Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor."

Transcriptie

1 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 1 Welkom 1 ASO-BSO-TSO Geachte ouders Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor. Ofwel is het einde van de basisschool in zicht en beslist u over enkele weken in welke school uw dochter/zoon de secundaire studies zal aanvangen. Deze beslissing is belangrijk, een juiste studiekeuze is wellicht de sleutel voor een succesvolle studie- en beroepsloopbaan. Maar ook een juiste schoolkeuze is belangrijk, zij vermijdt dat uw dochter/zoon later nog van school moet veranderen wat toch steeds aanpassingsproblemen met zich mebrengt. Ofwel ervaart u dat de huidige studiekeuze niet beantwoordt aan de mogelijkheden of interesses van uw dochter/zoon. U bent op zoek naar een andere secundaire school met andere studierichtingen voor het volgend schooljaar. Onze secundaire school wordt geschraagd door drie pijlers, drie sterke zuilen, de drie onderwijsvormen: het algemeen (ASO), het technisch (TSO) en het beroepsonderwijs (BSO). De aanwezigheid van elk van de onderwijsvormen zorgt ervoor dat zowel het ASO als het TSO en het BSO kwaliteitsvol blijft. In onze school komt elke leerling met haar/zijn talenten aan bod! In het algemeen onderwijs bereiden we onze leerlingen voor op het hoger onderwijs, al dan niet buiten de universiteit. Het abstract denkvermogen wordt er verruimd. De resultaten die onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs behalen zijn een waarborg voor de kwaliteit van ons algemeen onderwijs. Onze aandacht gaat er vooral uit naar algemene vorming en een wetenschappelijke, wiskundige, economische of humane opleiding. Uiteraard hechten we, als Brusselse school, in elke studierichting heel wat belang aan een degelijke talenkennis.

2 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 2 ASO-BSO-TSO 2 In onze school kan men naast de traditionele moderne vreemde talen (Duits, Engels en Frans) in de derde graad ook Spaans volgen. Ook in ons technisch onderwijs gaat onze aandacht vooral uit naar de algemene vorming. De T van TSO betekent in onze school veeleer toegepast. De ruime waaier aan algemene vorming die de leerlingen er krijgen, is echter meer concreet, veel minder abstract. De onmiddellijke toepassing van de kennis staat voorop. Zo wordt in de optie handel de klemtoon gelegd op de bruikbaarheid van de economische kennis. In de opties onthaal en public relations en toerisme worden de menswetenschappen en talenkennis toegepast en in de opties gezondheids- en welzijnswetenschappen en sociale en technische wetenschappen worden de sociale en wetenschappelijke kennis in concrete situaties toegepast. Deze vorming houdt dan ook een effectieve voorbereiding op het hoger onderwijs in maar ook op een onmiddellijke tewerkstelling. Sommige leerlingen zijn eerder praktisch aangelegd. Een meer beroepsgerichte vorming spreekt hen aan. Zij verkiezen het beroepsonderwijs dat hen voorbereidt op een onmiddellijke en definitieve stap in de arbeidswereld. De algemene vakken worden geïntegreerd aangeboden in het project algemene vakken of in onderwijsprojecten. Via stages, werkplekleren en geïntegreerde proeven hebben ze bovendien intense contacten met de bedrijfswereld, het sociaal-economisch milieu en de welzijnssector. Een onmiddellijke tewerkstelling ligt dan ook in het verschiet. In onze school leggen we de lat niet enkel hoog voor wetenschappen en wiskunde maar ook voor talen. Leerlingen kunnen op school deelnemen aan een resem van taalstimulerende activiteiten om o.a. de kloof tussen de thuistaal en de schooltaal zoveel mogelijk te dichten. In onze school wordt er in alle lessen heel wat aandacht geschonken voor taal. Aandacht voor talen

3 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 3 3 ASO-BSO-TSO betekent immers dubbele winst: de leerling begrijpt het vak beter en hij werkt tegelijkertijd aan zijn taalvaardigheid. Samen sterk in taal! In onze secundaire school is de jongere, tussen de vele medeleerlingen, toch geen nummer maar kan zij of hij haar of zijn eigen schoolloopbaan en leertraject uittekenen. De individuele begeleiding neemt een zeer belangrijke plaats in. De leerling komt dan ook meestal in een kleine klasgroep terecht. Daarenboven wordt de leerling getraind in studie-methode en keuze en begeleiden leerlingenbegeleiders haar/hem emotioneel en in het verwerven van sociale vaardigheden. De leerling is in onze secundaire school een waardevolle, unieke persoonlijkheid die, vanuit een christelijke levensopvatting, opgevoed wordt in een geest van wederzijds respect. Het Sint-Guido-Instituut ligt aan de Vlaamse rand en toch vlakbij het hart van onze hoofdstad. De leerlingen kunnen er dan ook ten volle genieten van het rijke aanbod van Vlaanderen, Brussel en Europa: museumbezoeken, concerten en toneelvoorstellingen, natuurwandelingen, sportbeoefening, Uiteraard staan ook buitenlandse reizen op het programma. Daarenboven komen onze leerlingen, door uitwisselingsprogramma s, ook in contact met leeftijdsgenoten en de cultuur van andere gemeenschappen en Europese landen. Deze reizen en programma s geven hen tevens de kans hun vreemde talenkennis te verruimen en aan de praktijk te toetsen. Het Sint-Guido-Instituut heeft de voorbije jaren heel veel geïnvesteerd in de uitbouw van moderne informaticalokalen, wetenschapsklassen, sportzalen en andere vaklokalen. Toch blijft ook onze infrastructuur, door de kleinschaligheid van elk der gebouwen, een warme, knusse sfeer uitstralen. Mede door deze huiselijke sfeer, waar eenieder aan zijn trekken kan komen, heerst er in onze secundaire school orde en respect. We bieden de leerlingen tevens kwaliteitsvolle naschoolse begeleiding: huiswerkklas, inhaal- en initiatielessen, taalactivering, sportactiviteiten, We bewaken zelden, we begeleiden des te meer! Voor meer informatie over het opvoedingsproject en de dagelijkse werking verwijzen wij u naar de infomap en de website (www.sintguido.be). Wil u onze secundaire school en ons studieaanbod nog beter leren kennen, dan nodigen wij u nu reeds graag uit op één van de infomomenten of op een dag en uur dat u het best past. Piet Vandermot directeur

4 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 4 ASO-BSO-TSO 4 Studieaanbod in het Sint-Guido-Instituut Algemeen onderwijs Technisch onderwijs Beroepsonderwijs integrale veiligheid Economie - Humane Wetenschappen Onthaal en Gezondheids- en Office en Schilderwerk moderne wetenschappen - wiskunde Handel public relations Organisatiehulp talen welzijns- decoratie optie optie weten- Economie - public toerisme schappen Verzorging wiskunde relations Sociale en Office en Schilderwerk Verzorging - Economie Humane Wetenschappen Handel Toerisme technische retail en voeding wetenschappen weten- decoratie schappen Tweede leerjaar Tweede leerjaar Tweede leerjaar Moderne wetenschappen Handel Sociale en technische vorming Verpleegkunde Specialisatiejaar Kantooradministratie en gegevensbeheer Specialisatiejaar Kinderzorg Beroepsvoorbereidend leerjaar 1 ste leerjaar A 1 ste leerjaar B Specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkunde veiligheidsberoepen HBO 3 de graad 2 de graad 1 ste graad

5 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 5 5 ASO-BSO-TSO EERSTE GRAAD

6 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 6 ASO-BSO-TSO 6 Na de lagere school komen de meeste leerlingen samen in een gemeenschappelijk leerjaar, het eerste leerjaar A. Voor sommige leerlingen echter is de stap naar het secundair onderwijs erg groot omdat zij een gebrek aan belangstelling of aanleg vertonen of omdat zij de basisleerstof onvoldoende beheersen. Voor deze leerlingen richten we een eerste leerjaar B in. Deze klas kan voor sommige leerlingen beschouwd worden als aanpassingsklas, waarna zij het eerste leerjaar A kunnen aanvatten. Na het eerste leerjaar A gaan de leerlingen naar het tweede leerjaar waar zij voor de eerste maal een keuze moeten maken. Zij kunnen kiezen voor het tweede leerjaar moderne wetenschappen, voor het tweede leerjaar handel of voor het tweede leerjaar sociale en technische vorming. Sommige leerlingen gaan over naar het beroepsvoorbereidend leerjaar, samen met de leerlingen van het eerste leerjaar B die niet overschakelen naar het eerste leerjaar A. Ook in dit beroepsvoorbereidend leerjaar kunnen de leerlingen voor het eerst een keuze maken tussen drie beroepenvelden. De structuur en de mogelijkheden van de eerste graad vindt u in volgend schema: HET EERSTE LEERJAAR A Het Sint-Guido-Instituut schenkt in het eerste leerjaar A, uitgesproken aandacht aan het Nederlands, de wiskunde en de andere algemene vakken. Alle leerlingen krijgen 27 uur gemeenschappelijke basisvorming aangevuld met een keuzegedeelte van 5 uur. Aangezien talen en wiskunde een belangrijke plaats innemen in de verdere studies kozen we voor extra uren Nederlands en wiskunde. Tijdens één van de bijkomende uren Nederlands (taalgericht vakonderwijs) EERSTE LEERJAAR A EERSTE LEERJAAR B Tweede leerjaar met optie: Moderne wetenschappen Handel Sociale en technische vorming Beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden: Decoratie Kantoor en verkoop Verzorging voeding

7 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 7 EERSTE LEERJAAR A verwerven van een goede studiemethode (leren leren) en van sociale vaardigheden. EERSTE LEERJAAR B 7 ASO-BSO-TSO Aardrijkskunde Frans Geschiedenis Godsdienst Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands (waaronder 1u taalgericht vakonderwijs) Plastische opvoeding Sociale activiteit Techniek Wiskunde 2u 4u 1u 2u 2u 1u 2u 8u 2u 1u 2u 5u Wanneer blijkt dat een leerling uit het eerste leerjaar A beter tot ontplooiing zou komen in het eerste leerjaar B, is een overgang mits akkoord van de ouders mogelijk tot na de kerstvakantie. Inhaallessen Leerlingen die er behoefte aan hebben (bijvoorbeeld na ziekte of omdat ze een gedeelte van de leerstof niet goed begrepen hebben) kunnen wekelijks een inhaalles volgen voor Nederlands, Frans en wiskunde. Frans 2u Godsdienst 2u Lichamelijke opvoeding 2u Maatschappelijke vorming 3u Muzikale opvoeding 1u Natuurwetenschappen 2u Nederlands 5u Plastische opvoeding 3u Sociale activiteit 1u Techniek 6u Wiskunde 4u Keuzegedeelte (1 uur) te kiezen uit: Frans + 1u Nederlands + 1u Ten slotte volgen ook de leerlingen van het eerste leerjaar B 1 uur sociale activiverdiepen de leerlingen zich in de vaktaal eigen aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. De kennis en het toepassen van deze vakterminologie is immers belangrijk voor het succesvol doorgronden van deze vakken. Alle leerlingen volgen tevens 1 uur sociale activiteit. Tijdens dit lesuur worden zij door de klassenleraar begeleid o.a. om een vlotte overgang van het lager naar het secundair onderwijs te bevorderen. Daarnaast wordt er tijdens dit lesuur heel wat aandacht geschonken aan het HET EERSTE LEERJAAR B Sommige leerlingen ervaren reeds in het lager onderwijs dat ze eerder praktisch aangelegd zijn. Hun interesse is vaak minder theoretisch gericht, ze hebben meer belangstelling voor handwerk, knutselen, tekenen, Een meer beroepsgerichte vorming spreekt hen aan. Andere leerlingen ervaren dat de overstap van het lager naar het secundair onderwijs nog te groot is omdat ze de basisleerstof onvoldoende beheersen. Voor al deze leerlingen organiseert het Sint-Guido- Instituut een eerste leerjaar B. Het lessenrooster van het eerste leerjaar B bevat allerlei expressievakken en vakken waarin de zelfwerkzaamheid bevorderd wordt. Daarenboven wordt er veel aandacht geschonken aan het bijwerken van de basiskennis van taal en rekenen.

8 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 8 ASO-BSO-TSO 8 teit. Tijdens dit lesuur worden zij door de klassenleraar begeleid o.a. om een vlotte overgang van het lager naar het secundair onderwijs te bevorderen. Daarnaast wordt er tijdens dit lesuur heel wat aandacht geschonken aan het verwerven van sociale vaardigheden. Wanneer ouders twijfelen over welk eerste leerjaar (A of B) hun dochter of zoon best zou volgen, kunnen zij de raad inwinnen van de leraar van het zesde leerjaar en van het centrum voor leerlingenbegeleiding. Na het eerste leerjaar B gaan de leerlingen meestal naar het beroepsvoorbereidend leerjaar of, indien ze voldoende bijgewerkt zijn, naar het eerste leerjaar A. HET TWEEDE LEERJAAR In het tweede leerjaar kunnen de leerlingen in het Sint-Guido-Instituut kiezen tussen de opties Moderne wetenschappen, Handel en Sociale en technische vorming. Deze opties zijn theoretisch gericht en er wordt dan ook heel wat aandacht geschonken aan algemene vorming. In het tweede leerjaar verruimen de leerlingen hun kennis van de moderne vreemde talen; alle leerlingen krijgen voor het eerst een derde taal, het Engels. Tijdens één van de lesuren Nederlands verdiepen de leerlingen zich in de vaktaal eigen aan aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek en/of wiskunde. A. MODERNE WETENSCHAPPEN De basisoptie Moderne wetenschappen bevat twee specifieke vakken. In wetenschappelijk werk verwerven de leerlingen heel wat kennis over elektriciteit, weerstand en geleiding, warmte-effecten, soorten krachten, Het vak socioeconomische initiatie geeft de leerlingen een dieper inzicht in de inkomens en uitgaven van een gezin, de organisatie van een bedrijf, de economische markten en prijzen, de overheid en het buitenland. B. HANDEL Ook de optie Handel kent twee specifieke vakken: initiatie in de bedrijfseconomie en ICT-vaardigheden en klavierbeheersing. TWEEDE LEERJAAR MODERNE WETENSCHAPPEN Aardrijkskunde 1u Engels 2u Frans 3u Geschiedenis 2u Godsdienst 2u ICT 0,5u Lichamelijke opvoeding 2u Muzikale opvoeding 1u Natuurwetenschappen 1u Nederlands (waaronder 1u taalgericht vakonderwijs) 6u Sociale activiteit 0,5u Techniek 2u Wiskunde 4u Socio-economische initiatie Wetenschappelijk werk 2u 3u In de lessen initiatie in de bedrijfseconomie krijgen de leerlingen een ruime initiatie in de handelswereld waarbij volgende thema s aan bod komen: het ontstaan en functioneren van de handelswereld, klantgericht handelen, kopen, verkopen en betalen, de kantoorapparatuur en de toeristische sector. In de lessen ICT-

9 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 9 vaardigheden en klavierbeheersing leren de leerlingen o.a. blind typen op het computerklavier en vlot gebruik maken van de tekstverwerking. TWEEDE LEERJAAR HANDEL Aardrijkskunde 1u Engels 2u Frans 3u Geschiedenis 2u Godsdienst 2u ICT 0,5u Lichamelijke opvoeding 2u Muzikale opvoeding 1u Natuurwetschappen 1u Nederlands (waaronder 1u taalgericht vakonderwijs) 6u Sociale activiteit 0,5u Techniek 2u Wiskunde 4u ICT-vaardigheden en klavierbeheersing 2u Initiatie in de bedrijfseconomie 3u C. SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING Werk je graag samen? Weet je graag wat meer over het omgaan met mensen? Heb je interesse voor onze samenleving, het milieu, de veiligheid,? Kunnen eenvoudige wetenschappelijke experimenten je boeien? Prikkelt alles wat met voeding te maken heeft je zintuigen? Ben je graag creatief bezig? Dan is de optie sociale en technische vorming iets voor jou! Deze optie kent slechts één specifiek vak: sociale en technische vorming. In deze lessen exploreren de leerlingen belangrijke metingen en bestuderen zij eenvoudige basisprincipes van elektriciteitsleer zodat ze elektrische toestellen veilig weten te gebruiken. Ze passen er deze meettechnieken en basisprincipes ook toe o.a. bij het behandelen van voedsel en het bewerken van materialen. Sociale activiteit Tweewekelijks volgen de leerlingen van het tweede leerjaar een uur sociale activiteit. Tijdens dit lesuur wordt er heel wat aandacht geschonken aan het verwerven van een goede studiemethode en sociale vaardigheden. TWEEDE LEERJAAR SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING Aardrijkskunde 1u Engels 2u Frans 3u Geschiedenis 2u Godsdienst 2u ICT 0,5u Lichamelijke opvoeding 2u Muzikale opvoeding 1u Natuurwetenschappen 1u Nederlands (waaronder 1u taalgericht vakonderwijs) 6u Sociale activiteit 0,5u Techniek 2u Wiskunde 4u Sociale en technische vorming 5u Inhaallessen Leerlingen van het tweede leerjaar die er behoefte aan hebben (bijvoorbeeld na ziekte of omdat ze een gedeelte van de leerstof niet goed begrepen hebben) kunnen wekelijks een inhaalles volgen voor Nederlands, Frans en wiskunde. 9 ASO-BSO-TSO

10 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 10 ASO-BSO-TSO 10 HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR In het beroepsvoorbereidend leerjaar telt het lessenrooster 33 lesuren, waarvan 17 lesuren gemeenschappelijke basisvorming. Naast deze basisvorming kiezen de leerlingen twee specifieke beroepenvelden. In het Sint-Guido-Instituut kunnen de leerlingen kiezen tussen drie beroepenvelden, waarvan elke leerling er twee moet kiezen. 1. kantoor en verkoop: de talen worden bijgewerkt en de leerlingen leren blind typen op het computerklavier en vlot gebruik maken van de tekstverwerking. Dit beroepenveld is een goede voorbereiding voor wie later op een kantoor of in de verkoopsector wil werken. 2. decoratie: de leerlingen leren soorten verf onderscheiden, oefenen in de praktijk en krijgen een opleiding in decoratie. 3. verzorging - voeding: de leerlingen leren koken en krijgen lessen over verzorging en hygiëne. Dit beroepenveld is een goede voorbereiding voor wie later in de verzorgingsof voedingssector wil werken. De leerlingen die kiezen voor het beroepenveld kantoor en verkoop krijgen daar- enboven twee complementaire uren Nederlands. De leerlingen die kiezen voor decoratie samen met verzorging-voeding krijgen één uur Frans en één uur ICT. Deze beroepenvelden kunnen be schouwd worden als een eerste kennismaking met de beroepen. De keuze van beroepenvelden heeft echter geen definitieve en BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR beslissende invloed op de verdere studieloopbaan. Ontdekken de leerlingen tijdens dit leerjaar een beroepenveld dat hen goed ligt, dan kunnen ze het best in die richting verder gaan. Het is echter steeds mogelijk, na dit beroepsvoorbereidend leerjaar, een andere studierichting aan te vangen. 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VORMING (17 uur) Godsdienst u Lichamelijke opvoeding u Maatschappelijke vorming u Muzikale opvoeding u Natuurwetenschappen u Nederlands ,5u Plastische opvoeding u Sociale activiteit ,5u Wiskunde u 2. TWEE BEROEPENVELDEN (2 x 7 uur) TE KIEZEN UIT: Kantoor en verkoop (7u): Frans u Nederlands u ICT- en klaviervaardigheden u Initiatie in administratie, retail en logistiek 2u Decoratie (7u): Decoratie u Verzorging-voeding (7u): Personenzorg u Zorg voor leef- en woonsituatie u Zorg voor voeding u

11 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page ASO-BSO-TSO ALGEMEEN ONDERWIJS

12 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 12 ASO-BSO-TSO 12 In het algemeen secundair onderwijs (ASO) bereiden we de leerlingen voor op één of andere vorm van hoger onderwijs. zelfstandig leren en het ontwikkelen van de onderzoekscompetenties. Het Sint-Guido-Instituut biedt je in de tweede graad van het ASO drie opties aan van de moderne humaniora aan. In het ASO is de basisvorming gericht op de voornaamste facetten van de huidige cultuur en samenleving. Deze basisvorming, 22 of 23 uur per week, is voor alle leerlingen identiek en is dus onafhankelijk van de gekozen studie richting. Een ASO-leerling moet de nodige studiediscipline kunnen opbrengen, een open culturele belangstelling tonen en een houding van permanente leerbereidheid aan de dag leggen. Ondertussen is onze maatschappij immers een permanent lerende samenleving geworden. Een ASO-leerling moet kunnen redeneren, afstand kunnen nemen van het concrete en tevens een attitude van openheid tegenover de leerstof bezitten, ook al is deze niet steeds onmiddellijk bruikbaar. Daarom bieden wij de leerlingen van het ASO in de derde graad een keuzegedeelte aan die de algemene vorming verdiept. In allerlei projecten wordt een cultureel, economisch, maatschappelijk of wetenschappelijk probleem vakoverschrijdend bestudeerd. Tijdens deze projecten wordt daarenboven aandacht besteed aan het Onze structuur van het ASO ziet er als volgt uit: TWEEDE GRAAD Economie Humane wetenschappen Wetenschappen DERDE GRAAD Economie - moderne talen Economie - wiskunde Humane wetenschappen Wetenschappen - wiskunde ECONOMIE (2 de graad) Van de leerlingen die deze studierichting aanvatten, wordt verwacht dat zij: - belangstelling kunnen opbrengen voor economisch-maatschappelijke problemen; - aanleg en belangstelling hebben voor het structureren en verwerken van informatie; - helder, logisch en kritisch kunnen denken. Vooreerst onderzoekt men welke activiteiten er in een onderneming kunnen plaats vinden, wat een onderneming produceert, of er een optimale ondernemingsgrootte is en hoe ondernemingen groeien. Tevens gaat men na waarom mensen een onderneming opstarten, waar een onderneming het geld vandaan haalt, hoe de prestaties van een onderneming opgevolgd kunnen worden en aan wie de onderneming verantwoording verschuldigd is. Nadat men kennis gemaakt heeft met de balans en de resultatenrekening gaat men ten slotte ook na wanneer een onderneming succesvol is en of men het resultaat kan plannen. Men gaat ook na hoe afspraken tussen werkgever en werknemer vastgelegd worden, hoe het loon bepaald wordt, wat een arbeidsmarkt is en of er een tekort of overschot is op deze arbeidsmarkt.

13 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 13 ECONOMIE TWEEDE GRAAD 1 ste j 2 de j Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Duits - 1 Economie 4 4 Engels 3 2 Frans 3 3 Fysica 1 1 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding - 1 Nederlands 5 5 Plastische opvoeding 1 - Wiskunde 4 4 De leerlingen kiezen voor: Keuzeoptie: wiskunde Wiskunde Keuzeoptie: moderne talen Duits Frans In de laatste twee thema s wordt enerzijds de wereldmarkt en de internationale handel bestudeerd en onderzoekt men anderzijds de economische groei. De leerlingen kunnen in deze algemeen vormende optie via een keuzegedeelte duidelijk blijk geven van hun interesse. Ofwel kiezen zij voor een wiskundige uitdieping en bereiden zij zich voor op de derde graad Economie wiskunde. Zij kunnen echter ook kiezen voor een uitbreiding van de taalkundige vorming die hen voorbereidt op de optie Economie - moderne talen van de derde graad. ECONOMIE - WISKUNDE (3 de graad) In deze optie worden vooral de wiskundige, economische en wetenschappelijke vormingscomponent uitgediept. Na het beëindigen van deze optie staan bijna alle studierichtingen van het hoger onderwijs open. De leerlingen zijn voorbereid op wetenschappelijke en economische hogere studies. Ook (para)medische richtingen (geneeskunde, verpleegkunde, kinesitherapie, ), taalkundige richtingen en humane wetenschappen (sociologie, psychologie, rechten, ) behoren tot de mogelijkheden. Deze studierichting is dan ook één van de meest polyvalente opties en biedt een zeer goede start voor hogere studies. ECONOMIE - WISKUNDE DERDE GRAAD 1 ste j 2 de j Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Economie 4 4 Engels 2 2 Esthetica 1 1 Frans 3 3 Fysica 1 1 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands 5 5 Wiskunde 6 6 Keuzegedeelte (1 uur) te kiezen uit: Project cultuur 1 1 Project mens en maatschap. 1 1 ECONOMIE - MODERNE TALEN (3 de graad) In deze optie worden vooral de economische vormingscomponent en de moderne vreemde talen (Duits, Engels en Frans) uitgediept. 13 ASO-BSO-TSO

14 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 14 ASO-BSO-TSO 14 Na het beëindigen van deze optie staan vele studierichtingen van het hoger onderwijs open. De leerlingen zijn voorbereid op economische en taalkundige hogere studies. Ook (para)medische richtingen (verpleegkunde, kinesitherapie, ), humane wetenschappen (sociologie, psychologie, rechten, ) en sommige wetenschappelijke studies behoren tot de mogelijkheden. ECONOMIE - MODERNE TALEN DERDE GRAAD 1 ste j. 2 de j. Aardrijkskunde 1 1 Duits 2 2 Economie 4 4 Engels 3 3 Esthetica 1 1 Frans 4 4 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 5 5 Wiskunde 3 3 Keuzegedeelte (1 uur) te kiezen uit: Project cultuur 1 1 Project mens en maatschap. 1 1 Project wetenschappen 1 1 Oud-leerlingen aan het woord: Zie je die grote, beweegbare reclamepanelen langs de weg? Na mijn studies marketing aan de hogeschool kon ik meteen aan de slag bij de firma die deze vorm van publiciteit aanbiedt, zegt Kevin. En het werk zint mij wel. Dankzij mijn studies economie - moderne talen beschikte ik alvast over een aantal stevige troeven om mijn studies marketing tot een goed einde te brengen. Ik heb er alvast goede hoop op: na geslaagde studies, een geslaagde carrière in de wereld van reclamepanelen. Dat economie alleen maar iets te maken heeft met marktprincipes, berekeningen en balansen... die gedachte heb ik van mij afgezet als er tijdens de lessen ook al eens wat aandacht besteed werd aan de principes van de zakenethiek, de eerlijke handel. Na mijn universitaire studies economische wetenschappen heb ik er dan nog maar een jaartje bijgedaan... om de economie in een ruimere context te zien en beter te begrijpen. Ik wilde geen vak - idioot zijn of worden, ik wilde een brede en eerlijke kijk op de economische werkelijkheid... omdat ze mij op Sint-Guido daar ook op gewezen hebben. HUMANE WETENSCHAPPEN (2 de en 3 de graad) Deze optie is bedoeld voor de leerling die interesse heeft voor de vele manieren waarop mensen zich gedragen in een complexe maatschappij. De leerling is geïnteresseerd in wat mensen zoal doen of laten en wil oog en oor hebben en krij- HUMANE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD 1 ste j 2 de j Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Cultuurwetenschappen 2 2 Duits - 1 Engels 3 2 Frans 3 3 Fysica 1 1 Gedragswetenschappen 3 3 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding - 1 Nederlands 5 5 Plastische opvoeding 1 - Wiskunde 4 4

15 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 15 HUMANE WETENSCHAPPEN DERDE GRAAD 1 ste j. 2 de j. Aardrijkskunde 1 1 Cultuurwetenschappen 3 3 Duits 1 1 Engels 3 3 Esthetica 1 1 Frans 3 3 Gedragswetenschappen 3 3 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 5 5 Wiskunde 3 3 Keuzegedeelte (1 uur) te kiezen uit: Project cultuur 1 1 Project mens en maatschap. 1 1 Project wetenschappen 1 1 gen voor wat te maken heeft met de eigen cultuur. Gedrags- en cultuurwetenschappen vormen de stamvakken van deze optie. In gedragswetenschappen (psychologie en sociologie) bestudeert men de mens als individu en in interactie met anderen. In dit vak worden de leerlingen vertrouwd met essentiële begrippen uit de humane disciplines en maken zij kennis met de gehanteerde wetenschappelijke methodes (observatie, experiment, ). In deze optie wordt - meer dan in andere opties van het ASO - aandacht gevraagd voor agogische vaardigheden, zoals het leren omgaan en communiceren met anderen. Het vak cultuurwetenschappen besteedt aandacht aan de verschillende manieren waarop mensen met elkaar communiceren en de communicatiemiddelen die daarbij gehanteerd worden. Hoe gaat men om met en wordt men beïnvloed door klank en beeld? De taalvakken (Engels, Frans en Nederlands) bieden de mogelijkheid om de communicatieve vaardigheden te versterken. Na het secundair onderwijs kiezen de afgestudeerden op de eerste plaats voor studies in de sector van de humane wetenschappen (politieke en sociale wetenschappen, psychologie en pedagogie, (kunst)geschiedenis, pers- en communicatiewetenschappen, rechten, ) of het paramedisch, pedagogisch of sociaal hoger onderwijs. Oud-leerlingen aan het woord: Wetenschappen en wiskunde waren niet meteen wat je kan noemen mijn talenten, dus liet ik mijn keuze daardoor wel degelijk bepalen. Niet dat ik de studierichting humane wetenschappen dan zomaar gekozen heb omdat er niets anders was. Cultuurwetenschappen sprak mij aan. Zinvol journalistiek werk, dat lijkt mij wel wat, zegt Kobe. Niet de roddelpers, maar artikels met een sterke inhoud. Na enkele studiejaren in humane wetenschappen, ben ik er nog meer van overtuigd dat ik met deze richting mijn droomtoekomst goed aan het voorbereiden ben. Ik sta nu zelf voor de klas, zegt Winnie. Tijdens mijn studies regentaat koos ik voor die vakken die mij het meest lagen tijdens mijn secundaire studies: Engels, geschiedenis en Nederlands. Niet meteen de typische vakken van humane wetenschappen maar toch een bewijs hoe algemeen vormend deze studierichting is. Tijdens mijn stages keerde ik terug naar Sint-Guido en kreeg ik voorgoed de microbe voor het onderwijs te pakken. t Is waar wat ze zeggen: de beste leraren staan voor een Bruselse klas. En ik wil maar al te graag een betere leraar zijn. 15 ASO-BSO-TSO

16 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 16 ASO-BSO-TSO 16 WETENSCHAPPEN - TWEEDE GRAAD 1 ste j 2 de j Aardrijkskunde 1 1 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Duits - 1 Engels 3 2 Frans 3 3 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding - 1 Nederlands 5 5 Plastische opvoeding 1 - Project natuurwetensch. 1 1 Wiskunde 5 5 WETENSCHAPPEN (2 de graad) Leerlingen die in de eerste graad vooral inte - r esse hadden voor wetenschappen en wiskunde kiezen deze optie. De natuurwetenschappen behoren tot de meest indringende realisaties van onze cultuur. Sinds enkele honderden jaren beïnvloeden de natuurwetenschappen continu ons wereldbeeld en niets wijst erop dat aan deze evolutie ooit een einde zal komen. De wetenschappen onderscheiden zich fundamenteel van elk ander vak door het feit dat wetenschappelijke kennis gefundeerd is. In tegenstelling tot een mening kan wetenschappelijke kennis steeds getoetst worden aan de werkelijkheid via waarneming en experimenten. In biologie bestudeert men de levende wezens. Waar in de eerste graad de bouw en de functie van het organisme centraal stonden, wordt in de tweede graad dieper ingegaan hoe de mens reageert op zijn omgeving. Men krijgt inzicht in het waarnemen van prikkels en in de reactie daarop. In chemie bestudeert men de structuur en de eigenschappen van stoffen en van de veranderingen die deze stoffen kunnen ondergaan. Men bestudeert moleculen en atomen, de symbolische schrijfwijze van chemische elementen, het periodiek systeem en de chemische bindingen. In fysica bestudeert men de natuurverschijnselen. De algemene eigenschappen van de materie en het deeltjesmodel worden er bestudeerd alsook de rechtlijnige voortplanting, de weerkaatsing en de breking van het licht. Kracht en beweging, arbeid, energie en vermogen bieden de leerlingen de mogelijkheid tabellen of grafieken te maken en te interpreteren. WETENSCHAPPEN - WISKUNDE (3 de graad) In deze optie worden de wetenschappelijke en wiskundige vormingscomponenten verder uitgediept. Na het beëindigen van deze optie staan de meeste studierichtingen van het hoger onderwijs open. De leerlingen zijn immers niet enkel voorbereid op wetenschappelijke maar ook op andere studierichtingen. WETENSCHAPPEN - WISKUNDE DERDE GRAAD 1 ste j. 2 de j. Aardrijkskunde 2 2 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Engels 2 2 Esthetica 1 1 Frans 3 3 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Godsdienst 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands 5 5 Wiskunde 6 6 Keuzegedeelte (1 uur) te kiezen uit: Project cultuur 1 1 Project mens en maatschap. 1 1

17 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page ASO-BSO-TSO BEROEPSONDERWIJS

18 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 18 ASO-BSO-TSO 18 Het beroepsonderwijs (BSO) bereidt leerlingen voor op een onmiddellijke tewerk- OFFICE & RETAIL (2 de graad) stelling. De studierichtingen zijn dan ook In deze studierichting maakt de leerling bestemd voor leerlingen die een praktijkgerichte opleiding willen volgen. (verkoop). Men leert er onder begeleiding kennis met de administratie en de retail ondersteunende secretariële activiteiten Sommige leerlingen volgen, na het behalen van het diploma van secundair onder- goederen in een winkel in ontvangst en boekhoudkundige taken uitvoeren, de wijs, het hoger beroepsonderwijs. nemen en verkoopklaar maken, verkopen en service verlenen. Dit leert men op een In het BSO biedt het Sint-Guido-Instituut zeer praktijkgerichte manier in een kantoorklas en in een winkelklas. drie opties aan. Onze structuur van het BSO ziet er als volgt uit: TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD DERDE LEERJAAR VAN DE DERDE GRAAD Office en retail Office en Kantooradministratie - klantendienst en gegevensbeheer - logistiek - retail Schilderwerk en decoratie Verzorging - voeding Schilderwerk en decoratie Organisatiehulp Verzorging Kinderzorg Thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige In de kantoorklas leert men telefoneren, post en mails behandelen, tienvingerblind typen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding. In de verkoopklas leert men goederen verkoopklaar maken voor de winkel, presenteren in schappen, klanten onthalen en informeren, telefoneren en eenvoudige inpaktechnieken. Zowel in de kantoorklas als in de verkoopklas leert men vlot met de computer werken: invoer en opmaak van teksten (tekst OFFICE & RETAIL TWEEDE GRAAD 1 ste j. 2 de j. Engels 3 3 Frans 4 4 Godsdienst 2 2 Lichamelijke opvoeding 2,5 2,5 Nederlands communicatieve vaardigheden 3 3 Office en retail Project algemene vakken 6 6 Sociale activiteit 0,5 0,5

19 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 19 verwerking), invoer en opmaak van cijfers (rekenblad), invoer en opmaak van adresgegevens (databank), de aanmaak en opmaak van eenvoudige presentatie en het aanpassen van multimediaal materiaal. Ten slotte leert men in deze optie ook de basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels. Tweewekelijks volgen de leerlingen een uur sociale activiteit. Tijdens dit lesuur wordt er heel wat aandacht geschonken aan het verwerven van sociale vaardigheden. Als men voor deze opleiding kiest, verwacht men van de leerling: - interesse voor het beroep van administratief medewerker en voor het beroep van logistiek medewerker of van medewerker klantendienst of van verkoper; - graag met klanten, leveranciers en bezoekers omgaan; - interesse en gedrevenheid voor ICTvaardigheden; - gedreven om zich verder te bekwamen in het zakelijk gebruik van Nederlands, Frans en Engels om te komen tot een vlotte beheersing van deze talen; - de wil om ordelijk en nauwkeurig te werken. In de basismodule office leren de leerlingen in de kantoorklas en in het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker op praktijkgerichte wijze. 19 ASO-BSO-TSO Door de brede vorming die de leerlingen in de tweede graad verwerven, kunnen ze zowel naar de derde graad kantoor als naar de derde graad verkoop doorstromen. OFFICE (3 de graad) In de derde graad volgen alle leerlingen de lessen van de basismodule office (administratie) en kiest men één van volgende modules: - klantendienst (customer agent); - logistiek; - retail.

20 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 20 ASO-BSO-TSO 20 Ze leren zelfstandig ondersteunende secretariële taken uitvoeren zoals het onthaal, het bijhouden van een elektronische agenda, ondersteuning bieden voor interne vergaderingen in de onderneming en voor externe evenementen, documenten opmaken, presentaties maken, cijfergegevens verwerken met een rekenblad, gegevensbanken aanmaken en gebruiken. Een zeer diepgaande ICT-vorming is hier belangrijk. Ze leren echter ook zelfstandig ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren zoals het verwerken van commerciële en financiële documenten met een professioneel boekhoudpakket. In de keuzemodule klantendienst leert men in de kantoorklas en in het stagebedrijf op praktijkgerichte wijze zelfstandig gesprekken voeren met klanten via de telefoon, mail of chat gebruik makende van een stappenplan vastgelegd in een script op pc. Men leert tevens zelfstandig en simultaan de gegevens van het gesprek te bewaren in een database. In de keuzemodule logistiek leert men in het vaklokaal logistiek en in het stagebedrijf op praktijkgerichte wijze zelfstandig goederen te ontvangen en op te slaan in een magazijn. Men leert tevens zelfstandig goederen verzendklaar te maken alsook de ontvangen en verzonden goederen te registreren in de voorraadadministratie. Hiervoor maakt men gebruik van een ver doorgedreven ICT-kennis. OFFICE DERDE GRAAD 1 ste j. 2 de j. Engels 2 2 Frans 3 3 Godsdienst 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands 2 2 Nederlands zakelijke communicatie 2 2 Project algemene vakken 4 4 Basismodule Keuzemodule klantendienst 5 7 Keuzemodule logistiek 5 7 Keuzemodule retail 5 7 In de keuzemodule retail leert men in de winkelklas en in het stagebedrijf op praktijkgerichte wijze zelfstandig de goederen in ontvangst te nemen en te verwerken voor presentatie in de winkel. Daarnaast leert men de leerling zelfstandig verkopen en advies en service verlenen aan de klant. De leerling kiest in de loop van de derde graad twee branches waarover zij/hij productkennis verzamelt en waarin zij/hij stage loopt. Via stages komen de leerlingen in direct contact met de economische en sociale realiteit. Uiteraard kunnen de leerlingen deze realiteit reeds ervaren tijdens de bedrijfsbezoeken. Na het tweede leerjaar van de derde graad behaalt men het getuigschrift van de derde graad BSO. Men kan gaan werken als administratief medewerker in een kleine of middelgrote onderneming, als medewerker klantendienst in een interne klantendienst van een bedrijf of een extern contactcenter of als verkoopmedewerker. Het is echter geraadzaam om nog even te wachten met werken en door te stromen naar het specialisatiejaar kantooradministratie en gegevensbeheer waarna men het diploma secundair onderwijs kan behalen en nog beter voorbereid is om te gaan werken.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Studiegids tweede graad

Studiegids tweede graad Studiegids tweede graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad 1 IMK Verzorging-voeding, 2 de graad Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject praktisch De opleiding Verzorging-voeding (VV) is gesitueerd in de 2 de graad van het beroepssecundair

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad www.instituutmariakoningin.be Imk Lanklaar Rotem IMK Dilsen-Stokkem Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad Specialisatie Kinderzorg Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Eerste

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

BSO: van het eerste tot het zevende jaar!

BSO: van het eerste tot het zevende jaar! BSO: van het eerste tot het zevende jaar! Eerste graad: 1B BVL kennismaking met verschillende beroepen - Je leert omgaan met de mogelijkheden van een computer. - Je leert de beginselen van verkoop. - Je

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding KIJK WIJZER VV Tweede graad Verzorging voeding Schooljaar 2010-2011 Verzorging - voeding Basiszorg Omgang en communicatie Wie ben ik? Zelfbeeld Ik in omgang met de ander Omgang Verzorging-voeding Ik =

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Immaculata TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS. Techniek-wetenschappen - STEM. Sociale en technische vorming

Immaculata TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS. Techniek-wetenschappen - STEM. Sociale en technische vorming Immaculata Immaculata biedt je opleidingen in het technisch en het beroepssecundair onderwijs. Je vindt er vooral jongeren met interesse in de mens, zijn omgeving en alle wetenschap en zorg die daarbij

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum Zavel 15, 9620 Zottegem STUDIEAANBOD Campus Centrum [Centrumgids] Welkom De school bevindt zich in het centrum van Zottegem en is gemakkelijk te bereiken met het

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Schooljaar 2017-2018

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso Studieaanbod de graad ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn / Wetenschappen / TSO / Techniek-Wetenschappen / BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso 0 IKSO voor jongeren met ambitie De studierichting

Nadere informatie

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO Economie Humane Latijn Wetenschappen Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Biologie 1 1 1 2 Chemie 1 1 1 2 Engels 3 3 3 3 Frans 3 3 3 3 Fysica 1 1 1 2 Geschiedenis

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Momenteel is de informatie op deze website beperkt tot de lestabellen van de verschillende jaren en richtingen met hierbij een korte toelichting. Wil u meer

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver Kantoor Sint-Ursula-Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver Schooljaar: 2012-2013 0 1 VERNIEUWINGEN KANTOOR VERNIEUWINGEN 2 DE GRAAD Office & Retail: 13 uur/week. Inhoud: administratie, boekhouding, verkoop.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie