Wiskunde 2u 4u 1u 2u 2u 1u 2u 8u 2u 1u 2u 5u Wanneer blijkt dat een leerling uit het eerste leerjaar A beter tot ontplooiing zou komen in het eerste leerjaar B, is een overgang mits akkoord van de ouders mogelijk tot na de kerstvakantie. Inhaallessen Leerlingen die er behoefte aan hebben (bijvoorbeeld na ziekte of omdat ze een gedeelte van de leerstof niet goed begrepen hebben) kunnen wekelijks een inhaalles volgen voor Nederlands, Frans en wiskunde. Frans 2u Godsdienst 2u Lichamelijke opvoeding 2u Maatschappelijke vorming 3u Muzikale opvoeding 1u Natuurwetenschappen 2u Nederlands 5u Plastische opvoeding 3u Sociale activiteit 1u Techniek 6u Wiskunde 4u Keuzegedeelte (1 uur) te kiezen uit: Frans + 1u Nederlands + 1u Ten slotte volgen ook de leerlingen van het eerste leerjaar B 1 uur sociale activiverdiepen de leerlingen zich in de vaktaal eigen aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. De kennis en het toepassen van deze vakterminologie is immers belangrijk voor het succesvol doorgronden van deze vakken. Alle leerlingen volgen tevens 1 uur sociale activiteit. Tijdens dit lesuur worden zij door de klassenleraar begeleid o.a. om een vlotte overgang van het lager naar het secundair onderwijs te bevorderen. Daarnaast wordt er tijdens dit lesuur heel wat aandacht geschonken aan het HET EERSTE LEERJAAR B Sommige leerlingen ervaren reeds in het lager onderwijs dat ze eerder praktisch aangelegd zijn. Hun interesse is vaak minder theoretisch gericht, ze hebben meer belangstelling voor handwerk, knutselen, tekenen, Een meer beroepsgerichte vorming spreekt hen aan. Andere leerlingen ervaren dat de overstap van het lager naar het secundair onderwijs nog te groot is omdat ze de basisleerstof onvoldoende beheersen. Voor al deze leerlingen organiseert het Sint-Guido- Instituut een eerste leerjaar B. Het lessenrooster van het eerste leerjaar B bevat allerlei expressievakken en vakken waarin de zelfwerkzaamheid bevorderd wordt. Daarenboven wordt er veel aandacht geschonken aan het bijwerken van de basiskennis van taal en rekenen.

8 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 8 ASO-BSO-TSO 8 teit. Tijdens dit lesuur worden zij door de klassenleraar begeleid o.a. om een vlotte overgang van het lager naar het secundair onderwijs te bevorderen. Daarnaast wordt er tijdens dit lesuur heel wat aandacht geschonken aan het verwerven van sociale vaardigheden. Wanneer ouders twijfelen over welk eerste leerjaar (A of B) hun dochter of zoon best zou volgen, kunnen zij de raad inwinnen van de leraar van het zesde leerjaar en van het centrum voor leerlingenbegeleiding. Na het eerste leerjaar B gaan de leerlingen meestal naar het beroepsvoorbereidend leerjaar of, indien ze voldoende bijgewerkt zijn, naar het eerste leerjaar A. HET TWEEDE LEERJAAR In het tweede leerjaar kunnen de leerlingen in het Sint-Guido-Instituut kiezen tussen de opties Moderne wetenschappen, Handel en Sociale en technische vorming. Deze opties zijn theoretisch gericht en er wordt dan ook heel wat aandacht geschonken aan algemene vorming. In het tweede leerjaar verruimen de leerlingen hun kennis van de moderne vreemde talen; alle leerlingen krijgen voor het eerst een derde taal, het Engels. Tijdens één van de lesuren Nederlands verdiepen de leerlingen zich in de vaktaal eigen aan aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek en/of wiskunde. A. MODERNE WETENSCHAPPEN De basisoptie Moderne wetenschappen bevat twee specifieke vakken. In wetenschappelijk werk verwerven de leerlingen heel wat kennis over elektriciteit, weerstand en geleiding, warmte-effecten, soorten krachten, Het vak socioeconomische initiatie geeft de leerlingen een dieper inzicht in de inkomens en uitgaven van een gezin, de organisatie van een bedrijf, de economische markten en prijzen, de overheid en het buitenland. B. HANDEL Ook de optie Handel kent twee specifieke vakken: initiatie in de bedrijfseconomie en ICT-vaardigheden en klavierbeheersing. TWEEDE LEERJAAR MODERNE WETENSCHAPPEN Aardrijkskunde 1u Engels 2u Frans 3u Geschiedenis 2u Godsdienst 2u ICT 0,5u Lichamelijke opvoeding 2u Muzikale opvoeding 1u Natuurwetenschappen 1u Nederlands (waaronder 1u taalgericht vakonderwijs) 6u Sociale activiteit 0,5u Techniek 2u Wiskunde 4u Socio-economische initiatie Wetenschappelijk werk 2u 3u In de lessen initiatie in de bedrijfseconomie krijgen de leerlingen een ruime initiatie in de handelswereld waarbij volgende thema s aan bod komen: het ontstaan en functioneren van de handelswereld, klantgericht handelen, kopen, verkopen en betalen, de kantoorapparatuur en de toeristische sector. In de lessen ICT-

