DATUM : 11 mei De overgang van BuSO schoolverlaters van school naar werk in de Kempen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DATUM : 11 mei 2010. De overgang van BuSO schoolverlaters van school naar werk in de Kempen"

Transcriptie

1 NOTA Transitie school-werk BuSO schoolverlaters AAN : CC : AUTEUR : Deelnemers netwerkdag Kim Nevelsteen i.s.m. Lies Dierckx, Carolien Sysmans, Dominique Van Dijck, Guy Meerts DATUM : 11 mei 2010 BETREFT : De overgang van BuSO schoolverlaters van school naar werk in de Kempen TER BESPREKING TER INFORMATIE TER VERDUIDELIJKING VERTROUWELIJK ANTWOORD A.U.B. Inleiding Het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) Kempen heeft met het Streekpact voor de regio Kempen een aantal speerpunten bepaald en accenten afgebakend om de regio te versterken en zelfs voorloper te worden in een aantal domeinen. Voor de lokale besturen, provincie Antwerpen en de sociale partners is talentontwikkeling één van de belangrijke domeinen. Hierin willen we niet alleen onze troeven uitspelen, maar eveneens onze basis versterken en een voorsprong uitbouwen naar de toekomst. De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is een cruciale schakel waarop we willen inzetten. RESOC Kempen heeft besloten in de eerste helft van 2010 werk te maken van de uitstroom van BuSO-afgestudeerden. De transitie school-werk die vandaag bij heel wat jongeren een probleem is, stelt zich immers nog harder bij deze groep. Voor deze oefening is bewust gekozen enkel de doorstroom naar het normaal economisch circuit (NEC) te behandelen. Onderstaande nota biedt een inzage in de huidige situatie van de BuSO schoolverlaters in de regio Kempen 1 m.b.t. tewerkstelling. In het eerste deel vindt u op basis van statistische gegevens een beeld van de niet-werkende BuSO afgestudeerden. Deel 2 bundelt een aantal vaststellingen die gedestilleerd werden uit drie focusgroepen. Deel 3, de aanbevelingen, is het resultaat van de netwerkdag die op 31 maart 2010 werd georganiseerd. Tot slot vindt u als bijlage nog een lijst met afkortingen en jargon, plus een overzicht van de opleidingen die BuSO (OV3 en OV4) vandaag in de Kempen aanbiedt. 1 RESOC Kempen heeft als werkingsgebied het arrondissement Turnhout.

2 Deel 1: Situatie van BuSO-afgestudeerden op de Kempense arbeidsmarkt 1 Kempense BuSO werkzoekenden Grafiek 1: Aantal Kempense NWWZ met indicatie BuSO (bron VDAB verwerking RESOC Kempen) Deze grafiek leert ons dat het aantal niet-werkenden werkzoekenden met de indicatie BuSO in de Kempen gestaag groeit sinds het begin van de economische crisis in het najaar van Indicatie BuSO betekent dat het gaat om niet-werkende werkzoekenden die een diploma hebben van Buitengewoon Secundair Onderwijs of Buitengewoon Lager Onderwijs of hun studies in deze opleidingen voortijdig hebben afgebroken. De BuSO-werkzoekenden nemen toe vanaf november 2008 met een serieuze piek in de zomermaanden van Deze is te verklaren door de inschrijving van schoolverlaters. Ook de daling die daarop volgt verklaart dit. Maar de snelle toename van BuSO-werkzoekenden in december 2009, die in de eerste maanden van 2010 niet helemaal herstelt, kan hierdoor niet verklaard worden. Met 621 personen is het aandeel werkzoekenden met BuSO-indicatie slechts 4,34% van alle Kempense werkzoekenden in februari Hiermee zit onze regio in de middenmoot. De regio Vlaams-Brabant heeft met 3,13% het laagste aandeel en de regio Meetjesland-Leiestreek met 5,60% het hoogste aandeel BuSO werkzoekenden. Het Vlaamse aandeel is 4,23%. Grafiek 2: Aantal Kempense en Vlaamse NWWZ met indicatie BuSO (bron VDAB verwerking RESOC Kempen) De Kempen volgt de tendens die voor alle BuSO NWWZ in heel Vlaanderen geldt. Toch zien we dat de piek in december 2009 voor de Kempen steiler is, alsook het herstel in de eerste maanden van dit jaar. 2

3 Grafiek 3: Aantal Kempense NWWZ met indicatie BuSO en Kempense NWWZ (bron VDAB verwerking RESOC Kempen) Niet alleen volgen de Kempense werkzoekenden met een BuSO indicatie de tendens van hun Vlaamse collega s. Zij volgen eveneens de trend die de hele groep NWWZ in de Kempen volgt. Bovenstaande cijfers zijn cijfers van alle niet-werkende werkzoekenden met BuSO-indicatie, niet enkel van schoolverlaters. Ook mensen die jaren aan de slag zijn geweest en nu werkloos zijn kunnen in deze groep zitten. 2 BuSO-schoolverlaters in Vlaanderen De schoolverlatersstudie van VDAB neemt enkel die werkzoekenden in het vizier die de schoolbanken pas verlaten hebben. We kunnen hier geen Kempense cijfers uit afleiden. In de schoolverlatersstudie wordt nagegaan wie van de Vlaamse schoolverlaters een jaar na afstuderen een plek gevonden heeft op de arbeidsmarkt en wie niet. Deze studie bevestigt dat van alle schoolverlaters BuSO-afgestudeerden moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt. 34,7% van de BuSO-schoolverlaters schooljaar was in februari 2009 nog niet aan de slag (na 1 jaar 27,1%). Het beste resultaat is weggelegd voor de schoolverlaters die na het volgen van 5 jaar BuSO nog een extra jaar alternerende beroepsopleiding (ABO) volgden. Eén jaar na het verlaten van de school was 21,5% nog ingeschreven als werkzoekende. Figuur 4: Aandeel BuSO schoolverlaters Figuur 5: Aandeel BuSO schoolverlaters (Bron VDAB verwerking RESOC Kempen) die na 1j nog werkzoekend zijn. (Bron VDAB verwerking RESOC Kempen) 3

4 De opleidingen personenzorg, bouw en hout hebben het grootste aantal leerlingen dat de studie binnen het buitengewoon secundair onderwijs afronden. Zij zijn echter niet de opleidingen met de grootste tewerkstellingskans. Als we naar de BuSO schoolverlaters van kijken, zien we dat de leerlingen die een opleiding grafische technieken gevolgd hebben allemaal aan de slag zijn, waarbij wel moet vermeld worden dat zij maar met drie waren. Meer relevant voor onze regio is dat de opleiding mechanicaelektriciteit daarnaast de beste tewerkstellingsresultaten heeft, met slechts 16,3% van de afgestudeerden die een jaar laten nog zonder job waren. De slechtste uitstroomresultaten vinden we bij de opleiding mode. Hier is nog 66,7% van de schoolverlaters na een jaar werkzoekend. Maar opnieuw de nuance dat het slechts om drie afgestudeerden gaat, waarvan er dus één aan de slag is. Als we kijken naar opleidingen die in onze regio georganiseerd worden dan zien we dat lichaamsverzorging (39,5%) en voeding (34,9%) nog een groot aantal afgestudeerden hebben die na een jaar nog werkzoekend zijn. Figuur 6: Aandeel BuSO ABO schoolverlaters Figuur 7: Aandeel BuSO ABO schoolverlaters 07- (Bron VDAB verwerking RESOC Kempen) 08 die na 1j nog werkzoekend zijn. (Bron VDAB verwerking RESOC Kempen) Bij ABO afgestudeerden zien we gelijkaardige resultaten. Veruit de populairste opleiding binnen ABO is personenzorg. Maar de kans op werk na een jaar is daarin ook het laagst met nog 27,9% van de afgestudeerden zonder baan. De ABO bouw (13,0%), de ABO decoratieve technieken (14,7%) en de ABO hout (15,4%) scoren het best op vlak van tewerkstellingskansen. 3 Conclusie De groep werkzoekenden met een BuSO indicatie is niet bijzonder groot. Vandaag zijn ze in de Kempen met 621. De economische crisis heeft deze groep in min of meer gelijke mate geraakt dan de hele groep werkzoekenden in de Kempen en de gehele groep BuSO-NWWZ in Vlaanderen. Vooral uit de schoolverlatersstudie kunnen we afleiden dat de jongeren die afstuderen in het BuSO of hun kwalificatie in het BuSO of BLO niet halen het moeilijker hebben dan andere jongeren om een plaats te veroveren op de arbeidsmarkt. Zo n 9,8% van alle afgestudeerden uit het schooljaar waren na één jaar nog werkzoekend, bij de BuSO schoolverlaters gaat dit om 27,1%. De jongeren die aansluitend aan BuSO ABO volgen verhogen hun kansen aanzienlijk, uit deze groep is nog 21,5% na één jaar werkzoekend. 4

5 Deel 2: Vaststellingen Methodiek Om een goed beeld te krijgen over de spelers die vandaag betrokken zijn in de overgang school en werk organiseerde RESOC Kempen drie focusgroepen. Door middel van een gestructureerd interview werden de opleidingsverstrekkers, intermediairen en werkgevers apart bevraagd over hun rol en ervaringen m.b.t. transitie school-werk van BuSO jongeren. Hieronder vindt u de vaststellingen uit deze focusgroepen gebundeld. 1 Opleidingen Tewerkstellingskansen verschillen naar gelang de opleiding Opleidingen in primaire en secundaire sector (tuinbouw, bouw, metaal, ) hebben meer slaagkansen op werk dan opleidingen in tertiaire en quartaire sectoren (logistieke hulp, zorg). Maar ook daar zijn verschillen. De opleiding schoonmaak is op de arbeidsmarkt meer gegeerd dan de opleiding winkelhulp. Stageplaatsen vinden lukt Leerlingen dienen in eerste instantie zelf op zoek te gaan naar een stageplaats. Als de leerling er niet in slaagt een stageplaats te vinden, geeft de school een aantal contactgegevens door. Wanneer ook dat niet lukt, dan pas gaat de school mee op zoek naar een stageplaats. 90% van de leerlingen slaagt erin zelf een stageplaats te vinden, voor de overigen spreken de scholen hun netwerk aan. Het vinden van stageplaatsen verloopt tamelijk vlot omdat scholen zeer fel investeren in hun netwerk met werkgevers. Bovendien proberen scholen de stageperiodes op elkaar af te stemmen, zodat zij niet in concurrentie treden met elkaar. Toch signaleren werkgevers dat de vraag naar stages groter is dan de draagkracht ervoor binnen hun ondernemingen. Geen afstemming met andere onderwijsvormen Soms zijn er meerdere stagiaires uit verschillende onderwijsvormen of een combinatie van stage en brugprojecten bij één werkgever. Het gebeurt dan dat jongeren elkaar gaan afleiden en daardoor de kwaliteit van de stage in het gedrang brengen. Suboptimale afstemming onderwijs-arbeidsmarkt Scholen proberen door contacten met werkgevers en stage-ervaringen de laatste trends op de werkvloer zoveel mogelijk naar de school te halen. Maar algemeen kan vastgesteld worden dat de onderwijswereld, niet enkel het buitengewoon secundair onderwijs, weinig voeling heeft met de werkvloer. On-the-job training is voor iedere afgestudeerde noodzakelijk. Ook het opleidingsaanbod zelf is weinig flexibel. De inhoud kan aangepast worden, maar het al of niet organiseren van nieuwe opleidingen i.f.v. de noden van de arbeidsmarkt is zeer moeilijk. Bovendien beschikken scholen vaak niet over de nodige infrastructuur om de werkvloer zo goed mogelijk naar de klas te brengen. Ongekwalificeerd door voortijdige uitstroom Wanneer jongeren een ABO-jaar volgen zijn zij al ingeschreven bij VDAB. Hun wachttijd loopt dan af in mei, net voor het afronden van de opleiding. Voor sommige jongeren is het recht op een 5

6 uitkering het signaal om te stoppen met school. Door deze voortijdige drop-out behalen zij hun diploma echter niet. Kwaliteit afgestudeerden daalt Er wordt opgemerkt dat de jongeren die nu afstuderen minder sterk zijn dan hun voorgangers en meer begeleiding on-the-job vragen. 2 Samenwerking scholen-intermediairen-werkgevers Tekort aan middelen en mankracht bij GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en begeleiding) GTB heeft beperkte mogelijkheden op vlak van begeleiding, er is een vast quotum van begeleidingen opgemaakt. Zonder veel reclame te maken is de vraag al groter dan wat GTB aankan. Vandaar dat GTB ervoor kiest niet te veel reclame te maken. In principe volgt VDAB die dossiers op die GTB niet kan opvolgen. Gebrek aan warme overdracht Tussen de scholen en intermediairen of werkgevers is er geen warme overdracht m.b.t. leerlingen. Vaak zijn er contacten om een aantal administratieve gegevens over te maken. Zelden is er een warme overdracht waarbij de specifieke situatie van een jongere onder de loep genomen wordt. Tussen De Mast en GTB en ook met Alito is er wel sprake van dossiermatige warme overdracht. De focusgroepen leerden ons dat zowel bij scholen als intermediairen er een wens is naar meer structurele samenwerking. Er worden uiteenlopende redenen aangehaald waarom dit vandaag niet lukt. Zoals gebrek aan middelen en mankracht, geloof in zelfredzaamheid van de jongeren en begeleidingsmoeheid. Onderbenutting partnerschappen en instrumenten Onvolledige of ontbrekende kennis over organisaties en/of instrumenten die op het terrein ter beschikking zijn in de overgang school-werk voor BuSO afgestudeerden maakt dat potentiële kansen gemist worden om de overgang vlot te laten verlopen. De Werkbank, het RTC, de Dienst Arbeidshandicapspecialisatie van VDAB om er enkele te noemen, zijn niet bij iedereen bekend. Ook is niet iedereen vertrouwd met de mogelijkheden van VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) en BTOM (Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen) en hoe eraan te geraken. Verbazend is dat ieder van de drie focusgroepen, van de andere aangeeft dat deze actoren onvoldoende kennis hebben over mogelijke ondersteuning. Bovendien is het heel erg verschillend hoe bepaalde partners samenwerken. Veel heeft te maken met interpersoonlijke contacten. Sommige scholen hebben bv. een goede samenwerking met GTB, andere dan weer met de werkwinkel of de opleidingscentra van VDAB en/of de vakbonden. Ook zijn de verwachtingen ten aanzien van bepaalde organisaties niet altijd correct, waardoor frustraties ontstaan. De deelnemers aan de focusgroepen melden wel dat de relaties de laatste tijd verbeterd zijn. Soms werken intermediairen naast elkaar. Zo geven de vakbonden informatie tijdens schoolverlaterstochten, VDAB spreekt op infoavonden, GTB geeft een toelichting,. Een integratie van al deze informatie zou bevorderlijk kunnen zijn. 6

7 Onoverzichtelijk landschap van dienstverlening GTB, GOB, GA, VDAB, RVA, Hulpkas, ACV, ABVV, ACLVB, KVG De Werkbank,. Aan afkortingen geen gebrek, maar wie staat voor wat en waar kan ik terecht met welke vraag? Het is voor niemand evident te weten welke organisatie welke dienstverlening doet, laat staan voor een schoolverlater uit het BuSO. Met de werkwinkel heeft de overheid getracht alle dienstverleners op vlak van werk op één locatie samen te brengen. De werkwinkel wordt echter vooral geassocieerd met VDAB, waardoor de illusie leeft dat alle dienstverleners binnen de werkwinkel VDAB zijn. Daarbovenop zijn er vaak meerdere organisaties betrokken bij een traject of dienstverlening. Hierdoor ontstaat het idee dat mensen van het spreekwoordelijke kastje naar de muur worden gestuurd. Ook voor werkgevers is het landschap van de dienstverlening onoverzichtelijk. Informatiewebsites over mogelijke ondersteuning leiden vaak tot meer verwarring. 3 Tewerkstellingsdrempels Begeleidingsmoeheid na afstuderen Voor heel wat jongeren betekent afstuderen op de eigen benen staan en het veroveren van vrijheid. Na de school opnieuw in begeleiding gaan, is dan ook niet de eerste keuze van deze jongeren. VDAB en GTB merken dat het moeilijk is onmiddellijk na afstuderen de jongeren warm te maken voor een traject naar werk. Tewerkstelling is vaak van korte duur Afgestudeerden hebben dikwijls een tewerkstelling van korte duur. Vaak wordt na een mislukte tewerkstelling de afstand tot de arbeidsmarkt nog groter en helaas onoverkomelijk. Eens zij uit de tewerkstelling vallen, raken zij vaak op de dool, zeker degenen met een beperkt sociaal netwerk. Uit de vergaderingen CRZ (centrale registratie zorgvragen) blijkt dat de situatie i.v.m. doorstroom naar werk bedroevend is momenteel. In het beste geval komen jongeren na een mislukte tewerkstelling in een beschutte werkplaats terecht en de echt zwakkere in de dagcentra. Tewerkstellingsmaatregelen zijn een kluwen SINE, VOP, BTOM, Vlaams fondsnummer, Gesco, Activa, GIBO,. Wat, waar en hoe is niet altijd even duidelijk. Tewerkstellingsmaatregelen zijn soms te rigide en niet op maat van BuSO. Sommige jongeren zouden perfect functioneren binnen sociale werkplaatsen, maar ze moeten eerst langdurig werkloos zijn, waardoor zij heel wat attitudes verliezen en de stap naar werk onoverkomelijk wordt. Het frustrerend is bovendien dat stages of vakantiewerk binnen een sociale werkplaats wel mogen. Met de invoering van de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) is het recht op tewerkstelling in een beschutte werkplaats uitgebreid. Hierdoor kunnen ook een aantal OV3 en OV4 leerlingen terecht in een beschutte werkplaats. Hierbij wordt gevreesd voor concurrentie voor de OV2 afgestudeerden om een plaats te veroveren binnen een beschutte tewerkstelling. De OV3 en OV4 leerlingen dienen in de eerste plaats naar het NEC toegeleid te worden. Deze vrees wordt deels opgevangen door het probleem dat de beschutte werkplaatsen in de Kempen geen plaatsen over hebben. Zij kunnen niet zomaar OV3 en OV4 afgestudeerden opnemen, want er zijn gewoonweg geen vrije plaatsen. 7

8 Moeilijkheden om aanvullende opleidingen en certificering te behalen Een attest om met een heftruck te kunnen rijden, een torenkraanopleiding, etc. de wachtlijsten gelden voor iedereen, ook BuSO-jongeren. Bovendien mag de doelgroep soms om veiligheidsredenen een aantal taken niet uitvoeren, waardoor zij niet even polyvalent kunnen ingezet worden als collega s. Sociaal netwerk beïnvloedt tewerkstellingskansen Jongeren met een sterk sociaal netwerk hebben betere kansen op slagen in het onderwijs en op tewerkstelling dan jongeren met een minder sterk sociaal netwerk. Vaak ontbreekt het jongeren aan een aanspreekpersoon die hen mee begeleid bij de contacten met intermediairen en/of werkgevers. Zowel scholen als intermediairen ervaren dat ouderbetrokkenheid een cruciale factor is in het welslagen van de transitie school-werk. Een factor die helaas al te vaak ontbreekt. Ook heeft een negatief rolmodel een serieuze impact. Administratie is een obstakel voor de BuSO-jongeren Enerzijds is het voor de jongeren heel moeilijk om de juiste documenten te bewaren en in te zetten waar nodig. Zo hebben jongeren bijvoorbeeld wanneer ze de school verlaten een standaardsollicitatiebrief en een CV, dit zowel digitaal als op papier. Ze hebben informatie gekregen over hun wachttijd, de mogelijkheden om een VOP aan te vragen, etc. Deze gegevens gaan echter vaak verloren. Ook attesten voor uitbetalingsinstellingen, diploma s etc. verdwijnen. Mobiliteitsproblematiek Zelfstandig verplaatsen van en naar het werk of een sollicitatie is niet voor iedereen evident. Binnen bepaalde functies, zoals particuliere poetshulp, is het bovendien nodig om zelfstandig werkverplaatsingen te doen. Dit is helaas voor een aantal een brug te ver. Onrealistische verwachtingen m.b.t. jobkansen Ondanks het gegeven dat OV3 en OV4 gericht zijn op tewerkstelling in het NEC, moet af en toe worden vastgesteld dat dit niet voor iedereen weggelegd is. Dit is soms moeilijk te aanvaarden voor de jongere en zijn omgeving. Stages of vakantiejobs in sociale werkplaatsen mogen voor BuSO-jongeren, maar voor een tewerkstelling in deze organisaties moeten zij eerst lange tijd werkloos zijn, waardoor de link met de arbeidsmarkt en hun arbeidsmarktattitudes vervagen. Bij opleidingen gezinstechnieken worden stages in kinderdagverblijven toegelaten, terwijl een tewerkstelling met kinderen niet tot de opties behoort wegens onvoldoende kwalificaties. Dit schept verkeerde verwachtingen. Ook zijn werkgevers bij stages vaak mild in de beoordeling van de jongeren omdat ze voornl. de attitudes taxeren en zien dat de jongeren echt hun best doen. Maar wanneer gepeild wordt of ze bereid zijn de jongeren aan te werven, dan blijkt toch vaak dat de technische kennis of andere attitude onvoldoende zijn. Vooruitgang in wegwerken drempels bij werving en selectie Waar er voorheen vaak schriftelijke wervingsprocedures waren, die voor de doelgroep een sterke hindernis betekenden, merken de scholen en de intermediairen dat hier vandaag een verbetering is. Een aantal organisaties en bedrijven zijn al zover dat praktische kennis eerder wordt getoetst dan theoretische kennis. 8

9 4 De werkvloer Er zijn werkgevers die bewust investeren in BuSO-jongeren Voor scholen is de samenwerking met werkgevers cruciaal. Zij kunnen terecht bij bedrijven voor stages, jury bij kwalificatieproeven en extramurale opleidingen. Dit gebeurt allemaal op basis van vrijwilligheid, waarvoor de werkgevers te weinig erkenning krijgen. Een BuSO-afgestudeerde aanwerven is vaak een bewuste keuze van het bedrijf. Een keuze waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van de onderneming en zijn medewerkers. Werkplekleren De bedrijven uit de focusgroepen doen moeite om met BuSO-afgestudeerden te werken. Zij voorzien in opleidingen op maat voor de doelgroep, maar ook in peterschapsopleidingen voor de collega s. Wel geven werkgevers aan dat ze voornamelijk op zichzelf zijn aangewezen voor begeleiding op de werkvloer, zowel tijdens stages als tewerkstelling. Daarnaast is on-the-job training vanaf de eerste dag noodzakelijk omdat de scholen niet de infrastructuur hebben waarmee in het bedrijf gewerkt wordt. BTOM (Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen) bevorderen retentie Door de BTOM wordt het mogelijk om vastgesteld rendementsverlies of de nood aan aangepast instrumentarium te financieren. Hierdoor wordt uitstroom naar de werkloosheid vermeden Nood aan eenvoudige jobs versus hoge eisen op de arbeidsmarkt Ondanks het feit dat de opleidingsvormen 3 en 4 specifiek gericht zijn op tewerkstelling in het normaal economisch circuit (NEC) blijkt de lat voor afgestudeerden toch vaak te hoog te liggen. Er zijn slechts weinig ongecompliceerde jobs in het NEC. Functies met éénduidige taakstelling, zonder dat men (onmiddellijk) het hele productieproces onder de knie moet hebben, zijn schaars. Begeleiding in de vorm van supported employment of jobcoaching kan hierbij helpen. Over het algemeen blijft het rendement van de BuSO-afgestudeerden lager dan van een reguliere werknemer. Het is belangrijk dat werkgevers zich hiervan bewust zijn en hiervoor ook draagvlak creëren bij collega s. Werkgevers zoeken binnen het bedrijf naar taken op maat van de mogelijkheden van de doelgroepwerknemer. Goede samenwerking tussen GOB en werkgevers Werkgevers zijn zeer tevreden over de begeleiding en nazorg van de GOB (gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst). Als kanttekening wordt hierbij wel aangegeven dat iets meer inzage in de achtergrond van de doelgroepwerknemer wel welkom zou zijn bij de werkgever. Zo kan kort op de bal gespeeld worden wanneer er problemen voordoen. Uitzendarbeid: een moeilijk verhaal Voor velen is uitzendarbeid een opstap naar een vaste job. Ook voor BuSO-jongeren kan dit, maar dan is er wel speciale aandacht nodig om de jongere te helpen met administratie en duidelijk te informeren wanneer hij/zij bij welke werkgever moet zijn, voor welke job. In de Kempen is geen sociaal uitzendkantoor, zoals Instant A in Mechelen of Antwerpen. Dit wordt als een gebrek ervaren. De combinatie uitzendarbeid en jobcoaching wordt als moeilijk ervaren omwille van concurrentie redenen. Toch loopt er vandaag een experiment in het kader van nieuwe methodieken of wegen om ingang te vinden op de werkvloer. 9

10 Deel 3: Aanbevelingen 1 Opleidingen Duidelijk informeren over tewerkstellingskansen na een opleiding Zowel jongeren, ouders als leerkrachten moeten bij studiekeuze geïnformeerd worden over de tewerkstellingskansen die een opleiding heeft. Een realistisch beeld over jobkansen vermijdt ontgoochelingen en frustraties. Ook bij het afstuderen is het belangrijk dat de jongere en zijn/haar omgeving zich bewust zijn van tewerkstellingsmogelijkheden. VDAB neemt het op zich om in de scholen te informeren over knelpuntberoepen en tewerkstellingskansen. Jongeren worden tijdens de opleiding voorbereid op de arbeidsmarkt door stages, sollicitatietraining etc. maar zouden bijkomend op hun maat geïnformeerd moeten worden over hun rechten en plichten, de arbeidsbemiddelende instanties, uitzendwerk, etc. Samenwerking tussen scholen en intermediairen is hierin wenselijk. ACV Kempen engageert zich alvast om op vlak van sollicitatietraining en rechten en plichten zijn steentje bij te dragen. Het project Duodagen dat recent in Vlaams-Brabant liep, wekt eveneens interesse om de voeling met jobmogelijkheden te verhogen. Dit zou zowel voor leerkrachten als leerlingen zinvol zijn om te organiseren in de Kempen. Betrokkenheid van ouders verhogen Laagdrempelige communicatie en het vinden van aantrekkelijke formules om informatie over te brengen van de school naar de ouders zijn noodzakelijk om de betrokkenheid van de ouders bij de opleiding van hun kinderen in het BuSO te verhogen. De scholen worden geadviseerd hierover ervaringen uit te wisselen opdat goede methodieken en instrumenten gehanteerd worden. Vermijden van ongekwalificeerde uitstroom Aan de Vlaamse ministers van onderwijs en werk wordt gevraagd de alternerende beroepsopleiding en de wachttijd van jongeren beter op elkaar af te stemmen. Dit opdat jongeren niet meer voortijdig afhakken en het ABO-jaar niet afmaken omdat ze uitkeringsgerechtigd zijn. Flexibilisering en modulering van het opleidingsaanbod Het opleidingsaanbod van de scholen is al lange tijd ongewijzigd. Scholen kunnen hun opleidingsaanbod niet flexibel op de noden van de arbeidsmarkt aanpassen of uitbreiden. De Vlaamse minister van onderwijs wordt gevraagd om te bekijken hoe de aansluiting van de opleidingsinhoud en de arbeidsmarkt binnen het BuSO efficiënter kunnen aangepakt worden. Daarnaast wordt ook aan de VDAB gevraagd om meer kortere modules in hun opleidingen aan te bieden en ook met deelcertificaten te werken. Dit in afstemming met en complementair aan het opleidingsaanbod dat de scholen kunnen bieden. 2 Samenwerking tussen scholen-intermediairen-werkgevers Voldoende middelen voor VDAB en GTB i.f.v. kwalitatief hoogstaande dienstverlening Om de opdracht van VDAB en GTB m.b.t. het begeleiden van BuSO-schoolverlaters optimaal te kunnen invullen hebben beide diensten nood aan bijkomende middelen/mankracht. De Vlaamse overheid wordt gevraagd deze ter beschikking te stellen. Ook is er behoefte aan instrumenten en methodieken op maat van de doelgroep (aangepast taalgebruik, etc.) om een juiste intake en trajectbepaling te kunnen doen. 10

11 Warme overdracht bij transitie school-werk Rekening houdend met de privacywetgeving worden scholen en arbeidsbemiddelaars gevraagd kort op de bal te spelen bij de overgang van school naar werk voor de leerlingen uit het BuSO. Hierbij wordt het voorstel gedaan VDAB, GTB en GOB te betrekken bij de laatste klassenraad van de jongeren die afstuderen. Dit met de bedoeling te vermijden dat jongeren verloren lopen in het veld van dienstverlening of dat er omwille van gebrek aan inzicht in het dossier van een jongere kostbare tijd verloren gaat in de aansluiting school-werk. Ook wanneer een jongere tijdens het schooljaar de stap naar werk zet, wordt gevraagd een goede communicatie te voorzien tussen school en arbeidsbemiddelaar. Hierbij is het belangrijk dat de school een vast aanspreekpunt heeft bij de arbeidsbemiddelaar. Werkwinkel als centraal punt in vereenvoudigde, zichtbare, laagdrempelige en nabije dienstverlening Een vaste contactpersoon of een zichtbare locatie waar jongeren terecht kunnen voor dienstverlening bevordert de laagdrempeligheid. Daarom wordt gevraagd om GTB vast en duidelijk zichtbaar te integreren in de lokale werkwinkels. Maar ook voor andere dienstverlenende instanties zoals de bijvoorbeeld GOB en GA zou het een meerwaarde zijn wanneer zij in de lokale werkwinkel ter beschikking kunnen zijn. Er wordt gevraagd aan de Vlaamse werkwinkelcel om deze suggestie mee te nemen. Daarnaast is een vereenvoudiging van de procedure voor jongere in een traject naar werk te verkiezen. Op die manier kunnen ook de verwachtingen waarvoor ze bij de verschillende dienstverleners terecht kunnen duidelijk worden gesteld. Want ook hier is er vaak verwarring met frustratie als gevolg. Een beperking van de verschillende instanties waarbij de jongere terecht komen of een centralisatie wordt aanbevolen. Eenduidige gegevensoverdracht Vandaag is het onduidelijk welke instantie welke gegevens over een jongere moet bijhouden en hoe lang. Om de communicatie en samenwerking tussen scholen en intermediairen te bevorderen is het wenselijk hierin duidelijkheid te schaffen. Daarnaast is het ook wenselijk een eenvoudig databeheersysteem voor allen ter beschikking te stellen. Afstemming van informatie-instrumenten en methodieken Verschillende organisaties die informatie ter beschikking stellen aan de jongeren (brochures, infosessies, schoolverlatersagenda, ) zouden deze best op elkaar afstemmen opdat deze informatie optimaal benut wordt. Scholen en de verschillende organisaties doen er goed met elkaar af te spreken wie welke informatietaak op zich neemt en met welke methodiek. Naast de informatiemogelijkheden gekoppeld aan de scholen, wordt ook het voorstel gedaan om collectieve schoolverlaterssessies te organiseren in de regio. Het is zinvol te bekijken hoe de TRANSIT-methodiek kan ingezet worden in onze regio en welke partners hierin betrokken kunnen worden of de organisatie van schoolverlatersdagen op zich kunnen nemen. GTB engageert zich om de scholen met een overzichtelijke kaft te informeren over de instrumenten en methodieken die er zijn om tewerkstelling van BuSO-jongeren te bevorderen. Proefondervindelijk inzage geven in de werkwijze van arbeidsbemiddelingsdiensten Opdat leerkrachten hun leerlingen optimaal kunnen voorbereiden op de weg naar werk is het aan te raden dat zij een goed zicht hebben op de werkwijze van arbeidsbemiddelingsdiensten. Daarom wordt voorgesteld de leerkrachten proefondervindelijk te laten ervaren hoe in de werkwinkel een 11

12 intakegesprek verloopt, een werkzoekendendossier wordt opgesteld, een trajectbepaling wordt opgemaakt etc. De werkwinkelpartners worden gevraagd hiertoe initiatief te nemen. Samenwerking tussen sectoren en BuSO Sectoren investeren meer en meer in peterschapopleidingen. Begeleiding en coaching op de werkvloer is ook voor de duurzame tewerkstelling van BuSO een belangrijke succesfactor. De sectoren doen er goed aan in hun peterschapopleidingen ook oog te hebben op de begeleiding van jongeren uit de doelgroep. Structurele afstemming Het voorstel wordt gedaan om twee keer per jaar structureel met de verschillende betrokken partijen op regionaal niveau in overleg te gaan om elkaar te informeren over de recente evoluties, concrete afspraken te maken over samenwerking, warm houden van contacten, etc. 3 Tewerkstellingsdrempels In kaart brengen van knelpunten m.b.t. begeleidingsmoeheid Het departement beroepsonderwijs van de Vlaamse regering wordt verzocht de begeleidingsmoeheid van jongeren na afstuderen in kaart te brengen, opdat de begeleiders de juiste methodieken kunnen ontwikkelen om hierop in te spelen. Betere benutting van GIBO als eventuele tussenschakel school-werk Na afstuderen is het soms zinvol als tussenstap naar vaste tewerkstelling de formule van GIBO in te zetten. Hierdoor krijgt de nog net niet tewerkstellingsklare jongere de kans op een verdere begeleide opleiding op de werkvloer en dus meer kansen op uiteindelijke tewerkstelling. Het is belangrijk dat beide trajecten elkaar snel opvolgen, opdat de kloof tussen de jongere en de werkvloer niet te groot wordt. Hiervoor is het cruciaal dat de verschillende betrokken actoren geïnformeerd zijn over de GIBO-mogelijkheden en dat de doorverwijzing snel gebeurt. De scholen, arbeidsbemiddelaars en begeleiders worden dan ook gevraagd hier proactief op in te spelen. Loopbaanbegeleiding Voor de jongeren die er nood aan hebben, zou er, ondanks de begeleidingsmoeheid, de mogelijkheid moeten bestaan om beroep te doen op een vertrouwenspersoon die de jongere kan bijstaan bij zijn loopbaan. Afhankelijk van de behoeften van de jongeren kan beroep gedaan worden op de buddy om te helpen bij het in orde maken van documenten voor tewerkstelling, uitkering, arbeidsbemiddeling, inzicht te krijgen in de verschillende instanties waarmee de jongere te maken krijgt, etc. Maar ook voor praktische zaken zoals het mee uitzoeken van de mogelijkheden voor openbaar vervoer om op de plaats van tewerkstelling, werkwinkel etc. te raken. Een mogelijke piste die hiervoor afgetoetst kan worden, is de integratie van deze begeleiding in de opleidingen maatschappelijk werk, personeelswerk of sociaal cultureel werk van de KHK (cf. huiswerkbegeleiding). ACV engageert zich om in het kader van uitzendarbeid voor de jongeren een informatiekaft ter beschikking te stellen. Hierin vinden zij informatie over uitzendwerk, alsook de mogelijkheid om alle documenten hierrond te verzamelen in één map. Minder nadruk op de terminologie arbeidshandicap BuSO-jongeren en hun omgeving vereenzelvigen zich niet of amper met de groep personen met een arbeidshandicap. Deze term stuit zelfs behoorlijk tegen de borst. Tewerkstellingsmaatregelen 12

13 of voordelen ten behoeve van PmAH zullen daardoor ook zelden door de doelgroep zelf gepropageerd worden. Voorzichtigheid en een juiste kadering van het gebruik van deze terminologie wordt dan ook aangeraden. Gratis ter beschikking stellen openbaar vervoer In opvolging van het lijnabonnement dat voor werkzoekenden in een traject ter beschikking wordt gesteld, is het wenselijk een dergelijke pas ook voor het treinvervoer aan te bieden aan de werkzoekenden. Deze aanbeveling wordt aan de Vlaamse minister van werk Muyters overgemaakt en heeft niet alleen betrekking op de BuSO-doelgroep. 4 De werkvloer Sensibiliseren rond tewerkstelling BuSO Door middel van de promotie van goede praktijken en sensibilisering m.b.t. tewerkstellingsondersteunende maatregelen moeten meer werkgevers overtuigd worden om binnen hun organisatie ruimte te maken voor BuSO-jongeren en personen met een arbeidshandicap. VDAB en GTB nemen voor om hiertoe inspanningen te doen, maar ook de medewerking van de werkgeversorganisaties (cf. jobkanaal) is hierbij welkom. Ook klanten kunnen belemmerend zijn t.a.v. tewerkstelling van BuSO-jongeren. Zij moeten er eveneens toe gesensibiliseerd worden dat er plaats is op de reguliere arbeidsmarkt voor mensen met een beperkter rendement. Succesvol werkplekleren door goede voorbereiding en begeleiding Goede voorbereiding in de scholen, maar ook goede begeleiding op de werkvloer bepalen het succes van werkplekleren alsook ook van de uiteindelijke tewerkstelling. Zowel de scholen als de GOB s engageren zich ertoe dit zo kwaliteitsvol mogelijk te doen. Sociaal uitzendkantoor in de Kempen Aangezien uitzendarbeid een opstap is naar werk en eerste ervaringen een stempel drukken op de verdere loopbaan is het van belang dat ook uitzendarbeid voor de BuSO-jongeren in een aangepast kader met de nodige begeleiding kan verlopen. De ervaringen van de sociale uitzendkantoren in andere regio s ermee zijn bemoedigend. De vraag wordt dan ook gesteld om in de Kempen ook een dergelijk uitzendkantoor op te starten. Creatie of afbakening van eenvoudige jobs Een gevarieerde job is voor de meeste mensen een zaligheid, voor de doelgroep is dit helaas in vele gevallen een verschrikking. Werkgevers dienen dan ook gesensibiliseerd worden om niet enkel gevarieerde jobs te ontwikkelen, maar ook na te denken voor mogelijke repetitieve functies in hun bedrijf, zelfs deeltijds. 13

14 Bijlage 1: afkortingen en jargon ABO ABVV ACLVB ACTIVA ACV BLO BTOM BuSO CRZ CV DAH GA GESCO GIBO GOB GTB KVG NEC NWWZ OV1 Alternerende Beroepsopleiding Algemeen Belgisch Vakverbond (Socialistische vakbond) Algemene Centrale Der Liberale Vakbonden (Liberale vakbond) Federale tewerkstellingsmaatregel Algemeen Christelijk Vakverbond (Christelijke vakbond) Buitengewoon Lager Onderwijs Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen Buitengewoon Secundair Onderwijs Centrale registratie zorgvragen Curriculum Vitae Dienst Arbeidshandicapspecialisatie Gespecialiseerd arbeidsonderzoek Gesubsidieerde contractuelen (Vlaamse tewerkstellingsmaatregel Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in de onderneming Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst Gespecialiseerde trajectbepaling en begeleiding Katholieke Vereniging Gehandicapten Normaal Economisch Circuit Niet werkende werkzoekende Opleidingsvorm 1 (BuSO opleiding gericht op sociale aanpassing) OV2 Opleidingsvorm 2 (BuSO opleiding gericht op sociale aanpassing en arbeidsmarktgeschiktmaking) OV3 OV4 PmAH RESOC RTC RVA SINE Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 VAPH VDAB VOP Opleidingsvorm 3 (BuSO opleiding gericht op beroepsonderwijs) Opleidingsvorm 4 (BuSO opleiding gericht op algemeen, beroeps-, kunst-, en technisch onderwijs Personen met een arbeidshandicap Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité Regionaal Technologisch Centrum Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Sociale inschakelingseconomie (federale tewerkstellingsmaatregel) jongeren met een licht mentale handicap jongeren met een matig of ernstige mentale handicap jongeren met karakteriële stoornissen jongeren met een fysieke handicap langdurig zieke jongeren jongeren met een visuele handicap jongeren met een auditieve handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaams ondersteuningspremie 14

15 Bijlage 2: BuSO in de Kempen Tongelsbos Bosstraat WESTERLO tel fax Opleidingsvorm 3: Beroepsonderwijs - ingerichte types: Type 1, Type 3 - Alternerende beroepsopleiding - Metselaar - Werkplaatsschrijnwerker - Hoeklasser - Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak VIBO De Ring De Brem Noord-Brabantlaan TURNHOUT tel fax Vestiging Oude Arendonkse Baan Oud-Turnhout Vestiging Steenweg op Mol Oud-Turnhout Opleidingsvorm 3: Beroepsonderwijs - Alternerende beroepsopleiding, - Tuinbouwarbeider - Onderhoudsassistent - Werkplaatsschrijnwerker - Logistiek assistent Opleidingsvorm 4: Algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs - B-Stroom 1 e jaar B, 2 e jaar BVL Kantoor-Verkoop of Voeding-verzorging, 3 e -7 e jaar Kantoor - A-Stroom 1 e -2 e jaar A optie Handel, 3 e -4 e jaar TSO Handel, derde graad wordt niet zelf georganiseerd omdat de doorstroom naar gewoon onderwijs de doelstelling is. De Mast Kempenstraat KASTERLEE tel fax Vestiging Kleiryt - Merksplas Opleidingsvorm 1: Sociale aanpassing - ingerichte types: Type 2, Type 3, Type 4, Type 7 Opleidingsvorm 2: Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking - ingerichte types: Type 2, Type 3, Type 4, Type 7 Opleidingsvorm 3: Beroepsonderwijs - ingerichte types: Type 1, Type 3, Type 4, Type 7 Alternerende beroepsopleiding, Metselaar, Schilder-decorateur, Winkelhulp, Interieurbouwer, Tuinbouwarbeider, Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Opleidingsvorm 4: Algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs 15

16 - ingerichte types: Type 4 - studierichtingen: A, B GIBBO Galbergen Don Boscostraat MOL tel fax Opleidingsvorm 3: Beroepsonderwijs - ingerichte types: Type 1 Opleidingen binnen de afdelingen: voeding, bouw, metaal en onderhoud. Alle opleidingen worden modulair aangeboden, er zijn geen lineaire opleidingen meer op de school. Bouw: Werfbediener ruwbouw Metselaar Bekister Betonstaalvlechter Betonhersteller Mechanica-Electriciteit: Puntlasser Hoeklasser Lasser monteerder BMBE Lasser monteerder MIG/MAG Lasser monteerder TIG Lasser monteerder Personenzorg:Basismedewerker in organisaties Schoonmaakhulp in instellingen en diensten Schoonmaakhulp in de thuiszorg Onderhoudswerker Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Voeding: Keukenhulp Keukenmedewerker Grootkeukenhulp Grootkeukenmedewerker Traiteurmedewerker Zaalmedewerker Hulpkelner BuSO Sint-Mariadal (MPI Oosterlo) Eindhoutseweg GEEL tel fax Opleidingsvorm 1: Sociale aanpassing - ingerichte types: Type 2 Opleidingsvorm 2: Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking - ingerichte types: Type 2 16

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3?

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 767 van GRETE REMEN datum: 22 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Instroom leerlingen met een buso OV3-opleiding

Nadere informatie

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk. Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten

Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk. Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten 1 2 Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten 3 Beleidsevoluties PMaH December 2003: rondetafelconferentie

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk Medefinanciering door Doelen Vertrouwd raken met verschillende spelers die je kunnen ondersteunen bij je zoektocht naar werk Weten bij welke speler je terecht kan met welke vragen en voor welke ondersteuning

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

NOTA. Arbeidsmarktrapport SAMENVATTING. Pijler leren en werken

NOTA. Arbeidsmarktrapport SAMENVATTING. Pijler leren en werken NOTA Arbeidsmarktrapport AAN : Streekplatform Kempen AUTEUR : Kim Nevelsteen DATUM : 2 oktober 2017 BETREFT : Analyse van de Kempense arbeidsmarkt SAMENVATTING Het aantal werkkrachten in de regio is groeiende.

Nadere informatie

Een diploma geeft je vleugels!

Een diploma geeft je vleugels! Onderwijs Een diploma geeft je vleugels! VDAB (2004). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 19de longitudinale studie 2002-2003. Brussel. In deze jaarlijkse studie van de VDAB staat de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches. Interview jobcoach

BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches. Interview jobcoach BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches Inleiding Interview jobcoach Ik ben Maarten Vanherle en ik zit in mijn laatste jaar Sociaal-Agogisch-Werk. Binnenkort hoop ik afgestudeerd te zijn

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht MEMORY Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden. Wie

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012 Vlaanderen Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) Aantal Bouw 98 1 99 25 1 26 25,5% 100,0% 26,3% Decoratieve technieken 25 6 31 9 4 13 36,0% 66,7% 41,9% Handel 32 37 69 11 10 21 34,4% 27,0% 30,4% Hout

Nadere informatie

Inhoud. Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse Heden-toekomst Besluiten

Inhoud. Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse Heden-toekomst Besluiten Welkom! Inhoud Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse 2013-2014 Heden-toekomst Besluiten Ontstaan/evolutie De samenwerking tussen GTB, VDAB en Onderwijs (zowel scholen als het Departement)

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

www.vdab.be 0800.30.700

www.vdab.be 0800.30.700 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP 0800 30 700 1 OKTOBER 2008 OP WEG NAAR WERK MET BIJZONDERE ONDERSTEUNING. Situering Aanleiding: hervorming Vlaamse overheid (BBB) Overheveling van bevoegdheden

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten. Interview cursisten

BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten. Interview cursisten BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten Inleiding Interview cursisten Ik ben Maarten Vanherle en ik zit in mijn laatste jaar Sociaal-Agogisch-Werk. Binnenkort hoop ik afgestudeerd te zijn

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 315 van ROB BEENDERS datum: 20 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 664 van ROB BEENDERS datum: 31 mei 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

1 Doelgroep arbeidshandicap. BTOM: Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen. Inhoud. BW.10.002 - Bijlage 2

1 Doelgroep arbeidshandicap. BTOM: Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen. Inhoud. BW.10.002 - Bijlage 2 BTOM: Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen nhoud 1 Doelgroep persoon met arbeidshandicap 2 Procedure BTOM 3 Soorten BTOM 4 Stappen BTOM BuSO-schoolverlater 1 Doelgroep arbeidshandicap

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider Antwoordsleutel p stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider 37 INLEIDING 1. p stap 2. Het secundaire watte??? Filmpje klasse Probeer na het bekijken van het filmpje deze vraagjes in te

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgie.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Supported Employment modelgetrouwheid in Vlaamse arbeidsrehabilitatieprogramma s Knaeps J. & Van Audenhove Ch. GGZ-congres, 2012 Overzicht Inleiding Onderzoek Onderzoeksvragen Methode Analyse Resultaten

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers

De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers Katleen De Rick - onderzoeksleider Onderzoeksgroep Onderwijs en levenslang leren Onderzoeksgroep Arbeidsmarkt VFO - Hasselt 13 november 2008 Op

Nadere informatie

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars BTOM s & MMPP Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars CASE CASE: Kelly 3 Kelly is een vrouw van 24. Ze heeft in het BUSO de richting logistiek assistent gevolgd. Haar ABO heeft ze niet gedaan, ze was zwanger

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Samen werken aan werk Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Deze nota bevat de operationele visie en concrete afspraken

Nadere informatie

Project doorstroom naar NEC

Project doorstroom naar NEC 1 Project doorstroom naar NEC Mei 2012- December 2013 Doel: realiseren van duurzame tewerkstelling voor ocmw cliënten Knelpunt: Kloof tussen reguliere werkgever enerzijds en trajectbegeleider die de doelgroep

Nadere informatie

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Voorstelling De Werklijn Samenwerking met Actiris Samenwerking met GTB Bijzondere Tewerkstellings-Ondersteunende Maatregelen (BTOM) Voorkomende

Nadere informatie

Advies. Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010)

Advies. Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010) Brussel, 18 maart 2009 031809_Actieplan_Arbeidsgehandicapten Advies Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010) De commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige

Nadere informatie

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Springplank naar zelfstandige - Resultaten Sinds 1

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Inhoud. Memorie van toelichting...3. Ontwerp van decreet...5

Inhoud. Memorie van toelichting...3. Ontwerp van decreet...5 Ontwerp van decreet houdende een wijziging betreffende de organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de invoering van de fast- en gemeenschapsbonus Ingediend op 1

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

5 De Wijnpers. 4 IBSO Woudlucht. 2 Campus Redingenhof. 1 Middenschool Ter Beuke. 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring. scholengemeenschap.

5 De Wijnpers. 4 IBSO Woudlucht. 2 Campus Redingenhof. 1 Middenschool Ter Beuke. 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring. scholengemeenschap. 1 Middenschool Ter Beuke 2 Campus Redingenhof 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring 4 IBSO Woudlucht 5 De Wijnpers scholengemeenschap leuven Hoe kan ik mijn kind inschrijven? SECUNDAIR ONDERWIJS Middenschool Ter

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

Opleidingsvorm 3 (OV3) Beroepsopleiding die jongeren klaar maakt voor het gewone arbeidsleven

Opleidingsvorm 3 (OV3) Beroepsopleiding die jongeren klaar maakt voor het gewone arbeidsleven Opleidingsvorm 3 (OV3) Beroepsopleiding die jongeren klaar maakt voor het gewone arbeidsleven 1 Buitengewoon Secundair Onderwijs - opleidingsvorm 3 (BUSO - OV3) De Basisschool heb je afgerond en je bent

Nadere informatie

Rapport doorstroming 2007-2008

Rapport doorstroming 2007-2008 Rapport doorstroming 2007-2008 Inhoudstafel 1. Inleiding...4 2. Overzicht doorstroming...5 3. Voltijds onderwijs (TSO, BSO & BuSO)...6 3.1. Doorstroming per gewest 07-08...6 3.2. Evolutie per gewest...6

Nadere informatie

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers FOCUS OP TALENT BAROMETER Kansengroepen in cijfers Inleiding In de conceptnota Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname,

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50 Op stap naar het secundair onderwijs Vanavond hebben we het over : Hoe helpt het CLB? Het secundair onderwijs Gegevens van uw kind doorgeven naar de nieuwe school Leerlingen en ouders worden geholpen in

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 Sector beschutte werkplaatsen Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 VLAB, de werkgeversorganisatie die alle 54 Vlaamse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt, benadrukt het belang van de sector

Nadere informatie