9 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 9 vaardigheden en klavierbeheersing leren de leerlingen o.a. blind typen op het computerklavier en vlot gebruik maken van de tekstverwerking. TWEEDE LEERJAAR HANDEL Aardrijkskunde 1u Engels 2u Frans 3u Geschiedenis 2u Godsdienst 2u ICT 0,5u Lichamelijke opvoeding 2u Muzikale opvoeding 1u Natuurwetschappen 1u Nederlands (waaronder 1u taalgericht vakonderwijs) 6u Sociale activiteit 0,5u Techniek 2u Wiskunde 4u ICT-vaardigheden en klavierbeheersing 2u Initiatie in de bedrijfseconomie 3u C. SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING Werk je graag samen? Weet je graag wat meer over het omgaan met mensen? Heb je interesse voor onze samenleving, het milieu, de veiligheid,? Kunnen eenvoudige wetenschappelijke experimenten je boeien? Prikkelt alles wat met voeding te maken heeft je zintuigen? Ben je graag creatief bezig? Dan is de optie sociale en technische vorming iets voor jou! Deze optie kent slechts één specifiek vak: sociale en technische vorming. In deze lessen exploreren de leerlingen belangrijke metingen en bestuderen zij eenvoudige basisprincipes van elektriciteitsleer zodat ze elektrische toestellen veilig weten te gebruiken. Ze passen er deze meettechnieken en basisprincipes ook toe o.a. bij het behandelen van voedsel en het bewerken van materialen. Sociale activiteit Tweewekelijks volgen de leerlingen van het tweede leerjaar een uur sociale activiteit. Tijdens dit lesuur wordt er heel wat aandacht geschonken aan het verwerven van een goede studiemethode en sociale vaardigheden. TWEEDE LEERJAAR SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING Aardrijkskunde 1u Engels 2u Frans 3u Geschiedenis 2u Godsdienst 2u ICT 0,5u Lichamelijke opvoeding 2u Muzikale opvoeding 1u Natuurwetenschappen 1u Nederlands (waaronder 1u taalgericht vakonderwijs) 6u Sociale activiteit 0,5u Techniek 2u Wiskunde 4u Sociale en technische vorming 5u Inhaallessen Leerlingen van het tweede leerjaar die er behoefte aan hebben (bijvoorbeeld na ziekte of omdat ze een gedeelte van de leerstof niet goed begrepen hebben) kunnen wekelijks een inhaalles volgen voor Nederlands, Frans en wiskunde. 9 ASO-BSO-TSO

10 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 10 ASO-BSO-TSO 10 HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR In het beroepsvoorbereidend leerjaar telt het lessenrooster 33 lesuren, waarvan 17 lesuren gemeenschappelijke basisvorming. Naast deze basisvorming kiezen de leerlingen twee specifieke beroepenvelden. In het Sint-Guido-Instituut kunnen de leerlingen kiezen tussen drie beroepenvelden, waarvan elke leerling er twee moet kiezen. 1. kantoor en verkoop: de talen worden bijgewerkt en de leerlingen leren blind typen op het computerklavier en vlot gebruik maken van de tekstverwerking. Dit beroepenveld is een goede voorbereiding voor wie later op een kantoor of in de verkoopsector wil werken. 2. decoratie: de leerlingen leren soorten verf onderscheiden, oefenen in de praktijk en krijgen een opleiding in decoratie. 3. verzorging - voeding: de leerlingen leren koken en krijgen lessen over verzorging en hygiëne. Dit beroepenveld is een goede voorbereiding voor wie later in de verzorgingsof voedingssector wil werken. De leerlingen die kiezen voor het beroepenveld kantoor en verkoop krijgen daar- enboven twee complementaire uren Nederlands. De leerlingen die kiezen voor decoratie samen met verzorging-voeding krijgen één uur Frans en één uur ICT. Deze beroepenvelden kunnen be schouwd worden als een eerste kennismaking met de beroepen. De keuze van beroepenvelden heeft echter geen definitieve en BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR beslissende invloed op de verdere studieloopbaan. Ontdekken de leerlingen tijdens dit leerjaar een beroepenveld dat hen goed ligt, dan kunnen ze het best in die richting verder gaan. Het is echter steeds mogelijk, na dit beroepsvoorbereidend leerjaar, een andere studierichting aan te vangen. 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VORMING (17 uur) Godsdienst u Lichamelijke opvoeding u Maatschappelijke vorming u Muzikale opvoeding u Natuurwetenschappen u Nederlands ,5u Plastische opvoeding u Sociale activiteit ,5u Wiskunde u 2. TWEE BEROEPENVELDEN (2 x 7 uur) TE KIEZEN UIT: Kantoor en verkoop (7u): Frans u Nederlands u ICT- en klaviervaardigheden u Initiatie in administratie, retail en logistiek 2u Decoratie (7u): Decoratie u Verzorging-voeding (7u): Personenzorg u Zorg voor leef- en woonsituatie u Zorg voor voeding u

11 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page ASO-BSO-TSO ALGEMEEN ONDERWIJS

12 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 12 ASO-BSO-TSO 12 In het algemeen secundair onderwijs (ASO) bereiden we de leerlingen voor op één of andere vorm van hoger onderwijs. zelfstandig leren en het ontwikkelen van de onderzoekscompetenties. Het Sint-Guido-Instituut biedt je in de tweede graad van het ASO drie opties aan van de moderne humaniora aan. In het ASO is de basisvorming gericht op de voornaamste facetten van de huidige cultuur en samenleving. Deze basisvorming, 22 of 23 uur per week, is voor alle leerlingen identiek en is dus onafhankelijk van de gekozen studie richting. Een ASO-leerling moet de nodige studiediscipline kunnen opbrengen, een open culturele belangstelling tonen en een houding van permanente leerbereidheid aan de dag leggen. Ondertussen is onze maatschappij immers een permanent lerende samenleving geworden. Een ASO-leerling moet kunnen redeneren, afstand kunnen nemen van het concrete en tevens een attitude van openheid tegenover de leerstof bezitten, ook al is deze niet steeds onmiddellijk bruikbaar. Daarom bieden wij de leerlingen van het ASO in de derde graad een keuzegedeelte aan die de algemene vorming verdiept. In allerlei projecten wordt een cultureel, economisch, maatschappelijk of wetenschappelijk probleem vakoverschrijdend bestudeerd. Tijdens deze projecten wordt daarenboven aandacht besteed aan het Onze structuur van het ASO ziet er als volgt uit: TWEEDE GRAAD Economie Humane wetenschappen Wetenschappen DERDE GRAAD Economie - moderne talen Economie - wiskunde Humane wetenschappen Wetenschappen - wiskunde ECONOMIE (2 de graad) Van de leerlingen die deze studierichting aanvatten, wordt verwacht dat zij: - belangstelling kunnen opbrengen voor economisch-maatschappelijke problemen; - aanleg en belangstelling hebben voor het structureren en verwerken van informatie; - helder, logisch en kritisch kunnen denken. Vooreerst onderzoekt men welke activiteiten er in een onderneming kunnen plaats vinden, wat een onderneming produceert, of er een optimale ondernemingsgrootte is en hoe ondernemingen groeien. Tevens gaat men na waarom mensen een onderneming opstarten, waar een onderneming het geld vandaan haalt, hoe de prestaties van een onderneming opgevolgd kunnen worden en aan wie de onderneming verantwoording verschuldigd is. Nadat men kennis gemaakt heeft met de balans en de resultatenrekening gaat men ten slotte ook na wanneer een onderneming succesvol is en of men het resultaat kan plannen. Men gaat ook na hoe afspraken tussen werkgever en werknemer vastgelegd worden, hoe het loon bepaald wordt, wat een arbeidsmarkt is en of er een tekort of overschot is op deze arbeidsmarkt.

13 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 13 ECONOMIE TWEEDE GRAAD 1 ste j 2 de j Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Duits - 1 Economie 4 4 Engels 3 2 Frans 3 3 Fysica 1 1 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding - 1 Nederlands 5 5 Plastische opvoeding 1 - Wiskunde 4 4 De leerlingen kiezen voor: Keuzeoptie: wiskunde Wiskunde Keuzeoptie: moderne talen Duits Frans In de laatste twee thema s wordt enerzijds de wereldmarkt en de internationale handel bestudeerd en onderzoekt men anderzijds de economische groei. De leerlingen kunnen in deze algemeen vormende optie via een keuzegedeelte duidelijk blijk geven van hun interesse. Ofwel kiezen zij voor een wiskundige uitdieping en bereiden zij zich voor op de derde graad Economie wiskunde. Zij kunnen echter ook kiezen voor een uitbreiding van de taalkundige vorming die hen voorbereidt op de optie Economie - moderne talen van de derde graad. ECONOMIE - WISKUNDE (3 de graad) In deze optie worden vooral de wiskundige, economische en wetenschappelijke vormingscomponent uitgediept. Na het beëindigen van deze optie staan bijna alle studierichtingen van het hoger onderwijs open. De leerlingen zijn voorbereid op wetenschappelijke en economische hogere studies. Ook (para)medische richtingen (geneeskunde, verpleegkunde, kinesitherapie, ), taalkundige richtingen en humane wetenschappen (sociologie, psychologie, rechten, ) behoren tot de mogelijkheden. Deze studierichting is dan ook één van de meest polyvalente opties en biedt een zeer goede start voor hogere studies. ECONOMIE - WISKUNDE DERDE GRAAD 1 ste j 2 de j Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Economie 4 4 Engels 2 2 Esthetica 1 1 Frans 3 3 Fysica 1 1 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands 5 5 Wiskunde 6 6 Keuzegedeelte (1 uur) te kiezen uit: Project cultuur 1 1 Project mens en maatschap. 1 1 ECONOMIE - MODERNE TALEN (3 de graad) In deze optie worden vooral de economische vormingscomponent en de moderne vreemde talen (Duits, Engels en Frans) uitgediept. 13 ASO-BSO-TSO

14 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 14 ASO-BSO-TSO 14 Na het beëindigen van deze optie staan vele studierichtingen van het hoger onderwijs open. De leerlingen zijn voorbereid op economische en taalkundige hogere studies. Ook (para)medische richtingen (verpleegkunde, kinesitherapie, ), humane wetenschappen (sociologie, psychologie, rechten, ) en sommige wetenschappelijke studies behoren tot de mogelijkheden. ECONOMIE - MODERNE TALEN DERDE GRAAD 1 ste j. 2 de j. Aardrijkskunde 1 1 Duits 2 2 Economie 4 4 Engels 3 3 Esthetica 1 1 Frans 4 4 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 5 5 Wiskunde 3 3 Keuzegedeelte (1 uur) te kiezen uit: Project cultuur 1 1 Project mens en maatschap. 1 1 Project wetenschappen 1 1 Oud-leerlingen aan het woord: Zie je die grote, beweegbare reclamepanelen langs de weg? Na mijn studies marketing aan de hogeschool kon ik meteen aan de slag bij de firma die deze vorm van publiciteit aanbiedt, zegt Kevin. En het werk zint mij wel. Dankzij mijn studies economie - moderne talen beschikte ik alvast over een aantal stevige troeven om mijn studies marketing tot een goed einde te brengen. Ik heb er alvast goede hoop op: na geslaagde studies, een geslaagde carrière in de wereld van reclamepanelen. Dat economie alleen maar iets te maken heeft met marktprincipes, berekeningen en balansen... die gedachte heb ik van mij afgezet als er tijdens de lessen ook al eens wat aandacht besteed werd aan de principes van de zakenethiek, de eerlijke handel. Na mijn universitaire studies economische wetenschappen heb ik er dan nog maar een jaartje bijgedaan... om de economie in een ruimere context te zien en beter te begrijpen. Ik wilde geen vak - idioot zijn of worden, ik wilde een brede en eerlijke kijk op de economische werkelijkheid... omdat ze mij op Sint-Guido daar ook op gewezen hebben. HUMANE WETENSCHAPPEN (2 de en 3 de graad) Deze optie is bedoeld voor de leerling die interesse heeft voor de vele manieren waarop mensen zich gedragen in een complexe maatschappij. De leerling is geïnteresseerd in wat mensen zoal doen of laten en wil oog en oor hebben en krij- HUMANE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD 1 ste j 2 de j Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Cultuurwetenschappen 2 2 Duits - 1 Engels 3 2 Frans 3 3 Fysica 1 1 Gedragswetenschappen 3 3 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding - 1 Nederlands 5 5 Plastische opvoeding 1 - Wiskunde 4 4

15 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 15 HUMANE WETENSCHAPPEN DERDE GRAAD 1 ste j. 2 de j. Aardrijkskunde 1 1 Cultuurwetenschappen 3 3 Duits 1 1 Engels 3 3 Esthetica 1 1 Frans 3 3 Gedragswetenschappen 3 3 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 5 5 Wiskunde 3 3 Keuzegedeelte (1 uur) te kiezen uit: Project cultuur 1 1 Project mens en maatschap. 1 1 Project wetenschappen 1 1 gen voor wat te maken heeft met de eigen cultuur. Gedrags- en cultuurwetenschappen vormen de stamvakken van deze optie. In gedragswetenschappen (psychologie en sociologie) bestudeert men de mens als individu en in interactie met anderen. In dit vak worden de leerlingen vertrouwd met essentiële begrippen uit de humane disciplines en maken zij kennis met de gehanteerde wetenschappelijke methodes (observatie, experiment, ). In deze optie wordt - meer dan in andere opties van het ASO - aandacht gevraagd voor agogische vaardigheden, zoals het leren omgaan en communiceren met anderen. Het vak cultuurwetenschappen besteedt aandacht aan de verschillende manieren waarop mensen met elkaar communiceren en de communicatiemiddelen die daarbij gehanteerd worden. Hoe gaat men om met en wordt men beïnvloed door klank en beeld? De taalvakken (Engels, Frans en Nederlands) bieden de mogelijkheid om de communicatieve vaardigheden te versterken. Na het secundair onderwijs kiezen de afgestudeerden op de eerste plaats voor studies in de sector van de humane wetenschappen (politieke en sociale wetenschappen, psychologie en pedagogie, (kunst)geschiedenis, pers- en communicatiewetenschappen, rechten, ) of het paramedisch, pedagogisch of sociaal hoger onderwijs. Oud-leerlingen aan het woord: Wetenschappen en wiskunde waren niet meteen wat je kan noemen mijn talenten, dus liet ik mijn keuze daardoor wel degelijk bepalen. Niet dat ik de studierichting humane wetenschappen dan zomaar gekozen heb omdat er niets anders was. Cultuurwetenschappen sprak mij aan. Zinvol journalistiek werk, dat lijkt mij wel wat, zegt Kobe. Niet de roddelpers, maar artikels met een sterke inhoud. Na enkele studiejaren in humane wetenschappen, ben ik er nog meer van overtuigd dat ik met deze richting mijn droomtoekomst goed aan het voorbereiden ben. Ik sta nu zelf voor de klas, zegt Winnie. Tijdens mijn studies regentaat koos ik voor die vakken die mij het meest lagen tijdens mijn secundaire studies: Engels, geschiedenis en Nederlands. Niet meteen de typische vakken van humane wetenschappen maar toch een bewijs hoe algemeen vormend deze studierichting is. Tijdens mijn stages keerde ik terug naar Sint-Guido en kreeg ik voorgoed de microbe voor het onderwijs te pakken. t Is waar wat ze zeggen: de beste leraren staan voor een Bruselse klas. En ik wil maar al te graag een betere leraar zijn. 15 ASO-BSO-TSO

16 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 16 ASO-BSO-TSO 16 WETENSCHAPPEN - TWEEDE GRAAD 1 ste j 2 de j Aardrijkskunde 1 1 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Duits - 1 Engels 3 2 Frans 3 3 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding - 1 Nederlands 5 5 Plastische opvoeding 1 - Project natuurwetensch. 1 1 Wiskunde 5 5 WETENSCHAPPEN (2 de graad) Leerlingen die in de eerste graad vooral inte - r esse hadden voor wetenschappen en wiskunde kiezen deze optie. De natuurwetenschappen behoren tot de meest indringende realisaties van onze cultuur. Sinds enkele honderden jaren beïnvloeden de natuurwetenschappen continu ons wereldbeeld en niets wijst erop dat aan deze evolutie ooit een einde zal komen. De wetenschappen onderscheiden zich fundamenteel van elk ander vak door het feit dat wetenschappelijke kennis gefundeerd is. In tegenstelling tot een mening kan wetenschappelijke kennis steeds getoetst worden aan de werkelijkheid via waarneming en experimenten. In biologie bestudeert men de levende wezens. Waar in de eerste graad de bouw en de functie van het organisme centraal stonden, wordt in de tweede graad dieper ingegaan hoe de mens reageert op zijn omgeving. Men krijgt inzicht in het waarnemen van prikkels en in de reactie daarop. In chemie bestudeert men de structuur en de eigenschappen van stoffen en van de veranderingen die deze stoffen kunnen ondergaan. Men bestudeert moleculen en atomen, de symbolische schrijfwijze van chemische elementen, het periodiek systeem en de chemische bindingen. In fysica bestudeert men de natuurverschijnselen. De algemene eigenschappen van de materie en het deeltjesmodel worden er bestudeerd alsook de rechtlijnige voortplanting, de weerkaatsing en de breking van het licht. Kracht en beweging, arbeid, energie en vermogen bieden de leerlingen de mogelijkheid tabellen of grafieken te maken en te interpreteren. WETENSCHAPPEN - WISKUNDE (3 de graad) In deze optie worden de wetenschappelijke en wiskundige vormingscomponenten verder uitgediept. Na het beëindigen van deze optie staan de meeste studierichtingen van het hoger onderwijs open. De leerlingen zijn immers niet enkel voorbereid op wetenschappelijke maar ook op andere studierichtingen. WETENSCHAPPEN - WISKUNDE DERDE GRAAD 1 ste j. 2 de j. Aardrijkskunde 2 2 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Engels 2 2 Esthetica 1 1 Frans 3 3 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands 5 5 Wiskunde 6 6 Keuzegedeelte (1 uur) te kiezen uit: Project cultuur 1 1 Project mens en maatschap. 1 1

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

Profilering 3 de graad ASO

Profilering 3 de graad ASO Profilering 3 de graad ASO Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten 12 jaar? Welkom! Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten Een school is in de eerste plaats een LEERomgeving. Je kan er niet omheen. Lessen volgen, toetsen en examens

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie